SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING"

Transkript

1 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

2 Oppdatert år 2006 FITA UTENDØRSRUNDER (ART )...2 FITA INNENDØRSRUNDER (ART )...3 UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1)...4 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.)...8 BANEUTSTYR UTENDØRS (ART )...9 BANEUTSTYR INNENDØRS (ART. 8.2.)...15 SKYTTERUTSTYR (ART /8.3.1.)...18 SKYTING UTENDØRS (ART. 7.4.)...24 SKYTING INNENDØRS (ART. 8.4)...26 SKYTERYTME OG TIDSKONTROLL UTENDØRS (ART. 7.5.)...29 SKYTERYTME OG TIDSKONTROLL INNENDØRS (ART. 8.5.)...33 MARKERING (SCORING) UTENDØRS (ART. 7.6.)...34 MARKERING (SCORING) INNENDØRS (ART. 8.6.)...38 ART. 7.7./ SKYTEKONTROLL OG SIKKERHET...42 ART. 7.8 KONSEKVENSER VED REGELBRUDD...44 ART. 7.9./ DØMMING...46 ART / TVIL OG UENIGHET...47 ART / 8.11 APPELL...48 PROTESTER...48 AMATØRBESTEMMELSER - RETT TIL DELTAKELSE (VALGBARHET)...49 ART ADGANG FOR UTØVERE...49 ART FITA's VALGBARHETSREGLER FOR UTØVERE...49 ART MEDISINSKE BESTEMMELSER...50 ART NASJONSLAG...51 TRADISJONELT UTSTYR OG TEKNIKK...51 TRENING...52

3 C-06-2 FITA UTENDØRSRUNDER (ART ) FITA Utendørsrunder kan skytes av både Recurvedivisjonen og Compounddivisjonen i separate divisjoner. I de olympiske leker kan imidlertid bare Recurvedivisjonen delta. a) FITA Utendørsrunde som består av 36 piler skutt fra hver av følgende distanser, slik: m for kadett damer (kadett = ut det kalenderåret skytter fyller 16 år) m for damer, damer junior, kadett menn og dameveteraner * m for herrer, herrer junior og herreveteraner* eller slik: m for kadett damer m for damer, damer junior, kadett menn og dameveteraner * m for herrer, herrer junior og herreveteraner* 122cm skive skal brukes på 90, 70 og 60 meter, og 80cm skive skal brukes på 50, 40 og 30 meter. På 30m kan 80cm center-skiver benyttes. * I Norge har en del klasser andre betegnelser og/eller distanser. Dette er beskrevet i regelverk B. b) Dobbelt FITA Utendørsrunde som består av to FITA Utendørsrunder skutt etter hverandre. c) Olympisk Runde består av: 1) Eliminasjonsrunde. Her rangeres de 64 beste kvinnelige og 64 beste mannlige skyttere fra kvalifiseringsrunden,(se oversikten over matcher), som skyter en rekke matcher i grupper, der hver match består av tre serier av 6 piler. Det skytes på 70m på 122cm skive, med unntak for kadettklassene, der det skytes på 60m på 122cm skive. Hver serie skytes i løpet av 4 minutter. 2) Finalenes runde. Her deltar de 8 beste kvinnelige og 8 beste mannlige skyttere som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Disse skyter individuelle matcher, der hver match består av 4 serier av 3 piler på 70m (60m for kadett menn og damer) på 122cm skive, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver pil skytes i løpet av 40 sekunder. I internasjonale mesterskap blir matchene skutt én av gangen. Skytterne alternerer i skytingen; én pil av gangen innenfor en tidsfrist på 30 sekunder. Høyest rangerte skytter avgjør hvem som skal starte alterneringen, og etter hver serie starter den som har laveste score. Ved poenglikhet starter den skytter som startet matchen.

4 C ) Eliminasjonsrunde for lag. Her rangeres de 16 beste lagene for kvinner resp. menn bestående av tre skyttere basert på totalresultatet oppnådd i kvalifiseringsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 70m på 122cm skive. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. 4) Finalenes runde for lag. Her deltar de 4 beste lagene for kvinner resp. menn som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Det skytes én match av gangen, der hver match består av tre serier av 9 piler (3 piler pr. skytter) på 70m på 122cm skive, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver serie skytes i løpet av 3 minutter. Se egen oversikt over matchprogrammet (Diagram). (NB: I norske mesterskap har vi nasjonale regler for klasseinndeling). d) Halv FITA runde som består av 18 piler skutt fra hver av distansene for FITA utendørsrunde. e) FITA 900 runde som består av 30 piler på 122cm skive på hver av distansene 60, 50 og 40 meter. (Tilsvarende Skandiarunden). f) FITA 70m runde som består av 72 piler på 70m på 122cm skive. g) FITA 60m runde for kadetter består av 72 piler på 60m på 122cm skive Norske runder - se regelverk B, art FITA INNENDØRSRUNDER (ART ) FITA Innendørsrunder kan skytes av både recurve- og compoundskyttere i separate klasser (divisjoner). a) 25 m FITA Innendørsrunde som består av 60 piler skutt på 60cm skiver eller 60cm trippelskiver. b) 18 m FITA Innendørsrunde som består av 60 piler skutt på 40 cm skiver eller 40cm trippelskiver. c) Kombinert FITA Innendørsrunde som består av de to ovennevnte runder skutt i den rekkefølge.

5 C-06-4 d) FITA Innendørs Matchrunde, skutt på 40cm trippelskiver, som består av: 1) Eliminasjonsrunde. Her deltar de 32 beste kvinnelige og 32 beste mannlige skyttere fra kvalifiseringsrunden, som skyter en rekke matcher i grupper, der hver match består av 6 serier av 3 piler skutt på 18m. Hver serie skal skytes i løpet av 2 minutter. 2) Finalenes runde. Her deltar de 8 beste kvinnelige og 8 beste mannlige skyttere som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Disse skyter individuelle matcher, der hver match består av 4 serier av 3 piler på 18m og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver pil skytes i løpet av 40 sekunder. I internasjonale mesterskap blir matchene skutt én av gangen. Skytterne alternerer i skytingen; én pil av gangen innenfor en tidsfrist på 30 sekunder. Høyest rangerte skytter avgjør hvem som skal starte alterneringen, og etter hver serie starter den som har laveste score. Ved poenglikhet starter den skytter som startet matchen. 3) Eliminasjonsrunde for lag. Her deltar de 16 beste lagene for kvinner resp. menn bestående av tre skyttere basert på totalresultatet oppnådd i kvalifiseringsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 18m. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. 4) Finalenes runde for lag. Her deltar de 4 beste lagene for kvinner resp. menn som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 18m, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. Se egen oversikt over matchprogrammet (Diagram). (NB: I norske mesterskap har vi nasjonale regler for lagkonkurransen) UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1) a) Banen skal vinkles av og hver distanse skal nøyaktig måles fra et punkt vertikalt under Gull på hver skive og til skytelinjen. Toleranser på 90/70/60 m er pluss/minus 30 cm og på 50/40/30 m pluss/minus 15 cm. b) En ventelinje skal markeres minst 5 meter bak skytelinjen. c) Hver skytematte skal være nummerert og helle bakover i en vinkel på anslagsvis mellom 10 og 15 grader, men alle matter i samme rekke skal ha samme hellingsvinkel.

6 C-06-5 d) Midten av skiven skal være 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken fra beregnet plant underlag. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. e) Når det på 30m benyttes center-skiver satt opp i triangulært mønster (obligatorisk i VM), skal det symmetriske midtpunkt av de tre center-skivene være 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. f) Når det på 30m benyttes bare to center-skiver, skal disse plasseres slik at midten på skivene er 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken. Minimum distanse mellom poengsonene skal være 10 cm. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. g) Når det på 30m benyttes fire center-skiver, skal disse plasseres slik at midten på de to øvre skivene er maksimum 162 cm over marken og midten på de to nedre skivene er minimum 100 cm over marken. Minimum distanse mellom poengsonene på skiver i samme høyde skal være 10 cm. Hver skive plasseres således i sin fjerdedel av matten. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. h) Alle deltakere i samme divisjon eller klasse skal plasseres på samme bane. Damenes del av banen (- de som skyter damerunde -) skal være adskilt fra herrenes med minst 5 meter. Ved Olympisk Runde er det en sentral fri passasje på ca.10 m. i) Om mulig skal det sørges for tilstrekkelig antall matter for å unngå mer enn tre skyttere pr. matte. Dersom banens størrelse ikke tillater dette, kan det være fire skyttere pr. matte som et maksimum. j) Det skal merkes et punkt på skytelinjen, rett overfor hver matte, og det skal også være et nummer som korresponderer med matta mellom én og to meter foran skytelinjen. Hvis to eller flere skyttere skyter samtidig på samme matte, skal skytternes posisjon på skytelinjen avmerkes, og det skal være en minimumsavstand på 80cm mellom hver skytter. Dersom det deltar rullestolsbrukere vil det være nødvendig med ekstra plass. k) Banen kan merkes med riktig vinklede linjer fra skytelinje til skivelinje, og på denne måte danne felter som omfatter èn, to eller tre matter. l) En 3-meterslinje skal markeres foran skytelinjen. m) Der publikum har adkomstmulighet, skal det settes opp stengsler for å holde tilskuere tilbake. Slike stengsler skal stå minst 20m til side for skivelinjens avslutninger på 90m, og kan, om man ønsker, reduseres til 10m til side for skytelinjens

7 C-06-6 avslutninger. Dette gir en margin på ca. 13m til side for skivelinjen når skivene er flyttet fram til 30m. Slike stengsler befinne seg minst 10m bak ventelinjen og så langt bak skivelinjen på 90m at ingen kan passere bak mattene innenfor 50m avstand. Dette skaper en sikkerhetssone som øker til 110m når mattene er flyttet fram for 30m-skyting. Den nevnte 50m avstanden kan reduseres hvis det finnes adekvat pilfang bak mattene, f.eks. hvis effektivt fangnett, planker e.l. er satt opp. Slikt pilfang skal være høyt nok til å stoppe piler som skytes over matten på 90m. Man skal ta hensyn til enhver forstyrrelse som måtte påføres skytterne av folk som beveger seg, og andre forstyrrelser, bak mattene. n) I den Olympiske Runde vil damer og herrer skyte på de samme matter til forskjellige tider på dagen. I eliminasjonsrunden arrangeres mattene parvis nært inntil hverandre. I finalenes runde kan det være to par med matter, et par på hver side av den sentrale frie sonen. o) I den Olympiske Runde klargjøres en treningsbane ved siden av konkurransebanen, der skyttere som fortsatt er med i konkurransen, kan trene mens det konkurreres i eliminasjons- og finalenes runde. p) I den Olympiske Rundes lagkonkurranse skal en tydelig linje markeres én meter bak skytelinjen. Linjen må være minst 3cm bred. Det skal også markeres en boks til hvert lag og til hver lagleder bak 1-meterlinjen. Tegningen nedenfor viser en skisse over baneutlegg ved lagskyting. Boksene for trenere (coaches) kan også plasseres bak boksene for skytterne, dersom det er nødvendig av plasshensyn.

8 C-06-7

9 C-06-8 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.) a) Banen skal vinkles av og hver distanse skal nøyaktig måles fra et punkt vertikalt under midten på hver skive og til skytelinjen. Toleranse på banens lengde er pluss/minus 10 cm. b) En ventelinje skal markeres minst 3 meter bak skytelinjen. c) Mattenes hellingsvinkel kan være mellom 0 (vertikalt) og 10 grader, men når flere matter står på linje, skal vinkelen være den samme for alle. d) Runder og skiver. I Innendørs Matchrunde benyttes 40 cm skiver. I Eliminasjons og Finalenes Runde settes skivene opp parvis på hver matte. I VM er det obligatorisk å benytte vertikale trippelskiver. Bruk av enkeltskiver eller trippelskiver i andre konkurranser er opp til arrangøren, som kan tillate skyttere i samme divisjon og klasse å skyte på forskjellige skiver. (Se dog Regelverk B vedr. nasjonale bestemmelser, da vi har egne klasseinndelinger i Norge). Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på linje med tilsvarende skiver. e) Oppsett av en enkelt skive eller to skiver. Midten av en enkelt skive eller midten av det midterste senter av en vertikal trippelskive skal være 130 cm (pluss/minus 2 cm) over gulvet. Brukes triangulære trippelskiver, refererer høyden seg til de to nedre senter av skiven. Brukes det to skiver på matten, skal det være minimum 10 cm mellom poengsonene på skivene. Ved bruk av 60 cm skiver skal det være minimum 2 cm mellom poengsonene på skivene. f) Oppsett av fire 40cm enkeltskiver eller triangulære trippelskiver: Benyttes det fire 40cm skiver, så er maksimumshøyden i midten av de øverste skivene 162cm over gulvet. Midten av de nederste skivene skal være minimum 100cm over gulvet. Det er en toleranse på pluss/minus 2cm på høydene. Hvis det benyttes triangulære trippelskiver refererer maksimumshøyden seg til skivas høyeste senter og minimumshøyden referer seg til de to laveste sentre av skivene. Minimumsdistanse mellom de tellende soner på to skiver i samme høyde er 10cm. Hver skive plasseres i sitt hjørne av matten. g) Oppsett av fire eller tre 40cm vertikale trippelskiver: Når man bruker fire eller tre vertikale trippelskiver skal det midterste senteret være 130cm (pluss/minus 2cm) over gulvet. Med fire vertikale trippelskiver skal det alltid være minst 10cm mellom trippelskivene 2 og 3 og maksimum 5cm mellom de andre trippelskivene. Brukes det tre vertikale trippelskiver (shoot-off for lag), skal det være en avstand på minst 10cm mellom hver trippelskive.

10 C-06-9 Ved bruk av to vertikale trippelskiver (individuelt eller under lagskyting) skal det være en avstand på minst 25cm mellom trippelskivene. h) Det skal merkes et punkt på skytelinjen, rett overfor hver matte, og det skal også være et nummer som korresponderer med matta mellom én og to meter foran skytelinjen. Hvis to eller flere skyttere skyter samtidig på samme matte, skal skytternes posisjon på skytelinjen avmerkes, og det skal være en minimumsavstand på 80cm mellom hver skytter. Dersom det deltar rullestolsbrukere vil det være nødvendig med ekstra plass. i) Det kan avmerkes felter langsetter banen som omfatter to skyttere som skyter samtidig. Disse felter må være minst 160 cm brede, slik at det blir minimum 80 cm pr. skytter. j) En 3-meterslinje skal markeres foran skytelinjen. k) Lyskildenes effekt på skivene må tas i betraktning, enten det gjelder naturlig eller kunstig lys. l) Det anbefales at klassene er adskilt på skytelinjen. m) Der hallens størrelse tillater det, skal passende sperringer settes opp rundt banen for å holde publikum tilbake. Slike sperringer skal være minst 10 m fra mattelinjens avslutninger og minimum 5 m bak ventelinjen. Ingen må befinne seg bak mattelinjen. Hvis hallens størrelse ikke krever sidesperringer, skal publikum ikke tillates å gå framfor sperringene bak ventelinjen. n) I FITA Innendørs Matchrundes lagkonkurranse skal en tydelig linje markeres én meter bak skytelinjen. Linjen må være minst 3 cm bred. Det skal også markeres en boks til hvert lag og til hver lagleder bak 1-meterlinjen. (NB! Av plasshensyn har man på internasjonalt plan godkjent at boksen til lagleder plasseres bak skytternes boks ). BANEUTSTYR UTENDØRS (ART ) a) Skiver. Det er tre standard FITA skiver for utendørsskyting; 122-cm og 80-cm diameter, samt 80cm senter-skive. Bare skiver fra en produsent som er lisensiert av FITA, kan benyttes. 1 Beskrivelse. 122cm og 80cm skiver er delt i fem konsentriske fargesoner regnet fra midten og utover som følger: Gul (Gull), rød, lys blå, sort og hvit. Hver fargesone er igjen delt inn i to soner ved hjelp av en tynn linje, slik at hver sone får lik bredde målt fra sentrum av Gull: 6,1 cm på 122-cm skive

11 C ,0 cm på 80-cm skive (Det er ingen skillelinje mellom lys blå og sort eller mellom sort og hvit). Slike inndelingslinjer, og enhver inndelingslinje som blir benyttet mellom eller i fargesonene, skal ligge helt innenfor den høyere verdi i hvert enkelt tilfelle. Enhver linje som markerer skivens poenggivende ytterkant, skal ligge helt innenfor poengsonen. Bredden av den tynne skillelinje såvel som den ytre linje skal ikke overstige 2 mm verken på 122 cm eller 80 cm skive. Sentrum av skiven betegnes "nålehullet" (The Pinhole), og skal markeres ved et lite x (kryss) hvis linjer ikke skal overskride 1mm bredde eller 4mm lengde. En innertier som markeres X på scorekortet, som er 6,1cm i diameter for 122cm skive og 4cm i diameter for 80cm skive er påkrevet for å avgjøre når det er lik poengsum. I tillegg kan 80cm senter-skiver (2,3 eller 4) brukes på 30m distansen. Tre skiver skal settes opp i et triangulært mønster, mens fire skiver evnt. skal settes opp i et rektangulært mønster. Disse skivene har samme dimensjoner som 80cm skiven, men scoresonene 5 til 1 er fjernet. Laveste scoresone er derfor 6 (lys blå). 2 Poengverdier og fargespesifikasjoner. Poengverdier Farger Pantone fargeskala Sone Indre 10 Gul/Gull 107 U Ytre 9 Indre 8 Rød 032 U Ytre 7 Indre 6 Lys blå 306 U Ytre 5 Indre 4 Sort Process black Ytre 3 Indre 2 Hvit -- Ytre 1 3 Toleranser. Tillatt variasjon i målene for hver av skivens 10 soner skal måles over diameteren for hver enkelt ring som omkranser hver av de 10 soner. Toleransen for hver slik diameter skal ikke overstige pluss/minus 1 mm for score-sonene 10, 9, 8 og pluss/minus 3 mm for de øvrige sonene målt gjennom sentrum.

12 C Skivestørrelser for de forskjellige avstander. For avstandene 90, 70 og 60 m skal 122-cm skiven benyttes. For avstandene 50 og 30 m skal 80-cm skiven benyttes. 5 Materialet i skivene. Skiver kan lages av papir, stoff eller annet passende materiale. Alle skiver som benyttes i samme konkurranseklasse skal være ensartet med hensyn til farger og være av samme materialet. b) Matter. 1 Størrelsen på mattenes forside, enten runde eller firkantede, skal ikke være mindre enn 124 cm i noen retning for å sikre at en pil som treffer matten og såvidt er utenfor ytterste poenggivende sone, skal bli stående i matten. Mattene skal plugges forsvarlig til bakken for å hindre at de skal blåse overende i vind eller dratt overende ved trekking av piler. Enhver del av en matte som vil kunne skade en pil, skal dekkes til. Ved bruk av flere skiver på mattene må disse plasseres slik at piler som trenger i gjennom matten ikke blir ødelagt av stativet. 2 Mattene skal ha nummerskilt. Nummerne skal være 30 cm høye og skal være sorte på gul bunn vekslende med gule tall på sort bunn (f.eks. nr. 1 sort på gul, nr. 2 gul på sort osv.) Nummerne skal festes til målet, rett over eller under midten på hver matte - uten å dekke noen del av skiven.

13 C c) Utstyr for tidskontroll. Akustisk (hørbar) og visuelt. Skyteleder (se art. 7.7) skal kontrollere skytingen med en fløyte eller annet instrument som gir hørbart lydsignal. Tidsfrister reguleres av skyteleder ved hjelp av digitalur, lys, flagg, plater og/eller annen enkel innretning i tillegg til det hørbare signal nevnt ovenfor. Hvis det oppstår en liten uoverensstemmelse mellom lyd- og lyssignal, skal lydsignalet følges. Følgende utstyr kan brukes: Lyssignal Fargene skal være rød, gul og grønn i denne rekkefølge med rød øverst. Lyssignalene må være synkronisert og to forskjellige farger skal aldri være på samtidig. Lyssignalene kan være synkronisert med utstyret for hørbar tidskontroll. Digitalur Når tiden reguleres ved bruk av digitalur, skal urets siffer være minimum 20 cm høye og være tydelig lesbare på 100 meters avstand. Urene må kunne stoppes straks og settes i gang igjen etter behov. Uret må fungere etter et nedtellingsprinsipp. Alle andre krav, f.eks. til plassering, antall m.v. skal være det samme som for lyssignaler. Når det benyttes digitalur, er det ikke nødvendig med lyssignaler. Hvis begge systemer er i bruk, må de være synkronisert. Skulle det være noen uoverensstemmelse, følges digitaluret. Visuelle signaler skal plasseres på begge sider av skytebanen og om nødvendig i det frie området mellom damenes og herrenes del av banen, slik at så vel høyreskyttere som venstreskyttere kan se dem. De skal plasseres foran skytelinjen på hver side av banen innenfor 30m avstand, slik at de er synlige for alle skytterne på skytelinjen. Match indikatorer Når det skytes alternativt i match-konkurranse skal det være separate grønne/røde lys, digitalur, eller andre brukbare visuelle signaler, for å angi skytternes tur til å skyte.

14 C Reserveutstyr Når tidsfristen reguleres av elektrisk utstyr, må plater, flagg eller annet manuelt utstyr være tilgjengelig i tilfelle feil på det elektriske utstyret. Lyssignaler og/eller digitalur og reserveutstyr er påbudt ved FITA-mesterskap og såkalte "Games Tournaments". Når tidsfristen reguleres manuelt ved hjelp av plater, skal platene skal ikke være mindre enn 120 x 80 cm. De må være forsvarlig festet for å motstå vind og må være enkle å snu raskt for visning av en av sidene. En av platenes sider skal være stripet i sort og gult, med 20-25cm brede striper. Stripene skal være skrå - ca. 45 grader i forhold til bakken. Motsatt side skal være gul. d) Annet utstyr. Følgende utstyr er påbudt ved FITA-mesterskap og "Games Tournaments", og anbefales for andre stevner - alt etter stevnenes betydning. FITA s Eksekutivekomite eller deres representant (Teknisk Delegat) har rett til å vurdere utførelsen på alt arrangørutstyr som måtte befinne seg på banen. 1 Skytternummer som skal festes på ryggen. 2 En innretning som viser skyterekkefølgen: ABC, CAB, BCA osv. dersom ikke alle skyter samtidig. Bokstavene skal være store nok til å kunne leses av alle skyttere fra deres plass på skytelinjen. To eller flere slike innretninger kan være nødvendig. 3 En stor resultatavle for fortløpende totalresultat etter hver serie - i det minste for de åtte beste damer og åtte beste herrer. 4 Den store resultattavlen kan være supplert med et system som viser den totale score og plassering for hver skytter etter hver serie. 5 I den olympiske rundes semifinaler og finaler skal det være en navneplate med skytters nummer evnt. med den offisielle forkortelsen på tre bokstaver av nasjonsnavnet i lagkonkurransen. Høyden på tallene/bokstavene skal være minst 25 cm. 6 I den olympiske rundes eliminasjonsrunde både individuelt og for lag skal det være en "flip-over"-innretning der resultatene vises, under hver matte. Det skal være tre eller fire sifre (fire i lagkonkurransen) der tallene skal være minst 25 cm høye.

15 C I den olympiske rundes finalerunde både individuelt og for lag skal det være en computerbetjent resultattavle ved hver matte, én for hver skytter (eller lag), med plass til resultater for tre individuelle piler og en tre-sifret løpende totalsum for hver match. Det må også være plass til skytters navn og land, eller nasjonslagets navn. 8 Beskyttelse (Blinds) vil bli plassert nær skivene inne på banen - og ca. 2m tilside for matten (pilbanen). Denne beskyttelsen skal kunne brukes av dommere, markører, skytterrepresentanter og fotografer under finalerunden. 9 Flagg eller andre passende gjenstander hvormed man fra skiven og fra skytelinjen kan tilkalle en dommer. 10 Flagg i et lett materiale og i en lett synlig farge (slik som gul) som kan indikere vind, skal plasseres over skivens sentrum, 40 cm over matten eller eventuelt nummerskiltet om dette står over matten. Slike flagg skal ikke være mer enn 30 cm og ikke mindre enn 25 cm i noen retning. 11 Vindsokker plasseres på passende steder på banen. 12 Forhøyet plattform med sittemuligheter eller høy tennisstol til skyteleder. 13 Høytalerutstyr. Utstyr som felttelefoner, "walkie talkies" e.l. anbefales benyttet ved store stevner (for å gi effektive forbindelser mellom folk i arrangørstaben m.v.) 14 Tilstrekkelig med stoler eller benker bak ventelinjen for deltakere, lagkapteiner, trenere og stab. Stoler til dommerne sammen med skydd mot sol og regn, skal plasseres på passende steder langs ventelinjen. 15 Et signal som settes i funksjon ved stevneforsinkelse, kan brukes på banen. Det skal være et rødt, blinkende lys som settes igang av skyteleder ved utstyrsfeil, avhoppere, problemer ved skivene etc. Denne innretning kan være innebygd i det røde lyset for tidskontroll eller være en separat utrustning plassert nær dette. 16 En resultattavle e.l. med skytters navn og/eller nummer for å vise totalresultat etter hver serie, er tillatt. Når slik benyttes, skal den plasseres på bakken under hver matte, og den må festes godt for å hindre bevegelse pga vind. Den skal opereres av den oppnevnte markør, assistert av skytterne på skiven, etter at pilene er markert og trukket, men før skiven forlates. 17 Automatisk scoringssystem kan kun benyttes i Finalerunden. 18 Det kan installeres et kamera i mattens/skivens sentrum.

16 C BANEUTSTYR INNENDØRS (ART. 8.2.) c) Skiver. For innendørsskyting er det seks FITA-skiver: 60cm og 40cm standard skive 60cm og 40cm triangulær trippelskive 60cm og 40cm vertikal trippelskive Bare skiver fra en produsent som er lisensiert av FITA, kan benyttes cm og 40 cm skiver er delt med tynne linjer i fem konsentriske fargesoner arrangert fra sentrum og utover som følger: Gull (gul), rød, lys blå, sort og hvit. (Det er ingen skillelinjer mellom lys blå og sort, ei heller mellom sort og hvit). Hver fargesone er igjen delt med en tynn linje i to like brede soner slik at det blir 10 poengsoner med lik bredde målt fra midten av Gull: 3 cm på 60 cm-skivene 2 cm på 40 cm-skivene Slike skillelinjer og linjer som brukes mellom fargesoner, skal ligge innenfor og høre til den høyere poengsonen. Ytterlinjen for skiven skal likeledes ligge helt innenfor poengsonen. Skillelinjens og ytterlinjens tykkelse skal ikke være mer enn 2 mm verken på 60 cm- eller 40 cm-skive. Skivens sentrum benevnes "nålehullet", og skal indikeres med et lite kryss hvis linjer ikke må overskride 1mm bredde eller 4mm lengde. For Compound-divisjonen er det påkrevet med en "innertier" som er 3 cm i diameter på 60 cm skive og 2 cm i diameter på 40 cm skive. I tillegg kan trippelskiver som følger benyttes: De har samme dimensjoner som respektive 60cm og 40cm skiver, men uten scoresonene 5 til 1. Laveste scoresone er derfor 6 (lys blå). Hver skive inneholder tre sentre (én for hver pil) på hvit bakgrunn arrangert i et triangulært eller vertikalt mønster. Midten av hvert senter skal være plassert ca.32cm fra hverandre på 60cm skive og ca. 22cm fra hverandre på 40cm skive.

17 C Poengverdier og fargespesifikasjoner. Disse er de samme som under Baneutstyr utendørs ovenfor. 3 Toleranser. (Se diagram på side 11). 4 Skivestørrelse på forskjellige avstander; På 25m skal 60cm skive benyttes. På 18m skal 40cm skive benyttes. (Her foreligger nasjonale bestemmelser for enkelte klasser). 5 Materialet i skivene; Skivene kan lages av papir eller et annet brukbart materiale. Alle skiver som benyttes i samme konkurranseklasse skal være ensartet med hensyn til farger og materiale. d) Matter. Mattens forside, enten den er rund eller firkantet, må være stor nok til at en pil som treffer rett utenfor tellende sone, blir sittende i matten. Enhver del av matten eller stativet som kan tenkes å skade en pil, må dekkes til. Man må passe på, særlig når det er flere enn en skive på matta, at piler som går gjennom matta, ikke skades av stativet. Mattene skal ha nummerering - se bestemmelsene for utendørsskyting. d) Utstyr for tidskontroll. Disse bestemmelser er de samme som for utendørsskyting - se ovenfor.

18 C e) Annet utstyr. Følgende utstyr er påbudt ved FITA-innendørsmesterskap og anbefales for andre stevner - alt etter stevnenes betydning. FITA s Eksekutivekomite eller deres representant (Teknisk Delegat) har rett til å vurdere utførelsen på alt arrangørutstyr som måtte befinne seg på banen. 1 Skytternummer som skal festes på ryggen. 2 En innretning som viser skyterekkefølgen: AB/CD, CD/AB osv. Bokstavene skal være store nok til å kunne leses av alle skyttere fra deres plass på skytelinjen. To eller flere slike innretninger kan være nødvendig. 3 En stor resultattavle for fortløpende totalresultat etter hver serie - i det minste for de åtte beste damer og åtte beste herrer. 4 En annen resultattavle som viser totalresultater for samtlige skyttere etter hver distanse eller oftere. 5 I den olympiske rundes semifinaler og finaler skal det være en navneplate med skytters nummer evnt. med den offisielle forkortelsen på tre bokstaver av nasjonsnavnet i lagkonkurransen. Høyden på tallene/bokstavene skal være minst 20 cm. 6 I eliminasjons- og finalerunden både individuelt og for lag skal det være en "flip-over"-innretning der resultatene vises, under hver matte. Det skal være tre eller fire sifre der tallene skal være minst 20 cm høye. 7 Flagg eller andre passende gjenstander hvormed man fra skiven og fra skytelinjen kan tilkalle en dommer. 8 Forhøyet plattform med sittemuligheter eller høy tennis-stol til skyteleder. 9 Høyttalerutstyr. 10 Tilstrekkelig med stoler eller benker bak ventelinjen for deltakerne, lagkapteiner, trenere, dommere og stab. Stoler til dommerne skal plasseres på passende steder langs ventelinjen. 11 En resultattavle e.l. med skytters navn og/eller nummer for å vise totalresultat etter hver serie, er tillatt. Når slik benyttes, skal den plasseres på gulvet under matten, eller festes godt til matten. Den skal opereres av den oppnevnte markør, assistert av skytterne på skiven, etter at pilene er markert og trukket, men før skiven forlates. 12 Et automatisk scoringssystem kan kun benyttes i Finalerunden.

19 C SKYTTERUTSTYR (ART /8.3.1.) Denne artikkelen fastlegger det utstyr en skytter er tillatt å bruke når han skyter for FITA-formål. Det er en skytters ansvar å benytte utstyr som er i overensstemmelse med reglene. Hvis han er i tvil, skal han forelegge utstyret for dommerne før det benyttes i en konkurranse. En deltaker som bruker utstyr som strider mot bestemmelsene, kan bli diskvalifisert. a) For Recurvedivisjonen er følgende utstyr tillatt: 1 Bue av enhver type kan brukes forutsatt at den tilsvarer det aksepterte prinsipp og betydningen av ordet bue slik den brukes i skiveskyting, det vil si et instrument som består av et håndtak (grep), en forlengelse av dette (midtseksjonen) og to fleksible lemmer som hver ender i en tupp med nokk til buestrengen. Midtseksjonen kan ikke være splittet for gjennomskyting. For bruk er buen strenget med en enkelt buestreng som bare er spent direkte mellom buens streng-nokker. For bruk holdes buen i håndtaket med én hånd mens den annen hånds fingre trekker, holder i spenn og slipper strengen. Det er tillatt å ha flerfarget midtstykke og varemerker på innsiden av øvre buelem. Buens midtseksjon kan ha en forsterkningsbøyle forutsatt at denne ikke berører skytters underarm eller hånd på regulær basis. 2 En buestreng kan lages av hvilket som helst antall kordeller (fibre/enkelttråder), og av det materialet man velger for formålet. Kordellene kan være av forskjellig farge. Strengen kan ha en sentersurring som bekvemmelighet for trekkfingrene, et nokkpunkt der ekstra surring er tillatt for å passe til pilnokken, såvel som en eller to nokkfester kan plasseres for å lokalisere nokkpunktet, likesom den i hver av de to ender har en løkke som plasseres i buens strengnokker når buen strenges. I tillegg er det tillatt å ha et vedheng på strengen som munn- eller nesemerke. Sentersurringen må ikke avsluttes innen skytterens synsfelt ved fullt drag. En buestreng må ikke på noen måte kunne brukes til å sikte med ved hjelp av surring, siktehull, merke eller annet. 3 En pilhylle som kan være justérbar, et bevegelig trykkpunkt (sjokkabsorberende innretning som plunger e.l.) eller en pilplate kan brukes på buen forutsatt at ingen av dem er elektriske eller elektroniske og at de ikke kan gi noen som helst ekstra hjelp ved sikting. Trykkpunktet kan ikke plasseres nærmere skytteren enn 4 cm fra buegrepets dypeste punkt ("Pivot-punkt"). 4 En trekkindikator, hørbar og/eller visuell, kan brukes forutsatt at den ikke er elektrisk eller elektronisk.

20 C Et buesikte er tillatt, men det må aldri samtidig benyttes mer enn ett slikt hjelpemiddel. Det skal ikke innbefatte prisme eller linse eller annet forstørrelsesmiddel, nivelleringsmiddel (f.eks. waterpass), elektrisk eller elektronisk anordning, og det skal ikke by på mer enn ett siktepunkt. Siktets totale lengde i sikteretningen (rør, siktenål, sikteskygge m.v.) skal ikke overskride 2 cm. Et buesikte som er festet på buen i den hensikt å sikte, kan være justerbart sidelengs såvel som opp og ned (elevasjonsjustering), men er gjenstand for følgende betingelser: Det er tillatt med en festeanordning for siktet. En plate eller tape med distansemerke kan monteres på buen, men må ikke plasseres slik at den kan brukes som ekstra siktemiddel. Siktepinnen kan være av fiberoptikk. Dennes totale lengde kan overskride 2cm forutsatt at enden av siktepinnen er festet utenfor skytters siktelinje ved fullt drag. Den delen av siktepinnen som er innenfor skytters siktelinje kan dog ikke overskride 2cm før siktepinnen bøyer av. Den kan heller ikke gi mer enn ett siktepunkt i fullt drag. 6 Stabilisatorer og vridningskompensatorer på buen er tillatt, forutsatt at de: ikke kan tjene som strengleder, ikke berører noe annet enn buen, ikke representerer en hindring for andre skyttere hva plass på skytelinjen angår. 7 Piler av enhver art kan brukes forutsatt at de svarer til det aksepterte prinsipp og betydningen av ordet pil til bruk i bueskyting på skive, og at pilene ikke forårsaker unødig skade på skive eller matte. En pil består av et skaft med pilspiss, nokk og fjærer om ønskelig også dekor. Maksimum diameter på pilskaft er 9,3mm, mens spissene på slike piler har en maksimum diameter på 9,4mm. Hver skytters piler skal være forsynt med skytterens navn eller initialer på skaftet og alle piler som benyttes i samme serie skal ha ensartet fjæring og nokker, likesom evnt. dekor skal være lik. (Gjelder også pilskaftene). Dette forhindrer dog ikke at skytter i tillegg til slik dekor også kan ha ringmerket sine piler slik det tillates for Jaktog feltskyting. Ringmerking inngår altså ikke i "dekoren".) 8 Fingerbeskyttere i form av fingersmokker, hansker, skytetab eller tape/plaster for å trekke, holde i spenn og slippe strengen er tillatt, forutsatt at de ikke har noen anordning som hjelper til å holde, trekke eller slippe strengen. En separator mellom fingrene for å hindre kniping på pilen

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2015 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING INTERNASJONALE REGLER - SPORTING NORGES SKYTTERFORBUND (NSF) Dette er en oversettelse til norsk av det internasjonale regelverket for F.I.T.A.S.C. Sporting. Juni 2007 Trykket uten kostnad for NSF av Midas

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2012 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016. NorgesSeilforbund www.seiling.no

KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016. NorgesSeilforbund www.seiling.no KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016 NorgesSeilforbund www.seiling.no SIGNALER FOR SEILAS Betydningen av visuelle signaler og lydsignaler er forklart her. En pil som peker opp eller ned ( ) betyr at et visuelt

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING 1 1 TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING Denne oppgaven tar utgangspunkt i et utvalg av aktuell litteratur om pistolskyting og utdyper sider ved sentral skyteteknikk. Den viser hvilke utfordringer pistolskyting

Detaljer

Riktig og sikker hogst

Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Skogbrukets HMS-utvalg Sikkerhet og ansvar i skogen Hogst er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringe har i lang tid drevet et systematisk

Detaljer

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no FORORD 2 3 INNLEDNING Dette heftet er utviklet av Norges Frisbeeforbund. Heftet gir en bred innføring av de mange mulighetene som finnes med frisbee og er laget som

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE INKLUDERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I KROPPSØVING - bevisstgjøring og håndtering av individuelle forskjeller og elevers usikkerhet i kroppsøvingsfaget Per

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer