Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20"

Transkript

1 NUMMER Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

2

3

4 innhold Taste Of North går nye veier 6 Senja som ein del av annleisfylket 8 Den siste istid 12 Bli med på NM i Sjømatprodukter 2013 håndverk og industri 14 Boston Sword and Tuna a hands on company 16 Asbjørns spalte: Reisen til Mowi-land 18 Eit «genetisk» forhold til sjømatnæringa 20 Intelligente etiketter reduserer matavfall 22 European Seafood Exposition ESE 24 Advokatens hjørne: Endringer i akvakulturloven 31 Engasjert Byrå et endringsbyrå 32 Sjømat ut til ungdommen 34 Rett fra rogna: La matfatet dynkes i olje! 37 Muligheter for norske råvarer til sushi 38 Kjøkkenbenken: Sommermat 41 SAI Global Scandinavia har fokus på säkra livsmedel 44 FIAS-NYTT 46 SJØMATNYTT 48 Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Redaktør: Svein A. Reppe Administrerende direktør i NSL: Svein A. Reppe Trondheim: Telefon Telefax Mobil Adresse: Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Besøksadresse: Dronningens gt. 7 Redaksjonsråd: Jurgen Meinert Frode Kvamstad Kari Merete Griegel Kristin Sæther Annonsesalg: Kathrine Schjetne Telefon Mobil Web: Abonnementspris: kr. 490,- pr. år Abonnementet løper til det sies opp. Forsidefoto: Kari Merete Griegel Grafisk design: Britt-Inger Håpnes Trykk: Trykkpartner AS ISSN Bladet er trykket på miljøpapir. 4 norsk sjømat

5 LEDER Utsalget av den norske allmenning De fleste tenker på et stykke landjord når ordet allmenning blir brukt. I tillegg tenker vi på vår alles rett til å ferdes i utmark selv om den er på private hender, den såkalte allemannsretten. Allemannsretten er en gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Få tenker på at Norges største allmenning ikke ligger på land, men derimot i sjø og hav. Våre havområder, som strekker seg fra kystlinjen og 200 nautiske mil ut i havet, er et langt større areal enn hva vi har av landjord. Her finnes ikke private eiere og alt kan betraktes som en del av den norske allmenning. Dette betyr ikke at det er fritt fram for den norske befolkning å utnytte de ressurser som måtte befinne seg i vannmassene, på bunnen, eller sågar under bunnen. All næringsutøvelse i sjø og på hav forutsetter at utøveren er gitt rettigheter fra norsk myndigheter til utøvelsen. Gjerne gis dette i form av lisenser eller konsesjoner. Etableringen av Norges 200 mil sone og fiskevernsonen rundt Jan Mayen var ment å skulle være en beskyttelse for norske næringsmuligheter og vår økonomiske utnyttelse av disse. Dette gjelder for fiskeriene og petroleumsindustrien, men ikke for oppdrettsindustrien. I fiskeriene fiskes alle norske kvoter av norske fartøy, og all olje og gass er norsk eiendom selv om det finnes mange utenlandske operatører på vår sokkel. Når det kommer til oppdrett av laks er historien en ganske annen. Mye, og stadig mere, av norske produksjonsområder for laks kontrolleres fra utlandet. Altså, arealer vi har stilt til rådighet for oppdrett i den norske allmenning, er kontrollert av eiere som ikke en gang skatter til landet vårt. Dette synes jeg er svært problematisk. Jeg forstår at de 4 friheter EU er bygget på, nemlig; fri flyt av varer, -personer, - tjenester og -kapital også gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen. Landbruk og fiske, hvor Norge har stor sjølråderett, er unntatt fra denne avtalen, men på ett eller annet vis har vi ikke den samme råderett når det kommer til produksjon av mat i sjøen. Dette kommer tydelig til syne ved at Norge må bøye seg for EU når det kommer til eierskapsbegrensinger i retten til å drive produksjon av laks. Den var tidligere begrenset til 25 % for en enkelt aktør, men ser nå ut til ikke å få noe øvre tak. Årsaken til dette er sterkt press fra ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan på at EØS-avtalen følges. Slår det verste senarioet til kan vi altså om noen år være i den situasjon at hele den norske oppdrettslaksproduksjonen eies av ett, eller kanskje to selskap, hvorav ingen av dem nødvendigvis trenger å ha hovedkontor i Norge. Selskapet Statoil er så politisk beskyttet at ingen vil at staten skal selge seg helt ut. Fra et norsk ståsted må det som nå foregår i oppdrettsnæringen være mer alvorlig enn om staten har solgt Statoil til ExxonMobil eller BP. Om noen få generasjoner er det slutt på oljen og gassen på norsk sokkel. Mens norskekystens marine ressurser er evigvarende. Den blir stadig viktigere for den skal vi og verdens befolkning bokstavelig talt leve av i all fremtid. Jeg begynner å dra på årene og har klart å skaffe meg erfaring nok til å forstå at den økonomiske tyngdekraft er nesten like sterk som den fysiske. I tillegg er jeg liberal av vesen. Men en plass mener jeg allikevel det må gå en grense for hvordan vi skal forvalte våre felles nasjonale ressurser. Tenk hvilket ramaskrik vi ville få hvis samene solgte unna beiterettighetene sine til asiater som kun var ute etter horna. Det ville bli oppfattet som helt på jordet, for ikke å si vidda! Det er opp til regjering og storting å ta de grep som trengs for å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon. For øyeblikket synes ambisjonene å være at Norge skal bli verdens ledende sjømatfilial. En filialstatus lar seg ikke reversere, uansett hvor mange delegasjoner regjeringen sender til Kypros eller London for å tale Norges sak - med bøyd hode. Det er et paradoks at striden om Cermaq nådde et foreløpig høydepunkt samtidig med at det norske folk feiret sin Grunnlov og nasjonale selvråderett. NSL Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen. Alle bedrifter som produserer eller omsetter fisk og sjømat kan bli medlemmer i NSL. NSL har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere. Vi ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art. Fagbladet Norsk Sjømat er en del av dette arbeidet. NSL har et styre av tillitsvalgte og egne fagutvalg. Administrasjonen sitter i Trondheim. norsk sjømat

6 Taste Of North går nye veier Lang erfaring og tradisjoner, med en historie helt tilbake til 1946, gjør at Taste Of North med stolthet i dag leverer høykvalitets sjømatprodukter over hele landet. Som godkjent eksportørbedrift, lokalisert i topp moderne produksjonslokaler mener de nå de også er rustet til å utvide sitt produktsortiment til både inn- og utland. En tradisjonsrik bedrift Taste Of North AS er en tradisjonsrik hjørnesteinsbedrift på Korsnes i Tysfjord med historie tilbake til Brødrene Hveding AS drev på den tiden med produksjon av tørrfisk og klippfisk på Korsnes. Tidlig på 1960-tallet startet bedriften opp produksjon av lutefisk. Kunnskapene om tørrfisk dannet grunnlaget for tilvirkning av høykvalitets lutefisk, og utover 1970-tallet utviklet driften seg mot produksjon også av andre produkter, med stadig økende bemanning. I løpet de neste tretti årene vokste bedriften, og ved årtusenskiftet var Brødrene Hveding på Korsnes regnet for Norges største produsent av lutefisk. Etter store investeringer på om lag 35 millioner kroner, blant annet i et fabrikkanlegg på 2400 m 2, ble utfordringene stadig større. I 2009 måtte Brødrene Hveding AS gi opp næringsvirksomheten på Korsnes. Alt var likevel ikke mørkt på det gamle handelsstedet. Samme høst ble selskapet Taste Of North startet opp, og har siden den gang videreført den tradisjonsrike lutefiskproduksjonen. I dag er Taste Of North en av de største lutefiskprodusenter i landet, med høy kapasitet både på fersk og frossen lutefisk. Gjennom butikkjedene er de leverandører av lutefisk til hele landet. Taste Of North er også godkjent eksportørbedrift og har et eget fiskemottak. Bedriften har topp moderne produksjonslokaler og en allsidig utstyrspark for å utføre forskjellige produksjoner. Anlegget er f.eks. utrustet med en effektiv vakuumeringslinje, filetlinje, klippfisktørke, spiralfryser og flowpackanlegg med veiesystemer. I Taste Of North sitt produktspekter inngår, foruten lutefisk i mange forskjellige varianter, også røkelaks, klippfisk, snacksprodukter, hundeprodukter og boknafisk. I tillegg produserer bedriften også andre fiskeprodukter på bestilling fra kunde. Utfordringer og løsninger Som andre fiskemottak har Taste Of North hatt utfordringer knyttet til å være en sesongbasert bedrift. Ledelsen i bedriften besluttet derfor at bedriften måtte gjøre seg mindre sesongavhengig. Dette både av hensyn til å holde på en god kjernearbeidsstokk, og det faktum 6 norsk sjømat

7 Tekst: Kristin Sæther at lokaler og utstyrspark er tilrettelagt for langt større kapasitet også for flere andre produktserier. Sterk rivalisering i lutefiskmarkedet var i tillegg pådriver til at bedriften i 2011 besluttet å utvide produktspektret, og prosessen skulle gjennomføres i to trinn. Beslutningen ble tatt med bakgrunn i mulige komparative fortrinn knyttet til at bedriften er lokalisert i Tysfjord. Tysfjorden er rik på sei som råvare fra lokale fiskere. Bedriften besluttet derfor å starte klippfiskproduksjon med utgangspunkt i sei som råvare. Klippfisk av sei har et sterkt marked i den Dominikanske Republikk og i Brasil. Allerede i 2011 startet man opp produksjon av klippfisk, med markedsføring og egeneksport under egen labelling Taste Of North». I trinn to, som ble igangsatt i 2012, investerte bedriften i en laksefiletlinje. Valget ble gjort med basis i at bedriften allerede hadde investert i spiralfryseanlegg, røkeskap, flowpack og vakuumlinje. Hovedforutsetningen var imidlertid at Taste Of North sin lokalisering på Korsnes er nært lakseoppdrettsbedriften Mainstream sitt lakseslakteri på Skutvik i Hamarøy. Denne nærheten gjør det mulig for Taste Of North å skjære laksefilet prerigor. At en også har spiralfryseanlegg setter bedriften i tillegg i stand til å fryse inn laksefilet prerigor. Daglig leder i Taste Of North, Sigurd Rydland, mener disse faktorene kan bidra til å differensiere selskapets muligheter i et voksende laksemarked. - Satsingen på laks tar mål av seg til å levere i et godt betalende marked, hvor kvalitet er viktigere enn kvantitet, forteller Rydland. Produksjon og salg tok til tidlig i 2013, med gode tilbakemelding på produktene. Daglig leder i Taste Of North, Sigurd Rydland, viser stolt fram bedriftens nye produkter som ble lansert under sjømatmessen i Brussel. Lansering av nytt merkenavn Foreløpig siste nytt fra Taste Of North er lansering av et nytt merkenavn; LOFOT- SUSHI. Dette merkenavnet skal brukes på bedriftens prerigor-produserte filet i porsjonsbiter. Ideen bak det nye produktet og det nye merkenavnet er å nå husholdningsmarkedet, der forbrukere kjøper råvarer til sushi for tilberedning i eget kjøkken. Uttesting i markedet gjøres nå med laks, torsk og kveite som råvarer. -Vi er kjent for høy kvalitet, hvilket i første rekke skyldes lang erfaring og lange tradisjoner, sier Rydland. Med denne produksjonen ønsker bedriften nå å etablere seg som kvalitetsleverandør i et voksende sushi marked. Det nye merkenavnet ble lansert i forbindelse med årets sjømatmesse i Brussel. Det er ennå tidlig å spå hvordan dette konseptet treffer markedet. - Vi har en god markedsposisjon innenfor både Horeca og Retail over hele landet og jeg er evig optimist, sier Sigurd Rydland. Norsk Sjømat kan i alle fall skrive under på at de prerigor produserte produktene som Taste Of North presenterte i Brussel smakte fortreffelig. norsk sjømat

8 Ifylgje Egil Johansen manglar Noreg ein politikk for fiskeindustrien. Det vi i dag kalla fiskeripolitikk er ein politikk for fiskeflåten og ein for havbruksnæringa, medan vi etter hans syn aldri har hatt ein strategi for utvikling av industrien. Senja som ein del av annleisfylket Fiskekjøpar og lakseoppdrettar Egil Johansen frå Botnhamn på Nord-Senja representera enno det som vert omtala som eit familieeigd selskap. Slik håpar han også at framtida skal sjå ut sjølv om utfordringane kan vere store i periodar. På like linje med andre næringar har strukturen i sjømatnæringa vore i sterk endring dei siste ti-åra. Store delar av det som i utgangspunktet har vore familieeigde bedrifter både i havbruksnæringa og til dels i kvitfisknæringa, er no kjøpt opp av større og gjerne børsnoterte selskap. Men i Troms fylke har ikkje denne prosessen gått like raskt. Enno er det mange bedrifter, spesielt i området på og rundt Senja, som er familieeigd. Sjølv driv Egil Johansen både med fiskemottak for produksjon av saltfisk, rogn og litt ferskfisk i tillegg til lakseoppdrett. På kvitfiskanlegget tek han imot rundt to tusen tonn fisk med ei omsetning på 40 til 50 millionar kroner i året. I hovudsak er det 12 til 14 kystbåtar som leverar mykje av fisken sin ved anlegget. I denne delen av produksjonen på Nord-Senja jobbar det tre til fire personar på heilårsbasis, medan det er opp til 14 tilsette i vintersesongen. I tillegg til den faste lokale arbeidskrafta rekruttera Johansen sesongarbeidarar frå Litauen. 8 norsk sjømat

9 Tekst og foto: Kari Johanna Tveit Produksjonane utfyller kvarandre Bedrifta i Botnhamn vart etablert innafor konvensjonell produksjon av faren til Egil Johansen og to andre i 1972, men ifylgje fiskekjøparen og lakseoppdrettaren på Nord-Senja kunne store sesongvariasjonar gjere situasjonen vanskeleg i periodar. Difor valde dei også å satse på laks, og i 1982 fekk selskapet sin første laksekonsesjon. - Det å starte med oppdrett av laks vart på ein måte vår trålkonsesjon, seier Johansen til Norsk Sjømat. Sjømatproduksjonen på Nord-Senja har gått bra heilt frå starten av. Det har aldri vore snakk om gjeldssanering eller konkurs, men Johansen er glad for at dei har fleire bein å stå på. - Det er store og negative svingingar både innanfor laksenæringa og ikkje minst i kvitfisknæringa, seier han og viser til at det no nærmast er katastrofe innanfor kvitfisk, medan situasjonen i laksenæringa er veldig positiv. Den vanskelege marknaden Torsk er basis for produksjonen ved mange kvitfiskanlegg i Nord-Noreg, men mykje av den vert fiska i vintersesongen, og er såleis ikkje tilpassa marknaden i Europa som i aukande grad etterspør jamne leveransar gjennom året. Difor vert det no snakka ein del om å få til levande lagring av torsken, slik at det er mogeleg å levere den fersk når europearane etterspør det. Men dette trur ikkje den erfarne fiskekjøparen på Nord- Senja noko på. Mellom anna så framhevar han at kvalitet ikkje berre handlar om at fisken skal vere fersk. Fiskekjøtet skal også ha ein god tekstur, og ikkje minst så skal det smake godt. - Eksempelvis så er det berre om vinteren vi kan gjere oss nytte av lever og rogn, seier han og legg til at kravet om tilgang på fersk torsk heile året skaper ein krasj mellom kultur, natur og marknad. Han viser til at den gjennomsnittlege omrekningsfaktoren frå rund til sløgd torsk ikkje er tilpassa den situasjonen, og det kan fort bli dårleg økonomi å satse på levande torsk i merd med dagens regelverk. - Om vinteren er torsken full av lever og rogn, men dersom vi skal ha den i merd å ta den opp seinare, så får vi ikkje utnytta desse råvarene godt nok, seier Johansen. Andre argument som han meina går Norway Royal Salmon har ansvaret for salet av produksjonen til Nord-Senja Laks, men selskapet driv likevel si eiga lokale marknadsføring. Fiskekjøpar og lakseoppdrettar Egil Johansen i Botnhamn på Nord-Senja ser ikkje levande lagring av torsk som ei løysing for å sikre tilgangen til ferskfiskmarknaden i Europa. Han meina det er fleire årsaker til at det er så få som så langt har valt å ta den risikoen det inneber å sette torsken i merd. imot ei satsing på levande lagring er at torsken er kannibal, og at det kan bli komplisert når ein berre kan ha fisk med like størrelsar i merdane. I tillegg meina han at torsken er meir intelligent enn laksen og at den vil rømme lettare, spesielt sidan den i utgangspunktet er vill. Erfaringane hans tilseier også at det kan bli svært vanskeleg å få offentlege instansar til å spele på lag i ei satsing på levandelagring av torsk. - Det å få godkjent ein lokalitet tek lang tid, og når vi då veit at fisken berre kan stå i merda utan mat i 12 veke, så betyr jo det at dette i utgangspunktet er vanskeleg å få til, seier Johansen. norsk sjømat

10 Prøver å tenke positivt Men sjølv om Egil Johansen på Nord-Senja er skeptisk til ei satsing på levande lagring av torsk, så betyr ikkje det at han er imot alt som er nytt. - Ære være dei som tør å satse på levande lagring, men eg drøymer om at det er nokon som skal gjere noko nytt og annleis som faktisk kan fungere i kvitfisknæringa. Eg sit ikkje på fasiten, men det er logiske grunnar til at det er så få som så langt har valt å ta den risikoen det inneber å sette torsken i merd, seier Johansen. Manglar industripolitikk Johansen meina utviklinga dei siste tiåra har vore negativ for fiskeindustrien og nemner mellom anna problem med leveringsforpliktelsar til dei store selskapa, og ein sterk kvoteauke i kombinasjon med finanskrise i Europa, som nokre eksempel. -Myndigheitene prestera å sette opp kvoten med 30 prosent frå 2012 til 2013 på same tid som det er økonomisk krise i mange av dei europeiske landa som vanlegvis kjøper fisken vår, og det blir jo heilt feil, seier fiskekjøparen på Senja. Han meina desse eksempla viser at Noreg ikkje har ei god satsing og ein politikk som gir ei positiv utvikling for fiskeindustrien. - Det vi kallar fiskeripolitikk er politikk for fiskeflåten og for havbruksnæringa. Ein industripolitikk har vi aldri hatt i dette landet, framhevar den engasjerte fiskekjøparen og lakseoppdrettaren. Frå skjønnheitskonkurranse til ny teknologi For sjømatbedrifta på Nord-Senja er det satsinga på lakseoppdrett som har gjeve mest pengar i kassen dei siste ti-åra. Egil Johansen og broren Morten eig ein tredjedel av selskapet ilag, medan Norway Royal Salmon (NRS) eig resten. Dei har totalt tre konsesjonar og medrekna administrasjon, matfisk og slakteri, gir laksen arbeid for 14 personar gjennom heile året. Det siste året har situasjonen i laksemarknaden vore svært positiv sett frå norsk oppdrettsnæring si side, og utviklinga i næringa har i stor grad vore avhengig av kor mykje fisk offentlege myndigheiter gjev bedriftene lov til å produsere. I utlysinga av førre konsesjonsrunde som vart gjennomført i 2009 framheva myndigheitene at dei ville satse på små bedrifter, og på dei som jobba med vidareforedling, men ifylgje Johansen handla dette meir om ein skjønnheitskonkurranse enn om ei satsing på desse gruppene. Han meina mange slapp igjennom med å skryte av seg sjølve, men slik trur han ikkje det vil bli i neste konsesjonsrunde der fokuset er retta mot at aktørane tek i bruk ein type teknologi som myndigheitene trur er nødvendig for å drive berekraftig produksjon. - Eg trur det vil bli meir krevjande denne gongen. Det handla i stor grad om problemstillingar knytt til lus og rømming, og vi kan godt skrive at vi vil ta i bruk ny teknologi, men vi skal også vise at det verkar, så det kan bli ganske krevjande. Men eg trur vel uansett at alle vil søke for å sjå kva dette betyr i praksis, seier Johansen til slutt. Situasjonen i sjømatnæringa er heilt avhengig av tilgang til råstoff og tilgang til marknaden, men skiftande vêrtilhøve kan også gi store utfordringar for aktørar både på sjø og land i periodar. 10 norsk sjømat

11 norsk sjømat

12 12 norsk sjømat

13 Tekst: Morten Sivertsvik, Nofima og Bjørn Tore Rotabakk, Nofima Den siste istid Er norske fiskeeksportører klare til å forlate istiden? Is og isolerte fiskekasser er en sovepute som hindrer innovasjon i sektoren. Alt ligger til rette for å ta i bruk alternative løsninger i stor skala, spesielt for de med seriøse kunder og leveranser til videreforedlingsanlegg rundt om i Europa. For de fleste endte istiden for tusener av år siden, men for én bransje har den bestått frem til det 21. århundre. Tonnevis av is brukes hvert år på å kjøle ned og holde fersk fisk kald under transport og lagring frem til forbrukeren. I 2010 eksporterte Norge tonn laks det aller meste av dette i fersk tilstand og pakket i fiskekasser av isopor sammen med 5 6 kg is per ca. 22 kg fisk. Dette er is tilsvarende 7500 trailere fulle med is! (230 millioner liter vann!) Bør vi transportere isbiter? Isen er der av opplagte grunner. Den skal senke temperaturen i fisken ned til null grader og deretter vedlikeholde denne temperaturen. Vanligvis tar det ca. 24 timer å kjøle ned fisken, og ca. 1/3 av isen smelter i denne prosessen. I en ubrutt og god kjølekjede, som man bør kunne kreve av transportører i 2013, vil det være minimal nedsmelting av resten av isen. Det vil si at kunden ofte mottar 3-4 kg is per kasse fisk, noe som indikerer at transporten og distribusjonen har vært i henhold til forskriftskrav. Økonomisk og miljømessig gevinst Det er mange løsninger for å få fisk superkjølt. Bruk av luft eller kryogenmedier, kontakt- og blåsefrysere, underkjølte laker og tørris kan gjøre jobben. Den raskeste vi har prøvd er luftimpulsfryser (air impingement), hvor en oppholdstid ned mot ett minutt gir gode resultater og en utjevningstemperatur på laks på rundt -1 C etter minutter. Dette kombinert med en enklere distribusjonsemballasje f.eks. bølgepapp (som koster halvparten av tradisjonelle fiskekasser og som kan brukes da smeltevann ikke lengere er noe problem), kan en investering i superkjøl betale seg selv i løpet av kort tid. En slik løsning vil kunne gi reduserte transportkostnader, mer fisk per kasse når isen er borte, flere kasser pr. pall og bedre pallutnyttelse. Og, som en bonus, en mer miljøvennlig løsning. Superkjøling Matforskningsinstituttet Nofima har siden 90-tallet jobbet med alternative metoder for transport av fisk, der is ikke benyttes og der nedkjøling og emballering av fisken er blitt undersøkt. Den beste måten er å magasinere kulden i fisken ved å senke temperaturen ned mot utjevningstemperaturen til fisken, typisk -1 til -2 C. Denne metoden kalles superkjøling eller dypkjøling. Superkjøling er den enkleste måten å øke fiskens primærkvalitetsperiode og kan kombineres med emballering i en beskyttende atmosfære av karbondioksid og nitrogen både i distribusjon og i forbrukerpakninger. Da kan høy kvalitet beholdes i flere uker i en forskriftsmessig kjølekjede (0 til +2 C). For mer informasjon: Morten Sivertsvik Forskningssjef, Prosessteknologi, Nofima Tlf: Mobil: Mail: Bjørn Tore Rotabakk Forsker, Nofima Tlf: Mobil: norsk sjømat

14 Tekst: kari merete griegel Bli med på NM i Sjømatprodukter 2013 håndverk og industri Konkurransens målsetting er å bidra til utvikling av norske sjømatprodukter, fremme kvaliteten og profilere bransjen. Foto: Tom Haga/Norges sjømatråd Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) inviterer til deltakelse i Norgesmesterskapet i Sjømatprodukter 2013, der vi skal kåre Norges beste fiskekake, fiskekarbonade, fiskepudding, fiskeboller, fiskegrateng og ferdigrett. Det vil også være en klasse for nyheter. Premieutdelingen vil foregå under Matstreif 2013, fredag 13. september. Håndverk og Industri Bedømming og premieutdeling for håndverkskonkurransen og industrikonkurransen vil foregå samtidlig, men vil være to adskilte konkurranser. Produsenter med eget utsalg kan delta i håndverksklassene. Klasser/produkter Det konkurreres i følgende klasser Fiskekaker Fiskekarbonader/burger Fiskepudding Fiskeboller Fiskegrateng Ferdigretter som kun trenger oppvarming Nyhet: Nyheten må være lansert etter siste NM i Sjømatprodukter. Industriprodukter må være registrert i epd-basen etter NM Produsenten som melder på et produkt må selv avgjøre hvilken klasse produktet skal være i, og produktet blir bedømt av juryen etter sine preferanser. Hvert produkt kan kun stille i en klasse. Produktene blir bedømt av en fagjury og en folkejury, som får produktene presentert anonymt. Fagjuryen gjør den første bedømmingen. De vil i fellesskap komme frem til 5 finaleprodukter innen hver klasse. Folkejuryen rangerer finaleproduktene etter preferanse. Det skal kåres gull- sølv- og bronsevinner for de 3 beste i hver klasse etter oppnådd totalpoeng. Det deles kun ut gullmedalje hvis klassen består av 4 produkt. Hvis det kun deltar 1-3 produkt i en klasse blir denne kuttet fra konkurransen. Innsending av produkter Påmeldte produkter må sendes med overnatten pakke senest mandag 19. august slik at de ankommer Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST) senest tirsdag 20. august. Mottaksadresse er: Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for teknologi Matteknologisk utdanning ved Lene Waldenstrøm Tungaveien Trondheim Påmelding Konkurransen er åpen for alle som produserer og omsetter sjømatprodukter. Elektronisk påmelding på Bedømmingen vil foregå i uke 34 og 35. Ring NSL på tlf hvis det oppstår problemer. Deltakeravgift er kr. 1000,- for hvert påmeldte produkt (pris eks mva) Påmeldingsfrist: Fredag 16. august. 14 norsk sjømat

15 norsk sjømat

16 16 norsk sjømat

17 tekst og foto: Jurgen meinert Boston Sword and Tuna a hands on company Bedriften ble startet i sin nåværende form i 2003 i Boston, USA, av folk med lange tradisjoner i fangst og omsetting av fisk. Med bedriftens 2 egne linebåter, begge er spesialisert på sverdfisk og tunfisk, fulgte det også en filosofi som fortsatt preger alle ledd i bedriften: beste kvalitet hver eneste dag, hver eneste time, uansett! Etter hvert fikk både tunfisken og sverdfisken selskap av nye produkter: levende hummer, kamskjell, hvitfisk og laks, og alt med selskapets filosofi som utgangspunkt. Flotte produkter, selvsagt, store mengder, of course, dette er jo USA, men det som skiller bedriften fra mange bedrifter vi kjenner fra Norge eller Europa, er tilnærmingen til kunden. Her selger man ikke bare fisk, her lytter man til kundens ønsker eller krav. Kunden vil ha hummeren levende, sverdfisk og tunfisk til både eksponering og sushi, og kamskjell klar for steking. Og Boston Sword og Tuna (BST) leverer, hver dag, 365 ganger i året. Det fires ikke på kvalitet, her lager man ingen shortcuts med secunda-vare, kunden skal ha valuta for penger. Tar vi for eksempel sverdfisk: bedriften bruker ikke store ressurser på å forklare produktets kvalitet, dette bør være kjent for kunden. Men BST vet at forbukerne er opptatt av bestandssituasjonen for denne typen fisk. Derfor fokuseres det på MSC godkjenning, medlemskap i Seafood Watch og andre organisasjoner med økologisk korrekte synspunkter, og det satses i tillegg på egne miljøtiltak om bord i båtene. Dette for å fremheve produktet, skille seg ut fra konkurrenten og øke etterspørsel. Kvaliteten av produktet kommuniseres gjennom bedriftens holdning og blir dermed sekundær og selvskrevet. Også når det kommer til salg av norsk laksefilet ser man lignende valg. Kunden kjenner produkt og kvalitet, men BST setter også her fokus på det som skiller deres produkt fra konkurrentene. Prerigorslakting og daglige flyavganger fra Norge fremheves. Hverken pris eller kvalitet skal være hovedgrunn for å velge laksefilet fra BST. Prisen er fair, kvaliteten udiskutabel, men kunden får det lille ekstra. Det mest spesielle i tilnærmingen er for oss fra Norge allikevel hvordan bedriften i Boston selger hvitfisk. BST kjenner kundene; de ønsker å kjøpe mat, ikke slakt. Det skal være godt, tilgjengelig, og enkelt å tilberede. Derfor satser bedriften utelukkende på fersk filet uten skinn og ben, ferdig til bruk. Det som er spesielt er at det ikke settes fokus på om fisken var fryst eller fersk før den fileteres. Fersk er fiskens tilstand i kjøpsøyeblikk, kvalitet en forutsetning. Helt i tråd med bedriftens filosofi. Er fisken tilgjengelig fersk, så er det bra. Hvis innfrysing var bedre egnet for å få tak i beste kvalitet brukes det fryst fisk. Like bra for bedriften, like bra for konsumenten. Ovenfor kundene poengterer BST heller måten fisken ble fanget på enn å henge seg opp i historiske data om fiskens lagringstemperatur. Fangstområder, fangsmetoder og sustainability er kundene opptatt av, kvaliteten har kundene betalt for, men hvor kald fisken var for noen dager siden? who cares? Det er slik bedriften kan levere fersk hvitfisk til butikken. God fisk hver dag til konsumenten, leveranser 365 dager i året. Dette skaper etterspørsel, dette skaper forutsigbarhet og dette skaper hyllemeter i butikken. Og det er der man selger fisk. norsk sjømat

18 foto: asbjørn ekse Reisen til Mowi-land Det er sommer og sol og norsk laksenæring setter nye rekorder. Før oppdrettslaksens tid var laks og jordbær selve sommermenyen. Laksefisket startet den gang først i mai måned, og de mer veletablerte restaurantene i hovedstaden kappes om å være først med årets laks på menyen. Men det var den gang og ikke nå. Utviklingen har gått sin gang. Laks er blitt helårsvare og bra er det. Men siden det er sommer tillater jeg meg å være litt nostalgisk i laksens anledning. Våren 1971 solgte jeg min første oppdrettslaks på Oslo-markedet, og det var ingen enkel sak. Motforestillingene var mange og sammensatte. Som nyansatt hos en av byens fiskegrossister hadde jeg et åpent sinn for at dette måtte være fremtiden, og vi innledet et langvarig samarbeid med pioneren Thor Mowinckel og Mowianleggene på Sotra. 3 år senere var vår iherdige markedsføring av denne nyskapningen kommet så langt at vi dristet oss til å invitere våre kunder på studiereise til Sotra. Du kan lese om denne reisen slik jeg skrev den ned for ettertiden. Til sin tid å være et uvanlig og kreativt påfunn, men så var det jo moro å være pioner da Vi laget studiereise til Mowi-land, geografisk mer kjent som Møvik på Sotra med tilliggende avstengte fjordarmer på Flogøy og Veløy. Nå skulle kundene våre ved selvsyn lære om eventyret ute i havgapet, og de skulle bli overbevist en gang for alle om at dette var laks som de trygt kunne selge til østlendingene. Påkostet invitasjon ble sent ut med spenstige illustrasjoner og program for dagen med avreise fra Fornebu kl med første fly. Mener å huske det var en mandag som vanligvis er en god fraværsdag for restaurantfolk og fiskehandlere. Vi reserverte oss 30 plasser på flyet og prisen for studiereisen var 400 kroner alt inklusive. Vi ble 60 og måtte fordele oss på 2 fly, med samling til frokost på flyrestauranten på Flesland med innlagt morgenappell til de reisende. Så bar det etter hvert av sted i 2 busser til pakkeanlegget på Møvik. Været var friskt med regn i luften på grensen til sludd, og vi var en stund betenkt på hva vi hadde tatt kundene med på. Vi delte flokken i 2,og mens den ene bivånet slakting og pakking av dagens første opptak, ble resten fraktet ut til anlegget for å se hva som foregikk der. Der var det om mulig enda friskere, og sauene som beitet på knattene langs anlegget så forundret på de besøkende. Østlendingene både hutret og frøs. Så bytter gruppene plass så alle skulle få rikelig lærdom, og etter hvert samlet vi oss i pakkehallen og her steg stemningen til de store høyder bak lukkede porter. I en container med is stod akevittflaskene på geledd og ventet, og det var tid for den store fiskeauksjonen. Laksen hadde alle sett både i sjøen og i pakkehallen, og vår garanti var at den samme laksen skulle vi ha kjørt ut til samtlige kunder i Oslo neste morgen før kl Vi solgte 200 kasser laks, og kjøperne fikk egne merkelapper som de signerte og satte på kassene under stor munterhet. Utlånt ropert fra Bergen Politkammer og stadige påfyll fra Simers-flaskene skapte liv og røre i pakkehallen på Møvik, og det ble etter hvert for lite laks. Det var på tide å gå i bussene igjen, og mens studentene ble fraktet tilbake til Bergen by og fiskemiddag på Bellevue, ble laksekassene lastet på bil for å rekke siste ferje over Hardangerfjorden. Det ble sen ettermiddag og flyavgang på Flesland. Opptellingen viste at ingen var falt av underveis, og vi rakk de siste avgangene tilbake til Fornebu. Det ble etter hvert stille blant de reisende. Det er i sannhet slitsomt å være studiereisende og laksekjøper på samme dag. Hvordan gikk det så med resten av tiltaket? Jo bilen kom over fjellet og var på plass utenfor lageret vårt på Bryn øst i Oslo kl neste morgen. Fangsten ble fordelt på 6 varebiler som kjørte det remmer og tøy kunne holde i morgentrafikken. Kirkeveien Fisk & Vilt på Majorstua fikk sin andre levering kl og da var den første solgt. Men så hadde fru T en velkjent dame i de kretser slått til med 30 kasser auksjonslaks egenhendig merket av damen selv dagen før i en pakkehall på Sotra. Kundene våre ble overbevist, og nå hadde også alle lært seg å uttale navnet riktig. Timingen var bra for storslageren Moviestar gikk på lufta for første gang omtrent på den tiden. Asbjørn Ekse reiseleder til Mowi-land, april norsk sjømat

19 asbjørns spalte VERDENS STØRSTE ATLANTERHAVSLAKS (Salmo salar) kilo Fisket i Tana-elven i juni Henrik Henriksen, småbruker og postfører i Båteng, fikk laksen på kroken fra sin elvebåt under Storfossen i Tanaelven en junikveld i Laksen søkte seg ned på dypt vann i elven, og der ble den stående. Time etter time. Utpå morgenen fikk Henrik hentet stein fra elvebredden som han begynte å slippe ned på laksen. Omsider flyttet storfisken på seg og tvekampen fortsatte. Grunnere enn 2 favner fikk han ikke laksen, og der ble den tatt med kleppen som Henrik hadde surret fast på elvestaken som var i båten. Da var det 9 timer siden laksen bet på Henriks hjemmelagete sluk. Posten ble litt forsinket den dagen. Asbjørn Ekse har vært aktiv i fiskebransjen siden 1970, og har fått sin egen spalteplass i vårt fagblad Asbjørn s spalte. Avkokt laks med agurksalat og Sandefjordsmør var klassikeren, og en skikkelig lakseskive med skinn og ben er et måltid med sjel og et måltid for kjennere. Her anrettet og avbildet på Theater-cafeen i Oslo. I 1971 var forbruket av laks her til lands neppe mer enn gram pr. person. Nå spiser vi mer enn 8 kilo hver, og min påstand er at vi passerer 10 kilo i Et forbruk på mer enn tonn med laks på hjemmemarkedet gjør oss til verdens største laksekonsumenter. Norsk laksenæring fortjener sannelig en sommerhilsen. Godt jobbet! Hilsen Asbjørn norsk sjømat

20 Frank Bakke-Jensen frå Båtsfjord i Finnmark hadde ikkje planlagt ei karriere i politikken, men då Høgre spurde om han kunne vere med å fylle opp kommunestyrelista begynte ballen å rulle. I første runde vart han kumulert rett inn i kommunestyret, så vart han ordførar og medlem av Fylkestinget i Finnmark, før det bar vidare til Stortinget. Eit «genetisk» forhold til sjømatnæringa Stortingspolitikar Frank Bakke-Jensen frå Båtsfjord har fisk i fokus for mykje av det han jobbar med til dagleg. Sjølv omtalar han forholdet sitt til sjømatnæringa som «genetisk». I sjømatnæringa er Frank Bakke-Jensen oppfatta som ein flink og tøff politikar som ikkje er redd for å sei det han meina. Han har talegåver utanom det vanlege, og i kombinasjonen med grunnleggande kunnskapar om sjømatnæringa har desse eigenskapane på kort tid gjort han kjend både i næringa og i heile den nordlege landsdelen. Frank Bakke-Jensen kjem frå Båtsfjord i Finnmark og representera Høgre på Stortinget. Han vaks opp i eit av landets mest kjende fiskevær, og begge foreldra har jobba i tilknyting til sjømatnæringa. Sjølv begynte han si karriere som tungeskjerar, men avanserte etter kvart som lineeignar. I tida då han gjekk på ungdomsskulen vart det også landa mykje lodde i Båtsfjord, og i periodar fekk elevane lov å registrere arbeid på lodda som praksisperiode. For dei fleste som veks opp på Finnmarkskysten er sjømat ein viktig del av kostholdet, slik også for Frank Bakke- Jensen. Etter det han kan hugse sto det i hovudsak fisk på menyen minst fem dagar i veka. 20 norsk sjømat

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ]

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] NUMMER 2 2015 Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam tineteknologi: Tineprosess på kun få

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

Magasin fra n orges r åfisklag

Magasin fra n orges r åfisklag nr 1 2010 Magasin fra n orges r åfisklag Sol, fisk og en slags lofotstemning bildeglimt fra Lofoten Selv om skreien fortsatt synes å foretrekke Røst som yngleplass, så er det fortsatt liv og levned i det

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING 19-22 AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Rapport 42/2010 Utgitt desember 2010 Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Jorunn Sofie Hansen, Nofima og Geir Håbesland,

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene.

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE NR/01/2015 INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. S 4 9 KVALITETSKONTROLL

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44

Eventyrlig sjømateksport til Russland. Side 44 Eventyrlig sjømateksport til Russland Side 44 Velkommen til LOFOTEN innhold 28 Nordland fikk sin mann Månedens intervjuobjekt kan bli en av de store fiskarlagshøvdingene. Skikker han seg vel, vil han

Detaljer