Gassindustriutvikling på fastlands Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gassindustriutvikling på fastlands Norge"

Transkript

1 Gassindustriutvikling på fastlands Norge Kraftverk metanolutvidelse Tjeldbergodden (PMT) Energiverk Mongstad (EVM) Gasskonferansen i Bergen 2005 Grieghallen mai Egil Sæl Direktør Energiprosjekter

2 Innhold Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

3 Olje- og gassforedling på fastlands Norge Statoil sentral posisjon Tjeldbergodden Mongstad Melkøya Kollsnes Kårstø Borealis - Bamble

4 Mongstad (EVM) og Tjeldbergodden (PMT) Framtidsrettede og banebrytende konsepter lansert sist år Energiverk Mongstad (EVM) og Metanolutvidelse/gasskraftverk Tjeldbergodden (PMT): Langsiktig videreutvikling og sysselsetting på viktige industristeder i Norge Vil gi redusert importen av kraft til Norge Gode miljøløsninger vil bidra til reduserte CO 2 -utslipp globalt

5 Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

6 Mongstad, senter for oljeforedling Et betydelig industristed - komplekst anlegg og høyverdige produkter Mongstad Raffineri DA Kapasitet: 9 mill. tonn råolje / år + nafta fra Vestprosess Produkter: Bensin (35%), nafta (10%), jet (8%), gassolje / diesel (45%) Eierskap: Statoil 79%, Shell 21% Vestprosess DA Kapasitet: 2,5 mill. tonn NGL / år Produkter: Propan, butan, nafta Eierskap: Petoro 41%, Statoil 17%, Hydro 17%, Exxon/Mobil 10%, Shell 8%, Total 5%, Conoco/Phillips 2% Mongstad Raffineri DA Mongstad Terminal DA Vestprosess DA Mongstad Terminal DA Kapasitet: 1,5 mill. m3 Eierskap: Statoil 65%, Petoro 35%

7 Oljeindustrien i Hordaland Mongstadraffineriet midt i råstoffsmørøyet Visund Statfjord Gullfaks Sogn Integrasjon mellom land og hav, Sture Mongstad Kvitebjørn Mongstad Oseberg Troll Sture Kollsnes Grane Kollsnes og sammenknytning av de tre landanleggene

8 EVM - strategisk/forretningsmessig forankring Mye energi går i dag til spille Samlet energiforbruk ca 950 MW tilsvarende om lag husstander Varmeforbruk ca 900 MW Elektrisitetsforbruk ca 60 MW Energiforbruket utgjør ca. 50% av totale driftskostnader Mangler alternativ anvendelse/ markedspris på raffinerigass og damp Raff. gass Olje Butan Propan Raff. CO 23 ovner 5 kjeler Overskudd gass Damp EL Mongstad-anleggenes energibruk bør forbedres

9 Energiverk Mongstad Felles energiløsning for Troll og Mongstad høy energiutnyttelse Troll A Kollsnes Mongstad Strøm via nettet til Troll 220 MW 280 MW elektrisitet Strøm til raffineriet Kraftvarmeverk Raffineriet 60 MW Strøm Gass Terminal Ny gassrørledning ~ 0,5 GSm3/år Turbiner Ca 350 MW varme Gass til Europa Vestprosess / NGL Overskuddsgass ~ 0,2 GSm3/år

10 Energiverk Mongstad Lokalisering av kraftvarmeanlegg

11 Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

12 Tjeldbergodden Senter for gassforedling i Norge Europas største og et av verdens mest effektive metanolanlegg Over 5 milliarder kroner i verdiskapning siden oppstart i 1997 Skandinavias største luftgassfabrikk Norferm AS - gass til bioprotein Norges første LNG anlegg

13 1.000 Ton pr. år Mega metanolanlegg En ny konkurransearena i metanolbransjen De største eksisterende anlegg Anlegg med oppstart 05 Anlegg med oppstart Trinidad Chile Chile Saudi Arabia Iran Norge Nederland Trinidad Iran Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Oman Store nye anlegg med billig gass

14 Videreutvikling av Tjeldbergodden Metanolutvidelse og gasskraftverk (PMT) Kraft- og metanolprosjektets strategiske rasjonale Videreutvikle en robust og langsiktig konkurranseposisjon for Tjeldbergodden Svale/Stær Harstad Skarv Norne Utvidelse av metanolproduksjonen med 35 prosent, lavere enhetskostnader Etablering av 860 MW gasskraftverk, deling av felles kostnader Heidrun C Åsgard B A Kristin Tyrihans Draugen Ormen Lange Nyhamn Mikkel Trondheim Stjørdal Tjeldbergodden Kristiansund Sandnessjøen Brønnøysund

15 Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

16 Mongstad og Tjeldbergodden Viktige forutsetninger vi satte ved lansering Lønnsomheten i prosjektene er marginal Markedet Partnere Følsomt for gass og elektrisitetsprisene Investering og drift Høykostland Akseptable nettariffer Balanse nasjonal styrke, lokal forankring og kompetanse Rammebetingelsene Lov om kvotehandel i Norge Norsk industri og kraftproduksjon må likestilles med tilsvarende i EU Akseptable konsesjonskrav, ikke særnorske krav Endelig beslutning i 2006 hvis økonomien og rammebetingelsene er akseptable

17 Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

18 Kostnader ny produksjon, data medio 2004 Gasskraft med CO2-håndtering ville doble produksjonskostnadene Øre/kWh ,6 30,7 Gasskraft Kullkraft Gasskraft Kjernekraft m/co2 håndtering Vindkraft Prod. kostn. i følge NVE håndbok Kostnader ved produksjon av kraft og varme i 2002 når antatt gasspris 70 øre/sm3, kullpris 300 kr/tonn og midlere vindhastighet 8 m/s. Kostnadsvariasjon (iflg NVE) når midlere vindhastighet varieres fra 6 til 10 m/sek. 19,6 Kostnad for CO2-håndtering øre/kwh i følge Sintef studie TR A5693: Gasskraftverk med CO2-håndtering. Studie av alternative teknologier. (ca 20 øre/kwh hvis gassprisen settes til 70 øre/sm3) CO2-kvotekostnad (henholdsvis ca 3 og 5 øre/kwh) ved en kvotepris på eksempelvis 100 kroner pr tonn CO2. 30,

19 Kostnader CO2 håndtering CO2 fangst et betydelig industrielt anlegg CO2 fangst anlegg basert på aminabsorpsjon forprosjektert og dimensjonert av Fluor i på oppdrag fra Statoil Kilde: Tilleggsutredning til konsekvensutredning for utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden

20 CO2 håndtering i dag 60 80% økte produksjonskostnader pr kwh eller om lag 500 NOK/tonn CO2 Eksempler på gasspriser Produksjonskostnad for elektrisitet uten CO2 anlegg (IRR 9% etter skatt) Produksjonskostnad CO2-anlegg (IRR 9% etter skatt) + 18 øre/kwh strøm 80 øre/sm3 27 øre/kwh eller 500 kr/tonn CO øre/kwh strøm 140 øre/sm3 37 øre/kwh eller 560 kr/tonn CO2

21 Olje og gassforedling i Norge Videreutvikling av Mongstad, norsk senter for oljeforedling Videreutvikling av Tjeldbergodden, senter for gassforedling Lønnsomhet i gasskraftverk Rammebetingelser Oppsummering

22 Mongstad og Tjeldbergodden oppsummering Prosjektene strategiske forankring Langsiktig utvikling og sysselsetting på viktige industristeder i Norge Industribygging Energiproduksjon Redusert import av kraft til Norge Miljø Bruk av best tilgjengelig teknologi bidrar til reduserte CO2 utslipp globalt

23 Mongstad og Tjeldbergodden oppsummering Status Med dagens olje- og gasspriser er økonomien vår største utfordring Hvordan utvikler fremtidig strømpris i Norge seg i forhold til Europa og i forhold til gassprisen? Krevende kostbar ombygging nødvendig på Mongstad raffineriet Rammevilkårene er usikre Ethvert ekstra pålegg, eks. CO2 håndtering og særnorske NOx krav, vil i alle fall utelukke prosjektene Noe usikkerhet skapt omkring praktisering av avskrivningsreglene Mulige partnere ser det samme bildet som Statoil Beslutning om å sende inn konsesjonssøknad for Energiverk Mongstad i år Beslutning om å gjennomføre prosjektene er ikke tatt Målet er industriutvikling, men krevende marked og omgivelser

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Hvor står gasskraftsaken?

Hvor står gasskraftsaken? Hvor står gasskraftsaken? Hvorfor blir det ikke bygd gasskraft i Norge? - hva om vi hadde hatt gasskraft i vinter? Geir Holler Direktør Statkraft SF Statkraft Eierposisjoner Ansatte Kraftprod. TWh Elkunder

Detaljer

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel Nyhetsbrev Norge nr. 24, uke 51, 2005 montel powernews I DETTE NUMMER: Agder-sjefene gir seg Fredag 16. desember offentliggjorde konsernsjef i Agder Energi, Eivind Krokmo, at han ville fratre sin stilling

Detaljer