Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994."

Transkript

1 Samtaler med ILIUKA

2 Mitakuya Oyasin. Il. januar Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i Siktemålet med denne utgivelsen er først og frenist å bidra til konrniunikasjon mellom gruppene. Slik at vi alle kan hjelpe hvergndre til hverandres kunnskap og (il å inspirere og assistere hverandre videre. Vi har i stgrst niulig grad utelatt sp~rsniål uv privat karakter, nien vi har tatt med endel private sp~rsniål sont kan ha alnren interesse. For nye venner vil dette heftet forhripentligvis vere en god introduksjon til hva vi har arbeidet med i Etterhvert soni kunnskapen vokser vil vi forsgke å gå dypere inn i enkelte av de tetnuene sot^ vi kontnier inn p2 undeweis for eventuelt i dr~fte disse i egne artikler. Vi vil også forseke å finne nier ut otn våre røtter ved å avdekke nier av den lunge ferden gjennom tusenrirene siden Kobutel og Kiwori. Vi har sikkert dunipet borti hverandre både på den ene og andre ntuten unde>veis. Mange har vi vert, og det er ikke så lett å holde rede på hele flokken gjennonr så lang tid. Godt at Iliuka har brukbar hukotnnielse. Husk at dette fgrst og fremst er et arbeidsreferat. Mye kan vi hu niisfbrstått, pennestaven kan ha kjørt seg fast og kan ha gitt tåkete svar. Enhver får lukte og sniake seg frant og finne sin egen sti. On1 nieget kort tid vil vi også trykke opp en utvidet utgave av det lille skrifiet son! Leif delte ut i Hr~trfjelldal. Der strir det nye sotn er verd å undre p;. Og der viktigste av alt: Vi må ånde. Innhold: Storrådet i Hattfjelldal 1994, side 1. Bygruppa Trondheim, side 9. Råd i Mosjøen, side 40. Satergruppen 'Sverige, side 55. Samtaler med Iliuka, side 70. :,Seminarweekend, side 108.

3 Storråd i Hattfjelldal ' 11. september Meget tusener av år er gått. Der var to riker. Ene del av flokken av Lemuria. Annen av Atlanti. Ugh. Store del av flokken der ei kjente ordet krig. Flyktet til Kobatel. Ledet var den av Hami Manita, den der vokter portal. Der blev krig ved Kobatel. Den flyktet ved mongolske stepper til Kiwori. Kiwori var stor stad. Der var mange tepee. Fra Sydens kvinne hesten Janos blev utsendt. Ved Kiwori der være stor tepee lik denne tepee. Der blev holdt råd. Kino Mano bygde tepee. Den der voktet tepee var Kvinne av Tepee. Mot vest flyktet flokken til Inus rike. Der var H~vdingedatter. (Pause.) Der være meget av flokken der undrer. Vi søkte samle vår flokk. Der være ene jakt at gi min sønn kraft så vi kan se bedre og tale bedre. Det være annen jakt at gi denne teepe kraft. I timen der kommer der være stor nytte av denne tepee. Her skal tales meget. I tim'en Den Hvite Ånd svever for fjellene. I timene der kommer vil menneskebarna s~ke se meget sol. Der være time når mørket kommer menneskebarna søker se Smilende Femte Måne. Efter tre mørke soler der være ny time. Er ei Minestrile vakker? o Ved soler der følger den lære styrke tanke, den lære ånde. Hobenita sang for tepee. Smedekvinne talte og talte. (Pause.) Den skal vite der kommer time da tanken skal være styrket. Og er den ei vil den ei se lyset. >:

4 Tålmod. Der er bare timeverket (ler haster. (Pause.) Underlige er dere, menneskebarn. Men vernet skal flokken være. Mita Coya Oyasin. Den der ei minnes sin ånde vil miste kraften. Okee Mikita Veneka Konu Kekatah. (Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd.) Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Det er først to spørsmål fra din sønn, Leif, som jeg har med meg. Det ene spørsmålet er: Hvorfor vil du sitte i vest? Er der ei for øst der oppstår sol? Vil den solen vendee: ryggen? Jeg har et nytt spørsmål fra din sønn. - Når var du i et stort råd her i Hattfjelldal? Der være meget langtider. Ei var der store trær. Dog markene var dekket av gress. Ei var der tepee. Dog der var meget sang. Der var menneskebarn. Var det noen av dem som sitter her i dag som var der den gangen? Hør, bror? Er sneen hvit? Kon& Ekatah. Er her m? (Shiba reiser seg.) Den gjør god jakt. Var flokken lenge i Hattfjelldal? Hva skulle den der å gjøre? Her var ei føde. Dog der var godt sted at tale. Godt sted at &n&. Jeg har noen spørsmål om de tre tider som du har fortalt om tidligere til mange i denne flokk. Jeg har ikke snakket med deg om de tre tider før, og jeg har noen spørsmål om det. Tal. Den tid som er nå, første andre eller tredje, er den lik for alle mennesker, eller har hvert menneske sin egen tid det er i? Hør. Ene tid være lik ene kammer. Der være menneskebarnets valg hva det gjør i sitt kammer., Konu. Ekatah. Spørsmålet mitt nå er: Når det ikke er noen tid, er da alle tider til stede samtidig? Kan et menneske være i flere prosesser,altså læresykluser, hendelser, samtidig?

5 Vise Mann: Vise Mann: Hobenita: Hobenita: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Anna: Margrete: Roald: Dog ei vet den. Men den er det? Der i din bok: der finnes ingen tråd. Kan du forklare det nærmere? Ene liv, annet liv. Ene kammer annet kammer. Oki. Jag har hort saja at Ijuset som skal spridas utover varlden skal komma från Norden. Stemmer det? Er her ei Norden? Jo. Konu Ekatah. Jeg har flere spørsmål om de tre tider som du har fortalt så mye om til andre. Går vår planet gjennom de tre tider? Lik din bok a ha. Kan flere tider eksistere samtidig? Ugh. Det vet den. Opplever Jorden flere prosesser samtidig? Kan hver prosess... Må vi mennesker oppleve alle de tre tider? Der skulle være mange tider forat små menneskebarn bli stort menneskebarn. Dog er der kun tre tider. Krigene på jorda, er de forat vi mennesker skal utvikle oss eller er de bare et onde. I så fall, hvordan skal vi arbeide forat kriger skal opphøre her på jorden? Time menneskebarn... løper ei pennestaven?... Time menneskebarn ser annen tone, annen klang av mynten. Dens hjerte søker ei at eie, dog dens hjerte søker være i ett med annen menneskebarn. Så vil der ei være tanken for krig. Konu Ekatah. Kan du si hva du mente med at at tallet 9 ikke blir 6 når du snur det. Der være tale for tre ganger 6. Der være msrkt tall. Der være nogen der taler der være 9 lik 6. Ei er det. Således er tallet 6 vernet lik kapsel av tallet 7 og tallet 3. Lik rådet er vernet av ilden lik 7. Ilden lik 11. Konu Ekatah. Om en måned kommer Dalai Lama til Trondheim. Kan du si om det besøket har noen,spesiell betydning for folket der. Meget. Der skal tales. Der vil være stor kraft. Således er det lik din bok prosess der hentes kraft av Sydens rike til Norden. Der bringes lys fra Norden tilbake til verdenes

6 Margrete: Vise Mann: Vise Mann: Lilje: Lilje: Lilje: Anne Lise: Gerd: Gerd: Katrine:.., '.,.,?.::i ytte. Er ei'lama min bror? Konu 'Ekafgh. Jeg sover veldig dårlig. Det har jeg gjort i mange år. Kan du si hva det kommer av? Den grubler meget. Den kan gjøre ild. Den kaster tanker til itden. Hvordan er nytimen som kommer? Der vil være annen lukt. Der vil være annen farger. Der vil være annen tone. Der vil være annen kraft. Når det ikke er noen tid, og alle tider er samtidig, er dette da en utvikling i alle de prosessene som er, og den utviklingen har da kommet til et slags trinn slik at det blir en stor forandring? Den forandringen er da lik mot forste tid? Der være lik ene tone og annen tone der brister glass. Har du et godt råd for god helse som alle her kan bruke? Således talte vi for at ånde. Så det å ånde betyr veldig mye for oss. Den kan prøve la være. (Latter.) Er det noe det haster med å gjøre for oss som er samlet her i dag? Den kan søke ene del lik halv del for ånden og ordet. Så kan den søke dele annen halvdel i to. Der være ene halve del for styrke av tanken. Der være annen halvdel for jordisk skitt. Mange unger sulter ihjel og blir utsatt for vold. Jeg lurer på om du har noen gode råd så vi kan hjelpe dem. Den kan gjøre brød til den. Der være så i den prosess. Meget sult. Meget nød. Dog skal den søke se den sult være valgt av den der sulter. Således skal den søke se den ete føde se føden som gull. I morgen fins ei føde. Når det blir sult så er dyrene de første til å bli utryddet. Hvordan skal vi kunne bevare vår fauna i krisetider? Der vil være tid der vil være... time da nytimes hinne briste, Skal dyrene få en større plass i menneskenes bevissthet? Så vil der bli. Har du noe budskap som vi skal bringe til menneskebarna og de småfrøene? Den skal søke se' ordene i den skrift den har fått. Time ved n

7 rådet vi har plantet frø. Frø der ei synes. Alt efter mot. Alt efter styrke. Alt efter kraften. Sydens Kvinne:Du sa att at Sydens Kvinne sendte ut hesten Janos. Vart sendte jag Janos? Til Kiwori. Den var ved Egyptens rike. Sydens Kvinne:Finns Janos nira mej nu? Den sitter her. (Den Vise Mann.) Dog ei er der hest. (Latter.) Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Vise Mann: Det var den hendelsen at Kvinnen av Syden hadde sendt ut hesten Janos. Hvorfor sendte hun ut den? Vet ei bror? Jo, men hvordan visste Kvinnen av Syden det? Det kan den undre. For når jeg var hest så kunne jeg ikke føle det selv, kunne jeg det? 3 Kunne den ei? Var ei her Rytter av Sorte Hest? (Rytter av Sorte Hest reiser seg.) Dog hesten var hvit. Så det var Rytter av Sorte Hest som red meg til Kiwori? Kan det være riktig? Så var det. i T, Vise Mann: Vise Mann: -- Hvorledes undrer den? Vise Mann: Shiba: Må en hendelse gå gjennom alle de tre tider forat den skal gi kraft til skallet lik sfæren? Når skallene har vokst, slik at visdommen er stor, er det mulig at man kan miste noe av skallet? Det er flere grunner til å undre på det. Det ene er noe jeg kommer tilbake til i et annet spørsmål, om Jordens skall og Jordens hinne er det samme? Når du snakker om hinnen som brister, er det da det som du har talt til.meg om tidligere om skallet? Og da er det jo litt viktig at vi er klar over hvilke forhold som gjør at dette kan bli ødelagt. Og dermed kan vi også gjøre noe med det. Annen time, bror. Der være meget, meget vanskelig. Dette har gått veldig fort. Vi har blitt veldig mange i denne samlingen. Familien, er den uendelig? Stopper vi noengang?

8 Hobenita:.. ' j v. 2: Nogen faller fra. Den der har stor hjertkraften, den der søker kjærligheten varer i langtider. Varfor ar dar så många fler kvinner an menn har i flocken? Er det? Der være stor stolthet for mann. Dog knuses skal den stolthet. Vise Mann: Hva må gjøres forat Angelica skal bli født? Ei har Urtekvinnes pennestav løpt ferdig. Således kan den ei vite. For ei er der time, bror. Konu Ekatah. Vise Mann: Hvordan og hvor blir hun født? i Annen time. l i Ulla Karin: Jagskulle ville veta lite mer om Angelica. Vern ar Angelica? Smedekvinne. (-7::.. Smedekvinne: Det er en lang historie i grunnen, men det er et ufødt barn som ligger utenfor en ring i Leif sitt rike når han er der. Det er en nydelig jente som ligger i høy, hun har vært der i veldig lang tid. Hun venter på at hun skal bli født, at noen vil ha henne, kanskje. Hun ligger utenfor de sju stenene utenfor rådet i Iliukas rike, og Hami Manita passer, hun er utenfor portalen. Hanne Mari forteller videre. Hami Manita: Jeg spurte Iliuka, og han fortalte at hun var min søster og skal bli min søster igjen når hun blir født på nytt. Jeg heter Alica, det var navnet mitt der. Alica og Angelica var søstre. Uiuka: Konu Ekatah. Hami Manita: Er det mulig at Angelica o født, men at sjelen ikke har kommet inn i personen? Ei er det så. (2, Hami Manita: Babgen er ikke født ennå? Gerd: Ei er den. Kan ikke den søsteren bli født av sin søster? (Iliuka bekrefter, Hami Manita kikker på magen sin.) I I leiren: Han har delt ut såkorn til dere. Til en og en. Han sendte ut ørnen. (Den var stor nok der jeg så...) Det var et veldig godt råd. Han følte vel ikke at han fikk sagt det han

9 skulle si av en eller annen grunn. Litt dødt. Det han har holdt på med i lange tider er å sette sammen en historie helt fra Atlantis tid. Mine forventninger var at nå skulle han fortelle hele historien, men det kommer bare biter. Det ville kanskje være til hjelp med flere spørsmål? Mer dyr i leiren enn vanlig. Ørnen fløy, samlet litt. Både dyr og mennesker presenterte seg. Funksjoner disse menneskene hadde, som de hadde for tusener av år siden, som gjenspeiler det de gjør i dag. Ting som gjentar seg, kanskje. (Spørsmål: Har vi ikke kommet noe videre?) Jo. Samme jakten gjorde vi kanskje tidligere for å eie, i dag kan vi kanskje gjøre samme jakten ut ifra helt andre ønsker. Samme jakt, men for vår nestes skyld, da har vi jo utviklet oss enormt. Godt råd, og poenget med rådet var såkornene. Det er derfor dere har kommet. Poenget med såkornene er at de skal modnes i dere, at dere skal forstå bedre, se helheten i ting. Slik jeg tolker det skal det skje et eller annet med dette området som er et kraftsenter for hele Norden. Området er nok mer enn bare Hattfjelldalen. Fjellområdene. Et logisk mønster i det. Noen dro ut på steppene. Hesten. Nordover. Iliuka ba noen andre om å sende den ut. ~, Mye mer oppmerksomhet rundt Angelica. Hun blir skiftet høy på mens vi sitter og spiser rundt bålet. ~ a n flokker ~ e som jobber sammen, men qirnen drar ofte ut og sorterer i flokkene. Alle er som en stor familie. i?

10

11 BYGRUPPA TRONDHEIM Steinan B, 15. februar lliuka: Urtekvinne: lliuka: lliuka: Det skulle være mørkt på jorda i tre soler. Hvordan skal vi forberede oss? I sine tanker, bror. Du snakket selv om mørket for denne gruppen. Betyr det at denne gruppen har en felles oppgave? På hvilken måte skal denne gruppen forberede seg? Hør bror. Kan den tenke tanken at bli sittende i enerom der alt es mørkt? Vil ei timene bli lange? Jo, om jeg ikke vet hvor lenge det varer. Det vet den. Tre soler er tre dager og tre netter? Hør, Kriger. I tlmen vil'ei din maskin... Hør bror og... Der finnes stråler'der ei kan sees. Dere taler i maskin. Dere ser bilder i maskin. Ei vil det... mere. Hør, de stråler gjør at deres hår... (Iliuka tar hånden til sitt hår,og løftet det.) Hvordan kan vi beskytte oss mot stråling? Ei kan den. Er de nye strålene positive for oss? Ved nytime. Kommer strålene... Har begynt. Vi bruker maskinene for å organisere oss. Vil dette bryte sammen? (Bekrefter.) Strålene er lik vinden hos dere. Når kommer den nye tiden? Den er på vei. Skal vi arbeide for å styrke tankene? Skal vi også samle mat? Når vet vi at tiden er inne? Når timen kommer får den tone i øret. Skal vi gi råd til andre? Hør det skal styrke til å se mørke i tre soler. Således skal,a.

12 Stenkvinne: Urtekvinne: N' issen: 9.',:,,,!;,,.; :,,t den råde.,.. Er det mulig å gi tid? Ve'd varmtids komme skal den se bilde. Der skal tales mye om fred. Snakker du om den første varmtid? Blir der fred? Der skal rystes land og riker. Vil der rystes land og riker med våpen? Kan du si meg om det er noen i gruppen som kan styrkes... Den skal se bilde av at den vandrer på jakt. Ferden er lang. Den skal legge ting til side. Bringe lite med. Ha ett våpen: Styrke for tanken og mørket. Bror undrer. Vil min tepee være et utrygt sted? Ugh. Ei skal der være menneskebarn i stor stad. Vet vi hvor vi skal dra? Når timen kommer. Hor, menneskebarn. I timen har vi endret rådet, likeså meg av inne og vi av ytte, for der finnes sjeler i troltvil. Ordene er at der skal s0kes for kunnskap og ei skal kunnskapen komme... til hjertet. Således åpnes portalen. Således kan den ei se gullets glans. Ei rår det for oss, en tror og en tror ei. Timene vendes tro eller ei. Hvordan skal vi best arbeide for å få styrke? Således søkte kvinnen med urter. Er ei nisse vant til mørke? Mener Iliuka at nissen har kunnskap om mørket og derfor styrke? Således skal den drømme ved det. (Gjør tegn på at han sender tanker til nissen.) i I

13 Steinan A. 8, mars Urtekvinne: ILIUKA: Vil du være med når småfrø skal komme? (Urtekvinne skal føde snart.) Hør kvinne med urten. Ene og annen menneskebarn der henter styrke i denne ring følges av oss. For vernet er den om ei kvinne kan se bildet av våt? vesen. (Iliuka drikker leirvann. Mye leire.) Smedekvinne: Er det noen her som bruker å drikke blåleire? Leire er bra for magen. Og tarmen. ILIUKA: (Bekrefter.) Den skal akte seg for sanden av koraller. Der skal tales i timen der kommer. Menneskebarna søker sin tinde. Og ferden til tindens topp viser bildet av kampen for jakten. Den der søker å nå sin tinde, men ei har den tålmod, så skal den falle til marken. Så skal dere se bildet i timene der kommer, for der er meget sne i fjellene i ditt rike. Og sneen vil endre bo. Og ei finnes der maskin der kan forstå ordene. Ilsvika 19. april. Kvinnen med hesten: Jobber vi parallelt i den andre verden? Ei er det så... c I annen verden finnes ei tid. Således er ei ordet samtidig kjent for oss. Kvinnen med hesten: Kan det da skje at vi tar med oss ting fra den annen verden og møter det her, fysisk? Vi ser ei. Kan den tale store ord? Kvinnen med hesten: Kan vi oppleve at ting som skjer i den andre verden I skjer parallelt her? liilka: $å kan det være. Kvinnen med hesten: Menneskene der er menneskene her? Ei kan de bli i din verden. Smedekvinne: Men menneskene her kan møtes der?

14 Vi søker råd for bror. i! Kan der være av gull å gjøre småflokk av storflokk? I kveld eller senere? Når vi søker i råd kan det først tales i stort råd og deretter i lite råd. Ilsvika 19.april. Ekstraråd. Således skal der være små råd. Ene råd for tanken. Ene råd for talen. Ene råd for Hjertet. Kiwawa Conyo (Hjertets råd). Hør, bror. Så er bildet. Timer før langtiden bror vandret på steppen. Jeg, Iliuka av Inus rike, vandret ved din side. I dens inne den kjenner vårt inne. Jeg kjenner brors inne. Ved steppene talte vi ei ordene. Øynene talte ordene. Stor er din ære, bror. Således taler vi til bror til timen i dag. For bror taler gøy. Således taler vi gøy. Kort stund skal den hvile. Således skal den kjenne kraften. (Alle lukket øynene, den samstemte energien var sterkt følbar for alle: Pennestaven ble lagt til hvile på Iliukas oppfordring, og en spennende samtale fulgte. Svært kort referert spurte vi om Kobatel og Inus rike. Hvor lå de, geografisk. Iliuka fortalte at Kobatel hadde falt, og vi forlot riket mot vest: Vi passerte Norge vestover, men mye lenger nord. Inus rike ligger jordkloden rundt, sør for isen.)! c;,,; i

15 Rognes 24. april. Våre vinger kan verne for stener og fjell. Frykt ei, for ørnen er stor. Hør mine ord: Om langtider vil vi søke at der er flere flokker. Små skal de være. Således skal vi tale i råd. Og vi velger hvem der skal være i ene flokk og i annen flokk. I leiren: Flere store flokker ble delt opp i mindre flokker med 2-4 i hver. Hver og en holdt en stein. De med samme farge på steinene skulle ikke være i samme flokk. Tyholt 3. mai. Fru derre ridei av er urskrifir~ie bascrr pi bindopprak Kvinnen med hesten: Kan høyere vesener jobbe gjennom oss utenfra uten at vi er klar over det? (iliuka bekrefter.) Kvinnen med hesten: I så tilfelle, gjelder det bare for onde, mørke krefter? Ei fins der ond kraft. Kvinnen med hesten: Iki coyone. Konu Ekatah. Den kraft den taler for er lik bilde lik speil Iriuka: av menneskebarnas tanker... Jeg har veldig lyst til å spørre mer om reisen fra Kobatel. Var vi mange med. på den reisen? Der var stor flokk. Kom vi alle fram til Inus rike, slo OSS ned og startet nytt rike? Men ei hele flokken. o Skjedde dette før det vi kaller den store syndfloden? Vi ser ei ordet. Den store oversvømmelsen. Var +I, det mens Atlantis var på jorda?

16 (Iliuka bekref:er.) Var Lemuria... (Iliuka bekrefter meget bestemt.) Kobatels rike lå det i Lemuria? Ei var der samme riket. Dog vi er av Lemurias folk. Var Lemurias folk fremdeles et folk under Atlantis? Frie var vi. Men vi var ikke en del av Atlantis? Iliuka (1avt):Ei var vi. Kvinnen med hesten: Vi dro ned til Atlantis, men vi kom oss også bort fra Atlantis før... Smedekvinne: Hvor dro vi da? Kobatel. Kvinnen med hesten: Stemmer det at vi ble spredt for alle vinder? Efter Kobatel. Små flokker ble på steppene. Noen ene. Annen i flokk. Smedekvinne: Hvem dro sammen med oss da? Tusener. i;. Rognes 10. mai. Urtekvinne: Finnes det et sted som heter Kobatel? Smedekvinne: Ikke nå. Lå Kobatel i det som vi kaller Tibet nå? Har vi vært sammen i kulturer siden? c,:, Ei alle. Er det noen som er av Lemurias folk og andre som er av Atlantis' folk? Ene av Atlantis. Ene menneskebarn av Atlantis. Og annen,.. og annen, og annen av Lemuria. (Diskusjon i gruppen om at en av oss er atlanter.) Iliuka (ertende):hvcm er det da? Hør: Således er ordene: Langtimer og langtider siden l Lemurias folk ble solgt til Atlantis. Arbeide og jakt for levekampen. Time og time, sol og sol der var tanker der talte om Atlanternes fall. Lemuriy tanker. Så sto der opp et frø av Atlantis. Mitt ene frø, Nami Manita. Der var tegn '. i,

17 forat Atlantis og kunne lære tenke tanke. Men eid de bildet. Hami av Atlantis flyktet til Lemurias flokk. Ledet og ledet. For ei hadde Lemurias folk styrke. For ei var der krig for tusener år. Og tanken var dog dyrket av kjærlighet. Urtekvinne: Forsto jeg det riktig at Hami ledet flokken fra Atlantis til Kobatel? Smedekvinne: Er det en lignende situasjon vi står foran nå? En gjentagelse av forrige gang? Kiwava conyo, broi. Brors tanke. Jeg sitter og skriver ned det jeg spurte om i sted. Om at vi I. står overfor en lignende situasjon nå som ved Atlantis? For skal der ei falle riker forat andre skal stå opp? Skal Hami lede flokken igjen? Annen time, bror. Tyholt 3l.mai. (Disrusjonen om fargene fortsetter i ringen. Alle skal ha sin faste farge, sin.stein og sitt dyr.) Således skal den se buens farger fra blå. Er fiolett Iliukas farge? e Sveas datter: Kan småfrø ha hvilken farge den vil på seg? Ei er den fargeklar. I leiren: Ringen var ikke komplett, men fargene var der lell. Vi sitter på en stein med farge. Vi holder en stein med samme farge. Dette skal stemme med vår aurafarge. Men det er enda en farge. Vår sinnstemning? Vi sitter på, vi bærer og har klær av en farge. Ett element til. Vi skal erkjenne fargen vår. Auraen er ikke helt riktig. Vi er ikke fargen vår enda. Da først får vi det unisont, kanskje.

18 Rognes 17. juni. Har din sønn tatt et riktig valg? Kan ei et valg være riktig og ikkoriktig i samme tid? Jo, det kan det nok. For menneskebarna er det ei riktig. For oss er det av gull. For ser ei bror at verden faller? Ser ei bror at sneen ligger, dog det er varmtid? Ser ei bror at stener faller til vårt rike fire soler siden? Stener fra himmelen, der gløder. Og er det ei så, bror, at små, små stener faller før stor sten skal falle, lik marken skjelver? Først litt, så stort. Ugh. Ser den timen endrer, bror? Snakker Iliuka nå om de tre dager med mørke? Der har begynt, bror. Men ei er der mørkt. Bror undrer. Ja, jeg har forsøkt å se bildet. Vil det bli krig med våpen i vårt land før de tre mørke solene? Er det i løpet av de tre mørke dagene at jordkloden vil endre overflate? Ei er det så. Der skai svinne land i havets bølger. Men der skal og stige annet land. Hva kommer først, forandringer i land eller tre dager med mørke? Tre dager med sol vil være endens tegn. Den der lever fotbi mørket vil atter se lyset rår. Og der er en ny jord. Vil de tre dager ined mørke komme uten varsel for menneskene? Hvordan skal vi da forberede oss på det som skal skje? Har vi ei talt? Iliuka har talt at vi skal høre tonen i øret. Annen tone når faren er nær. Men der skal og tales i flokken. Skal flokken s ~ke sammen for å snakke om det som skal skje? Ei til timen. La bison løpe. (Tog forbi.) Er det noe sted som flokken skal dra til sammen for å være trygg? Om den er styrket i tanken skal der være små flokker. Men ei kan alle farger være ved fargers side. Der finnes deler

19 .. der ei horer til. Således er syv farger delt. Det må jeg undre på. Det kan den. La bildet være således. Ene side farger.der varmer. Annen side farger der ei varmer. Således er to.. flokker, Yin, yang. i? Betyr det at vår flokk skal dele seg i to? Iliuka (bekrefter):når timen kommer og tanken er stor. Skal vi fortsette å jakte i nær kontakt med din sønn? Ifiuka:! issen: Din sønn har vært veldig opptatt av det som vi kaller UFO. Er det høyerestående vesener som vi skal lære noe av? Ei er der time i denne verden. De lever i egen verden. Dog menneskebarna kan lære. Vil de ha en rolle på jorda når tre dagers mørke kommer? Vil de ha en god innflytelse, vil de hjelpe oss? Markene skal renses, bror. Og luften. Og vannene. Således er de til gavn. Bror undrer og undrer. Mmmmmm. Ei skal den frykte timen der kommer. Skal vi skifte bo for % finne et tryggere sted å være? Så har vi talt, men vi ser din kamp. Der finnes bo lik skogbo og sjøbo. Tenker Iliuka på et av de boene som... Vil sjøbo være et trygt sted? Marken der bo er reist er trygt etter vannets fall. &kr at vannet har falt? Vil sjøbo da være vasket bort og ødelagt? Hva gjør vel det? Skal vår flokk forsøke å finne et bo i nærheten av din sønn? Ei er her trygt, bror. Vi gir tonen i øret når timen kommer. Konu Ekatah. Konu Ekatah. Hami Manita fortalte at det var en annen flokk, i Sveariket. Er det en flokk som jeg skal varre med i? Ei til timen. Om langtimer skal der være flokker, syv flokker. Syv skal være i hver flokk. Således skal bror være min høyre hånd. Den skal følge vår flokk til annen flokk. Dm er evig blå. Den er evig bli.

20 Valentinlyst 18. oktober Hva kjennetegner en himmel? Der være syv kammer. Er kammer det samme som himmel? Ei er det. Ene himmel syv kammer. Annen himmel syv kammer. Vi som lever her på jorda, regnes det som en himmel? Hvordan skal vi forstå et kammer? Der være lite frø der ei har meget, der være stort frø der høstet kunnskap lik frukt. Der være gammel menneske der hentet meget kunnskap. Således er der kammer lik steg for din sti, bror. Men neste himmel og neste himmel, hva er neste himmel for oss her? Nogen for annen, nogen for femte, nogen for syvende. Ei er vi like kloke. Er vi, bror? Ei har vi meget like erfaringer. Har vi, bror? Vi har i hvertfall ikke de samme erfaringene som vi er oppmerksomme på, selv om vi kanskje har de samme erfaringene uten å vite om det? Oki. Således der være ulik himmel. ~en'der er også syv himler. Hva er over den syvende himmel? Der være for nytimes komme. Således der være tolv himler. Syv himler tilbake ved nytime, lik din bok: Mørket. Er man hele tiden bare i en himrml i dette livet på jorda? Ei er det så. Der være meget menneskebarn, bror, der lukket for å vite rommet. Ei kan de tale, ei kan de se den r: himmel. Den være for annen himmel. Ser bror? Jeg er ikke helt sikker på om jeg forsto. Betyr det at...?, Lik din bok: Apati. Det forstår jeg. Men hvis vi bruker våre drømmer om natten, kan vi da erfare flere og flere og høyere og høy e himler? 4 Så kan der sier. Minnes den ei ordene: Der ei være Tid. 1 Den tanke der ei fødes kan ei fødes uten gjerning er gjolt. Annet liv., i < Er ilden vakker, bror? Den er veldig vakker. Når iliuka sp0r oss om vi synes j.r

21 ( " ilden er vakker, forsøker du å vise oss at vi skal tenke på ilden, slik du nevnte vår ånding i lang tid for vi forsto at dette var viktig? Det være meget ord for ordene: Er ei ilden vakker? Ilden være vakker, ene ord. Ilden har stor kraft, annet ord. Ilden Andes, tredje ord. Ilden brenner, fjerde ord. Ved nytimes komme der være meget ild, bror, femte ord. Takk for det svaret. Det skal jeg tenke på. Hami Manita fortalte meg at den steinringen hun vokter er Inians sin steinring. Stemmer det? Jeg trodde det var Iliuka sin steinring? Så er det av timen. Der var timer, bror, der Inians rådet for menneskebarna. Ei er det så. Der være vesener av annen himmel der råder for menneskebarna. Vesener av høyere sfærer løfter menneskebarna til ny time. For ei kan Inians, der er bundet til jorden. Der taler for mørket, og vennlige er de. Dog ei vet de den blå sti. Således der være stener, Iliukas stener. Er det viktig for hver enkelt av oss, for eksempel meg, å vite hvilke deler av reisen jeg har vært med på? Iki coyone. Så finner den sin rot. Så har den funnet hele delen av sitt selv. Således er portalen åpen for annet kammer. Så mine røtter finnes da også i løpet av en del av reisen, den delen som gjelder Norge? Den ble tilbake for dette riket. Jeg ble ikke med vestover, over havet? Ei ble den. Den sitte for sin sten, tale til fisken der være bror. Fisken i ring. Bror i ring. Bror danset for fisken, fisken danset for bror. Der være bror for bror. Kiwori lå nord for Egypt. Og s0r for mitt rike, Norge. Stemmer det? Så kan der sies., Er det like langt til Kiwori fra m;?tt rike som fra Egypt? En liten flokk skal reise vestover herfra. Er det den samme flokken som reiste videre den gangen? Eik er det. Det være dog nogen av flokken.

22 Hvorfor er det ikke samme flokken sed skal reise? Ei er den født for dette liv. Men de som reiser videre har gjort den turen før? Iliukas ætt, er det vi kaller inuiter i dag? Til forskjell fra indianere? Det være dog liten flokk av Inus rike der være inuit. Men Iliukas leir har forbindelse med et sted på jorda som ligger i Inuitland? Jeg har hørt om en indianerstamme som heter Anasaziene som trakk seg bort fra jorda og flyttet opp i skyene. Det finnes tegn på jorda etter Anasaziene. Finnes det tegn på jorda etter Iliukas folk?? Skal vi lete etter...? --- for dette riket, annet for sten. Så vi skal ikke lete etter spor etter en tapt sivilisasjon? Ei skal den. Det er ofte vanskelig å unngå gamle tanker og følelser, de kommer ofte tilbake og tar makt over meg. Tanker går ofte i ring. Finnes det noen teknikk for å styrke tanken? Hør, bror. Mange jakt forurenset tanke. Hver jakt lik ren tanke. Mange jakt at kaste tanker, der være ren tanke tilbake. Således er sirkel brutt. Således kan sirkel fylles for gode tanker. Kini Conuchi. Var hesten Janos menneske før han ble hest? Ei var den. Hvorfor ble han menneske? Hvorledes kan den se hest om den ei er menneske? Jeg forsto ikke svaret. Ble han menneske fordi han utviklet seg videre oppover? (Iliuka bekrefter,) Så det dyret vi skal søke er det dyret vi har vært før vi ble menneske?? Skal vi leve den fargen vi har i rådet i dagliglivet også? Det kan den. Dog ei skades den av hele delen for buen. Den søke se den-være ene del av hele delen. V

23 Kan vi gjøre rådene mer effektive? Er vi for trege med å tale? Hør, bror. Der tales ord. Der byttes for kunnskap. Der Andes. Der drikkes meget. Der tales for ord. Der synges. Der tales for ord. Der åndes. Bror taler gøy. Der åndes. Der tales ord. Ugh! Urtekvinne: Urtekvinne: Er det noe vi kan gjøre når vi legger oss forat vi skal gjøre en god jakt? Skal vi ånde eller...? Således er der: Ene jakt for din himmel. Annen jakt for annen himmel. Den der gjør god jakt for ene himmel har vel Qkt for annen himmel. Er der meget krig er der meget ille for ene himmel, der være krig for ille annen himmel. Således den ånde vel i ene himmel. Ser Urtekvinne? Nei, jeg er ikke sikker på det. Bror ser. Det du gjør bra i en himmel er bra for den andre himmelen d også. " Smedekvinne: Har du det bra om dagen så blir også natten bra. Opplever du frustrasjoner om dagen, opplever du det om natten også, ikke sant? Men du kan vel også arbeide med ting om natten som har virkning på dagen? Du kan jakte både i våken tilstand og mens du sover: Har vi alle sammen to hjelpere som er med oss hele tiden? Ei er det. Nogen der være en. Valentinlyst 2. november (Hilsninger.) Din sønn fortalte oss at akkurat nå er det veldig svak kraft fra steinringen. Hva kan vi gjøre for å gi kraft tilbake til Iliukas himmel? Bror jakter vel. Vår vrede er stor. Vi ser hodene faller til marken, ene og annen. Her være god kraft. Her være god tipi. Kiwava Conyo. Din sønn sa at det hadde vaert syv Iliuka. Er Iliuka et navn eller en titel?.s.

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Hentet fra råd i perioden fra 1994-1998 Kefrenpyramiden med Sfinxen i forgrunnen (Iliuka var den gang inkarnert som Kefren) I denne samlingen av spørsmål rundt pyramidene,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

ILIUKA. Taler. Redigert av Leif Havik og publisert på hans internettsider: http://www.mamut.com/selvutvikling

ILIUKA. Taler. Redigert av Leif Havik og publisert på hans internettsider: http://www.mamut.com/selvutvikling ILIUKA Taler Redigert av Leif Havik og publisert på hans internettsider: http://www.mamut.com/selvutvikling Il. At tale ord til flokker større en førstegrødens sirkler, søk du til tindens skjulte stepper,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer