Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994."

Transkript

1 Samtaler med ILIUKA

2 Mitakuya Oyasin. Il. januar Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i Siktemålet med denne utgivelsen er først og frenist å bidra til konrniunikasjon mellom gruppene. Slik at vi alle kan hjelpe hvergndre til hverandres kunnskap og (il å inspirere og assistere hverandre videre. Vi har i stgrst niulig grad utelatt sp~rsniål uv privat karakter, nien vi har tatt med endel private sp~rsniål sont kan ha alnren interesse. For nye venner vil dette heftet forhripentligvis vere en god introduksjon til hva vi har arbeidet med i Etterhvert soni kunnskapen vokser vil vi forsgke å gå dypere inn i enkelte av de tetnuene sot^ vi kontnier inn p2 undeweis for eventuelt i dr~fte disse i egne artikler. Vi vil også forseke å finne nier ut otn våre røtter ved å avdekke nier av den lunge ferden gjennom tusenrirene siden Kobutel og Kiwori. Vi har sikkert dunipet borti hverandre både på den ene og andre ntuten unde>veis. Mange har vi vert, og det er ikke så lett å holde rede på hele flokken gjennonr så lang tid. Godt at Iliuka har brukbar hukotnnielse. Husk at dette fgrst og fremst er et arbeidsreferat. Mye kan vi hu niisfbrstått, pennestaven kan ha kjørt seg fast og kan ha gitt tåkete svar. Enhver får lukte og sniake seg frant og finne sin egen sti. On1 nieget kort tid vil vi også trykke opp en utvidet utgave av det lille skrifiet son! Leif delte ut i Hr~trfjelldal. Der strir det nye sotn er verd å undre p;. Og der viktigste av alt: Vi må ånde. Innhold: Storrådet i Hattfjelldal 1994, side 1. Bygruppa Trondheim, side 9. Råd i Mosjøen, side 40. Satergruppen 'Sverige, side 55. Samtaler med Iliuka, side 70. :,Seminarweekend, side 108.

3 Storråd i Hattfjelldal ' 11. september Meget tusener av år er gått. Der var to riker. Ene del av flokken av Lemuria. Annen av Atlanti. Ugh. Store del av flokken der ei kjente ordet krig. Flyktet til Kobatel. Ledet var den av Hami Manita, den der vokter portal. Der blev krig ved Kobatel. Den flyktet ved mongolske stepper til Kiwori. Kiwori var stor stad. Der var mange tepee. Fra Sydens kvinne hesten Janos blev utsendt. Ved Kiwori der være stor tepee lik denne tepee. Der blev holdt råd. Kino Mano bygde tepee. Den der voktet tepee var Kvinne av Tepee. Mot vest flyktet flokken til Inus rike. Der var H~vdingedatter. (Pause.) Der være meget av flokken der undrer. Vi søkte samle vår flokk. Der være ene jakt at gi min sønn kraft så vi kan se bedre og tale bedre. Det være annen jakt at gi denne teepe kraft. I timen der kommer der være stor nytte av denne tepee. Her skal tales meget. I tim'en Den Hvite Ånd svever for fjellene. I timene der kommer vil menneskebarna s~ke se meget sol. Der være time når mørket kommer menneskebarna søker se Smilende Femte Måne. Efter tre mørke soler der være ny time. Er ei Minestrile vakker? o Ved soler der følger den lære styrke tanke, den lære ånde. Hobenita sang for tepee. Smedekvinne talte og talte. (Pause.) Den skal vite der kommer time da tanken skal være styrket. Og er den ei vil den ei se lyset. >:

4 Tålmod. Der er bare timeverket (ler haster. (Pause.) Underlige er dere, menneskebarn. Men vernet skal flokken være. Mita Coya Oyasin. Den der ei minnes sin ånde vil miste kraften. Okee Mikita Veneka Konu Kekatah. (Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd.) Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Det er først to spørsmål fra din sønn, Leif, som jeg har med meg. Det ene spørsmålet er: Hvorfor vil du sitte i vest? Er der ei for øst der oppstår sol? Vil den solen vendee: ryggen? Jeg har et nytt spørsmål fra din sønn. - Når var du i et stort råd her i Hattfjelldal? Der være meget langtider. Ei var der store trær. Dog markene var dekket av gress. Ei var der tepee. Dog der var meget sang. Der var menneskebarn. Var det noen av dem som sitter her i dag som var der den gangen? Hør, bror? Er sneen hvit? Kon& Ekatah. Er her m? (Shiba reiser seg.) Den gjør god jakt. Var flokken lenge i Hattfjelldal? Hva skulle den der å gjøre? Her var ei føde. Dog der var godt sted at tale. Godt sted at &n&. Jeg har noen spørsmål om de tre tider som du har fortalt om tidligere til mange i denne flokk. Jeg har ikke snakket med deg om de tre tider før, og jeg har noen spørsmål om det. Tal. Den tid som er nå, første andre eller tredje, er den lik for alle mennesker, eller har hvert menneske sin egen tid det er i? Hør. Ene tid være lik ene kammer. Der være menneskebarnets valg hva det gjør i sitt kammer., Konu. Ekatah. Spørsmålet mitt nå er: Når det ikke er noen tid, er da alle tider til stede samtidig? Kan et menneske være i flere prosesser,altså læresykluser, hendelser, samtidig?

5 Vise Mann: Vise Mann: Hobenita: Hobenita: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Anna: Margrete: Roald: Dog ei vet den. Men den er det? Der i din bok: der finnes ingen tråd. Kan du forklare det nærmere? Ene liv, annet liv. Ene kammer annet kammer. Oki. Jag har hort saja at Ijuset som skal spridas utover varlden skal komma från Norden. Stemmer det? Er her ei Norden? Jo. Konu Ekatah. Jeg har flere spørsmål om de tre tider som du har fortalt så mye om til andre. Går vår planet gjennom de tre tider? Lik din bok a ha. Kan flere tider eksistere samtidig? Ugh. Det vet den. Opplever Jorden flere prosesser samtidig? Kan hver prosess... Må vi mennesker oppleve alle de tre tider? Der skulle være mange tider forat små menneskebarn bli stort menneskebarn. Dog er der kun tre tider. Krigene på jorda, er de forat vi mennesker skal utvikle oss eller er de bare et onde. I så fall, hvordan skal vi arbeide forat kriger skal opphøre her på jorden? Time menneskebarn... løper ei pennestaven?... Time menneskebarn ser annen tone, annen klang av mynten. Dens hjerte søker ei at eie, dog dens hjerte søker være i ett med annen menneskebarn. Så vil der ei være tanken for krig. Konu Ekatah. Kan du si hva du mente med at at tallet 9 ikke blir 6 når du snur det. Der være tale for tre ganger 6. Der være msrkt tall. Der være nogen der taler der være 9 lik 6. Ei er det. Således er tallet 6 vernet lik kapsel av tallet 7 og tallet 3. Lik rådet er vernet av ilden lik 7. Ilden lik 11. Konu Ekatah. Om en måned kommer Dalai Lama til Trondheim. Kan du si om det besøket har noen,spesiell betydning for folket der. Meget. Der skal tales. Der vil være stor kraft. Således er det lik din bok prosess der hentes kraft av Sydens rike til Norden. Der bringes lys fra Norden tilbake til verdenes

6 Margrete: Vise Mann: Vise Mann: Lilje: Lilje: Lilje: Anne Lise: Gerd: Gerd: Katrine:.., '.,.,?.::i ytte. Er ei'lama min bror? Konu 'Ekafgh. Jeg sover veldig dårlig. Det har jeg gjort i mange år. Kan du si hva det kommer av? Den grubler meget. Den kan gjøre ild. Den kaster tanker til itden. Hvordan er nytimen som kommer? Der vil være annen lukt. Der vil være annen farger. Der vil være annen tone. Der vil være annen kraft. Når det ikke er noen tid, og alle tider er samtidig, er dette da en utvikling i alle de prosessene som er, og den utviklingen har da kommet til et slags trinn slik at det blir en stor forandring? Den forandringen er da lik mot forste tid? Der være lik ene tone og annen tone der brister glass. Har du et godt råd for god helse som alle her kan bruke? Således talte vi for at ånde. Så det å ånde betyr veldig mye for oss. Den kan prøve la være. (Latter.) Er det noe det haster med å gjøre for oss som er samlet her i dag? Den kan søke ene del lik halv del for ånden og ordet. Så kan den søke dele annen halvdel i to. Der være ene halve del for styrke av tanken. Der være annen halvdel for jordisk skitt. Mange unger sulter ihjel og blir utsatt for vold. Jeg lurer på om du har noen gode råd så vi kan hjelpe dem. Den kan gjøre brød til den. Der være så i den prosess. Meget sult. Meget nød. Dog skal den søke se den sult være valgt av den der sulter. Således skal den søke se den ete føde se føden som gull. I morgen fins ei føde. Når det blir sult så er dyrene de første til å bli utryddet. Hvordan skal vi kunne bevare vår fauna i krisetider? Der vil være tid der vil være... time da nytimes hinne briste, Skal dyrene få en større plass i menneskenes bevissthet? Så vil der bli. Har du noe budskap som vi skal bringe til menneskebarna og de småfrøene? Den skal søke se' ordene i den skrift den har fått. Time ved n

7 rådet vi har plantet frø. Frø der ei synes. Alt efter mot. Alt efter styrke. Alt efter kraften. Sydens Kvinne:Du sa att at Sydens Kvinne sendte ut hesten Janos. Vart sendte jag Janos? Til Kiwori. Den var ved Egyptens rike. Sydens Kvinne:Finns Janos nira mej nu? Den sitter her. (Den Vise Mann.) Dog ei er der hest. (Latter.) Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Det var den hendelsen at Kvinnen av Syden hadde sendt ut hesten Janos. Hvorfor sendte hun ut den? Vet ei bror? Jo, men hvordan visste Kvinnen av Syden det? Det kan den undre. For når jeg var hest så kunne jeg ikke føle det selv, kunne jeg det? 3 Kunne den ei? Var ei her Rytter av Sorte Hest? (Rytter av Sorte Hest reiser seg.) Dog hesten var hvit. Så det var Rytter av Sorte Hest som red meg til Kiwori? Kan det være riktig? Så var det. i T, Vise Mann: Vise Mann: -- Hvorledes undrer den? Vise Mann: Shiba: Må en hendelse gå gjennom alle de tre tider forat den skal gi kraft til skallet lik sfæren? Når skallene har vokst, slik at visdommen er stor, er det mulig at man kan miste noe av skallet? Det er flere grunner til å undre på det. Det ene er noe jeg kommer tilbake til i et annet spørsmål, om Jordens skall og Jordens hinne er det samme? Når du snakker om hinnen som brister, er det da det som du har talt til.meg om tidligere om skallet? Og da er det jo litt viktig at vi er klar over hvilke forhold som gjør at dette kan bli ødelagt. Og dermed kan vi også gjøre noe med det. Annen time, bror. Der være meget, meget vanskelig. Dette har gått veldig fort. Vi har blitt veldig mange i denne samlingen. Familien, er den uendelig? Stopper vi noengang?

8 Hobenita:.. ' j v. 2: Nogen faller fra. Den der har stor hjertkraften, den der søker kjærligheten varer i langtider. Varfor ar dar så många fler kvinner an menn har i flocken? Er det? Der være stor stolthet for mann. Dog knuses skal den stolthet. Vise Mann: Hva må gjøres forat Angelica skal bli født? Ei har Urtekvinnes pennestav løpt ferdig. Således kan den ei vite. For ei er der time, bror. Konu Ekatah. Vise Mann: Hvordan og hvor blir hun født? i Annen time. l i Ulla Karin: Jagskulle ville veta lite mer om Angelica. Vern ar Angelica? Smedekvinne. (-7::.. Smedekvinne: Det er en lang historie i grunnen, men det er et ufødt barn som ligger utenfor en ring i Leif sitt rike når han er der. Det er en nydelig jente som ligger i høy, hun har vært der i veldig lang tid. Hun venter på at hun skal bli født, at noen vil ha henne, kanskje. Hun ligger utenfor de sju stenene utenfor rådet i Iliukas rike, og Hami Manita passer, hun er utenfor portalen. Hanne Mari forteller videre. Hami Manita: Jeg spurte Iliuka, og han fortalte at hun var min søster og skal bli min søster igjen når hun blir født på nytt. Jeg heter Alica, det var navnet mitt der. Alica og Angelica var søstre. Uiuka: Konu Ekatah. Hami Manita: Er det mulig at Angelica o født, men at sjelen ikke har kommet inn i personen? Ei er det så. (2, Hami Manita: Babgen er ikke født ennå? Gerd: Ei er den. Kan ikke den søsteren bli født av sin søster? (Iliuka bekrefter, Hami Manita kikker på magen sin.) I I leiren: Han har delt ut såkorn til dere. Til en og en. Han sendte ut ørnen. (Den var stor nok der jeg så...) Det var et veldig godt råd. Han følte vel ikke at han fikk sagt det han

9 skulle si av en eller annen grunn. Litt dødt. Det han har holdt på med i lange tider er å sette sammen en historie helt fra Atlantis tid. Mine forventninger var at nå skulle han fortelle hele historien, men det kommer bare biter. Det ville kanskje være til hjelp med flere spørsmål? Mer dyr i leiren enn vanlig. Ørnen fløy, samlet litt. Både dyr og mennesker presenterte seg. Funksjoner disse menneskene hadde, som de hadde for tusener av år siden, som gjenspeiler det de gjør i dag. Ting som gjentar seg, kanskje. (Spørsmål: Har vi ikke kommet noe videre?) Jo. Samme jakten gjorde vi kanskje tidligere for å eie, i dag kan vi kanskje gjøre samme jakten ut ifra helt andre ønsker. Samme jakt, men for vår nestes skyld, da har vi jo utviklet oss enormt. Godt råd, og poenget med rådet var såkornene. Det er derfor dere har kommet. Poenget med såkornene er at de skal modnes i dere, at dere skal forstå bedre, se helheten i ting. Slik jeg tolker det skal det skje et eller annet med dette området som er et kraftsenter for hele Norden. Området er nok mer enn bare Hattfjelldalen. Fjellområdene. Et logisk mønster i det. Noen dro ut på steppene. Hesten. Nordover. Iliuka ba noen andre om å sende den ut. ~, Mye mer oppmerksomhet rundt Angelica. Hun blir skiftet høy på mens vi sitter og spiser rundt bålet. ~ a n flokker ~ e som jobber sammen, men qirnen drar ofte ut og sorterer i flokkene. Alle er som en stor familie. i?

10

11 BYGRUPPA TRONDHEIM Steinan B, 15. februar lliuka: Urtekvinne: lliuka: lliuka: Det skulle være mørkt på jorda i tre soler. Hvordan skal vi forberede oss? I sine tanker, bror. Du snakket selv om mørket for denne gruppen. Betyr det at denne gruppen har en felles oppgave? På hvilken måte skal denne gruppen forberede seg? Hør bror. Kan den tenke tanken at bli sittende i enerom der alt es mørkt? Vil ei timene bli lange? Jo, om jeg ikke vet hvor lenge det varer. Det vet den. Tre soler er tre dager og tre netter? Hør, Kriger. I tlmen vil'ei din maskin... Hør bror og... Der finnes stråler'der ei kan sees. Dere taler i maskin. Dere ser bilder i maskin. Ei vil det... mere. Hør, de stråler gjør at deres hår... (Iliuka tar hånden til sitt hår,og løftet det.) Hvordan kan vi beskytte oss mot stråling? Ei kan den. Er de nye strålene positive for oss? Ved nytime. Kommer strålene... Har begynt. Vi bruker maskinene for å organisere oss. Vil dette bryte sammen? (Bekrefter.) Strålene er lik vinden hos dere. Når kommer den nye tiden? Den er på vei. Skal vi arbeide for å styrke tankene? Skal vi også samle mat? Når vet vi at tiden er inne? Når timen kommer får den tone i øret. Skal vi gi råd til andre? Hør det skal styrke til å se mørke i tre soler. Således skal,a.

12 Stenkvinne: Urtekvinne: N' issen: 9.',:,,,!;,,.; :,,t den råde.,.. Er det mulig å gi tid? Ve'd varmtids komme skal den se bilde. Der skal tales mye om fred. Snakker du om den første varmtid? Blir der fred? Der skal rystes land og riker. Vil der rystes land og riker med våpen? Kan du si meg om det er noen i gruppen som kan styrkes... Den skal se bilde av at den vandrer på jakt. Ferden er lang. Den skal legge ting til side. Bringe lite med. Ha ett våpen: Styrke for tanken og mørket. Bror undrer. Vil min tepee være et utrygt sted? Ugh. Ei skal der være menneskebarn i stor stad. Vet vi hvor vi skal dra? Når timen kommer. Hor, menneskebarn. I timen har vi endret rådet, likeså meg av inne og vi av ytte, for der finnes sjeler i troltvil. Ordene er at der skal s0kes for kunnskap og ei skal kunnskapen komme... til hjertet. Således åpnes portalen. Således kan den ei se gullets glans. Ei rår det for oss, en tror og en tror ei. Timene vendes tro eller ei. Hvordan skal vi best arbeide for å få styrke? Således søkte kvinnen med urter. Er ei nisse vant til mørke? Mener Iliuka at nissen har kunnskap om mørket og derfor styrke? Således skal den drømme ved det. (Gjør tegn på at han sender tanker til nissen.) i I

13 Steinan A. 8, mars Urtekvinne: ILIUKA: Vil du være med når småfrø skal komme? (Urtekvinne skal føde snart.) Hør kvinne med urten. Ene og annen menneskebarn der henter styrke i denne ring følges av oss. For vernet er den om ei kvinne kan se bildet av våt? vesen. (Iliuka drikker leirvann. Mye leire.) Smedekvinne: Er det noen her som bruker å drikke blåleire? Leire er bra for magen. Og tarmen. ILIUKA: (Bekrefter.) Den skal akte seg for sanden av koraller. Der skal tales i timen der kommer. Menneskebarna søker sin tinde. Og ferden til tindens topp viser bildet av kampen for jakten. Den der søker å nå sin tinde, men ei har den tålmod, så skal den falle til marken. Så skal dere se bildet i timene der kommer, for der er meget sne i fjellene i ditt rike. Og sneen vil endre bo. Og ei finnes der maskin der kan forstå ordene. Ilsvika 19. april. Kvinnen med hesten: Jobber vi parallelt i den andre verden? Ei er det så... c I annen verden finnes ei tid. Således er ei ordet samtidig kjent for oss. Kvinnen med hesten: Kan det da skje at vi tar med oss ting fra den annen verden og møter det her, fysisk? Vi ser ei. Kan den tale store ord? Kvinnen med hesten: Kan vi oppleve at ting som skjer i den andre verden I skjer parallelt her? liilka: $å kan det være. Kvinnen med hesten: Menneskene der er menneskene her? Ei kan de bli i din verden. Smedekvinne: Men menneskene her kan møtes der?

14 Vi søker råd for bror. i! Kan der være av gull å gjøre småflokk av storflokk? I kveld eller senere? Når vi søker i råd kan det først tales i stort råd og deretter i lite råd. Ilsvika 19.april. Ekstraråd. Således skal der være små råd. Ene råd for tanken. Ene råd for talen. Ene råd for Hjertet. Kiwawa Conyo (Hjertets råd). Hør, bror. Så er bildet. Timer før langtiden bror vandret på steppen. Jeg, Iliuka av Inus rike, vandret ved din side. I dens inne den kjenner vårt inne. Jeg kjenner brors inne. Ved steppene talte vi ei ordene. Øynene talte ordene. Stor er din ære, bror. Således taler vi til bror til timen i dag. For bror taler gøy. Således taler vi gøy. Kort stund skal den hvile. Således skal den kjenne kraften. (Alle lukket øynene, den samstemte energien var sterkt følbar for alle: Pennestaven ble lagt til hvile på Iliukas oppfordring, og en spennende samtale fulgte. Svært kort referert spurte vi om Kobatel og Inus rike. Hvor lå de, geografisk. Iliuka fortalte at Kobatel hadde falt, og vi forlot riket mot vest: Vi passerte Norge vestover, men mye lenger nord. Inus rike ligger jordkloden rundt, sør for isen.)! c;,,; i

15 Rognes 24. april. Våre vinger kan verne for stener og fjell. Frykt ei, for ørnen er stor. Hør mine ord: Om langtider vil vi søke at der er flere flokker. Små skal de være. Således skal vi tale i råd. Og vi velger hvem der skal være i ene flokk og i annen flokk. I leiren: Flere store flokker ble delt opp i mindre flokker med 2-4 i hver. Hver og en holdt en stein. De med samme farge på steinene skulle ikke være i samme flokk. Tyholt 3. mai. Fru derre ridei av er urskrifir~ie bascrr pi bindopprak Kvinnen med hesten: Kan høyere vesener jobbe gjennom oss utenfra uten at vi er klar over det? (iliuka bekrefter.) Kvinnen med hesten: I så tilfelle, gjelder det bare for onde, mørke krefter? Ei fins der ond kraft. Kvinnen med hesten: Iki coyone. Konu Ekatah. Den kraft den taler for er lik bilde lik speil Iriuka: av menneskebarnas tanker... Jeg har veldig lyst til å spørre mer om reisen fra Kobatel. Var vi mange med. på den reisen? Der var stor flokk. Kom vi alle fram til Inus rike, slo OSS ned og startet nytt rike? Men ei hele flokken. o Skjedde dette før det vi kaller den store syndfloden? Vi ser ei ordet. Den store oversvømmelsen. Var +I, det mens Atlantis var på jorda?

16 (Iliuka bekref:er.) Var Lemuria... (Iliuka bekrefter meget bestemt.) Kobatels rike lå det i Lemuria? Ei var der samme riket. Dog vi er av Lemurias folk. Var Lemurias folk fremdeles et folk under Atlantis? Frie var vi. Men vi var ikke en del av Atlantis? Iliuka (1avt):Ei var vi. Kvinnen med hesten: Vi dro ned til Atlantis, men vi kom oss også bort fra Atlantis før... Smedekvinne: Hvor dro vi da? Kobatel. Kvinnen med hesten: Stemmer det at vi ble spredt for alle vinder? Efter Kobatel. Små flokker ble på steppene. Noen ene. Annen i flokk. Smedekvinne: Hvem dro sammen med oss da? Tusener. i;. Rognes 10. mai. Urtekvinne: Finnes det et sted som heter Kobatel? Smedekvinne: Ikke nå. Lå Kobatel i det som vi kaller Tibet nå? Har vi vært sammen i kulturer siden? c,:, Ei alle. Er det noen som er av Lemurias folk og andre som er av Atlantis' folk? Ene av Atlantis. Ene menneskebarn av Atlantis. Og annen,.. og annen, og annen av Lemuria. (Diskusjon i gruppen om at en av oss er atlanter.) Iliuka (ertende):hvcm er det da? Hør: Således er ordene: Langtimer og langtider siden l Lemurias folk ble solgt til Atlantis. Arbeide og jakt for levekampen. Time og time, sol og sol der var tanker der talte om Atlanternes fall. Lemuriy tanker. Så sto der opp et frø av Atlantis. Mitt ene frø, Nami Manita. Der var tegn '. i,

17 forat Atlantis og kunne lære tenke tanke. Men eid de bildet. Hami av Atlantis flyktet til Lemurias flokk. Ledet og ledet. For ei hadde Lemurias folk styrke. For ei var der krig for tusener år. Og tanken var dog dyrket av kjærlighet. Urtekvinne: Forsto jeg det riktig at Hami ledet flokken fra Atlantis til Kobatel? Smedekvinne: Er det en lignende situasjon vi står foran nå? En gjentagelse av forrige gang? Kiwava conyo, broi. Brors tanke. Jeg sitter og skriver ned det jeg spurte om i sted. Om at vi I. står overfor en lignende situasjon nå som ved Atlantis? For skal der ei falle riker forat andre skal stå opp? Skal Hami lede flokken igjen? Annen time, bror. Tyholt 3l.mai. (Disrusjonen om fargene fortsetter i ringen. Alle skal ha sin faste farge, sin.stein og sitt dyr.) Således skal den se buens farger fra blå. Er fiolett Iliukas farge? e Sveas datter: Kan småfrø ha hvilken farge den vil på seg? Ei er den fargeklar. I leiren: Ringen var ikke komplett, men fargene var der lell. Vi sitter på en stein med farge. Vi holder en stein med samme farge. Dette skal stemme med vår aurafarge. Men det er enda en farge. Vår sinnstemning? Vi sitter på, vi bærer og har klær av en farge. Ett element til. Vi skal erkjenne fargen vår. Auraen er ikke helt riktig. Vi er ikke fargen vår enda. Da først får vi det unisont, kanskje.

18 Rognes 17. juni. Har din sønn tatt et riktig valg? Kan ei et valg være riktig og ikkoriktig i samme tid? Jo, det kan det nok. For menneskebarna er det ei riktig. For oss er det av gull. For ser ei bror at verden faller? Ser ei bror at sneen ligger, dog det er varmtid? Ser ei bror at stener faller til vårt rike fire soler siden? Stener fra himmelen, der gløder. Og er det ei så, bror, at små, små stener faller før stor sten skal falle, lik marken skjelver? Først litt, så stort. Ugh. Ser den timen endrer, bror? Snakker Iliuka nå om de tre dager med mørke? Der har begynt, bror. Men ei er der mørkt. Bror undrer. Ja, jeg har forsøkt å se bildet. Vil det bli krig med våpen i vårt land før de tre mørke solene? Er det i løpet av de tre mørke dagene at jordkloden vil endre overflate? Ei er det så. Der skai svinne land i havets bølger. Men der skal og stige annet land. Hva kommer først, forandringer i land eller tre dager med mørke? Tre dager med sol vil være endens tegn. Den der lever fotbi mørket vil atter se lyset rår. Og der er en ny jord. Vil de tre dager ined mørke komme uten varsel for menneskene? Hvordan skal vi da forberede oss på det som skal skje? Har vi ei talt? Iliuka har talt at vi skal høre tonen i øret. Annen tone når faren er nær. Men der skal og tales i flokken. Skal flokken s ~ke sammen for å snakke om det som skal skje? Ei til timen. La bison løpe. (Tog forbi.) Er det noe sted som flokken skal dra til sammen for å være trygg? Om den er styrket i tanken skal der være små flokker. Men ei kan alle farger være ved fargers side. Der finnes deler

19 .. der ei horer til. Således er syv farger delt. Det må jeg undre på. Det kan den. La bildet være således. Ene side farger.der varmer. Annen side farger der ei varmer. Således er to.. flokker, Yin, yang. i? Betyr det at vår flokk skal dele seg i to? Iliuka (bekrefter):når timen kommer og tanken er stor. Skal vi fortsette å jakte i nær kontakt med din sønn? Ifiuka:! issen: Din sønn har vært veldig opptatt av det som vi kaller UFO. Er det høyerestående vesener som vi skal lære noe av? Ei er der time i denne verden. De lever i egen verden. Dog menneskebarna kan lære. Vil de ha en rolle på jorda når tre dagers mørke kommer? Vil de ha en god innflytelse, vil de hjelpe oss? Markene skal renses, bror. Og luften. Og vannene. Således er de til gavn. Bror undrer og undrer. Mmmmmm. Ei skal den frykte timen der kommer. Skal vi skifte bo for % finne et tryggere sted å være? Så har vi talt, men vi ser din kamp. Der finnes bo lik skogbo og sjøbo. Tenker Iliuka på et av de boene som... Vil sjøbo være et trygt sted? Marken der bo er reist er trygt etter vannets fall. &kr at vannet har falt? Vil sjøbo da være vasket bort og ødelagt? Hva gjør vel det? Skal vår flokk forsøke å finne et bo i nærheten av din sønn? Ei er her trygt, bror. Vi gir tonen i øret når timen kommer. Konu Ekatah. Konu Ekatah. Hami Manita fortalte at det var en annen flokk, i Sveariket. Er det en flokk som jeg skal varre med i? Ei til timen. Om langtimer skal der være flokker, syv flokker. Syv skal være i hver flokk. Således skal bror være min høyre hånd. Den skal følge vår flokk til annen flokk. Dm er evig blå. Den er evig bli.

20 Valentinlyst 18. oktober Hva kjennetegner en himmel? Der være syv kammer. Er kammer det samme som himmel? Ei er det. Ene himmel syv kammer. Annen himmel syv kammer. Vi som lever her på jorda, regnes det som en himmel? Hvordan skal vi forstå et kammer? Der være lite frø der ei har meget, der være stort frø der høstet kunnskap lik frukt. Der være gammel menneske der hentet meget kunnskap. Således er der kammer lik steg for din sti, bror. Men neste himmel og neste himmel, hva er neste himmel for oss her? Nogen for annen, nogen for femte, nogen for syvende. Ei er vi like kloke. Er vi, bror? Ei har vi meget like erfaringer. Har vi, bror? Vi har i hvertfall ikke de samme erfaringene som vi er oppmerksomme på, selv om vi kanskje har de samme erfaringene uten å vite om det? Oki. Således der være ulik himmel. ~en'der er også syv himler. Hva er over den syvende himmel? Der være for nytimes komme. Således der være tolv himler. Syv himler tilbake ved nytime, lik din bok: Mørket. Er man hele tiden bare i en himrml i dette livet på jorda? Ei er det så. Der være meget menneskebarn, bror, der lukket for å vite rommet. Ei kan de tale, ei kan de se den r: himmel. Den være for annen himmel. Ser bror? Jeg er ikke helt sikker på om jeg forsto. Betyr det at...?, Lik din bok: Apati. Det forstår jeg. Men hvis vi bruker våre drømmer om natten, kan vi da erfare flere og flere og høyere og høy e himler? 4 Så kan der sier. Minnes den ei ordene: Der ei være Tid. 1 Den tanke der ei fødes kan ei fødes uten gjerning er gjolt. Annet liv., i < Er ilden vakker, bror? Den er veldig vakker. Når iliuka sp0r oss om vi synes j.r

21 ( " ilden er vakker, forsøker du å vise oss at vi skal tenke på ilden, slik du nevnte vår ånding i lang tid for vi forsto at dette var viktig? Det være meget ord for ordene: Er ei ilden vakker? Ilden være vakker, ene ord. Ilden har stor kraft, annet ord. Ilden Andes, tredje ord. Ilden brenner, fjerde ord. Ved nytimes komme der være meget ild, bror, femte ord. Takk for det svaret. Det skal jeg tenke på. Hami Manita fortalte meg at den steinringen hun vokter er Inians sin steinring. Stemmer det? Jeg trodde det var Iliuka sin steinring? Så er det av timen. Der var timer, bror, der Inians rådet for menneskebarna. Ei er det så. Der være vesener av annen himmel der råder for menneskebarna. Vesener av høyere sfærer løfter menneskebarna til ny time. For ei kan Inians, der er bundet til jorden. Der taler for mørket, og vennlige er de. Dog ei vet de den blå sti. Således der være stener, Iliukas stener. Er det viktig for hver enkelt av oss, for eksempel meg, å vite hvilke deler av reisen jeg har vært med på? Iki coyone. Så finner den sin rot. Så har den funnet hele delen av sitt selv. Således er portalen åpen for annet kammer. Så mine røtter finnes da også i løpet av en del av reisen, den delen som gjelder Norge? Den ble tilbake for dette riket. Jeg ble ikke med vestover, over havet? Ei ble den. Den sitte for sin sten, tale til fisken der være bror. Fisken i ring. Bror i ring. Bror danset for fisken, fisken danset for bror. Der være bror for bror. Kiwori lå nord for Egypt. Og s0r for mitt rike, Norge. Stemmer det? Så kan der sies., Er det like langt til Kiwori fra m;?tt rike som fra Egypt? En liten flokk skal reise vestover herfra. Er det den samme flokken som reiste videre den gangen? Eik er det. Det være dog nogen av flokken.

22 Hvorfor er det ikke samme flokken sed skal reise? Ei er den født for dette liv. Men de som reiser videre har gjort den turen før? Iliukas ætt, er det vi kaller inuiter i dag? Til forskjell fra indianere? Det være dog liten flokk av Inus rike der være inuit. Men Iliukas leir har forbindelse med et sted på jorda som ligger i Inuitland? Jeg har hørt om en indianerstamme som heter Anasaziene som trakk seg bort fra jorda og flyttet opp i skyene. Det finnes tegn på jorda etter Anasaziene. Finnes det tegn på jorda etter Iliukas folk?? Skal vi lete etter...? --- for dette riket, annet for sten. Så vi skal ikke lete etter spor etter en tapt sivilisasjon? Ei skal den. Det er ofte vanskelig å unngå gamle tanker og følelser, de kommer ofte tilbake og tar makt over meg. Tanker går ofte i ring. Finnes det noen teknikk for å styrke tanken? Hør, bror. Mange jakt forurenset tanke. Hver jakt lik ren tanke. Mange jakt at kaste tanker, der være ren tanke tilbake. Således er sirkel brutt. Således kan sirkel fylles for gode tanker. Kini Conuchi. Var hesten Janos menneske før han ble hest? Ei var den. Hvorfor ble han menneske? Hvorledes kan den se hest om den ei er menneske? Jeg forsto ikke svaret. Ble han menneske fordi han utviklet seg videre oppover? (Iliuka bekrefter,) Så det dyret vi skal søke er det dyret vi har vært før vi ble menneske?? Skal vi leve den fargen vi har i rådet i dagliglivet også? Det kan den. Dog ei skades den av hele delen for buen. Den søke se den-være ene del av hele delen. V

23 Kan vi gjøre rådene mer effektive? Er vi for trege med å tale? Hør, bror. Der tales ord. Der byttes for kunnskap. Der Andes. Der drikkes meget. Der tales for ord. Der synges. Der tales for ord. Der åndes. Bror taler gøy. Der åndes. Der tales ord. Ugh! Urtekvinne: Urtekvinne: Er det noe vi kan gjøre når vi legger oss forat vi skal gjøre en god jakt? Skal vi ånde eller...? Således er der: Ene jakt for din himmel. Annen jakt for annen himmel. Den der gjør god jakt for ene himmel har vel Qkt for annen himmel. Er der meget krig er der meget ille for ene himmel, der være krig for ille annen himmel. Således den ånde vel i ene himmel. Ser Urtekvinne? Nei, jeg er ikke sikker på det. Bror ser. Det du gjør bra i en himmel er bra for den andre himmelen d også. " Smedekvinne: Har du det bra om dagen så blir også natten bra. Opplever du frustrasjoner om dagen, opplever du det om natten også, ikke sant? Men du kan vel også arbeide med ting om natten som har virkning på dagen? Du kan jakte både i våken tilstand og mens du sover: Har vi alle sammen to hjelpere som er med oss hele tiden? Ei er det. Nogen der være en. Valentinlyst 2. november (Hilsninger.) Din sønn fortalte oss at akkurat nå er det veldig svak kraft fra steinringen. Hva kan vi gjøre for å gi kraft tilbake til Iliukas himmel? Bror jakter vel. Vår vrede er stor. Vi ser hodene faller til marken, ene og annen. Her være god kraft. Her være god tipi. Kiwava Conyo. Din sønn sa at det hadde vaert syv Iliuka. Er Iliuka et navn eller en titel?.s.

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek.

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Sal 1,1-6 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer