Everket i hundre år. Jon Haugnes & Gunhild M. Haugnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Everket i hundre år. Jon Haugnes & Gunhild M. Haugnes"

Transkript

1 Everket i hundre år Jon Haugnes & Gunhild M. Haugnes

2 Everket i hundre år Jon Haugnes & Gunhild M. Haugnes

3

4 Everket i hundre år Jon Haugnes & Gunhild M. Haugnes

5 Trykt på 150 gr MultiArt silk papir Satt med Georgia 11,5 pkt. Opplag: 500 Utgiver: Orkdal Energi AS Layout/oppsett: Alldesign AS Trykk: Orkla Grafiske AS ISBN

6 Innhold Forord...s. 7 Hilsen fra ordføreren...s. 9 «Og det ble lys...»...s. 11 Pionértida i Orkdal... s. 19 De harde mellomkrigsåra...s. 39 Gjenreising og utvikling...s. 53 Kraftstasjoner...s. 63 Fra monopol til fritt marked...s. 75 Orkdal Energi A/S...s. 85 Fordelingsnettet...s. 97 Litt tå kvart... s. 107 Kunder...s. 137 Helse miljø sikkerhet... s. 145 Styr og stell...s. 153 Orkdal Energi i dag... s. 163 De neste 100 år...s. 177 Kilder...s. 181

7 6

8 Forord Orkdal Energi AS er 100 år. Selskapet har i løpet av disse 100 årene hatt en god utvikling, og fremstår i dag som et av de mest veldrevne og effektive energiselskapene i Midt-Norge. Styret i selskapet har helt siden 1915 bidratt til at historien om "everket" også er historien om et selskap og et lokalsamfunn som har gått hånd i hånd, og hvor abonnentene blir satt i fokus. Så vel enkeltmennesker, næringsliv og det offentlige blir med dagens samfunnsutvikling mer og mer avhengig av en sikker strømtilførsel. Som styreleder er det derfor svært tilfredsstillende at vårt selskap har en meget høy leveringssikkerhet og en av landets laveste nettleier. Dette kommer våre abonnenter til gode. Våre målinger på kundetilfredshet er blant de aller beste i Norge, uavhengig av bransje. Dette er et resultat vi har oppnådd i flere år, og de ansatte utfører en fantastisk jobb for å kunne gjenskape dette år etter år. Kraftnæringen i Norge står overfor ei krevende tid framover med store investeringer, strukturelle endringer og skjerpede myndighetskrav. Styret i Orkdal Energi AS er opptatt av å posisjonere selskapet for den nye framtida. I dette arbeidet vil vi fortsatt ha fokus på leveringssikkerhet og pris til det beste for våre abonnenter. Med disse ord vil jeg gratulere Orkdal Energi AS med de 100 år. Aage Schei Styreleder i Orkdal Energi AS 7

9 8

10 Hilsen fra ordføreren Orkdal Energi AS har i 100 år levert strøm til fornøyde kunder i Orkdal Kommune. Et relativt lite kraftselskap har gjennom disse årene vært i stadig utvikling og vekst. Stabilitet har preget styre og ledelse. Nøkternhet og dyktige medarbeidere har preget selskapet. En sunn og god økonomi har etter hvert blitt bygget opp. I 75-årsberetningen beskrives Everket som svært godt rustet til å møte 90-årene og det nye årtusenet. Denne spådommen har gått i oppfyllelse. Luftledninger er gravd ned og fjernavlesning av forbruk er på plass. Fjernvarme er i drift og skal utvikles videre. Selskapet har i jubileumsåret Midt-Norges laveste nettleie. Entusiastiske og stolte ansatte har vist enestående evne til å mobilisere ved brudd i nettet, og sykefraværet er svært lavt. Det er ikke uten grunn at Everket er høyt verdsatt blant innbyggerne i kommunen. Selskapet er også ved dette jubileet godt rustet til å møte fremtiden. Det skjer stadige endringer i myndighetenes rammebetingelser, og kommunereform kan føre til at Orkdal blir en del av en ny og større kommune. Dette kan medføre endringer i selskapet. Uansett nye strukturer vil det være behov for dyktige fagfolk til både vedlikehold, utbygging og beredskap. Med den sentrale beliggenheten i regionen og de beste fagfolkene i markedet står Orkdal godt rustet til å betjene en stor region. Gunnar H. Lysholm Ordfører 9

11 10 Utsikt over Orkdal, foto Arnfinn Sæthre.

12 «Og det ble lys...» 11

13 ELEKTRISITETEN BLIR OPPDAGA Elektrisiteten har vært kjent helt siden oldtiden. En gresk filosof ved navnet Thales fra Miles var opptatt av å bevise, med praktiske forsøk, de ideer han hadde filosofert seg fram til. Under sine forsøk oppdaga han en mystisk og merkelig egenskap hos et naturstoff kalt rav. Når han gnidde på dette stoffet med en klut så fikk det en kraft som det ikke hadde før. Dess mer han gnidde, dess sikrere ble han på at han hadde gjort en stor oppdagelse. Og det hadde han. Han hadde oppdaga elektrisiteten! Thales fra Miles Rav er forsteina harpiks (ofte kvae fra bartrær). For at rav skal dannes må harpiksen ende i havet og ligge der i flere millioner år. Etter denne lange perioden uten oksygen og under trykk, forandrer plantesafta seg, og oljeinnholdet reduseres slik at ravet dannes. Det greske navnet på slik forsteina harpiks er rav. 12

14 På 1600-tallet ble det gjort forsøk som viste at en rekke stoffer hadde den samme egenskapen som rav, mens andre ikke endra seg i det hele tatt. Den viktige forskjellen mellom elektriske ledere og isolatorer var oppdaga. Etter dette kom flere store oppdagelser som har ført fram til den kjennskapen og nytten vi har av denne krafta i dag: - I 1672 kunne den tyske fysikeren Otto von Guericke demonstrere et apparat som laga elektrisitet i litt større målestokk. Han fant ut at det var en lett sak å la denne energien flyte gjennom ledninger av metalltråd. Han kom også fram til at det var to slags elektrisitet en type kunne trekke til seg ting, en annen støtte dem fra seg. Dette kom til å bli grunnleggende oppdagelser av de egenskaper den nye krafta viste seg å ha. - I 1745 demonstrerte tyskeren Ewald Georg von Kleist en beholder som han samla og lagra elektrisitet på. Dette var forløperen til det som vi i dag gjenkjenner som elektriske batterier i rikelige utvalg. - I 1821 offentliggjorde den danske fysikeren Hans Christian Ørsted sin epokegjørende oppdagelse av den elektriske strømmens magnetiske virkninger. Dette ble grunnlaget for en rekke oppdagelser og oppfinnelser, bl.a. elektromotoren. - Ved slutten av århundreskiftet var elektrisiteten i ferd med å vinne innpass som lyskilde både i industrien og i private hjem, og som kraft til å drive maskiner, transport og til oppvarming. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen som ble innledet med utviklingen av arbeidseffektiviserende maskiner. Ett av de mest kjente eksemplene på slike maskiner er den engelske oppfinnelsen av den hånddrevne spinnemaskinen «Jenny». Den spant like mye som arbeidere før hadde kunnet på hver sin rokk. 13

15 14 Lokomobil - N.J Kvernmo Sagbruk, Geitastrand.

16 «Spinning Jenny» var den første spinnemaskina som kunne brukes industrielt. Den ble oppfunnet i 1764 av James Hargreaves. Denne maskina var en av de viktigste oppfinnelsene i den industrielle revolusjonen, og førte til at tekstilindustrien vokste raskt. DAMPMASKINA Virkelig fart i sakene ble det da en kunne gå over fra manuell kraft til maskinell i første omgang representert med oppfinnelsen av dampmaskina. En tradisjonell dampmaskin er en stempelmotor som blir drevet av damp som er satt under trykk. Når vann varmes opp, utvider det seg, før det blir så varmt at det går over i damp. Når denne dampen avkjøles, går den tilbake til vann igjen. Oppvarmings- og avkjølingsprosessen skjer på hver side av et stempel plassert i en sylinder, slik at stempelet blir drevet fram og tilbake. Dampmaskina blir drevet med organisk materiale som kull, koks eller trevirke. STASJONÆRMOTOR GLØDEHODE - DIESEL Stasjonærmotoren er en forbrenningsmotor som blir benyttet til stasjonær drift. Disse motorene var sterkt utbredt både innen jordbruk og industri, og i Orkdal var det i sin tid stasjonærmotor på mang en gard. Stasjonærmotorer blir fortsatt benyttet der elektrisk energi ikke er tilgjengelig som f.eks. ved polare forskningsstasjoner. På glødehodemotorene ble det opprinnelig brukt billig råolje. Men her som ellers har motorene blitt forbedret på flere måter, og i dag har dieselmotoren overtatt. FOSSEKRAFT Møller. Så langt tilbake som til 1600-tallet er det kilder som omtaler såkalte «bekkekverner» som ble drevet av fossekraft. Dette var små møller som ble brukt til maling av korn for et bruk eller ei lita grend. Bekkene ble demt opp, og i flomtider kunne de gi kraft til å drive kvernkall og møllesteiner. Ved elver ble det bygd større møller noen med helårsdrift. 15

17 Sagbruk. I tidligere tider var det vanlig med handskjæring av tømmer til trelast av ulike dimensjoner. Da brukte de «oppgangssaga» som ble betjent av to handsterke karer. Det var et stort framskritt da en kunne ta i bruk fossekraft (vasshjulet) til å drive oppgangssaga. Denne ble forresten fort avløst av runde sagblad en stor forbedring. ELEKTRISK KRAFT I 1867 kunne Werner von Siemens i Berlinerakademiet meddele prinsippet for sin dynamo-elektriske maskin, som med ett slag åpna veien for framstilling av billig elektrisk strøm. For å drive disse dynamoene kom fossekrafta virkelig til sin rett. Den praktiske anvendelsen av elektrisk energi er uløselig knyttet til ett navn, Thomas Alva Edison. Det var hans oppfinnelse av en brukbar glødelampe i 1879 som åpnet for elektrisitetens inntog på Fra kongevogna på Thamshavnbanen 16

18 alle områder i samfunnet. Det er med disse nyvinninger at historia til Orkedals Kommunes Elektriciteringsverk starter. TEKNOLOGISKE NYVINNINGER Teknologiens høvdinger som James Watt med dampmaskina eller Thomas Alva Edison har fått liten plass i historien sammenliknet med store statsmenn og krigere. For ikke å snakke om alle de navnløse menn som i eldre tider oppfant og utviklet en rekke revolusjonerende nyskapninger som gjorde livet mye bedre og lettere for alle mennesker. Jeg tror det er grunnlag for å si at teknologiens nyskapninger i stor grad har endret menneskenes livsvilkår. (Ragnvald Fergestad). Produksjon av lyspærer ble etter hvert en stor industri. Dette var et produkt som hadde en viss levetid før det måtte skiftes ut. Men det finnes unntak hvor slike pærer ser ut til å ha «evig liv». Ved en brannstasjon i California har ei og samme lyspære lyst kontinuerlig i 110 år. Produksjonsfeil, sier OSRAM. I Kongevogna på Thamshavnbanen finnes ei lyspære som har skaffa lys siden Produksjonsfeil det også? 17

19 18

20 Pionertida i Orkdal 19

21 KONSESJONSPLIKT OG HJEMFALLSRETT Etter unionsoppløsningen i 1905 var Stortinget opptatt av å sikre nasjonal kontroll over naturressursene. Flere hadde merka seg at utenlandske investorer ivret etter å sikre seg rettighetene til norsk vasskraft. De norske politikerne ville ha seg frabedt en slik utvikling, og de innførte både konsesjonsplikt og hjemfallsrett til staten. LOKALE UTBYGGINGER I Orkdal var det landbrukslaget, Orkedals Sogneselskap, som tok opp spørsmålet om kjøp av vassfallsrettigheter med tanke på utbygging til produksjon av elektrisk kraft. Nå var elektrisitetens muligheter allerede for fulle demonstrert i Orkdal på den tida. Salvesen & Thams hadde allerede i 1904 kjøpt fallrettighetene til Skjenaldfossen for utbygging og kraftproduksjon. I 1906 leverte stasjonen i Skjenaldfossen 400hk. Kraften ble bl.a. brukt til å drive Thamshavnbanen Norges første elektriske jernbane som var i drift fra På bygda fantes vitebegjærlige bønder som sammen med oppfinnsomme mekanikere, så mulighetene i å bygge ut et lite fall i en bekk eller ei elv. Vanligvis var behovet å skaffe lys til eget bruk og kanskje til noen naboer. Rundt århundreskiftet dukket det således opp et lite gårdskraftverk på Svorkmo (Elden), og i 1912 ett på Lefstad-By. 20

22 Skjenaldfossen

23 I ukebladet «Kårstugu hans K. M. Elda» er følgende innlegg om elektrisitetsverk tatt inn i nr : I 1901 såg eg i bladet «Trønderen» ei lysing frå ein insjenør i Nidaros han hadde ein dynamo til seljings for under halv pris! Dette synte eg Vehjelm og sa: Her er noko for oss å tenkje på du fær fara inn til byen og få nermare greie! Jau, det fall i hans smak. Frå byen telefonera han so: Dynamoen står i Sorkstadkjellaren og er til sellings no, etter at byen har fått elektrisk kraft frå Leirfossen og kostar 500 kr. - Ja, så fær du vel berre ta han med deg heim da, svara eg. Alle ledningar og pærer, apparatbrett m.v. fekk han attpå. Alt detta løyste han ned og pakka i kassar, og fekk med seg eit par byslarkar til hjelp med å draga dynamoen opp kjellartroppa og på ei vogn uti gata, og heile «flyttinga» kom om bord i «Orkla». Og så var det heile komen åt Engom om inga ria. Erik Sjølbørn hjelpte til å dra dynamoen inn i prenteverket. Han var sterk, men vart meinlikt kor klepptung denne maskina var! Og så bar det til med Vehjelm å laga millomaksling og reimdrag for å få dynamoen i gang. Han hadde fått fullgod greie på kor stor kringgonga skulde vera og laga hjula deretter, og om ikkje lenge snurra dynamoen rundt au. Men å montera apparatbrettet attåt m.v. laut han få ein elektrikar frå Nidaros til å gjera. Og så ein hausteftan, eg kom heim frå skulen, skein det blankt frå 5 6 lampor i prenteverket. 22 Dette var det fyrste elektr.anlegg i Trøndelagsbygdom. I «Dagsposten» stod det eit par år etter om eit lite nyanlegg på Kystad innmed Nidaros, at det var det fyrste elektr.anlegget her på bygdom, men Svorkmoanlegget var bygd ei god tid fyre Kystad. Når Vehjelm hadde set innleggsmåten i prenteverket, lagde han sjølv inn ljøs i alle roma, så heile lånna stråla vidt i myrke vinternatta. Og når klokkar Jørum kom nedover dalen her ein kveld og spurde kvar han kunde finna meg, fekk han til svar: det er der det er ljøst! Det er rett mykje til ljosbragd sa han Jon Gastgivargard det lyser alt nedi Plassvegen, så eg ser skuggen min på snøå. Og i prenteverket var det ljost i kvar ei krik og krå eitt ansleis enn lampeskinet.

24 Hausten 1902 hadde Svorkmo Handelssamlag møte i Engom for å sjå korleis det tok seg ut med elektr. ljosbragd, og skjyna på om samlaget au skulde få det. Jau, aktieeigarane gjord samstelt vedtak om å få straum til ljos frå Engom. Men då karane gjekk heim om kvelden var det nok dei som sagde: «Å ja, hadde ikkje møtet vore i Engom, så hadde ikkje fleirtalet gått med på å tinge dette ljøset!» 8. oktober 1902 skreiv eg så detta i «Orkdølen»: Elektrisk ljøs er det no innlagt frå Orkedølens prenteverk ogso i Svorkmo Handelssamlag. Kraftledningen er lagt i bein line frå Engan over Svorka og «Plassen» og Orkla åt Voldøyann og ned over åt handelssamlaget 630 meter langt. Det er innlagt 10 lampor i samlaget: 3 på krambua, 2 i pakkbua, og 1 på kvart rom i jarnbua, oljebua, kontoret, «smørstuggu» og i telefonsentralen. Det heile skal utgjera 7 gonger for 16 normalljøs og for dette skal samlaget betala 50 kronor året. Svorkmo handelssamlag er nok det einaste handelshuset her i bygdom som hev elektrisk ljøsbragd, og folk tykkjer det er moro å sjå innum um kveldane. Alle vil gjera seg ærend dit for å sjå «ljøset» kan ein vita og handlar so litt med det same. Det er dei mange bekkjer små som er den store å i eit handelshus og det må vel kallast klokt å stella seg slik, at folk gjerne vil sjå innum. På den måten kan ein ta att det ein kostar på i godt mål og, veit du. Elektrisk ljøs ja, det er ret eit herlegt ljøsbragd. Når det tek åt å skjøme um kvelden, so veit ein ikkje ordet av fyrr det ljøsnar gjennom alle roma. Stilt, men blankt og strålande kjem det so myrke lyt burt frå alle krær; det er trivleg når myrker lyt røme for ljøset. Og so er ein fri for å dalke med parafinolje og pusse sotutte glas, husa blir ikkje full av lampos og stram oljedåm og lampeglasa smell ikkje sund. Store lampor øydelegg livslufta inne i værelsom. Det er ikkje meir av den enn at me treng ho vel til å ande inn, og når me hev elektrisk ljøs, så er ho spard. Ljøst og reinsleg er det elektriske ljøsbragdet, og med tia må det vel bli til det, at det kan koma inn i dei fleste heimane frammed dei fossefulle elvom i Norig. 23

25 24

26 ORKDAL SOGNESELSKAP Orkdal sogneselskap vedtok i styremøte 28. november 1908 kjøp av vassfallrettigheter i Leirbekken. Siktemålet var i første omgang å sikre seg kraft til nyttige formål som frørenseri, teglverk og mølle. Etter et møte med rettighetseierne fikk selskapet håndgitt kontrakt på kjøp til utgangen av Senere ble håndgivelsen forlenget, og 22.april 1910 vedtok sogneselskapet å kjøpe rettighetene. Nødvendige kontrakter ble inngått. Som eksempel her vises kontrakten med Kjelstadgardene. Sogneselskapet tenkte opprinnelig å danne et aksjeselskap, men tanken om at verket burde være kommunalt slo igjennom. I 1912 kom derfor Orkdal kommune inn i bildet da herredsstyret ba sogneselskapet om å foreta en sakkyndig undersøkelse av flere vassdrag i bygda med midler som var stilt til disposisjon av Orkedals Sparebank. Banken var nemlig også blant de institusjoner som forsto betydningen av å være godt forsynt med elektrisk kraft. Banken var også eier av et fall som var på tale som utbyggingsobjekt Munklifallet. Ekspertise ble leid inn for å beregne utbygging av flere aktuelle vassdrag i kommunen. Brevhode: Orkedals kommunale Elektricitetsverk Følgende prosjekter ble det utarbeidd planer og beregninger for: - Kvamsbekken ble undersøkt med sikte på to særskilte utbygginger, et øvre fall med inntak fra Strømtjønna, og et nedre fall med inntak fra Bernt Munklis sagbruk. - Sola med utbygging av Asphjellfossen. - Svorka, der undersøkelsene omfattet fallene ved Sæter, ved Skjølberg og ved Bredesen Sagbruk, det siste i to alternativer. 25

27 - Vorma ble undersøkt i flere alternativer for nedslagsfeltet ovenfor Rye sagbruk og ovenfor Brattli. Med det mest omfattende alternativet ville en kunne oppnå 540 Hk. - Leirbekken ble også undersøkt i flere alternativer. Med det mest omfattende alternativet ville en kunne oppnå 566 Hk. - Skjenaldelva ble undersøkt med oppdemming ved Orkdal Aktiesnedkeri. 1 hestekraft tilsvarer 735 W. 1 lyspære bruker 30 W. Stavelifossen i Svorka. ELEKTRICITETSKOMITÉ Da beregningene fra ekspertene forelå, oppnevnte Orkdal formannskap i juni 1913 en egen komité som skulle arbeide videre med saken. Medlemmene i denne komiteen var: P.A. Sommervold, Ole Richter, Vehjelm Elden, Søren Eldevik og lærer O. Nilsen. (Nilsen ble senere avløst av Ole J. Holthe.) 26

28 Elektricitetskomitéen For at man skulle kunne ha noenlunde rede på energiforbruket, ble det satt i gang en bindende abonnementstegning. Det ble her antydet en pris på kr. 3,00 pr år for ei normallyspære og kr. 70,00 pr år for leie av en Hk. Det ble tegnet abonnement på 3000 normallyspærer noe som til sammen tilsvarte 119 Hk. (Antallet abonnenter økte til vel 4000 pærer innen verket ble satt i gang.). Beregninger som ble foretatt kom fram til at en i første omgang hadde behov for 456 Hk for å dekke behovet for kraft til gårdsbruk og industrielle bedrifter og for tap i overføringslinjene. Parafinkanna sikrest. En mann ville ikke tegne abonnement da han hørte at ledninger skulle føre fram lys til over 3000 lamper. De tynne ledningene som var ført opp kunne da umulig føre fram nok parafin til alle disse lampene, mente han. Helst trolig hadde han ikke noe særlig kjennskap til denne elektrisiteten. 27

29 LEIRBEKKEN ELLER VORMA? Komitéen luket fort ut flere av de tidligere alternativene, og sto til slutt igjen med to: Leirbekken eller Vorma. Her var komitémedlemmene ikke enige. Tre, og dermed flertallet i komitéen, gikk inn for Leirbekken. De ga som grunn at utbygginga her kunne skje i to etapper. Første utbygging ville gi 344 Hk, men med påbygging av dammen ved Sika og et nytt aggregat i kraftstasjonen ville dette gi 566 Hk. Mindretallet hevdet at vassføringen og nedslagsfeltet for Vorma var tre ganger større enn i Leirbekken. De pekte også på at man kunne foreta en videre utbygging av dette vassdraget ved å forlenge rørledningen fra Håggådammen til Ryafallet og øke produksjonen i anlegget til 1200 HK. HERREDSTYREVEDTAK OG ETTERDØNNINGER I herredstyremøtet 30. desember 1913 ble utbyggingsalternativene ivrig diskutert. Valget falt til slutt på Leirbekkenalternativet. Dette fikk 16 stemmer mens det ble avgitt 11 stemmer for Vorma. Men det var ikke slutt med dette. I dagene, ukene og månedene etter, gikk diskusjonene livlig der folk møttes. Spesielt i øvre deler av bygda var man misfornøyd med valget av Leirbekken. Det ble skrevet dikt og viser, og i lokalavisa verserte leserinnlegg for og mot Leirbekken. En av de varme forsvarene for Leirbekken møtte sine pessimistiske motstandere med det argument at han «skoill bårrå opp det vatnet som ble for lite i ei skrepp». 28

30 I avisa «Orkdølen», februar 1914 skriver psevdonymet «Sme» følgende dikt: I Orkedals herred skal settes i gang et kommunalt anlæg for første gang. Efter at skjøn og beregning er taget blir Vorma den bækken som passer til faget, som på billigste vis kan skaffe lys og kraft i massevis; men de vise profeter har gjort en ny opfindels de vi skaffe lys og kraft om vatn ei findes. Ta i aa dra i kommunen da, naar beslutningen er taget er alt vel og bra. Naar en dag i Siken der blir mangel paa vand da æ Vorma saa stor at ho gaar grøn over land. Inni Leirbækken finns it ein einaste skvætt, det va merkele rart skoll de it slaa te med «læt». Der staar dem aa kjike aa sjer op i skjya de kjem it ein einaste draapa i brya. Ta i aa dra i turbinen da! Og slik maa dem gjørraa for aa faa han te ga. 29

31 Leirbekken Kraftstasjon. Byggeår

32 ANLEGGSPERIODEN Politisk vedtak om utbyggingsalternativ var fattet. Den nedsatte komité fortsatte sin oppgave. Ole Richter ble valgt som formann, og Vehjelm Elden ble tilsatt som oppsynsmann for anlegget. Nødvendig faglig ekspertise ble innleid, og det ble inngått kontrakter med forskjellige firma for levering av maskiner og materiell. AEG Trondheim skulle levere og montere høgspentlinjer og samtlige transformatorer. Bygging av lågspenning fordelingsnett og husinstallasjoner ble utført delvis med leiehjelp og delvis med egne krefter. Nils Langeland ble i april 1914 tilsatt som tilsynsmann, installatør og reparatør. I 1915 ble han daglig leder av elektrisitetsverket, en bedrift han skulle lede i 35 år. Tidlig på året i 1914 begynte man med damarbeidet ved Vasslivatnet og tok samtidig fatt på selve utbyggingsarbeidene. Nils Langeland Krafthungeren i kommunen var stor og allerede i 1916 måtte man skaffe mer kraft. Det ble vedtatt å kjøpe inn ny generator, og denne kunne tas i bruk allerede i LINJENETTET Fra kraftstasjonen ble det bygget en sørgående og en nordgående kraftlinje med en spenning på 7500 volt. Den nordgående fikk en avgreining ved Solhus som fortsatte utover Ustjåren og Gjølmesørene, mens hovedlinja fortsatte fram til Orkedalsøren. Den sørgående fikk ei avgreining ved Øyum i ei sidelinje til Hongslo og Monset og ei sidelinje ved Vormdalsvolden til Aune. Hovedlinja fortsatte oppover dalen til Kvikne ved grensa til Meldal. 31

33 Det ble bygget 41 km høgspenningslinje, hvorav 460 meter jordkabel. Det ble samtidig satt opp 26 transformatorer hvor spenningen ble satt ned til 230 volt. Det lågspennings fordelingsnettet ble samtidig bygd ut, samt installasjon hos de som hadde bestilt. En oppfinnsom kar hadde abonnert på kun ei glødelampe. Det fikk holde, mente han. Om kvelden hang lampa i en ledning oppi taket og lyste opp i det store stuekjøkkenet. Det var der folket holdt til. Ved siden av lampa hadde han skåret et hull i taket. Når det var på tide å gå til sengs, dro han lampa opp gjennom hullet for å få lys på soverommet. Smart løsning, for elektrisk lys var dyrt. Kraftverket på Lefstad. Ragnvald Fergestad GÅRDSKRAFTVERK På bygda var det svært ofte gårdbrukere med teknisk interesse og innsikt, som sammen med oppfinnsomme mekanikere, så muligheten i å bygge ut et lite fall i ei elv eller en bekk. Det 32

34 første kraftverket i Orkdal ble bygd ut i Svorka i Vehjelm Elden bygde et kraftverk som forsynte et område på Svorkmo, som kalles Plassen, med strøm. Dette kraftverket var i drift helt fram til 1958, og krafta ble på slutten brukt til mølledrift. På gården Lefstad ble det i 1912 bygd et lite kraftverk i Lefstobekken kalt Lefstad og By electrisitetsverk. Dette forsynte husstander med strøm. I 1916 ble dette verket solgt til Orkdal kommune og underlagt kraftstasjonen i Leirbekken. Orkdalingen Ragnvald Fergestad har skrevet bok om disse og andre gårdskraftverk. By og Lefstad Elektricitetsverk og Orkdals kommunale Elektricitetsverk har indgaat saadan overenskomst 1) Orkdals kommunale Elektricitetsverk overtar av By og Lefstad Elektricitetsverk: a) Kraftstationen med 1 turbin for 32 hk, 1 dynamo paa 20 kw, 1 regulator, samt alle apparater og verktøi. b) De til anlegget hørende rør mindst 240 meter med pakning. Rørene opptakes og oplægges ved stationen av By og Lefstad E/V. c) Alle ledninger regnet til de indtak som vil bli benyttet som saadanne med stolper, isolatorer, beslag, krydsningsanordninger, barduner og lign. til fri disposisjon saaledes at Orkdals komm. E/V kan bibeholde dem, eller flytte dem, eller legge ny ledning (se skisse av 20/9-16). 1. Al nødvendig grund skaffes gratis og erstatningsfrit for ulemper. 2. Alle lavspendtstolper maa godkjennes av Orkdals komm. E/V. 3. Damret og oppdemmingsret av Byavand og Mjovand, forsaavidt disse rettigheter tilhører interessentene i By og Lefstad E/V, samt vandret i bakken, som gaar at av Mjovand kan erverves av Orkdals komm.e/v mot erstatning bestemt av et skjøn bestaaende av 4 mand hvorav Orkdals herredstyre opnevner 2 og grundeierne 2. Disse oppnevner opmanden utenfor de valgte eller i tilfelde uenighet opnævnes han av Sorenskriveren. Begge parter har adgang til overskjøn. 4. By og Lefstad E/V skaffer Orkdals komm. E/V garanti for et mindste abbonement for strøm til lys og fabrikmotorer av kr. 1300,- 33

35 5. Orkdals komm. E/V betaler herfor til By og Lefstad E/V kr ,00, tolv tusen kroner, som erlægges med ½ del naar By og Lefstad E/Verks abonenter overgaar til Orkdals komm E/V som abonnenter og resten 3 tre maaneder senere. 6. Orkdals komm E/V gjør al mulig forgang med forandringen. Orkedalen 15. november For By og Lefstad E/V For Orkdals komm. E/V S. L. Garberg Sivert Lefstad Ole Richter Søren Eldevik A. O. Kvaale A. O. Sæther P. A Sommervold Inne i Leirbekken kraftstasjon. ANDRE SMÅKRAFTVERK I 1926 bygde Marius Solem et kraftverk i Kvamsbekken. Dette forsynte gårdsbruket «Bekka» med strøm. Verket var i drift fram til midten av femtiåra. 34

36 Under andre verdenskrig var det problemer med å skaffe parafin, og det ble bygd to vasskraftverk på Geitastrand ett på Halsen og ett på Kjøra. Begge anlegg var i drift fram til krafta kom i I tillegg ble det på samme tid bygd vindkraftverk med to vindmøller på Geita. Disse ga elektrisk lys til Arnstu og Legarden. På Halsen ble det bygd kraftverk i en liten bekk. Vasstilførselen var så liten at en måtte stenge strømmen om dagen. I tørketider kunne spenningen være så lav at lyspærene oppi taket mest av alt så ut som appelsiner, forteller Johs. Halsen. LOKAL OPPFINNELSE Det begynte med at en driftig gårdbruker, Johannes E. Landrø, leide Melandfossen i Lensvika og bygde mølle der. I 1916 bygde han så en kraftstasjon på 5 kw. Denne generatoren hadde tydeligvis ingen regulator som kunne holde turtallet konstant. Landrø konstruerte da en turbinregulator som han tok patent på. Han gikk så til et bygdeverksted, Ingvald Fergestad Mekaniske Verksted i Orkdal. Der ble idéen utformet til en praktisk brukbar regulator og produsert til et visst antall småkraftverk rundt om i distriktet. GRUNNAVSTÅELSER MJOVATNET OG BYAVATNET I forbindelse med oppdemmingen av Mjo- og Byavatnet med en bestemt høyde på 4 meter, ble det i 1918 inngått avtaler med berørte grunneiere om erstatning for grunnavståelser. INVESTERINGER REGNSKAP Elektrisitetskomitéen la fram sitt endelige regnskap i Investeringene i kraftstasjon, dammer, rørledninger, høg- og lavspenningslinjer fikk en samlet prislapp på ,- kroner, som tilsvarer over 11 millioner idag. 35

37 Selve utbygginga av vassdraget, reguleringa og stasjonsbygginga, stemte sånn noenlunde overens med beregningene. Men det var en kraftig «budsjettsprekk» i forhold til utbygginga av linjenettet. Årsaken var grei det var beregnet ca. 40 km linje, men utbygd hele 88 km. Dessuten gikk prisen på ledningstråd rett til værs som en følge av første verdenskrig. Stikking av linje til Svorkbygda. Dambygging. 36

38 Bildetekst Leirbekken kraftstasjon. Rørgata til Leirbekken kraftstasjon. 37

39 38 Vorma kraftstasjon

40 De harde mellomkrigsåra 39

41 HARDE TIDER Det er tida mellom første og annen verdenskrig, , som har fått betegnelsen mellomkrigsåra. Rent teknologisk var det ei framgangstid. Nye produkter som sykler, radioer, støvsugere, biler og elektriske komfyrer ble masseprodusert slik at prisene ble billigere og flere kunne kjøpe. Samtidig var de økonomiske problemene store. Det var sterk prisstigning, bankkrakk, mange tvangsauksjoner og stor arbeidsledighet. Mange familieforsørgere ble stående uten arbeid og måtte gå på forsorgen (fattigkassa) eller ta nødsarbeid. Nødsarbeid ble satt i gang av kommunene. Det kunne være veiarbeid, vedhogst, steinplukking o.l. De som tok nødsarbeid fikk lavere lønn enn andre. Krakket på New York-børsen i 1929 hadde negative ringvirkninger også her i landet. By og land hand i hand I 1935 ble det inngått to viktige avtaler her til lands som la grunnlaget for arbeid og framgang: 1. Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker og arbeidsgiver). 2. Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet. Bred politisk plattform med handlekraft. Valuta. Ett eksempel på at den norske krona sank i forhold til utenlandsk valuta: En dollar som vi i 1917 kunne kjøpe for kr. 2,80 var høsten 1921 oppe i kr. 8,50. Utviklinga av elektrisitetsverket i mellomkrigsåra må sees mot dette historiske bakteppet. Utfordringene var mange. 40

42 KOMMUNEDELING NY STYRINGSORDNING Elektricitetskomitéen av 1913 tjente som styre for Orkedals Kommunale Elektricitetsverk fram til I denne perioden var komitéen direkte underlagt herredstyret i Orkdal. I 1920 ble Orkdal kommune delt inn i tre mindre kommuner, og elektricitetskomitéen ble avløst av et nytt styre oppnevnt av herredstyrene i Orkland, Orkdal og Orkanger. Dette styret ble igjen underlagt et overstyre på 12 personer hvorav kommunene oppnevnte fire personer hver. Styreformenn Ole Richter P. A. Sommervold Knut K. Holte Lover for Orkedals Kommunale Elektr. verk. 41

43 42

44 ØKT KRAFTBEHOV Sjøl om det var krisetider med stor prisstigning og arbeidsledighet så hadde behovet for elektrisk energi bare økt. Skulle behovet dekkes, måtte det skaffes til veie mere kraft. Et eksempel på rasjonering av kraft kommer fram i styrets vedtak i sak 3, 18. oktober 1919: «Andragende fra Anton Øien paa vegne «Øien treskelag» om kraft til tresking imøtekommes paa følgende betingelser: Laget bruker bare 1 motor og kun for tresking og hakkelsskjæring. Laget maa undersøke naar der brukes motorer paa de andre gaarde som hører til samme transformator og til disse tider ikke bruke motoren videre maa den ikke brukes uten mellom kl 9 og 3 og ikke i maanedene december og januar. Prisen bestemmes til kr. 210,- under forutsetning av at laget ikke blir bestaaende av flere end 14.» Både styret og overstyret var sterkt opptatt av kraftmangelen, og Vorma kom inn i bildet igjen som et aktuelt utbyggingsprosjekt. Et annet alternativ var utbygging av Sølbergfallene i Skjenaldfossen. Ingen av disse prosjektene ble det noe av den gangen. Et tredje alternativ var å bygge en fem meters høg dam i Sika, men her gjorde Vegvesenet innsigelser. Enden på visa ble at man tok kontakt med Salvesen & Thams om leie av kraft. Kontrakt med selskapet ble inngått i Skjenaldfossen

45 ØKONOMISKE PROBLEMER I tjueåra sto de økonomiske problemene i kø. Det ble dyrtid, og pengeverdien sank i forhold til utenlandsk valuta. Mange banker fikk økonomiske problemer, og renta steig. Økning i renta hadde direkte innvirkning på verkets økonomi da det var flere store lån som skulle betjenes. Krisa ramma også mange bedrifter og enkeltpersoner som hadde store låneopptak. REDDENDE ENGEL? I åra etter første verdenskrig ble det dyrtid og stor arbeidsledighet. Ungdommen flykta fra bygdene og inn til byer og sentrale strøk for å få seg arbeid. Noen dro til og med til Amerika. Amtmann i Romsdal og statsråd (proviantieringsminister) Oddmund Vik mente at denne trenden kunne snus med elektrisitet til bygdene. Han sa det slik: «Fosseljøs i gard og grender, Fossekrafti straumen vender» For Orkdal Kommunale Elektrisitetsverk ble det stadig vanskeligere å få inn betaling for elektrisk kraft i rett tid. Dette førte til at en rekke abonnenter ble frakoblet hvert år, enkelte år faktisk flere enn nye som ble tilkoblet. Så tidlig som i 1925 hadde verket 1189 abonnenter mens det åtte år senere hadde sunket til I årsberetningen for 1925 sies bl.a.: «Det er i årets løp gjort adskillige forsøk på å få ned restansene. Foruten mange kontordager, som kassereren i årets løp har avholdt på de forskjellige steder i distriktet, har montørene flere gange vært utsendt med innkrevingslister, og har da også denne fremgangsmåte, til dels efter flere gangs besøk, vist seg ikke å være forgjeves. I betraktning de vanskelige tider har vi til dels fundet å måtte strekke oss længst mulig med avdragene, dog har vi for enkelte abonenters vedkommende måtte gå til frakobling.» Det samme forholdet er også beskrevet i årsmeldingen for 1929: «Det har fremdeles vist seg vanskelig for flere abonenters 44

46 Eiendomskjøp. 45

47 vedkommende å svare sine forpliktelser så vel hvad angår de løpende avgifter, som renter og avdrag på ældre restanser. Abonnenttallets tilbakegang skyldes i første rekke tvungne frakoblinger på grunn av gjeld» På tross av de økonomiske vanskelighetene som verket opplevde i mellomkrigstida, maktet man å skape en stabil drift. Det ble også foretatt en del utbygginger i den grad økonomien tillot det. MASKINISTBOLIG For å sikre god og stabil drift ved Leirbekken kraftstasjon ble det tilsatt maskinist. I tillegg til maskinistjobben, skulle han også føre tilsyn bl.a. med dammer og rør. Det var viktig at maskinisten var lett tilgjengelig, og småbruket Baklykkja ble derfor i 1922 innkjøpt som maskinistbolig. Maskinisten ved Leirbekken kraftstasjon hadde ingen 9 4 jobb. Han måtte være tilgjengelig døgnet rundt om det skulle skje strømbrudd i stasjonen eller skade på dammer og rørgater. Dammen i Sika lå forholdsvis nært til, men det kunne være baske nok å komme seg fram til de andre vinters tid, uten veg og med mye snø. Ola Hagetrø 98 år. I 1947 ble Ola Hagetrø tilsatt som maskinist. Han hadde tidligere arbeidet som montør for Everket. Ola var en praktisk mann og konstruerte et varslingsanlegg mellom stasjonen og boligen. Skjedde det noe galt i stasjonen så ringte klokka i maskinistboligen. En gang hadde ei mus klart å komme seg inn i hovedbryteren. Der fikk den flere tusen volt gjennom seg, og slo ut anlegget. For Ola var det å slå på igjen, men musa var det ikke mye igjen av. Ola bygde også bilvei opp til stasjonen. Vinters tid holdt han den fri for snø med en selvlaget snøfreser. Motoren henta han fra en Fordson lastebil som Ljøsverket (Everket) eide. 46

48 Arbeidslag ved rørgata 47

49 VEDLIKEHOLD OG FORBEDRINGER Da strømnettet i Orkdal ble bygd ut, skjedde det på samme måte som i de andre kommunene. Som stolpemateriell ble det brukt uimpregnerte stolper av gran eller furu. Levetiden for slike stolper er meget kort, og everket fikk fort store utfordringer med å skifte ut stolper etter hvert som de «råtna på rot». KRAFTBEHOV Etter hvert som linjenettet ble utvida hadde abonnementstallet økt. I første omgang var det behov for lys, men etter hvert som de teknologiske nyvinningene med elektrisk drevet utstyr kom på markedet, økte etterspørselen. Dette gjaldt både industrien og folk flest. Sjøl om verket fra 1921 leide inn kraft fra Salvesen & Thams hadde en knapt nok til å dekke etterspørselen. Mere kraft måtte skaffes. VORMA Allerede på slutten av 1920-tallet var misforholdet mellom etterspørselen og tilgangen på kraft så stor at en måtte gå til forholdsvis strenge rasjoneringer. Det ble både nattutkoblinger og utkobling noen timer midt på dagen. Til tross for denne til dels store kraftmangelen skulle det ta mange år før overstyret og styret for Orkedal Kommunale Elektricitetsverk torde legge fram forslag om å gjennomføre videre kraftutbygging. Dette skyldtes nok først og fremst økonomiske krisetider her til lands, som så ble forsterka med krakket på New York-børsen. I 1936 forelå nye planer for utbygging av Vorma. Utbygginga skulle etter planene koste vel kroner, og anlegget skulle kunne produsere 640 Hk til en kw-pris på 55 kroner. Stavelifossen i Svorka ble også utredet, og de sentrale tall der var en utbyggingskostnad på kroner og en produksjon på 405 Hk. 48

50 Opp gjennom 30-åra hadde det vært veldig vanskelig å få banklån til kraftutbygging. Men endelig lyktes det med statsministerens godkjenning. Brev fra Johan Nygaardsvold. Vorma ble deretter vedtatt utbygd. AVTALER OG SKJØNN I forbindelse med utbygginga måtte Everket inngå avtaler på flere områder med berørte grunneiere. Avtalene dreide seg om alle forhold i tilknytning til utbygginga som f.eks. grunnavståelser, fallrettigheter, 49

51 rettigheter til framføring av turbinrør, damfeste, kraftgate o.s.v. For strekningen Hostovatnet og fram til kraftstasjonen ble det i 1938 gjennomført skylddelingsforretning med grunneierne. Erstatningsbeløp ble fastsatt og skjøte utstedt. I 1940 ble det holdt frivillig skjønn for ny regulering av Hosto- og Ringavatnet. Det ble fastsatt erstatning for skade ut over det som tidligere regulering hadde medført. Reguleringsgrense er: Øvre kote 196,9 Nedre kote 195,4 Reguleringshøyde 1,5 m UTBYGGING OG MONTERING Utbygginga kom i gang høsten 1938, og takket være gunstige værforhold ble de bygningsmessige arbeidene som var overlatt til A/S Trondhjems Cementstøberi fullført innen årets utgang. Deretter fulgte montering av maskiner og utstyr. 30. april 1939 kunne det nye kraftanlegget settes i drift. Anlegget fikk en kapasitet på ca. 950 kva, og ved en senking av Ringavatnet og Hostovatnet med 1,5 meter en årgangskapasitet på 3,94 mill. kwh. Ved årets utgang var det til selve anlegget, grunnerstatninger og høgspenningslinjer brukt kroner. Dette tilsvarer ca. 11 mill. kr. i dagens pengeverdi. Allerede i 1942, tre år etter at Vormautbygginga var fullført, var produksjonskapasiteten ved de to anleggene fullt utnytta med til sammen vel 6 mill. kwh. Behovet for elektrisk kraft bare økte, og fra 1943 måtte man leie en god del kraft fra Trondheim Everk for å dekke behovet. KRIGEN De fem okkupasjonsåra førte til stagnasjon i den utviklinga som landet var inne i på slutten av 30-tallet. Det ble rasjonering på en rekke forbruksvarer, samt energi som kull og olje. Etterspørselen etter elektrisk kraft var økende. 50

52 Dammrettigheter Vorma (1809). 51

53 52

54 Gjenreising og utvikling 53

55 DET NORSKE SAMFUNNET Da freden i 1945 var et faktum, starta arbeidet med å reparere eller fornye det som var nedslitt eller ødelagt i krigsåra. Samtidig var det viktig å få alle samfunnsfunksjoner i gjenge igjen. For folk flest var første bud å få tak over hodet, arbeid, mat og klær. Arbeidsledigheten gikk ned, og mange kom i arbeid. Det var rasjonering på en rekke forbruksvarer helt fram til 50-tallet, og flere bønder dreiv naturalhushold for å produsere det de trengte til eget behov. Landbruksprodukter kunne ofte kjøpes direkte hos produsenten i stedet for hos kjøpmannen. Fra midten av 50-tallet og i tiåra framover skjedde mange store samfunnsendringer som kort kan beskrives slik: Fra jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet (tjenesteyting). 54 Kraftlinje med strøm fra Aura.

56 PV, TV, WC Under krigen hadde svenskene vært nøytrale og lå på mange områder foran oss i samfunnsutvikling. De var på full fart inn i industrisamfunnet og hadde utvikla et skoleverk som var tilpassa dette. «Svenskingeniør» var et kjent begrep. Mange norske ungdommer reiste over grensa for å skaffe seg slik utdanning. Velstandsutviklinga i Sverige ble ofte karakterisert med følgende stikkord: PV, TV, WC. Volvo PV var den svenske folkevogna som var økonomisk tilgjengelig for mange. TV-nettet ble raskt utbygd, og det skulle være WC i det nye svenske folkehemmet. Her til lands var dette samfunnsgoder en bare kunne drømme om. Men i 1960-åra tok det av: Rasjoneringa av biler ble oppheva. Landsdekkende TV ble realisert, og Husbanken tegna inn WC i sine typetegninger. «LJØS» I BYGD OG GREND Etter krigen hadde myndighetene store ambisjoner om en omfattende kraftutbygging. Mangelen på kraft hadde, så langt, vært en hemsko for ønskelig samfunnsutvikling. Det var derfor nødvendig å satse på dette området. Det hadde i mange år vært stor avstand mellom tilbud og etterspørsel, og rasjonering hadde vært løsningen både med nattutkobling og utkobling flere timer på dagtid. Nå ble det planlagt og gjennomført utbygging av mange fossefall, og linjer ble strekt ut til bygder og grender som så langt ikke hadde fått strøm. AURA Et av de store anleggene som Staten bygde ut var Aura. Anlegget ble bygd ut i Sunndalen, men skulle også forsyne nabofylket, Sør- Trøndelag med strøm. 55

57 Everket i Orkdal måtte nå bygge ut og tilpasse nettet sitt etter dette. Den ene store oppgaven gikk på å strekke linjer til mørklagte grender som Laksøybygda, Solsjøbygdaa, Svorkbygda og Dorodalsgrenda. Geitastranda ble samtidig bygd ut av Byfjorden kraftlag. Den andre store oppgaven var å foreta en utvidelse og restaurering av overføringsnettet. Aurakrafta ble tilkobla nettet 26. oktober Aura kraftverk er et vasskraftverk ved Sunndalsøra. Kraftverket består av to kraftstasjoner Aura og Osbu. Hovedmagasinet for kraftverkene er Aursjøen som reguleres mellom 856 og 828 m.o.h. Aursjøen er demt opp med en steinfyllingsdam som er nær en kilometer lang og har en høyde på 40 meter. 56

58 BARNESYKDOMMER I startfasen var det ikke bare suksess med den nye kraftressursen fra Aura. Det oppsto ofte feil på den nye linja noe som medførte strømbrudd og utkoblinger. Til tider kunne det være flere på en og samme dag. Noe av dette skyldtes en rekke uhell ved Blåsmo trafostasjon. Men etter hvert som feil ble retta opp, fikk vi en stabil og etterlengta strømtilførsel. VEKST OG UTVIKLING Etter at Aurakrafta kom og en hadde fått større tilgang på elektrisk energi, vokste behovet sterkt på mange områder i bygda. I kortform kan følgende utvikling nevnes: Vanlige husholdninger: Flere lyspunkter, utelys også, elektrisk komfyr, kjøleskap, dypfryser, vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, en rekke kjøkkenmaskiner alt fra miksmaster til kaffekoker. Far i huset ordna seg kanskje hobbyrom med et utall av elektriske hjelpemidler. Mange gikk over fra olje- eller vedfyring til elektrisk oppvarming. Behovet økte også i takt med omfattende boligbygging i etterkrigsåra. Nye boligfelter så dagens lys. Av de første kan nevnes Rømmesmoan og Rømmesbakkan. Her var det hus på rekke og rad alle med behov for strøm. Minkfarm. Ei bestemor fra Agdenes hadde en dag med seg et barnebarn på busstur til Orkanger. Oppå Nordgjerdsbakken i Råbygda stoppa bussen for å ta på passasjerer. Barnebarnet var mest interessert i «det forjettede land», Orkanger, og oppdaga alle boligene som hadde kommet opp borti Rømmesbakkan. Der lå de tett i tett på rekke og rad. Dette var stort, og han ropa ut: «Bessmor, bessmor, sjå den store minkfarmen borti der!» 57

59 INDUSTRIEN BLOMSTRER Orkla Grube-Aktiebolags smelteverk på Thamshavn var basert på svovelkisforekomster fra Løkkenområdet. Da gruva ble nedlagt måtte også smelteverket innstille. Verket ble så ombygd for framstilling av ferrosilisiumprodukter. Ei tid var det aktuelt å lokalisere Jernverket til Orkdal, men Stortinget bestemte til slutt at det skulle bygges ut i Mo i Rana. Fra 1960 og i åra framover skjedde det en betydelig industriutbygging i kommunen. I stikkords form nevnes noen av disse: Orkla treforedlingsindustri «Sponplaten», Orkla Exolon, OTI, Vigor, Orkel m.fl. Etableringa av det store industriområdet på Grønøra var meget vellykket, og mange virksomheter har etter hvert vokst opp der. En ting hadde alle disse etableringene til felles: De hadde behov for elektrisk energi. Å tilfredsstille dette behovet har vært en stor utfordring for Everket. SAMKJØRING Med flere enn en kraftkilde var det nødvendig å samkjøre leveransene for å dekke markedet best mulig. Avtalen i 1921 med Salvesen & Thams om leie av kraft var starten på det hele. I 1939 kom Vorma inn i bildet, og det var daglig kontakt mellom kraftstasjonene for best mulig samkjøring. Når det var full utkobling på det kommunale nettet, var det innført en nødløsning for de som måtte ha strøm. Ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus kunne de, i slike tilfelle, med et enkelt håndgrep koble seg inn på kraft fra Salvesen & Thams. 58

60 Skikkelig orden på sakene ble det i 1970 da Sør-Trøndelag Kraftselskap (S-TK) ble oppretta som en medlemsbedrift for kommunene i Sør-Trøndelag. S-TK hadde som formål å dekke kraftbehovet i medlemskommunene. Selskapet skifta i 1997 navn til TrønderEnergi. RASJONALISERING Fra starten av hadde Everket hovedkontor på Fannrem og avdelingskontor både på Orkanger og Svorkmo. Etter hvert som kommunikasjonene ble bedre var en slik ordning både upraktisk og kostbar, og i løpet av 60-åra ble avdelingskontorene nedlagt. Dette skjedde ved naturlig avgang, Svorkmo i 1961 og Orkanger i Det var egen installasjonsavdeling ved Everket. Gjennom etterkrigsåra viste det seg etter hvert vanskelig å drive denne lønnsomt. I 1973 ble det derfor fremmet forslag om å legge ned denne virksomheten. Dette var en sak som engasjerte, og det var forholdsvis harde diskusjoner om hva som var det beste legge ned eller satse videre. Endeliktet ble at kommunestyret med 29 mot 12 stemmer vedtok nedlegging. Flere installasjonsfirma hadde da etablert seg i kommunen så folk ble ikke «opprådd». 59

61 60

62 61

63 62 Damvokter Henrik Hoston

64 Kraftstasjoner 63

65 I 1912 gikk Orkdal herredstyre inn for å få foretatt en sakkyndig vurdering av flere vassdrag i bygda med tanke på bygging av kraftverk. Firmaet «Kuløy og Gravrok» ble engasjert til dette arbeidet, og i begynnelsen av 1913 forelå beregninger av hel eller delvis utbygging av Kvamsbekken, Sola, Svorka, Vorma, Leirbekken og Skjenaldelva. Ingeniører i arbeid. LEIRBEKKEN Som kjent ble det vedtatt å bygge ut Leirbekken, og et omfattende arbeid ble satt i gang. I nedslagsfeltet ble det bygd demninger ved sentrale vannmagasiner. Ved utløpet av Vasslivatnet ble det bygd en reguleringsdam i tømmer. Den bestod av tre meter høge tømmerkasser fylt med stein. Inntaksdammen som ble bygd like nedafor den gamle Sikadammen, ble oppført i betong i 5 meters høgde. Fra denne dammen ble det lagt rørledning ned til kraftverket. 64

66 Sika et vakkert vannmagasin. Leirbekken kraftstasjon. 65

67 Øverste del av rørledningen ble bygd som trerør med en indre diameter på 82 cm. Nederste del av ledningen ble bygd av klinka jernrør med en noe mindre diameter. Selve kraftstasjonen ble oppført i vanlig bindingsverk på betongfundament. Ved stasjonen ble det montert en Pelton-turbin, og denne ble satt i forbindelse med en elektrisk generator som utvikla 256 kw trefasa vekselsstrøm. Det var satt av plass til nok en generator dersom det skulle bli behov for det. Kraftverket ble satt i drift lørdag 23. januar Søndre Trondhjems Amtstidende 26. januar 1915: «Vi ønsker Orkedalen til lykke med det færdige verk og haaber det maa bli til gagn for bygden paa mange maater. Det som det nu gjelder, er tiltak og «krafthunger», evne til at nytte ut hver hestekraft, saa man inden kort tid kan faa gaa til næste utbygging en stubb av rørledningen peker nedover under kraftstationen som en paamindelse om at verket ikke er ferdig før». Redaktøren i Søndre Trondhjems Amtstidene hadde så rett, så rett, og allerede i 1917 ble nok en generator på 256 kw montert. For å sikre stabil vasstilførsel, ble det i 1918 igangsatt oppdemming av Mjo- og Byavatnet. Det ble deretter bygd en reguleringsdam i tømmer ved utløpet av Mjovatnet. 66 Håggådammen.

68 VORMA Mellomkrigsåra var prega av sterk prisstigning, bankkrakk, mange tvangsauksjoner og stor arbeidsledighet. Sjøl med en slik dyster bakgrunn økte etterspørselen etter elektrisk kraft et registrert behov som langt fra kunne imøtekommes. Overstyret for Everket hadde allerede i 1936 bestemt utbygging av Vorma, men det sto på manglende finansiering. Vassdragsvesenet stilte bl.a. som betingelse at de tre eierkommunene skaffet til veie et innenbygds lån på kroner, og kommunestyrene i Orkland, Orkdal og Orkanger gikk med på å stille seg som låntakere for et obligasjonslån på denne størrelse. Etter lang tid lyktes det endelig å oppnå et lån på til sammen kroner i Norges Kommunalbank og Den Nordenfjeldske Kreditbank. I september 1938 startet arbeidet. Utbygginga av Vorma var et stort prosjekt, og flere firma ble engasjert for å bistå både med oppbygging av anlegg og leveranse av det utstyr som måtte til: - A/S Trondhjems Cementstøberi tok på seg de bygningsmessige arbeider som stort sett ble fullført innen årets utgang. - Kverner Brug fikk leveranse av turbin og jernrør. - A/S Norsk Elektrisk & Brown Bovery leverte generator- og apparatanlegg. Inntaksdam for kraftverket ble bygd ved Vormdalsvollan (Håggådammen), og fra denne gikk det rør ned til turbinen. Anlegget fikk en årgangskapasitet på 3,94 mill. kwh eller ca. 1,7 mill. kwh mer enn det anlegget i Leirbekken kunne yte. Kraftverket ble satt i drift 30. april Det ble tilsatt maskinist ved kraftstasjonen og damvokter på deltid ved Hostondammen. 67

69 Lekkasje rørgate Vorma/Brattlia. VEDLIKEHOLD OG TILSYN De to kraftverkene surra og gikk, til vanlig døgnet rundt, og maskinistene hadde daglig tilsyn med maskinene, samt løpende vedlikehold. Tilsyn med rørgatene og dammene var også en del av jobben. Det måtte muskelkraft til for å få regulert damlukene, og dette var et tungt arbeid. Vinters tid med streng kulde la det seg is på rørgatene, og denne måtte bankes bort før den gjorde skade på rørene. Ingenting varer evig heller ikke tilførselsrørene til kraftstasjonene. Trerør råtna og jernrør rusta. Etter hvert som behovet for nødvendig vedlikehold økte, ble det også lagt planer for forbedringer bygging av nye dammer og rør. STØRRE FORBEDRINGER DAMMER Ved Vasslivatnet ble den opprinnelige dammen av tømmerkasser reparert i 1952 og forsterka med impregnert materiale. Den opprinnelige tømmerdammen ved Mjovatnet ble i 1969 erstatta av en ny dam oppført i betong. Reguleringsdammen ved Hostovatnet er blitt utbygd og forbedret flere ganger. 68

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

«Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning»

«Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning» «Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning» Per Erik Nilssen Fra fossefall til elkraft Per Erik Nilssen Fra fossefall til elkraft Utgitt av: Industriveien, 1960 Løken Telefon: 63 85 47 00 Telefax:

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år VAKKERT: Skjefstadfoss kraftverk etter utbyggingen i 1972. Den nye kjørebroen bukter seg vakkert over Glomma. (Foto:

Detaljer

energiforvaltning glimt fra NVEs historie

energiforvaltning glimt fra NVEs historie Vannog energiforvaltning glimt fra NVEs historie Forord Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ble grunnlagt i 1921. Men forløperen til NVE kan følges tilbake til 1804, og bruken av våre vassdrag

Detaljer

Utkast1 1-8:Layout 1 04-12-12 21:19 Side 1 Vann- og energi- forvaltning glimt fra NVEs historie

Utkast1 1-8:Layout 1 04-12-12 21:19 Side 1 Vann- og energi- forvaltning glimt fra NVEs historie Vannog energiforvaltning glimt fra NVEs historie Forord Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ble grunnlagt i 1921. Men forløperen til NVE kan følges tilbake til 1804, og bruken av våre vassdrag

Detaljer

Glimt fra Trondheim Energiverks historie

Glimt fra Trondheim Energiverks historie Glimt fra Trondheim Energiverks historie Dette heftet er et kort utdrag av boken om TEVs 100 årige historie som ble utgitt ved årsskiftet 2000/2001. Forfattere: Stig Kvaal og Astrid Wale. Grafisk utforming:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

KUNDEMAGASIN - INFORMASJON - desember 2014

KUNDEMAGASIN - INFORMASJON - desember 2014 KUNDEMAGASIN - INFORMASJON - desember 2014 EN STANDHAFTIG ITALIENER JUBILEUMSBOK - EVERKET 100 ÅR VINN EN INVITASJON GNISTPRISEN 2014 Everket 100 år Det er med stolthet vi i denne utgaven av kundemagasinet

Detaljer

Møte onsdag den 4. desember kl. 10. President: Jø rgen Kosmo. Dagsorden (nr. 23): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Møte onsdag den 4. desember kl. 10. President: Jø rgen Kosmo. Dagsorden (nr. 23): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat 714 4. des. Muntlig spørretime 2002 Møte onsdag den 4. desember kl. 10 President: Jø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 23): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat Sak nr. 1 Spørretime muntlig spørretime Presidenten:

Detaljer

20års. renovasjonsrevolusjon TENKTE GLOBALT HANDLET LOKALT

20års. renovasjonsrevolusjon TENKTE GLOBALT HANDLET LOKALT 20års renovasjonsrevolusjon TENKTE GLOBALT HANDLET LOKALT 20år 1985 2005 Tenkte globalt - handlet lokalt 20 års bedriftshistorie og en flik av renovasjonshistorien Denne beretningen gis ut i forbindelse

Detaljer

25 ÅR I MILJØETS TJENESTE 1981/2006

25 ÅR I MILJØETS TJENESTE 1981/2006 25 ÅR I MILJØETS TJENESTE 1981/2006 25 ÅR I MILJØETS TJENESTE Hvordan henger det egentlig sammen? I forbindelse med markeringen av Renors 25 års jubileum har jeg både fått spørsmål om det, og mer enn en

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland Byggestart på Imsland 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten 2004. Thorstein Jenssen (til venstre)

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe den industrielle revolusjon, oppfinnelser og samfunnsendringer. 2 DEL 1 Praktisk orientering: Mål: Vi ønsker med dette

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

lyspunktet Organisasjonsendring i TrønderEnergi TrønderEnergi ønsker å ta seg vann over hodet Revyen «Alle skal få» fikk stående applaus

lyspunktet Organisasjonsendring i TrønderEnergi TrønderEnergi ønsker å ta seg vann over hodet Revyen «Alle skal få» fikk stående applaus lyspunktet 1_2012 bedriftsblad for trønderenergi Organisasjonsendring i TrønderEnergi side 6 TrønderEnergi ønsker å ta seg vann over hodet side 14 Revyen «Alle skal få» fikk stående applaus side 27 eid

Detaljer