Driftsmerking i distribusjonsnettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet"

Transkript

1 Spesifikasjon Driftsmerking i distribusjonsnettet Dok. ansvarlig: Jørn Berntzen Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 24 1 GENERELT FORSKRIFTSKRAV ØVRIGE TEKNISKE KRAV 1 2 STASJONER INNVENDIG BETJENT KIOSK, UTVENDIG BETJENT MASTEARRANGEMENT UNDERJORDISK TRANSFORMATOR JORDINGSANLEGG 7 3 HØYSPENNINGSKOMPONENTER HØYSPENNINGSKABLER OG -LINJER HØYSPENNINGS AVGANGER/CELLER HØYSPENNINGSBRYTERE STOLPER MASTEAVGRENINGER 15 4 LAVSPENNINGSKOMPONENTER LAVSPENNINGSKABLER LINJER OG STOLPER FORDELINGSSKAP OG GATELYSSKAP LAVSPENNINGSSTATIV GJENNOMFØRINGSPLATE OG SKINNER 24 1 GENERELT Merking av distribusjonsnettet skal utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav og denne tekniske spesifikasjonen. Spesifikasjonen gjelder for all etablering av nye eller endringer eksisterende anleggdeler, samt i beredskapssammenheng, som medfører oppdatering av driftsmerkingen. Dersom det mangler merking, eller merkingen er feil, på eksisterende anlegg skal denne oppdateres i henhold til gjeldende spesifikasjoner for nummerering, merking og dokumentasjon. Skilttyper som skal benyttes til merking i distribusjonsnettet er angitt i spesifikasjon Skilt i distribusjonsnettet. 1.1 Forskriftskrav Forskrifter skal overholdes er bl.a.: FEF NEK 400 Andre relevante forkriftskrav 1.2 Øvrige tekniske krav All merking skal være holdbar, tydelig, lett synelig og med norsk tekst. Merkingen skal være bestandig mot de yttrefaktorer den blir utsatt for bl.a. klimatiske påkjenninger (kulde, varme, UVbestråling), mekanisk påkjenninger m.m.

2 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 2 av 24 2 STASJONER 2.1 Innvendig betjent Med innvendig betjente stasjoner menes bl.a. frittliggende hus, kiosker, rom-i-bygg, rom-i-mur og rom-i-fjell. Disse skal merkes utvendig med følgende skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Nettstasjonsnummer kombiner med høyspenning livsfare. - 1 stk gult skilt med kommunebokstav og nettstasjonsnummer (4 siffer) kombinert med varsel for høyspenning. - Vedrørende bruk av kommunebokstav henvises det til spesifikasjon Nettstasjonsnummer skal monteres på adkomstdør slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. Dersom det er flere adkomstdører Adkomst rom-i-bygg Dreieretning Gatelys tennpunkt (4) Nummereringsregler distribusjonsnett - Adkomst skal merkes hensiktsmessig slik at adkomsten lett kan tolkes i bygget eller i terrenget. - Se retningslinje Dreieretning i lavspenningsnettet. - Dersom det er gatelys tennpunkt i stasjonen skal dette merkes på adkomstvei skal også disse merkes - Adkomstmerket plasseres øverst på dører i adkomstsvei eller annet lett synlig sted i adkomstsvei - På celle for transformatorbryter - På adkomstdør lett synlig fra adkomstvei. NB! - Alle nummer til nettstasjoner som fjernes (kondemneres eller demonteres) skal merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. - Ved reinvestering eller utskiftning av eksisterende nettstasjon på samme anleggsadresse benyttes eksisterende nummer på ny stasjon. - Sekundært spenningsnivå 230V, 400V og lignende merkes ikke utvendig adkomstvei/-dør, men på samleskinne der det er 400V eller både 230V og 400V. F (4) Dreieretning med referansestasjon

3 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 3 av Kiosk, utvendig betjent Kiosker skal merkes med følgende skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Nettstasjonsnummer kombiner med høyspenning livsfare. - 1 stk gult skilt med kommunebokstav og nettstasjonsnummer (4 siffer) kombinert med varsel for høyspenning. - Vedrørende bruk av kommunebokstav henvises det til spesifikasjon Nummereringsregler distribusjonsnett Nettstasjonsnummer skal monteres slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. Varselskilt for høyspenning livsfare Dørkmerking Dreieretning - Gult høyspenning varselskilt monteres på kioskdører inn til rom med høyspenning. - Høyspenning varselskilt monteres ikke der dette montert fra leverandør f.eks. på låskasser. - Dører skal være merket utvendig med hhv. Høyspennings-, transformator-, lavspenningsrom og ev. rom for gatelyssentral. Gjøres ikke der dette er gjort fra leverandøren. - Se retningslinje Dreieretning i lavspenningsnettet. Plasseres mest hensiktsmessig på dører inn til rom med høyspenning På låsekasse eller dør - På celle for transformatorbryter NB! - Alle nummer til nettstasjoner som fjernes (kondemneres eller demonteres) skal merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. - Ved reinvestering eller utskiftning av eksisterende nettstasjon på samme anleggsadresse benyttes eksisterende nummer på ny stasjon. - Sekundært spenningsnivå merkes ikke utvendig på kiosken men på samleskinne med 400V eller både 230V og 400V. Skilt kan festet innvendig på dør dersom det er vanskelig å plassere skiltet på/ved samleskinne. Ofte montert fra leverandør

4 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 4 av Mastearrangement Mastearrangement skal merkes med følgende skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Nettstasjonsnummer kombiner med høyspenning livsfare. Sekundærspenning Stolper - 1 stk gult skilt med kommunebokstav og nettstasjonsnummer (4 siffer) kombinert med varsel for høyspenning. - Vedrørende bruk av kommunebokstav henvises det til spesifikasjon Nummereringsregler distribusjonsnett - Dersom sekundærspenningen avviker fra 230V skal masteben med nettstasjonsnummer merkes med aktuelt sekundært spenningsnivå. - Alle trestolper til mastearrangementet skal merkes med mastenummer Nettstasjonsnummer skal monteres slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. Under skilt med nettstasjonsnummer Monteres slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. Montering av stasjonsskilt: På tremastkonstruksjoner festes skilt på en av stolpene mot vei. På stålmastkonstruksjoner festets skiltet på egen egnet underlagsplate. Borres det hull i mastebenet skal disse behandles med egnet rustbeskyttende middel. Dersom det er kledning rundt nedre del av mastearrangementet festes skiltet på denne slik at det ikke er til hinder for adkomstdør for klatring. Ingen skilt skal stikke ut fra stolpen/masten slik at denne er til hinder eller fare ved klatring eller betjening av anleggsdeler. Nettstasjonsnummer skal monteres slik at det er lett synlig fra adkomstsvei.

5 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 5 av Underjordisk Underjordisk nettstasjon skal merkes utvendig med følgende skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Nettstasjonsnummer kombiner med høyspenning livsfare. Dreieretning Gatelys tennpunkt - 1 stk gult skilt med kommunebokstav og nettstasjonsnummer (4 siffer) kombinert med varsel for høyspenning. - Vedrørende bruk av kommunebokstav henvises det til spesifikasjon Nummereringsregler distribusjonsnett. - Se retningslinje Dreieretning i lavspenningsnettet. - Dersom det er gatelys tennpunkt i stasjonen skal dette merkes på adkomstvei - Nettstasjonsnummer skal monteres på adkomstdør slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. - Dersom det er flere adkomster må disse merkes med gult skilt kombinert med nettstasjonsnr. og varsel for høyspenning - På celle for transformatorbryter - På adkomstdør lett synlig fra adkomstvei. NB! - Alle nummer til nettstasjoner som fjernes (kondemneres eller demonteres) skal merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. - Ved reinvestering eller utskiftning av eksisterende nettstasjon på samme anleggsadresse benyttes eksisterende nummer på ny stasjon. - Sekundært spenningsnivå 230V, 400V og lignende merkes ikke utvendig adkomstsvei/-dør L L 9

6 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 6 av Transformator Transformatorer i nettstasjon skal merkes med følgende skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Transformator navn/nummer. Sekundært spenningsnivå Varselskilt for høyspenning livsfare 400V - dersom det er mer enn en transformator i nettstasjonen merkes disse med TR etterfulgt av løpende nummer som angis ut i fra tilhørende nummer for bryteravgang for transformatoren (TR1). - dersom det kun er en transformator i nettstasjonen foretas ingen merking av transformatoren. - Alle transformatorer med sekundærspenning som avviker fra 230 V skal merkes med skilt som angir spenningsnivå. - Dersom det er flere transformatorer i nettstasjon med ulik sekundærspenning merkes alle transformatorene med skilt som angir sekundærspenning. Gult høyspenning varselskilt Plasseres på/ved transformator slik at det er lett synlig fra adkomstsvei. Plasseres på transformator slik at det er lett synlig fra adkomstvei. Se eksemplene under. Plasseres mest på bom foran transformator 230V 230V TR 1 TR 2 400V

7 ELEKTRODEJORD FELLESJORD Hafslund Nett AS Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 7 av Jordingsanlegg Følgende merking skal foretas på jordingsanlegg i nettstasjoner: Skilttype Merkerutine Plassering Elektrodejord - Gult plastbelagt merkelapp med sort tekst stripses på jordkabel ved tilkoplingspunkt for jordspyd. Tekst: Elektrodejord Fellesjord - Gult plastbelagt merkelapp med sort tekst stripses på jordkabel ved tilkoplingspunkt for fellesjord (grøftejord). Tekst: Fellesjord Plasseres på tilkoplingspunkt for elektrodejord på jordingsanlegget i stasjonen. Plasseres på tilkoplingspunkt for fellesjord på jordingsanlegget i stasjonen. Elektrodejord Fellesjord

8 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 8 av 24 3 HØYSPENNINGSKOMPONENTER 3.1 Høyspenningskabler og -linjer Høyspenningskabler i nettstasjon kan merkes med kablenummer på følgende måte: Skilttype type Merkerutine Plassering Mellom nettstasjoner. Hvitt skilt med sort skrift Matekabel fra understasjon Hvitt skilt med sort skrift Kabler til elektrokjeler. Hvitt skilt med sort skrift Doble eller flere kabler tilkoplet på samme punkt eller samleskinne Hvitt skilt med sort skrift, gult skilt med sort tekst og rødt skilt med hvit skrift Kabler fra nettstasjon opp i mast til T- avgrening, mastebryter og linjer. 8 siffer nummer som består av nettstasjonsnumrene til nettstasjonene kabelen går i mellom. Laveste nettstasjonsnummer står alltid først. Kommunebokstav tas ikke med. Merkes K deretter med avgangsnummer (inntill 7 siffer) fra understasjonen. Merkes først med nettstasjonsnummer deretter nummer på elektrokjelen kabelen går til. Kommunebokstav tas ikke med. Skal merkes med to eller flere skilt - Kabel 1, ytterste eller venstre kabel, skal merkes med hvitt skilt med sort tekst på cella. - Kabel 2, innerste eller høyre kabel, skal merkes med rød skilt med hvit tekst på cella. - Kabel 3, mellom de andre kablene skal merkes med gult med sort tekst. - Merkes først med nettstasjonsnummer deretter nummer på T-avgreningen/ mastebryteren kabelen går til. Kommunebokstav tas ikke med. Festes på tilhørende avgang på bryteranleggets enlinjeskjema. Festes på tilhørende avgang på bryteranleggets enlinjeskjema. Festes på tilhørende avgang på bryteranleggets enlinjeskjema Kommunebokstav tas ikke med. Kablene i anlegget skal merkes med likelydende tekst og farge som på anlegget. Kommunebokstav tas ikke med. Enlinjeskjema. For nyanlegg anses enlinjeskjematikk på kompaktanlegg som tilfredsstillende enlinjeskjema. Dette forutsetter en entydig drifts- og anleggsmerking av avgangene slik at feilkopling ikke skal kunne skje. Dette gjelder for kompaktanlegg med tom. 4 moduler. Ved mer omfattende anlegg (mer enn 4 moduler) må eget enlinjeskjema lages. Skjema gis en varig beskyttelse, innbindes/plastinnbindes, og henges på lett synlig sted i stasjonen.

9 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 9 av 24 Eksempler Kabel mellom nettstasjoner skal merkes med følgende kabelmerking. Vi står i nettstasjon Figur1: Merking av RM6 anlegg med konvensjonell bryterløsning Forenklet bryteranlegg skal merkes med følgende kabelmerking. Vi står i nettstasjon Figur2: Merking av anlegg med forenklet bryteranlegg dvs. doble kabler.

10 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 10 av 24 Kabel til elektrokjele (DE068) skal merkes med følgende kabelmerking. Vi står i nettstasjon D E DE068 Figur 3: Merking av bryteranlegg med kabelavgang til elektrokjele. NB! Kabelavgangen til elektrokjelen merkes først med nettstasjonsnummer deretter nummer på elektrokjelen kabelen går til.

11 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 11 av Høyspennings avganger/celler Høyspenningsavganger i nettstasjon kan merkes med tre typer skilt: Skilttype type Merkerutine Plassering Kabel-/linjeavgang Hvitt selvklebende skilt med sort tekst og refleksbakgrunn. Transformatoravgang Hvitt selvklebende skilt med sort tekst og refleksbakgrunn. Avgang mot elektrokjele. Hvitt selvklebende skilt med sort tekst og refleksbakgrunn. H etterfulgt av løpende nummer fra venstre mot høyre avhengig av antall avganger. Alle celler skal driftsmerkesmed H-merking, uavhengig om de er tomme eller ikke. T etterfulgt av løpende nummer fra venstre mot høyre avhengig av antall transformatorer. E etterfulgt av kjelenummeret Festes på tilhørende avgang på bryteranleggets enlinjeskjema. I tilegg skal alle kabelavganger merkes med kabelnummer i henhold til regler beskrevet i avsnitt 3.1. Eksempler Konvensjonellt bryteranlegg skal merkes på følgende måte med H-merking og kabelmerking: Figur 4: Merking av RM6 anlegg med konvensjonell bryterløsning. Forenklet bryteranlegg skal merkes på følgende måte med H-merking og kabelmerking: Figur 5: Merking av forenklet bryteranlegg.

12 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 12 av 24 Bryteranlegg med avgang til elektrokjeler skal merkes på følgende måte med H-merking og kabelmerking: E068 DE DE068 Figur 6: Merking av bryteranlegg med kabelavgang til elektrokjele.

13 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 13 av Høyspenningsbrytere Følgende merkerutiner skal følges for høyspenningsbrytere i nettstasjon. Skilttype type Merkerutine/regel Plassering Brytertype. Hvitt skilt med sort skrift som angir brytertype. E = effektbryter LB = lastbryter J = jordkniv SB = skillebryter Jordkniv i sammleskinne. Fluoriserende gult skilt med sort skrift som angir brytertype. Bryter mellom samleskinne. Hvitt skilt med sort skrift som angir brytertype. - Hvis et felt har mer enn 1 brytere, for eksempel lastbryter og effektbryter i samme felt, skal disse bryterne merkes med skilt. - Dersom brytertypen er tydelig merket fra leverandør, med merkeskilt, ikke skjematisk, er det ikke nødvendig med ekstra merking. - Der hvor vi har bryter mellom samleskinne (1-2) med jordkniv skal jordkniven merkes med 1J, 2J osv. avhengig av hvilken samleskinne en legger jord på. - Bryter mellom samleskinner nummereres med nummer på samleskinnene bryteren er i mellom. - Nummer på samleskinne bestemmes stigende fra venstre mot høyre. Bryter mellom samleskinne 1 og 2 får nummer 1-2 Festes på tilhørende bryter på enlinjeskjema angitt på bryteranlegget. Festes på tilhørende bryter på enlinjeskjema angitt på bryteranlegget. Festes på tilhørende bryter på enlinjeskjema angitt på bryteranlegget. Eksempel på merking av brytertype Har vi et felt med flere brytere, for eksempel lastbryter og effektbryter skal bryterne merkes med skilt. Jordkniven er også merket her. Skiltene monteres utenfor de respektive bryterne. (Størrelse 55mm x 20mm hvit med sort skrift) J Merkes ved jordkniven. J H1 LB T1 H2 LB Merkes ved lastskillebryteren. E E Merkes ved effektbryteren.

14 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 14 av 24 Merking av jordkniv i sammleskinne Disse skiltene skal benyttes der hvor vi har bryter i samleskinne (1-2) med jordkniv(sf6 anlegg). Det er jordkniven som skal merkes med 1J, 2J osv. avhengig av hvilken samleskinne en legger jord på. På et standard anlegg er det normalt samleskinne 2 vi jorder. Da skal 2J monteres opp ved jordkniven. Se eksemplet under av et Siemens anlegg med bryter i samleskinne. Merking av bryter mellom samleskinne. Bryter mellom samleskinner nummereres med nummer på samleskinnene bryteren er i mellom. Nummer på samleskinne bestemmes stigende fra venstre mot høyre. Bryter mellom samleskinne 1 og 2 får nummer 1-2

15 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 15 av Stolper Høyspenningsstolper skal merkes tilsvarende som for lavspenningsstolper. I tilegg skal det monteres godkjent advarselskilt ( 39.5) i henhold til NS4210 på samtlige stolper i synlig høyde. For merking av høyspennings universalkabel linje og BLX linje vises det til REN-blad nr I mastearrangement hvor det er flere stolper skal alle stolper merkes med et unikt nummer. 3.5 Masteavgreninger Det finnes to typer masteavgreninger: 1. Bryter i mast med unikt bryternummer fra M001 til M499 med kommunebokstav foran M en. 2. T-avgrenig med unikt nummer fra M501 til M999 med kommunebokstav foran M en. Avgang til transformatorer plassert i linjen, som for eksempel mastearrangement eller mastefotstasjoner, er ikke og regnes som en masteavgrening. Avgangen til transformatoren (til linjen) merkes TI, ref. kap. 3.2., for denne type komponenter. Skilttype type Merkerutine Plassering Nummerskilt for mastebryter og T-avgrening. Svart aluminiumsskilt med kommunebokstav deretter det unikt nummer. Bryter i mast M001-M499 T-avgrening M500-M999 Nummerskiltet skal monteres over mastenummeret slik at det er lett synlig fra adkomstvei. Varselskilt for høyspenning livsfare Gult høyspenning varselskilt monteres på masten ca. 2m over bakkenivå. For master med selvbærende kabler skal høyspennings livsfare skiltet monteres 0,5m under kabelens horisontalplan Plasseres lett synlig fra adkomstvei. NB! - Alle nummer til mastebryter og T-avgrening som fjernes (kondemneres eller demonteres) skal merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. - I tillegg skal masten merkes med mastenummer og skilt for høyspenning livsfare i henhold til gjeldende teknisk spesifikasjon. Hvis det er kabel mellom nettstasjon og mastebryter, eller T-avgrening, vil bryternummerere alltid komme som siste del av kabelnummeret. AM Høyspenning livsfare Mastebryter nummer Mastenummer DM112 Nettstasjon 1001 Linjenummer 1001M112 Linjenummer 1002M112 Nettstasjon 1002 Linjenummer 1002M550 Figur 7 Merking av stolpe DM550 Nettstasjon 1003 Linje-/Kabelnummer 1003M550 Figur 2: Nummerering (kun i GeoNIS) av linjer knyttet til masteavgreninger

16 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 16 av 24 4 LAVSPENNINGSKOMPONENTER 4.1 Lavspenningskabler Alle lavspenningskabler i skap og lavspenningsstativ skal merkes med UV-bestandig merkeskilt. Skiltene stripses på egnet synlig sted ved kabelenden. På skiltene skal følgende angis: Linje 1: - Adressen til anlegget kabelen gå til. Dersom kabelen ender opp i skap eller stolpe skal skap/stolpenummer samt adresse angis Linje 2: - Type kabel, f.eks. TFXP, PFSP eller tilsvarende - Tverrsnitt på kabel f.eks. 3x50mm 4x25 mm eller tilsvarende - Ledermateriale f.eks. Cu, Al. - Reduserte tverrsnitt oppgis dersom det er innskutt et kabelsegment med redusert tverrsnitt, dvs. mindre tverrsnitt enn hovedkabelen. Eks. PFSP 3x95 Cu - PFSP 3x25 Cu. Ved forsyning av 400V TN-C der skjerm benyttes som PEN-leder, og hvor skjermen har redusert tverrsnitt, skal skjermens tverrsnitt angis, eksempelvis PFSP 3x16/10 Cu. - Maksimal verdi for kortslutningsvernet (KV) som er dimensjonerende kortslutningsbeskyttelse for kabelen. Her skal det tas hensyn til ev. redusert tverrsnitt eller lave kortslutningsstrømmer ved for eksempel lange strekk. Eksempelvis skal en PFSP 3x95 Cu med en innskutt PFSP 3x25 Cu merkes med kortslutningsvern 63 A. Parallelle kabler Med parallelle kabler menes kabler som går til samme tilknytningspunkt eller fordelingspunkt fra to ulike avganger. Parallelle kabler merkes med parallell-skilt samt gule merkeskilt som angitt over. Eksempler Eksempler på tekst på merkeskilt til kabel: Drammensveien 1 PFSP 3x95 Cu KV 160 A Teksten på merkeskiltene skrives tydelig, for eksempel med merkemaskin, som klistres under selvklebende folien. Drammensveien 1 PFSP 3x95 Cu KV160 A Drammensveien 1 PFSP3x95 Cu - PFSP 3x25 Cu KV 63 A FS12345 Røahagaen 99 TFXP 4x240 Al KV 400A FS1213 Røahagan 56 PFSP 3x95 Cu KV 160A Stolpe Parkveien 2 PFSP 3x95 Cu KV160 A FS12345 Sinsenveien 3 TFXP 4X240AL KV 400A Merkelappene stripses deretter på kabelen.

17 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 17 av 24 Eksempel på merking av lavspenningskabler i nettstasjon: Drammensveien 1 PFSP 3x95 Cu KV 160A Parallelle kabler skal merkes med parallell skilt. Selv om kablene er parallelle skal alle kabler merkes med gult merkeskilt. Eksempel på merking av lavspenningskabler i kabelskap: - Stolpe Parkveien 2 PFSP 3x95 Cu KV160 A

18 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 18 av 24 Eksempel på kabel skilt: KV 400A KV 80 KV 160 Stolpe Parkveien2 Drammensveien 1 KV 400A FS12345 Røahagan 99 Drammensveien 1 KV 95A FS12345 Drammensveien 1 KV 95A Merking av PE-, PEN- og N-leder skal være utført i henhold til forskriftenes (FEF) og/eller NEK 400.

19 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 19 av Linjer og stolper Følgende fysisk merking skal foretas på master og luftstrekk: Type Merkerutine/regel Plassering og utførsel Mastenummer Spenningsnivå Årsspiker - Alle master merkes med fortløpende mastenummer. - I mastearrangement hvor det er flere master skal alle mastene merkes med et unikt nummer. - Luftstrekk med kun 230V merkes ikke. - Luftstrekk med 400V merkes med rød skilt med hvit tekst. - Luftstrekk med både 230V og 400V som er vertikalt under hverandre merkes 400V strekket med rød skilt med hvit tekst. - Luftstrekk med både 230V og 400V horisontalt ved siden av hverandre i samme plan, f.eks. ved EX linjer. - Luftstrekk med 1000V merkes med gult skilt med sort tekst - Alle stolper skal, fra fabrikk, være merket med års-spiker for impregneringsår og fabrikkens merke - Skilt monteres ca.180 cm fra bakkenivå, ut mot vei eller adkomstsvei. - festes på stolpe under endefeste/mellomfestet ut mot vei eller adkomstsvei. - Skiltet festes på stolpe under endefeste/mellomfestet. Ut mot vei eller adkomstsvei V strekk merkes ikke. - Skilt festes på linjene. 400V skilt som "klipses" på strekket i enden av strekket. 230V strekk merkes ikke. - festes på stolpe under endefeste/mellomfestet. Ut mot vei eller adkomstsvei. - 4 m fra rotende. Endringer eller demontering av eksisterende master Alle nummer til stolper som fjernes (kondemneres eller demonteres) skalfjernes og merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. Dersom man erstatter eksisterende mast med ny flyttes gammelt nummer over på ny mast forutsatt at skiltet følger gjeldende nummereringsregler. Dersom nummeret fraviker fra gjeldende regler (ikke 6-siffret) merkes masten om. Gamle skilt fjernes og egenskapsdata oppdateres i GeoNIS. Hvilke master skal nummereres? I et tremastearrangement med flere trestolper kan hver stolpe ha et unikt nummer. Dette har sin begrunnelse i at hver trestolpe som vil være naturlig å skifte samtidig ved for eksempel råteskade skal ha et eget nummer. Dette er illustrert i figurene under. Stålmaster skal kun ha ett nummer.

20 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 20 av 24 E-mast E-mast H-mast Avgr.mast Dobbel A-mast H-mast m/strever A-mast m/strever AA-mast AAA-mast Trippel Dobbe Dobbel EEE-mast A-mast E-mast H-mast Trafoarrangement Hvit firkant betyr skilt. Skilt skal vende ut mot vei/atkomstvei. 4.3 Fordelingsskap og gatelysskap Følgende merkeregler gjelder for fordelingsskap som eies av Nettselskapet: Type Merkerutine/regel Plassering og utførsel Skapnummer - Alle skap som eies av Nettselskapet merkes med fortløpende skapnummer. Spenningsnivå - Er det tennpunkt i gatelysskapet skal dette merkes utenpå skapet i tilegg til skapnummer - skap med 400 V skal merkes med rødt 400V skilt med hvit tekst. - i skap hvor det er ulike spenningsnivå merkes begge lavspennings stativene med spenningsnivå. - i skap hvor det kun er 230V foretas ingen merking av spenningsnivå. - Festes i skiltvindu på skap - Der hvor det ikke er skiltvindu poppes skiltet fast øverst i venstre hjørne på skapet. Skruer skal ikke benyttes. - Festes innvendig på skapdøren - Ved feste av 400V skilt innvendig i skap må underlaget rengjøres grundig (fettløslig middel) før skiltet festes. - Underlaget må være rent og tørt samtidig som temperaturen på det må være slik at skiltet lar seg feste. Underlaget må varmes opp dersom det er for kaldt. Det er ikke krav til etablering av egen kursfortegnelse for fordelingsskap og lavspenningstavler hvor kursavganger blir merket med kursnummer, adresseskilt, kabeltverrsnitt og sikringsstørrelse.

21 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 21 av 24 Endringer eller demontering av eksisterende fordelingsskap - Alle nummer til fordelingsskap som fjernes (kondemneres eller demonteres) skal merkes/kryss av som Demontert i nummergeneratoren som er tilgjengelig via Hafslunds Citrix-portal. - Dersom man erstatter eksisterende skap med nytt flyttes gammelt nummer over på nytt skap forutsatt at skiltet følger gjeldende nummereringsregel. Dersom nummeret ikke er i henhold til gjeldende nummereringsregel merkes skapet om. Egenskapsdata oppdateres. Eksempler Eksempel på utvendig skapnummerering. Uten skiltvindu poppes fast Skiltvindu Innvendig merking av kabelskap. Stolpe Parkveien 2 PFSP 3x95 Cu KV160 A NB! Underlaget må være rent og tørt.

22 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 22 av 24 Eksempel på merking av gatelysskap Gatelysskap. Gatelysskap med tennpunkt. VS12345 VS12345

23 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 23 av Lavspenningsstativ Følgende merkerutiner skal følges for lavspenningsstativ: Type Merkerutine/regel Plassering Kursnummer Spenningsnivå - Avgangene i stasjon nummereres alltid fra venstre mot høyre når du står midt i stasjonen og ser mot skinnen. Eks. 1, 2,..13 osv. - Ved to ulike lavspenningsstativ i nettstasjonen skal nummereringen være fortløpende, dvs at nummereringen ikke begynner på nytt på stativ nr Dersom nytt stativ plasseres foran (til venstre for eksisterende) må eksisterende avganger merkes om. - Lavspent stativ/tavle med 400V skal merkes med rødt 400V skilt med hvit tekst. - I stasjoner hvor det er to lavspent stativ med ulike spenningsnivå merkes begge med spenningsnivå. - I stasjoner hvor det kun er lavspent stativ/ tavle med 230V foretas ingen merking av spenningsnivå på denne. Nummerskilt plasseres under plastlokket for adresseskilt på sikringslisten. Dersom det ikke er plass for dettet festes de utenpå listen. Underlaget renngjøres før skilt klebes på. Festes lett synlig på tilhørende lavspenningsstativ Det er ikke krav til etablering av egen kursfortegnelse for lavspenningstavler hvor kursavganger blir merket med kursnummer, adresseskilt, kabeltverrsnitt og sikringsstørrelse. Eksempler Eksempel på nummerering og merking av lavspenningsstativ 230V 400V Kursnummer merkes fortløpende fra venstre mot høyre, fra 1 og oppover uavhengig av spenningen. FS Sinsenveien 3 TFXP 4X240AL KV 400 A Merkeskilt stripses på kabelen, med adresse, type, tverrsnitt og ledermateriale. Begrensende tverrsnitt og overbelastningsvern tas også med.

24 Spesifikasjon: Driftsmerking i distribusjonsnettet 24 av 24 Eksempel Gjennomføringsplate og skinner Følgende merkerutiner gjelder for gjennomføringsplater og skinner: Type Merkerutine/regel Plassering Nummerering - Der det kun er en gjennomføringsplate/skinne i nettstasjonen foretas ingen merking. - Der det er flere gjennomføringsplater/skinner tilknyttet ulike eller samme transformatorer nummereres disse med stigende nummer ut i fra tilhørende transformatornummer. Nummereringen begynner på 80 og økes 10 for hver gjennomføringsplate/skinne Eks TR1 =K80, TR2= K90, TR3=K100 Spenningsnivå - Der det er to spenningsnivåer i nettstasjon skal gjennomføringsplaten merkes med spenningsnivå Nummerskilt plasseres lett synlig på eller ved gjennomføringsplaten/skinne. Skilt plasseres lett synlig på eller ved gjennomføringsplaten/skinnen

043-02 Skilt i distribusjonsnettet. Innholdsfortegnelse

043-02 Skilt i distribusjonsnettet. Innholdsfortegnelse Spesifikasjon 043-02 Skilt i distribusjonsnettet Dok. ansvarlig: Jørn Berntzen Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2014-12-11 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse SKILTTYPER I HAFSLUNDS

Detaljer

MERKING AV NETTANLEGG

MERKING AV NETTANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettdrift distr KS Hovedprosedyre: Nettdrift distribusjon Godkjent: Netteier Godkjent: 22.02.17 KS Rutine: Merking av nettanlegg Revidert:

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse

Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse NR 9104 VER 3.2 04 / 2015 Kabel - 0,23-1kV- Kabelskap - Utførelse Beskrivelse: RENbladet omhandler utførelse av nybygging eller ombygging av et kabelskap Innhold 1 Formål... 2 2 Ulike løsninger for forsyning

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT 1. Dimensjonering av stikkledning a) Det leveres som hovedregel en stikkledning til hvert gårds- og bruksnummer. b) Som stikkledning til eneboliger, fritidsboliger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

Nummereringsregler i distribusjonsnettet

Nummereringsregler i distribusjonsnettet Spesifikasjon 042-01 Nummereringsregler i distribusjonsnettet Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Berit Gulbrandsen Anita Bjørklund Gyldig fra: 2007-09-09 Versjon: 3.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 INNHOLD

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Dokumentasjon tekniske

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

- INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 10-01-04 LAVSPENNINGSNETT Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 NYANLEGG...

Detaljer

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Spesifikasjon 041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Dok. ansvarlig: Anita Bjørklund Dok. godkjenner: Even Ungersness Gyldig fra: 2014-06-04 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1 GENERELT... 2 1.1 OPPDATERING AV 041-00

Detaljer

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT

UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT UTDRAG FRA STANDARDER DISTRIBUSJONSNETT 1. Dimensjonering av stikkledning a) Det leveres som hovedregel en stikkledning til hvert gårdsog bruksnummer. b) Som stikkledning til eneboliger, fritidsboliger

Detaljer

231-01 Lavspenningsnett

231-01 Lavspenningsnett Spesifikasjon 231-01 Lavspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1

Detaljer

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig.

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig. Prosedyre for driftsmerking/stasjonsbetegnelse Godkjent av: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Dokumenteier: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Versjon: 1.0 Dato:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen. Spesifikasjon 013-01 FIBEROPTISK KABEL FELLESFØRING I REGIONALNETTET Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2013-11-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT

SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT SJEKKLISTE/ KVALITETSKONTROLL I FORBINDELSE MED IDRIFTSETTELSE AV NYE HØYSPENNINGSANLEGG / KABLER OG TRAFO / TRAFOSKIFT NS. NR. NS NAVN Ved bestilling av koblingsordre skal punkt 1-4 fylles ut i sin helhet

Detaljer

10-01-01 SYSTEMUTFORMING FOR DISTRIBUSJONSNETT. Retningslinje INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORMÅL 1.2 BAKGRUNN

10-01-01 SYSTEMUTFORMING FOR DISTRIBUSJONSNETT. Retningslinje INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORMÅL 1.2 BAKGRUNN Retningslinje 10-01-01 SYSTEMUTFORMING FOR DISTRIBUSJONSNETT Organisasjon: Distribusjon: Gyldig fra: 2014-06-23 Nettstrategi Åpen Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INNLEDNING... 1 1.1 FORMÅL 1.2

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

NETT-/SYSTEMUTFORMING (RETNINGSLINJE)

NETT-/SYSTEMUTFORMING (RETNINGSLINJE) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INNLEDNING... 2 Forord... 2 Bakgrunn... 2 2. HØYSPENNINGS DISTRIBUSJONSNETT... 2 2.1. SYSTEMSTRUKTUR... 2 Valg av ringnett/gjennomløpende kabel... 2 Satellittnettstasjoner...

Detaljer

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 Side 1 av 6 Formål Det skal foretaes korrekt montasje av kabelfordelingsskap. Innhold 1. Sjekk planlagt

Detaljer

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige. Skilt 5/14 Skilt - aluminium diverse Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse pålegges en værbestandig klarlakk. Dette betyr klare farger og lang levetid. Aluminiumskiltene

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE

PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) INNHOLDSFORTEGNELSE Spesifikasjon 211-01 PREFABRIKERTE NETTSTASJONER (KIOSKER) Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE

SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE Generelt SL-tavlene leveres

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER 1 TILSTANDSKONTROLL... 2

Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER 1 TILSTANDSKONTROLL... 2 Spesifikasjon 232-01 BRUKERVEILEDNING FOR RAPPORTSKJEMA FOR INSPEKSJON AV TRESTOLPER Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Terje Kvame Berit Langaas Gyldig fra: 2004-11-03 Versjon: 2.0 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra:

NETTSELSKAPETS PRESISERINGER UTOVER REN. Gjelder fra: Denne retningslinjen er ment som veiledning ved prosjektering av anlegg. Dokumentet er skrevet for å gi en tydeligere presisering, der REN-blader beskriver alternative løsninger eller hvor det er usikkerhet

Detaljer

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Innhold KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 10.11.14 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 211-08 AUTOMATISK VANNLENSING I NETTSTASJONER Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2003-05-09 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg

Kvalitetssystem EB Nett AS TEKNISKE NETTKRAV. Revisjonslogg KS Område: Andre dok. / skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 Nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket med mer Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Tekniske nettkrav

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Kursdagene 2010 Ombygging av transformatorarrangement i mast. Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Agenda Utgangspunktet / utfordringene. Hvordan kom vi i gang. Beskrivelse av

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring. HMS-konferansen 9. mai 2012

Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring. HMS-konferansen 9. mai 2012 Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring 1 HMS-konferansen 9. mai 2012 EB Nett Et datterselskap i EB konsernet Eier og driver 50, 66 og 132 kv overføringslinjer Buskerud (anleggskonsesjon)

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Generelle krav Side: 1 av 8

Generelle krav Side: 1 av 8 Generelle krav Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Systemdefinisjon...2 1.2 Oppbygging og innhold i teknisk regelverk signal...2 2 VEDLIKEHOLD OG MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SIGNALANLEGG...4 2.1 Generelt...4

Detaljer

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:...

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:... Prosjekt: SPUNT, EL OG VVA I DEL AV FOSSEVEIEN ENDRINGSLISTE 1 22.03.2012 Nr: 1 Side 00-1 Konsekvens av endring: Mengder i følgende Poster er endret Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Rådg. ing.

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Rev.: 7 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8

Rev.: 7 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8 Kontaktledningsbrytere Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING AV KONTAKTLEDNINGSBRYTERE... 3 2.1 Jordingsbryter... 3 3 TEKNISKE KRAV... 5 4 FUNKSJONSKRAV... 6 5 JORDING... 7 6 MERKING... 8

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Dokumentets dato: 13.12.2012 Saksnummer: 2012/149431 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS.

Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. Jording av anleggsdeler for Trikk (Forstadsbaner og bysporvei) samt metroanlegg i Sporveien Oslo AS. 1 Kort om Sporveien Oslo AS > Frakter mennesker med Metro og Trikk, samt busser i Oslo > Ca 222 mill

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08 Generelle tekniske krav Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ OG SIKKERHET...3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.2 Personsikkerhet... 3 3 ELEKTROTEKNISK MILJØ I OG VED JERNBANESPORET... 4 3.1 Anvendelse

Detaljer

Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399

Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399 Produktbeskrivelser etter innføring av NEK399 Generelt I kystnære strøk skal det benyttes værbestandige sikringer. Dette medfører at SLD000 må skiftes ut til SLD00. Denne tar noe mer plass enn SLD000,

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN

Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nett og infrastruktur Praktiske vurderinger v/ Hans Brandtun, REN Nettnivå og konsesjon 420kV 300kV 145kV 24kV 12kV 400V 230 V De ulike spenningsnivå i Norge. (foretrukne) Overføring av strøm er et monopol

Detaljer

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8

Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 8 1 GENERELT... 2 2 ELEKTRISKE DATA... 3 2.1 Isolasjonsresistans... 3 2.2 Lederresistans... 3 2.3 Kapasiteter... 3 3 MATERIALER... 4 4 TEKNISKE DATA... 5 4.1 Tekniske

Detaljer

Katalog ABB Fusegear SL - Energifordelinger Sikringslastskillebryter ZHBM / effektbryter type SACE

Katalog ABB Fusegear SL - Energifordelinger Sikringslastskillebryter ZHBM / effektbryter type SACE Katalog 2016 ABB Fusegear SL - Energifordelinger Sikringslastskillebryter ZHBM / effektbryter type SACE Innhold Generelt SL - Tavler med ZHBM SL - Tavler med Effektbryterfelt Målskisser Bestillingsskjema

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Retningslinjer for tilknytning og ombygging

Retningslinjer for tilknytning og ombygging Retningslinjer for tilknytning og ombygging Troms Kraft Nett AS Dette dokumentet omhandler grensesnittet mellom kunde og Troms Kraft Nett AS. Det tar i tillegg for seg eneboligprinsipper og blokkprinsippet

Detaljer

Lavspenningsnett. 1 Generelt

Lavspenningsnett. 1 Generelt Spesifikasjon 231-01 Lavspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Vidar Martiniussen Gyldig fra: 2017-03-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1

Detaljer

Skjøting i FPD76. Innhold

Skjøting i FPD76. Innhold Skjøting i FPD6 VEILEDNING Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Bruk av boksen... 2 4. Skjøting med fiberhaler... 3 4A. Fiberhaler i grunnenheten... 3 4B. Fiberhaler i påbygningsenheten...

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer

NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer NES-Jordforbedring etter havari av fordelingstransformatorer Bergen 12-13 februar 2008 Senioringeniør Jørn Berntzen Nettutvikling Hafslund Nett Hvorfor 9 juli 2002 havarerte 89 transformatorer(primært

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer

Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer Fellesføring tekniske og juridiske utfordringer REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) REN eies av 61 Nettselskap, har 10 ansatte og leier inn ca 4-5 årsverk. REN har 126 nettselskap som medlemmer. REN

Detaljer