Utlån. ALEPH ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlån. ALEPH ver. 16.02"

Transkript

1 ALEPH ver Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg Havnevej Hellerup

2

3 INNHOLD 1. INNLEDNING VERKTØYSFELT LÅNER EKSEMPLARER UTLÅN INNLEVERINGSDATO OG FORNYELSER INNLEVERING RESERVERING KOPIBESTILLING AVLAGTE EKSEMPLARER (BOOKING) LESESALSLÅN (PT. KUN PÅ SVENSK) KONTO HURTIGUTLÅN NØDUTLÅN... 81

4 1. INNLEDNING I ALEPHs utlånsklient kan du registrere og følge utlånsaktiviteter i biblioteket (utlån, fornyelser, innlevering, reserveringer og kopibestillinger) i overensstemmelse med bibliotekets låneregler. Du kan også registrere og oppdatere låneropplysninger. Systemet støtter forskjellige utlånstider avhengig av eksemplarstatus, lånerstatus og innleveringsdato. Disse tre elementene kan defineres av biblioteket for å tilpasse utlånsreglene, og kan endres etter behov. Når et eksemplar lånes ut, kontrollerer systemet både materialet og låneren. Hvis det finnes restriksjoner for noen av dem varsler systemet. Når et eksemplar leveres inn kontrollerer systemet om det finnes reserveringer eller kopibestillinger og om det innleveres for sent. Normalt er utlånsklienten i forbindelse med serveren, men den kan også arbeide offline. Da er det kun Nødutlån som kan brukes. sdata er en del av de lokale administrative data som er knyttet til den administrative databasen. I den administrative databasen kan det defineres forskjellige filialer, og håndteringen av utlånsdata kan skje separat for hver filial. håndteres på eksemplarnivå og hvert eksemplar tilhører en filial. sklienten og publikumsøk er integrert. Relevant utlånsinformasjon for hvert eksemplar (er det utlånt, innleveringsdato, antall reserveringer) kan ses i publikumsøket. Lånere kan bruke publikumsøket til å se en liste over sine lån og reserveringer, til å foreta fornyelser og til å reservere materiale eller bestille kopier. Fornyelser, reserveringer og kopibestillinger kan begrenses på bakgrunn av lånerens rettigheter og/eller eksemplarstatus. Hovedfunksjoner i utlånsklienten eller F5 Bytt til utlån eller F6 Bytt til innlevering eller F7 Bytt til lånerstatus eller F8 Bytt til eksemplarstatus eller F9 Bytt til søk 2. VERKTØYSFELT 2.1 Lånerverktøysfelt Lånerverktøysfelt inneholder kort informasjon om den aktive låneren, som lånerens navn og lånernummer. Søk Informasjon om låner Snarveisikoner Skriv lånerens lånernummer, strekkode eller annen ID og klikk på å finne en låner. eller trykk på Enter for Side 4 av 84

5 Lånerliste Klikk på ikonet Lånerliste i låner-verktøysfeltet for å åpne vinduet med lånerlisten hvor du kan søke frem låneren. Snarveisikoner Ny låner Klikk på ikonet Ny låner for å åpne vinduet hvor du kan opprette en ny låner. Profiler Klikk på Profiler for å åpne listen med profiler hvor du kan opprette, slette eller redigere profiler. Publikumsøket bruker profiler til å bestemme diverse standardinnstillinger. 2.2 Eksemplarverktøysfelt Eksemplarverktøysfeltet inneholder kort informasjon om det aktive eksemplaret, som systemnumre og tittel. Søk Informasjon om eksemplaret Skriv strekkoden i ruten og trykk på Snarveisikoner eller trykk på Enter for å finne frem et eksemplar. Når en ny strekkode skrives inn og sendes til serveren, lukkes sesjonen med det foregående eksemplaret. F4 lukker sesjonen med det aktuelle eksemplaret. Brukes ikke i Norge Inneholder liste over plasseringer, men denne kan ikke brukes til identifikasjon av et eksemplar i Norge. Snarveisikoner Hurtigkatalogisering og oppretting av eksemplar. Klikk på ikonet Hurtigkatalogisering i eksemplarverktøysfeltet for å åpne vinduet Hurtigkatalogisering hvor du kan katalogisere en ny post, og registrere eksemplarer med et minimum av informasjon. Full skjerm Klikk på ikonet Maksimer vindu i eksemplarverktøysfeltet for å aktivere Fullskjerm når du er i søkemodulen. Alle andre steder i klienten er ikonet inaktivt. 3. LÅNER Lånerstatus åpnes ved å trykke F7 eller klikke på ikonet i navigasjonsruten. Side 5 av 84

6 Informasjon om en låner består av flere poster i databasen. - Global lånerinformasjon inneholder personlig informasjon som navn, fødselsdato, lånernummer. - Én eller flere lokale poster en lokal post er alltid knyttet til en global post. Den lokale posten inneholder informasjon om lånerens rettigheter i forhold til en bestemt filials samlinger. - Ett eller flere ekstra lånernumre. Funksjonen Låneraktiviteter i navigasjonsruten viser kortfattet informasjon om lånerens lån, konto, reserveringer, kopibestillinger, fjernlånsbestillinger, avlagte eksemplarer, proxy/sponsor, lesesalslån og sirkulasjonslister. Mer informasjon om hvert av disse vises i øverste og nederste rute på høyre side. Side 6 av 84

7 3.1 Søk låner Skriv lånernummer, strekkode (eller annen ID) og klikk på frem en låner. eller trykk på Enter for å finne Du kan også søke frem en låner via listen over lånere. Klikk på lånerlisten, hvor du kan søke frem låneren. for å åpne vinduet med Lånerlisten inneholder flere muligheter som kan hjelpe deg med å søke etter den ønskede låneren. Sorter Du kan velge å sortere listen etter navn, lånernummer eller strekkode. Bare lokale lånere Marker denne for å begrense listen til kun å inneholde de lånerne som hører til det administrative biblioteket (databasen) du er logget på. Boksen skal ikke være markert hvis du vil søke i alle lånere i hele bibliotekssystemet. OBS. Innstillingene bestemmer om låneren behandles som låner i den basen du er tilkoblet, når vedkommende kun har en lokal post av typen ALEPH. Start ved Du kan hoppe til et bestemt sted i listen ved å skrive en tekst her og trykke på Enter. Ved å skrive inn en tekst her, vil systemet slå opp i lånerregisteret på dette stedet, og deretter vise listen. Velg Marker linjen med den ønskede låneren og trykk på Velg for å hente denne låneren. Side 7 av 84

8 Hurtigsøk Klikk på Hurtigsøk for å finne en låner hvor navn, adresse eller lånernummer inneholder de stikkord du skriver inn. Skriv inn et stikkord for å søke etter en låner og klikk på Søk. Resulterer søket i noen poster, vises disse i en liste. Marker den ønskede posten og klikk på Velg. Du kan trunkere ord ved å skrive de første bokstavene i stikkordet (automatisk trunkering). Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Du kan søke på maks. 10 ord av gangen, og inntil 50 linjer kan vises. Hvert søkeord teller som et antall treff, og den sammenlagte grensen er 1000 linjer. Når du har markert den ønskede låneren og klikket på Velg, vises lånerens navn, lånernummer og strekkode i lånerverktøysfeltet. Låneren er nå aktiv i utlånsfunksjonen og lånerfunksjonen. Hvis lånerposten skal oppdateres velges funksjonen Låner (F7). Endringene gjøres i den ønskede underfunksjon. Klikk på Lagre til slutt. Bruk ikonet i lånerverktøysfeltet for å opprette en ny låner eller bruk CTRL+F7. Bruk CTRL+F10 for å kopiere en eksisterende låner over i en ny lånerpost. Bruk CTRL+F11 for å slette den aktive låneren. Trykk F4 for å avslutte sesjonen med den aktuelle låneren. Sesjonen avsluttes også når en ny låner søkes frem. 3.2 Opprette en ny låner Du kan til enhver tid trykke CTRL+F7 eller klikke på ikonet registrere en ny låner. i lånerverktøysfeltet for å Side 8 av 84

9 3.2.1 Hurtig lånerregistrering Hvis innstillingen FastPatronRegistration i circ.ini er satt til Y vises vinduet for hurtig lånerregistrering. Dette skjemaet brukes for å registrere en ny låner i systemet. Skjemaet inneholder felter fra de globale og lokale låneropplysningene samt mulighet for registrering av en adresse (inklusive e-post, postnummer og telefonnummer). Lånernummer Dette feltet skal ikke fylles ut. Systemet vil selv fylle det ut med et systemgenerert nummer. Pinkode (lånernr.) Dette feltet er obligatorisk. Pinkoden brukes for å verifisere låneren i de tilfellene hvor låneren kan oppgi Lånernummer som tilgang til f.eks. publikumsøk. Systemet kan settes opp til å gi en systemgenerert pinkode. Strekkode Dette feltet er obligatorisk. Strekkoden kan inneholde opp til 20 alfanumeriske tegn. Systemet kan settes opp til å gi en systemgenerert strekkode. Side 9 av 84

10 Pinkode (strekkode) Dette feltet er obligatorisk. Pinkoden brukes for å verifisere låneren i de tilfellene hvor låneren kan oppgi strekkode som tilgang til f.eks. publikumsøk. Systemet kan settes opp til å gi en systemgenerert pinkode. Etternavn / Fornavn Disse feltene er obligatoriske. Systemet setter sammen et samlet navn av disse to feltene på følgende måte: Feltet Z303_NAME (globalt lånernavn) dannes etter flg. regel: Etternavn komma blanktegn Fornavn Første linje i Z304_ADDRESS (adresser) dannes etter flg. regel: Fornavn blanktegn Etternavn. Hvis det er en institusjon som skal opprettes som låner, brukes bare feltet Etternavn. Hvert navn kan være opp til 100 tegn langt. Adresse Skriv lånerens adresse. E-post Skriv lånerens e-postadresse. Klikk på for å sende en e-post til låneren. Lånerens e-postadresse blir automatisk overført til feltet Til. Postnr. Skriv lånerens postnummer. Fødselsdato Skriv lånerens fødselsdato. Bruk evt. til høyre for feltet for å få hjelp fra en kalender. Tlf. hjemme og Tlf. arbeid Skriv lånerens telefonnummer/numre. Ekspedisjonssted Dette feltet er obligatorisk. Den filialen som registreres her blir den filialen som de lokale låneropplysningene vil være knyttet til. Lånerstatus Dette feltet er obligatorisk. Den lånerstatusen som registreres her blir den som får de lokale låneropplysningene. Språk Dette er det språket som brukes ved meldinger til låneren. Dvs. systemet velger brevmaler på dette språket. Side 10 av 84

11 Hentested Skriv et hentested til denne låneren. Systemet vil foreslå dette som hentested ved reserveringer etc. Hvis det ikke oppgis et hentested her, vil systemet foreslå eksemplarets filial som hentested ved reserveringer. Profil Profiler brukes av publikumsøket til å bestemme diverse standardinnstillinger som standard søkebase, visningsformat og språk. Hvis det ikke oppgis en profil, vil systemet bruke standardprofilen, også kalt ALEPH-profilen. Hentested fjernlån Velg den filialen som skal effektuere lånerens fjernlånsbestillinger. Hvis feltet er tomt, kan låneren ikke foreta fjernlån. Kommune/klasse I bibliotek som bruker kommunekoder skrives her kommunekoden. I skolebibliotek skrives koden for klasse. Note 1 / Note 2 Her kan du skrive diverse noter. Knapper Lagre Forutsatt at du har rettigheter til å opprette en ny låner, kan du klikke her for å lagre de opplysningene som er fylt inn i skjemaet. Lagre som mal Ved å klikke på denne knappen lagres følgende verdier som standardverdier: - Filial - Språk - Ekspedisjonssted - Hentested fjernlån Neste gang dette skjemaet åpnes på denne PC-en vil de verdiene som var fylt inn i ovenstående felter automatisk komme frem Standard låneropprettelse Hvis FastPatronRegistration i circ.ini er satt til N så vises vinduet Global lånerinformasjon. Fyll ut skjemaet og klikk på Lagre. I tillegg til dette skjemaet må det opprettes lokal lånerinformasjon, adresser og evt. ekstra ID-numre. Informasjon om de enkelte felter følger nedenfor. 3.3 Global lånerinformasjon Global lånerinformasjon er informasjon om låneren som er relevant for hele bibliotekssystemet og ikke bare et bestemt bibliotek (dvs. det administrative biblioteket som du er tilkoblet der og da.). Du kan til enhver tid hente opp Global lånerinformasjon ved å trykke CTRL+ALT+g. Side 11 av 84

12 Knapper i Global lånerinformasjon Lagre Forutsatt at du har rettigheter til å opprette en ny låner, kan du klikke her for å lagre de opplysningenes som er fylt inn i skjemaet. Oppdater Funksjonen Oppdater fyller ut noen av de tomme feltene, hvis systemet oppdager et felt som er tomt og som kan oppdateres med en verdi fra serveren (f.eks. lånernummer, pinkoder etc. som genereres av systemet). Dessuten forteller denne funksjonen deg hvilke obligatoriske felter som ikke er utfylt, ett felt av gangen. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å generere en lånerstatus eller et forhåndsdefinert brev til låneren. Sperringer Klikk på Sperringer for å se informasjon om låneren som kunne påvirke muligheten for å låne materiale, som Låneren har overskredet maks. skyldig beløp. Lånerfoto Du kan legge inn eller oppdatere et bilde av låneren ved å bruke knappen Lånerfoto. Når du klikker på Lånerfoto åpnes et dialogvindu som gjør det mulig å hente et bilde fra PCen eller fra nettverket. Bekreft valget ved å klikke på OK. Bildet lagres på serveren i katalogen bor_pics i usr-katalogen (f.eks. /usr/bor_pics). Navnet på filen får formen Lånernummer + filtype. F.eks. vil filen mypicture.jpg" for låner med lånernummer bli lagret som " jpg" (i bor_pics). Vær oppmerksom på at andre filer med samme navn i samme katalog blir overskrevet. I tillegg til å bli vist på fanekortet Global lånerinformasjon, vises bildet også ved utlån og innlevering. Side 12 av 84

13 Fanekortet Global lånerinformasjon Registrert Dette er datoen da den Globale lånerinformasjonen først ble registrert. Datoen fylles ut automatisk av systemet. Hvis lånerposten er importert fra en ekstern kilde, vil datoen fra denne posten komme til å stå her. Har den importerte posten ingen dato, brukes datoen da importen finner sted. Sist lagret Dette er den datoen de Globale låneropplysningene sist ble rettet og lagret. Låner-ID Dette feltet skal ikke fylles ut. Systemet vil selv fylle det ut med et systemgenerert nummer. Pinkode (låner-id) Dette feltet er obligatorisk. Pinkoden brukes til å verifisere låneren i de tilfellene hvor låneren kan oppgi lånernummer som tilgang til f.eks. publikumsøk. Systemet kan settes opp til å gi en systemgenerert pinkode. Lånernr. Dette feltet er obligatorisk, og kan tilsvare strekkoden på lånekortet. Lånernummeret kan inneholde inntil 20 alfanumeriske tegn. Systemet kan settes opp til å gi et systemgenerert lånernummer. Side 13 av 84

14 Pinkode (lånernr.) Dette feltet er obligatorisk. Pinkoden brukes til å verifisere låneren i de tilfellene hvor låneren kan oppgi lånernummer som tilgang til f.eks. publikumsøk. Systemet kan settes opp til å gi en systemgenerert pinkode. Navn Dette feltet er obligatorisk. Navnet kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv navnet slik det skal fremstå på i den alfabetiske listen over lånere. Mange bibliotek bruker formen Etternavn, Fornavn". Tittel Dette feltet er valgfritt. Det brukes til tiltaleformer som Hr., Fru, Professor etc. Feltet kan inneholde inntil 10 tegn. Ved å klikke på ikonet nedtrekksmeny eller man kan skrive selv. til høyre for feltet kan man velge fra en Fødselsdato Feltet er valgfritt. Skriv lånerens fødselsdato. Bruk evt. en kalender. til høyre for feltet for å få hjelp fra Språk Dette er det språket som brukes ved meldinger til låneren. Dvs. systemet velger brevmaler på dette språket. Budsjett Dette er det budsjettet som kontoinnførsler skal krediteres eller debiteres på. Profil Profiler brukes av publikumsøket for å bestemme diverse standardinnstillinger som standard søkebase, visningsformat og språk. Hvis det ikke oppgis noen profil, vil systemet bruke standardprofilen, også kalt ALEPH-profilen. Hentested Dette er den filialen som systemet vil foreslå som hentested ved reserveringer etc. Hvis det ikke oppgis et hentested her, vil systemet foreslå eksemplarets filial som hentested ved reserveringer. Ekspedisjonssted Brukes ikke. Opplysningene kan vises eksternt Markeres kun hvis låneropplysningene kan vises videre eksternt. Låneren skal motta brev Markeringen fjernes hvis låneren ikke skal motta noen av følgende brev (uansett om brevene sendes som papirbrev eller e-post). Disse brevene er: - Hentemelding for reserveringer (hold_request_letter_nn) - Hentemelding for kopibestillinger (photo_request_letter_nn) - Hentemelding for fjernlån (ill_arrival_nn) Klikk på for å sende en e-post til låneren. Lånerens e-postadresse blir automatisk overført til feltet Til. Side 14 av 84

15 Hentested fjernlån Velg den filialen som skal effektuere lånerens fjernlånsbestillinger. Hvis feltet er tomt kan låneren ikke foreta fjernlån. Totalt antall fjernlån. Maks. antall fjernlån som låneren selv kan bestille via publikumsøk i en bestemt tidsperiode. Settes grensen f.eks. til 15 bestillinger, vil låneren bli stoppet ved den 16. bestilling. Skriv 9999 for et ubegrenset antall fjernlån. Til den systemansvarlige: Tidsperioden settes i aleph_start i variabelen ill_total_limit_period. Antall aktive fjernlån Antall aktive fjernlån spesifiserer antall fjernlån som kan være aktive på én og samme gang. Hvis du ikke ønsker noen grense settes verdien til Proxy ID Brukes ikke. Primær ID Brukes ikke Proxy type Brukes ikke Fanekortet Globale sperringer Sperring 1, 2 og 3 Feltene Sperring 1, 2 og 3 viser om det skulle være én eller annen form for sperring av låneren. Når det foretas utlån til en sperret låner vil årsaken komme frem på skjermen. Feltet til høyre for koden har plass til 200 tegn. Kommune/klasse På bibliotek som bruker kommunekoder skrives kommunekoden. På skolebibliotek skrives koden for klasse. Note 1 / Note 2 Side 15 av 84

16 Her kan du skrive diverse noter. Du kan skrive inntil 100 tegn. Du kan også velge faste tekster ved å klikke på ikonet til høyre. PLIF Loader Beskyttede felter Hele posten Låneradresser Lånerstatus Gyldighetsdato E-postadresse For å beskytte felter/poster mot å bli overskrevet når du oppdaterer lånerposten med batchjobben PLIF Loader (file-20) kan du markere disse linjene. Når denne jobben kjører vil den ikke oppdatere disse feltene, forutsatt at de allerede har en verdi. Dette gjelder alle feltene i Z303/Z304/Z305/Z308-postene som tilsammen utgjør en lånerpost. Følgende felter kan beskyttes: Hele posten Alle feltene i listen nedenfor Adresser z304_address(0) z304_address(1) z304_address(2) z304_address(3) z304_address(4) E-postadresser z304_ _address Lånerstatus z305_bor_status Gyldighetsdato z305_expiry_date 3.4 Lokal lånerinformasjon Funksjonen Lokal lånerinformasjon viser en liste over tilgjengelige filialer og informasjon om lånerens rettigheter i forhold til hele biblioteksystemet (ALEPH), det enkelte administrative bibliotek (XXX50) og den enkelte filial. Hver linje inneholder filialens kode, navn, lånerstatus, utløpsdato og dato for siste gang det er registrert aktivitet på denne låneren. Du kan til enhver tid hente frem Lokal lånerinformasjon ved å trykke CTRL+ALT+o. Du kan slette linjer og fornye gyldighetsdato med knappene til høyre. Den enkelte linje redigeres i nederste rute. Side 16 av 84

17 Knapper Slett For å slette lokale låneropplysninger tilknyttet en filial, skal du markere linjen og klikke på Slett. Deretter skal slettingen bekreftes. Systemet kontrollerer om det finnes noen utestående lån, reserveringer eller kopibestillinger. Finnes det noen kan linjen ikke slettes, og det vises et vindu med årsaken. Forny Velg linje og trykk på Forny for å forlenge gyldighetsperioden for låneren i forhold til denne filialen. Det blir opprettet en ny utløpsdato som kan redigeres manuelt. Fanekortet Detaljer Det meste i denne ruten er opplysninger om låneren som kan påvirke lånerens mulighet for å låne materiale etc. i den filialen som er markert i filiallisten i øverste rute. Du kan endre opplysningene i de hvite feltene i ruten. Klikk på Lagre når endringene er skrevet inn. Hent mal Visse opplysninger for hver lånerstatus er forhåndsdefinert av din systemadministrator. Velg en lånerstatus og klikk på Hent mal, så blir disse opplysningene hentet frem. De første fire feltene er informasjon som kommer fra de Globale låneropplysningene. Lånernr., Strekkode Begge verdier kommer fra Globale låneropplysninger. Tittel Verdien kommer fra Globale låneropplysninger. Side 17 av 84

18 Navn Verdien kommer fra Globale låneropplysninger. Filial Dette feltet fylles automatisk ut i overensstemmelse med linjen som er markert i den øverste ruten. Lånerstatus Lånerstatusen bestemmer lånerens rettigheter i forhold til en bestemt filial. Så snart du har valgt en lånerstatus, kan du la systemet tildele disse rettighetene ved å klikke på Hent mal. Gyldig til Dette feltet bestemmer den datoen hvor låneren ikke lenger er aktiv, og evt. må fornye sin lånerpost. Du kan skrive en dato manuelt, eller la systemet sette en forhåndsdefinert dato ved å skrive en lånerstatus og klikke på Hent mal. Vær oppmerksom på at hvis det blir beregnet en innleveringsdato ved utlån som ligger etter utløpsdatoen, vil systemet automatisk forkorte lånetiden så innleveringsdatoen blir den samme som utløpsdatoen for lånerposten. Type Du kan velge en type fra nedtrekksmenyen ved å klikke på. Valgmulighetene er definert av den systemansvarlige. Denne verdien påvirker ikke lånerens rettigheter, men brukes utelukkende til kategorisering. Betale for kopi Denne verdi bestemmer om låneren skal betale for kopier eller ikke. Det er to muligheter: Gratis (F) og Betaling (C). Avvis ved kr. Dette er det maksimale beløp som en låner kan skylde før vedkommende blir sperret for ytterligere transaksjoner. Hvis låneren forsøker å låne materiale etter at denne grensen er nådd vil systemet vise en melding om at låneren skylder penger. WWW-melding til låner Dette feltet brukes til å kommunisere med låneren via publikumsøket. Du kan skrive inn en melding på inntil 80 tegn. Det kan opprettes én melding fra hver filial, tilsvarende den Lokale låneropplysning pr. filial. Side 18 av 84

19 Fanekortet Sperringer og noter Lokal sperring 1, 2 og 3 Feltene Sperring 1, 2 og 3 viser om det skulle være én eller annen form for sperring av låneren. Når det foretas utlån til en sperret låner, vil årsaken komme frem på skjermen. I noen tilfeller kan personalet, avhengig av oppsett, godkjenne at utlånet kan effektueres likevel. Lokal sperrenote 1, 2 og 3 Dette feltet er valgfritt, men vil som regel bli fylt ut automatisk ved å velge en sperrekode fra nedtrekksmenyen. Lokal Sperredato Hvis denne datoen er fylt ut vil låneren ikke kunne låne materiale før etter datoen. Det finnes én dato pr. Lokal låneropplysning, dvs. pr. filial. Datoen settes på basis av definisjoner som den systemansvarlige har satt i de tabellene som kontrollerer innleveringsdato, gebyrer og begrensninger. Lokal note 1, 2 og 3 Her kan du skrive diverse noter. Du kan skrive inntil 100 tegn. Du kan også velge faste tekster ved å klikke på ikonet til høyre. Fanekortet Tillatelser De tillatelsene som defineres her gjelder låneren i forhold til materiale fra den filialen som denne Lokale låneropplysning er tilknyttet, med forbehold om at det ikke foreligger noen sperringer. I så fall kan låneren være nektet visse rettigheter av den systemansvarlige. Side 19 av 84

20 Lån Verdien her bestemmer om låneren får låne materiale fra denne filialen. Fornyelse Verdien bestemmer om låneren har lov til å fornye lån av materiale fra denne filialen (hvis det ikke er andre sperringer som skulle forhindre det). Vær oppmerksom på at man ikke kan fornye et eksemplar hvis det er reservert av en annen låner. Reservering Verdien bestemmer om låneren kan reservere materiale som er utlånt. Multireservering Verdien bestemmer om låneren kan reservere det samme dokumentet flere ganger på én gang. Kopibestilling Verdien bestemmer om låneren kan bestille kopier. Sjekk begrensninger Verdien bestemmer om det ved utlån skal sjekkes om låneren har forfalte lån, har overskredet antall tillatte lån eller om det er andre sperringer på denne låneren. Ja betyr at systemet kontrollerer, Nei betyr at systemet ikke kontrollerer. Bruk f.eks. Ja til vanlige lånere og Nei til institusjoner etc. Overstyres? Verdien bestemmer om det skal være mulig for personalet å fortsette på tross av eventuelle avvisninger (godkjenne). Ignorer for sene innleveringer Verdien bestemmer at meldingen Materialet er for sent innlevert ikke vises. Det settes heller ikke inn noe gebyr på kontoen. Side 20 av 84

21 Tillat res. på tilgjengelige eks. Verdien bestemmer om låneren kan reservere eksemplarer som ikke er registrert utlånt (gjelder kun for åpne hyller). Tillatelse til lesesalslån Verdien bestemmer om låneren kan bestille materiale som skal hentes på en lesesal eller ikke og/eller om materialet skal lånes ut til låneren på en arbeidsstasjon på en lesesal eller ikke. 3.5 Adresser Du kan til enhver tid kalle adressefunksjonen ved å trykke CTRL+ALT+y. Den øverste ruten viser en liste over adresser og deres gyldighet for den aktive låneren. For å oppdatere en adresse skal du markere den ønskede linje i øverste rute og redigere i den nederste rute. Knapper Ny Klikk på Ny for å opprette en ny adresse. Kopier Klikk på Kopier for å lage en kopi av den markerte adressen. Skjemaet i nederste rute kan deretter redigeres. Slett Klikk på Slett for å slette en adresse. Du vil bli spurt om du vil bekrefte slettingen. Side 21 av 84

22 Denne ruten viser adresseopplysninger for den aktive låneren. Klikk på Lagre når du har gjort rettelsene. Navn Systemet vil automatisk fylle inn navnet men du kan endre det her hvis det er nødvendig. Slik som navnet vises i dette feltet vil det også bli skrevet ut på brev til låneren. Adresse Hver linje kan inneholde inntil 50 tegn. Postnr Her skrives postnummer. E-post Skriv en e-postadresse hvis låneren skal kunne motta meldinger som e-post. E-postadressen kan være inntil 60 tegn lang. Ved siden av feltet finnes et ikon. Når du klikker på dette åpnes et nytt vindu slik at du kan sende en e-post til låneren. Du kan sende en valgfri tekst. Telefon (hjemme) I dette feltet skrives evt. lånerens hjemmetelefon. Telefon (arbeid) I dette feltet skrives evt. lånerens arbeidstelefon. Mobiltelefon I dette feltet skrives evt. lånerens mobiltelefon. Telefon (SMS) Hvis biblioteket bruker sms til utsending av meldinger, skal dette feltet fylles ut med telefonnummeret til den mobiltelefonen som skal motta meldingen. Gyldig fra/til Skriv i hvilket datointervall denne adressen er gyldig. Hvis adressen skal være gyldig i ubestemt tid, så fyll ut Gyldig til -feltet med f.eks Trykk F4 for å kontrollere og endre datoformat. Side 22 av 84

23 Adressetype Det er flere muligheter til å tildele adressen en type. Det kan være Permanent eller Postadresse. Når systemet leter etter en adresse, velges først postadressen og hvis den ikke finnes så velges Permanentadressen. 3.6 Oppdater ID-er Med denne funksjonen kan du oppdatere den aktive lånerens forskjellige ID-numre men ikke lånernummer og strekkode, som skal oppdateres fra Globale låneropplysninger. Du kan til enhver tid kalle denne funksjonen med CTRL+ALT+t. I tillegg til at du kan tilføye inntil 99 ID-numre til en låner, så kan den systemansvarlige bestemme hvilke som kan brukes som nøkler til låneren og i hvilke situasjoner (f.eks. i GUI eller i publikumsøket). Knapper Ny ID Klikk her for å opprette et nytt ID-nummer. Fyll deretter ut skjemaet i nederste rute. Slett ID Marker det ID-nummeret som skal slettes og trykk på Slett ID. Fyll ut feltene og trykk Lagre. Nøkkeltype Her velges én av de typene som kommer i nedtrekksmenyen (men ikke lånernummer eller strekkode). Den systemansvarlige kan definere andre typer av ekstra ID-er. Side 23 av 84

24 Nøkkeldata Her skrives selve ID-nummeret. Verifikasjonstype Her velges typen. For tiden finnes kun 00. Verifikasjon Skriv den pinkode/passord som skal knyttes til dette ID-nummeret. Status Her kan du velge mellom AC = aktiv og NA = ikke aktiv. Side 24 av 84

25 4. EKSEMPLARER Eksemplarfunksjonen aktiveres ved å trykke på F8 eller klikke på ikonet i utlånsklienten. Hvert eksemplar er knyttet til en administrativ post og identifiseres med det administrative systemnummeret plus et sekvensnummer. Flere eksemplarer kan ha samme administrative systemnummer men ikke samme sekvensnummer. Dessuten skal alle eksemplarer ha en unik strekkode. I eksemplarfunksjonen kan du hurtigkatalogisere en post og et eksemplar, og endre eksemplarinformasjon. Dessuten kan du endre et eksemplars prosesstatus. 4.1 Søk og vis eksemplar Skriv strekkoden i ruten og trykk på eller trykk på Enter for å finne frem et eksemplar. Eksemplaret kan også finnes frem ved å sende en post fra søkemodulen (se kursmaterialet for søk). En liste med de eksemplarene som er knyttet til samme administrative post som det ønskede eksemplaret vises i øverste rute. Denne listen inneholder opplysninger som filial, avdeling, plassering, strekkode og annet. Hvis eksemplaret er utlånt vises innleveringsdato, Side 25 av 84

26 og hvis det er meldt tapt eller lignende vises også dette. Sett kryss i Vis kun utlånte hvis du bare vil se de eksemplarene som er utlånt. Kopibest. Klikk på Kopibest. for å lage en kopibestilling av det markerte eksemplaret. Du kan kun lage en kopibestilling hvis låneren har rettigheter til det, og det er mulig å bestille kopier av dette eksemplaret. Reserver Klikk på Reserver for å opprette en reservering på dette eksemplaret. Avhengig av oppsettet blir de andre eksemplarene også omfattet av denne reserveringen. Hvis eksemplaret kan legges av vises et skjema for det. Plasser bestillingen i den ønskede tidsperiode. Du kan kun opprette reserveringer hvis låneren har rettigheter til det, og det er mulig å reservere dette eksemplaret. Menes levert Hvis låneren hevder at han/hun har levert eksemplaret på tross av at det står notert som utlånt til låneren, kan du klikke på Menes levert. I stedet for en innleveringsdato vil teksten Menes levert nå stå. Du vil bli bedt om å bekrefte endringen. Tapt Klikk på Tapt for å få generert en erstatningssak og få skrevet ut en regning til låneren. Du vil komme til en dialog hvor du dels skal godta eller korrigere en erstatningspris, dels skal bekrefte handlingen. Til slutt skrives det ut en regning til låneren. Purr eks. Klikk på Purr eks. for å generere en purring av det bestemte eksemplaret. Denne funksjonen bør kun utføres hvis systemet er satt opp til å kunne håndtere dette. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive ut informasjon om det markerte eksemplaret. Gå til Katalog Klikk på Gå til Katalog for å komme til katalogklienten for å arbeide med den markerte eksemplarposten. Side 26 av 84

27 Oppdater Klikk på Oppdater for å hente posten på nytt. Det kan ha skjedd endringer siden den ble hentet første gang. Sortering Bruk nedtrekksmenyen til å velge alternative måter å sortere listen på. Det kan være et varierende antall muligheter. Den systemansvarlige bestemmer hvilke som skal finnes, og hvilken som skal være standard. 4.2 Hurtigkatalogisering og eksemplarregistrering Du kan bruke denne funksjonen til å hurtigkatalogisere og eksemplarregistrere med et minimum av informasjon. Når du har fylt ut skjemaet og klikket på OK kan eksemplaret lånes ut. Vær oppmerksom på at systemet automatisk danner en reservering til låneren CATALOGER, slik at eksemplaret blir fanget opp ved innlevering slik at posten kan katalogiseres ferdig. Reserveringen blir først aktiv dagen etter utlånet for ikke å kollidere med denne prosessen. Velg Hurtigkatalogisering ved å trykke CTRL+F8 eller ved å klikke på ikonet eksemplarverktøyslinjen. Først vises et vindu med basevalg: i Velg en base og fyll ut de to fanekortene i skjermbildet Hurtigkatalogisering. Klikk på OK for å opprette posten. Vær oppmerksom på at systemet ikke validerer posten. Vinduet Strekkode og systemnummer vises med en kort sammenfatning av registreringen. Hvis du på dette tidspunkt ønsker å gjøre om på noe, kan du klikke på Avbryt og endre registreringen. Side 27 av 84

28 Tittelinformasjon Fyll ut relevante felter. Det kan være inntil 10 felter avhengig av oppsett. Eksemplarinformasjon Opprettelsesdato Dette er den datoen eksemplaret blir opprettet. Fylles ut av systemet. Sekvensnummer Sekvensnummer er en unik identifikasjon av dette eksemplaret i forhold til den administrative posten. Systemet tildeler dette automatisk. Strekkode Dette feltet er obligatorisk og nummeret skal være unikt. Du kan bruke en strekkodeleser til å fylle ut feltet med den ønskede strekkoden. Alternativt kan du la feltet stå tomt og la systemet tildele en strekkode når du trykker OK etter at registreringen er ferdig (forutsatt at dette er satt opp av den systemansvarlige). Materialtype Dette feltet er obligatorisk. Velg en verdi fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Side 28 av 84

29 Filial Dette feltet er obligatorisk. Skriv en filialkode eller velg fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Vær oppmerksom på at du kan legge til en hvilken som helst filial når du hurtigkatalogiserer, men i etterkant kan du bare rette hvis du har rettigheter i forhold til denne filialen. Avdeling Dette feltet er valgfrit. Velg evt. en verdi fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Eksemplarstatus Dette feltet er obligatorisk. Eksemplarstatusen bestemmer utlånsreglene for dette eksemplaret. Velg en verdi fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Prosesstatus Dette feltet er valgfritt. Velg evt. en verdi fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Plassering Dette feltet er valgfritt. Velg evt. en verdi fra nedtrekksmenyen. Den systemansvarlige bestemmer hvilke valg som skal finnes. Beskrivelse Dette feltet brukes til å beskrive tidsskriftsopplysninger som år, volum, hefte etc. Note i søk Denne noten vises i publikumsøk. Intern note Denne noten vises i eksemplarlisten. snote Denne noten vises i forbindelse med utlån av eksemplaret. 4.3 Endre og gjenopprette eksemplaropplysninger Endre eksemplaropplysninger Det er mulig å gjøre masserettelser av eksemplaropplysninger i sklienten. Via hovedmenyen under Eksemplarer / Endre eksemplaropplysninger hentes vinduet nedenfor. Funksjonen forutsetter at du har eksemplaret eller eksemplarene i hånden. Funksjonen hentes ved å velge Hovedmenyen, Eksemplarer. Side 29 av 84

30 Fyll ut vinduet med de nye eksemplaropplysningene. Fyll bare ut de feltene som skal endres. Skulle du ville slette innholdet i et felt kan du sette et minustegn. Hvis endringene skal være permanente uten mulighet for å gå tilbake til de opprinnelige opplysningene, klikkes i boksen ut for Permanent endring. Velg Sjekk reservering hvis du vil ha systemet til å vise en melding om at et eksemplar har reserveringer eller kopibestillinger. Klikk på OK når alt er utfylt. Nå kommer det et vindu hvor du kan lese av strekkoder på de eksemplarene som skal oppdateres med de nye opplysningene. Dette vinduet viser de endringene som vil bli foretatt. Når det ikke står noe i kolonnen Ny verdi, gjøres det ingen endringer i dette feltet. Klikk på Lukk når du er ferdig med å endre eksemplarer Gjenopprett eksemplaropplysninger Hvis endringene av eksemplaropplysninger ikke er gjort permanente, er det mulighet for å få tilbake de opprinnelige opplysningene, f.eks. hvis en samling midlertidig har vært plassert i depot og deretter flyttes tilbake til biblioteket. Velg Eksemplarer / Gjenopprett eksemplaropplysninger i hovedmenyen. Les inn strekkoden på eksemplarene, og de opprinnelige eksemplaropplysningene gjenopprettes. Side 30 av 84

31 Les inn strekkodene på de eksemplarene som skal få gjenopprettet sine eksemplaropplysninger. Velg Sjekk reservering hvis du vil ha systemet til å vise en melding om at et eksemplar har reserveringer eller kopibestillinger. Hvis du prøver å gjenopprette et eksemplar hvor endringene ble foretatt som permanente eller som ikke har noen endringer vises en melding. 4.4 Oppdater prosesstatus Denne funksjon kalles ved å velge Eksemplarer /Oppdater prosesstatus i hovedmenyen. Funksjonen endrer prosesstatusen på de eksemplarene som blir lest inn i feltet Strekkode til valgt verdi. Velg Sjekk reserveringer hvis du vil ha systemet til å vise en melding om at et eksemplar har reserveringer eller kopibestillinger. 5. UTLÅN 5.1 Normalt utlån Ved utlån kontrollerer systemet både låner og eksemplar for å verifisere at utlånet kan utføres. Systemet kontrollerer at: - Låneren har rett til å låne dette eksemplaret - Lånerens utløpsdato ikke er passert - Låneren ikke er sperret - Låneren ikke har utestående beløp eller forfalte lån - Låneren ikke har nådd grensen for antall tillatte lån - Eksemplaret kan lånes - Eksemplaret ikke er reservert Side 31 av 84

32 sfunksjonen åpnes ved å trykke F5 eller klikke på ikonet i navigasjonsruten i sklienten. Øverste høyre rute er Låneropplysninger. Nederste høyre rute viser enten utlånslisten eller evt. sperringer. Trinn 1 Skriv lånerens lånernummer eller strekkode i søkefeltet i lånerverktøyslinjen eller søk frem låneren v.h.a. lånerlisten (hvis låneren f.eks. har glemt lånekort). Lånerverktøyslinjen vil vise informasjon om låneren. Trinn 2 Skriv eksemplarets strekkode i eksemplarverktøyslinjen. Hvis det ikke er noen hindringer, blir eksemplaret lånt ut til låneren. Lånerverktøysfeltet og den øverste høyre ruten viser informasjon om låneren. Eksemplarverktøysfeltet og nederste høyre rute viser informasjon om eksemplaret. Skriv neste strekkode hvis låneren skal låne flere eksemplarer eller avslutt sesjonen. Side 32 av 84

33 Avslutt sesjon eller F4 Klikk på knappen Avslutt sesjon eller trykk på F4 for å avslutte den aktuelle sesjonen med låneren og nullstille skjermen. Hvis klienten er innstilt på å skrive ut kvitteringer, vil de bli skrevet ut. Nytt beløp Du kan opprette et nytt beløp ved å trykke på knappen Nytt beløp. Dette vil åpne en dialog hvor du kan bestemme om beløpet skal være en debitering (låneren skylder) eller en kreditering (låneren har til gode). Velg en type, skriv en tekst om beløpet og knytt det til et eksemplar. Betal Hvis låneren vil betale alt det han/hun skylder, skal du trykke på knappen Betal. Skal det bare betales en del av det samlede beløpet, skal du skrive det avtalte beløpet i feltet Beløp til betaling og så klikke på knappen Betal. Du blir bedt om å bekrefte betalingen, og gjør du det vil systemet betale så mange kontoinnførsler som mulig for den sum som er betalt. Systemet starter med de eldste ubetalte innførslene. Det kan også ende med at det blir igjen delvis betalte innførsler. Avhengig av oppsettet vil det til slutt bli skrevet ut en kvittering på betalingen. Vis konto Klikk på knappen Vis konto for å se alle opplysningene om lånerens ubetalte beløp. Skriv ut Klikk på Skriv ut for bl.a. å skrive ut en lånerstatus. Det åpnes et vindu hvor du kan velge mellem flere forskjellige brev til låneren: Lånerstatus, Lånekort og et antall brev med standardtekst definert av den systemansvarlige. Klikk på for å sende en e-post til låneren. Lånerens e-postadresse blir automatisk overført til feltet Til. Nedenstående rute viser informasjon om de eksemplarene som blir lånt ut i den sesjonen som er i gang. Det er to fanekort: og Sperrringer. Fanekortet viser informasjon om eksemplarene som lånes ut. Hvis et lån av én eller annen grunn ikke kan lånes ut, vises det på fanekortet Sperringer. Side 33 av 84

34 Skriv ut lån Klikk på Skriv ut lån for å skrive ut en utlånskvittering og avslutte sesjonen. Men det er enklere å trykke på F4. Endre dato Klikk på Endre dato for å endre innleveringsdatoen for den markerte linjen. Det åpnes et vindu med mulighet for å angi en ny dato. snote Klikk på snote for å knytte en note til dette utlånet. Det åpnes et vindu med mulighet for å legge inn inntil to noter. Hvis det finnes sperringer som hindrer lånet, aktiveres fanekortet Sperringer i den nederste ruten. Godkjenn Denne knappen er bare aktiv hvis det er sperringer, og låneren og bibliotekaren har rettigheter til å godkjenne og på den måten gjennomføre utlånet. Avvis lån Denne knappen er bare aktiv hvis det er sperringer. Merk at hvis låneren ikke har rettigheter til å låne eksemplaret, vil enten knappen Godkjenn eller Avvis lån være aktiv. Det betyr at du bare kan trykke Enter for å komme videre. I vinduet Innstillinger ved utlån (se avsnit 5.3) kan du bestemme hvilken knapp som skal være standard, ved å sette kryss (eller ikke) ved linjen Godkjenn-knapp som standard. Det er alltid mulig å få mer informasjon om låneren og eksemplaret ved å skifte til henholdsvis lånerfunksjonen eller eksemplarfunksjonen. Du kan uten problemer skifte funksjon midt i en utlånstransaksjon. Trykk på F7 eller klikk på for å åpne lånerfunksjonen. Her kan du se informasjon om lån, reserveringer, kopibestillinger, konto, rettigheter etc. Side 34 av 84

35 Trykk på F8 eller klikk på for å åpne eksemplarfunksjonen. Der vises informasjon om filial, eksemplarstatus (hvor lenge eksemplaret kan lånes) og innleveringsdato for utlånte eksemplarer. 5.2 slogg Velg slogg i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+h for å se en liste med alle de utlånene som er foretatt siden denne arbeidsstasjonen logget på systemet. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive en utlånskvittering på de markerte linjene. Du kan markere flere enn én linje av gangen ved å holde SHIFT nede og bruke piltasten. Hvis eksemplaret i mellomtiden er innlevert, blir kvitteringen tom. Nullstil alle Klikk på Nullstil alle for å fjerne alle linjer fra listen. Det faktiske utlånet blir likevel ikke nullstilt. 5.3 Innstillinger ved utlån Vinduet Innstillinger ved utlån åpnes ved å velge Innstillinger ved utlån i undermenyen Innstillinger i menyen ALEPH i hovedmenyen. Her kan man stille inn en del funksjonalitet som relaterer seg til utlånstransaksjonene. Side 35 av 84

36 Vis utlånsnote Hvis denne boksen er krysset av, vises eksemplarets utlånsnote (fra eksemplarregistreringen) ved utlån. Vis låners Ventehylle -melding Hvis denne boksen er krysset av vises meldingen Låner har eksemplarer på ventehylle etter innlesing av lånernummer eller strekkode. Vis Eksemplaret er reservert melding Meldingen Eksemplaret er reservert vises alltid i utlånsvinduet. Hvis denne boksen er krysset av vises også et popup-vindu. Brukeridentifisering kreves Sett kryss i denne boksen hvis lånerens verifikasjonskode skal tastes inn ved utlån. En dialogboks til innskriving av koden vil bli vist. Vis prosesstatus Hvis det finnes en prosesstatus på eksemplaret, vil den bli vist før transaksjonen gjennomføres. Merk at mange eksemplarer ikke har noen prosesstatus. Denne innstillingen brukes til å finne de eksemplarene som har en prosesstatus som ikke lenger er korrekt, f.eks. et eksemplar som har kommet tilbake fra innbinding, og som fremdeles har prosesstatus Innbinding. Godkjenn-knapp som standard Denne boksen avgjør om knappen Godkjenn eller knappen Avvis lån er markert som standard hvis låneren ikke har rettigheter til å låne et bestemt eksemplar. skvittering Velg mellem tre muligheter: Det skrives ikke ut noen utlånskvittering Det skrives ut en kvittering etter hvert utlån Det skrives ut en utlånskvittering etter endt utlånssesjon ved trykk på F4. 6. INNLEVERINGSDATO OG FORNYELSER 6.1 Innleveringsdato for kommende lån Innleveringsdatoer for kommende lån beregnes daglig på bakgrunn av en kombinasjon mellom lånerstatus, eksemplarstatus og filial, hvor det tas hensyn til filialens lukkede dager. Ved å velge Innleveringsdatoer i navigasjonsvinduet eller trykke CTRL+ALT+d kan du alltid se resultatet av denne beregningen. Ruten Gjeldende innleveringsdatoer viser innleveringsdato og klokkeslett hvis du foretar et utlån nå. Merk at det bare vises én filial av gangen bruk nedtrekksmenyen øverst i ruten til å skifte filial. Side 36 av 84

37 For å endre innleveringsdato: 1. Marker linjen med den kombinasjonen av lånerstatus og eksemplarstatus som skal endres. 2. Hvis du gjør en endring blir knappen Lagre aktiv. Klikk på denne for å lagre endringene. Den nye innleveringsdatoen vil virke inntil neste morgen, når systemet igjen regner ut innleveringsdatoene. 6.2 Innleveringsdatoer for lån Grupper av lån Du kan endre innleveringsdato for en gruppe lån med vinduet Endre innleveringsdato. Vinduet hentes frem ved å velge Endre innleveringsdato på utlånte eksemplarer i undermenyen Datoer i menyen ALEPH i hovedmenyen. Side 37 av 84

38 Fyll ut med de ønskede verdiene og trykk OK. Det vises en melding om hvor mange utlån som har blitt endret. Filial Skriv en filial eller velg fra nedtrekksmenyen ved å trykke F4 i feltet. Eks.status Skriv en eksemplarstatus eller velg fra nedtrekksmenyen ved å trykke F4 i feltet. Fra dato Du kan endre alle utlån som har en innleveringsdato som faller etter denne datoen. Alternativt kan du fylle ut dette feltet sammen med feltet Til dato for å danne et intervall av innleveringsdatoer. I så fall er Fra dato den første dato i intervallet. Klokken Fyll evt. ut med klokkeslett. Til dato Du kan endre alle utlån som har en innleveringsdato som faller FØR denne datoen. Alternativt kan du fylle ut dette feltet sammen med feltet Fra dato for å danne et intervall av innleveringsdatoer. I så fall er Til dato den siste dato i intervallet. Endre til dato Her skrives ny innleveringsdato og klokkeslett En enkelt låners lån Følg trinnene nedenfor for å endre innleveringsdato for en låners hjemlån. Søk frem låneren med F7 og lånernummer, og velg funksjonen Lån i navigasjonsruten ved å trykke CTRL+ALT+z. En liste over lånerens lån vises i øverste høyre rute. Side 38 av 84

39 Marker det ønskede lånet i listen og klikk på Innlev.dato. Dialogen Endre innleveringsdato vises. Innleveres Skriv ny innleveringsdato eller godta systemets forslag. Merk at du ikke kan endre datoen til før dagens dato. Kl. Skriv nytt klokkeslett eller godta systemets forslag. OK Klikk på OK når du har bestemt innleveringstidspunkt. 6.3 Skift innleveringsdato i forbindelse med et utlån. Innleveringsdatoen kan endres i forbindelse med at du låner ut et eksemplar til en låner. Lån eksemplaret til låneren på normal måte. Klikk på knappen Endre dato i nederste høyre rute som vises ved utlån. Dialogen Endre innleveringsdato vises. Side 39 av 84

40 Innleveres Skriv ny innleveringsdato eller godta systemets forslag. Merk at du ikke kan endre datoen til før dagens dato. Kl. Skriv nytt klokkeslett eller godta systemets forslag. OK Klikk på OK når du har bestemt innleveringstidspunkt. 6.4 Fornyelse Lån kan fornyes i utlånsklienten eller i publikumsøket hvis låneren har rettigheter til det og eksemplarstatusen tillater det. Hvis det er sperringer som hindrer fornyelsen, vises det et vindu med årsaken. Brukeren kan så bestemme om fornyelsen av lånet skal avbrytes eller gjennomføres ved å klikke på Godkjenn. Lån kan også fornyes v.h.a. en batch-jobb Fornyelse av ett enkelt lån Trykk F7 og finn låneren. Marker lånet i øverste høyre rute og klikk på Forny. Hvis lånet ikke kan fornyes vises vinduet Feil vedr. fornyelse. Side 40 av 84

41 Klikk på Godkjenn for å fornye lånet på tross av sperringene. Dette kan bare gjøres hvis låneren har rettigheter til dette iflg. de lokale låneropplysningene. Godta systemets forslag eller skriv ny dato og klokkeslett og trykk på OK Forny utlån via strekkode Åpne vinduet Eksemplarstrekkode ved å velge Forny utlån via strekkode i menyen /Innlevering i Hovedmenyen. Skriv en strekkode og klikk OK. Hvis utlånet ikke kan fornyes, vises dette i et vindu, ellers vises vinduet Forny utlån via strekkode. Bruk dette vinduet til å oppgi ny innleveringsdato og klokkeslett. Klikk på OK for å bekrefte fornyelsen. Alle andre opplysninger på denne skjermen er kun til informasjon. Side 41 av 84

42 Forny dato Skriv den nye datoen her. Datoen skal være etter dagens dato. Kl. Skriv klokkeslett her Forny alle Med funksjonen Forny alle kan du fornye alle lån i lånerens låneliste uten å skulle markere hvert lån. Trykk F7 for å se låneropplysninger og CTRL+ALT+z for å åpne listen. Klikk her på Forny alle. I det lille vinduet som kommer frem kan du oppgi en bestemt ny innleveringsdato som i så fall kommer til å gjelde alle fornyelser, uansett hvilken eksemplarstatus (og dermed lånetid) de har. Trykker man i stedet OK uten å oppgi en dato, settes den nye innleveringsdatoen individuelt for hvert eksemplar. Da tas det hensyn til deres eksemplarstatus. Hvis lånet ikke kan fornyes vises vinduet Feil vedr. fornyelse. Klikk på Godkjenn for å fornye allikevel - på tross av sperringene. Klikk Lukk for å hoppe over dette lånet og fortsette med neste. ALEPH kontrollerer først om det finnes noen generelle sperringer for fornyelsen, f.eks. om låneren skylder for mange penger eller har passert utløpsdato. Godkjenner man går prosessen videre, ellers avbrytes den. Side 42 av 84

43 Deretter kontrollerer ALEPH hvert eneste utlån og forsøker å fornye det. For hvert lån som fornyes vises meldingen Fornyelse OK i nederste høyre rutes fanekort Logg over fornyelser. Hvis et utlån ikke kan fornyes vises årsaken i vinduet Feil. vedr. fornyelse, med mulighet for å godkjenne eller avbryte. Godkjenner man vises meldingen Fornyelse OK (godkjenn) i nederste høyre rutes fanekort Logg over fornyelser. Alle utlån som ikke ble fornyet er markert med grå farge i listen over lån. For hver linje i listen over lån vises en melding om fornyelsesstatus i nederste høyre rutes fanekort Logg over fornyelser. Når du klikker på en linje i nederste høyre rute fokuserer systemet automatisk på det tilsvarende lånet i øverste høyre rute. Systemet skriver automatisk ut en fornyelsesrapport (bor-list-renew-all) når Forny alle er ferdig. Listen viser alle lån som er fornyet, med ny innleveringsdato, samt en årsak for dem som ikke kunne fornyes. Et vindu spør om låneren er til stede eller ikke. Side 43 av 84

44 Er det kryss i Låner tilstede hentes oppsettet fra BorListRenewAll i print.ini, ellers hentes den fra BorListRenewAllRemote. Dette betyr at du kan ha to forskjellige håndteringer av utskriften, f.eks. sende den som e-post. Hvis WantBorListOnRenewAll i circ.ini er satt til N, vises ikke vinduet Er låneren tilstede?, og det lages ikke noen utskrift. 7. INNLEVERING 7.1 Normal innlevering Innleveringsfunksjonen åpnes ved å trykke F6 eller klikke på ikonet i utlånsklienten. Øverste høyre rute er låneropplysninger, nederste høyre rute er informasjon om eksemplaret. Side 44 av 84

45 Skriv inn en strekkode i eksemplarverktøysfeltet. Hvis du ikke befinner deg på hjemmebiblioteket for det eksemplaret som innleveres, men har en arbeidsstasjon som kan motta innleveringer for andre filialer, vil systemet automatisk skrive ut en transfer-slip til eksemplaret, og vise en instruksjon på skjermen om å sende det til den andre filialen. Avhengig av innstillinger for innlevering skrives det ut en kopi-lapp hvis det finnes kopibestillinger. Avhengig av innstillinger for innlevering vises et vindu med en liste over reserveringer som gjelder dette dokumentet. Dette vinduet brukes til å velge hvilken reservering som skal hentes frem. Systemet kan settes til å effektuere reservasjonen automatisk, hvis det bare er én på listen. Innleveringsvinduet viser også en melding hvis låneren har materiale stående på ventehyllen. Knapper Nullstill Klikk på Nullstill for å avslutte denne sesjon. Side 45 av 84

46 Endre dato Normalt vil innleveringsdagen (den datoen eksemplaret faktisk innleveres) bli satt til dagens dato. Klikk på Endre dato for å sette denne datoen til en tidligere dato. Dette kan brukes til materiale som er blitt innlevert i et bokinnkast tidligere, og som derfor ikke skal få beregnet gebyr som om det ble innlevert på nåværende tidspunkt. Den nye innleveringsdagen er aktiv så lenge vinduet er åpent. Nytt beløp Du kan opprette et nytt beløp på lånerens konto ved å trykke på knappen Nytt beløp. Dette vil åpne en dialog hvor du kan bestemme om beløpet skal være en debitering (låneren skylder) eller en kreditering (låneren har til gode). Velg en type, skriv en tekst om beløpet og knytt det til et eksemplar. Betal Hvis låneren vil betale alt han/hun skylder, skal du trykke på knappen Betal. Skal det kun betales en del av det samlede beløpet, skal du skrive det avtalte beløpet i feltet Beløp til betaling og så klikke på knappen Betal. Du blir bedt om å bekrefte betalingen, og gjør du det vil systemet betale så mange kontoinnførsler som det kan for den summen som blir betalt. Det starter med de eldste ubetalte innførslene. Det kan også ende med at det blir igjen delvis betalte innførsler. Avhengig av oppsett vil det nå bli skrevet ut en kvittering på betalingen. Vis konto Klikk på knappen Vis konto for å se alle opplysningene om lånerens ubetalte beløp. Skriv ut Klikk på Skriv ut for bl.a. å skrive ut en lånerstatus. Det åpnes et vindu hvor du kan velge mellom flere forskjellige brev til låneren: Lånerstatus, Lånerkort og et antall brev med standardtekst definert av systemansvarlig. Klikk på for å sende en e-post til låneren. Lånerens e-postadresse blir automatisk overført til feltet Til. 7.2 Innleveringslogg Velg innleveringslogg i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+h for å se en liste med alle de innleveringene som er foretatt siden denne arbeidsstasjonen logget på systemet. Side 46 av 84

47 Skriv ut Klikk på Skriv ut for å lage en innleveringskvittering på de markerte linjene. Du kan markere flere enn én linje av gangen ved å holde SHIFT nede og bruke piltasten. Hvis eksemplaret i mellomtiden er utlånt blir kvitteringen tom. Nullstill alle Klikk på Nullstill alle for å fjerne alle linjer fra listen. Den faktiske innleveringen blir imidlertid ikke nullstilt. 7.3 Intern bruk Med funksjonen Intern bruk kan du registrere antall ganger et eksemplar brukes av lånere på biblioteket i en gitt periode, i motsetning til når de låner det hjem. Funksjonen kan f.eks. brukes til å registrere alt det materialet som biblioteket finner på bordene rundt omkring i biblioteket ved lukketid. Intern bruk kan registreres på to måter. Ved å utføre en innlevering. Innlevering av materiale som ikke er utlånt trigger transaksjon 82 jfr. definisjonen i tabellen tab_events.lng. Ved å velge /Innlevering i hovedmenyen kan du velge jobben Intern bruk. Skriv strekkoden på eksemplaret som skal registreres for intern bruk. Dette vil trigge transaksjon 82 jfr. definisjonen i tabellen tab_events.lng. 7.4 Endre innleveringsdato i forbindelse med innlevering Normalt vil innleveringsdagen (den datoen eksemplaret faktisk innleveres) bli satt til dagens dato. Klikk på Endre dato for å sette denne datoen til en tidligere dato. Dette kan brukes til materiale som har blitt innlevert i et bokinnkast tidligere, og som derfor ikke skal få beregnet gebyr som om det ble innlevert på nåværende tidspunkt. Den nye innleveringsdagen er aktiv så lenge vinduet er åpent. Systemet foreslår alltid dagens dato, men dette kan endres. Trykk på F4 for å få hjelp fra en kalender. Side 47 av 84

48 Denne funksjonen skal aktiveres før innleveringen finner sted. 7.5 Innstillinger ved innlevering Vinduet Innstillinger ved innlevering åpnes ved å velge Innstillinger ved innlevering i undermenyen Innstillinger i menyen ALEPH i hovedmenyen. Her kan du stille inn en del funksjonalitet som relaterer seg til innleveringstransaksjoner. Innleveringskvittering Hvis denne boksen er krysset av vil systemet automatisk skrive ut en innleveringskvittering (pr. eksemplar). Alternativt kan en samlet innleveringskvittering skrives ut på oppfordring fra Innleveringsloggen. Skriv ut kvittering til transit Marker denne boksen hvis systemet automatisk skal skrive ut en transit-lapp, hvis det innleverte materialet skal overføres til annen filial. Vis reserveringskø Hvis denne boksen er krysset av vil systemet vise en liste over reserveringer ved innlevering av eksemplaret. Ellers vises kun en advarsel med teksten Eksemplaret er reservert. Når du har tid velges punktet Reserveringer / Skriv ut brev - reservering effektuert, og de reserverte dokumentene leses inn og det skrives ut hentemeldinger. Merk at hvis eksemplaret skal i Transit vises ikke vinduet med reserveringslisten. Skriv ut note om kopibestilling Hvis denne boksen er markert vil systemet skrive ut kopibestillinger ved innlevering av materialet. Sjekk om eksemplaret er utlånt Hvis denne boksen er markert vil systemet reagere ved innlevering hvis eksemplaret ikke har vært registrert som utlånt. Side 48 av 84

49 Vis utlånsnote Hvis denne boksen er markert vises eksemplarets utlånsnote (fra eksemplarregistreringen) ved innlevering. Vis prosesstatus Hvis det finnes en prosesstatus på eksemplaret vil den bli vist før transaksjonen gjennomføres. Merk at mange eksemplarer ikke har noen prosesstatus. Denne innstillingen kan brukes til å finne de eksemplarene som har en prosesstatus som ikke lenger er korrekt, f.eks. et eksemplar som har kommet tilbake fra innbinding som fremdeles har prosesstatus Innbinding. Melding ved for sene innleveringer Velg hvilken slags melding du ønsker ved innlevering av eksemplarer med innleveringsdato som har forfalt. -Ingen melding -Melding etter hvert innlevert eksemplar -Melding ved hver ny låner (efter F4) 8. RESERVERING Reserveringer kan foretas på både utlånte og ikke utlånte eksemplarer hvis biblioteket tillater det (f.eks. for visse lånerstatuser eller for eksemplarer som står i magasin). Lister til plukking av ikke utlånte eksemplarer kan senere genereres med batch-jobben cir Opprette en reservering En reservering opprettes av låneren i publikumsøk eller av personalet i utlånsklienten. Du kan sende en post fra søkemodulen i de andre klientene til utlånsklienten Opprette en reservering fra eksemplarlisten Søk frem en post i søkemodulen i utlånsklienten og send den til eksemplarlisten i utlånsklienten ved å klikke på. Marker det ønskede eksemplaret i listen og trykk på knappen Reserver i øverste høyre rute. Avhengig av oppsett vil markering av en linje typisk ta med alle de andre eksemplarene med samme filial, avdeling etc. Side 49 av 84

50 Klikk på knappen Reserver og tast inn lånernummer eller søk frem låneren via knappen med de prikker til høyre for feltet. Side 50 av 84

51 Hvis eksemplaret skal reserveres på normalt vis (ikke booking) vises flg. skjermbilde: Du kan bare lage en reservering av et eksemplar hvis låneren har rettigheter til det. Fyll ut skjermbildet og klikk på OK for å opprette reserveringen. Lånernr.: Lånernummer fylles automatisk inn av systemet. Navn Navnet fylles automatisk inn av systemet. Forfatter til del Fyll evt. ut dette feltet hvis biblioteket skulle beslutte å gi låneren en kopi av materialet i stedet for å låne det ut. Her angis forfatteren til den delen av verket som låneren er interessert i, hvis det er en annen enn for hele verket. Tittel på del Fyll evt. ut dette feltet hvis biblioteket skulle beslutte å gi låneren en kopi av materialet i stedet for å låne det ut. Her angis tittelen på den delen av verket som låneren er interesseret i, hvis det er en annen enn for hele verket. Sider Skriv evt. opp de sidene som låneren er interessert i (av hensyn til evt. kopi). Note 1 og 2 Kan evt. fylles ut med merknader til reserveringen. Side 51 av 84

52 Fra dato / Til dato Angi den tidsperioden som låneren er interessert i å få fatt i eksemplaret. Systemet vil foreslå datoer i henhold til oppsettet, men disse kan endres. Hentested Velg den filialen hvor låneren skal hente eksemplaret. Purretype Hvis du vil purre eksemplaret fra den låneren som eksemplaret er utlånt til akkurat nå, skal du velge med hvilken hastighet det skal skje: 01 (normal), 02 (haster). Hvis du ikke vil at eksemplaret skal purres spesielt fra låneren som har det hjemme akkurat nå, skal du velge 03 (ingen purring). Systemets forslag vil avhenge av de innstillingene som den systemansvarlige har valgt. Prioritet Du kan bestemme reserveringens posisjon i køen ved å angi en prioritet. Den høyeste prioriteten er 00 og den laveste er 99. Systemets forslag vil avhenge av de innstillingene som den systemansvarlige har valgt. Antall reserveringer Fyll ut dette feltet hvis det dreier seg om reservering av flere eksemplarer av samme post til samme låner. Haster Hvis dette er en haste-reservering skal du markere her. Virkningen av det vil være at eksemplaret står på listen til fremfinning av reserveringer som skal hentes fra hyllen. Avgrensning Bruk disse feltene til å nærmere bestemme en gruppe av eksemplarer som hver især vil kunne oppfylle reserveringen. Du kan bruke # eller et tomt felt til å angi at det kan stå hvilken som helst verdi i feltet. Det forslaget som systemet generer er valgt på bakgrunn av de innstillingene den systemansvarlige har valgt å sette systemet opp til. Kun dette eksemplar Hvis du vil ha at reserveringen kun skal gjelde nettopp dette fysiske eksemplaret skal du angi dette ved å markere denne boksen. Merk at når dette feltet er markert vises ingen andre verdier i ruten Avgrensning Opprette en reservering fra Hovedmenyen Velg Lag reservering i undermenyen Reserveringer i menyen Reserveringer i Hovedmenyen. Eller trykk CTRL+r. Følgende vindu vises. Side 52 av 84

53 Eksemplarstrekkode Søk etter eksemplaret ved å trykke på ikonet Vinduet Søk etter administrativ post vises. til høyre for feltet Eksemplarstrekkode. Skriv noen søkeord i ett eller flere felter og klikk på Søk. Marker den ønskede posten og klikk på Velg, eller du kan også se posten i Fullt format og så klikke på Velg. Vinduet Liste over eksemplar vises. Marker den ønskede linjen og klikk på Velg. Side 53 av 84

54 Lånernr./Strekkode Skriv lånerens lånernummer eller strekkode, eller klikk på ikonet lånere. for å vise listen over Side 54 av 84

55 Hvis eksemplaret skal reserveres på normalt vis (ikke booking) vises følgende skjermbilde. Side 55 av 84

56 Du kan bare lage en reservering av et eksemplar hvis låneren har rettigheter til det. Fyll ut skjemaet og klikk på OK for å opprette reserveringen. For beskrivelse av feltene i skjemaet, se foregående avsnitt. 8.2 Vise, oppdatere eller slette en reservering Opplysninger om en reservering kan finnes frem og vises på to måter. Dels fra Låneropplysninger (trykk F7, les inn en låner og trykk CTRL+ALT+h), eller fra eksemplarlisten (trykk F8, les inn et eksemplar og trykk CTRL+ALT+h). Normalt slettes en reservering fra systemet når det reserverede eksemplaret lånes ut til låneren. Du kan også slette den manuelt. Når dette skjer, kan systemet skrive ut et brev til låneren. Eksemplar Velg Reserveringer i navigasjonsruten (F8) for å få vist en liste over reserveringer for det aktive eksemplaret. Listen vises i øverste høyre rute. Flere opplysninger om den markerte linjen vises i den nederste høyre rute. Der er det to fanekort. Det første viser detaljert informasjon om selve reserveringen, det andre viser avgrensningsopplysninger, d.v.s. hvilke andre eksemplarer som vil passe til denne reserveringen. Side 56 av 84

57 I tillegg til felter som allerede er beskrevet finnes følgende felter Satt på ventehylle / På ventehylde til Dette er det datointervallet hvor eksemplaret vil stå på ventehyllen, hvor det venter på at låneren henter eksemplaret. Disse feltene fylles automatisk ut av systemet, og kan bare rettes hvis Status står til S. Send som Koden i feltet Send som viser hvordan det reserverte eksemplaret skal sendes til låneren. Dette fylles ut av systemet og kan ikke redigeres her. Det finnes 5 koder: 01: Eksemplaret blir plassert på ventehyllen. Ved innlevering lages et brev til låneren med informasjon om hvor og når det skal hentes, samt en lapp som kan legges ved eksemplaret. Når låneren henter eksemplaret skal det lånes ut som normalt. 02: Sendes til låner. Eksemplaret lånes ut til den låneren som har reservert det med det samme ved innlevering. Det genereres en følgeseddel. 03: Postboks. Eksemplaret plasseres i lånerens posthylle. Eksemplaret lånes ut til den låneren som har reservert det med det samme ved innlevering. Det genereres en følgeseddel. 04: Lesesal. Eksemplaret plasseres på lesesalen. Det skrives ut et brev til låneren med informasjon om dette. Eksemplaret lånes ut til den låneren som har reservert det med det samme ved innlevering. 05: Fjernlån. Denne hentemåte brukes på eksemplarer som mottas v.h.a. fjernlån. Eksemplaret lånes ut til den filialen hvor det skal hentes. Et brev sendes til låneren. Status Dette viser om reserveringen er effektuert eller ikke. Det er tre verdier: Aktiv (A) betyr at reserveringen ennå ikke er effektuert. Venter (w) betyr at reserveringen har kommet på en liste over reserveringer som skal hentes på hyllen (cir-12). Melding sendt (S) betyr at eksemplaret står på ventehyllen og er klart til avhenting av låneren. Utskriftsstatus Dette viser om det er sendt et brev til låneren eller ikke. Det finnes to typer brev som kan sendes. Reservering ikke effektuert og Reservering effektuert. Hvis status er W (Venter) og utskriftsstatus er P (Skrevet ut) betyr det at brevet Reservering ikke effektuert er sendt til låneren (i praksis er det ikke mange bibliotek som sender ut dette brevet, men det blir generert). Hvis status er S (Melding sendt) og utskriftsstatus er P (Skrevet ut) betyr det at brevet Reservering effektuert er sendt til låneren. Hvis utskriftsstatus ikke har noen verdi er ikke noen av de to brevene sendt til låneren. Rediger skjemaet og klikk på Lagre for å lagre reserveringen. Du kan redigere alle felt som har hvit bakgrunn. Merk at knappen Lagre kun er aktiv når det er foretatt endringer i skjemaet. Klikk på Slett i den øverste høyre ruten for å slette reserveringen. Side 57 av 84

58 Gå til låner Velg Gå til låner i øverste høyre rute for å se denne lånerens liste over reserveringer. Marker en linje i denne listen for å se detaljert informasjon i den nederste rute. Det finnes tre fanekort i denne ruten. Det første viser informasjon om selve reserveringen. Det andre viser avgrensning for å spesifisere eksemplarer. Det tredje viser bibliografisk informasjon om eksemplaret. Side 58 av 84

59 Rediger opplysningene i skjermbildet og klikk på Lagre for å lagre endringene. Du kan redigere alle felter med hvit bakgrunn. Merk at knappen Lagre kun er aktiv når det er foretatt endringer i skjermbildet. 8.3 Slette en reservering ved hjelp av strekkode. I Hovedmenyen velges Slett reservering - via strekkode i undermenyen Reserveringer (eller trykk CTRL+d) og skriv strekkoden. Hvis det bare finnes én reservering vil den bli slettet. Finnes det flere, vises en liste man kan velge fra. Slett Dette vinduet viser reserveringer for det valgte eksemplaret. Marker en linje og klikk på Slett for å slette reserveringen. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive ut et brev til låneren som forteller at eksemplaret venter på biblioteket. Mer info Klikk på Mer info for å vise mer informasjon om reserveringen. Lagre Hvis du har endret noe i skjermbildet blir denne knappen aktiv. Klikk på Lagre for å lagre endringer. Side 59 av 84

60 8.4 Slett flere reserveringer på en gang. Du kan også velge å slette en gruppe av reserveringer. Dette kan gjøres i vinduet Slet reserveringer, som kan hentes fra Hovedmenyen, undermenyen Reserveringer. Fyll ut så mange felter som du ønsker for å bestemme hvilke reserveringer som skal slettes. Reserveringsdato Datoen for når materialet ble reservert. Reserveringer kan slettes INNTIL denne dato. Velg om det er reserveringer med status Aktive (A) eller Venter (W) som skal slettes. Res. sluttdato Siste dato for når dokumentet er av interesse. Reserveringer kan slettes INNTIL denne dato. Velg om det er reserveringer med status Aktive (A) eller Venter (W) som skal slettes. Imidlertid slettes alltid alle reserveringene hvor interessedatoen er overskredet. Hentemelding sendt Datoen for når det er skrevet ut et brev til låneren om at materialet står til avhenting på biblioteket. Reserveringer kan slettes INNTIL denne datoen. Filial Bruk dette feltet hvis du vil slette reserveringer ved en bestemt filial. Ellers kan feltet stå tomt. Eks. status Bruk dette feltet hvis du vil slette reserveringer med en bestemt eksemplarstatus. Ellers kan feltet stå tomt. Lånerstatus Bruk dette feltet hvis du vil slette reserveringer med en bestemt lånerstatus. Ellers kan feltet stå tomt. 8.5 Innlevere eksemplarer med reservering Når det leveres inn et eksemplar som det er knyttet reserveringer til, vises automatisk et vindu med reserveringskøen: Side 60 av 84

61 Dette vinduet viser en liste med de reserveringene som er knyttet til dette eksemplaret. Det er mulig å sette opp ALEPH til å velge øverste linje automatisk og skrive ut et brev til låneren. En annen mulighet er å la personalet bestemme hvilken reservering som skal effektueres. Avhengig av hvordan den systemansvarlige har satt opp systemet, kan informasjonen som vises inkludere lånernavn, bestillingsdato, hentested, status og prioritet. Mer info Klikk på Mer info for å vise mere informasjon om reserveringen. Lagre Hvis du har endret noe i skjermbildet blir denne knappen aktiv. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Slett Klikk på Slett for å slette den markerte reserveringen i listen. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive ut et brev til låneren, som forteller at eksemplaret venter på biblioteket. Hvis hentemåte er Sendes (02), Postboks (03) eller Lesesal (04), blir eksemplaret automatisk lånt ut til låneren og reserveringen slettes. Merk at når hentemåten er en lesesal lånes eksemplaret automatisk ut til låneren og vises med en innleveringsdato. Side 61 av 84

62 Hvis hentemåten er Ventehylle (01) skrives det ut to brev (ett som skal sendes til låneren og ett til å legge i boken), men reserveringen slettes ikke i systemet. Reserveringens status settes til S (ventehylle) og denne opplysningen vises også i publikumsøk og søkemodulen i stedet for innleveringsdato. Reserveringen slettes først når eksemplaret lånes ut til låneren. 8.6 Skriv ut brev til låner Det er også mulig å skrive ut brev til låneren om at en reservering er effekruert eller ikke effektuert uten å skulle gå via en innlevering. Begge funksjonene aktiveres fra Hovedmenyen, undermeny Reserveringer. I begge tilfeller kommer listen over reserveringer på et gitt eksemplar frem. Mer info Klikk på Mer info for å vise mer informasjon om reserveringen. Lagre Hvis du har endret noe i skjermbildet blir denne knappen aktiv. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Slett Klikk på Slett for å slette den markerte reserveringen i listen. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive ut et brev til låneren som forteller at eksemplaret venter på biblioteket. Side 62 av 84

63 8.7 Ikke avhentede eksemplarer på Ventehyllen Hvis et eksemplar ikke har blitt hentet, skal det fjernes fra ventehyllen og reserveringen skal slettes. Den systemansvarlige setter opp hvor lenge eksemplaret skal befinne seg på ventehylle. Bruk jobben Materiale på ventehylle (cir-06) for å identifisere de eksemplarene som har ligget på ventehyllen et visst antall dager samt skrive ut et brev til låneren med informasjon om at eksemplaret ikke lenger er lagt til side. Batch-jobben kan også skrive ut et brev til neste låner i køen. Hvis det ikke er ytterligere reserveringer kan eksemplaret settes tilbake på hyllen. Hvis innstillingen for automatisk annullering for denne jobben ikke er aktivert, må reserveringen slettes manuelt. 9. KOPIBESTILLING Funksjonen Kopibestilling brukes av bibliotek som tilbyr kopitjenester til sine lånere. 9.1 Opprett en kopibestilling En kopibestilling opprettes av låneren i publikumsøk eller av personalet i utlånsklienten. Du kan sende en post fra søkemodulen i de andre klientene til utlånsklienten Opprette en kopibestilling fra eksemplarlisten Søk frem en post i søkemodulen i utlånsklienten og send den til eksemplarlisten i utlånsklienten ved å klikke på. Marker det ønskede eksemplaret i listen og trykk på knappen Kopibest. i øverste høyre rute. Eller hvis du kommer fra det enkelte eksemplaret: Marker det ønskede eksemplaret i listen og trykk på knappen Kopi i øverste høyre rute. Side 63 av 84

64 Klikk på knappen Kopi. Følgende vindu vises. Lånernr.: Skriv lånerens lånernummer eller søk ved å klikke på de tre prikkene til høyre for feltet. Navn Navnet fylles automatisk ut av systemet. Forfatter til del Her oppgis forfatteren til den delen av verket som låneren er interessert i hvis det er en annen enn for hele verket. Tittel på del Her oppgis tittelen på den delen av verket som låneren er interessert i hvis det er en annen enn for hele verket. Sider Skriv evt. de sidene som låneren er interessert i. Note 1 og 2 Kan evt. fylles ut med merknader til reserveringen. Hentested Velg den filialen hvor låneren skal hente eksemplaret. Side 64 av 84

65 Betaling Dette feltet er obligatorisk. Det forteller om låneren skal betale for kopien eller ikke. Det er to muligheter: Gratis (F) eller Betaling (C). Du kan bare opprette en kopibestilling hvis låneren har rettigheter til det. Fyll ut skjemaet og klikk på OK for å opprette kopibestillingen Opprette en kopibestilling fra Hovedmenyen Velg Lag kopibestilling i undermenyen Kopibestillinger i menyen Reserveringer i Hovedmenyen. Eller trykk CTRL+p. Følgende vindu vises. Eksemplarstrekkode Søk etter eksemplaret ved å trykke på ikonet vises dialogen Søk etter ADM-post. til høyre for feltet Eksemplarstrekkode. Da Skriv noen søkeord i ett eller flere felter og klikk på Søk. Side 65 av 84

66 Marker den ønskede posten og klikk på Velg, du kan også se posten i Fullt format og så klikke på Velg. Vinduet Liste over eksemplarer vises. Marker den ønskede linjen og klikk på Velg. Lånernr./Strekkode Skriv lånerens lånernummer eller strekkode, eller klikk på ikonet lånere. for å vise listen over Side 66 av 84

67 Følgende vindue vises. Du kan bare opprette en kopibestilling hvis låneren har rettigheter til det. Fyll ut skjemaet og klikk på OK for å opprette bestillingen. For beskrivelse av feltene i skjemaet, se foregående avsnitt. 9.2 Vise, endre eller slette en kopibestilling Opplysningene om en kopibestilling kan finnes frem og vises på to måter. Enten fra Låneropplysninger (trykk F7, les inn en låner og trykk CTRL+ALT+p) eller fra eksemplarlisten (trykk F8, les inn et eksemplar og trykk CTRL+ALT+p). Eksemplar Velg Kopi i navigasjonsruten (F8) for å få vist en liste over kopibestillinger for det aktive eksemplaret. Listen vises i øverste høyre rute. Flere opplysninger om den markerte linjen vises i nederste høyre rute. Side 67 av 84

68 I tillegg til felter som allerede er beskrevet finnes følgende felter Status Dette feltet viser om kopibestillingen er effektuert eller ikke. A (Aktiv) betyr at bestillingen ennå ikke er effektuert. W (Venter) betyr at bestillingen er tatt hånd om, men at materialet ennå ikke er kopiert. Utskriftsstatus Dette feltet viser om brevet Kopibestilling ikke effektuert er sendt til låneren eller ikke. Verdien av feltet kan være P (Skrevet ut) og blank (Ikke skrevet ut). Rediger skjemaet og klikk på Lagre for å lagre bestillingen. Du kan redigere alle felter som har hvit bakgrunn. Merk at knappen Lagre kun er aktiv når det er foretatt endringer i skjemaet. Klikk på Slett i den øverste høyre ruten for å slette bestillingen. Gå til låner Velg Gå til låner i øverste høyre rute for å se denne lånerens liste over reserveringer. Marker en linje i denne listen for å se detaljert informasjon i nederste rute. Det finnes to fanekort i denne ruten. Det første viser informasjon om selve kopibestillingen. Det andre viser bibliografisk informasjon om eksemplaret. Side 68 av 84

69 Rediger skjemaet og klikk på Lagre for å lagre endringene. Du kan redigere alle felter med hvit bakgrunn. Merk at knappen Lagre kun er aktiv når det er foretatt endringer i skjemaet. Endre en kopibestilling fra hovedmenyen Kopibestillinger kan også endres ved å velge Endre kopibestilling i undermenyen Kopibestillinger i menyen Reserveringer. Følgende vindu vises. Skriv nummeret på bestillingen (vises i listen over kopibestillinger) og klikk på OK. Følgende vindu vises. Se beskrivelse av de enkelte feltene ovenfor. Side 69 av 84

70 9.3 Skriv ut kopibestillinger Kopibestillinger kan skrives ut på fire forskjellige måter. 1. sklienten kan innstilles til å skrive ut en lapp når et bestilt eksemplar innleveres. Se avsnittet om innstillinger ved innlevering. 2. Manuell utskrift ved å velge punktet Reserveringer i Hovedmenyen, undermeny Kopibestillinger. Skriv inn strekkode og klikk OK. Denne rutinen kan bl.a. brukes hvis lappen skal skrives ut én gang til. 3. Batch-jobben Utskrift av kopibestillinger (cir-22) kan brukes til å skrive ut kopibestillinger. 4. Kopibestillinger kan skrives ut løpende av en demon (ue06). 9.4 Skriv ut brev til låner For å gjøre låneren oppmerksom på at det finnes bestilte kopier klare til å bli hentet eller sendt, brukes funksjonen Skriv ut brev kopibestilling effektuert i undermenyen Kopibestillinger i menyen Reserveringer. Skriv bestillingsnummer og klikk på OK. Følgende vindu vises. Fyll ut feltene Betaling, Kopistørrelse og Antall sider, og trykk på OK. Det skrives ut et brev, det legges inn en kontobeløp til låneren og kopibestillingen slettes. Hvis materialet ikke er tilgjengelig vil du kanskje også sende et brev til låneren. Velg funksjonen Skriv brev kopibestilling ikke effektuert i undermenyen Kopibestillinger i menyen Reserveringer. Brevet spør om låneren vil vente på at materialet kommer tilbake. Bestillingens status endres til W (Venter). Side 70 av 84

71 10. AVLAGTE EKSEMPLARER (BOOKING) Dette punktet er pt. under utarbeidelse. 11. LESESALSLÅN (PT. KUN PÅ SVENSK) Låneklienten har en särskild funktion för hantering av läsesalslån. Registrering sker när materialet lämnas ut till låntagaren oh när det lämnas tillbaka till hyllan i läsesalen. För att läsesalslån ska vara möjligt ska låntagaren ha beställt materialet för läsesalsbruk (avhämtningsbibliotek=läsesal) Beställning När det önskade materialet har hittats med hjälp av sökmodulen eller i webbkatalogen görs en vanlig beställning. I beställningsfönstret anges koden för den läsesal där materialet ska användas som avhämtningsbibliotek. I oh med att en lånebeställning för exemplaret skrivs ut kommer det att synas att exemplaret finns i läsesalen. Låntagare kan göra lånebeställningar på exemplar i läsesalen beroende om biblioteket så tillåter Registrera beställningen som effektuerad Beställningen måste registreras som effektuerad när materialet har plockats fram. Detta görs genom att välja Skriv ut brev lånebeställning effektuerad i undermenyn Lånebeställningar i menyn Beställningar. Brev till låntagare om att materialet finns tillgängligt i läsesalen behöver inte skrivas ut. I oh med att beställningen effektueras sker följande: - Exemplarets filial ändras tillfälligt till läsesalen (ändras tillbaka till den ursprungliga filialen när exemplaret återlämnas). - Exemplaret lånas ut till låntagaren. - En läsesalspost skapas I läsesalen När exemplaret lämnas ut till låntagaren i läsesalen väljer man funktionen Låntagare och matar in låntagarens ID eller streckkod. Sedan väljer man funktionen Läsesalslån i navigationsträdet. Om en läsesal är förvald i circ/bin/tab/lng/circ.ini kommer den automatiskt att visas som förvald i fältet läsesal. Acceptera den eller välj en annan läsesal. Följande bild visas: Side 71 av 84

72 Denna ruta visar alla exemplar som finns för låntagarens räkning i den markerade läsesalen. Exemplar som i detta ögonblick finns i låntagarens hand visas med en röd markering. Hylla<-Denna knapp är endast relevant för ett exemplar som har en röd markering i kolumnen LS (som visar att exemplaret finns i låntagarens hand). När låntagaren återlämnar exemplaret till bibliotekarien (som i sin tur kommer att placera det på hyllan i läsesalen) ska du markera exemplaret i läsesalsexemplarfönstret och Klik på ->Hylla. Den röda markeringen kommer att tas bort från exemplaret. -->Läsesal Denna knapp är endast relevant för ett exemplar som inte har en röd markering i kolumnen LS (som visar att exemplaret finns på hyllan i läsesalen). När exemplaret tas från hyllan och ges till låntagaren ska du markera exemplaret i läsesalsexemplarfönstret och Klik på ->Läsesal. En röd markering kommer att läggas till exemplaret. Exemplar Markera önskat exemplar och Klik på Exemplar för att se exemplarlistan (som visar alla exemplar) Återlämna exemplar från läsesalen När låntagaren är helt färdig med att använda materialet ska exemplaren återlämnas från läsesalen. Detta görs genom att återlämna det på vanligt sätt i lånemodulen. I och med detta återställs xxemplarets ursprungliga filialkod. Side 72 av 84

73 11.5 Läsesalsrapport Denna rapport visar de exemplar som för närvarande används av låntagarna i den valda läsesalen. Välj Läsesalsrapport i menyn Rapporter för att visa följande fönster. Fyll i de obligatoriska fälten för att köra denna rapport. Dessa är läsesal och primär sortering. Fältet sekundär sortering är valfritt. Om du har fyllt i alla obligatoriska fält kommer knappen OK att bli aktiv. Klik på OK för att köra rapporten. Läsesal Mata in koden för den läsesal som du önskar en rapport för. Du kan välja från en nerdragsmeny. Primär sortering Mata in primärt sorteringsalternativ. Du kan välja från en nerdragsmeny. Sekundär sortering Mata in sekundärt sorteringsalternativ. Du kan välja från en nerdragsmeny. Om det inte finns några exemplar som använda av låntagare i den valda läsesalen kommer ett meddelande att visas och ingen rapport att genereras. Om det finns exemplar som används kommer en rapport att genereras Läsesalsrapport hylla Med denna rapport kan du producera och skriva ut en rapport över exemplar som för närvarande finns på läsesalshyllan och väntar på att hämtas eller förnyas. Välj Läsesalsrapport hylla i menyn Rapporter för att visa följande fönster. Fyll i de obligatoriska fälten för att köra denna rapport. Knappen OK kommer sedan att bli aktiv. Klik på OK för att köra rapporten. Side 73 av 84

74 Läsesal Detta fält är obligatoriskt. Mata in koden för den läsesal som du önskar en rapport för. Du kan välja från en nerdragsmeny. Primär sortering Detta fält är obligatoriskt. Mata in primärt sorteringsalternativ. Du kan välja från en nerdragsmeny. Sekundär sortering Mata in sekundärt sorteringsalternativ. Du kan välja från en nerdragsmeny. Antal dagar sedan senaste användning Detta fält är obligatoriskt. Mata in det minsta antalet dagar ett exemplar måste vänta på läsesalshyllan för att inkluderas i rapporten. Uppdatera databasen Kryssa i denna ruta om du vill uppdatera databasen. I detta fall kommer nästa rapport inte att inkludera exemplar från den aktuella rapporten. Exemplaren i rapporten kommer att tas bort från läsesalen, lånen att raderas och exemplaren förs tillbaka till sina ursprungliga filialer. Kryssa inte i denna ruta om du inte vill uppdatera databasen. I detta fall kommer exemplaren från den aktuella rapporten att finnas med i framtida rapporter så länge exemplaren finns kvar på hyllan. 12. KONTO 12.1 Konto fra låneropplysninger Velg Konto i navigasjonsruten når du ser låneropplysninger (F7) ved å trykke CTRL+ALT+c. Dette vil vise en liste over låners kontoinnførsler. Den øverste høyre ruten viser alle innførsler som er blitt debitert eller kreditert. Listen er sortert etter dato, med den eldste transaksjonen øverst. Nederste høyre rute viser detaljer om den markerte linjen. Side 74 av 84

75 Fanekortet Aktive viser alle innførsler som har status "Ikke betalt", "Overført til AR", "Overført til AR (ettergitt)", eller "Kreditert". Merk at vinduet automatisk viser den siste delen av listen, d.v.s. de nyeste innførslene. Fanekortet Historikk viser alle innførsler som har status "Betalt", "Paid (Partial Payment)", "Paid (by AR)". Merk at vinduet automatisk viser den siste delen av listen, d.v.s. de nyeste innførslene. Side 75 av 84

76 Fanekortet Annullerte viser alle innførsler med status Kansellert. Merk at vinduet automatisk viser den siste delen av listen, d.v.s. de nyeste innførslene. Fanekortet Alle viser alle innførsler uansett status. Merk at vinduet automatisk viser den siste delen av listen, d.v.s. de nyeste innførslene. Bruk knappene på høyre side av ruten til å endre informasjonen. Her følger en forklaring. Side 76 av 84

77 Betal Hvis låneren vil betale alt vedkommende skylder, trykker du bare på denne knappen. Vil låneren bare betale en del, skal beløpet som er valgt skrives i feltet Beløp til betaling. Deretter trykkes Betal. Du blir spurt om du er sikker på at låneren vil betale den spesifiserte summen. Hvis du svarer ja vil systemet gjøre opp så mange kontoinnførsler som det kan for den summen som blir betalt. Det starter med de eldste ubetalte innførslene. Det kan også ende med at det blir igjen delvis betalte innførsler. Avhengig av oppsett vil det nå bli skrevet ut en kvittering på betalingen. Betal utvalgte Hvis låneren vil gjøre opp en bestemt innførsel, markeres linjen og du klikker på Betal utvalgte. Du blir spurt om du er sikker på at låneren vil betale det spesifiserte beløpet. Hvis du svarer ja vil innførselen bli registrert som betalt. Avhengig av oppsett vil det nå bli skrevet ut en kvittering på betalingen. Det kan godt markeres flere enn én linje i listen ved denne funksjonen. Bruk SHIFT og piltaster. Nytt beløp Du kan opprette en ny kontoinnførsel ved å klikke på Nytt beløp. En dialog kommer frem hvor du kan definere innførselen som debet eller kredit og lenke den til et eksemplar. Ettergi Hvis du vil ettergi én eller flere ikke betalte kontoinnførsler, kan du markere dem og klikke på Ettergi. Da vises det et vindu hvor du kan skrive en årsak til hvorfor beløpet skal ettergis. Ettergi beløp Hvis du vil ettergi en del av en ikke betalt kontoinnførsel, kan du markere den og klikke på Ettergi beløp. Da vises det et vindu hvor du kan skrive en årsak til hvorfor beløpet skal ettergis. Hvis låneren vil annullere et kreditert beløp, må det opprettes et tilsvarende kontoinnførsel med en debitering. Merk at i motsetning til Betal, hvor den inntastede sum er inklusiv mva., så er den delvise ettergivelsen uten mva. Skriv ut Klikk på Skriv ut for å skrive ut en liste med alle innførsler for den aktuelle låneren. Hvis du skriver ut fra fanekort 1, 2 eller 3 (d.v.s. listen er avgrenset), vil du bli spurt om bare de som er på listen skal med, eller om alle lånerens kontoinnførsler skal tas med. Filialsvis Dette åpner et vindu hvor lånerens kontoinnførsler vises sortert etter filial. Side 77 av 84

78 12.2 Kontoinnførsler i utlån og innlevering Man kan betale utestående kontoinnførsler eller opprette en ny i både utlåns- og innleveringsvinduet. Fanekortet Låneropplysninger som vises i øverste høyre rute inneholder disse mulighetene. Nytt beløp Du kan opprette en ny kontoinnførsel ved å trykke på knappen Nytt beløp. Dette vil åpne en dialog hvor du kan bestemme om innførselen skal være en debitering eller en kreditering. Velg en type, skriv en tekst om beløpet og knytt det til et eksemplar. Betal Hvis låneren vil betale alt det han/hun skylder, skal du trykke på knappen Betal. Skal det bare betales en del av det samlede beløpet skal du skrive det avtalte beløpet i feltet Beløp til betaling og så klikke på knappen Betal. Du blir bedt om å bekrefte betalingen, og gjør du det vil systemet gjøre opp så mange kontoinnførsler som mulig for den summen som er betalt. Det starter med de eldste ubetalte innførslene. Det kan også ende med at det blir igjen Side 78 av 84

79 delvis betalte kontoinnførsler. Avhengig av oppsett vil det nå bli skrevet ut en kvittering på betalingen. Vis konto Klikk på knappen Vis konto for å se alle opplysninger om lånerens ubetalte beløp Nytt beløp Når du klikker på knappen Nytt beløp vises følgende vindu. I dette vinduet kan du opprette en ny kontoinnførsel. Skriv inn strekkode Valgfritt felt, du kan også finne eksemplaret ved å klikke på ikonet eksemplar vises bibliografisk informasjon i Bibliografisk info.. Etter å ha valgt ADM sysnr/sekvensnr. Fylles ut av systemet når det er valgt eksemplar. Type Valgfritt felt. Skriv typen eller velg fra nedtrekksmenyen. Sum Skriv det beløpet som kontoinnførselen skal lyde på. Merk at hvis det er knyttet et bestemt beløp til en type, vil dette feltet bli fylt ut automatisk. Debet eller Kredit Marker Skylder (debet) hvis låneren skylder penger til biblioteket. Marker Til gode (kredit) hvis biblioteket skylder låneren penger. Side 79 av 84

80 Nøkkel Her skal det IKKE fylles ut noe. Beskrivelse Hvis du valgte en type blir dette feltet automatisk utfylt. Filial Hvis beløpet er knyttet til en bestemt filial skal den skrives her, eller velges fra nedtrekksmenyen. Avdeling Brukes ikke Betalingsrapport Betalingsrapporten viser alle betalinger som er skjedd gjennom en vis periode. Rapporten kan dekke betalinger fra en bestemt PC eller et bestemt brukernavn. Velg Betalingsrapport i Hovedmenyens menypunkt Rapporter. Følgende vindue vises. Fra dato og tidspunkt Skriv den første datoen som skal tas med i rapporten. Til dato og tidspunkt Skriv den siste datoen som skal tas med i rapporten. Lag rapport ved bruk av Velg IP-adresse hvis du vil opprette en rapport for den aktuelle PC. Velg Brukernavn hvis du vil opprette en rapport for denne brukeren. Sorter rapporten etter Hvis du velger filial vil alle betalingene fra en bestemt filial bli samlet. Hvis du velger Mottakeravdeling grupperes de etter disse. Etter at rapporten er laget Etter at rapporten er laget skjer det to ting: 1. Filen skrives ut 2. Du blir spurt om du vil oppdatere standard tidspunkt. Hvis du svarer ja, vil skjemaet foreslå det tidspunktet hvor du lagde denne rapporten som Fra-dato. Side 80 av 84

81 13. HURTIGUTLÅN Hurtigutlån er en rask måte å utføre utlåns- og innleveringstransaksjonene. Funksjonen er godt egnet for filialer med dårlige kommunikasjonslinjer eller til bokbusser som er tilkoblet via modem. Hurtigutlån velges i hovedmenyen under /Innlevering > Hurtigutlån. Eksemplarets bibliografiske informasjon og låneropplysninger vises ikke, noe som gjør funksjonen mye raskere. Det utføres samme kontroll som ved normalt utlån og innlevering, som f.eks. sperringer. Du kan veksle mellom utlån og innlevering v.h.a. F5 og F NØDUTLÅN Hvis PC-en mister forbindelsen til serveren er det mulig å fortsette med utlån og innlevering via Nødutlån. Transaksjonene blir lagret i en fil på PC-en, og derfra overføres de til serveren når forbindelsen blir gjenopprettet. Systemet kontrollerer transaksjonene ved oppdatering og informasjon om ukjente lånere og ikke registrert materiale blir skrevet ut i en loggfil. Nødutlån velges i Hovedmenyen under /Innlevering > Nødutlån. Det er to fanekort i vinduet. Det ene inneholder selve innskrivingsvinduet, det andre inneholder en logg med siste overføring av data til serveren. Side 81 av 84

82 For å utføre en transaksjon. Åpne det første fanekortet i vinduet. Velg funksjon eller Innlevering. Låner-feltet vises kun ved utlån. Funksjonstastene F5 og F6 kan brukes til å bytte mellom og Innlevering. For korrekt plassering av markøren kan det trykkes F7 etter trykk på henholdsvis F5 og F6. Database Velg en database fra nedtrekksmenyen. Låner Skriv lånerens strekkode eller lånernummer. Dette feltet er kun til utlånstransaksjoner. Eks. strekkode Skriv eksemplarets strekkode eller les den inn med strekkodeleser. / Innlevering Klikk evt. på knappen for å utføre den respektive transaksjon. Side 82 av 84

83 Oppdatering av nødutlånstransaksjoner Stå i fanekortet Nødutlån. Send fil Klikk på knappen Send fil for å sende transaksjonsfilen til serveren. Tenk på om du er tilsluttet det korrekte bibliotek når du sender. Verdien i feltet Database i nødutlånsvinduet, har ingen funksjon når filen sendes. Slett fil Klikk på knappen Slett fil for å slette transaksjonsfilen på PC-en. Importer fil Nødutlån finnes også i en helt selvstendig klient. Bruk denne knappen til å importere transaksjonsfiler fra en slik klient med henblikk på å sende den herfra. Resultatet av oppdateringen på serveren kan ses på fanekortet Rapport. Loggfilen kan bl.a. inneholde opplysninger om avviste lånere og eksemplarer. Loggfilen kan skrives ut. Side 83 av 84

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02 Introduksjon til GUI ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Søk. ALEPH ver. 16.02

Søk. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØK... 3 3. FELTINDEKS... 10 4. VISNING... 16 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING... 30 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33 1. INNLEDNING En søkemodul

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

NotaPlan Time. Avtaleplanlegging og tidsregistrering for det effektive verkstedet.

NotaPlan Time. Avtaleplanlegging og tidsregistrering for det effektive verkstedet. NotaPlan Time Avtaleplanlegging og tidsregistrering for det effektive verkstedet. 1 Installasjonsveiledning Gå på www.notaplan.no gå på fanen Produkter og velg NotaPlan Time download i høyre side Trykk

Detaljer

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no

Hurtigguide portal for meddommerutvalg. Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no Hurtigguide Portal for meddommerutvalg https://www.meddommerutvalg.no 1 Innledning Portal for meddommerutvalg er en portal hvor kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt enheter) skal registrere sitt utvalg

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hjelp til Personlig profil

Hjelp til Personlig profil Hjelp til Personlig profil Sist oppdatert: 04.09.14 Personlig profil Persondata Adressedata Kommunikasjon Tidligere arbeidsgivere Bankforbindelse Hovedbankforbindelse Reiseutgifter Familie/kontaktperson

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer