REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE"

Transkript

1 REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE Tid: torsdag 20. mars Møte innkalt av: Asbjørn Lund Sted: Statens Hus, Lillehammer Møtereferat: Lisbeth B. Huse Møtetid: Møteleder: Asbjørn Lund Saksliste: Sak 1/14 Sak 2/14 Sak 3/14 Godkjenning av referat fra møte 24. oktober Ingen merknader til referatet Velkommen ved Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund Erfaring fra øvelse «Fondsbu» 6.mars i Vang ved Politiets Øvelsesutvalg og Vang kommune Politiets Øvelsesutvalg v/pål Erik Teige og Reidar Thune fra Vang kommune Pål Erik Teigen: Teigen redegjorde for arbeidet til politiets øvelsesutvalg og spesielt øvelsen på Fondsbu. Dette var en fullskalaøvelse. I forkant av øvelsen var det en tabletop-øvelse her var Vang kommune godt representert. Positive erfaringer med dette. Han gikk igjennom hvem som var med på øvelsen, selve gjennomføringen og erfaringer som ble gjort. Vang ligger på grensen til Sognog Fjordane og Lærdal kommune. Det var derfor invitert representanter herfra. Fullskalaøvelser er viktig. Man ser tydeligere hverandres roller og man blir kjent med andre aktører, noe som er viktig. RVTS/ØST Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Dette er et utviklingsprosjekt som skal jobbe med psykososiale etter kriser og katastrofer. Skal komme ut med et «resultat» i mai Det vil bli kompetansebygging for dette personelle og det planlegges en øvelse i 2015 hvor EPS øves. Prosjektet er foreløpig i Gjøvik, Toten og Land regionen, men det er et håp at dette skal bli landsdekkende. Det er et ønske at Fylkesmannen, Sivilforsvaret og FORF kommer sterkere inn her.

2 Reidar Thune Thune orienterte om Vang kommune sin erfaring med øvelsen. Takket øvingsutvalget for at øvelsen ble lagt til Vang. Kan ikke huske at det har vært en øvelse av denne dimensjonen tidligere. En slik øvelse setter fokus på beredskapsarbeidet i kommunen. Table-toppen på Starum: Vang kommune møtte med 12 personer her, dette var personer som det ville vært naturlig å spille på i forbindelse med en reell øvelse. Dette var nyttig. Blant annet mye læring i å komme i kontakt med andre. Selve øvelsesdagen, 6. mars: Interessant, krevende og lærerikt senario. Nødnettet testa ut langt til fjells. Flere radioer i kriseledelsen åpnet for bedre kommunikasjon, men førte til mye støy i kriseledelsen, gå ut eller bruk headset. Det ble logget i CIM. Dett ga en mer presis utveksling av info. Viktig å ha politi i kriseledelsen. Brukte hjemmesiden aktivt, burdekanskje vært mer aktiv overfor media. Oppsummering: Svært nyttig for Vang si evne til å takle ei krise, videre evaluering og ajourføring av beredskapsplaner. Sak 4/14 Evakuering v/jørgen Berg ved operasjonssentralen og Trygve Ulseth Spørsmål kommet opp fra Nord-Fron kommune. Trygve Ulseth redegjorde for politiets organisering i stab og linje. Tok utgangspunkt i øvelsen på Lesja. Senario var tankbil med liter propan som kjørte inn i bakeriet på Lesja, sikkerhetssone på 500 m som etter hvert ble utvidet til 1000 m. Politiet brukte GAB-register som viser alle hjemmelsinnehaverne innenfor denne radiusen. Dette blir grunnlag for evakueringen. Evakueringssenter, hvem har ansvar for hva? Kommune og Politi. Kommunen har ansvar for å gi psykososial omsorg og samtaletjenester og å sørge for forpleining og forlegning. Dette er det juridiske ansvaret, det praktiske ansvaret er noe annet. Politiet har ofte ikke mulighet til å være på EPS tidsnok og det er derfor nødvendig med hjelp fra kommunen. Viste evakueringsskjema. Dette kan enten skrives ut, eller brukes elektronisk. Leder av operasjonssentralen Jørgen Berg: Berg gikk gjennom operasjonssentralen sine oppgaver og da spesielt evakueringssoner. Hvordan trekkes evakueringssoner opp? De trekkes opp i samråd med fagfolk (brannvesen, kommunen, NVE, NGI) Fareområdet må defineres og det må kartlegges hvem som er i fareområdet.

3 Lensmannen, som bør sitte i kriseledelsen, blir en viktig brikke her. Utfordring er å få pdf-filer, kartutskrifter osv fra operasjonssentralen til for eksempel politiets innsatsleder ute. Politiet har ikke befolkningsvarsling og må derfor bruke flere kilder (telenor, 1881, GAB) for å nå alle innenfor et område som skal evakueres. Sikreste er å gå rundt å bake på alle dører. Viktig at alle jobber sammen, både politi og kommune vi må spille hverandre gode. Spørsmål fra salen: Hvem går ut med tall på evakuerte? Svar: Politiet har ansvar for å formidle slike tall ut. Flere kommuner har befolkningsvarsling (UMS, 24). Politiet ønsket seg en oversikt over hvilke kommuner som har dette. Fylkesmannen har en slik oversikt og vil sende den over til politiet. Sak 5/14 Samlokalisering av nødetatene i Lunner og Gran kommune, prosess i forkant og erfaringer til nå. v/brannsjef Arne Moksnes Flyttet inn i nye lokaler 20. juni Her er følgende etater samlet; Lunner og Gran legevakt, Lunner og Gran brann og redning, Gran og Lunner lensmannskontor og Sykehuset Innlandet HF, Ambulansetjenesten. Bygget ligger sentralt i Gran. Prosessen for å få dette til, har vært lang og det har til visse tider vært vanskelig å nå fram med budskapet til beslutningsnivå hos de respektive statlige etater. De kommunale prosessene har gått enklere. Faglig gevinst: Internt arbeids/fagmiljø med å få alle under samme tak. Motiverende med nye lokaler, inspirerende å komme nærmere andre etater og økt samarbeid på tvers av nødetatene. Oppdragsgiverne forventer en gevinst. Det er etablert en kultur for møter/øvelser/bli kjent med hverandre og hverandres utstyr og oppgaver. Små forhold kan ha behov for bistand på tvers av fagområde. Felles forebyggende arbeid, felles uformelle møteplasser og det er kontinuerlig evaluering /utvikling av tverrfaglig samarbeid. Avsluttet med å anbefale alle å se på mulighet for å etablere tilsvarende samlokalisering. Sak 6/14 Gruppeoppgaver, Case; Hvordan forbereder kommunen seg på våren. Det er mye snø i fjellet, klimaet er mildere og våtere. Vi kan også i år også få regn og snøsmelting samtidig. Det ble delt inn i 7 grupper, med 3-4 kommuner i hver gruppe. Gruppene var delt slik at kommuner som vanligvis ikke har så mye med hverandre å gjøre, var satt sammen. Det kom opp flere viktige punkter. Disse er lagt som vedlegg til referatet.

4 Sak 7/14 Fylkesberedskapssjefen orienterte 1. Erfaringer fra Lærdal og Trøndelag, brann og uvær Nord-Trøndelag har laget en evalueringsrapport. Lund oppfordret alle til å lese denne. Satellitt-telefon og nødstrøm er viktig. Alle kommunene må skaffe seg satellitt-telefon og informere innbyggerne om at kommunen har en slik telefon som kan brukes dersom man ikke kan få kontakt med nødetatene på annen måte. Han understreket også at det er viktig med samarbeid mellom kommuner og at det lages en plan for langvarig strømbrudd. Kommunen må jobbe med struktur på hjemmesidene sine slik at informasjon kommer tydelig frem ved en krise. 2. Tema for vårmøte med beredskapskoordinatorene, hva ønsker dere? - prosjektet RVTS - psykososialt team til bruk ved kriser - Radio Relæ Liga - ønsker å vite noe om hvordan kommunene kan bruke dem. - Fylkesmannen spurte kommunene om de ønsket et lunsj til lunsj kontaktmøte til høsten. I tilfelle må vi søke om penger fra DSB slik at opplegget blir gratis for kommunene. På grunn av lunken interesse for dette blir det til høsten som tidligere, en møtedag, som er satt til den 15.oktober. Vi tar opp igjen saken senere. 3. Diverse - CIM-ROS - Sivilforsvaret vil kjøre kurs til høsten. Minimum 10 må være med for at det skal bli kurs og det må være flere fra hver kommune som stiller. - Evaluering av CIM-kurs. Gro Taraldsen gikk kort igjennom evalueringen fra CIM-kurset som var 19. mars. To tydelige tilbakemeldinger; gi forskjellig tilbud til erfarne CIM-brukere og nybegynnere og at kommunene ønsker slikt CIM-påfyll. 4. Status FylkesROS Tord Smestad orienterte litt om prosessen med FylkesROS. Planen er ferdig og skal opp i Fylkestinget primo april. Nå blir jobben å sette sammen en gruppe som skal utarbeide handlingsprogrammet til planen. 5. Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen Asbjørn Lund orienterte om arbeidet med forvaltningsplan for Lågen. Hvorfor lage en slik plan? Grunnen er erfaringer fra flommene som har vært de siste årene. Formålet er å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og flomskader samtidig som vann og naturinteresser ivaretas.

5 Planen skal etter planen sendes på høring senest 1. juli 2016 og gjelde i perioden I tillegg til dette jobber NVE med en plan som går på sidevassdragene til Lågen. Dette arbeidet går under navnet NIFS. Sak 7/14 Dato for høstens kontaktmøte blir onsdag 15.oktober

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer