FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost"

Transkript

1 FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost som lyder det gamle (3D paradigmet) fødenavnet: med fødsels & personnr. (tidligere stråmannsidentitet): med adresse tilhørende (den nå tidligere STATEN NORGE men som nå en ekte fri VERDENSBORGER) av Moder Jord: TIL: tidligere autoritet underlagt tidligere korporasjonen STATEN: med adresse: Saksnr. / Refnr. / Lånenr. Sett ring rundt hvilken i rekken av gjeldende 72 timers frist dette er: Frist 1 / Frist 2 / Frist 3 Dette brev datert: som innehar 3 X 72 timers svarfrist, hvorav dette brev er det første av disse 3 svarfrister som blir gitt. Brevets gyldighet og påstand som her dokumenteres skal av mottager; JURIDISK tilbakevises. Det holder ikke med noe muntlig avvisning, eller flåseri om at; det er mye rart å finne på internett osv. Ei holder det å svare at mottager må forholde seg til korporasjonens lover og regler (eksempelvis om mottager jobber i en bank eller er en kreditor) og at mottager hevder at den som leverer disse dokumenter til mottager, må fortsatt må følge disse lover, regler og forpliktelse. Dette fordi; dette brev inneholde juridisk lovlig dokumentasjon som korporasjonen, (eksempelvis banken/kreditor) er pliktig til å tilbakevise. Brevet viser til hjelpemidler som viser hvordan disse dokumenter og påstander kan verifiseres. AVSENDER er sikker i sin sak og VET at korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) ei vil klare å juridisk tilbakevise avsenders påstand, som ER SOM FØLGER: AT MOTTAGER SOM KORPORASJON, (eksempelvis bank / kreditor) IKKE LENGER innehar sin juridiske lovlighet til å drive som korporasjon og er derfor nullet ut. MERK!!! Dvs. at gjelden også er nullet ut om dette dokument avleveres til en bank, eller annen finansinstitusjon. Korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) som mottar dette dokument, får allikevel sine 72 timers mulighet til å tilbakevise påstanden som lyder: DE ER nullet ut og dermed driver sin virksomhet ulovlig. Som mottager av dette dokumentet ber vi vedkommende gjøre seg kjent med arrestordren som er implisert i de juridisk gyldige dokumentene fra ONE PEOPLE PUBLIC TRUST. Avsender vil notere seg hvem som fortsatt opprettholder sine straffbare overgrep / handlinger mot en medborger etter at disse dokumentene er overlevert. En massearrestasjon er også ventet for å rydde opp i den tidligere korporasjonenes maktapparat og ledelse, så vær deg bevisst dette i forhold til din håndtering av disse dokumenter du får levert av din medborger!! DET ER DIN PLIKT til å selv finne ut og være deg bevisst om at DE retningslinjer du FØR jobbet under, fortsatt er gjeldene, (noe de altså ikke er!!) Avsender gir derfor mottager 3 X 72 timer til å juridisk dokumentere dokumentere sin evt påstand, som evt. kan lyde som følger; (eksempelvis om mottager jobber for bank / en kreditor) AT AVSENDER fortsatt må betale sine gjeldsforpliktelser eller på annen måte, fortsatt må være knyttet til den tidligere korporasjonens stråmannsidentitet og videre måtte være pålagt den tidligere Statens korporative lover og regler med de underliggende Statlige etater etc som følger i en slik sammenhengen som f.eks; advokater, dommere, kommuner,ordførere,sakkyndige, politiet m.m) som altså faller innunder den gamle, men nå umyndiggjorte korporative Statens og deres den gang lovgivende reglement.!!! Om ingen vettig dokumentert juridisk tilbakevisning finner sted innen disse 3X 72 timer, blir dette å beregne som at korporasjonen selv bekrefter sin nullitet / ugylighet. MERK dette: Mottager får sin juridiske bekreftelse på dette, uavhengig om korporasjonen (eksempelvis banken, kreditor) velger å; IKKE ta i mot dokumentene, eller på annen måte opptrer ignorant eller flåsete., eller muntlig avviser alt sammen som tullball. Mottager er IKKE avhengig av korporasjonens samtykke for å fortsatt være ekte fri og fri fra korporasjonens tidligere stråmannsheftelser av individet; JEG ER Denne juridiske dokumentasjon kan ses på som info til den tidligere korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) samt at avsender informerer om at denne denne frihet også er gitt mottageren av dette dokumentet.

2 HER FØLGER DET HISTORISKE ASPEKTET SOM HAR FØRT TIL DENNE JURIDISKE DOKUMENTASJON, SOM VIDERE HAR FØRT TIL UTNULLING / NEDSTENGNING AV STORE KORPORASJONER (STATEN ER EN KORPORASJON) SÅ OGSÅ ER DETTE GJELDENE FOR BANKENE OG ANDRE FINANSIELLE KORPORATIVE INSTITUSJONER. 1a. Handling av 1871 gjorde USA om til aksjeselskap innenfor District av Columbia. 1b. 1.ste verdenskrig ble benyttet til å starte samle sammen alt gullet, slik at Federal Reserve ( det private kartellet / korporasjonen ) kunne implementere sitt bankkartell, som du ser av punkt 2, ble opprettet i ( 2.ndre verdenskrig forsatte i samme spor i forhold til å samle sammen gullet. 2. I 1913 ble den Amerikanske Federal Reserve opprettet ( FED=Privat Bankkartell) og de overtok kontrollen over SEDDELPRESSEN fra Kongressen og amerikanske finansdepartementet. The Federal Reserve er en privat bank og eies av utenlandske investorer og ikke amerikanere. Det er bare noen få sentralbanker som ikke er en del av den private Federal Reserve Systemet, (som Iran, Cuba og Nord-Korea.) PS: Skattemyndighetene IRS er et inkassobyrå for Federal Reserve og er IKKE en del av regjeringen. 3. Børskrakket i 1929 ble fremprovosert av de store bankene. De fleste av dem trakk seg ut av markedet før ulykken og deretter kom de tilbake og kjøpte opp aksjer til slikk og ingenting. Dette var den andre kollapsen i verdensøkonomien. 4. Gjennom 1930-tallet var Nord-Amerika i full depresjon og konkursen i USA skjedde i Det var i denne perioden at The Bank for International Settlements (BIS) overbeviste de fleste i landet, at det var de som skulle ha kontroll med gullbeholdningen og ikke de respektive land i verden. Tyskland fikk hjelp av Prescott Bush til å bygge opp sin militære makt. 5. Emergency Banking handlingen av, 9. mars 1933, 48 Stat. 1, Public Law , erklærte president Roosevelt, som konkurs og insolvent. H.J.R. 192, 73dje Kongress m sesjon 5. juni En samlet resolusjon valgte å forkaste GULLstandarden og fratok de offisielle kapasiteter alle amerikanske offentlige kontorer, ledere og avdelinger retten til gullet. 6. I Mars 1933 ble den Amerikanske Grunnloven forkastet og Franklin D. Roosewelt omgjorde loven slik at hver borger ble sett på som fiende av Staten. I april samme år aktiverer FDR en ordre 6102 som sa at det var forbud og ulovlig for borgerne å inneha gull..

3 7. Det var rundt denne tiden at de fleste land som Tyskland og USA gjorde sine borgere om til "eiendeler i «korporasjonen» via å bruke fødselsattesten som grunnlag. Det var nå borgerne på Moder jord på en subtil måte ble omgjort til slaver (STRÅMANN)for Staten. 8. Via Bretton Woods-avtalen i 1944 ble det bestemt hvordan makten ville dele verden gjennom delings/handelsavtaler... utøvd via makt. 9. I 1954 dannes Bilderberg-gruppen, og hovedstrukturen via Bilderbergerinstrumentet ble til avtalen som fulgte metodikken; om en stille ( subtil krig ) mot hver borger av verden via og gjennom bruk av sosiale styringsverktøy. ( NAV er et slikt verktøy ) MERK!! Her kan dette Top Secret dokumentet som viser denne avtalte krigen mot befolkningen lastes ned. The Silent Weapons for Quiet Wars: Dette dokumentet viser Kabalen/elitens hensikt og intensjon om å bygge opp til den Tredje Verdenskrigen for å fullbyrde deres konspirasjon, som var en videreføring av deres to andre verdenskriger. EU-plattformen var i så måte en del av dette. Se det korte videoklippet her fra en som tideligere jobbet for denne eliten, ved navn John Perkins; illustrere dette Videoen er kallt: ECONOMIC HITMEN Som viser denne krigen mot befolkningen via korporasjonene: MERK også DETTE: Norge var vertsnasjon for et slikt Bilderberger møte, arrangert av kabalen. Dette fant sted på Rica Park Hotell ( SANDEFJORD ) i Her har du listen: Mange norske næringslivstopper, politikere, mediatopper, folk med tilknytning til lov og rett i Norge, finansfolk, Kronpins Håkon ( i 2011 ) har deltat på disse møtene. Korporasjonen har vært agendaen. Folkestyret og demokratiet har ikke vært i fokus, fordi det er den korporative modellen som er deres plattform. Riksadvokat Tor Aksel. Busch driver et STORT eiendomsfirma, hvor hele familien er involvert.. så igjen ser du hvordan lov og rett ( makten ) er blandet med korporative interesser. Staten eier halve børsen i form av sine korporative involveringer i multinasjonale korporasjoner. Deres interesser er profitt, vekst og lønnsomhet. Ikke det å tjene folket. Den korporative modellen ble erklært kriminell, ulovlig og definert som slaveri,.. og videre stengt ned av OPPT, den Her er linken til den OFFISIELLE NORSKE OPPT-IN-NORWAY facebooksiden: https://facebook.com/pages/oppt-in-norway/ Da president Kennedy ble valgt i 1960 ble han gjort oppmerksom på denne plan, og han tok på seg oppgaven om å korrigere urettferdigheten. Han begynte å styre vekk fra Sentralbankene og introduserte US Treasury Notes, støttet av sølv. Definisjon av 'Treasury Note' En salgbare amerikansk statsgjeld sikkerhet med en fast rente og løpetid mellom ett og 10 år. Statskasseveksler kan kjøpes enten direkte fra den amerikanske regjeringen eller gjennom en bank. Like etter signering av EO han ble myrdet. LBJ opphevet senere EO og statskasseveksler ble fjernet fra sirkulasjon.

4 11. I 1971 fjernet NIXON den amerikanske dollaren fra gullstandarden og med i en avtale med Saudi-Arabia, ble den amerikanske dollaren omgjort til det som er kjent som oljedollaren. 12. På 70-tallet ble president Ferdinand E. Marcos på Filippinene betrodd med store gullreserver tonn som ble lagret under WORLD TRADE CENTER. Disse Stiftelseverdiene var en del av en arv som dateres århundrer tilbake, der konger og dronninger ble betrodd denne formuen for videre å gi det til sitt folk. Dessverre pga korrupsjon, grådighet og manipulering har dette blitt hindret fra i å bli manifestert. 13. I 2000 ser en ny konkurs dagens lys i USA og standard forretningsmodell, basert på en 70 års syklus, startes en ny krig med invadere land, redusere befolkningen, ta over deres ressurser, kollapse økonomien. Når så dette var gjort, innføre en ny valuta. STANDARD FORRETNINGSMODELL. EU har vært en slik «krigs» plattform i Europa. 14. En annen planlagt økonomisk kollaps i 2007/8 ble iscenesatt av bankene som presset billioner av dollar fra ærlige mennesker. 15. Etterforskere ved statskassen AG gikk denne finansielle strukturen i sømmene, som videre avdekket det gjennomsyrede bedrageriet og den massive korrupsjonen, som var satt i system. Denne svindelen ble beskyttet og videreført av regjeringene og rettsvesenet, som egentlig skulle støtte og betjene folket. Det er over ETT hundre år siden at noen regjering har støttet sitt folk. 16 år. I 2011 foretar skattedepartement en nedstengning av Federal Reserve Systemets midler / tilganger i størrelsesorden $ 14.3Trillion dollar. De innser allikevel at dette ikke vil løse det systematiske bedrageriet og korrupsjonen som hadde blitt implementert. Derfor startes det en ny men en egentlig videreføring av det en del vandre våkende sjeler hadde forsøkt, der i blant J.F Kennedy ) Nemlig og få til en total nedstengning av denne korrupte og syke korporative agendaen ( via det finansielle tyranniet / slaveriet ) mot menneskeheten. Man gikk derfor rett til selve hovedstrukturen som hele deres korporative kyniske modell var bygget rundt. Nemlig UCC. Den var jobben fullbyrdet, ved at korporasjonen totalt hadde blitt NEDSTENGT & NULLET UT!! 17. MERKT DETTE!! The Federal Reserve er en privat bank. Federal Reserve tilhører et privat kartell, og deres gjeld tilhører ikke det amerikanske folk ei heller alle de underliggende korporasjoner som dette private kartellet= (korporasjonen) innehar. 18 år. The One Peoples Public Trust er tillitspersoner fra folket som har gitt sin ed og sin forpliktelse til følgende: Å sørge for at de 'velgjørere / formidlerne av denne tillit nå fordeler til FOLKET som rettmessig er eiere av alt dette, som er testamentert til deg. Dette skulle president Ferdinand E. Marcos av Filippinene utført, men det ble aldri gjort. Han og andre gamle formyndere / forvaltere begikk et tillitsbrudd mot verdensbefolkningen. 19. Disse eiendelene og konserngjelden er nå i hendene på dagens forvaltere One People Public Trust ( på vegne av folket ) Gjelden er fifiktiv og alle reelle verdier er tilbakeført til folket, hvorpå dette videre skal fordeles videre til alle borgerne av Moder Jord, via CVAC. ( Dokumentes tittel er: CVACGovernment ) Borger av Moder jord er foreløbig tilkjent 50. Milliarder hver seg. Dette skal administreres ut via CVAC, så jeg oppfordrer alle å sette seg inn i disse dokumentene. Last ned alle de juridiske dokumentene her:

5 Videre vil «JEG ER» lydende (3D) navnet: legge frem videre dokumentasjonen i en i følgende rekkefølge: Dokumentasjonen kommer i denne rekkefølge: UCC jamført CISG 1. Informasjon om Uniform Commercial Code ( UCC ) jamført Convension ON Internasional Sales of Goods (CISG- tilsynelatende gjeldene for Norge). Dette er vesentlig viktig å forstå, opp i mot å forstå stråmannsidentiteten, det norske og internasjonale lovverket, samt hvordan dette henger sammen med at Staten tidligere hadde sin tilrøvede juridiske rett til å kjøpe, selge, pansette alt individet skapte via å regulere dette via CISG og UCC. One People Public Trust har juridisk pr overtatt UCC og stengt ned / foreclosed alle korporasjoner og banker på Moder Jord og det gamle lovverket. Dette fordi en korporasjon ( Defacto Modellen ) har ikke demokratiet som sitt førende momentum, men profitt, vekst og lønnsomhet. Det er en business modell og ikke noe folkestyre eller demokrati. Staten er definert som en korporasjon FORDI alt føres tilbake til FEDERAL RESERVE bankkartellet ( eller kabalen som noen kaller dem ) LES OM CISG: Kandidatnummer: 451 Veileder: Professor dr. juris Viggo Hagstrøm https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/ /20711/39189.pdf?sequence=2 1 Innledning emnet Den norske kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 er i stor grad basert på FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp, CISG (Convention on International Sale of Goods). CISG ble sluttført og underskrevet på diplomatkonferansen i Wien 11. april Konvensjonen ble ratifisert av Norge 20. juli 1988 med ikrafttredelse 1. august 1989, jfr. lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av CISG. Varebyttet over landegrensene er et sentralt element for utviklingen av alle land i hele verden i dag. Også for Norge er den internasjonale handel av stor betydning, og har lange tradisjoner. Behovet for enhetlige regler på kjøpsrettens område har vært stort lenge. I alt 67 land har til nå ratifisert Konvensjonen;1 disse står for mer enn 2/3 av den samlede verdenshandelen.

6 MERK!!! Så og si alle banker på Moder Jord var eid av dette kartellet, i føring via Federal Reserve Department ( FED ) og siden alle norske banker, så også vår sentralbank var eid av kartellet, som fører oss til USA, som videre fører oss til UCC. Det er dette rammeverket, som har vært det gjeldende rammeverk for internasjonale lover. Dette rammeverket ble overtatt av One People Public Trust og her ser du bl.a kvitteringer for overdragelsen. Dette dokumentet heter: CVAC Filing.

7 Dette dokumentet her heter: CVAC_PAPERRECORD Dette dokumentet heter: CVAC_DC og viser overdragelsen av UCC opp til folket, representert ved One People Public Trust Det finnes fler dokumenter som knytter koblingen UCC og One People Public Trust (OPPT), men dette var kun 3 stk bildekopier som viser dere litt av hva som er dokumentert. Alt ligger ute og er juridisk gyldig. For å søke opp alle registreringsnummerne som følger disse juridiske UCC-lover (disse juridiske dokumenter er filført avone People Public Trust) så kan dette gjøres ved å gå til denne nettadressen, registerer dere så videre kan dere søke opp disse dokumentene i den juridiske UCC basen. Her er et skjermbilde av denne nettsiden:https//gov.propertyinfo.com/dc-washington/# Her er en youtubevideo-link som viser hvordan dere søker opp filene:

8 2. The World Bank Group / Committee Of 300 / FED og eierskapet til våre Norske banker, som dermed var underlagt kabalens styre og makt. Forrige leder av FED Greenspan uttalte at; INGEN stat, regjering, person kan overprøve FED. Dermed vil det igjen si, at den Norske Stat har vært underlagt dette kartellet, denne korporative styringen, og Norge var under en slik korporativ styring frem til det hele ble nedstengt Her vedlegges nå følgende bilder fra The World Bank Group dokumentet som inneholder en liste over ALLE bankene som var eid og styrt av kabalen med forankring i FED. Dokumentet er på 130 sider og jeg anbefaler det norske folk konsentrere seg om sidene 1 til og med 10, side 103 og 104 ( viser de norske bankene) + side som viser underskriftene som nok engang knytter eierskapet av norske banker opp til bankkartellet. Derfor igjen er dette grunnen til at CISG ikke har noen som helst virkning men at norske lover var under UCC styring med den type innhold den korporative modellen fulgte, inntil dette ble endret. Dette ble altså som beskrevet, endret og nedstengt og UCC fikk dermed en endret ordlyd, basert på LOVEN OM EN - THE COMMON LAW.

9 Linken til GE Money Bank er å finne opp i mot J.P MORGAN CHASE for de som lurer på GE Moneybank og sammenhengen med World Bank Group. J.P. MORGAN Chase eier General Electric, som så eier GE Moneybank. Dette er beskjeden til alle korporasjoner, Dere er nedstengt og umyndiggjort!

10 Nå følger listen over de norske bankene som er å finne på side 103 og 104. Merk at mange småbanker ligger innunder paraplyen til Terra Gruppen i den grad du ikke finner din lokale sparebank på denne listen. Legg merke til KODEnavnet WHITE SPIRITUAL BOY og Spiritual Wonderboy samt at et liggende 8 - tall betyr; uendelig. Dvs at bankene har hatt en garanti fra Bankkartellet FED, for at bankene har fått uendelig tilstrømning av digital cashflow, fordi kabalens egeninteresse selvfølgelig har vært å holde sitt bankkartell operativt. Derfor alle bailoust av bankene gjennom årene på verdensborgernes bekosting, fremmet alle lands politikere som fremmet budsjett kutt med mer, for at vi alle skulle videre bære bankkartellets finansielle tyranni. Du vil finne igjen disse kodenavn på første side av denne bankgruppens dokument, hvorpå dette blir dokumentert og koblet direkte med Den Fillipinske Presidentens Testamente, som videre igjen overdro dette til Dronning Elisabeth 2 og dette er deretter styrt via Kabalens World Bank Group / under COMMITTEE OF 300. Dette dokumentet kan lastes ned fra nettet på denne adressen:

11

12 Den Filipinske Presidentens Testamente Den Filipinske presidentens testamente kan lastes ned her: I dette dokument dukker kodeordet Spiritual Wonderboy opp i mot navnet Ferdinand Marcos. Merk!! Legg også merke til hvor gullet ble plassert!!

13 Markert med rød skrift!! Dette dokumetet som heter The Ultimate agreement kan lastes ned her: UltimateAgreement-Document Sammenhengen mellom Staten, korporasjoner, bankene og korporativ styre som Norge som resten av verden har levd under siden 1871 og vel så det, opp i mot KABALEN ( NWO New World Order ) er herved bekreftet. Neste dokument som legges ved her, er DISCLOSURE dokumentet som også kan lastes ned på One People Public Trust sin offisielle side, hvor alle de juridiske dokumentene ligger åpent:

14 Her er skjermbilde av nettsiden til One People Public Trust hvor alle dokumentene kan lastes ned: Her er side 1 av det offisielle DISCLOSURE dokumentet:

15 Her er side 3 av dokumentet,..og LES teksten ved det røde markerte feltet!

16 Her er bildekopi av arrestordren som heter: Declaration and Order

17 MERK!! Det står også noe om retten til beskyttelse for individet og videre hvordan fullbyrdelse av disse dokumentene løper, om individet utsettes for krenkelser av et annet individ. Du finner mer om dette og annet i CVAC dokumentene (CVAC Government)

18 Her følger side 2 av EDEN til de 3 individer «JEG ER» ved deres ( 3D ) fødenavn. Det er disse som står som One People Public Trust ( = FOLKET ) representanter. Et intervju med Heather gjort av Brian fra American Kabuki (fra 3dje Januar 2013 ) kan høres via denne nettsiden: Heather Ann Tucci Jarraf - Hollis Randal Hillner - Caleb Skinner ( dette er bilde av side 2 av deres eden )

19 Avsluttende bemerkning: Alle dokumentene / UCC filene har registreringskoder slik at de kan spores og følges inn i det internasjonale lovverk i (UCC) som idag er det eneste gjeldende. UCC er også omdøpt fra å hete; UNIFORM COMMERCIAL CODE til å hete: UNIVERSAL COMMERCIAL CODE Dette fordi at all annet lovverk forsvant sammen med nedstengningen av korporasjonen. Dette er ikke å regne som Statskupp, da vi ikke har levd under demokratisk eller Statlig styre, men under et korporativt ( defacto ) styre. Det er korporasjonen som er nedstengt og siden alt ble styrt via de juridiske lover knyttet til korporasjonsmodellen, så forsvant det gamle lovverket i samme momentum. Det nye lovverket som nå er gjeldene er å finne forklart og dokumentert i One People Public Trust ( FOLKET av Moder Jord ) sine juridiske dokumenter. Det individ som krenker den enkeltes suverene selvstendige Gudommelige frihet gjør dermed, samt utøver en straffbar handling og kan således straffeforfølges via CVAC Government dokumentene. Man kan også lese mer om det juridiske grunnlaget man bryter, om man krenker individets selvstendighet og frihet, som NÅ BETYR en fullstendig frihet fra korporativt styre.

20 Undertegnet av JEG ER, Dato: Sted som er min ekte frie væren av fri skapekraft!

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

En enkel presentasjon av produktene til Auvesta edelmetalle AG og deres samarbeidspartnere i Norge.

En enkel presentasjon av produktene til Auvesta edelmetalle AG og deres samarbeidspartnere i Norge. En enkel presentasjon av produktene til Auvesta edelmetalle AG og deres samarbeidspartnere i Norge. Industriestraße 4 D-83607 Holzkirchen Germany Du kjøper fysiske gullbarrer fra 1g 24kg Markedets beste

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

Courtesy Notice (Høflighetsvarsel)

Courtesy Notice (Høflighetsvarsel) Courtesy Notice (Høflighetsvarsel) Mottager: Avsender: Dato: Re: Ubegrenset ansvarliggjøring og bevisstgjøring av ansvar er nå overført til det skapende individet, som følge av annullerte, ugyldiggjorte,

Detaljer

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT!

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT! ULOVLIGKAPITALFLUKT Internasjonaltutvalg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Innledning( Hvert år forsvinner anslagsvis 1 260 milliarder dollar ut av

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

av Frederic S. Mishkin Sammendrag av kapittel 12: Banking Industry: Structure and Competition

av Frederic S. Mishkin Sammendrag av kapittel 12: Banking Industry: Structure and Competition The Economics of Money, Banking and Financial Markets av Frederic S. Mishkin Sammendrag av kapittel 12: Banking Industry: Structure and Competition Sammendrag av Erik demora Historisk utvikling av bank

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

NEIL KEENAN OPPDATERING / INGEN GJØR DET BEDRE - DERFOR

NEIL KEENAN OPPDATERING / INGEN GJØR DET BEDRE - DERFOR NEIL KEENAN OPPDATERING / INGEN GJØR DET BEDRE - DERFOR December 22, 2015 http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/ Bedre sent enn aldri: I grevens tid! Med kungjøringen

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd Publisering 1 - frist 25.01.10 OPPGAVE 1: Definer begrepene basispengemengde og M2 Basispengemengde: Basispengemengden eller M0(monetær base), er samlebegrepet på bankers og pengeholdende sektors (publikum

Detaljer

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN?

MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? MIDTENS RIKE EN UTFORDRING FOR DEN NORSKE BYGGEBRANSJEN? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE BAKGRUNN Vanskelige temaer i tiden: Verdens

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren

Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren Vedlegg 1: Bakgrunnsstoff til læreren Fra Eidsvoll 1814 til Eidsvoll 2014 Verden 1814 I siste halvdel av 1700-tallet førte opplysningstidas tanker om folkesuverenitet, maktfordeling og et nytt menneskesyn

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Høringsinnspill om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsinnspill om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref: 13/3900 SL Oslo, 1. april 2014 Høringsinnspill om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret IKT-Norge er IKT næringens interesseorganisasjon,

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 1. Uke 4. Innleveringsdato: 25. 01. 2010. Finansiell endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 1. Uke 4. Innleveringsdato: 25. 01. 2010. Finansiell endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 1 Uke 4 Innleveringsdato: 25. 01. 2010 Finansiell endring Side 0 Innholdsfortegnelse Publisering 1...0 Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2

Detaljer

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er umulig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er umulig på samme tid Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er umulig på samme tid Dette er Mundell og Flemings trilemma som de utviklet på 1960- tallet. Dette går ut på at en økonomi ikke kan

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011

Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Personvern i arkivene Drammen, 7. september 2011 Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet 14.09.2011 Side 1 Dagens tema - Kort om Datatilsynet - En litt trist framtidsvisjon om internett - Noen fortellinger

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Når lederutvikling gir resultater

Når lederutvikling gir resultater Når lederutvikling gir resultater Kort tilbakeblikk I Norge har vi drevet ulike former for lederutvikling i over 60 år. Helt siden den amerikanske konsulenten George Kenning kom til Norge på femtitallet

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby

Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where"

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14

Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14 Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14 Sverre Bauck SP verktøy med felles PKI-tjenester for offentlig sektor Autentisering

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

PÅ TIDE MED EN NY REVOLUSJON?

PÅ TIDE MED EN NY REVOLUSJON? PÅ TIDE MED EN NY REVOLUSJON? Julius Caesar: Men freely believe that which they desire I. BAKGRUNN II. KAMPEN MOT INFLASJON III. KRISER I KØ? IV. FOKUS FOR NESTE REVOLUSJON I. BAKGRUNN Revolusjon i vitenskapen

Detaljer

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Del A: Kredittopplysningsforetak og svindelforebyggingsforetak 1. Hva er et kredittopplysningsforetak? Kredittopplysningsforetak

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

ASIA HVA SKJER? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE. Arne Jon Isachsen, 24.09.

ASIA HVA SKJER? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE. Arne Jon Isachsen, 24.09. ASIA HVA SKJER? 1. BAKGRUNN 2. FINANSKRISEN I AMERIKA 3. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 4. MER OM ASIA 5. UTSIKTENE FOR NORGE BAKGRUNN Ti temaer i tiden: Verdens finansmarkeder i ferd med å kollapse? Spennende

Detaljer

DEN ØKONOMISKE VEKSTEN I KINA RUSK I MASKINERIET?

DEN ØKONOMISKE VEKSTEN I KINA RUSK I MASKINERIET? DEN ØKONOMISKE VEKSTEN I KINA RUSK I MASKINERIET? 1. BAKGRUNN 2. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 3. RUSK I MASKINERIET? BAKGRUNN Vanskelige temaer i tiden: Verdens finansmarkeder i ferd med å kollapse? Spennende

Detaljer

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 5 Uke 7 Innleveringsdato: 21. 02. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 1. Fast/flytende valutakurs...3 Fastvalutakurs:...3 Flytende

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer