Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre."

Transkript

1 Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

2 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er siste år med IA-avtalen Samtaler er allerede i gang på hvordan dette gode samarbeidet skal videreføres. Det er også i år 5. gang vi inviterer til BegeistRinger og et lite jubileum. Vi er klar over den vanskelige og krevende situasjonen mange opplever i disse tider. Det er kanskje nå, mer en noensinne, viktig med motivasjon og inspirasjon for å møte de utfordringene vi står oppe i på en god måte. Derfor ønsker vi nok en gang velkommen til en dag full av begeistring under mottoet: Vi trenger deg det er bruk for deg! Ta med så mange som mulig fra arbeidsplassen din og la onsdag 3. juni 2009 bli en dag hvor dere lar dere begeistre. Få inspirasjon til å tenke «de utenkte tanker» og finne frem til de gode ideene dere sette ut i livet i en krevende tid. Dette blir nok en gang en dag fylt av humor, fantasi, mot og litt galskap. Velkommen! Intensjonsavtalen om Et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober IA-avtalen er etter dette forlenget og gjelder foreløpig ut Tidlig i 2002 ble Koordineringsgruppen for Et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold med meg som leder, etablert. Andre medlemmer var KS i Vestfold, LO i Vestfold, Fylkestrygdekontoret og NHO Vestfold. Koordineringsgruppen for Et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold består nå av: NHO Vestfold, Einar Røsås, LO i Vestfold, Per-Kristian Finstad KS i Vestfold, Nils Henning Hontvedt NAV Vestfold, Toril Aas NAV Arbeidslivssenter, Willy Wilhelmsen NHO Vestfold, Jon Grimsgaard, sekretær Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmann Mona Røkke, leder Vi ser frem til å møte dere! Mona Røkke, leder for Koordineringsgruppen

3 3 BegeistRinger i en krevende tid Vi startet med BegeistRinger for å vise frem at det faktisk skjer mye positivt og flott i norsk arbeidsliv. Vi vurderte nøye om det var riktig å arrangere BegeistRinger i en for mange tøff og vanskelig tid. Vi kom frem til at det i de vanskelige tidene som mange opplever nå, kanskje mer en noensinne er viktig å beholde troen på at ting blir bedre. Da trenger man inspirasjon og motivasjon. Derfor arrangerer vi BegeistRinger også i 2009! Det er mange mennesker som gjør mye for at andre skal ha det godt på jobben. Men arbeidsglede må komme innenfra hos hver enkelt av oss. Det er ofte lett å peke på alle andre som forklaring på at en selv ikke har det bra. Vi ønsker å vise at det er mange der ute som gjør mye for andre. Vi har de siste fire årene årlig kåret 50 begeistrere hvert år, og har blitt imponert over begrunnelsene som kollegaer og ledere gir for at nettopp denne personen skal opp på scenen og hylles som en begeistrer! Utdelingen av begeistringene er etter vår mening dagens høydepunkt! BegeistRinger - en happening? Kritikerne sier at BegeistRinger og andre Inspirasjonskonferanser kun blir en happening og ikke er verd å bruke tid og penger på. Og det er helt riktig dersom man reiser på konferansen med nettopp det for øyet! Da blir det bare en hyggelig happening. Når det er sagt, kan det hende at det i seg selv også har en verdi i en travel og krevende hverdag Vi har, med mange andre, erfart at du blir ikke i bedre form av å kjøpe medlemskort på helsestudio. Du må faktisk trene og jobbe. Da, blir du i bedre form. Vårt mål med BegeistRinger er å tilrettelegge et arrangement som en arena for at dere kan bruke den til noe positivt. Sammen! Og vi kan nevne at det kommer mange fra hver arbeidsplass. I snitt over 8 personer. Det er bra! Sett denne dagen inn i en sammenheng. La det være sommeravslutningen, ha begeistringsmøter på jobben etterpå. Stimuler til å få frem de gode ideer og gjennomfør de! La kreativiteten og galskapen på konferansen sette i gang gode prosesser på din arbeidsplass! Da, kan BegeistRinger bli noe langt mer enn kun en happening. Men det må hver av dere ta ansvar for selv. Vi skal legge til rette og prøve så godt vi kan å sette sammen en spennende dag så må dere hver i sær benytte denne muligheten! Sett av onsdag 3. juni i kalenderen allerede. Gå inn på og se mer.og meld dere på vi har ikke mer enn plasser... En begeistret hilsen fra prosjektlederne Jon Grimsgaard Dag Hunskaar

4 4 Statsministeren om sykefravær, arbeidsmiljø og forebygging Du har lagt stor vekt på hvor viktig det er å redusere sykefraværet, hvorfor? Fordi lavt sykefravær er et tegn på at mennesker trives i jobben sin. Det er viktig i seg selv fordi det å ha det bra på jobb er en del av det å ha en god tilværelse. Så har dette også en samfunnsside. Utgiftene til sykefravær anslås i nasjonalbudsjettet for 2009 til 28, 6 milliarder kroner. Like viktig er det at vi trenger arbeidsinnsatsen. Lavt sykefravær er viktig for den enkelte arbeider, arbeidsplass og for samfunnet for øvrig. Vi har arbeid til alle som vår viktigste sak. Nå med finanskrisen er det en av våre største oppgaver å ta vare på arbeidsplasser og å opprette nye der gamle forsvinner. Men midt oppe i dette er jeg opptatt av at vi ikke glemmer det viktige arbeidet for inkluderende arbeidsliv og innsats for lavere sykefravær. Hva kan hver enkelt av oss bidra med i dette arbeidet? (arbeidslivet er ikke en dans på roser) Jeg tror vi kan få til mye gjennom gode arbeidsmiljøer og forebygging. Trivsel og trygghet på jobben er viktig. Arbeidsplassen kan også legge til rette gjennom tilbud om røykeslutt, trening eller andre ting som gjør at folk er i bedre form. Arbeidsgiver bør også ta et ansvar for å tilpasse oppgavene slik at arbeidsbelastningen ikke gjør folk syke. Men noen vil bli syke, uansett hvor hyggelig det er på jobb eller hvor godt tilrettelagt det er. Da er det viktig med innsats som gjør at folk raskt kan komme tilbake på jobb igjen. Så har jeg også stor tro på lokale initiativ mellom aktørene i arbeidslivet, slik dere har iverksatt i Vestfold. Hva gjør regjeringen for å gjøre det lettere å gå i arbeid selv om formen ikke er helt topp? Vi er opptatt av at man har fokus på hva en som er syk og sykemeldt kan bidra med. For ofte ser vi på hva folk ikke kan, ikke hva de faktisk kan. Derfor er ordningen med aktiv sykemelding et viktig verktøy slik at man kan jobbe noe selv om man ikke føler seg helt i toppform. Det er viktig at vi har en skikkelig oppfølgning av de som er sykemeldte, både sykefraværsoppfølgningen fra arbeidsgiver og NAV-kontorene kan bli bedre. Det er satt av 650 millioner kroner til disposisjon til tilskuddordninger til helse og rehabilitering som nettopp skal bidra til at folk kommer raskt tilbake. Det er også viktig at de som er syke får riktig behandling slik at de enten kan komme tilbake i jobb eller at de får muligheten til å omskolere seg til annet arbeid hvis det er et alternativ. Hvorfor er det så viktig å jobbe for å få flere i arbeid og sørge for at færre ender opp på stønad? Det er viktig for fellesskapet at mange er i arbeid og viktig for den enkelte. Jeg tror vi aldri kan undervurdere viktigheten av å kunne si jeg skal på jobben, å være en del av et arbeidsmiljø, ha yrkesstolthet og få brukt sine arbeidsevner. Menneskers vilje og evne til å arbeide er hele grunnlaget for velferd. Ingenting fordeler så bra. Ingenting sprer velstand, personlig utvikling og selvstendighet som arbeid og mulighet til å forsørge seg selv. Derfor er vi opptatt av å få folk i jobb, av og innsats for å få ned sykefravær. I løpet av vår regjeringsperiode har vi halvert ledigheten og det har aldri vært flere i jobb i Norge enn i denne perioden. Finanskrisen vil prege arbeidslivet framover, men jeg håper at vi gjennom aktiv innsats fra staten og tett samarbeid med næringslivet skal komme oss gjennom dette på en måte der vi evner å trygge arbeidsplasser og skape nye. Har regjeringen nye grep på gang for å bekjempe utenforskap/ fattigdom? Det finnes mange ulike årsaker til at folk sliter økonomisk, men den viktigste av dem er at de er utenfor arbeidslivet. Derfor er vårt viktigste virkemiddel mot fattigdom å få folk i jobb. Et sentralt tiltak er kvalifiseringsprogrammet som er rette mot langtids sosialhjelpsmottakere. Denne satsingen skal vi fortsette med. Kvalifiseringsprogrammet betyr mye for den enkelte som deltar, men har også innvirkning på menneskene rundt. Når en mor eller far får muligheten til å jobbe og tjene penger er dette viktig også for barna da vi ser at barn av fattige ofte blir fattige selv. I tillegg til å satse på å få folk i jobb har vi blant annet økt sosialhjelpssatsene og bostøtten. Selv om hovedmålet er å få folk i jobb må vi også ha verdige ordninger for de som ikke kan delta i arbeidslivet. Til slutt; Hva gjør statsministeren selv for å holde koken i en krevende hverdag? Jeg er opptatt av at vi har et arbeidsmiljø der vi beholder humøret. Når vi står midt i krevende saker er det viktig å kunne le innimellom og bevare galgenhumoren. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere er viktig for meg. Så er jeg samtidig opptatt av å få ordentlige pauser, finne tid til å trene og være ute eller å ha tid med familien min. Det er avgjørende for meg for å hente energi til arbeidsdager som er ganske tette og utfordrende.

5 5 NAV jobber for nærvær og aktivitet! Tiden for årets begeistringskonferanse nærmer seg. En viktig begivenhet for mange mennesker. I år har arrangementet 5 års jubileum. Hvorfor fenger og fasinere dette seminaret like mye år etter år? Spørsmålet går til fylkesdirektøren i NAV, Trine Heibø Holm. - Arrangementet gir innsikt, inspirasjon og en følelse av delaktighet. Det handler om samvær, latter og glede. Og viktigst av alt, NAV og partene i arbeidslivet, setter viktige temaer på dagsorden. Får vist arbeidstakere, arbeidsgivere og beslutningstakere hvor fokus er og at samarbeid gir gode resultater. Temaer som blir brakt på banen i år er Vi trenger deg og Vi har bruk for deg. Hvilke tanker har du om dette? - Noe av det viktigste med NAV reformen er å få flere i arbeid og aktivitet. Et slik mål er naturlig nok basert på ulike behov og interesser. Kort sagt, og veldig enkelt forklart, er det slik at nasjonen trenger arbeidskraft både på kort og på lang sikt, samtidig er det slik at mennesker både trenger (og det er det vitenskaplig belegg for) og har positive gevinster av å være i aktivitet. - Tross dystre usikter med stigende ledighet vet vi at det fremover vil være behov for arbeidskraft både i kommunesektoren og i det private næringsliv. Vi som bor i et lite land med knapphet på menneskelig kapital må tenke langsiktig. Situasjonen i dag er at for mange mennesker havner utenfor arbeidslivet. Det skaper problemer for samfunnet og for den enkelte. NAV er en arbeids- og velferdsetat, som skal sikre økonomiske ytelser til de som ikke kan være i jobb og som skal jobbe forbebyggende. Vi skal bidra til at færre ender opp med en uførestønad eller tar ut AFP for tidlig. Som en av flere viktige aktører må NAV synliggjøre behovet for fremtidig arbeidskraft og bidra til at virksomhetene legger til rette for at folk velger fortsatt yrkeskarriere. Men, hva kan NAV bidra med for å få flere i arbeid og aktivitet? NAV har mange gode tiltak for ulike grupper. Skal jeg trekke frem et veldig godt tiltak som er i fokus må det bli Aksjon sykefravær. Sykefraværet er foruroligende høyt dagsverk går tapt hver dag, det koster arbeidsgiverne i fylket ca kr mill daglig. NAV refunderte 30 millioner kr i sykepenger i Samtidig vet vi at 40 prosent av de som er helt borte fra jobb i mer enn 8 uker ikke kommer tilbake til jobben. Vi vet at 20 prosent av sykefraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Dette er harde fakta som vi ikke kan sitte stille å se på. Derfor har vi sammen med lokale næringsorganisasjoner, NHO og LO arrangert en rekke møter for og med næringslivet i bykommunene. Oppmøte har vært stort, oppvåkningen blant tilhørerne enda større. Husk, det er snakk om tapte ressurser, forsinkede leveringer, medmennesker som må vente m.m. Mange er interessert i hva vi kan gjøre med dette. - Svaret er enkelt nok. Det handler om kunnskap, om holdningsarbeid, om informasjonsspredning, om læring og om å ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelig for alle IA bedrifter. Mange bedrifter i Vestfold har klart redusere sykefravær betraktelig. Disse blir nå brukt som mentorer i arbeidet for å redusere sykefraværet hos de arbeidsgiverne som sliter. Ved å jobbe på denne måten viser vi i fellesskap at vi har bruk for deg og av vi trenger deg og din kompetanse i arbeidslivet.

6 6 Prosjektet Ring for Muligheter Prosjektet Ring for muligheter prøver ut en modell som raskt kan tas i bruk overfor personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Resultatet kan bli at arbeidstakeren kan fortsette å være i arbeid enten hos en ny eller nåværende arbeidsgiver i stedet for trygd. Virksomhetene vil på sin side få mulighet til å prøve ut arbeidstakere fra andre virksomheter som i enkelte tilfeller kan resultere i rekruttering. Partene i arbeidslivet har tatt initiativ til en bedriftsring som gjensidig åpner for nye IA-plasser. NAV Vestfold, NHO, LO og KS har i en tid jobbet med å få etablert en slik samarbeidsring av IA-bedrifter i Vestfold der nye muligheter for langtidssyke eller ofte sykemeldte er et hovedfokus. Modellen er slik at deltakerne i ringen stiller utprøvingsplasser til disposisjon for at arbeidstakere med redusert funksjonsevne i forhold til egen arbeidsplass kan få prøvet ut sine muligheter i en annen bedrift, i et annet miljø og med andre oppgaver. I praksis betyr det at man forplikter seg til å stille IA-plasser til disposisjon for prosjektet, samtidig som dørene åpnes for at de andre bedriftene kan stille opp med tilsvarende. Et viktig element i denne ringen er at man opprettholder alle rettigheter og ytelser opparbeidet fra sin opprinnelige arbeidsplass mens utprøvingen pågår. Ring for muligheter er et vinn-vinn tilbud til bedrifter og medarbeidere. Partene i arbeidslivet har lagt ned mye optimisme og prestisje i å få dette prosjektet på lufta og endelig er mulighetene på plass i Ring for Muligheter. Ring for muligheter er en lavterskel aktivitet, der målet er å gjøre de riktige tingene så tidlig som mulig. NAV er den aktive samarbeidspartneren i Ring for Muligheter og hele NAV trekkes inn i samarbeidet. Virksomhetene er i fokus for oppmerksomheten, og det er ute i virksomhetene at mulighetene finnes. Det er der ute arbeidsplassene skal utvikles og formeres. Følgende virksomheter har nå meldt seg inn i Ring for muligheter: Nortura Eggprodukter, Re Nortura, Tønsberg Bakers Sem, Tønsberg Skanska, Tønsberg Denja, Larvik Ringnes Farris, Larvik Disse 6 bedriftene omfatter over arbeidsplasser. Ta kontakt: Prosjektleder: Jon Grimsgaard , Prosjektet Ring for Muligheter skal bidra til å gjøre de rette tingene raskere og er en ring av bedrifter. Når en arbeidstaker står i fare for å falle ut ved sykdom og det ikke finnes løsninger på egen arbeidsplass, utveksler de ansatte. Ring oss for muligheter! Jon Grimsgaard , Prosjektet finansieres av NHOs Arbeidsmiljøfond

7 7 Påmelding på web: Pris: kun 420,- pr person t.o.m. fredag 24. april. Etter dette: 465,- pr person Påmeldingsfrist: Fredag 15. mai Arrangementet inkluderer: Et rikt idétilfang og utenkte tanker Fri og høylytt latter Et enkelt begeistringsmåltid Vær tidlig ute, kun begrenset antall plasser! Møt opp i god tid! Spørsmål vedrørende arrangementet: eller

8 8 - Litt om tanketennerne BegeistRingsleder «Nytt på Nytt»-generalen Jon Almaas er Begeistringsleder også i år. Han besitter profesjonell og velkjent kompetanse, som den store introduksjonens mester han er. Hans verbale spissfindigheter har en elegant innpakning. La deg inspirere av en av Norges beste programledere! R t s i e g e B fr Fylkesmann Mona Røkke leder Koordineringsgruppen for et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold som består av NHO og LO i Vestfold, KS i Vestfold, NAV i Vestfold. Koordineringsgruppen er vertskap for denne dagen! BegeistRingsboller Røshnes Jazzband BegeistRingsvelkom Fylkesmann Mona R Dagens BegeistRin Jon Almås Statsministeren tale Jens Stoltenberg Utdeling av Begeist Årets Begeistrer 2 Statsministeren deler IA-avtalen løper ut 2 Roar Roar Flåthen Flåthen // Finn FinnBB Det er i motbakke Erik Myggen Mykla Individualism in a c - Who can herd the Dr. Thierry Dupont, G Pause med bespisn Eg er god nok!!! Eddi Eidsvåg, Pøbelp Kunsten å tenke po Marco Elsafadi, New Du er forandringen! Endringer i lys av e Ragnhild Nilsen, Coa En musikalsk avslu omhandler livsgled Bjørn Eidsvåg Vel hjem! Statsministeren Statsminister Jens Stoltenberg holder åpningsforedraget på konferansen for tredje gang. I sin nyttårstale snakket han blant annet om den krevende situasjonen landet nå har: Det gode ordet dugnad er ganske enestående for det norske språk. Denne evnen til å samarbeide er verdifull. Og vi trenger den nå. Vanskeligere tider gir også muligheter. Det gjelder å se dem og å gripe dem! Partene satser på IA Finn Bergesen er administrerende direktør i NHO. IA-avtalen har vært et gjennomslag for ny tenkning og endrede holdninger til sykefravær. Den nasjonale avtalen utløper ved utgangen av 2009, men NHO vil jobbe for en reforhandlet IA- avtale fra Roar Flåthen er LO-sjef og har uttalt at LO skal kjempe for et arbeidsliv der det er mulig å stå i arbeid gjennom en hel yrkeskarriere. Han understreker at LO ønsker god tilrettelegging i arbeidslivet og hvor det gode og inkluderende arbeidslivet vil være en nøkkel. Erik Oftedal Erik Oftedal er direktør med ansvar for arbeid og aktivitet i arbeids- og velferdsetaten NAV. NAV er en av partene i IA-avtalen, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Etaten er leverandør av tjenester til så godt som hele befolkningen, og et av regjeringens viktigste redskaper for å verne om velferdsstaten og inkludere enda flere i arbeidslivet. MELD DERE PÅ:

9 r e g Rin 2009 ra time til time r - Litt om tanketennerne Erik Mykland Erik Mykland. Myggen, er en folkekjær fotballspiller med 78 landskamper. Han er en ballmagiker på topp-nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Men, for en stund siden dukket det opp mindre magiske øyeblikk fra livet hans. Dette er vanlig for oss alle lyse og mørke sider i livets hverdag. Sammen med sin gamle arbeidsgiver kom han på rett kjøl og har vist at det fortsatt er behov for ham... Dette blir en sterk og nær beretning! Dr. Thierry Dupont Fransk trendforsker, en av verdens fremste trendforskere og spesialist på en rekke områder. Han kommer tilbake etter flere spektakulære opptredener tidligere. Han har tidligere sett på Norge fra et europeisk perspektiv. Han skal nå rette fokus mot hvordan det enkelte individ opplever det norske IA-samarbeidet. Er det rom for individualisme i det konforme Norge? mst og offisiell åpning Røkke ngsleder er tringer og kåring av 2009 r ut hva nå? Bergesen Bergesenjr.jr./ /Erik Tor Oftedal Saglie det går oppover and conformist society Norwegian sheepflock? Global Trends ning prosjektet ositivt! w Page! en usikker fremtid... ach Team utning med titler som de, mot og begeistring! Eddi Eidsvåg Baker. Klovn. Humorist. Og Pøbel Eddi Eidsvåg er initiativtager til Pøbelprosjektet med tittel: Pøbel 1. Målsetningen er å motivere unge mennesker som er utenfor det etablerte samfunnet til å komme i jobb eller ta utdanning. Pøblenes nøkkel til suksess, er disiplin og oppfølging. Like viktig er det å gi mennesker tro på seg selv, og at en faktisk kan få til noe om en bare vil. Eg er god nok! Pøbelprosjektet har gode resultater her er det mye å lære for mange, alt i en meget frisk innpakning! Marco Elsafadi Marco Elsafadi er palestiner og er født i en flyktningeleir i Libanon. Marco er leder i stiftelsen New Page, her bruker han egne erfaringer som flyktning til å skape positive endringsprosesser hos ungdom. Alle har noe godt i seg og er ressurssterke, mener Marco. Men hvorfor er det lett å bli passiv i motgang når vi alle egentlig ønsker å bidra? Han er profesjonell basketballspiller, er en etterspurt foredragsholder og har vunnet flere priser for sin formidlingsevne. Vi gleder oss til både begeistring og ettertanke. Ragnhild Nilsen Ragnhild Nilsen er en av Norges dyktigste kurs- og foredragsholder og er en ettertraktet inspirator. Hun har gitt ut flere bøker, er oversatt til 11 språk, og er nå klar med sin 14 bok som heter Du er forandringen! Den anerkjente coachen står bak flere av Norges beste retorikere, både statsråder, advokater og bedriftsledere. Under hennes foredrag veksler det fra absolutt, oppmerksom stillhet til jublende latter. Ragnhild kan ikke beskrives, hun må oppleves... Gled dere! Bjørn Eidsvåg Bjørn Eidsvåg slo gjennom for fullt i 1993 etter å ha gitt ut sin første plate allerede i Han har et bredt publikum og er nå en av Norges mest-selgende artister etter totalt sett 22 plateutgivelser. Han ønsker å kommunisere med alle og definerer seg selv mer som en kulturarbeider enn som musiker og artist. Det meste av det vi mennesker baler med under solen handler om vårt ønske om å bli sett, sier han selv. Gled dere til en flott avslutning på dagen med gode tekster, kjente melodier og stort trøkk!! MELD DERE PÅ: 9

10 10 Stem inn dine egne begeistrere! Høydepunktet blir når vi fyller scenen med personer som er stemt inn fra egen arbeidsplass fordi de har spesielle evner til å skape glede, glød og begeistring, til beste for arbeidsmiljøet. Personer som vi ikke kan få fullrost nok, men som vi oftest tar som en selvfølge og som sjelden berømmes. Sett i gang en kampanje blant dine kollegaer, og stem fram en «Begeistrer» fra din bedrift eller virksomhet. Gå deretter inn på og meld inn den kollegaen som du mener fortjener en slik unison hyllest. 1. Stem inn en kollega fra din virksomhet og gi en god begrunnelse 2. En BegeistRings-jury vurderer alle begrunnelsene og velger de beste 3. Onsdag 3. juni fyller vi scenen med 50 begeistrere! De mottar BegeistRingen - en spesiallaget ring til å henge på seg som et smykke. Selve symbolet på verdien av å dyrke glede, glød og begeistring.

11 11 Trenger du påfyll... Trenger du nye kunnskaper i jobben du har i dag? Eller vil du lære mer for å kvalifisere deg for en ny stilling? Ved BI kan du velge mellom ulike kurs og programmer som kan kombineres med jobb og familie. For nærmere informasjon se eller ring TYNGDEN DU TRENGER

12 12 To gode eksempler på godt IA-arbeid: Se andre gode eksempler på Nortura i Målselv Halverte sykefraværet med Åpen sykmelding I løpet av et drøyt halvår med ordningen Åpen sykmelding er det legemeldte sykefraværet halvert ved Nortura i Målselv. Lederen og den sykmeldte blir enige om det er mulig å delta i arbeidet, med tilrettelagte eller alternative oppgaver. Endelig ligger vurderingen av arbeidsevnen på den arenaen den bør være, nemlig arbeidsplassen, sier Toril Eidstø, IAansvarlig. Utarbeidet av Idébanken inkluderende arbeidsliv Tekst og foto: Gerd Vidje Toril Eidstø hørte først om Åpen sykmelding fra nabokommunen Lenvik og tente spontant på ordningen. Det er sjelden vi er så syke at vi ikke klarer å gjøre noe, det har vel alle i arbeidslivet erfart, sier hun. Etter å ha forhørt seg om Lenviks erfaringer og konferert med ledelsen, tillitsvalgte og rådgiveren sin i NAV Arbeidslivssenter i Troms, satte hun kursen mot helsesenteret i Målselv for å møte legene. Å utfordre legenes autoritet kan være en alvorlig sak. Eidstø var spent. Jeg kunne spart meg bekymringen, legene var bare positive. De synes det var en lettelse og bekreftet at det var vanskelig for dem å vurdere folks arbeidsevne når de ikke kjenner jobben folk står i. Det er lov å være hjemme Fabrikksjef Svein Inge Jakobsen er raskt ute med å presisere at ingen presses til å jobbe mer enn de har helse til. Det er lov å være hjemme. Hvis legen skriver på sykmeldingen at det av medisinske årsaker ikke skal være aktivitet, går ikke bedriften videre med mindre den det gjelder insisterer på å komme. For det skjer det også. Da Oddgeir Mosli kuttet av Åpen sykmelding er kommet for å bli, mener fra v. Geir Bjørklund (hovedverneombud og hovedtillitsvalgt), Svein Inge Jakobsen (fabrikksjef), Toril Eidstø (IA-ansvarlig) og Oddgeir Mosli (foto Gerd Vidje). seg en del av tommelen i høst ble han sykmeldt i seks uker. Etter tre uker banket han på døra hos fabrikksjefen og spurte etter alternativt arbeid. Og fabrikksjefen var ikke vond å be. Oddgeir vet alt om det som skal gjøres på sin avdeling og har rutinene under huden. At han kom noen timer hver dag, satte i gang andre med arbeidet og tok det administrative, var verdifullt for oss, sier Jakobsen, og legger til: Før tok vi imot en sykmelding og kunne ikke annet enn å si ja og amen. Nå kan vi diskutere med den det gjelder og sammen bli enige om å tilrettelegge arbeidet eller finne andre arbeidsoppgaver. Vi har alltid mye som er ugjort. God dialog For å lykkes med Åpen sykmelding må det være en god dialog mellom ansatte og nærmeste leder. Lederen må ta seg til tid å snakke ordentlig med den sykmeldte, og ikke legge vekt på sykdom og diagnose. Det hører fortsatt til hos legen. Før Nortura satte i gang med ordningen fikk lederne opplæring i den gode samtalen. Lederne må være trygge i denne delen av lederrollen også. På papiret er det enkelt å lage systemer og rutiner, men resultatet står og faller på utøvelsen av lederskapet, poengterer Eidstø. Med Åpen sykmelding har lederne fått et nyttig verktøy, men også mer ansvar. De må være tett på den sykmeldte hele tiden. Følge med om det tilrettelagte eller alternative arbeidet fungerer og SE hvordan medarbeideren har det. Hvis ikke kan det slå tilbake og resultere i en lang sykmelding. Dersom dette samspillet ikke fungerer, kan den ansatte gå til tillitsvalgte eller til meg, sier den engasjerte IA-anvarlige. Samarbeid med tillitsvalgte Det er helt dødfødt å etablere Åpen sykmelding uten å ha tillitsvalgte med på laget. Et velfungerende HMS-arbeid basert på tillit og trygghet må ligge i bunnen. Det lå godt til rette hos oss. Organisasjonene støtter ordningen og den ble forankret i Arbeidsmiljøutvalget, sier Geir Bjørklund, som er både hoved- 9verneombud og hovedtillitsvalgt. Vi har vært IA-bedrift siden 2002 og har hele tiden hatt et nært samarbeid med rådgiveren fra NAV arbeidslivssenter. Litt usikkerhet var det blant de ansatte til å begynne med. Ordningen snudde jo opp ned på en veldig innarbeidet forestilling med legen som sykmelder og dermed fritar deg fra jobben. Men ingen har vært negative, sier Bjørklund. Alle er vinnere Gjennom Åpen sykmelding har kontakten mellom ansatte og ledere blitt bedre. De ansatte er blitt ansvarlige på en annen måte enn før. Folk er selv med på å finne løsninger og er innstilt på å bidra med det de klarer, også ved sykdom. Det som kunne ha blitt 14 dagers sykmelding, blir kanskje bare en uke. Det som kunne ha blitt en langtidssykmelding, blir kan hende bare tre uker. Bedriften beholder verdifull kompetanse og faren er mindre for å falle ut av arbeidslivet. Holdningen til det å sykmelde seg har også endret seg. Til syvende og sist handler dette om fornuftig samfunnsøkonomi, sier Jakobsen og forteller at produktiviteten har gått kraftig opp de siste sju månedene. Det er han godt fornøyd med. FAKTA OM NORTURA I MÅLSELV Slakteri og kjøttprodusent med 150 ansatte Slakter 4000 tonn småfe, gris og storfe i året Skjærer og produserer pølser, kjøttdeig og fileter Ble IA-virksomhet i 2002, første private IA-virksomhet i Troms Har praktisert Åpen sykmelding siden april 2008 og halvert legemeldt sykefravær Åpen sykmelding Åpen sykmelding er en fleksibel variant av gradert sykmelding. Gjennom dialog blir lederen og den sykmeldte enige om vedkommende kan jobbe noe og hva slags arbeid som er mulig. Graden av arbeidsevne vurderes ikke av legen, men av arbeidstaker og arbeidsgiver. Graden av arbeid kan variere fra uke til uke. Åpen sykmelding forutsetter et samarbeid mellom bedriften, de ansatte, tillitsvalgte, NAV, BHT og leger.

13 13 To gode eksempler på godt IA-arbeid: Se andre gode eksempler på Bamble kommune God butikk å satse på de ansatte Bamble kommune ble IA-virksomhet i 2002 og lå allerede den gang et hestehode foran i inkluderende holdninger og praksis. I dag er IA-arbeidet godt innarbeidet i personalpolitikken. De ansatte skal glede seg til å gå på jobben, er omkvedet. Små og store tiltak sørger for det. Tekst og foto: Gerd Vidje For å utvikle arbeidsmiljøet bevilger kommunen stimuleringsmidler. Midlene tildeles den enkelte virksomhet, 1000 kroner per fast ansatt, som kan brukes over en treårsperiode. Et annet tiltak er grønn resept. Det innebærer at ansatte kan avtale med lederen sin om å få to timer av arbeidstiden per uke til fysisk aktivitet. Lederne kan også bruke ordningen med grønn resept når en medarbeider trenger en pust i bakken. Det er ikke all verden, men kan være til god hjelp og mest av alt signaliserer det en ivaretakende holdning, sier Robert Lien Pettersen, tidligere HMSog kvalitetskoordinator, nå informasjonsansvarlig. De ansatte er gull verd Annet hvert år gjennomfører kommunen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten en arbeidsmiljøkartlegging av det psykososiale og fysiske miljøet. Resultatene brukes aktivt til å planlegge å gjennomføre forbedringer. Kommunen som helhet skårer høyt på energi og engasjement på jobben og lavt på opplevelse av egen effektivitet. Det er tydelig at folk ønsker å gjøre mer enn de rekker. Der det er nødvendig følger bedriftshelsetjenesten opp, forteller rådmann Tore Marthinsen. At kommunen bruker mye penger på hver ansatt mener rådmannen er vel anvendte penger. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi legger til rette for atfolk skal glede seg til å gå på jobben, og det kollegiale og sosiale spiller stor rolle for nærværet, sier han. Fysisk aktivitet Mange tiltak handler om å komme i bedre form, være med i bedriftsidrettslaget, bli motivert til å gå mer ved å bruke skritteller, sykle og gå til jobben, bassengtrening med fysioterapeut, kampanje for å spise grønt og bruke avdelingens treningskort på PULS, sier Marthinsen. Kommunen hjelper ansatte til å komme i gang med trening slik at man får gode rutiner. Etterpå er det den enkeltes ansvar. Marthinsen går selv foran med et godt eksempel. Han sykler til og fra jobben og synes at det renser systemet etter endt arbeidsdag. Synlige og tydelige ledere Hvert år arrangerer kommunen flere ledersamlinger for alle sine 40 ledere. Det gir faglig og sosialt utbytte og i tillegg bygges det relasjoner på tvers. Det er viktig å ha gode og tilstrekkelig antall ledere. Lederne må ha tid, kompetanse og mulighet til å være gode personalledere og ha lyst til å ta seg av HMSarbeidet, sier Roar Teigen. Han er hovedverneombud på heltid i kommunen og administrerer 30 verneområder og like mange verneombud. Han har ikke noe til overs for ledere som bruker all tiden sin på spennende prosjektarbeid og farer over personalarbeidet med harelabben. Som hovedverneombud er Teigen vaktbikkje i kommunen, eller kanskje heller jaktbikkje. For han løper ikke etter og bjeffer, men er mer foran og finner viltet. Vi satser kontinuerlig på HMS- De samarbeider tett, hovedverneombud Roar Teigen, informasjonsansvarlig Robert Lien Pettersen og rådmann Tore Marthinseni (foto Gerd Vidje). arbeidet med vekt på kvalitet og opplæring, det fører ikke fram med skippertak, sier Teigen. Egen IA-dag Rutiner for sykefraværsarbeid og oppfølging av sykmeldte er for lengst på plass i Bamble. Kommunen samarbeider godt med NAV og bedriftshelsetjenesten og har hvert år en egen IA-dag. Da inviteres eksterne samarbeidspartnere til å bidra med informasjon og nyheter om inkluderende arbeidsliv. Flere personalrådgivere i virksomhet for personal- og organisasjonsutvikling gir råd til lederne og hjelper til ved omplassering, yrkesrettet attføring, uførepensjon osv. Kommunen har mål for alle delmålene i IA-avtalen. I tillegg satses det for fullt på forebyggende arbeid. TILTAK Grønn resept Stimuleringsmidler: 1000 kroner per ansatt over tre år Forebyggende arbeid gjennom BHT. Legger til rette for fysisk aktivitet Arbeidsmiljøkartlegging Kurs i medarbeiderskap Oppfølging av ledere med kompetanseheving (blant annet i coaching) og lederstøtte Frikjøpt hovedverneombud på heltid Tidligere rektorer gir skolesjefen råd To tidligere rektorer på 62 er rådgivere hos skolesjefen i Bamble kommune og bidrar med kompetansen sin i til sammen 120 prosent stilling. Da de ba om annet arbeid for ett år siden, var kommunen hundre prosent lydhør. Kom med hva dere ønsker å jobbe med, vi finner en løsning hvis dere er villige, var beskjeden fra kommunen til de to seniorene. Nå er de seniorrådgivere ved skolesjefens kontor og bruker kompetansen sin blant annet med minoritetsspråklige barn, bibliotektjenesten, med matematikk-prisen Abelgøy og Fjæreprosjektet som handler om å gi tilbud til elever med lære- og adferds-vansker. Delvis AFP Bamble kommune har bestemt at en leder skal stå i 100 prosent stilling. Da Laila Nordberg Eriksen og Sture Normann ønsket å gå av med AFP, hadde de som rektorer ikke krav på redusert stilling. Begge følte seg slitne som rektorer, men klare for annet arbeid i kommunen. Både Laila og jeg synes at vi har mer å gi og ble glade da signalene fra kommunen var så positive, sier Normann. Begge er fornøyde med å jobbe 60 prosent og ha 40 prosent avtalefestet pensjon (AFP). Å begynne som lærer var ikke noe alternativ, først og fremst fordi lærer jobben også er tøff. Mange rektorer ender arbeidslivet sitt som sykmeldt, og det er ingen hyggelig sorti, sier Nordberg Eriksen. Det er viktig at vi beholder kompetansen til Laila og Sture i organisasjonen og kan bygge videre på den, sier rådmann Tore Marthinsen. Sammen for en bedre hverdag Medbestemmelse, ansvar, varierte oppgaver og en trygg og tydelig leder gir trivsel og velvære ved avdeling for psykisk helsearbeid i Bamble. Og et sykefravær på 3,5 prosent. For tre år siden flyttet avdeling for psykisk helsearbeid inn i splitter nye hus. 15 medarbeidere startet på en ny giv som ser ut til å vedvare. Den erfarne virksomhetslederen, Anne Melie Henriksen, fokuserer på de som er på jobb og er bevisst på å gi de ansatte innflytelse og ansvar. Kurs i medarbeiderskap Alle ansatte ved avdelingen er blitt kurset i medarbeiderskap. Hensikten er å styrke den enkelte i egen jobb, reflektere over hva man er spesielt god til, har lyst til å gjøre mer av, ta ansvar for og utvikle videre. Som en følge av kurset i medarbeiderskap lagde avdelingen sin egen visjon: Sammen for en bedre hverdag. Den er blitt en rettesnor i forhold til planer og målsettinger vi lager, sier Henriksen. Vi er mer bevisste på å støtte hverandre i det daglige arbeidet, på hvordan vi samhandler og kommuniserer. Alle er blant annet med på å utvikle virksomhetsplanen. Henriksen tar fram en A4-perm som er merket Medarbeiderskap. Den brukes som et samlende punkt når noe ikke fungerer, sier hun. Sosialt og godt arbeidsfellesskap Kurset i medarbeiderskap ga også ideen til en studietur. En arbeidsgruppe sto for planleggingen og resultatet ble en tur til Dublin for å lære LØFT-modellen (LØFT = løsningsfokusert tilnærming). Turen ble delvis finansiert av den enkelte og delvis av stimuleringsmidler fra kommunen. Vi ville at turen også skulle være en personlig investering. Nesten alle var med. Turen spleiset oss sammen; nå har vi satt ned en ny gruppe som skal planlegge tur til høsten. Med arbeidssteder fordelt på bofellesskap, dagsenter og utetjeneste er arbeidsoppgavene i avdelingen forskjellige og de ansatte ser heller ikke hverandre hver dag. For å få variasjon i arbeidet rullerer de ansatte mellom arbeidsstedene. Rulleringen ble mulig etter at vi flyttet inn i nytt hus og samlet alt arbeid for psykisk helse i kommunen i en avdeling. Nå unngår vi ensidig arbeidsbelastning og får brukt flere sider av oss selv i jobben, sier Merethe Rørholt, som er verneombud. Når vi kjenner hverandres oppgaver får vi et fleksibelt arbeidsfellesskap som gjør det lettere å dekke opp for hverandre ved for eksempel fravær, sier Henriksen.

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Styredagen Sogn og Fjordane - 18. Mars 2010 Førde HMS og sykefravær styre sitt ansvar og økonomiske konsekvenser Inkluderende arbeidsliv Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs Personalsjef Lars Th Larsen Norske Skog Saugbrugs Halden Hvor stort tror dere det reelle sykefraværet på Saugbrugs er?

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer