SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING"

Transkript

1 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

2 Oppdatert år 2006 FITA UTENDØRSRUNDER (ART )...2 FITA INNENDØRSRUNDER (ART )...3 UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1)...4 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.)...8 BANEUTSTYR UTENDØRS (ART )...9 BANEUTSTYR INNENDØRS (ART. 8.2.)...15 SKYTTERUTSTYR (ART /8.3.1.)...18 SKYTING UTENDØRS (ART. 7.4.)...24 SKYTING INNENDØRS (ART. 8.4)...26 SKYTERYTME OG TIDSKONTROLL UTENDØRS (ART. 7.5.)...29 SKYTERYTME OG TIDSKONTROLL INNENDØRS (ART. 8.5.)...33 MARKERING (SCORING) UTENDØRS (ART. 7.6.)...34 MARKERING (SCORING) INNENDØRS (ART. 8.6.)...38 ART. 7.7./ SKYTEKONTROLL OG SIKKERHET...42 ART. 7.8 KONSEKVENSER VED REGELBRUDD...44 ART. 7.9./ DØMMING...46 ART / TVIL OG UENIGHET...47 ART / 8.11 APPELL...48 PROTESTER...48 AMATØRBESTEMMELSER - RETT TIL DELTAKELSE (VALGBARHET)...49 ART ADGANG FOR UTØVERE...49 ART FITA's VALGBARHETSREGLER FOR UTØVERE...49 ART MEDISINSKE BESTEMMELSER...50 ART NASJONSLAG...51 TRADISJONELT UTSTYR OG TEKNIKK...51 TRENING...52

3 C-06-2 FITA UTENDØRSRUNDER (ART ) FITA Utendørsrunder kan skytes av både Recurvedivisjonen og Compounddivisjonen i separate divisjoner. I de olympiske leker kan imidlertid bare Recurvedivisjonen delta. a) FITA Utendørsrunde som består av 36 piler skutt fra hver av følgende distanser, slik: m for kadett damer (kadett = ut det kalenderåret skytter fyller 16 år) m for damer, damer junior, kadett menn og dameveteraner * m for herrer, herrer junior og herreveteraner* eller slik: m for kadett damer m for damer, damer junior, kadett menn og dameveteraner * m for herrer, herrer junior og herreveteraner* 122cm skive skal brukes på 90, 70 og 60 meter, og 80cm skive skal brukes på 50, 40 og 30 meter. På 30m kan 80cm center-skiver benyttes. * I Norge har en del klasser andre betegnelser og/eller distanser. Dette er beskrevet i regelverk B. b) Dobbelt FITA Utendørsrunde som består av to FITA Utendørsrunder skutt etter hverandre. c) Olympisk Runde består av: 1) Eliminasjonsrunde. Her rangeres de 64 beste kvinnelige og 64 beste mannlige skyttere fra kvalifiseringsrunden,(se oversikten over matcher), som skyter en rekke matcher i grupper, der hver match består av tre serier av 6 piler. Det skytes på 70m på 122cm skive, med unntak for kadettklassene, der det skytes på 60m på 122cm skive. Hver serie skytes i løpet av 4 minutter. 2) Finalenes runde. Her deltar de 8 beste kvinnelige og 8 beste mannlige skyttere som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Disse skyter individuelle matcher, der hver match består av 4 serier av 3 piler på 70m (60m for kadett menn og damer) på 122cm skive, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver pil skytes i løpet av 40 sekunder. I internasjonale mesterskap blir matchene skutt én av gangen. Skytterne alternerer i skytingen; én pil av gangen innenfor en tidsfrist på 30 sekunder. Høyest rangerte skytter avgjør hvem som skal starte alterneringen, og etter hver serie starter den som har laveste score. Ved poenglikhet starter den skytter som startet matchen.

4 C ) Eliminasjonsrunde for lag. Her rangeres de 16 beste lagene for kvinner resp. menn bestående av tre skyttere basert på totalresultatet oppnådd i kvalifiseringsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 70m på 122cm skive. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. 4) Finalenes runde for lag. Her deltar de 4 beste lagene for kvinner resp. menn som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Det skytes én match av gangen, der hver match består av tre serier av 9 piler (3 piler pr. skytter) på 70m på 122cm skive, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver serie skytes i løpet av 3 minutter. Se egen oversikt over matchprogrammet (Diagram). (NB: I norske mesterskap har vi nasjonale regler for klasseinndeling). d) Halv FITA runde som består av 18 piler skutt fra hver av distansene for FITA utendørsrunde. e) FITA 900 runde som består av 30 piler på 122cm skive på hver av distansene 60, 50 og 40 meter. (Tilsvarende Skandiarunden). f) FITA 70m runde som består av 72 piler på 70m på 122cm skive. g) FITA 60m runde for kadetter består av 72 piler på 60m på 122cm skive Norske runder - se regelverk B, art FITA INNENDØRSRUNDER (ART ) FITA Innendørsrunder kan skytes av både recurve- og compoundskyttere i separate klasser (divisjoner). a) 25 m FITA Innendørsrunde som består av 60 piler skutt på 60cm skiver eller 60cm trippelskiver. b) 18 m FITA Innendørsrunde som består av 60 piler skutt på 40 cm skiver eller 40cm trippelskiver. c) Kombinert FITA Innendørsrunde som består av de to ovennevnte runder skutt i den rekkefølge.

5 C-06-4 d) FITA Innendørs Matchrunde, skutt på 40cm trippelskiver, som består av: 1) Eliminasjonsrunde. Her deltar de 32 beste kvinnelige og 32 beste mannlige skyttere fra kvalifiseringsrunden, som skyter en rekke matcher i grupper, der hver match består av 6 serier av 3 piler skutt på 18m. Hver serie skal skytes i løpet av 2 minutter. 2) Finalenes runde. Her deltar de 8 beste kvinnelige og 8 beste mannlige skyttere som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Disse skyter individuelle matcher, der hver match består av 4 serier av 3 piler på 18m og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver pil skytes i løpet av 40 sekunder. I internasjonale mesterskap blir matchene skutt én av gangen. Skytterne alternerer i skytingen; én pil av gangen innenfor en tidsfrist på 30 sekunder. Høyest rangerte skytter avgjør hvem som skal starte alterneringen, og etter hver serie starter den som har laveste score. Ved poenglikhet starter den skytter som startet matchen. 3) Eliminasjonsrunde for lag. Her deltar de 16 beste lagene for kvinner resp. menn bestående av tre skyttere basert på totalresultatet oppnådd i kvalifiseringsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 18m. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. 4) Finalenes runde for lag. Her deltar de 4 beste lagene for kvinner resp. menn som gjenstår fra eliminasjonsrunden. Det skytes samtidig en rekke matcher, der hver match består av fire serier av 6 piler (2 piler pr. skytter) på 18m, og det hele kulminerer i en gullfinale. Hver serie skytes i løpet av 2 minutter. Se egen oversikt over matchprogrammet (Diagram). (NB: I norske mesterskap har vi nasjonale regler for lagkonkurransen) UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1) a) Banen skal vinkles av og hver distanse skal nøyaktig måles fra et punkt vertikalt under Gull på hver skive og til skytelinjen. Toleranser på 90/70/60 m er pluss/minus 30 cm og på 50/40/30 m pluss/minus 15 cm. b) En ventelinje skal markeres minst 5 meter bak skytelinjen. c) Hver skytematte skal være nummerert og helle bakover i en vinkel på anslagsvis mellom 10 og 15 grader, men alle matter i samme rekke skal ha samme hellingsvinkel.

6 C-06-5 d) Midten av skiven skal være 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken fra beregnet plant underlag. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. e) Når det på 30m benyttes center-skiver satt opp i triangulært mønster (obligatorisk i VM), skal det symmetriske midtpunkt av de tre center-skivene være 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. f) Når det på 30m benyttes bare to center-skiver, skal disse plasseres slik at midten på skivene er 130 cm (pluss/minus 5 cm)over marken. Minimum distanse mellom poengsonene skal være 10 cm. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. g) Når det på 30m benyttes fire center-skiver, skal disse plasseres slik at midten på de to øvre skivene er maksimum 162 cm over marken og midten på de to nedre skivene er minimum 100 cm over marken. Minimum distanse mellom poengsonene på skiver i samme høyde skal være 10 cm. Hver skive plasseres således i sin fjerdedel av matten. Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på rett linje. h) Alle deltakere i samme divisjon eller klasse skal plasseres på samme bane. Damenes del av banen (- de som skyter damerunde -) skal være adskilt fra herrenes med minst 5 meter. Ved Olympisk Runde er det en sentral fri passasje på ca.10 m. i) Om mulig skal det sørges for tilstrekkelig antall matter for å unngå mer enn tre skyttere pr. matte. Dersom banens størrelse ikke tillater dette, kan det være fire skyttere pr. matte som et maksimum. j) Det skal merkes et punkt på skytelinjen, rett overfor hver matte, og det skal også være et nummer som korresponderer med matta mellom én og to meter foran skytelinjen. Hvis to eller flere skyttere skyter samtidig på samme matte, skal skytternes posisjon på skytelinjen avmerkes, og det skal være en minimumsavstand på 80cm mellom hver skytter. Dersom det deltar rullestolsbrukere vil det være nødvendig med ekstra plass. k) Banen kan merkes med riktig vinklede linjer fra skytelinje til skivelinje, og på denne måte danne felter som omfatter èn, to eller tre matter. l) En 3-meterslinje skal markeres foran skytelinjen. m) Der publikum har adkomstmulighet, skal det settes opp stengsler for å holde tilskuere tilbake. Slike stengsler skal stå minst 20m til side for skivelinjens avslutninger på 90m, og kan, om man ønsker, reduseres til 10m til side for skytelinjens

7 C-06-6 avslutninger. Dette gir en margin på ca. 13m til side for skivelinjen når skivene er flyttet fram til 30m. Slike stengsler befinne seg minst 10m bak ventelinjen og så langt bak skivelinjen på 90m at ingen kan passere bak mattene innenfor 50m avstand. Dette skaper en sikkerhetssone som øker til 110m når mattene er flyttet fram for 30m-skyting. Den nevnte 50m avstanden kan reduseres hvis det finnes adekvat pilfang bak mattene, f.eks. hvis effektivt fangnett, planker e.l. er satt opp. Slikt pilfang skal være høyt nok til å stoppe piler som skytes over matten på 90m. Man skal ta hensyn til enhver forstyrrelse som måtte påføres skytterne av folk som beveger seg, og andre forstyrrelser, bak mattene. n) I den Olympiske Runde vil damer og herrer skyte på de samme matter til forskjellige tider på dagen. I eliminasjonsrunden arrangeres mattene parvis nært inntil hverandre. I finalenes runde kan det være to par med matter, et par på hver side av den sentrale frie sonen. o) I den Olympiske Runde klargjøres en treningsbane ved siden av konkurransebanen, der skyttere som fortsatt er med i konkurransen, kan trene mens det konkurreres i eliminasjons- og finalenes runde. p) I den Olympiske Rundes lagkonkurranse skal en tydelig linje markeres én meter bak skytelinjen. Linjen må være minst 3cm bred. Det skal også markeres en boks til hvert lag og til hver lagleder bak 1-meterlinjen. Tegningen nedenfor viser en skisse over baneutlegg ved lagskyting. Boksene for trenere (coaches) kan også plasseres bak boksene for skytterne, dersom det er nødvendig av plasshensyn.

8 C-06-7

9 C-06-8 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.) a) Banen skal vinkles av og hver distanse skal nøyaktig måles fra et punkt vertikalt under midten på hver skive og til skytelinjen. Toleranse på banens lengde er pluss/minus 10 cm. b) En ventelinje skal markeres minst 3 meter bak skytelinjen. c) Mattenes hellingsvinkel kan være mellom 0 (vertikalt) og 10 grader, men når flere matter står på linje, skal vinkelen være den samme for alle. d) Runder og skiver. I Innendørs Matchrunde benyttes 40 cm skiver. I Eliminasjons og Finalenes Runde settes skivene opp parvis på hver matte. I VM er det obligatorisk å benytte vertikale trippelskiver. Bruk av enkeltskiver eller trippelskiver i andre konkurranser er opp til arrangøren, som kan tillate skyttere i samme divisjon og klasse å skyte på forskjellige skiver. (Se dog Regelverk B vedr. nasjonale bestemmelser, da vi har egne klasseinndelinger i Norge). Høyden på skivenes sentrum skal alltid se ut til å være på linje med tilsvarende skiver. e) Oppsett av en enkelt skive eller to skiver. Midten av en enkelt skive eller midten av det midterste senter av en vertikal trippelskive skal være 130 cm (pluss/minus 2 cm) over gulvet. Brukes triangulære trippelskiver, refererer høyden seg til de to nedre senter av skiven. Brukes det to skiver på matten, skal det være minimum 10 cm mellom poengsonene på skivene. Ved bruk av 60 cm skiver skal det være minimum 2 cm mellom poengsonene på skivene. f) Oppsett av fire 40cm enkeltskiver eller triangulære trippelskiver: Benyttes det fire 40cm skiver, så er maksimumshøyden i midten av de øverste skivene 162cm over gulvet. Midten av de nederste skivene skal være minimum 100cm over gulvet. Det er en toleranse på pluss/minus 2cm på høydene. Hvis det benyttes triangulære trippelskiver refererer maksimumshøyden seg til skivas høyeste senter og minimumshøyden referer seg til de to laveste sentre av skivene. Minimumsdistanse mellom de tellende soner på to skiver i samme høyde er 10cm. Hver skive plasseres i sitt hjørne av matten. g) Oppsett av fire eller tre 40cm vertikale trippelskiver: Når man bruker fire eller tre vertikale trippelskiver skal det midterste senteret være 130cm (pluss/minus 2cm) over gulvet. Med fire vertikale trippelskiver skal det alltid være minst 10cm mellom trippelskivene 2 og 3 og maksimum 5cm mellom de andre trippelskivene. Brukes det tre vertikale trippelskiver (shoot-off for lag), skal det være en avstand på minst 10cm mellom hver trippelskive.

10 C-06-9 Ved bruk av to vertikale trippelskiver (individuelt eller under lagskyting) skal det være en avstand på minst 25cm mellom trippelskivene. h) Det skal merkes et punkt på skytelinjen, rett overfor hver matte, og det skal også være et nummer som korresponderer med matta mellom én og to meter foran skytelinjen. Hvis to eller flere skyttere skyter samtidig på samme matte, skal skytternes posisjon på skytelinjen avmerkes, og det skal være en minimumsavstand på 80cm mellom hver skytter. Dersom det deltar rullestolsbrukere vil det være nødvendig med ekstra plass. i) Det kan avmerkes felter langsetter banen som omfatter to skyttere som skyter samtidig. Disse felter må være minst 160 cm brede, slik at det blir minimum 80 cm pr. skytter. j) En 3-meterslinje skal markeres foran skytelinjen. k) Lyskildenes effekt på skivene må tas i betraktning, enten det gjelder naturlig eller kunstig lys. l) Det anbefales at klassene er adskilt på skytelinjen. m) Der hallens størrelse tillater det, skal passende sperringer settes opp rundt banen for å holde publikum tilbake. Slike sperringer skal være minst 10 m fra mattelinjens avslutninger og minimum 5 m bak ventelinjen. Ingen må befinne seg bak mattelinjen. Hvis hallens størrelse ikke krever sidesperringer, skal publikum ikke tillates å gå framfor sperringene bak ventelinjen. n) I FITA Innendørs Matchrundes lagkonkurranse skal en tydelig linje markeres én meter bak skytelinjen. Linjen må være minst 3 cm bred. Det skal også markeres en boks til hvert lag og til hver lagleder bak 1-meterlinjen. (NB! Av plasshensyn har man på internasjonalt plan godkjent at boksen til lagleder plasseres bak skytternes boks ). BANEUTSTYR UTENDØRS (ART ) a) Skiver. Det er tre standard FITA skiver for utendørsskyting; 122-cm og 80-cm diameter, samt 80cm senter-skive. Bare skiver fra en produsent som er lisensiert av FITA, kan benyttes. 1 Beskrivelse. 122cm og 80cm skiver er delt i fem konsentriske fargesoner regnet fra midten og utover som følger: Gul (Gull), rød, lys blå, sort og hvit. Hver fargesone er igjen delt inn i to soner ved hjelp av en tynn linje, slik at hver sone får lik bredde målt fra sentrum av Gull: 6,1 cm på 122-cm skive

11 C ,0 cm på 80-cm skive (Det er ingen skillelinje mellom lys blå og sort eller mellom sort og hvit). Slike inndelingslinjer, og enhver inndelingslinje som blir benyttet mellom eller i fargesonene, skal ligge helt innenfor den høyere verdi i hvert enkelt tilfelle. Enhver linje som markerer skivens poenggivende ytterkant, skal ligge helt innenfor poengsonen. Bredden av den tynne skillelinje såvel som den ytre linje skal ikke overstige 2 mm verken på 122 cm eller 80 cm skive. Sentrum av skiven betegnes "nålehullet" (The Pinhole), og skal markeres ved et lite x (kryss) hvis linjer ikke skal overskride 1mm bredde eller 4mm lengde. En innertier som markeres X på scorekortet, som er 6,1cm i diameter for 122cm skive og 4cm i diameter for 80cm skive er påkrevet for å avgjøre når det er lik poengsum. I tillegg kan 80cm senter-skiver (2,3 eller 4) brukes på 30m distansen. Tre skiver skal settes opp i et triangulært mønster, mens fire skiver evnt. skal settes opp i et rektangulært mønster. Disse skivene har samme dimensjoner som 80cm skiven, men scoresonene 5 til 1 er fjernet. Laveste scoresone er derfor 6 (lys blå). 2 Poengverdier og fargespesifikasjoner. Poengverdier Farger Pantone fargeskala Sone Indre 10 Gul/Gull 107 U Ytre 9 Indre 8 Rød 032 U Ytre 7 Indre 6 Lys blå 306 U Ytre 5 Indre 4 Sort Process black Ytre 3 Indre 2 Hvit -- Ytre 1 3 Toleranser. Tillatt variasjon i målene for hver av skivens 10 soner skal måles over diameteren for hver enkelt ring som omkranser hver av de 10 soner. Toleransen for hver slik diameter skal ikke overstige pluss/minus 1 mm for score-sonene 10, 9, 8 og pluss/minus 3 mm for de øvrige sonene målt gjennom sentrum.

12 C Skivestørrelser for de forskjellige avstander. For avstandene 90, 70 og 60 m skal 122-cm skiven benyttes. For avstandene 50 og 30 m skal 80-cm skiven benyttes. 5 Materialet i skivene. Skiver kan lages av papir, stoff eller annet passende materiale. Alle skiver som benyttes i samme konkurranseklasse skal være ensartet med hensyn til farger og være av samme materialet. b) Matter. 1 Størrelsen på mattenes forside, enten runde eller firkantede, skal ikke være mindre enn 124 cm i noen retning for å sikre at en pil som treffer matten og såvidt er utenfor ytterste poenggivende sone, skal bli stående i matten. Mattene skal plugges forsvarlig til bakken for å hindre at de skal blåse overende i vind eller dratt overende ved trekking av piler. Enhver del av en matte som vil kunne skade en pil, skal dekkes til. Ved bruk av flere skiver på mattene må disse plasseres slik at piler som trenger i gjennom matten ikke blir ødelagt av stativet. 2 Mattene skal ha nummerskilt. Nummerne skal være 30 cm høye og skal være sorte på gul bunn vekslende med gule tall på sort bunn (f.eks. nr. 1 sort på gul, nr. 2 gul på sort osv.) Nummerne skal festes til målet, rett over eller under midten på hver matte - uten å dekke noen del av skiven.

13 C c) Utstyr for tidskontroll. Akustisk (hørbar) og visuelt. Skyteleder (se art. 7.7) skal kontrollere skytingen med en fløyte eller annet instrument som gir hørbart lydsignal. Tidsfrister reguleres av skyteleder ved hjelp av digitalur, lys, flagg, plater og/eller annen enkel innretning i tillegg til det hørbare signal nevnt ovenfor. Hvis det oppstår en liten uoverensstemmelse mellom lyd- og lyssignal, skal lydsignalet følges. Følgende utstyr kan brukes: Lyssignal Fargene skal være rød, gul og grønn i denne rekkefølge med rød øverst. Lyssignalene må være synkronisert og to forskjellige farger skal aldri være på samtidig. Lyssignalene kan være synkronisert med utstyret for hørbar tidskontroll. Digitalur Når tiden reguleres ved bruk av digitalur, skal urets siffer være minimum 20 cm høye og være tydelig lesbare på 100 meters avstand. Urene må kunne stoppes straks og settes i gang igjen etter behov. Uret må fungere etter et nedtellingsprinsipp. Alle andre krav, f.eks. til plassering, antall m.v. skal være det samme som for lyssignaler. Når det benyttes digitalur, er det ikke nødvendig med lyssignaler. Hvis begge systemer er i bruk, må de være synkronisert. Skulle det være noen uoverensstemmelse, følges digitaluret. Visuelle signaler skal plasseres på begge sider av skytebanen og om nødvendig i det frie området mellom damenes og herrenes del av banen, slik at så vel høyreskyttere som venstreskyttere kan se dem. De skal plasseres foran skytelinjen på hver side av banen innenfor 30m avstand, slik at de er synlige for alle skytterne på skytelinjen. Match indikatorer Når det skytes alternativt i match-konkurranse skal det være separate grønne/røde lys, digitalur, eller andre brukbare visuelle signaler, for å angi skytternes tur til å skyte.

14 C Reserveutstyr Når tidsfristen reguleres av elektrisk utstyr, må plater, flagg eller annet manuelt utstyr være tilgjengelig i tilfelle feil på det elektriske utstyret. Lyssignaler og/eller digitalur og reserveutstyr er påbudt ved FITA-mesterskap og såkalte "Games Tournaments". Når tidsfristen reguleres manuelt ved hjelp av plater, skal platene skal ikke være mindre enn 120 x 80 cm. De må være forsvarlig festet for å motstå vind og må være enkle å snu raskt for visning av en av sidene. En av platenes sider skal være stripet i sort og gult, med 20-25cm brede striper. Stripene skal være skrå - ca. 45 grader i forhold til bakken. Motsatt side skal være gul. d) Annet utstyr. Følgende utstyr er påbudt ved FITA-mesterskap og "Games Tournaments", og anbefales for andre stevner - alt etter stevnenes betydning. FITA s Eksekutivekomite eller deres representant (Teknisk Delegat) har rett til å vurdere utførelsen på alt arrangørutstyr som måtte befinne seg på banen. 1 Skytternummer som skal festes på ryggen. 2 En innretning som viser skyterekkefølgen: ABC, CAB, BCA osv. dersom ikke alle skyter samtidig. Bokstavene skal være store nok til å kunne leses av alle skyttere fra deres plass på skytelinjen. To eller flere slike innretninger kan være nødvendig. 3 En stor resultatavle for fortløpende totalresultat etter hver serie - i det minste for de åtte beste damer og åtte beste herrer. 4 Den store resultattavlen kan være supplert med et system som viser den totale score og plassering for hver skytter etter hver serie. 5 I den olympiske rundes semifinaler og finaler skal det være en navneplate med skytters nummer evnt. med den offisielle forkortelsen på tre bokstaver av nasjonsnavnet i lagkonkurransen. Høyden på tallene/bokstavene skal være minst 25 cm. 6 I den olympiske rundes eliminasjonsrunde både individuelt og for lag skal det være en "flip-over"-innretning der resultatene vises, under hver matte. Det skal være tre eller fire sifre (fire i lagkonkurransen) der tallene skal være minst 25 cm høye.

15 C I den olympiske rundes finalerunde både individuelt og for lag skal det være en computerbetjent resultattavle ved hver matte, én for hver skytter (eller lag), med plass til resultater for tre individuelle piler og en tre-sifret løpende totalsum for hver match. Det må også være plass til skytters navn og land, eller nasjonslagets navn. 8 Beskyttelse (Blinds) vil bli plassert nær skivene inne på banen - og ca. 2m tilside for matten (pilbanen). Denne beskyttelsen skal kunne brukes av dommere, markører, skytterrepresentanter og fotografer under finalerunden. 9 Flagg eller andre passende gjenstander hvormed man fra skiven og fra skytelinjen kan tilkalle en dommer. 10 Flagg i et lett materiale og i en lett synlig farge (slik som gul) som kan indikere vind, skal plasseres over skivens sentrum, 40 cm over matten eller eventuelt nummerskiltet om dette står over matten. Slike flagg skal ikke være mer enn 30 cm og ikke mindre enn 25 cm i noen retning. 11 Vindsokker plasseres på passende steder på banen. 12 Forhøyet plattform med sittemuligheter eller høy tennisstol til skyteleder. 13 Høytalerutstyr. Utstyr som felttelefoner, "walkie talkies" e.l. anbefales benyttet ved store stevner (for å gi effektive forbindelser mellom folk i arrangørstaben m.v.) 14 Tilstrekkelig med stoler eller benker bak ventelinjen for deltakere, lagkapteiner, trenere og stab. Stoler til dommerne sammen med skydd mot sol og regn, skal plasseres på passende steder langs ventelinjen. 15 Et signal som settes i funksjon ved stevneforsinkelse, kan brukes på banen. Det skal være et rødt, blinkende lys som settes igang av skyteleder ved utstyrsfeil, avhoppere, problemer ved skivene etc. Denne innretning kan være innebygd i det røde lyset for tidskontroll eller være en separat utrustning plassert nær dette. 16 En resultattavle e.l. med skytters navn og/eller nummer for å vise totalresultat etter hver serie, er tillatt. Når slik benyttes, skal den plasseres på bakken under hver matte, og den må festes godt for å hindre bevegelse pga vind. Den skal opereres av den oppnevnte markør, assistert av skytterne på skiven, etter at pilene er markert og trukket, men før skiven forlates. 17 Automatisk scoringssystem kan kun benyttes i Finalerunden. 18 Det kan installeres et kamera i mattens/skivens sentrum.

16 C BANEUTSTYR INNENDØRS (ART. 8.2.) c) Skiver. For innendørsskyting er det seks FITA-skiver: 60cm og 40cm standard skive 60cm og 40cm triangulær trippelskive 60cm og 40cm vertikal trippelskive Bare skiver fra en produsent som er lisensiert av FITA, kan benyttes cm og 40 cm skiver er delt med tynne linjer i fem konsentriske fargesoner arrangert fra sentrum og utover som følger: Gull (gul), rød, lys blå, sort og hvit. (Det er ingen skillelinjer mellom lys blå og sort, ei heller mellom sort og hvit). Hver fargesone er igjen delt med en tynn linje i to like brede soner slik at det blir 10 poengsoner med lik bredde målt fra midten av Gull: 3 cm på 60 cm-skivene 2 cm på 40 cm-skivene Slike skillelinjer og linjer som brukes mellom fargesoner, skal ligge innenfor og høre til den høyere poengsonen. Ytterlinjen for skiven skal likeledes ligge helt innenfor poengsonen. Skillelinjens og ytterlinjens tykkelse skal ikke være mer enn 2 mm verken på 60 cm- eller 40 cm-skive. Skivens sentrum benevnes "nålehullet", og skal indikeres med et lite kryss hvis linjer ikke må overskride 1mm bredde eller 4mm lengde. For Compound-divisjonen er det påkrevet med en "innertier" som er 3 cm i diameter på 60 cm skive og 2 cm i diameter på 40 cm skive. I tillegg kan trippelskiver som følger benyttes: De har samme dimensjoner som respektive 60cm og 40cm skiver, men uten scoresonene 5 til 1. Laveste scoresone er derfor 6 (lys blå). Hver skive inneholder tre sentre (én for hver pil) på hvit bakgrunn arrangert i et triangulært eller vertikalt mønster. Midten av hvert senter skal være plassert ca.32cm fra hverandre på 60cm skive og ca. 22cm fra hverandre på 40cm skive.

17 C Poengverdier og fargespesifikasjoner. Disse er de samme som under Baneutstyr utendørs ovenfor. 3 Toleranser. (Se diagram på side 11). 4 Skivestørrelse på forskjellige avstander; På 25m skal 60cm skive benyttes. På 18m skal 40cm skive benyttes. (Her foreligger nasjonale bestemmelser for enkelte klasser). 5 Materialet i skivene; Skivene kan lages av papir eller et annet brukbart materiale. Alle skiver som benyttes i samme konkurranseklasse skal være ensartet med hensyn til farger og materiale. d) Matter. Mattens forside, enten den er rund eller firkantet, må være stor nok til at en pil som treffer rett utenfor tellende sone, blir sittende i matten. Enhver del av matten eller stativet som kan tenkes å skade en pil, må dekkes til. Man må passe på, særlig når det er flere enn en skive på matta, at piler som går gjennom matta, ikke skades av stativet. Mattene skal ha nummerering - se bestemmelsene for utendørsskyting. d) Utstyr for tidskontroll. Disse bestemmelser er de samme som for utendørsskyting - se ovenfor.

18 C e) Annet utstyr. Følgende utstyr er påbudt ved FITA-innendørsmesterskap og anbefales for andre stevner - alt etter stevnenes betydning. FITA s Eksekutivekomite eller deres representant (Teknisk Delegat) har rett til å vurdere utførelsen på alt arrangørutstyr som måtte befinne seg på banen. 1 Skytternummer som skal festes på ryggen. 2 En innretning som viser skyterekkefølgen: AB/CD, CD/AB osv. Bokstavene skal være store nok til å kunne leses av alle skyttere fra deres plass på skytelinjen. To eller flere slike innretninger kan være nødvendig. 3 En stor resultattavle for fortløpende totalresultat etter hver serie - i det minste for de åtte beste damer og åtte beste herrer. 4 En annen resultattavle som viser totalresultater for samtlige skyttere etter hver distanse eller oftere. 5 I den olympiske rundes semifinaler og finaler skal det være en navneplate med skytters nummer evnt. med den offisielle forkortelsen på tre bokstaver av nasjonsnavnet i lagkonkurransen. Høyden på tallene/bokstavene skal være minst 20 cm. 6 I eliminasjons- og finalerunden både individuelt og for lag skal det være en "flip-over"-innretning der resultatene vises, under hver matte. Det skal være tre eller fire sifre der tallene skal være minst 20 cm høye. 7 Flagg eller andre passende gjenstander hvormed man fra skiven og fra skytelinjen kan tilkalle en dommer. 8 Forhøyet plattform med sittemuligheter eller høy tennis-stol til skyteleder. 9 Høyttalerutstyr. 10 Tilstrekkelig med stoler eller benker bak ventelinjen for deltakerne, lagkapteiner, trenere, dommere og stab. Stoler til dommerne skal plasseres på passende steder langs ventelinjen. 11 En resultattavle e.l. med skytters navn og/eller nummer for å vise totalresultat etter hver serie, er tillatt. Når slik benyttes, skal den plasseres på gulvet under matten, eller festes godt til matten. Den skal opereres av den oppnevnte markør, assistert av skytterne på skiven, etter at pilene er markert og trukket, men før skiven forlates. 12 Et automatisk scoringssystem kan kun benyttes i Finalerunden.

19 C SKYTTERUTSTYR (ART /8.3.1.) Denne artikkelen fastlegger det utstyr en skytter er tillatt å bruke når han skyter for FITA-formål. Det er en skytters ansvar å benytte utstyr som er i overensstemmelse med reglene. Hvis han er i tvil, skal han forelegge utstyret for dommerne før det benyttes i en konkurranse. En deltaker som bruker utstyr som strider mot bestemmelsene, kan bli diskvalifisert. a) For Recurvedivisjonen er følgende utstyr tillatt: 1 Bue av enhver type kan brukes forutsatt at den tilsvarer det aksepterte prinsipp og betydningen av ordet bue slik den brukes i skiveskyting, det vil si et instrument som består av et håndtak (grep), en forlengelse av dette (midtseksjonen) og to fleksible lemmer som hver ender i en tupp med nokk til buestrengen. Midtseksjonen kan ikke være splittet for gjennomskyting. For bruk er buen strenget med en enkelt buestreng som bare er spent direkte mellom buens streng-nokker. For bruk holdes buen i håndtaket med én hånd mens den annen hånds fingre trekker, holder i spenn og slipper strengen. Det er tillatt å ha flerfarget midtstykke og varemerker på innsiden av øvre buelem. Buens midtseksjon kan ha en forsterkningsbøyle forutsatt at denne ikke berører skytters underarm eller hånd på regulær basis. 2 En buestreng kan lages av hvilket som helst antall kordeller (fibre/enkelttråder), og av det materialet man velger for formålet. Kordellene kan være av forskjellig farge. Strengen kan ha en sentersurring som bekvemmelighet for trekkfingrene, et nokkpunkt der ekstra surring er tillatt for å passe til pilnokken, såvel som en eller to nokkfester kan plasseres for å lokalisere nokkpunktet, likesom den i hver av de to ender har en løkke som plasseres i buens strengnokker når buen strenges. I tillegg er det tillatt å ha et vedheng på strengen som munn- eller nesemerke. Sentersurringen må ikke avsluttes innen skytterens synsfelt ved fullt drag. En buestreng må ikke på noen måte kunne brukes til å sikte med ved hjelp av surring, siktehull, merke eller annet. 3 En pilhylle som kan være justérbar, et bevegelig trykkpunkt (sjokkabsorberende innretning som plunger e.l.) eller en pilplate kan brukes på buen forutsatt at ingen av dem er elektriske eller elektroniske og at de ikke kan gi noen som helst ekstra hjelp ved sikting. Trykkpunktet kan ikke plasseres nærmere skytteren enn 4 cm fra buegrepets dypeste punkt ("Pivot-punkt"). 4 En trekkindikator, hørbar og/eller visuell, kan brukes forutsatt at den ikke er elektrisk eller elektronisk.

20 C Et buesikte er tillatt, men det må aldri samtidig benyttes mer enn ett slikt hjelpemiddel. Det skal ikke innbefatte prisme eller linse eller annet forstørrelsesmiddel, nivelleringsmiddel (f.eks. waterpass), elektrisk eller elektronisk anordning, og det skal ikke by på mer enn ett siktepunkt. Siktets totale lengde i sikteretningen (rør, siktenål, sikteskygge m.v.) skal ikke overskride 2 cm. Et buesikte som er festet på buen i den hensikt å sikte, kan være justerbart sidelengs såvel som opp og ned (elevasjonsjustering), men er gjenstand for følgende betingelser: Det er tillatt med en festeanordning for siktet. En plate eller tape med distansemerke kan monteres på buen, men må ikke plasseres slik at den kan brukes som ekstra siktemiddel. Siktepinnen kan være av fiberoptikk. Dennes totale lengde kan overskride 2cm forutsatt at enden av siktepinnen er festet utenfor skytters siktelinje ved fullt drag. Den delen av siktepinnen som er innenfor skytters siktelinje kan dog ikke overskride 2cm før siktepinnen bøyer av. Den kan heller ikke gi mer enn ett siktepunkt i fullt drag. 6 Stabilisatorer og vridningskompensatorer på buen er tillatt, forutsatt at de: ikke kan tjene som strengleder, ikke berører noe annet enn buen, ikke representerer en hindring for andre skyttere hva plass på skytelinjen angår. 7 Piler av enhver art kan brukes forutsatt at de svarer til det aksepterte prinsipp og betydningen av ordet pil til bruk i bueskyting på skive, og at pilene ikke forårsaker unødig skade på skive eller matte. En pil består av et skaft med pilspiss, nokk og fjærer om ønskelig også dekor. Maksimum diameter på pilskaft er 9,3mm, mens spissene på slike piler har en maksimum diameter på 9,4mm. Hver skytters piler skal være forsynt med skytterens navn eller initialer på skaftet og alle piler som benyttes i samme serie skal ha ensartet fjæring og nokker, likesom evnt. dekor skal være lik. (Gjelder også pilskaftene). Dette forhindrer dog ikke at skytter i tillegg til slik dekor også kan ha ringmerket sine piler slik det tillates for Jaktog feltskyting. Ringmerking inngår altså ikke i "dekoren".) 8 Fingerbeskyttere i form av fingersmokker, hansker, skytetab eller tape/plaster for å trekke, holde i spenn og slippe strengen er tillatt, forutsatt at de ikke har noen anordning som hjelper til å holde, trekke eller slippe strengen. En separator mellom fingrene for å hindre kniping på pilen

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert august 2012 C-12-2 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 7 4. SKYTTERUTSTYR... 15 5. SKYTING OG ADFERD... 21 6. SKYTERYTME

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert år 2010

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert år 2010 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert år 2010 Innholdsfortegnelse: FITA Utendørsrunder s. 3 FITA Innendørsrunder s. 5 Utlegg av utendørsbane s. 6 Utlegg av innendørsbane s. 8 Baneutstyr utendørs s.

Detaljer

LOVER OG REGLER I BUESKYTING. Et sammendrag for skyttere

LOVER OG REGLER I BUESKYTING. Et sammendrag for skyttere LOVER OG REGLER I BUESKYTING Et sammendrag for skyttere 1. SKYTEFORMER Bueskyting har 3 forskjellige skyteformer Innendørs skyting Skiveskyting Jakt og feltskyting Som navnet tilsier foregår innendørsskyting

Detaljer

LOVER OG REGLER I BUESKYTING. Et sammendrag for skyttere

LOVER OG REGLER I BUESKYTING. Et sammendrag for skyttere LOVER OG REGLER I BUESKYTING Et sammendrag for skyttere 1. SKYTEFORMER Bueskyting har 3 forskjellige skyteformer Innendørs skyting Skiveskyting Jakt og feltskyting Som navnet tilsier foregår innendørsskyting

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING D SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT OG 3D - SKYTING Oppdatert 18. juni 2016 D-16-2 Innholdsforstegnelse ART. 1 RUNDER... 3 ART. 2 UTLEGG AV BANE... 7 ART. 3 BANEUTSTYR... 10 ART. 4 SKYTTERUTSTYR... 11 ART. 5 SKYTING...

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING D SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT OG 3D - SKYTING Oppdatert juli 2013 D-12-2 Innholdsforstegnelse ART. 1 RUNDER... 3 ART. 2 UTLEGG AV BANE... 7 ART. 3 BANEUTSTYR... 9 ART. 4 SKYTTERUTSTYR... 10 ART. 5 SKYTING...

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING D SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING Oppdatert 2006 D-06-2 ART. 1 RUNDER (FITA 4.5.3) A) FITA's jakt/felt-runder kan skytes av Barebow-, Recurve- og Compound-divisjonene - i separate divisjoner. I Norge

Detaljer

11.10 3D-REGLER. 11.10.1.2 Banelegger må tilrettelegge trygge stier for dommere, medisinsk personale og for transport av materiell mens skyting pågår.

11.10 3D-REGLER. 11.10.1.2 Banelegger må tilrettelegge trygge stier for dommere, medisinsk personale og for transport av materiell mens skyting pågår. 11.10 3D-REGLER 11.10.1 BANENS UTFORMING Banen skal tilrettelegges på en slik måte at standplasser og mål kan nås uten unødige vanskeligheter, risiko eller bortkastet tid. 3D-baner skal være så korte og

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert 18. juni 2016

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert 18. juni 2016 D SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT OG 3D - SKYTING Oppdatert 18. juni 2016 D-16-2 Innholdsforstegnelse ART. 1 RUNDER... 3 ART. 2 UTLEGG AV BANE... 7 ART. 3 BANEUTSTYR... 10 ART. 4 SKYTTERUTSTYR... 11 ART. 5 SKYTING...

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert august 2015

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert august 2015 D SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT OG 3D - SKYTING Oppdatert august 2015 D-12-2 D-12-35 Innholdsforstegnelse ART. 1 RUNDER... 3 ART. 2 UTLEGG AV BANE... 7 ART. 3 BANEUTSTYR... 9 ART. 4 SKYTTERUTSTYR... 10 ART.

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert mai 2013

SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT 3D - SKYTING. Oppdatert mai 2013 D SKYTEREGLER FOR JAKT/FELT OG 3D - SKYTING Oppdatert mai 2013 D-12-2 Innholdsforstegnelse ART. 1 RUNDER... 3 ART. 2 UTLEGG AV BANE... 7 ART. 3 BANEUTSTYR... 9 ART. 4 SKYTTERUTSTYR... 10 ART. 5 SKYTING...

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING D SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING Oppdatert 2008 D-08-2 ART. 1 RUNDER (FITA 4.5.3) A) FITA's jakt/felt-runder kan skytes av Barebow-, Recurve- og Compound-divisjonene - i separate divisjoner. I Norge

Detaljer

3D REGLER 2013 3D- REGLER NASJONALE STEVNER 2013. Side 1

3D REGLER 2013 3D- REGLER NASJONALE STEVNER 2013. Side 1 3D REGLER 2013 Side 1 Disse reglene er ikke en direkte oversettelse av internasjonale regler, men en tilpasning til norske regler, f. eks når det gjelder divisjoner og klasser. Avstandene i klasse 1 i

Detaljer

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger

NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM Innendørs 2009 Praktiske opplysninger NM deltagere! Det er nok en gang tid for NM og denne gangen er det i Kristiansand, Sørlandshallen. Det er samme plass NM ble arrangert for 3 år siden. Fredag kveld

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert juli 2017

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert juli 2017 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert juli 2017 C-16-2 C-16-47 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 7 4. SKYTTERUTSTYR... 15 5. SKYTING OG ADFERD... 23 6. SKYTERYTME

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert 12. mai 2016

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert 12. mai 2016 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert 12. mai 2016 C-16-2 C-16-47 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 7 4. SKYTTERUTSTYR... 15 5. SKYTING OG ADFERD... 23 6.

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert mai 2016

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING. Oppdatert mai 2016 C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert mai 2016 C-16-2 C-16-47 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 7 4. SKYTTERUTSTYR... 15 5. SKYTING OG ADFERD... 23 6. SKYTERYTME

Detaljer

Oppdatert august 2012 SKYTEREGLER SKIVESKYTING FOR

Oppdatert august 2012 SKYTEREGLER SKIVESKYTING FOR C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert august 2012 C-12-2 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 7 4. SKYTTERUTSTYR... 15 5. SKYTING OG ADFERD... 21 6. SKYTERYTME

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert juli 2016 C-16-2 Innholdsfortegnelse: 1. SKYTERUNDER... 3 2. BANEUTLEGG... 6 3. BANEUTSTYR... 8 4. SKYTTERUTSTYR... 16 5. SKYTING OG ADFERD... 25 6. SKYTERYTME

Detaljer

ARRANGEMENT AV NM. Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND

ARRANGEMENT AV NM. Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND ARRANGEMENT AV NM Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND Søknad/tildeling av NM Søknad om å få arrangere NM sendes NBF og avgjøres i utgangspunktet av Tinget. Hvis det ikke foreligger en

Detaljer

Kampidretter. Konkurranseflater. Karate. Taekwondo ITF

Kampidretter. Konkurranseflater. Karate. Taekwondo ITF Kampidretter Konkurranseflater De ulike kampidrettene har ulike markeringer, og konkurranseområdene varierer i størrelse. Felles for de fleste er at de har kampområde, varselområde og sikkerhetssone. Karate

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking

Antall kast. Tidtaking. Tidtaking Øvelse Hvordan/utførelse Kriterier (tid, lengde, mengde.) Poengberegning Rammer Dans En felles dans for alle som skal delta. En markering på at arrangementet starter. Ikke bestemt noe ang. type dans her

Detaljer

NBF Dommerhåndbok. Norges Bueskytterforbund DOMMERHÅNDBOK

NBF Dommerhåndbok. Norges Bueskytterforbund DOMMERHÅNDBOK Norges Bueskytterforbund DOMMERHÅNDBOK 1 1.DOMMERETIKK Å være dommer er et privilegium. NBF Dommerhåndbok For at du skal lykkes i arbeidet er det viktig å huske at du skal gjøre en jobb for arrangører

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING

KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING E1 APPENDIKS E KAPPSEILINGSREGLER FOR RADIOSEILING Seilaser med radioseiling skal seiles etter Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. ENDRINGER TIL DEFINISJONER, TERMINOLOGI OG REGLENE

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

D E. Avstander. Rød påle: 5 45 meter Blå påle: 5 30 meter Gul påle: 5 20 meter SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING.

D E. Avstander. Rød påle: 5 45 meter Blå påle: 5 30 meter Gul påle: 5 20 meter SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING. D-10-36 E. Avstander. Rød påle: 5 45 meter Blå påle: 5 30 meter Gul påle: 5 20 meter D SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING Oppdatert 2010 D-10-2 D-10-35 ART. 1 RUNDER (FITA 4.5.3) A) FITA's jakt/felt-runder

Detaljer

ARRANGEMENT AV NM. Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND

ARRANGEMENT AV NM. Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND ARRANGEMENT AV NM Innendørs, skive og jakt/felt NORGES BUESKYTTERFORBUND Søknad/tildeling av NM Søknad om å få arrangere NM sendes NBF og avgjøres i utgangspunktet av Tinget. Hvis det ikke foreligger en

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon JJIF Ne-Waza System Del 30 - Generelt a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken b. JJIFs Ne-Waza system består av: Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN 1.3.6 Ungdom menn (M 17, M 18, M 19) a) 12,5 km normal ( 45 sek tillegg) b) 7,5 km sprint c) 10 km jaktstart d) 3 x 7,5 km stafett (NM 4 x 7,5 km) e) 10 km fellesstart f)

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon TAIJI-TUISHOU REGELVERK Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon Del 1: Generelle regler Typer av konkurranse: 1.1 Individuell: Innenfor hver vektkategori

Detaljer

SKO-LE-BALL. Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen

SKO-LE-BALL. Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen SKO-LE-BALL Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen INNLEDNING Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen. Aktivitetene

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE

LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE LYDIGHETSPRØVE KLASSE ELITE Øvelse 1: Fellessitt 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand,

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD APPENDIKS F KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD Kiteboard baneseilas skal seiles under Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. Uttrykket båt andre steder i kappseilingsreglene betyr det

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Trappeassistenten. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Trappeassistenten Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Grunnleggende skyteteknikk

Grunnleggende skyteteknikk Grunnleggende skyteteknikk Liggende skytestilling Et hovedprinsipp er at stillingen skal være uanstrengt og behagelig. For liggende skytestilling er følgende hovedpunkter viktig for å oppnå dette. 2 Kroppen

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund 4. januar 2016 Rekruttreglement Frittstående obligatoriske elementer TRINN 1 1. Balanse med løftet ben i horisontalplanet foran Stå på tå med samlede ben, armer ut i favn. Ett skritt direkte på tå. Ben

Detaljer

JAHTIJAKT 55 LBS COMPOUNDBUE BRUKERMANUAL

JAHTIJAKT 55 LBS COMPOUNDBUE BRUKERMANUAL JAHTIJAKT 55 LBS COMPOUNDBUE BRUKERMANUAL Takk for at du kjøpte denne JahtiJakt buen. Denne buen er håndlaget og laget av det beste materialet tilgjengelig. Med godt vedlikehold og riktig bruk vil du ha

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner:

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: 25.-26. april Kristiansand Kr.sand JFF Jegerbergsvann

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå!

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå! TEMA: Glatt Gress Grad og vekting av funksjonalitet er et av de heteste temaene når keepertrening blir diskutert når dagens og morgendagens keepere skal trenes og formes. Funksjonalitet betyr å gjøre øvelser

Detaljer

Oppsummering spørreundersøkelsen

Oppsummering spørreundersøkelsen Oppsummering spørreundersøkelsen Fordeling på Kjønn/Alder Kvinne 38 11-13 År 2 14-15 År 2 16-17 År 3 18-20 År 2 21-49 År 25 50 > År 4 Mann 211 11-13 År 1 14-15 År 7 16-17 År 8 18-20 År 9 21-49 År 115 50

Detaljer

NYE LP REGLER 1.1 2016

NYE LP REGLER 1.1 2016 NYE LP REGLER 1.1 2016 Her er det som er nytt i hver av klassene: REKRUTT/TIDLIGERE KLASSE 1: Dekk under marsj.( erstatter holdt) Fremad sending med stans Øvelse 7 Fremadsending med «stans» Koeff. 4 Kommando

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg dansing.no Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 1.2 BESKRIVELSE AV BUGG... 3 1.3 REGISTRERING... 3 2 BUGG KONKURRANSER... 3 2.1 KONKURRANSEREGLER... 3 2.2 ALDER...

Detaljer

Nye regler gjeldende fra 2014

Nye regler gjeldende fra 2014 Nye regler gjeldende fra 2014 Oppdatering for nasjonale dommere - egenstudium Norges Skytterforbund nsf/ej/0414 Hvordan gjennomføre kurset Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for «ISSFs

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no Minimalistisk, aktivt, norsk design Endelig kan jeg gå i trapp igjen! - Slagrammet mann under opptrening på Fram

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 14 EUROPABANE (MINIATYRGOLF - WMF) 14.1 Europabanene har normalt følgende standardmål: Banelengde 6,25m. Banebredde 0,90m Endesirkeldiameter 1,40m. 14.2 Følgende baner med hinder er standardisert.

Detaljer

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Hjelp! Jeg er volleyballdommer av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Generelt Målet er å være kampfasilitator og ikke dommerpoliti Flere regler endret siste årene for å få færre avblåsninger Du blåser

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev Norges Castingforbund

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev Norges Castingforbund KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING - standard fiskeutstyr - Rev. 21.05.2015 - Norges Castingforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regler 2 2. Ørret presisjon 3 3. Ørret lengde 4 4. Sjøørret lengde 5 5. Laks

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen på mandag og tirsdag er til kl 2110 og trening på torsdag er til kl 1830. (dette for å få tid til mye spille, styrke trening og aktiv uttøying etter endt økt).

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Mål og innhold for perioden: - Bruke hele fot innside og utside(begge ben): føring\dribbling. mottak og tilrettelegging pasning skudd. vende(snu) med innside og utside. Årsak

Detaljer

Grunnferdighetsskjema

Grunnferdighetsskjema Grunnferdighetsskjema Dette skjemaet er laget av Cecilie Køste og Morten Egtvedt, og er en forbedret (?) utgave av grunnferdighetsskjemaet i boka Lydighetstrening i teori og praksis. Dette skjemaet er

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod

Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Eksteriørvisnings- og bruksprøvereglement Norsk Varmblod Vedtatt 09.04.2014 1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens

Detaljer

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under.

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under. GENERELL INFORMASJON: Vi ønsker at så mange som mulig av dere får trent fotball i løpet av hver enkelt uke, uavhengig av målsetting og ferdighets nivå. Vi har nå innført faste dager hvor de som ønsker

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no

TRAPPEASSISTENTEN. Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no TRAPPEASSISTENTEN Aktivitet - trygghet - mestring Se og kjøp våre produkter på hepro.no AssiStep er et hjelpemiddel for deg som føler deg ustø opp og ned trappen, hjemme hos deg selv eller andre steder.

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BUESKYTING TRENERLØYPA INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Mål... 2 Innhold... 2 Vurdering og eksamen... 3 Pensum... 4 Ansvar for kurs og gjennomføring... 4 Krav for opptak... 4 Registrering

Detaljer

Sommar SM. Vedtatt og godkjent på SVL tinget i Hætta Side 1

Sommar SM. Vedtatt og godkjent på SVL tinget i Hætta Side 1 Sommar SM Vedtatt og godkjent på SVL tinget i Hætta 10. 11.05.2014 Side 1 KAPTTEL 5 SOMMER SM - LASSOKASTNG 5-50 SOMMER SM - LASSOKASTNG Det skal kastes fem -5- ganger på samme horn fra anvist distanse.

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

TRESS Fireball Games

TRESS Fireball Games TRESS Fireball Games Består av 3 ulike spill; Fireball The Game, Flaggbasket og Ultimate Hitball Alle spillene tilbyr høyt aktivitetsnivå med høy puls og god intensitet Opp til 14 deltakere på hvert spill,

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Elektronisk dartspill

Elektronisk dartspill Elektronisk dartspill Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Dart er et spill for voksne. Barn skal ikke spille uten tilsyn. 2. Hold de små delene utenfor rekkevidde av barn

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Konkurranseregler for bruksridning

Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler for bruksridning Konkurranseregler som gjelder for Dølahestmesterskapet 2013 Allmenne bestemmelser: Til grunn for disse reglene ligger reglementet for brukskjøring med hest og vogn. Tanken

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Konkurransetekniske-regler Stand up padling

Konkurransetekniske-regler Stand up padling Konkurransetekniske-regler Stand up padling Innhold Kapittel 1: Tekniske regler... 3 1 Definisjon... 3 2 Brett... 3 3 Sikkerhetsutrustning... 3 4 Padleåre... 3 5 Padleteknikk... 3 6 Ekstrautstyr... 3 Kapittel

Detaljer

Lerdueskyting. Generellt:

Lerdueskyting. Generellt: Lerdueskyting Pokalskyting Høstpokal sesongavslutning Generellt: Skytingen gjennomføres på en slik måte at skytterne skyter i rekkefølge. Skytteren på standplass 1 begynner, og når han har skutt på en

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer