SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 15/1233

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 15/1233"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 15/1233 OVERSIKT OVER DIVERSE TESTAMENTARVER OG GAVER I HELSE- OG SOSIALETATEN PR Rådmannens innstilling: Oversikten over diverse testamentarver og gaver i Helse- og sosialetaten tas til etterretning. Gavepenger gitt til den enkelte virksomhet disponeres av virksomhetsleder i tråd med givernes ønsker. Testamentarver og gavebrev disponeres av Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren. Geithus bo- og dagsenter innvilges å bruke inntil kr av Edgrens testamentarv til ulike sosiale tiltak i Saksopplysninger: Modumheimen Modumheimen har tidligere mottatt flere testamentarver og gavebrev. Nedenfor følger en oversikt over disse. Fra mars 2013 ble alle testamentarvene og gavebrevene overført kommunens hovedkonto, og tildelt hvert sitt interne prosjektnummer. Regnskapsføring og revisjon av bruken av gavemidlene skjer gjennom kommunens ordinære regnskapssystem. De ulike gavemidlene er disponert i henhold til givernes ønsker og statutter for gavene. Madsens testamentarv mottatt i 2012: Et beløp stort kr ,- skal tilfalle Modumheimen. Midlene skal brukes til beste for beboerne, etter styrets vurdering til enhver tid. Det er en forutsetning at midlene ikke skal inngå i den ordinære drift/budsjett Hovedutvalg for Helse- og sosialsektor fattet i sak 10/14 blant annet følgende vedtak: «Ordningen med trivselsassistenter ved Modumheimen videreføres i 2014 med 6 uker om sommeren. Utgiftene dekkes av Madsens testamentarv til Modumheimen» Samlet kostnad for trivselsassistenter i 2014 var kr inkl. sosiale kostnader.

2 Pr var saldoen kr Nyborgs testamentarv mottatt i 2011: Alt hva jeg etterlater meg skal tilfalle beboerne ved Modumheimen til glede 75 % av fjorårets renteavkastning kan i henhold til politisk vedtak disponeres av virksomhetsleder i tråd med givers ønske uten politisk behandling. Til sammen er det brukt kr av kontoen i Pengene er brukt til ulike trivselstiltak for beboerne blant annet til Rullatormila og Pub-kvelder. Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldoen kr Jellums testamentarv mottatt i 2009: Alt hva jeg etterlater meg av formue av ethvert slag skal tilfalle Modumheimen. Arven skal benyttes til beste for beboerne og de ansatte, etter styrets vurdering. 75 % av fjorårets renteavkastning kan i henhold til politisk vedtak disponeres av virksomhetsleder i tråd med givers ønske, uten politisk behandling. Til sammen er det brukt kr av kontoen i Pengene er brukt til ulike trivselstiltak for beboerne blant annet blomster til avdelingene og servering på hyggekvelder. Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldoen kr Margrethe Tangens testamentarv mottatt i 1986: I samsvar med givers ønske skal beløpet brukes til formål som kommer de gamle på Modumheimen til gode. 75 % av fjorårets renteavkastning kan i henhold til politisk vedtak disponeres av virksomhetsleder i tråd med givers ønske uten politisk behandling. I 2013 vedtok Hovedutvalget å bruke kr til utbedring av lydutstyr i kafeteriaen. Dette er gjennomført, men kostnaden ble først belastet Tangens testamentarv i 2014 med kr Til sammen er det brukt kr av kontoen i Pengene er brukt til innkjøp av polvarer til høytidene for beboerne. Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr lavere enn for et år siden.

3 Pr var saldoen kr Minnegaver og andre gaver og inntektsbringende tiltak Modumheimen mottar årlig minnegaver ved beboeres bortgang. I tillegg mottar Modumheimen andre gaver og har inntekter fra en årlig basar. Midlene er anbragt på kommunens hovedkonto, og tildelt hvert sitt interne prosjektnummer. Regnskapsføring og revisjon av bruken av gavemidlene skjer gjennom kommunens ordinære regnskapssystem. Gavekonto for beboerne Modumheimen Midlene på gavekontoen kommer fra minnegaver ved beboeres bortgang, andre gaver og inntekter fra den årlige basaren. Midlene skal brukes til beste for beboere og ansatte ved Tun Modumheimen, eller etter den enkelte givers særskilte ønske. Kontoen disponeres av virksomhetsleder ved Modumheimen. Det er til sammen mottatt kr i minnegaver i Den årlige basaren innbrakte kr Gjennom året er det brukt midler fra denne kontoen til ulike trivselstiltak for både beboere og ansatte etter givers ønsker. Blant annet brukes pengene til å arrangere underholdningskvelder, rullatormila, pubkveld og innkjøp av ulike ekstra ting til avdelingene som for eksempel juletre eller andre ting som kommer alle til gode. Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldoen kr Lindrende enhet - Modumheimen Midlene på kontoen for lindrende enhet består av tidligere innsamlede midler, samt andre gaver og minnegaver ved beboeres bortgang. Midlene kan brukes til utstyr og kompetansehevende tiltak for ansatte på lindrende enhet eller forøvrig til beste for ansatte og beboere ved lindrende enhet etter den enkelte givers ønske. Kontoen disponeres av virksomhetsleder ved Modumheimen. Det er til sammen mottatt kr ,- i minnegaver i I tillegg har lindrende enhet mottatt kr i gave fra overskuddet fra ei julemesse som årlig arrangeres på Folkvang. Lindrende enhet mottok også i 2014 et overskudd fra Russerevyen i 2013 gitt av Rosthaugrussen på kr Gjennom året har det blitt brukt midler fra denne kontoen til innkjøp av blant annet ny personheis med vekt kr , ny medisinvogn kr og komfyr i forbindelse med utskifting av kjøkkenet på lindrende enhet. Det er også brukt midler av denne kontoen til ulike trivselstiltak for beboere pårørende og ansatte på lindrende enhet etter den enkelte givers ønske. Til sammen er det brukt kr av kontoen i Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden.

4 Pr var saldoen på denne kontoen kr Geithus bo- og dagsenter: Edgrens testamentarv til Geithus bo- og dagsenter mottatt i 2012: I samsvar med givers ønske skal testamentarven benyttes til beste for beboerne og de ansatte, etter styrets vurdering. Hovedutvalget fungerer som styre for Geithus bo- og dagsenter og godkjenner bruk av nevnte gavemidler. Kontoen disponeres av virksomhetsleder ved Tun Geithus. Det er ikke brukt noe av denne kontoen i Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldoen på denne kontoen kr Ansatte på Geithus bo- og dagsenter har tidligere arrangert loppemarked for å få inn penger for å gjennomføre ulike sosiale tiltak for beboerne samt innkjøp av polvarer til høytidene. Det er ikke planlagt å gjennomføre loppemarked i For å dekke kostnadene til ulike sosiale aktiviteter og innkjøp av polvarer i 2015 søkes det om å bruke inntil kr av Edgrens testamentarv i Vikersund bo- og dagsenter: Gavekonto Vikersund bo- og dagsenter: Midlene på gavekontoen kommer fra minnegaver ved beboeres bortgang og andre gaver gitt til VBD. Midlene skal brukes til beste for beboere og ansatte ved Vikersund bo- og dagsenter, eller etter den enkelte givers særskilte ønske. Kontoen disponeres av virksomhetsleder for Tun Vikersund. I 2014 ble det blant annet brukt midler til mat til hønene som ble anskaffet i Hønene er fortsatt til stor glede for beboere og ansatte. Det ble også brukt kr til sosialt arrangement for ansatte, i tråd med givers ønske. I 2014 er det til sammen mottatt kr i minnegaver. I 2015 ønskes det å bruke kroner på teatertur for personalet. Det har ved to andre anledninger også vært brukt gavepenger til teatertur. Dette har vi følt har vært en god investering i arbeidsmiljøet. Da VBD er så stort er det ikke lett å se hverandre, og å vite hvem som jobber på samme arbeidsplass. En slik tur har tidligere vært samlende for personalgruppa. Inklusive renter for 2013 og 2014 er saldoen pr kr Hjemmetjenesten Nord: Gavekonto hjemmetjenesten Nord: Midlene på gavekontoen kommer fra minnegaver ved beboeres bortgang og en testamentarisk gave fra I.B. Hansen gitt til Hjemmetjenesten Nord. Midlene skal brukes til beste for brukere og ansatte i hjemmetjenesten Nord, eller etter den enkelte givers særskilte ønske. Kontoen disponeres av virksomhetsleder for Hjemmetjenesten Nord.

5 Det er til sammen mottatt kr i minnegaver i Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldo på denne kontoen kr Hjemmetjenesten Sør: Gavekonto hjemmetjenesten Sør: Midlene på gavekontoen kommer fra minnegaver ved beboeres bortgang og andre gaver gitt til Hjemmetjenesten Sør. Midlene skal brukes til beste for brukere og ansatte i hjemmetjenesten Sør, eller etter den enkelte givers særskilte ønske. Kontoen disponeres av virksomhetsleder for Hjemmetjenesten Sør. Det er til sammen mottatt kr i minnegave i Inkl renteinntekter for 2013 og 2014 er saldoen kr høyere enn for et år siden. Pr var saldo på denne kontoen kr

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer