Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Hilde Rollefsen Næss Medlem AP Tom Kristian Hermo Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Willy Olsen Medlem AP Leif Arne Asphaug-Hansen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Fred Johansen Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Mia Hansen Medlem FRP Lasse Jøgvan Duurhuus Medlem FRP Ole Martin Rønning Medlem H Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Jonas Valle Paulsen MEDL AP Jarle Edvardsen MEDL AP Hans-Petter Rasmussen MEDL AP Dan Andersen MEDL AP Liv Mari Bakkeby MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Thomas F. Øien MEDL H Monique Jørgensen MEDL H Hans Morten Olafson MEDL H Bente Orvik MEDL SV Anne-Mette Bæivi MEDL KYST Varamedlemmer som møtte: Navn

2 Eva Gebhardt Sjøtun Jarle Edvardsen AP Stig Ole Pedersen Dan Andersen AP Liv Lorentzen Hans-Petter Rasmussen AP Daniel Packard Randolph Bente Orvik SV 22 representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Arve Paulsen, Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, plansjef Øyvind Sundquist, arealplanlegger Bettiina Lähteenkorva, saksbehandler Svanhild Samuelsen, vikar for kommuneoverlege Daniella Ivan, rådgiver Grethe Gebhardt og økonomisjef Trond Rognlid. Fra Hammerfest kontrollutvalg møtte leder John E. Hansen. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen godkjent Dagsorden / Sakliste: Sakslista godkjent. Følgende spørsmål ble stilt: Marianne Sivertsen Næss (AP) og Reidar Johansen (SV): Ønsker en orientering om Nussir og sjødeponi i nabokommunen Kvalsund kommune i kommunestyremøte der saken belyses fra ulike sider. Orienteringen må også belyse innsigelsesmuligheter jfr. plan- og bygningsloven 9.1. Saksliste Saksnr PS 10/14 PS 11/14 Innhold Sluttbehandling av detaljplan for Rørvikhøyden boligområde Reguleringsplan med KU for Grøtnes til sluttbehandling PS 12/14 Byggeprosjektoppfølging mars 2014 PS 13/14 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2013 PS 14/14 Fritak for eiendomsskatt i 2014 (etter søknad) PS 15/14 Kontrollutvalgets Åsmelding 2013 PS 16/14 PS 17/14 PS 18/14 PS 19/14 PS 20/14 Høring: Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UIT Norges arktiske universitet Høring -reservasjonsordning for fastleger Høring: Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Ekstern finansieringsmodell Godkjenning av møteprotokoll

3 PS 10/14 Sluttbehandling av detaljplan for Rørvikhøyden boligområde 1. Kommunestyret vedtar ihh. Plan- og bygningslovens detaljreguleringen for Rørvikhøyden boligområdet slik den foreligger til behandling. 1. Kommunestyret vedtar ihh. Plan- og bygningslovens detaljreguleringen for Rørvikhøyden boligområdet slik den foreligger til behandling. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Kommunestyret vedtar ihh. Plan- og bygningslovens detaljreguleringen for Rørvikhøyden boligområdet slik den foreligger til behandling. PS 11/14 Reguleringsplan med KU for Grøtnes til sluttbehandling I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplass på Grøtnes. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens Votering: Som innstillingen enstemmig vedatt.

4 I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplass på Grøtnes. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens Saksprotokoll i Planstyret - Flyplass Grøtnes (Representant Alf Sakshaug var ikke til stede under voteringen) Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplass på Grøtnes. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens PS 12/14 Byggeprosjektoppfølging mars Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i juni Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i juni Saksprotokoll i Formannskapet

5 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret i juni PS 13/14 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering 2. Hovedsatsingsområdene i 2014 skal være: Lesing med fokus på de svakeste leserne fokus på læringsmiljø og mobbing implementere arbeidsplanene i «Tidlig innsats» videre fokus på «vurdering for læring» gjennom et spesielt fokus på lesing og regning. tettere og forbedret dialog med foresatte og skolene om elevenes faglige utvikling samt en spesiell satsing på forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt for å sammen kunne styrke elevens faglige utvikling. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak som synliggjør kostnader ved å å øke antall plasser til etter- og videreutdanning. Votering: Som innstilligen enstemmig vedtatt. AP s forslag enstemmig vedtatt. 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering 2. Hovedsatsingsområdene i 2014 skal være: Lesing med fokus på de svakeste leserne fokus på læringsmiljø og mobbing implementere arbeidsplanene i «Tidlig innsats» videre fokus på «vurdering for læring» gjennom et spesielt fokus på lesing og regning. tettere og forbedret dialog med foresatte og skolene om elevenes faglige utvikling samt en spesiell satsing på forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt for å sammen kunne styrke elevens faglige utvikling. 3. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak som synliggjør kostnader ved å øke antall plasser til etter- og videreutdanning. Saksprotokoll i Formannskapet

6 Votering: Som innstilligen enstemmig vedtatt. 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest tas til orientering 2. Hovedsatsingsområdene i 2014 skal være: Lesing med fokus på de svakeste leserne fokus på læringsmiljø og mobbing implementere arbeidsplanene i «Tidlig innsats» videre fokus på «vurdering for læring» gjennom et spesielt fokus på lesing og regning. tettere og forbedret dialog med foresatte og skolene om elevenes faglige utvikling samt en spesiell satsing på forsterket innsats i skolen, i de ulike hjem og i lokalsamfunnet generelt for å sammen kunne styrke elevens faglige utvikling. PS 14/14 Fritak for eiendomsskatt i 2014 (etter søknad) 1. Frimurerlogens lokale i Salsgata 53 A gnr 25 bnr 314 snr. 2 fritas for eiendomsskatt i Søknad om fritak for eiendomsskatt i 2014 fra Fjordadalen FUS barnehage as i Breidablikk 55 gnr 16 bnr 519 avslås Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Punkt 2 i innstillinga vedrørende søknad om fritak for eiendomsskatt for Fjordadalen FUS barnehage AS utsettes og undersøkes nærmere før den fremmes på nytt. Utsettelsesforslaget punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Votering: Punkt 1 fikk 19 stemmer for og 3 stemmer mot. 1. Frimurerlogens lokale i Salsgata 53 A gnr 25 bnr 314 snr. 2 fritas for eiendomsskatt i Punkt 2 i innstillinga vedrørende søknad om fritak for eiendomsskatt for Fjordadalen FUS barnehage AS utsettes og undersøkes nærmere før den fremmes på nytt. PS 15/14 Kontrollutvalgets Årsmelding 2013 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyre: 1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

7 1.Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering. PS 16/14 Høring: Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UIT Norges arktiske universitet 1. Kommunestyre i Hammerfest støtter utvalgets vurdering om at 5. og 6. studieår gjennomføres i Finnmark, fordelt mellom Hammerfest, Alta og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase. 2. Kommunestyret i Hammerfest påpeker viktigheten av å styrke lokalsykehuset både arealmessig og veilederkapasitetsmessig. 3. Hammerfest kommune kan tilby mange spennende utfordringer for studenter i primærhelsetjenesten. Den nye intermediære enheten med 10 plasser ved Kirkeparken Omsorgssenter vil utgjøre en viktig og fremtidsrettet læringsarena for flere typer helsepersonell der samhandling og tverrfaglighet må læres og praktiseres i det daglige. 4. Kommunestyre i Hammerfest stiller til rådighet hybler og hybelleiligheter for legestudentene. Berit Hågensen fremmet på vegne av AP endring i punkt 4: Hammerfest kommune kan ved behov være behjelpelig med å skaffe hybler/hybelleiligheter til legestudentene. Votering: 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 4 falt og AP ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyre i Hammerfest støtter utvalgets vurdering om at 5. og 6. studieår gjennomføres i Finnmark, fordelt mellom Hammerfest, Alta og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase.

8 2. Kommunestyret i Hammerfest påpeker viktigheten av å styrke lokalsykehuset både arealmessig og veilederkapasitetsmessig. 3. Hammerfest kommune kan tilby mange spennende utfordringer for studenter i primærhelsetjenesten. Den nye intermediære enheten med 10 plasser ved Kirkeparken Omsorgssenter vil utgjøre en viktig og fremtidsrettet læringsarena for flere typer helsepersonell der samhandling og tverrfaglighet må læres og praktiseres i det daglige. 4. Hammerfest kommune kan ved behov være behjelpelig med å skaffe hybler/hybelleiligheter til legestudentene. PS 17/14 Høring -reservasjonsordning for fastleger 1. Kommunestyret ønsker ikke å åpne for at leger i Hammerfest kommune skal kunne reservere seg mot å henvise til abort slik endringsforslaget legger opptil 2. Kommunestyret støtter derfor ikke forslaget som høringen inviterer til. Endringsforslag fra Hammerfest Arbeiderparti: I punkt 1 endres.ønsker ikke til vil ikke. Nytt punkt 3 som lyder: Hammerfest kommune mener at reservasjoner i yrkesutøvelse begrunnet i moral, etikk eller religion/livssyn er et nasjonalt anliggende og bør ikke overlates til den enkelte kommune å regulere. Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 2 stemmer og AP s stemmer fikk 19 stemmer. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 3 - AP s forslag fikk 19 stemmer for og 2 stemmer mot. 1. Kommunestyret vil ikke åpne for at leger i Hammerfest kommune skal kunne reservere seg mot å henvise til abort slik endringsforslaget legger opptil 2. Kommunestyret støtter derfor ikke forslaget som høringen inviterer til. 3. Hammerfest kommune mener at reservasjoner i yrkesutøvelse begrunnet i moral, etikk eller religion/livssyn er et nasjonalt anliggende og bør ikke overlates til den enkelte kommune å regulere. Saksprotokoll i Formannskapet

9 1. Kommunestyret ønsker ikke å åpne for at leger i Hammerfest kommune skal kunne reservere seg mot å henvise til abort slik endringsforslaget legger opptil 2. Kommunestyret støtter derfor ikke forslaget som høringen inviterer til. PS 18/14 Høring: Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 1. Tjenestetilbudet ved Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus skal forbedres i forhold til dagens nivå. Det kan dermed ikke være aktuelt at det skal blir kostnadsreduksjoner ved Hammerfest sykehus som utredningen antyder. 2. Hammerfest sykehus er en viktig brikke i beredskapssammenheng i forbindelse med petroleumsvirksomheten i Barentshavet utenfor Hammerfest og kysten av Vest-Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning og oppgradert bygningsmasse for å ivareta denne beredskapsfunksjonen. 3. Når det gjelder polikliniske pasienter ser kommunestyret det som veldig uheldig å trekke ut de få faste ortopedene ytterligere fra Hammerfest sykehus. Det er allerede stor gjennomtrekk av mere eller mindre kvalifiserte ortopedvikarer på sykehuset som gir en lite effektiv behandling til pasientene som trenger mer langvarig utredning og oppfølging. Det bør sørges for stabil og kvalitativ god legedekning på Hammerfest sykehus først før ambuleringen økes enda mer. 4. Vedrørende sykestuer. Kommunestyret stiller spørsmål ved lovligheten i forhold til å opprette 20 døgnplasser drevet av Finnmarkssykehuset. Hammerfest kommune foreslår derfor å se bort fra arbeidsgruppens ønske om å opprette en enhet med 20 sengeplasser som drives av Finnmarkssykehuset i Alta. I tillegg til at man fortsatt skal finansiere sykestueplasser skal foretaket drive 20 sengeplasser. En forutsetter da at andre kommuner og vertskommunene sidestilles med Alta kommune. 5. Vedrørende billeddiagnostikk. En ambulering fra Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus ville svekke tilbudet i Hammerfest, som også må sørge for å opprettholde akuttilbudet. Maskinene i Alta er ment å bruke kun på elektive pasienter, akutte pasienter må uansett til sykehuset. 6. Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til at fødestuen organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus 7. Telemedisin: Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag om å videreføre de tjenester som allerede er i bruk. Nettbasert veiledning og rådgiving mellom Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune vil være en realitet når intermediær enhet etableres i Bedret samhandling og pasientkommunikasjon utvikles. 8. Kommunestyret mener at det ved opprettelse av 2 KAD-senger (akutt døgn plasser) fra i tilknytning til kommunal legevakt vil gi bedre samhandling og kompetanseheving mellom Finnmarkssykehuset og de omkringliggende kommuner. 9. Kommunestyret ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir igangsatt fra Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus.

10 Leif Arne Aspehaug-Hansen fremmet på vegne av AP/H/SVFRP følgende fellesforslag: Hammerfest kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest - Finnmark: 1. Hammerfest kommune mener mandatet for utredningen har betydelige svakheter ved at det entydig fokuseres på utvidelse av tilbud i en kommune uten at de helhetlige konsekvenser for sykehusene i Kirkenes og Hammerfest blir tilstrekkelig fokusert. 2. Hammerfest kommune erkjenner at et lavt befolkningsgrunnlag i Finnmark skaper betydelige utfordringer når en vurderer desentralisering av tilbud. Desentraliserte tilbud bør i hovedsak tilrettelegges når det handler om tilbud som hyppig benyttes av kronikere, mens tilbud til den friskeste delen av befolkningen som sjelden har behov for spesialisthelsetjenester ikke trenger være desentralisert i samme grad. Vi må sikre en best mulig faglig og oppdatert spesialisthelsetjeneste ved sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. 3. Tjenestetilbudet ved Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus skal forbedres i forhold til dagens nivå. Det kan dermed ikke være aktuelt at det skal bli kostnadsreduksjoner ved Hammerfest sykehus som utredningen antyder. Utdanningen for ulike helsefaggrupper og for spesialister må sikres ivaretatt på dagens nivå eller bedre. 4. Hammerfest sykehus er en viktig brikke i beredskapssammenheng i forbindelse med petroleumsvirksomheten i Barentshavet utenfor Hammerfest og kysten av Vest- Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning og oppgradert bygningsmasse for å ivareta denne beredskapsfunksjonen. 5. Når det gjelder polikliniske pasienter ser kommunestyret det som veldig uheldig å trekke ut de få faste ortopedene ytterligere fra Hammerfest sykehus. Det bør sørges for stabil og kvalitativ god legedekning på Hammerfest sykehus først før ambuleringen økes enda mer. Det forutsettes videre at lokalisering, utvikling, og oppbygging av polikliniske tilbud, eksempelvis med private avtalespesialister, skjer på en slik måte at det ikke medfører økt reiseaktivitet for nye grupper i befolkningen. 6. Intensjonene i samhandlingsreformen med bl.a etablering av kommunale øyeblikkelighjelp senger samt intermediærenheter skal bidra til å redusere behovet for senger i spesialisthelsetjenesten. Kommunestyret forutsetter at døgnplasser drevet av Finnmarkssykehuset skaleres og benyttes i tråd med intensjonene for slike sengeplasser. Kommunestyret imøteser en likebehandling av samtlige kommuner mht framtidig finansieringsstøtte for drift av sengeenheter tilsvarende sykestueplasser. 7. Vedrørende billeddiagnostikk. En ambulering fra Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus ville svekke tilbudet i Hammerfest, som også må sørge for å opprettholde akuttilbudet. Maskinene i Alta er ment å bruke kun på elektive pasienter, akutte pasienter må uansett til sykehuset. 8. Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til at fødestuen organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus 9. Telemedisin: Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag om å videreføre de tjenester som allerede er i bruk. Nettbasert veiledning og rådgiving mellom Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune vil være en realitet når intermediær enhet etableres i Bedret samhandling og pasientkommunikasjon utvikles. 10. Kommunestyret mener at det ved opprettelse av 2 KAD-senger (akutt døgn plasser) fra i tilknytning til kommunal legevakt vil gi bedre samhandling og kompetanseheving mellom Finnmarkssykehuset og de omkringliggende kommuner.

11 11. Kommunestyret ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir igangsatt fra Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus. Votering: Innstillingen falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune vedtar følgende høringsuttalelse vedrørende spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest - Finnmark: 1. Hammerfest kommune mener mandatet for utredningen har betydelige svakheter ved at det entydig fokuseres på utvidelse av tilbud i en kommune uten at de helhetlige konsekvenser for sykehusene i Kirkenes og Hammerfest blir tilstrekkelig fokusert. 2. Hammerfest kommune erkjenner at et lavt befolkningsgrunnlag i Finnmark skaper betydelige utfordringer når en vurderer desentralisering av tilbud. Desentraliserte tilbud bør i hovedsak tilrettelegges når det handler om tilbud som hyppig benyttes av kronikere, mens tilbud til den friskeste delen av befolkningen som sjelden har behov for spesialisthelsetjenester ikke trenger være desentralisert i samme grad. Vi må sikre en best mulig faglig og oppdatert spesialisthelsetjeneste ved sykehusene i Kirkenes og Hammerfest. 3. Tjenestetilbudet ved Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus skal forbedres i forhold til dagens nivå. Det kan dermed ikke være aktuelt at det skal bli kostnadsreduksjoner ved Hammerfest sykehus som utredningen antyder. Utdanningen for ulike helsefaggrupper og for spesialister må sikres ivaretatt på dagens nivå eller bedre. 4. Hammerfest sykehus er en viktig brikke i beredskapssammenheng i forbindelse med petroleumsvirksomheten i Barentshavet utenfor Hammerfest og kysten av Vest- Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning og oppgradert bygningsmasse for å ivareta denne beredskapsfunksjonen. 5. Når det gjelder polikliniske pasienter ser kommunestyret det som veldig uheldig å trekke ut de få faste ortopedene ytterligere fra Hammerfest sykehus. Det bør sørges for stabil og kvalitativ god legedekning på Hammerfest sykehus først før ambuleringen økes enda mer. Det forutsettes videre at lokalisering, utvikling, og oppbygging av polikliniske tilbud, eksempelvis med private avtalespesialister, skjer på en slik måte at det ikke medfører økt reiseaktivitet for nye grupper i befolkningen. 6. Intensjonene i samhandlingsreformen med bl.a etablering av kommunale øyeblikkelighjelp senger samt intermediærenheter skal bidra til å redusere behovet for senger i spesialisthelsetjenesten. Kommunestyret forutsetter at døgnplasser drevet av Finnmarkssykehuset skaleres og benyttes i tråd med intensjonene for slike sengeplasser. Kommunestyret imøteser en likebehandling av samtlige kommuner mht framtidig finansieringsstøtte for drift av sengeenheter tilsvarende sykestueplasser. 7. Vedrørende billeddiagnostikk. En ambulering fra Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus ville svekke tilbudet i Hammerfest, som også må sørge for å opprettholde akuttilbudet. Maskinene i Alta er ment å bruke kun på elektive pasienter, akutte pasienter må uansett til sykehuset. 8. Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til at fødestuen organiseres og driftes av Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus 9. Telemedisin: Kommunestyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag om å videreføre de tjenester som allerede er i bruk. Nettbasert veiledning og rådgiving mellom Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune vil være en realitet når intermediær enhet etableres i Bedret samhandling og pasientkommunikasjon utvikles. 10. Kommunestyret mener at det ved opprettelse av 2 KAD-senger (akutt døgn plasser) fra i tilknytning til kommunal legevakt vil gi bedre samhandling og kompetanseheving mellom Finnmarkssykehuset og de omkringliggende kommuner.

12 11. Kommunestyret ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres og blir igangsatt fra Dette for så sikre det fremtidige spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus. PS 19/14 Ekstern finansieringsmodell 1. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å etablere et kommunalt heleid aksjeselskap med tilhørende vedtekter og avtaleverk, i tråd med juridisk anbefaling. Kostnadene belastes selskapets frie egenkapital. 2. Kommunestyret bevilger ,- NOK til aksjekapital i selskapet og ,- til overkursfond. Kostnadene belastes konto: Næringsfond. 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å forestå valg av styre til det nyopprettede kommunale aksjeselskapet. Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 4. Hammerfest formannskap forelegges en vurdering av juridiske spørmål vedrørende EØS regelverk med hensyn til anbudsregler ved en slik ekstern finansieringsmodell. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Nytt punkt 4 (AP) enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å etablere et kommunalt heleid aksjeselskap med tilhørende vedtekter og avtaleverk, i tråd med juridisk anbefaling. Kostnadene belastes selskapet frie aksjekapital. 2. Kommunestyret bevilger ,- NOK til aksjekapital i selskapet og ,- til overkursfond. Kostnadene belastes konto: Næringsfond. 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å forestå valg av styre til det nyopprettede kommunale aksjeselskapet. 4. Hammerfest formannskap forelegges en vurdering av juridiske spørsmål vedrørende EØS regelverk med hensyn til anbudsregler ved en slik ekstern finansieringsmodell. Saksprotokoll i Formannskapet Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

13 Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å etablere et kommunalt heleid aksjeselskap med tilhørende vedtekter og avtaleverk, i tråd med juridisk anbefaling. Kostnadene belastes selskapet frie aksjekapital. Votering: Innstillingens punkt 1 falt og AP- forslag enstemmig vedtatt. Som innstillingen punkt 2 og punkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å etablere et kommunalt heleid aksjeselskap med tilhørende vedtekter og avtaleverk, i tråd med juridisk anbefaling. Kostnadene belastes selskapet frie aksjekapital. 2. Kommunestyret bevilger ,- NOK til aksjekapital i selskapet og ,- til overkursfond. Kostnadene belastes konto: Næringsfond. 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å forestå valg av styre til det nyopprettede kommunale aksjeselskapet. PS 20/14 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra godkjennes.

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:00 Fra saknr.: 20/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer