knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2011"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr utover det forventede

2 innhold september Kjære medarbeider 2011 Vi har lagt bak oss en sommer med stabil drift og gode tilbakemeldinger fra kunder og oppdragsgivere. I Troms er alle de nye hurtigbåtene i drift. Etter en kort innkjøringsperiode, der motorene ble tilpasset og justert og mannskapene ble kjent med de nye fartøyene, har båtene hatt 100% driftsstabilitet de tre siste ukene. Det skal tilføyes at innkjøringsfasen ble preget av noen eksterne hendelser som medførte driftsstans og store mediaoppslag. En av hendelsene som medførte driftsstans var at båten fikk en tømmerstokk i propellen. Statistisk sett skal det vel utrolig mye til for at en oter klarer å gå seg fast i propellen. Det skjedde faktisk i løpet av båtenes ti første dager i drift. Uansett synes jeg mannskap og ledelse har taklet innfasingen av de nye hurtigbåtene på en god og profesjonell måte. Det gjenstår enda noe arbeid med tilrettelegging av kaifasiliteter for å sikre at båter og kunder skal ha optimale forhold. Fylkeskommunen og havnevesenet jobber med å utbedre disse og Boreal vil bistå der det er mulig. Hurtigbåtene har et drivstoffforbruk som er mer enn halvert i forhold til gamlebåtene. Det er en økonomisk og miljømessig seier for Troms fylkeskommune. I den anledning er det gledelig å registrere den store deltakelsen på vår årlige sikkerhetsdag. Avdelingene markerte sikkerhetsdagen på forskjellig vis, som for eksempel: sykkelløp, omvisning på bedrift, demonstrasjon av sikkerhet på ferger og busser, sikkerhetsdemonstrasjon for skoleklasser og barnehager, osv. Fellesnevneren er engasjement og kreativitet. Vårt store engasjement rundt sikkerhetstenkningen viser også igjen på skadestatistikken. Antall skader i 2011 er kraftig redusert i forhold til samme periode i fjor. Fortsett sånn! Årets vakreste eventyr, Norsk Sporveismesterskap i fotball, foregikk i Trondheim i august. Kollektivtransportbedriftene konkurrerer da om hvem som har landets beste fotballag. Boreal stilte med fire lag og hevdet seg godt både på og utenfor banen. Undertegnede, som var så heldig å få delta på dette arrangementet, registrerer at en stor positiv effekt er at Boreal-medarbeidere fra forskjellige steder i landet møtes, blir kjent og deler et felles mål. I tillegg er det hyggelig å møte konkurrenter til fredelig konkurranse. Det er plass til enda flere spillere til neste år så det er bare å legge seg i hardtrening. Kanskje er vi så mange i Boreal at vi kan arrangere vårt eget interne mesterskap? Boreal Transport konkurrerer om å utvikle fremtidens ferjer..4 I ny drakt... 6 Gråkallbanen oppgraderer...8 Godt norsk...10 Fullt kjør lengst i nord...12 Festivalsamarbeid...15 Rute nr Superbussen...20 Det 23. Veteranbusstreffet...21 Antall kollektivreisende opp 4,4 prosent...22 Stryketips for nye uniformsmerker...23 Boreal markerte seg på bilfri søndag NSM 2011: Gå for Grønt Verdas vakraste arbeidsplass...31 Jubilanter Side 8 Side 16 Side 26 Vårt sikkerhetsengasjement må aldri få lov til å hvile. Boreal-navnet med logo har i løpet av noen hektiske sommermåneder blitt påført alle våre busser, båter, trikker og bygninger. Godt jobbet! Jeg ønsker dere en god høst, kjør forsiktig på sjø og land! Nedbørsrekord Ja, ja det var den sommeren. Nedbørsrekordene kom som perler på en snor. Men hei! Det betyr kanskje billigere strøm utover vinteren, tenker vi. Selv om strømprodusentene er mestere i å finne grunner til det motsatte, kan de ikke gjøre noe med vår optimisme. Vi får håpe på det beste, noe må vi jo få igjen for den begredelige sommeren. Vi er optimister i sjel og sinn, i alle fall til regningen kommer. Det krever ikke mye optimisme for å håpe at en ny utgave av knutepunktet snart kommer. Vi er her til avtalt tid med masse variert lesestoff, noe til alle. Med sensommerutgaven i hånden betyr det ikke så mye at dagene blir kortere. Vi gleder oss over det vi har og tar det som det kommer. Vi går høsten optimistisk i møte. Bjørn A. Jensen (red.) Vårt sikkerhetsengasjement må aldri få lov til å hvile. Sikkerhet er ditt og mitt ansvar. Konsernsjef Kjetil Førsvoll Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsleder. Sune Aabø Parker, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 21. oktober.

3 Lavik- Oppedal er det største fergesambandet i ytre Sognefjorden. Her er krysningen sett fra Vik i Sogn. Oppedal ligger på pynten et par kilometer nord for Vik, til høyre i bildet. Boreal Transport konkurrerer om å utvikle fremtidens ferjer Av Rolf Michael Odland Samferdselsdepartementet bestemte i september 2010 at Statens vegvesen skulle lyse ut en utviklingskontrakt der rederiene ble inviterte til å konkurrere om den mest energi- og miljøeffektive ferjen. Konkurranse om å levera den mest energi- og miljøeffektive ferja er eit viktig bidrag til å utvikla teknologi og for nå måla i klimapolitikken. I tillegg kan denne kontrakten vera eit viktig bidrag til verfts- og leverandørindustrien, uttalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i den anledning. Utviklingskontrakten gjelder for riksvegsambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. Det er utsiktene til miljø- og klimagevinst som er bakgrunnen for utviklingskontrakten. For å sikre fokus på utvikling og innovasjon vil Statens vegvesen gi tilbyderne stor frihet i arbeidet med å utvikle den energi- og miljøeffektiv ferjen. Både elektrisk drevne ferjer, ferjer med biodrivstoff og andre innovative løsninger kan være aktuelle i konkurransen om oppdraget. For at utviklingsferjen skal bli et utstillingsvindu for innovativ ferjedesign, har Vegvesenet likevel gitt enkelte krav til ferjemateriellet. Det er blant annet mål om minst prosent energi- og miljøeffektivisering for utviklingsferjen sammen lignet med ordinære ferjer som ble ferdigstilte i På dette grunnlag inviterte Statens vegvesen i juni 2011 rederiene til å søke om prekvalifisering til å delta i denne konkurransen. Det ble stilt krav til at rederiene som søkte måtte ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad, særlig fra utvikling og bygging av nye ferjer. Videre ble det stilt krav til at søker hadde den nødvendige evne til å gjennomføre utviklingen og byggingen av en innovativ ferje. Boreal Transport har siden 2008 arbeidet med å utvikle fremtidens ferje. Vi mener det er flere interessante muligheter. Både elektriske ferjer og ferjer på biogass er nevnt av Samferdselsministeren. For elektriske ferjer er en av utfordringene å utvikle et system for energilagring som tilfredsstiller krav til døgnåpne samband, det vil si der ferjen går i døgnkontinuerlig drift. Lavik- Oppedal er et slik samband Naturgassferjer basert på biogass er særlig miljøvennlig, siden biogass innebærer meget lave CO 2 utslipp. Utfordringen her er at mengden biogass er begrenset og at den i alternativ anvendelse også vil redusere utslippene (sagt på en annen måte: siden det er knapphet på biogass, vil det være det samme om den benyttes i busser eller ferjer, siden den positive miljøeffekten oppnås uansett). Videre er brenselceller basert på hydrogen et interessant valg, siden hydrogen som drivstoff innebærer de aller laveste klimagassutslippene: Direkte utslipp fra brenselceller med hydrogen som drivstoff er kun vann. Her er det kun i produksjon og transport av hydrogen det kan komme klima gassutslipp (for eksempel dersom hydrogen produseres av naturgass). Utfordringen her er med andre ord selve produksjonen av hydrogen. Vinneren av denne konkurransen vil bli med på å etablere en standard for fremtidens ferjer, og er derfor en konkurranse Boreal Transport ønsker å delta i. Boreal Transport søkte om prekvalifisering til konkurransen, og fikk i august innvilget søknaden om å delta. Frist for levering av endelig tilbud er 1. mars 2012, og den innovative ferjen som vinner konkurransen vil starte i ordinær drift 1. januar

4 Harstad, Seljestad Hammerfest I ny drakt Av B.j. I løpet av de siste tre månedene har konsernet gjennomført et altomfattende omprofileringsarbeid. Konsernleder Kjetil Førsvoll sier til Knutepunktet at han er imponert over hvor smidig arbeidet har gått. Turavdelingene i BTS var først ute med ny drakt på bussene. På bildet ser vi Lars Bjarte Tveiten ved en av turbussene som er tilknyttet selskapet. Stavanger, Revheim I henhold til salgsavtalen med Veolia, skal alt landsbasert materiell være omprofilert innen utgangen av august. Vår virksomhet til sjøs er for øvrig i god gang, og flere fartøy fremstår også ferdige i disse dager, med alt fra ny skorsteinsprofil til nye rederiflagg. - Vi har produsert metervis med klebefolie, utallige skilt i forskjellige format, bordflagg, dørmatter, roll-ups og mye annet. Jeg vil benytte anledningen Alta til å takke de ulike avdelingslederne for rask respons og godt samarbeid, sier leder markedsføring Sune Aabø Parker. Og oppfordringen gjelder fortsatt, er det noe dere savner som dere ønsker pris på ta kontakt med meg, og jeg vil være behjelpelig via våre konsernavtaler. På bildene her finner vi eksempler fra flere steder. Send gjerne inn flere bilder av folk og materiell. 6 7

5 Pakking og justering av spor: Til arbeidet med selve sporet ble det brukt en pakkemaskin som sørget for at alt ble nøyaktig og riktig utført. Det nye sporet på Ugla stasjon Sveising av skinneskjøter; For å skape minst mulig problemer for de reisende ble det meste av arbeidet gjort om natten. Her er det Tor Olav Nordgård som er i full gang med å sveising av et skinneskjøte. Gråkallbanen oppgraderer investerer 10 millioner Av Sune Aabø Parker Foto: Pål nergård Det har ved Gråkallbanen i Trondheim vært et betydelig etterslep og behov for oppgradering av infrastrukturen for trikk. Norconsult utarbeidet i 2008 rapport om standard og utbedringsbehov for trikken i Trondheim fram mot 2025, og denne rapporten benyttes som utgangspunkt og arbeidsverktøy for hvilke utbedringer som bør prioriteres, til det beste for passasjerene. Hoem Bru; Den største oppgaven denne gang var sandblåsningen og overflatebehandlingen av Hoem Bru som ble godt pakket inn for jobben. Årets oppgradering og utearbeid startet med hogst. Området fra Bergsligaten til Bygrensen og dobbelt sporet ble prioritert på grunn av store trær. Til neste år vil hogsten gjøres i samme omfang, da det viser seg at det er svært gode vekstvilkår langs banen, sier teknisk sjef Pål Nergård. Teknisk avdeling har i år jobbet mye natterstid for å forberede mest mulig til pakking og justering av sporet. Store deler av nattarbeidet har vært sveising av skjøter i samarbeid med eksterne leverandører. Planen var å sveise 90 skjøter, men etter en omprior itering av midler er vi nå oppe i ca. 130, noe som gir betydelig bedre komfort for passasjerene og vognførerne. Våre elektrikerne har hatt nattarbeid i forbindelse med utskifting av kjøreledning, ny signalkabel Bygrensen Breidablikk, nye master m/utliggere samt tre nedrivinger av kjøreledning (Munkvoll, bysporet, Hoem bru). Daglig leder Eirik Rambech-Knoff berømmer hele organisasjonen som virkelig har vist flott innsats, Tor Olav Nordgård fra teknisk avdeling sammen med en ekstern leverendør sjekker at alt er som det skal før skjøten kan sveises. og tilføyer; - Sporet på Ugla og Lian har blitt byttet ut. Mye av arbeidet som ble gjort på forsommeren, først og fremst bytting av spor og sveising, var forberedelser til pakking og justering av sporet som ble utført i juni og juli. Vi har i år kjørt ut mer pukk enn tidligere, noe som har gjort at sporet er mye mer stabilt enn det tidligere har vært. Den største, og kanskje mest merkbare investeringen i år, er sandblåsing av Hoemsbrua. Dette er nå fullført, men pga. nedfall av stillas vil det bli etterarbeider på rekkverk, muligens også gangbaner til høsten. Tiltak som gjennomføres i 2011 Nytt spor Ugla stasjon og Lian stasjon Sveising av skinneskjøter Skogrydding langs sporet Pakking og justering av sporet Overflatebehandling av Hoem bru Nye master og utliggere Reparasjon av skinnebrudd på bysporet Ny signalkabel Bygrensen Breidablikk Ny kjøreledning Bergsligt Nyveibakken 8 9

6 Biter det snart? Grzegorz Zaborowski og Jerzy Rauhaut nyter det fine været mens de tålmodig venter på at fisken skal bite. Godt norsk Av Inger Lise Reiestad Boreal Transport Sør har i samarbeid med Læringsnettverket/Allservice fått tildelt midler fra program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Midlene brukes til å styrke de muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdighetene til 24 av våre utenlandske bussjåfører. Det tok ikke lang tid før storfangsten dukket opp: Aga Niedzwiecka kan smilende konstatere at dagens middag er sikret. i Bakgrunnen ser vi Jerzy Rauhaut, og Cezary Kordalski. Basert på ulike tester er deltakerne delt i to grupper. For den ene gruppen er målsetningen å styrke tilegnelsen av innholdet i beredskapsinstruksen, arbeids instruksene, ruteheftet, befordringsvedtektene, bruksanvis ningene, interne og eksterne infor masjons skriv samt å kunne være en aktiv deltaker på sjåførmøtene og i sosiale sammenkomster. Den andre gruppen lærer å bruke sjåførhånd boka aktivt, lese og skrive referat, skrive logger, skrive innlegg i interne blad og å kunne kommu nisere skriftlig med kunder, kollegaer og ledere. Språkopplæringen bidrar til å forbedre kvaliteten på arbeidet og sikrer at vi fortsatt yter service utover det forventede. Samtidig styrkes utbyttet av annen opplæring som tilbys i henhol til Yrkes - sjåfør direktivet og bussbransjens eget opplæringsprogram Kompetanseløftet. Bedre språkkunnskaper bidrar også til flere utviklings- og karrieremuligheter i konsernet. Siste dag i august ble undervisningsrommet byttet ut med båt. Strålende sol, stille sjø og godt fiske ga kursdeltakerne en flott opplevelse og nyttige språkkunnskaper denne dagen om fisk. En vellykket avslutning på kurset der deltakerne fikk prøve seg i både norsk dagligtale og fiskekunnskapene. 5 i BT om Kvalitet Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å levere god kvalitet? Magnus H. Gjeitanger Vognfører VTB Gråkallbanen Som vognfører er god kvalitet et nøkkelord i alt du gjør, både overfor kundegruppen og teknisk materiell. Streber du etter best mulig kvalitet i det du gjør, vil også miljø og sikkerhet være best mulig ivaretatt, og kundegruppen mest mulig fornøyd. Kvaliteten er også nedfelt i lover og regler som brukes og følges daglig. Så kan man bruke dette til det beste for alle, skal man ha en god dag på jobb. Så får man prøve å forbedre kvaliteten underveis, hvis mulig. Mattias Højsgaard Leder TEF Å levere god kvalitet for meg vil være at kunden føler seg trygg på at Boreal Transport vil levere et utmerket produkt. Kunden skal vite at sjåføren er hyggelig og utadvendt, videre må kunden vite at vi har rutiner som følger opp alle avvik fra normalproduksjon og at vi setter kunden og miljøet i fokus. Dette gjøres via en god kommunikasjon, systemer og våre ISO sertifikater

7 Lang, lang rekke på Nordkapp-platået. Det skal god samordning til for å frakte cruiseturister på en dag. Fullt kjør lengst i nord Av Sune Aabø Parker Foto: Kjell Bendik Pedersen Det er sommer og de vet hva som venter dem, Boreals avdeling i Honningsvåg. Det har sin pris å ligge så strategisk plassert på Magerøya og være porten til Nordkapp. På det meste firedobles folketallet i den lille byen. Honningsvåg får årlig godt over hundre cruiseanløp, bare Bergen, Stavanger og Geiranger har flere. For avdelingsleder Kim Sandberg og trafikkassistent Helge Thomassen byr dette på travle sommere. Honningsvåg hevder å være den nordligste byen i verden. Lærde strides om dette, men er helt klart en av de største cruisehavnene. Sommeren i år har forløpt som den alltid gjør. Mye å gjøre, mange busser og sjåfører i sving, vekslende vær gjerne innenfor samme dag. De mest hektiske dagene innebærer full aktivitet fra tidlig morgen til langt over midnatt, hvor det så starter på igjen tidlig morgenen etter, forteller avdelingslederen. Hvordan sikrer dere bemanningen i sommersesongen? Først og fremst må jeg si at sjåførene, både fast ansatte og tilsatte for sommeren, gjør en helt utrolig jobb. Vi trenger vesentlig flere folk og busser om sommeren. Noen kjører mer enn andre naturligvis, men både fast ansatte og et knippe andre sjåfører kjører det lovverk og kjøre- og hviltidsregler tillater, sier Sandberg og puster lettet ut. Hvordan arter en stor cruiseanløpsdag seg? På en av de virkelige store dagene kjører vi ca gjester de 35 kilometerne fra Honningsvåg til Nordkapp og tilbake. Trafikkassistent Thomassen kan fortelle om Bratte stigninger, gjerne innslag Et av de drøye 100 cruiseskipene i året som legger turen innom Honningsvåg og Nordkapp. Her representert ved det tyske cruiseselskapet AIDA. av tett tåke, reinsdyr, syklister, bobiler og andre utfordringer på veien, kombinert med et trangt tidsskjema gjør det utfordrende for bussene som er i sving en slik dag. Når ikke nødvendigvis alle busser er like nye og noen av dårligere kvalitet enn andre, så kan man også forvente tekniske utfordringer av ulik art på slike dager. Sjåførene er derfor vant med, og takler på imponerende vis, at kjøreplanen og beskjedene de får ved arbeidsdagen start, kan endres underveis. 5 i BT om Kvalitet Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å levere god kvalitet? Per Hansen Driftssjef, BTN Å levere god kvalitet er for meg det samme som å levere et produkt som er i henhold til de krav markedet har til vårt produkt. Slike krav kan fremkomme gjennom kontrakter med våre oppdragsgivere, forventninger blant våre passasjerer eller krav som vi har satt til oss selv i kraft av at vi er ISO-sertifisert. At vårt selskap klarer å levere god kvalitet betyr mye for vårt omdømme. Å lykkes med vår omdømmebygging er viktig for selskapet. Og ikke minst skaper det en positivitet blant våre ansatte. I kollektivbransjen er det særdeles viktig at vi har fokus sikkerhet og kvalitet pga. de store konsekvenser det kan få hvis vi feiler. Leif Almås Kvalitetsleder Helgelandske I mitt daglige virke skal jeg bidra til å sikre at vi leverer kvalitet. Jeg arbeider med kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemer. I vår terminologi defineres Kvalitet som en helhet av egenskaper som for eksempel et produkt har, og som går på evnen til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. Kvalitet er et enten/eller begrep. Enten tilfredsstiller man, eller ikke. Som Gorbatsjov sa; man kan ikke være litt gravid. Den enkelte medarbeider leverer kvalitet når han har utført det dagsverk som er forventet av ham Veolia leverer kvalitet, når vi leverer det vi har lovet. Eksempelvis forventes det at rutetid holdes i følge rutetabeller for våre båter og busser. En annen innfalsvinkel er at det forventes av omverdenen, våre kunder, at vi informerer om driftsforstyrrelser enten de er planlagte eller ikke. -Så for meg er kvalitet å holde det jeg har lovet

8 - Jeg har større felger enn 50 Cent! Cruise med Jan til Rått og Råde Vi gjør som i fjor og setter opp ekstrabusser til RxR. Unn deg en stretched ride til festival du også! Festivalsamarbeid Stavanger har et godt renommé som kultur- og festivalregion og sommeren 2011 har ikke vært noe unntak. Tur- ekspress og flybuss i Boreal Transport Sør valgt å samarbeide med tre av de store. Disse er Sandvolleyballturneringen i månedsskiftet juni/juli, TallShip Races den siste helgen i juli og sist men ikke minst, Musikkfestivalen Rått og Råde første helgen i september. Av Ragnar K. Høibakke Hvordan kommer jeg dit? Skann QR-koden eller finn din reiserute i Reiseplanleggeren. - Vi synes det er spesielt moro at oppdragsgiveren vår har benyttet seg av en morsom og leken måte å presentere vårt samarbeid på. Noe plakaten her er et tydelig bevis på, sier daglig leder i Boreal Transport Sør AS Anders Erik Hansen. Det skal være givende på flere plan å inngå slike samarbeidsavtaler, og helst gi mer tilbake enn det koster. Det vi bidrar med, og som er etterspurt, er fordelaktige priser på Flybussen for deltakere. Rabatten avhenger av hvor mye annen kjøring vi ser at vi kan få tildelt av arrangørene og hva annet de kan tilby som vi kan ha nytte av. På Rått og Råde festivalen har vi også stilt til rådighet en turistbuss som er helprofilert i festivalens logo i en gitt periode. Denne sommeren har vi prioritert ekstra å få logomarkedsført Boreal Transport. Logoen har vi funnet igjen både på reklametavler, i helsides annonser i avisen og i festivalaviser. Om vi får nok igjen er alltid en vurdering. Det vi kan konstatere er at flere og flere har sett navnet Boreal Transport og vår nye logo. På hjemmesidene til Flybussen.no/stavanger er økningen i antall klikk denne sommeren økt med 42% mot forrige sommer. For andre år på rad ble musikkfestivalen populært forkortet til RXR på Lassa i Stavanger 1. til 3. september Festivalen er blitt Rogalands største musikkfestival og er åpen for hele familien. Sammen med vår oppdragsgiver Kolumbus har vi valgt å samarbeide med festivalen for første gang. - Når så mange mennesker samles på ett sted er kollektivtransport avgjørende på hvordan totalinntrykket av arrangementet oppleves, sier Ole-Marius Norvik som representerer festivalen. Årets headlinere på Rått & Råde festivalen: Robyn, 50 Cent, John Fogerty og Veronica Maggio. Derfor kontaktet vi Boreal og Kolumbus for å sørge for en profesjonell planlegging av transporttjenestene. Vi er glade begge selskapene ble med og samtidig er med å spre positiv blest om festivalen. Det noe unike med festivalen er at den har et sterkt familiefokus, og barn under 12 år kommer gratis inn i følge med foresatte. Dessuten legges det opp til et variert program med heavy metal bandet Immortal i den ene enden til Vamp i den andre enden. Hovedattraksjonene i år må likevel sies å være rapperen 50 Cent, elektrodivaen Robyn, Creedencefrontfigur John Fogerty og popartisten Veronica Maggio. Og for å krone det hele på hjemmebane, alltid scenevante Kaizers Orchestra. Debutåret i fjor ble en suksess, der blant annet A-ha, Band of Horses, Ozzy Osbourne, The Prodigy, Mew og Madcon gjestet Stavanger. 5 i BT om Kvalitet Hva betyr det for deg eller hva legger du i det å levere god kvalitet? Reidar Nilsen Leder Forretningsutvikling BT Å levere god kvalitet er for meg at kunden er fornøyd med tjenesten eller varen. I de fleste tilfeller vil kvaliteten avhenge av prisen som kunden er villig til å betale. Polo og Golf er jo utmerkede biler, men kan jo komme til kort i forhold til en Mercedes dersom man ikke tar med prisen i betraktningen. Vår bransje fokuserer i stor grad på minimumskrav og våre kunder er i all hovedsak opptatt av pris. Kvalitet blir dermed å oppnå minimumskrav så rimelig som mulig. Samtidig så har vi våre passasjerer å tenke på, som kan ha andre krav og forventninger, noen mener faktisk at kollektivtransport bør være gratis, andre mener at bussen bør stoppe utenfor akkurat deres dør flere ganger om dagen. Men når alt kommer til alt er god kvalitet at kunden er fornøyd. Dette gjelder de av oss som snakker med passasjerene, som har dialog med oppdragsgivere eller som hovedsakelig samarbeider med kollegaer. Det handler om å gjøre jobben vår så godt som vi kan, melde ifra om ting som bør bli gjort bedre, behandle kunder og kollegaer med åpenhet og respekt og smile så ofte som man kan. At en billettmaskin, kunde eller en kollega har hatt en dårlig dag, for være sin egen sak. Det bør ikke hindre oss i gjøre vårt beste og være stolt av den viktige jobben vi gjør

9 Olav Kongestøl fikk æren av å kjøre jomfruturen med et knippe utvalgte passasjerer. Stavangerordfører Leif Johan Sevland kunne endelig sende Nullen avgårde på sin jomfrutur i Stavanger sentrum. Rute nr. 0 kjører rundt nullen og koster null og niks. Av Sune Aabø Parker Mandag 22. juni fikk Stavanger en splitter ny sentrumsbuss, populært kalt Nullen. En tur rundt nullen er at godt gammelt Stavangeruttrykk for å ta seg en tur rundt nabolaget, i dette tilfellet ringen rundt Stavanger sentrum. Boreal Transport skal drifte ruten på oppdrag fra Stavanger Kommune og Kolumbus. En stolt og glad ordfører skal til å dra i gang en allsang; En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør februar i år bevilget Samferdselsdepartementet (Transnova) 1,5 millioner kroner til et prøveprosjekt med gratisbuss i Stavanger sentrum. Politikerne viste umiddelbart velvilje og klarte så å bevilge like mye ressurser til drift. Politikerne stilte opp i hopetall da stavangerordfører Leif Johan Sevland åpnet ruten. Ordføreren hilste tilbudet velkommen, og fortalte at forslaget kom opp første gang allerede i Den populære ordføreren som går av etter høstes valg var ikke snauere enn at han benyttet jomfruturen med å stemme i allsang. En bussjåfør, det er en mann med godt humør, gjallet raskt i bussen. Ruten har 7 stoppesteder sentralt i sentrum. Dette betyr at sentrum knyttes nærmere buss- og togforbindelsene ved Byterminalen, og to av de større parkeringsanleggene Jernbanelokket og St. Olav. Kolumbus inviterte samtidig brukerne av bussen til en rebuskonkurranse på holdeplassene. Blant deltakerne det bli trukket ut en heldig vinner av et sentrumsgavekort på kroner og hele 20 vinnere av Flexipass fra Kolumbus. For privatbilister finnes det derimot en liten hake. Det vil det bli vanskeligere å ta seg fram med privatbil i Stavanger sentrum. Samtidig tester nemlig kommunen ut en sentrumspakke der det blir flere gågater i handlesentrum og færre parkeringsplasser i de berørte gatene. To busser vil være i drift fra klokken åtte om morgenen til butikkenes stengetid på hverdager, og vil ha avgang hvert 10. minutt. Gratisbussen er i utgangspunktet en fire måneders prøveordning. Ellers var gratisbussen i full drift på bilfri søndag i Stavanger 4. september. Kolumbus arrangerer en rebuskonkurranse på de ulike stoppestedene i sentrum

10 knutepunktets kryssord nr premie: Strykejern 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 21. oktober Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

11 Superbussen Det 23. Veteranbusstreffet Den er 15 meter lang, har 18 dører og er utviklet av den tidligere nederlandske astronauten Wubbo Ockels. I tillegg er den miljøvennlig drevet av el-kraft og har en toppfart på hele 250 kilometer i timen. Som i gamle dager, slik det var ved mange av landets rutebilstasjoner. mange forskjellige selskap med mange forskjellige karosseri og farger.. Fremst: Jc en 1981 mod Volvo/Repstad (Snertigdal Auto) nå Vestoppland Bussveteran. Den adre er: E mod. Scania-Vabis/Repstad. (Gjøvik og Vardal Bilruter) også tilh.vestoppland Bussveteran. Av Sune Aabø Parker Dette gjør den til verdens raskeste elektriske buss, og nylig ble den testkjørt i Dubai. Den tidligere Ferrari formel-1 designeren Antonia Terzi har designet bussen. Hun har tatt det beste fra Formel-1 verdenen inn i bussdesignet, og bygget den i det ultralette materiale karbonepoxy. Bussen er tiltenkt å gå i rute mellom Abu Dhabi og Dubai og tilbakelegger de 7 milene på under en halvtime. Om dette er noe for Boreals oppdragsgivere, gjenstår å se. I dagene juni arrangerte Rutebil Historisk Forening (RHF) det 23. årlige Veteranbusstreffet. Denne gang var det Drammen og Omegn Busshistoriske Forening (DOBHF) som stod som arrangør i anledning av at Drammen feirer sitt 200 års jubileum. Etter den offisielle åpningen ble Drammensordfører Tore Opdal Hansen guidet rundt på utstillingsplassen av arr.komiteens leder Nils Zimmermann. Av Svein Emil Stueland, Leder RHF Arrangementet som er alltid knyttet opp til RHF s landsmøte og foregikk på utstillingsplassen ved Tollbodkaien, sentralt med gangavstand til sentrum. Til årets treff var det innen fristens utløp påmeldt 100 enheter. Beklageligvis ble det noen få avmeldinger og en og annen som fikk stopp underveis. Men med noen etternølere havnet man på hele 97 veterankjøretøy i kategorien: rute, tur, gods og kombinertvogner. Med et slikt antall, var denne utstillingen med påfølgende kortesjetur sansynligvis den største som er avholdt i Europa noen gang og hvor alle kjøretøyene er fra samme land! Det var en god nasjonal spredning på kjøretøyene, men naturligvis flest fra det sentrale Østlandet. Trolleybuss F-5011 en 1938 mod. Ransomes, Sims & Jef med påbygg fra Hønefoss Karosserifabrikk (HØKA) dette er den ene av Drammens 2 trollybusser som er bevart men som av naturlige årsaker ikke er kjørbar for egen maskin. Drammen hadde nordens første trolleybussanlegg fra Trolleybussdriften ble nedlagt i

12 Antall kollektivreisende opp 4,4 prosent Stryketips for nye uniformsmerker I forbindelse med navneskifte ble det delt ut nye merker til de ansatte som skal brukes på de gamle uniformseffektene. Disse skal strykes eller syes på skjorter, jakker og evt. capser som har den gamle logoen. Dette gjøres på en ganske enkel måte. Her kommer noen tips: Av B.J. Stryking: Det du trenger er et strykejern, strykebrett og et stykke bakepapir. Stryk skjorten først for å få unngå eventuelle rynker, legg så merket over den gamle logoen legg bakepapiret over... Stadig flere nordmenn reiser kollektivt. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2010 gjennomførte norske reisende 500 millioner reiser med buss, bane og båt Kilde: SSB Dette er en økning på 21 millioner reiser fra 2009, som utgjør en økning på 4,4 prosent. Det er buss som er mest populært av transportmidlene. Det er kanskje heller ikke overraskende at byområdene har mest kollektivtrafikk. I 2010 reiste 504,8 millioner passasjerer kollektivt, hvorav 62 prosent var busspassasjerer. I 2009 var det totale passasjertallet 483,7 millioner. Dette utgjør i gjennomsnitt 85 bussreiser per nordmann, mot 82 bussreiser per innbygger i Ser man på de fylkesvise tallene, ligger Oslo og Akershus langt over gjennomsnittet. Der reiste hver innbygger i snitt 110 ganger med buss i Finnmarkingene derimot, reiste kun 21 ganger i snitt med buss samme år. Banefylkene Sør-Trøndelag og Hordaland ligger på andre- og tredjeplass over flest reiser per innbygger i 2010, noe som indikerer at bane stimulerer til økt kollektivandel. Togproblemene de siste årene har heller ikke skremt nordmenn fra å reise med tog. For selv om det er snakk om en liten økning, valgte flere av oss tog som transportmiddel i Jernbanen hadde totalt 57,7 millioner passasjerer i 2010, som totalt reiste hele tre milliarder togkilometer i Økningen var på passasjerer fra Dette er likevel en nedgang fra 2008 på nesten en million, da jernbanen hadde totalt 58,6 millioner passasjerer.... stryk med bevegelse og høy varme i sekunder. Vær ekstra nøye med kantene og hjørnene. Ikke bruk damp voila; ett stykk skjorte klar til bruk! Samme prosedyre følges ved påstryking av de sorte merkene på jakker, caps o.l. Vær oppmerksom på at stryketiden kan være noe mindre, alt etter tekstiltype. Fjern den gamle logoen først, er denne limt på kan dette enkelt gjøres ved å varme limet opp med strykejern eller hårføner og dra merket forsiktig av. Merk: Plagg krymper ved første vask, derfor er det viktig at nye skjorter vaskes en gang før merkelappene strykes på. Etter påstryking bør ikke plaggene vaskes på et par døgn. Merkene kan også syes på, dette gjøres enklest ved at du stryker merket på før du syr med maskin eller for hånd innenfor kanten. P.S. Har du ikke strykejern, kan du vinne et ved å levere inn kryssordet i dette bladet. Lykke til! 22 23

13 Mange trosset det dårlige været og møtte opp til StaRaSoSa-rittet. Inne i denne møljen av ivrige syklister fantes også flere fra Team Boreal, de kom bare ikke med på bildet. Boreal markerte seg på bilfri søndag Av Sune Aabø Parker Flomvarsel og pøsregn til tross, det var syklistenes dag i Stavanger sentrum søndag 4. september. Store deler av Motorveien E39 og Stavanger sentrum var stengt for biltrafikk fra klokken til syklister fikk markert seg sterkt i sykkelrittet StaRaSoSa, og Team Boreal stilte mannstekt. Før første gang på nærmere 40 år kunne syklende og gående ta motorveien ved Stavanger i bruk. Under arrangementet ble det grillet og underholdt her midt på E39. Heia Team Boreal! Petter Danielsen er en ivrig syklist og er selvsagt med på sykkelrittet. Sykkelrittet var et hovedelement i «Bilfri dag», i tillegg til arrangementer på de avstengte hovedinnfartsveiene til Stavanger sentrum. Veldedige organisasjoner og politiske partier bidro både med informasjon og valgflesk til våte publikummere. StaRaSoSa-rittet kom i stand etter initiativ fra sentrale politikere i Stavanger, og består av tre løypetraseer og klasser; en lang løype på 78 kilo meter for elite- og aldersbestemte klasser og alle som ønsker å konkurrere. Denne hadde start og mål på torget i Stavanger sentrum, og gikk som rittets navn tilsier - innom både Randaberg, Sola og Sandnes i tillegg til Stavanger. I tillegg var det en turløype på 35 kilometer for «folk flest» og en valgfri familieløype rundt Stavanger sentrum på inntil 10 kilometer med inntil ni innlagte og valgfrie poster underveis. Boreal Transport valgte i forbindelse med navne- og Endelig i mål: Boreals Sten Ove Jensen (bak til høyre) kom inn til en meget sterk 12. plass, selv med fall. Han vant for øvrig sin aldersklasse. profilbyttet å markere seg i Stavanger denne dagen. Selskapet stilte opp med en av de nyeste turbussene i startområdet, midt på Torget i Stavanger. I tillegg hadde vi logoprofilering og stilte med syv ryttere i sykkelrittet. Deler av støtten gikk direkte til 10 veldedige organisasjoner i Rogaland. Man kunne selvfølgelig ha ønsket et bedre vær, når man oppfordrer byens befolkning til å sette bilen hjemme og velge sykkel eller kollektivtransport, sier Sven Kloster Olsen som syklet for Team Boreal. Som forventet forløp ikke dagen seg kjemisk bilfri, og de som likevel måtte ut å kjøre måtte belage seg på lange køer og omveier for å komme seg frem. Stavanger er en av søkerne til sykkel-vm i 2016, og det var leid inn helikopter for å filme byens befolkning på sykkel denne dagen til søknadsvideoen. Mange trosset været, men det ble flere regndråper enn syklister denne dagen

14 Norsk Sporveimesterskap i fotball ble i slutten av august avholdt i Trondheim. Her ser vi Boreals seniorlag i kamp mot Oslo, en jevn lamp kamp vi lenge ledet men til slutt tapte 5-3. Oldboyslaget fra Boreal som tok gull under årets NSM. Bak fra v: Klaus Ramberg, Tomasz Kazimierczyk, Kjetil Førsvoll, Knut Blomstervik, Kenneth Vold og Krystoff Was. Foran fra v: Victor Calderone, Tore Korsnes, Åge Elven, Njål Stangeland og Dariusz Kosiec. Damene endte til slutt på en tredjeplass: Bak v: Anita Krogsrud, Gro Matingsdal, Kirsten Skretting og Nina Kinge Andersen. Foran fra v: Margit Viga, Elisabeth Michaelsen og Grete Ulseth. NSM 2011: et fotballeventyr Like sikkert som sommeren er over og skolene kommer i gang, er det duket for fotballturneringen i regi av Norsk Sporvei Mesterskap (NSM). Årets mesterskap ble den siste helgen i august arrangert i Trondheim, og etter fjorårets gode resultater i Tromsø var det store forventninger til hva Boreal Transport kunne ta med seg hjem av pokaler og ære. Av Mathias Højsgaard Foto: Åge Elven & Margit Viga Som vanlig stilte vi lag i alle de fire klassene; Senior, Old Boys, Damer og Veteran. Et solid antall spillere fra Sør-vestlandet ble denne gang forsterket av et knippe både dyktige og ivrige spillere fra Boreals avdeling i Gråkallbanen. Dette, sammen med nye, flotte, Borealdrakter, lå alt til rette for en medaljehøsting etter beste tradisjon. Et tett kampprogram både fredag og lørdag gjorde sitt på spillerne, spesielt siden noen av dem spilte på flere av lagene. Dette førte etterhvert til slitne ben og trette kropper. Løsninger måtte finnes, og omrokkeringer måtte til for å få avsluttet på best mulig måte. Etter at de siste kampene var avsluttet lørdag ettermiddag kunne vi til slutt halte oss tilbake til hotellet med en Gullmedalje i Old-Boysklassen, en sølvplass i senior, og to tredjeplasser, en for damene og en for veteranene i bagasjen. Så dermed var stemningen sikret på banketten senere på kvelden. Med base på Royal Garden lå alt til rette for et vellykket opphold, både sosialt og sportslig sett. Sosialt sett var også selve arrangementet vellykket. Til og med værgudene var med oss, dermed ble selve arrangementet en hyggelig opplevelse for alle de tilreisende lagene. Fredag ble vi til og med invitert på tur med Gråkallbanen til Lian, hvor vi foruten fikk nyte den flotte naturen også ble servert et godt måltid. Servicen her var naturlig nok utover det forventede. Dette ble, sammen med premieutdelingen, et av høydepunktene på denne årlige tradisjonelle fotballturen, og vi gleder oss allerede til neste år og Bergen. Noen av spillerne spilte på flere lag, noe som førte trette ben og slitte kropper. Et forsterket veteranlag kom på tredjeplass i sin klasse. Bak fra v: Kirsten Skretting, Krystoff Was, Dariusz Kosiec, Trond Sviland, Ermias Tadesse og Bjørn Anker Øien. Foran fra v: Tomasz?, Elisabeth Michaelsen, Rolf Kolnes og Margit Viga. Seniorlaget tok en flott andreplass. Bak fra v: Kjetil Førsvoll, Fredrik Næss, Knut Blomstervik, Mathias Højsgaard og Åge Elven. Foran v: Klaus Ramberg, Martin Reberg, Njål Stangeland, Sven Kloster Olsen og Piotr Niedzwiecki. Banketten ble en hyggelig opplevelse for vinnerne. 27

15 Et miniportrett av Driftsleder Buss, avd. Hålogaland: Gå for Grønt Sommerslutt og oppstart av ny Gå for Grønt sesong hører sammen. I tradisjonens tro er oppkjøringen til 2011/2012 sesongen nå i full gang. Med ny ligaledelse og enkelte endringer ønsker vi å skape nytt liv og stort engasjement for miljøet, sikkerheten og helsen i Boreal Transport. Av Martin Reberg Nå som en ny sesong Gå for Grønt for alvor blir sparket i gang igjen blir det selvfølgelig med de samme fokusområdene som tidligere, miljø, helse og skader. Foruten en ny ledelse bestående av Nils Moldbrekke, Phong August Pham, Mona Rasmussen og undertegnede Martin Reberg vil fornying av konseptet skape en ny giv. Denne sesongen vil det bli satt større fokus på tiltak som gjennomføres for bedre helse, reduksjon i negativ miljøpåvirkning og reduksjon i skader på materiell. Dette med tiltak er ikke noe nytt i seg selv i Gå for Grønt sammenheng, men som følge av mange positive effekter rundt om i avdelingene, ønsker vi nå å belønne slike tiltak enda mer enn tidligere. Et eksempel på slike tiltak er dette tiltaket som ble sendt inn av fjorårets vinner Alta: Under årets dekkskifte, er fokuset stort på riktig dekktrykk da alle vet hvor mye dette har å si for forbruket av diesel Dette var et enkelt, men veldig bra tiltak som avdelingen fikk ekstrapoeng for. Man trenger altså ikke finne opp kruttet for å score poeng på tiltak i Gå for Grønt. Tiltak som fører med seg noe positivt innen et av fokusområdene vil belønnes etter de nye reglene! Premiering Det er ønskelig å endre månedspremien fra bonus på lønn slik det er i dag, til en sum som tildeles avdelingen, som kan bruke midlene til det de ønsker for å styrke fellesskapet. Facebook Det jobbes også med å opprettes en facebook side for G4G. Knutepunktet For å få mer fokus på de gode tiltakene som gjennom føres endres fremstillingen i knutepunktet. Dette håper vi vil føre til at flere leser om hverandres tiltak og på den måten kan lære av og motivere hverandre på hva man kan gjøre for å forbedre seg. Månedstema/fotokonkurranse Hver måned settes et nytt tema av ligaledelsen (eks: Bruk av sikkerhetsbelte, godt arbeidsmiljø osv). Avdelingenen oppfordres til å sende inn bilder som omhandler temaet. De tre beste bildene vil bli belønnet med ekstrapoeng (1, 3, og 5). Rangering gjøres av jury bestående av ledelsen, det beste bildet vil bli publisert på månedsplakat og i knutepunktet. Ellers jobbes det med å forbedre intranettsidene, forenkle plakatene og månedsrapporteringen samt at vi ser på måter å gjøre større stas på vinnerne. Så snart alt er klart i forbindelse med det nye Gå for Grønt vil det bli sendt ut detaljert informasjon til alle Gå for Grønt ambassadørene. Vi i ligaledelsen ser frem til å komme i gang med sesongen og vi vil oppfordre alle avdelinger til å mane opp til innsats slik at vi får en rekord jevn og spennende konkurranse. Avdelingene som viser størst engasjement og gjør mest for å forbedre seg på miljø helse og skader skal være de som gjør det best i konkurransen. Roger Mikalsen Driftsleder i Bussavdelingen i Hålogaland, Roger Mikalsen, er født i Harstad i Roger er oppvokst i Kvæfjord og har gjennom skolegang og utdannelse bodd blant annet i Narvik der han gikk på Teknisk Fagskole i perioden Så flyttet han til Oslo der han gikk på ingeniørhøgskolen i årene mellom 1987 til Etter dette bodde han tre år i Hammerfest der han jobbet som teknisk konsulent i FFR før han dro tilbake til Narvik ny skolegang i økonomi og ledelse. Han er utdannet Bilmekaniker, maskiningeniør og bedriftsøkonom. Før han begynte i Boreal Transport Nord i juni 2011 har han blant annet jobbet som bilmekaniker, kjørt bergingsbil for Falken (under utdannelsen i Oslo) og NAF veipatrulje. Han har også drevet 3 bensinstasjoner og satt en periode på seks år i NHO s hovedstyre som styreleder for Bensinforhandlernes bransjeforening. Som Teknisk konsulent hadde han blant annet ansvar for innkjøp av busser, vogntog og leiebiler. Roger Mikalsen bor i Harstad sammen med kona Lisbeth som han giftet seg med i 2010, til sammen har de fire barn. På fritiden er han en ivrig spinner (sykkeltrening) og liker å gå på rypejakt, men best av alt liker han å tilbringe tid på hytta i Kvæfjord. Hva er du mest opptatt med for tiden? Har en spennende tid hvor det meste er nytt på jobben, avdelingen startet opp i nytt anbud og det har vært en utfordrende tid, ellers skal vi gjennom Iso sertifisering i løpet høsten, gamle busser skal selges, nye regler for oppfølging av langtids sykemeldte samt å få en god kommunikasjon med Troms Fylkes Trafikk. Hva er det beste med jobben din? Masse nye kolleger, spennende jobb i et stort konsern, det er en kjempeomveltning fra å drive for seg selv på en bensinstasjon. Hva får deg i godt humør? Godt vær, komme på hytta i helgene sammen med kona, og de barna vi klare å overtale til og bli med Hva leser du helst? Krim og dokumentar, og så mye aviser jeg har tid til(avisoman). Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Jeg foretrekker naturprogram, psykologiske thrillere, dokumentarer om historiske hendelser og så selvfølgelig nyheter. Hva er favoritt musikken? The Hooters, Postgirobygget, Røyksopp,. Favorittmat? Langtidsstekt lammelår, eller sterk Bacalao, selvfølgelig med Kvæfjord potet, hvis jeg kan lage det selv og nippe til en rødvin mens jeg kokkelerer er det topp Hva er Harstads beste side? Nærheten til turområder og en fantastisk skjærgård, festspillene og kort vei til Kvæfjord. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? SOS barnebyer, har lagt merke til innsatsen Deres, spesielt i østblokk land. Hva drømmer du om for framtiden? Tilbringe vinterhalvåret på en liten vingård i nord Italia, kanskje ved Imperia kysten, Italia s riviera, 28 29

16 Verdas vakraste arbeidsplass For nokre år sidan slutta eg å reisa utanlands i sommarferien. Det var fleire grunnar til det. Eg opplevde eit par veker med over 40 varmegrader i Sentral-Europa, ungane mine byrja å oppføra seg som apekattar når dei var om bord i fly og eg blei meir bevisst på at det ekstreme forbruket vårt av flybensin gjer framtida til desse apekattane meir usikker. Den viktigaste grunnen var likevel erkjenninga av at eg hadde verdas vakraste turmål like utanfor stovedøra. Me er så vane med alt det vante, for det har me vent oss til, syng Øystein Sunde. Det me går og trør oppi til dagleg blir kvardagsleg, same kor fantastisk det er. Slik er det også med landskapet me beveger oss i. Folk valfartar ifrå heile verda for å oppleva norske fjordar og fjell. Me som bur her er tilsynelatande mest opptekne av korleis me kan få bygd bruer og tunnelar for å unngå den spektakulære naturen vår. Men kanskje er dette i ferd med å endra seg? I midten av juni sat halve landet klistra framføre TV-skjermen for å følgja hurtigruteskipet MS Nord- Norge frå Bergen til Kirkenes. Det er i grunnen litt komisk at ein må sjå det på TV før ein skjøner kor fantasisk kystleia vår er. Eigentleg burde ein kvar busstur utanfor bygrensene i dette landet vore definert som sightseeing. Viss ein vel og sjå på reising som sightseeing, blir det ei større oppleving. Og då får ein også mykje meir med seg. Eg har sikkert reist med ferje til og frå Stavanger mange hundre gonger. Sist eg gjorde det, var det nokre niser som leika seg ved sida av båten. Eg hadde nok ikkje lagt merke til dei viss eg hadde sitte med nasen ned i laptopen. Det er eigentleg ein fantastisk ting å reisa. Kvifor set me oss ikkje berre tilbake i stolen og nyter det? Me er så opptekne av å ha det travelt, av å komma frå A til Å. Me flyg fram og tilbake mellom dei norske storbyane mange tusen fot over naturfenomen som utanlandske turistar flyg over halve kloten for å få oppleva. Dei siste åra er det blitt mange fleire utlendingar som jobbar som bussjåførar, togkonduktørar og ferjebillettørar her i landet. Det er sikkert økonomiske årsaker til det, men eg lurer på om det ikkje også er ein annan grunn til det. I staden for å bruka sparepengane sine på å reisa rundt i Noreg som turistar, kan dei tena pengar på å vera på sightseeing kvar einaste arbeidsdag. Me som har farta rundt her sidan me var ungar, er så vane med det at me ikkje klarer å sjå det: Me har verdas vakraste arbeidsplass. Terje Torkildsen (39) er komiker, miljøforkjemper og forfatter. Han debuterte i august 2008 med ungdomsromanen Marki Marco. I tillegg til å være bussens beste venn, har han aldri eid en mobiltelefon eller et motorisert kjøretøy

17 & plukk kl pp Vi har et ektepar i fra Trysil som nå har flyttet til Elverum som er faste gjester på Trysil bussen. Kone fortalte til en av våre sjåfører at de hadde vært på ferie i Rondane i sommer. Der hadde de hatt en dag hatt en lang fjell mars slik at ut på dagen hadde kone blitt så sliten at hun hadde satt seg ned. Da mannen hennes spurte henne om hun var sliten, så svarte hun: ja, nå har jeg bare et ønske og det er at Trysil Bussen kommer. Kai Tiedemann Takk for innsatsen! Jostein Fisketjøn i Kolumbus og ledelsen i Boreal retter en stor takk til alle ansatte som bidro til å håndtere av viklingen av ruter før og etter minnemarkeringen i Stavanger 25. juli. Arrangementet som samlet hele mennesker i Stavanger sentrum var en meget stor utfordring kollektivmessig. Spesielt siden man ikke hadde tid og mulighet til å forberede dette på forhånd med flere busser og sjåfører. Både trafikkledelse og sjåfører bidro både med tålmodighet og velvilje og gjorde at dette ble avviklet på en meget tilfredstillende måte. Anders E. Hansen God dag! Jeg pendler ukentlig tur/retur Elverum-Gardermoen som en følge av arbeidssted i Bodø. I den forbindelse hadde jeg en svært positiv opplevelse på bussturen fra Gardermoen i går kveld, torsdag 25.august kl 19:50-21:25, som gjør det verdt å sende denne epost. Dette i form av en svært dyktig bussjåfør som virkelig visste hvordan jobben skulle gjøres. Han presenterte seg som Gaute og fremstod som særdeles serviceinnstilt, informativ, vennlig og profesjonell - lang over hva jeg er vant med på slike bussruter. Det er gledelig å se bussjåfører med slik yrkes stolthet. Jeg registrerte også at det var flere enn meg som gikk bort til sjåføren ved sin avstigning for å kommentere den hyggelige opplevelsen. Ta godt vare på slike medarbeidere! De er gull verdt for bedriften. Mvh. Tony Platek, Elverum Hei! Jeg ville bare gi beskjed og jeg er veldig imponert av flybussen i Stavanger. Alt fungerer greit. Websiden er enkelt å forstå, tidsplanen er veldig bra skrevet, busssjåfør er veldig snille, kjører trygt, pent og alt, det finnes babystoler i bussene, det er nok plass for bagasjen... Umerket bra! Lykke til videre, Kiyoshi & plukk kl pp Har du en god historie på lager, finner du et godt utklipp i lokalavisen eller er det andre ting du vil dele med oss? Send det inn til knutepunktet, adressene finner du på side 3. Hei! Jeg kom med flyet fra Tromsø til Hammerfest torsdag i forrige uke. Et er viktig for meg å få fortalt dere at deres mann på bakken i Hammerfest denne gangen gjorde en svært god jobb. Servicen var på plass buss ble raskt bestilt, og mat ble ordnet. Samtidig var humøret på plass, noe som alltid hjelper. Slik skal det gjøres!! Fint om dere også kan formidle videre til Boreal Transport at vedkommende sjåfør gjorde en god jobb på turen til Honningsvåg. Han var hensynsfull ovenfor oss alle, men spesielt ovenfor en passasjer som trengte oksygentilførsel. Turen var behagelig og rolig, slik den skal være. PS Jeg vet litt om hva dette går ut på, da jeg selv har kjørt mange slike turer i forskjellige forhold. Med andre ord:: Dette var eksempel til etterfølging!! Med hilsen John Evensen, Regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark 32 33

18 Jubilanter 2011 Egil Asheim (BTS/Rogaland) 25 års tj. 21. juli Tor S. Skotnes (BTN/Hammerfest) 70 år 30. juli Tor A. Sande (BTS/Rogaland) 50 år 9. september Bjørn A. Jensen (BTS/Rogaland) 50 år 13. september Olav Kongestøl (BTS /Rogaland) 30 års. tj. 15. september Asbjørn L. Petterson (BTN/Hammerfest) 60 år 4. august Odd I Lorentsen (BTN/Hammerfest) 60 år 15. september Sikkerhetsdagen 2011 Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Vi gratulerer! Tilbud på Esso MasterCard til ansatte Vi har gleden av å tilby alle ansatte og eventuelle søster/ datter selskaper Esso Master- Card, med følgende fordeler: 40 ø/l i rabatt på bensin og diesel* 20% rabatt på bilvask* 15 ø/l i rabatt på parafin og fyringsolje hos Esso Energi, på listepris, inkl mva. Oppgi kortnummer ved bestilling. - Ingen årsavgift! - Ingen fakturagebyr! - Ingen gebyr ved anskaffelse! - Ingen gebyr ved varekjøp! - Inntil 40 dagers rentefri kreditt! Enkel og oversiktlig faktura med bilregnskap - Mulighet for familiekort - Mer enn 24 mill. brukersteder 1. premie en smørbrødgrill: Mona Rasmussen, Egersund 2. premie et spill: Marit S. Andreassen, Gravdal 3. premie en stavmikser: Thor E. Pedersen, Hundvåg Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene vederlagsfritt i posten. Lykke til med kryssord nr ! 34 35

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert.

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert. Malaga 2014 Dag 1 Opp grytidlig for å ta flyet kl 06.10 fra Bergen til Malaga. Alle kom seg med og alle fikk etterhvert også sykkelen sin med. Ankomst Malaga ca kl 10, så var det sammenskruing av sykkel

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud

Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Dialogkonferanse om Kolumbus sitt bussanbud i Sør-Rogaland 19. juni 2014 Innhold 1. Presentasjon av Boreal Transport 2. Dagens anbud Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss 2016 Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss feiret sitt 90-års jubileum 9. november

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Morgendagens helter-rittet 2014

Morgendagens helter-rittet 2014 Morgendagens helter-rittet 2014 Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Statoil har gleden å invitere til en spennende konkurranse mellom Regionslag bestående av juniorer søndag 17. august i Tromsø.

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover.

- FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. - FEBRUAR - Tirsdag 8/2 kl. 17: Jentekveld første jentekveld, der vi møtes for å informere og høre jentenes ønsker framover. Torsdag 10/2 fra kl. 17: Spillkveld SJAKKTURNERING Her har du mulighet til å

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro

Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp. Enduro Spørreundersøkelse: Deltagelse på løp Enduro Generelt Ca 800 personer har fått link på mail Link har blitt lagt på FB i tillegg 239 personer har svart (6 kvinner) 83% av de som har svart er over 31 år

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer