LANDSKAP OG HELSEEFFEKTER. Hvorfor forsker vi på landskap? Landskapspreferanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04.07.2008 LANDSKAP OG HELSEEFFEKTER. Hvorfor forsker vi på landskap? Landskapspreferanser"

Transkript

1 LANDSKA OG HELSEEFFEKTER Mari Sundli Tveit 3 Hvorfor forsker vi på landskap? Landskap i endring økt press hvordan påvirker landskapsendringene estetiske kvaliteter? Kobling til miljøpsykologi, helseaspekt hvordan påvirker landskapsendringene oss? Økt kunnskap k om estetisk ti betydning av landskapsstruktur, -elementer og -endring Nye integrerte planleggingsverktøy - omfatte mangfoldet av landskapsverdier - mulig å inkludere folks estetiske opplevelse/helseeffektene av landskap 4 Landskapspreferanser Hva gjør et landskap mer estetisk attraktivt enn et annet? - aspekt ved og elementer i landskapet som påvirker menneskers preferanser referansestudier kan fortelle oss om fellesnevnere i oppfatning av landskap - hvilke elementer oppfattes positivt/negativt Gruppeforskjeller Forklaringsmodeller for landskapspreferanser Biologisk modell med fokus på det fysiske miljøet det som kan være allmennmenneskelig preferanse for naturmiljøer steder man ikke kjenner fra før Kulturell modell med fokus på mentale forestillinger individer og ulike grupper av mennesker steder man kjenner Teori hva former preferanser? Biologiske/Evolusjonsbaserte teorier: rospect-refuge theory (Appleton 1975;1996) Information rocessing theory (Kaplan and Kaplan 1982;1989) Biophilia (Wilson and Kellert 1993) 5 6 1

2 Teori hva former preferanser? Humanistiske tilnærminger Kulturelt, etisk og kunnskapsbaserte preferanser - kulturell bakgrunn, utdanning, kjønn, oppvekst-/bosted, alder, interesser, etc. Meinig 1976, Bourassa 1991, Bell 1999 rospect refuge teorien Jay Appleton, 1975, The Experience of Landscape Mennesket som jeger og bytte Farer och behov for å utforske viktige deler av teorien Integrert tilnærming - evolusjonær kjerne, men kulturell/personlig modifisering Direkte og indirekt oppfattet Hvor drar man grensen mellom prospect och refuge? (harmoni, kontrast, i sekvens) 7 8 rospect Refuge Kaplan och Kaplans matrise Menneskets mulighet til å fungere avhenger av evnen til å innhente informasjon Matrisen bygger på undersøkelser av mengder av bilder som er mest og minst likt. Understanding Exploration 9 10 Immediate, 2D Inferred, 3D Coherence Legibility Complexity Mystery Landskapspreferanser og miljøpsykologi - er natur bra for helsa? Landskapspreferanser: Hva gjør et landskap mer estetisk attraktivt enn et annet? kommet langt i å identifisere aspekt ved og elementer i landskapet som påvirker preferanser vi foretrekker natur fremfor bygde miljøer spesielt viktig for preferans er topografi, grad av åpenhet, følelse av dybde og fokus, vann og grad av naturlikhet/menneskelig påvirkning Miljøpsykologi: Studier av helseeffekt av landskap/natur viser stressreduksjon, raskere restitusjon, kortere rekonvalesensperiode etter operasjon, mindre bruk av smertestillende referanser Helse The nervous system seem to be structured in such a way that pleasure and pain tend to inhibit each other; thus the experience of pleasure tends to reduce or eliminate pain. (Kaplan and Kaplan, The Experience of Nature) Because contact with pleasurable stimuli can control pain, it should be possible to confront uncertainty and confusion in environments that are experienced as pleasurable. Further, the experience of pleasure should reduce the need for directed attention

3 referanser Helse A preferred environment is thus more likely to be a restorative environment. And since nature plays such a powerful role in what is preferred, in general terms, there is a theoretical basis for expecting natural environments to be restorative. Attention Restoration Theory, ART Stephen Kaplan kognitive prosesser Ulrich, psykofysiologisk stressrestitusjon Stressreduksjon Roger Ulrich Følelsesmessige och fysiologiska reaksjoner Ulrich, psykofysiologisk stressrestitusjon Sterkt koblet til en evolusjonær forklaring Reaksjon på en situasjon som oppleves utfordrende eller truende Følelsesmessig drevet adferdsstrategi (nærme seg/unnvike), oppvise fysiologiske ressurser som kreves for å gjennomføre strategi Ulrich, psykofysiologisk stressrestitusjon Både stressreaksjonen og dens motsats, den restorative responsen, slås på av visse mønster i miljøet og dette kan skje veldig raskt. Middels kompleksitet, blikkfeste, dybdefølelse, vann, vegetasjon Biofobiske reaksjoner og Biofilia Kaplan, Attention Restoration Theory, ART, innhenting/gjenvinning av konsentrasjonsevnen Til en viss grad også koblet til en evolusjonær forklaring Konsentrasjon krever evne til å undertrykke konkurrerende stimuli, dette krever anstrengelse og kan lede til at evnen minskes Irritabilitet, manglende evne til å planlegge, gjøre feil etc Kaplan, Attention Restoration Theory, ART, gjenvinning av konsentrasjonsevnen Konsentrasjonsevnen kan gjenvinnes om man opplever Fascination komplettert av Being Away, Extent och Compatibility Fascinasjon sker utan anstrengelse og med ubegrenset kapasitet. Naturen er fascinerende uten å være anstrengande Naturen gir også lettere en følelse av å være borte fra hverdagen og der finnes færre mennesker som krever ens oppmerksomhet

4 Kaplan, Attention Restoration Theory, ART Den restorative opplevelsens nivåer/funksjoner Klarne hodet Tillater innhenting/gjenvinning av evne til rettet oppmerksomet Gå i møte med undertrykte følelser Refleksjon over livet, muligheter, handlinger og mål (høye krav til miljøkvalitet og tidsforløp) Hva er natur? I miljøpsykologi sammenliknes og stilles ofte urban mot natur Natur defineres ofte med innholdet vegetasjon/ byggninger og hvor dominerende det er De studerte bygde miljøene har ofte ingen spesiell betydning for de spurte Begrenset antall typer av miljøer som studeres og brede definisjoner av innholdet ositive effect HEALTH EFFECTS URBAN NATURAL Landskapspreferanser og miljøpsykologi Miljøpsykologien mangler empiriske studier relatert til spesifikke landskapselementer Vi vil kombinere de ulike tilnærmingene (landskapspreferanser og miljøpsykologi) for å undersøke helseeffekten av ulike landskapselement og strukturer Gir elementene også effekt innendørs? Urban natur, pocket parks Fraktaler No effect 23 Negative effect LANDSCAE CATEGORIES 24 4

5 Hva er det i naturen som er fascinerende uten å være anstrengende for oppmerksomheten? Fraktal dimension, D Fraktaler/Fraktal dimensjon D Fraktaler kombinerer kompleksitet og orden (complexity, coherence) Er en strukturell egenskap som kan anvendes også i bygd miljø og inne Kan selvlikhet i ulike skalaer forklare en del av naturens kvaliteter for restitusjon fra stress? Finnes det en spesiell grad av denne egenskapen som er spesielt gunstig? Eksempler på landskapsforskning ved IL knyttet til landskap og helse Kan små byparker være restorative? åvirker grønn vindusutsikt prestasjonen på arbeidsplassen eller studentenes konsentrasjonsevne? Kan vi identifisere enkeltelementer i landskapet som er spesielt viktige inkluderes i planlegging? Hvordan påvirker utemiljø på skolen barn og unges fysiske aktivitet? Takk for oppmerksomheten!

6 31 32 D 1.14 D 1.32 D 1.51 D 1.70 F3F F3F Fractal dimension D D , 0.25,0.5 D , 0.25,0.5 6

7 37 ercieved Restorativeness Scale, RS Bygger på ART teorin Introducerad 1996 av Hartig, Korpela, Evans och Gärling Tänkt som mätinstrument för att bedömma miljöers förmåga att vara återhämtande Använd mestadels för att studera natur vs byggd miljö De flesta studierna har fokuserat på skalans uppbyggnad/validitet i förhållande till teorin 38 Table 3. The items making up the erceived Restorative Scale 1 I can find my way around here without trouble. Compatibility 2 I find this place very spacious. Scope 3 Spending time here gives me a break from my day-today routine. Being Away 4 This place awakens my curiosity. Fascination 5 Being here fits with my personal inclinations. Compatibility 6 Everything here seems to have a proper place. Coherence 7 This place is fascinating Fascination 8 This place does not place demands on me to act in a Compatibility way I would not choose. 9 There is a clear order in the physical arrangement of Coherence this place. 10 It is easy to do what I want here Compatibility 11 Following what goes on here really holds my interest. Fascination 12 This place is a refuge from unwanted distractions. Being Away 13 This place has the quality of being a whole world to Scope itself. 14 The things and activities I see here seem to fit Coherence together quite naturally. 15 Being here helps me stop thinking about the things I Being Away must get done. 16 There is much to explore and discover here. Fascination 17 It is easy to see how things are organized. Coherence 18 It seems like this place goes on forever. Scope 19 The activities that it is possible for me to do here are Compatibility activities I enjoy. 20 My attention is drawn to many interesting things here. Fascination 21 I experience few demands on my concentration when I Being Away am here. 22 This place is large enough to allow exploration in many Fascination and Scope directions. 23 This is a place to get away from the things that usually Being Away demand my attention. 24 When I am here I don t have to focus on things that I Being Away am not really interested in. 25 There is little here to prevent me from doing what I Compatibility would choose to do. 26 It is hard to be bored here. Fascination 27 There are few hard boundaries here to limit my Scope and Compatibility possibilities of wandering about. 28 I like this place. reference 29 This place is familiar to me. Familiarity I viss mån en rangordning utifrån natur / byggt Orörd natur är inte högst upp Samma kategorier har olika värden, t.ex. City street 41 7

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Mellom meg og det andre finds det stier..

Mellom meg og det andre finds det stier.. Mellom meg og det andre finds det stier.. En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse Between me and the other, there are parth.. A PhD thesis on paths, people and the experience of nature. Philosophiae

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner

Culture Segments. Det nye segmenteringssystemet. kultur- og kulturarvorganisasjoner Culture Segments Det nye segmenteringssystemet for kunst-, kultur- og kulturarvorganisasjoner The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Norsk / Norweigan is the new international

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet Ida Kahlbom AKAN publikasjon 1/2012 «De setter pris på at du integrerer

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer