MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Funksjon Navn Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Ingrid Fylling varamedlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes Marianne Steinmo medlem medlem ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 42/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/ /13 Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland 44/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera 45/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva 46/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin 47/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen 48/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen 49/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana 50/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg 51/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen 52/13 Styrets møtekalender /13 Langtidsdagsorden møte 5/ /13 Referatsaker møte 5/ /13 Orienteringssaker møte 5/ /13 Eventuelt møte 5/2013

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 42/ Arkivreferanse: 2013/345/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 4/2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/2013. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: Tidspunkt: 15: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Forfall: Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Skaiaa Grete Lysfjord rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent prorektor

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 28/13 Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /13 Strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) 30/13 Regnskap pr. 1. tertial /13 Konsernregnskap /13 Foreløpig budsjettramme økonomisk handlingsrom 33/13 Kvalitetsrapport /13 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 35/13 Rapportering likestilling /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Binoy Rajan 37/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anusha Dhanasiri 38/13 Langtidsdagsorden møte 4/ /13 Referatsaker møte 4/ /13 Orienteringssaker møte 4/ /13 Eventuelt møte 4/ /13 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/ /13 Strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) Enstemmig vedtak: Styret vedtar strategisk handlingsplan for Universitetet i Nordland ( ) ut fra saksframleggets planutkast og med de innspill som framkom i styremøtet. Rektor får fullmakt til å ferdigstille planen og har ansvar for at planen følges opp med nødvendige tiltak.

6 30/13 Regnskap pr. 1. tertial 2013 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2013 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 31/13 Konsernregnskap 2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende nytt pkt. 2: Styret tar til orientering at riksrevisjonen har revidert årsregnskapet for 2012, og at revisjonen ikke har medført endringer av årsregnskapet i forhold til avlagt regnskap som ble behandlet i sak 2/13. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for Styret tar til orientering at Riksrevisjonen har revidert årsregnskapet for 2012, og at revisjonen ikke har medført endringer av årsregnskapet i forhold til avlagt regnskap som ble behandlet i sak 2/13. 32/13 Foreløpig budsjettramme økonomisk handlingsrom Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland tar foreløpige budsjettrammer for 2014 til orientering. 33/13 Kvalitetsrapport 2012 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille kvalitetsrapporten 2012 på bakgrunn av styrets behandling av saken, herunder å utforme et kapittel med risikovurdering knyttet til studiekvalitetsområdet.

7 2. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i fakultetsstyrene etter universitetsstyrets behandling, som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 3. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fakultetsovergripende initiativ og fellesadministrasjonens ansvarsområder. Behandling: Etter drøftingen i styret ble det enighet om å endre pkt. 2 til følgende: Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp av rektor etter universitetsstyrets behandling, og at rapporten benyttes som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. Enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille kvalitetsrapporten 2012 på bakgrunn av styrets behandling av saken, herunder å utforme et kapittel med risikovurdering knyttet til studiekvalitetsområdet. 2. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp av rektor etter universitetsstyrets behandling, og at rapporten benyttes som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 3. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fakultetsovergripende initiativ og fellesadministrasjonens ansvarsområder. 34/13 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber fakultetene vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet.

8 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2014 eller våren 2015, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober Styret ber om at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber Profesjonshøgskolen vurdere å lyse ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor sin innstilling i pkt. 2, 3, 5 og 6 til følgende: 2. Styret ber rektor vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at rektor viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Rektor bes også følge opp Fakultet for biovitenskap og akvakultur med sikte på å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 5. Styret ber rektor sikre at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber rektor følge opp Profesjonshøgskolen slik at det kan lyses ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. Enstemmig vedtak: 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber rektor vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at rektor viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2014 og våren Rektor bes også følge opp Fakultet for biovitenskap og akvakultur med sikte på å identifisere tiltak som kan øke studenttallet.

9 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2014 eller våren 2015, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober Styret ber rektor sikre at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 6. Styret ber rektor følge opp Profesjonshøgskolen slik at det kan lyses ut femårige utdanningstilbud innenfor grunnskolelærerutdanning 1 7 og 5 10 i samordna opptak. 35/13 Rapportering likestilling 2012 Enstemmig vedtak: Universitetsstyret tar rapporteringen på likestillingssituasjonen ved UiN 2012 til etterretning. 36/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Binoy Rajan Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Binoy Rajan til Philosophiae Doctor (ph.d.). 37/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anusha Dhanasiri Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Anusha Dhanasiri til Philosophiae Doctor (ph.d.). 38/13 Langtidsdagsorden møte 4/2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 11. september Lokale lønnsforhandlinger Styrets møtekalender 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014

10 Studentrekruttering /13 Referatsaker møte 4/2013 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret FBA 1) Møte Fakultetsstyret HHB 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Medbestemmelsesordningen 1) Møte /13 Orienteringssaker møte 4/2013 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Leiekontrakt for påbygging 3 etasje Byggetrinn 4A og forlengelse av leiekontrakt for Byggetrinn 4A, datert ) Dagsorden for etatstyringsmøtet 2013, datert Brev Riksrevisjonen 1) Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012, datert (u.off)

11 Andre orienteringer 1) Årsrapport 2012 for klagenemnda, notat datert ) Forvaltning av FoU-ressurs rapport for 2012, notat datert Muntlige orienteringer 1) Etatstyringsmøtet 2) Mørkvedgården 3) Nye byggetrinn 6A og 6B 41/13 Eventuelt møte 4/2013 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 43/ Arkivreferanse: 2011/2863/600 Sak: Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Rektor bes ivareta de formelle sider rundt kjøpet av aksjene, slik at vedtekter og styrerepresentasjon i Kunnskapsparken Inkubator AS ivaretar Universitetet i Nordland sine interesser med hensyn til TTO/KA-enhet for institusjonen. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

13 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer For å sikre det formelle grunnlaget for søknad om etablering av TTO/ KA Nordland, anbefales det at vi vurderer ulike måter for hvordan vi skal få på plass et kommersialiseringsselskap som er stiftet på søknadstidspunktet 16. oktober Da er fristen i Norges forskningsråd for å søke støtte gjennom FORNY 2020 programmet. Det anbefales at vi kjøper oss inn som aksjonærer i allerede etablert selskap, Kunnskapsparken Inkubator AS med inntil kr Endelig utlysningstekst er offentlig 4. september. Det vil være et omfattende arbeid å avklare innhold og imøtekomme de krav som vil stilles til søknaden. Denne styresaken vil ikke berøre detaljene i søknaden direkte, men en nærmere orientering vil bli gitt i styremøtet. Bakgrunn Universitetet i Nordland (UiN) søkte vinteren 2012 gjennom FORNY2020 programmet om midler til å etablere kommersialiseringsenhet (KA) for Nordland. Søknaden ble sendt høsten 2012, men ble avslått i programrådet for FORNY desember UiN har siden avslaget bedt om innsyn i saksdokumentene for å vurdere en eventuell klage. Pr august 2013 har det ikke lyktes å få innsyn i alle aktuelle dokumenter. Et av argumentene som er brukt fra FORNY 2020 for å ikke innvilge søknaden, er at det ikke var etablert et kommersialiseringsselskap på søkertidspunktet. Dette vurderes som et formelt krav som må på plass før ny søknad sendes. Denne styresaken beskriver hvordan dette anbefales løst, samt at saken gir litt bakgrunnsinformasjon om strategien rundt innholdet i søknaden. Neste søknadsfrist gjennom FORNY 2020 er 16. oktober. Frem mot denne datoen jobbes det med ny søknad om støtte til etablering av TTO (Technology Transfer Office) / KA (Kommersialiseringsenhet) sammen med ulike aktører i Nordland. De viktigste samarbeidspartnere er Høgskolen i Narvik og Forskningsparken Narvik. UiN er også i tett dialog med andre aktører i Nordland, dette gjelder særlig Kunnskapsparken Bodø og Nordlandsforskning. Det er også kontakt mot Høgskolen i Harstad og Kunnskapsparken Nord AS (lokalisert til Harstad). Frem mot søknadsfristen 16. oktober vil det bli jobbet nærmere med avklaringer gjennom intensjonsavtaler mv for å avklare hvem som vil være samarbeidspartere i TTO/ KA selskapet. En kommersialiseringsenhet (KA/TTO) bør være en viktig del av UiNs randsoneaktivitet. Bl.a. vil en naturlig del av TTO-arbeidet være å ivareta UiNs immaterielle rettigheter, i tillegg til å bidra til mobilisering, verifisering og kommersialisering av FoU-baserte forretningsideer.

14 UiN har igangsatt et eget prosjekt med formål å etablere en forskningspark under navnet High North Innovation Centre (HNIC). En kommersialiseringsenhet vil være en viktig del av innholdet i en forskningspark, og må derfor sees i sammenheng med en framtidig etablering av HNIC. Dette innebærer at UiN bør ha et sterkt eierskap i den kommersialiseringsenheten som nå planlegges etablert, og at kommersialiseringsenheten organisatorisk bør ses i sammenheng med HNIC på sikt. Styret ved UiN har ansvaret for strategiutvikling og avklarering av strategier for randsonen. Beslutninger om eierskap i selskaper/ etablering av nye selskaper kan bare foretas av styret. Iht. F 07/13 Reglement om universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer pkt 4.1. Erverv av aksjer forutsettes følgende: Det er styret selv som skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap. Vi viser også til tilbakemeldingen fra etatstyringsmøtet i 2013, hvor KD skriver følgende: Universitetets kommersialiseringsaktivitet har likevel forbedringspunkter. Departementet ser fram til en ytterligere styrking av UiNs samfunnsmessige rolle og etterlyser tydeligere mål og satsing på kommersialiseringsfeltet. I denne saken drøftes ulike modeller for hvordan man kan få på plass et kommersialiseringsselskap frem til søknadsfristen 16. oktober. Drøfting Fra FORNY 2020 er kravene til kommersialiseringsselskapet, som må være stiftet på søkertidspunktet, følgende:! Aktøren (kommersialiseringsselskap) må drive ikke-økonomisk aktivitet i henhold til EØS-reglementet, hvilket innebærer at et eventuelt overskudd skal føres tilbake til selskapet og brukes til å fremme aktivitetene i selskapet, i dette tilfellet forskningsbasert kommersialisering.! Selskapet skal være helt eller delvis eid av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon. Grovt sett foreligger 3 alternativ til å få på plass dette selskapet frem til søkertidspunktet: 1. Bruk av et av UiN sine etablerte aksjeselskaper 2. Bruk et annet etablert selskap 3. Etablere et nytt selskap Ad 1) Bruk av et av UiN sine etablerte selskaper UiN har pr i dag eierskap i følgende selskaper:

15 Nordlandsforskning (51%) Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi AS (SIB AS) (100%) Norkveite ( 58,4%) Kunnskapsparken Helgeland AS ( 0,7%) Labora analyselaboratorium og fiskehelse AS ( 2,3%) Norsk Havbrukssenter AS (0,1%) Per i dag har ingen av disse selskapene kommersialisering av forskningsresultater i sine formålsparagrafer. Imidlertid vil formålsparagrafene kunne endres ved endrede vedtekter. Det mest nærliggende hadde vært å bruke SIB AS eller Norkveite AS, som UiN eier fullt ut eller har aksjemajoriteten i. I begge tilfelle måtte man ha endret vedtekter, men det ville ikke vært nødvendig å øke aksjekapitalen. Ad 2) Bruk et annet etablert selskap I dialog med Kunnskapsparken Bodø AS (KPB) har det fremkommet at KPB AS har et hvilende selskap Kunnskapsparken Inkubator AS med følgende formål iht. vedtektenes 3. Selskapets formål er å drive inkubatortjenester for virksomheter i etableringsfasen samt å tilby administrative tjenester og rådgivning til andre som driver tilsvarende virksomhet. Som et ledd i virksomheten kan selskapet også investere i de bedrifter som er tilknyttet inkubatorvirksomheten. Selskapet er i dag 100% eid av KPB AS. Selskapet har et styre på 3 personer, der styreleder er daglig leder. Aksjekapitalen er på kr Selskapet ble etablert i 2006 med sikte på å være et redskap i forhold til inkubatortjenester. Denne virksomheten har hittil vært håndtert på prosjektbasis internt i KPB AS, og selskapet har derfor vært et hvilende selskap. Ut fra at UiN ser det som formålstjenlig å samarbeide med KPB AS rundt etableringen av TTO/ KA, så er det drøftet en løsning der vi kunne bruke Kunnskapsparken Inkubator AS som kommersialiseringsselskap i søknaden. Transaksjonsmessig ser vi for oss at dette kan gjennomføres ved at UiN kjøper 50% av aksjene til pålydende i selskapet fra KPB AS. Dette vil da være en kostnad for UiN på inntil kr , og vil medføre et eierskap som er fordelt med 50% på hver av aktørene. Verdi av selskapet må avklares nærmere da matematisk balanseverdi ved utgangen av 2012 er kr , grunnet at det har vært belastet kostnader i selskapet siden etableringen i Det kan også være aktuelt å vurdere annen eierstruktur, flere eiere mv. Ad 3) Etablere et nytt selskap Styret for UiN kan vedta å etablere et nytt selskap. Det er vurdert om det ville vært det ryddigste at det ble etablert et helt nytt selskap. Ut fra uklarheter rundt hvilket utfall selve søknadsprosessen får, vurderes det ikke som et aktuelt alternativ. Årsaken er at det knytter seg transaksjonskostnader for å gjennomføre etableringen et nytt statlig selskap. Ut fra en samlet vurdering, også ut fra naturlige samarbeidsflater med KPB AS og det faktum at det er etablert et selskap som naturlig kan brukes, så anbefales dette alternativet.

16 Dette alternativet krever at vedtektene må tilpasses/ suppleres med spesifikk tilpasning til TTO/ KA. Det må også velges et nytt styre der UiN oppnevner minimum 1 av 3 medlemmer. Endringer av vedtekter og oppnevning av styre må gjennomføres i e.o. generalforsamling. Kjøp av aksjene forutsettes da gjennomført før det avholdes e.o. generalforsamling. Kjøp av aksjene må vedtas av styret for UiN, og det anbefales her at rektor får fullmakt til å gjennomføre dette kjøpet. I videre utvikling av TTO/ KA Nordland må det avklares hvilken kapitalbase et slikt selskap vil trenge. Kr er kun et innledende behov. Videre må det avklares eierstruktur med flere eiere, der særlig Høgskolen i Narvik er aktuell som eier. Økonomiske konsekvenser Anbefalingen er at rektor får fullmakt til å kjøpe aksjer for pålydende på inntil kr Dette krever bruk av virksomhetskapital. UiN hadde ved utgangen av 2012 en ubunden virksomhetskapital på 14,1 mill kr. UiN vil senere ha mulighet til å gå inn med mer aksjekapital ut fra konkrete kapitalbehovsvurderinger. Dette vil igjen forutsette ny styrebehandling.

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 44/ Arkivreferanse: 2010/1273/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Alinane Priscilla Kamlongera til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

18 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Alinane Priscilla Kamlongera kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Alinane Priscilla Kamlongera ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland 6. februar Førsteamanuensis Reidun Follesø ble oppnevnt som hovedveileder. Alinane Priscilla Kamlongera leverte 18. oktober 2012 sin doktoravhandling: How is Her Story Told by History A Look at the Old and New Malawian Primary School History/ Social and Environmental Sciences Syllabus til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Fakultetets doktorgradsutvalg behandlet søknad fra Alinane Priscilla Kamlongera om å få doktoravhandlingen bedømt, og konkluderte med at avhandlingen skulle tas opp til bedømmelse. Dekanus oppnevnte i dekanvedtak 2/2012 den 14. januar 2012 (saksbehandlers merknad: riktig dato) bedømmelseskomité bestående av: 1. Lektor Signe Arnfred, Roskilde Universitet, Danmark 2. Professor emerita Randi Rønning Balsvik, Universitetet i Tromsø 3. Professor Audun Sandberg, Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 23. januar 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Doktorgradsutvalget tok innstillingen til følge. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 19. april Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Alinane Kamlongera s trial lecture and disputation is approved by the Assessment Committee. The Committee has therefore concluded unanimously that Kamlongera has fulfilled the requirements for awarding the degree Doctor of Philosophy in Sociology at the University of Nordland. Dekanus har på denne bakgrunn 29. april 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 16/2013): Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 19. april 2013 og anbefaler styret for Universitetet i Nordland å kreere Alinane Kamlongera til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

19 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 45/ Arkivreferanse: 2010/839/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Elena Panteleeva til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

20 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Elena Panteleeva kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Elena Panteleeva ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø den 19.mai 2010, dekanvedtak 17/2010. Hovedveileder har vært professor Frode Mellemvik. Elena Panteleeva leverte 26. februar 2013 sin doktoravhandling: Contemporary Management Accounting Practices in Russia: The case of a Subsidiary in a Russian Oil Company til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen i Bodø. Dekan behandlet 4. mars 2013 (dekanvedtak 17/2013) søknad fra Elena Panteleeva om å få doktoravhandlingen bedømt. Følgende vedtak ble fattet: 1. Dekanus vedtar at doktoravhandlingen til Elena Panteleeva tas opp til bedømmelse. 2. Dekanus vedtar at følgende bedømmelseskomité oppnevnes: 1. Professor Danture Wickramasinghe, Adam Smith Business School, University of Glasgow, Storbritannia 2. Professor Dr. Irina Liman, Tyumen State University, Russland 3. Førsteamanuensis PhD Levi Gårseth-Nesbakk, HHB (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 19. mars 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Forskningsutvalget behandlet saken 4.april 2013 sak 26/2013. Følgende vedtak ble fattet: 1. Forskningsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen til Elena Panteleeva er verdig til å forsvares for graden ph.d. 2. Forskningsutvalget fastsetter 26.april 2013 som dato for prøveforelesning og disputas. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 26. april Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: The evaluation committee unanimously and without any reservation concludes that Elena Panteleeva, based on the trial lecture, the written thesis, the presentation and defense of the thesis, satisfies the requirements of the PhD degree at Bodø Graduate School of Business. We therefore approve the defense and recommend that Elena Panteleeva is to be awarded the PhD degree. Dekanus har på denne bakgrunn 2.mai 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 25/2013): 1. Dekanus viser til bedømmelseskomiteens foreløpige vurdering datert 19. mars 2013 og endelige vurdering datert 26. april 2013 og vedtar at Elena Panteleeva tilfredsstiller kravene som er satt i reglementet for tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. 2. Dekanus ber styret ved Universitetet i Nordland om å utstede vitnemål og kreere Elena Panteleeva til Philosophiae Doctor.

21 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 46/ Arkivreferanse: 2010/1287/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marit Ursin til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

22 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Marit Ursin kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Marit Ursin ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø den 3. september mai Hovedveileder har vært Professor Johans Sandvin. Marit Ursin leverte 21.november 2012 sin doktoravhandling: The place where I buried my bellybutton. A longitudinal study of transitions and belonging among young men on the street in Salvador, Brazil til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Fakultetets doktorgradsutvalg behandlet søknad fra Marit Ursin om å få doktoravhandlingen bedømt, og konkluderte med at avhandlingen skulle tas opp til bedømmelse. Forskningsutvalget oppnevnte en bedømmelseskommisjon bestående av: 1. Professor Katherine Gough, Loughborough University, Storbritannia 2. Forsker Sturla Falck, SIRIUS, Oslo 3. Professor Allan Sande, Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 8. mars 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Doktorgradsutvalget tok innstillingen til følge. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 12. juni Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Marit Ursin sin prøveforlesning og disputas vurderes av bedømmelseskommisjonen som godkjent. Kommisjonen har derfor enstemmig konkludert med at Ursin har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Universitetet i Nordland. Dekanus har på denne bakgrunn 18. juni 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 21/2013): Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 12. juni 2013 og ber styret for Universitetet i Nordland om å kreere Marit Ursin til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

23 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 47/ Arkivreferanse: 2009/1412/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Birgit Røe Mathisen til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

24 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Birgit Røe Mathisen kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Birgit Røe Mathisen ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitet i Nordland den 7. oktober Hovedveileder har vært Førsteamanuensis Lisbeth Morlandstø. Birgit Røe Mathisen leverte 7. mars 2013 sin doktoravhandling: Gladsaker og suksesshistorier. En sosiologisk analyse av lokal næringslivsjournalistikk i spenningen mellom granskningsoppdraget og lokal patriotisme til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Fakultetets doktorgradsutvalg behandlet søknaden og konkluderte med at avhandlingen skulle tas opp til bedømmelse. Forskningsutvalget oppnevnte en bedømmelseskommisjon bestående av: 1. Seniorlektor Marina Ghersetti, Göteborgs universitet, Sverige 2. Professor Eli Skogerbø, Universsitetet i Oslo 3. Førsteamanuensis Hans Petter Saxi, Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 27.mai 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Doktorgradsutvalget ved fakultetet tok innstillingen til følge. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 14. juni Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Birgit Røe Mathisen sin prøveforlesning og disputas vurderes av bedømmelseskommisjonen som godkjent. Kommisjonen har derfor enstemmig konkludert med at Mathisen har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Universitetet i Nordland. Dekanus har på denne bakgrunn 18. juni 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 20/2013): Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 14. juni 2013 og ber styret for Universitetet i Nordland om å kreere Birgit Røe Mathisen til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

25 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 48/ Arkivreferanse: 2012/2152/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marin Haugmo Iversen til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

26 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Marin Haugmo Iversen kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Marin Haugmo Iversen ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Fakultetet for biovitenskap og akvakultur den 29.september 2009 etter vedtak i Forskningsutvalget (sak 36/2009). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Kjetil Kornes. Marin Haugmo Iversen leverte 10. april 2013 sin doktoravhandling: Stress and its impact on animal welfare during commercial production of Atlantic salmon (Salmo salar L.) til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Fakultets forskningsutvalg behandlet 18. april 2013 (sak 14/2013) søknad fra Marin Haugmo Iversen om å få doktoravhandlingen bedømt. I møte 30.april 2013 (sak 17/2013) ble følgende bedømmelseskomité oppnevnt:! Professor Dr. Carl B. Schreck, Oregon State University, USA! Dr. Ingibjörg Eir Einarsdottir, Gøteborgs universitet, Sverige! Førsteamanuensis Vigdis Tverberg, Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 22.mai 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Forskningsutvalget behandlet saken 4. juni Følgende vedtak ble fattet: 1. The FU accepts that the PhD dissertation of Martin Haugmo Iversen is worthy of public defense. 2. The FU accepts the proposed date for the public defense as long as the candidate receives the topic for the trial lecture no later than June 10th, The candidate is to confirm in writing to the administration that he has received the topic. 3. The FU sets the date for the public defense to be June 24, The FU asks the administration to make the date publicly known both internally and externally. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 24. juni Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: On the basis of the evaluation of the dissertation, the trial lecture and the defence of the dissertation, this Committee concludes that Martin Haugmo Iversen has demonstrated his scientific competency, at the level required for completing the third cycle (doctoral) of education. Therefore, this Committee recommends to the Faculty of Biosciences and Aquaculture that the candidate be awarded the Degree of Philosophiae Doctor in Aquaculture.

27 Forskningsutvalget har på bakgrunn av komiteens innberetning den 12. juli 2013 (sak 11/2013): The FU accepts the conclusion of the evaluation committee made on the 24th of June 2013 and advices that the Dean formally asks the board of UiN to confer the Degree Philosophiae Doctor upon the candidate Dekanus har på denne bakgrunn 27.august 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 16/2013): 1. Dekanus viser til bedømmelseskomiteens foreløpige vurdering datert 22.mai 2013 og endelige vurdering datert 24.juni 2013 og vedtar at Martin H. Iversen tilfredsstiller kravene som er satt i reglementet for tildeling av graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Universitetet i Nordland. 2. Dekanus ber styret ved Universitetet i Nordland om å utstede vitnemål og kreere Martin H. Iversen til Philosophiae Doctor.

28 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 49/ Arkivreferanse: 2011/2274/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Thusitha Gunawardana til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

29 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Thusitha Gunawardana kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Thusitha Gunawardana ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø den 5.november 2008, dekanvedtak 39/2008. Hovedveileder har vært professor Tor Korneliussen. Thusitha Gunawardana leverte 4. Mars 2013 sin doktoravhandling: Impact of Power Sources on Channel Members Performance til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen i Bodø. Forskningsutvalget har behandlet søknad fra Thusitha Gunawardanaom å få doktoravhandlingen bedømt. Følgende vedtak ble fattet: 1. Forskningsutvalget innstiller til dekanus at doktoravhandlingen til Thusitha Gunawardana tas opp til bedømmelse. 2. Forskningsutvalget innstiller til dekanus at følgende bedømmelseskomité oppnevnes: 1. Professor Sven Haugland, Norges Handelshøyskole(NHH) 2. Professor Randi Lunnan, Handelshøyskolen BI 3. Professor Øystein Jensen, Handelshøyskolen i Bodø/Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 7. mai 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Forskningsutvalget behandlet saken 29. mai 2013 (sak 30/2013). Følgende vedtak ble fattet: 1. Forskningsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen til Thusitha Gunawardana er verdig til å forsvares for graden ph.d. 2. Forskningsutvalget fastsetter 26. juni 2013 som dato for prøveforelesning og disputas. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 26. juni Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Gunawardana demonstrated in his trial lecture good ability to present the topic in an interesting way to the public. Through the interaction with the committee members during the oral defence, Gunawardana has shown a reasonable ability to discuss and reflect on his work. The evaluation committee accepts both the trial lecture and oral defence and recommends that Gunawardana is awarded the Ph.D. degree.

30 Dekanus har på denne bakgrunn 9.august 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 45/2013): 1. Dekanus viser til bedømmelseskomiteens foreløpige vurdering datert 7. mai 2013 og endelige vurdering datert 26. juni 2012 og vedtar at Thusitha Gunawardana tilfredsstiller kravene som er satt i reglementet for tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. 2. Dekanus ber styret ved Universitetet i Nordland om å utstede vitnemål og kreere Thusitha Gunawardana til Philosophiae Doctor.

31 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 50/ Arkivreferanse: 2010/1265/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Carina Fjelldal Soelberg til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

32 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Carina Fjelldal Soelberg kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Carina Fjelldal Soelberg ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland 3. september Professor Per Måseide har vært Hovedveileder. Carina Fjelldal Soelberg leverte 15. april 2013 sin doktoravhandling: Kroppsskadingens meningsmangfold - En sosiologisk studie av personer som skader egen kropp. til bedømming for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Fakultetets doktorgradsutvalg behandlet søknad fra Carina Fjelldal Soelberg om å få doktoravhandlingen bedømt, og konkluderte med at avhandlingen skulle tas opp til bedømmelse. Dekanus oppnevnte bedømmelseskomité bestående av: 1. Professor Thomas Johansson, Gøteborgs Universitet, Sverige 2. Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda 3. Førsteamanuensis Britt Lillestø, Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 14.mai 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Doktorgradsutvalget tok innstillingen til følge. Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 27. juni Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Carina Fjelldal-Soelberg sin prøveforlesning og disputas vurderes av bedømmelseskommisjonen som godkjent. Kommisjonen har derfor enstemmig konkludert med at Fjelldal-Soelberg har oppfylt de vilkår som gjelder for tildeling av graden Philosophiae Doctor i sosiologi ved Universitetet i Nordland. Dekanus har på denne bakgrunn 23. juli 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 23/2013): Dekan viser til bedømmelseskommisjonens endelige vurdering datert 27. juni 2013 og anbefaler styret for Universitetet i Nordland om å kreere Carina Fjelldal-Soelberg til Philosophiae Doctor og utstede vitnemål.

33 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 51/ Arkivreferanse: 2009/839/621 Sak: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Inger Jorun Danielsen til Philosophiae Doctor (ph.d.). Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

34 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen Anne-Lovise Reiche Universitetsledelsens kommentarer Universitetsledelsen anbefaler at Inger Jorun Danielsen kreeres til Philosophiae Doctor. Bakgrunn Inger Jorun Danielsen ble tatt opp som student ved doktorgradsstudiet ved Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland 24. juni Professor Ruth H. Olsen har vært Hovedveileder. Inger Jorun Danielsen leverte 15. mai 2013 sin doktoravhandling: Handlingsrommets evidens Om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien til bedømming for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. Fakultetets dekan oppnevnte følgende bedømmelseskomité:! Professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo! Professor Uffe Juul Jensen, Århus Universitet, Danmark! Professor Jens-Ivar Nergård, Senter for praktisk kunnskap/ Universitetet i Nordland (leder) I henhold til doktorgradsreglementet skal bedømmelseskomiteen avgi en innstilling til fakultetets Forskningsutvalg/Doktorgradsutvalg om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteen avga 11.juli 2013 en enstemmig positiv innstilling og fant avhandlingen verdig til offentlig forsvar. Basert på Bedømmelseskomiteens innstilling fattet dekanen 12. juli 2013 følgende vedtak: 1. Dekan ved Profesjonshøgskolen slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at Inger J. Danielsens avhandling er verdig til å forsvares for graden ph.d. 2. Dato for prøveforelesning og disputas settes til Prøveforelesning og disputas ble gjennomført 15.august Bedømmelseskomiteens innberetning til dekanus etter prøveforelesning og disputas har følgende innstilling og konklusjon: Bedømmelseskomiteen har enstemmig konkludert med at Inger J. Danielsen oppfyller kriteriene for å oppnå graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordlan.d Dekanus har på denne bakgrunn 16. august 2013 fattet følgende vedtak (dekanvedtak 86/2013): 1. Dekan viser til bedømmelseskomiteens foreløpige vurdering datert , samt innberetning datert og vedtar at Inger J. Danielsen tilfredsstiller kravene som er satt i reglement for tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. 2. Dekan ber styret for Universitetet i Nordland om å utstede vitnemål og kreere Inger J. Danielsen til Philosophiae Doctor.

35 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 52/ Arkivreferanse: 2011/1925/011.2 Sak: Styrets møtekalender 2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2014: 13. februar (telefonmøte) 5. mars 7. mai 18. juni 10. september 29. oktober 17. desember Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

36 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 53/ Arkivreferanse: 2013/373/011.2 Sak: Langtidsdagsorden møte 5/2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett 2015 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 115/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Dag Ofstad 3 116/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Lokesh Jeppinamo

Saksliste Vedtakssaker 115/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Dag Ofstad 3 116/16 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Lokesh Jeppinamo Møteinnkalling: Styret for Nord universitet (11.11.2016) Styret for Nord universitet Dato: 11.11.16 Sted: Postmøte Til: Vigdis Moe Skarstein Bjørg Tørresdal Reidar Bye Aslaug Mikkelsen Anders Söderholm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/12 Møtested: Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 1/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Frank Larsen

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Orienteringssak 1 b Møtedato: 12. mars 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - e) Møtedato: 9. oktober 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:15

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 11:00-14:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Orienteringsak 1-a) Møtedato: 28.september 2016 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret etter gjennomført disputas. Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 2/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 2/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 2/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Tilstede: Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Ingen varamedlemmer kunne møte

Ingen varamedlemmer kunne møte MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 24.05.2016 kl. 09:00 14:45 Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

PROTOKOLL. Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine S. Olsvik, Johanne Spjelkavik og Kristin Mathiesen.

PROTOKOLL. Øystein L. Iversen, Birgit Falch, Christine S. Olsvik, Johanne Spjelkavik og Kristin Mathiesen. PROTOKOLL Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 15. mars 2016. Møtet ble holdt i møterom 546 kl. 10:15 11.10 Til stede fra fakultetsstyret: Asbjørn Strandbakken, Hans Fredrik

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

77/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni 2

77/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 07.09.2016 kl. 8:30 14.20 Sted: Møtesalen, Campus Levanger Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

78/17 17/ Rektor rapporterer 12. september 3

78/17 17/ Rektor rapporterer 12. september 3 MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 12.09.2017 kl. 08:00 14:45 Sted: Møterom Odin, Campus Namsos Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

64/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai 2. 65/16 16/ Forslag til Strategisk plan for Nord universitet,

64/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 24. mai 2. 65/16 16/ Forslag til Strategisk plan for Nord universitet, MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 23.06.2016 kl. 8:00 Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79)

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79) Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: B3 004, Kristiansand Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 09:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret

Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 25/16 28.04.2016 Dato: 20.04.2016 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.2.2016 vedtak: Protokollen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/14 MØTE 27. mai 2014 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 29.09.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-15:30. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Petter Erling

Detaljer

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3

Maren Kyllingstad og vara Sevat Lappegard. Fakultetsstruktur for Høgskolen i Innlandet 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 25.04.2017 kl. 10:00-16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg,

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer