20 15 NR 5 15 MAI MIN TUR UT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20 15 NR 5 15 MAI MIN TUR UT"

Transkript

1 FORSVARETS FORUM NR 5 15 MAI RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- PLANEN De allierte planla å frigjøre Norge gjennom Sverige. SIDE 16

2 SANITETSDAGEN 2015 Forsvarets sanitet og Norske Reserveoffiserers Forbund søker etter leger og sykepleiere i alle kategorier, ambulansearbeidere, veterinærer og farmasøyter til Sanitetsdagen. Benytt denne dagen til å bli oppdatert, danne nettverk og se på mulighetene for ytterligere tjeneste i Forsvaret. Sanitetsdagen arrangeres 29. august på Sessvollmoen. for mer informasjon og påmelding.

3 annonse Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter NYTT MASTERPROGRAM I SIKKERHET- OG KULTURFORSTÅELSE Handlekraft når krisen inntreffer Oppstart høsten 2015 bi.no/forsvaret Hvordan forbereder du deg på fremtidens konflikter? Taktiske beslutninger under usikkerhet og i ekstreme situasjoner krever øvelse og kompetanse. Lær av eksperter med praktiske erfaringer fra feltet og forskningsbasert kunnskap. Samspill og nettverk på tvers av sektorer: forsvar, politi, næringsliv og andre etater. MAI

4 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- innhold FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ FOTO: ARNE FLAATEN FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2015 FORSVARETS FORUM NR 5 15 MAI 70 år Mannskapsavisa, senere Forsvarets forum og F, feirer 70 år som magasin i MIN TUR UT 2015 «Min tur ut» er en sommercamp for barn og ungdom i og tilbringe natten i den. En hel dag er satt av til besøk på alderen 12 til 15 år, som har foreldre som har tjenestegjort, Tusenfryd, og gjennom hele uka er det fotokonkurranse. eller skal tjenestegjøre i en internasjonal operasjon. Barn og ungdom med foreldre som er ute nå, eller snart På sommercampen er det barnas tur til å reise «ut», og skal tjenestegjøre i en internasjonal operasjon har prioritet. denne gangen er det foreldrene som blir igjen hjemme. Her får de mulighet til å utveksle erfaringer og danne nettverk Sommercampen varer fra 21. til 27. juni, og gjennomføres med andre barn og ungdommer i samme situasjon som ved Forsvarets veteransenter på Bæreia utenfor dem selv. Kongsvinger. I en uke vil de få oppleve en mengde spennende aktiviteter. Sommercampen og alle aktivitetene, inkludert reise, er Barna får blant annet opplæring i kajakk- og kanopadling, gratis for deltakerne. førstehjelp og teltorden. De får bygge sin egen gapahuk Påmeldingen har startet! Frist: 22. mai. Les mer og meld deg på: forsvaret.no/veteransenteret RETURUKE 23 PLANEN De allierte planla å frigjøre Norge gjennom Sverige. SIDE 16 forsvaret&jeg Drømmer om Forsvaret Mange tror at jeg er mest opptatt av rullestoler, helsevesen og NAV. Men det er forsvarspolitikk som er min lidenskap, sier Senterparti-politiker Torstein Lerhol. 62 FOTO: ARNE FLAATEN veteran m1 (fra lat. gammel (soldat) ) KILDE: BOKMÅLSORDBOKA FORSIDEN: Melding sendt fra Washington til de alliertes hovedkvarter i Versailles. Avgradert i Kort fortalt 7 Redaksjonell kommentar 8 Kalender 9 Ledelsen 10 Ekspertutvalget 10 Kjapt om: Lokale tilsettinger 11 «I Irak blir norske soldater del av et omstridt statsbyggingsprosjekt.» Tove Gravdal Kommentator dokument Pålogga soldat Kathrine Mathisen drar ikke på HV-øvelse uten telefonen. 40 aktuelt Veteran-forvirring Nå vil Regjeringen utvide veteranbegrepet. 26 FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ 12 Hemmelig-lov oppheves 12 Ørland kan få rutefly 14 Fotoikoner 16 SERIE 2. verdenskrig 30 Tildeles medalje 8. mai 54 Utland år etter Vietnam-krigen 58 Meninger 64 Miniportrett: Hanne Berg 66 «Uten fregattene har vi ikke lenger noe sjøforsvar verdig navnet» Tre år med storm Å være FN-sjef i Sør-Sudan er det tøffeste Hilde Frafjord Johnson har vært med på. 46 Bak kruttrøyken Fire kandidater kjemper om å bli Forsvarets neste artillerisystem. F dro til Tyskland og ble med på skarpskyting med en av dem Veteranbrev-vinner 72 Konkurransesider 75 Forsvarets informasjonssider BLADET GIKK I TRYKKEN 27. APRIL 4 MAI 2015 MAI aktuelt Jacob Børresen Forfatter

5 kort fortalt Nordisk samarbeid Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD De nordiske landene går sammen for å svare på aggressiv russisk opptreden i de nordiske landenes nærområder. Det kom fram etter det nordiske forsvarsministermøtet 10. mars. Felles øvelser og mer utveksling av etterretningskunnskap er noen stikkord for samarbeidet. I tillegg trekkes det frem felles industrisamarbeid i forsvarssammenheng og felles bearbeiding av cybermateriale. Det første tiltaket blir luftfartsøvelsen «Arctic Challenge» i slutten av mai. Les mer om øvelsen på side 8. Helikopter-mangler I september i fjor havnet 23 meter med heisvaier i rotoren på et redningshelikopter, men helikopteret klarte å ta seg inn til Støtt i Nordland. Nå peker en undersøkelseskommisjon på mangelfulle prosedyrer og samhandling. Vaieren hektet seg fast på KV Magnus Lagabøte og ble slitt av etter at redningsmannen var satt ned på dekk. Kommisjonen mener at heissystemet må modifiseres slik at plutselig overbelastning kan unngås. Det anbefales også kommunikasjonsløsning mellom redningsmann og øvrig besetning på helikopteret. I dag foregår dette ved tegn. FLO ut av Forsvaret Regjeringen vil etablere en egen etat under Forsvarsdepartementet for investering og forvaltning av materiell. I dag ligger dette ansvaret hos Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Endringen er planlagt å legges fram for Stortinget før sommeren og iverksettes fra 1. januar Etaten skal ledes av en sivil direktør og være direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen får rendyrket sin fagmilitære rolle. Vi går nå over i en prosess der detaljene skal legges. Forsvarsjefen vil som i dag ivareta de militærfaglige vurderingene i investeringsporteføljen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. PÅ REK: Brigader Leif Petter Sommerseth har vært på rekognosering i irakiske Erbil. FOTO: FORSVARET Snart i Irak Hovedstyrken av norske soldater fra Telemark bataljon vil trolig være på plass i Irak i slutten mai. Det bekrefter Forsvares operative hovedkvarter (FOH). Byen Erbil ligger bare 20 til 40 kilometer fra frontsonen mellom de kurdiske Peshmerga-soldatene og opprørere fra den Islamske staten (IS). Likevel betegnes Erbil som en «relativt rolig by», til tross for flere veibomber og en selvmordsbomber det siste halve året. Flere norske forpartier har reist på rekognosering, blant andre brigader Leif Petter Sommerseth og oberstløytnant Rune Wenneberg fra FOH. De kom tilbake til Norge i slutten av april. Det er viktig for oss i FOH å få en forståelse for situasjonen i Erbil og skaffe hovedkvarteret en oversikt over hvordan operasjonsområdet er. Nå har vi fått kvalitetssikret planene før hovedstyrken er på plass i mai/juni, sier Sommerseth. Han er sjef for militære operasjoner ved FOH. De norske styrkene skal etablere seg sammen med styrker fra USA, Tyskland, Nederland og Italia. Etter hvert vil også finske soldater komme til Erbil for å trene og veilede kurdiske Peshmerga-soldater. Den norske hovedstyrken vil i hovedsak være soldater fra Telemark bataljon. Les kommentarer om oppdraget i Irak på side 11 og 60. PAAL RAVNAAS F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvarsstaben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell frihet i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presse skikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS redaksjonelt Hvem er veteran? En utenlandsk kollega stilte spørsmålet under et besøk på Bæreia. Det kommer helt an på hvem du spør, var svaret. For snart 20 år siden behandlet de folkevalgte på Stortinget forslaget om å innføre en nasjonal veterandag. Den gangen syntes det nokså klart at dette skulle være en merkedag for alle militære veteraner, enten de hadde tjenestegjort hjemme eller ute. I forsvarskomiteens innstilling til Stortinget i 1996 står det: Komiteen viser til at forslaget fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde om at Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å etablere en årlig markeringsdag for militære veteraner fra nasjonale styrker og FN-styrken har vært forelagt en rekke av våre veteranorganisasjoner. Praktisk talt alle har sluttet helhjertet opp om tanken. Siden den gang har det i forskjellige sammenhenger dukket opp nye definisjoner på hvem som er veteran. Når 8. mai i kalenderen omtales som frigjøringsdag og nasjonal veterandag, bør det ikke være uklart hvem som er veteraner. I Forsvaret burde det også være en felles forståelse av et så sentralt begrep. I dette nummeret av F tar vi opp spørsmålet. Svarene bekrefter at det er mange forskjellige oppfatninger. «Når 8. mai i kalenderen omtales som frigjøringsdag og nasjonal veterandag, bør det ikke være uklart hvem som er veteraner» Til F sier Hans J. Røsjorde at det er riktig å velge den definisjonen som er mest inkluderende, og han gir sin fulle støtte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide når hun sier at «veteran» er en hedersbetegnelse på alle dem som har tjenestegjort for Norge, enten de var med og stoppet nazistene på Midtskogen, avtjente sin verneplikt i Bergen eller kjempet mot Taliban i Afghanistan. Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker, er litt mer restriktiv når han sier at det kan diskuteres om de stående styrker som til enhver tid vokter norske interesser på norsk territorium, skal komme inn under veteranbegrepet. I våre naboland er det også forskjellige tolkninger. Försvarsmakten i Sverige omtaler både sivile og militære med bakgrunn i forsvaret som veteraner, mens personell som har internasjonal tjeneste, kalles utenlandsveteraner. I Danmark begrenses bruken av ordet veteran utelukkende til dem som har tjenestegjort i minst én utenlandsoperasjon. Noen velger å si at de som har deltatt i operasjoner i utlandet, er veteraner. Vi vil advare mot å bruke geografi som et kriterium for å kunne kalles veteran. Det er ikke tvil om at tjenesten i Norge også kan være særdeles krevende og utfordrende. Stikkord som kald krig, ubåtjakt i Sognefjorden og svært realistiske øvelser viser det. En mulig definisjon, i tråd med Stortingets intensjoner for å opprette veterandagen, kunne være at de som har fullført sin førstegangstjeneste og som har gjort seg fortjent til å bære Vernedyktighetsmedaljen, kalles veteran. Uansett oppfordrer vi alle til å delta på markeringene på frigjøringsdagen 8. mai. Da hedrer vi også våre veteraner: krigsveteranene, intopsveteranene og veteranene som har brukt ett år av sitt liv i forsvaret av Norge. Attacheer rokkeres Forsvarsdepartementet legger ned stillingene som forsvarsattaché i Kabul og Roma fra og med høsten Forsvarsattacheen i Paris søkes sideakkreditert til Roma. Videre er det besluttet å etablere en midlertidig stilling som forsvarsattaché i Bagdad for å ivareta norske militære interesser i forbindelse med den norske kapasitetsbyggingen i Irak. Oppgraderer Hæren Regjeringen gjennomfører nå det som blir kalt den største militære moderniseringen siden Marshall-hjelpen på 60-tallet. Stridsvognene Leopard 2 skal oppgraderes. Hæren får også tilført et nytt mobilt kampluftvern. I første omgang skal 3,6 milliarder kroner investeres. Kampluftvernet vil inngå i artilleribataljonen i Brigade Nord. Regjeringen fremmer også forslag om å etablere et vedlikeholdsbygg på Ørland. I tillegg foreslås det å gjennomføre tiltak med dagens aldrende ULA-klassen ubåter. Etableringen av ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon foreslås videreført med økt kostnadsramme. Det foreslås også å bruke ti millioner kroner på å utruste Kystvaktens helikoptre med medisinsk basisutstyr. 20 år siden Freden koster dyrt. Etter krigen har 240 norske flygere omkommet. Nå advarer Lufttjenesteinspektoratet mot nye dødsfall. Etter fire eksepsjonelt gode år er flygerne igjen på flukt til sivile flyselskaper. F-16-styrten på Rygge tidligere i måneden var den første på tre år. 50 år siden Landbruksdepartementet har innført en ny bestemmelse som sier at skyller som skal brukes til dyrefor, først må gjennomgå en spesiell desinfeksjonsprosess. Dette fører til at en meget vesentlig økonomisk støtte i det militære velferdstilbudet faller bort. 6 MAI 2015 MAI

6 dette skjer» mai ledelsen Dagens forsvar lar seg ikke videreføre med de økonomiske rammene som foreligger. MØTE OG SEMINAR 11-13/5: Landsmøte i Gjøvik for Forsvarets seniorforbund /5: Forsvarets sanitet sitt fagseminar på Sessvoll. 12/5: Likestillingskonferansen i Oslo. 12/5: Tryggingspolitisk djupdykk i Oslo med Anniken Huitfeldt /5: Lærlingkonferanse på Kiel-ferga /5: Hovudplankonferanse Cold Response 2016 i Trondheim /5: Forsvarssjefsmøte i Nato. 26/5: FFI-seminar om samfunnstryggleik. 27/5: Pensjonsseminar Bardufoss. 2-3/6: Miljøvernseminar i Bodø. 2-3/6: Pefo-kongress. 2-4/6: Seniorkurs i Bergen. KULTUR 6/5: Slaget på Vågen 1665, foredrag ved Bergenhus festning. 7/5: Veterankonsert i Horten. 8/5: Frigjerings- og veterandag: Sjå eige program side /5: 70-årsminne for Operasjon Doomsday på Gardermoen. 10/5: Festkonsert med Stabsmusikken i Oslo konserthus /5: Panserfest og pinsetreff på Trandum. 23/5: Veterankonsert på Kongsvinger festning. 28/5: 75 år for gjenerobringa av Narvik. 30/5: Festningskonsert i Kongsvinger. 30/5: Open dag på Rogaland krigshistoriske museum. 31/5: Flydag på Kjeller. 31/5: Festningsmarsjen på Oscarsborg. IDRETT 9/5: NROF si vårtevling i skyting på Sessvoll og Stjørdal /5: Nordisk feltidrett i Halmstad, Sverige. 4/6: Maukethon. 5/6: NM feltidrett på Heistadmoen. ØVING 4-14/5: Dynamic Mongoose i Nordsjøen. 5-8/5: Sølvpil, Andøya. 5-13/5: Sibo-øving i Tyskland /5: Joint Effort, Jørstadmoen. 26/5: Start Arctic Challenge. 28/5-9/6: NRF-øving i Nederland: Falcon Viking. 30/5: Start Helgeland. 7/6: Start Oslofjord. ANNA 10/5: Minnemarkering på Håøya. 19/5: Statsråden seglar ubåt i Bergen. ARKTISK UTFORDRING: Det unike samarbeidet mellom norske, svenske og finske flystyrkar er grunnlaget for Arctic Challenge. FOTO: JERRY MORRISON. 1ST COMBAT CAMERA SQN. Stor flyøving i nord I pinsehelga startar den største flyøvinga i Europa i år, Arctic Challenge. I alt vil 115 fly frå ni land operere frå tre flybasar på Nordkalotten: Bodø, Kallax og Rovaniemi mannskap er involverte, og målet med øvinga er å planlegge, leie og utføre kompliserte luftoperasjonar i eit tett samarbeid mellom partnarnasjonar og Nato. Scenarioet er ein internasjonal fredsfremjande kriseinnsats under FN-mandat, og pilotane vil øve med ulike flytypar i store samansette styrkar. Taktikk og prosedyrar vert trena i eit realistisk miljø med simulert luftvern på bakken. Også tanking i lufta inngår, og mindre bakkestyrkar frå mellom anna artilleriet er med. Øvingsleiar vil vere brigader Jan Ove Rygg sjef for nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) ved Forsvarets operative hovudkvarter på Reitan. Han seier at den regelbundne treninga mellom dei tre nordiske landa er grunnlaget for øvinga: Vi har lært kvarandre å kjenne og funne gode måtar å samarbeide på. Utan cross-border-treninga på Nordkalotten hadde vi ikkje hatt eit godt fundament å byggje Arctic Challenge på. Difor er både Sverige, Finland og Noreg såkalla «host nations». Det at seks-sju typar kampfly, helikopter, diverse tankfly og overvakingsfly er i NB: aksjon gir ei ekstra utfordring til både dei som er oppe i lufta og til støtteapparatet på bakken. I tillegg kjem dei som skal kontrollere og leie luftangrepa. Men det er nettopp slike operasjoner med fly frå mange land og mange basar ein kan oppleve i det verkelege livet, det gir utfordringar og realistisk trening også på øvinga. Vi konstruerer scenario der vi set saman flytypar som utfyller kvarandre og simulerer angrep i mellom anna skytefeltet på Setermoen, og her samverkar vi med personell på bakken. Det er berre Setermoen og Vidsel i Sverige vi har skarpe våpenleveransar, presiserer Rygg. Han framhevar engasjementsreglar, dynamisk målnedkjemping, close air support, Link 16 og vertslandstøtte som viktige øvingsmoment. Det vil dagleg vere to flyøkter, og då kan sivil flytrafikk bli omfatta. Det meste av aktiviteten vil likevel skje i svensk luftrom der det er store øvingsområde. Ingen vil oppleve å sjå alle flya samla på ein stad, og det vil vere lokale aktivitetar i alle dei tre vertslanda. Arctic Challenge startar 25. mai og rundast av 5. juni. Så blir det to år til neste gong. TORBJØRN LØVLAND Soldataksjonen «Utan alle er vi ingen» markerast på Haakonsvern 6/5, Bardufoss 7/5, Ramsund 12/5, Setermoen 19/5, Skjold 22/5, Huseby 27/5 og Ørland 4/6. Rådet tar form Arbeidet med mitt fagmilitære råd om hvordan Forsvaret skal innrettes for å møte fremtidens utfordringer og trusler, har nå pågått i over et halvt år. Det er gjennomført en omfattende strategisk grunnlagsanalyse som har bekreftet mange av de utfordringene jeg tidligere har påpekt. På flere sentrale områder er det gap mellom Forsvarets evne og de identifiserte behov som følge av den sikkerhetspolitiske utviklingen. Et annet funn er at dagens vedtatte forsvar ikke lar seg videreføre med de økonomiske rammene som foreligger. De sikkerhetspolitiske, teknologiske og økonomiske utfordringene er av en slik karakter og omfang at det har vært helt nødvendig å se på alle sider av Forsvarets virksomhet. Dette kan både handle om å tilføre nye kapasiteter og å endre måten Forsvaret anvender dagens militære kapasiteter. Et så omfattende utredningsarbeid engasjerer naturlig nok Forsvarets ansatte. Når nesten alle steiner snus, og så mange ulike alternativer vurderes, er det mange som berøres. Selv om de fleste ikke er direkte involvert i selve utredningsarbeidet, har jeg lagt vekt på at det legges til rette for gode diskusjoner i de ulike fagmiljøene. I tillegg har alle mine underlagte sjefer et særlig ansvar for å informere sine ansatte. Det skal være høyt under taket internt i Forsvaret. Vi har den siste tiden sett et stort engasjement rundt spekulasjoner om mulige lokaliseringer av Forsvaret i fremtiden. Samtidig som jeg ønsker debatt og engasjement velkommen, er det viktig å minne om at ingen beslutninger er fattet, og det endelige helhetlige rådet først legges frem 1. oktober. Det er også viktig at den reelle politiske debatten tar fatt i helheten i mitt råd om Forsvarets fremtidige utvikling etter at jeg har levert 1. oktober. For alt henger sammen med alt, også i Forsvaret. Det er summen av militære kapasiteter satt i sammenheng som skaper forsvarsevne. «Mitt fagmilitære råd er et råd og ingen beslutning i seg selv» Det er også på sin plass å minne om at mitt fagmilitære råd er et råd og ingen beslutning i seg selv. Utviklingen av Forsvaret er et politisk anliggende, og det fagmilitære råd vil være et viktig grunnlag for Forsvarsdepartementets arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret, som skal legges frem for Stortinget våren Den politiske behandlingen av Forsvarets fremtid begynner altså først til høsten, og ingenting blir endelig bestemt før Stortinget har tatt sin beslutning. Mitt fokus er å utarbeide det beste fagmilitære rådet jeg kan gi om fremtidens forsvar. Admiral HAAKON BRUUN-HANSSEN Forsvarssjef 8 MAI 2015 MAI

7 Kjapt om Lokale tilsetjingar akkurat nå F inviterer gode skribenter til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang journalist i Morgenbladet Tove Gravdal. Namn: Kjersti Cristina Klæboe (51) Stilling: Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet Er det tolkane i Afghanistan som har aktualisert behovet for retningslinjer for lokale tilsetjingar i internasjonale operasjonar? Retningslinjer blei aktualiserte ved nedlegginga av den norske leiren i Faryab. Den daverande regjeringa vedtok at lokalt personell tilsett av norske styrkar og politi i Afghanistan skulle få høve til å søkje om vern i Noreg. Behandlinga av desse sakene synte at det var behov for overordna retningslinjer. Det er grunn til å understreke at praksisen i Forsvaret stort sett har vore forsvarleg. Men det har vore variasjonar i praksisen mellom ulike avdelingar og over tid. Lokalt tilsette er sivile og skal oppfattast som det. Dei er ikkje stridande. Dette skal sikre at dei vert utsette for så liten risiko som mogleg. Vil regelverket føre til færre lokale tilsetjingar? Hovudføremålet er å sikre forsvarlege arbeidsforhold. Det er ikkje eit mål i seg sjølv at det skal tilsetjast færre lokalt. Forsvaret har i dag eit titals lokalt tilsette ute. Kva for utfordringar er det ved innleie av folk lokalt? Utfordringane vil variere frå operasjonsområde til operasjonsområde. Det er derfor retningslinjene understrekar tydinga av grundige vurderingar før det vert gjort lokale tilsetjingar slik at forhold som er spesifikke for den enkelte operasjonen, kan verte vektlagde. TORBJØRN LØVLAND For stor støttestruktur Forsvaret er ikke tilpasset utfordringene Norge står overfor, sier professor Rolf Tamnes. Tamnes har ledet ekspertgruppen som gir råd om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer. Gruppen fikk mandatet fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på slutten av 2014 og leverte rapporten sin 28. april. Vi mener at Forsvaret per i dag ikke er tilpasset de mest krevende utfordringene Norge står overfor, når det gjelder alvorlige sikkerhetspolitiske kriser eller krig, sier Tamnes. Rapporten peker på at Forsvaret er overdimensjonert, men samtidig mangler tilstrekkelig operativ kapasitet. For dårlig styring av Forsvaret har ført til at støttestrukturen har vokst seg alt for stor, sier Tamnes, som tidligere var direktør for ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Omdisponering. For å styrke etterretning, tilstedeværelse, beredskap, utholdenhet og støtte til alliert virksomhet på norsk jord, foreslår ekspertgruppen å heve bevilgningsnivået til Forsvaret med to milliarder kroner innen Kjøp av nye ubåter må tilleggsfinansieres. I tillegg bør Forsvaret selv gjennomføre et effektiviseringsprogram for å omdisponere minimum 3,5 milliarder kroner årlig til operativ virksomhet, innen utgangen av Dette tallet er det ikke ekspertgruppen til Tamnes som har kommet frem til. Konsulentselskapet McKinsey fremla i mars en rapport som hevder at Forsvaret kan spare mellom 3,5 og 4,6 milliarder kroner årlig på ulike effektiviseringstiltak. I likhet med McKinsey ser vi potensialet for omdisponering av midler. Vi har også sett til Danmark, som viser at det lar seg gjøre. Vi har lagt oss opp mot de mest moderate forslagene fra McKinsey og vurdert hva som er realistisk å få til, sier Tamnes. Hans ekspertgruppe har kalkulert at ti år frem i tid vil de anbefalte tiltakene styrke forsvarsevnen med 7,5 mrd. kroner årlig. Sur verneplikt er blitt søt drøm: Bare én av seks havner i militæret. Hvor lenge skal vi kalle det Asymmetriske trusler. Arbeidet vårt er lagt opp slik at vi starter med et trussel- og risikobilde, som har mange fasetter. Det brede, geopolitiske, med en forskyvning mot Asia, som har både direkte og indirekte konsekvenser for Norge. Ikke minst fordi USA, vår viktigste allierte, dreier sin oppmerksomhet i den retningen. Så tar vi for oss denne «klasen» av trusler, som terrorisme, cyberangrep og langtrekkende missiler. Disse truslene fører til at «langt borte» ikke lenger finnes. Vi må møte utfordringene langt fra egne landegrenser, men de kommer hit også, sier Tamnes og legger til at ofte vet man ikke nødvendigvis hvem som står bak angrepene, som ved cyberangrep og terrorisme. Den nye situasjonen krever at vi har kortere varslingstid og robuste systemer. Å bli mer robust vil koste oss mer, vi må prioritere tilstedeværelse, beredskap og å understøtte allierte. Russland vesentlig. Selv om det skjer store endringer ute i den store verden, fremhever Tamnes at Russland er den viktigste faktoren i norsk forsvarsplanlegging og dermed også i rapporten. Russlands atferd de siste årene, gjennom president Vladimir Putin, legger viktige premisser for oss. Situasjonen i Ukraina viser at Russland er villig til å bruke militærmakt. Den lange freden i Europa er over, sier Tamnes. I løpet av de senere år har Russland rustet kraftig opp. I ekspertgruppen er vi særlig opptatt av de strategiske ubåtene, som er direkte knyttet opp til russisk storstrategi for nordområdene. Dette legger føringer for Norge, som dermed får behov for et formidabelt «beskyttelsesrom», sier han. Russlands intensjoner kan variere over tid, mens den militære kapasiteten er et mer bestandig faktum, og det er også Norges beliggenhet: Vi, en småstat, har en spesiell strategisk plassering og vil alltid ha stormakten Russland som nabo. Vi må føre en dobbel politikk, der vi på den ene Den dagen #forsvaret er villig til å se på nedlegging av Rygge og Mågerø, DA kan vi diskutere endringer i Nord-Norge etc. GIR RÅD: Den lange freden er over, fastslår professor Rolf Tamnes. siden må sette grenser. Samtidig har vi på mange områder grunnleggende felles interesser med Russland. Artikkel 5. Rapporten fastslår at Norge må bidra til å bygge et sterkt Nato gjennom å intensivere samarbeidet med nære allierte. Artikkel 5 står sentralt, det vil si det gjensidige avhengighetsforholdet innen Nato. Som småstat er vi fundamentalt avhengig av Nato, og vi bør revitalisere samarbeidet med alliansen og viktige allierte land. Det er komplett umulig for Norge å ordne opp alene i nord, hevder Tamnes. Eksempelvis må vi nå legge til rette for å kunne motta allierte fly gjennom oppdaterte avtaler og praktiske tiltak på utvalgte flybaser. Vi må sørge for å være interessante, særlig overfor USA. GRO ANITA FURREVIK FOTO: ARNE FLAATEN Ekspertgruppen Består av Rolf Tamnes (IFS), Kate Hansen Bundt (Atlanterhavskomiteen), Trond Grytting (Forsvaret), Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet), Asle Toje (Nobelinstituttet), Julie Wilhelmsen (Norsk utenrikspolitisk institutt) og Janne Haaland Matlary (Universitetet i Oslo og Forsvarets høgskole). Har sett på to hovedpunkter: Hvordan påvirker de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene Norges sikkerhet? Er det samsvar mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og innretningen av Forsvaret? Er på møte om verneplikt i regi av Stortinget og Forsvaret. Første innleder omskriver verneplikt til «vernelyst». Dette blir en lang Norske soldater er på vei til Erbil og Bagdad, hvor snublesteinene ligger i kø. 20-årsperspektivet Nordmennene skal utdanne og trene irakiske styrker innenfor et bredt spekter av militære ferdigheter, som inkluderer kunnskap om menneskerettigheter og krigens folkerett, skrev forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende i Dagbladet i påskeuken. I en kronikk forsøkte de å forklare hvorfor vi sender norske soldater til heksegryten Irak for å delta i kampen mot terrorgruppen Den islamske staten (IS). De anerkjenner mange skjær i sjøen, men det er slående at flere viktige poenger er utelatt. Søreide og Brende nevner ikke den viktigste grunnen til at Norge deltar i den USA-ledede koalisjonen av over 60 land: Det er nyttig for vårt eget Nato-avhengige forsvar at vi hjelper stormakten når den spør. Regjeringen er, som alltid i Norge, opptatt av at militære intervensjoner skal ha et folkerettslig mandat. Det mener den at Irak-operasjonen har, fordi myndighetene i Bagdad har bedt om hjelp til å bekjempe IS. Men operasjonen er i et folkerettslig grenseland fordi IS har opphevet grensen mellom Syria og Irak, og koalisjonsfly har bombet mål i Syria. Regjeringsstyrkene i Irak er i en elendig forfatning. I by etter by rømte de i stedet for å ta opp kampen da IS rykket frem i fjor, tross åtte års amerikansk trening og total overlegenhet i utstyr og antall. Utenlandske instruktører har ikke mandat til å sparke korrupte og udugelige offiserer, noe som ifølge flere kilder er helt nødvendig. Fremfor opplæring i menneskerettighet, kan det hende de norske instruktørene må nøye seg med å bidra til alminnelig moral, som å betale soldater lønn i stedet for å putte pengene i offiserslommen. Sjia-militsen, som har sterke bånd til Iran, er i front i kampen mot IS, Norge blir dermed en slags alliert med et land som inntil videre er underlagt strenge FN-sanksjoner. Denne militsen er blitt brukt av regimet i Bagdad til å gjennomføre rene massakrer av sunnier, ifølge den britiske forskeren Toby Dodge. Det er utrivelig. Så skal våre folk trene peshmerga-styrkene i det kurdiske Irak, som opererer uavhengig av sentralmakten og er en viktig brikke i de kurdiske selvstyremyndighetenes arbeid for en uavhengig stat. Det var de som hindret IS i å innta Kirkuk, en by formelt utenfor det kurdiske området, men hvor peshmergaen nå fester grepet. Norske soldater blir derfor sikkert utilsiktet del av et omstridt statsbyggingsprosjekt. IS er godt organisert og har festet et solid grep om sine områder i Irak og Syria. Ekspertene er enige om at det vil ta år å nedkjempe terrorgruppen, om det er mulig i det hele tatt. Dermed er en vestlig militærkoalisjon havnet i en ny hengemyr. Vi kan vanskelig trekke oss ut av den i overskuelig fremtid. «Det vil ta år å nedkjempe IS» 10 MAI 2015 MAI

8 tall Hemmelig-lov oppheves klipp 2 CV90-ar køyrde seg ned i myr og vasspyttar i mars. Det eine tilfellet var på Rødsmoen, det andre i Finnmark under vinterøvinga. Det oppstod ingen personskadar, men Hæren vil finne årsaka ved hjelp av ein undersøkingsoffiser. 40 prosent av bilaga som gjeld anskaffingar i Forsvaret, har eitt eller fleire avvik, slår Forsvarets rekneskapsadministrasjon fast. Dei største feilkjeldene ligg i grannsemd, løyvingsart og referanse og har alle høgare avvik enn i 2013, syner ei undersøking. Derimot var fjoråret ei betring når det gjeld vedlegg for sal, og det kjem av salsmodulen i dataverktøyet SAP. Her har 24 prosent manglar. 50 feltvogner, like mange Scania lastebilar og 800 Carl Gustav rekylfrie kanonar er i vinter selde til Latvia. Prisen på overskottsmateriellet er på over 20 millionar norske kroner, som går inn i rekneskapen til Forsvarets logistikkorganisasjon. Også nokre eldre CV-90-ar utan våpenstasjon og Iveco-ar er til avhending, stadfester Geir P. Novik i Forsvarsdepartementet. 369,8 millioner kroner blei utbetalte for psykiske seinskadar etter internasjonale operasjonar i fjor. Det er ein nedgang på drygt ti millionar kroner frå 2013, viser oversikta frå Statens pensjonskasse. I alt 156 søknader blei innvilga i fjor, 89 av dei etter kompensasjonsordninga som opna for 65 gangar grunnbeløpet i folketrygda. 55 saker blei innvilga som velferdsvederlag på inntil 6G. Lov om forsvarshemmeligheter av 1914 forsvinner, men Du har sikkert sett det runde skiltet som forbyr fotografering. Det er i henhold til en lov om forsvarshemmeligheter fra 18. august Denne loven med sine ni paragrafer ble av Stortinget vedtatt opphevet i 2007 i forbindelse med ny straffelov, men det ble ikke før i år satt dato for opphevelsen. 1. oktober 2015 oppheves loven, som foruten opptak og offentliggjøring av informasjon om militære anlegg også omfatter dybdedata i sjøen. Og i høringsrunden som har vært det siste halve året, er det nettopp dybdedata som har vært mest omstridt i lovforslaget fra Forsvarsdepartementet. Fiskere, oljeindustrien og havbruksnæringen har vært forkjempere for høyoppløselige terrengmodeller langs kysten, mens Forsvaret mener bedre oppløsning enn dagens koter på 50 meter vil kunne skade nasjonale sikkerhetsinteresser les fremmede ubåter. Hindrer utvikling. Politikerne ønsker å legge til rette for vekst blant annet innen havbruk, men for å identifisere de best egnede områdene må vi også ha kunnskap om arealene, det være seg dybde, geologi, økologi eller miljøforhold, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord. Hun mener Forsvaret bremser utviklingen. Vi støter på et regelverk som gjør det vanskelig å kartlegge og formidle kunnskap på en enkel og effektiv måte. Ørland kan få rutefly Luftforsvaret ønsker at Ørland blir innlemmet i kortbanenettet. Forsvarets innleide tilbringerfly fra Rygge og Bodø er kostbart, og ruta vil opphøre i sommer. Bedre kommunikasjon vil derfor være avgjørende for å bygge opp den nye kampflybasen. Etter påske har bare ett fly med 19 seter betjent Rygge og Bodø ved ukestart og ukeslutt. Dermed er kostnadene noe redusert. Det har også vært dårligere belegg enn Luftforsvaret hadde forventet, bekrefter oberst Trond Salthammer, i Luftforsvarsstaben. Vi må nå se på alternativer for pendling etter 1. august. Om vi fikk Ørland etablert på kortbanenettet vil basen også bli mer attraktive for familier som velger å flytte til Ørland. Foreldet preg loven blir opphevet fordi den har et foreldet preg og straffelegging bør videreføres i Sikkerhetsloven fra 1998, sier statssekretær Øystein Bø (bildet) i Forsvarsdepartementet: Departementets forslag om å ta lovbestemmelsene om luftfotografering og dybdedata inn i Sikkerhetsloven er blitt feilaktig oppfattet som et ønske om å videreføre dagens forbudsregler. Vi ønsker å lytte til og involvere det sivile samfunnet i utformingen av et regelverk. Men nye sensorer ser jo det meste. Er det da ikke på tide med en oppmyking av de gamle forbudene mot luftfoto og kartlegging under vann? Det er satt i gang en prosess med berørte departementer for å se på dagens praktisering. Det er viktig at et permanent regelverk ivaretar en god balanse mellom Forsvarets behov og sivile samfunnsinteresser. Hva går Sikkerhetsloven fra 90-tallet ut på? Loven fastsetter regler om forebyggende sikkerhetstiltak som skal fjerne eller redusere risiko for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger. Loven er under revisjon og det er satt ned et eget utvalg som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Hva skjer hvis man ikke rekker datoen 1. oktober, når den gamle loven av 1914 oppheves? Regjeringens forslag er at en midlertidig lov trer i kraft når den gamle loven oppheves. Den midlertidige loven er foreslått å gjelde i to år. Jeg er sikker på at vi skal finne fram til gode permanente løsninger mens den midlertidige loven virker, sier Bø. TORBJØRN LØVLAND SIVILE FLY: Ørland vurderes inn i kortbanenettet. ARKIVFOTO ny midlertid lov skal sikre sensitiv informasjon. MÅ ENDRES: Forbudet som viser til 1914-loven må endres fra 1. oktober. FOTO: TORBJØRN LØVLAND Også Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker Ørland inn på kortbanenettet. Luftforsvaret har kommet med en generell anmodning om å få med Ørland på kortbanenettet, men vi har ikke uttalt oss om hvor rutene bør gå, sier Salthammer. Det går ett 19-seters fly til Gardermoen fra Ørland hver dag, men det går motsatt vei av hva Forsvaret ønsker. Den nevnte ruta har kommunen initiert, og om den doblet frekvensen og gikk mot Ørland på morgenen og fra Ørland på ettermiddagen ville det passet Forsvaret bra. Andre flyruter fins ikke på Fosen. I Samferdselsdepartementet forberedes en ny konsesjonsrunde på kortbanenettet i Sør-Norge: Vi kjøper jo flyruter etter anbudsprinsippet der hvor markedet ikke gir tilfredsstillende flyrutetilbud, og vi tar sikte på å lyse ut kontrakten for Sør-Norge i løpet av denne våren. Inneværende kontrakter i Sør-Norge går ut 1. april neste år, Nord-Norge følger året etter, forteller avdelingsdirektør Per Kolstad i Luftfartsseksjonen. Kan Ørland bli omfattet av denne konsesjonsrunden? Det har kommet innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Forsvaret om å ta Ørland inn i anbudsnettet. Dette er til vurdering og resultatet av vurderingene vil bli kjent når anbudet blir offentlig. Kolstad opplyser at en kortbanerute normalt går til nærmeste regionsenter eller som i Sør- Norge til store byer som Oslo og Bergen. Og det er intet vilkår at rullebanen må være kort, Røros for eksempel har rullebane for store fly. TORBJØRN LØVLAND 14 prosent I var dei norske statsutgiftene på 316 millionar kroner. Løyvingane til Forsvaret 37,7 millionar, kring 12 prosent. I var statsutgiftene 485 millionar kroner. Forsvaret sin del var i 67,3 millionar, kring 14 prosent. ( ) Ville det i dag vore allmenn semje om over 14 prosent av utgiftene var til forsvar? I dag er dei under 5 prosent. Fridtjov Urdal i Firda Forhåndsvarsel Vi må dessverre være forberedt på å leve lenge med en situasjon rundt oss som verken er helt krig eller helt fred. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv. 9. april Hadde vi satt i stand det lille vi hadde av militært utstyr etter at krigen var et faktum i Europa noen måneder før, ville det tyske angrepet på Norge vært meget hasardiøst. Kåre Willoch til Fædrelandsven Nedslående Heller ikke vi oppfyller alliansens krav. Norge må klare å innfri alliansens ambisjon om å bevilge to prosent av bruttonasjonalproduktet til forsvar. At en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet allerede nå har slått fast at dette ikke vil være mulig i denne stortingsperioden, er både nedslående og overraskende. Aftenposten på lederplass Aldri mer I 9. april lærte oss at eventualiteter finner sted. Slagordet «Aldri mer 9. april» har en iboende gyldighet inn i vår tid. Spesielt i vår tid. Verdens Gang på lederplass Aldri mer II «Aldri mer 9, april». En gang et meningstungt politisk kamprop. Nå er det blitt en glemt appell. Harald Stanghelle, redaktør, i Aftenposten 12 MAI 2015 MAI

9 fotoikonar Berømte krigsbilete og deira opphav FOTO: VICTOR JORGENSEN Fotografen: Edward Steichen ( ) Steichens familie emigrerte frå Luxembourg til USA i Edward fekk tidleg interesse for kunst, byrja med måling og kjøpte det første kameraet sitt i Med eventyrleg kreativitet og talent blei han saman med fotografen Albert Stieglitz ein sterk pådrivar for å oppnå aksept for fotografi som personleg, kunstnarleg uttrykksform. Frå 1906 til 1914 budde Steichen i Paris for å studere kunstmåling og fotografi. Da første verdskrigen braut ut, søkte han om å få tenestegjere for USAs forsvar trass i at han som 35-åring eigentleg var for gammal. Han blei sjef for luftfotografi i ekspedisjonsstyrken i det amerikanske luftforsvaret. Etter krigen gjorde han karriere som kommersiell fotograf med oppdrag for blant anna Vogue og Vanity Fair. Suksessen hans var enorm, og i 1938 hadde han tent nok til å pensjonere seg for å dyrke den andre store interessa si, blomsterkultivering. Slik gjekk det ikkje, andre verdskrigen braut ut, og Steichen blei leiar for ei gruppe fotografar i flyvåpenet i den amerikanske marinen. Som verdsberømt fotograf fekk han særs frie hender, og gruppa han leidde, tok bilete som ikkje eksplisitt berre var frå strid, men synte situasjonar og handlingar med mennesket i fokus. Etter 1945 blei han leiar av avdelinga for fotografi ved Museum of Modern Art i New York. I 1952 byrja han å planleggje utstillinga «Family of Man». 503 bilete frå 68 land og 273 fotografar blei sedde av over 9 millionar menneske i 37 land verda over. Utstillinga står no permanent i Clervaux i Luxemburg og kom med på UNESCOs verdsarvliste i Da Steichen byrja som kommersiell fotograf, blei samarbeidet med Alfred Stieglitz brote. Stieglitz meinte at synet på fotografi som kunstart ikkje kunne sameinast med oppdragsfotografi. Steichens bilete prova det motsette, og fotografia hans er i dag ettertrakta samlarobjekt med prisar opp mot 20 millionar kroner. Han fotograferte heilt til sin død nesten 94 år gammal. ARNE FLAATEN Fra utstillingen «Family of Man. FOTO: EDWARD STEICHEN/COURTESY OF GEORGE EASTMAN HOUSE, INTERNATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY AND FILM/ARS/BONO Biletet: Mannskapet på Hangarskipet USS Lexington klargjer skipet til åtak på Stillehavsøya Kwajalein 31. januar Biletet blei teke med infraraud film som på ein flott måte framheva menneska på hangarskipet som om dei stod i ei kulisse. 14 MAI 2015 MAI

10 aktuelt NORSKE SOLDATER: En liten norsk landstyrke befant seg i Skottland. Den skulle være med dersom Norge ble frigjort via Sverige. De allierte planla å frigjøre Norge via Sverige. Det kunne ha lagt store deler av Sør-Norge i ruiner. 10. april 1945 tikket følgende melding inn til de alliertes hovedkvarter SHAEF i Versailles utenfor Paris: «Tyske styrker i Norge kan komme til å fortsette organisert militær motstand selv etter tysk kollaps på kontinentet. Forbered så snart som mulig en grovplan for en invasjon.» Meldingen kom fra Washington. Dwight D. Eisenhowers stab gikk umiddelbart til verket og brukte i overkant av to uker på planen. Ukjent. Tidligere eksisterte det planer for allierte operasjoner dersom de tyske styrkene i Norge skulle kapitulere før Berlin falt. Planene hadde kodenavn APOSTLE. Den nye planen skulle baseres på dette planverket, men nå var rekkefølgen av begivenhetene snudd på hodet. Grovplanen ble lagt fram for Eisenhower den 29. april. Arbeidstittelen var «Assault Operations in Norway». Innledningen levner ingen tvil om hva som skulle skje: «Målet med dette dokumentet er å formulere en grovplan for operasjoner mot tyske styrker i Norge». Tidligere forsvarssjef Harald Sunde sier at dette er en alliert plan få kjenner til. Han forteller at problemstillingen ble mye diskutert blant de allierte, og at det ble beskrevet flere scenarior. At det faktisk ble utarbeidet en konkret plan er mer ukjent, sier Sunde. Grenseoverganger. En av konklusjonene i planskissen var at værforholdene i Norge ville utelukke operasjoner etter midten av desember. Planen konkluderte også med at større landgangsoperasjoner bare kunne gjennomføres i Stavanger-området. Større luftlandeoperasjoner måtte finne sted i Oslo-området. Alle andre militære mål måtte erobres fra Sverige. Etterretningsstaben i Eisenhowers hovedkvarter hadde gjort meget grundige terrengstudier. Til sammen 19»»» SVERIGE-PLANEN 16 MAI 2015 FOTO: FORSVARSMUSEET! SERIE I 2015 presenterer F saker knyttet til 2. verdenskrig og frigjøringen av Norge. Se også fofo.no MAI

11 aktuelt» 2. verdenskrig FOTO: FORSVARSMUSEET tyske soldater sto i Norge ved krigens slutt. Det høye antallet skyldtes delvis at tysk tilbaketrekning fra fronten i Finland måtte skje via Nord-Norge. FOTO: GUNNAR EIKLI EISENHOWER: 29. april 1945 ble en grovplan lagt frem for Dwight D. Eisenhower. POLITITROPPENE: Åtte norske politibataljoner befant seg i Sverige.» grenseoverganger mellom Sverige og Norge, fra Halden til Narvik, var kartlagt med detaljerte beskrivelser. For eksempel beskrives veien mellom Åre og Vinne i Nord-Trøndelag som viktig, siden dette var den korteste kjørbare vei mellom Sverige og Trondheim. I planen står det: «En god grusvei, bratteste stigning 1:20, holdes ikke åpen om vinteren.» Svenske planer. Nøkkelen til en alliert invasjon av Norge ville altså være et samarbeid med Sverige. SHAEFs planleggere forutsatte at svenskene kunne bidra med inntil fire divisjoner og 650 fly av ulike typer. Det svenske forsvaret hadde vært delvis mobilisert som nøytralitetsvern gjennom hele krigen. Men var de svenske styrkene forberedt på offensive operasjoner mot tyske styrker i Norge? Historiker Lars Ericson Wolke ved Forsvarshøgskolan i Stockholm, tror det. Det svenske forsvaret hadde helt siden 1943 arbeidet med en plan for et slikt tilfelle, forteller han. I prinsippet gikk planen ut på at svenske styrker skulle gå inn i Norge dersom tyskerne nektet å gi seg når krigen var slutt i resten av Europa. Ericson Wolke forteller at planen ble mer og mer konkret, og i april 1945 ble det planlagt at allierte styrker skulle lastes ut i Gøteborg for videre forflytning over grensen. Norske bidrag. SHAEFs grovplan sa blant annet at en liten norsk landstyrke på omtrent én brigade befant seg i Storbritannia. Dette var den norske brigaden i Skottland. I tillegg var åtte norske politibataljoner i Sverige, utrustet som lette infanteribataljoner. SHAEF hadde imidlertid ikke tro på at mer enn en liten del av disse «polititroppene» var godt nok trent til å delta i offensive operasjoner. Man hadde noe høyere forhåpninger til den norske motstandsbevegelsen. Den beskrives som godt organisert og med en styrke på i underkant av Denne ressursen mente man kunne være til en viss hjelp. Dette var nok en riktig vurdering, sier historiker Knut Werner-Hagen. Antallet i Milorg økte til i løpet av våren 1945, og viljen til å bidra var høy. Men bare et lite antall hadde gjennomført relevant trening. Ubåter. Tyske styrker i Norge hadde siden januar 1945 blitt ledet av generaloberst Franz Böhme. Eisenhowers planleggere regnet med at Böhme, som en tro nazist, kunne være villig til å fortsette kampen. SHAEF forutsatte at så mange som elleve tyske divisjoner og cirka 250 fly sto i Norge og kunne motsette seg en alliert innmarsj. Planen avslører imidlertid at det først og fremst var de tyske ubåtene, som gjennom hele krigen hadde operert fra sine baser i Norge, som bekymret Eisenhower. Ubåtbasene Trondheim og Bergen var derfor blant de viktigste geografiske målene for en invasjon. Øremerkede forsyninger. Den største utfordringen for en militær gjenerobring av Norge ville ha vært logistikk. Heldigvis eksisterte det allierte planer for operasjoner i Norge dersom styrkene kapitulerte før nazistene i Europa var slått. Og til disse planene var det øremerket ressurser. Skip og landgangsfartøyer var tilgjengelig for en landgang ved Stavanger. I planen kalles dette Overlord-ressurser, altså materiell som hadde vært i bruk under landgangen i Normandie. Og for Apostle-operasjonene var det øremerket forsyninger for 90 dager i Skottland. Det var Scottish Command som hadde fått i oppdrag å avvæpne tyskerne i Norge etter kapitulasjonen. Sjefen for Scottish Command, general Andrew Thorne, ville sannsynligvis ha spilt en rolle dersom angrepsplanen hadde blitt satt ut i livet, men Thorne ville neppe ledet operasjonen. Eisenhowers planstab anbefalte at 21. Army Group, under general Bernhard Montgomery, og 2. Tactical Air Force, under Arthur Coningham, ble gitt oppdrag om å begynne planlegging for operasjonen. Svensk samarbeid. Jeg tror den svenske regjeringen med stor sannsynlighet ville ha akseptert et alliert forslag om å samarbeide om å bekjempe de tyske styrkene i Norge, sier Lars Ericson Wolke. En del av SHAEFs logistikkplan var også basert på svenske ressurser. Dette gjaldt for eksempel skip for å frakte styrker til svenske havner. Mye vestlig tonnasje hadde ligget ubrukt i Sverige, og man så for seg at noe av dette kunne brukes. Videre forutsatte planen at svensk jernbanemateriell kunne nyttes, både i Sverige og Norge, for å frakte soldater og forsyninger til fronten. Meningsløs kamp. For tyskerne ville forsyningssituasjonen ha vært det største problemet. Eisenhowers planleggere hadde ikke detaljerte opplysninger, men forutsatte at tyskernes ammunisjonslagre bare ville holde til begrenset motstand. Med andre ord, de kunne kjempe mot en alliert invasjon, men ville likevel tape når forsyningene var oppbrukt. Å fortsette krigen i Norge var åpenbart meningsløst for tyskerne, sier Knut Werner-Hagen. Dette forsto general Franz Böhme og handlet deretter, mens fanatikere som Josef Terboven valgte å ta sitt eget liv. Fornuften seiret altså. Før Hitler begikk selvmord 30. april, utnevnte han storadmiral Karl Dönitz til sin etterfølger. Storadmiralen hadde i prinsippet bare ett oppdrag å bidra til en ordnet avvikling av krigstilstand i Europa. 7. mai ble rikskommisær Terboven avsatt og Böhme gjort til øverstkommanderende i Norge. Heldigvis valgte Böhme å følge ordren fra Dönitz om å legge ned våpnene. Hjemmefronten tok kommandoen, polititroppene rykket inn over grensen fra Sverige, og general Thorne fikk likevel utføre sitt oppdrag i Norge. Han ledet operasjon Doomsday, hvor 1st Airborne Division, kjent fra operasjon Market Garden, ble sendt til Norge for å avvæpne tyskerne. Andrew Thorne var militærguvernør i Norge fram til kong Haakon og regjeringen kom hjem den 7. juni Sivile ødeleggelser. Konsekvensene for det norske samfunnet kunne ha blitt dramatisk annerledes dersom angrepsplanen hadde blitt satt ut i livet. Sammenlignet med andre okkuperte nasjoner slapp Norge billig unna med tanke på sivile ødeleggelser. Finnmark lå riktignok i ruiner etter tyskernes brente jords taktikk, og flere norske byer ble bombet i Men en alliert invasjon mot tysk motstand i 1945 kunne ha lagt store deler av Sør-Norge i ruiner.»»» KNUT STØVNE Frilansjournalist «62 dager - kampene i Norge». 9. april åpnet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ny utstilling på Forsvarsmuseet i Oslo. Den viser kampene i Norge fra invasjon til kapitulasjon fra Drøbaksundet til Elverum, fra Vinjesvingen og Lundehøgda til Hegra og videre nordover. Utstillingen tar også for seg inntrykk fra det langvarige slaget om Narvik. KAMPENE I NORGE: Prosjektleder Mads Berg viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide 9. april-utstillingen. FOTO: ARNE FLAATEN Krigskorsutstilling. I Forsvarsmuseet kan du fra 8. mai se utstillingen «Krigskorset Norges høyeste utmerkelse.» Utstillingen inneholder effekter og informasjon fra de totalt 285 mottakerne av medaljene. Prosjektleder Ågot Gammersvik forteller at både uniformer, personlige eiendeler og andre historiske gjenstander blir å se på det 120 kvadratmeter store utstillingsområdet. «Mannen som reddet Paris». Den tyske generalen Dietrich von Choltitz har fått i ordre av Adolf Hitler å sprenge den franske hovedstaden. Broer og monumenter rigges for ødeleggelse. Likevel blir ikke Paris ødelagt. Hvorfor ikke? Filmen hadde premiere 24. april. FOTO: EUROPAFILM Nye krigsfilmer. To nye filmer planlegges om krigen i nord: Først i løypa står regissør Harald Zwart som med 70 millioner kroner vil lage en ny innspilling av den legendariske flukten til motstandshelten Jan Baalsrud. Arbeidstittelen er «Den tolvte mann» og Nordisk Film håper å skyte de første scenene i Troms neste år. Film Camp i det som var Holmen leir på Skjold er involvert. De er også med i et prosjekt sammen med News on Request, som vil lage en spillefilm basert på felttoget i Nord-Norge. 18 MAI 2015 MAI

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

MILITÆR- HJELPEN. I Sør-Sudan har over 100 000 flyktninger rømt til FN-leirene. SIDE 44 NR 4 15 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 19

MILITÆR- HJELPEN. I Sør-Sudan har over 100 000 flyktninger rømt til FN-leirene. SIDE 44 NR 4 15 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 19 FORSVARETS FORUM NR 4 15 APRIL RETURUKE 19 INTERPRESS NORGE I Sør-Sudan har over 100 000 flyktninger rømt til FN-leirene. SIDE 44 ISSN 0809-845X Kr. 39,- MILITÆR- HJELPEN Trygghet for 3 rom og kjøkken.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

USIKRE TIDER. I øst ser Jens Stoltenberg et mer aggressivt Russland. I sør bekymrer Midtøsten og Nord-Afrika. Møt den nye Nato-sjefen.

USIKRE TIDER. I øst ser Jens Stoltenberg et mer aggressivt Russland. I sør bekymrer Midtøsten og Nord-Afrika. Møt den nye Nato-sjefen. FORSVARETS FORUM NR 10 14 OKTOBER USIKRE TIDER RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- I øst ser Jens Stoltenberg et mer aggressivt Russland. I sør bekymrer Midtøsten og Nord-Afrika. Møt den

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2012 FORSVARETS FORUM NR 7/8 12 JULI/AUGUST AKTUELT Norske soldater

Detaljer

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 NR 1/2 15 JANUAR/FEBRUAR 40-ÅRSKRISA Forsvaret stiller med gammelt materiell på beredskap for Nato. Det skaper utfordringer. SIDE 38 RETURUKE

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 NR 1/2 14 JANUAR/FEBRUAR 1500 PENDLERE Antallet flypendlere har økt med 62 prosent

Detaljer

SISTE SJANSE. Stig Klovholt (36) er for gammel til å være befal. Hans sjanse er å bli spesialist. SIDE 40 NR 6 14 JUNI FORSVARETS FORUM

SISTE SJANSE. Stig Klovholt (36) er for gammel til å være befal. Hans sjanse er å bli spesialist. SIDE 40 NR 6 14 JUNI FORSVARETS FORUM FORSVARETS FORUM NR 6 14 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- SISTE SJANSE Stig Klovholt (36) er for gammel til å være befal. Hans sjanse er å bli spesialist. SIDE 40 bildet VETERANER

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

TILBAKE. AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66. Bli med fem veteraner til Sør-Korea.

TILBAKE. AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66. Bli med fem veteraner til Sør-Korea. FORSVARETS FORUM AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66 NR 9 13 SEPTEMBER RETURUKE 40 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- TILBAKE Bli med fem veteraner

Detaljer

BLÅ KLAR, FERDIG. Møt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. SIDE 20 NR 11 13 NOVEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 50

BLÅ KLAR, FERDIG. Møt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. SIDE 20 NR 11 13 NOVEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 50 FORSVARETS FORUM NR 11 13 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- BLÅ KLAR, FERDIG Møt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. SIDE 20 fotoreportasje KOMPANIIIIIII! RETT! Militærpolitiet

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr.

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL RETURUKE 18 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 KULDE fotoreportasje I skogen på Rødsmoen tar Gunnar

Detaljer

VEIVALG NR 10/11 15 OKTOBER/NOVEMBER. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har prioritert knallhardt. Nå er det opp til politikerne.

VEIVALG NR 10/11 15 OKTOBER/NOVEMBER. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har prioritert knallhardt. Nå er det opp til politikerne. FORSVARETS FORUM NR 10/11 15 OKTOBER/NOVEMBER VEIVALG Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har prioritert knallhardt. Nå er det opp til politikerne. SIDE 4 RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr.

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

CYBER. Norge er under angrep hver eneste dag. SIDE 22 NR 4 13 APRIL FORSVARETS FORUM

CYBER. Norge er under angrep hver eneste dag. SIDE 22 NR 4 13 APRIL FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2013 FORSVARETS FORUM NR 4 13 APRIL RETURUKE 18 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X

Detaljer

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist.

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2012 FORSVARETS FORUM NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR EXIT I 2013 må afghanere

Detaljer

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 Biletet Til minne om ein oberst

Detaljer

GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR 10 12 OKTOBER FORSVARETS FORUM

GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR 10 12 OKTOBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 10 12 OKTOBER RETURUKE 44 INTERPRESS NORGE ISSN

Detaljer

PÅ UTKIKK. Vi har vært med den norske Herculesen på jobb i Afghanistan. Nå er bidraget over. SIDE 40 NR 7/8 13 JULI/AUGUST FORSVARETS FORUM

PÅ UTKIKK. Vi har vært med den norske Herculesen på jobb i Afghanistan. Nå er bidraget over. SIDE 40 NR 7/8 13 JULI/AUGUST FORSVARETS FORUM FORSVARETS FORUM NR 7/8 13 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- PÅ UTKIKK Vi har vært med den norske Herculesen på jobb i Afghanistan. Nå er bidraget over. SIDE 40 annonse

Detaljer

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene.

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 9 12 SEPTEMBER SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20

Detaljer

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer