MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe, nestleder Karen Hagen Maren Hurum Michael Caffrey Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Ingen Ellers møtte: Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon) Justin Aaboen (sakene 31-32) og forvaltningsrevisor Kari Robbestad (sak 31) Sekretær: Kjetil Solbrækken Møteprotokollen er sendt til: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, Innlandet Revisjon IKS, web-redaktør i Lunner kommune og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Trygve Brandrud som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 30/2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes med følgende endring: Vedtak i sak 25/08 (Revisjonsrapport: Prosjektstyring i Lunner kommune), vedtakets pkt. 2, kulepunkt 5: Integrert regnskapssystem endres til Klar sammenheng mellom prosjektregnskap og kommunens regnskapssystem. 1

2 SAK NR. 31/2008 KARTLEGGING AV STATUS VEDR. TINGLYSING MV. SOLHEIM Bakgrunn for saken var at det i forbindelse med fremlagt prosjektregnskap for Solheim i kommunestyrets møte (sak 66/08) ble opplyst at eiendommen fortsatt ikke var tinglyst på kommunen, og at det ville påløpe tinglysningsgebyr. På oppdrag fra kontrollutvalget har Innlandet Revisjon IKS foretatt nærmere kartlegging av saken. Kari Robbestad presenterte sine funn i møtet og svarte på spørsmål fra utvalget. 1. Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget mener kommunen allerede har betalt tinglysningsgebyr for eiendommen, og er derfor av den oppfatning at kommunen ikke har noen forpliktelser i forhold til dette. Det vises her til kjøpkontrakt med Staten v/statsbygg der kommunen forhåndsbetalte kr i tinglysningsgebyr og dokumentavgift, i tillegg til kjøpesummen på kr. 3 mill. 3. Med bakgrunn i opplysninger som ble gitt om saken i kommunestyrets møte , oppfordres ordfører, evt. rådmann, om å orientere kommunestyret særskilt om kontrollutvalgets vedtak i denne saken. SAK NR. 32/2008 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 2008 Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Justin Aaboen orienterte og svarte på spørsmål. 1. Kontrollutvalget tar hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2008 til orientering. 2. Det bes om at revisor arbeider med å gjøre fremtidige presentasjoner av overordnet revisjonsstrategi mer konkret og forståelig mht.: valg av risikonivå (særlig kontrollrisiko) grensesnittet mot forvaltningsrevisjon SAK NR. 33/2008 KONTROLLUTVALGETS ROLLE, ARBEIDSFORM MV. Følgende tema ble bl.a. drøftet: Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i 2008 Kontrollutvalgets rolle Arbeidsmetoder Overholdelse av lover og regler for kontrollutvalgets virksomhet (Kommunelovens kapittel 12 om tilsyn og kontroll og Forskrift om kontrollutvalg) 2

3 I tillegg la utvalgssekretær frem oppfølging av kontrollutvalgets budsjett for 2008, og en spesifikasjon av utgifter til sekretær. 1. Kontrollutvalget mener utvalget har ivaretatt sine oppgaver i tråd med gjeldende lover og regler, og at utvalget har nødvendig tillit i kommunen, både på det politiske og administrative nivå. 2. Kontrollutvalget vil i tiden som kommer fortsette sitt arbeid som et offensivt og proaktivt kontrollutvalg. 3. Sekretærens oppfølging av kontrollutvalgets budsjett for 2008 tas til orientering. Kontrollutvalget er svært opptatt av å overholde utvalgets budsjett, samtidig som evnen til å arbeide proaktivt og grundig utfordrer de årlige rammene. Dette gjelder spesielt ved oppstarten av et nytt utvalg. SAK NR. 34/2008 FORVALTNINGSREVISJON: PLANLEGGING AV PROSJEKT / FORANALYSE Med bakgrunn i utvalgets Plan for forvaltningsrevisjon ble planlegging/igangsetting av nye prosjekter drøftet. 1. Kontrollutvalget ønsker i første omgang å prioritere temaene ledelse og personaladministrasjon og interkommunalt samarbeid. 2. Som ledd i en foranalyse inviteres rådmannen til neste møte for å orientere om følgende: a) Ledelse og personaladministrasjon i Lunner kommune. Det vises til kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon for nærmere beskrivelse av aktuelle innfallsvinkler/spørsmål som ønskes belyst. b) Interkommunale samarbeid. Det bes om en kort presentasjon av/oversikt over alle interkommunale samarbeid Lunner kommune er med i. Det bes videre om synspunkter mht.: Styring, kontroll og rapportering Evaluering av måloppnåelse, effekter og resultater SAK NR. 35/2008 TEMA: EIERSTYRING Utvalgssekretær ga en kort orientering om hva eierstyring dreier seg om og en kort presentasjon av Anbefaling om eierstyring og selskapsledelse for kommuner (Kommunenes Sentralforbund Eierforum, 2008). 3

4 Sekretærens informasjon om temaet eierstyring tas til orientering. SAK NR. 36/2008 SELSKAPSKONTROLL: PLANLEGGING AV PROSJEKT / FORANALYSE Rådmannen inviteres til et senere møte for å orientere om eierstyring i Lunner kommune. SAK NR. 37/2008 MØTEPLAN FOR 2009 Møteplan for kontrollutvalget for 2009 fastsettes slik: Tirsdag kl Torsdag kl Mandag kl Mandag kl Tirsdag kl SAK NR. 38/2008 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Vedtak i k.sak 64/08 (Plan for forvaltingsrevisjon og selskapskontroll ) 2. Kontrollutvalget møtegodtgjørelse 2. halvår 2008 (brev av fra utvalgssekretær til Lunner kommune) 3. Attestasjon av regning (abonnement på Kommunal Rapport) 4. Invitasjon til / program for Kontrollutvalgskonferansen 2008, februar Utvalgsleder meldes på til konferansen. 5. Diverse avisartikler 6. Møteprotokoller fra kommunestyret og formannskap 7. Neste møte: Tidspunkt og saksliste Referatsakene tas til orientering. Roa, 15. desember RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 15. desember Trygve Brandrud utvalgsleder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær tlf e-post: 4

5 NESTE MØTE Dato: TIRSDAG 17. FEBRUAR 2009 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Forvaltningsrevisjon/foranalyse: Ledelse og personaladministrasjon i Lunner kommune (rådmannen inviteres til å orientere) Forvaltningsrevisjon/foranalyse: Interkommunale samarbeid (rådmannen inviteres til å orientere) Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2008 (revisor orienterer) Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 Vedlikehold i kommunesektoren (orientering om rapport utarbeidet av Multiconsult / PriceWaterhouseCoopers på oppdrag fra KS) 5

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer