ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering"

Transkript

1 ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST VINTER 2010

2 1 OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Bakerovngrenda Huseierforening RAPPORT NR.: Ø.L Stikkprøveundersøkelse av garasjer i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Bakerovngrenda Huseierforening v. Lars Martin Pedersen Trond Amundsen / Bjørn Lund Olav S. Ødegård Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: , Telefax: e. mail: Oslo 12 november 2010 Olav S. Ødegård Trond Amundsen Det presiseres at bruk eller delvis bruk av rapporten for andre prosjekter ikke er tillatt uten skriftlig samtykke fra ØL. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

3 2 Bakgrunn Bakerovngrenda Huseierforening har et frittstående garasjehus i 2 plan med totalt 18 plasser som er oppført i I nedre plan består bakveggen, gavlveggene og 2 søyler i front av armert betong. Øverste plan består av et armert betongdekke med en overbygning av trevirke slik det er vist på forsidefoto. Borettslaget har registrert tegn til betongskader og på denne bakgrunn fikk Ødegård og Lund AS i oppdrag å foreta en begrenset tilstandsanalyse av den armerte betongen. Feltarbeidene ble foretatt i oktober d.å, i henhold til vårt tilbud av 07 september Undersøkelser Valg av lokaliteter ble bestemt ut fra tilgjengelighet av ledige parkeringsplasser. Det ble foretatt følgende undersøkelser : - 3 stk gulvlokaliteter i øvre plan - 2 stk taklokaliteter i nedre plan - 1 stk søyle i nedre plan - 1 stk vegg i nedre plan Nedenfor er en oversikt over lokalitetenes koder og plasseringer: Lokalitets nr: Hvor: Konstruksjonsdel: Lokalitet G 1 Øvreplan Gulv P plass 28 Lokalitet G 2 Øvreplan Gulv P plass 53 Lokalitet G 3 Øvreplan P plass 30 Gulv Lokalitet T 1 Lokalitet T 2 Lokalitet S 1 Lokalitet V 1 Det er foretatt følgende målinger: Nedreplan P plass 50 Nedreplan P plass 45 Nedreplan Mellom P plass 48 og 50 Nedreplan P plass 45 Tak Tak Søyle Vegg Visuell registrering / bombanking. Armeringsoverdekning (avstand fra overflaten og inn til armering). Benyttet Covermeter type Profometer 3 Karbonatiseringsdybde (naturlig forsuringsprosess i betongen pga sure gasser i lufta), målt i oppmeislinger og borehull med ph indikatorvæsken phenolphtalein. Kloridinnhold. Det ble tatt kloridprøver i gulv og tak, samt i bunn og brysthøyde på søyle og vegg. Prøvene er tilpasset Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

4 3 armeringsplasseringen i betongen og tatt som punktprøver og analysert med Quantab metoden. Opphugging til armering for visuell kontroll i G1, T1, T2. I undersøkelsen ble det lagt vekt på kloridanalyser av betongen. Grunnen til dette er at kloridholdig veisalt som dras inn med bilene gir størst fare for armeringskorrosjon i garasjen. Resultater og vurderinger I vedlegg er det gitt følgende detaljinformasjon: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Foto Feltresultater Resultat fra kloridanalyser Armeringskorrosjon, generell informasjon Visuell befaring : Det ble registrert følgende: Garasjegulv i øvreplan består av ubeskyttet armert betong, men deler er påført avretningsmasse som har mye bom, riss og frostskader (foto nr. 5). Innvendig del av søyler, vegger og tak i nedre plan består av ubehandlet betong (foto nr. 12). I den ubehandlede delen av gulvet i øvre plan, er det kun mindre lokale områder med synlige betongskader i form av utsprengning (foto nr. 6). Gulv i øvre plan har en del områder med frostskader (foto nr. 4) I tak nedre plan er det minst 2 lokale områder med store betongskader i form av utsprengning, riss og fuktgjennomgang med kalkutfelling (foto nr. 7). Utvendig del av søyle har en del porer i overflaten (foto nr. 14). Armeringstilstand Nystøpt betong har en høy ph verdi og dette gir armeringsjernet en naturlig beskyttelse mot korrosjon ved at det dannes en beskyttende oksidfilm på overflaten. Denne beskyttelsen kan brytes ned og de vanligste årsakene til dette er: Klorider når inn til armeringen i skadelige mengder Karbonatisering av betong inn til armeringen på grunn av sure gasser fra luften. Vedlegg 4 til rapporten omhandler årsakene til armeringskorrosjon. Av disse årsakene gir klorider de største og alvorligste korrosjonsskader. For garasjeanlegg skyldes armeringskorrosjon vanligvis klorider fra veisalt som blir dratt inn med bilene. Da betong inneholder et sammenhengende poresystem, blir kloridholdig vann suget opp kapillært i porene. I tillegg var det ikke uvanlig at bygg som den gang ble oppført med betong, ble tilsatt klorider ved støpearbeider i kuldegrader. Kloridene er da benyttet som frysepunktnedsettende tilsetningsstoff eller som herdeakselerator. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

5 4 Det naturlige kloridinnhold i betong i Oslo området, er inntil 0,1 vekt% av sementvekt. Videre i rapporten blir dette betegnet %. For betongkonstruksjoner fra denne tidsperiode, antar vi at sementinnholdet er 280 kg / m3 betong. I Norsk standard anbefales at kloridinnholdet for en slakkarmert betong bør være lavere enn 0,4% for å unngå korrosjon på armeringen. Dersom kloridinnholdet er høyere enn dette, er det fare for korrosjon. Kloridinnholdet er målt i totalt 19 stk betongprøver tatt som punktprøver og fordelt på 7 forskjellige lokaliteter. Nedenfor har vi laget en sammenstilling av resultatene fra kloridprøvene fra 3 stk gulvlokaliteter, 2 stk taklokaliteter og 1 stk søyle og 1 stk vegg: Gulv øvreplan: Målinger Lokalitet Karb. dybde [mm] Overdekning [mm] Lok. G (hovedmengde) Enkelt jern ned mot 30 Kloridinnhold [vekt% av sementvekt] 2,4 i dybde mm >2,5 i dybde mm 2,2 i dybde mm Lok. G (hovedmengde) Noen få utslag 0,8 i dybde mm 2,4 i dybde mm 2,5 i dybde mm Lok. G 3. 2,1 i dybde mm 2,5 i dybde mm 1,3 i dybde mm Tabellen viser en sammenstilling av måleresultatene fra de 3 gulvlokalitetene som er undersøkt i øvre planet. Kloridanalysene er utført som en kloridprofil ved at det er tatt ut kloridprøver i 3 stk påfølgende sjikt i samme borhull. Vurderer en resultatene for kloridinnhold til høyre i tabellen, ser en at kloridinnholdet er fortsatt svært høyt i sjiktet mm i lokalitet G1 og G2. I lokalitet G3 som er tatt nesten innerst i garasjen er innholdet noe lavere (1,3%), men det er fortsatt så høyt at det er fare for armeringskorrosjon for armering som ligger i dette sjiktet. Dette resultatet er typisk for et ubeskyttet betongdekke som er eksponert for kloridholdig vegsalt som er fraktet inn med bilene over mange år. Ut fra tabellen ser en at overdekningen (avstanden fra overflaten og ned til armeringen) har noe variasjoner for G1 og resultatene viser overdekning fra 30 mm til over 50 mm. I lokalitet G2 fant vi ingen systematisk armeringsføring. Deteksjonsgrense for benyttet overdekningsmåler er ca 50 mm. Det er klart at armering med lavest overdekning er mest utsatt for korrosjon, men det er også stor fare for korrosjon selv for dybden mm. På armeringstegninger skal overdekningen være oppgitt og dette er grunnlaget for beregning av dekkets bæreevne. Det finnes spesialinstrumenter for å måle armeringsoverdekning for armering som ligger så dypt ned i betongen og en statiker bør vurdere hvilken betydning dette har på bæreevnen til dekket. Vi vet heller ikke om der skal være bærende overkantarmering i denne type dekker, men med stor sannsynlighet skal det være armering i randsonene. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

6 5 Korrosjon som skyldes klorider i betongen, har en skummel form for korrosjon da korrosjonsangrepene på armeringen er karakterisert ved at de har lokale angrep i form av groper (Groptæring / pitting - korrosjon). Vi har i andre prosjekt sett tilfeller der armeringen er gjennomrustet, og ved siden av korrosjonsangrepet er armeringen helt ren. Selv om armeringen er gjennomrustet, er det ikke sikkert at betongen over armeringen sprenges løs. Det normale er dog at når armeringsjern korroderer, opptar korrosjonsproduktene som blir omdannet fra stål et volum som er inntil 5 10 ganger så stort som metallisk stål. Det er dette som gir sprengkreftene på betongen som ligger over armeringen. Kloridanalysene viser klart at det er stor fare for korrosjon på det som måtte være av overkantarmering i dekket, og det er behov for tiltak. Betydningen av korrosjon på overkantarmering i dekket bør vurderes av en statiker da dette er viktig med tanke på hva som bør gjøres av tiltak. Når det gjelder faren for korrosjon pga karbonatisert betong i gulv, er denne neglisjerbar da karbonatiseringesdybden ut fra tabellen bare er inntil 10 mm. Tak i nedre plan: Tilstanden av taket i nedre plan har synlige skader der klorider har trengt gjennom dekket i forbindelse med riss. Dette ser en tydelig av resultatene fra kloridanalysene i taklokalitet T1 i vedlegg nr. 2 hvor det er tatt prøver i forbindelse med vannførende riss. Dette viser at kloridene har trengt igjennom betongen fra gulvet i øvre plan og kloridinnholdet er ca 2 %. Kloridprøvene i taklokalitet T2 som er tatt utenom riss viste et kloridinnhold som var 0,1 %. Dette kloridinnholdet betegnes som et naturlig innhold i betong. Med den store forskjellen mellom kloridinnholdet i overkant og underkant av dekket, tyder det på at betongen ikke er tilsatt klorider ved støping. Dog viser kloridanalysene i overkant dekke at innholdet er svært høyt selv 6 cm ned i betongen. En ser også at kloridinnholdet ikke avtar vesentlig i det 3 øverste sjikt med tykkelse 2 cm. Dette betyr at kloridene etter hvert vil trenge helt ned til underkantarmeringen som vil gi et stort skadepotensial. Søyle i nedre plan: 0,1% i brysthøyde, dybde 0 30 mm 0,1% i bunn, dybde 0 20 og mm. Dette betegnes som et naturlig kloridinnhold i betong og gir ingen fare for armeringskorrosjon grunnet klorider. Alle enkeltresultat er vist i vedlegg 3. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

7 6 Betongens karbonatiseringsdybde og armeringens betongoverdekning er også målt i de undersøkte lokaliteter. Nedenfor har vi laget en sammen stilling av resultatene fra armeringsoverdekning og karbonatiseringsdybder: Tak: Armeringsoverdekning: mm Karbonatiseringsdybde: mm. Søyle: Vegg: Armeringsoverdekning: 15 til 26 mm Karbonatiseringsdybde: 5-20 mm. Armeringsoverdekning: +50 mm Karbonatiseringsdybde: 3-30 mm. Dette viser at deler av armeringen i søylen ligger i karbonatisert betong og derved er i korrosjonstilstand, mens hovedmengden av armeringen fortsatt er beskyttet mot karbonatiserings - initiert korrosjon. Sammenlignet med betongens kloridinnhold er dog karbonatisering av betong av underordnet betydning mht fare for armeringskorrosjon. Vurdering av tiltak: Det armerte betongdekket mellom etasjene har et svært stort skadepotensial mhp armeringskorrosjon pga det høye kloridinnholdet i betongen. Den pågående armeringskorrosjon vil uten tiltak føre til økt betongavskalling og tverrsnittsreduksjon på armeringen. Dette vil så gi reduksjon i konstruksjonenes bæreevne. Det finnes ingen fasit for hva som er riktig tiltak for en liten garasje. Vi har dog som et diskusjonsgrunnlag satt opp en skissering av 3 stk alternativer. Hvilket alternativ som er best egnet er avhengig av kostnadene og hvordan byggherren ser for seg fremtidig bruk av garasjen. I dette arbeidet er det viktig å skaffe armeringstegninger av dekket slik at en statiker kan vurdere konsekvens av pågående og fremtidig armeringskorrosjon. Alternativ 1: Katodisk beskyttelse På grunn det svært høye kloridinnholdet i dekket, er det teknisk riktige å anbefale en mekanisk reparasjon av skadene kombinert med katodisk beskyttelse (KB) av armeringen. Særlig gjelder dette overkant dekket, men prøver fra underkant dekket viser at kloridene stedvis har trukket gjennom dekket. KB vil kunne beskytte armering i både o.k og u.k av dekket dersom anode legges på en av sidene. Imidlertid krever denne metoden at all armering har elektrisk kontakt med hverandre. For dette bygget kan det bli omfattende og kostbart å etablere kontinuitet. (NB! Er ikke undersøkt). Bruk av KB er relativt kostbart og det trengs en fremtidig oppfølging av KB anlegg som gir en årlig kostnad som skal fordeles på et mindre antall garasjer. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

8 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 1, foto s. 1/5 Foto nr. 1: G 1. Her er utstyret rigget opp og det er klart for undersøkelsen. Foto nr. 2: G 1. Oppmeisling inn til et innmålt armeringsjern viste korrodert armering med begynnende tversnittsreduksjon. Foto nr. 3: G 1. Samme opphugning som over etter påsprøyting av ph indikator phenolphtalein. Rødfarget betongen er frisk og ikke karbonatisert. Fargeutslaget er litt ujevnt i øvre sjiktet av betongen, men armeringen ligger ikke i karbonatisert betong. Legg merke til gropene som er dannet på stålet pga korrosjon. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

9 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 1, foto s. 2/5 Foto nr. 4: G 2. Betongoverflaten har en del frostskader i form av groper og små avskallinger som vist på foto. Foto nr. 5: Gulv, generelt. Eksempel på område belagt med sparkel masse. Disse områdene har en del bom, riss og frostskader. Foto nr. 6: Gulv, generelt. Eksempel på synlig utsprengning / delaminering av betong. denne skaden skyldes med stor sannsynlighet armeringskorrosjon som sprenger løs betongen. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

10 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 1, foto s. 3/5 Foto nr. 7: T 1. Oversiktsfoto over betong taket før undersøkelsen. Her er det riss, betongutsprengninger og fuktgjennomgang med kalkutfellinger. Foto nr. 8: T 1. Armeringen som er funnet med et armerings covermeter er merket med rødt i taket. Tallene angir dybden inn til armeringen målt i millimeter. Foto nr. 9: T 1. Oppmeisling inn til armeringen viste kraftig korrosjon på armeringen med begynnende tversnittsreduksjon. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

11 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 1, foto s. 4/5 Foto nr. 10: T 1. Samme opphugning som forrige foto. Påsprøyting av ph indikator phenolphtalein gir rød farge der betongen er frisk og ikke karbonatisert. Fargeutslaget er nesten inn til armeringen. Foto nr. 11: T 2. Oppmeisling i et område uten synlige skader viste armeringen med flekk korrosjon. Foto nr. 12: V 1. Oversikts foto over den ubehandlede betong i vegg og tak før undersøkelsen. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

12 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 1, foto s. 5/5 Foto nr. 13: V 1. Her ser vi borehullet etter uttaket av kloridprøven i bunn på veggen. Foto nr. 14: S 1. Utvendige delen av søylen har en del porer som vist på foto. Dette gir i praksis redusert armeringsoverdekning. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

13 7 I tilegg må overkant dekke påføres en egnet membran som hindrer oppfukting av betongen og stopper tilførsel av ytterligere mengder klorider. Vegger og søyler har ut fra stikkprøvene et lavt kloridinnhold og har ingen synlige skader. Dog bør overflatebehandling med CO2 brems påføres, men husk faren for malingsavflassing ved fuktgjennomgang eller oppsug. Alternativ 2: Mekanisk rehabilitering Skal mekanisk reparasjon være langtidsbestandig må en i praksis meisle ned hele dekket eller erstatte dette. Dette vil føre til så høye kostnader at en bør vurdere kost / nytte sammenlignet med en ny garasje. En mekanisk betongrehabilitering av skadene i dekket uten montering av katodisk beskytelse vil være en lite holdbar løsning. Skadeomfanget vil utvikles videre i tilstøtende områder til det som er blitt utbedret på grunn av det høye kloridinnholdet. Kun en tetting av overflaten med membran på dekket vil heller ikke hjelpe da kloridinnholdet er så høyt at skadeutviklingen mhp armeringskorrosjon vil fortsette under membranen. Alternativ 3. Forsterkning. En statiker kan skissere mulige forsterkningstiltak for å øke restlevetiden av dekke. Man må da være inneforstått med at skader vil utvikles videre og at det f. eks kan være fare for nedfall av betongstykker. Framtidig skadeutvikling på armering i underkant dekke er som nevnt en usikkerhet. Kommentar: Vi presiserer at ovennevnte tiltak ikke er å regne som noen reparasjonsbeskrivelse, men en grov skissering av aktuelle tiltak. Vi takker for oppdraget som er utført i henhold til vårt tilbud av 7 september 2010, og bekrefter at oppdraget er avsluttet med denne rapporten. Ødegård og Lund AS O nr 1733 Høst Vinter 2010

14 Bakerovngrenda Huseierforening 1 Vedlegg 2 feltresultater FELTRESULTATER Gulv: Oversikt over undersøkte lokaliteter. Målinger Karb. dybde Overdekning Kloridinnhold Lokalitet [mm] [mm] Lok. G Hm Enkelt jern ned mot 30 [vekt% av sementvekt] 2,4 i dybde mm >2,5 i dybde mm 2,2 i dybde mm Lok. G Hm Noen få utslag 0,8 i dybde mm 2,4 i dybde mm 2,5 i dybde mm Lok. G 3. 2,1 i dybde mm 2,5 i dybde mm 1,3 i dybde mm Merknader: Følgende forkortelser blir brukt: Oh: Opphugging Od: Armeringsoverdekning Karb: Karbonatisering Hm: Hovedmengde Kommentarer: Lok. G 1: Valgt p.g.a. synlig riss med bom i området til høyre bakhjulsplassering. Ubehandlet overflate. Svanke mitt i garasjen med vann ansamling. Oh i risset viste korrodert armering med Od mm. Det ble målt tversnittsreduksjon på dette armeringsjernet på ca. 20%. Lok. G 2: Ubehandlet overflate med en del frostskader. Lokaliteten er i området til venstre bakhjulsplassering. Lok. G 3: Kun kloridprøver. Ubehandlet overflate. Prøvene er boret ut i indre del av garasjen hvor det var tørt og betong overflaten ligger høyere en resten. Ødegård og Lund O nr Høst - Vinter 2010

15 Bakerovngrenda Huseierforening 2 Vedlegg 2 feltresultater Tak : Oversikt over undersøkte lokaliteter. Målinger Karb. dybde Overdekning Kloridinnhold Lokalitet [mm] [mm] [vekt% av sementvekt] Lok. T v/ bom og riss Hm ,9 i dybde ,4 i dybde Lok. T Hm ,1 i dybde ,1 i dybde Merknader: Følgende forkortelser blir brukt: Oh: Opphugging Od: Armeringsoverdekning Karb: Karbonatisering Hm: Hovedmengde Kommentarer: Lok. T 1: Lok. T 2: Lokalitet valgt p.g.a. synlige skader i form av riss, utsprengninger og kalkutfellinger med fuktgjennomgang. Ubehandlet overflate. Oh viste korrodert armering, både langsgående og tversgående. Od på disse er 20 og 30 mm med tversnittsreduksjon på ca. 10%. Kloridprøvene er boret ut ved risset. Lokalitet valgt p.g.a. ingen synlige skader. Ubehandlet overflate. Oh viste armeringsjern med flekk korrosjon, Od 20 mm. Søyle : Oversikt over undersøkte lokaliteter. Målinger Karb. dybde Overdekning Kloridinnhold Lokalitet [mm] [mm] [vekt% av sementvekt] Lok. S i brysthøyde i brysthøyde på bøyler 0,1 i dybde i bryst 5 8 i bunnen i bunn på bøyler 0,1 i dybde i bunn 0,1 i dybde i bunn Merknader: Følgende forkortelser blir brukt: Oh: Opphugging Od: Armeringsoverdekning Karb: Karbonatisering Hm: Hovedmengde Kommentarer: Lok. S 1: En del porer, spesielt i øvre del. Ingen hulkil. Ingen bom eller synlige betongskader på det som er tilgjengelig. Malt utvendig, ubehandlet innvendig. Ødegård og Lund O nr Høst - Vinter 2010

16 Bakerovngrenda Huseierforening 3 Vedlegg 2 feltresultater Vegger : Oversikt over undersøkte lokaliteter. Målinger Karb. dybde Overdekning Kloridinnhold Lokalitet [mm] Lok. V i brysthøyde 3 i bunnen [mm] + 50 i brysthøyde Ingen utslag + 50 i bunn Noen få utslag [vekt% av sementvekt] 0,1 i dybde i bryst 0,2 i dybde i bunn 0,1 i dybde i bunn Merknader: Følgende forkortelser blir brukt: Oh: Opphugging Od: Armeringsoverdekning Karb: Karbonatisering Hm: Hovedmengde Kommentarer: Lok. V 1: Ingen synlige skader. Ubehandlet overflate. Noen små porer i overflaten. Ødegård og Lund O nr Høst - Vinter 2010

17 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg 3, kloridanalyser Kloridanalyser PROSJEKT: OPPDRAGSGIVER: MÅLEMETODE: QUANTAB KONTROLLNR.: ANTATT SEMENTMENGDE: Bakerovngrenda Huseierforening Bakerovngrenda Huseierforening v/ Lars Martin Pedersen Syreuttrekk av betongstøv, nøytraliserst, og målt med Quantab strips. A9315 (Nedres deteksjonsgrense er 32 mg Cl- / l. Verdier under denne grensen er ekstrapolerte verdier). 280 kg pr. m 3 betong. Rester av prøvematesrialet blir lagsret i 3 uker etter at resultatene foreligger, dersom ikke annet er avtalt. Prøvenummer Innveid Avlest Mengde % Cl - % Cl - og mengde Quantab Cl - av av antatt lokalitet betong (mg/l) betongvekt sementvekt 1. Lok G 1 gulv øvre plan mm 10 7, ,295 2,4 2. Lok G 1 gulv øvre plan mm 10 7,6 >633 >0,317 >2,5 3. Lok G 1 gulv øvre plan mm 10 7, ,275 2,2 4. Lok G 2 gulv øvre plan mm 10 4, ,097 0,8 5. Lok G 2 gulv øvre plan mm 10 7, ,295 2,4 6. Lok G 2 gulv øvre plan mm 10 7, ,317 2,5 7. Lok G 3 gulv øvre plan mm 10 6, ,257 2,1 8. Lok G 3 gulv øvre plan mm 10 7, ,317 2,5 9. Lok G 3 gulv øvre plan mm 10 5, ,157 1,3 10. Lok T 1 tak mm 10 6, ,240 1,9 11. Lok T 1 tak mm 10 7, ,295 2,4 12. Lok T 2 tak mm 10 1,0 20 0,010 0,1 13. Lok T 2 tak mm 10 1,4 32 0,016 0,1 14. Lok S 1 søyle bryst mm 10 1,0 20 0,010 0,1 15. Lok S 1 søyle bunn mm 10 1,2 26 0,013 0,1 16. Lok S 1 søyle bunn mm 10 1,0 20 0,010 0,1 17. Lok V 1 vegg bryst mm 10 1,0 20 0,010 0,1 18. Lok V 1 vegg bunn mm 10 1,6 38 0,019 0,2 19. Lok V 1 vegg bunn mm 10 1,0 20 0,010 0,1 Prøvene er utført i henhold til Ødegård og Lund AS kvalitetsplan. Ødegård og Lund AS O nr Høst - Vinter 2010

18 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når disse komponentene er blandet, fylles de vanligvis i en forskalingsform som rives når betongen er blitt sterk nok. Det som gir betongen styrke, er at vann og sement går sammen og danner en såkalt "sementpasta" som omslutter sand og stein. Denne prosessen kalles "herding" av betong. Betong er et gammelt kjent bygningsmateriale. Slottet i Oslo ble oppført rundt 1850 og søylene på slottsbalkongen er av betong uten armering. Disse har et langt større tverrsnitt enn dagens betongsøyler hvor det er lagt inn jernstenger. Etter ca begynte man å legge inn jernstenger i betongen, og det er dette som kalles "armert betong" eller forsterket betong. Grunnen til dette er at betong tåler stor trykkbelastning og forholdsvis lave strekkrefter. Ved å legge inn jernstenger hvor betongen er utsatt for strekkrefter, er det mulig å lage betydelig slankere søyler og større spennvidder av dekker og bjelker. Jernstenger som ligger ute begynner å ruste. Når jernstenger støpes inn i betong, blir de naturlig beskyttet av sementpastaen som har et såkalt basisk miljø, med ph - verdi 12,5-14 (nøytralt er ph = 7.) I dette miljøet med den høye ph - verdien, dannes det naturlig en tynn usynlig "hinne" som består av en oksydfilm på jernoverflaten. Denne filmen gir så god beskyttelse at jernet i praksis er evigvarende. Dette er vist på skissen som følger hvor oksydfilmen er markert: LUFT Betong ph 12,5-14 Beskyttende oksydfilm Skisse nr. 1. Armering i betong omgitt av en tynn beskyttende film som er markert Ødegård og Lund AS O nr høst / vinter 2010

19 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg HVORDAN OPPSTÅR ARMERINGSKORROSJON I BETONG? Selv om betong i utgangspunktet er et bestandig bygningsmateriale, erfarer vi at det oppstår nedbrytning av armert betong. Av nedbrytning er armeringskorrosjon den mest vanlige. Korrosjon oppstår når den beskyttende oksydfilm brytes ned. Det er to hovedårsaker til at denne filmen brytes ned slik at det oppstår armeringskorrosjon: Karbonatisering Klorider Karbonatisering Vanlig betong er et porøst materiale som består av små porer og et nettverk av små sammenhengende ganger. Dette gjør at luft kan trenge inn i betongen. En bestanddel av luften er karbondioksyd ( Kjemisk betegnelse CO2 ) og denne lager en "karbonatforbindelse" med betongen, derav navnet "karbonatisering". Dette medfører at betongen blir forsuret slik at ph - verdien synker fra 12,5-14 til under 9,5. På skisse nr. 2 som følger har karbonatiseringen foregått i det skraverte sjiktet i overflaten. CO 2 LUFT CO 2 CO 2 Karbonatisert betong, ph < 9,5 Betong ph 12,5-14 Beskyttende oksydfilm Skisse nr. 2. Det skraverte sjikt i overflaten er karbonatisert. Skille mellom den karbonatiserte betong som er skravert på skisse nr. 2 og betongen under som ikke er påvirket, sees lett ved å bruke en spesiell indikatorløsning (fenolftalein). Dette gjøres ved å sprøyte løsningen på en fersk bruddflate i betongen. Karbonatisert betong (skravert) beholder sin naturlige grå- farge, mens betongen som er upåvirket blir rødlilla. Tilstanden som vist på skisse nr 2 har ingen betydning for armeringen. Når det gjelder betongen blir denne sterkere da dannelsen av karbonat fyller porene i betongen. Med tiden vil fronten mellom karbonatisert betong og frisk betong bevege seg videre innover. Karbondioksyd fra luften vil stadig få lengre vei inn til fronten og dette Ødegård og Lund AS O nr høst / vinter 2010

20 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg medfører at prosessen går saktere og saktere. Av denne grunn er det viktig at armeringen plasseres slik at overdekningen tilsvarer anbefalingene som stilles i Norsk Standard, da det i standarden er nedfelt en bred erfaring med tanke på bestandighet. Når karbonatiseringen når armeringsjernet, brytes beskyttelsesfilmen ned, som vist på skisse nr. 3. CO 2 CO 2 CO 2 Karbonatisert betong ph < 9,5 Nedbrutt oksydlag Betong ph 12,5 14 Skisse nr. 3. Karbonatisering har nådd armeringen og beskyttelsesfilmen er nedbrutt. Når jernet har mistet sin beskyttelse, ruster jernet dersom det er fukt og tilgang på luft. Dette er tilfelle for utendørs konstruksjoner. Rust dannes av jern og luft og det opptar et volum som er flere ganger større enn opprinnelig jern. Dannelse av rust fører derfor til at det oppstår sprengkrefter mellom armering og betong og resultatet sees som avskallet betong over armeringsjernet. Dette er vist på skisse nr 4. CO 2 Avskalling CO 2 Karbonatisert betong, ph < 9,5 Korrosjon Betong ph 12,5 14 Beskyttende oksydlag Skisse nr. 4. Nedbrutt film og dannelse av rust på armeringen. Rusten sprenger løs betongen. Karbonatiseringshastigheten er svært avhengig av betongkvalitet. Det er viktig at det brukes minst mulig vann i forhold til sementmengden. Forholdet er slik at jo mer vann det brukes, jo mer porøs og åpen blir betongen. Dette kommer av at overskuddsvann Ødegård og Lund AS O nr høst / vinter 2010

21 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg vil etterlate seg hulrom i betongen når den tørker. På sementsekkene er de trykket en oppfordring om å spare på vannet når en lager betong. Klorider Selv om betongen ikke er karbonatisert, kan den beskyttende film på jernoverflaten brytes ned. Dette skjer dersom betongen rundt jernet har et kloridinnhold over en bestemt mengde. Det har vist seg at denne mengden varierer fra konstruksjon til konstruksjon i de ulike miljø. Dersom en tar utgangspunkt i Norsk Standard 3420, som gjelder i dag, anbefales at kloridinnholdet i betong som lages skal være lavere enn 0,4 vekt % av sementmengden. Klorider i betong er tilsatt som salt ved støping for å unngå frost om vinteren. Samtidig oppnås en akselererende herding av betongen. Ellers kommer salt inn i betongen utenfra, enten ved salting, eller saltvann i marint miljø. Når korrosjon (rust) på jern oppstår pga klorider oppstår det markerte gropdannelser på jernet. (av mange betegnet pitting). Korrosjon som oppstår pga klorider, medfører et mye større problem enn karbonatisering. Karbonatisering + klorider For konstruksjoner der karbonatiseringsdybden er i ferd med å nå, men ikke har nådd, armeringen er det funnet armeringskorrosjon selv ved så lave kloridkonsentrasjoner som 0,2 vekt % av sementvekten. Årsaken til dette er at kloridene naturlig anrikes i den friske betongen like foran Clkarbonatviseringsgrensen. Denne kombinasjonen av karbonatisering og klorider Armering øker faren for armeringskorrosjon betydelig. 0,4 0,3 Kloridkonsentrasjon Som figuren under viser er kloridinnholdet likt i 0,2 ph 13 hele konstruksjonen dersom det er tilsatt 0,1 Tid klorider i støpeprosessen. Karbonatiseringsfronten sammenfaller med veggens yterflate Karbonatiseringsfront fordi forskalingen tetter til slik at det ikke Vegg bredde kommer karbondioksid i kontakt med Kloridkonsentrasjon på en vegg år 0. betongflaten. Når forskallingen fjernes vil det normalt oppstå en karbonatisering av de første 1 3 mm betong målt fra yttersiden. Deretter beveger karbonatiseringsfronten seg langsomt innover i konstruksjonen, avhengig av betongkvalitet, overflatebehandling og fuktinnhold. Etter noen år vil karbonatiseringsfronten ha trengt dypere inn i betongen. Kloridene er ikke en del av reaksjonen som kalles karbonatisering, men blir dyttet videre inn i betongen å grunn av prosessen. Ødegård og Lund AS O nr høst / vinter 2010

22 Bakerovngrenda Huseierforening Vedlegg Det oppstår en opphopning (bølge) av klorider ved karbonatiseringsfronten. Kloridinnholdet før og etter bølgen er så lavt at det Cl- Karbonatiseringsdybde ph9 alene ikke vil initiere korrosjon. 0,4 0,3 0,2 0,1 Armering Karbonatiseringsfront Vegg bredde Kloridkonsentrasjon ph 13 Kloridkonsentrasjon på en eldre vegg. Tid I den perioden armeringen ligger i området med høyest kloridinnhold, er det er risiko for at det oppstår armeringskorrosjon. Når korrosjon først er igangsatt har jernet vesentlig lavere terskel for videre korrosjon selv om kloridinnholdet er lavt. Samtidig har man ikke lenger den korrosjonsbeskyttelsen betongen gav før den ble karbonatisert. HVORFOR ER ARMERINGSKORROSJON ET PROBLEM? Som tidligere nevnt skal armeringen oppta strekkreftene for betongen. Armeringsstengene er derfor plassert i strekksonene. I første fase er armeringskorrosjon av estetisk art ved at en ser enkelte korroderte jern. Etter hvert vil korrodert armering sprenge løs betongbiter, og dette kan for eksempel føre til personskade dersom betongbiter faller ned hvor det ferdes mennesker. Etterhvert som korrosjonsprosessen skrider frem, vil armeringen miste sitt tverrsnitt slik at det er fare for bæreevnen. Ødegård og Lund AS O nr høst / vinter 2010

23

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET S.nr. 995535 JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.3 1.1 Formål... 1.3 1.2 Prosjektorganisasjon... 1.3 1.3 Eiendom

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse.

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse. PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 11 KAP 1 Prinsippbeskrivelse SKISSERING AV GARASJEREHABILITERING 1 0 Bakgrunn Ødegård og Lund AS har fått i oppdrag å skissere det planlagte

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato:

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato: Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng Utgave: 1 Dato: 2012-06-01 Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hellemyr,

Detaljer

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001.

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001. ROGALAND TEATER Rogaland Teater - Betong og tegl OPPDRAGSNUMMER 18143003 SVG BYGG-BRANN NILS FÆRING Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av Rogaland Teater ved Øystein Næss for å kartlegge skadeomfang

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Den eksakte levetidsmodellen

Den eksakte levetidsmodellen Den eksakte levetidsmodellen Gro Markeset, Dr. ing. Leder for COIN-prosjekt: OPERASJONELL LEVETIDSDESIGN For tidlig nedbrytning kan gi uønsket konsekvenser: Estetiske missfarging, oppsprekking og avskalling

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune.

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. II FORORD er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. Tilstandsanalyse er utført ihht NS 3424 nivå 1. Det er fortatt

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt.

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. D10 BESTANDIGHET AV BETONG OG STÅL 51 10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. 10.2.1 Armeringskorrosjon

Detaljer

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato:

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave: 1 Dato: 2013-09-11 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia Berlevåg kommune Tilstandsvurdering av Dampskipskaia RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 02 477141 Kunde: Fagleder Robert Moan, Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27 T. Noason AS Kongensgate 27 7713 Steinkjer Rapport nr 1 RG-Prosjekt AS Tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner i den gamle delen av skolen (under vestibylen, svømmebasseng og under gymnastikksal) 1

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr. 2010. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet, TMT (Trafikksikkerhets-, Miljø og Teknologiavdelingen) Tunnel- og betongseksjonen Agenda

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015 Herdnende betong Daniela Bosnjak Fredrikstad, 03.12. 2015 2 Betongens livsløp Fersk betong - herdnende betong - herdnet betong Fersk betong: blanding, transport, utstøpning fram til avbinding (betong begynner

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Betongrehabilitering

Betongrehabilitering Betongrehabilitering Armeringskorrosjon Måleteknikker og måleutstyr Roar Myrdal (roar.myrdal@normet.com, tlf 94 86 34 82) R&D Director Construction Chemicals, Normet International Ltd. (hovedstilling)

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt Øystein Vennesland NTNU Tidligere Informasjonsdager Armeringskorrosjon har vært framme som tema flere ganger Senest i 2003 ved spørsmålet:

Detaljer

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje Fredriksten festning, Inventarnummer1108 Gyldenløves vestre tenalje - Sikringstiltak 1 COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Forsvarsbygg Prosjekt 2435040

Detaljer

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Vedlegg 4 RAPPORT TITTEL

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P-HUS Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils-Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette Fjeld (tlf

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Innledning Styret fremlegger herved en rehabiliteringspakke bestående av 4 tiltak for garasjeanleggene

Detaljer

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner.

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Viggo Jensen, dr techn. Norsk betong og tilslagslaboratorium AS Gerhard Kurszus, Vassdragsteknisk ansvarlig, Tyssefaldene / Statkraft

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen Tilstandsvurdering av 3 brygger 17. januar 2014 Utgivelsesdato 17. januar 2014 Saksbehandler Knut Olsen Hvattum, Ole Kristian Prestrud, Håkon Stensbak Kontrollert

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

RADcon Scandinavia AS

RADcon Scandinavia AS Postboks 198 N-1330 Fornebu Telefon: (+47) 2213 4320 Telefax: (+47) 2213 4329 E- mail : radcon@rad.no Org.No. NO 966 204 672 mva Temahefte Basseng Presentert av Vannkanten badeanlegg Bergen Grottebadet

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor Fagtreff Norsk Vannforening: Korrosjonskontroll av drikkevann. Hvilke metoder fungerer i forhold til ulike materialer? Oslo, 27. oktober 2010 Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor av Stein W. Østerhus

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser

Kartlegging av miljøbetingelser Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong Dato: Juli 2013 Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 STATENS VEGVESENS

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene 2012 Prosjektleder Bård Pedersen Overordnede problemstillinger 1. Hvordan kan vi best mulig forvalte eksisterende konstruksjoner?

Detaljer

Fallgruber i fuktmåling

Fallgruber i fuktmåling Fallgruber i fuktmåling Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Hva kan gå galt i fuktmåling? Feil målemetode Feil målested Manglende ettersyn av måleapparat Manglende hensyn

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Oppfukting og uttørking i betong

Oppfukting og uttørking i betong Oppfukting og uttørking i betong Bjarte Sæthre Innhold. Oppfukting og uttørking av gammel betong. Hva har vi å forholde oss til når det gjelder vurdering av uttørkingstid av gammel betong. Hvor dypt trekker

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning Hjelp med REPARASJON Bruksanvisning Generelt Ved alle typer reparasjoner er utførelsen like viktig som valg av produkt. Les derfor denne bruksanvisningen nøye. Reparasjon er et begrep som omfatter oppbygging,

Detaljer

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad Oppdragsgiver Vital eiendom Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 Trondheim 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Oppgave: gjøre betongflaten varig, vakker og variert Designer Konsulent Håndverker Kunstner Daglig og faglig driver av BETONGstudio på Enerhaugen

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer