NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV"

Transkript

1 NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

2 Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har i dag tolv sterke NCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. ET LÆRENDE NÆRINGSLIV S 3 EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON S 4 NCE VISER VEI S 5 KOMPETANSE GJENNOM HELE LIVET S 6 PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE S 8 SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE S 12 DETTE ER NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE S 14 NCE-PROGRAMMET ble etablert i 2006 og har et langsiktig perspektiv. Klyngene tilbys faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år. Hensikten er å stimulere til verdiskapning i bedriftene. SKAL STYRKE DE STERKESTE Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har som formål å utløse og forsterke innovasjonsprosesser i regionale næringsklynger. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom bedrifter i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og relevante offentlige partnere. NCE-programmet retter seg mot de mest dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger og ambisjoner om å bli anerkjent som world class clusters. Programmet skal bidra til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene. I NCE-klyngen skal bedriftene få et bedre grunnlag for å iverksette og gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, basert på samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører. Det skal også gis bedre grobunn for nye virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering av eksterne virksomheter i klyngen. NCE-TALL (2010) NCE-PROSJEKTENE INVOLVERTE: 944 bedrifter 103 FoU-institusjoner 231 øvrige utviklingspartnere NCE-PROSJEKTENE UTLØSTE ELLER FORSTERKET: 187 innovasjonsprosjekter 91 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 160 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål FORSTERKET SAMARBEID NCE-programmet skal forsterke samarbeidet mellom næringsliv, utdanningsog forskningsmiljøer og det offentlige, for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften. FOTO Forside / bakside Istockphoto / Arnfi nn Aurebekk «Kompetanse gjennom hele livet» (side 7) 3 Lars Grepstad 5 Bjørn Owe Holmberg, NCE SE «Dette er Norwegian Centres of Expertise» (side 13) 1 Bjørnar Bjørhus 3 Tom Haga 6 Linda Cartridge / Oslo Cancer Cluster FIRE SATSINGSOMRÅDER NCE-programmet og NCE-klyngene er igjennom oppstartsfasen. I neste fase vil NCE-klyngene og NCE-programmet i særlig grad være opptatt av fire områder: Økt innovasjon Målrettet internasjonalisering Styrket vertskapsattraktivitet Tilgang på skreddersydd kompetanse TRE EIERE NCE-programmet og Arena-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet finansierer de to programmene. I 2010 ble det bevilget om lag 100 millioner kroner til å støtte de utvalgte klyngeprosjektene i NCE og Arena.

3 Side 3 ET LÆRENDE NÆRINGSLIV Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Høye kostnader i Norge må kompenseres med høyere kompetanse. 1 FOR å kunne opprettholde velferdssamfunnet må bedriftene henge med i den internasjonale konkurransen. Det krever stadig innovasjon hva gjelder nye produkter, tjenester, anvendelsesområder og mer effektive produksjonsprosesser. Innovasjon krever kompetanse, og vilje til å utvikle seg. Bedriftene er avhengig av skreddersydd kompetanse for å lykkes, og virkemiddelapparatet samt regionale og nasjonale politiske myndigheter kan legge til rette og stimulere til et lærende næringsliv. En forsterket dialog mellom Kunnskapsdepartementet og næringsklyngene er derfor svært viktig. Norge må bli attraktivt for et globalt kunnskapsbasert næringsliv. Det er fortsatt et godt stykke igjen, og det haster, sier professor ved BI Torger Reve. Å sikre tilgang til skreddersydd kompetanse er noe av det første NCE-ene valgte 2 4 å prioritere. Og det er imponerende hva NCE-ene har fått til på vegne av sine partnerbedrifter. Men kompetansebygging er et globalt race, som går stadig raskere, og der stadig flere nasjoner melder seg på. Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sikre at norske arbeidstakere holder seg velutdannet gjennom hele arbeidslivet. Det krever en mye tyngre satsing på etter- og videreutdanning enn i dag. Det sier representanter for fire viktige norske næringsklynger med ca ansatte og en omsetning på nærmere 150 milliarder kroner i året. Gjennom NCE-klyngene tar næringslivet grep for å sikre sin egen fremtid. Klyngene mobiliserer høyskoler og universiteter til å skreddersy utdanningstilbudet på bachelor- og masternivå, de bidrar økonomisk til professorater og etterspør doktorgradsstudier, og de tilrettelegger for interne skreddersydde kompetansetilbud for 5 6 partnerbedriftene. Vi ønsker å presentere dette for å inspirere næringslivet, klyngene og virkemiddelapparatet til forsterket innsats. For selv om mye bra er gjort, så er vi ikke i mål Og målet flytter seg stadig raskere. God lesing og bli inspirert! 3 Bjørn Arne Skogstad Leder for NCE-programmet 1 NCE Tourism - Fjord Norway 2 NCE Instrumentation 3 NCE Culinology 4 NCE Aquaculture 5 NCE Smart Energy Markets 6 NCE Oslo Cancer Cluster

4 Side 4 EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON Vi må gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig må vi bli flinkere til å omsette kunnskap til verdiøkende produkter og tjenester for et globalt marked. Det er fortsatt et godt stykke igjen, og det haster. AV: TORGER REVE NCE Aquaculture Operative PhD-kurs i bedriftene tilknyttet konkrete prosjekter (3 løp i gang pr dato), samt masterstudenter i bedrift. Partnerskap mellom studenter og bedrifter hvor nye havbruksstudenter ved UiN får tilknyttet fadderperson i bedrift for faglig veiledning, tilrettelegging av praksis og studentoppgaver i bedrift. Senter for etter- og videreutdanning i havbruk er etablert i samarbeid med Universitetet i Nordland (UiN). Senteret utvikler enkeltstående kurs og årsstudium basert på skreddersøm tilpasset bedriftenes behov. VI er avhengige av innovasjon, nytenkning og bedriftene lokaliserer seg. Vi har ikke lenger noen tradisjonelle høydedrag effektiv anvendelse av kunnskap for å kunne som tiltrekker internasjonalt næringsliv. For nå er det kompetansen og opprettholde og øke levestandarden i Norge. Derfor må næringslivet satse på kunnskap, og teknologien rundt offshorevirksomhet, fiskeoppdrett og metaller som er avgjørende. Samtidig er det nye kunnskapsbaserte næringer som vokser NCE Raufoss tiltrekke seg kompetanse og teknologi fra hele verden. Det krever et godt samspill mellom næringslivet, utdanningssektoren og virkemiddelapparatet. Et knippe næringsklynger er blant dem som har tatt denne utfordringen mest på alvor. Foto: SIVA / Åge Hojem FREMTIDENS NÆRINGSLIV Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet. Det konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt. Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokaliseringen for et globalt, kunnskapsbasert næringsliv. Det er premissene for prosjektet Et kunnskapsbasert Norge som for tiden gjennomføres ved Handelshøyskolen BI. Der setter vi et overordnet fokus på kunnskapsgenerering og utveksling. Prosjektet skal fremskaffe et nytt empirisk kunnskapsgrunnlag, bidra til et nytt næringsmessig begrepsapparat og være agendasettende for fremtidens næringspolitikk. Ambisjonen er å bidra til at Norge utvikler seg til en global kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Hele Europa står foran disse utfordringene. Norge har riktignok fått en forlenget frist etter som vi lever godt på gode priser for olje, SELV OM DET GÅR GODT AKKURAT NÅ, SÅ MÅ VI offshore og fisk, samtidig som OMSTILLE OSS importvarene er blitt billigere. Selv om det går godt akkurat nå, så må vi omstille oss. Vi ligger dårlig an når det gjelder innovasjonsgrad og forskningsinvesteringer, selv om vi har store finansielle muskler. Det bør bekymre noen og enhver. NORGE ER BLITT FLATT Norge er blitt flatt. Før hadde vi konkurransekraft gjennom billig strøm frem. For Norge handler konkurransekraft om A race for STIKKORDET ER GLOBALE attractivness. Vi må bygge KUNNSKAPSNAV noen attraktive høydedrag for å tiltrekke oss globale bedrifter. Stikkordet er globale kunnskapsnav. Skal vi klare det må vi være attraktive langs flere dimensjoner: Klynger med bedrifter som samarbeider og rivaliserer Den beste utdanningen innenfor våre viktigste næringssektorer Norge må være fremragende på innovasjon og forskning innen de sentrale næringsklyngene Vi må være i stand til å få tak i de beste folkene fra hele verden Eierne må ha noen fordeler ved å være i Norge Bedriftene må kunne møte miljø- og klimautfordringene KLYNGENE ER VIKTIGE Klyngene er viktige for å bygge attraktivitet og kunnskapsnav. De kan holde fokus, mobilisere ressurser, og har evnen til å se fellesskapets interesser. Klyngene tar tak i ting som mange har bruk for, men som ingen alene kan få til eller finansiere. Det må utvikles sterke kunnskapsalmenninger som bedriftene kan beite på. Nøkkelen er kunnskapsdynamikken som bedriftene skaper selv. RIMELIGE VIRKEMIDLER NCE- og Arena-programmene er virkemidler som stemmer med både teorien, og empirien. Klyngene er avgjørende for at kunnskapen ikke låses inne, men spres, dyrkes og kommer til ny anvendelse. Dermed får vi veldig mye ut av relativt lite penger. NCE- og Arenaprogrammet er med andre ord veldig rimelige virkemidler, som vi må bruke godt. NCE Micro- and Nanotechnology Etablert eget selskap, Vestfold kompetanse, som formidler lærlinger til industrien. Etablert bachelor i mikro- og nano systemteknologi i Etablert masterprogram i mikro- og nano systemteknologi i Etablert doktorgradsutdanning i anvendte mikro- og nanosystemer i Etablert samarbeid med Boston University om utdanning innenfor entreprenørskap og ledelse. Etablert forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem i 2010, i samarbeid med UiO, NTNU og Sintef. Etablert NorFab sammen med UiO, Sintef, NTNU, Høgskolen i Vestfold i NorFab tilbyr stateof-the-art fasiliteter for bedrifter og forskere innenfor mikro- og nanoteknologi, og utdannelse i forbindelse med benyttelse av fasilitetene. NCE Oslo Cancer Cluster Etablert Life Science Track innenfor Master of Science Entrepreneurship and Innovation ved Universitetet i Oslo (Senter for Entreprenørskap). Inkluderer Bioaccelerator som et tilbud til våre medlemmer. PhD-emne i innovasjon og IP i samarbeid med Senter for Entreprenørskap (UiO). Utvekslingsprogram for bio-studenter mellom Universitetet i Toulouse og Universitetet i Oslo. PhD-emne innen forskningskommunikasjon i samarbeid med medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Ullern vgs med partnere. Helhetlig satsning på Ullern vgs innen realfag, bioteknologi, entreprenørskap og helsefag. Ullern vgs vil bli fysisk integrert med miljøet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Internship og masteroppgaver i Oslo Cancer Cluster for vitenskapelige- og økonomistudenter. Opprettet praksisnært bachelorprogram ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), masterstudium i Sustainable Manufacturing ved HiG og doktorgradsutdanning i samarbeid med NTNU samt prosjektledelse for utvikling av framtidas produktutviklings- og produksjonsstudium ved NTNU. Utviklet Vitensenteret Innlandet med ledende metodikk innen motivering for realfag fra barneskole til ungdomskole. Fagopplæring gjennom teknisk allmennfag på Raufoss vgs og utvikling av Norges største Fagskole på Gjøvik. Felles kompetanseoppbygging regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom omfattende forskningsog utviklingssamarbeid ved oppbygging av FoUselskapet SINTEF Raufoss Manufacturing. NCE Smart Energy Markets Dialog/prosess med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vedrørende masterstudie i Energy Trading. Jobber med Høgskolen vedrørende masterstudie i Energi og Miljø, og definering av bachelorstudie innenfor Energy Management. Har engasjert over 20 studenter i prosjekter. og stor tilgang på råvarer. Nå er dette ikke lenger like avgjørende for hvor

5 Side 12 Side 5 SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE NCE VISER VEI De tolv NCE-ene har alle tiltak for å sikre skreddersydd kompetanse til sine partnerbedrifter. I denne oversikten kan du se hva hvert enkelt NCE har bidratt til. Å sikre tilgang på skreddersydd kompetanse er en av de viktigste oppgavene for NCE-ene. Bedriftene ser at skreddersydd kompetanse er helt avgjørende for sin konkurransekraft, og gjennom NCE-ene har de kommet i tett dialog med høyskoler og universiteter. AV: BJØRN ARNE SKOGSTAD NCE Instrumentation Etablert kompetanseutvikling som et eget fokusområde for klyngeaktiviteter. Etablert bachelor og master of Instrumentation ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST) og MittUniversitetet i Sundsvall. Etablert forpliktende samarbeid mellom partnerbedriftene og HiST som skal sikre at utdanningen gis en relevant faglig sammensetning. NCE Tourism - Fjord Norway Det arbeides for å etablere bachelor- og etterutdanningsstudier gjennom Norges Friluftshøgskole (Universitetet i Stavanger) som gir operativ kompetanse innen utvikling og veiledning av naturbaserte opplevelser. I samarbeid med Nortind (Norske tindevegledere) igangsettes i 2012 et prosjekt knyttet til lavere grads sertifisering/godkjenningsordning for guider til reiselivet i fjellet. NCE Culinology Delfinansiert studiekurs ved Universitetet i Stavanger innen området næringsmiddelmikrobiologi. Nærings-PhD på flere av områdene. Etablert aktive faggrupper innen alle fire kunnskapsområdene; molekylær gastronomi, forbrukerinnsikt, åpen innovasjon og prosessoptimalisering. Tilbyr regelmessige kurs i prosjektledelse for klyngen. Studiekurs i Molekylær Gastronomi under utvikling. NCE Maritime Høgskolen i Ålesund har i samarbeid med klyngas bedrifter igangsatt masterprogram innenfor produkt og systemdesign og innenfor skipsdesign. I tillegg utvikles et masterprogram innenfor ledelse av avanserte marine operasjoner. Klynga har utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. Klynga har bidratt med fem gaveprofessorater. Stort utvalg i kurs til bedriftene. Etablerer eget selskap for å håndtere dette. NCE System Engineering, Kongsberg Etablert tre masterprogrammer innen Systems Engineering ved Høgskolen i Buskerud i samarbeid med Stevens Institute of Technology. En treårig industrimaster, en toårig master i Systems Engineering og Industriell Økonomi, og en toårig master i Systems Engineering og Embedded Systems. Skreddersydde kompetansetilbud til bedriftene for nyansatte både innen Systems Engineering og i andre ønskede spesialområder. Coaching for SMBer med erfarne bedriftsledere fra industrilokomotivene. Stimulering til realfag og teknologi i skolene (SFO og First Lego League). NCE Subsea Etablert bachelorprogram i undervannsteknologi ved HiB i Etablert masterprogram i undervannsteknologi ved HiB/NTNU i Etablert masterprogram i innovasjon og entreprenørskap med fokus på undervannsteknologi ved HiB/UiO i I ferd med å etablere fagutdanning for fjernstyrte undervannsfarkoster ved Bergen Maritime Fagskole, som også har fagutdanning innen undervannsteknologi. Etablert og gjennomført en rekke kurs herunder Subsea Awareness Course sammen med Society for Underwater Technology og Subsea Awareness and Training Portal (e-læring) sammen med ibruk. NCE Node Fått etablert bachelor, master og PhD-program for mekatronikk ved UiA i Kristiansand. Skreddersydde kompetansetilbud for partnerbedriftene. Partnerbedriftene har besluttet at kunnskapsbygging er viktigste oppgave for NCE NODE. NCE NODE skal tilby kompetansebygging innenfor fire prioriterte læringsområder; Mekatronikk, robotisering, logistikk og ledelse. DET er imponerende hva NCE-ene har fått til på vegne av sine partnerbedrifter. Sammen med høgskoler og universiteter i regionen primært, er det blitt etablert, eller oppgradert, bachelor-, master- og doktorgradsstudier med sikte på å dekke behovene til bedriftene i NCE-klyngene. NCE-ene har også fokus på å inngå nye partneravtaler med internasjonale universiteter. Det er bra, og helt avgjørende for at bedriftene skal kunne være konkurransedyktige innenfor sine definerte nisjer i et globalt marked. FELLES SKJEBNE NCE-ene har bidratt til at utdanningsinstitusjonene og næringslivet har rykket betydelig nærmere hverandre. Det fremstår nå tydelig hvordan utdanningsinstitusjonene og bedriftene er bundet sammen i et skjebnebånd ; Uten et konkurransedyktig næringsliv mister utdanningsinstitusjonene noe av sin relevans, og uten relevant kompetanse taper bedriftene. Opplagt, men likevel synes det å ha vært litt glemt. NCE-ENE STIMULERER TIL ØKT KUNNSKAP NCE-enes overordnede mål er å stimulere til økt verdiskaping, en verdiskaping som bedriftene ikke hadde fått til alene. Å stimulere til økt kunnskap er en av bærebjelkene i NCEsatsingen, som på mellomlang og lang ET KOLDTBORD AV NÆRINGSRETTEDE sikt skal bidra til økt verdiskaping. KOMPETANSETILTAK NCE-ene har bidratt til et koldtbord av næringsrettede kompetansetiltak. Koldtbordet består av så vel bredde som spesialiserte utdanninger. Det strekker seg helt fra initiativ på ungdomstrinnet, til doktorgradsnivå og professorater. BEDRIFTENE STÅR BEDRE RUSTET I høykostlandet Norge er en del av løsningen å være bedre på kompetanse enn konkurrentene, om vi skal ivareta eller erobre posisjonen som verdensledende. NCE-ene har bidratt til å aksentuere behovene i bedriftene, og utdanningsinstitusjonene har vært lydhøre. På den måten bidrar utdanningsinstitusjonene til at norsk næringsliv står bedre rustet til å møte BIDRATT TIL Å AKSENfrem-tidens konkurransesituasjon. TUERE BEHOVENE I Når satsingen på skreddersydd BEDRIFTENE kompetanse er kommet så langt, så er det også en driver for ytterligere innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon og internasjonalisering blir så igjen en driver for fornyet skreddersydd kompetanse. Slik bidrar NCE-ene til positiv og relevant utvikling for konkurranseutsatt næringsliv og av utdanningsinstitusjonene. Kompetansebygging er et race, som går stadig raskere, og der stadig flere nasjoner melder seg på. Derfor må vi i Norge forsterke innsatsen på utdanning, og særlig etterutdanningen. At vi i dag ligger godt an på enkelte områder hjelper lite om ti år. Det bør imidlertid kunne gi inspirasjon til forsterket innsats på området.

6 Side 6 Side 11 KOMPETANSE GJENNOM HELE LIVET Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sikre at norske arbeidstakere holder seg velutdannet gjennom hele arbeidslivet. Det krever en mye tyngre satsing på etter- og videreutdanning (EVU) enn i dag. AV: PER ERIK DALEN, NCE MARITIME KJELL O. JOHANNESSEN, NCE NODE TORKIL BJØRNSON, NCE SE KONGSBERG SVERRE NARVESEN, NCE RAUFOSS Det er eksempelvis etablert doktorgradstudie innen mekatronikk ved Universitetet i Agder, innen innovasjon i samarbeid med Senter for Entreprenørskap, innen forskningskommunikasjon med medisinsk fakultet i Oslo, innen anvendt mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold, og innen akvakultur ved Universitetet i Nordland. Formålet er å stimulere til innovasjon og forskning i tett samarbeid med næringslivet i regionen. - Vi kan ikke hvile på laurbærene. Da blir vi raskt tatt igjen. Derfor må vi satse på høy kompetanse, forskning og innovasjon. Vi trenger mange doktorer i mekatronikk skal vi beholde forspranget, sier Johannessen i NCE NODE. Johannessen representerer en næring som tidligere var mekanisk basert, men som nå leverer høyteknologiske løsninger. VI MÅ SATSE PÅ HØY KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON FEM GAVEPROFESSORATER PÅ SUNNMØRE Tradisjonelt har praktisk arbeid gått foran akademisk utdanning på Sunn- SOM representanter for fire viktige norske næringsklynger med ca. stebarn og vi må få på plass et mye tettere samarbeid mellom næringslivet møre. Nå er behovet stort for både fag- og høyt utdannede innenfor mari ansatte og en omsetning på nærmere 150 milliarder kroner i året og utdanningssystemet enn vi har hatt til nå. tim sektor. I tillegg er det behov for forskning og utvikling. Klynga har vil vi advare mot å se på utdanning som et kapittel som avsluttes når man EVU sto i fokus på midten av 1990-tallet. Da fikk alle arbeidstakere en derfor bidratt med fem gaveprofessorater. går ut i arbeidslivet. I dagens globaliserte arbeidsliv vil en grunnutdan- lovfestet rett til etter- og videreutdanning, og det ble åpnet for opptak til - Vi bygger et regionalt maritimt forskningsmiljø. I denne oppbyg- ning aldri kvalifisere for et langt yrkesliv. Det sikres bare gjennom løpende høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse fra arbeidslivet. Siden gingen ligger det også et ønske om et enda tettere samarbeid mellom HiÅ påfyll av ny og oppdatert kunnskap. har lite skjedd. Nå er det på tide å diskutere hvordan en ny giv og en ny og NTNU/SINTEF/Marintek, sier Per Erik dalen, leder for NCE Mari- Både Europa og USA sliter nå tungt økonomisk. Noen mener at krisen satsning skal legges opp og gjennomføres. time. skyldes finansakrobatikk (finanskrisen), andre at stater har levd over evne Kjære Tora Aasland og Kristin Halvorsen. Dere er ministere for Intensjonsavtale om dette er inngått og vil bety at disse institusjonene (gjeldskrisen). Mye tyder likevel på at Vestens kanskje største utfordring forsk-ning og utdanning. Men dere er kanskje også de viktigste nærings- vil knytte seg tettere opp mot klynga gjennom blant annet større tilstede- er at vi er i ferd med å tape innovasjonskappløpet mot de fremvoksende ministrene vi har. Kan ikke dere ta initiativ til en forsterket dialog mellom værelse. I tillegg fortsetter arbeidet med å styrke samarbeidet med et eller asiatiske tigrene. myndigheter og næringsliv for å kartlegge de reelle behovene for EVU? Og et fåtall anerkjente internasjonale universitets-, forsknings- og utviklings- Norges konkurransefortrinn på den internasjonale arenaen er at vi kan vi ikke sammen få på plass incentivstrukturer for satsingen som både miljøer. har noen viktige råvarer og noen avanserte og spesialiserte kompetanse- lærestedene, bedriftene og arbeidstakerne mener er attraktive? - Vår klynges strategi er høy innovasjonshastighet basert på stor er- klynger, bl.a innenfor maritim næring, petroleumsnæringen, teknologi og Det er fremtiden til norsk industri og næringsliv vi snakker om. Skal faringskompetanse, anvendt forskning, samhandling og høy formalkunn- materialer. Her konkurrerer vi i den globale eliteserien som kompetanse- vi fortsatt spille i den globale toppdivisjonen, må vi hele tiden ha de best skap, sier Dalen. klynger i globale verdikjeder. Våre konkurrenter, ikke minst i Asia, satser imidlertid enormt på ut- kvalifiserte og mest kompetente medarbeiderne. Vi kan derfor ikke nøye oss med fagbrev, bachelor- og mastergrader. Vi må ha påbyggingsmoduler ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BEDRIFTENE danning og FoU. Vi kan ikke møte denne konkurransen gjennom et lavere på dette, og vi må ha systematisk oppdatering og tilførsel av ny kunnskap. Alle NCE-ene tilrettelegger for kompetanseprogrammer for partnerbe- lønnsnivå, vi må ligge i kompetansefronten. Det fordrer ikke bare en god Vi må rett og slett satse mye mer på EVU enn vi gjør nå! driftene i klyngen og dette er svært etterspurt. grunnutdanning, men også en systematisk satsing på EVU. Formålet er å bidra til spesialistutdanning på viktige områder for be- Vi som representerer næringslivet i kompetanseklyngene har alle- driftene, eller bidra til at de ansatte får oppdatert og videreutviklet sine rede et meget godt samarbeid med våre lokale utdanningsinstitusjoner. Nå trenger vi et tilsvarende fokus på EVU. EVU er utdanningssystemets Artikkelen ble i noe bearbeidet form publisert som kronikk i Aftenposten 15. september. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland svarte i samme avis 30. september under overskriften Ja til utdanning hele livet. kunnskaper. - Når innovasjonshastigheten er høy, er det også et stort behov for etterutdanning og kursvirksomhet, sier Dalen. Det har mange NCE-er tatt konsekvensen av, blant annet NCE Maritime. I Ålesund har de utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. I sammenheng med disse miljøene bygges det også opp et regionalt forskningsmiljø. NÅR INNOVASJONSHASTIGHETEN ER HØY ER DET OGSÅ ET STORT BEHOV FOR ETTERUTDANNING. Internasjonale bedrifter ser behovet for kunnskapsbygging, og søker dit hvor de får den kompetansen de trenger. Eksempelvis har store selskaper som Rolls Royce valgt å legge sitt europeiske treningssenter til Ålesund.

7 Side NCE Subsea 2 NCE Micro- and Nanotechnology 3 NCE Maritime 4 NCE Raufoss 5 NCE System Engineering, Kongsberg 6 NCE Node 5

8 Side 8 Side 9 PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Derfor er utdanning og kompetanse topp prioritet hos NCE-klyngene. KOMPETANSEBEDRIFTER BLIR STADIG MER AVHENGIG AV DOKTORGRADSTUDIER OG PROFESSORATER PÅ SINE FAGOMRÅDER. HØYE kostnader i Norge må kompenseres med høyere kompetanse. Når (HiB) et av landets høyeste søkertall for ingeniørstudier. Det er et av de visjonen er å være verdensledende, slik tilfellet er for mange av partner- mest populære og vanskeligste studiene å komme inn på ved HiB, sier bedriftene i NCE-ene, stiller det strenge krav til kunnskapsnivået i alle ledd. Trond Olsen, leder for NCE Subsea. - Vi må kompensere med å være smartere enn konkurrentene i Eu- Et annet eksempel er mekatronikk-utdanningen ved Høgskolen i Ag- ropa, Asia og resten av verden, sier Sverre Narvesen, leder for NCE Rau- der. For ti år siden hadde de ca 15 søkere. Nå har høgskolen blitt universi- foss. På Raufoss har de spesialisert seg på bærekraftig vareproduksjon, tet og tilbyr komplette bachelor-, master- og doktorgradstudier tilpasset blant annet til bilindustrien. Situasjonen er den samme for de aller fleste behovene til bedriftene i NODE-klyngen. Bachelorstudiet er utvidet til bedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet. 100 studieplasser, og må fortsatt operere med ventelister. - Samarbeidet med Universitetet i Agder er en forutsetning for at be- SPILLER NØKKELROLLE driftene i NODE-klyngen kan vokse. Vi verken klarer eller ønsker å be- NCE-ene spiller en nøkkelrolle for å sikre partnerbedriftene skreddersydd manne opp kun med utenlandsk arbeidskraft, sier Kjell O. Johannessen kompetanse. Den enkelte bedrift har verken kapasitet eller plattform for som er leder av NCE NODE. å kunne gjøre en slik jobb selv. Et tredje eksempel på stor pågang er masterstudiet ved Stevens InstiGjennom NCE-klyngene GJENNOM NCE-KLYNGENE TAR NÆRINGSLIVET TRE HOVEDGREP FOR Å SIKRE SIN EGEN FRAMTID. tute of Technology, New Jersey. Hvert år kommer det over 100 søkere fra tar næringslivet tre hoved- Kongsberg-klyngen til 14 studieplasser. grep for å sikre sin egen framtid. De mobiliserer univer- sine partnerbedrifter. I noen tilfeller har NCE-et også bistått med å legge enes ansatte og benyttes i stor grad i forbindelse med etter- og videreut- KREFTFORSKER-RUSS siteter og høgskoler, bidrar opp fagplanen for utdanningen. Flere av NCE-ene har ordninger der de danningen. For Oslo Cancer Cluster er det ikke tilstrekkelig med skreddersydd utdan- til å få etablert doktorgrad- tar imot studenter i partnerbedriftene, har fadderordning eller at partner- studier og professorater, samt tilrettelegger for interne skreddersydde bedriftene eksempelvis gir masteroppgaver til studentene. kompetansetilbud til partnerbedriftene i klyngene. ETT MASTERPROGRAM IKKE NOK NCE-ENE MOBILISERER UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Flere av klyngene har fått etablert to og tre ulike masterstudier som Det er nedlagt et omfattende arbeid for å sikre tilstrekkelig tilgang på er skreddersydde for partnerbedriftene i klyngen. Eksempelvis er det skreddersydd kompetanse fra utdanningssektoren til partnerbedriftene i igangsatt masterstudier innenfor produkt- og systemdesign og innenfor klyngene. De aller fleste NCE-ene har et tett samarbeid med ett eller flere skipsdesign ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ). I tillegg arbeides det med universiteter og høgskoler om bachelor- og masterstudier, mange har også et masterstudie innenfor ledelse av avanserte marine operasjoner. De tre et samarbeid om doktorgradstudier på sine fagområder. masterstudiene er utarbeidet for å dekke behovene i den maritime klyng- Nye studietilbud er etablert og eksisterende tilbud er blitt modernisert og tilpasset. Alt for å dekke bedriftenes behov for kompetanse og arbeidskraft. en på Sunnmøre, og NCE Maritime har vært en pådriver. Et annet eksempel er Høgskolen i Buskerud (HiBu), som i dag har tre masterstudier innen systems engineering. Studiene er utviklet i samarbeid - Allerede fra starten av definerte vi oss som en kompetanseklynge ning på fag-, bachelor-, master- og doktorgradnivå. De har i tillegg inngått der den viktigste oppgaven var å styrke det faglige fellesskapet i form av et samarbeid med Ullern videregående skole for å utdanne neste gene- å bygge kompetanse på systems engineering, sier Torkil Bjørnson som er rasjon av forskere og entreprenører innen bioteknologi og onkologi. Det leder for NCE Systems Engineering, Kongsberg. arrangeres foredrag, innovasjons- og kreativitetscamp og det samarbeides om undervisningen. ALLEREDE FRA STARTEN AV DEFINERTE VI OSS SOM EN KOMPETANSEKLYNGE DER DEN VIKTIGSTE OPPGAVEN VAR Å STYRKE DET FAGLIGE FELLESSKAPET. Om få år står Oslo Cancer Cluster Innovation Park klar. Der vil Radiumhospitalet, bioteknologibedrifter og Ullern videregående skole møtes under samme tak. - Vi henvender oss også til ungdomsskolene. 20 rektorer i ungdomsskolen har nå bekreftet at de vil sende sine realfagslærere på kurs i regi av - Vår status som NCE, samt at flere av bedriftene i klynga er markedsledende globalt, bidro til at verdens ledende universitet innen systems engineering var villig til å samarbeide, sier Torkil Bjørnson. - NCE-ene har bidratt til mobilisering av universitet/høgskole i regio- med Stevens Institute of Technology, New Jersey, som er verdens ledende Masterstudiene ved HiBu holder et høyt faglig nivå. - Hele 40 prosent nen, og har parallelt søkt partnere på kompetanse og utdanning interna- universitet på området. Ett studie er teknologisk rettet, ett er økonomisk av studentene fikk publisert sine masteroppgaver som vitenskapelige ar- sjonalt. Det bidrar til å gjøre både bedrifter og utdanningsinstitusjonene rettet, og ett er en treårig industrimaster der studentene er deltidsansatt tikler, sier Bjørnson. i regionen mer robuste for fremtidige utfordringer, sier Bjørn Arne Skog- i bedrifter og derved får relevant industriell praksis samtidig som de tar stad, som er leder for NCE-programmet. sin mastergrad. Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster, sier Tone Yrvum, leder for NCE Oslo Cancer Cluster. - Vår visjon er å etablere Norges ledende miljø for utdanning, forskning og industri innen helse. Vi har stor tro på å begynne allerede i videregående skole, sier Yrvum. DOKTORPROGRAM OG PROFESSORATER BLIR VIKTIGERE STOR PÅGANG Kompetansebedrifter blir stadig mer avhengig av doktorgradstudier og pro- Samarbeidet mellom NCE-ene og utdanningsinstitusjonene varierer i Denne siste formen er en unik modell som vekker internasjonal opp- Flere av de skreddersydde utdanningstilbudene opplever stor pågang. fessorater på sine fagområder. Derfor har flere av NCE-ene bidratt til å få sin form. De fleste NCE-ene er pådrivere for å få en tilpasset utdanning for merksomhet. Alle modulene i masterstudiene er tilgjengelig for bedrift- Eksempelvis har bachelor i undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen dette etablert.

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. 08.04.2014 1 Det kunnskapsbaserte Norge Fra Torger Reves bok. Policy Issues

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Internasjonaliseringskonferansen 2014

Internasjonaliseringskonferansen 2014 Systematisert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsmiljøene - viktig for norsk konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen 2014 Sverre Narvesen SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss Det

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU VERDEN OG VI Norge og globalisering "Pris pr funksjon"

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA Footer, sidenummer og dato skal ikke brukes på hovedforside Hvordan lykkes med å skaffe eksterne midler til FoU-aktivitet? Fra utdanningsaktør til en kunnskapaktør Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder NCE NODE 5. mars. 2012 Kjell O. Johannessen Daglig leder Fra rivalisering til fruktbart samarbeid og sunn konkurranse Ledende teknologi klynge Omsetning flerdoblet på få år Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd

Detaljer

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor forskning? Det blir 2 milliarder flere mennesker på jorden frem til 2050. Vi trenger derfor mere mat, energi

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet Nord universitet i og for Salten Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet 3 Søkere via samordnet opptak 6000 Førstevalg 5000 4000 Antall 3000 Førstevalg 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nord universitet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer