ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus

2 ÅRSRAPPORT 2012 Forord Kunstnernes Hus er en gammel institusjon som har gått igjennom mange faser. Året 2012 har markert inngangen til en ny fase. Huset vårt er, som navnet tilsier, kunstnernes hus. Det var samlingstanken som lå bak da huset ble bygget i starten av forrige århundre - den skulle samle de ulike kunstdiskursene under ett tak. Vi ønsker å ta denne intensjonen på alvor og bringe den inn i vår tid, og derfor startet vi i 2012 arbeidet med å revitalisere institusjonen. Vi vil legge til rette for at huset igjen skal fungere som et sosialt møtested for kunstnere, kulturaktører og kulturnysgjerrige. Kunstnernes Hus har i 2012 arbeidet intensivt med å legge til rette for å kunne overta driften av det som tidligere var en kommersiell restaurant og i 2013 gjøre den til en integrert del av husets visningsarena. Samtidig har vi planlagt flere nye samarbeid; deriblant med Torpedo Kunstbokhandel, Kunstakademiets elevgalleri og Åpent Forum, mandagsutstillingen One Night Only, det kunstnerstyrte ølbryggeriet Dronebrygg, nettidsskriftet Kunstkritikk og Kunstfags seminarrekke Agenda som alle skal iverksettes i det kommende året. Andre forandringer på Huset har blant annet innebåret at vi har gjort om deler av første etasje til et fast auditorium hvor vi åpner opp for at eksterne aktører kan bruke institusjonen som hjem for uavhengige prosjekter. Gjennom disse omstruktureringene kan Kunstnernes Hus tilby et stort spekter av kulturaktører muligheten til å møte et bredt publikum, samtidig som vi kan tilby publikum et møte med flere sider av kunsten. Vi ønsker at publikum skal kunne se store egenproduksjoner som tar lang tid å planlegge, samtidig som de kan gå på atelierprogrammet W17 og se hvordan en kunstner jobber i det daglige. Kunstnernes Hus har i tillegg en sentral posisjon i Oslos bybilde, historien sitter i veggene og den særegne arkitekturen har vært ramme rundt betydelige kunstneriske hendelser. Forvaltningen av husets unike historie vil stå sentralt i den pågående nyutviklingen av huset, og gir en mulighet til å forene ulike generasjoner som deler en interesse for kunst. Sverre Gullesen, styreleder

3 Contemporary och Memory Kunstnernes Hus är ett stort hus som styrs av minnen. Vi får ofta höra att besökare upplever Huset på det sätt de som upplevde platsen vid tidigare tillfällen i livet. Kunstnernes Hus skapar med andra ord en form av dubbelseende som knyts till den egna existensen: man ser det man upplever just nu och återser samtidigt det som fanns framför ens ögon då. I de personliga mötena går det att utvinna viktig information för en konstinstitution som lever sitt liv mellan att förstå sin personliga arkeologi och samtidigt genomföra de framtidsinvesteringar som är rätta och riktiga års program bjöd följaktligen på strategier där återbesök i historien företogs, samtidigt som institutionen fick ta viktiga steg framåt. Inbjudan till KhiO att återupprätta traditionen med Konstakademiens elevutställningar på Huset, och iscensättandet av Irma Salo Jægers legendariska utställning från 1968 var betydelsefulla markeringar av ett förflutet som har fortsatt relevans idag. Samtidigt cementerades en nyordning där internationella samarbeten bokstavligen tog verksamheten ur Huset och till helt andra och helt nya platser. Året summerades i Victor Linds uppmärksammade separatutställning, och det känns som en tanke att den i sin titel förenar orden Contemporary (och) Memory. Kunstnernes Hus går framåt med sina erfarenheter och med sin historia. I Kunstnernes Hus anda finns en tidlöshet och en närhet till denna historien. Vi uppfattar det som att den är uppenbar för alla som besöker oss. Genom att ta den i betraktelse vid nyutveckling av vår verksamhet har Huset en sällsynt och unik chans att sammanföra generationer, förenade i sitt intresserade för konst. Kunstnernes Hus identitet är varsamt bunden till detta att vara konstnärernas eget hus och tillhåll. Vad kan konstnärer av olika generationer använda Kunstnernes Hus till i dag och framåt i tiden? Frågan är öppen, frågan är härmed ställd. Mats Stjernstedt, kunstnerisk leder

4 Kort oppsummering av 2012 En rekke ambisiøse utstillinger har avløst hverandre i 2012 og en utstillingsturné gjennomføres i skrivende stund med ledende europeiske kunsthaller. Like viktig som utstillingsvirksomheten, skaper Kunstnernes Hus et aktivt engasjement der kunstnere interesserer seg for sine kollegaers virksomhet. Dette er en god grunn å bygge videre på når vi i 2012 har forberedt grunnen for å relansere Kunstnernes Hus som en aktiv møteplass mellom kunstnere og publikum. En rekke tiltak ble initiert for å nå vår målsetting om økt aktivitet og økte besøkstall for hele huset, deriblant overtakelsen av det tidligere restaurantlokalet som kunstnerisk arena og åpningen av et nytt auditorium for tverrfaglig virksomhet. Tallene for 2012 viser at Kunstnernes Hus er inne i en svært positiv utvikling. I 2012 hadde vi 12 utstillinger, i tillegg til 15 utstillinger gjennom atelierprogrammet W17. Videre har vi hatt 334 omvisninger rettet mot barn hvor over barn deltok, og omlag 220 omvisninger for et allment publikum. I tillegg har vi hatt 50 tverrfaglige prosjekter i form av seminarer, forelesninger og andre arrangementer, og medieomtale hele 90 ganger. Hvis man ser på den prosentvise økningen fra 2011 har publikumstallene økt med 16%, antall utstillinger økt med 50% og antall tverrfaglige prosjekter økt med 13%. Pressedekningen har økt med 36%. Tatt i betraktning av Høstutstillingens besøkstall har gått noe ned de seneste årene, ligger besøkstallene for våre egenproduserte utstillinger på et uvanlig høyt nivå i Utstillinger Programmet på Kunstnernes Hus balanserer mellom internasjonale og norske utstillinger som ofte kompletterer hverandre i tematiske sammenstillinger. I løpet av vinteren og våren presenterte Kunstnernes Hus utstillinger med Akram Zaatari, Hans-Peter Feldmann, Elad Lassry og Joao Maria Gusmao & Pedro Paiva. Gjennom et bredt spekter av kamerabaserte uttrykk formidlet utstillingene både fiktive og dokumentariske fortellinger som stilte mangetydige spørsmål om billedfremstilling og billedpolitikk i dag. Videre fulgte utstillinger med Irma Salo Jæger, Sylvia Sleigh og Victor Lind. Alle representerer ulike og underliggende politiske posisjoner innenfor maleriet gjennom henholdsvis abstraksjon, figurasjon og et sterkt symbolladet, monokromt maleri. Linds utstilling, som også omfattet film, installasjoner, tekstarbeider, lydarbeider og fotografi, var Kunstnernes Hus storsatsning i 2012, og var den første store mønstringen av dette sentrale kunstnerskapet i Norge. Utstillingen ble den best besøkte utstillingen på Kunstnernes Hus på ti år, og fikk rekordstor oppmerksomhet i pressen. Det internasjonale filmprogrammet Something Happened tok for seg sentrale problemstillinger i Victor Linds kunstnerskap som intoleranse, rasisme og maktmisbruk. Dette ble komplementert med visningen av filmskaperen Harun Farockis filmer om blant annet krigshandelens teknologier og konsumsamfunnets mekanismer. Som en spesiell minnesmarkering av førti års legalisering av homofili i Norge presenterte Kunstnernes Hus FRANKs filmprogram Curing Normality. Her ble tvetydigheten knyttet til kjønn, makt og seksualitet diskutert utfra et materiale som spente fra tidlig sekstitallet til dagens aktuelle situasjon. Utstillingsåret omfattet tre internasjonale samarbeid om turnerende utstillinger (Akram Zaatari, Sylvia Sleigh og Harun Farocki), samt en katalogproduksjon (Victor Lind). Mer informasjon følger.

5 Atelierprogrammet W17 Atelierprogrammet W17 finansiert av BKH har i 2012 bidratt til å skape et dynamisk og variert utstillingsprogram. Under oppholdet utarbeider kunstneren et prosjekt som presenteres for publikum gjennom åpne atelierer. W17 hadde i åpne arrangementer med til sammen 1460 besøkende. Kunstnere ved W17 i 2012: Are Mokkelbost, Munan Øvrelid, Randi Nygård, Kjersti Solbakken og Andreas Johannesen Delsett, Liv Bugge, Sveinn Fannar Jóhannsson, Gunvor Nervold Antonsen, Are Blytt, Marianne Hurum og Synnøve G. Wetten, Jon Gundersen, Elise Storsveen og Tegneklubben v/ Terje Nicolaisen, Martin Skauen, Paul Dring, Ulf Verner Carlsson og Bjørn Bjarre. Andre arrangementer I lokalene for øvrig har det vært arrangert en rekke kunstnersamtaler, boklanseringer, forelesninger, seminarer og debatter, både i regi av Kunstnernes Hus og andre kunstfaglige aktører. Blant disse er: Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo (avd. kunstfag), Kunstakademiet i Trondheim, NBK (Norske Billedkunstnere), BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus), UKS (Unge Kunstneres Samfund), Kulturdepartementet, Norske Kunstforeninger, Norske kunsthåndverkere, fototidsskriftet Objektiv, filmtidsskriftet Wuxia, Oslo Musikk- og Kulturskole, Kunstplattformen Frank, Kunstsentrene i Norge, Nasjonalmuseet for Kunst og Norsk Kunstårbok. I tillegg presenterte huset flere kunstnerinitierte prosjekter, deriblant med Charlotte Thiis Evensen, Runa Carlsen og Unni Gjertsen. Mer informasjon følger. Lansering av filmtidsskriftet Wuxia, august 2012 agenda, oktober 2012, i regi av Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstfag

6 Omvisning i Victor Lind - Contemporary Memory

7 Formidling Formidlingen av utstillingene har vært et viktig satsningsområde og formidlingsprogrammet har blitt videreført og utviklet med flere nye målrettede tilbud. Formidlingen retter seg mot en bred målgruppe, og har omfattet omvisninger for skoleklasser, kunstskoler, universitet, høyskole, pensjonister og øvrig publikum. Hver søndag holdes faste, åpne omvisninger som følger husets program. De øvrige omvisningene er bestilt og tilpasses den enkelte gruppens ønsker og behov. Omvisninger for skoleklasser er gratis. Ungdom Et spesielt fokus for 2012 var utviklingen av formidling rettet mot ungdom. Det nyetablerte formidlingskonseptet «Filosofiske samtaler» ivaretar en overordnet og langsiktig målsetting om kunnskapsproduksjon, som i tillegg til å gjøre samtidskunst tilgjengelig, også introduserer kunstrommet som arena for eksistensielle og politiske problemstillinger og kunst som et redskap for tenkning. Prosjektet var særlig godt besøkt av nye brukergrupper fra videregående skole. Kunstnernes Hus har i 2012 også inngått et samarbeidsprosjekt med Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet om et felles formidlingstilbud om samtidskunst til ungdom i alderen år under tittelen Plot/Oslo. Barn En lørdag i måneden arrangeres minihuset, et gratis tilbud til barn mellom 6 og 10 år i samarbeid med Oslo musikk- og kulturskole. Her er det spesialomvisning med påfølgende verksted der barna lager arbeid med utgangspunkt i den aktuelle utstillingen og en avsluttende vernissasje med tale og musikalsk innslag. Kunstner viser kunstner I 2012 startet vi et nytt visningsformat i samtaleform der inviterte kunstnere forteller om våre aktuelle utstillinger fra sitt personlige og kunstneriske ståsted. Hensikten er å etablere den kunstfaglige og kollegiale samtalen på tvers av generasjoner og fagfelt for et åpent publikum. minihus under Sylvia Sleigh, juni 2012

8 Kunstner vise kunstner, Elise Storsveen og Dag-Erik Elgin om Sylvia Sleigh Mediaomtale Kunstnernes Hus har vært et rekordår hva gjelder synlighet i offentligheten. Foruten høy interesse for utstillingene i form av anmeldelser i både dagspresse og kunstfaglige tidsskrifter, har utstillingene fått medieoppmerksomhet i en rekke featureartikler og intervjuer i de største avisene (Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land, Dagens Næringsliv) samt i NRKs program Nasjonalgalleriet. I tillegg resulterte utstillingen med Victor Lind i innslag både på Dagsrevyen og i en rekke radioprogrammer. Kunstnernes Hus fikk også anmeldelser i noen av samtidskunstens mest toneangivende internasjonale tidsskrifter, Artforum (US), Frieze Magazine (UK) og Mousse Magazine (IT), samt flere omtaler i internasjonale magasiner og en større artikkel i Dagens Nyheter (SE). Det har også vært en betydelig økt interesse på sosiale medier som Facebook og Twitter. Drift Kunstnernes Hus har status som bevaringsverdig i henhold til Byantikvarens gule liste og er en stor og teknisk krevende bygning. Det er en omfattende oppgave å drive og sikre en kulturhistorisk bygning for fremtiden. Vi har i 2012 grunnet økonomiske faktorer ikke kunnet gjennomføre større tiltak utover regulær vaktmestertjeneste og helt nødvendig vedlikehold. Vi har imidlertid jobbet videre med å kartlegge omfanget av slitasje på bygningen. Vi ser at nødvendige utbedringer som må gjøres henger sammen, og at deler av oppgraderingen og rehabiliteringen av bygget bør kunne gjøres i en større operasjon for å hindre drift- og produksjonsopphold.

9 Hans-Peter Feldmann, 100 Years Elad Lassry

10 Utstillingsprogram 2012 HANS-PETER FELDMANN ELAD LASSRY JOÃO MARIA GUSMÃO + PEDRO PAIVA 24. februar 22. april 2012 Kunstnernes Hus presenterte tre utstillinger med de internasjonalt anerkjente kunstnerne Hans-Peter Feldmann, Elad Lassry og João Maria Gusmão & Pedro Paiva. Samtlige kunstnere anvender og videreutvikler klassiske kamerabaserte uttrykk som stilleben, studioportretter og 16mm-film. Kunstnerne representerer ulike konseptuelle posisjoner som forholder seg til en pågående diskusjon om billedforståelse og billedbegjær. Hans-Peter Feldmann (f. 1941) bor og arbeider i Düsseldorf, Tyskland, og regnes som en av foregangsfigurene innen konseptkunsten. Siden 1960-tallet har han utviklet et omfattende billedarkiv av offentlige og private fotografier fra magasiner, aviser, tidsskrifter og fotoalbum. Fotografiene er samlet og organisert i serier og bøker etter kunstnerens personlige visuelle system. Hans arkeologiske utgravninger i billedkulturen reflekterer bildet som et privat og kollektivt begjærsobjekt. Utstillingen på Kunstnernes Hus presenterte verket 100 Years, en monumental fotografisk serie bestående portretter av mennesker i alderen åtte måneder til 100 år; en temporal frise over livssyklusen. Elad Lassry (f. 1977) er født i Tel Aviv, Israel, og er bosatt i Los Angeles, USA. Lassry har inntatt en markant posisjon på den internasjonale kunstscenen med sine intenst fargemettede stilleben, fotocollager og studioportretter. Han representerer en tendens innenfor samtidsfotografiet som eksperimenterer med fotografiets materialitet i prosesser som nærmer seg maleri og skulptur. Det er et fotografi som ikke søker etter å dokumentere en sosial virkelighet, men som konstrueres i studio eller i mørkerommet. Lassry tar utgangspunkt i bilder som konstant resirkuleres i en visuell kultur og som dermed blir tappet for mening. Til tross for tilsynelatende hverdagslige motiver et portrett av kattunger, en oppstilling av juledekorasjoner skaper han en tvil om hva vi faktisk ser. Lassry oppnår dette ved å rense bildene for alle referanser til opphav og kontekst, og ved å fokusere på deres formale kvaliteter, som lys, farge, overflate og dybde. Denne strategien videreføres i utstillingens øvrige elementer, som omfatter kulltegninger, skulpturer, arkitektoniske intervensjoner og en 16mm-film. Alle de ulike elementene spiller sammen og skaper en opplevelse av at rommet selv kan bli aktivert som et bilde. João Maria Gusmão & Pedro Paiva (f / 1977) bor og arbeider i Lisboa, Portugal. De arbeider med 16mm-filmer, skulptur, installasjoner og tekst i en verkproduksjon som bygger på et omfattende repertoar av filosofiske og vitenskapelige tekster. Utstillingen, med tittelen Since You have Eaten the Horse, You Can Travel to Rome by Donkey: on Dwarf Philosophy, utgjør en av deres hittil største sammenstillinger av et tyvetalls 16 mm-filmer produsert i perioden Gusmão og Paivas kortfilmer skildrer iscenesatte episoder i en serie av pseudo-vitenskapelige eksperimenter som får både poetiske og humoristiske konsekvenser. Sentralt for Gusmão og Paiva er fascinasjonen for det som unnslipper forståelse og undergraver det rasjonelle ren empiri kombineres med forståelsen for det umulige i en forestilling om absolutt kunnskap om verden.

11 João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Since You have Eaten the Horse, You Can Travel to Rome by Donkey: on Dwarf Philosophy

12 SYLVIA SLEIGH 11. mai juli 2012 Kunstnernes Hus dedikerte i denne utstillingen begge overlyssalene til en unik presentasjon av den amerikanske kunstneren Sylvia Sleighs malerier ( ). Den posthume separatutstillingen var den hittil mest omfattende og presenterer arbeider fra et tidsspenn på over seksti år. Utstillingen er en samproduksjon mellom Kunstnernes Hus, Tate Liverpool, Kunsthalle Sankt Gallen og CAPC musée d artcontemporain de Bordeux. Helt fra etterkrigstiden har Sleighs arbeidet med sin høyst personlige figurasjon med omtanke for detaljer og dekor og en betraktning av verden som kombinerer realisme med mytologiske og kunsthistoriske motiv. Foruten portretter er et antall stilleben og landskap inkludert i utstillingen, som de sjeldent presenterte maleriene av statuer i parklandskapet rundt Crystal Palace i 1950-tallets London. Sylvia Sleigh ble født i Wales, men flyttet til USA på 1950-tallet og bosatte seg i New York, der hun bodde resten av sitt liv. I løpet av feminismens fremvekst i USA tidlig på 1970-tallet etablerte Sleigh seg som en markant kunstner, særlig ved å portrettere mannlige og kvinnelige modeller, nakne og påkledde. Hun fant sine modeller blant kunstnerkollegaer, skribenter, skuespillere og musikere: i sin helhet danner hennes arbeider et effektivt kart over 1960-og70-tallets dynamiske kunstscene. Sleighs kunstnerskap har også en politisk brodd. I maleriene hennes ble mannlige modeller underkastet samme kunsthistoriske rammeverk som gjennom århundrer hadde dirigert kvinnekropper. Dette oppsto som en feministisk strategi for å vinne tilbake retten til erotiske billedmotiv og for å bekjempe ulike former for undertrykkelse som sensur og pornografi. Overordnet fremtrer et ønske om å hylle seksualiteten, men samtidig unngå et objektiverende blikk. Sylvi Sleigh, Air Group Portrait

13 Sylvia Sleigh

14 IRMA SALO JÆGER: MALERI juni 15. juli 2012 Årets sommerutstilling MALERI 68 er et retrospektivt gjensyn med Irma Salo Jægers store gjennombruddsutstilling på Kunstnernes Hus i 1968, en utstilling som skapte bølger i norsk kunstoffentlighet med sitt eksperimentelle formspråk. Året representerte en internasjonal brytningstid politisk og kunstnerisk. Under Morten Kroghs ledelse gjennomgikk Kunstnernes Hus store omveltninger med sitt fokus på eksperimentelle utstillinger i pakt med radikale internasjonale tendenser i samtiden. Irma Salo Jægers utstilling, som forente maleri, kinetikk og tekst, skapte langvarig debatt i media. Vi får innblikk i et nyskapende kunstnerskap som, sammen med Jacob Weidemann, Johs. Rian og Gunnar S. Gundersen, bidro til å gjøre det abstrakte maleriet anerkjent i Norge. Ikke minst fremstår Salo Jægers eksperimentelle tilnærming til maleriet på 60-tallet med friskhet og aktualitet på dagens kunstscene. Hennes ønske om å overskride sjangrer og hennes interesse for kunstens utvidete rolle innenfor sosial tenkning, byplanlegging og det offentlige rom, gir et bilde av en nytenkende og selvstendig kunstnerskap med sterk relevans i dag. En utvidet erkjennelse av fargenes muligheter informert av teknologiens utvikling inspirerte Salo Jæger. Både i Europa og USA arbeidet kunstnere med symbiosen teknologi og kunst, men viktigst for kunstneren var imidlertid å få fargene til å strekke seg ut i rommet; og gjennom skulpturene og maleriene skape et fargeunivers uten tyngdekraft (Even Ebbestad Johnsrud, Aftenposten, 1968). Irma Salo Jæger, Når leken er best, 1968, olje og tempera på lerret, 200x200cm

15 Irma Salo Jæger, installasjonsbilde med Ida Kierulf

16 BACHELOR AVGANGSUTSTILLING 2012, Kunstakademiet i Oslo 23. mai juni 2012 Bachelor Avgangsutstilling 2012 var første gang et avgangskull stiller ut på Kunstnernes Hus, som opprinnelig huset kunstakademiet med professoratelierer frem til slutten av 90-tallet. Kunstakademiet i Oslo har siden den gang på usynlig vis vært knyttet til Huset, og en generøs gest fører ofte til en ny. Avgangsutstillingen, som ble vist i første etasje på Kunstnernes Hus, etterstrebet å vise frem Huset fra sin beste side, frem med lys, åpne dører og rom for den unge kunsten side om side med etablerte størrelser i overlyssalen over. MASTER AVGANGSUTSTILLING 2012, 20 Kunstakademiet i Oslo 19. mai mai 2012 En gruppeutstilling bestående av 20 individuelle utstillinger fordelt rundt i Oslo by, med base på Kunstnernes Hus. Utstillingen rettet fokus mot hele Oslo som åsted for kunstnerisk aktivitet og diskusjon. Avgangsutstillingen beveget seg på denne måten fra den tradisjonelle institusjonelle rammen, til å bli første steg på veien til å være med på å forme det mangefasetterte, og i stor grad selvorganiserte, kunstlivet som preger Oslo i dag.

17 VICTOR LIND CONTEMPORARY MEMORY 9. november februar 2013 Utstillingen Contemporary Memeory med Victor Lind ble den største presentasjonen av Linds kunstnerskap til dags dato, og presenterte for første gang verksyklusen Contemporary Memory i sin helhet. Verksyklusen Contemporary Memory har et spesifikt historisk forelegg, deportasjonen av norske jøder under den 2. verdenskrig og rettsprosessen i etterkant. Arbeidene undersøker og iscenesetter fortidens hendelser og belyser et dunkelt kapittel i norsk krigs- og etterkrigshistorie. Samtidig aktualiserer Contemporary Memory som helhet aktuelle konfliktområder i samtiden knyttet til maktmisbruk, fremmedfrykt og rasisme. Verkene belyser samtidig grunnleggende filosofiske problemstillinger om skyld og ansvarsfraskrivelse, og mulighetene for et humanitært politisk engasjement. Kunstnernes Hus ønsket med utstillingen å sette et etterspurt søkelys på et viktig og sentralt kunstnerskap i ny norsk kunsthistorie. Utstillingen kommuniserte på tvers av generasjoner og fagdisipliner, trakk helt nye brukergrupper og fikk rekordhøyt besøkstall og mediaomtale. Utstillingen var vår mest besøkte utstilling, foruten Høstutstillingen, på over ti år med nærmere 6000 besøkende. Utstillingen falt også samtidig med 70 års markeringen av jødedeportasjonen i Norge, hvilket også kan forklare noe av den voldsomme oppmerksomheten utstillingen fikk i kretser som vanligvis ikke besøker Kunstnernes Hus. Utstillingen hadde presseomtale i media over 30 ganger, inkludert fire radioprogrammer og innslag på både NRKs Nasjonalgalleriet og Dagsrevyen. I tillegg fikk utstillingen anmeldelser i de mest anerkjente internasjonale kunsttidsskriftene Frieze og Artforum, i tillegg til en stor artikkel i Dagens Nyheter i Sverige. Flere internasjonale kuratorer og institusjoner er nå i dialog med Lind om mulige utstillingssamarbeid. Kunstnernes Hus la videre stor vekt på formidlingen av utstillingen til publikum generelt og til ungdoms- og videregående skole spesielt. Et helt nytt formidlingsprogram i samtaleform vokste frem under Linds utstilling, et program som på grunn av sin vellykkethet vil videreføres som en fast del av husets formidlingstilbud, nemlig Filosofiske samtaler med ungdom. Her ble en filosof invitert til å samtale med ungdom om relevante filosofiske spørsmål og problemstillinger i samtiden knyttet opp mot Linds prosjekt. I tillegg gjennomførte vi en rekke seminarer, kunstnersamtaler, opplesninger, diskusjoner med inviterte kunstnere samfunnsvitere, forfattere, kunsthistorikere, idéhistorikere og komponister. Det ble i tillegg, som del av utstillingen, presentert et internasjonalt filmprogram som belyste sentrale konflikter i Linds kunstnerskap. Utstillingen ble fulgt av en katalog med tekster av Charles Esche, direktør ved VanAbbe museet i Nederland, Marianne Heier, årets festspillutstiller i Bergen, samt Per Bjarne Boym og Ida Kierulf.

18 Victor Lind - Contemporary Memory

19 Arrangementene på Kunstnernes Hus Statoil debatt Panelsamtale med utgangspunkt i Statoil Art Award I panelet: Mats Stjernstedt / Kristine Wessel, daglig leder for Kulturbyrået Mesèn / Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO og skribent / Unni Gjertsen, kunstner / Ordstyrer: Sigrid Røyseng, førsteamanuensis i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Telemark / Initiativtager: Gjertrud Steinsvåg minihuset Barna laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i Akram Zaataris utstilling Composition for Two Wings med påfølgende vernissage (alle minihus er et samarbeid med Oslo Musikk- og Kulturskole og det er alltid en om viser fra Huset og en pedagog fra OMK sammen med barna) Boklansering AKTMALERIN en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel av Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen (Feil Forlag) Åpent atelier W17 Jon Gundersen og Elise Storsveen (Akademirommet) NBK debatt om garantiinntekten Åpent atelier W17 Are Mokkelbost / Munan Øvrelid / Randi Nygård / Jon Gundersen og Elise Storsveen / Feil Forlag ved Roxy Farhat, Richard Alexandersson og Jesper Fabricius (til 29.01) BOA debatt om garantiinntekten 2 I panelet: Anne Oterholm, styreleder Den norske Forfatterforening og medlem av AU i Kunstnernettverket / Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere (NK) og medlem av AU i Kunstnernettverket / Hilde Rognskog, styreleder Norske Billedkunstnere (NBK) / Kjersti Stenseng, politisk rådgiver Kulturdepartementet (KUD) / Møteleder: Mona Klubben, utdannet ved KHIO, masterstudent ved Kulturstudiet i Bø, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Bø i Telemark Åpning: Elad Lassry / Hans-Peter Feldmann / João Maria Gusmão & Pedro Paiva (til 22.04) Artist talk med Elad Lassry Elad Lassry holdt en presentasjon av sitt kunstnerskap i forbindelse med åpningen av hans separatutstilling BOA og NK debatt om garantiinntekten 3 Kulturdepartementet, BOA, Norske Kunsthåndverkere og UKS møtte publikum til diskusjon Kunstner viser kunstner Marianne Hurum viste Laszlo Moholy-Nagy: Filmen Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (1930) minihuset Barna arbeidet med fotografi og fargeblyanter etter omvisning i tre ulike utstillinger med film eller fotografi, med påfølgende vernissage Toukers kurs med Hans Hamid for KHIO studenter (til 30.03)

20 Kunstner viser kunstner Else Marie Hagen / Stein Rønning / Knut Åsdam om utstillingene med Hans-Peter Feldman / Elad Lassry / Joâo Maria Gusmâo & Pedro Paiva Kunstakademiet i Trondheim på heldagsbesøk Lansering av Objektiv # minihuset Barna arbeidet med fotografi og fargeblyanter etter omvisning i tre ulike utstillinger med film eller fotografi, med påfølgende vernissage Forelesning ved professor Ove Jakobsen Økologisk økonomi Et alternativ til konkurransebasert vekstøkonomi, et arrangement i regi av Lesegruppen, initiert av billedkunstnerne Runa Carlsen og Unni Gjertsen Visning av Sylvia Sleigh utstillingen for KORO Åpning: Sylvia Sleigh (til 15.07) Kunstner viser kunstner Elise Storsveen og Dag-Erik Elgin om Sylvia Sleigh minihuset Barna malte og laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i utstillingen med Sylvia Sleigh, med påfølgende vernissage Åpning: Master Avgangsutstilling 2012 Kunstakademiet i Oslo (til 26.05) Fest i anledning MA utstillingen Åpning: Bachelor Avgangsutstilling 2012 Kunstakademiet i Oslo (til 10.06) Åpent atelier W17 Liv Bugge / Sveinn Fannar Jóhannsson / Gunvor Nervold (til 27.05) FRANK arrangement på Liv Bugges atelier Et performativt foredrag av dramatikeren Karen Røise Kielland om hennes fire måneder lange vandring fra Norge til Venezia i Idémyldringsfest for unge mellom 14 og 20 år om PLOT/OSLO Et formidlingssamarbeid for ungdom i regi avkunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og Museet for Samtidskunst minihuset Barna malte og laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i utstillingen med Sylvia Sleigh, med påfølgende vernissage Åpning: Sommerutstillingen til Oslo musikk- og kulturskolen Åpning: Irma Salo Jæger (til 15.07) Ti Mo moteshow i Sylvia Sleigh utstillingen Kunstner viser kunstner Gerd Tinglum om Irma Salo Jæger Sommer i Direksjonsrommet: åpen oppgave til barn under Irma Salo Jæger (til 15.07) Lansering av filmtidsskriftet Wuxia Åpning: Høstutstillingen (til 07.10) Utdeling av Norske Kunstforeningers debutantpris (i samarbeid med NorgesGruppen) under åpningen av Høstutstillingen

21 Åpent atelier W17 Are Blytt / Marianne Hurum / Synnøve G. Wetten (til 22.09) KHiO Kunstfag-seminar for studenter Helge Høibraaten (NTNU) presenterte Habermas Kunstfag agenda (nytt diskusjonsforum til KHiO/Kunstfag i samarbeid med Kunstnernes Hus som finner sted en gang i måneden) Art and the Public Sphere: Towards a New Understanding of Public Art? Claire Doherty, direktør i SITUATIONS / Nils van Beek, kurator i SKOR/TAAK / Marion Hohlfeldt, kunsthistoriker fra Université de Rennes, France / Bo Krister Wallström, kurator i KORO / Ordstyrer: Jørn Mortensen, dekan Kunstfag Forelesning ved professor Kristin Asdal Tingenes politikk, finale på Lesegruppens program Kunstfag agenda Identifying and Articulating Artistic Research in Material-Based Disciplines Caroline Slotte, keramiker / Stephen Dixon, professor fra Manchester School of Art / Stephen Scrivener, professor fra University of the Arts London / Ordstyrer: Paul Scott, professor ved KHiO Konsert med Nils Bech Lanseringskonsert for albumet Look Inside Fotogalleriets kunstauksjon Åpning: Contemporary Memory - Victor Lind (til 03.02) Something Happened et filmprogram i fire deler. Et samarbeid med WUXIA, et nytt norsk filmblad og en visningsplattform for film og video. Program 1 - Testament & Reenactment (til 18.11) Kunstnersamtale Victor Lind i samtale med Alf van der Hagen Alternativ møteplass etter KUDs årskonferanse Jorunn Aanderaa Bokutgivelse, filmvisning, diktopplesning og sang Flamme Forlag i samarbeid med Charlotte Thiis-Evensen Kunstsentrene i Norge-seminar Kunstnere som gjør kunst tilgjengelig et seminar om kunstneres strategier for å formidle kunst, i samarbeid med Kunstnernes Hus Something Happened Program 2 - Other Fictions, Other Possibilities (til 25.11) Heldagsmøte LIAF 2013 (kuratorer og ledelse) Curing Normality - fire filmvisninger som alle introduseres av en invitert gjest. Et program kuratert av FRANK (Liv Bugge og Sille Storihle) i anledning 40-års jubileum for legaliseringen av homofili i Norge. MAKE WAY On communities and subcultures: Paris is Burning, introdusert av Jessica Gysel Boklansering Gavin Jantjes: VISUAL CENTURY South African Art in Context:

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken Leder Erlend Hammer Kritikk av nye uttrykk, nye uttrykk for kritikk Tone Hansen Kan kunstkritikken imøtekomme den nye kunnskapsproduksjonen i kunstinstitusjonen? Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

CATALOGUE RETROSPEKTIV

CATALOGUE RETROSPEKTIV 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 4 Utgitt av Hordaland kunstsenter 2014 5 Published by Hordaland Art Centre, 2014 6 30 TEKSTER PÅ

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2001 Bergen senter for elektronisk kunst INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DRIFT OG ORGANISASJON 2 2.1. Målsetting 2 2.2. Organisasjon 3 2.3. Økonomi 4 2.4. Informasjon 5 3. SAMARBEID 7 3.1. Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

ROM FOR EN SITUASJONISTISK KUNST

ROM FOR EN SITUASJONISTISK KUNST Knut Ove Arntzen 32 ROM FOR EN SITUASJONISTISK KUNST 1 Evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter NORSK KULTURRÅD 2004 Norsk kulturråd 2004 Rapport nr 32 ISBN 82-7081-120-3

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014)

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014) Øyenskygger Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015 Nina Grieg Unfolding (2014) «Er det noe som leder vei eller noe som går seg vill? En trapp leder vei. Et utbrettet kart kan lede

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no

ÅRSBERETNING 2008. Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no ÅRSBERETNING 2008 Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, + 47 23 06 08 85, www.anart.no Innhold 1 Historikk, formål og kunstpolitiske målsetninger 4 1.1 Historikk 4 1.2 Formål 4 1.3 Kunstpolitiske målsetninger

Detaljer

Nansen-Amundsen-året 2011

Nansen-Amundsen-året 2011 140 NORSK POLARINSTITUTT Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin Nansen-Amundsen-året 2011 1 Rapportserie nr. 140/Report series no. 140 Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin Nansen-Amundsen-året 2011 Norsk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Årsrapport 2013. RAM galleri. Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen

Årsrapport 2013. RAM galleri. Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen Årsrapport 2013 RAM galleri Camilla Luihn: The Cloud, the Wave and the Koi remix Foto: Øystein Thorvaldsen Innhold Innledning Nøkkeltall Utstillingsprogram Utstillinger Annen virksomhet i 2013 Styrets

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer