BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet"

Transkript

1 NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet Byggevarehandelen en viktig medspiller Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk

2 Rykte som bronsteikt flesk skrev Alf Prøysen om frieren som klatret på stigen med råtne trinn mens faren lå og snorket. Og sånn føler vi vel at det er med byggenæringen også fra tid til annen et litt frynsete rykte på grunn av villige kunder, dårlig håndverk og dårlig kontroll. I dette nummeret av Bygg & Handel setter vi søkelyset på noe av det som påvirker byggenæringen. For vi har også villige kunder som gjerne tar noen snarveier når noe skal bygges. Er det nå så farlig med denne momsen, litt unndragelse av skatt, manglende dokumentasjon og all den kompetansen som den styrtrike staten Norge krever? Ja, det er faktisk det. Fordi disse holdningene undergraver det samfunnet som er bygget opp gjennom mange år og fordi de som bygger blir forbannet når de ser at det lønner seg å jukse med kvaliteten. Skal de henge med må de jukse litt de også, synes de nok. Og hvis det offentlige ikke går foran med gode bygg, men bygger skoler og barnehager som må rives etter få år pga dårlig kvalitet og null vedlikehold, ja da er vi på ville veier. Da får næringen rykte som bronsteikt flesk! Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel Så hva gjør vi? Jo, først og fremst så må de gode ambisjonene følges opp. Og dessverre så har nok det offentlige et stort ansvar. Både som profesjonell innkjøper, som eiendomsbesitter og som kontrollerende organ. Hvis noen flere satte fokus på dette og noen færre laget nye regelverk så ville nok mye være gjort. Og tilbake til Prøysen så ville det nok ikke blitt noen vise hvis jenta ikke var villig, hvis faren hadde holdt seg våken og ikke snekkeren hadde lagd stægan av råtne trinn. God lesestund! Innhold Sammen på pallen 4 Viktigst av alt er lønnsomhet 6 Mye å tjene på bedre sikring 8 Herføll Gruppen skaper veskt i Østfold 10 Virke-advokaten Salg av varer over internett 12 Smartere handel på høstkonferansen 13 Står skulder ved skulder i Virke 14 DiBK Byggevarehandel en viktig medspiller 16 Landets første høyhus i tre 18 Sett & Hørt 20 Barkevik klemmer til 23 Bygg & Handel Ansvarlig redaktør: Bengt Herning, Virke Layout: Sidsel Eide, Virke Journalist/fotograf: Tore Halvorsen, , 44, Forsidefoto: Michael Helgesen, Totalmedia Opplag: 2.000

3 vi spør Byggevarehandel tar ansvar I juni slapp regjeringen «katten ut av sekken». Da ble landets første stortingsmelding lagt på bordet for offentligheten. Reaksjonene har vært mange, og varierte. I byggevarehandel, og byggenæringen generelt, nikkes det imidlertid positivt. Her er det mange viktige signaler å ta innover seg. Under tittelen «Gode bygg for et bedre samfunn» har byggenæringen fått et viktig dokument å forholde seg til. Det er imidlertid viktig å være klar over at innholdet i stortingsmeldingen ikke er et pålegg, men en politisk retningsanvisning for utvikling av bedre kvalitet i byggenæringen. Først og fremst søker regjeringen å legge til rette for energieffektive bygg med god kvalitet. Samtidig er det er mål å forenkle byggereglene. Det skal brukes mindre tid, penger og papir på byråkrati. Stortingsmeldingen er en klar invitasjon til samarbeid. Byggenæringen inviteres til å være med på et kunnskapsløft. I dag gjøres det for mange feil i prosjektering og praktisk bygging. Samtidig holder ikke produktivitetsutviklingen i næringen mål. Økt kompetanse er nøkkelen for å få til et nødvendig løft i disse sammenhengene. Regjeringen oppfordrer byggenæringen til å ta et større samfunnsmessig ansvar. At bygg står for rundt 40 prosent av energibruken her i landet er en utfordring. Det er nødvendig å iverksette en rekke tiltak for bedre energieffektivitet. Dette gjelder både i offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Verdien av landets bygningsmasse er anslått til seks billioner kroner. Av dette står boliger for to tredjedeler. Det er mye å ta tak i etter utspillet fra regjeringen. Byggevarehandel og byggenæringen generelt er klar til å påta seg sin del av ansvaret. Det går klart frem av en rundspørring Bygg & Handel har gjort blant aktørene i verdikjeden. Konstituert adm.direktør / CEO i Byggmakker, Irlinn Tystad: -Det er mye positivt ved de fire målene regjeringen legger til grunn for bygningspolitikken. Jeg er enig i at byggvaresektoren har et potensial med tanke på kostnadseffektivitet, produktivitet og ikke minst innovasjon. At det varsles forenkling av byggesaksprosessene er også bra. Selv om regjeringen tar til orde for mer energivennlige bygg, synes jeg likevel ikke de er offensive nok med tanke på eksisterende bygningsmasse. Her bør de gjøre mer, ikke minst når det gjelder støtteordninger til husholdningene. Det er også viktig at norske myndigheter forsterker arbeidet med informasjon og opplæring ovenfor små- og mellomstore håndverkere knyttet til energieffektive bygg. Daglig leder i Gausdal Landhandleri, Audun Løhre: - Gausdal Landhandleri er fornøyd med at det satses på forenkling og kompetanse. Forenkling vil redusere tidsforbruket for våre kunder og stimulere til økt aktivitet og verdiskapning for både utbygge, leverandør og byggevarehandelen i sin helhet. Økt kompetansefokus gir byggevarebransjen muligheter. Bred fagkompetanse innenfor både produkter, løsninger og ikke minst effektiv varedistribusjon gir store muligheter for oss. Jeg forventer at byggevarehandelen vil ha økt fokus på systematisk kompetanseoppbygging for å ta høyde for at nye bygg nå fremover skal både bygges med høyere kvalitet og samtidig bruke mindre energi. Gausdal Landhandleri som aktør innen byggevarehandelen skal aktivt bidra til oppfyllelsen av Regjeringens ambisjoner på miljø gjennom effektive logistikkog distribusjonsløsninger, kvalitet gjennom de varer, produkter og tjenester vi leverer og sist men ikke minst kompetanseutvikling gjennom å tilføre verdi for våre kunder gjennom høy fagkompetanse på produkter og løsninger. Administrerende partner i Prognosesenteret, Bjørn Magnor Birkeland: - Byggenæringen har lenge etterspurt en slik melding. At regjeringen legger opp til å redusere byråkratiet i forbindelse med behandling av byggesaker vil jeg tro hilses unisont velkommen. At stortingsmeldingen også setter fokus på produktivitet er av vesentlig betydning. Byggenæringen er en ekstremt viktig sektor og alt som kan bidra til bedre effektivitet er et pluss, ikke minst sett i forhold til kostnadsutviklingen i næringen. Dette helhetlige perspektivet på byggenæringen, med tydelige politiske signaler på hvilke grep som må til, er et godt fundament for et dugelig løft. Konstituert adm.direktør i BNL (Byggenæringens Landsforening), Arne Skjelle: - Stortingsmeldingen gir en god beskrivelse av byggenæringens utfordringer. Innholdet er politisk retningsgivende og gir klare anvisninger om veien videre. Den er et greit utgangspunkt for å meisle ut en strategi for en samlet næring. Meldingen er imidlertid preget av mange generelle formuleringer. Det holder ikke bare med gode ideer og tanker. For å komme videre er det nødvendig med en større grad av konkretisering. BNL skal senere i høst avgi sin høringsuttalelse. Der regner jeg med at dette vil bli poengtert. Adm. direktør i Byggevareindustriens Forening, Øyvind Skarholt: - I vår del av verdikjeden er vi mest fornøyd med at stortingsmeldingen klart slår fast at det er behov for et kompetent markedstilsyn med byggevarer. Dette er noe som vi lenge har etterlyst, og som vil bidra til å sikre bedre byggkvalitet. Det er dessuten positivt å registrere at det allerede er avsatt ressurser for å få dette på plass. Ellers merker vi oss at det i større grad skal satses på forskning, utvikling og innovasjon. Også det imøteser vi med forventning. Her står etablering av prosjektet Bygg21 sentralt. At forankringen skjer i Direktoratet for Byggkvalitet DiBK) mener vi både er riktig og fornuftig. Påpekingen av mangel på produktivitet føler vi oss ikke truffet av. Her kan vi vise til den beste utviklingen i den byggmessige verdikjeden. 3

4 gullkantet sponsorvirksomhet Sammen på pallen Som en av verdens beste padlere gjennom mange år har Eirik Verås Larsen gitt oss en perlerad av gledesstunder. Med gull under sommerens OL i London satte han kronen på verket. På pallen tar han med seg H.C. Tauglands Trælastforretning i Oslo og Essve, leverandør av festemateriell, tettingsprodukter og elektroverktøy til byggevarehandel. Uten den støtten han har fått herfra ville det neppe ha blitt noen gullmedalje i London. Intern inspirasjon At vår støtte til Eirik har gitt full uttelling i idrettslig sammenheng er så sin sak. Minst like viktig er den inspirasjonen han har bidratt med internt i våre bedrifter. Det er jeg selv et godt eksempel på. Innsatsen og samarbeidet med den 36 år gamle padleren har gitt meg et spark bak. Etter mange år uten å bevege særlig på meg er jeg kommet i gang med systematisk trening og et sunnere kosthold. I løpet av kort tid er 13 kilo blitt borte, og jeg gjennomførte årets Birkebeinerritt på i overkant av fire timer. Det er en forbedring på nesten tre timer sammenlignet med året før. Vi takker og bukker Eirik for det edle metallet, «jubler» en entusiastisk Thomas Berger, adm. direktør i Tauglands Trælastforretning. Gullvinneren er blitt «allemannseie» blant de 52 ansatte i bedriften, med tilsvarende effekt blant rundt 20 ansatte i den norske delen av det internasjonale Essve-konsernet. Og han fortsetter: Kajakk er en liten idrett i Norge. Utøverne må i stor grad selv sørge for inntekter til å holde seg i gang. Uten støtten fra Taugland 4 Padleren Eirik Verås Larsen (i midten) deler mer enn gjerne sitt OL-gull fra London med de nære samarbeidspartnerne adm. direktør Thomas Berger i Taugland Trælastforretning og markedsansvarlig Silje Netskar i Essve.

5 og Essve er det lite trolig at Eirik Verås Larsen hadde satset mot OL i London. Samarbeidet, som har strukket seg over flere år, har vært «bunnplanken» i satsingen til den ferske gullvinneren. Mer enn forventet Silje Netskar, markedsansvarlig i Essve, legger heller ikke skjul på at dette er et samarbeid som har gitt god avkastning. Med selskapets logo og farger klart profilert på båten til padleren er det blitt mye god eksponering i alle typer medier. Det hører også med at gullvinneren er benyttet i kundearrangementer og som motivator i interne sammenhenger. Dette er det første større sponsoratet til Essve. «Avkastningen» er godt i overkant av forventningene. Det er imidlertid ikke bare kommersielle verdier som ligger til grunn for dette samarbeidet. En dose idealisme hører også med. Thomas Berger har padling i «blodet». Han faderlige opphav, Tore Berger, står langt fremme i historien til norsk padling. Han har selv en olympisk gullmedalje i sin premiesamling. Fortsatt står det glans av gullfireren i kajakk i OL i Mexico City i Der var Tore Berger en av dem som fossrodde med padleårene. Både på kajakken og padleåren til Eirik Verås Larsen er Essve og Taugland Trælastforretning godt profilert. 5

6 Rammebetingelser Viktigst av alt er lønnsomhet Å arbeide for best mulig rammebetingelser er en hovedoppgave for Virke Byggevarehandel. Som del av en næring som stadig er i endring er det viktig å være oppmerksomt til stede hvor premissene for vår virksomhet legges. Lønnsomheten i norsk byggevarehandel er generelt sett for svak. Livskraftige rammevilkår er en forutsetning for å kunne være sterkt til stede i verdikjeden. import eller bryr seg lite om miljøgifter på avveier. Herning etterlyser et sterkere tilsyn i byggenæringen. Det er vel og bra at det utøves selvdisiplin, men slik som forholdene har utviklet seg er det nødvendig at noen kvalifiserte utenforstående titter næringen nærmere etter i kortene. Den seriøse delen av byggevarehandelen preges blant annet av kompetanse, kvalitet, respekt for lover/forskrifter og gode interne prosesser, fortsetter Herning. Her i Virke, som organiserer brorparten av landets handelsvirksomhet, arbeides det systematisk og målbevisst for på ulike måter å ivareta handelens interesser. Byggevarehandel er en del av dette. Det er betydelig styrke i den påvirkningenen vi utøver. Når Virke uttaler seg blir vi tatt på alvor. Vi fremstår på vegne av et fellesskap med mange tusen arbeidsplasser og en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Det er Bengt Herning, direktør for Byggevarehandel i Hovedorganisasjonen Virke, som klart og tydelig slår dette fast. Med en resultatgrad som altfor ofte pendler mellom null og tre prosent er det hårfine marginer i bransjen. Dog finnes det noen hederlige unntak som evner å tjene gode penger takket være knallhard fokus på god drift. Hvordan lønnsomheten vil utvikle seg fremover er derfor avhengig av fokus på drift og fokus på rammebetingelser. Drift av byggevarehandelen må handelen selv stort sett ta seg av, men rammevilkårene kan Virke bistå sterkt med. Vi står med begge bena i en utvikling hvor rammebetingelsene stadig endres. Myndighetene legger stadig større press på de seriøse aktørene i byggenæringen, understreker Herning. Lover og regler, miljø og energi, kompetansekrav, rapportering og EU-tilpasning preger det forretningsmessige handlingsrommet. Bedre kvalitet er en ønsket og villet utvikling fra alle som føler ansvar i verdikjeden. Kvalitet koster på kort sikt, men betaler seg på lang sikt. Dette må de berørte myndighetene ta inn over seg, og i hvert fall gjennomføre i offentlig bygningspolitikk. Myndighetene kan ikke forvente en næring som lojalt slutter opp om de politiske intensjonene samtidig som de tillater å la «cowboyene» stikke av med leveransene. For å utvikle konkurransekraft og lønnsomhet er byggevarehandel avhengig av robuste rammevilkår. Samtidig må aktørene selv ha stram fokus på effektiv drift, uttaler Bengt Herning, direktør i Virke Byggevarehandel, i dette intervjuet. Etterlyser tilsyn Bengt Herning mener at det er betimelig å gjøre noen refleksjoner rundt kvalitetsbegrepet. De fleste aktørene i byggevarehandelen bestreber seg på å drive seriøst og ordentlig. Men her, som i de fleste andre bransjer, er det noen som for eksempel aksepterer svart arbeid, utøver ulovlig Mye positivt 15. juni la Regjeringen frem den lenge påventede stortingsmeldingen «Gode bygg for et bedre samfunn». Dette dokumentet er retningsgivende for hvor den videre veien i norsk byggenæring går. Bengt Herning konstaterer at meldingen har mye positivt i seg. Det legges til rette for energieffektive bygg av god kvalitet. Samtidig skal byggereglene bli enklere. Mindre bruk av tid, penger og papir på byråkrati er noe av det som blir løftet frem. Jeg synes imidlertid det blir for mange ord og for lite handling i byggpolitikken, mener direktøren i Virke Byggevarehandel. Politikerne hadde stått seg på å være tøffere i sin tilnærming. Noen ganger er det viktig å påta seg forpliktelser som det ikke nødvendigvis vinnes stemmer på. Jeg etterlyser mer evne og vilje til å styre. Et eksempel er ulovlig import av byggevarer. Vi ser stadig store prosjektleveranser og forbrukerkjøp fra utlandet som ikke følger samme spilleregler som norsk handel gjør. Der burde myndighetene være mer konsekvent, både av hensyn til kvalitet og konkurransevridning i næringen. Jeg mener også mer kan gjøres for å få fart på energieffektivisering i bygg. På spesifiserte vilkår hadde det vært riktig å få på plass en ordning for ROT-fradrag (offentlig støtte til renovering). Det er de byggene 6

7 som allerede er bygget som bruker for mye energi. Nye bygg vil om kort tid produsere overskuddsenergi. I energipolitikken er dette en ny utfordring. Mer forenkling Bengt Herning synes det er positivt at det ligger til rette for å «løse opp» i byråkratiet i saker som har med byggeregler å gjøre. Han mener det er på sin plass med en forenkling. Det samme synet har han på mange av regelverkene som regulerer næringen. Rigide lovkrav og usikre saksbehandlere i kommunene stikker kjepper i hjulene for effektivitet. En gjennomgang for å rydde opp er åpenbart fornuftig. Når det i stortingsmeldingen pekes på at produktivitetsutviklingen er lav kan dette være et hensiktsmessig sted å hente gevinster. For øvrig er det vanskelig å måle produktivitetsutvikling i et marked der kravene stadig endres. De mange kravene, fra stillasebygging til dokumentasjon og ID-kort, er enkeltvis god krav, men når det blir for mange av dem går det ut over produktiviteten. Veien til sviktende resultatutvikling er brolagt med gode intensjoner! Energieffektivitet og kompetanse Det er spesielt to områder som peker seg ut i stortingsmeldingen. Det ene er at regjeringen vil skjerpe energikravene for nye bygg. Det andre er behov for mer kompetanse i byggenæringen. Dette går helt klart rett i «hjertet» på byggevarehandel. En betydelig del av produktene i byggenæringen selges via handelsleddet. Produktkompetansen kan benyttes til å kvalitetssikre at det er de mest formålstjenlige løsningene som velges. For å få dette til må byggevarehandel selv ta et kompetanseansvar, i tråd med signalene fra stortingsmeldingen. Til syvende og sist koker alt vi driver med ned til effektiv forretningsdrift. Uten levedyktig lønnsomhet har vi lite å stille opp med. Vi må få betalt for den merverdi vi i ulike sammenhenger tilfører byggenæringen. Samtidig må vi med egen kraft ha fullt trykk på de interne forbedringsprosessene. I dette arbeidet står ytterligere standardisering, videreutvikling av NOBB, bedre samhandling i verdikjeden, miljøutfordringen og effektiv drift sentralt, avslutter Virke samler næringsledere til nytt bransjeløft Nå tar byggevarehandel og industriell handel i Virke felles grep. Med etablering av et handelsforum for bygg og anlegg skaper Virke en møteplass som tar tak i bransjespesifikke utfordringer. Gjennom en møterekke tilføres næringslederne oppdatert bransjeinnsikt, og Virke får forankret en sterkere satsning på bedre bransjevilkår. Vi tar utgangspunkt i problemstillinger som er helt sentrale i arbeidet med å bedre verdiskapningen til medlemmer i byggevarehandel og industriell handel, forteller Richard Jacoby-Larsen i rådgivningselskapet CERVO. Sammen med ledelsen i Virke Byggevarehandel og Virke Industriell handel utvikler han en møterekke som orienteres mot den enkelte leder i ledergruppen. Fire frokostmøter I første omgang er det planlagt fire frokostmøter, fortsetter Jacoby-Larsen. Det første er tidfestet til onsdag 5. desember (kl 08:30-10:00 i Virkes lokaler på Solli Sammen med ledelsen i Virke Byggevarehandel og Virke Faghandel har konsulent Richard Jacoby-Larsen, CERVO vært med på å utvikle en ny kompetansearena for byggevarehandel og industriell handel. plass). Overskriften er «Nybygg en verdikjede i endring». Fra politikken, eiendom- og entreprenørsiden vil fire sentrale aktører gi et 20 minutters innlegg som fra hvert sitt ståsted belyser utviklingen innen sentrale rammebetingelser. Her vil begrep som byggepolitikk, BREEAM, TEK er, LEAN bli satt i en relevant sammenheng for handelen. Mer informasjon om møterekken sendes til ledelsen i medlemsbedriftene i nærmeste fremtid, og Jacoby-Larsen kan fortelle at etterfølgende tema som vurderes blant annet er «HR som resultatenhet», «Vekstområder i verdikjeden» og «Seriøs og useriøs handel». Både innspill til tema eller ønske om å få tilsendt møteinformasjon kan sendes til En sterkere bransjestemme Vi er i en bransje som lever under økende politiker- og kundepress for å levere feilfrie og kostnadseffektive bygg og anlegg, samtidig som høy konkurranse og lav inntjening blir en stadig mer permanent hverdag for de fleste innen handel til bygg og anlegg. Det er behov for en sterkere bransjestemme som løfter effektivitet og lønnsomhet gjennom bedre samspill og rammebetingelser. Med Handelsforum for Bygg og anlegg tar Virke Byggevarehandel og Virke Industriell handel mål av seg til å bli den sterkeste og tydeligste bransjestemmen i en næring som er i løpende endring, avslutter Jacoby-Larsen. 7

8 Sikkerhet Mye å tjene på bedre sikring 8

9 Hvert år stjeles det for minst to milliarder kroner i norsk varehandel. Mer enn det dobbelte blir borte i svinn. I en bransje som er hardt presset på marginene svir dette på pungen. Kreativiteten kjenner ingen grenser når det gjelder å berike seg på uærlig vis. Veiene til verdiene er mange. Nasking, tyverier og innbrudd er bare noen av dem. Stadig avdekkes det mer utspekulerte metoder. I likhet med varehandel generelt har byggevarehandel mye å gå på når det gjelder å ta sikkerhet på alvor. Den som sier dette er Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i hovedorganisasjonen Virke. Han har i mange år arbeidet med sikkerhet i varehandel og som innleid sikkerhetssjef i en av de store byggevarekjedene. Det generelle inntrykket er at bransjen er i positiv prosess med å bli bevisstgjort i forhold til utfordringen. Men fortsatt gjenstår mye. Mange spør om hvor langt det er riktig å gå for å beskytte seg. På dette kan det ikke gis et entydig svar. Individuelle tilpasninger Graden av tiltak må tilpasses individuelt, mener Bjerke. Det er mange forhold som spiller inn. Hvor utsatt ligger butikken til i forhold til kriminelle handlinger? Hvor god oversikt er det i de fysiske anleggene? Hvor bevisste er de ansatte i forhold til uærlige hensikter? På hvor stort alvor tar ledelsen sikkerhetsutfordringen? Teoretisk sett kan sikkerhetstiltak strekkes ut til det paranoide. I så måte har byggevarehandel mye å gå på. I mange anlegg er fraværet av sikkerhetstiltak påtagelig. En grunnleggende forutsetning er å være bevisstgjort i forhold til sikkerhetsutfordringen, fortsetter Bjerke. Dersom dette er solid forankret på ledelsesnivå i virksomheten er utgangspunktet slik det bør være. Ofte kan det være riktig å begynne med en analyse. Hvor er de mest sårbare Høy kompetanse, også når det gjelder sikkerhetsområdet, er noe av det viktigste byggevarehandel kan investere i, mener sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Hovedorganisasjonen Virke. Hver krone som investeres i sikkerhet gir tre kroner i pluss på nederste linje i regnskapet. Om dette er en beregnet gevinst, eller en tommelfingerregel basert på erfaring, spiller mindre rolle. Det som står fast er at det er mye å tjene på å ta sikkerhet på alvor i byggevarehandelen. punktene i det fysiske anlegget? Hvor bevisstgjorte er de ansatte i forhold til sikkerhetsutfordringen? Er rutinene i forhold til kundebehandling «vanntette» med tanke på rabatter og returordninger? Hvor god kontroll har vi på vareflyten i anlegget? Har vi gode nok rutiner for kredittkontroll av kunder? Betydelig effekt med enkle grep Thor Martin Bjerke oppfordrer aktører i byggevarehandel til å være nøye med listen av spørsmål. I tillegg til de generelle er det viktig å ta høyde for lokale forhold. Hvor i egen virksomhet har jeg mest igjen for å investere i bedre sikkerhet? Dette behøver ikke nødvendigvis å ha med fysisk sikring å gjøre. Det kan være tilstrekkelig å ta enkle grep i måten virksomheten er organisert på. En grei regel er å kontrollere at profesjonelle kunder identifiserer seg med kredittkort mot godkjent konto. Gi de ansatte dedikerte områder i anlegget som de har sikkerhetsmessig ansvar for. Da er det lettere å oppdage uregelmessigheter. Påse at det ikke finnes «hull» i rabatteller returordninger eller håndtering av skadde varer. Med varer som leveres tilbake skal det følge orginale kvitteringer. Rabattreglene skal være like for alle. Også for sjefen! Vær oppmerksom på tomemballasje som har en tendens til å hope seg opp på «odde» steder i anlegget. Ha kvalitetssikrede rutiner for håndtering av kontanter i kassene. Tell populære varer regelmessig. Ved innbrudd er det ikke tilstrekkelig å reparere skaden. Hensiktsmessige tiltak må iverksettes for å unngå at det skjer igjen. Bjerke sier at Virke kan bistå virksomhetene i å utarbeide sikkerhetsplaner og påta seg forskjellige typer opplæring. Han mener at noe av det viktigste man kan gjøre er å satse på høy kompetanse hos de ansatte også på sikkerhetsområdet. God sikkerhet er det samme som god kvalitet. Ta godt vare på de ansatte. Det er det mest effektive sikringstiltaket mot interne uregelmessigheter. Vær beredt! På bakgrunn av ulike typer hendelser er beredskap et tema som står høyt på den samfunnsmessige dagorden, understreker Bjerke. Slik bør det også være for byggevarehandel, som ivaretar betydelige verdier. I et demokratisk og åpent samfunn blir trusselbildet stadig mer finmasket. Mennesker med uærlige hensikter strømmer til fra mange kanter. Vi kan ikke stenge oss inne bak piggtråd og jernslåtte dører. Men med fornuftige tiltak er det mulig å kombinere åpenhet med en rimelig grad av sikkerhet. Det er en utfordring som også byggevarehandel i sterkere grad bør ta innover seg. 9

10 Herføll gruppen Skaper vekst i Østfold Herføll Gruppen investerer over 40 millioner kroner i nytt sentrallager i Råde. Herføll Gruppen har vekstambisjoner i Østfold. Nå bygger vi nytt sentrallager i Råde, forteller adm. direktør May Rita Heggelund. Vi er stolte over å bli det første byggevarekonsernet som etablerer eget sentrallager i Østfold. Dette skal gjøre oss til en ledende aktør i regionen fra Halden inn mot Oslo. Mens våre konkurrenter må kjøre byggevarene fra sine sentrallagre i Oslo, skal vi ha sentrallageret midt i Østfold. Vi skal bli entreprenørenes, byggmestrenes og håndverkernes beste partner i fylket. På mange måter er vi en logistikkbedrift, sier en offensiv May Rita Heggelund, adm. direktør i Herføll Gruppen. Satser på vekst Med det nye sentrallageret som er på 7500 kvm og ligger tett på E6 vil vi kunne tilby lavere priser og raskere levering til våre kunder i hele Østfold og Follo, fortsetter Heggelund. Gruppen hadde et godt år i 2011 og satser nå for ytterligere vekst i hele fylket. Heggelund regner med å øke omsetningen neste år med flere titalls millioner kroner. Betyr dette flere ansettelser? Ja, vi kommer til å øke staben betydelig fremover. Målet er å befeste vår posisjon som en av Østfolds største og ledende bedrifter, poengterer sjefen i Herføll Gruppen. Størst i Østfold Herføll Gruppen AS er Østfolds største byggevarehandel med fem varehus som opererer både i forbruker- og proffmarkedet. Vi er medlem i Byggmakkerkjeden, som er Norges største og eneste landsdekkende byggevarekjede. Våre varehus er etablert i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Vi en inne i en spennende utvikling, hvor vi har som mål å omsette for 350 millioner i 2012, og i dag har vi 140 ansatte i gruppen. 10

11 forskningsrapport fra fafo Utdanningen i varehandelen gir karrieremuligheter I juni ble en fersk forskningsrapport om utdanningen i varehandelen offentliggjort. Rapporten viser at interne utdanningsløp og kompetanse oppleves svært relevant for resten av næringslivet, men at kompetansen er lite synlig utenfor bransjen selv. Det formelle utdanningssystemet må anerkjenne denne kompetansen, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen. Vi må bygge bro mellom utdanningssystemet og næringslivet, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarte på utfordringen ved å påpeke at utdanningssystemet må være på tilbudssiden, og takket Virke for å ha åpnet øyene hennes i forhold til den kompetansen som ligger i varehandelens internopplæring. Vi i utdanningssystemet må være på tilbudssiden overfor kjedeskolene for å få et bedre samspill, og samarbeide tett med Hovedorganisasjonen Virke fremover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det formelle utdanningssystemet må anerkjenne utdannelse og kompetanse i varehandel, uttaler adm. direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke i forbindelse med en fersk forskningsrapport om utdanning i varehandel. Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Virke, og dette er første gang en kartlegging av internutdanning i varehandelen foreligger. Varehandelen gir interne karrieremuligheter for de som har lite formell utdanning, men kompetansen er ikke synlig utenfor bransjen selv, sier forsker i Fafo, Torgeir Nyen. 27 prosent av arbeidstakere i alderen år jobber i varehandelen. Mange av disse har droppet ut av videregående skole. Varehandelen er et av få åpninger i arbeidsmarkedet for ungdom uten formell utdannelse. Kun 15 prosent av internopplæringen gir derimot formell kompetanse. Dette til tross for at 74 prosent av de spurte mener kompetansen er ganske eller svært overførbar til andre virksomheter. Vi trenger et utdanningssystem som gir denne kompetansen formell verdi, slik at den blir overførbar til andre karriereveier. 11

12 VIRKE-ADVOKATEN Salg av varer over Internett Det blir stadig mer aktuelt å tilby salg av varer over Internett. Vi vil her gi en oversikt over hvilke krav regelverket stiller til en elektronisk salgsprosess, samt angrerettlovens bestemmelser ved salg av varer til forbruker. Ved salg av varer over Internett vil angrerettloven komme til anvendelse dersom det er tale om et forbrukerkjøp, og den samlede kjøpesummen (inkludert frakt- og tilleggskostnader) som forbrukeren skal betale er over 300 kroner. Etter lovens 12 gjelder angreretten ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake, eller varer som forringes fysisk (eksempelvis matvarer). Advokat Rune Erstad er en del av byggevareteamet i Virke. Lov om elektronisk handel av 23. mai 2003 nr. 35, «ehandelsloven», regulerer i 11 og 12 kravene til en elektroisk avtaleinngåelse. Alminnelige avtalerettslige regler kommer i tillegg til anvendelse. Advokat Rune Erstad belyser her de spesielle reglene som kommer til anvendelse når salget skjer over Internett (via PC). Kravene er ufravikelige ved forbrukerkjøp. Det er viktig at avtalevilkårene presenteres på en enkel og oversiktlig måte. Det er et krav om at forbrukeren skal få direkte tilgang til avtalen eller kun ved hjelp av et «klikk». Det vil si at avtaleteksten skal komme frem og bli vist for forbrukeren. Det er ikke tilstrekkelig at forbrukeren kun får tilgang på avtalen. Den tekniske løsningen må være slik at forbrukeren må arbeide seg gjennom avtalevilkårene for å komme videre i avtaleinngåelsen. Avtalevilkårene må også presenteres på en måte som gjør det mulig for forbruker å kopiere og lagre vilkårene. Hensynet bak dette kravet er at forbruker skal kunne skaffe seg kunnskap om vilkårene knyttet til avtaleinngåelsen og i tillegg beholde en egen kopi av avtalen dersom dette er ønskelig. Selger er etter loven også forpliktet til å opplyse om de ulike tekniske leddene i avtaleinngåelsen samt muligheten for å finne og rette inntastingsfeil. Det er av betydning at forbruker forut for avtalen får kunnskap om hvordan alle ledd i avtaleinngåelsen fungerer slik at vedkommende ikke binder seg uten å være klar over dette. Avtaleinngåelsen må også være teknisk tilrettelagt slik at inntastingsfeil kan oppdages og rettes før avtalen inngås. Dette kravet oppfylles ved å gi forbruker en oversikt over hva som er bestilt og hvilke opplysninger som er gitt før endelig bestilling sendes til selger. Deretter må den tekniske løsningen være slik at feil i bestillingen kan rettes. Det følger av e-handelsloven 12 at tjenesteyter er forpliktet til å sende en elektronisk bekreftelse på at bestillingen er mottatt. Ordrebekreftelsen sikrer at forbruker får kunnskap om at den elektroniske bestillingen er kommet frem til tjenesteyter slik at avtale er inngått. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren, etter angrerettloven 7, motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal alltid ha opplysninger om: a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) etter loven her eller ikke d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i g) kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmetoden, dersom de ikke beregnes etter normaltakst h) hvilke språk informasjon og avtalevilkår er tilgjengelig på. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren, etter angrerettloven 9, motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: 12

13 Smartere handel på Høstkonferansen november er det igjen klart for Handelskonferansen, landets største og viktigste møteplass for handelsbransjene i Norge! Gjennom analyser og case vil ca 50 ledere og fagpersoner på scenen gi deg de viktigste trendene innen norsk og internasjonal detaljhandel gjennom dagen. Hovedorganisasjonen Virke og GS1 Norway står bak konferansen, i samarbeid med Hartmark. På scenen samler vi en rekke ledere innenfor norsk handel og andre aktører som bidrar til å utvikle handelsnæringen videre. Gjennom videoer, talkshow og debatter går vi tett på utviklingen i norsk handel gjennom gode analyser og trendstudier. Blant årets foredragsholdere er konstituert adm. direktør Irlinn Tystad i Byggmakker. Hun skal blant annet snakke om effektiv forretningsdrift og lønnsomhet i byggevarebransjen. Konferansen starter med et panoramabilde over utviklingen i norsk handel: Hvilke bransjer vokser mest, hvor finner vi vekstregionene og hva vil de demografiske endringene bety for handelsaktørene i Norge? Kjøpesentrene står for en betydelig del av omsetningen i handelen. På konferansen går vi nærmere inn på utviklingen i kjøpesenterhandelen og ser på hva aktørene i bransjen gjør for å ta en enda større biter av handelskaken. Samtidig vil vi vise ferske analyser for handelens betydning for næringseiendomsprisene i Norge. Før lunsj presenterer vi også tall på kjedenivå som viser utviklingen for nærmere 400 ulike kjeder fordelt på 40 bransjer. Tallene er basert på Ultima-databasen til Hartmark og gir et unikt innblikk i lønnsomhetsbildet for de største aktørene i handelen. Vertikal integrering er et aktuelt tema i mange handelsbransjer, og vi runder av før lunsj med å se nærmere på vertikal integrasjon fra et produsent- og et handelsperspektiv. Norsk handel har et stort potensial i å utnytte de digitale mulighetene enda bedre. Etter lunsj presenterer vi nye tall som viser det reelle omfanget av e-handel i Norge gjennom en ny rapport. Hvor vokser handelen raskest og hvilke bransjer blir de neste som står overfor en digital omveltning? Gjennom flere spennende case ser vi nærmere på salg av digitale varer og tjenester og hvordan handelen i større grad kan utnytte nye digitale kanaler til å bedre tilbudet til kundene og lykkes med markedsføringen av sine produkter. a) opplysningene som nevnt i 7 første ledd bokstav a f b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Opplysninger etter bokstav b e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. Senest ved levering skal forbrukeren motta angrerettskjema. Angreskjema kan lastes ned fra Selgeren skal fylle ut rubrikkene der det henvises til selger. Angrefristen er 14 dager fra det tidspunkt alle opplysninger i henhold til lovens kapittel 3 er mottatt av forbrukeren på foreskreven måte og kravene i 7 og 9 er oppfylt, og forbrukeren er gitt angreskjema utfylt med de opplysninger tjenesteyteren skal fylle ut. Dersom opplysningene ikke gis eller angreskjema ikke leveres er angrefristen inntil tre måneder. Dersom selgeren ikke har gitt opplysninger etter 7 og 9 og heller ikke har gitt angrerettskjema er angrefristen ett år fra avtalen ble inngått. Dagen avsluttes med utdeling av Handelsprisen 2012 til en verdig vinner og hyggelig samtale med mat og drikke. 13

14 Virke Faghandel Står skulder ved skulder i Virke Kompetanse og oppriktig engasjement for det du driver med. Det er to grunnleggende forutsetninger for å lykkes i alle typer handelsvirksomhet. Samtidig er det nødvendig å være tett på i markedet. Stadig raskere skifte av trender og tendenser er krevende for de som satser på å livnære seg av salg både i industri- og forbrukermarkedet. Det er Ingrid Thinn Bjerke som slår dette fast. Hun er direktør for faghandel og industriell handel i Hovedorganisasjonen Virke. Arbeidet består i å ivareta interessene til rundt 2000 medlemmer innen varegruppene møbler og interiørartikler, gaveartikler, forbrukerelektronikk, kjøkkenutstyr, glass og stentøy, jernvarer, blomster og planter. I denne innsatsen samarbeider hun nært med Virke Byggevarehandel. Det er til gjensidig nytte og glede. Mye å lære av hverandre Medlemmene i Virke Byggevarehandel står på mange måter i samme situasjon som de jeg har ansvar for i generell faghandel, mener Thinn Bjerke. Derfor har vi også mye å lære av hverandre. Vi arbeider systematisk for å skape synergier for hverandre. Om du selger kjøkkenutstyr eller trelast er drivkreftene de samme. Mye står og faller med like rammevilkår, kompetanse og kundebehandling. Det er knappe marginer i handelssegmentet, det være seg faghandel generelt eller byggevarehandel. Mange sliter med å opp- rettholde tilfredsstillende økonomisk styrefart. Det er de som evner å utvikle unike konkurransefortrinn og drive effektivt innenfor stramme kostnadsrammer som klarer seg best. For Virke Faghandel er det en hovedoppgave å arbeide for like konkurransevilkår. I en verden med en stadig sterkere grad av bransjeglidning og regulatoriske grep gjelder det å holde tungen rett i munnen. Det skal lite til før pluss blir til minus i regnskapet. Press fra mange kanter Presset er stort fra mange kanter, fortsetter direktøren for faghandel i Virke. Det er viktig å ha grunnleggende kunnskaper og forståelse for hvordan mekanismene i handelssegmentet fungerer. Vi hører ikke til blant frontfagene, hverken når det gjelder avlønning eller mange øvrige avtalefestede forhold. Virke søker å løfte statusen på handelsnæringen med kompetansebyggende tiltak og kvalitet i alle deler av den forretningsmessige verdikjeden. Mye av virksomheten i Virke Faghandel er saksorientert. For tiden arbeides det blant annet med å etablere et kompetanseprosjekt. Her er det meningen at motiverte kandidater fra møbel, glass & porselen og jernvare skal stimuleres til å ta fagbrev. Noe av hensikten er å evaluere hvilke plussverdier dette tilfører medlemsbedriftene i Virke. Resultatene vil åpenbart også være av interesse for byggevarehandel, som står med begge bena i en tilsvarende kompetanseutfordring. 14

15 Det er et nært samarbeidsforhold mellom Virke Faghandel og Virke Byggevarehandel. Det har begge parter god nytte og glede av, forteller direktør Ingrid Thinn Bjerke i Virke Faghandel. Synergieffekter Vi arbeider på ulike måter med å gjøre medlemmene til gode og profesjonelle arbeidsgivere, understreker Thinn Bjerke. Blant det som står høyt på dagsorden i Virke Faghandel er miljø og standardisering. På sistnevnte område er både dagligvarehandel og byggevarehandel kommet lenger enn oss. Erfaringene herfra er til stor nytte i det vi søker å få til. Noen av medlemmene er kommet lenger enn andre. Møbelhandlerne fører an i denne utviklingen. Her er standardiseringsprosessen allerede kommet et godt stykke på vei. Det er mye slagkraft i å stå skulder ved skulder i Virke-fellesskapet, legger Thinn Bjerke til. Dette gjelder både påvirkning av eksterne rammevilkår og utvikling av handelsmessig konkurransekraft. I all form for lagspill er det en ledetråd å gjøre hverandre gode. Også for oss i Virke Faghandel er dette en ideell målsetning. I markedet er medlemmene skarpe konkurrenter, men i Virke arbeides det aktivt og koordinert for å ivareta fellesskapets 15

16 direktoratet for byggkvalitet I innsatsen for å utvikle god byggekvalitet her i landet er byggevarehandel en viktig medspiller, slår direktør Morten Lie og avdelingsdirektør Janneke Solem i DiBK fast. Byggevarehandel er en viktig medspiller Byggevarehandel har en viktig rolle når det gjelder å utvikle en bedre byggkvalitet her i landet. I møte med kundene på butikkgulvet, det være seg profesjonelle byggeaktører eller forbrukere, ligger forholdene godt til rette for å informere om gode løsninger. Selv om det skjer mye positivt i denne sammenheng er det mer å gå på. Det er Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet( DiBK), som understreker dette i et intervju med Bygg & Handel. Ved sin side har han avdelingsdirektør Janneke Solem, som leder avdelingen som i direktoratet har et spesielt ansvar for byggevarer. Begge påpeker byggevarehandelens sentrale plassering i den byggmessige verdikjeden, og det ansvaret som tilligger handelsleddet i så måte. 16

17 DiBK er en videreføring av tidligere Statens bygningstekniske etat. Direktoratet har vært operativt fra nyttår og representerer et taktskifte i myndighetenes overoppsyn med den byggtekniske standarden her i landet. Med et bredere perspektiv på den byggmessige verdikjeden er oppmerksomheten i større grad løftet fra et detaljstyrt regelverk til kvalitetsorientering. Mye dreier seg om å få ulike virkemidler til å spille bedre sammen. Utvikler kompetanse Dessuten, fortsetter Morten Lie, arbeider vi systematisk og målbevisst for utvikle kompetanse i verdikjeden. Førende for dette er teknisk kvalitet, såvel i enkeltprodukter og som i de overordnede konstruksjonene. Vi søker hele tiden å gjøre et til dels komplisert regelverk mer tilgjengelig, blant annet ved å gjøre vurderinger i forhold til hensiktsmessighet, forståelighet og effektivitet. Her er digitalisering et viktig element. En prioritert oppgave er dessuten å utvikle metoder og verktøy som gjør det enklere å håndtere kravene i regelverket. I så måte støtter vi blant annet nasjonalt og internasjonalt det standardiseringsarbeid og utvikling av byggedetaljblader i SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. I DiBK legges det betydelig vekt på å spre informasjon. Kunnskap om regelverket er en forutsetning for å nå målet om en bedre byggeteknisk standard. Både kompetansepåfyll om godkjente byggetekniske løsninger og hva som kan bidra til mer energieffektive løsninger og et bedre miljø er en viktig del av dette. Det er mye å strekke seg etter i den byggmessige verdikjeden. DiBK har det overordnede ansvaret. Det er kommunene og den enkelte byggeaktør som har ansvar for å følge opp i praksis på lokalplanet. Dokumentasjon Alle produkter som benyttes skal være dokumenterte, skyter Janneke Solem inn. Dette er et ansvar som tilligger både importører, produsenter og handel. Vi utøver tilsyn med at produkter til byggverk har dokumentasjon som oppfyller kravene. I år har vi to tilsynskampanjer gående, en for vinduer og en for EPS-isolasjon. Her ser vi på produktenes dokumentasjon, og i tillegg gjennomføres det tester av produktenes egenskaper. Resultatene vil foreligge en gang i løpet av oktober. Neste år strammes regelverket for produktdokumentasjon ytterligere til. Da trer den nye EU-forordningen om markedsføring av byggevarer i kraft. Med forankring i EØS-avtalen vil dette også få konsekvenser for Norge. En viktig del av forordningen er at prosedyrene og forpliktelsene i forbindelse med CE-merking og produktdokumentasjon løftes. Formålet er blant annet å skape bedre tillitt til denne merkeordningen. Rom for å gjøre mer Med NOBB har byggevarehandel et godt verktøy å støtte seg til i denne sammenheng, mener Lie. DiBK ser dette og andre elektroniske løsninger som et viktig skritt i riktig retning. Vi ser at det arbeides godt og aktivt med kompetanseutvikling i byggevarehandel. Men fortsatt mener vi det er rom for å gjøre mer. Vi opplever at Virke Byggevarehandel ønsker et nærmere samarbeid med oss. Det ser vi positivt på. Her hos oss blir handelsleddet vurdert som en verdifull medspiller i utviklingen av en stadig bedre byggkvalitet. Vi har helt klart sammenfallende interesser. Nytt om navn Bjørnar Gulliksen (47) er ansatt som adm. direktør i Isola. Gulliksen er siviløkonom og har mer enn 20 års fartstid fra ledende stillinger i Rieber & Søn konsernet. Her har han blant annet vært ansvarlig for forretningsutvikling, markedsstrategi og drift i ulike resultatenheter. Trygve B. Thøgersen (52) er ansatt som ny adm. direktør i Icopal Norge. Thøgersen kommer fra stillingen som adm. direktør i det tekniske entreprenørselskapet YIT Norge. Han har tidligere hatt ledende posisjoner i Siemens og ABB. Bransjeveteran og adm. direktør Jan Halstensen i Saint-Gobain Weber Norge trapper ned. Han går ut av den operative ledelsen i selskapet og overlater roret til nåværende salgsdirektør Kristin Rød Eriksen. Halstensen kommer på ingen måte til å forlate Saint-Gobain Byggevarer. Han går inn som styreformann i selskapet. 17

18 landets første høyhus i tre Et treteknisk kvantesprang er under realisering i Bergen. Neste år påbegynnes byggingen av landets første høyhus i tre. Det dreier seg om en konstruksjon med en høyde på 46,5 meter. Med dette får Vestlandets hovedstad et signalbygg som vil vekke oppmerksomhet i vide kretser. Historisk sett har trevirke vært en bærebjelke i landets byggeskikk. Slik er det ikke lenger. Tre har måttet vike for andre typer bygningsmaterialer. Dette til tross for at tre er en overflodsressurs her i landet. I byggevarehandelen har omsetningen av treprodukter falt dramatisk. På mange hold arbeides det aktivt for å snu utviklingen. Høyhuset i Bergen er et eksempel. Et dristig prosjekt Vi er innforstått med at dette er et dristig prosjekt, bekrefter Per Reigstad. Han er daglig leder i ARTEC i Bergen. Det er de som står for utformingen av det trebaserte høyhuset. Dette er ikke en luftig fremtidsvisjon, men snart en håndfast realitet. De fleste avklaringer er gjort i forhold til byggestart. Den fasen vi nå er inne i kvalitetssikrer konstruksjonen på detaljnivå og logistikken i forbindelse med selve byggeprosessen. Det er BOB (Bergen og omegn boligbyggelag) som er byggherre. Med denne satsingen stikker de hodet langt frem. Det er imidlertid noe de ønsker å gjøre for å flytte grenser. Vi har solid erfaring med tre benyttet i store konstruksjoner her i landet. Robuste limtredragere på Oslo Lufthavn og trebroer i ulike varianter er representative eksempler på dette. Grovt sett kan man si at det er trebroteknologi snudd på hodet som vil bli benyttet i høyhuset i Bergen. Høster verdifulle erfaringer Med dette bygget skal vi høste verdifulle erfaringer med tre som materiale i den «høye» enden av bygningsmarkedet, fortsetter Reigstad. Med oss på laget har vi den fremste ekspertisen innen treteknologi, først fremst fra Norge men også fra utlandet. Vi er sikre på at bygget kommer til å stå seg for ulike type påkjenninger. De klimatiske forholdene i vår del av landet bidrar til at dette vil bli grundig kvalitetssikret. Nå skal det første høyhuset i tre her i landet bygges i Bergen. De fysiske arbeidene blir påbegynt neste sommer. (Illustrasjon: ARTEC/BOB) 18

19 IDA DRØMMER OM BEDRE INNEMILJØ FOTO: VEGARD KLEVEN Et dårlig innemiljø og støy gjør det vanskelig å lære. Dessverre er 30% fortsatt plaget med feil innetemperatur på skolen eller arbeidsplassen*. GLAVA er Norges fremste leverandør av proffe isolasjonsløsninger til norske skoler, arbeidsplasser og kulturhus. Slik bidrar vi til å skape en bedre hverdag for skolebarn over hele landet. GLAVA er totalleverandør av isolasjon og lydregulerende løsninger til hjem, arbeidsplasser og tekniske installasjoner. *Kilde: Norstat september 2011

20 sett & hørt Noen vil si at det var sommeren som regnet bort. I byggevarehandel vil nok gjennomgangstonen være hyggelig klang fra kassaapparatene. I juni økte omsetningen med 10,4 prosent sammenlignet med året før. I den sentrale feriemåneden juli var veksten på 5,7 prosent. Koblet sammen med en god vårsesong er det god grunn til å koste på seg et smil. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB), som tallmessig måler det meste her i landet, ble det i mai/juni gitt tillatelse til igangsetting av nye boliger. Dette er det høyeste tallet siden For mai, juni og juli ble det gitt flere igangsettingstillatelser sammenlignet med tilsvarende periode i For næringsbygg viser igangsettingstallene moderat vekst kvadratmeter ble påbegynt i mai juli. Dette er på samme nivå som snittet for tilsvarende tremånedersperiode de siste fem årene. Politisk sprik Det er mange som mener mye om boligbygging her i landet. For å få fart i nybygging mener Høyre at det er nødvendig å ta i bruk dyrket mark. Dette får delvis støtte i Arbeiderpartiet. SV vil ha mer offentlig styring i boligmarkedet. Venstre etterlyser raskere saksbehandling i hele byggesakskjeden, mens finansminister Sigbjørn Johnsen (bildet) er bekymret over gjeldsveksten i boligmarkedet. Uansett er det slik at Husbanken ved utgangen av juni hadde brukt opp 70 prosent av sin totale låneramme. Siden har banken varslet at den er i ferd med å gå helt tom. Dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes tidligere utsagn om å benytte Husbanken som aktivt instrument i bygging av nye boliger, spesielt målrettede byggeprosjekter for ungdom. Siste nytt er at regjeringen nå Byggevareindustrien bekrefter Også tallene fra Byggevareindustrien bygger oppunder den positive utviklingen i byggenæringen. Omsetningsøkningen var i juli på 3,4 prosent sammenlignet med juli i Akkumulert vekst hittil i år målt mot tilsvarende periode i fjor er på 13,2 prosent. Av opplysningene fremgår det at det er til dels store variasjoner mellom produktgruppene. Omsetningen av sementbaserte produkter viser nedgang, mens plater og andre innvendige produkter øker. Nå imøteser Byggevareindustrien høsten med spent forventning. Høsten i fjor, spesielt siste kvartal, tok salget seg kraftig opp. Dersom utviklingen blir tilsvarende i år ligger det an til en salgsvekst på seks prosent året sett under ett. I en kommentar til utviklingen sier direktør Bengt Herning i Virke Byggevarehandel til - Den milde vinteren og økt boligbygging førte til en særdeles god start på året. Sommermånedene i fjor var relativt svake for byggevarehandel, så det er ingen stor overraskelse at omsetningen i år er høyere. Utover høsten blir det spennende å se om salget til privatmarkedet tar seg ytterligere opp. har plusset på med fem milliarder kroner, noe som selvfølgelig bidrar til at flere kan komme seg inn i boligmarkedet. Mot 2008-nivå i byggenæringen Om vi ser bygge- og anleggsnæringen under ett ligger produksjonen i 2. kvartal 8,5 prosent over tilsvarende periode i fjor, i følge virkedagskorrigerte tall. Når det korrigeres for sesongmessige variasjoner, har aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økt med 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal Produksjonen er dermed på høyde med toppnivået i Så over til byggevarehandel. Der registrerer vi innledningsvis at Løvenskiold-Vækerø oppnådde en vekst i omsetningen på 7,2 prosent i Betydelige investeringer i nye butikker og anlegg bidro imidlertid til et svakere resultat 20

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel Virke Analyse Innhold: Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen Salgsinformasjon for aktørene Totalmarkedet for byggevarer Vedlegg: Makroøkonomi 2 Omsetningstall

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Utviklingstrekk i byggevareindustrien Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Bakgrunn (For)studie utført ved Senter for byggenæringen på BI på oppdrag fra Byggevareindustriens

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Velkommen til Høstmøtet Hotel Continental 10. november

Velkommen til Høstmøtet Hotel Continental 10. november Velkommen til Høstmøtet 2016 Hotel Continental 10. november Program Status i foreningen og prioriteringer Innledning v/styreformann Bjørnar Gulliksen og daglig leder Øyvind Skarholt Gjesteforedrag Harald

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Comeback for byggevarehandelen

Comeback for byggevarehandelen Comeback for byggevarehandelen Detaljomsetning for byggevareaktørene fordelt på aktør, 2014 (mill. NOK) 4 649 4 569 5 596 4 073 3 862 7 171 1 342 1 335 854 472 Optimera Løvenskiold handel Coop Nordek Neumann

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av oppdraget 1. Formålet med oppdraget Regjeringen vil legge forholdene til rette for raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Direktoratet for byggkvalitet arbeider med

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

Digitalisering i praksis. Virke Frokostmøte 20. april 2017

Digitalisering i praksis. Virke Frokostmøte 20. april 2017 Digitalisering i praksis Virke Frokostmøte 20. april 2017 Agenda Tid Tema Foredragsholder 08:30 Velkommen Bengt Herning, Virke 08:45 Tønsbergprosjektet Sykehuset i Vestfold er pilot i bygg21 sitt prosjekt

Detaljer

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør 1 BAMA Gruppen AS BAMA Gruppen Sentral stab Eiendom DV 1 DV 2 Storkjøkken/ Servicehandel Blomster International Industri Trading BAMA Blomster Holding

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

BRUKTBILKONFERANSEN 2015

BRUKTBILKONFERANSEN 2015 Så, etter en trygg landing av dansken, svensken og nordmannen er 1.000 kroners spørsmålet: Hva gjør vi med det? Hvordan lukker vi gapet? Hvordan forbereder vi oss på morgendagen? I praksis. I det daglige.

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Østerdalskonferansen 2015 Industrialisering muligheten for å skape norske markedsvinnere? Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening 5.

Østerdalskonferansen 2015 Industrialisering muligheten for å skape norske markedsvinnere? Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening 5. Østerdalskonferansen 2015 Industrialisering muligheten for å skape norske markedsvinnere? Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening 5. Mars 2015 Befolkningsvekst Ca. 6 000 000 i 2030 1850 1854 1858 1862

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING VÅR PLAN 3 til 5 år 1 til 2 år IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING Hva? Beliggenhet Pris Muligheter Risiko For hvem Utforming Utnyttelse Prising Kvalitet Kostnad Produktivitet Feilfri

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013

Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013 Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013 Hva skal jeg snakke om? Meg selv Dere Byggevarer Kjeltringer Pakk Utlendinger Yrkesstolthet Myndigheter Presse Kunder Hovedorganisasjonen

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

En Bolig og Bygningspolitikk til besvær

En Bolig og Bygningspolitikk til besvær En Bolig og Bygningspolitikk til besvær Er politikerne i utakt med kundene? Utfordringer og muligheter for handelen Morten Bjerke Adm.direktør Mestergruppen AS Mestergruppen 2012 Først litt om Mestergruppen

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri»

Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri» Prosjekt PIDB «Produsent i digitalisert byggeri» Hva vil en mer digitalisert næring kunne bety for industrien? Vi intervjuer nøkkelpersoner i næringen om hva de mener! Medlemsmøte 31. mai 2017, Oslo Einar

Detaljer