Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter"

Transkript

1 Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter 23. oktober 2014 Jeanette Vatnemo Rasmussen

2 Agenda 1. Økonomiske misligheter definisjon 2. Dagens risikobilde 3. Dagens regelverk 4. Internrevisjon og misligheter 5. Generelle indikatorer på misligheter? 6. Hvordan avdekke misligheter som internrevisor? 1

3 1. Misligheter - definisjon Økonomisk mislighet er en bevisst handling begått av én eller flere personer innen ledelsen, av personer som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel (Internasjonal regnskapsstandard ISA 240) Eksempler: Underslag Økonomisk utroskap Hvitvasking (utbytteheleri) Korrupsjon Regnskapsmanipulering Innsidehandel Bedrageri 2

4 2. Dagens risikobilde Økonomisk kriminalitet utgjør en vesentlig forretningsrisiko: Økonomisk tap (bøter, erstatning) Omdømme Straff Selskaper taper rundt 5 % av brutto omsetning som følge av misligheter (ACFE 2014 Global Fraud Study) 3

5 2. Dagens risikobilde offentlige anskaffelser 4

6 2. Dagens risikobilde offentlige anskaffelser 5

7 3. Dagens regelverk Noen relevante lovregler: Revisorloven, RS 240, RS 550 mfl. Straffeloven (korrupsjon, underslag) Hvitvaskingsloven Lov om offentlige anskaffelser FCPA UK Bribery Act 6

8 4. Internrevisjon og misligheter Institue of Internal Auditors (IIA) International Standards for Professional Practice of Internal Audting: Vurdere mislighetsrisiko i gjennomgangen av internkontroll Ha tilstrekkelig kunnskap om misligheter for å kunne identifisere røde flagg (mislighetsrisiko) Se etter mangler eller svakheter ved internkontroll Evaluere hvordan mislighetsrisiko og misligheter håndteres av virksomheten Bestemme hvorvidt det kreves ytterligere handlinger, som for eksempel granskning 7

9 4. Internrevisjon og misligheter Hvordan blir misligheter oppdaget? Kilde: ACFE: Report to the nations on occupational fraud and abuse,

10 4. Internrevisjon og misligheter Hvordan blir misligheter oppdaget etter region? Kilde: ACFE: Report to the nations on occupational fraud and abuse,

11 4. Internrevisjon og misligheter I hvilke bransjer er det oppdaget flest misligheter? Kilde: ACFE: Report to the nations on Occupational fraud and abuse,

12 4. Internrevisjon og misligheter I hvilke type organisasjoner er det oppdaget flest misligheter? Kilde: ACFE: Report to the nations on Occupational fraud and abuse,

13 5. Generelle indikatorer på misligheter Tips om misligheter - eksempel i forbindelse med varsling Dårlig kontrollmiljø Opplysninger fremkommet i forbindelse med spørsmål til ledelsen Selskapet er under politietterforskning eller har vært involvert i mislighetssaker tidligere Internrevisor blir nektet tilgang til dokumentasjon Dokumenter som har forsvunnet originaler er borte Motiv / press Operer i risikoutsatte land jf TI Index 12

14 6. Hvordan avdekke misligheter som internrevisor? Risikoanalyser for å identifisere mislighetsrisikoområder - deler av virksomheter hvor det ut fra revisors vurdering er fare for misligheter Dataanalyser med fokus på å identifisere røde flagg/mislighetsrisiko Internrevisjon 13

15 6. Hvordan avdekke misligheter som internrevisor? - Mislighetsrevisjon Mislighetsrevisjon er analyse av regnskap ved bruk av datakraft for å avdekke misligheter og svakheter ved internkontroll Verktøy - IDEA - SQL - i2 Analyst s Notebook - KDAT Identifiserer røde flagg i selskapets regnskapssystem Identifiserer feil eller mangler i selskapets data og regnskapssystem 14

16 6. Hvordan avdekke misligheter som internrevisor? - Mislighetsrevisjon Leverandører Inngående fakturaer Innkjøp Nærstående analyse Lønn Kryssjekk av data 15

17 6. Mislighetsrevisjon Inngående fakturaer Eksempler på noen av analysene man kan gjennomføre: Fakturanummer i løpende serie Duplikater (dobbelfakturering) Runde beløp Manuelle transaksjoner Leverandører Inngående fakturaer Fakturaer uten innkjøpsordre Fakturaer uten anvisning Feil/mangelfulle data på faktura Innkjøp Nærstående analyse Transaksjoner til skatteparadis Faktura med fremmed leveringsadresse Lønn Kryssjekk av data Fakturaer med ikke verifiserbare tjenester Samme bankkontonummer, ulik leverandør 16

18 6. Mislighetsrevisjon Inngående fakturaer Eksempler på røde flagg i inngående fakturaer Analyse av inngående fakturaer for en gitt periode Duplikate fakturanummer Ikke samsvar mellom fakturanummer og datering 17

19 6. Mislighetsrevisjon - Leverandører Eksempler på noen av analysene vi gjennomfører: Leverandører uten organisasjonsnummer Leverandører med ugyldig organisasjonsnummer Leverandører Inngående fakturaer Duplikate leverandører Fiktive leverandører Hvem har tilgang til å gjøre endringer Innkjøp Nærstående analyse i leverandørdata? Hvem er selskapets 10 største Lønn Kryssjekk av data leverandører? 18

20 6. Mislighetsrevisjon Kryssjekk av data Eksempler på noen av analysene vi gjennomfører: Matche ansattes kontonummer mot leverandørregisteret Leverandører Inngående fakturaer Matche ansattes adresser mot leverandørregisteret Innkjøp Nærstående analyse Lønn Kryssjekk av data 19

21 6. Mislighetsrevisjon Kryssjekk av data Eksempler på røde flagg ved kryssjekk av data Leverandør og ansatt registrert med samme adresse Leverandører og ansatt registrert med sammen kontonummer Fiktive leverandører? 20

22 6. Mislighetsrevisjon Offentlige anskaffelser Eksempler på noen av analysene vi gjennomfører: Manglende konkurranse ved tildeling av kontrakter Oversikt over innkjøpsordre per innkjøpsansvarlig Kostnader utover kravspesifikasjon (tilleggsoppgaver) Leverandører Inngående fakturaer Innkjøp utenfor rammeavtale Innkjøp Nærstående analyse Analysere innkjøpsordre etter ulike terskelverdier Innkjøpsordre datert etter fakturadato Lønn Kryssjekk av data Uvanlige anskaffelser 21

23 6. Offentlige anskaffelser andre røde flagg Eksempler på røde flagg i anskaffelsesprosesser: Manglende/mangelfullt konkurransegrunnlag ved tildeling av kontrakter Mangelfull dokumentasjon på begrunnelse av valg av leverandør Forlengelse av kontrakt flere ganger uten å lyse ut ny kontrakt «Budrigging» Anbudsrunder med uvanlig korte frister Deler anskaffelsen for å komme under terskelverdi for å innhente anbud Uklar fullmaktsstruktur Mottak av gaver 22

24 6. Mislighetsrevisjon andre røde flagg Kostnader som ikke er ført mot reskontro Kostnader bokført på unormale reskontroer i regnskapet Kostander ført på mellomregningskonto Innkjøp av varer og tjenester som krever spesielt utstyr 23

25 6. Mislighetsrevisjon Nærstående analyse Matcher selskapets ledelse og innkjøpsansvarlige mot relasjonsinformasjon fra Brønnøysundsregistrene (aksjonærer og styremedlemmer) 24

26 6. Mislighetsrevisjon: Nettverksanalyser 25

27 Disclaimer This is a courtesy copy of a presentation held at NIRF. The information contained herein is of general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. This presentation should not be assessed or interpreted in isolation from the narrative provided during the presentation. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Restriction on Disclosure and Use of Data This document contains confidential or proprietary information of KPMG International member firms, the disclosure of which would provide a competitive advantage to others; therefore, the recipient agrees that it, and its company and representatives, shall not disclose, use, or duplicate this document, in whole or in part, for any purpose without KPMG s express written consent. 26

28 Spørsmål?

29 Jeanette Vatnemo Rasmussen KPMG, Forensic Sevices Tlf: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic E-Crime Survey 2009 Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic 3. Desember 2009 As one of the world s leading providers of Information Protection and Forensic advice, KPMG firms can help you to effectively

Detaljer

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak 2014 for børsnoterte foretak Innhold Hva årsrapporten skal omfatte 3 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen 4 Del 2 Foretaksstyring/ NUES 6 Del 3 7 Del 4 Betalinger til myndigheter 8 9 10 for selskap

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer