VisBook Minimanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VisBook 6.0 - Minimanual"

Transkript

1 VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon hverdager mellom kl 09:00 til kl 12:00 Vakttelefon ved driftsstans

2 Innhold Instruks for daglig leder, eller den som er bemyndiget... 1 Instruks for resepsjonsvakt... 2 Innstilling av bookingbildet... 4 Sette opp E-post kontoer... 6 Booking av overnatting... 8 Booking av aktivitet... 9 Kunderegisteret Tildele boenheter og sjekke inn gjest Redigere en ordre i ordrebildet Lister Kassaoppgjør Regnskapsrapportering Andre funksjoner... 24

3 Driftsinstruks for bruk av VisBook VisBook AS tar ikke noe ansvar for om regnskapsrapporter, lister og statistikker er korrekt hvis ikke instruksene er fulgt. KURSTILBUD Fjernundervisning på egen PC Kurs i VisBook sine lokaler Kursholder reiser ut til bedriften Instruks for daglig leder, eller den som er bemyndiget Opplæring i bruk av VisBook Daglig leder skal tilby personell som skal bruke bookingsystemet nødvendig opplæring. VisBook tilbyr ulike typer kurs i tillegg til de generelle kursene man skal igjennom ved kjøp av programmet. Instrukser for bruk av VisBook Daglig leder skal gjennomgå instruksen på neste side med sine ansatte og påse at denne blir fulgt. Kassaoppgjør Daglig leder skal kontrollere kassaoppgjørslistene og påse at kassaoppgjøret blir riktig gjennomført. NB! Kassaoppgjørslistene er ikke regnskapsbilag, men kun for intern kontroll. Hjelp: Side 15 i denne manualen, eller tast F1 fra ordrebildet og velg kassaoppgjør. Regnskapsrapportering Daglig leder skal skrive ut regnskapsrapporter og avslutte regnskapsperioden for den aktuelle måned. Denne prosedyren skal gjennomføres punktvis som anvist på side 18 i denne manualen. Hjelp: Tast F1 fra ordrebildet og velg Regnskap og Prøveavslutning av regnskapsperiode. Kun regnskapsbilag som skrives ut ved innvalget regnskap og avslutning av regnskapsperiode med påskrift regnskapsbilag er godkjente regnskapsbilag. Posteringslista skal føres inn i regnskapet som anvist på side 20 i denne manualen. Bedriften plikter å orientere regnskapsfører og revisor om at det på Internett ligger en forklaring til bedriftens regnskapsfører og revisor. Denne ligger på under Support, velg Hjelpeside og under kolonnen Andre funksjoner i ordrebildet velges Forklaring til bedriftens regnskapsfører og revisor. Denne beskrivelse må regnskapsfører og revisor lese. 1

4 Instruks for resepsjonsvakt Resepsjonsvakten har ansvar for: 1) Hver morgen kontrollere om det er fakturaer som skal purres. Hjelp: Velg Lister og Purring av faktura. Følg anvisningen i skjermbildet. 2) Booke inn gjester og påse at dette blir riktig. Hjelp: Side 8 i denne manualen 3) Avtale oppgjørsform for opphold med gjesten ved booking. 4) Gjennomføring av innsjekk. Hjelp: Ta frem gjestens ordre (Ankomstlisten F2) Sjekke inn gjesten (klikke på linjen for romnr og velge sjekke inn) Hvis gjesten betaler ved ankomst, velg Utskrift F9, Kvittering, deretter riktig betalingsmetode og dato. Kvitteringen som skrives ut leveres til gjesten. 5) Gjennomføring av utsjekk. Hjelp: Ta frem gjestens ordre (Avreiselisten F3) Sjekke ut gjesten (klikke på linjen for romnr og velg sjekke ut) Hvis gjesten betaler ved avreise, velg Utskrift F9, Kvittering, deretter riktig betalingsmetode og dato. Kvitteringen som skrives ut leveres til gjesten. 6) Ved fakturering. Gjesten faktureres ved å velge Utskrift F9, deretter Faktura og OK. (Det kan velges om faktura skal skrives ut på papir og sendes gjesten i posten, eller sende den som e-post.) Melding om betalte fakturaer via for eksempel bank skal kvitteres ut i VisBook med riktig betalingsmetode og betalingsdato. Hjelp: Tast F1 og velg Stikkordsregister, deretter velg Fakturering, hvordan behandle og viderebehandle ordre / faktura 7) Brannliste Resepsjonsvakta har ansvar for at det flere ganger i løpet av vaktskiftet blir skrevet ut brannlister. Dette gjøres ved å taste F4 fra ordrebildet, her kommer Statuslista frem. Denne lista viser gjester som har ankommet, gjester som bor over og gjester som skal reise i dag men ikke reist 2

5 8) Kassaoppgjør Resepsjonsvakten har ved vaktens slutt ansvar for å gjøre kassaoppgjøret og rette eventuelle feil. Dette gjøres på følgende måte: I ordrebildet velg Kassaoppgjør -> Kassaoppgjør Velg hver betalingsmetode unntatt kontant og skriv inn kontrollsum. Har bedriften integrerte betalingsterminaler levert av VisBook skal kontrollsummen være den samme som summen på hver betalingsmetode.. Er det eksterne bankterminaler skal beløpene på avstemmingsrapporten fra terminalen legges inn som kontrollsum på hver betalingsmetode. Er det kvittert inn betaling av faktura i denne vakten skal summen av disse legges inn på kontrollsum for Bank eller Giro. Hjelp: Hvordan rette feil finner du på side 17 i denne manualen. Når alle kontrollsummene for bank og kort er lagt inn og stemmer trykk Neste. Åpne pengeskuffen, tell opp pengene og skriv inn beløpet for hver myntenhet og sedler. Alt skal telles inkl. veksel. Vakten vil nå se om kassen stemmer eller det er for mye eller for lite i kassa. Er det feil og det er foretatt kontrolltelling skal kassaoppgjøret lagres med feilen. Til slutt telles vekselpengene tilbake og legges i pengeskuffen. Instruks for kassaoppgjør side 15 9) Forberedelse Sistevakta skal hver dag skrive ut Ankomstliste, Statusliste og Avreiseliste med Ordreliste avreise for neste dag! 3

6 Innstilling av bookingbildet Gå til Bookingbildet ved å taste F5. Velg Fil og Innstillinger, og bildet Innstillinger status kommer frem. Forslag til innstillinger ser dere i bildet over Hak av for Forvalgt finne første ledige boenhet hvis dere ønsker å booke gjesten direkte på boenheten. Hak av for Forvalgt uspesifisert booking om dere ønsker å booke på kapasiteten og tildele rom senere. 4

7 Innstilling for hvordan bookingbildet skal være hver gang det åpnes Ønskes det at alle bostandardene skal være lukket hver gang du kommer inn i bookingbildet gjøres det slik: Lukk alle bostandardene ved å markere bostandarden og trykk en gang på venstre Piltast, eller klikke med venstre musetast på tegnet til venstre for bostandarden. Står det + til venstre for bostandarden er den lukket. Når alle bostandarder er lukket gå til Fil og velg Lagre Oppsett. Det er mulig å lagre Oppsett slik at noen bostandarder er lukket og noen åpne. Først Åpner du de standardene som skal være åpne og lukker de som skal være lukket. Deretter velg Fil og Lagre Oppsett. Gå tilbake til Ordrebildet og trykk deretter F5. Nå viser Bookingbildet automatisk 60 dager fra i dag eller fra utsøkt ankomstdato. Til venstre vises bostandardene og tallene til høyre angir antall ledige boenheter pr bostandarder for hver dag. 5

8 Sette opp E-post kontoer E-postkontoer settes opp på den enkelte bruker. Det kan settes opp med tillatelse bare til å sende e-post og det kan settes opp for å kunne både sende og motta e-post. Sette opp e-postkonto bare for å sende e-post fra VisBook 1. Gå til Innstillinger og velg brukere 2. Velg den brukeren du vil opprette e-postkonto på (det opprettes egne kontoer på hver bruker.) 3. Velg Epost kontoer og bildet E-postkontoer kommer opp. 4. Velg Ny Konto og fyll inn med dine egne opplysninger: - Kontonavn - Epost adresse, - Epost adressa som du ønsker kunden skal returnere e-post til. - Navn person, legg inn navnet på brukeren eller firmanavnet. 6

9 For å sette opp e-post bare for å sende e-post, hak av for SMTP autorisering. Velg Fil og deretter velg Sette VisBook SMTP server. Ønskes det å kunne motta e-post i VisBook fyll inn Pop3 server og brukernavn og passord for den kontoen det gjelder. Disse opplysninger får du ved å henvende deg til din e-post leverandør. Innstillingene skal være de samme som du finner i andre e-post lesere. (f.eks Outlook Exspress) For å lese epost Velg Spesial og Innboks. Ctrl+M E-post som kommer inn søker automatisk i kunderegisteret etter en kunde med denne e- postadressen Finnes det, legges e-posten til denne kunden. Ved å velge Dokumenter i kunderegisteret vises alle e-poster sendt og mottatt fra kunden. For å sende e-post Velg Spesial og Ny E-postmelding Ctrl+Y. I feltet Til kan det skrives inn e-postadresse til den som skal motta e-posten. For å søke fra e-postadresse trykk på knappen til høyre i linjen Til. Alle kunder i kunderegisteret kommer frem og det kan velges og / eller søkes frem mottaker. Epost kan sendes direkte fra Kunderegisteret. Etter oppsett av e-postkonto kan tilbud, ordrebekreftelse, faktura og kvittering sendes på epost til kunden ved å velge Utskrift fra ordrebildet. Statistikk til SSB kan sendes direkte, se side 24. 7

10 Booking av overnatting Tast F5 (fra ordrebildet) Bookingbildet VALG AV DATO Velge dato fra kalender Skrive inn dato DDMM Skriv inn ankomstdato, trykk TAB Skriv inn antall dager, trykk TAB Skriv inn avreisedato, trykk TAB Flytt ned til bostandardene, trykk TAB Skrive inn ukenr Skift dato med piltastene : opp/ned skifter dager, høyre/venstre skifter mnd. Bruke TAB eller piltastene for å velge ønsket bostandard og trykk enter for booking Prisbildet Nå kommer skjermbildet Pris frem. Skriv inn antall boenheter som skal bookes. Trykk TAB og skriv inn antall personer pr. boenhet. Trykk TAB en gang og velg pris. Tast Neste F8 for å komme til kunderegisteret for å skrive inn/ søke opp gjestens navn. Om kunderegisteret se side 10. USPESIFISERT Er det bare en pris for denne perioden, er denne forvalgt. Er det flere, må det velges pris ved å piltaste nedover til aktuell pris. BOOKING Hvis man har valgt uspesifisert booking i innstillingene av booking bildet vil en kun ha booket opp kapasitet. Boenhetene tildeles manuelt senere eller automatisk ved innsjekk. Skal det være tjeneste i tillegg, trykk TAB en gang og deretter piltast til aktuell tjeneste. 8

11 Booking av aktivitet Tast F6 (fra ordrebildet) Bookingbildet VALG AV DATO Velge dato fra kalender Skrive inn dato DDMM Skrive inn ukenr Skift dato med piltastene : opp/ned Skriv inn ankomstdato, trykk TAB Skriv inn start-tidspunkt, trykk TAB Skriv inn antall timer, trykk TAB Skriv inn antall dager, trykk TAB Skriv inn avreisedato, trykk TAB Skriv inn slutt-tidspunkt, trykk TAB skifter dager, høyre/venstre skifter mnd. Bruke TAB eller piltastene for å velge ønsket aktivitetsstandard og trykk enter for booking Prisbildet GRUPPEBOOKING Skal det bookes flere aktiviteter trykk Booke Mer (F5) Deretter gjenta bookingrutinen. Nå kommer skjermbildet Pris frem. Skriv inn antall aktiviteter som skal bookes. Trykk TAB og skriv inn antall personer pr. aktivitet. Trykk TAB en gang og velg pris. Tast Neste F8 for å komme til kunderegisteret for å skrive inn/ søke opp gjestens navn. Om kunderegisteret se side 10. USPESIFISERT Er det bare en pris for denne perioden, er denne forvalgt. Er det flere, må det velges pris ved å piltaste nedover til aktuell pris. BOOKING Hvis man har valgt uspesifisert booking i innstillingene av bookingbildet vil en kun ha booket opp kapasitet og aktivitetsenheten tildeles manuelt senere. Skal det være tjeneste i tillegg, trykk TAB en gang og deretter piltast til aktuell tjeneste. 9

12 Kunderegisteret Registrere kunde. Skrive inn fornavn, trykk TAB Skrive inn etternavn, trykk TAB, (systemet viser nå om kunden har vært her før) Finnes kunden fra før trykk piltast ned til aktuell person og trykk enter og fullfør. Finnes ikke gjesten i registeret, fortsett registreringen. Skriv inn adresse, trykk TAB I feltet nasjonalitet velges Norge automatisk ved å trykke TAB. Skal annet land velges gjøres dette ved å trykke forbokstaven til det landet du søker etter og trykk TAB. Eller bruke musepekeren for å velge. Skriv inn postnummer, trykk TAB Poststedet kommer automatisk opp, trykk TAB Dette må registreres for å få fullført en booking For å registrere i de andre feltene skriver du inn og trykker TAB for å gå videre. 10

13 Søke på kunde For å søke opp kunde skriv inn fornavnet trykk TAB, skriv inn etternavnet. Finnes kunden i registeret vil systemet hente frem kunden. For å velge en av de som er foreslått bruk piltasten ned til ønsket navn og trykk deretter ENTER. Søket kan også gjennomføres ved å skrive inn litt av navnet og trykke F12, deretter velge fra listen på venstre side. Er kundetypen personkunder (F2) forvalgt og det skal registreres Firmakunde (F3) tast F3 og start registreringen av firmanavnet. Eller F4 for å registrere Bookingselskap. Starter du å registre en personkunde og det skulle vært firmakunde er det bare å taste F3, selv om du har registrert personnavnet, og deretter registrere firmanavnet. For utfyllende forklaring på kunderegisteret tast F1 fra VisBook og velg under menyen knapptekster kunderegister. Her finnes det en komplett manual over kunderegisteret som kan lastes ned. Starte booking fra kunderegisteret Ved å gå inn i kunderegisteret for å registrere en ny kunde eller søke frem en eksisterende kunde er det mulig å starte en booking derfra. Dette er svært aktuelt for overnattingsbedrifter med avtalepriser mot kunder. Bookes en gjest med en kundekategori som er knyttet til prisen, vil avtaleprisen automatisk komme opp i prisbildet. Gå til kunderegisteret og skriv inn eller søk frem kunde deretter trykk Booking (F11). Velg om det skal bookes overnatting, aktivitet eller lage ordre på varesalg Forklaring på å booke på kapasitet og tildele boenhet ved ankomst eller annet tidspunkt enn ved booking Tast F1 fra VisBook og velg booking av overnatting. 11

14 Tildele boenheter og sjekke inn gjest Sjekke inn gjest. Tast F2 for Ankomstliste, og velg aktuell gjest Gjesten sjekkes inn ved å klikke på aktuell bookinglinje og velge Sjekke inn gjest. Det kommer en hake opp som angir at gjesten er ankommet. I ankomstlisten har gjesten skiftet status fra Kommer i dag til Ankommet. Det kan i innstillinger settes opp slik at etter innsjekk er ikke gjesten lenger å finne på ankomstlista. Tildele boenhet. Er det booket på kapasitet skal det tildeles rom. Rom kan tildeles når det er ønskelig etter bedriftens egne rutiner. Boenhet tildeles automatisk ved å velge Sjekke inn gjest ved ankomst som vist over. Kan også tildele rom en eller flere dager før ankomst. Velg Lister og Tildeling av enheter, eller tast Ctrl +E Velg ankomstdato, deretter kan boenhet tildeles på 2 måter. Manuell tildeling av boenhet. Pek på kunden og velg tilgjenglig boenhet nedenfor og trykk på knappen Tildele enhet. På denne måten tildeles en og en boenhet. Automatisk tildeling av boenhet. Pek på Fil og velg Automatisk tildele enheter. Systemet tildeler nå boenheter automatisk. 12

15 Redigere en ordre i ordrebildet En ordre med overnatting / varesalg / aktivitet kan redigeres på følgende måte: Hent gjeldende ordre inn i ordrebildet, klikke med musepekeren på den linjen du ønsker å redigere og redigeringsmenyen kommer frem. Følgende redigeringer kan gjøres, klikk på ønsket redigering og følg anvisningen på skjermen. Redigere persontekst, ved seriebooking skriv inn gjesten på rommet. Redigere tidsrom, her redigeres botidspunkt Redigere overnatting/aktivitet/vare, her kan pris og antall personer redigeres Flytte til annen boenhet, flytt gjesten til annen boenhet Slette booking, slette bookinglinjen du pekte på Legge til overnatting, legge til relatert overnatting til en bookinglinje Legge til aktiviteter, legge til relatert aktivitet til en bookinglinje Legge til varesalg, legge til relatert varesalg til en bookinglinje Legge til tekstlinje, legge til en relatert tekstlinje til en bookinglinje Legge til tjeneste, legge til en relatert tjeneste til en bookinglinje Slette tilleggstjeneste Rabatt Splitte overnattingen, splitte linjen og dele bookingbeløpet til en ny faktura Flytte linje til annen ordre, flytte bookinglinjen i sin helhet til en ny faktura A kontoinnbetaling, delinnbetaling på en ordre. Det kan legges inn mange delinnbetalinger på en ordre Hurtigregning, eks. er det relatert et varesalg til et rom og gjesten ønsker å betale det separat, velges hurtigregning og varesalget flyttes ut til egen kvittering. 13

16 Lister Lister, velg Lister fra ordrebildet Ankomstliste: Tast F2. Ved å dobbeltklikke på et navn kommer ordren inn i ordrebildet. Avreiseliste: Tast F3. Ved å dobbeltklikke på et navn kommer denne ordren inn i ordrebildet. Statusliste: Tast F4. Ved å dobbeltklikke på et navn kommer denne ordren inn i ordrebildet. Registrere rengjøring, her registreres boenhetene etter rengjøring Rengjøringsliste, her skrives ut rengjørings/klargjøringsliste for boenheter Kjøkkenliste, her skrives ut liste til kjøkkenet hvor det fremgår antall pr pensjon Aktivitetsliste, her skrives ut liste som viser hvilke aktiviteter som det er bookinger på i dag eller utsøkt dato (er) og hvem som skal være med Mine oppfølginger, i dette innvalget får bedriften oversikt over oppfølginger eks. tilbud eller andre avtaler som skal følges opp. NoShow liste, se forklaring F1 og velg Stikkordsregister og NoShow Tildeling av enheter, som beskrevet på side 12 Purring av fakturaer Utskrift av egendefinerte lister, søk ut et utvalg av gjester som skal kunne følges opp med brev eller e-post. Diverse lister, søk på gjester for oppfølging med brev eller epost Strukturliste, spesiallister for å viser forskjellige overnatting, aktiviteter på ordrenivå 14

17 Kassaoppgjør Kassaoppgjør skal gjøres etter hver vakt eller minst en gang pr dag. Det er kassaoppgjøret som kontrollerer om det er korrekt det som er tilført Posteringslista / regnskapet siden forrige telling. Fremgangsmåte: 1. Avstem bankterminaler (gjelder ikke brukere av Spectracard) og summer utkvitterte giroer siden forrige kassaoppgjør. 2. Velg Kassaoppgjør Kassaoppgjør og bildet Bank og kort avstemming kommer frem. Velg de ulike betalingsmetodene unntatt kontant, det kommer i neste steg, og legg inn i Kontrollsumbeløpene fra avstemming av terminal (sum Visa, Eurocard osv) og sum av utkvitterte giroer siden forrige telling. NB! Ved bruk av Spectracard legg inn beløpet i Sum som kontrollsum for kort, da disse alltid vil være lik. 3. Er det differanse kommer meldingen: Det du har lagt inn stemmer ikke med oppgjort sum! Trykk da OK og velg knappen Vis underlag. Her kommer alle fakturaene og kassainnslagene fra varesalg opp med betalingsmetode, dato og klokkeslett. Kontroller mot rapporten fra terminalen, utkvitterte giroer/ faktura eller kassainnslag etter feil betalingsmetode. Søk frem ordren og velg deretter innvalget Ordre Redigere betalingsmetode/betalingsdato og korriger. ( Dette er kun mulig hvis man har ekstern betalingsterminal) Er det feil kassainnslag slås beløpet på samme varegruppe og betalingsmetode i minus, for deretter å slå korrekt beløp, varegruppe på riktig betalingsmetode. Dette må stemme for å gå videre! 4. Deretter velg Neste og bildet Kassaoppgjør kommer frem. Tell opp kassa og legg inn summen av 50-øringer under enhet NOK 0,50, det samme gjøres med øvrige mynter og sedler i NOK. Husk at alt skal telles og legges inn, inkl. vekselpengene. 15

18 5. Er det betalt med fremmed valuta, trykk på knappen valuta og legg inn kontrollsum for hver valuta. I feltet Valuta korr. er fremmed valuta korrigert til NOK for å få kassaoppgjøret til å stemme. VisBook korrigerer for at det er tatt i mot fremmed valuta og gitt tilbake i NOK. 6. Velg Lagre 7. Et nytt kassaoppgjør er lagt til Kassaoppgjørslista og kan skrives ut der. 8. Husk å telle tilbake vekselpengene til kassaskuffen. 16

19 Hvordan finne feil i kassaoppgjøret og hvordan rette eventuelle feil? Er det betalingsmetoder som ikke stemmer, prøv å legge inn kontrollsum på neste betalingsmetode for å finne samme feil på en annen betalingsmetode. Mest sannsynlig har en ordre blitt kvittert ut med feil betalingsmetodene. Dermed vil det ved kassaoppgjøret få samme feil på 2 betalingsmetoder med den forskjell at den ene har beløpet for lite og den andre beløpet for mye. Her vil du kunne se ordrenummeret eller kassainnslaget. Gå tilbake til ordrebildet og søk frem ordren. Velg Ordre og deretter Redigere betalingsmetode / betalingsdato. Utfør korrigeringen og gjenta prosedyren for kassaoppgjøret på nytt. Tast F1 og velg kassaoppgjør for ytterligere informasjon Ved bruk av Spectracard betalingsterminal vil det aller meste av kjente kassaoppgjørssfeil bli borte da terminalen er integrert i VisBook. 17

20 Regnskapsrapportering Prosedyre ved regnskapsrapportering, følg denne prosedyre hver måned. Tidspunkt for å Prøveavslutte regnskapsperioden for forrige måned: Det er ikke mulig å avslutt forrige måned med fakturaer som er forfalt og ikke purret. Ved fakturering settes det i Innstillinger / Diverse innstillinger og Bertalingsbetingelser antall dager forfall ved fakturering og forfall ved purring. I tillegg settes det ventedager før ordren skal komme på purrelista. Antall ventedager avgjør når du får starte Prøveavslutning av forrige mnd. Er antall ventedager 3 dager kan du ikke kjøre Prøveavslutning før den 4. denne måned. Er antall ventedager 6 dager kan du ikke kjøre Prøveavslutning før den 7. denne måned osv. Årsaken til dette er: Når forfall på en faktura er den siste i forrige måned og gjesten ikke betaler, kommer ikke denne fakturaen opp i purrelista før dagen etter antall ventedager satt i innstillinger. 1. Velg Prøveavslutning av regnskapsperiode måned. Før avslutning søker programmet gjennom perioden etter fakturaer/ordrer som ikke er betalt ved avreise, ikke fakturert, forfalte fakturaer, fakturaer/ordrer som skulle vært avbestilt eller på annen måte ikke er betalt. Disse kommer da fram på skjermen, skriv ut denne listen og søk fram en og en faktura/ordre (fra ordrebildet trykk CTRL F, skriv inn ordrenummeret og trykk OK) for kvittering, fakturering, purring eller avbestilling. Deretter velges på nytt Prøveavslutning av regnskapsperiode, måned og programmet skriver ut regnskapsbilagene Posteringsliste, Kontoutskrift og Reskontroliste med teksten PRØVEAVSLUTNING. Sende regnskapsbilagene til Regnskapsfører. Etter at bilagene er skrevet ut får du spørsmål Ønsker du å sende mail til regnskapsføreren Svarer du Ja her sendes regnskapsbilagene på Epost til regnskapsfører. Regnskapsbilagene ligger som vedlegg til Eposten i PDF format. I mailen ligger en skriftlig forklaring til regnskapsfører hvordan bilagene skal føres. For innlegging av Epostadresse til regnskapsfører velg Innstillinger, Regnskap og Diverse. Eksportere regnskapet på fil til regnskapssystemet. (Lisen for eksport må kjøpes, ta kontakt med VisBook) VisBook kan eksportere regnskapet på fil til regnskapsfører for import i regnskapet. Det er Posteringslista som eksporteres til regnskapet. For innstillinger med valg av regnskapssystem velg Innstillinger, Regnskap og Eksport regnskapssystem. Prosedyren er den samme som å sende regnskapsbilagene til regnskapsfører. Fila og PDF av regnskapsbilagene blir sendt automatisk til regnskapsfører på Epost Ved tilbakemelding fra regnskapsfører at regnskapet er ok, velg punkt 3. Kommer melding fra regnskapsfører at regnskapet ikke stemmer følg prosedyre pumkt Er ikke kassatellingsrutinene fulgt må kontroll mot bankens kontoutskrift gjennomføres: A. Ta kontoutskriften fra VisBook som viser alle innbetalinger på hver betalingskonto / betalingsmåte. B. Kontroller på hver betalingsmåte mot bankens kontoskrift. 18

21 C. Mangler noen av innbetalingene fra banken i noen av kontoene for bank / andre betalingsmåter i VisBook vil sannsynligvis disse innbetalingene finnes i kontoen for kontant -og omvendt. Feilen kan også være at fakturaen er utkvittert på feil dato og dermed kommet på feil måned. Både betalingsmåte og dato på en faktura kan endres. D. For endring / redigering av betalingsmåte/dato, søk fram denne fakturaen ved å taste Ctrl +F og skriv inn fakturanummeret. Velg deretter Ordre Redigere betalingsmåte / betalingsdato og utfør endringen. Gjenta prosedyren til alt stemmer. Velg på nytt Prøveavslutning. 3. Avslutning av regnskapsperiode måned: VisBook skriver automatisk ut 3 regnskapsbilag som det står Regnskapsbilag på og låser måneden. Disse skrives ut i rekkefølge Posteringsliste, kontoutskrift og reskontroliste. Legg bilagene i regnskapet i denne rekkefølge, - bare disse er godkjente regnskapsbilag. Sende regnskapsbilagene til Regnskapsfører. Etter at bilagene er skrevet ut får du spørsmål Ønsker du å sende mail til regnskapsføreren Svarer du Ja her sendes regnskapsbilagene på Epost til regnskapsfører. Regnskapsbilagene ligger som vedlegg til Eposten i PDF format. I mailen ligger en skriftlig forklaring til regnskapsfører hvordan bilagene skal føres. For innlegging av Epostadresse til regnskapsfører velg Innstillinger, Regnskap og Diverse. NB! Hvis banken stemmer og det er en differanse mellom summer i reskontrolista fra VisBook og regnskapets reskontro, kontakt VisBook as Eksportere regnskapet på fil til regnskapssystemet. (Lisen for eksport må kjøpes, ta kontakt med VisBook) VisBook kan eksportere regnskapet på fil til regnskapsfører for import i regnskapet. Det er Posteringslista som eksporteres til regnskapet. For innstillinger med valg av regnskapssystem velg Innstillinger, Regnskap og Eksport regnskapssystem. Prosedyren er den samme som å sende regnskapsbilagene til regnskapsfører. Fila og PDF av regnskapsbilagene blir sendt automatisk til regnskapsfører på Epost Avsluttet måned er låst for booking og økonomiske transaksjoner 19

22 Nedenfor viser vi regnskapsbilagene i den rekkefølge de skrives ut. Posteringsliste Kontoutskrift Reskontroliste Regnskapsbilagene / listene skal ligge i regnskapet i den samme rekkefølge. Kortversjon av prosedyren: Hovedboks-summene føres rett inn i regnskapet fra Posteringslista. Kun Posteringslista skal føres inn i regnskapet. Som underbilag skrives ut kontoutskrift som viser enkelttransaksjonene på hver konto og reskontroliste som viser gjennomgående reskontro. Regnskapsbilagene med detaljert forklaring: Posteringslista viser tilført kundefordringer og oppgjør på hver konto samt omsetning på hver konto denne måned. Beløpene føres inn i regnskapet på anvist konto debet/kredit som vist på utskriften over. KUN POSTERINGSLISTA SKAL FØRES! KONTOUTSKRIFT OG RESKONTROLISTE ER UNDERBILAG! NB! Når en ordre er fakturert og satt betalt i VisBook skal det ikke føres en og en faktura inn i regnskapet. Summen av disse fakturaene blir ført som hovedboks-sum inn i regnskapet fra Posteringslista. Fakturaer / BBS bilag som blir satt betalt i VisBook denne måneden skal ligge som underbilag til kontoutskriftet. Se side 22 20

23 Ønskes en detaljert liste over hvilke ordenummer som danner grunnlaget for Salgs og driftsinntekter i Posteringslista, er det mulig å skrive ut. Listen viser hver linje på en ordre/varesalg med kontering og MVAbehandling. Listen taes ut ved å velge Regnskap og deretter Posteringsliste, velg måned og kryss av for Vis bilag / omsatte ordre. Ved bokettersyn skal Posteringsliste hvor det krysses av for Vis bilag / omsatte ordre skrives ut for den måned eller de måneder som skal kontrolleres. Ved avstemming av bankkonto, husk at ved bruk av Visa og andre betalingskort unntatt Norske bankkort vil provisjon bli fratrukket beløpet inn i bank på hver transaksjon. Det vil også være en forskyvning i tid. Dette tar ikke VisBook hensyn til. Differanse mellom innbetalt via Visa og andre betalingskort, unntatt Norske bankkort, er provisjon til kortselskapene. Differansen her skal utgiftsføres som gebyr. Det anbefales at det opprettes egne kontonummer for hver type betalingskort. Dette gjøres for å forenkle deling av innbetalt til bank og gebyr som skal føres til utgiftskonto. Påse at beløpet blir ført inn på bankens konto i den måneden kortselskapene utbetalte pengene. Regnskapsfører skal da føre en og en Visa og andre betalingskort, unntatt Norske bankkort, etter hvert som de kommer inn. Beløpet skal føres ut av kortkontoene i regnskapet og inn på bank. Før beløpet som er gebyr til utgiftskonto for gebyr og resterende føres til riktig bankkonto. For informasjon om omsetningstidspunkt og statuser på ordrer se forklaring til bedriftens regnskapsfører og revisor. Denne ligger på under Support, velg Hjelpeside og under kolonnen Andre funksjoner i ordrebildet velges Forklaring til bedriftens regnskapsfører og revisor. 21

24 Kontoutskrift vist over, er en hovedboksutskrift / kontoutskrift for Posteringslista med alle innbetalinger kontant, bank og øvrige kort for perioden og omsetning pr. dag. Denne rapporten skal legges bak Posteringsliste OG IKKE FØRES! Bak kontoutskriften legges BBS bilag som er utkvittert i VisBook denne måneden. Ved avstemming, og for å finne eventuelle feil se side 18 punkt 2. 22

25 Reskontrolista vist over, er gjennomgående og viser utestående og forskuddsinnbetalinger tom. siste dag i utsøkte måned. Saldo alle skal stemme med kundereskontro i regnskapet, forutsatt at det ikke er ført annen reskontropostering til denne kontoen enn det som kommer fra Posteringsliste i VisBook hver måned. Ønskes i tillegg en spesifisert reskontroliste for regnskapsperioden som skal avsluttes er det mulig å skrive ut det. Velg Regnskap og deretter Reskontroliste kunder. Søk ut aktuell mnd og kryss av for Spesifisert reskontro. Denne spesifiseringen inneholder 2 lister. 1. Spesifiserte ordrer som står på reskontrolista pr. denne måned. 2. Spesifiserte ordrer som var på reskontrolista pr. forrige mnd ( ) som er blitt betalt i perioden til Samt ordrer som var på reskontrolista pr forrige mnd ( ) og var forskuddsbetalt med omsetning i perioden til Reskontrolisten skal ikke føres inn i regnskapet, bare ligge med i bilagene for å visualisere hvilke fakturaer som er utestående eller forskuddsbetalt tom. siste dag i utsøkte måned. Listen blir automatisk oppdatert etter hvert som fakturaene blir betalt og når vi kommer til omsetningsmåneden for forskuddsinnbetalingene. Denne lista legges bak Kontoutskrift og BBS bilag. 23

26 Andre funksjoner Søke frem ordre / kunde: Søke frem ordre Ctrl+F, skriv inn ordre / fakturanummer Søke opp hvem bor på rommet Ctrl+R Søke frem boende gjest Ctrl+K Legge til i ordre: Dette gjøres på to måter. 1.) Fra ordrebildet velg knappen Legge til i ordre og velg deretter Booking F5 eller Varesalg F7. Ved å legge til i ordre herfra blir ikke den nye bookingen eller varesalget relatert til en eksisterende ordrelinje. 2.) For å relatere en booking eller et varesalg til en eksisterende ordrelinje pek og klikk med venstre musetast på ordrelinjen og redigeringsmenyen kommer opp. Velg mellom Legge til overnatting, Legge til aktiviteter, Legge til varesalg og Legge til tjeneste. Ved å gjøre slik blir bookingen og /eller varesalget relatert til den ordrelinjen som ble valgt. Se mer om relasjoner ved å taste F1, velg Stikkordsregister og relasjoner mellom bookinglinjer. Ny ordre på samme kunde: Fra en ordre i ordrebildet trykk Ctrl +N og booke som vanlig. Ny ordre på denne kunden er ferdig. Kassaapparatet for varesalg: Tast F7 velg vare tast beløp og tast F12 og velg betalingsmetode. Beløpet kan også legges til en eksisterende ordre ved å velge Statusliste og ordre. Legge varesalg til ny ordre ved å trykke Lagre til ordre. Statistikker: Velg statistikk, forskjellige statistikker som hotell og campingstatistikk til SSB og statistikker med beleggsprosent både på dato og boenhet kan velges. Er innstillingene gjennomført med dine e-postkontoer kan SSB statistikk for hotell og camping sendes online. For innstillinger tast F1 og velg Statistikker. 24

Revidert 22.januar2013 KAG. Oppstartskurs

Revidert 22.januar2013 KAG. Oppstartskurs Revidert 22.januar2013 KAG Oppstartskurs Oppgave 1. Husk å legge inn kr 1000 i vekselpenger. Hver oppgave ( 1.1 1.2 osv )er en booking og oppgave 1 er en dag hvor det skal gjøres kassaoppgjør når alle

Detaljer

Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør

Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør Øving på booking, Kassaoppgjør Ca. 4 t. Gjennomgang av instrukser for bruk av VisBook Pro Ca. 1 t. A Instruks for daglig leder eller den som er bemyndiget B Instruks

Detaljer

Kurs del 1: Kom i gang med VisBook

Kurs del 1: Kom i gang med VisBook Kurs del 1: Kom i gang med VisBook Tema Side Booking av overnatting 2-5 Øvingsoppgaver booking overnatting 6 Booking av aktiviteter 7 10 Øvingsoppgaver booking kurs konferanse 11 Bruk av datakassa i VisBook

Detaljer

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003 Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere Bruk av VisBook Mars 2003 Destinasjonsselskap og selgere kan booke på bedriftenes kapasitet på 2 måter. 1. Bruke VisBook Destinasjon. Gå til www.visbook.com og

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider.

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. VisBook 6.0 Manual for oppsett av online booking Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. Emne Side Generelt om WEB linker Side 2 Logge inn Side 3 Tillat produkter for booket på web

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører.

Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Manual for oppsett og oppgjør av leverandører. Tema Generelt om leverandørsystemet 1 MVA og formidlingstjenester 2 Oppsett av leverandører 3 Knytte leverandør til produkt: Overnatting og aktiviteter Varesalg

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Online EDB AS Support 73 96 25 29 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrere en oppfølging på kunde... 5 Salg av drop-in-time...

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet:

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: - Vri nøkkel til: «REG». - Kassa er klar til bruk. - Hent vekslepengene på stedet. - Slå inn alle varer og alle salg på kassa, uansett

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Kort veiledning for transportører

Kort veiledning for transportører Kort veiledning for transportører Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for transportører ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (svare på booking) Se om et oppdrag har merknad Se

Detaljer

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Koder en må kjenne til, og noen nyttige telefon-nummer, vil bli utdelt separat

Koder en må kjenne til, og noen nyttige telefon-nummer, vil bli utdelt separat Oppgaver: Kunne bruke Kassa-apparat (se egen oppskrift) Kunne bruke Bankterminalen Selge kiosk-varer Koke kaffe Steke vafler Betjene oppvaskmaskinen Ta imot Greenfee-betaling. Kvittering er bevis på at

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt OKTOBER2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE START...4 BRUKERGRENSENITT...13 Hovedkontroll Panelet...13 Personlig Skrivebord...13

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer