Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November årgang. Høst i Åstdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November årgang Høst i Åstdalen

2 K L O K K E K L A N G NOVEMBER Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Erik Bratt, vikar: Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 14. desember Frist for innlevering av stoff er 25. november Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Vi presenterer nå et nummer av Klokkeklang med masse fine bilder fra høstens store begivenheter: Årets konfirmanter og konfirmantjubilantene. Konfirmasjon var i min ungdom en stor begivenhet både for konfirmanten og foreldrene. Jeg håper at årets konfirmanter kan tenke tilbake på konfirmanttida med glede og takknemlighet. Jeg ønsker alle til lykke med konfirmasjonen! Det er gledelig at det er stor oppslutning ved konfirmantjubileet. Det er trivelig å treffes igjen etter mange år, og det er også spennende for oss som ikke er jubilanter om vi kjenner igjen den og den på bildene. Også fra denne plassen en takk til de i menighetene som arrangerer alt det praktiske rundt jubileet. For meg er det gledelig med tilbakemeldinger, og jeg takker for disse og for innspill til stoff i bladet. Vi takker for det jevne tilsiget av gaver til drifta av Klokkeklang som gjør det mulig å drive, likedan for den store innsatsen med å distribuere bladet innenbygds. Jeg ønsker dere alle en fortsatt god høst, og lykke til med lesingen! POSTKASSE OG FLYTTING Hvis noen flytter postkassa si så kan det føre til at vedkommende ikke får Klokkeklang. Vi oppfordrer derfor til at flytting blir sagt fra til den/de som kjører ut Klokkeklang på vedkommende rode. Hvis en ikke vet hvem det er, så meld fra til meg eller på vår adresse: Forsidefoto: Anne Berit Riisehagen. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Døden eller livet Av prostiprest Øystein Lied En slektning av meg insistrerte på å få være helt klar når tiden var inne og han skulle dø. Barna hans måtte love å ikke dope ham ned med medikamenter og medisiner, for han ville vite hvordan det var å gå over den siste grense. Selv hadde han sittet ved utallige dødsleier og forsøkt å gi trøst og hjelp. Han hadde arbeidet som sokneprest i over 40 år, men kunne aldri slutte å undre seg over livets inngang og utgang. Han fant mye trøst og styrke i de gamle forbønnene som vi bruker i kirken. Her er noen eksempler: Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Gi oss når vår time kommer, å dø salig bort fra denne verden. Hør vår bønn for dem som strir med døden, fri dem fra motløshet og fortvilelse, styrk dem i lidelsen, og la dem alle få kjenne din nådige hjelp. Fri oss fra en ond og brå død; fri oss fra den evige død, i vår siste time og på dommens dag; miskunn deg over oss o du Guds Lam og gi oss din fred. Frels oss fra det onde. Nå var det hans tur til å be disse bønnene i visshet om sin egen hjelpeløshet og begrensning. Og bønnen hans ble veldig ekte. Livet gikk mot slutten og betydningen av bønnen "frels oss fra det onde" ble til "frels oss gjennom døden". Fra "Solsangen" av Frans av Assisi (NOS 281) synger vi: Takk, gode Gud, for søster Død, den siste hjelper i vår nød. Hun kjører vognen stille frem når det er kveld og vi skal hjem. Det å lære å dø har med tillit til livet å gjøre. Frans som skrev denne sangen, levde et liv i overgivelse til Gud. Tilliten til Hans nærvær var kjernen i alt hans virke. 3

4 Et fundament i livet Av tidligere leder i kirkerådet Nils Tore Andersen Uten tvil har det sterke innslaget av nye landsmenn med en annen religion enn vår egen gjort det mer naturlig for oss nordmenn å snakke om religion og tro. Vi utfordres alle til å fremstå tydeligere med tro og livssyn i et religiøst mangfold. Jeg må nok innrømme at englefjær og enkelte avarter av amerikansk herlighetsteologi sammen med ultrakonservativ bokstavtro kristendom til tider gjør det vanskelig å bekjenne seg til den kristne tro. Det er sannelig ikke alltid lett å være trosfrimodig. Derfor er det gledelig når mennesker står frem med enkle og ærlige trosvitnesbyrd. Avisen Verdens Gang hadde i begynnelsen av februar et interessant portrettintervju med ankermannen gjennom mange år i fjernsynets morgensending "God Morgen Norge" og mange andre programmer, Nils Gunnar Lie. Nå er han tilbake der han begynte for 36 år siden, som nyhetsreporter. Det er sikkert mange grunner til å hylle ham både som journalist, nyhetsreporter og programleder gjennom mange år, men grunnen til at jeg nevner ham her i denne spalten, er en helt annen. Jeg vil takke han for hans ydmyke, men samtidig tydelige tale om eget livssyn. I en tid da man skal være frimodig og åpen om nær sagt alle ting, er det forbausende hvor vanskelig det er for mange av oss å være tydelige på egen tro. Nils Gunnar Lie er i denne sammenheng forbilledlig uten å fremstå som noen påtrengende misjonær. VG's journalist Jon Solås spør Lie om hva troen betyr for ham, og svaret er like enkelt som det er tydelig: "Jeg har i alle fall ikke funnet noe bedre. Verden så kanskje enklere ut da jeg vokste opp, mer svart/hvitt. Men fortsatt er det slik at det kristne budskapet appellerer til meg. I dag er troen min vel så mye preget av spørsmål og undring og håp, som av noe bastante svar jeg en gang hadde. Men den barnlige tilliten har jeg fått beholde; den er et fundament i livet mitt." Jeg tror vi er mange som gjerne kunne gi vår tilslutning til den formuleringen. For en god stund siden satt kona og jeg rundt lunsjbordet og hørte på programmet "På en øde øy". Der var også TV-reporteren Nils Gunnar Lie intervjuobjekt. Han skulle som gjest velge seg ut tre musikkstykker eller sanger som skulle spilles i programmet. Et par klassiske godbiter sto på ønskelisten, men til avslutning ønsket denne kjente TV reporteren at Stein Ove Berg skulle synge: "Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Heller ham enn de skatter som smuldrer i muld. jeg vil heller ha Jesus enn riker og land. Heller ledes hver dag av en naglemerket hand." Årsaken til at Nils Gunnar Lie valgte den sangen var ifølge ham selv at han i den fant verdier som for ham var viktige. På en varsom og fin måte ga han oss som lyttet på radioprogrammet frimodighet til å være tydelige på vårt eget ståsted i tros- og livssynsspørsmål. Filosof Henrik Syse skriver i boken "Noe å tro på" at tro ikke bare er et verb, men også navnet på en tilstand, en dyd, en væremåte. "Tro, håp og kjærlighet" snakker Paulus om, og de tre regnes som de tre høyeste dydene i det kristne univers. Tro er i denne sammenheng en livsinnstilling. Som forfatteren av Hebreerbrevet sier det: Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser"; altså noe som gir sikker innsikt uten at den likevel er sikker, i jordisk og håndgripelig forstand. Der befinner vi oss, i håpet og troen, midt mellom vissheten og usikkerheten. En slik livsinnstilling bør vokte seg vel for å være for absolutt, entydig og skråsikker, for da står den i fare for å miste sin essens som tro. Martin Luther sier at troen er som en ring av fattig materiale og likevel en uendelig verdifull ring, fordi den griper om verdens mest dyrebare perle: Jesus Kristus. Det er ikke vår svake eller sterke tro vi skal løfte frem og hegne om, men troens retning; den korsfestede og oppstandne Jesus. Fra Familien nr.10/2012 Etter ønske fra en av Klokkeklangs eldre lesere. 4

5 Tidens salme «Dei skal gå til den heilage byen» Salmer 1997 nr 145. Tekst: Britt G. Hallquist, oversatt: Pål Sindre. melodi: Egil Hovland Kvart år, fyrste helga i november kjem Allehelgensdagen. Vi minnest dei av våre nære og kjære som har gått bort, og vi minnest dei heilage. I Confessio Augustana heiter det: «Vi lærer at man kan holde frem minnet om helgenene, for at vi skal etterligne deres tro og deres gode gjerninger». Salmer er til god hjelp for oss når vi har bruk for ord som seier noko om livet og om døden i glede og i sorg. Musikk har den egenskapen at den når dit ord ikkje når. Musikk arbeider på andre frekvensar enn tale og ord. Allehelgensdagen er for mange prega av vemod og sorg, men også takksemd og ettertanke. Takksemd kjenner ein på når ein har hatt gode menneske rundt seg, for det dei var og det dei gav. For mange av oss er det i samband med denne dagen også knytt håp, om det livet som ventar oss, om å sjå att våre kjære. Det er håpet denne salma handlar om, å syngja, leika og dansa. Egil Hovland har skrive ein lett og fin melodi, leikande og venleg. Teksta og melodien kler kvarandre. Kari Irene Lien, kantor 2 Dei skal minnast den blømande jorda og dei fagraste sumrane der. Dei skal gløyma det vonde og tunge i ei gama! verd i eit liv som var. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 3 Dei skal møta dei trufaste vener som dei miste på jorda ein gong, og med englar og heilage leika i Guds paradis. Dei skal dansa der. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 4 Dei skal møta den levande Herren, dei skal skoda han slik som han er, og forvandlast i ljos, bli han like. Deira von han var, deira liv han er. Dei skal syngja, syngja, ja, syngja ein ny, jublande song. 5

6 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Rådet hadde møte Følgende er tilført protokollen: Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Hermod Botterud gikk bort i sommer. Han ble minnet med et minutts stillhet. Møtet åpnet med ei salme. Øyvind Sagedal hadde åpningsord med diktlesing. Geir Korslund takket for blomsterhilsen til jubileumsfeiring i sommer. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent Sak 20/2012 Kirkeordning etter 2013 Kirkerådets refleksjonsdokument ble gjennomgått og aktuelle spørsmål ble drøftet. Dette vil bli tatt opp i arbeidsutvalget og rådet på senere møter. Sak 21/2012 Referatsak Rundskriv dep: Oppfølging av kirkeforliket Rundskriv dep: Utvida ramme rentekompensasjonsordninga kirkebygg Rundskriv dep: Høring: Forslag til endring i gravferdsforskrift Fremtid for det nedlagte spiret fra Brev fra RA. Prostisamling ny kirkeordning 5. september. Kirkens møte med grupper eller enkeltpersoner som trenger hjelp og bistand. Bemanningssituasjonen på kirkekontoret. Referatsakene tatt til underretning. Øyer og Tretten kirkelige råd Berit Sundli kirkeverge Beplantning på grav av Geir Korslund I Klokkeklang har vi flere ganger omtalt bestemmelsene om gravminne og beplantning i gjeldende kirkegårdsvedtekter. Høsten 2011 hadde kirkeverge, kirketjener og rådsleder befaring på begge våre kirkegårder for å registrere graver der beplantningen ikke var i samsvar med vedtektene. De som er ansvarlig for disse gravene fikk senere brev fra kirkevergen med anmodning om å gjøre noe med beplantningen så snart som mulig. Ved ny befaring i høst kunne vi konstatere at de fleste hadde ordnet dette i løpet av sommeren. Men vi fant også noen graver der det ennå ikke er ordnet opp i beplantningen. De som er ansvarlig for disse gravstedene vil få et nytt brev med krav om at de påpekte forhold blir rettet. Dersom det ikke skjer innen fastsatt frist, vil kirkegårdsmyndighetene sørge for at de aktuelle tiltak blir utført for festerens regning. Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr Det er mange og viktige oppgaver som pengene skal brukes til. Inger Lise og Hans Kr. Lien 200 Jørgen Nysveen 200 Else Marie Hagaseth 150 NN 200 NN 200 Jens Tande 250 Eli og Reidar Brenna 100 Reidun og Arne Nustad Margrethe Rønningen 200 Sigmund Ihle 200 Olav Johnsgård 200 Astrid og Johan Eriksen 200 Vegard Stalsberg 200 Ingrid Anita Sletten 100 Rigmor Aassveen 200 Jørgine Gasmann 200 Arne Mæhlum 150 Grethe Holen Buhaug 500 Erling Haugen 200 Solveig Eriksen 200 Torgeir Gillebo 250 NN 200 Kari Bjørnhaug 300 Målfrid og Jens Pettersen 200 BIRGER NORDLUND 400 Magne Jørgen Lysbakken 200 Arvid Hopland 300 Olga Solberg Løvlund 300 Reidar og Gunhild Haugen 500 Lars Skaug 300 Eva Gerd Haugen 100 Torgunn Holen Haugen 200 Matti Mageli 200 BREKKE KRISTEN 200 Jørgen Arvid Nordgård 200 Knut Arne Mosveen 200 Tore Kvisberg 200 Alfred Kråbøl 200 Gutorm Aarnes 200 Ruth Kjersti Stenersen 200 Terje Halvor Hansen 300 Trond Linn 200 Bjørg Linløkken 200 Astrid Stubrud 200 Vidar Ødegård 500 Anne Øverhaug 200 Arnold Stalenget 200 M&M Nyfløt 500 Kristian Hagen 200 SUM

7 Prostigudstjeneste I Ringsaker prosti var det 7. oktober felles gudstjeneste for alle soknene i Brøttum kirke. I alt 6 prester og prosten deltok (en av prostiets prester hadde fri og en har permisjon). Ringsaker blad 9. oktober har svær reportasje fra gudstjenesten med følgende overskrift: Prestene strålte etter felles gudstjeneste og presenterte bilde av alle sju, 4 kvinner og tre menn. Foto. Gaute Freng, Ringsaker Blad BLIDE PRESTER! Fra venstre: Lars Erlend Kielland, Ingrid Strand Tandberg, Gerd Th. Christensen, Siri Sunde, Thorbjørn Granerud, Anna Grønvik og Ole Amund Gillebo. Foto: Gaute Freng, Ringsaker blad FELLES MESSE FOR HELE PROSTIET? Den felles gudstjenesten i Ringsaker prosti 7. oktober var tydeligvis vellykket når en ser dette bildet av strålende prester. Jeg har også hørt fra kirkegjengere som virka like blide og fornøyde. Jeg har spurt vår prost, Per Halstein Nielsen, om han kunne tenke seg ei slik gudstjeneste i vårt prosti. Svaret jeg fikk fra han oppfattet jeg som ikke akkurat positivt. Derimot vår egen sokneprest, Øyvind Sagedal, virka veldig positiv da jeg tok dette opp med han. Vel, vel, tiden får vise! 7

8 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Oktober Kirkenytt fra fjern og nær Millionær lurte Frelsesarmeen. Einar Øgrey jobbet som frivillig på Frelsesarmeens velferdskontor i Trondheim. Det ble lukrativt for organisasjonen. Da praktikanten skulle si takk for seg overrakte millionæren en stor sjekk. Øgrey har nemlig tjent en stor formue på netthandel. I et intervju forteller Øgrey at han som praktikant blant annet jobbet med å pakke matposer. Det var så mange hyggelige medarbeidere. Det var likevel spesielt å møte mennesker som trengte mat. For meg var det uvanlig å få fattigdom så tett innpå livet, sier han. På spørsmål om han senere kan tenke seg å arbeide som frivillig sier han at ja det tror han. Opplevelsene i Frelsesarmeen har gitt ham lyst til å fortsette. (Fra Vårt Land ). Nordsjøprester i 30 år I år er det 30 år siden den første presten ble stasjonert i Nordsjøen i regi av Sjømannskirken. Det skjedde i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening, etter initiativ fra de ansatte på plattformene og i oljeselskapene. I dag er det sju prester som jevnlig besøker alle produksjonsinstallasjonene som finnes på norsk sokkel. En av dem er Lillehammerpresten Jon Arne Lund. Nordsjøprestene tilbyr alt fra familierådgiving, sjelsorg og stressmestring. Det er kjærkomment for mange at nordsjøprestene steller istand julegudstjeneste på de aller fleste plattformene i høytiden. Jubileet feiret Nordsjøprestene med jazzkonsert og parade på oljemessen i Stavanger i høst. (Fra Vårt Land ). Misjonærer vender tilbake til Mali Misjonærene i Det norske Misjonsselskap som er stasjonert i Mali, har en tid vært evakuert ut av landet på grunn av politisk uro. Nå vender noen av dem tilbake til Mali. Situasjonen har stabilisert seg noe den siste tiden, selv om det fremdeles er uroligheter nord i landet. Misjonærene vil i den første tiden oppholde seg i hovedstaden Bamako. Urolighetene begynte da deler av hæren til Moammar Gadaffi i Libya, etter revolusjonen vendte tilbake til Mali hvor soldatene egentlig kom fra. De gjorde opprør mot det sittende regime i landet og kastet hele området ut i en dyp krise. Fra Misjonstidende ). Pavens tale oversettes til arabisk Pave Benedikt XVI sin ukentlige tale skal nå oversettes til arabisk. Paven ønsker å strekke ut en hånd til araberlandene og vil at hans ord skal bli forstått av innbyggerne der, sier en talsmann for Vatikanet. Det 85 år gamle overhodet for verdens katolikker taler hver onsdag til pilegrimene som er samlet på Petersplassen i Roma. Det er disse talene som nå skal oversettes. Talene har til nå vært holdt på en rekke europeiske språk men ikke på arabisk. De skal nå oppsummeres av en arabiskkyndig tolk. (Fra Vårt Land ). Kristen gutt torturert og drept i Pakistan. Den torturerte og drepte 14 åringen Samuel Yaquob ble for en tid siden funnet i Punjab i Pakistan. Yacuob hadde vært savnet etter at han forlot hjemmet sitt i den kristne kolonien for å gå til et lokalt marked. Liket ble funnet ille tilredt og med tydelige merker på tortur. Drapet kommer bare dager etter at Rimsha Masih, en 11 år gammel jente med Downs Syndrom ble arrestert. Hun ble anklaget av muslimer i byen Islamabad for å ha brent sider av Koranen for å koke mat. Senere ble det oppdaget at det var en muslimsk prest som hadde lagt de brente koransidene i lommen på jentas kjole for å få noe å anklage henne for. Presten ble omgående arrestert. Disse to tilfellene føyer seg inn i en rekke alvorlige tilfeller av overgrep mot den kristne minoriteten i Pakistan. (Fra Vårt Land ). Starter menighet for rusmisbrukere. I høst fikk folk med rusproblemer sin egen menighet i Bergen. Vi må bare erkjenne at vanlige 8

9 menigheter ikke fanger opp denne gruppen, sier initiativtaker og pastor Audun Hellemann. Den tidligere stiftskapellanen har de siste tre årene arbeidet blant rusavhengige. For to år siden fikk han et kall til å starte en egen menighet for sine spesielle venner. Menigheten har fått navnet Oppstandelseskirken. Navnet har en dobbel betydning. Jesus sto opp fra de døde og han vil reise opp de som ligger nede, sier Hellemann. Menigheten vil holde til i Methodistkirkens lokaler i Bergen. Samlingene vil ha stor plass til lovsang og bønn og med en musikkstil som er kjent fra Evangeliesenteret. (Fra Vårt Land ) MER Litt av hvert Redigert av Ole Johs Gillebo høstvær. Prost, prester og ordfører var tilst ede sammen med vel 100 personer, små og store. Det var bl.a. fløytespill og Singsås skole medvirke... (Fra kirken.no) VIGSLING AV ALTER PÅ LYNGKAMPEN. I forrige nummer av Klokkeklang ble det opplyst at det ville bli søkt Biskopen om å vigsle steinalteret på Lyngkampen (Klokkeklang nr. 5, s.12). Biskopen har nå i brev til soknepresten uttalt at I medhold av tjenesteordning for biskoper 13 godkjenner Hamar biskop vigsling av friluftsalteret på Lyngkampen. KIRKEBYGG I Sel skal kirkebyggene undersøkes nøye med hensyn til skader, går det fram av en notis i GD Det fryktes en del råteskader. Videre heter det i samme notis at det i forbindelse med budsjett for 2013 foreslås lønnsmidler til en fem prosents jobb til å utvikle og vedlikeholde kirkens hjemmeside. ORGELAKSJON I MÅL-I BRUMUNDDAL! I Klokkeklang nr. 4. juni 2012, under Litt av hvert orienterte vi litt om arbeidet med å skaffe nytt orgel i Brumunddal kirke. Orgelet der er omtrent på samme alder som orgelet i Øyer kirke. I Ringsaker Blad kan vi nå lese at orgelaksjonen er i mål. Der har de samlet inn 4 mill. kr. inkl. tilsagn om 1,2 mill kr. i kommunalt tilskudd. Vigsling av stavkirke i Singsås Stavkirka har gitt Singsås et flott kirkested. Vi gratulerer. Kirka er satt opp på dugnad og finansiert og bygd på den måten. Den er en kopi av Haltdalen stavkirke, bare litt mindre. Kirka ble vigslet av biskop Tor Singsaas tirsdag 02. oktober i flott Trosopplæringsreformen i Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for Bevilgningen til reformen foreslås trappet opp med 31,2 millioner kroner, slik at det totale tilskuddet vil være på 234,2 millioner kroner i Dette er den største årlige bevilgningsøkningen siden reformen ble iverksatt i Dette innebærer at langt flere barn og unge nå vil kunne ta del i tilbudet som reformen representerer, sier kirkestatsråd Rigmor Aasrud. Kirkerådet bestemmer hvordan midlene skal fordeles. Menighetene i Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme, i Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme og i Fosen prosti i Nidaros bispedømme, er blant dem som står for tur og vil nyte godt av forslaget til økte bevilgninger. Blir forslaget vedtatt av Stortinget vil Nedre Romerike prosti kunne tilby ca barn mellom 0 og 18 år trosopplæring. I Nordhordland prosti vil om lag barn få et tilbud, mens Fosen prosti kan gi et tilbud til barn. (Pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kiredepartementet) Liturgimyndighet: Behov for rolleavklaring om saksgangen i liturgisaker Bispemøtet drøftet oktober også liturgisaker og pekte på at Bispemøtets rolle i saksbehandling av liturgisaker blir tydeliggjort. Bispemøtet hadde fått oversendt fra Kirkerå- 9

10 det et forslag om liturgi for velsignelse av hus og hjem til læremessig uttalelse. Bispemøtet drøftet om det var behov for en liturgi eller en liturgisk veiledning, men Bispemøtet hadde ikke læremessige innvendinger til at ordningen fastsettes som en liturgi. (Fra kirken.no) Oppmerksomhet om etikk og bioteknologi Biskopenes høstseminar 16. oktober hadde overskriften Retten til barn og handlet om etiske problemstillinger i forbindelse med revisjonen av bioteknologiloven. - Det er ikke etisk forsvarlig å tilrettelegge for at flere barn skal vokse opp uten biologisk tilknytning til mor eller far. Det sa preses i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien på høstseminaret. Bispemøtet vil følge opp arbeidet på dette området på sitt møte i februar (Fra kirken.no) Ber menighetene markere 70-års dagen for jøde-deportasjonen Bispemøtet minner om at kirken sviktet på viktige punkt under andre verdenskrig. I forbindelse med at det i år er 70 år siden deportasjonen av norske jøder under krigen, drøftet Bispemøtet saken «Kirken og jødene». I Bispemøtets uttalelse "Kirkens forhold til jødene under okkupasjonen " heter det blant annet: Den norske kirkes biskoper oktober Kirken forholdt seg taus til Politidepartementets kunngjøring av 20. januar 1942 om at alle jøder i Norge måtte melde seg til politiet for å få en rød «J» i sine legitimasjonspapirer. Det kirkelige lederskap valgte også å tie da Quisling-styret den 12. mars 1942 gjeninnførte forbudet mot jøders adgang til riket i Grunnlovens 2. Bispemøtet ber menighetene om å huske 70-årsdagen for deportasjonen av norske jøder 26. november 1942 når gudstjenestene 25. november 2012 skal gjennomføres. Bispemøtet vil i forkant av denne dato sende ut en tekst som kan benyttes i kunngjøringene og i forbønnen. Bispemøtet ønsker videre at det til Kirkemøtet i 2014 forberedes en sak som inkluderer et oppgjør med Grunnlovens "jødeparagraf". (Fra kirken.no) NRK P1 starter søndagssendingene 3 minutter på sju med Fedrelandssalmen Gud signe vårt dyre fedreland. Dette er en fin og verdig måte å starte søndagssendingene med, noe som sikkert mange setter pris på. For noen år siden ble denne skikken brutt, men da ble det et bastant trykk mot NRKledelsen slik at skikken ble tatt opp igjen. NRKledelsen gjorde rett i å snu! SANGTIMEN I NRK P1 Søndagmorgen mellom 8 og 9 er en fin programpost. Denne er nå inne i sin 19. sesong, og den ledes av Nils Abrahamsen (67). Han har følgende motto: Jeg vil formidle begeistring for vår egenart og avspeile vår nasjonale sangarv for barn og unge. Til hver sangtime er det invitert en gjest som presenterer sanger og salmer som vedkommende gjest har et forhold til. Jeg synes det er en fin start på søndagen å lytte til denne sangtimen. SALMER TIL ALLE TIDER Dette er tittelen på en programpost i NRK-P-1 søndagkveld, en liten halvtime etter kl. 22. Programleder er Helge Gudmundsen (61) Programposten har hatt forskjellige navn, og for noen få år siden gikk den tidligere om kvelden, for mange kanskje vel så riktig, men faktisk ble det flere lyttere da den ble flytta til senere om kvelden, kunne Gudmundsen fortelle meg for et drøyt år siden. 10

11 Bli kjent med Øyer kirke! Nå har du en unik anledning til å bli kjent med Øyer kirke. Søndag 25.november klokken forteller arkitekt Arne Thorsrud om kirkebygget, tekstilkunstneren Borgny Svalastog om kirketekstilene og sogneprest Øyvind Sagedal forteller om symbolikken vi finner i bygget. Kari Lien spiller cembalo. Arne Thorsrud har god kjennskap til kirkebygg. Han er arkitekten bak den nye Seegård kirke i Snertingdal som etter brannen i 1994 nå står fram som et moderne bygg som også ivaretar kirkens gamle tradisjoner fra 1700-tallet. Både Øyer og Tretten kirker er kirkebygg fra tidlig 1700-tall, og Thorsrud vil gi oss godt innblikk i hva som var viktig i bygging av kirkebygg i perioden. Øyer kirke har også både synlig og mindre synlig symbolikk. Imponerende synlig er treskjæringen over kordøren, på prekestolen og over døpefonten. I perioder har deler av utsmykningen vært tatt ned for at interiør måtte tilpasses ulike religiøse åndsretninger. Altertavlen har sin egen historie. Den er gammel og sannsynligvis gjort av samme utskjærer. I følge folketradisjonen er Bjørn Bjørnson Olstad ( ) mesteren for dette. Han var fra Nordigard Olstad skal ha vært den første gudbrandsdøl som skar i akantusstil. Mer om dette får du høre av Øyvind Sagedal som deler sin kunnskap med oss. For noen ganske få år siden, i 2006, ble kirketekstilene fornyet. Dette arbeidet har Borgny Svalastog stått for. Hun har laget kirketekstiler til mange norske kirker, og er en godt etablert kunstner som også har utsmykket flere bygg. Ved siden av bispekåper, Bjørnsonkåpe og utstillinger i inn- og utland, ble hun mye omtalt i forbindelse med utstillingen av glassko, blant annet i Pilegrimsmuseet i Santiago de Compostela i Spania. Og så blir det musikk. Organisten vår, Kari Lien, som gjennom sitt arbeid i sognet har brakt mange konserter med ulike aktører til Øyer kirke og gitt oss mange gode konsertopplevelser gjennom en årrekke, hun tar denne kvelden fram cembaloen, et strengeinstrument også fra perioden Øyer kirke ble bygget. Inngangspengene de går i sin helhet til nytt kirkeorgel! Arr. Øyer kirkeakademi 11

12 ~ a gamle dager ~ Ved å bla i gamle årganger av Klokkeklang kommer en ofte over artikler som er interessante også i vår tid. Nedenstående artikkel stod i Klokkeklang i mars 1963 og er skrevet av lærer Lisbeth Kaldor ( ). Hun var lærer i ca. 30 år ved Jutulstad småskole og Solvang storskole. Hun hadde de siste leveårene sine ved Mesnalien lungesykehus (nå Montebello). Som gammel lærer husker jeg godt blesten om den nye skolen i Mesnalia de første årene jeg var lærer, det var nærmest valfarting til Mesnalia for å se skolen. Dette var akkurat den tida Lisbeth skriver om. Jeg har ved noen anledninger kalt artikkelen hennes Reisebrev fra Mesnalia. Red. Hallo Klokkeklang! Ja, du er en velkommen gjest både i og utenom bygda. Like til U.S.A har du funnet veien til stor glede for øyværinger og tretlinger der. En spesiell takk til sokneprest Høyem som gikk igang med bladet det og var dets leder mens han var i bygda. Så følger en liten epistel fra Mesnalia; Mesnalia er en gren av Ringsaker og ligger omtrent så høgt som en heimseter i Øyer og en ;km. sør for Lillehammer. På veien^ fra byen og hit opp passeres skillemerket mellem Oppland og Hedmark fylke. Mesnalia hører således Hedmark til og bærer preg av det: slakke åser cg nokså flatt. Brei og rolig strekker Mcsnavatnet seg langs hele bygda, i sør-nordøstlig retning så langt øyet rekker. Vest for vatnet ligger Åsmarka og Lismarka. På østsiden av vatnet ligger gårdene, middels srore, velstelte og pene. Omtrent midt i bygda har det også her dannet seg et sentrum. Her er kapellet, skolen, butikker, ungdomssentret og kurstedet. Her deler Lillehammervegen seg i to. Den ene går sørover til Hamar og den andre de 7 km. opp til Sjusjøen. Kapellet som er forholdsvis nytt, ca år, er en tømret korskirke med plass til anslagsvis 200 mennesker. Den ligger fritt og pent til. På kirkegården ligger m. a. Sigrid Undset og hennes sønn og datter begravet. Skolen er ganske ny, moderne og praktisk innredet, men dens ytre er noe for seg. Derfor kunne en gutt som ble spurt om det var skolen, svare: «Den er rar utapå, men pen inni». Og det er jo det det kommer an på. Skolen er firdelt,og der går foruten bygdens barn også barna fra Sjusjøen. Ungdomssentret hadde en beskjeden start. Men så ble den gamle pene garden Vangen' kjøpt, og da varte det ikke lenge før det ble et srørt moderne bygg som kan ta imot opptil 100 gjester. Det er bra søknad, især sommerstid. Vaktmester er ansatt og det holdes i bra stand. Kurstedet ligger litt tilbaketrukket mellem høye bjerker og graner. Der har det stått nå i vel 60 år og mange er de både fra inn- og utland som har gjenvunnet sin helse her. Kursledet har plass til mellem pasienter. Belegget varierer noe fra tid til annen. Pasientene kommer fra alle kanter av landet. Ja fra utlandet også. Når det gjelder oppholdet her er der nok bare en mening: Bedre sted kan en ikke komme til. Det er god pleie, takket være søstrene og betjeningen forøvrig og så maten da! Den er helt prima. Omgangstonen i den noe «brogede» forsamling er lett og hyggelig. På underholdning mangler det heller ikke. Det er radio og fjernsyn, aviser og bøker. Til min store glede fikk jeg i hende en bok fra Øyer skrevet av Oluf Turtumøygard. Boken er vel nærmest for barn, men den har også adresse til foreldre og foresatte. Den er lettlest og ikke uten humor og gir et bilde av barnas lek for en år tilbake. Men tag og les! Det har vært noe bråk her nå en tid. Huset skal gjøres tryggere for brannfare. Har huset meget å si, har ledelsen det ikke mindre, og her er vi så heldige å ha overlege Rogstad, som leder det hele med sikker og trygg hånd sammen med sin dyktige assistent, dr. Ellingsen. Lisbet Kaldor 12

13 Solvang skole, skoleåret Foran fra venstre: Ester Lognseth,Kristine Stubrud, Synnøve fra Øygarda, Mildrid Nordli, Helene Ophus, Johanne Kaldor, Nina Løken, Johan Andersstuen, Kaspar Torgersen, Sverre Andersstuen. 2.rekke: Marit Berg, Johanne Andersgård, Kristine Stensrud, Helene Jutulstad, Ågot Stubrud, Lisbeth Ensbybakken, Sigrid Solberg, Marit Grimsrud, Agnethe Dokken, Ingeborg Iversen, Ole Kjølgård. 3.rekke: Lisbeth Kaldor(lærerinne), Kristine Klokkerstugun(Nordheim), Kamilla Bagstad, Ågot Rugsveen, Magda Iversen, Anna Jevnehagen, Ludvig Wilhelmsen,Oskar Riseng, Martin Bjørli, Ola Moe, Albert Wedum, Trygve Iversen, Olaf Nestingen, Asbjørn Jordbakken. Lærerer bak: Johs.Musdalslien og Laurits Skjelkvale Bildet er utlånt av Ole Gunnar Austvik. Navnene er skrevet på av hans mor, Johanne Austvik, f. Kaldor.i godt voksen alder En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt. Irsk ordtak 13

14 Aktiviteter på Bakketun GYM Hver onsdag kl har vi gym med Silja. SYNG MED OSS Øyer og Tretten historielag arrangerer sangstund torsdag 8. november kl Alle som er glade i å synge ønskes velkommen. Jens G. Petersen akkompagnerer. VIDARHEIM Elever fra Vidarheim kommer og synger og underholder for oss. Ca hver 6. uke. SENIORKOR Hver fredag kl , kommer vi sammen og synger kjente norske sanger. Koret ledes og dirigeres av Paula Strand, sangpedagog i Øyer kulturskole. Etter øvelsen er det kaffe. Er du glad i å synge og er over 60 år, så møt opp! FORMIDDAGSTREFF Torsdag 29. november: Veien til medaljene, ved Erling Jevne Formiddagstreffene begynner som vanlig kl.11. Det serveres kaffe og hjemmebakte kaker. Alle ønskes hjertelig velkommen! Hilsen Diakoniutvalget Vel møtt på Bakketun til underholdning og sosialt samvær! Bakketuns Venner takker hjertelig for minnegaven ved Knut Longnseths begravelse Med vennlig hilsen Bakketuns Venner. Takk fra Bakketun Vi på Bakketun vil gjerne takke Diakoniutvalget for tre fine hengeampler som vi pyntet med ute i sommer! Hilsen Grethe L. Lien Julegrantenning og gudstjeneste på Bakketun søndag 2. desember kl søndag i advent kl inviteres du til å være med å tenne julegrana i Livets park på Bakketun. Kaffe og kaker serveres etterpå inne på Bakketun, og det blir sang-/ og musikkinnslag. Kl.17.00: Gudstjeneste v/øyvind Sagedal og Kari Irene Lien ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Arr: Tunfaret vel og Diakoniutvalget 14

15 Julemesse på Tabernaklet Tradisjonen tro arrangerer Øyer pinsemenighet julemesse/misjonsmesse 1.adventshelg. Formålet med denne julemessa er å samle inn penger til arbeid som Øyer pinsemenighet driver i Kenya og Sør-Afrika. Øyer har sine egne misjonærer som er drivkraften bak dette viktige arbeidet i Afrika. Margrete og Svein Nystrøm har i mange, mange år vært i Kenya og arbeidet blant gatebarn, de er fortsatt engasjert i dette arbeidet, selv om de til daglig er å finne i Øyer nå. Elin Nordby er i Sør-Afrika og jobber med barn som er rammet av aids, mange er foreldreløse og stor fattigdom. Øyer pinsemenighet har loddsalg med mange flotte gevinster, som er gitt av bedrifter og enkeltpersoner i Øyer. Mange flinke husmødre baker småkaker som selges på lørdag og barna har lynlotteri på fredag. Alle inntekter går uavkorta til disse to prosjektene. Sist år samla vi inn vel kr. Håper på et like godt resultat i 2012, så vi kan hjelpe mange barn og unge som slettes ikke har det så godt som våre barn og unge har det. Denne helga får vi besøk av Toril og Guttorm Skjeggestad, som har vært misjonærer i Kenya og Kongo. De vil dele erfaringer og opplevelser fra sine mange turer til Afrika. Mange lokale vil delta med sang. Program: Fredag: Kl Lørdag: kl Kl Ca kl Kl Søndag kl Familiemøte. Andakt, misjonsinformasjon, mye sang, lek, kaffesalg og loddsalg. Lynlotteri. Samling. «Fortelling» fra Afrika, andakt, sang og salg av vaffel og kaffe. Rett etter denne samlinga blir det salg av småkaker, så kan du slippe å bake sjøl. Hjertelotteri (Åresalg) Juleverksted for små og store barn. Salg av pølser Møte. Andakt, misjonsinformasjon, sang, kaker og kaffe. Rett etter møtet blir det trekning av lotteriet. Møte. Tale, misjonsinformasjon og sang. KONFIRMASJONER 2013 OG Tretten kirke 15. september 14. september Øyer kirke 22. september 21. september 15

16 Årets konfirmanter i Øyer 1. rekke fra venstre: Kristin Heyerdal Lillerandklev, Thale Dalbu, Ane Botheim, Dina Bratt, sokneprest Øyvind Sagedal, Jenny Sofie Edvardsen Sagstuen, Anja Bjørnhaug, Sunniva Mathiesen, Yngvild Løken. 2. rekke fra venstre: Fabian Wiker Lyseng, Simen Løken, Sara Skjåvik, Idun Bakken, Lisa Roverud Rusten. Ragnhild Madsbakken Bryhn, Ann-Catrin Engen, Kristine Danielsen, Helene Bjerke Haugen, Joakim Bratt, Espen Lyngved Stenen, Adrian Riise. 3. rekke fra venstre: Jens Aarbakke Johnsen, Marius Enger, Mats Mevik Engevold, Vegard Thorvaldsen, Fredrik Brenne Karlsson, Håvard Svingen, Bjørnar Opsahlhaugen, Kristian Gråberg, Ulrik Klophaugen, Cato-Adré Ellingsen. Foto: Fotograf Lind. 16

17 Årets konfirmanter på Tretten 1. rekke fra venstre: Ella Stalenget, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Malin Hennie Dahle, Emilie Berntzen, sokneprest Øyvind Sagedal, Malin Moen Klævahaugen, Lill Tove Austgarden, Karen Johanne Olstad Aspelund, Synne Asdøl Midtmageli. 2. rekke fra venstre: Stian Rognstad, Borghild Granheim Herfindal, Mildrid Bjørnstad, Christian Sørlundsengen, Erik Midtvold Mæhlum, Erik Vasrud, Jon Vegard Brendløkken, Mari Kristiansen, Isa Johanne Moen, Håvard Rundtom. 3. rekke fra venstre: Kennet Onsum Midtlien, Hans Arnekleiv, Kristoffer Nilsen, Vegard Høibakken Kroken, Edvard Granum, Lars Moen, Eigil Hjelmstad, Anders Høibakken, Vegard Holmstedt Moe. Foto: Fotograf Lind. 17

18 Konfirmantjubileum 30.9 og Det var konfirmantjubileum i Tretten kirke og i Øyer kirke Etter gudstjenestene var det for Tretten sitt vedkommende samling på Glomstad, og i Øyer på Nermo. Det var konfirmantutvalget som stod for den praktiske gjennomføringen. Håkon Madslien fotograferte jubilantene. Konfirmantene på Tretten Konfirmanter på Tretten Kåre Hansen Iver Vangen Odd Sagmoen Torger Nordgård Ivar Pålsrud Sverre Langsveen Tormod Formo Lars Skogheim Egil Fossheim Karsten Fossheim Hjalmar Nerdjordet Oddvar Øyvind Aassveen Olav Øystein Strangstadstuen Johan Kråbøl Halvor (Magne) Strangstad Karsten Asbjørn (Asgeir) Hagebakken Alf Hagen Jens Vikmoen Fredin Halsten Ivar Ødegård Aud Eldrid Hanstad f. Klæva Oddbjørg Bleka Laura Skar f. Brodalen Ingrid Solberg Sigrid Rogndalsven Rikka Tobine Formo Ragna Granskogen Liv Brobakken Julie Galtrud Jorunn Bjørnstad Konfirmanter på Tretten Andreas Smith-Erichsen Bjørn Hagen Hans Kristian Johnsen Inge Olav Gonstad Knut Berg Kristian Lilleespe Kristian Sylthaugen Magnus Romundgard Ola Jo Botterud Ola Andreas Sandvik Ole Hagebakken Ole Arne Reiersen Per Moen Ragnar Granheim Reidar Brudal Reidar Moe Sigurd Simengård Sverre Torbjørn Nordgård Anna Marie Bakkestuen Anny Stalsberg Asbjørg Margrete Bjørnstadjordet Aud Oddveig Grønsleth f. Linløkkejordet Bjørg Granheim Edel Margrete Nyberg Eva Skogheim Eva Gerd Haugen f. Sørlie Gerd Inger Rye f. Olsen Haldis Rønning Hanna Holmen Inger Granli Inge Johanne Landgard Kari Jorun Smedsrud f. Solberg Klara Ethel Hagebakken Margit Kraabøl Olga Flåtåmo Oddrun Strangstadstuen Solveig Kraabøl Solveig Nygård Konfirmanter på Tretten Bjørn Mæhlum Asgeir Flatemo Erik Johan Mellemberg Atle Birger Formo Knut Hekneby Per Stalsberg Kåre Kråbøl Kjell Martin Klævahaugen Bjørn Hjelmstad Anders Prestegården Arne Skaug Sten Dagfinn Rindal Jørgen Bjørklund Johannes Lilleespe Håkon Karstein Tande Inge Margido Selmo John Ivar Granheim Hallvard Fonstad Knut Erik Kjorstad Sverre Bjørnstad Jon Olav Romundgård Dagfinn Johnsgård Trond Toft Eriksen Svein Kolbjørn Selmo Gunnar Stubberud Liv Marit Floberghagen Sonja Aud Walle Tove Wenche Tjernsli Adolfsson Laila Hjelmstadstuen Inger Marie Skogli Jorunn Margrethe Stalenget Gunvor Mosveen Karin Fossheim Liv Johanne Rugsveen Marie Kjelfrid Landgård Eva Haugen Jorun Sandbakken Bodil Karin Fossdal Ruud Aud Rigmor Løvstad f. Skjelhaugen Anne Lise Musdalslien Marit Synnøve Gonstad 18

19 50 års konfirmanter på Tretten Foran fv.: Erik Johan Mellemberg, Eva Andresen f. Haugen, Liv Marit Solberg F. FLoberghagen, Tove Wenche Tjernsli Adolfsson, Marie Kjelfrid Landgård, Laila Borgen f. Hjelmstadstuen, Jorun Sandbakken Fossum, Aud Rigmor Løvstad f. Skjelhaugen, Bodil Karin Fossdal Ruud og Jon Olav Romundgård. Bakerste rekke: Johannes Lilleespe, Håkon Karstein Tande, Bjørn Mæhlum, Arne Skaug, John Ivar Granheim, Kjell Martin Klævahaugen, Trond Toft Eriksen, Per Stalsberg, Bjørn Hjelmstad og Sverre Bjørnstad. 60 års konfirmanter på Tretten Foran fv.: Kristian Midtmageli, Asbjørg M. Vedum f. Bjørstadjordet, Eva Linnerud f. Skogheim, Olga Flåtåmo, Hanna Hjelmstad f. Holmen, Edel M. Aamli f. Nyberg, Anna M. Roen f. Bakkestuen, Eva G. Haugen f. Sørlie og Solveig Bækkeslåtten f. Nygård. Bakerst fv.: Klara E. Heimkollen f. Hagebakken, Andreas Smith-Erichsen og Reidar Moe. 70 års konfirmanter på Tretten Fra v.: Torger Nordgård, Karsten Hagebakken, Johan Krabøl og Olav Øystein Strangstadstuen. 19

20 Konfirmantene i Øyer Konfirmanter i Øyer Konfirmanter i Øyer Harald Torgersen Jørgen Rugløkken Sigmund Ihle Leif Løken Sevald Kolbjørn Olafsen Arne Sletten Arne Pettersen Langløkken Torstein Dalbu Magne Solheim Ørvin Kvam Einar Fossum Osvald Midtli Marit Nordheim Randi Strangstad Otelie Bryhn Oddrun Kristine Nerbu Helga Hageløkken Asta Sveen Gunvor Løken Marie Høgberg Rutt Nordberg Johanne Hov Gerd Bratt Marie Edun Bersås f. Kjosstuen Konfirmanter i Øyer Arne Jahr Arne Sigmund Løken Albert Sagen Birger Stenen Edvin Bergset Johannes Lysbakken Johannes Svegården John Nermo Kristian Finborud Kaare Velle Høyem Leif Dal Odvar Thompson Olaf Andersgård Olaf Kjenslie Olav Klophaugen Ole Enger Anna Teige Bjørg Irene Lundbye f. Høistad Borghild Aasland Eldrid Ruth Mælum f. Lien Eva Aronsveen Rangsæter Gunvor Thompson Helga Ragnhild Kruke f. Lie Ingerid Langvik Kari Magnhild Turtumøygard Liv Olga Holm f. Sagen Margot Riseng Marit Løken Mary Bueie Solveig Opheim Konfirmanter på Tretten Arne Ødegård Harald Myhren Aksel Hagen Arvid Trøsken Oddmund Rustbakken Odd Høvren Bjørn Håvard Lånke Egil Rindal Arne Finn Brekke Arne Mæhlum Reidar Ullebø Odd Larsen Terje Bræin Odd Kummen Simen Ensby Edvin Lundgård Jon Løkken Arne Haugen Torfinn Kummen Arne Stubrud Ørnulf Ødegård Lars Erik Løken Paul Rusten Agnar Gillebo Liv Torild Nylund Aud Jorun Mælum f. Lie Kari Ødegård Else Brynhild Riseng Åshild Lusæter Else Kristine Torgersen Torill Moheim Aud Bodil Opjordsmoen Marit Lise Dokken f. Trætengen Randi Dokken Ingrid Buenget Bjørg Margrethe Ringen f. Dahl Eva Langvik Margit Ingebjørg Nymoen f. Steinsli Randi Tellander Reidun Romfog Marit Thorsrud Berit Ensbybakken Hanne Karin Stener f. Klophaugen Rutt Jorun Dokken 20

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Mona Barne & ungd. 2636 Øyer 61 26 81 00 918 36 180 Jonas Aassveen Stavsvn. 24 2635 Tretten 61 27 66 04

Mona Barne & ungd. 2636 Øyer 61 26 81 00 918 36 180 Jonas Aassveen Stavsvn. 24 2635 Tretten 61 27 66 04 Øyer/Tretten Bygdeungdomslag 2636 Øyer UTILSTREKKELIG ADRESSE «@lpha» Nettkafe Øyer kommune Ungdommens Røde Kors Babysang (regi av Frelsesarmeen) Klubben (1.-4.trinn) (regi av Norsk Luthersk Misjonssamband)

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer