Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre."

Transkript

1 Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

2 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er siste år med IA-avtalen Samtaler er allerede i gang på hvordan dette gode samarbeidet skal videreføres. Det er også i år 5. gang vi inviterer til BegeistRinger og et lite jubileum. Vi er klar over den vanskelige og krevende situasjonen mange opplever i disse tider. Det er kanskje nå, mer en noensinne, viktig med motivasjon og inspirasjon for å møte de utfordringene vi står oppe i på en god måte. Derfor ønsker vi nok en gang velkommen til en dag full av begeistring under mottoet: Vi trenger deg det er bruk for deg! Ta med så mange som mulig fra arbeidsplassen din og la onsdag 3. juni 2009 bli en dag hvor dere lar dere begeistre. Få inspirasjon til å tenke «de utenkte tanker» og finne frem til de gode ideene dere sette ut i livet i en krevende tid. Dette blir nok en gang en dag fylt av humor, fantasi, mot og litt galskap. Velkommen! Intensjonsavtalen om Et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober IA-avtalen er etter dette forlenget og gjelder foreløpig ut Tidlig i 2002 ble Koordineringsgruppen for Et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold med meg som leder, etablert. Andre medlemmer var KS i Vestfold, LO i Vestfold, Fylkestrygdekontoret og NHO Vestfold. Koordineringsgruppen for Et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold består nå av: NHO Vestfold, Einar Røsås, LO i Vestfold, Per-Kristian Finstad KS i Vestfold, Nils Henning Hontvedt NAV Vestfold, Toril Aas NAV Arbeidslivssenter, Willy Wilhelmsen NHO Vestfold, Jon Grimsgaard, sekretær Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmann Mona Røkke, leder Vi ser frem til å møte dere! Mona Røkke, leder for Koordineringsgruppen

3 3 BegeistRinger i en krevende tid Vi startet med BegeistRinger for å vise frem at det faktisk skjer mye positivt og flott i norsk arbeidsliv. Vi vurderte nøye om det var riktig å arrangere BegeistRinger i en for mange tøff og vanskelig tid. Vi kom frem til at det i de vanskelige tidene som mange opplever nå, kanskje mer en noensinne er viktig å beholde troen på at ting blir bedre. Da trenger man inspirasjon og motivasjon. Derfor arrangerer vi BegeistRinger også i 2009! Det er mange mennesker som gjør mye for at andre skal ha det godt på jobben. Men arbeidsglede må komme innenfra hos hver enkelt av oss. Det er ofte lett å peke på alle andre som forklaring på at en selv ikke har det bra. Vi ønsker å vise at det er mange der ute som gjør mye for andre. Vi har de siste fire årene årlig kåret 50 begeistrere hvert år, og har blitt imponert over begrunnelsene som kollegaer og ledere gir for at nettopp denne personen skal opp på scenen og hylles som en begeistrer! Utdelingen av begeistringene er etter vår mening dagens høydepunkt! BegeistRinger - en happening? Kritikerne sier at BegeistRinger og andre Inspirasjonskonferanser kun blir en happening og ikke er verd å bruke tid og penger på. Og det er helt riktig dersom man reiser på konferansen med nettopp det for øyet! Da blir det bare en hyggelig happening. Når det er sagt, kan det hende at det i seg selv også har en verdi i en travel og krevende hverdag Vi har, med mange andre, erfart at du blir ikke i bedre form av å kjøpe medlemskort på helsestudio. Du må faktisk trene og jobbe. Da, blir du i bedre form. Vårt mål med BegeistRinger er å tilrettelegge et arrangement som en arena for at dere kan bruke den til noe positivt. Sammen! Og vi kan nevne at det kommer mange fra hver arbeidsplass. I snitt over 8 personer. Det er bra! Sett denne dagen inn i en sammenheng. La det være sommeravslutningen, ha begeistringsmøter på jobben etterpå. Stimuler til å få frem de gode ideer og gjennomfør de! La kreativiteten og galskapen på konferansen sette i gang gode prosesser på din arbeidsplass! Da, kan BegeistRinger bli noe langt mer enn kun en happening. Men det må hver av dere ta ansvar for selv. Vi skal legge til rette og prøve så godt vi kan å sette sammen en spennende dag så må dere hver i sær benytte denne muligheten! Sett av onsdag 3. juni i kalenderen allerede. Gå inn på og se mer.og meld dere på vi har ikke mer enn plasser... En begeistret hilsen fra prosjektlederne Jon Grimsgaard Dag Hunskaar

4 4 Statsministeren om sykefravær, arbeidsmiljø og forebygging Du har lagt stor vekt på hvor viktig det er å redusere sykefraværet, hvorfor? Fordi lavt sykefravær er et tegn på at mennesker trives i jobben sin. Det er viktig i seg selv fordi det å ha det bra på jobb er en del av det å ha en god tilværelse. Så har dette også en samfunnsside. Utgiftene til sykefravær anslås i nasjonalbudsjettet for 2009 til 28, 6 milliarder kroner. Like viktig er det at vi trenger arbeidsinnsatsen. Lavt sykefravær er viktig for den enkelte arbeider, arbeidsplass og for samfunnet for øvrig. Vi har arbeid til alle som vår viktigste sak. Nå med finanskrisen er det en av våre største oppgaver å ta vare på arbeidsplasser og å opprette nye der gamle forsvinner. Men midt oppe i dette er jeg opptatt av at vi ikke glemmer det viktige arbeidet for inkluderende arbeidsliv og innsats for lavere sykefravær. Hva kan hver enkelt av oss bidra med i dette arbeidet? (arbeidslivet er ikke en dans på roser) Jeg tror vi kan få til mye gjennom gode arbeidsmiljøer og forebygging. Trivsel og trygghet på jobben er viktig. Arbeidsplassen kan også legge til rette gjennom tilbud om røykeslutt, trening eller andre ting som gjør at folk er i bedre form. Arbeidsgiver bør også ta et ansvar for å tilpasse oppgavene slik at arbeidsbelastningen ikke gjør folk syke. Men noen vil bli syke, uansett hvor hyggelig det er på jobb eller hvor godt tilrettelagt det er. Da er det viktig med innsats som gjør at folk raskt kan komme tilbake på jobb igjen. Så har jeg også stor tro på lokale initiativ mellom aktørene i arbeidslivet, slik dere har iverksatt i Vestfold. Hva gjør regjeringen for å gjøre det lettere å gå i arbeid selv om formen ikke er helt topp? Vi er opptatt av at man har fokus på hva en som er syk og sykemeldt kan bidra med. For ofte ser vi på hva folk ikke kan, ikke hva de faktisk kan. Derfor er ordningen med aktiv sykemelding et viktig verktøy slik at man kan jobbe noe selv om man ikke føler seg helt i toppform. Det er viktig at vi har en skikkelig oppfølgning av de som er sykemeldte, både sykefraværsoppfølgningen fra arbeidsgiver og NAV-kontorene kan bli bedre. Det er satt av 650 millioner kroner til disposisjon til tilskuddordninger til helse og rehabilitering som nettopp skal bidra til at folk kommer raskt tilbake. Det er også viktig at de som er syke får riktig behandling slik at de enten kan komme tilbake i jobb eller at de får muligheten til å omskolere seg til annet arbeid hvis det er et alternativ. Hvorfor er det så viktig å jobbe for å få flere i arbeid og sørge for at færre ender opp på stønad? Det er viktig for fellesskapet at mange er i arbeid og viktig for den enkelte. Jeg tror vi aldri kan undervurdere viktigheten av å kunne si jeg skal på jobben, å være en del av et arbeidsmiljø, ha yrkesstolthet og få brukt sine arbeidsevner. Menneskers vilje og evne til å arbeide er hele grunnlaget for velferd. Ingenting fordeler så bra. Ingenting sprer velstand, personlig utvikling og selvstendighet som arbeid og mulighet til å forsørge seg selv. Derfor er vi opptatt av å få folk i jobb, av og innsats for å få ned sykefravær. I løpet av vår regjeringsperiode har vi halvert ledigheten og det har aldri vært flere i jobb i Norge enn i denne perioden. Finanskrisen vil prege arbeidslivet framover, men jeg håper at vi gjennom aktiv innsats fra staten og tett samarbeid med næringslivet skal komme oss gjennom dette på en måte der vi evner å trygge arbeidsplasser og skape nye. Har regjeringen nye grep på gang for å bekjempe utenforskap/ fattigdom? Det finnes mange ulike årsaker til at folk sliter økonomisk, men den viktigste av dem er at de er utenfor arbeidslivet. Derfor er vårt viktigste virkemiddel mot fattigdom å få folk i jobb. Et sentralt tiltak er kvalifiseringsprogrammet som er rette mot langtids sosialhjelpsmottakere. Denne satsingen skal vi fortsette med. Kvalifiseringsprogrammet betyr mye for den enkelte som deltar, men har også innvirkning på menneskene rundt. Når en mor eller far får muligheten til å jobbe og tjene penger er dette viktig også for barna da vi ser at barn av fattige ofte blir fattige selv. I tillegg til å satse på å få folk i jobb har vi blant annet økt sosialhjelpssatsene og bostøtten. Selv om hovedmålet er å få folk i jobb må vi også ha verdige ordninger for de som ikke kan delta i arbeidslivet. Til slutt; Hva gjør statsministeren selv for å holde koken i en krevende hverdag? Jeg er opptatt av at vi har et arbeidsmiljø der vi beholder humøret. Når vi står midt i krevende saker er det viktig å kunne le innimellom og bevare galgenhumoren. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere er viktig for meg. Så er jeg samtidig opptatt av å få ordentlige pauser, finne tid til å trene og være ute eller å ha tid med familien min. Det er avgjørende for meg for å hente energi til arbeidsdager som er ganske tette og utfordrende.

5 5 NAV jobber for nærvær og aktivitet! Tiden for årets begeistringskonferanse nærmer seg. En viktig begivenhet for mange mennesker. I år har arrangementet 5 års jubileum. Hvorfor fenger og fasinere dette seminaret like mye år etter år? Spørsmålet går til fylkesdirektøren i NAV, Trine Heibø Holm. - Arrangementet gir innsikt, inspirasjon og en følelse av delaktighet. Det handler om samvær, latter og glede. Og viktigst av alt, NAV og partene i arbeidslivet, setter viktige temaer på dagsorden. Får vist arbeidstakere, arbeidsgivere og beslutningstakere hvor fokus er og at samarbeid gir gode resultater. Temaer som blir brakt på banen i år er Vi trenger deg og Vi har bruk for deg. Hvilke tanker har du om dette? - Noe av det viktigste med NAV reformen er å få flere i arbeid og aktivitet. Et slik mål er naturlig nok basert på ulike behov og interesser. Kort sagt, og veldig enkelt forklart, er det slik at nasjonen trenger arbeidskraft både på kort og på lang sikt, samtidig er det slik at mennesker både trenger (og det er det vitenskaplig belegg for) og har positive gevinster av å være i aktivitet. - Tross dystre usikter med stigende ledighet vet vi at det fremover vil være behov for arbeidskraft både i kommunesektoren og i det private næringsliv. Vi som bor i et lite land med knapphet på menneskelig kapital må tenke langsiktig. Situasjonen i dag er at for mange mennesker havner utenfor arbeidslivet. Det skaper problemer for samfunnet og for den enkelte. NAV er en arbeids- og velferdsetat, som skal sikre økonomiske ytelser til de som ikke kan være i jobb og som skal jobbe forbebyggende. Vi skal bidra til at færre ender opp med en uførestønad eller tar ut AFP for tidlig. Som en av flere viktige aktører må NAV synliggjøre behovet for fremtidig arbeidskraft og bidra til at virksomhetene legger til rette for at folk velger fortsatt yrkeskarriere. Men, hva kan NAV bidra med for å få flere i arbeid og aktivitet? NAV har mange gode tiltak for ulike grupper. Skal jeg trekke frem et veldig godt tiltak som er i fokus må det bli Aksjon sykefravær. Sykefraværet er foruroligende høyt dagsverk går tapt hver dag, det koster arbeidsgiverne i fylket ca kr mill daglig. NAV refunderte 30 millioner kr i sykepenger i Samtidig vet vi at 40 prosent av de som er helt borte fra jobb i mer enn 8 uker ikke kommer tilbake til jobben. Vi vet at 20 prosent av sykefraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Dette er harde fakta som vi ikke kan sitte stille å se på. Derfor har vi sammen med lokale næringsorganisasjoner, NHO og LO arrangert en rekke møter for og med næringslivet i bykommunene. Oppmøte har vært stort, oppvåkningen blant tilhørerne enda større. Husk, det er snakk om tapte ressurser, forsinkede leveringer, medmennesker som må vente m.m. Mange er interessert i hva vi kan gjøre med dette. - Svaret er enkelt nok. Det handler om kunnskap, om holdningsarbeid, om informasjonsspredning, om læring og om å ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelig for alle IA bedrifter. Mange bedrifter i Vestfold har klart redusere sykefravær betraktelig. Disse blir nå brukt som mentorer i arbeidet for å redusere sykefraværet hos de arbeidsgiverne som sliter. Ved å jobbe på denne måten viser vi i fellesskap at vi har bruk for deg og av vi trenger deg og din kompetanse i arbeidslivet.

6 6 Prosjektet Ring for Muligheter Prosjektet Ring for muligheter prøver ut en modell som raskt kan tas i bruk overfor personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Resultatet kan bli at arbeidstakeren kan fortsette å være i arbeid enten hos en ny eller nåværende arbeidsgiver i stedet for trygd. Virksomhetene vil på sin side få mulighet til å prøve ut arbeidstakere fra andre virksomheter som i enkelte tilfeller kan resultere i rekruttering. Partene i arbeidslivet har tatt initiativ til en bedriftsring som gjensidig åpner for nye IA-plasser. NAV Vestfold, NHO, LO og KS har i en tid jobbet med å få etablert en slik samarbeidsring av IA-bedrifter i Vestfold der nye muligheter for langtidssyke eller ofte sykemeldte er et hovedfokus. Modellen er slik at deltakerne i ringen stiller utprøvingsplasser til disposisjon for at arbeidstakere med redusert funksjonsevne i forhold til egen arbeidsplass kan få prøvet ut sine muligheter i en annen bedrift, i et annet miljø og med andre oppgaver. I praksis betyr det at man forplikter seg til å stille IA-plasser til disposisjon for prosjektet, samtidig som dørene åpnes for at de andre bedriftene kan stille opp med tilsvarende. Et viktig element i denne ringen er at man opprettholder alle rettigheter og ytelser opparbeidet fra sin opprinnelige arbeidsplass mens utprøvingen pågår. Ring for muligheter er et vinn-vinn tilbud til bedrifter og medarbeidere. Partene i arbeidslivet har lagt ned mye optimisme og prestisje i å få dette prosjektet på lufta og endelig er mulighetene på plass i Ring for Muligheter. Ring for muligheter er en lavterskel aktivitet, der målet er å gjøre de riktige tingene så tidlig som mulig. NAV er den aktive samarbeidspartneren i Ring for Muligheter og hele NAV trekkes inn i samarbeidet. Virksomhetene er i fokus for oppmerksomheten, og det er ute i virksomhetene at mulighetene finnes. Det er der ute arbeidsplassene skal utvikles og formeres. Følgende virksomheter har nå meldt seg inn i Ring for muligheter: Nortura Eggprodukter, Re Nortura, Tønsberg Bakers Sem, Tønsberg Skanska, Tønsberg Denja, Larvik Ringnes Farris, Larvik Disse 6 bedriftene omfatter over arbeidsplasser. Ta kontakt: Prosjektleder: Jon Grimsgaard , Prosjektet Ring for Muligheter skal bidra til å gjøre de rette tingene raskere og er en ring av bedrifter. Når en arbeidstaker står i fare for å falle ut ved sykdom og det ikke finnes løsninger på egen arbeidsplass, utveksler de ansatte. Ring oss for muligheter! Jon Grimsgaard , Prosjektet finansieres av NHOs Arbeidsmiljøfond

7 7 Påmelding på web: Pris: kun 420,- pr person t.o.m. fredag 24. april. Etter dette: 465,- pr person Påmeldingsfrist: Fredag 15. mai Arrangementet inkluderer: Et rikt idétilfang og utenkte tanker Fri og høylytt latter Et enkelt begeistringsmåltid Vær tidlig ute, kun begrenset antall plasser! Møt opp i god tid! Spørsmål vedrørende arrangementet: eller

8 8 - Litt om tanketennerne BegeistRingsleder «Nytt på Nytt»-generalen Jon Almaas er Begeistringsleder også i år. Han besitter profesjonell og velkjent kompetanse, som den store introduksjonens mester han er. Hans verbale spissfindigheter har en elegant innpakning. La deg inspirere av en av Norges beste programledere! R t s i e g e B fr Fylkesmann Mona Røkke leder Koordineringsgruppen for et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold som består av NHO og LO i Vestfold, KS i Vestfold, NAV i Vestfold. Koordineringsgruppen er vertskap for denne dagen! BegeistRingsboller Røshnes Jazzband BegeistRingsvelkom Fylkesmann Mona R Dagens BegeistRin Jon Almås Statsministeren tale Jens Stoltenberg Utdeling av Begeist Årets Begeistrer 2 Statsministeren deler IA-avtalen løper ut 2 Roar Roar Flåthen Flåthen // Finn FinnBB Det er i motbakke Erik Myggen Mykla Individualism in a c - Who can herd the Dr. Thierry Dupont, G Pause med bespisn Eg er god nok!!! Eddi Eidsvåg, Pøbelp Kunsten å tenke po Marco Elsafadi, New Du er forandringen! Endringer i lys av e Ragnhild Nilsen, Coa En musikalsk avslu omhandler livsgled Bjørn Eidsvåg Vel hjem! Statsministeren Statsminister Jens Stoltenberg holder åpningsforedraget på konferansen for tredje gang. I sin nyttårstale snakket han blant annet om den krevende situasjonen landet nå har: Det gode ordet dugnad er ganske enestående for det norske språk. Denne evnen til å samarbeide er verdifull. Og vi trenger den nå. Vanskeligere tider gir også muligheter. Det gjelder å se dem og å gripe dem! Partene satser på IA Finn Bergesen er administrerende direktør i NHO. IA-avtalen har vært et gjennomslag for ny tenkning og endrede holdninger til sykefravær. Den nasjonale avtalen utløper ved utgangen av 2009, men NHO vil jobbe for en reforhandlet IA- avtale fra Roar Flåthen er LO-sjef og har uttalt at LO skal kjempe for et arbeidsliv der det er mulig å stå i arbeid gjennom en hel yrkeskarriere. Han understreker at LO ønsker god tilrettelegging i arbeidslivet og hvor det gode og inkluderende arbeidslivet vil være en nøkkel. Erik Oftedal Erik Oftedal er direktør med ansvar for arbeid og aktivitet i arbeids- og velferdsetaten NAV. NAV er en av partene i IA-avtalen, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Etaten er leverandør av tjenester til så godt som hele befolkningen, og et av regjeringens viktigste redskaper for å verne om velferdsstaten og inkludere enda flere i arbeidslivet. MELD DERE PÅ:

9 r e g Rin 2009 ra time til time r - Litt om tanketennerne Erik Mykland Erik Mykland. Myggen, er en folkekjær fotballspiller med 78 landskamper. Han er en ballmagiker på topp-nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Men, for en stund siden dukket det opp mindre magiske øyeblikk fra livet hans. Dette er vanlig for oss alle lyse og mørke sider i livets hverdag. Sammen med sin gamle arbeidsgiver kom han på rett kjøl og har vist at det fortsatt er behov for ham... Dette blir en sterk og nær beretning! Dr. Thierry Dupont Fransk trendforsker, en av verdens fremste trendforskere og spesialist på en rekke områder. Han kommer tilbake etter flere spektakulære opptredener tidligere. Han har tidligere sett på Norge fra et europeisk perspektiv. Han skal nå rette fokus mot hvordan det enkelte individ opplever det norske IA-samarbeidet. Er det rom for individualisme i det konforme Norge? mst og offisiell åpning Røkke ngsleder er tringer og kåring av 2009 r ut hva nå? Bergesen Bergesenjr.jr./ /Erik Tor Oftedal Saglie det går oppover and conformist society Norwegian sheepflock? Global Trends ning prosjektet ositivt! w Page! en usikker fremtid... ach Team utning med titler som de, mot og begeistring! Eddi Eidsvåg Baker. Klovn. Humorist. Og Pøbel Eddi Eidsvåg er initiativtager til Pøbelprosjektet med tittel: Pøbel 1. Målsetningen er å motivere unge mennesker som er utenfor det etablerte samfunnet til å komme i jobb eller ta utdanning. Pøblenes nøkkel til suksess, er disiplin og oppfølging. Like viktig er det å gi mennesker tro på seg selv, og at en faktisk kan få til noe om en bare vil. Eg er god nok! Pøbelprosjektet har gode resultater her er det mye å lære for mange, alt i en meget frisk innpakning! Marco Elsafadi Marco Elsafadi er palestiner og er født i en flyktningeleir i Libanon. Marco er leder i stiftelsen New Page, her bruker han egne erfaringer som flyktning til å skape positive endringsprosesser hos ungdom. Alle har noe godt i seg og er ressurssterke, mener Marco. Men hvorfor er det lett å bli passiv i motgang når vi alle egentlig ønsker å bidra? Han er profesjonell basketballspiller, er en etterspurt foredragsholder og har vunnet flere priser for sin formidlingsevne. Vi gleder oss til både begeistring og ettertanke. Ragnhild Nilsen Ragnhild Nilsen er en av Norges dyktigste kurs- og foredragsholder og er en ettertraktet inspirator. Hun har gitt ut flere bøker, er oversatt til 11 språk, og er nå klar med sin 14 bok som heter Du er forandringen! Den anerkjente coachen står bak flere av Norges beste retorikere, både statsråder, advokater og bedriftsledere. Under hennes foredrag veksler det fra absolutt, oppmerksom stillhet til jublende latter. Ragnhild kan ikke beskrives, hun må oppleves... Gled dere! Bjørn Eidsvåg Bjørn Eidsvåg slo gjennom for fullt i 1993 etter å ha gitt ut sin første plate allerede i Han har et bredt publikum og er nå en av Norges mest-selgende artister etter totalt sett 22 plateutgivelser. Han ønsker å kommunisere med alle og definerer seg selv mer som en kulturarbeider enn som musiker og artist. Det meste av det vi mennesker baler med under solen handler om vårt ønske om å bli sett, sier han selv. Gled dere til en flott avslutning på dagen med gode tekster, kjente melodier og stort trøkk!! MELD DERE PÅ: 9

10 10 Stem inn dine egne begeistrere! Høydepunktet blir når vi fyller scenen med personer som er stemt inn fra egen arbeidsplass fordi de har spesielle evner til å skape glede, glød og begeistring, til beste for arbeidsmiljøet. Personer som vi ikke kan få fullrost nok, men som vi oftest tar som en selvfølge og som sjelden berømmes. Sett i gang en kampanje blant dine kollegaer, og stem fram en «Begeistrer» fra din bedrift eller virksomhet. Gå deretter inn på og meld inn den kollegaen som du mener fortjener en slik unison hyllest. 1. Stem inn en kollega fra din virksomhet og gi en god begrunnelse 2. En BegeistRings-jury vurderer alle begrunnelsene og velger de beste 3. Onsdag 3. juni fyller vi scenen med 50 begeistrere! De mottar BegeistRingen - en spesiallaget ring til å henge på seg som et smykke. Selve symbolet på verdien av å dyrke glede, glød og begeistring.

11 11 Trenger du påfyll... Trenger du nye kunnskaper i jobben du har i dag? Eller vil du lære mer for å kvalifisere deg for en ny stilling? Ved BI kan du velge mellom ulike kurs og programmer som kan kombineres med jobb og familie. For nærmere informasjon se eller ring TYNGDEN DU TRENGER

12 12 To gode eksempler på godt IA-arbeid: Se andre gode eksempler på Nortura i Målselv Halverte sykefraværet med Åpen sykmelding I løpet av et drøyt halvår med ordningen Åpen sykmelding er det legemeldte sykefraværet halvert ved Nortura i Målselv. Lederen og den sykmeldte blir enige om det er mulig å delta i arbeidet, med tilrettelagte eller alternative oppgaver. Endelig ligger vurderingen av arbeidsevnen på den arenaen den bør være, nemlig arbeidsplassen, sier Toril Eidstø, IAansvarlig. Utarbeidet av Idébanken inkluderende arbeidsliv Tekst og foto: Gerd Vidje Toril Eidstø hørte først om Åpen sykmelding fra nabokommunen Lenvik og tente spontant på ordningen. Det er sjelden vi er så syke at vi ikke klarer å gjøre noe, det har vel alle i arbeidslivet erfart, sier hun. Etter å ha forhørt seg om Lenviks erfaringer og konferert med ledelsen, tillitsvalgte og rådgiveren sin i NAV Arbeidslivssenter i Troms, satte hun kursen mot helsesenteret i Målselv for å møte legene. Å utfordre legenes autoritet kan være en alvorlig sak. Eidstø var spent. Jeg kunne spart meg bekymringen, legene var bare positive. De synes det var en lettelse og bekreftet at det var vanskelig for dem å vurdere folks arbeidsevne når de ikke kjenner jobben folk står i. Det er lov å være hjemme Fabrikksjef Svein Inge Jakobsen er raskt ute med å presisere at ingen presses til å jobbe mer enn de har helse til. Det er lov å være hjemme. Hvis legen skriver på sykmeldingen at det av medisinske årsaker ikke skal være aktivitet, går ikke bedriften videre med mindre den det gjelder insisterer på å komme. For det skjer det også. Da Oddgeir Mosli kuttet av Åpen sykmelding er kommet for å bli, mener fra v. Geir Bjørklund (hovedverneombud og hovedtillitsvalgt), Svein Inge Jakobsen (fabrikksjef), Toril Eidstø (IA-ansvarlig) og Oddgeir Mosli (foto Gerd Vidje). seg en del av tommelen i høst ble han sykmeldt i seks uker. Etter tre uker banket han på døra hos fabrikksjefen og spurte etter alternativt arbeid. Og fabrikksjefen var ikke vond å be. Oddgeir vet alt om det som skal gjøres på sin avdeling og har rutinene under huden. At han kom noen timer hver dag, satte i gang andre med arbeidet og tok det administrative, var verdifullt for oss, sier Jakobsen, og legger til: Før tok vi imot en sykmelding og kunne ikke annet enn å si ja og amen. Nå kan vi diskutere med den det gjelder og sammen bli enige om å tilrettelegge arbeidet eller finne andre arbeidsoppgaver. Vi har alltid mye som er ugjort. God dialog For å lykkes med Åpen sykmelding må det være en god dialog mellom ansatte og nærmeste leder. Lederen må ta seg til tid å snakke ordentlig med den sykmeldte, og ikke legge vekt på sykdom og diagnose. Det hører fortsatt til hos legen. Før Nortura satte i gang med ordningen fikk lederne opplæring i den gode samtalen. Lederne må være trygge i denne delen av lederrollen også. På papiret er det enkelt å lage systemer og rutiner, men resultatet står og faller på utøvelsen av lederskapet, poengterer Eidstø. Med Åpen sykmelding har lederne fått et nyttig verktøy, men også mer ansvar. De må være tett på den sykmeldte hele tiden. Følge med om det tilrettelagte eller alternative arbeidet fungerer og SE hvordan medarbeideren har det. Hvis ikke kan det slå tilbake og resultere i en lang sykmelding. Dersom dette samspillet ikke fungerer, kan den ansatte gå til tillitsvalgte eller til meg, sier den engasjerte IA-anvarlige. Samarbeid med tillitsvalgte Det er helt dødfødt å etablere Åpen sykmelding uten å ha tillitsvalgte med på laget. Et velfungerende HMS-arbeid basert på tillit og trygghet må ligge i bunnen. Det lå godt til rette hos oss. Organisasjonene støtter ordningen og den ble forankret i Arbeidsmiljøutvalget, sier Geir Bjørklund, som er både hoved- 9verneombud og hovedtillitsvalgt. Vi har vært IA-bedrift siden 2002 og har hele tiden hatt et nært samarbeid med rådgiveren fra NAV arbeidslivssenter. Litt usikkerhet var det blant de ansatte til å begynne med. Ordningen snudde jo opp ned på en veldig innarbeidet forestilling med legen som sykmelder og dermed fritar deg fra jobben. Men ingen har vært negative, sier Bjørklund. Alle er vinnere Gjennom Åpen sykmelding har kontakten mellom ansatte og ledere blitt bedre. De ansatte er blitt ansvarlige på en annen måte enn før. Folk er selv med på å finne løsninger og er innstilt på å bidra med det de klarer, også ved sykdom. Det som kunne ha blitt 14 dagers sykmelding, blir kanskje bare en uke. Det som kunne ha blitt en langtidssykmelding, blir kan hende bare tre uker. Bedriften beholder verdifull kompetanse og faren er mindre for å falle ut av arbeidslivet. Holdningen til det å sykmelde seg har også endret seg. Til syvende og sist handler dette om fornuftig samfunnsøkonomi, sier Jakobsen og forteller at produktiviteten har gått kraftig opp de siste sju månedene. Det er han godt fornøyd med. FAKTA OM NORTURA I MÅLSELV Slakteri og kjøttprodusent med 150 ansatte Slakter 4000 tonn småfe, gris og storfe i året Skjærer og produserer pølser, kjøttdeig og fileter Ble IA-virksomhet i 2002, første private IA-virksomhet i Troms Har praktisert Åpen sykmelding siden april 2008 og halvert legemeldt sykefravær Åpen sykmelding Åpen sykmelding er en fleksibel variant av gradert sykmelding. Gjennom dialog blir lederen og den sykmeldte enige om vedkommende kan jobbe noe og hva slags arbeid som er mulig. Graden av arbeidsevne vurderes ikke av legen, men av arbeidstaker og arbeidsgiver. Graden av arbeid kan variere fra uke til uke. Åpen sykmelding forutsetter et samarbeid mellom bedriften, de ansatte, tillitsvalgte, NAV, BHT og leger.

13 13 To gode eksempler på godt IA-arbeid: Se andre gode eksempler på Bamble kommune God butikk å satse på de ansatte Bamble kommune ble IA-virksomhet i 2002 og lå allerede den gang et hestehode foran i inkluderende holdninger og praksis. I dag er IA-arbeidet godt innarbeidet i personalpolitikken. De ansatte skal glede seg til å gå på jobben, er omkvedet. Små og store tiltak sørger for det. Tekst og foto: Gerd Vidje For å utvikle arbeidsmiljøet bevilger kommunen stimuleringsmidler. Midlene tildeles den enkelte virksomhet, 1000 kroner per fast ansatt, som kan brukes over en treårsperiode. Et annet tiltak er grønn resept. Det innebærer at ansatte kan avtale med lederen sin om å få to timer av arbeidstiden per uke til fysisk aktivitet. Lederne kan også bruke ordningen med grønn resept når en medarbeider trenger en pust i bakken. Det er ikke all verden, men kan være til god hjelp og mest av alt signaliserer det en ivaretakende holdning, sier Robert Lien Pettersen, tidligere HMSog kvalitetskoordinator, nå informasjonsansvarlig. De ansatte er gull verd Annet hvert år gjennomfører kommunen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten en arbeidsmiljøkartlegging av det psykososiale og fysiske miljøet. Resultatene brukes aktivt til å planlegge å gjennomføre forbedringer. Kommunen som helhet skårer høyt på energi og engasjement på jobben og lavt på opplevelse av egen effektivitet. Det er tydelig at folk ønsker å gjøre mer enn de rekker. Der det er nødvendig følger bedriftshelsetjenesten opp, forteller rådmann Tore Marthinsen. At kommunen bruker mye penger på hver ansatt mener rådmannen er vel anvendte penger. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi legger til rette for atfolk skal glede seg til å gå på jobben, og det kollegiale og sosiale spiller stor rolle for nærværet, sier han. Fysisk aktivitet Mange tiltak handler om å komme i bedre form, være med i bedriftsidrettslaget, bli motivert til å gå mer ved å bruke skritteller, sykle og gå til jobben, bassengtrening med fysioterapeut, kampanje for å spise grønt og bruke avdelingens treningskort på PULS, sier Marthinsen. Kommunen hjelper ansatte til å komme i gang med trening slik at man får gode rutiner. Etterpå er det den enkeltes ansvar. Marthinsen går selv foran med et godt eksempel. Han sykler til og fra jobben og synes at det renser systemet etter endt arbeidsdag. Synlige og tydelige ledere Hvert år arrangerer kommunen flere ledersamlinger for alle sine 40 ledere. Det gir faglig og sosialt utbytte og i tillegg bygges det relasjoner på tvers. Det er viktig å ha gode og tilstrekkelig antall ledere. Lederne må ha tid, kompetanse og mulighet til å være gode personalledere og ha lyst til å ta seg av HMSarbeidet, sier Roar Teigen. Han er hovedverneombud på heltid i kommunen og administrerer 30 verneområder og like mange verneombud. Han har ikke noe til overs for ledere som bruker all tiden sin på spennende prosjektarbeid og farer over personalarbeidet med harelabben. Som hovedverneombud er Teigen vaktbikkje i kommunen, eller kanskje heller jaktbikkje. For han løper ikke etter og bjeffer, men er mer foran og finner viltet. Vi satser kontinuerlig på HMS- De samarbeider tett, hovedverneombud Roar Teigen, informasjonsansvarlig Robert Lien Pettersen og rådmann Tore Marthinseni (foto Gerd Vidje). arbeidet med vekt på kvalitet og opplæring, det fører ikke fram med skippertak, sier Teigen. Egen IA-dag Rutiner for sykefraværsarbeid og oppfølging av sykmeldte er for lengst på plass i Bamble. Kommunen samarbeider godt med NAV og bedriftshelsetjenesten og har hvert år en egen IA-dag. Da inviteres eksterne samarbeidspartnere til å bidra med informasjon og nyheter om inkluderende arbeidsliv. Flere personalrådgivere i virksomhet for personal- og organisasjonsutvikling gir råd til lederne og hjelper til ved omplassering, yrkesrettet attføring, uførepensjon osv. Kommunen har mål for alle delmålene i IA-avtalen. I tillegg satses det for fullt på forebyggende arbeid. TILTAK Grønn resept Stimuleringsmidler: 1000 kroner per ansatt over tre år Forebyggende arbeid gjennom BHT. Legger til rette for fysisk aktivitet Arbeidsmiljøkartlegging Kurs i medarbeiderskap Oppfølging av ledere med kompetanseheving (blant annet i coaching) og lederstøtte Frikjøpt hovedverneombud på heltid Tidligere rektorer gir skolesjefen råd To tidligere rektorer på 62 er rådgivere hos skolesjefen i Bamble kommune og bidrar med kompetansen sin i til sammen 120 prosent stilling. Da de ba om annet arbeid for ett år siden, var kommunen hundre prosent lydhør. Kom med hva dere ønsker å jobbe med, vi finner en løsning hvis dere er villige, var beskjeden fra kommunen til de to seniorene. Nå er de seniorrådgivere ved skolesjefens kontor og bruker kompetansen sin blant annet med minoritetsspråklige barn, bibliotektjenesten, med matematikk-prisen Abelgøy og Fjæreprosjektet som handler om å gi tilbud til elever med lære- og adferds-vansker. Delvis AFP Bamble kommune har bestemt at en leder skal stå i 100 prosent stilling. Da Laila Nordberg Eriksen og Sture Normann ønsket å gå av med AFP, hadde de som rektorer ikke krav på redusert stilling. Begge følte seg slitne som rektorer, men klare for annet arbeid i kommunen. Både Laila og jeg synes at vi har mer å gi og ble glade da signalene fra kommunen var så positive, sier Normann. Begge er fornøyde med å jobbe 60 prosent og ha 40 prosent avtalefestet pensjon (AFP). Å begynne som lærer var ikke noe alternativ, først og fremst fordi lærer jobben også er tøff. Mange rektorer ender arbeidslivet sitt som sykmeldt, og det er ingen hyggelig sorti, sier Nordberg Eriksen. Det er viktig at vi beholder kompetansen til Laila og Sture i organisasjonen og kan bygge videre på den, sier rådmann Tore Marthinsen. Sammen for en bedre hverdag Medbestemmelse, ansvar, varierte oppgaver og en trygg og tydelig leder gir trivsel og velvære ved avdeling for psykisk helsearbeid i Bamble. Og et sykefravær på 3,5 prosent. For tre år siden flyttet avdeling for psykisk helsearbeid inn i splitter nye hus. 15 medarbeidere startet på en ny giv som ser ut til å vedvare. Den erfarne virksomhetslederen, Anne Melie Henriksen, fokuserer på de som er på jobb og er bevisst på å gi de ansatte innflytelse og ansvar. Kurs i medarbeiderskap Alle ansatte ved avdelingen er blitt kurset i medarbeiderskap. Hensikten er å styrke den enkelte i egen jobb, reflektere over hva man er spesielt god til, har lyst til å gjøre mer av, ta ansvar for og utvikle videre. Som en følge av kurset i medarbeiderskap lagde avdelingen sin egen visjon: Sammen for en bedre hverdag. Den er blitt en rettesnor i forhold til planer og målsettinger vi lager, sier Henriksen. Vi er mer bevisste på å støtte hverandre i det daglige arbeidet, på hvordan vi samhandler og kommuniserer. Alle er blant annet med på å utvikle virksomhetsplanen. Henriksen tar fram en A4-perm som er merket Medarbeiderskap. Den brukes som et samlende punkt når noe ikke fungerer, sier hun. Sosialt og godt arbeidsfellesskap Kurset i medarbeiderskap ga også ideen til en studietur. En arbeidsgruppe sto for planleggingen og resultatet ble en tur til Dublin for å lære LØFT-modellen (LØFT = løsningsfokusert tilnærming). Turen ble delvis finansiert av den enkelte og delvis av stimuleringsmidler fra kommunen. Vi ville at turen også skulle være en personlig investering. Nesten alle var med. Turen spleiset oss sammen; nå har vi satt ned en ny gruppe som skal planlegge tur til høsten. Med arbeidssteder fordelt på bofellesskap, dagsenter og utetjeneste er arbeidsoppgavene i avdelingen forskjellige og de ansatte ser heller ikke hverandre hver dag. For å få variasjon i arbeidet rullerer de ansatte mellom arbeidsstedene. Rulleringen ble mulig etter at vi flyttet inn i nytt hus og samlet alt arbeid for psykisk helse i kommunen i en avdeling. Nå unngår vi ensidig arbeidsbelastning og får brukt flere sider av oss selv i jobben, sier Merethe Rørholt, som er verneombud. Når vi kjenner hverandres oppgaver får vi et fleksibelt arbeidsfellesskap som gjør det lettere å dekke opp for hverandre ved for eksempel fravær, sier Henriksen.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG 100 må gå i Kitron: Elektronikk- industrien snart en saga blott? Side 12 NR. 8 OKT./NOV. 2006 21. ÅRGANG s a k e r Det fins ingen snarvei 3 Sett fra en IA-benk 5 Viktig å

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer