Bli med på årets viktigaste gåtur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på årets viktigaste gåtur"

Transkript

1 NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke voldajenter Næravisa ble med da Volda kommune sammen med Volda sanitetslag arrangerte sin første treningsøkt for jenter i alderen15 til 19 år. Side 7, 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta Nr. 19 Fredag 17. oktober 2008 Øvingsavis for Høgskulen i Volda GRATIS Bli med på årets viktigaste gåtur Ingunn Rusten Øye (t.v.) og Judith Koppen skal gå med bøsser til inntekt for Blå Kors sin TV-aksjon på søndag. Det er fortsatt ikkje for seint å bli med. side 15 Vi er òg på nett:

2 2 Leiar - kommentar Næravisa fredag 17. oktober 2008 NA Næravisa meiner La Haugen leve Haugen bok stenger bokhandelen sin i Volda etter å ha vært en del av Volda sentrum i femti år. Daglig leder Lars Ove Hammer sier til Møre at grunnen til nedleggelsen er at de vil satse for fullt på drift av nettbutikken. Den har vokst seg til å bli Norges største. Haugen bok er en spesiell bokhandel. I motsetning til mange av sine konkurrenter selger de faktisk bøker. Ikke gavepapir, Batman - blyanter og brettspill, slik det nå har blitt i mange av landets bokhandler. Bokhandelen er unik i og med at den har et stort lager. Man får ofte tak i den boken man vil ha, og i tilegg har de en stor kjeller med bøker som alltid er på salg. Hammer vil beholde både ansatte og vareutvalg, og det eneste som nå forsvinner er kundenes mulighet til å gå i kikke i en bokhanddel. Det vil fortsatt bli mulighet for å handle bøker på Haugen bok, men da må man enten bestille på internett eller over telefon. Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Kundene får bare ikke komme inn dit å handle bøker der. Kan det ikke da være mulig å holde bokhandelen åpen for lokalbefolkningen sin del? For de som liker å kikke og lukte og leite etter bøker i en skikkelig bokhylle. For de som fortsatt liker å handle i butikker, møte ekspeditører og få anbefalinger. PFU Pressens faglege utvalg (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Næravisa arbeider etter desse reglane. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale, vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. For meir informasjon om PFU sjå eller ring tlf Maktspill mot Næravisa I seks uker har Næravisa dekket gjøren og laden på Søre Sunnmøre. Vi ønsker å være en god lokalavis for våre lesere. I lokaljournalistikkens ånd har vi skrevet om alt fra katteproblemer og brødbakst til mer komplekse saker som InnOvata, Rotset-konfliken og kommunegjeld. I kke alle disse sakene har vært like populære hos noen i lokalmiljøet. Vi har stukket pennen vår i bol som ikke ønsker å bli rørt ved. Vi har sett i kortene til personer som ønsker å holde dem tett til brystet. Vi har presentert fakta som noen har villet holde skjult. F akta er et nøkkelord i denne sammenhengen. I enkelte saker har vi blitt kritisert for å publisere faktafeil. Lørdag 4. oktober trykte avisa Møre et leserinnlegg der Næravisa beskyldes for å «produsere sladder» og «usanne påstander» i InnOvata-saken. Det blir også påstått at vi har en «eigen negativ agenda». Torsdag 16. oktober anklager redaktør Tore Aarflot Næravisa for å drive med ryktespredning. Det er Aarflot som sprer rykter. Han hevder at vi ikke sjekker «realitetene» før vi trykker våre artikler. Det er ikke sant. Kritikken rettet mot Næravisas redaksjon spiller gjerne på at vi er studenter, i håp om at det vil underminere vår troverdighet og tillit hos leserne. N æravisa er både en lokalavis og en øvingsavis for studenter. Dette betyr at vi ikke kan tillate oss å drive useriøs journalistikk. Vi jobber hver dag for å produsere journalistikk som både er korrekt, grundig og etisk. Vår lojalitet går til leseren. Målet i InnOvata-saken har vært å finne og formidle fakta. Det har vi også gjort, men slikt gjøres ikke ustraffet i et lite lokalsamfunn som Volda. S entrale maktaktører har kontaktet Næravisas eiere, Avdeling for mediefag, for å forbedre samarbeidet mellom Næravisa og lokalmiljøet. I tillegg har Kolbein Halkjelsvik i et brev oppfordret rektor Jørgen Amdam til å treffe åtgjerder overfor Næravisa, altså gripe inn i vår redaksjonelle uavhengighet. Dette har rektor ikke gjort. Det er mulig at det nok en gang er vår posisjon som studenter som gjør at Voldas maktelite tror de kan kontrollere oss gjennom våre eiere. Det de glemmer er at vi også er journalister. N æravisa er en seriøs, uavhengig avis, og i motsetning til andre aviser har vi ingen annonsører. Vi har heller ikke eiere som legger seg opp i det redaksjonelle arbeidet. Vi er medlemmer av Norsk Journalistlag, og følger reglene for god presseskikk. Men som andre journalister kan også vi gjøre feil. Når vi gjør feil, så vil vi rette dem opp og beklage, slik god presseskikk tilsier. De som har hevdet at Næravisa sprer usannheter, rykter og sladder kan og bør klage til Pressens Faglige Utvalg. På den måten kan en objektiv og uavhengig instans avgjøre om vi har trådd feil. V i forstår at våre praksisperioder Illustrasjon: Nicolai Stigar oppleves som overveldende for mange. Hver høst og vår dukker det opp 60 ivrige journalister i lokalsamfunnet. Men lokalmiljøet har stort sett tatt imot oss med åpne armer. Vi møter tålmodige mennesker som alle bidrar til at vi kan gjøre jobben vår. otstand mot vår journalistikk er bra. Dette skjerper oss som journalister og bidrar til sunn debatt. Det som ikke bidrar til åpenhet og sunn debatt er skjult press og maktutøvelse. Dette er skadelig for lokalsamfunnet og kommunen. Vi er alle tjent med at folk får kjennskap til fakta. Dette har Næravisa jobbet aktivt for i Avdekkende oppslag skaper reaksjoner. De ønsker vi både å høre og formidle. Vi oppfordrer derfor våre lesere og kilder til å fortsette å kontakte Næravisa, med både kritikk og ros. PEDER OTTOSEN Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson, Redaktør: Anita Lien Redaksjonen: Mats Løvstad, Anders Myklebust, Eirik Røe, Mona Nestgard Stensvold, Per Straume, Iselin Nevstad Øvrelid, Maria Lindberg, Peder Ottosen, Kristin Vidhammer, Monica Sæbø og Anita Lien. TA KONTAKT: Tipstelefon: , tipsfaks: , epost: Nærnett: UTGITT AV: Øvingsavis for studentane ved Avdeling for Mediefag (AMF), Høgskulen i Volda. Kjem ut ein eller to gonger i veka i til saman 15 veker; haust, vinter og vår. Distribuert internt og til daglegvarebutikkar i Ørsta og Volda. LAYOUT: Næravisa. KLARGJERING: Avisa Møre, Volda, ved Rune Aarflot. TRYKK: Orkla Trykk Nordvest AS, Ålesund. OPPLAG: M

3 Næravisa fredag 17. oktober Intervjuer egne klubbkamerater UPÅVIRKET: Redaktør i avisa Møre, Tore Aarflot, mener han ikke har latt seg påvirke av innovata-aktørene i Rotary når Møre har skrevet om saken. Møre-redaktør Tore Aarflot mener at hans medlemskap i Rotary er uproblematisk. Dette til tross for at han selv har intervjuet og publisert pressemeldinger fra andre Rotarymedlemer. PEDER OTTOSEN Aarflot er medlem av Rotary, en yrkesbasert klubb hvor ikke hvem som helst kan få være med. Du må bli invitert inn av de sittende medlemmene for å få medlemskap. Næravisa deltok tirsdag på ett av deres ukentlige møter på Porse. Hadde jeg følte meg pressa og ikke klart å opptre uavhengig, så hadde jeg ikke vært medlem i Rotary. Men jeg føler meg fri, og mener derfor at dette er en organisasjon jeg kan være medlem i, sier redaktør av avisa Møre, Tore Aarflot. Aarflot erkjenner at det noen ganger kan være en utfordring å være redaktør i et lite lokalmiljø. Volda er et tett samfunn, og folk har på seg mange hatter. Dette krever at vi må være mer påpasselige med å opptre uavhengig og verne om vår egen integritet. Jeg kommer opp i situasjoner hvor jeg må jobbe med saker jeg ikke ønsker å skrive om fordi jeg kjenner folk. Men Møre kan ikke la være å skrive en sak bare fordi jeg kjenner vedkommende, sier han. Publiserte pressemelding Onsdag skrev Næravisa om sentrale innovata-aktører som også sitter i Volda Rotaryklubb. Møre har hatt flere positive artikler om innovata-saken. Tore Aarflot har selv skrevet to arti- kler hvor han intervjuer styret i Norvestkompetanse Eigedom AS (NKE). I det styret sitter blant annet rotarymedlemene Kristian Sætre og Martin Brænne. I en av sakene som kom på trykk etter at kommunestyret stemte ned forslaget til innovata, får NKE-styret presentere sin side av saken. Aarflot innrømmer at artikkelen var basert på en pressemelding fra NKE-styret. Tore Aarflot står oppført som journalist. Dere publiserte en pressemelding under en journalist sitt navn? Den var skrevet om til et intervju med styret i NKE. Sånn er det vi jobber når vi er underbemannet. Den ukjente pressekonferansen Aarflot erkjenner at det ikke er ideelt at han jobber med kilder han selv sitter i Rotary med. Normalt ville jeg satt en annen journalist på saken, men grunnet en redusert redaksjon måtte jeg ta den selv. Hvorfor siterer du styret og ikke navngitte personer? NKE-styret hadde hatt et møte på forhånd hvor de hadde blitt enige om hva de skulle si. Vi ble så innkalt til en pressekonferanse hvor de la fram sin pressemelding. Derfor var det like greit å sitere hele styret på det som ble sagt. På en pressekonferanse skal alle relevante medier inviteres. På den måten får journalister muligheten til å stille kritiske spørsmål. På NKEs pressekonferansen var verken Sunnmørsposten, Møre-Nytt eller Næravisa innkalt. De fikk heller ikke pressemeldingen tilsendt. Vi var de eneste der, men hvem som kan ha vært der før eller etterpå er det umulig for meg å vite, sier Aarflot. Informerte ikke om Rotary-binding Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener at journalisten i en slik situasjon skal informere leseren om sitt forhold til kildene. Jeg informerte ikke om at jeg er medlem i Rotary sammen med Sætre og Brænne fordi de hadde på seg en annen hatt enn rotaryhatten. Jeg syns det har vært uproblematisk å snakke med dem i denne saken. Har du latt deg påvirke av innovata-aktørene i Rotary når det kommer til Møres dekning av saken? Nei, overhodet ikke. Vi har et helt klart standpunkt i saken, men jeg får meg ikke til å tro at de sentrale personene gjør det ut i fra noe annet en idealistiske grunner. Det er ikke snakk om at de driver med dette for å utøve makt eller tjene penger. Blir oppdatert i Rotary Aarflot mener han er bevisst på å ikke la hans kamerater i Rotary påvirke innholdet i Møre. Rotary er helt klar over min rolle som redaktør. Dette er ikke en vennegjeng, men en klubb du går til for å bli oppdatert om ting som skjer i samfunnet, sier han. Redaktøren legger ikke skjul på at han har fått mange ideer til nyhetssaker gjennom deltakelse på rotarymøter. For meg er noe av det viktigste ved Rotary at jeg kan få førstehåndskunnskaper om hva som skjer i lokalsamfunnet. Jeg får også informasjon som jeg kjenner til fra før av. Jeg har brukt noen opplysninger jeg har fått på møtene og gitt dem videre til redaksjonen. Aarflot mener det er nyhetsbildet som må avgjøre hvem som skal intervjues og ikke hva slags forhold han har til intervjuobjektene. Om de er rotarianere eller ikke har ingen betydning, sier Aarflot. Dårlig vurderingsevne Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, sier at redaktørforeningen er kritisk til at redaktører er medlem i lukkete organisasjoner. Problemet er at leserne kan få mistanker om bindinger til de personene redaktøren omgås med i slike lukkete fora. Som profesjon jobber vi for det motsatte, nemlig åpenhet, sier Øy. Tidligere var det ikke uvanlig at norske redaktører var medlem i slike klubber. Dette har nå endret seg, mener Øy. Det er nå kun et mindretall av redaktørene som er medlem i lukkete organisasjoner. Redaktør i Møre, Tore Aarflot, er ikke medlem i Norsk Redaktøforening. Han er ikke uenig med Øy i at et slikt medlemskap kan være problematisk, men mener at han har et bevisst forhold til sin rolle i Rotary, og at dette ikke påvirker hans jobb som redaktør. Også Norsk Presseforbund stiller seg kritisk til slike bindinger. Det er ikke god presseskikk og kan vitne om dårlig vurderingsevne. Hvis så er tilfelle er det spesielt viktig at leserne er klar over alle medlemskap og bindinger en redaktør eventuelt skulle ha, sier Kjetil Haanes, styreleder i Norsk Presseforbund.

4 4 Skattelistene Næravisa fredag 17. oktober 2008 Formuetoppen i Volda NAVN FØDT FORMUE ÅPENHET: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy mener det er viktig at skattelistene offentliggjøres. At folk kikker er formålet med skattelistene Skattebetalerforeningen misliker at skattetallene publiseres på internett. De har misforstått totalt, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy. EIRIK RØE Dette forteller skattelista Nettoinntekt Inntekten som blir oppgitt i skattelistene er skattbar inntekt. Det du tjener gjennom jobben pluss eventuelle kapitalinntekter (eks renteinntekter) og kapitalgevinster (eks salg av aksjer). Nettoformue Formuen (alle eiendeler) til en person, minus Før skattelistene ble offentliggjort onsdag, lanserte Skattebetalerforeningen en underskriftskampanje der de vil ha listene fjernet fra nettet. Så langt har 7000 nordmenn skrevet under på oppropet. Skattebetalerforeningen har etablert nettstedet neitilskattelister.no hvor de argumenterer for at opplysninger om inntekt og formue ikke er for offentligheten. Her vises det til undersøkelse hvor kun 32 prosent av befolkningen er for offentliggjøring av skattelistene. Åpenhet Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, avviser blankt skattebetalerforeningens argumentasjon. I et åpent samfunn er det viktig med færrest mulig hemmeligheter. Skattelistene gir informasjon om hvor mye folk yter til fellesskapet, men sier ingenting om privat økonomi. Tillit til at alle betaler betinger full offentlighet, og slik har det vært siden vikingtiden. Total misforståelse Skattebetalerforeningen mener at publisering av skattelistene på nettet er juridisk tvilsomt, og at listene kan brukes til identitetstyveri. Øy hevder dette er en fullstendig misforståelse. Hvem som helst kan skaffe et fødselsnummer. Skattelistene gir ingen informasjon om dette. Når det gjelder det juridiske ved ligningsopplysninger har dette vært prøvd for domstolene flere ganger uten å ha ført fram. Skattebetalerforeningen hevder videre at offentlige lister kun tilfredsstiller folks kikkermentalitet. At folk kikker er akkurat det som er formålet med skattelistene, kontrer Nils E. Øy. gjelda. Nettoformue er ikke det samme som penger i banken. Det kan være verdier av eiendom og eierdeler i bedrifter. Når gjelda er større enn likningsformuen, blir nettoformuen satt til null. Fakta: Våren 2007 vedtok Stortinget endringer i ligningsloven 8-8 som medfører at Skattedirektoratet kan utlevere skattelister elektronisk til pressen. Lovendringen ble gjort gjeldende fra og med inntektsåret Skattelistene inneholder følgende opplysninger: Skatteyterens navn postnummer og poststed fødselsår for personlige skatteytere og organisa sjonsnummer for upersonlige skatteytere nettoformue, nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag) utliknet skatt Utligna skatt Dette er den totale skatten den enkelte skatteyter skal betale. Tallet inkluderer trygdeavgift, toppskatt, eventuell skatt på utbytte fra aksjeselskaper og skatt til stat og kommune. Kilde: NRK Jan Brevig Remmereit Rasmus Magne Straume Jan Sigve Søvik Martin Aarseth Harald Jostein Haugen Jon Kåre Folkestad Johannes William Jacobsen Tor Einar Olsen Knut Edvin Dale Inge Olav Eikrem Per Sigvald Hoggen Kirsten Herlak Styr Jan Dagfinn Brænde Jon Paul Grebstad Bjørn Skogen Jan Olav Brænde Kjell Gunnar Nes Arve Dahl Ottar Magne Skare Otto Eikrem Signy Edit Johansen Geir Egset Erik Olav Røys Jon-Halvor Martinussen Anne Elise Berknes Karl Petter Lillefosse Jan Heltne Hilmar Rogne Magne Aarseth Erling Ståle Tilseth Aud Oddbjørg Aarseth Pedersen Eivind Rønnestad Andreas Johannes Haavik John Birger Pedersen Kjetil Magnar Guddal Helge Arne Nilsen Olav Egset Oddbjørn Petter Nes Harald Ola Aarflot Liv Grete Haugen Formuetoppen i Ørsta NAVN FØDT FORMUE Håvard Vartdal Roar Eiken Kåre Lidal Øystein Leiv Habostad Petter Myklebust Ottar Vartdal Jan Endre Vartdal Janne Karin Liadal Sindre Vartdal Oddmund Hovden Aage Petter Aarseth Torbjørn Hovden Arve Vartdal Ottar Erling Ringset Bjørn Sævik Ragnar Myklebust Anne Kari Sandvik Erik Bergmann Magny Ingeborg Vik Kjell Sævik Tor Edmund Torbjørnsen Olav Nerbøvik Jon Kåre Standal Reidun Aam Kvalsund Jon Eivind Havaas Eriksen Kjell Arne Aurstad Arne Johan Rebbestad Lauritz Holsvik Harald Bjørn Aabø Ola Jon Mork Per Ragnar Lystad Elling Ove Bjørdal Asbjørn Falkevik Rigmor Vartdal Rolf Vartdal Helge Ressem Jon Sverre Aambakk Asbjørn Foldal Randi Grønnevet Alf Jr. Bergmann

5 Næravisa fredag 17. oktober Skattelistene Inntektstoppen i Volda NAVN FØDT INNTEKT SKATT 1. Ronny Bjørdal Tor Einar Olsen Geir Halkjell Halkjelsvik Aksel Rasmus Våge Kjell Gunnar Nes Inge Olav Eikrem Hans Petter Tofteland Johan Elias Bjørneset Robert Per Otto Welsvik Jon Karl Rotevatn Jon-Halvor Martinussen Kåre Johan Eikrem Arne Johan Dale Helge Arne Nilsen Lars Ove Hammer Jan Sigve Søvik Sindre Rotevatn Sissel Synnøve Andersen Tor Bjarte Mork Ragnar Ulvestad Jan Heltne Kolbein Halkjelsvik Knut Endre Heltne Asbjørn Eikrem Liv Alvhild Myren Jørn Tunheim Kippersund Grethe Flatjord Helge Rasmus Halkjelsvik Leif Øvland Dag Ola Myklebust John Birger Pedersen Harald Indresøyde Jan Brevig Remmereit Astrid Kiperberg Sverre Bredland Sundalsfoll Jarle Vidar Paulsen Olav Arne Mo Arild Bakke Arne Lothe Ragnar Norvall Tomasgård Inntektstoppen i Ørsta NAVN FØDT INNTEKT SKATT På inntektstoppen, men legger nedned EIRIK RØE Bortsett fra Sparebanken Volda Ørsta, var Haugen Bok AS bedriften som hadde høyest inntekt i Volda i Likevel velger Haugen Bok nå å legge ned butikken, og satse utelukkende på nettsalg. Omsetningen i Volda har stagnert og vi har hatt nedgang de siste årene. Derimot går nettsalget veldig godt, og på et eller annet tidspunkt kom vi til et veivalg. Salg av bøker på internett og postordre skal være hovedgeskjeften vår, sier sjef for Haugen Bok, Lars Ove Hammer. Mer effektiv Hammer mener at det ikke ville vært mulig å drive bokhandelen på sikt. Med overgang til nettdrift blir vi mer effektive, noe som må til for å holde seg konkurransedyktig innen salg av bøker på internett. Voldingene vil fortsatt kunne kjøpe bøker hos Haugen Bok, men nå kun over telefon eller via internett. Bøkene bestilles og hentes, eller blir levert på døra til kundene. 1. Ottar Vartdal Frode Tømmerbakk Lars Oskar Fossen Asbjørn Foldal LEGGER NED: Til tross for 5. Karoline Martha Ørstavik høye inntektstall i 2007, velger 6. Hildegunn Oddlaug Myklebust Eiksund Haugen Bok å legge ned butikken i Volda sentrum. 7. Håvard Vartdal Foto: Mats Løvstad 8. Sverre Jon Aambakk Artur Johan Bjørdal Andre Normann Eiksund Johan Norvald Kjøde Per Inge Kvien Torbjørn Hovden Per Magne Mork Rune Ståle Brautaset Sindre Aam Steinar Njål Barstad Dagfinn Hoem Idar Velle Øystein Leiv Habostad Egil Arne Standal Rune Hitland Alf Jr. Bergmann Jan- Ove Farstad Jorid Sevaldsen Ingunn Welle Sigbjørn Trygve Flø Roar Eiken Knut Arne Vik Tor Edmund Torbjørnsen Unni Rajala Moe Svein Åge Tømmerbakk Arne Ragnar Riise Ernst Olaf Brune John Anders Svedjan Asgeir Ulstein Helge Ressem Aage Petter Aarseth Ingebjørg Ellingvåg Knutsen Elling Ove Bjørdal KRAFT OG ENERGI: Tussa AS er den mest innbringende bedriften i Volda og Ørsta.

6 6 Næravisa fredag 17. oktober 2008 Skattelistene Inntektstopp firmaer i Ørsta FIRMA INNTEKT SKATT Tussa Kraft AS Tussa Energi AS Vik Ørsta AS AS SÆBJØRN Grøvik Verk AS Vartdal Holding AS Vartdal Gjenvinning AS Poly Har AS K A Aurstad AS Fora Form AS Ose & Aarseth AS Vartdal Fiskeoppdrett AS Har Eiendom AS Ørsta Marina Systems AS URKE FISKEOPPDRETT AS Koppen Industrier AS Bil & Gummiservice AS AS Granit Asko Ålesund AS Møre Design AS Inntektstopp firmaer i Volda Innbringende fest-country SUKSESS: 2007 ga økte inntekter for Vassendgutane. EIRIK RØE 2007 ble et innbringende år for bandmedlemmene i Vassendgutane. Suksessen gjør at de tre frontfigurene i bandet ligger på inntektstoppen av Næravisas kjendisliste for Ørsta og Volda. Alle tre opplevde en økning i inntektene på mellom til fra 2006 til Verdifall på Volda kommunes plasseringer i finansmarkedet KRISTIN VIDHAMMER Ved utgangen av september var den samlede verdinedgangen på kommunens plasseringer i finansmarkedet på 5,2 millioner kroner. Dette forteller kommunens tertialrapport. Administrasjonssjef Jarle B I år har Vassendgutane gjort det meget bra med albumet XO. Albumet gikk til topps på VG-lista, og solgte til dobbel platina, med over solgte eksemplarer. Politikere Av politikerne var det Hans Olav Myklebust fra Ørsta FrP som hadde størst inntekt og formue i Ragnhild Aarflot Kalland er øverste kvinne på Krumsvik sier til Næravisa at de i mai nedjusterte forventningene til avkastningen til omtrent 2 millioner kroner for året Nå foreslår administrasjonen i tertialrapporten å budsjettere med 0 kroner i avkastning på finansplasseringene. Dette betyr at inntektene derfor blir redusert med ytterlig to millioner kroner. lista. Hun hadde i overkant av kroner mer i inntekt enn sin kvinnelige kollega i Ørsta, Gudny Fagerhol, i FIRMA INNTEKT SKATT Sparebanken Volda Ørsta Haugen Bok AS Kraft Laks AS Brændes Rørleggerforretning AS Eiendomsutvikling Inter AS Straume Fiskeoppdrett AS Tømrer Service AS Volda Maskin AS Dalsfjord Bygg AS Brødrene Dale AS Åm Eigedom AS Per Mulvik AS Sundal Kraftverk AS Nord Sunn Eigedomsselskap AS Oluf A Olsen AS Møre Konfeksjon Volda AS Røysbakken 1 AS Berg-Hansen Nordvest AS Berknes Maskin AS LT-Eigedom AS Kjendistoppen i Volda og Ørsta NAVN YRKE INNTEKT FORMUE SKATT Arthur Johan Bjørdal Vassendgutane Rune S. Brautaset Vassendgutane Sindre Aam Vassendgutane Per Oddvar Hildre Komponist Hans Olav Myklebust Politiker Jan Magne Dahle Politiker Johannes William Jacobsen Næringsdrivende Ragnhild Aarflot Kalland Ordfører Petter B.Bjørdal Politiker Jørgen Amdam Høyskolerektor Ottar Grepstad Direktør Gudny Fagerhol Ordfører Egil Anders Straume Politiker Magnar Åm Komponist Gunnar Schjelderup Strøm Politiker Arild Johannes Iversen Politiker Kjellfrid Hovdenakk Politiker Knut Arne Grimstad Kaptein på Volda Kristine Eikrem Engeset Hekkeløper

7 Næravisa fredag 17. oktober Fnis og svette De unge jentene fra Volda tok imot alle utfordringer, og svettet seg gjennom en time med personlig trener. Næravisa ble med på treningen i gymsalen på Volda ungdomsskole.

8 8 Næravisa fredag 17. oktober 2008 Med høg puls på Gode gamle treningsmetoder ble vekket frisk til live av seksten unge jenter med god hjelp av personlig trener Trude Flø Johansen. Latter og høg puls var hovedingrediensene på første trening. MARIA LINDBERG Nå svikter vi litt i knærne mens vi svinger med armene, litt sånn som dere så på eldretrimmen på NRK for ti år siden, roper Trude. Jentene ler og ser på hverandre der de står i en ring og svaier med armene. Heldigvis skulle det bli lite som minte om eldretrim i Gymsalen på Volda ungdomsskole denne onsdags ettermiddagen. Erfaren trener Treningen som er et prosjekt i regi av Volda kommune og Volda sanitetslag er overhodet ikke noe dårligere enn å trene på treningssenter. Treneren deres er nemlig daglig leder ved Topp Trening i Ørsta, og er blant annet utdannet personlig trener. Anita Telseth (17) og Liv Wolsund (17) var to av de som møtte opp for å trene. Jeg tror kanskje jeg vil fortsette med dette. Det er jo andre idretter å drive på med, men de er jo stort sett bare for dem som har holdt på med det en stund. Det er jo litt teit hvis vi skulle ha startet på for eksempel fotball nå, da hadde vi jo vært nybegynnere, sier Liv. Trening i felleskap I alderen 15 til 19 år er det mange ungdommer som slutter med organiserte idretter, fordi det blir stadig større fokus på prestasjon. Vi ville arrangere en trening for de jentene som faller utenfor den organiserte idretten, og for de som ikke føler seg helt komfortable eller har råd til å trene på treningssenter. Hvorfor tror du at noen kan kvie seg for trene på treningssenter? Å trene foran mange andre kan kanskje være en høg terskel å komme over, kanskje fordi noen er under inntrykket av at treningssenter er en plass der man skal vise seg frem, sier Trude. Hva tror du er viktig for unge jenter når de trener? Jeg tror at jenter liker en følelse av felleskap, og derfor er det jo også flest jenter og damer som benytter seg av gruppetimer på treningssentrene. Mange går jo mest fordi det er sosialt. God selvfølelse Velvære, mestring, og selvfølelse er viktige stikkord når Trude er trener. Hun vil få fokuset vekk fra ytre verdier. Det handler om det å kunne gjøre noe for deg selv, for din egen del, og for å kunne føle at du klarer noe. Hva er viktig å tenke på hvis man virkelig vil begynne å trene? Det er viktig at man setter seg realistiske mål, fordi litt av hele poenget er å føle at man klarer noe, og at man innfrir sine egne forventninger. Det er også viktig at det blir en rutine ut av treningen, og at det blir en del av hverdagen. Kom igjen nå! Du klarer én til, bare én til!, roper Trude. De forhatte armhevningene blir vanskeligere å slippe unna når du har en trener som står og passer på. Liv og Helene Mork (17) presser seg til å klare enda litt til. Jeg tror kanskje jeg klarer femten stykker, sier Liv. Godt oppmøte Ellen Engseth, helsesøster ved Volda videregående var spent på oppmøtet foran den første treningen. Det er så viktig at ungdommene fortsetter med trening. Det er en ganske høg terskel å skulle begynne å trene igjen hvis man har hatt et opphold på flere år, sier Ellen. Koordinator i prosjektet, Berit Koen var svært fornøyd med de spreke ungdomsjentene. De jobber jo knallhardt, og for et oppmøte! Vi hadde tenkt at vi skulle si oss fornøyde med fem seks stykker, men nå er det jo 16 jenter her, og det er jo kjempeflott. ARMSTERK: (bildet t.v) Tungt er det, men jentene smiler fortsatt. Liv Wolsund (17) (t.v) og Helene Mork (17) HJELPER TIL: (bildet t.h) Knebøy er ikke alltid like lett. Her viser Trude hvordan det skal gjøres.

9 9 Næravisa fredag 17. oktober 2008 å jentetrening INGEN ELDRETRIM: Trener Trude Flø Johansen fikk jentene til å prøve mange typer trening i gymsalen på Volda ungdomsskole. FELLESKAP: Trener Trude fikk god kontakt med jentene. Her tøyer de ut etter dagens økt.

10 10 Næravisa fredag 17. oktober 2008 Godtar ikke nei til gangfelt AKSJONERER: Leder i STIV, Ole Martinus Breivik, vil sammen med flere gå til aksjon for å få fotgjengerovergang mellom Høgskulen i Volda og Studentsamskipnaden. Høgskulen og Studenttinget i Volda (STIV) har fått endelig avslag fra Statens vegvesen om å få bygget fotgjengerkryssing mellom høgskoleområdet og Studentsamskipnaden. Nå vil STIV gå til aksjon. ANITA LIEN Grunnen til at vi ønsker å få fotgjengerkryssing er at veien mellom høgskolens campus og Studentsamskipnaden er livsfarlig, spesielt for rullestolbrukere, sier STIV-leder Ole Martinus Breivik. I brev til høgskolen begrunner Statens vegvesen avslaget med at Studentsamskipnaden ligger plassert på feil side av veien, og at erfaringar viser at gangfelt i svært liten grad gir auka trafikktryggleik. Jeg mener at vegvesenet har skutt seg selv kraftig i foten. Det de skriver i brevet går imot alt av kampanjer og barnelærdom. I tillegg blir det feil å legge skylden på Samskipnaden, mener Breivik. Skjerpet krav Seksjonssjef i Vegforvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, Håvard Parr Dimmen, sier at dette er vanskelige vurderinger. Han forteller at det har blitt skjerpet krav til bygging av gangfelt. Vi skal ha en gjennomgang av gangfelt i alle kommuner, der noen i verste fall vil bli fjernet. Det er større risiko å ha gangfelt enn å ikke ha det. Parr Dimmen bruker begrepet tilrettelagt kryssingssted, som vil si at en fotgjengerovergang ikke skal ende i et kryss, den skal ha god belysning og det skal være god sikt på begge sider. For å si det litt brutalt er det bedre å krysse veien å føle seg utrygg, for da ser man seg godt om. Hvis man føler seg trygg er det lett for at man krysser veien uten å tenke seg om, sier seksjonssjefen. Prinsippsak Selv om siste ord er sagt i saken for Statens vegvesen, ønsker STIV å gå videre. Vi har tidligere sagt at hvis vi fikk enda et negativt svar, ville vi starte en aksjon. Det skal vi nå gjøre, sier Breivik. Han har vært i kontakt med lokale organisasjoner som er villige til å hjelpe studentene. Det er fullt og helt STIV som står for aksjonen, men vi håper både høgskolen, Studentsamskipnaden og Volda kommune vil være med å støtte opp om saken. Vi har tenkt å kontakte teknisk etat og be dem om et møte, for å se på byggetekniske løsninger, forteller STIV-lederen. Planen er å også se på andre Svar på leserinnlegg fra Thomas Busker Larsen i forrige nummer I sin kommentar til lederen Nordvestlig inkompetanse i Næravisa utgave 14 mener Thomas Busker Larsen at lederen preges av inkompetent journalistikk uten særlig innsikt. Han savner en kritisk fremstilling av sakens komplekse karakter. Næravisa har lagt ned et omfattende arbeid over lang tid i InnOvata-saken. Vi har hentet inn mye skriftlig materiale som er offentlig tilgjengelig, spesielt kan nevnes tilbudet fra entreprenøren Hent AS, Nordvestkompetanse Eigedom områder i Volda hvor de mener det er behov for fotgjengerkryssinger. Dette er en prinsippsak, avslutter Ole Martinus Breivik. AS sine tilbud til kommunen, prosjektnemdas sluttrapport og den fremlagte leiekontrakten. Vi har rådført oss med kompetente fagfolk innen økonomi og finansiering, og vi har sammenlignet InnOvata-løsningen med løsninger andre kommuner har valgt. Næravisa har dekket InnOvatasaken i flere artikler siden i vår. Vi henviser derfor til der Næravisa sine avisutgaver fra 2008 ligger som PDF-filer. Redaksjonen

11 Næravisa fredag 17. oktober Unge musikarar imponerte HAREIDSGUTANE: F.v.: Truls Røyset Håbakk, Pål Andre Grimstad Worren, Daniel Moldskred Strand og Joar Møller er allsidige i musikkvegen. Onsdag kveld stod unge musikarar, songarar og dansarar på scena under den tradisjonsrike konserten til Hareid musikk- og kulturskule under Hareidsstemna. ISELIN NEVSTAD ØVRELID Konserten gjekk føre seg i Hareidhallen, og salen var stappfull av nyfikne besteforeldre, foreldre, søsken, og andre tilskodarar som ville sjå på kva skulen hadde å tilby på kulturfronten. Det mangla ikkje på talent blant ungane og ungdommane som stod på scena, der nokre spelte instrument, medan andre song og dansa. The Beatles-opning Rektor ved kulturskulen, Torgeir Hauge, var konferansier under konserten. Opninga stod ei musikkgruppe for, der Monica B. Røyset, Guri Elise G. Snipsøyr og Ingrid Smoge stod i front med songen Yesterday, opphavleg frå The Beatles. Nummer to ut på scena var Olav Egge Brandal som spelte flygel. Vidare fekk publikum sjå fleire spelegrupper og songnummer. Lina Hennum stod for kveldens tverrfløytebidrag, der ho òg hadde fått med seg musikklærar Astrid Dagestad på ein duett. Med sommarfuglar i magen Ballettgruppa til lærar Penny Jackson Indreflø framførte kveldens dansenummer. Kornelia Krokeide var ei av fleire som var på scena med ballettgruppa, og ho forklarte at ho hadde øvd ein del før framsyninga. Eg hadde litt sommarfuglar i magen før vi skulle på scena, men det gjekk bra, fortalde ho etter konserten. Imponerte publikum Konserten var todelt, og Hareidsgutane, som består av dei fire gutane Pål André Grimstad Worren, Joar Møller, Truls Røyset Håbakk og Daniel Moldskred Strand, skulle stå for andre og siste delen av programmet. Publikum fekk blant anna høyre Fly me to the moon av Daniel Moldskred Strand på piano, Pål André Grimstad Worren på trompet, og fleire songar som gruppa song saman. Truls Røyset Håbakk imponerte publikum med si tolking av Cinema Paradiso, som både store stemmer som Josh Groban og Andrea Bocelli er kjende for å ha framført. Koste seg To som koste seg på konsert med musikk- og kulturskulen, var Gerda Elin Riise og dottera Ragna Riise Grimstad. Ho tykte det var mange flinke på scena denne kvelden. Det var ein veldig fin konsert. Det var mykje flott på programmet, og Hareidsgutane var kjempeflinke, påpeikte Riise. Målelinja ved musikk- og kulturskulen, hadde måla mange fargerike bilete som sette sitt preg på konsertlokala. KONSERTKOS: Små og store kosa seg på konsert i Hareidhallen onsdag kveld. F.v.: Kornelia Krokeide med veslesyster Oline Krokeide på fanget, og Gerda Elin Riise med dottera Ragna Riise Grimstad på fanget. DANSANDE: Ballettgruppa stod for kveldens dansenummer.

12 12 Næravisa fredag 17. oktober 2008 Kjøper ikkje mindre i Volda og Ørsta Folk i Volda og Ørsta har ikkje teke kjøpepause i finanskrisa, meiner butikksjefar. Statistisk sentralbyrå viser tal over mindre vareinnkjøp blant nordmenn og spår aukande arbeidsløyse i tida som kjem. Sportsbutikkar i Volda og Ørsta merkar derimot ingen ting til nedgangen. Vi har ti til tolv prosent vekst i inntektene i år til skilnad frå fjoråret. Det er omtrent som forventa, fortel dagleg leiar Kenneth Nydahl i G-Sport Ørsta. Han meiner sportsbutikkar er forretningar som vil klare seg bra under ei finanskrise, sjølv viss krisa blir verre. Folk vil nok heller droppe å kjøpe ny bil eller sydentur når økonomien blir trongare. Men sjølv om ein ikkje reiser til Syden, så vil folk framleis ha gode klede, syklar og ski, seier Nydal. Han fortel at det er vêret som verkar mest inn på salet. Det beste for butikken er viss det milde haustvêret tek slutt og går over i ruskevêr og snø. Volda i særstilling Per Magne Dahl i Volda Sport 1, har heller ikkje merka noko til finanskrisa. Den har ikkje hatt innverknad på vår drift. Sidan Volda har sjukehus og høgskule, så trur eg vår kommune er i ei særstilling. På desse arbeidsplassane får ein den same løna uansett. Ei finanskrise vil ramme mest kommunar med mykje industri, for der vil konjunkturane svinge meir. Derfor blir det ingen nemneverdig påverknad for oss som driv butikk i Volda. Næravisa snakka med fleire personar som var på handletur i Volda. Ingen av dei spurte hadde førebels kutta noko ned på innkjøpa. Flatskjermar sel Elkjøp i Ørsta har hatt eit gjennomsnittleg sal av varer dei siste to månadane. Folk kjøper normalt mykje. Derimot sel vi mykje fleire flatskjermar, parabol og RiksTv-pakkar enn før. Men det er på grunn av at det no blir lagt om til digitale fjernsynssendingar, fortel Roger Fagerhol i avdelinga for brunevarer. Vil de merke det viss finanskrisa forverrar seg mykje? Det skal bli ganske ille før vi merkar noko, ler Fagerhol. Byggebransjen spent Varehussjef på Coop Byggmix Volda, Vidar Ulstein, seier at finanskrisa må vare lenge før dei vil merke noko. DUNSUKSESS: Jakker med dun sel som hakka møkk fortel Kenneth Nydahl i G-Sport Ørsta. Folk vil fullføre dei oppussingsprosjekta dei har byrja på. Men viss krisa varer til utpå nyåret, så er det klart vi vil merke det. Då vil nok folk bli meir forsiktige med å bruke pengar på å pusse opp. FLATSKJERMAR: Veldig mange kjøper flatskjermar og enten parabol eller RiksTVpakke, fortel Roger Fagerhol i Elkjøp Ørsta. SPENT: Salssjef Bjørn Bjørneset i Volda Bil AS smiler foreløpig, men er spent på korleis finanskrisa vil ramme bilbransjen i Volda og Ørsta. Mindre bilinteresse Vi har hatt eit god år til no. Det blir spanande å sjå korleis det som skjer ute i verda rammar bilbransjen i Volda, seier salssjef Bjørn Bjørneset i Volda Bil AS. Han seier at det er litt mindre folk i butikken enn normalt. Sjølvsagt er det folk som har huslån og har fått auka renta slik at det blir vanskelegare å kjøpe bil. Men per i dag er det ikkje krise blant nokon av bilforhandlarane i Volda og Ørsta, fortel Bjørneset. ANDERS MYKLEBUST

13 Næravisa fredag 17. oktober Vil ha kjøpebrems Leiar i Framtiden i våre hender Ørsta/Volda, Kjell Wiik, håpar finanskrisa kan få folk til å kjøpe mindre. ANDERS MYKLEBUST Det er ei god bieffekt dersom krisa kan få oss til å redusere forbruket. Vi i Noreg forsyner oss for mykje av den globale kaka. Viss andre skulle oppført seg som oss så hadde verda kollapsa, seier Kjell Wiik. Han fortel at eit barn i Noreg i snitt har 635 leiker, noko han meiner er meiningslaust. Når ein har så mange leiker, så sett ein ikkje pris på den enkelte leika heller. Det fortel litt om at overforbruket vårt ikkje gjer oss gladare. Kastekultur Wiik meiner at folk i for stor grad byttar ut ting før dei er øydelagde. Vi har det så godt no at vi kastar ting som fungerar. Det er ikkje nødvendig å bytte ut fjernsynet med ein flatskjerm før fjernsynet er øydelagt, seier han. I tvil om kjøpebrems Lokallagsleiaren understrekar at han ikkje er nokon økonom, men han er i tvil om finanskrisa kjem til å påverke handelen i Volda og Ørsta. Ein snakkar om at det er mykje psykologi i marknaden. Så dersom dette kan få folk til å tenke seg meir om, før dei handlar, så er det kjempebra. Vi må bremse forbruket vårt, seier Wiik. Etterlyser Rotaryengasjement En innringer har reagert på at Rotary har uttalt i Rotary-artikkelen i forrige nummer at de er ansvarlige for å rydde og vedlikeholde parken rundt omsorgssenteret i Volda. Hvor var Rotary når det for noen uker siden var dugnad på dette området? Spør hun. Færre bedrifter I løpet av det siste året har det blitt 491 færre bedrifter i Møre og Romsdal. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det samlet sett er bedrifter i fylket. Bøker på to målformer Tirsdag vedtok fylkestinget at de videregående skolene i Møre og Romsdal kun skal bruke bøker som finnes på begge målformer i undervisningen. Forslaget ble vedtatt med tre mot to stemmer. Utdanningsutvalget i fylket vil følge opp vedtaket med kontroller. Nye regler for båtførere Fra 1. januar 2009 vil reglene for hvem som må ha bevis for å føre båt skjerpes. Ifølge Sunnmørsposten vil disse bli innført over en treårsperiode. Innen 2011 vil førere av båter over sju meter måtte skaffe seg godkjente bevis.

14 14 Næravisa fredag 17. oktober 2008 Svømmedrømmer Vannspruten står til alle kanter i Voldahallen. I bassenget drømmer man om å ta OL- gull og å sette verdensrekorder. Det blir stadig flere unge svømmere i Volda. MONA N. STENSVOLD Knappe to måneder etter at Alexander Dale Oen og Sarah Nordenstam tok OL-medaljer for Norge i OL-bassenget i Beijing, trenes det intenst i bassenget i Voldahallen. Norsk Svømmeforbund har fortsatt litt igjen for å nå landsmålet på svømmere, men i VTIsymjing blir de stadig flere. Vi har hatt en merkbar økning i medlemstallet i høst, sier trener Bjørg Flø. Om det er Dale- Oen-effekten som har slått til, er vanskelig å si. Men på nybegynnertreningene, som er hver tirsdag, er det nesten overfylt i bassenget. Flø er sammen med Tor Olsen og Birger Nilsen ansvarlig for VTI-symjings treninger. Viktig og nødvendig Sander Halleråker (9) og Magnus Hasund (9) har svømt i tre år, og er med på kveldstreningene til svømmegruppa. Vi er med fordi det er gøy å svømme. Bryst og crawl er mest morsomt, mener de. Også vil jeg bli sterk, og god til å svømme, sier Magnus. I bane tre i bassenget trener de to guttene på ulike svømmeteknikker, mens de får hjelp av Bjørg Flø. Teknikk er utrolig viktig, forklarer hun. Uten god teknikk er det vanskelig å bli ordentlig flink. Mange kommer hit og tror de kan svømme, men så viser det seg at de må bruke mange timer på teknisk trening. Magasug Voldasvømmerne har trening hver dag. Sesongen for ungdomssvømmerne har nettopp startet med trening og konkurranser. De fleste stevnene som juniorsvømmerne er med på arrangeres i nærområdet. Neste helg kan b- og c-rekruttene melde seg på stevne i Nordfjordeid. Selv om de er unge, har de to niåringene allerede skaffet seg konkurranseerfaring. Vi har ikke vunnet enda. Men det er moro å være med. Det kiler i magen før du skal starte. Du får skikkelig magasug, altså. Men det har gått bra, hver gang, sier de. Medaljeeffekten I dag er det over 70 aktive svømmere i Volda-klubben. De fleste av dem er rekrutter og under femten år. Det er forskjellig hvor mye de satser. For oss er det viktig at det skal være et miljø der alle kan trives, uten at det skal ødelegge for de som vil satse på a-nivå. Bjørg Flø forteller at det også er noen av disse i klubben. De beste trener daglig i bassenget, men det er ikke på langt nær så mange timer som norgeseliten. Da må treningsmengden nesten dobles, mener hun. Vil vinne I bane fem øver Anja Heltne (12) og Elin Aksnes (14) på 200-meter. De er også aktive svømmere i VTI. Jentene svømmer på b-nivå, men målet er å kvalifisere seg til a-nivå. Der er de beste av de eldre ungdomssvømmerne. De har mulighet til å kvalifisere seg til nasjonale stevner. Målet for denne sesongen er derfor å bli raskere, sier Elin. Hun har svømt aktivt i to år, og har 50 meter fri som sin favorittdistanse. Anja har svømt aktivt i seks år, men har fortsatt til gode å nå toppen. Det håper hun å gjøre i år. Jeg vil vinne et stevne, sier 12-åringen. Det har gått bra tidligere også, men jeg har ingen BEST: Magnus Hasund og Sander Halleråker syns ryggsvømming er kjedelig. I stedet drømmer de om å kopiere OL-helten Alexander Dale Oens sølvmedalje fra Beijing. medaljer fra konkurransene jeg har vært med på. Det vil jeg ta i år. Utfordringer Som mange andre idretter, sliter svømmingen med å beholde deltakerne når de kommer i ungdomsskolealder. Det vises også i bassenget. Der er de eldste ungdommene i mindretall på kveldens trening. Når de blir år er det vanskeligere å koordinere svømmingen med for eksempel fotball eller håndball, sier trener Flø. Da kreves det så mange tre- ningstimer i uka, at det er vanskelig å holde på med begge deler, mener hun. Svømming i Norge Best i verden Svømmetreningen er over for kvelden. Magnus Hasund, Sander Halleråker og de andre voldasvømmerne er på vei i garderoben. Men neste treningsøkt er allerede planlagt, og fremtidsønsket er allerede klart for de to unge voldasvømmerne; Bli like god som Alexander Dale Oen, for han er best i Europa, sier Magnus. Og Michael Phelps. Han er best i verden, mener Sander. Tallet på aktive svømmere i Norge i dag er ca På juniornivå deler man svømmerne inn i a-, b- og c-rekrutter. C-rekruttene er de yngste konkurransesvømmerne. B-rekruttene er eldre og har svømt i flere år. I Volda svømmer disse bare lokale konkurranser. A-rekruttene er fra år, og har mulighet til å kvalifisere seg til lokale og nasjonale stevner. VTI-symjing har også en rekruttgruppe som ikke svømmer konkurranser. Man er seniorsvømmer fra 18 år. I tillegg er en del svømmere i Norge aktive innenfor Masters-klassen. Det er de som er 25 år eller eldre. Svømming som idrett består av fire ulike teknikker; bryst, rygg, crawl og butterfly. I tillegg kommer medley, som er en kombinasjon av disse. Distansene som svømmes individuelt i de største mesterskapene er 50 m, 100 m, 200 m. VINNE: Anja Heltne og Elin Aksnes svømmer denne sesongen for å komme seg inn blant a-rekruttene. Men først vil de vinne sitt første stevne. Hovedorganisasjonen er Norges Svømmeforbund (NSF). Organisasjonen består av 19 kretser og 240 medlemsklubber. NSFs egen målsetning er å runde medlemmer innen Kilde: NSF og VTI-svømming

15 Næravisa fredag 17. oktober Det skjer i helga Ingunn Rusten Øye (t.v.) er med og kordinerer bøsseberarane i Volda. Judith Koppen var på samfunnshuset for å hente 10 bøsser til Mannskoret i Dalsfjorden. Ønskjer fleire bøsseberarar Her er det mange som har engasjert seg og vil gå med bøsse, seier Astrid Gjersdal lokalkordinator for Blå Kors,TV-akjsonen i Volda. Ho håpar likevel at fleire melder seg. MONICA SÆBØ Søndag skal omlag 50 personar gå rundt i sentrum og samle inn pengar til Blå Kors sin TVaksjon. Både unge og vaksne har meldt seg, fortel dagleg leiar ved frivillighetssentralen, Astrid Gjersdal. Eg trur aksjonen vert bra. Folk er engasjerte. Dette er eit nært og aktuelt tema, og eg trur kanskje det òg kan vere ein vekkar for folk på korleis ting er i samfunnet vårt, seier Gjersdal. Ho meiner at problem med rusmisbruk er noko som angår alle og håpar dermed at folk vil støtte opp om TV-aksjonen. Ynskjer å setje fokus Leiar av landsstyret i Blå Kors, Sigbjørn Kvistad, er svært glad for at dei vart tildelt TV-aksjonen. For fyrste gong kan vi få setje fokus på borna som er berørte av andre sitt rusmisbruk eller eige rusmisbruk. Det er barn og unge som er råka av dette og vi ønskjer at deira situasjon skal løftast fram i ljoset, seier Kvistad. Håpar på fjorårets sum Kvistad ser gjerne at dei får samla inn like mykje i år som på TV-aksjonen i fjor, då ein fekk inn omlag 230 millionar. Dess meir vi får samla inn, dess meir kan vi spreie rundt om i landet og bruke til å setje i gang tiltak. Dette er òg tiltak som ikkje eksisterer i dag, presiserer Kvistad. Han håpar at dei får samla inn nok pengar til at prosjektet kan leve i fem år framover. Mange frivillige I følgje Blå Kors-telefonen hadde dei onsdag ein enorm straum av folk frå Møre og Romsdal, som ringte inn og ville melde seg som bøsseberarar. Dersom ein vil melde seg som bøsseberar, kan ein melde seg på frivillighetssentralen på Volda omsorgssenter, eller ringe , God respons på utbygging Om ei veke skal tolv nye rom stå klare på Hotell Ivar Aasen i Ørsta. Dei må bli ferdige for dei er allereie tinga seier dagleg leiar ved hotellet, Bjørg Eikrem Engeset. MONICA SÆBØ Vi har allereie leigd ut tolv rom i første og andre etasje. Vi har òg fått inn fleire bestillingar på arrangement til Ivar Aasensuiten og Skårasalen, seier dagleg leiar for Hotell Ivar Aasen, Bjørg Eikrem Engeset. No kjem innspurten med å få ferdig tolv til neste veke. Ivar Aasen-suiten og Skårasalen skal stå klare innan fjorten dagar. Dei må verte ferdig i tide, men det er mykje folk i arbeid så det her skal gå bra, seier Engeset. Auka trafikk Ifølgje Engeset, er grunnen til at dei valte å bygge ut hotellet, at dei har hatt ein aukande beleggsprosent. Frå måndag til torsdag har vi ofte hatt nesten fullbooka hotell. I tillegg har sommartrafikken auka og dimed treng vi auka kapasitet, seier Engeset. Ho fortel at beleggsprosenten deira steig tre prosent mellom Ein kan òg melde seg som bøsseberar på BlåKors si heimeside: TV-aksjonen Blå Kors: Skal hjelpe barn og unge som lid under vaksne sitt rusmisbruk. Vil skape større openheit og medviten om rusmisbruk slik at fleire born får hjelp. Minst barn og unge i Noreg lid under foreldra sitt rusmisbruk. Pengane som kjem inn skal brukast til å etablere nødvendige tilbod til born av rusmisbrukarar. Halvparten av midlane som vert samla inn under TVaksjonen, går til born utanfor Noregs grenser, som lid under andre sitt eller eige rusmisbruk Kjelde: NRK Blå Kors-aksjonen Dagleg leiar for Hotell Ivar Aasen i Ørsta, Bjørg Eikrem Engeset, står i Ivar Aasen-suiten, som skal vere klargjort om fjorten dagar og 2007, og at dei no er oppe i 67 prosent. Grunnen til dette trur ho har mykje å gjere med trafikkauken ved Hovden flyplass. Må jobbe hardt Vi vil forsøke å oppretthalde beleggsprosenten, ved å jobbe hardt, og vere aktive med å selje det nye produktet vårt, seier Bjørg Eikrem Engeset. Jo Strømgren vitjar Ørsta kulturhus med sitt dansekompani søndag (pressefoto). Fredag Kjeldsund Aglow-møte på Kjeldsund, kl Tema: Identitet. Ørsta kino Fritt Vilt II, kl , 15 år Mamma Mia, kl Ørsta kino inviterer folk til å synge med, for alle. Symjehallen Familiebading kl Rokken scene Tom Hell, kl Laurdag Sæbø bedehus Loppemarked kl Kunsthuset, Ørsta Utstilling med Einar Longva kl Arrangør: Ørsta kunstforening Rust Club & Scene Disco, kl Ørsta kino Space Chimps, kl Kaihuset i Ørsta Konkurransekveld på Kaihuset. Aldersgrense er mellom år, frå kl Søndag Dugnad på nedtaking av dei lågaste fjelltrimpostane med ØTI. Oppmøte ved Ørsta rådhus. Kl Sæbø bedehus Loppemarked kl Ørsta kulturhus Polaroid eller hva er det egentlig som foregår på nordpolen? av Jo Strømgren Kl Ørsta kino Mamma Mia, kl Ørsta kino inviterer folk til å synge med, for alle. På ein snurr Har du høyrt om mannen som la kammen i lommeboka for å greie alle utgiftene?

16 NÆRAVISA ER TILBAKE I UKE 48 Næravisa Vi er òg på nett Høsten er her Mot helg Jokke sang en gang om de fire årstidene, og jeg synes høsten slapp urettferdig billig unna. Jeg har aldri likt høsten, og nå skal jeg fortelle hvorfor. Selve navnet på denne årstida kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn, som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet i september. Dette er utdatert i mine øyne. Det jeg primært forbinder med høsten er regn, snøens kjedelige lillebror. Videre er det en periode midt mellom de to beste årstidene. Når den deilige varmen fra sommeren er på hell byr høsten seg frem, bare for å skape lengselsfulle tanker tilbake til sommeren igjen. Når du har innfunnet deg med dette, begynner du å irritere deg over at høsten er en prematur vinter forkledd i poncho og støvler. Jeg får lyst til å si til høsten: La det snø i det minste, gi meg noe fast substans under føttene. Ikke plaskete søle som gjør at jeg må tjore føttene med gummi i støvelform. Sterk kulde derimot gjør meg ikke så mye. Det er liksom noe mye mer ærlig over vinteren. Den gir deg et enkelt valg; kle på deg og lik meg, eller bli inne og fyr på peisen. Høsten er bare sånn halvveis, og vet ikke engang hva den vil selv. Usikkert prøver den å lure godtroende folk ut av døra ved å holde kortene tett inntil brystet, for så å gå til frontalangrep med regn og sur vind på tynnkledde turgåere. Noen hevder at høsten er en fin årstid på grunn av alle de flotte fargene på trærne, og at det er vakkert å se bladene dale sakte mot bakken. Folkens, bladene dør på høsten, og jeg forbinder ikke noe positivt med død. Når trærne er ribbet til barken, og står der som noen enslige påler med tynne og fislete armer, da er høsten fornøyd. Så må vinteren ordne opp, og dekke til de stakkars trærne med tjukk, hvit sminke. Hatet mitt mot høsten kan dateres tilbake til da jeg ble innrullert i norsk skoleverk. Jeg husker med gru alle høstdagene, da jeg påberopte meg diverse sykdommer i frykt for å bli kastet ut i en grøt av tette avløp, gjennomvåte klær og snørrete klassekamerater. Som en følge av dette gikk jeg glipp av mye kunnskap, og det kan jeg takke høsten for. Høsten skal også ha honnør for at den har gjort meg til uhelbredelig ateist når det kommer til å tro på værguder. På toppen av dette har høsten begynt å stadig forsyne seg mer av vinteren sin tid. Så til dere med romslig økonomi og anledning til å reise, skulle det være nok av påskudd til å følge etter trekkfuglene. God tur. Den tunge høsten Høstdepresjon rammer stadig flere, men det finnes noen enkle tips som kan lyse opp hverdagen. MATS LØVSTAD Professor i psykiatri, Fred Holsten, ved universitet i Bergen mener at så mange som av oss blir angrepet av høst- og vinterdepresjoner hvert år. Dette gjelder de som blir rammet hardt, mens omtrent av oss får en mildere form for depresjon, sier han. Faretegn Det er mange tegn som kan tyde på at høstdepresjonen er i anmarsj. Har du mistet interessen for ting du vanligvis liker, sover mye og er like trøtt eller er betraktelig mindre sosial enn vanlig, så kan det være galt fatt. Dersom symptomene varer i mer enn to uker, kan dette tyde på at du er rammet av høstdepresjonen, og ikke bare har noen dårlige dager, forteller Holsten. Lys og varme Den viktigste resepten for å bli kvitt vinterdepresjonen, er å få så mye lys som mulig. Mangelen på dette er hovedårsaken til at hjernen produserer mindre av de signalstoffene som skaper lyst og velvære. Tenn masse lamper og levende lys. Sørg for å komme deg ut i dagslys om morgenen eller i lunsjpausen. D- vitamintilskudd kan også være til god hjelp. Det aller beste er likevel å oppsøke solen dersom man kan. En sydentur kan være en god investering når man er plaget av mørketiden, sier han Vær positiv Trening og sunt kosthold har heller aldri skadet, og det er også forebyggende mot høstdepresjon. Mosjon setter nemlig i gang produksjonen av endorfiner, noe som forebygger nedstemthet. Er du nedstemt, handler det mye om å prøve å fokusere på de positive sidene ved årstiden, og å gjøre morsomme ting. Vær mest mulig i lyset, både utendørs og inne, slår Holsten fast.??? Hvordan er humøret om dagen? Charlotte Hauge Humøret er veldig bra egentlig. Har merka lite til høstdepresjonen foreløpig, det eneste er at jeg sover litt lenger. Daniel Smoge Høsten er faktisk min favorittårstid, så jeg har det bra om dagen. Emilie Valebjørg Jeg har faktisk merka at humøret har sunket litt i det siste på grunn av været. Jeg er fra Oslo, og er ikke vant til så mye regn. Kjell Holby Jeg har det alt for travelt til å bli deprimert. Vi har jo hatt et nydelig høstvær med sola som stadig titter frem, så jeg har det veldig fint.

GULLEGG. Skidag på Bondalseidet

GULLEGG. Skidag på Bondalseidet NA Næravisa Prosjekt InnOvata har fått vokse seg stort uten tilstrekkelige kritiske krefter til å bevare bakkekontakten. Leder, side 2 Russen går for uskyldige rampestreker Voldas avgangsklasser mener

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular:

80 millionar. Næravisa. Prislappen for å ruste opp Volda og Dalsfjord ungdomsskular: NA Næravisa Hvis vi skal forvente gode resultater fra skolesektoren, må vi først og fremst legge grunnleggende forhold til rette. Leiar, side 2 Ballett med vårbris Marihøner, spanske senoritas, ekorn,

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Telefonstorm til Tussa

Telefonstorm til Tussa Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 fredag 04.04.2003 Gratis Kommentar side 2 «Psykiatrien har lenge vært et forsømt felt.» Telefonstorm til Tussa GLØDENDE TELEFONER: 600 sjokkerte og fortvilte

Detaljer

Vil ut av Volda. Savner ølutsalget. Sølv til Ørsta-jente. Låner penger til luksus. I Norge behandler vi høner som verpemaskiner.

Vil ut av Volda. Savner ølutsalget. Sølv til Ørsta-jente. Låner penger til luksus. I Norge behandler vi høner som verpemaskiner. Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 6 fredag 19.3. 2004 Gratis I Norge behandler vi høner som verpemaskiner. Kommentar side 2 Vil ut av Volda TIL EID: Bjørkedal bør høre hjemme i Eid kommune, mener

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 15. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 15. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vervepenger tilbakebetales Vervekampanjen på Hovden Automuseums hjemmeside er kjent ulovlig av Lotteritilsynet. Inntil 200 000 kroner kan nå bli tilbakebetalt til deltakerne. Side 3 Lokalavis

Detaljer

Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av.

Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av. NA Næravisa Høstnurk Aktiviteten er stor ved barselavdelingen på Volda Sykehus. En kvinne har det stille før stormen, en annen har akkurat ridd den av. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 19 onsdag

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland

Nyheter side 6. Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 25/10. Kyllingfilet. 650 g Enhetspris 107,54/kg. Plukk & bland i dag lørdag søndag +9 +7 +8 Grunnlagt 1887 Uke 43 - Nr. 248-122. årgang FREDAG Du skal få høre mye fra Harstad Tore Skoglund tar seg en tur til Harstad, med tv-kamera på slep, for å få hørt en del gode

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER. Livets endestasjon. side 33 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 14 92. ÅRGANG 24. OKTOBER - 6. NOVEMBER Livets endestasjon side 33 LEDER Framtidsrettet gassvedtak INNHOLD Gasskraft har vært den største miljøpolitiske saken i Norge

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer