ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus

2 ÅRSRAPPORT 2012 Forord Kunstnernes Hus er en gammel institusjon som har gått igjennom mange faser. Året 2012 har markert inngangen til en ny fase. Huset vårt er, som navnet tilsier, kunstnernes hus. Det var samlingstanken som lå bak da huset ble bygget i starten av forrige århundre - den skulle samle de ulike kunstdiskursene under ett tak. Vi ønsker å ta denne intensjonen på alvor og bringe den inn i vår tid, og derfor startet vi i 2012 arbeidet med å revitalisere institusjonen. Vi vil legge til rette for at huset igjen skal fungere som et sosialt møtested for kunstnere, kulturaktører og kulturnysgjerrige. Kunstnernes Hus har i 2012 arbeidet intensivt med å legge til rette for å kunne overta driften av det som tidligere var en kommersiell restaurant og i 2013 gjøre den til en integrert del av husets visningsarena. Samtidig har vi planlagt flere nye samarbeid; deriblant med Torpedo Kunstbokhandel, Kunstakademiets elevgalleri og Åpent Forum, mandagsutstillingen One Night Only, det kunstnerstyrte ølbryggeriet Dronebrygg, nettidsskriftet Kunstkritikk og Kunstfags seminarrekke Agenda som alle skal iverksettes i det kommende året. Andre forandringer på Huset har blant annet innebåret at vi har gjort om deler av første etasje til et fast auditorium hvor vi åpner opp for at eksterne aktører kan bruke institusjonen som hjem for uavhengige prosjekter. Gjennom disse omstruktureringene kan Kunstnernes Hus tilby et stort spekter av kulturaktører muligheten til å møte et bredt publikum, samtidig som vi kan tilby publikum et møte med flere sider av kunsten. Vi ønsker at publikum skal kunne se store egenproduksjoner som tar lang tid å planlegge, samtidig som de kan gå på atelierprogrammet W17 og se hvordan en kunstner jobber i det daglige. Kunstnernes Hus har i tillegg en sentral posisjon i Oslos bybilde, historien sitter i veggene og den særegne arkitekturen har vært ramme rundt betydelige kunstneriske hendelser. Forvaltningen av husets unike historie vil stå sentralt i den pågående nyutviklingen av huset, og gir en mulighet til å forene ulike generasjoner som deler en interesse for kunst. Sverre Gullesen, styreleder

3 Contemporary och Memory Kunstnernes Hus är ett stort hus som styrs av minnen. Vi får ofta höra att besökare upplever Huset på det sätt de som upplevde platsen vid tidigare tillfällen i livet. Kunstnernes Hus skapar med andra ord en form av dubbelseende som knyts till den egna existensen: man ser det man upplever just nu och återser samtidigt det som fanns framför ens ögon då. I de personliga mötena går det att utvinna viktig information för en konstinstitution som lever sitt liv mellan att förstå sin personliga arkeologi och samtidigt genomföra de framtidsinvesteringar som är rätta och riktiga års program bjöd följaktligen på strategier där återbesök i historien företogs, samtidigt som institutionen fick ta viktiga steg framåt. Inbjudan till KhiO att återupprätta traditionen med Konstakademiens elevutställningar på Huset, och iscensättandet av Irma Salo Jægers legendariska utställning från 1968 var betydelsefulla markeringar av ett förflutet som har fortsatt relevans idag. Samtidigt cementerades en nyordning där internationella samarbeten bokstavligen tog verksamheten ur Huset och till helt andra och helt nya platser. Året summerades i Victor Linds uppmärksammade separatutställning, och det känns som en tanke att den i sin titel förenar orden Contemporary (och) Memory. Kunstnernes Hus går framåt med sina erfarenheter och med sin historia. I Kunstnernes Hus anda finns en tidlöshet och en närhet till denna historien. Vi uppfattar det som att den är uppenbar för alla som besöker oss. Genom att ta den i betraktelse vid nyutveckling av vår verksamhet har Huset en sällsynt och unik chans att sammanföra generationer, förenade i sitt intresserade för konst. Kunstnernes Hus identitet är varsamt bunden till detta att vara konstnärernas eget hus och tillhåll. Vad kan konstnärer av olika generationer använda Kunstnernes Hus till i dag och framåt i tiden? Frågan är öppen, frågan är härmed ställd. Mats Stjernstedt, kunstnerisk leder

4 Kort oppsummering av 2012 En rekke ambisiøse utstillinger har avløst hverandre i 2012 og en utstillingsturné gjennomføres i skrivende stund med ledende europeiske kunsthaller. Like viktig som utstillingsvirksomheten, skaper Kunstnernes Hus et aktivt engasjement der kunstnere interesserer seg for sine kollegaers virksomhet. Dette er en god grunn å bygge videre på når vi i 2012 har forberedt grunnen for å relansere Kunstnernes Hus som en aktiv møteplass mellom kunstnere og publikum. En rekke tiltak ble initiert for å nå vår målsetting om økt aktivitet og økte besøkstall for hele huset, deriblant overtakelsen av det tidligere restaurantlokalet som kunstnerisk arena og åpningen av et nytt auditorium for tverrfaglig virksomhet. Tallene for 2012 viser at Kunstnernes Hus er inne i en svært positiv utvikling. I 2012 hadde vi 12 utstillinger, i tillegg til 15 utstillinger gjennom atelierprogrammet W17. Videre har vi hatt 334 omvisninger rettet mot barn hvor over barn deltok, og omlag 220 omvisninger for et allment publikum. I tillegg har vi hatt 50 tverrfaglige prosjekter i form av seminarer, forelesninger og andre arrangementer, og medieomtale hele 90 ganger. Hvis man ser på den prosentvise økningen fra 2011 har publikumstallene økt med 16%, antall utstillinger økt med 50% og antall tverrfaglige prosjekter økt med 13%. Pressedekningen har økt med 36%. Tatt i betraktning av Høstutstillingens besøkstall har gått noe ned de seneste årene, ligger besøkstallene for våre egenproduserte utstillinger på et uvanlig høyt nivå i Utstillinger Programmet på Kunstnernes Hus balanserer mellom internasjonale og norske utstillinger som ofte kompletterer hverandre i tematiske sammenstillinger. I løpet av vinteren og våren presenterte Kunstnernes Hus utstillinger med Akram Zaatari, Hans-Peter Feldmann, Elad Lassry og Joao Maria Gusmao & Pedro Paiva. Gjennom et bredt spekter av kamerabaserte uttrykk formidlet utstillingene både fiktive og dokumentariske fortellinger som stilte mangetydige spørsmål om billedfremstilling og billedpolitikk i dag. Videre fulgte utstillinger med Irma Salo Jæger, Sylvia Sleigh og Victor Lind. Alle representerer ulike og underliggende politiske posisjoner innenfor maleriet gjennom henholdsvis abstraksjon, figurasjon og et sterkt symbolladet, monokromt maleri. Linds utstilling, som også omfattet film, installasjoner, tekstarbeider, lydarbeider og fotografi, var Kunstnernes Hus storsatsning i 2012, og var den første store mønstringen av dette sentrale kunstnerskapet i Norge. Utstillingen ble den best besøkte utstillingen på Kunstnernes Hus på ti år, og fikk rekordstor oppmerksomhet i pressen. Det internasjonale filmprogrammet Something Happened tok for seg sentrale problemstillinger i Victor Linds kunstnerskap som intoleranse, rasisme og maktmisbruk. Dette ble komplementert med visningen av filmskaperen Harun Farockis filmer om blant annet krigshandelens teknologier og konsumsamfunnets mekanismer. Som en spesiell minnesmarkering av førti års legalisering av homofili i Norge presenterte Kunstnernes Hus FRANKs filmprogram Curing Normality. Her ble tvetydigheten knyttet til kjønn, makt og seksualitet diskutert utfra et materiale som spente fra tidlig sekstitallet til dagens aktuelle situasjon. Utstillingsåret omfattet tre internasjonale samarbeid om turnerende utstillinger (Akram Zaatari, Sylvia Sleigh og Harun Farocki), samt en katalogproduksjon (Victor Lind). Mer informasjon følger.

5 Atelierprogrammet W17 Atelierprogrammet W17 finansiert av BKH har i 2012 bidratt til å skape et dynamisk og variert utstillingsprogram. Under oppholdet utarbeider kunstneren et prosjekt som presenteres for publikum gjennom åpne atelierer. W17 hadde i åpne arrangementer med til sammen 1460 besøkende. Kunstnere ved W17 i 2012: Are Mokkelbost, Munan Øvrelid, Randi Nygård, Kjersti Solbakken og Andreas Johannesen Delsett, Liv Bugge, Sveinn Fannar Jóhannsson, Gunvor Nervold Antonsen, Are Blytt, Marianne Hurum og Synnøve G. Wetten, Jon Gundersen, Elise Storsveen og Tegneklubben v/ Terje Nicolaisen, Martin Skauen, Paul Dring, Ulf Verner Carlsson og Bjørn Bjarre. Andre arrangementer I lokalene for øvrig har det vært arrangert en rekke kunstnersamtaler, boklanseringer, forelesninger, seminarer og debatter, både i regi av Kunstnernes Hus og andre kunstfaglige aktører. Blant disse er: Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo (avd. kunstfag), Kunstakademiet i Trondheim, NBK (Norske Billedkunstnere), BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus), UKS (Unge Kunstneres Samfund), Kulturdepartementet, Norske Kunstforeninger, Norske kunsthåndverkere, fototidsskriftet Objektiv, filmtidsskriftet Wuxia, Oslo Musikk- og Kulturskole, Kunstplattformen Frank, Kunstsentrene i Norge, Nasjonalmuseet for Kunst og Norsk Kunstårbok. I tillegg presenterte huset flere kunstnerinitierte prosjekter, deriblant med Charlotte Thiis Evensen, Runa Carlsen og Unni Gjertsen. Mer informasjon følger. Lansering av filmtidsskriftet Wuxia, august 2012 agenda, oktober 2012, i regi av Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstfag

6 Omvisning i Victor Lind - Contemporary Memory

7 Formidling Formidlingen av utstillingene har vært et viktig satsningsområde og formidlingsprogrammet har blitt videreført og utviklet med flere nye målrettede tilbud. Formidlingen retter seg mot en bred målgruppe, og har omfattet omvisninger for skoleklasser, kunstskoler, universitet, høyskole, pensjonister og øvrig publikum. Hver søndag holdes faste, åpne omvisninger som følger husets program. De øvrige omvisningene er bestilt og tilpasses den enkelte gruppens ønsker og behov. Omvisninger for skoleklasser er gratis. Ungdom Et spesielt fokus for 2012 var utviklingen av formidling rettet mot ungdom. Det nyetablerte formidlingskonseptet «Filosofiske samtaler» ivaretar en overordnet og langsiktig målsetting om kunnskapsproduksjon, som i tillegg til å gjøre samtidskunst tilgjengelig, også introduserer kunstrommet som arena for eksistensielle og politiske problemstillinger og kunst som et redskap for tenkning. Prosjektet var særlig godt besøkt av nye brukergrupper fra videregående skole. Kunstnernes Hus har i 2012 også inngått et samarbeidsprosjekt med Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet om et felles formidlingstilbud om samtidskunst til ungdom i alderen år under tittelen Plot/Oslo. Barn En lørdag i måneden arrangeres minihuset, et gratis tilbud til barn mellom 6 og 10 år i samarbeid med Oslo musikk- og kulturskole. Her er det spesialomvisning med påfølgende verksted der barna lager arbeid med utgangspunkt i den aktuelle utstillingen og en avsluttende vernissasje med tale og musikalsk innslag. Kunstner viser kunstner I 2012 startet vi et nytt visningsformat i samtaleform der inviterte kunstnere forteller om våre aktuelle utstillinger fra sitt personlige og kunstneriske ståsted. Hensikten er å etablere den kunstfaglige og kollegiale samtalen på tvers av generasjoner og fagfelt for et åpent publikum. minihus under Sylvia Sleigh, juni 2012

8 Kunstner vise kunstner, Elise Storsveen og Dag-Erik Elgin om Sylvia Sleigh Mediaomtale Kunstnernes Hus har vært et rekordår hva gjelder synlighet i offentligheten. Foruten høy interesse for utstillingene i form av anmeldelser i både dagspresse og kunstfaglige tidsskrifter, har utstillingene fått medieoppmerksomhet i en rekke featureartikler og intervjuer i de største avisene (Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land, Dagens Næringsliv) samt i NRKs program Nasjonalgalleriet. I tillegg resulterte utstillingen med Victor Lind i innslag både på Dagsrevyen og i en rekke radioprogrammer. Kunstnernes Hus fikk også anmeldelser i noen av samtidskunstens mest toneangivende internasjonale tidsskrifter, Artforum (US), Frieze Magazine (UK) og Mousse Magazine (IT), samt flere omtaler i internasjonale magasiner og en større artikkel i Dagens Nyheter (SE). Det har også vært en betydelig økt interesse på sosiale medier som Facebook og Twitter. Drift Kunstnernes Hus har status som bevaringsverdig i henhold til Byantikvarens gule liste og er en stor og teknisk krevende bygning. Det er en omfattende oppgave å drive og sikre en kulturhistorisk bygning for fremtiden. Vi har i 2012 grunnet økonomiske faktorer ikke kunnet gjennomføre større tiltak utover regulær vaktmestertjeneste og helt nødvendig vedlikehold. Vi har imidlertid jobbet videre med å kartlegge omfanget av slitasje på bygningen. Vi ser at nødvendige utbedringer som må gjøres henger sammen, og at deler av oppgraderingen og rehabiliteringen av bygget bør kunne gjøres i en større operasjon for å hindre drift- og produksjonsopphold.

9 Hans-Peter Feldmann, 100 Years Elad Lassry

10 Utstillingsprogram 2012 HANS-PETER FELDMANN ELAD LASSRY JOÃO MARIA GUSMÃO + PEDRO PAIVA 24. februar 22. april 2012 Kunstnernes Hus presenterte tre utstillinger med de internasjonalt anerkjente kunstnerne Hans-Peter Feldmann, Elad Lassry og João Maria Gusmão & Pedro Paiva. Samtlige kunstnere anvender og videreutvikler klassiske kamerabaserte uttrykk som stilleben, studioportretter og 16mm-film. Kunstnerne representerer ulike konseptuelle posisjoner som forholder seg til en pågående diskusjon om billedforståelse og billedbegjær. Hans-Peter Feldmann (f. 1941) bor og arbeider i Düsseldorf, Tyskland, og regnes som en av foregangsfigurene innen konseptkunsten. Siden 1960-tallet har han utviklet et omfattende billedarkiv av offentlige og private fotografier fra magasiner, aviser, tidsskrifter og fotoalbum. Fotografiene er samlet og organisert i serier og bøker etter kunstnerens personlige visuelle system. Hans arkeologiske utgravninger i billedkulturen reflekterer bildet som et privat og kollektivt begjærsobjekt. Utstillingen på Kunstnernes Hus presenterte verket 100 Years, en monumental fotografisk serie bestående portretter av mennesker i alderen åtte måneder til 100 år; en temporal frise over livssyklusen. Elad Lassry (f. 1977) er født i Tel Aviv, Israel, og er bosatt i Los Angeles, USA. Lassry har inntatt en markant posisjon på den internasjonale kunstscenen med sine intenst fargemettede stilleben, fotocollager og studioportretter. Han representerer en tendens innenfor samtidsfotografiet som eksperimenterer med fotografiets materialitet i prosesser som nærmer seg maleri og skulptur. Det er et fotografi som ikke søker etter å dokumentere en sosial virkelighet, men som konstrueres i studio eller i mørkerommet. Lassry tar utgangspunkt i bilder som konstant resirkuleres i en visuell kultur og som dermed blir tappet for mening. Til tross for tilsynelatende hverdagslige motiver et portrett av kattunger, en oppstilling av juledekorasjoner skaper han en tvil om hva vi faktisk ser. Lassry oppnår dette ved å rense bildene for alle referanser til opphav og kontekst, og ved å fokusere på deres formale kvaliteter, som lys, farge, overflate og dybde. Denne strategien videreføres i utstillingens øvrige elementer, som omfatter kulltegninger, skulpturer, arkitektoniske intervensjoner og en 16mm-film. Alle de ulike elementene spiller sammen og skaper en opplevelse av at rommet selv kan bli aktivert som et bilde. João Maria Gusmão & Pedro Paiva (f / 1977) bor og arbeider i Lisboa, Portugal. De arbeider med 16mm-filmer, skulptur, installasjoner og tekst i en verkproduksjon som bygger på et omfattende repertoar av filosofiske og vitenskapelige tekster. Utstillingen, med tittelen Since You have Eaten the Horse, You Can Travel to Rome by Donkey: on Dwarf Philosophy, utgjør en av deres hittil største sammenstillinger av et tyvetalls 16 mm-filmer produsert i perioden Gusmão og Paivas kortfilmer skildrer iscenesatte episoder i en serie av pseudo-vitenskapelige eksperimenter som får både poetiske og humoristiske konsekvenser. Sentralt for Gusmão og Paiva er fascinasjonen for det som unnslipper forståelse og undergraver det rasjonelle ren empiri kombineres med forståelsen for det umulige i en forestilling om absolutt kunnskap om verden.

11 João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Since You have Eaten the Horse, You Can Travel to Rome by Donkey: on Dwarf Philosophy

12 SYLVIA SLEIGH 11. mai juli 2012 Kunstnernes Hus dedikerte i denne utstillingen begge overlyssalene til en unik presentasjon av den amerikanske kunstneren Sylvia Sleighs malerier ( ). Den posthume separatutstillingen var den hittil mest omfattende og presenterer arbeider fra et tidsspenn på over seksti år. Utstillingen er en samproduksjon mellom Kunstnernes Hus, Tate Liverpool, Kunsthalle Sankt Gallen og CAPC musée d artcontemporain de Bordeux. Helt fra etterkrigstiden har Sleighs arbeidet med sin høyst personlige figurasjon med omtanke for detaljer og dekor og en betraktning av verden som kombinerer realisme med mytologiske og kunsthistoriske motiv. Foruten portretter er et antall stilleben og landskap inkludert i utstillingen, som de sjeldent presenterte maleriene av statuer i parklandskapet rundt Crystal Palace i 1950-tallets London. Sylvia Sleigh ble født i Wales, men flyttet til USA på 1950-tallet og bosatte seg i New York, der hun bodde resten av sitt liv. I løpet av feminismens fremvekst i USA tidlig på 1970-tallet etablerte Sleigh seg som en markant kunstner, særlig ved å portrettere mannlige og kvinnelige modeller, nakne og påkledde. Hun fant sine modeller blant kunstnerkollegaer, skribenter, skuespillere og musikere: i sin helhet danner hennes arbeider et effektivt kart over 1960-og70-tallets dynamiske kunstscene. Sleighs kunstnerskap har også en politisk brodd. I maleriene hennes ble mannlige modeller underkastet samme kunsthistoriske rammeverk som gjennom århundrer hadde dirigert kvinnekropper. Dette oppsto som en feministisk strategi for å vinne tilbake retten til erotiske billedmotiv og for å bekjempe ulike former for undertrykkelse som sensur og pornografi. Overordnet fremtrer et ønske om å hylle seksualiteten, men samtidig unngå et objektiverende blikk. Sylvi Sleigh, Air Group Portrait

13 Sylvia Sleigh

14 IRMA SALO JÆGER: MALERI juni 15. juli 2012 Årets sommerutstilling MALERI 68 er et retrospektivt gjensyn med Irma Salo Jægers store gjennombruddsutstilling på Kunstnernes Hus i 1968, en utstilling som skapte bølger i norsk kunstoffentlighet med sitt eksperimentelle formspråk. Året representerte en internasjonal brytningstid politisk og kunstnerisk. Under Morten Kroghs ledelse gjennomgikk Kunstnernes Hus store omveltninger med sitt fokus på eksperimentelle utstillinger i pakt med radikale internasjonale tendenser i samtiden. Irma Salo Jægers utstilling, som forente maleri, kinetikk og tekst, skapte langvarig debatt i media. Vi får innblikk i et nyskapende kunstnerskap som, sammen med Jacob Weidemann, Johs. Rian og Gunnar S. Gundersen, bidro til å gjøre det abstrakte maleriet anerkjent i Norge. Ikke minst fremstår Salo Jægers eksperimentelle tilnærming til maleriet på 60-tallet med friskhet og aktualitet på dagens kunstscene. Hennes ønske om å overskride sjangrer og hennes interesse for kunstens utvidete rolle innenfor sosial tenkning, byplanlegging og det offentlige rom, gir et bilde av en nytenkende og selvstendig kunstnerskap med sterk relevans i dag. En utvidet erkjennelse av fargenes muligheter informert av teknologiens utvikling inspirerte Salo Jæger. Både i Europa og USA arbeidet kunstnere med symbiosen teknologi og kunst, men viktigst for kunstneren var imidlertid å få fargene til å strekke seg ut i rommet; og gjennom skulpturene og maleriene skape et fargeunivers uten tyngdekraft (Even Ebbestad Johnsrud, Aftenposten, 1968). Irma Salo Jæger, Når leken er best, 1968, olje og tempera på lerret, 200x200cm

15 Irma Salo Jæger, installasjonsbilde med Ida Kierulf

16 BACHELOR AVGANGSUTSTILLING 2012, Kunstakademiet i Oslo 23. mai juni 2012 Bachelor Avgangsutstilling 2012 var første gang et avgangskull stiller ut på Kunstnernes Hus, som opprinnelig huset kunstakademiet med professoratelierer frem til slutten av 90-tallet. Kunstakademiet i Oslo har siden den gang på usynlig vis vært knyttet til Huset, og en generøs gest fører ofte til en ny. Avgangsutstillingen, som ble vist i første etasje på Kunstnernes Hus, etterstrebet å vise frem Huset fra sin beste side, frem med lys, åpne dører og rom for den unge kunsten side om side med etablerte størrelser i overlyssalen over. MASTER AVGANGSUTSTILLING 2012, 20 Kunstakademiet i Oslo 19. mai mai 2012 En gruppeutstilling bestående av 20 individuelle utstillinger fordelt rundt i Oslo by, med base på Kunstnernes Hus. Utstillingen rettet fokus mot hele Oslo som åsted for kunstnerisk aktivitet og diskusjon. Avgangsutstillingen beveget seg på denne måten fra den tradisjonelle institusjonelle rammen, til å bli første steg på veien til å være med på å forme det mangefasetterte, og i stor grad selvorganiserte, kunstlivet som preger Oslo i dag.

17 VICTOR LIND CONTEMPORARY MEMORY 9. november februar 2013 Utstillingen Contemporary Memeory med Victor Lind ble den største presentasjonen av Linds kunstnerskap til dags dato, og presenterte for første gang verksyklusen Contemporary Memory i sin helhet. Verksyklusen Contemporary Memory har et spesifikt historisk forelegg, deportasjonen av norske jøder under den 2. verdenskrig og rettsprosessen i etterkant. Arbeidene undersøker og iscenesetter fortidens hendelser og belyser et dunkelt kapittel i norsk krigs- og etterkrigshistorie. Samtidig aktualiserer Contemporary Memory som helhet aktuelle konfliktområder i samtiden knyttet til maktmisbruk, fremmedfrykt og rasisme. Verkene belyser samtidig grunnleggende filosofiske problemstillinger om skyld og ansvarsfraskrivelse, og mulighetene for et humanitært politisk engasjement. Kunstnernes Hus ønsket med utstillingen å sette et etterspurt søkelys på et viktig og sentralt kunstnerskap i ny norsk kunsthistorie. Utstillingen kommuniserte på tvers av generasjoner og fagdisipliner, trakk helt nye brukergrupper og fikk rekordhøyt besøkstall og mediaomtale. Utstillingen var vår mest besøkte utstilling, foruten Høstutstillingen, på over ti år med nærmere 6000 besøkende. Utstillingen falt også samtidig med 70 års markeringen av jødedeportasjonen i Norge, hvilket også kan forklare noe av den voldsomme oppmerksomheten utstillingen fikk i kretser som vanligvis ikke besøker Kunstnernes Hus. Utstillingen hadde presseomtale i media over 30 ganger, inkludert fire radioprogrammer og innslag på både NRKs Nasjonalgalleriet og Dagsrevyen. I tillegg fikk utstillingen anmeldelser i de mest anerkjente internasjonale kunsttidsskriftene Frieze og Artforum, i tillegg til en stor artikkel i Dagens Nyheter i Sverige. Flere internasjonale kuratorer og institusjoner er nå i dialog med Lind om mulige utstillingssamarbeid. Kunstnernes Hus la videre stor vekt på formidlingen av utstillingen til publikum generelt og til ungdoms- og videregående skole spesielt. Et helt nytt formidlingsprogram i samtaleform vokste frem under Linds utstilling, et program som på grunn av sin vellykkethet vil videreføres som en fast del av husets formidlingstilbud, nemlig Filosofiske samtaler med ungdom. Her ble en filosof invitert til å samtale med ungdom om relevante filosofiske spørsmål og problemstillinger i samtiden knyttet opp mot Linds prosjekt. I tillegg gjennomførte vi en rekke seminarer, kunstnersamtaler, opplesninger, diskusjoner med inviterte kunstnere samfunnsvitere, forfattere, kunsthistorikere, idéhistorikere og komponister. Det ble i tillegg, som del av utstillingen, presentert et internasjonalt filmprogram som belyste sentrale konflikter i Linds kunstnerskap. Utstillingen ble fulgt av en katalog med tekster av Charles Esche, direktør ved VanAbbe museet i Nederland, Marianne Heier, årets festspillutstiller i Bergen, samt Per Bjarne Boym og Ida Kierulf.

18 Victor Lind - Contemporary Memory

19 Arrangementene på Kunstnernes Hus Statoil debatt Panelsamtale med utgangspunkt i Statoil Art Award I panelet: Mats Stjernstedt / Kristine Wessel, daglig leder for Kulturbyrået Mesèn / Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO og skribent / Unni Gjertsen, kunstner / Ordstyrer: Sigrid Røyseng, førsteamanuensis i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Telemark / Initiativtager: Gjertrud Steinsvåg minihuset Barna laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i Akram Zaataris utstilling Composition for Two Wings med påfølgende vernissage (alle minihus er et samarbeid med Oslo Musikk- og Kulturskole og det er alltid en om viser fra Huset og en pedagog fra OMK sammen med barna) Boklansering AKTMALERIN en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel av Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen (Feil Forlag) Åpent atelier W17 Jon Gundersen og Elise Storsveen (Akademirommet) NBK debatt om garantiinntekten Åpent atelier W17 Are Mokkelbost / Munan Øvrelid / Randi Nygård / Jon Gundersen og Elise Storsveen / Feil Forlag ved Roxy Farhat, Richard Alexandersson og Jesper Fabricius (til 29.01) BOA debatt om garantiinntekten 2 I panelet: Anne Oterholm, styreleder Den norske Forfatterforening og medlem av AU i Kunstnernettverket / Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere (NK) og medlem av AU i Kunstnernettverket / Hilde Rognskog, styreleder Norske Billedkunstnere (NBK) / Kjersti Stenseng, politisk rådgiver Kulturdepartementet (KUD) / Møteleder: Mona Klubben, utdannet ved KHIO, masterstudent ved Kulturstudiet i Bø, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Bø i Telemark Åpning: Elad Lassry / Hans-Peter Feldmann / João Maria Gusmão & Pedro Paiva (til 22.04) Artist talk med Elad Lassry Elad Lassry holdt en presentasjon av sitt kunstnerskap i forbindelse med åpningen av hans separatutstilling BOA og NK debatt om garantiinntekten 3 Kulturdepartementet, BOA, Norske Kunsthåndverkere og UKS møtte publikum til diskusjon Kunstner viser kunstner Marianne Hurum viste Laszlo Moholy-Nagy: Filmen Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (1930) minihuset Barna arbeidet med fotografi og fargeblyanter etter omvisning i tre ulike utstillinger med film eller fotografi, med påfølgende vernissage Toukers kurs med Hans Hamid for KHIO studenter (til 30.03)

20 Kunstner viser kunstner Else Marie Hagen / Stein Rønning / Knut Åsdam om utstillingene med Hans-Peter Feldman / Elad Lassry / Joâo Maria Gusmâo & Pedro Paiva Kunstakademiet i Trondheim på heldagsbesøk Lansering av Objektiv # minihuset Barna arbeidet med fotografi og fargeblyanter etter omvisning i tre ulike utstillinger med film eller fotografi, med påfølgende vernissage Forelesning ved professor Ove Jakobsen Økologisk økonomi Et alternativ til konkurransebasert vekstøkonomi, et arrangement i regi av Lesegruppen, initiert av billedkunstnerne Runa Carlsen og Unni Gjertsen Visning av Sylvia Sleigh utstillingen for KORO Åpning: Sylvia Sleigh (til 15.07) Kunstner viser kunstner Elise Storsveen og Dag-Erik Elgin om Sylvia Sleigh minihuset Barna malte og laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i utstillingen med Sylvia Sleigh, med påfølgende vernissage Åpning: Master Avgangsutstilling 2012 Kunstakademiet i Oslo (til 26.05) Fest i anledning MA utstillingen Åpning: Bachelor Avgangsutstilling 2012 Kunstakademiet i Oslo (til 10.06) Åpent atelier W17 Liv Bugge / Sveinn Fannar Jóhannsson / Gunvor Nervold (til 27.05) FRANK arrangement på Liv Bugges atelier Et performativt foredrag av dramatikeren Karen Røise Kielland om hennes fire måneder lange vandring fra Norge til Venezia i Idémyldringsfest for unge mellom 14 og 20 år om PLOT/OSLO Et formidlingssamarbeid for ungdom i regi avkunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og Museet for Samtidskunst minihuset Barna malte og laget sin egen utstilling etter en spesialomvisning i utstillingen med Sylvia Sleigh, med påfølgende vernissage Åpning: Sommerutstillingen til Oslo musikk- og kulturskolen Åpning: Irma Salo Jæger (til 15.07) Ti Mo moteshow i Sylvia Sleigh utstillingen Kunstner viser kunstner Gerd Tinglum om Irma Salo Jæger Sommer i Direksjonsrommet: åpen oppgave til barn under Irma Salo Jæger (til 15.07) Lansering av filmtidsskriftet Wuxia Åpning: Høstutstillingen (til 07.10) Utdeling av Norske Kunstforeningers debutantpris (i samarbeid med NorgesGruppen) under åpningen av Høstutstillingen

21 Åpent atelier W17 Are Blytt / Marianne Hurum / Synnøve G. Wetten (til 22.09) KHiO Kunstfag-seminar for studenter Helge Høibraaten (NTNU) presenterte Habermas Kunstfag agenda (nytt diskusjonsforum til KHiO/Kunstfag i samarbeid med Kunstnernes Hus som finner sted en gang i måneden) Art and the Public Sphere: Towards a New Understanding of Public Art? Claire Doherty, direktør i SITUATIONS / Nils van Beek, kurator i SKOR/TAAK / Marion Hohlfeldt, kunsthistoriker fra Université de Rennes, France / Bo Krister Wallström, kurator i KORO / Ordstyrer: Jørn Mortensen, dekan Kunstfag Forelesning ved professor Kristin Asdal Tingenes politikk, finale på Lesegruppens program Kunstfag agenda Identifying and Articulating Artistic Research in Material-Based Disciplines Caroline Slotte, keramiker / Stephen Dixon, professor fra Manchester School of Art / Stephen Scrivener, professor fra University of the Arts London / Ordstyrer: Paul Scott, professor ved KHiO Konsert med Nils Bech Lanseringskonsert for albumet Look Inside Fotogalleriets kunstauksjon Åpning: Contemporary Memory - Victor Lind (til 03.02) Something Happened et filmprogram i fire deler. Et samarbeid med WUXIA, et nytt norsk filmblad og en visningsplattform for film og video. Program 1 - Testament & Reenactment (til 18.11) Kunstnersamtale Victor Lind i samtale med Alf van der Hagen Alternativ møteplass etter KUDs årskonferanse Jorunn Aanderaa Bokutgivelse, filmvisning, diktopplesning og sang Flamme Forlag i samarbeid med Charlotte Thiis-Evensen Kunstsentrene i Norge-seminar Kunstnere som gjør kunst tilgjengelig et seminar om kunstneres strategier for å formidle kunst, i samarbeid med Kunstnernes Hus Something Happened Program 2 - Other Fictions, Other Possibilities (til 25.11) Heldagsmøte LIAF 2013 (kuratorer og ledelse) Curing Normality - fire filmvisninger som alle introduseres av en invitert gjest. Et program kuratert av FRANK (Liv Bugge og Sille Storihle) i anledning 40-års jubileum for legaliseringen av homofili i Norge. MAKE WAY On communities and subcultures: Paris is Burning, introdusert av Jessica Gysel Boklansering Gavin Jantjes: VISUAL CENTURY South African Art in Context:

ÅRSRAPPORT KUNSTNERNES HUS 2011

ÅRSRAPPORT KUNSTNERNES HUS 2011 ÅRSRAPPORT KUNSTNERNES HUS 2011 Kunstnernes Hus har i 2011 markert seg som en viktig aktør på den norske kunstscenen. Mats Stjernstedt begynte i stillingen som kunstnerisk leder i mars 2011 og har bidratt

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul!

Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul! LNM Nyhetsbrev Desember 2013 Tiril Schrøder: The motion of inetial objects Styret og administrasjonen i LNM ønsker alle gamle og nye medlemmer riktig God jul! Nyåret åpner torsdag 9. januar 2014 med en

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg FIRING UP - keramikk på de unges arena OPPSTARTKONFERANSE 22. OG 23. APRIL 2015 Norske Kunsthåndverkere initierer til et samarbeid mellom skoler, høgskoler, museer, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 30. januar - 20. februar 2010 RAPPORT FRA 2010 Velkommen til åpning av utstillingen Rapport fra 2010 Lørdag den 30.januar kl. 12 18 malerier for salg Kunstneren er tilstede.

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 Trøndelag Senter for Samtidskunst vil med dette informere om utstillingsprogrammet for første halvdel av 2013, og opplyse at vi tar gjerne imot skoleklasser for

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011

press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011 press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011 Det menneskelige mønster Hannah Ryggen i vår tid Hannah Ryggen, Gerd Arntz, Anna-Eva Bergman,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n program 2007 [arena] v e s t f o s s e n senter for samtidskunst åpning 5. mai kl. 15.00 www.arenavestfossen.com Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av ni gallerier,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Mjøsa et kunstprosjekt Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Om seminaret Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en dag på Kapp med

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud SOFT TECHNOLOGY Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 19.08. - 25.09.11 Varighet: 45 min. Påmelding og spørsmål

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time Påmelding

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Styreleder Geir Harald Samuelsen intervjuet av Line Ulekleiv

Styreleder Geir Harald Samuelsen intervjuet av Line Ulekleiv Styreleder Geir Harald Samuelsen intervjuet av Line Ulekleiv Line Ulekleiv: Du ble valgt som styreleder i Kunstnernes Hus i 2007 og skal sitte ut perioden, fram til 2011. Kan du fortelle om din bakgrunn

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

KUNSTPROSJEKTET. Mitt landskap. Deltakende kunstnere

KUNSTPROSJEKTET. Mitt landskap. Deltakende kunstnere KUNSTPROSJEKTET Mitt landskap Deltakende kunstnere Presentasjon av kunstnerne : - Gunnar Tollefsen - Siri Austeen - Hans Christian Gilje - Linn Halvorsrød - Johanne Hestvold - Olav Christoffer Jenssen

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER

FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER FOTOSEMINAR FOTOGRAFIET I DEN DIGITALE TIDSALDER 27. mai 2016 kl. 11:00 17:00 i LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM Signe Marie Andersen, Animal 16:50, 2008, C-print, 120 x 120 cm. Statoil kunstsamling Lillehammer

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 Lærerveiledning for grunntrinnet Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Marianne Heske - tour Retour Vi ønsker

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen

Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen Trøndelag Bildende Kunstnere Fjordgata 11 7014 Trondheim Deres ref.: 200904558-17 Dato: 07.01.2011 Høringssvar utredning av Trøndelag Senter for Samtidskunst og innspill fra KIV-komiteen Høringsfrist 10.

Detaljer

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950

Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Elisabeth Meyer Rapporter fra verden 1920 1950 Antatt Jan De Meyere Elisabeth Meyer 1932 limt på papp Eier: Nasjonalbiblioteket, Gyldendals bildearkiv Innhold 7 Forord 9 Elisabeth Meyer et uvanlig liv

Detaljer

Good Morning America

Good Morning America Lærerveiledning for grunnskolen Good Morning America 15.10.2015 31.01.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Good Morning America Good Morning America

Detaljer

kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling

kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling kulturskolebanken.no - Utstilling - Presentasjon - Formidling 10.15-10.35 Presentasjon av Modul i VK! 10.35-10.55 Hvordan gjør vi det i TKK! 10.55-11.15 Hvordan gjør dere det? Kulturskolebanken er en del

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT

WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT WORKSHOPS// FOTO SOM PROSJEKT BODØ - JUNI 2015 Tre dagers workshop hvor deltakerne planlegger eget fotoprosjekt med tanke på teknikk, sjanger, utførelse og presentasjon. Sted: Mediegården, Bodø Illustrasjon

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb 2013 1. utstilling 25. mai til 23. juni Bjørn Saastad Maja Povenius Kari RindaHl Endresen Bruce Naigles 2. utstilling 29. juni til 4. august Kristian Finborud Anne Valen Næss Xiaoli Duan Chris White hovedbilde

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud SOFT TECHNOLOGY Trinn: Videregående Tidspunkt: 19.08. - 25.09.11 Varighet: 45 min. Påmelding og spørsmål

Detaljer

TERJE FINNSEN. terje@terjefinnsen.com. www.terjefinnsen.com. Patricia Tveter

TERJE FINNSEN. terje@terjefinnsen.com. www.terjefinnsen.com. Patricia Tveter Noen billedkunstnere beveger seg i løpet av sin karriere gjennom en stor skala av arbeidsmåter og benytter seg av ulike stiler. Terje Finnsen er ikke en slik maler. Han hører til blant kunstnerne som har

Detaljer

LOUISE BOURGEOIS PRESS

LOUISE BOURGEOIS PRESS LOUISE BOURGEOIS PRESS 1 List of content: p. 3 Lotte Sandberg, "Kunsten og byen," Aftenposten, January 14, 2010 p. 5 Hugo Lauritz Jensen, I fyr og flamme, D2 Dagens Næringsliv, November 12, 2009 p. 10

Detaljer

Lærerveiledning for videregående skole

Lærerveiledning for videregående skole Lærerveiledning for videregående skole Love Story Verk fra Erling Kagges samling 21.05.2015 27.09.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Love Story Verk

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04.

Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport. KHiB informasjonsmøte 21.04. Oppre%else av et fakultet for kunst, design og musikk ved UiB KHiB UiB utredning fase 2 Prosjektgruppens rapport KHiB informasjonsmøte 21.04.2016 Styringsgruppen UiB: KHiB: Studenter: Tillitsvalgte: Rektor

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie Anne ingeborg Biringvad Jeg er historie Gobelin nr. 4 - akrylmaleri 130 x 135 cm. Forside: Broderi etter maleriet De ensomme gamle av Adolph Tidemand, 1849 som billedkunstner er man aldri fristilt historien

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

LÆRERVEILEDNING IRAN BAK SLØRET FOTOGRAFIER AV TAHMINEH MONZAVI. Produsenter: Vest-Agder fylkeskommune og Mimeta senter for kultur og utvikling

LÆRERVEILEDNING IRAN BAK SLØRET FOTOGRAFIER AV TAHMINEH MONZAVI. Produsenter: Vest-Agder fylkeskommune og Mimeta senter for kultur og utvikling LÆRERVEILEDNING IRAN BAK SLØRET FOTOGRAFIER AV TAHMINEH MONZAVI Produsenter: Vest-Agder fylkeskommune og Mimeta senter for kultur og utvikling Til lærer, Vest-Agder fylkeskommune og Mimeta presenterer

Detaljer

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv.

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv. Malekurs ved Jan-Ove Tuv Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) 2013 Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) Denne katalogen er laget for å gi et bredere overblikk over min kursvirksomhet. Katalogen kan fritt

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016. Firing Up. Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere

Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016. Firing Up. Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016 Firing Up Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere Situasjon i norsk skole Skolenes keramikkovner er blitt færre Lærerne som kan bruke ovnene er blitt færre

Detaljer