FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost"

Transkript

1 FRA: JEG ER som leverer til mottager dette dokument via; (sett ring rundt riktig alternativ): E-post - Fysisk fremmøte - Pr: Brevpost som lyder det gamle (3D paradigmet) fødenavnet: med fødsels & personnr. (tidligere stråmannsidentitet): med adresse tilhørende (den nå tidligere STATEN NORGE men som nå en ekte fri VERDENSBORGER) av Moder Jord: TIL: tidligere autoritet underlagt tidligere korporasjonen STATEN: med adresse: Saksnr. / Refnr. / Lånenr. Sett ring rundt hvilken i rekken av gjeldende 72 timers frist dette er: Frist 1 / Frist 2 / Frist 3 Dette brev datert: som innehar 3 X 72 timers svarfrist, hvorav dette brev er det første av disse 3 svarfrister som blir gitt. Brevets gyldighet og påstand som her dokumenteres skal av mottager; JURIDISK tilbakevises. Det holder ikke med noe muntlig avvisning, eller flåseri om at; det er mye rart å finne på internett osv. Ei holder det å svare at mottager må forholde seg til korporasjonens lover og regler (eksempelvis om mottager jobber i en bank eller er en kreditor) og at mottager hevder at den som leverer disse dokumenter til mottager, må fortsatt må følge disse lover, regler og forpliktelse. Dette fordi; dette brev inneholde juridisk lovlig dokumentasjon som korporasjonen, (eksempelvis banken/kreditor) er pliktig til å tilbakevise. Brevet viser til hjelpemidler som viser hvordan disse dokumenter og påstander kan verifiseres. AVSENDER er sikker i sin sak og VET at korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) ei vil klare å juridisk tilbakevise avsenders påstand, som ER SOM FØLGER: AT MOTTAGER SOM KORPORASJON, (eksempelvis bank / kreditor) IKKE LENGER innehar sin juridiske lovlighet til å drive som korporasjon og er derfor nullet ut. MERK!!! Dvs. at gjelden også er nullet ut om dette dokument avleveres til en bank, eller annen finansinstitusjon. Korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) som mottar dette dokument, får allikevel sine 72 timers mulighet til å tilbakevise påstanden som lyder: DE ER nullet ut og dermed driver sin virksomhet ulovlig. Som mottager av dette dokumentet ber vi vedkommende gjøre seg kjent med arrestordren som er implisert i de juridisk gyldige dokumentene fra ONE PEOPLE PUBLIC TRUST. Avsender vil notere seg hvem som fortsatt opprettholder sine straffbare overgrep / handlinger mot en medborger etter at disse dokumentene er overlevert. En massearrestasjon er også ventet for å rydde opp i den tidligere korporasjonenes maktapparat og ledelse, så vær deg bevisst dette i forhold til din håndtering av disse dokumenter du får levert av din medborger!! DET ER DIN PLIKT til å selv finne ut og være deg bevisst om at DE retningslinjer du FØR jobbet under, fortsatt er gjeldene, (noe de altså ikke er!!) Avsender gir derfor mottager 3 X 72 timer til å juridisk dokumentere dokumentere sin evt påstand, som evt. kan lyde som følger; (eksempelvis om mottager jobber for bank / en kreditor) AT AVSENDER fortsatt må betale sine gjeldsforpliktelser eller på annen måte, fortsatt må være knyttet til den tidligere korporasjonens stråmannsidentitet og videre måtte være pålagt den tidligere Statens korporative lover og regler med de underliggende Statlige etater etc som følger i en slik sammenhengen som f.eks; advokater, dommere, kommuner,ordførere,sakkyndige, politiet m.m) som altså faller innunder den gamle, men nå umyndiggjorte korporative Statens og deres den gang lovgivende reglement.!!! Om ingen vettig dokumentert juridisk tilbakevisning finner sted innen disse 3X 72 timer, blir dette å beregne som at korporasjonen selv bekrefter sin nullitet / ugylighet. MERK dette: Mottager får sin juridiske bekreftelse på dette, uavhengig om korporasjonen (eksempelvis banken, kreditor) velger å; IKKE ta i mot dokumentene, eller på annen måte opptrer ignorant eller flåsete., eller muntlig avviser alt sammen som tullball. Mottager er IKKE avhengig av korporasjonens samtykke for å fortsatt være ekte fri og fri fra korporasjonens tidligere stråmannsheftelser av individet; JEG ER Denne juridiske dokumentasjon kan ses på som info til den tidligere korporasjonen (eksempelvis banken / kreditor) samt at avsender informerer om at denne denne frihet også er gitt mottageren av dette dokumentet.

2 HER FØLGER DET HISTORISKE ASPEKTET SOM HAR FØRT TIL DENNE JURIDISKE DOKUMENTASJON, SOM VIDERE HAR FØRT TIL UTNULLING / NEDSTENGNING AV STORE KORPORASJONER (STATEN ER EN KORPORASJON) SÅ OGSÅ ER DETTE GJELDENE FOR BANKENE OG ANDRE FINANSIELLE KORPORATIVE INSTITUSJONER. 1a. Handling av 1871 gjorde USA om til aksjeselskap innenfor District av Columbia. 1b. 1.ste verdenskrig ble benyttet til å starte samle sammen alt gullet, slik at Federal Reserve ( det private kartellet / korporasjonen ) kunne implementere sitt bankkartell, som du ser av punkt 2, ble opprettet i ( 2.ndre verdenskrig forsatte i samme spor i forhold til å samle sammen gullet. 2. I 1913 ble den Amerikanske Federal Reserve opprettet ( FED=Privat Bankkartell) og de overtok kontrollen over SEDDELPRESSEN fra Kongressen og amerikanske finansdepartementet. The Federal Reserve er en privat bank og eies av utenlandske investorer og ikke amerikanere. Det er bare noen få sentralbanker som ikke er en del av den private Federal Reserve Systemet, (som Iran, Cuba og Nord-Korea.) PS: Skattemyndighetene IRS er et inkassobyrå for Federal Reserve og er IKKE en del av regjeringen. 3. Børskrakket i 1929 ble fremprovosert av de store bankene. De fleste av dem trakk seg ut av markedet før ulykken og deretter kom de tilbake og kjøpte opp aksjer til slikk og ingenting. Dette var den andre kollapsen i verdensøkonomien. 4. Gjennom 1930-tallet var Nord-Amerika i full depresjon og konkursen i USA skjedde i Det var i denne perioden at The Bank for International Settlements (BIS) overbeviste de fleste i landet, at det var de som skulle ha kontroll med gullbeholdningen og ikke de respektive land i verden. Tyskland fikk hjelp av Prescott Bush til å bygge opp sin militære makt. 5. Emergency Banking handlingen av, 9. mars 1933, 48 Stat. 1, Public Law , erklærte president Roosevelt, som konkurs og insolvent. H.J.R. 192, 73dje Kongress m sesjon 5. juni En samlet resolusjon valgte å forkaste GULLstandarden og fratok de offisielle kapasiteter alle amerikanske offentlige kontorer, ledere og avdelinger retten til gullet. 6. I Mars 1933 ble den Amerikanske Grunnloven forkastet og Franklin D. Roosewelt omgjorde loven slik at hver borger ble sett på som fiende av Staten. I april samme år aktiverer FDR en ordre 6102 som sa at det var forbud og ulovlig for borgerne å inneha gull..

3 7. Det var rundt denne tiden at de fleste land som Tyskland og USA gjorde sine borgere om til "eiendeler i «korporasjonen» via å bruke fødselsattesten som grunnlag. Det var nå borgerne på Moder jord på en subtil måte ble omgjort til slaver (STRÅMANN)for Staten. 8. Via Bretton Woods-avtalen i 1944 ble det bestemt hvordan makten ville dele verden gjennom delings/handelsavtaler... utøvd via makt. 9. I 1954 dannes Bilderberg-gruppen, og hovedstrukturen via Bilderbergerinstrumentet ble til avtalen som fulgte metodikken; om en stille ( subtil krig ) mot hver borger av verden via og gjennom bruk av sosiale styringsverktøy. ( NAV er et slikt verktøy ) MERK!! Her kan dette Top Secret dokumentet som viser denne avtalte krigen mot befolkningen lastes ned. The Silent Weapons for Quiet Wars: Dette dokumentet viser Kabalen/elitens hensikt og intensjon om å bygge opp til den Tredje Verdenskrigen for å fullbyrde deres konspirasjon, som var en videreføring av deres to andre verdenskriger. EU-plattformen var i så måte en del av dette. Se det korte videoklippet her fra en som tideligere jobbet for denne eliten, ved navn John Perkins; illustrere dette Videoen er kallt: ECONOMIC HITMEN Som viser denne krigen mot befolkningen via korporasjonene: MERK også DETTE: Norge var vertsnasjon for et slikt Bilderberger møte, arrangert av kabalen. Dette fant sted på Rica Park Hotell ( SANDEFJORD ) i Her har du listen: Mange norske næringslivstopper, politikere, mediatopper, folk med tilknytning til lov og rett i Norge, finansfolk, Kronpins Håkon ( i 2011 ) har deltat på disse møtene. Korporasjonen har vært agendaen. Folkestyret og demokratiet har ikke vært i fokus, fordi det er den korporative modellen som er deres plattform. Riksadvokat Tor Aksel. Busch driver et STORT eiendomsfirma, hvor hele familien er involvert.. så igjen ser du hvordan lov og rett ( makten ) er blandet med korporative interesser. Staten eier halve børsen i form av sine korporative involveringer i multinasjonale korporasjoner. Deres interesser er profitt, vekst og lønnsomhet. Ikke det å tjene folket. Den korporative modellen ble erklært kriminell, ulovlig og definert som slaveri,.. og videre stengt ned av OPPT, den Her er linken til den OFFISIELLE NORSKE OPPT-IN-NORWAY facebooksiden: https://facebook.com/pages/oppt-in-norway/ Da president Kennedy ble valgt i 1960 ble han gjort oppmerksom på denne plan, og han tok på seg oppgaven om å korrigere urettferdigheten. Han begynte å styre vekk fra Sentralbankene og introduserte US Treasury Notes, støttet av sølv. Definisjon av 'Treasury Note' En salgbare amerikansk statsgjeld sikkerhet med en fast rente og løpetid mellom ett og 10 år. Statskasseveksler kan kjøpes enten direkte fra den amerikanske regjeringen eller gjennom en bank. Like etter signering av EO han ble myrdet. LBJ opphevet senere EO og statskasseveksler ble fjernet fra sirkulasjon.

4 11. I 1971 fjernet NIXON den amerikanske dollaren fra gullstandarden og med i en avtale med Saudi-Arabia, ble den amerikanske dollaren omgjort til det som er kjent som oljedollaren. 12. På 70-tallet ble president Ferdinand E. Marcos på Filippinene betrodd med store gullreserver tonn som ble lagret under WORLD TRADE CENTER. Disse Stiftelseverdiene var en del av en arv som dateres århundrer tilbake, der konger og dronninger ble betrodd denne formuen for videre å gi det til sitt folk. Dessverre pga korrupsjon, grådighet og manipulering har dette blitt hindret fra i å bli manifestert. 13. I 2000 ser en ny konkurs dagens lys i USA og standard forretningsmodell, basert på en 70 års syklus, startes en ny krig med invadere land, redusere befolkningen, ta over deres ressurser, kollapse økonomien. Når så dette var gjort, innføre en ny valuta. STANDARD FORRETNINGSMODELL. EU har vært en slik «krigs» plattform i Europa. 14. En annen planlagt økonomisk kollaps i 2007/8 ble iscenesatt av bankene som presset billioner av dollar fra ærlige mennesker. 15. Etterforskere ved statskassen AG gikk denne finansielle strukturen i sømmene, som videre avdekket det gjennomsyrede bedrageriet og den massive korrupsjonen, som var satt i system. Denne svindelen ble beskyttet og videreført av regjeringene og rettsvesenet, som egentlig skulle støtte og betjene folket. Det er over ETT hundre år siden at noen regjering har støttet sitt folk. 16 år. I 2011 foretar skattedepartement en nedstengning av Federal Reserve Systemets midler / tilganger i størrelsesorden $ 14.3Trillion dollar. De innser allikevel at dette ikke vil løse det systematiske bedrageriet og korrupsjonen som hadde blitt implementert. Derfor startes det en ny men en egentlig videreføring av det en del vandre våkende sjeler hadde forsøkt, der i blant J.F Kennedy ) Nemlig og få til en total nedstengning av denne korrupte og syke korporative agendaen ( via det finansielle tyranniet / slaveriet ) mot menneskeheten. Man gikk derfor rett til selve hovedstrukturen som hele deres korporative kyniske modell var bygget rundt. Nemlig UCC. Den var jobben fullbyrdet, ved at korporasjonen totalt hadde blitt NEDSTENGT & NULLET UT!! 17. MERKT DETTE!! The Federal Reserve er en privat bank. Federal Reserve tilhører et privat kartell, og deres gjeld tilhører ikke det amerikanske folk ei heller alle de underliggende korporasjoner som dette private kartellet= (korporasjonen) innehar. 18 år. The One Peoples Public Trust er tillitspersoner fra folket som har gitt sin ed og sin forpliktelse til følgende: Å sørge for at de 'velgjørere / formidlerne av denne tillit nå fordeler til FOLKET som rettmessig er eiere av alt dette, som er testamentert til deg. Dette skulle president Ferdinand E. Marcos av Filippinene utført, men det ble aldri gjort. Han og andre gamle formyndere / forvaltere begikk et tillitsbrudd mot verdensbefolkningen. 19. Disse eiendelene og konserngjelden er nå i hendene på dagens forvaltere One People Public Trust ( på vegne av folket ) Gjelden er fifiktiv og alle reelle verdier er tilbakeført til folket, hvorpå dette videre skal fordeles videre til alle borgerne av Moder Jord, via CVAC. ( Dokumentes tittel er: CVACGovernment ) Borger av Moder jord er foreløbig tilkjent 50. Milliarder hver seg. Dette skal administreres ut via CVAC, så jeg oppfordrer alle å sette seg inn i disse dokumentene. Last ned alle de juridiske dokumentene her:

5 Videre vil «JEG ER» lydende (3D) navnet: legge frem videre dokumentasjonen i en i følgende rekkefølge: Dokumentasjonen kommer i denne rekkefølge: UCC jamført CISG 1. Informasjon om Uniform Commercial Code ( UCC ) jamført Convension ON Internasional Sales of Goods (CISG- tilsynelatende gjeldene for Norge). Dette er vesentlig viktig å forstå, opp i mot å forstå stråmannsidentiteten, det norske og internasjonale lovverket, samt hvordan dette henger sammen med at Staten tidligere hadde sin tilrøvede juridiske rett til å kjøpe, selge, pansette alt individet skapte via å regulere dette via CISG og UCC. One People Public Trust har juridisk pr overtatt UCC og stengt ned / foreclosed alle korporasjoner og banker på Moder Jord og det gamle lovverket. Dette fordi en korporasjon ( Defacto Modellen ) har ikke demokratiet som sitt førende momentum, men profitt, vekst og lønnsomhet. Det er en business modell og ikke noe folkestyre eller demokrati. Staten er definert som en korporasjon FORDI alt føres tilbake til FEDERAL RESERVE bankkartellet ( eller kabalen som noen kaller dem ) LES OM CISG: Kandidatnummer: 451 Veileder: Professor dr. juris Viggo Hagstrøm https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/ /20711/39189.pdf?sequence=2 1 Innledning emnet Den norske kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 er i stor grad basert på FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp, CISG (Convention on International Sale of Goods). CISG ble sluttført og underskrevet på diplomatkonferansen i Wien 11. april Konvensjonen ble ratifisert av Norge 20. juli 1988 med ikrafttredelse 1. august 1989, jfr. lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av CISG. Varebyttet over landegrensene er et sentralt element for utviklingen av alle land i hele verden i dag. Også for Norge er den internasjonale handel av stor betydning, og har lange tradisjoner. Behovet for enhetlige regler på kjøpsrettens område har vært stort lenge. I alt 67 land har til nå ratifisert Konvensjonen;1 disse står for mer enn 2/3 av den samlede verdenshandelen.

6 MERK!!! Så og si alle banker på Moder Jord var eid av dette kartellet, i føring via Federal Reserve Department ( FED ) og siden alle norske banker, så også vår sentralbank var eid av kartellet, som fører oss til USA, som videre fører oss til UCC. Det er dette rammeverket, som har vært det gjeldende rammeverk for internasjonale lover. Dette rammeverket ble overtatt av One People Public Trust og her ser du bl.a kvitteringer for overdragelsen. Dette dokumentet heter: CVAC Filing.

7 Dette dokumentet her heter: CVAC_PAPERRECORD Dette dokumentet heter: CVAC_DC og viser overdragelsen av UCC opp til folket, representert ved One People Public Trust Det finnes fler dokumenter som knytter koblingen UCC og One People Public Trust (OPPT), men dette var kun 3 stk bildekopier som viser dere litt av hva som er dokumentert. Alt ligger ute og er juridisk gyldig. For å søke opp alle registreringsnummerne som følger disse juridiske UCC-lover (disse juridiske dokumenter er filført avone People Public Trust) så kan dette gjøres ved å gå til denne nettadressen, registerer dere så videre kan dere søke opp disse dokumentene i den juridiske UCC basen. Her er et skjermbilde av denne nettsiden:https//gov.propertyinfo.com/dc-washington/# Her er en youtubevideo-link som viser hvordan dere søker opp filene:

8 2. The World Bank Group / Committee Of 300 / FED og eierskapet til våre Norske banker, som dermed var underlagt kabalens styre og makt. Forrige leder av FED Greenspan uttalte at; INGEN stat, regjering, person kan overprøve FED. Dermed vil det igjen si, at den Norske Stat har vært underlagt dette kartellet, denne korporative styringen, og Norge var under en slik korporativ styring frem til det hele ble nedstengt Her vedlegges nå følgende bilder fra The World Bank Group dokumentet som inneholder en liste over ALLE bankene som var eid og styrt av kabalen med forankring i FED. Dokumentet er på 130 sider og jeg anbefaler det norske folk konsentrere seg om sidene 1 til og med 10, side 103 og 104 ( viser de norske bankene) + side som viser underskriftene som nok engang knytter eierskapet av norske banker opp til bankkartellet. Derfor igjen er dette grunnen til at CISG ikke har noen som helst virkning men at norske lover var under UCC styring med den type innhold den korporative modellen fulgte, inntil dette ble endret. Dette ble altså som beskrevet, endret og nedstengt og UCC fikk dermed en endret ordlyd, basert på LOVEN OM EN - THE COMMON LAW.

9 Linken til GE Money Bank er å finne opp i mot J.P MORGAN CHASE for de som lurer på GE Moneybank og sammenhengen med World Bank Group. J.P. MORGAN Chase eier General Electric, som så eier GE Moneybank. Dette er beskjeden til alle korporasjoner, Dere er nedstengt og umyndiggjort!

10 Nå følger listen over de norske bankene som er å finne på side 103 og 104. Merk at mange småbanker ligger innunder paraplyen til Terra Gruppen i den grad du ikke finner din lokale sparebank på denne listen. Legg merke til KODEnavnet WHITE SPIRITUAL BOY og Spiritual Wonderboy samt at et liggende 8 - tall betyr; uendelig. Dvs at bankene har hatt en garanti fra Bankkartellet FED, for at bankene har fått uendelig tilstrømning av digital cashflow, fordi kabalens egeninteresse selvfølgelig har vært å holde sitt bankkartell operativt. Derfor alle bailoust av bankene gjennom årene på verdensborgernes bekosting, fremmet alle lands politikere som fremmet budsjett kutt med mer, for at vi alle skulle videre bære bankkartellets finansielle tyranni. Du vil finne igjen disse kodenavn på første side av denne bankgruppens dokument, hvorpå dette blir dokumentert og koblet direkte med Den Fillipinske Presidentens Testamente, som videre igjen overdro dette til Dronning Elisabeth 2 og dette er deretter styrt via Kabalens World Bank Group / under COMMITTEE OF 300. Dette dokumentet kan lastes ned fra nettet på denne adressen:

11

12 Den Filipinske Presidentens Testamente Den Filipinske presidentens testamente kan lastes ned her: I dette dokument dukker kodeordet Spiritual Wonderboy opp i mot navnet Ferdinand Marcos. Merk!! Legg også merke til hvor gullet ble plassert!!

13 Markert med rød skrift!! Dette dokumetet som heter The Ultimate agreement kan lastes ned her: UltimateAgreement-Document Sammenhengen mellom Staten, korporasjoner, bankene og korporativ styre som Norge som resten av verden har levd under siden 1871 og vel så det, opp i mot KABALEN ( NWO New World Order ) er herved bekreftet. Neste dokument som legges ved her, er DISCLOSURE dokumentet som også kan lastes ned på One People Public Trust sin offisielle side, hvor alle de juridiske dokumentene ligger åpent:

14 Her er skjermbilde av nettsiden til One People Public Trust hvor alle dokumentene kan lastes ned: Her er side 1 av det offisielle DISCLOSURE dokumentet:

15 Her er side 3 av dokumentet,..og LES teksten ved det røde markerte feltet!

16 Her er bildekopi av arrestordren som heter: Declaration and Order

17 MERK!! Det står også noe om retten til beskyttelse for individet og videre hvordan fullbyrdelse av disse dokumentene løper, om individet utsettes for krenkelser av et annet individ. Du finner mer om dette og annet i CVAC dokumentene (CVAC Government)

18 Her følger side 2 av EDEN til de 3 individer «JEG ER» ved deres ( 3D ) fødenavn. Det er disse som står som One People Public Trust ( = FOLKET ) representanter. Et intervju med Heather gjort av Brian fra American Kabuki (fra 3dje Januar 2013 ) kan høres via denne nettsiden: Heather Ann Tucci Jarraf - Hollis Randal Hillner - Caleb Skinner ( dette er bilde av side 2 av deres eden )

19 Avsluttende bemerkning: Alle dokumentene / UCC filene har registreringskoder slik at de kan spores og følges inn i det internasjonale lovverk i (UCC) som idag er det eneste gjeldende. UCC er også omdøpt fra å hete; UNIFORM COMMERCIAL CODE til å hete: UNIVERSAL COMMERCIAL CODE Dette fordi at all annet lovverk forsvant sammen med nedstengningen av korporasjonen. Dette er ikke å regne som Statskupp, da vi ikke har levd under demokratisk eller Statlig styre, men under et korporativt ( defacto ) styre. Det er korporasjonen som er nedstengt og siden alt ble styrt via de juridiske lover knyttet til korporasjonsmodellen, så forsvant det gamle lovverket i samme momentum. Det nye lovverket som nå er gjeldene er å finne forklart og dokumentert i One People Public Trust ( FOLKET av Moder Jord ) sine juridiske dokumenter. Det individ som krenker den enkeltes suverene selvstendige Gudommelige frihet gjør dermed, samt utøver en straffbar handling og kan således straffeforfølges via CVAC Government dokumentene. Man kan også lese mer om det juridiske grunnlaget man bryter, om man krenker individets selvstendighet og frihet, som NÅ BETYR en fullstendig frihet fra korporativt styre.

20 Undertegnet av JEG ER, Dato: Sted som er min ekte frie væren av fri skapekraft!

Skrevet av Administrator mandag 08. desember 2008 00:12 - Sist oppdatert mandag 08. desember 2008 14:07

Skrevet av Administrator mandag 08. desember 2008 00:12 - Sist oppdatert mandag 08. desember 2008 14:07 Dagens pengesystem vs. sølv og gull De fleste vet ikke hva penger egentlig er eller hvor de kommer fra, og tror feilaktig at myndighetene skaper dem i seddelpressen. Under dagens sentralbankstyrte pengeregime

Detaljer

Bank for International Settlements (Den internasjonale oppgjørsbanken) dette er samfunnets ultimate

Bank for International Settlements (Den internasjonale oppgjørsbanken) dette er samfunnets ultimate Bank for International Settlements (BIS) Som Quigley skrev i Tragedy and Hope : Toppunktet i dette systemet er Bank for International Settlements i Basel, Sveits, en privat bank som er eid og styrt av

Detaljer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer

Bedriftsetikk. Gullstandard. DIM-hypotesen. Kommende grunnlovsendringer Løssalg kr. 35,- Bedriftsetikk Gullstandard DIM-hypotesen Kommende grunnlovsendringer Leder I dette nummeret av LIBERAL vil man først finne en artikkel om det viktige temaet bedriftsetikk: er det mulig

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv

SKATTEJAKTEN. Metoderapport til SKUP 2012. Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv SKATTEJAKTEN Metoderapport til SKUP 2012 Trond Sundnes og Kjetil Sæter, Dagens Næringsliv Tittel på prosjektet: Skattejakten Hvor og når publisert: I Dagens Næringsliv i november og desember 2012. Arbeidet

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold SKJULT et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold INNHOLD 5 6 9 10 14 Forord 1. Leserveiledning DEL I SKJULTE PENGESTRØMMER 2. Skatt og skatterettferdighet Skatt og samfunnskontrakten Skattebetaleren

Detaljer

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 63 Høgskolen i Nesna 2005 INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Studentrapporter fra 1. år IT-Bachelor Per A. Godejord (Red.) Pris: Kr. 152 ISBN: 82-7569-119-2

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer