Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen"

Transkript

1 Fra: Reidar Berg Sendt: :56:32 Til: Kopi til: Katrine Nordgård Frode Skuggedal Emne: Høringsutkast "Regionalt tiltaksprogram for vannregion T=?iso ?Q?roms_2016_-_2021"?= Troms fylkeskommune ved leder av vannregionutvalget, Gunnar Davidsen Viser til arbeide med utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan for vannregion Troms samt høringsutkast "Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms ". En av de potensielt store forurensningskildene får for lite fokus i dette arbeide. Dette forholdet er knyttet til innføring av veisalt som del av vintervedlikeholdet av vårt veinett. Dette er noe som har vært praktisert over lang tid lengre sør i landet, effektene av denne type vintervedlikehold er svært tydelige i dag. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for Statens vegvesen undersøkt 63 innsjøer i Sør-Norge som ligger innenfor 200 meter til saltet vei. I 28 av de 63 kontrollerte innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen. Dette er en betydelig økning fra forrige undersøkelse som ble gjennomført. I tillegg til dette er det svært mange som plages med saltforurensede drikkevannskilder samt grunnvannsmagasiner. Dette er en utfordring som også vi her nordpå må ta på alvor. Selv om det saltes mindre intensivt i Troms så er vintersesongen her betydelig lengre enn vinteren sør i landet, følgelig kan miljøbelastningen her bli betydelig større på sikt. Dette er noe som må forebygges, tiltak for å unngå denne problemstillingen i fremtiden bør inn i tiltaksprogrammet. Alternativet til veisalt er strøsand, noe som har vært benyttet som friksjonsmiddel på stort sett alt av riks-, fylkesog kommunale veier i alle år. Strøsand er gradvis erstattet med veisalt i Troms siden vinteren 2008/2009, dette uten at man kan vise til noen markert nedgang i antall alvorlige trafikkulykker. Tiltak som bør vurderes inn under tiltak mot forurensning er: - Erstatte veisalt med strøsand i alle områder som kan være følsom for forurensninger fra vei (i nærheten av grunnvannsmagasiner, vannforekomster generelt (elver, bekker, vann osv.) og drikkevannskilder spesielt, innenfor nedslagsfelt til vassdrag, i nærheten av øvrig sårbar vegetasjon) - Strøsand bør av miljømessige årsaker benyttes i størst mulig grad - Det bør settes en maksimal grense for forbruk av veisalt med klare mål om å redusere forbruk For øvrig finnes det mye dokumentasjon knyttet til denne type forurensning av vannforekomster. Legger ved noen avisutklipp samt linker til relevant info. s_arrangement?p_kp_id=28451&p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu= 13219&p_type=TF&p_kurs_kalender=

2 html Med vennlig hilsen Reidar Berg Teknisk sjef, Salangen kommune Tlf.: / e-post:

3 n tor sandberg n arne ove BErgo (foto) KJØTTDEIG U/SALT OG VANN/ KARBONADEDEIG Fra Smedstuen Gård. Pris pr kg. samfunn MiLJØfARE: Salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. Store bunnområder er helt døde. Hver fjerde innsjø vi har undersøkt sjøene, har Niva også sjekket oksygeninnholdet. Resultatene viser at er sterkt eller meget sterkt forurenset av tungmetaller. Ikke minst når det det nå er tungt og oksygenfritt bunnvann i hele 44 prosent av innsjøene. I gjelder kobber, men også nikkel, har det vært en forverring siden vi undersøkte innsjøene i Det går feil vei I tillegg kommer altså problemet 2005 var andelen bare 31 prosent. også når det gjelder salt. I enkelte med tungmetaller, slik som nikkel, innsjøer har bunnlivet forsvunnet kadmium, krom, sink og bly. Verst er siden Nå er det ofte store likevel situasjonen når det gjelder områder som er helt døde, opplyser kobber. Det er funnet markert høyere Torleif Bækken, seniorforsker ved konsentrasjoner av kobber i mange Norsk institutt for vannforskning innsjøer og problemet er økende. (Niva), til Dagsavisen. På sikt er ikke dette bra. Tungmetaller akkumuleres, påpeker PROBLEMET VOKSER Bækken. Denne foruroligende utviklingen Er det trygt å drikke dette vannet? framkommer i en ny rapport gjennomført av Niva for Statens vegvesen. er. Vi mennesker tåler mye mer Ja, det vil jeg fortsatt si at det Utgangspunktet er vannprøver fra 63 kobber enn det dyre- og plantelivet innsjøer i Sør-Norge, hvor både tåler, svarer Bækken. bruken av veisalt og biltrafikken er størst. Felles for de aller fleste av de ØKENDE SALTBRUK utvalgte innsjøene, er at de ligger nær Jørn Ingar Arntsen er sjefingeniør ved til dels sterkt trafikkerte veier. miljøseksjonen i Statens vegvesen. Utvalget omfatter også drikkevannskilder, slik som Gjersjøen, som for- høye nok til å kunne gi skader på Kobberkonsentrasjonene er noen syner kommunene Oppegård og Ås med drikkevann. Foruten å undersøke hvor mye salt og tungmetaller som finnes i inn- PR KG 26, 23 HEL FERSK TORSK Førpris 39, 90.. Pris pr kg. PR PK vannlevende organismer, som enkelte vannloppearter og vannplanter, men ligger langt under kravene i drikkevannsforskriften, konstaterer han. Hvordan reagerer du på forverringen siden 2005? Undersøkelsen fra Niva er et varsku om at vi er inne i en utvikling som ikke er heldig for disse innsjøene. Fordi salt vann er tyngre enn vanlig ferskvann, får vi et stillestående bunnlag med «Bruken av salt salt vann, hvor oksygenet brukes opp slik forsterket seg.» har økt mye og at livet dør på bunnen. Ved oppvirvling av jørn Ingar arntsen, disse bunnlagene på et sjefingeniør i statens senere tidspunkt, risikerer vi algeoppblom- vegvesen string, som kan føre til fiskedød eller at vannet blir uegnet til bading, svarer Arntsen. At problemet har forsterket seg, er ikke veldig overraskende. Bruken av salt på veiene har økt mye siden slutten av 1990-tallet, og har forsterket seg de fem siste årene, tilføyer han. Da Statens vegvesen ble klar over omfanget av saltforurensningen, ble forskningsprosjektet SaltSMART igangsatt, for å finne ut hvordan bruken av salt kan reduseres. Det som har framkommet, er at det finnes en del muligheter, slik som 48 1,4 KG å endre driftsopplegg til for eksempel å fjerne mer av snøen mekanisk med blant annet brøytebiler, og mindre bruk av kjemikalier, forteller Arntsen. SiKKERhETEN først Vil saltbruken bli redusert? Vi tar miljøkonsekvensene av saltingen på alvor. Der hvor vi har store miljøproblemer, vil vi redusere bruken av salt. Men det er klart at vi må gjøre en vurdering av dette opp mot bilistenes sikkerhet og framkommeligheten på veiene. Hva med tungmetallene? Vi har akkurat startet et fireårig forskningsprosjekt for å finne renseløsninger. Vi har allerede 150 rensebassenger langs det høytrafikkerte veinettet. Nå vil vi få mer kunnskap om avrenning og rensing. Hva er tungmetallkildene? Konsentrasjonene av kobber øker fordi veitrafikken øker og det er kobber i bremseklossene på bilene. Nikkel og sink finnes blant annet i bildekk. PLUKK & MIKS PR KG 8, 78 PLUKK & MIX EPLER OG APPELSINER Pris pr kg. LAMMEULLGENSER Flere farger. Str M-XXL. Pris pr stk. SPAR 1,4 KG FINSBRÅTEN WIENERPØLSER Pris pr pk. Førpris 109,- PR 5 PK Førpris: 149,- SPAR: 100,- 39, 20 5 PK ULLSOKK Barn. Dame Str Herre str Pris pr pk. Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, er ikke imponert over Statens vegvesen. Forurensningen vi ser som følge av saltbruken har vi visst om i en god del år. Likevel har ikke Statens vegvesen gjort noe med dette. De har tvert imot gjort det motsatte og økt saltbruken, sier han. Betyr det at du ikke lenger har tiltro til Statens vegvesen? Jeg tror denne saken må løftes til et høyere nivå. Både samferdselsministeren og miljøministeren må ta Statens vegvesen i nakken og vise til at de i Sverige har klart å få til en reduksjon i saltingen, uten at det har gått på bekostning av trafikksikkerheten, svarer Haltbrekken. forverring: dårlig i 2005, verre nå. drikkevannskilden gjersjøen er en av innsjøene som er sterkt forurenset av kobber. Bislett-drapet: 22-åringen som er siktet for å ha stukket i hjel Andreas Nilstad (22) i oktober har samtykket til fire nye uker i varetekt. Den drapssiktede mannen har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av november og kommer til å forbli i varetekt fram til 8. februar. Han er fortsatt innlagt på sykehus, melder NRK. Politiet sier de snart er ferdig med etterforskningen og regner med å kunne sende saken over til statsadvokaten i februar. Vi venter fortsatt på resultatene av blodprøvene som er tatt og DNA-prøver, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. To psykiatrisk sakkyndige i saken skal vurdere om den siktede mannen kan ha vært psykotisk da han drepte den 22 år gamle kameraten Andreas Nilstad og påførte en annen 22 år gammel kamerat livstruende skader. (NTB) ALNABRU 8 22 (8 20) 10 Dagsavisen tirsdag 17. januar 2012 samfunn saltvann: Gjersjøen kan gå bedre tider i møte etter Ski kommunestyres vedtak om stans i saltingen. Foto: Arne Ove Bergo 12 Dagsavisen torsdag 12. januar 2012 Biltrafikken forgifter norske innsjøer 50 34, MINDRE 90 FERSK 5 PK SALT I ÅR I fjor ble tonn salt spredt ut over norske veier. I vinter ligger det an til et forbruk på rundt tonn, opplyser markedssjef Kim Aslaksen hos GC Rieber, landets største saltimportør. Reduksjonen skyldes ene og alene været med mer mildvær og mindre snø denne vinteren enn foregående vinter, ifølge Aslaksen. Sverige nådde toppen av sin saltbruk vinteren med nær tonn salt. Siden er forbruket redusert med om lag tonn. 50 KJØTTDEIG/KARBONADEDEIG 50 NÅ FERSK 50 79, 69, NÅ 79,90 79,90 NÅ Dagsavisen 12. januar ,- 49,- 29,- LAMMEULLGENSER 67 for dårlig Dagsavisen samfunn torsdag 12. januar Forlenget varetekt Vi Vi tar tar forbehold forbehold om om trykkfeil trykkfeil og og utsolgte utsolgte varer. varer. Tilbudene Tilbudene gjelder gjelder t.o.m t.o.m Kutter saltingen selv TAR AFFÆRE: Etter at enorme miljøskader er påvist, er bruken av veisalt på vei ned, men ikke takket være Statens vegvesen. n Tor Sandberg De som i stedet skal ha æren for reduksjonen er innbyggere og politikere i en rekke kommuner. BYTTER TIL SAND I Bergen har bystyret vedtatt saltkutt. Vi skal nå fortrinnsvis bruke singel på adkomstveiene våre. Det betyr at vi denne vinteren kommer til å redusere saltbruken på 620 kilometer med vei, opplyser driftssjef Atle Kleppe til Dagsavisen. Kommunestyret i Ski vedtok enstemmig like før jul en fullstendig avvikling av veisaltingen i kommunen innen Dette skjedde etter et innbyggerinitiativ fra Glenn Kullberg. Jeg har også levert et tilsvarende initiativ til Akershus fylkeskommune, som gjelder alle de 22 kommunene i fylket. Det vil bli behandlet i mars, forteller Kullberg til Dagsavisen. Nylig kontaktet Kragerø kommune Statens vegvesen for å få slutt på saltingen i sentrumsområdet. Det fikk vi gehør for. Vi kommer nå i stedet til å gruse, opplyser enhetsleder Anne Lise Lønne. I Lillehammer har salting blitt unntaket i stedet for regelen. Som følge av et kommunestyrevedtak salter vi bare litt om våren og litt om høsten. Om vinteren bruker vi i stedet sand og grus, forteller fagansvarlig vei og trafikk Per-Olav Holmstrøm. Har blitt verre Sist torsdag omtalte Dagsavisen en ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning. Den viser at salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. En lignende undersøkelse ble gjennomført i Den viste at situasjonen var ille. Siden er det blitt verre. Statens vegvesen vet hvorfor. At problemet har forsterket seg, er ikke veldig overraskende. Bruken av salt på veiene har økt mye siden slutten av 1990-tallet, og har forsterket seg de fem siste årene, uttalte Jørn Ingar Arntsen, sjefingeniør ved miljøseksjonen. Dette provoserer Glenn Kullberg i Ski. I 2005 sa folk i Vegvesenet at de tok problemet på alvor, og at de skulle gjøre noe med det. Men i stedet ble saltbruken omtrent doblet. Og fortsatt saltes det i nærheten av drikkevannskilder som Gjersjøen, som er «Vi skal nå fortrinnsvis bruke singel.» Follos største drikkevannskilde. Det sies at vannkvaliteten er god og under de grensene Mattilsynet har satt, men kan det virkelig være lov til å forurense drikkevannskilder litt, så lenge du holder deg under grensene? Atle Kleppe, driftssjef i Bergen kommune Stoler på Vegvesenet Statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet føler seg fortsatt trygg på at Statens vegvesen vil få ned saltbruken. Jeg er helt enig i at saltbruken har vært altfor høy de siste årene. Vi har en helt klar ambisjon om at den skal reduseres. Jeg føler meg trygg på at Statens vegvesen har samme ambisjon, sier Bartnes. Det er to spor det jobbes etter. Det ene er å gå i dialog med de som har driftskontraktene, for å øke kunnskapen om bruken av salt. Det ses også på økonomiske virkemidler som kan gjøre det mindre attraktivt for entreprenørene å bruke salt, og mer attraktivt å brøyte snøen vekk fra veiene, sier Bartnes. Hagen blir fotgjenger Carl I. Hagen (bildet) er ilagt et forelegg og har fått inndratt førerkortet i et halvt år etter at han kjørte på to fotgjengere i Oslo nyttårsaften. Hagen må ut med kroner til statskassen, og vil være avhengig av skyss fra andre eller å ta beina fatt de neste seks månedene, skriver Nettavisen. Det som svir mest, er å miste lappen, så nå blir Eli sjåfør når vi ikke reiser kollektivt, sier Hagen. Politiet ønsker ikke å kommentere detaljene i saken. Hagen har vedtatt forelegget, så nå er saken avsluttet fra vår side, sier politifullmektig Frederik Langeland i Oslo politidistrikt. Uhellet skjedde i et fotgjengerfelt på Frogner om kvelden nyttårsaften. (NTB) Litt kvikksølv i Fedje-krabber Kvikksølvkonsentrasjonen i krabber fanget like ved ubåtvraket U-864 utenfor Fedje er fortsatt under grenseverdiene, viser en ny analyse fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Ingen av krabbeprøvene tatt i 2011 viste kvikksølvkonsentrasjoner over EUs grenseverdier. Men i rapporten slås det likevel fast at krabber fanget ved vraket har klart større kvikksølvkonsentrasjon enn krabber fanget lenger borte fra vraket. Overvåkingen i perioden gir samlet sett en sterk indikasjon på at høye nivåer av kvikksølv i krabbe har sammenheng med forurensing i sediment rundt vraket, sier forsker Sylvia Frantzen. I prøver fra fisk (brosme) har forskerne ikke funnet sammenheng mellom kvikksølvinnholdet i fisken og forurensing fra ubåtvraket. (NTB)

4 12 Dagsavisen torsdag 12. januar 2012 samfunn Biltrafikken forgifter no MILJØFARE: Salting av veiene og tungmetaller fra biltrafikken er i ferd med å ta knekken på mange norske innsjøer. Store bunnområder er helt døde. n TOR SANDBERG n ARNE OVE BERGO (foto) syner kommunene Oppegård og Ås med drikkevann. Foruten å undersøke hvor mye salt og tungmetaller som finnes i innsjøene, har Niva også sjekket oksygeninnholdet. Resultatene viser at det nå er tungt og oksygenfritt bunnvann i hele 44 prosent av innsjøene. I 2005 var andelen bare 31 prosent. I tillegg kommer altså problemet med tungmetaller, slik som nikkel, kadmium, krom, sink og bly. Verst er likevel situasjonen når det gjelder kobber. Det er funnet markert høyere konsentrasjoner av kobber i mange innsjøer og problemet er økende. På sikt er ikke dette bra. Tungmetaller akkumuleres, påpeker Bækken. Er det trygt å drikke dette vannet? Ja, det vil jeg fortsatt si at det er. Vi mennesker tåler mye mer kobber enn det dyre- og plantelivet tåler, svarer Bækken. Hver fjerde innsjø vi har undersøkt er sterkt eller meget sterkt forurenset av tungmetaller. Ikke minst når det gjelder kobber, men også nikkel, har det vært en forverring siden vi undersøkte innsjøene i Det går feil vei også når det gjelder salt. I enkelte innsjøer har bunnlivet forsvunnet siden Nå er det ofte store områder som er helt døde, opplyser Torleif Bækken, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (Niva), til Dagsavisen. PROBLEMET VOKSER Denne foruroligende utviklingen framkommer i en ny rapport gjennomført av Niva for Statens vegvesen. Utgangspunktet er vannprøver fra 63 innsjøer i Sør-Norge, hvor både bruken av veisalt og biltrafikken er størst. Felles for de aller fleste av de utvalgte innsjøene, er at de ligger nær til dels sterkt trafikkerte veier. Utvalget omfatter også drikkevannskilder, slik som Gjersjøen, som for- ØKENDE SALTBRUK Jørn Ingar Arntsen er sjefingeniør ved miljøseksjonen i Statens vegvesen. Kobberkonsentrasjonene er høye nok til å kunne gi skader på noen vannlevende organismer, som enkelte å endre driftsopplegg til for eksempel vannloppearter og vannplanter, men å fjerne mer av snøen mekanisk med ligger langt under kravene i drikke- blant annet brøytebiler, og mindre vannsforskriften, konstaterer han. bruk av kjemikalier, forteller Arntsen. Hvordan reagerer du på forverringen siden 2005? Sikkerheten først Undersøkelsen fra Niva er et Vil saltbruken bli redusert? varsku om at vi er inne i en utvikling Vi tar miljøkonsekvensene av som ikke er heldig for disse innsjøene. saltingen på alvor. Der hvor vi har store miljøproblemer, Fordi salt vann er vil vi redusere bruken tyngre enn vanlig «Bruken av salt ferskvann, får vi et stilav salt. Men det er klart lestående bunnlag med at vi må gjøre en vurdehar økt mye og salt vann, hvor oksyring av dette opp mot genet brukes opp slik forsterket seg.» bilistenes sikkerhet og at livet dør på bunnen. framkommeligheten på Jørn Ingar Arntsen, Ved oppvirvling av veiene. sjefingeniør i Statens disse bunnlagene på et Hva med tungmevegvesen senere tidspunkt, risitallene? kerer vi algeoppblom Vi har akkurat string, som kan føre til startet et fireårig forsfiskedød eller at vannet blir uegnet til kningsprosjekt for å finne renseløsbading, svarer Arntsen. ninger. Vi har allerede 150 rensebas At problemet har forsterket seg, senger langs det høytrafikkerte er ikke veldig overraskende. Bruken veinettet. Nå vil vi få mer kunnskap av salt på veiene har økt mye siden om avrenning og rensing. slutten av 1990-tallet, og har for Hva er tungmetallkildene? sterket seg de fem siste årene, tilføyer Konsentrasjonene av kobber han. øker fordi veitrafikken øker og det er Da Statens vegvesen ble klar over kobber i bremseklossene på bilene. omfanget av saltforurensningen, ble Nikkel og sink finnes blant annet i forskningsprosjektet SaltSMART bildekk. igangsatt, for å finne ut hvordan bruken av salt kan reduseres. Det som har framkommet, er at det finnes en del muligheter, slik som FERSK 34, PR KG NÅ 90 26,23 HEL FERSK TORSK Førpris 39,90. Pris pr kg. FERSK 1,4 KG ED E I G RBONAD A K / G I E KJØTTD 0 4 KJØTTDEIG U/SALT OG VANN/ KARBONADEDEIG Fra Smedstuen Gård. Pris pr kg. 2 79, PR PK NÅ 1,4 KG FINSBRÅTEN WIENERPØLSER Pris pr pk. Førpris 109,- PLUKK & MIKS 10,PR KG 90 69, 48 8,78 PLUKK & MIX EPLER OG APPELSINER Pris pr kg

5 samfunn orske innsjøer Dagsavisen torsdag 12. januar Forlenget varetekt Bislett-drapet: 22-åringen som er siktet for å ha stukket i hjel Andreas Nilstad (22) i oktober har samtykket til fire nye uker i varetekt. For dårlig Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, er ikke imponert over Statens vegvesen. Forurensningen vi ser som følge av saltbruken har vi visst om i en god del år. Likevel har ikke Statens vegvesen gjort noe med dette. De har tvert imot gjort det motsatte og økt saltbruken, sier han. Betyr det at du ikke lenger har tiltro til Statens vegvesen? Jeg tror denne saken må løftes til et høyere nivå. Både samferdselsministeren og miljøministeren må ta Statens vegvesen i nakken og vise til at de i Sverige har klart å få til en reduksjon i saltingen, uten at det har gått på bekostning av trafikksikkerheten, svarer Haltbrekken. Den drapssiktede mannen har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av november og kommer til å forbli i varetekt fram til 8. februar. Han er fortsatt innlagt på sykehus, melder NRK. Politiet sier de snart er ferdig med etterforskningen og regner med å kunne sende saken over til statsadvokaten i februar. Vi venter fortsatt på resultatene av blodprøvene som er tatt og DNA-prøver, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. To psykiatrisk sakkyndige i saken skal vurdere om den siktede mannen kan ha vært psykotisk da han drepte den 22 år gamle kameraten Andreas Nilstad og påførte en annen 22 år gammel kamerat livstruende skader. (NTB) forverring: Dårlig i 2005, verre nå. Drikkevannskilden Gjersjøen er en av innsjøene som er sterkt forurenset av kobber. ER S N E G L L LAMMEU, 29 0 LAMMEULLGENSER Flere farger. Str M-XXL. Pris pr stk. SPAR 67 5 PK Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Tilbudene gjelder t.o.m N PR 5 PK Førpris: 149,- 100,- 49,SPAR: 39,20 5 PK ULLSOKK Barn. Dame Str Herre str Pris pr pk. ALNABRU 8 22 (8 20)

6 NYHETER SAMFERDSEL NOTERT VEGSALTING 28 av 63 innsjøar skadde av vegsalt Ny veg: Nokre få bønder blir råka, ifølgje Bondelaget. HUSQVARNA A-K pris fra kr 6 990,- FOTO: MARIANN TVETE E18 Vegvesenet tek omsyn til matjord Statens vegvesen bestemte onsdag kva for trasé den nye E18 gjennom Follo i Akershus vil få. Av omsyn til jordvern har Vegvesenet bestemt å leggje traseen lengst vest og meiner alternativet er best sett frå ein landbruksståstad. Kjell Johansen i Ski og Kråkstad Bondelag seier at dei ikkje har gjort seg opp ei meining om valet av ny trasé. - Me skal sjå nærare på saka. Det som er viktig er at me skal ta vare på dei bøndene som mister matjord, seier han til nationen. no. Ifølgje Johansen er valet til Vegvesenet det alternativet som kjem til å røre ved nest minst dyrka mark. nationen.no Snøfreserene har kommet! Se Vegvesenet ser på strakstiltak for å redusere saltbruken, men seier dei store grepa må vente til kontraktane skal fornyast. For heile landet vil det ta fire år. Hovudkonklusjonen er at det har blitt verre sidan 2005, og det er urovekkjande. Saltbruken har auka veldig dei siste åra, så det blir ikkje mindre påverknad, seier seniorforskar Torleif Bækken i Norsk institutt for Vannforskning (NIVA). På oppdrag for Statens vegvesen har forskingsinstituttet undersøkt 63 innsjøar langs norske vegar, mellom anna for skader av vegsalt. I 28 av desse er det påvist negative miljøkonsekvensar i form av tungt salthaldig vatn på botn. Det kan påverke fisk og andre levande organismar i vatnet. Då Bækken og NIVA gjorde same øving i 2005 fann dei også at salting av vegar kan føre til store skader på innsjøar: 18 av dei 59 undersøkte innsjøane i nærleiken av salta vegar var då tydeleg påverka av saltinga. Salthaldige argument For interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen» stadfestar funna i innsjøane det dei allereie skråsikkert hevdar. Vegsalting er skadeleg og må stoppe, seier styremedlem Glenn Kullberg. Organisasjonen foreslår mellom anna å redusere fartsgrensene om vinteren, som dei har gjort i Sverige. Svenskane ligg 15 år framfor oss innan vintervedlikehald. Til forskjell frå oss innser svenskane at dei ikkje kan oppretthalde sommarføre heile vinteren i eit vinterland. På mange vegar reduserer dei fartsgrensa med 20 km/t, seier Kullberg. Han ber vegvesenet starte med sårbare område, som nettopp vegar i nærleiken av innsjøar og drikkevasskjelder. Kullberg foreslår strakstiltak i form av null salt og lågare fart. Desse vegane skulle aldri vore salta i utgangspunket. Vegvesenet må også straks betale for å endre vedlikehaldskontraktane med entreprenørane, seier han. Saltar for tryggleiken Direktør Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet seier at rapporten viser at saltinga kan ha skadeleg effekt på miljøet, og at dei vurderer strakstiltak ved dei skadde innsjøane. Vi ønskjer å hindre skadeverknadene i størst mogleg grad, MÅ SALTE VEGANE «Vegvesenet har ansvar for å få trafikantane trygt fram vinterstid, og for å få det til bruker vi vegsalt.» Fakta Vegsalting og vasskadar Både i 2005 og 2010 undersøkte NIVA innsjøar langs veg for skader av vegsalt. I 2005 var det problem i 18 av 59 innsjøar. Omfanget viste seg å auke til neste måling. I 2010 var det miljøskadar i 28 av 63 innsjøar. og difor ser vi på tiltak for å redusere saltbruken. Samstundes har vegvesenet ansvar for å få trafikantane trygt fram også vinterstid, og for å få det til bruker vi vegsalt, seier han. Etter at Nationen melde om rekordfulle lager av vegsalt i november, sa statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet at vegmyndigheitene kunne vere villig til å betale for endring av gjeldande vedlikehaldskontraktar, og slik minske bruken av vegsalt. 20 prosent av kontraktane blir utlyst kvart år, og kontraktane varer fem år. Dersom den strategien skal gå sin gang vil det ta fire år før heile landet har ny vegsaltingsstrategi. Det er svært kostbart å endre driftsopplegget i gjeldande kontraktar, seier Hauer, som ikkje har drøfta spørsmålet med departementet. Vi trur at vi kan oppnå mykje med enkle tiltak gjennom dialog med entreprenørane, og så må vi sjå an behovet for å ta akutte grep. Dei store grepa må vente til re-utlysing av kontraktane, seier Hauer. Vegsalting: Vegvesenet seier at dei påviste skadane av salting langs innsjøar og drikkevatn vil føre til endring. FOTO: KNUT OPEIDE, STATENS VEGVESEN LARS ERIK HAUER VEGDIREKTORATET SVERRE STEEN nationen.no Følg disse sakene i dag Når telefonnettet svikter Iskaldt drama i fjellet Ny strategi for drivstoff i distrikta Mobildekning: Samferdselsministeren Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) møter pressen om sårbarheten i alle mobilnettene i Norge. FOTO: SCANPIX Teater: Se bildeserie fra Karolinerspelet, som handler om vinteren 1719, da 3000 svenske soldater frøs i hjel i Tydalsfjellet. FOTO: BENTE HAARSTAD Tilgang: Planane om fraktutjamningstilskott er skrinlagt, og erstatta av investeringstilskott. - Det blir meir målretta, seier Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. (Sp). FOTO: KRD Følgende saker var mest lest på nationen.no torsdag: 1. Høyesterett avgjør om Endal setervei er lovbrudd 2. Svenske fikk skrittet angrepet av skadd villsvin 3. Zetor lanserer smart trepunkt 6 NATIONEN FREDAG 13. JANUAR 2012

7 Skummelt tanntroll Jakob Kaasa Lund (3) syntes Baktus (Vivian Hein) var skummel. Godt at pappa, Lars Jakob var med på teater. SIDE Nordbyvn. 13, 1400 Ski, Tlf Ikke selg gullet ditt billig! Sjekk prisen hos oss først. VI Ikke KJØPER: selg gullet ditt billig! Sjekk Alt avprisen sølv oghos gulloss først. Best Mynter i ØB'sog gulltest! sedler Best (Også fra Samlerhuset) i ØB's gulltest! ØSTLANDETS BLAD - MANDAG 16. JANUAR NUMMER 13 - ÅRGANG LØSSALG KR. 20 Gjersjøen blir SALTERE nn Veisalt-forurensing av innsjøer bare øker. Det er også tilfelle for drikkevannskilden Gjersjøen. Undersøkelser (NIVA) har gjort viser at 41 prosent av veinære innsjøer er sterkt forurenset. I 2005 var tallet 31 prosent. nn Dette er både til å bli trist og sint av, sier Glenn Kullberg, Ski-mannen som tok et innbyggerinitiativ mot overdreven salting. Vegvesenet sa at de skulle ta ansvar, men så skjer det stikk motsatte. Utrolig, sier han. SIDE 6 Tidlig krøkes... Full fart på Greverud denne helgen med den årlige skiskolen for de minste. Christian (3) og Emilie Østrem (6) var blant de 200 barna som storkoste seg med skiaktiviteter, her sammen med instruktør og pappa Bjørn Christian Østrem. SIDE 11 Ny hall i Ås Lørdag var det offisiell åpning av den nye treningshallen i Ås. Ordfører, foreldre og spillere var på plass. Deriblant Jonar Karlsbakk Teigen (9). SIDE Opptur i rallyen Lørdagens NMåpning ble en stor opptur for rallyduoen Sveinung Bieltvedt og kartleser Roger Eilertsen. SIDE 17 n tipstelefon: n n mms/sms obtips til 2097

8 6 NYHETER ØSTLANDETS BLAD n 16. JANUAR 2012 FORVERRET: En rapport fra NIVA viser at fotholderne i Gjersjøen er dårligere nå enn for fem år siden. Glenn Kullberg blir både trist og sint. FOTO: OLE KR. TRANA Gjersjøen blir bare verre og verre En undersøkelse fra NIVA viser at veisaltforurensing av innsjøer bare øker. Det er også tilfelle for Gjersjøen. Vidar Svinndal FOLLO: NIVA gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2005, også da var resultatene nedslående. Men nå er tallene blitt verre. NIVAs undersøkelser i 2005 viste at 31 prosent av veinære innsjøer var sterkt forurenset, dette tallet er nå økt til 41. Dette er både til å bli trist og sint av, sier Glenn Kullberg. Det som gjør Ski-mannen mest oppbragt er at dette etter hans mening er gjort med overlegg. Vegvesenet viste allerede i 2005 at dette ville skje hvis ikke noe ble gjort. De sa at de skulle ta ansvar, men så skjer det stikk motsatte. Det er utrolig at de slipper unna med det, sier Kullberg. Ledelsen i Statens vegvesen har kommentert undersøkelsen med at de nå vil sette i gang tiltak for å begrense saltingene i området med berørte innsjøer. Det har jeg ingen tro på. De sa det samme etter at rapporten forelå i I stedet gjorde de det stikk motsatte. økte saltingen. Det eneste som kan få ned bruken av veisalt er klare politiske vedtak. Vegvesenet og deres entreprenører har gjentatte ganger vist at de ikke klarer å styre dette, sier Ski-mannen. Du har studert rapporten. Hvordan er forholdene for Gjersjøens del? Det ble allerede i rapporten for 2005 påvist at Gjersjøen var betydelig påvirket av salting i negativ retning. Det er like ille i den siste rapporten, ja faktisk litt verre, da noen verdier har gått litt opp. Så også for Gjersjøens del har forurensingen økt. Med tanke på at det er snakk om en drikkevannskilde, er det virkelig grunn til bekymring, sier Kullberg. Han skjønner heller ikke hvorfor det skal brukes tid og penger på å utrede alternativer til salting. Svensk erfaring Vi behøver da ikke finne opp kruttet på nytt. Svenskene kuttet jo saltbruken drastisk på 90- tallet, og har massevis av erfaring. Så det er bare å se til svenskene, og hva de gjorde for 15 år siden, sier Ski-mannen. Han kan imidlertid glede seg over økt tilslutning i kampen mot veisalting her til lands. Styret i Øvre Svelvik Vel her rettet en skriftlig henvendelse til Svelvik kommune om opphør av salting i Svelvik sentrum. Hittil i år er det ikke blitt saltet, POLITISKE VEDTAK: Glenn Kullberg er overbevist om at politiske vedtak er det eneste som kan redusere bruken av veisalt. og byen ser utrolig mye bedre ut enn i fjor. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har kommet på banen igjen, og hevder at de vil prioritere kampen mot veisalting langt høyere. MDG er representert i 16 kommuner og et fylkesting, og vil fremme forslag der de er representert, sier Ski-mannen. Det verste med det hele er at vegvesenet viste at dette ville skje hvis de ikke gjorde noe med saltingen, og så skjer det likevel, sier Glenn Kullberg

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune.

Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune. Katrine Nordgård [Katrine.Nordgard@salangen.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail]; Gunnar Davidsson [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=gunnar.davidsson]

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Milepelen Vertshus, Nord-Odal Dato: 20.09.2012 Kl 09.00-15.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Sigurd Skage Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav Lund Kongsvinger kommune: Øystein Østgaard,

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Nasjonal vannmiljøkonferanse 16-17 mars 2011 Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Kunnskap Verktøy - Tiltak Avrenning fra veger Kunnskap:

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Salt SMART - klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting

Salt SMART - klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting Salt SMART - klassifiseringssystem for miljøsensitiv vegsalting Vannforeningen, 19.november 2012 Kjersti Wike Kronvall Miljøseksjonen, Vegdirektoratet, Statens vegvesen Kjersti.kronvall@vegvesen.no 1 FoU-program

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Vannhåndtering langs veg

Vannhåndtering langs veg Vannhåndtering langs veg Hilde Sanden Nilsen Kommuneplankonferansen 28. oktober 2009 Miljømål NTP hovedmål; at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2011

Årsmøteprotokoll 2011 Årsmøteprotokoll 2011 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2011 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2010 2. Regnskap 2010 Regnskapet er inkludert

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Krav om å få utlevert informasjon om forbruk og innkjøp av salt til veisalting.

Krav om å få utlevert informasjon om forbruk og innkjøp av salt til veisalting. VEDTAK I SAK 2014/2 Klager: Innklaget: Norges Miljøvernforbund Nordland v/fylkesleder Børge Torbergsen Dalvegen 14 8250 Rognan Mesta AS Postboks 253 1326 Lysaker Saken gjelder Krav om å få utlevert informasjon

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista.

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista. Fra: eve@fmva.no [mailto:eve@fmva.no] Sendt: 7. juni 2012 09:03 Til: bjorn.larsen@nina.no; Rikstad Anton Kopi: pkl@fmva.no; Pål Alfred Larsen; ksg@fmva.no; Ørnulf Haraldstad; ehe@fmva.no; atkr@fmva.no;

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder Vegard Næss Postboks 130 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Regine Benz - 51911407

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Jeg videresender ditt tips til reportasjeleder i avisen. Selv driver meg mest med kommentar. Lykke til med kampen mot saltet! Lars

Jeg videresender ditt tips til reportasjeleder i avisen. Selv driver meg mest med kommentar. Lykke til med kampen mot saltet! Lars ----- Original Message ----- From: Lars Gilberg To: Kjell Hansen Sent: Monday, March 22, 2010 3:12 PM Subject: Re: Henv.til Lars Gilberg i Vårt Land. Takk for tilbakemelding, Kjell Hansen. Innboksen på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

STORVANNET I HAMMERFEST

STORVANNET I HAMMERFEST STORVANNET I HAMMERFEST STORVANNET I HAMMERFEST Et restaureringsprosjekt. Et restaureringsprosjekt. A Av Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Storvannet midt i byen Hammerfest og Storvannet Litt om Storvatnet:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken Akutt forurensning til vann etter brann Effekter og myndighetenes håndtering av saken Hva var det egentlig i haugen? 80-90 % hardplast 5-8 % metaller 0,01 % kondensatorer 0,2 % kretskort 0,025 % batterier

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Jæren vannområdeutvalg 02.09.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-15 Direkte innvalg: Løpenr. 54082/15 Arkivnr. K54 MØTEINNKALLING 9. SEPTEMBER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Avdeling for urologi

Avdeling for urologi Avdeling for urologi Informasjon om TUR-blære Kjære pasient I denne brosjyra finn du informasjon om operasjonen du skal til og litt om dei fyrste dagane etterpå. Før du vert operert vil du få ein samtale

Detaljer

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Miljøutfordringer av veger for vannforekomster i Stryn vannområde; Avrenning av salt og miljøgifter fra vegbane til vannforekomst

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Regioninndeling Region midt Regionvegkontor Distriktskontor Trafikkstasjon EUs vannrammedirektiv Viktige milepæler Karakterisering

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR 2006 - SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005

KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR 2006 - SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005 KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR 2006 - SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005 Amund Måge & Kåre Julshamn NIFES Arne Storaker & Dag Furevik Havforskingsinstituttet

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren Svein Olsen Fra: Kjell Hansen [kjhanse6@online.no] Sendt: 20. oktober 2009 09:43 Til: medarbeidere@stoppveisaltingen.no Kopi: Homdal Lis Merethe Emne: Fw: Vegsaltingens fordeler og ulemper! Oppfølgingsflagg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:10

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TTTTTTTTTT KK TRAFI KKSI KKERH ETSKON FERANSEN 2016 1 :Xiiennesifte-r, teknologi og mu Li-gheter Bakgrunn og mål for konferansen 2016 Trafikksikkerhet handler først

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Miljøhensyn i vegdriften, del 2. Salt: Friksjonstiltak er nødvendig. Salt: Saltforbruk. Ca. 140.000 tonn i fjor. Ulemper: korrosjon og miljøeffekter

Miljøhensyn i vegdriften, del 2. Salt: Friksjonstiltak er nødvendig. Salt: Saltforbruk. Ca. 140.000 tonn i fjor. Ulemper: korrosjon og miljøeffekter Miljøhensyn i vegdriften, del 2 Salt: Friksjonstiltak er nødvendig Salt: Saltforbruk Ca. 140.000 tonn i fjor Ulemper: korrosjon og miljøeffekter Kan ikke renses fra avrenningsvannet Lite giftig, men problem

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i -appen! Kjøttdeig 400 g, storfe, u/salt og vann (62,25/kg) SPAR 45%

Hverdagen. er bedre med meny. Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i -appen! Kjøttdeig 400 g, storfe, u/salt og vann (62,25/kg) SPAR 45% Hverdagen er bedre med meny SPAR 45% 24 90 ord.pris 45,80/pk Kjøttdeig 400 g, storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Lettsaltet torsk fra fiskedisken 79 90 ord.pris 179,00/kg SPAR 55% Blomkål Spania 9 90 pr

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Stopp vegsaltingen, avd. Hallingdal Kjell-G. Haugen Skuledokkvegen 1. 3577 Hovet Hol 20/3 2013

Stopp vegsaltingen, avd. Hallingdal Kjell-G. Haugen Skuledokkvegen 1. 3577 Hovet Hol 20/3 2013 Stopp vegsaltingen, avd. Hallingdal Kjell-G. Haugen Skuledokkvegen 1. 3577 Hovet Hol 20/3 2013 Statens Vegvesen Region Sør, Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Viser til møte og orientering, vedlegg 1, i Buskerud

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer