NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV"

Transkript

1 NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

2 Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har i dag tolv sterke NCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. ET LÆRENDE NÆRINGSLIV S 3 EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON S 4 NCE VISER VEI S 5 KOMPETANSE GJENNOM HELE LIVET S 6 PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE S 8 SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE S 12 DETTE ER NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE S 14 NCE-PROGRAMMET ble etablert i 2006 og har et langsiktig perspektiv. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år. Hensikten er å stimulere til verdiskapning i bedriftene. SKAL STYRKE DE STERKESTE Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har som formål å utløse og forsterke innovasjonsprosesser i regionale næringsklynger. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom bedrifter i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og relevante offentlige partnere. NCE-programmet retter seg mot de mest dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger og ambisjoner om å bli anerkjent som world class clusters. Programmet skal bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene. I NCE-klyngen skal bedriftene få et bedre grunnlag for å iverksette og gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, basert på samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører. Det skal også gis bedre grobunn for nye virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering av eksterne virksomheter i klyngen. NCE-TALL (2010) NCE-PROSJEKTENE INVOLVERTE: 944 bedrifter 103 FoU-institusjoner 231 øvrige utviklingspartnere NCE-PROSJEKTENE UTLØSTE ELLER FORSTERKET: 187 innovasjonsprosjekter 91 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 160 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål FORSTERKET SAMARBEID NCE-programmet skal forsterke samarbeidet mellom næringsliv, utdanningsog forskningsmiljøer og det offentlige, for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften. FOTO Forside / bakside Istockphoto / Arnfi nn Aurebekk «Kompetanse gjennom hele livet» (side 7) 3 Lars Grepstad 5 Bjørn Owe Holmberg, NCE SE «Dette er Norwegian Centres of Expertise» (side 13) 1 Bjørnar Bjørhus 3 Tom Haga 6 Linda Cartridge / Oslo Cancer Cluster FIRE SATSINGSOMRÅDER NCE-programmet og NCE-klyngene er igjennom oppstartsfasen. I neste fase vil NCE-klyngene og NCE-programmet i særlig grad være opptatt av fire områder: Økt innovasjon Målrettet internasjonalisering Styrket vertskapsattraktivitet Tilgang på skreddersydd kompetanse TRE EIERE NCE-programmet og Arena-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet finansierer de to programmene. I 2010 ble det bevilget om lag 100 millioner kroner til å støtte de utvalgte klyngeprosjektene i NCE og Arena.

3 Side 3 ET LÆRENDE NÆRINGSLIV Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Høye kostnader i Norge må kompenseres med høyere kompetanse. 1 FOR å kunne opprettholde velferdssamfunnet må bedriftene henge med i den internasjonale konkurransen. Det krever stadig innovasjon hva gjelder nye produkter, tjenester, anvendelsesområder og mer effektive produksjonsprosesser. Innovasjon krever kompetanse, og vilje til å utvikle seg. Bedriftene er avhengig av skreddersydd kompetanse for å lykkes, og virkemiddelapparatet samt regionale og nasjonale politiske myndigheter kan legge til rette og stimulere til et lærende næringsliv. En forsterket dialog mellom Kunnskapsdepartementet og næringsklyngene er derfor svært viktig. Norge må bli attraktivt for et globalt kunnskapsbasert næringsliv. Det er fortsatt et godt stykke igjen, og det haster, sier professor ved BI Torger Reve. Å sikre tilgang til skreddersydd kompetanse er noe av det første NCE-ene valgte 2 4 å prioritere. Og det er imponerende hva NCE-ene har fått til på vegne av sine partnerbedrifter. Men kompetansebygging er et globalt race, som går stadig raskere, og der stadig flere nasjoner melder seg på. Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sikre at norske arbeidstakere holder seg velutdannet gjennom hele arbeidslivet. Det krever en mye tyngre satsing på etter- og videreutdanning enn i dag. Det sier representanter for fire viktige norske næringsklynger med ca ansatte og en omsetning på nærmere 150 milliarder kroner i året. Gjennom NCE-klyngene tar næringslivet grep for å sikre sin egen fremtid. Klyngene mobiliserer høyskoler og universiteter til å skreddersy utdanningstilbudet på bachelor- og masternivå, de bidrar økonomisk til professorater og etterspør doktorgradsstudier, og de tilrettelegger for interne skreddersydde kompetansetilbud for 5 6 partnerbedriftene. Vi ønsker å presentere dette for å inspirere næringslivet, klyngene og virkemiddelapparatet til forsterket innsats. For selv om mye bra er gjort, så er vi ikke i mål Og målet flytter seg stadig raskere. God lesing og bli inspirert! 3 Bjørn Arne Skogstad Leder for NCE-programmet 1 NCE Tourism - Fjord Norway 2 NCE Instrumentation 3 NCE Culinology 4 NCE Aquaculture 5 NCE Smart Energy Markets 6 NCE Oslo Cancer Cluster

4 Side 4 EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON Vi må gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig må vi bli flinkere til å omsette kunnskap til verdiøkende produkter og tjenester for et globalt marked. Det er fortsatt et godt stykke igjen, og det haster. AV: TORGER REVE NCE Aquaculture Operative PhD-kurs i bedriftene tilknyttet konkrete prosjekter (3 løp i gang pr dato), samt masterstudenter i bedrift. Partnerskap mellom studenter og bedrifter hvor nye havbruksstudenter ved UiN får tilknyttet fadderperson i bedrift for faglig veiledning, tilrettelegging av praksis og studentoppgaver i bedrift. Senter for etter- og videreutdanning i havbruk er etablert i samarbeid med Universitetet i Nordland (UiN). Senteret utvikler enkeltstående kurs og årsstudium basert på skreddersøm tilpasset bedriftenes behov. VI er avhengige av innovasjon, nytenkning og bedriftene lokaliserer seg. Vi har ikke lenger noen tradisjonelle høydedrag effektiv anvendelse av kunnskap for å kunne som tiltrekker internasjonalt næringsliv. For nå er det kompetansen og opprettholde og øke levestandarden i Norge. Derfor må næringslivet satse på kunnskap, og teknologien rundt offshorevirksomhet, fiskeoppdrett og metaller som er avgjørende. Samtidig er det nye kunnskapsbaserte næringer som vokser NCE Raufoss tiltrekke seg kompetanse og teknologi fra hele verden. Det krever et godt samspill mellom næringslivet, utdanningssektoren og virkemiddelapparatet. Et knippe næringsklynger er blant dem som har tatt denne utfordringen mest på alvor. Foto: SIVA / Åge Hojem FREMTIDENS NÆRINGSLIV Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet. Det konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt. Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokaliseringen for et globalt, kunnskapsbasert næringsliv. Det er premissene for prosjektet Et kunnskapsbasert Norge som for tiden gjennomføres ved Handelshøyskolen BI. Der setter vi et overordnet fokus på kunnskapsgenerering og utveksling. Prosjektet skal fremskaffe et nytt empirisk kunnskapsgrunnlag, bidra til et nytt næringsmessig begrepsapparat og være agendasettende for fremtidens næringspolitikk. Ambisjonen er å bidra til at Norge utvikler seg til en global kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Hele Europa står foran disse utfordringene. Norge har riktignok fått en forlenget frist etter som vi lever godt på gode priser for olje, SELV OM DET GÅR GODT AKKURAT NÅ, SÅ MÅ VI offshore og fisk, samtidig som OMSTILLE OSS importvarene er blitt billigere. Selv om det går godt akkurat nå, så må vi omstille oss. Vi ligger dårlig an når det gjelder innovasjonsgrad og forskningsinvesteringer, selv om vi har store finansielle muskler. Det bør bekymre noen og enhver. NORGE ER BLITT FLATT Norge er blitt flatt. Før hadde vi konkurransekraft gjennom billig strøm frem. For Norge handler konkurransekraft om A race for STIKKORDET ER GLOBALE attractivness. Vi må bygge KUNNSKAPSNAV noen attraktive høydedrag for å tiltrekke oss globale bedrifter. Stikkordet er globale kunnskapsnav. Skal vi klare det må vi være attraktive langs flere dimensjoner: Klynger med bedrifter som samarbeider og rivaliserer Den beste utdanningen innenfor våre viktigste næringssektorer Norge må være fremragende på innovasjon og forskning innen de sentrale næringsklyngene Vi må være i stand til å få tak i de beste folkene fra hele verden Eierne må ha noen fordeler ved å være i Norge Bedriftene må kunne møte miljø- og klimautfordringene KLYNGENE ER VIKTIGE Klyngene er viktige for å bygge attraktivitet og kunnskapsnav. De kan holde fokus, mobilisere ressurser, og har evnen til å se fellesskapets interesser. Klyngene tar tak i ting som mange har bruk for, men som ingen alene kan få til eller finansiere. Det må utvikles sterke kunnskapsalmenninger som bedriftene kan beite på. Nøkkelen er kunnskapsdynamikken som bedriftene skaper selv. RIMELIGE VIRKEMIDLER NCE- og Arena-programmene er virkemidler som stemmer med både teorien, og empirien. Klyngene er avgjørende for at kunnskapen ikke låses inne, men spres, dyrkes og kommer til ny anvendelse. Dermed får vi veldig mye ut av relativt lite penger. NCE- og Arenaprogrammet er med andre ord veldig rimelige virkemidler, som vi må bruke godt. NCE Micro- and Nanotechnology Etablert eget selskap, Vestfold kompetanse, som formidler lærlinger til industrien. Etablert bachelor i mikro- og nano systemteknologi i Etablert masterprogram i mikro- og nano systemteknologi i Etablert doktorgradsutdanning i anvendte mikro- og nanosystemer i Etablert samarbeid med Boston University om utdanning innenfor entreprenørskap og ledelse. Etablert forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem i 2010, i samarbeid med UiO, NTNU og Sintef. Etablert NorFab sammen med UiO, Sintef, NTNU, Høgskolen i Vestfold i NorFab tilbyr stateof-the-art fasiliteter for bedrifter og forskere innenfor mikro- og nanoteknologi, og utdannelse i forbindelse med benyttelse av fasilitetene. NCE Oslo Cancer Cluster Etablert Life Science Track innenfor Master of Science Entrepreneurship and Innovation ved Universitetet i Oslo (Senter for Entreprenørskap). Inkluderer Bioaccelerator som et tilbud til våre medlemmer. PhD-emne i innovasjon og IP i samarbeid med Senter for Entreprenørskap (UiO). Utvekslingsprogram for bio-studenter mellom Universitetet i Toulouse og Universitetet i Oslo. PhD-emne innen forskningskommunikasjon i samarbeid med medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Ullern vgs med partnere. Helhetlig satsning på Ullern vgs innen realfag, bioteknologi, entreprenørskap og helsefag. Ullern vgs vil bli fysisk integrert med miljøet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Internship og masteroppgaver i Oslo Cancer Cluster for vitenskapelige- og økonomistudenter. Opprettet praksisnært bachelorprogram ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), masterstudium i Sustainable Manufacturing ved HiG og doktorgradsutdanning i samarbeid med NTNU samt prosjektledelse for utvikling av framtidas produktutviklings- og produksjonsstudium ved NTNU. Utviklet Vitensenteret Innlandet med ledende metodikk innen motivering for realfag fra barneskole til ungdomskole. Fagopplæring gjennom teknisk allmennfag på Raufoss vgs og utvikling av Norges største Fagskole på Gjøvik. Felles kompetanseoppbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom omfattende forskningsog utviklingssamarbeid ved oppbygging av FoUselskapet SINTEF Raufoss Manufacturing. NCE Smart Energy Markets Dialog/prosess med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vedrørende masterstudie i Energy Trading. Jobber med Høgskolen vedrørende masterstudie i Energi og Miljø, og definering av bachelorstudie innenfor Energy Management. Har engasjert over 20 studenter i prosjekter. og stor tilgang på råvarer. Nå er dette ikke lenger like avgjørende for hvor

5 Side 12 Side 5 SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE NCE VISER VEI De tolv NCE-ene har alle tiltak for å sikre skreddersydd kompetanse til sine partnerbedrifter. I denne oversikten kan du se hva hvert enkelt NCE har bidratt til. Å sikre tilgang på skreddersydd kompetanse er en av de viktigste oppgavene for NCE-ene. Bedriftene ser at skreddersydd kompetanse er helt avgjørende for sin konkurransekraft, og gjennom NCE-ene har de kommet i tett dialog med høyskoler og universiteter. AV: BJØRN ARNE SKOGSTAD NCE Instrumentation Etablert kompetanseutvikling som et eget fokusområde for klyngeaktiviteter. Etablert bachelor og master of Instrumentation ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST) og MittUniversitetet i Sundsvall. Etablert forpliktende samarbeid mellom partnerbedriftene og HiST som skal sikre at utdanningen gis en relevant faglig sammensetning. NCE Tourism - Fjord Norway Det arbeides for å etablere bachelor- og etterutdanningsstudier gjennom Norges Friluftshøgskole (Universitetet i Stavanger) som gir operativ kompetanse innen utvikling og veiledning av naturbaserte opplevelser. I samarbeid med Nortind (Norske tindevegledere) igangsettes i 2012 et prosjekt knyttet til lavere grads sertifisering/godkjenningsordning for guider til reiselivet i fjellet. NCE Culinology Delfinansiert studiekurs ved Universitetet i Stavanger innen området næringsmiddelmikrobiologi. Nærings-PhD på flere av områdene. Etablert aktive faggrupper innen alle fire kunnskapsområdene; molekylær gastronomi, forbrukerinnsikt, åpen innovasjon og prosessoptimalisering. Tilbyr regelmessige kurs i prosjektledelse for klyngen. Studiekurs i Molekylær Gastronomi under utvikling. NCE Maritime Høgskolen i Ålesund har i samarbeid med klyngas bedrifter igangsatt masterprogram innenfor produkt og systemdesign og innenfor skipsdesign. I tillegg utvikles et masterprogram innenfor ledelse av avanserte marine operasjoner. Klynga har utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. Klynga har bidratt med fem gaveprofessorater. Stort utvalg i kurs til bedriftene. Etablerer eget selskap for å håndtere dette. NCE System Engineering, Kongsberg Etablert tre masterprogrammer innen Systems Engineering ved Høgskolen i Buskerud i samarbeid med Stevens Institute of Technology. En treårig industrimaster, en toårig master i Systems Engineering og Industriell Økonomi, og en toårig master i Systems Engineering og Embedded Systems. Skreddersydde kompetansetilbud til bedriftene for nyansatte både innen Systems Engineering og i andre ønskede spesialområder. Coaching for SMBer med erfarne bedriftsledere fra industrilokomotivene. Stimulering til realfag og teknologi i skolene (SFO og First Lego League). NCE Subsea Etablert bachelorprogram i undervannsteknologi ved HiB i Etablert masterprogram i undervannsteknologi ved HiB/NTNU i Etablert masterprogram i innovasjon og entreprenørskap med fokus på undervannsteknologi ved HiB/UiO i I ferd med å etablere fagutdanning for fjernstyrte undervannsfarkoster ved Bergen Maritime Fagskole, som også har fagutdanning innen undervannsteknologi. Etablert og gjennomført en rekke kurs herunder Subsea Awareness Course sammen med Society for Underwater Technology og Subsea Awareness and Training Portal (e-læring) sammen med ibruk. NCE Node Fått etablert bachelor, master og PhD-program for mekatronikk ved UiA i Kristiansand. Skreddersydde kompetansetilbud for partnerbedriftene. Partnerbedriftene har besluttet at kunnskapsbygging er viktigste oppgave for NCE NODE. NCE NODE skal tilby kompetansebygging innenfor fire prioriterte læringsområder; Mekatronikk, robotisering, logistikk og ledelse. DET er imponerende hva NCE-ene har fått til på vegne av sine partnerbedrifter. Sammen med høgskoler og universiteter i regionen primært, er det blitt etablert, eller oppgradert, bachelor-, master- og doktorgradsstudier med sikte på å dekke behovene til bedriftene i NCE-klyngene. NCE-ene har også fokus på å inngå nye partneravtaler med internasjonale universiteter. Det er bra, og helt avgjørende for at bedriftene skal kunne være konkurransedyktige innenfor sine definerte nisjer i et globalt marked. FELLES SKJEBNE NCE-ene har bidratt til at utdanningsinstitusjonene og næringslivet har rykket betydelig nærmere hverandre. Det fremstår nå tydelig hvordan utdanningsinstitusjonene og bedriftene er bundet sammen i et skjebnebånd ; Uten et konkurransedyktig næringsliv mister utdanningsinstitusjonene noe av sin relevans, og uten relevant kompetanse taper bedriftene. Opplagt, men likevel synes det å ha vært litt glemt. NCE-ENE STIMULERER TIL ØKT KUNNSKAP NCE-enes overordnede mål er å stimulere til økt verdiskaping, en verdiskaping som bedriftene ikke hadde fått til alene. Å stimulere til økt kunnskap er en av bærebjelkene i NCEsatsingen, som på mellomlang og lang ET KOLDTBORD AV NÆRINGSRETTEDE sikt skal bidra til økt verdiskaping. KOMPETANSETILTAK NCE-ene har bidratt til et koldtbord av næringsrettede kompetansetiltak. Koldtbordet består av så vel bredde som spesialiserte utdanninger. Det strekker seg helt fra initiativ på ungdomstrinnet, til doktorgradsnivå og professorater. BEDRIFTENE STÅR BEDRE RUSTET I høykostlandet Norge er en del av løsningen å være bedre på kompetanse enn konkurrentene, om vi skal ivareta eller erobre posisjonen som verdensledende. NCE-ene har bidratt til å aksentuere behovene i bedriftene, og utdanningsinstitusjonene har vært lydhøre. På den måten bidrar utdanningsinstitusjonene til at norsk næringsliv står bedre rustet til å møte BIDRATT TIL Å AKSENfrem-tidens konkurransesituasjon. TUERE BEHOVENE I Når satsingen på skreddersydd BEDRIFTENE kompetanse er kommet så langt, så er det også en driver for ytterligere innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon og internasjonalisering blir så igjen en driver for fornyet skreddersydd kompetanse. Slik bidrar NCE-ene til positiv og relevant utvikling for konkurranseutsatt næringsliv og av utdanningsinstitusjonene. Kompetansebygging er et race, som går stadig raskere, og der stadig flere nasjoner melder seg på. Derfor må vi i Norge forsterke innsatsen på utdanning, og særlig etterutdanningen. At vi i dag ligger godt an på enkelte områder hjelper lite om ti år. Det bør imidlertid kunne gi inspirasjon til forsterket innsats på området.

6 Side 6 Side 11 KOMPETANSE GJENNOM HELE LIVET Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sikre at norske arbeidstakere holder seg velutdannet gjennom hele arbeidslivet. Det krever en mye tyngre satsing på etter- og videreutdanning (EVU) enn i dag. AV: PER ERIK DALEN, NCE MARITIME KJELL O. JOHANNESSEN, NCE NODE TORKIL BJØRNSON, NCE SE KONGSBERG SVERRE NARVESEN, NCE RAUFOSS Det er eksempelvis etablert doktorgradstudie innen mekatronikk ved Universitetet i Agder, innen innovasjon i samarbeid med Senter for Entreprenørskap, innen forskningskommunikasjon med medisinsk fakultet i Oslo, innen anvendt mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold, og innen akvakultur ved Universitetet i Nordland. Formålet er å stimulere til innovasjon og forskning i tett samarbeid med næringslivet i regionen. - Vi kan ikke hvile på laurbærene. Da blir vi raskt tatt igjen. Derfor må vi satse på høy kompetanse, forskning og innovasjon. Vi trenger mange doktorer i mekatronikk skal vi beholde forspranget, sier Johannessen i NCE NODE. Johannessen representerer en næring som tidligere var mekanisk basert, men som nå leverer høyteknologiske løsninger. VI MÅ SATSE PÅ HØY KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON FEM GAVEPROFESSORATER PÅ SUNNMØRE Tradisjonelt har praktisk arbeid gått foran akademisk utdanning på Sunn- SOM representanter for fire viktige norske næringsklynger med ca. stebarn og vi må få på plass et mye tettere samarbeid mellom næringslivet møre. Nå er behovet stort for både fag- og høyt utdannede innenfor mari ansatte og en omsetning på nærmere 150 milliarder kroner i året og utdanningssystemet enn vi har hatt til nå. tim sektor. I tillegg er det behov for forskning og utvikling. Klynga har vil vi advare mot å se på utdanning som et kapittel som avsluttes når man EVU sto i fokus på midten av 1990-tallet. Da fikk alle arbeidstakere en derfor bidratt med fem gaveprofessorater. går ut i arbeidslivet. I dagens globaliserte arbeidsliv vil en grunnutdan- lovfestet rett til etter- og videreutdanning, og det ble åpnet for opptak til - Vi bygger et regionalt maritimt forskningsmiljø. I denne oppbyg- ning aldri kvalifisere for et langt yrkesliv. Det sikres bare gjennom løpende høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse fra arbeidslivet. Siden gingen ligger det også et ønske om et enda tettere samarbeid mellom HiÅ påfyll av ny og oppdatert kunnskap. har lite skjedd. Nå er det på tide å diskutere hvordan en ny giv og en ny og NTNU/SINTEF/Marintek, sier Per Erik dalen, leder for NCE Mari- Både Europa og USA sliter nå tungt økonomisk. Noen mener at krisen satsning skal legges opp og gjennomføres. time. skyldes finansakrobatikk (finanskrisen), andre at stater har levd over evne Kjære Tora Aasland og Kristin Halvorsen. Dere er ministere for Intensjonsavtale om dette er inngått og vil bety at disse institusjonene (gjeldskrisen). Mye tyder likevel på at Vestens kanskje største utfordring forsk-ning og utdanning. Men dere er kanskje også de viktigste nærings- vil knytte seg tettere opp mot klynga gjennom blant annet større tilstede- er at vi er i ferd med å tape innovasjonskappløpet mot de fremvoksende ministrene vi har. Kan ikke dere ta initiativ til en forsterket dialog mellom værelse. I tillegg fortsetter arbeidet med å styrke samarbeidet med et eller asiatiske tigrene. myndigheter og næringsliv for å kartlegge de reelle behovene for EVU? Og et fåtall anerkjente internasjonale universitets-, forsknings- og utviklings- Norges konkurransefortrinn på den internasjonale arenaen er at vi kan vi ikke sammen få på plass incentivstrukturer for satsingen som både miljøer. har noen viktige råvarer og noen avanserte og spesialiserte kompetanse- lærestedene, bedriftene og arbeidstakerne mener er attraktive? - Vår klynges strategi er høy innovasjonshastighet basert på stor er- klynger, bl.a innenfor maritim næring, petroleumsnæringen, teknologi og Det er fremtiden til norsk industri og næringsliv vi snakker om. Skal faringskompetanse, anvendt forskning, samhandling og høy formalkunn- materialer. Her konkurrerer vi i den globale eliteserien som kompetanse- vi fortsatt spille i den globale toppdivisjonen, må vi hele tiden ha de best skap, sier Dalen. klynger i globale verdikjeder. Våre konkurrenter, ikke minst i Asia, satser imidlertid enormt på ut- kvalifiserte og mest kompetente medarbeiderne. Vi kan derfor ikke nøye oss med fagbrev, bachelor- og mastergrader. Vi må ha påbyggingsmoduler ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BEDRIFTENE danning og FoU. Vi kan ikke møte denne konkurransen gjennom et lavere på dette, og vi må ha systematisk oppdatering og tilførsel av ny kunnskap. Alle NCE-ene tilrettelegger for kompetanseprogrammer for partnerbe- lønnsnivå, vi må ligge i kompetansefronten. Det fordrer ikke bare en god Vi må rett og slett satse mye mer på EVU enn vi gjør nå! driftene i klyngen og dette er svært etterspurt. grunnutdanning, men også en systematisk satsing på EVU. Formålet er å bidra til spesialistutdanning på viktige områder for be- Vi som representerer næringslivet i kompetanseklyngene har alle- driftene, eller bidra til at de ansatte får oppdatert og videreutviklet sine rede et meget godt samarbeid med våre lokale utdanningsinstitusjoner. Nå trenger vi et tilsvarende fokus på EVU. EVU er utdanningssystemets Artikkelen ble i noe bearbeidet form publisert som kronikk i Aftenposten 15. september. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland svarte i samme avis 30. september under overskriften Ja til utdanning hele livet. kunnskaper. - Når innovasjonshastigheten er høy, er det også et stort behov for etterutdanning og kursvirksomhet, sier Dalen. Det har mange NCE-er tatt konsekvensen av, blant annet NCE Maritime. I Ålesund har de utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. I sammenheng med disse miljøene bygges det også opp et regionalt forskningsmiljø. NÅR INNOVASJONSHASTIGHETEN ER HØY ER DET OGSÅ ET STORT BEHOV FOR ETTERUTDANNING. Internasjonale bedrifter ser behovet for kunnskapsbygging, og søker dit hvor de får den kompetansen de trenger. Eksempelvis har store selskaper som Rolls Royce valgt å legge sitt europeiske treningssenter til Ålesund.

7 Side NCE Subsea 2 NCE Micro- and Nanotechnology 3 NCE Maritime 4 NCE Raufoss 5 NCE System Engineering, Kongsberg 6 NCE Node 5

8 Side 8 Side 9 PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Derfor er utdanning og kompetanse topp prioritet hos NCE-klyngene. KOMPETANSEBEDRIFTER BLIR STADIG MER AVHENGIG AV DOKTORGRADSTUDIER OG PROFESSORATER PÅ SINE FAGOMRÅDER. HØYE kostnader i Norge må kompenseres med høyere kompetanse. Når (HiB) et av landets høyeste søkertall for ingeniørstudier. Det er et av de visjonen er å være verdensledende, slik tilfellet er for mange av partner- mest populære og vanskeligste studiene å komme inn på ved HiB, sier bedriftene i NCE-ene, stiller det strenge krav til kunnskapsnivået i alle ledd. Trond Olsen, leder for NCE Subsea. - Vi må kompensere med å være smartere enn konkurrentene i Eu- Et annet eksempel er mekatronikk-utdanningen ved Høgskolen i Ag- ropa, Asia og resten av verden, sier Sverre Narvesen, leder for NCE Rau- der. For ti år siden hadde de ca 15 søkere. Nå har høgskolen blitt universi- foss. På Raufoss har de spesialisert seg på bærekraftig vareproduksjon, tet og tilbyr komplette bachelor-, master- og doktorgradstudier tilpasset blant annet til bilindustrien. Situasjonen er den samme for de aller fleste behovene til bedriftene i NODE-klyngen. Bachelorstudiet er utvidet til bedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet. 100 studieplasser, og må fortsatt operere med ventelister. - Samarbeidet med Universitetet i Agder er en forutsetning for at be- SPILLER NØKKELROLLE driftene i NODE-klyngen kan vokse. Vi verken klarer eller ønsker å be- NCE-ene spiller en nøkkelrolle for å sikre partnerbedriftene skreddersydd manne opp kun med utenlandsk arbeidskraft, sier Kjell O. Johannessen kompetanse. Den enkelte bedrift har verken kapasitet eller plattform for som er leder av NCE NODE. å kunne gjøre en slik jobb selv. Et tredje eksempel på stor pågang er masterstudiet ved Stevens InstiGjennom NCE-klyngene GJENNOM NCE-KLYNGENE TAR NÆRINGSLIVET TRE HOVEDGREP FOR Å SIKRE SIN EGEN FRAMTID. tute of Technology, New Jersey. Hvert år kommer det over 100 søkere fra tar næringslivet tre hoved- Kongsberg-klyngen til 14 studieplasser. grep for å sikre sin egen framtid. De mobiliserer univer- sine partnerbedrifter. I noen tilfeller har NCE-et også bistått med å legge enes ansatte og benyttes i stor grad i forbindelse med etter- og videreut- KREFTFORSKER-RUSS siteter og høgskoler, bidrar opp fagplanen for utdanningen. Flere av NCE-ene har ordninger der de danningen. For Oslo Cancer Cluster er det ikke tilstrekkelig med skreddersydd utdan- til å få etablert doktorgrad- tar imot studenter i partnerbedriftene, har fadderordning eller at partner- studier og professorater, samt tilrettelegger for interne skreddersydde bedriftene eksempelvis gir masteroppgaver til studentene. kompetansetilbud til partnerbedriftene i klyngene. ETT MASTERPROGRAM IKKE NOK NCE-ENE MOBILISERER UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Flere av klyngene har fått etablert to og tre ulike masterstudier som Det er nedlagt et omfattende arbeid for å sikre tilstrekkelig tilgang på er skreddersydde for partnerbedriftene i klyngen. Eksempelvis er det skreddersydd kompetanse fra utdanningssektoren til partnerbedriftene i igangsatt masterstudier innenfor produkt- og systemdesign og innenfor klyngene. De aller fleste NCE-ene har et tett samarbeid med ett eller flere skipsdesign ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ). I tillegg arbeides det med universiteter og høgskoler om bachelor- og masterstudier, mange har også et masterstudie innenfor ledelse av avanserte marine operasjoner. De tre et samarbeid om doktorgradstudier på sine fagområder. masterstudiene er utarbeidet for å dekke behovene i den maritime klyng- Nye studietilbud er etablert og eksisterende tilbud er blitt modernisert og tilpasset. Alt for å dekke bedriftenes behov for kompetanse og arbeidskraft. en på Sunnmøre, og NCE Maritime har vært en pådriver. Et annet eksempel er Høgskolen i Buskerud (HiBu), som i dag har tre masterstudier innen systems engineering. Studiene er utviklet i samarbeid - Allerede fra starten av definerte vi oss som en kompetanseklynge ning på fag-, bachelor-, master- og doktorgradnivå. De har i tillegg inngått der den viktigste oppgaven var å styrke det faglige fellesskapet i form av et samarbeid med Ullern videregående skole for å utdanne neste gene- å bygge kompetanse på systems engineering, sier Torkil Bjørnson som er rasjon av forskere og entreprenører innen bioteknologi og onkologi. Det leder for NCE Systems Engineering, Kongsberg. arrangeres foredrag, innovasjons- og kreativitetscamp og det samarbeides om undervisningen. ALLEREDE FRA STARTEN AV DEFINERTE VI OSS SOM EN KOMPETANSEKLYNGE DER DEN VIKTIGSTE OPPGAVEN VAR Å STYRKE DET FAGLIGE FELLESSKAPET. Om få år står Oslo Cancer Cluster Innovation Park klar. Der vil Radiumhospitalet, bioteknologibedrifter og Ullern videregående skole møtes under samme tak. - Vi henvender oss også til ungdomsskolene. 20 rektorer i ungdomsskolen har nå bekreftet at de vil sende sine realfagslærere på kurs i regi av - Vår status som NCE, samt at flere av bedriftene i klynga er markedsledende globalt, bidro til at verdens ledende universitet innen systems engineering var villig til å samarbeide, sier Torkil Bjørnson. - NCE-ene har bidratt til mobilisering av universitet/høgskole i regio- med Stevens Institute of Technology, New Jersey, som er verdens ledende Masterstudiene ved HiBu holder et høyt faglig nivå. - Hele 40 prosent nen, og har parallelt søkt partnere på kompetanse og utdanning interna- universitet på området. Ett studie er teknologisk rettet, ett er økonomisk av studentene fikk publisert sine masteroppgaver som vitenskapelige ar- sjonalt. Det bidrar til å gjøre både bedrifter og utdanningsinstitusjonene rettet, og ett er en treårig industrimaster der studentene er deltidsansatt tikler, sier Bjørnson. i regionen mer robuste for fremtidige utfordringer, sier Bjørn Arne Skog- i bedrifter og derved får relevant industriell praksis samtidig som de tar stad, som er leder for NCE-programmet. sin mastergrad. Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster, sier Tone Yrvum, leder for NCE Oslo Cancer Cluster. - Vår visjon er å etablere Norges ledende miljø for utdanning, forskning og industri innen helse. Vi har stor tro på å begynne allerede i videregående skole, sier Yrvum. DOKTORPROGRAM OG PROFESSORATER BLIR VIKTIGERE STOR PÅGANG Kompetansebedrifter blir stadig mer avhengig av doktorgradstudier og pro- Samarbeidet mellom NCE-ene og utdanningsinstitusjonene varierer i Denne siste formen er en unik modell som vekker internasjonal opp- Flere av de skreddersydde utdanningstilbudene opplever stor pågang. fessorater på sine fagområder. Derfor har flere av NCE-ene bidratt til å få sin form. De fleste NCE-ene er pådrivere for å få en tilpasset utdanning for merksomhet. Alle modulene i masterstudiene er tilgjengelig for bedrift- Eksempelvis har bachelor i undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen dette etablert.

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer