Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i"

Transkript

1 Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble stiftet på et møte i Gildehallen på gamle Hamar Bryggeri den 28. september Mange hadde i lang tid gjrt ulike frsøk på å få til en caravan-klubb på Hamar, men de tidligere frsøk hadde av ulike grunne mislyktes. å I 1977 var en gruppering ledet av Jstein Strdahl, g en annen gruppering ledet av Rlv Bråthen, helt uavhengig av hverandre i gang med verve medlemmer til en til stede, Ola Ellingsen g Per Hellne, vedtk de å starte en avdeling av Frmann Rlv Brathen Nestfrmann Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlemmer Trmd Kristiansen Finn Vidar Quernstuen Erik Hagelund Jstein Strdahlg Gunnar Bakken. å kmme i gang med jbben! Etter meget krt tid ble styret supplert med en leder fr sprtskmiteen (nå: 0vOpp). Dette ble ~tein Kristensen. Likeledes ble det valgt en leder fr arrangementskmiteen. Dette ble Christian Fredrik (Putte) Thresen. Det valgte styret ble ganske frt pptatt av å få i skulle vise at det var en grunn fr å ha en slik type frening. Hamar-avdelingen ble derfr frt lagt merke til sm en aktiv g initiativrik 1. Få i gang aktiviteter knyttet til pplæring g øvelse i kjøring med campingvgn. Dette har i alle år vært en viktig del av avdelingens virke, g dette g andre trafikksikkerhetstiltak har preget dagsrden gjennm alle år.

2 NCC avd. Hamar g megn 2. Få tilbud på gass, rekvisita 3. Finne en campingplass sm Fra Sprt til ØvOpp Den første mrådet ved Olrud Aut, g Avdelingen har i alle år brtsett fra de tilbud vi NCC Tpp-camping har NCC nye tilbud tiden ble medlemsskap øknmisk attraktivt. sted hvr du kunne reise til g vite at her finner du kjentflk. knkurransekjøring med campingvgn (derav navnet), g denne sammenblandingen var nk ikke særlig bra. Hamar-avdelingen var imidlertid aktive, g hadde deltakere på reginale mesterskap g Nrgesmesterskap i caravankjøring. Lkalt hadde vi str deltakelse når vi satte i gang med øvelseskjøring på kjøring, g gså til at det ble knyttet ssiale bånd mellm medlemmene i avdelingen. Midt på åttitallet valgte Hamar-avdelingen å endre navnet på kmiteen til "ØvOpp-kmiteen" (dvs. Kmite fr Øvelse g Opplæring). Dette fr ikke å "skremme" brt de sm ikke var så tiltrukket av knkurransekjøringsaktivitetene. på dette mrådet var avdelingen en fregangsavdeling. Endringen km etter hvert på landsbasis, hvr det nå er klart skille mellm Sprtskmite g Trafikksikkerhetskmite. Tilbud til medlemmene tilbud på prpan, tilbud pffi b.ii- g caravanrekvisita, gratis vgnkntrller, tilbudspriser på smmer:g vintercamping, sv. l de senere årene er dette arbeidet ikke i særlig str grad videreført, Etter hvert har gså tilbud på dekk, gass g bensin kmmet. Gjennm campingplasser. Medlemsblad g lkale infrmasjnsblader tilhører gså medlemstilbudet. Nen mener nk at både arbeidet med medlemstilbud, men i dagens jungel av tilbud ser det ut til at det er vanskelig å framfrhandle har fått gjennm fagfreninger, ideelle freninger eller på annen måte.

3 NCC avd. Hamar g Melv sm "vår" plass. Her hadde avdelingen skriftlig avtale var flittige brukere av plassen. sm "var" plass, g det er avdelingen seg til påskecamping på en campingplass i Trysfi:T(nuts Fjellsenter I de senere årene har det Med Trmd Kristiansen sm sekretær megn Vår "egen" campingplass Allerede i 1978 var styret pptatt av å finne fram til en treffplass, - dvs. en campingplass hvr vi i større eller mindre grad kunne møtes frmelt g ufrmelt, g en plass sm vi kunne kalle vår egen. Det første året fant vi det hensiktsmessig å bruke Steinvik Camping i caravan bryllup, da Arvid Børresen bryllupet på campingplassen! giftet seg med sin Marna g feiret Fra 1979 hadde vi fått avtale med Strandheim Camping. I mange år driften av plassen. Dette ble i mange år vår stamplass, g medlemmene pphørte, har Strandheim pp til i dag hatt en spesiell plass i avdelingen. faste plass der. Påske- g vintercamping Vintercamping km på dagsrden tidlig. Allerede påsken 1978 var mer enn 30 familier samlet til avdelingens første påsketreff. Dette ble avviklet på Østerdalen Turistsenter, med mye snø g streng kulde. I mange av de påfølgende påskeferier samlet et strt antall familier fra Familiepark, g tilbudet var svært ppulært blant medlemmene. Hyggelige treff med artige aktiviteter sitter frtsatt i minnet fra den tiden. Å ha vgna fast plassert hele pptatt av etter hvert sm standarden pa vgner g utstyr økte. Hamar-avdelingen engasjj:!r1-e seg sterkt i planleggingen g utviklingen av nen frdeler av å ha et gdt frhld til ss, så avdelingens engasjement ble derfr raskt avviklet. så nødvendig. Eget kntr resultatet av dette, var at han skaffet ss vårt første kntr i Hamar Arbeiderblads gård på Hamar. Der fikk vi bruke kntret til Krigsinvalidefreningen. Dette var både praktisk g nyttig. Når vi skulle

4 ssiale NCC avd. Hamar g megn hatt kntr hs daværende Haugs Behvet fr kntr er ikke g med 1978 alle NCCs landsmøter avhldt i Osl. I 1979 tk man spranget ut av Osl, bli et arrangement En kmite med Trgeir Strømmen avdelingen - NCCs hedersutmerkelse landsmøtet på president på gså Rlv Bråthen sm arbeidsutvalg, han vært NCC seg frtjent til hedersbevisninger Det Rmerike Rlv Bråthen ble sm nevnt han inn i sentrale NCCs arbeidsutvalg (det sm I g stensilere, adressere g sende ut infrmasjnsskriv til medlemmene, var ikke ikke særlig hensiktsmessig å hlde til på kjøkkenet hjemme! Styremøter, dugnadskvelder, kmitemøter g ssiale kvelder fant sted på kntret. Oppgjennm årene har vi hatt kntr på ulike steder. Lengst tid har vi en årrekke. Dette var både sentralt g svært hensiktsmessig fr avdelingen. I jubileumsåret leier vi husrm i Ilseng Idrettslags Klubbhus på Ilseng. lagerplass fr materiell g eiendeler, g det er praktisk med et fast møtested fr styrets møter. Landsmøtet den første stre ppgaven Fram til ble tk dermed spranget fra å være et møte, til å i Bergen. Landsmøtet merke til i NCC-miljøet, g det var derfr ganske naturlig at vi påtk ss å arrangere landsmøtearrangementet i ledsagerprgram, underhldning, campingtilbud, en fltt fest, g selvsagt et gdt arrangert møte. på landsmøtet fikk avdeli!]g.ens daværende i Strømmen valgt i Hamar- inn Persner i sentrale verv Allerede i 1979 ble Trgeir avdelingens styre. I 1981 erstattet han valgt til visepresident! I periden 1984 til 2002 har i 1982 ble Trgeir avdelingen gjrt gså æresmedlem i NCc. leder i Allerede i 1979 km tillitsverv sm fast møtende varamedlem til 1981 ble han medlem av hvedstyret. I 1983 var han medlem av den sentrale rganisasjnskmiteen g var gså medlem av vedtektskmiteen i NCc.

5 " med andre NCC-avdelinger, men gså De lkale biltilsyn g caravanfrhandlere har vært like intenst g resultatfylt Det går ikke an å skrive Etter at ideen hadde værfarøftet Utstillingsplassen Messer AS ble Vi var svært i tvil m en årene har dette bare økt, henvist til Hamar Camping. At vi han fikk Det 1992 Edle NCC avd. Hamar g megn reginal kntaktpersn fr I 1991 til -92 var han medlem i reginstyret, g dermed gså av landsstyret. I 1995 til -96 var han medlem i den sentral trafikksikkerhetskmiteen (TSK) g Samarbeid Avdeling Hamar g megn har i alle år lagt vekt på gdt samarbeid både ver hva vi fikk til av samarbeidstiltak. g Oppland av NCc. Dessverre ser det vel ut til at dett~ samarbeidet ikke avtatt med arene. Messecamping Messecampingen!.".,~"~ pplegg med en Caravan- g Fritidsmesse i Vikingskipet. campingtilbud til gjestene enheter kunne finne veien til et slikt treff. Det går an å ta feil, det har vi sannelig lært. Første året km 350 ekvipasjer til Hamar! Med med Messecamping - deltk ca- 670 enheter. I tillegg var ca. 170

6 NCC avd. Hamar g heller aldri ha blitt nen suksess. Nå har både fedrelandet g avdelingen ved svært få anledninger visse unntak, har det pp gjennm årene vært rimelig lett å få hvedsak gså gjennmført av Rlf Hablda-r:1 Skar Alf gjennm ulike Et spørsmål sm vi stadig har sm NCC? faktum blitt 25 år, burde være svar NCC nå at g utfrdringene har endret seg har passert Det 40 megn alle eller de fleste av disse årene i hvedkmiteen. Medlemsmasse g skiftende tider Etter starten i 1977 økte de snaut 50 medlemmene ganske raskt til gdt ver 100 medlemmer. Etter at avdelingen etter ca. 10 år hadde pparbeidet en medlemsmasse på ca. 450 medlemsfamilier, bød mder Nrge på nen nedgang sår. Midt på -90-tallet, var medlemstallet nede i 350 familier. slutten av jubileumsåret kan vi ntere ca. 485 medlemsfamilier. Avdelingens Avdelingen har frmenn/ledere tillitsvalgte. De siste 6-8 årene har av avdelingen tillitsvalgte, g har gjennmført kurs g seminarer i avdelingens regi, i generasjnsskifter, g har fr tiden relativt unge mennesker i avdelingens styre. å kmme De sm pp gjennm årene er: har Rlv Brathen Sverre -- Jhan Rlv Sæterm. Løbak Høisveen Brathen Framtida er: Trenger vi en rganisasjn 25 årene Hamar g megn er Likevel er det stadig behv fr å skjerpe seg g tenke nytt. Oppgavene

7 Leder TSK NCC avd. Hamar g megn Odd Arild Fjeld Jacbsen Styret ser fram til frtsatt Styret i jubileumsåret Styret består i jubileumsåret av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Leder Varamedlemmer Arrangement Messecamping Alf Inger Sæterm Gundersen Bjørg Irene Prytz Jhnny Evensen Anstein Sørum Erland Vestli Rlv Brathen Grethe Enger g Margit Jære. megn. -

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet.

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. 1 Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. Tid er det som hindrer alt fra å skje på én gang. Albert Einstein. Tid

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer