Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN"

Transkript

1 Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

2 Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan Norsk vannkraft fungere som balansekraft?

3 3 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

4

5

6 Klimaendringene er bakgrunnen for omlegging av energisystemet Både i Norge, Europa og resten av Verden

7

8

9 Hvor kommer drivhus-gass (GHG) utslippene fra?

10 Globalt sett utgjør fossile brensel 85% av alt energiforbruk Ca 70% av verdens elektrisitetsproduksjon kommer fra fossile brensel Fornybare utgjør knapt 20%, det aller meste fra vannkraft (15-16%)

11 Klimautfordringene fører til noen store spørsmål - Vil oppvarmingen fortsette? - Hvor mye varmere blir det? - Hva blir konsekvensene? - Kan vi motvirke utviklingen? - Kan vi tilpasse oss utviklingen?

12 Global temperaturutvikling styres av drivhusgass utslipp (RCP): RCP 2.6 gir 450 ppm og +2 0 C RCP 4.5 gir 550 ppm og +3 0 C RCP 8.5 gir 900 ppm og C

13 Og utviklingen kan fortsette lenge etter 2100

14 TILTAK TILTAK FOR FOR Å MOTVIRKE MOTVIRKE KLIMAENDRINGER KLIMAENDRINGER

15 Hvis utslippene av CO 2 øker vil global klimaendring trolig fortsette CO 2 konsentrasjon i atmosfæren må stabiliseres og på sikt reduseres Dette krever at CO 2 utslippene må reduseres kraftig En målsetning nå er å stoppe oppvarmingen på +2 o C Dette krever at CO 2 konsentrasjonen stabiliseres på 450 ppm Vi kan se tre hovedtyper av løsninger: 1) Redusere energiforbruk gjennom energi-effektivisering 2) CO 2 fangst og lagring i berggrunnen 3) Overgang fra fossile til fornybare energikilder

16 CO 2 INNHOLDET MÅ STABILISERES SNAREST MODELLER FOR BEREGNING VI MÅ REDUSERE GHG UTSLIPPENE KRAFTIG GLOBALE KLIMAENDRINGER MEN - GREIER VI Å ENDRE ENERGI-SYSTEMENE? ER FORNYBAR ENERGI LØSNINGEN?

17 EU har akseptert denne utfordringen (og Norge blir med) The energy challenge is one of the greatest tests faced by Europe today Key decisions have to be taken to reduce drastically our emissions and fight climate change G. Oettinger (EU commisionar for energiy) Energy 2020

18 Three Important deadlines in EU Energy/Climate policy 2020 The RES Directive Share of RES 20% Policy in effect Framework Share of RES > 27% Finally decided Oct Energy roadmap 2014 Near 100% Renewable?

19 RES Directive (20/20/20 Goals) 1. Main targets 20% reduction in GHG emissions 20% better energy efficiency 20% of energy from RES For electricity 34% in 2020 Source: Energy 2020 A strategy for competetive, sustainable and secure energy

20 Mot 2020 Implementering av RES-direktivet RES generation from 632 TWh in 2010 to 1152 TWh in 2020 Largest increase in Wind - ca 120 GW and 305 TWh Also rapid increase in Solar PV - ca 65 GW og 100 TWh è Increase of non-dispatchable power generation (wind, solar PV)

21 Utbygging av vindkraft i Europa fram mot 2030 Wind increasing from 84 GW in 2010 to > 300 GW in 2030?

22 2020 er bare første skritt Målet skal nås i CO2 utslipp redusert med 80-95% fra 1990 nivå - >80% av strøm kommer fra fornybare kilder - Atomkraft (i Tyskland) stenges ned i Hovedsakelig vind og sol - Gir store utfordringer knyttet til - Kostnader - Leveringssikkerhet - Integrasjon av store mengder ikke-regulerbar kraft - Sterk økt behov for Transmisjon og Lagring (Storage)

23 Wind power and Hydropower Integration in the North Sea Region (From TradeWind) Case studied: MW Wind power Scenario 2030?

24 Wind energy is highly variable (Hourly simulated wind power for one year data from TradeWind) 90000, , , , , , , , ,00 0, Simulated Wind energy production in a Maximum: MW North-Sea system with MW Minimum: MW installed capacity (Stadium 2030) Typical: MW

25 Vindkraftproduksjon i Nordsjøregionen (DE, DK, GB, IR) i 2012 Observed Wind energy production in a Maximum: MW system with MW Minimum: 419 MW installed capacity (Stadium 2012) Typical: ca MW Capacity Factor: 0.18

26 Wind Power in West Europe (ES, FR, DE, DK, GB, IR) in 2012 Observed Wind energy production Maximum: MW In a system with MW Minimum: 1272 MW installed capacity (Stadium 2012) Typical: MW Capacity Factor: 0.20

27 Simulert vindkraftproduksjon i Nordsjøregionen - Juli Sep x 24 h 7 x 24 h x 24 h 7 x 24 h 7 x 24 h 7 x 24 h 7 x 24 h

28 Simulert vindkraftproduksjon i Nordsjøregionen Jan Mars x 24 h MW MW 7 x 24 h I løpet av en uke behøver vi: Ca MW in 168h 7 è x 24 h 5000 GWh energilagring Samme som 1000 typiske PSP 0 Kan vannkraftmagasin i Norge levere slik agringskapasitet?

29 Solenergi (MW) produsert i Tyskland 5 Mai 2013 Systemkapasitet MW

30 Solenergi (MW) produsert i Tyskland 3 forskjellige dager Systemkapasitet MW

31 Det som virkelig gjelder Produksjon+Integrasjon Systemkostnad fornybar vind-kraft (LCOE)

32 Det som virkelig gjelder Produksjon+Integrasjon Systemkostnad fornybar sol-kraft (LCOE)

33 Vannkraftmagasin En unik måte å lagre elektrisk energi på

34 Pumpekraft Et miljøvennlig og stort batteri Et godt sted for PSH To magasin Omtrent like store Stor høydeforskjell Liten avstand +++ (Figur fra Statkraft)

35 Hydropower Supporting other Renewables Solar Hydro Wind

36 Large hydropower regions in Europe NordPool Region Norway+Sweden 200 TWh Iberia 60 TWh Alps-Region Austria+Germany +France+Switzerland 155 TWh Turkey 80 TWh

37 Noen konklusjoner utvikling i Europa Stort bidrag fra variable fornybare (v-res) energikilder mot 2020 og videre Hovedsakelig Vindkraft i Nord-Europa, men også noe sol Må ha nesten 100% backup pga stille perioder (Capacity Credit typisk 5-8%) Behov for utjevning (balansering) på tidsskala fra minutter til uker Rett teknologi for balansering er svært avhengig av tidsskala Balansering over dager/uker kreves lagring av store energimengder (TWh) Typisk 5 TWh eller mer for balansering i Nordsjø-området økende senere Slike volumer er i dag bare mulig med pumpekraftverk og sesongmagasin Slike lagrings-systemer er (nesten) bare mulig i vannkraftmagasin Norge

38 Hvilke muligheter åpnes for bruk av Norsk vannkraft?

39 Large Hydropower plants (> 10 MW) and Reservoirs in Norway Det finnes > 100 mulige pumpekraft-prosjekter i Norge 20 av disse har både øvre og nedre magasin > 100 Mill.m 3 Mange prosjekter kan gi over 1000 MW hver Også mulig med økt effektinstallasjon (særlig ved utløp I havet) Moderat miljøpåvirkning forutsetter bare bruk av eksisterende magasiner og uendrede reguleringsgrenser Preliminære undersøkelser i CEDREN viser et potensiale på minst MW 12 prosjekter er studert i noe større detalj Vannkraftverk og magasiner i Norge

40 Pumped starage and Peaking Hydropower Plants in Norway Study Sites HydroBalance Case studies Phase I

41 Case 1: Botsvatn - Vatnedalsvatn Average Head 200 m Max storage: 296 Mm3 Potential storage 150 GWh Upper reservoir: Vatnedalsvatn m.a.s.l Volume: 1150 Mill m3 Distance: 13 km dh/dl = 15.4 m/km Lower reservoir: Botsvatn m.a.s.l Volume: 296 Mill m3 Professor Ånund Killingtveit

42 Men hva med kostnadene Er ikke de fryktelig høye? Norsk vannkraft er konkurransedyktig sammenlignet med alle andre aktuelle alternativer inkludert gasskraft (CCGT og OCGT) og selv med kostnader til kabler inkludert Men det ligger litt fram i tid (2030)

43 Noen hovedkonklusjoner Norsk vannkraft gunstig for balansering av vind/sol Stort potensial for effekt og magasinering Stor fleksibilitet mange mulige leverandører Krever godt inngrep med Europeisk marked Stort potensial for å muliggjøre økt fornybarandel Kan reduserer behov for andre kostbare lagringsformer Kan redusere behov for andre kostbare reserver

44 Miljøkrav/Sikkerhet må være i fokus Vannstandsvariasjoner i magasin Hvor hurtig opp og ned? Erosjon i vannveier Påkjenning på maskiner og utstyr (inkl. sikkerhet) Pumping fra nabovassdrag Overføring av vann og arter/ organismer Fare for biodiversitet Overføringslinjer og koblingsanlegg?

45 Ja - Norge kan bli et billig og Grønt Batteri for Europa Norsk vannkraft i samspill med vindkraft i Nordsjø-området kan bli en god løsning Ikke for eksport av energi - men som foredling av sol- og vindkraft ved bruk av norske reguleringsmagasiner Vil også skape mange arbeidsplasser i Norge både under utbygging og drift Kombinasjonen av naturgass og vannkraft kan gi optimal balansering av vindkraft og solkraft i Europa

46 For more information visit CEDREN at or our web-site

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Ingri Marie Hyldbakk Master i energi og miljø Innlevert: februar 2014 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Medveileder: Magnus Korpås,

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer