Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arbeiderpartiet: Kjell Eilertsen, Nils-Christian Steinbakk, Wenche Setså, Siv Anita Johnsen Brekke, Henry Tvedt, Lars Bang, Tom Vidar Karlsen,, Sidsel Sørdahl, Arne Salamonsen. Felleslista: Jørn Stene, Bjarne Eidissen, Gry Janne Rugås, Bernt-Gøran Lund. Fremskrittspartiet: Kjell Sverre Jakobsen, Marit Stemland, Leif Lindstrøm, Tore Stemland, Greta Hjemgård Olsen, Arne Andre Hjemås. Høyre: Jan-Åke Storjord, Odd Henriksen, Hans Henrik Holmvik. Kristelig Folkeparti: Odd Even Wollbakk. Senterpartiet: Kirsti Ellingsen. Sosialistisk Venstreparti: Gunnar Myrstad, Steinar Johansen, Trine Johanne Andal, Snefrid Larsen Risvåg, Tora Bikset. Venstre: Varamedlemmer: Janne Hatlebrekke, Erling Skagen, Rolf Arne Olsen, Marthe K. Eilertsen, Knut O. Hagen, Dag-Willy Nyrud, Truls Larsen, Terje Mellerud, Vigdis Kristensen, Heidi Therese Viberg, Reidun Støve, Svein Roger Bådsvik. Andre: Rådmann, ass.rådmann, sektorleder helse/sosial, sektorleder drift/teknisk, sektorleder oppvekst/fritid, formannskapssekretær, presse, radioen. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske rådmannskontor, 3. mars 2003 Berit Vestvann Johnsen Formannskapssekretær Kjell Eilertsen Ordfører representant representant Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr 2/2003 den med vedlagte protokolltilførsel. Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Ass Rådmann - Sektorledere - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene

2 Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker, kundetorget på administrasjonsbygget og ved rådhuset. Ordfører Kjell Eilertsen ledet møtet. Det var ingen merknader til forfallene. Som kulturinnslag fikk kommunestyret se drillgrupper fra Fauske skolekorps, bestående av Ina Bjur, Stine Leirvik, Line Alver Okkenhaug, Mali Rones, Marianne Tverrå, Kristin Pettersen, Helene Kristiansen, Hanne Sollund, Emilie Alver Okkenhaug og Anniken Holstad. Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Lunsj kl Fauske Hotell Notat i sak 10/02 ble utlevert i møtet. Steinar Johansen (SV) ba om å få stille spørsmål ang. utvalget vedr. Fauskeeidet skole. Jørn Stene (FL) ba om orientering ang. avkastning på hjemfallsfondet. Marit Stemland (FRP) stilte spørsmål om boligene i Buveien. Er det ikke de som i dag ikke har et tilbud som skal prioriteres? Tore Stemland (FRP): Det er lang ventetid før rusmisbrukere får behandling. Hvordan er det med medisinering før behandling starter? Dagsorden ble enstemmig godkjent. Odd Henriksen (H) tiltrer. Inhabilitet: Sak 4/03: Bjarne Eidissen Sak 12/03: Henry Tvedt Ordførers 10 minutter. Sektorens 10 minutter sektorstyreleder drift/teknisk Hans Henrik Holmvik. Tema: Fauske i dag v/ Lensmann Petter Grønnås. Arne Andre Hjemås (FRP) tiltrer fra og med sak 7/03. Tora Bikset (SV) innvilget permisjon fra midten av sak 7/03. Odd Henriksen (H) innvilget permisjon fra og med sak 8/03.

3 Svar spørsmål: Steinar Johansen (SV): Politikerutvalget i forbindelse med nedlegging av Fauskeeidet skole har foreslått nedleggelse av rektorstillingen for voksenopplæringen. Hvordan videreføres prosessen nå? Dette vanskeliggjør introdusjonsprogrammet. Jørn Stene svarer: Politikerutvalget vil komme til sektorstyre oppvekst/fritid med flere alternativer for ikke nedleggelse av Fauskeeidet skole. Rådmannen svarer: Når resultatene fra utvalget har kommet inn, vil disse bli saksbehandlet. Jørn Stene (FL): Ass.rådmann svarer: Saken vil komme til formannskapet Negativt resultat på ca. 2,5 mill. kr. Marit Stemland (FRP): Ordfører svarte under ordførers 10 minutter: Saken ble behandlet i F-sak 179/01. Innstillingen fra sektorstyre helse/sosial ble i formannskapet endret fra utbygging av boliger for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede til gjelder for alle psykisk utviklingshemmede. Tore Stemland (FRP): Ordfører svarte: Dette er en problemstilling som ordfører og Gunnar Myrstad kan ta opp i samarbeidsutvalget sammen med legene. Sektorleder Frank Bernhardsen svarer: Fastlege bestemmer medisinering før opplegg foreligger. Det kan ta inntil 2 år før rusmisbruker er inne under aktiv behandling. Tore Stemland: Mener det er feil at fastlege skal bestemme medikatel behandling.

4 Sakliste Sak nr.: Sakstittel: 001/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 002/03 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 003/03 REFERATSAKER I PERIODEN 004/03 REGULERINGSPLAN FOR BUVEIEN 005/03 INNFØRING AV STARTLÅN 006/03 ENDELIG GODKJENNING AV LOMI VANNVERK 007/03 SENTRUMSPLANEN FOR FAUSKE - FINANSIERING AV KOMMUNAL EGENANDEL 008/03 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK 5 ( ): ETABLERING AV SMÅKRAFTVERK 009/03 FAUSKE KOMMUNE SIN EIERROLLE I AKSJESELSKAP OG ANDELSLAG 010/03 FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL - UTTALELSE 011/03 ANTALL STEMMEKRETSER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET /03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTE GEORGSTAD 013/03 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET

5 001/03: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlagte møtebok godkjennes. KOM-001/03 VEDTAK /03: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Delegerte saker tas til orientering. KOM-002/03 VEDTAK /03: REFERATSAKER I PERIODEN Refererte dokumenter tas til orientering. KOM-003/03 VEDTAK /03: REGULERINGSPLAN FOR BUVEIEN NY INNSTILLING: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, godkjenner kommunestyret foreliggende forslag til reguleringsplan for Buveien med følgende endringer: Planbestemmelsen, setning nr 2. tilføyes Dersom utendørs støynivå overskrider For dimensjonering av støytiltak gis utbygger ansvar for å kontakte Vegkontoret i Nordland med tanke på dimensjonerende kriterier i forhold til ÅDT.

6 Utbygger plikter å ta hensyn som anført i merknaden fra Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen. DT-004/03 VEDTAK KOM-004/03 VEDTAK Bjarne Eidissen (FL) fratrådte som inhabil. Sektorstyre drift/teknisk s innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, godkjenner kommunestyret foreliggende forslag til reguleringsplan for Buveien med følgende endringer: Planbestemmelsen, setning nr 2. tilføyes Dersom utendørs støynivå overskrider For dimensjonering av støytiltak gis utbygger ansvar for å kontakte Vegkontoret i Nordland med tanke på dimensjonerende kriterier i forhold til ÅDT. Utbygger plikter å ta hensyn som anført i merknaden fra Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen. 005/03: INNFØRING AV STARTLÅN 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmann gis fullmakt til utarbeidelse av nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene. De kommunale retningslinjene sendes til Husbanken til orientering. DT-099/02 VEDTAK

7 FOR-010/03 VEDTAK INNSTILLING: 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmann gis fullmakt til utarbeidelse av nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene. De kommunale retningslinjene sendes til Husbanken til orientering. KOM-005/03 VEDTAK Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 4. Rådmannen utarbeider nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune og legger disse fram for kommunestyret. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene, samt ivareta ungdoms behov for støtte i etableringsfasen. 5. Uavhengig av selve startlån ber kommunestyret Rådmannen utarbeide en boligpolitisk plan for ungdom under 30 år og førstegangsetablerere som vil bosette seg i kommunen. Det bes spesielt om at det utarbeides ulike tilskuddsordninger. Gry Janne Rugås (FL) var ikke tilstede ved avstemningen. Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. AP s forslag pkt. 4 ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer. AP s forslag pkt. 5 ble forkastet med 22 mot 17 stemmer. VEDTAK: 1. Kommunestyre godkjenner innføring av startlån. 2. Kommunestyre godkjenner låneopptak for videreformidling i år 2003 på kr fra Den norske stats Husbank. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 4. Rådmannen utarbeider nødvendige retningslinjer tilpasset vår kommune og legger disse fram for kommunestyret. Retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene, samt ivareta ungdoms behov for støtte i etableringsfasen. 006/03: ENDELIG GODKJENNING AV LOMI VANNVERK

8 Fauske kommunestyre vedtar en endelig godkjenning av Lomi vannverk som omsøkt. DT-097/02 VEDTAK KOM-006/03 VEDTAK Sektorstyre drift/teknisk s innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske kommunestyre vedtar en endelig godkjenning av Lomi vannverk som omsøkt. 007/03: SENTRUMSPLANEN FOR FAUSKE - FINANSIERING AV KOMMUNAL EGENANDEL 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtette planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 3 personer til et interimstyre: FOR-009/03 VEDTAK Kjell Eilertsen (AP) foreslo pkt. 5: Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder

9 Jørn Stene (FL) foreslo: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum, og som kommunen s andel av kostnadene med miljøgata opptaes det er lån stort kr. 20 mill. Nedbetalingstid settes til 40 år. Næringsfondet dekker de årlige avdrag og renter på lånet. Tore Stemland (FRP) foreslo: 1. Saken utsettes. 2. Det søkes fylkeskommunen om midler til byutvikling. 3. Det søkes fylkeskommunen om midler til kaianlegg. FRP s forslag ble forkastet med 7 mot 3 stemmer. AP s forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. FL s forslag ble forkastet med 9 mot 1 stemme. Innstillingen med AP s forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. INNSTILLING: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtatte planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder KOM-007/03 VEDTAK Leif Lindstrøm (FRP) foreslo følgende utsettelsesforslag: Store utbyggingsoppgaver som beskrevet i saken søkes løst gjennom en finansiering som representerer stor usikkerhet for kommunen. Det vil ikke være riktig å basere en slik utbygging gjennom innføring av parkeringsavgift. Punkt 1. Det innføres ikke parkeringsavgift i Fauske kommune. Punkt 2. Saken utsettes og det søkes fylkeskommunen/statlig midler til by utvikling. Punkt 3. Det søkes fylkeskommunen/statlig og Havnevesenet som midler til kaianlegg. Utsettelsesforslaget ble forkastet med 24 mot 17 stemmer.

10 Jan-Åke Storjord (H) foreslo: Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med realiseringen utbyggingsprosjektene som er beskrevet i saken. Kommunestyret avventer en eventuell innføring av parkeringsavgift inntil flere finansieringsalternativer er nærmere vurdert og presentert. Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: Det innføres ikke parkeringsavgift i Fauske kommune. FRP s forslag ble forkastet med 28 mot 12 stemer. H s forslag ble forkastet med 23 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 17 stemmer. VEDTAK: 1. Med formål å utvikle parkeringstilbudet og miljøet i Fauske sentrum vedtas i prinsipp å innføre avgiftsparkering. 2. Det skal utvikles parkeringsordning i Fauske sentrum som: ivaretar trafikksikkerhet i sentrum ivaretar utvikling av miljøet i sentrum etter vedtatte planer sikrer tilgjengelighet til virksomheter i sentrum sikrer framkommelighet i sentrum 3. Parkeringsvirksomheten organiseres som et kommunalt aksjeselskap 4. Formannskapet gis fullmakt til å opprette kommunalt aksjeselskap for parkeringsvirksomheten 5. Det velges 4 personer til et interimstyre: Truls Aanstad Lise Dahlberg Ragnar Pettersen Nils-Christian Steinbakk, leder 008/03: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK 5 ( ): ETABLERING AV SMÅKRAFTVERK Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. FOR-005/03 VEDTAK INNSTILLING:

11 Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. KOM-008/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret godkjenner prosjektet som sluttført. 009/03: FAUSKE KOMMUNE SIN EIERROLLE I AKSJESELSKAP OG ANDELSLAG Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjer i selskaper med hovedkontor utenfor Fauske. Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. FOR-011/03 VEDTAK Jørn Stene (FL) foreslo: Avsnitt 2: Rådmannen endres til Formannskap. Tilleggspunkt: Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i Tore Stemland (FRP) foreslo: Fauske kommune selger alle sine aksjer. Aksjene selges etter forhandlinger med bedriftene det gjelder på et gunstig tidspunkt. Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo nytt 2. avsnitt: Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS FL s forslag til 2. avsnitt ble trukket. FRP s forslag ble forkastet med 8 mot 2 stemmer. AP s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. FL s forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen m/endringsforslagene ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. INNSTILLING:

12 Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i KOM-009/03 VEDTAK Hans Henrik Holmvik (H) fratrådte som inhabil. Tore Stemland (FRP) foreslo: Fauske kommune selger alle sine aksjer. Aksjene selges til høystbydende etter forhandlinger med de bedrifter det gjelder, på et gunstig tidspunkt for Fauske kommune. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 8 stemmer avgitt for FRP s forslag. VEDTAK: Kommunestyret vedtar at kommunens eierskap i energisektoren videreføres; det samme gjelder aksjene i lokalt forankrede selskaper. Rådmannen bemyndiges til å avhende aksjene i følgende selskaper: NIT kommunedata AS Nordlandske DS Nordland utb. Selskap AS Når det gjelder finansielle plasseringer i utbyttepapirer handteres det i samsvar med kommunens Finansreglement. Ordfører legger saken frem, også for det nye kommunestyret i /03: FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL - UTTALELSE Formannskapet vedtar følgende uttalelse til endringer i hjemfallsordningen: Hjemfallsordningen er og har vært en bærebjelke i den norske konsesjonslovgivningen for energisektoren. Høringsnotatet omhandler særdeles viktige spørsmål for hele nasjonen og berører enorme verdier både for Norge og for kommunesektoren.

13 Høringsnotatet etterlater seg en rekke spørsmål både om innholdet i hjemfallsordningen, den offentlige kontroll med norsk kraftforesyning, kommuners erstatningsvern, kommuneøkonomien og sammenhengen mellom energimarkedet, eierstrukturen i markedet og kraftpriser til forbruker. Fauske formannskap finner det uforsvarlig, og i strid med utredningsinstruksen å la en så viktig sak bli behandlet på så kort tid og uten et bredt sammensatt utvalg. På denne bakgrunn vil Fauske formannskap be regjeringen snarest nedsette et slikt utvalg til en grundig kartlegging av de ulike hensyn og forslag til regler som ivaretar fundamentale interesser innenfor rammen av EØS-avtalen. FOR-031/03 VEDTAK Rådmannen endret innstillingen: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende.. Innstillingen m/endringer fra formannskap til kommunestyre ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å vedta følgende uttalelse til endringer i hjemfallsordningen: Hjemfallsordningen er og har vært en bærebjelke i den norske konsesjonslovgivningen for energisektoren. Høringsnotatet omhandler særdeles viktige spørsmål for hele nasjonen og berører enorme verdier både for Norge og for kommunesektoren. Høringsnotatet etterlater seg en rekke spørsmål både om innholdet i hjemfallsordningen, den offentlige kontroll med norsk kraftforesyning, kommuners erstatningsvern, kommuneøkonomien og sammenhengen mellom energimarkedet, eierstrukturen i markedet og kraftpriser til forbruker. Fauske kommunestyre finner det uforsvarlig, og i strid med utredningsinstruksen å la en så viktig sak bli behandlet på så kort tid og uten et bredt sammensatt utvalg. På denne bakgrunn vil Fauske kommunestyre be regjeringen snarest nedsette et slikt utvalg til en grundig kartlegging av de ulike hensyn og forslag til regler som ivaretar fundamentale interesser innenfor rammen av EØS-avtalen. KOM-010/03 VEDTAK Notat fra ordfører ble utdelt i møtet. Ordfører foreslo følgende: Kommunestyret i Fauske vedtar følgende uttalelse ang. høring om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven: Det er tilfredsstillende at Olje- og energiministeren har besluttet å nedsette et utvalg til en grundigere utredning Vi ber om at vår interesseorganisasjon LVK- blir representert i det utvalget som skal nedsettes

14 Den saken Olje- og energidepartementet har igangsatt, gjelder fundamentale spørsmål for det norske samfunn. Norges velferd er i første rekke tuftet på fordeling av verdifulle naturressurser, hvor vannkraften historisk står i fremste rekke. Departementets forslag reiser spørsmålet om hvem som skal eie vannkraften i fremtiden, og hvordan Norge kan hegne om vannkraftformuen, som i dag er antatt å være i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Det er vårt syn at forslaget: mangler en grundig utredning av de samfunnsmessige konsekvenser av å endre hjemfallsreglene mangler en grundig utredning av hvilke konsekvenser for eierstrukturen i kraftforsyningen forslagene vil kunne ha, herunder for Statskrafts fremtidige rolle og eierskap mangler vurderinger av om og i tilfelle på hvilken måte kraftpriser til forbruker vil bli berørt av de forslag som fremmes mangler en grundig utredning av virkningene av ulike hjemfallstidspunkt mht nasjonal kontroll over vassdragsressursene og erstatningskonsekvenser for de berørte mangler en samlet vurdering av i hvilken grad konsesjons- og skattereglene kan sikre staten den nødvendige nasjonale kontroll over vannkraftressursene og den fremtidige vannkraftformuen. I den forbindelse vises til Saugeutvalgets redegjørelse for de problemer den økende internasjonale skattekonkurransen påfører den nasjonale skattpolitikken. Det er vårt syn at av de spørsmål departementets forslag reiser, er de her nevnte blant de viktigste. Vi forventer at Regjeringen nedsetter et utvalg med den nødvendige kompetanse til å utrede overnevnte spørsmål. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret i Fauske vedtar følgende uttalelse ang. høring om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven: Det er tilfredsstillende at Olje- og energiministeren har besluttet å nedsette et utvalg til en grundigere utredning Vi ber om at vår interesseorganisasjon LVK- blir representert i det utvalget som skal nedsettes Den saken Olje- og energidepartementet har igangsatt, gjelder fundamentale spørsmål for det norske samfunn. Norges velferd er i første rekke tuftet på fordeling av verdifulle naturressurser, hvor vannkraften historisk står i fremste rekke.

15 Departementets forslag reiser spørsmålet om hvem som skal eie vannkraften i fremtiden, og hvordan Norge kan hegne om vannkraftformuen, som i dag er antatt å være i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Det er vårt syn at forslaget: mangler en grundig utredning av de samfunnsmessige konsekvenser av å endre hjemfallsreglene mangler en grundig utredning av hvilke konsekvenser for eierstrukturen i kraftforsyningen forslagene vil kunne ha, herunder for Statskrafts fremtidige rolle og eierskap mangler vurderinger av om og i tilfelle på hvilken måte kraftpriser til forbruker vil bli berørt av de forslag som fremmes mangler en grundig utredning av virkningene av ulike hjemfallstidspunkt mht nasjonal kontroll over vassdragsressursene og erstatningskonsekvenser for de berørte mangler en samlet vurdering av i hvilken grad konsesjons- og skattereglene kan sikre staten den nødvendige nasjonale kontroll over vannkraftressursene og den fremtidige vannkraftformuen. I den forbindelse vises til Saugeutvalgets redegjørelse for de problemer den økende internasjonale skattekonkurransen påfører den nasjonale skattpolitikken. Det er vårt syn at av de spørsmål departementets forslag reiser, er de her nevnte blant de viktigste. Vi forventer at Regjeringen nedsetter et utvalg med den nødvendige kompetanse til å utrede overnevnte spørsmål. 011/03: ANTALL STEMMEKRETSER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2003 Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo FOR-014/03 VEDTAK

16 INNSTILLING: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo KOM-011/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 opprettholdes de eksisterende stemmekretser. Stemmekretsene er som følgende : 01 Sulitjelma 02 Finneid 03 Fauske 04 Kvitblik 05 Strømsnes 06 Kosmo 012/03: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTE GEORGSTAD 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden. 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske FOR-015/03 VEDTAK INNSTILLING: 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden.

17 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske KOM-012/03 VEDTAK Henry Tvedt (AP) fratrådte som inhabil. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Med hjemmel i kommunelovens 15.2 innvilges Marte Georgstad fritak fra sine verv i Fauske kommune ut resten av valgperioden. 2. Med hjemmel i valglovens 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyret med følgende: Gjertrud Annbjørg Jensen, Kirkevn. 1, 8200 Fauske 013/03: SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord FOR-033/03 VEDTAK INNSTILLING: Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord KOM-013/03 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

18 VEDTAK: Som nytt medlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet for Petter Skoglund velges: Hilmar Hallstein Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord Som nytt 2. varamedlem fra Valnesfjord Pensjonistforening til Eldrerådet velges: Lilly Johanna Ness, Ness, 8215 Valnesfjord

19

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.04.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/03-025/03 Møte nr: 2/2003 Til kl. 15:40 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/11-055/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.08.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 061/11-073/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15-074/15 Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.01.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/15-013/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 10:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.02.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-041/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 17:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 26.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/10-045/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 14:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.09.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 062/11-070/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending Møteprotokoll Fauske Kommune Plan- og utviklingsutvalg Møtedato: 25.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 11.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-032/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/13-069/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.06.2014 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 051/14-062/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Sulitjelma skole TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.03.2013 13/098 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 5. mars 2012 kl. 10.00 13.30 Møtested: Møterom Leivseth, Fauske hotell Saksnr.: 01/13

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag - Helland Samfunnshus Møtedato: 06.10.2008 Tid: 11.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Tor Asgeir Johansen, Stig Setså, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.03.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/13-020/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 16:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 088/14-094/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 083/12-092/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 15:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer