Lsnings fors lag ti l Eks amen i Sys t e meri ng 1. Ti rsdag 22. mai 1990

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lsnings fors lag ti l Eks amen i 45060. Sys t e meri ng 1. Ti rsdag 22. mai 1990"

Transkript

1 Lsnings fors lag ti l Eks an i Sys t ri ng Ti rsdag 22. ai 990 Kl { april 992 Oppgav,5% a) S sidn 30 og 3: subsyststruktur En oppdli ng av systt i n ngd dl systr, san d n ngd korrlasjonr llodl ngdn. Dt r hr viktigafad bad dl ngdn og korrl asjonr. konstruktiv dl syststruktur r sl i k at gnskapn ti l systt kan utl ds nar systkoponntrs gnskapr r kjnt. anvndbar dl syststruktur r sl i k at gnskapn ti l systkoponntn san d korrl asjonr l l odrsul trr i d gnskapr sor dnrt fortotalsystt. iplntrbar dl syststruktur r sl i k at hvr systkoponnt og korrlasjonkaniplntrs. b) Fundantalprinsippt nns pa sid 34: rinsippt r a inndl systarbi d i r sparat dl oppgavr: Oppgavn r a l i st opp sys- Dni sjon av systt son ngd dl r. koponntn. ni sjon av syststruktur. ponntr. Dnr al l rl vant sanhngr l o

2 Dnisjonavsystkoponntr. rlvant gnskapr. Dvs. for hvr av koponntn, dnr Bstsystgnskapn. Dtt gjrs basrt pa koponntgnskapr og drs sanhngr. Rsul tatt sanl igns d nskd systgnskapr, hvis an ikkrfornyd rptrs allr punktr til an rdt. c) S sidn 34{37:. Lag ini ti ll dni sjon av syst gnskapr, nkravspsi kasjon. Dnn r- ktrr vanl i gvi s bhovn ti l \supr"- systt sosystt r n dl av. 2. Spsi sr subsystgnskapr og i ntraksj onr. Dttrd tr frst punktn i fundantalprinsippt: Systkoponntr, gnskapr og intraksjonr r forslatt. Lag nkonstrukt i v subsyststrukt ur. Fordi vi vt at bar konstruktiv subsyststrukturr kankontrollrs forl t, r dtt gt nsklig. Hvis an likvl anglr dndvndigforlltorir, a dtt stgt ga ut. tld systgnskapr fra dl systgnskapr. Dtt r dt sist punktt Langf ors' fundantalprinsipp. Dtt gjrs forl t hvis vi har n ksisrnd forl l tori, i ntui tivt hvi s dnn angl r. Vi konstrurr \botto- "basrt pa systkoponntrs gnskapr ogkorrlasjonr. r konskvnsr av dn f orslat t dl syst st rukt ur vd a sanlign systgnskapr d d nskd gnskapr (f ra kravspsi kasjon). dd gnskapr tilfrdsstillr kravn, gatil stg7forabst pl ntrbart. Hvi s systt i kk tilfrdssti ll r kravn, ga ti l g itrr ondvndig. Dtt gjrs ntnvda forsla ny lsningr ), l l r vd a ndr kravn. NB! Man br ha prvd al l ul i g anrdusrr kravn. dl systr og drs i ntraksj onr r i pl ntrbar. Slik jrs r gangr i l pt avprosssn. Dt nns tr ulightr koponnt: r t systsohar tilfrdsstillnd gnskapr. rr t systsohar tilnrt likgnskapr, og sokan rikkno slikt llr tilsvarndsyst. ghtna an ansla oi pl ntrbarht kan bsts. op-down" og\botto-up"spsi kasjon, vd spsi - ppovr, og prosssn r itrativ. Et systso vil vr hirarkiskoppbyggt. 2

3 Oppgav 2, tilsan 50% a) 5% 0 Organisr Grupparbid Dltagrlistr Sokrdata Sokr-Rgistr Rsultat 3 Robhov Ldig ro Brv Brv Soknadr Inforasjon, Oppfolgingsbrv 2 Sokr Rgistrring Ovrsiktr 4 Sortrt Soknadr Soknads-prr Sokrinforasjon Sokrovrsiktr Utvlgls Univrsitt Ad. Risbyraa/ NSB Sokr Inforasjon/ Bilttr Forsporslr/ Bstillingr Hnvndlsr ISFiT-rail bhov ISFiT-rail inforasjon Gjst-data, inforasjon Vrts-inforasjon 5 Opplysningr og onskr Organisr ISFiTrail Adinistrasjon Vrtsorganisring Vrtsdata Vrts-rgistr Sokrinforasjon Dltagrinforasjon Vrtsdata Vrtsdata Vrt b) 0% S vingr. c) 0% Svingr. d) 5% 3

4 EMNE INNDELT-I VERT VERT-FOR SOEKER/ DELTAKER DELTAR-I GRUPPE LEDER GRUPPELEDER TID MOETE DELTAR-PAA MOTTAR SENDER TYPE RAPPORT- TIL ROM BREV/ AVSLAG SOEKNAD EVALUERER GRUPPE- KOORDINATOR TID SENDER DELTAKER- ANSVARLIG MEDLEM-AV MEDLEM-AV FRA- STED ISFiT-RAIL RUTER ORGANISERER ISFiT-RAIL ANSVARLIG MEDLEM-AV STYRET Oppgav 3, 5% Prson I Iplication antcdnt consqunc ds S agnt S2 Z obj sjokoladkak S agnt X obj agnt Y obj sjokolad a) kak likr b) Dt r r atr agjr dtt pa: 4

5 p ds Prson ds d pn agnt pn agnt U V lagr objkt objkt skal ha ks. i Systring d Eksan Prson Ngation agnt pn d agnt U S V lagr objkt objkt skal ha ks. i Systring d Eksan Oppgav 4, 20% Lsni ngn pa dnn oppgavn nns hovdsakl i g pa si dn 293 ti l 299 i pnsu. Dt sor viktigafad sg, r yttrpunktnforhvr nkl t avd tr karaktristika sor nvnt i oppgavn. 5

6 stratgi n kanvarir fra parachuting til acculturi zation. Fallskjr-stratgi star forninstallringslosodr softwar r dt sorstn fors ttr. Standardisringrdrd viktigr nn variasjon, organisasjonn skal tilpasss systt. Dtt har vanligvis dn virkningatsystt f ls soodt r tvungt nd ovr hodnpa nnskr i organi sasjonn. Acculturizationstar fora intgrr softwarsystt i organisasjonn fra startn. Progravar vil da tilpasss organisasjonn, ikkovndt. Hvr nkl t dl tar iutviklingavprogravar, ogundrvisninganss viktig. tpo l l r pac kan vari r fra sakal t crash ti l l trri ng. Crash hasti ght vi l si at sof twar-systt skal i pl ntrs sa hurti g soul i g, d hyst ul i g prioritt. Brukropplringllrandr organisasjonshnsyntasibtraktningttr at systt r i nstallrt. Filtrringjustrr installasjonshastight ttr organisasjonns vn ti l a ti l pass sg dt ny systt. Dtt dfrr ndvndi gvi s n no l ngr installasjonspri od, n ankanrgnd at ndrdarbi dsforholdvil innfrs no lttr hvis antartidn ti l hjlp. fokus kanvr konsntrrt patkniskllrorganisasjonsssigaspktr. Tknisk fokus prioritrr d tkniskutviklinsaspktr, dr tknologr far hovdansvar for installasjonsprosjktt. Organisasjonsssig fokus gir dfrtidigbrukrn r prioritt, installasjonrdiss brukrns ansvar. Diss yttrpunktnford tr karaktristikafokusrr pa\brukrn". Variasjonn bstar hovdsakl i g i hvor stor grad brukrn dvi rkr i i nstal l asjonn. En godbsvarls vil skissr hvilkflgr d forskjlligkobinasjonn kangi: fal l skj r-innfringfrr til darl i gr koordi nri ng, otstand fra nnskr i organisasjonn, i ndr dvi rkni ng fra l dl sn, Hvis fallskjrn kobinrs d crash-hastight, far an i tillgg sannsynlight f or darligr progravar (strr filhyppight), anglndopprttingavlogisk fil, krvnd oppflging ttr innstallasjondfilrtting stor koni ktr l lotkni sk prsonl l og sl uttbrukr. Vd acculturizationkobinrt d prioritt paopplring/otivri ng, dl takl s f ra l dl sn, har an god rfari ngr. Fa tkni sk l l r organi sasjonsssi g probl r. Son konklusjonkanansi atvd f allskjr-innfringr bar d sor aktivt d i i nnstallringn f orbrdt. 6

7 En god bsvarl s vi l ogsa ta d svakhtr d dn \yk" i nnfri ngn (accul turization): kt sannsynlight f or forsinkt i nstallasjon, lansiktigproblr kan ovrskyggs av kortsiktight 7

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Afasi praktiske råd om det å snakke sammen

Afasi praktiske råd om det å snakke sammen Afasi praktiske råd om det å snakke sammen av afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter, 2006 (www.statped.no/afasi) Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer