Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen"

Transkript

1 Fra: Reidar Berg Sendt: :56:32 Til: Kopi til: Katrine Nordgård Frode Skuggedal Emne: Høringsutkast "Regionalt tiltaksprogram for vannregion T=?iso ?Q?roms_2016_-_2021"?= Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen Viser til arbeide med utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan for vannregion Troms samt høringsutkast "Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms ". En av de potensielt store forurensningskildene får for lite fokus i dette arbeide. Dette forholdet er knyttet til innføring av veisalt som del av vintervedlikeholdet av vårt veinett. Dette er noe som har vært praktisert over lang tid lengre sør i landet, effektene av denne type vintervedlikehold er svært tydelige i dag. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for Statens vegvesen undersøkt 63 innsjøer i Sør-Norge som ligger innenfor 200 meter til saltet vei. I 28 av de 63 kontrollerte innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen. Dette er en betydelig økning fra forrige undersøkelse som ble gjennomført. I tillegg til dette er det svært mange som plages med saltforurensede drikkevannskilder samt grunnvannsmagasiner. Dette er en utfordring som også vi her nordpå må ta på alvor. Selv om det saltes mindre intensivt i Troms så er vintersesongen her betydelig lengre enn vinteren sør i landet, følgelig kan miljøbelastningen her bli betydelig større på sikt. Dette er noe som må forebygges, tiltak for å unngå denne problemstillingen i fremtiden bør inn i tiltaksprogrammet. Alternativet til veisalt er strøsand, noe som har vært benyttet som friksjonsmiddel på stort sett alt av riks-, fylkesog kommunale veier i alle år. Strøsand er gradvis erstattet med veisalt i Troms siden vinteren 2008/2009, dette uten at man kan vise til noen markert nedgang i antall alvorlige trafikkulykker. Tiltak som bør vurderes inn under tiltak mot forurensning er: - Erstatte veisalt med strøsand i alle områder som kan være følsom for forurensninger fra vei (i nærheten av grunnvannsmagasiner, vannforekomster generelt (elver, bekker, vann osv.) og drikkevannskilder spesielt, innenfor nedslagsfelt til vassdrag, i nærheten av øvrig sårbar vegetasjon) - Strøsand bør av miljømessige årsaker benyttes i størst mulig grad - Det bør settes en maksimal grense for forbruk av veisalt med klare mål om å redusere forbruk For øvrig finnes det mye dokumentasjon knyttet til denne type forurensning av vannforekomster. Legger ved noen avisutklipp samt linker til relevant info. s_arrangement?p_kp_id=28451&p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu= 13219&p_type=TF&p_kurs_kalender=

2 html Med vennlig hilsen Reidar Berg Teknisk sjef, Salangen kommune Tlf.: / e-post:

3 n tor sandberg n arne ove BErgo (foto) KJØTTDEIG U/SALT OG VANN/ KARBONADEDEIG Fra Smedstuen Gård. Pris pr kg. samfunn MiLJØfARE: Salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. Store bunnområder er helt døde. Hver fjerde innsjø vi har undersøkt sjøene, har Niva også sjekket oksygeninnholdet. Resultatene viser at er sterkt eller meget sterkt forurenset av tungmetaller. Ikke minst når det det nå er tungt og oksygenfritt bunnvann i hele 44 prosent av innsjøene. I gjelder kobber, men også nikkel, har det vært en forverring siden vi undersøkte innsjøene i Det går feil vei I tillegg kommer altså problemet 2005 var andelen bare 31 prosent. også når det gjelder salt. I enkelte med tungmetaller, slik som nikkel, innsjøer har bunnlivet forsvunnet kadmium, krom, sink og bly. Verst er siden Nå er det ofte store likevel situasjonen når det gjelder områder som er helt døde, opplyser kobber. Det er funnet markert høyere Torleif Bækken, seniorforsker ved konsentrasjoner av kobber i mange Norsk institutt for vannforskning innsjøer og problemet er økende. (Niva), til Dagsavisen. På sikt er ikke dette bra. Tungmetaller akkumuleres, påpeker PROBLEMET VOKSER Bækken. Denne foruroligende utviklingen Er det trygt å drikke dette vannet? framkommer i en ny rapport gjennomført av Niva for Statens vegvesen. er. Vi mennesker tåler mye mer Ja, det vil jeg fortsatt si at det Utgangspunktet er vannprøver fra 63 kobber enn det dyre- og plantelivet innsjøer i Sør-Norge, hvor både tåler, svarer Bækken. bruken av veisalt og biltrafikken er størst. Felles for de aller fleste av de ØKENDE SALTBRUK utvalgte innsjøene, er at de ligger nær Jørn Ingar Arntsen er sjefingeniør ved til dels sterkt trafikkerte veier. miljøseksjonen i Statens vegvesen. Utvalget omfatter også drikkevannskilder, slik som Gjersjøen, som for- høye nok til å kunne gi skader på Kobberkonsentrasjonene er noen syner kommunene Oppegård og Ås med drikkevann. Foruten å undersøke hvor mye salt og tungmetaller som finnes i inn- PR KG 26, 23 HEL FERSK TORSK Førpris 39, 90.. Pris pr kg. PR PK vannlevende organismer, som enkelte vannloppearter og vannplanter, men ligger langt under kravene i drikkevannsforskriften, konstaterer han. Hvordan reagerer du på forverringen siden 2005? Undersøkelsen fra Niva er et varsku om at vi er inne i en utvikling som ikke er heldig for disse innsjøene. Fordi salt vann er tyngre enn vanlig ferskvann, får vi et stillestående bunnlag med «Bruken av salt salt vann, hvor oksygenet brukes opp slik forsterket seg.» har økt mye og at livet dør på bunnen. Ved oppvirvling av jørn Ingar arntsen, disse bunnlagene på et sjefingeniør i statens senere tidspunkt, risikerer vi algeoppblom- vegvesen string, som kan føre til fiskedød eller at vannet blir uegnet til bading, svarer Arntsen. At problemet har forsterket seg, er ikke veldig overraskende. Bruken av salt på veiene har økt mye siden slutten av 1990-tallet, og har forsterket seg de fem siste årene, tilføyer han. Da Statens vegvesen ble klar over omfanget av saltforurensningen, ble forskningsprosjektet SaltSMART igangsatt, for å finne ut hvordan bruken av salt kan reduseres. Det som har framkommet, er at det finnes en del muligheter, slik som 48 1,4 KG å endre driftsopplegg til for eksempel å fjerne mer av snøen mekanisk med blant annet brøytebiler, og mindre bruk av kjemikalier, forteller Arntsen. SiKKERhETEN først Vil saltbruken bli redusert? Vi tar miljøkonsekvensene av saltingen på alvor. Der hvor vi har store miljøproblemer, vil vi redusere bruken av salt. Men det er klart at vi må gjøre en vurdering av dette opp mot bilistenes sikkerhet og framkommeligheten på veiene. Hva med tungmetallene? Vi har akkurat startet et fireårig forskningsprosjekt for å finne renseløsninger. Vi har allerede 150 rensebassenger langs det høytrafikkerte veinettet. Nå vil vi få mer kunnskap om avrenning og rensing. Hva er tungmetallkildene? Konsentrasjonene av kobber øker fordi veitrafikken øker og det er kobber i bremseklossene på bilene. Nikkel og sink finnes blant annet i bildekk. PLUKK & MIKS PR KG 8, 78 PLUKK & MIX EPLER OG APPELSINER Pris pr kg. LAMMEULLGENSER Flere farger. Str M-XXL. Pris pr stk. SPAR 1,4 KG FINSBRÅTEN WIENERPØLSER Pris pr pk. Førpris 109,- PR 5 PK Førpris: 149,- SPAR: 100,- 39, 20 5 PK ULLSOKK Barn. Dame Str Herre str Pris pr pk. Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, er ikke imponert over Statens vegvesen. Forurensningen vi ser som følge av saltbruken har vi visst om i en god del år. Likevel har ikke Statens vegvesen gjort noe med dette. De har tvert imot gjort det motsatte og økt saltbruken, sier han. Betyr det at du ikke lenger har tiltro til Statens vegvesen? Jeg tror denne saken må løftes til et høyere nivå. Både samferdselsministeren og miljøministeren må ta Statens vegvesen i nakken og vise til at de i Sverige har klart å få til en reduksjon i saltingen, uten at det har gått på bekostning av trafikksikkerheten, svarer Haltbrekken. forverring: dårlig i 2005, verre nå. drikkevannskilden gjersjøen er en av innsjøene som er sterkt forurenset av kobber. Bislett-drapet: 22-åringen som er siktet for å ha stukket i hjel Andreas Nilstad (22) i oktober har samtykket til fire nye uker i varetekt. Den drapssiktede mannen har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av november og kommer til å forbli i varetekt fram til 8. februar. Han er fortsatt innlagt på sykehus, melder NRK. Politiet sier de snart er ferdig med etterforskningen og regner med å kunne sende saken over til statsadvokaten i februar. Vi venter fortsatt på resultatene av blodprøvene som er tatt og DNA-prøver, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. To psykiatrisk sakkyndige i saken skal vurdere om den siktede mannen kan ha vært psykotisk da han drepte den 22 år gamle kameraten Andreas Nilstad og påførte en annen 22 år gammel kamerat livstruende skader. (NTB) ALNABRU 8 22 (8 20) 10 Dagsavisen tirsdag 17. januar 2012 samfunn saltvann: Gjersjøen kan gå bedre tider i møte etter Ski kommunestyres vedtak om stans i saltingen. Foto: Arne Ove Bergo 12 Dagsavisen torsdag 12. januar 2012 Biltrafikken forgifter norske innsjøer 50 34, MINDRE 90 FERSK 5 PK SALT I ÅR I fjor ble tonn salt spredt ut over norske veier. I vinter ligger det an til et forbruk på rundt tonn, opplyser markedssjef Kim Aslaksen hos GC Rieber, landets største saltimportør. Reduksjonen skyldes ene og alene været med mer mildvær og mindre snø denne vinteren enn foregående vinter, ifølge Aslaksen. Sverige nådde toppen av sin saltbruk vinteren med nær tonn salt. Siden er forbruket redusert med om lag tonn. 50 KJØTTDEIG/KARBONADEDEIG 50 NÅ FERSK 50 79, 69, NÅ 79,90 79,90 NÅ Dagsavisen 12. januar ,- 49,- 29,- LAMMEULLGENSER 67 for dårlig Dagsavisen samfunn torsdag 12. januar Forlenget varetekt Vi Vi tar tar forbehold forbehold om om trykkfeil trykkfeil og og utsolgte utsolgte varer. varer. Tilbudene Tilbudene gjelder gjelder t.o.m t.o.m Kutter saltingen selv TAR AFFÆRE: Etter at enorme miljøskader er påvist, er bruken av veisalt på vei ned, men ikke takket være Statens vegvesen. n Tor Sandberg De som i stedet skal ha æren for reduksjonen er innbyggere og politikere i en rekke kommuner. BYTTER TIL SAND I Bergen har bystyret vedtatt saltkutt. Vi skal nå fortrinnsvis bruke singel på adkomstveiene våre. Det betyr at vi denne vinteren kommer til å redusere saltbruken på 620 kilometer med vei, opplyser driftssjef Atle Kleppe til Dagsavisen. Kommunestyret i Ski vedtok enstemmig like før jul en fullstendig avvikling av veisaltingen i kommunen innen Dette skjedde etter et innbyggerinitiativ fra Glenn Kullberg. Jeg har også levert et tilsvarende initiativ til Akershus fylkeskommune, som gjelder alle de 22 kommunene i fylket. Det vil bli behandlet i mars, forteller Kullberg til Dagsavisen. Nylig kontaktet Kragerø kommune Statens vegvesen for å få slutt på saltingen i sentrumsområdet. Det fikk vi gehør for. Vi kommer nå i stedet til å gruse, opplyser enhetsleder Anne Lise Lønne. I Lillehammer har salting blitt unntaket i stedet for regelen. Som følge av et kommunestyrevedtak salter vi bare litt om våren og litt om høsten. Om vinteren bruker vi i stedet sand og grus, forteller fagansvarlig vei og trafikk Per-Olav Holmstrøm. Har blitt verre Sist torsdag omtalte Dagsavisen en ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning. Den viser at salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. En lignende undersøkelse ble gjennomført i Den viste at situasjonen var ille. Siden er det blitt verre. Statens vegvesen vet hvorfor. At problemet har forsterket seg, er ikke veldig overraskende. Bruken av salt på veiene har økt mye siden slutten av 1990-tallet, og har forsterket seg de fem siste årene, uttalte Jørn Ingar Arntsen, sjefingeniør ved miljøseksjonen. Dette provoserer Glenn Kullberg i Ski. I 2005 sa folk i Vegvesenet at de tok problemet på alvor, og at de skulle gjøre noe med det. Men i stedet ble saltbruken omtrent doblet. Og fortsatt saltes det i nærheten av drikkevannskilder som Gjersjøen, som er «Vi skal nå fortrinnsvis bruke singel.» Follos største drikkevannskilde. Det sies at vannkvaliteten er god og under de grensene Mattilsynet har satt, men kan det virkelig være lov til å forurense drikkevannskilder litt, så lenge du holder deg under grensene? Atle Kleppe, driftssjef i Bergen kommune Stoler på Vegvesenet Statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet føler seg fortsatt trygg på at Statens vegvesen vil få ned saltbruken. Jeg er helt enig i at saltbruken har vært altfor høy de siste årene. Vi har en helt klar ambisjon om at den skal reduseres. Jeg føler meg trygg på at Statens vegvesen har samme ambisjon, sier Bartnes. Det er to spor det jobbes etter. Det ene er å gå i dialog med de som har driftskontraktene, for å øke kunnskapen om bruken av salt. Det ses også på økonomiske virkemidler som kan gjøre det mindre attraktivt for entreprenørene å bruke salt, og mer attraktivt å brøyte snøen vekk fra veiene, sier Bartnes. Hagen blir fotgjenger Carl I. Hagen (bildet) er ilagt et forelegg og har fått inndratt førerkortet i et halvt år etter at han kjørte på to fotgjengere i Oslo nyttårsaften. Hagen må ut med kroner til statskassen, og vil være avhengig av skyss fra andre eller å ta beina fatt de neste seks månedene, skriver Nettavisen. Det som svir mest, er å miste lappen, så nå blir Eli sjåfør når vi ikke reiser kollektivt, sier Hagen. Politiet ønsker ikke å kommentere detaljene i saken. Hagen har vedtatt forelegget, så nå er saken avsluttet fra vår side, sier politifullmektig Frederik Langeland i Oslo politidistrikt. Uhellet skjedde i et fotgjengerfelt på Frogner om kvelden nyttårsaften. (NTB) Litt kvikksølv i Fedje-krabber Kvikksølvkonsentrasjonen i krabber fanget like ved ubåtvraket U-864 utenfor Fedje er fortsatt under grenseverdiene, viser en ny analyse fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Ingen av krabbeprøvene tatt i 2011 viste kvikksølvkonsentrasjoner over EUs grenseverdier. Men i rapporten slås det likevel fast at krabber fanget ved vraket har klart større kvikksølvkonsentrasjon enn krabber fanget lenger borte fra vraket. Overvåkingen i perioden gir samlet sett en sterk indikasjon på at høye nivåer av kvikksølv i krabbe har sammenheng med forurensing i sediment rundt vraket, sier forsker Sylvia Frantzen. I prøver fra fisk (brosme) har forskerne ikke funnet sammenheng mellom kvikksølvinnholdet i fisken og forurensing fra ubåtvraket. (NTB)

4 12 Dagsavisen torsdag 12. januar 2012 samfunn Biltrafikken forgifter no MILJØFARE: Salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. Store bunnområder er helt døde. n TOR SANDBERG n ARNE OVE BERGO (foto) syner kommunene Oppegård og Ås med drikkevann. Foruten å undersøke hvor mye salt og tungmetaller som finnes i innsjøene, har Niva også sjekket oksygeninnholdet. Resultatene viser at det nå er tungt og oksygenfritt bunnvann i hele 44 prosent av innsjøene. I 2005 var andelen bare 31 prosent. I tillegg kommer altså problemet med tungmetaller, slik som nikkel, kadmium, krom, sink og bly. Verst er likevel situasjonen når det gjelder kobber. Det er funnet markert høyere konsentrasjoner av kobber i mange innsjøer og problemet er økende. På sikt er ikke dette bra. Tungmetaller akkumuleres, påpeker Bækken. Er det trygt å drikke dette vannet? Ja, det vil jeg fortsatt si at det er. Vi mennesker tåler mye mer kobber enn det dyre- og plantelivet tåler, svarer Bækken. Hver fjerde innsjø vi har undersøkt er sterkt eller meget sterkt forurenset av tungmetaller. Ikke minst når det gjelder kobber, men også nikkel, har det vært en forverring siden vi undersøkte innsjøene i Det går feil vei også når det gjelder salt. I enkelte innsjøer har bunnlivet forsvunnet siden Nå er det ofte store områder som er helt døde, opplyser Torleif Bækken, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (Niva), til Dagsavisen. PROBLEMET VOKSER Denne foruroligende utviklingen framkommer i en ny rapport gjennomført av Niva for Statens vegvesen. Utgangspunktet er vannprøver fra 63 innsjøer i Sør-Norge, hvor både bruken av veisalt og biltrafikken er størst. Felles for de aller fleste av de utvalgte innsjøene, er at de ligger nær til dels sterkt trafikkerte veier. Utvalget omfatter også drikkevannskilder, slik som Gjersjøen, som for- ØKENDE SALTBRUK Jørn Ingar Arntsen er sjefingeniør ved miljøseksjonen i Statens vegvesen. Kobberkonsentrasjonene er høye nok til å kunne gi skader på noen vannlevende organismer, som enkelte å endre driftsopplegg til for eksempel vannloppearter og vannplanter, men å fjerne mer av snøen mekanisk med ligger langt under kravene i drikke- blant annet brøytebiler, og mindre vannsforskriften, konstaterer han. bruk av kjemikalier, forteller Arntsen. Hvordan reagerer du på forverringen siden 2005? Sikkerheten først Undersøkelsen fra Niva er et Vil saltbruken bli redusert? varsku om at vi er inne i en utvikling Vi tar miljøkonsekvensene av som ikke er heldig for disse innsjøene. saltingen på alvor. Der hvor vi har store miljøproblemer, Fordi salt vann er vil vi redusere bruken tyngre enn vanlig «Bruken av salt ferskvann, får vi et stilav salt. Men det er klart lestående bunnlag med at vi må gjøre en vurdehar økt mye og salt vann, hvor oksyring av dette opp mot genet brukes opp slik forsterket seg.» bilistenes sikkerhet og at livet dør på bunnen. framkommeligheten på Jørn Ingar Arntsen, Ved oppvirvling av veiene. sjefingeniør i Statens disse bunnlagene på et Hva med tungmevegvesen senere tidspunkt, risitallene? kerer vi algeoppblom Vi har akkurat string, som kan føre til startet et fireårig forsfiskedød eller at vannet blir uegnet til kningsprosjekt for å finne renseløsbading, svarer Arntsen. ninger. Vi har allerede 150 rensebas At problemet har forsterket seg, senger langs det høytrafikkerte er ikke veldig overraskende. Bruken veinettet. Nå vil vi få mer kunnskap av salt på veiene har økt mye siden om avrenning og rensing. slutten av 1990-tallet, og har for Hva er tungmetallkildene? sterket seg de fem siste årene, tilføyer Konsentrasjonene av kobber han. øker fordi veitrafikken øker og det er Da Statens vegvesen ble klar over kobber i bremseklossene på bilene. omfanget av saltforurensningen, ble Nikkel og sink finnes blant annet i forskningsprosjektet SaltSMART bildekk. igangsatt, for å finne ut hvordan bruken av salt kan reduseres. Det som har framkommet, er at det finnes en del muligheter, slik som FERSK 34, PR KG NÅ 90 26,23 HEL FERSK TORSK Førpris 39,90. Pris pr kg. FERSK 1,4 KG ED E I G RBONAD A K / G I E KJØTTD 0 4 KJØTTDEIG U/SALT OG VANN/ KARBONADEDEIG Fra Smedstuen Gård. Pris pr kg. 2 79, PR PK NÅ 1,4 KG FINSBRÅTEN WIENERPØLSER Pris pr pk. Førpris 109,- PLUKK & MIKS 10,PR KG 90 69, 48 8,78 PLUKK & MIX EPLER OG APPELSINER Pris pr kg

5 samfunn orske innsjøer Dagsavisen torsdag 12. januar Forlenget varetekt Bislett-drapet: 22-åringen som er siktet for å ha stukket i hjel Andreas Nilstad (22) i oktober har samtykket til fire nye uker i varetekt. For dårlig Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, er ikke imponert over Statens vegvesen. Forurensningen vi ser som følge av saltbruken har vi visst om i en god del år. Likevel har ikke Statens vegvesen gjort noe med dette. De har tvert imot gjort det motsatte og økt saltbruken, sier han. Betyr det at du ikke lenger har tiltro til Statens vegvesen? Jeg tror denne saken må løftes til et høyere nivå. Både samferdselsministeren og miljøministeren må ta Statens vegvesen i nakken og vise til at de i Sverige har klart å få til en reduksjon i saltingen, uten at det har gått på bekostning av trafikksikkerheten, svarer Haltbrekken. Den drapssiktede mannen har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av november og kommer til å forbli i varetekt fram til 8. februar. Han er fortsatt innlagt på sykehus, melder NRK. Politiet sier de snart er ferdig med etterforskningen og regner med å kunne sende saken over til statsadvokaten i februar. Vi venter fortsatt på resultatene av blodprøvene som er tatt og DNA-prøver, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. To psykiatrisk sakkyndige i saken skal vurdere om den siktede mannen kan ha vært psykotisk da han drepte den 22 år gamle kameraten Andreas Nilstad og påførte en annen 22 år gammel kamerat livstruende skader. (NTB) forverring: Dårlig i 2005, verre nå. Drikkevannskilden Gjersjøen er en av innsjøene som er sterkt forurenset av kobber. ER S N E G L L LAMMEU, 29 0 LAMMEULLGENSER Flere farger. Str M-XXL. Pris pr stk. SPAR 67 5 PK Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Tilbudene gjelder t.o.m N PR 5 PK Førpris: 149,- 100,- 49,SPAR: 39,20 5 PK ULLSOKK Barn. Dame Str Herre str Pris pr pk. ALNABRU 8 22 (8 20)

6 NYHETER SAMFERDSEL NOTERT VEGSALTING 28 av 63 innsjøar skadde av vegsalt Ny veg: Nokre få bønder blir råka, ifølgje Bondelaget. HUSQVARNA A-K pris fra kr 6 990,- FOTO: MARIANN TVETE E18 Vegvesenet tek omsyn til matjord Statens vegvesen bestemte onsdag kva for trasé den nye E18 gjennom Follo i Akershus vil få. Av omsyn til jordvern har Vegvesenet bestemt å leggje traseen lengst vest og meiner alternativet er best sett frå ein landbruksståstad. Kjell Johansen i Ski og Kråkstad Bondelag seier at dei ikkje har gjort seg opp ei meining om valet av ny trasé. - Me skal sjå nærare på saka. Det som er viktig er at me skal ta vare på dei bøndene som mister matjord, seier han til nationen. no. Ifølgje Johansen er valet til Vegvesenet det alternativet som kjem til å røre ved nest minst dyrka mark. nationen.no Snøfreserene har kommet! Se Vegvesenet ser på strakstiltak for å redusere saltbruken, men seier dei store grepa må vente til kontraktane skal fornyast. For heile landet vil det ta fire år. Hovudkonklusjonen er at det har blitt verre sidan 2005, og det er urovekkjande. Saltbruken har auka veldig dei siste åra, så det blir ikkje mindre påverknad, seier seniorforskar Torleif Bækken i Norsk institutt for Vannforskning (NIVA). På oppdrag for Statens vegvesen har forskingsinstituttet undersøkt 63 innsjøar langs norske vegar, mellom anna for skader av vegsalt. I 28 av desse er det påvist negative miljøkonsekvensar i form av tungt salthaldig vatn på botn. Det kan påverke fisk og andre levande organismar i vatnet. Då Bækken og NIVA gjorde same øving i 2005 fann dei også at salting av vegar kan føre til store skader på innsjøar: 18 av dei 59 undersøkte innsjøane i nærleiken av salta vegar var då tydeleg påverka av saltinga. Salthaldige argument For interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen» stadfestar funna i innsjøane det dei allereie skråsikkert hevdar. Vegsalting er skadeleg og må stoppe, seier styremedlem Glenn Kullberg. Organisasjonen foreslår mellom anna å redusere fartsgrensene om vinteren, som dei har gjort i Sverige. Svenskane ligg 15 år framfor oss innan vintervedlikehald. Til forskjell frå oss innser svenskane at dei ikkje kan oppretthalde sommarføre heile vinteren i eit vinterland. På mange vegar reduserer dei fartsgrensa med 20 km/t, seier Kullberg. Han ber vegvesenet starte med sårbare område, som nettopp vegar i nærleiken av innsjøar og drikkevasskjelder. Kullberg foreslår strakstiltak i form av null salt og lågare fart. Desse vegane skulle aldri vore salta i utgangspunket. Vegvesenet må også straks betale for å endre vedlikehaldskontraktane med entreprenørane, seier han. Saltar for tryggleiken Direktør Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet seier at rapporten viser at saltinga kan ha skadeleg effekt på miljøet, og at dei vurderer strakstiltak ved dei skadde innsjøane. Vi ønskjer å hindre skadeverknadene i størst mogleg grad, MÅ SALTE VEGANE «Vegvesenet har ansvar for å få trafikantane trygt fram vinterstid, og for å få det til bruker vi vegsalt.» Fakta Vegsalting og vasskadar Både i 2005 og 2010 undersøkte NIVA innsjøar langs veg for skader av vegsalt. I 2005 var det problem i 18 av 59 innsjøar. Omfanget viste seg å auke til neste måling. I 2010 var det miljøskadar i 28 av 63 innsjøar. og difor ser vi på tiltak for å redusere saltbruken. Samstundes har vegvesenet ansvar for å få trafikantane trygt fram også vinterstid, og for å få det til bruker vi vegsalt, seier han. Etter at Nationen melde om rekordfulle lager av vegsalt i november, sa statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet at vegmyndigheitene kunne vere villig til å betale for endring av gjeldande vedlikehaldskontraktar, og slik minske bruken av vegsalt. 20 prosent av kontraktane blir utlyst kvart år, og kontraktane varer fem år. Dersom den strategien skal gå sin gang vil det ta fire år før heile landet har ny vegsaltingsstrategi. Det er svært kostbart å endre driftsopplegget i gjeldande kontraktar, seier Hauer, som ikkje har drøfta spørsmålet med departementet. Vi trur at vi kan oppnå mykje med enkle tiltak gjennom dialog med entreprenørane, og så må vi sjå an behovet for å ta akutte grep. Dei store grepa må vente til re-utlysing av kontraktane, seier Hauer. Vegsalting: Vegvesenet seier at dei påviste skadane av salting langs innsjøar og drikkevatn vil føre til endring. FOTO: KNUT OPEIDE, STATENS VEGVESEN LARS ERIK HAUER VEGDIREKTORATET SVERRE STEEN nationen.no Følg disse sakene i dag Når telefonnettet svikter Iskaldt drama i fjellet Ny strategi for drivstoff i distrikta Mobildekning: Samferdselsministeren Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) møter pressen om sårbarheten i alle mobilnettene i Norge. FOTO: SCANPIX Teater: Se bildeserie fra Karolinerspelet, som handler om vinteren 1719, da 3000 svenske soldater frøs i hjel i Tydalsfjellet. FOTO: BENTE HAARSTAD Tilgang: Planane om fraktutjamningstilskott er skrinlagt, og erstatta av investeringstilskott. - Det blir meir målretta, seier Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. (Sp). FOTO: KRD Følgende saker var mest lest på nationen.no torsdag: 1. Høyesterett avgjør om Endal setervei er lovbrudd 2. Svenske fikk skrittet angrepet av skadd villsvin 3. Zetor lanserer smart trepunkt 6 NATIONEN FREDAG 13. JANUAR 2012

7 Skummelt tanntroll Jakob Kaasa Lund (3) syntes Baktus (Vivian Hein) var skummel. Godt at pappa, Lars Jakob var med på teater. SIDE Nordbyvn. 13, 1400 Ski, Tlf Ikke selg gullet ditt billig! Sjekk prisen hos oss først. VI Ikke KJØPER: selg gullet ditt billig! Sjekk Alt avprisen sølv oghos gulloss først. Best Mynter i ØB'sog gulltest! sedler Best (Også fra Samlerhuset) i ØB's gulltest! ØSTLANDETS BLAD - MANDAG 16. JANUAR NUMMER 13 - ÅRGANG LØSSALG KR. 20 Gjersjøen blir SALTERE nn Veisalt-forurensing av innsjøer bare øker. Det er også tilfelle for drikkevannskilden Gjersjøen. Undersøkelser (NIVA) har gjort viser at 41 prosent av veinære innsjøer er sterkt forurenset. I 2005 var tallet 31 prosent. nn Dette er både til å bli trist og sint av, sier Glenn Kullberg, Ski-mannen som tok et innbyggerinitiativ mot overdreven salting. Vegvesenet sa at de skulle ta ansvar, men så skjer det stikk motsatte. Utrolig, sier han. SIDE 6 Tidlig krøkes... Full fart på Greverud denne helgen med den årlige skiskolen for de minste. Christian (3) og Emilie Østrem (6) var blant de 200 barna som storkoste seg med skiaktiviteter, her sammen med instruktør og pappa Bjørn Christian Østrem. SIDE 11 Ny hall i Ås Lørdag var det offisiell åpning av den nye treningshallen i Ås. Ordfører, foreldre og spillere var på plass. Deriblant Jonar Karlsbakk Teigen (9). SIDE Opptur i rallyen Lørdagens NMåpning ble en stor opptur for rallyduoen Sveinung Bieltvedt og kartleser Roger Eilertsen. SIDE 17 n tipstelefon: n n mms/sms obtips til 2097

8 6 NYHETER ØSTLANDETS BLAD n 16. JANUAR 2012 FORVERRET: En rapport fra NIVA viser at fotholderne i Gjersjøen er dårligere nå enn for fem år siden. Glenn Kullberg blir både trist og sint. FOTO: OLE KR. TRANA Gjersjøen blir bare verre og verre En undersøkelse fra NIVA viser at veisaltforurensing av innsjøer bare øker. Det er også tilfelle for Gjersjøen. Vidar Svinndal FOLLO: NIVA gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2005, også da var resultatene nedslående. Men nå er tallene blitt verre. NIVAs undersøkelser i 2005 viste at 31 prosent av veinære innsjøer var sterkt forurenset, dette tallet er nå økt til 41. Dette er både til å bli trist og sint av, sier Glenn Kullberg. Det som gjør Ski-mannen mest oppbragt er at dette etter hans mening er gjort med overlegg. Vegvesenet viste allerede i 2005 at dette ville skje hvis ikke noe ble gjort. De sa at de skulle ta ansvar, men så skjer det stikk motsatte. Det er utrolig at de slipper unna med det, sier Kullberg. Ledelsen i Statens vegvesen har kommentert undersøkelsen med at de nå vil sette i gang tiltak for å begrense saltingene i området med berørte innsjøer. Det har jeg ingen tro på. De sa det samme etter at rapporten forelå i I stedet gjorde de det stikk motsatte. økte saltingen. Det eneste som kan få ned bruken av veisalt er klare politiske vedtak. Vegvesenet og deres entreprenører har gjentatte ganger vist at de ikke klarer å styre dette, sier Ski-mannen. Du har studert rapporten. Hvordan er forholdene for Gjersjøens del? Det ble allerede i rapporten for 2005 påvist at Gjersjøen var betydelig påvirket av salting i negativ retning. Det er like ille i den siste rapporten, ja faktisk litt verre, da noen verdier har gått litt opp. Så også for Gjersjøens del har forurensingen økt. Med tanke på at det er snakk om en drikkevannskilde, er det virkelig grunn til bekymring, sier Kullberg. Han skjønner heller ikke hvorfor det skal brukes tid og penger på å utrede alternativer til salting. Svensk erfaring Vi behøver da ikke finne opp kruttet på nytt. Svenskene kuttet jo saltbruken drastisk på 90- tallet, og har massevis av erfaring. Så det er bare å se til svenskene, og hva de gjorde for 15 år siden, sier Ski-mannen. Han kan imidlertid glede seg over økt tilslutning i kampen mot veisalting her til lands. Styret i Øvre Svelvik Vel her rettet en skriftlig henvendelse til Svelvik kommune om opphør av salting i Svelvik sentrum. Hittil i år er det ikke blitt saltet, POLITISKE VEDTAK: Glenn Kullberg er overbevist om at politiske vedtak er det eneste som kan redusere bruken av veisalt. og byen ser utrolig mye bedre ut enn i fjor. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har kommet på banen igjen, og hevder at de vil prioritere kampen mot veisalting langt høyere. MDG er representert i 16 kommuner og et fylkesting, og vil fremme forslag der de er representert, sier Ski-mannen. Det verste med det hele er at vegvesenet viste at dette ville skje hvis de ikke gjorde noe med saltingen, og så skjer det likevel, sier Glenn Kullberg

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015 3Nr mai 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet side 6-7 Folk flest er fornøyd Bygger ikke på kunnskap side 10-11 med taxi Side 4-5 2 < TAXI 3-2015

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5 3 prosent tips? side 18-19 2 < TAXI 2-2012 / TEMATITTEL TAXI

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Støyplagen tas på alvor

Støyplagen tas på alvor Tema: Tar kommunene støy på alvor? Støyplagen tas på alvor Av Åslaug Haga, Kommunal- og regionalminister Det er et faktum at så mange som 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy ved boligen sin og rundt

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far...

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... Nei til Frontkollisjoner E-mail: per-kaare@holdal.no Kontaktperson: Per-Kaare Holdal tlf.: + 47 91106045 www.per-kaare.holdal.no 05.12.2009

Detaljer

Stoler ikke på mobiltelefoner

Stoler ikke på mobiltelefoner MANDAG 23.0.0 A-AVIS Distrikts-Norges riksavis Grunnlagt 191 Nr. 142 200 Løssalg i pdf-format på www.nationen.no SKYTING 9 Hans Kristian Wear klar for Nationen-finalen TRAV 15 Holm vil ha Kings Sugarboy

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges. sprekeste?

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges. sprekeste? 7Nr TAXIseptember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges sprekeste? side 8 Takk for meg Da vil jeg atter en gang få

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer