BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet"

Transkript

1 NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet Byggevarehandelen en viktig medspiller Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk

2 Rykte som bronsteikt flesk skrev Alf Prøysen om frieren som klatret på stigen med råtne trinn mens faren lå og snorket. Og sånn føler vi vel at det er med byggenæringen også fra tid til annen et litt frynsete rykte på grunn av villige kunder, dårlig håndverk og dårlig kontroll. I dette nummeret av Bygg & Handel setter vi søkelyset på noe av det som påvirker byggenæringen. For vi har også villige kunder som gjerne tar noen snarveier når noe skal bygges. Er det nå så farlig med denne momsen, litt unndragelse av skatt, manglende dokumentasjon og all den kompetansen som den styrtrike staten Norge krever? Ja, det er faktisk det. Fordi disse holdningene undergraver det samfunnet som er bygget opp gjennom mange år og fordi de som bygger blir forbannet når de ser at det lønner seg å jukse med kvaliteten. Skal de henge med må de jukse litt de også, synes de nok. Og hvis det offentlige ikke går foran med gode bygg, men bygger skoler og barnehager som må rives etter få år pga dårlig kvalitet og null vedlikehold, ja da er vi på ville veier. Da får næringen rykte som bronsteikt flesk! Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel Så hva gjør vi? Jo, først og fremst så må de gode ambisjonene følges opp. Og dessverre så har nok det offentlige et stort ansvar. Både som profesjonell innkjøper, som eiendomsbesitter og som kontrollerende organ. Hvis noen flere satte fokus på dette og noen færre laget nye regelverk så ville nok mye være gjort. Og tilbake til Prøysen så ville det nok ikke blitt noen vise hvis jenta ikke var villig, hvis faren hadde holdt seg våken og ikke snekkeren hadde lagd stægan av råtne trinn. God lesestund! Innhold Sammen på pallen 4 Viktigst av alt er lønnsomhet 6 Mye å tjene på bedre sikring 8 Herføll Gruppen skaper veskt i Østfold 10 Virke-advokaten Salg av varer over internett 12 Smartere handel på høstkonferansen 13 Står skulder ved skulder i Virke 14 DiBK Byggevarehandel en viktig medspiller 16 Landets første høyhus i tre 18 Sett & Hørt 20 Barkevik klemmer til 23 Bygg & Handel Ansvarlig redaktør: Bengt Herning, Virke Layout: Sidsel Eide, Virke Journalist/fotograf: Tore Halvorsen, , 44, Forsidefoto: Michael Helgesen, Totalmedia Opplag: 2.000

3 vi spør Byggevarehandel tar ansvar I juni slapp regjeringen «katten ut av sekken». Da ble landets første stortingsmelding lagt på bordet for offentligheten. Reaksjonene har vært mange, og varierte. I byggevarehandel, og byggenæringen generelt, nikkes det imidlertid positivt. Her er det mange viktige signaler å ta innover seg. Under tittelen «Gode bygg for et bedre samfunn» har byggenæringen fått et viktig dokument å forholde seg til. Det er imidlertid viktig å være klar over at innholdet i stortingsmeldingen ikke er et pålegg, men en politisk retningsanvisning for utvikling av bedre kvalitet i byggenæringen. Først og fremst søker regjeringen å legge til rette for energieffektive bygg med god kvalitet. Samtidig er det er mål å forenkle byggereglene. Det skal brukes mindre tid, penger og papir på byråkrati. Stortingsmeldingen er en klar invitasjon til samarbeid. Byggenæringen inviteres til å være med på et kunnskapsløft. I dag gjøres det for mange feil i prosjektering og praktisk bygging. Samtidig holder ikke produktivitetsutviklingen i næringen mål. Økt kompetanse er nøkkelen for å få til et nødvendig løft i disse sammenhengene. Regjeringen oppfordrer byggenæringen til å ta et større samfunnsmessig ansvar. At bygg står for rundt 40 prosent av energibruken her i landet er en utfordring. Det er nødvendig å iverksette en rekke tiltak for bedre energieffektivitet. Dette gjelder både i offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Verdien av landets bygningsmasse er anslått til seks billioner kroner. Av dette står boliger for to tredjedeler. Det er mye å ta tak i etter utspillet fra regjeringen. Byggevarehandel og byggenæringen generelt er klar til å påta seg sin del av ansvaret. Det går klart frem av en rundspørring Bygg & Handel har gjort blant aktørene i verdikjeden. Konstituert adm.direktør / CEO i Byggmakker, Irlinn Tystad: -Det er mye positivt ved de fire målene regjeringen legger til grunn for bygningspolitikken. Jeg er enig i at byggvaresektoren har et potensial med tanke på kostnadseffektivitet, produktivitet og ikke minst innovasjon. At det varsles forenkling av byggesaksprosessene er også bra. Selv om regjeringen tar til orde for mer energivennlige bygg, synes jeg likevel ikke de er offensive nok med tanke på eksisterende bygningsmasse. Her bør de gjøre mer, ikke minst når det gjelder støtteordninger til husholdningene. Det er også viktig at norske myndigheter forsterker arbeidet med informasjon og opplæring ovenfor små- og mellomstore håndverkere knyttet til energieffektive bygg. Daglig leder i Gausdal Landhandleri, Audun Løhre: - Gausdal Landhandleri er fornøyd med at det satses på forenkling og kompetanse. Forenkling vil redusere tidsforbruket for våre kunder og stimulere til økt aktivitet og verdiskapning for både utbygge, leverandør og byggevarehandelen i sin helhet. Økt kompetansefokus gir byggevarebransjen muligheter. Bred fagkompetanse innenfor både produkter, løsninger og ikke minst effektiv varedistribusjon gir store muligheter for oss. Jeg forventer at byggevarehandelen vil ha økt fokus på systematisk kompetanseoppbygging for å ta høyde for at nye bygg nå fremover skal både bygges med høyere kvalitet og samtidig bruke mindre energi. Gausdal Landhandleri som aktør innen byggevarehandelen skal aktivt bidra til oppfyllelsen av Regjeringens ambisjoner på miljø gjennom effektive logistikkog distribusjonsløsninger, kvalitet gjennom de varer, produkter og tjenester vi leverer og sist men ikke minst kompetanseutvikling gjennom å tilføre verdi for våre kunder gjennom høy fagkompetanse på produkter og løsninger. Administrerende partner i Prognosesenteret, Bjørn Magnor Birkeland: - Byggenæringen har lenge etterspurt en slik melding. At regjeringen legger opp til å redusere byråkratiet i forbindelse med behandling av byggesaker vil jeg tro hilses unisont velkommen. At stortingsmeldingen også setter fokus på produktivitet er av vesentlig betydning. Byggenæringen er en ekstremt viktig sektor og alt som kan bidra til bedre effektivitet er et pluss, ikke minst sett i forhold til kostnadsutviklingen i næringen. Dette helhetlige perspektivet på byggenæringen, med tydelige politiske signaler på hvilke grep som må til, er et godt fundament for et dugelig løft. Konstituert adm.direktør i BNL (Byggenæringens Landsforening), Arne Skjelle: - Stortingsmeldingen gir en god beskrivelse av byggenæringens utfordringer. Innholdet er politisk retningsgivende og gir klare anvisninger om veien videre. Den er et greit utgangspunkt for å meisle ut en strategi for en samlet næring. Meldingen er imidlertid preget av mange generelle formuleringer. Det holder ikke bare med gode ideer og tanker. For å komme videre er det nødvendig med en større grad av konkretisering. BNL skal senere i høst avgi sin høringsuttalelse. Der regner jeg med at dette vil bli poengtert. Adm. direktør i Byggevareindustriens Forening, Øyvind Skarholt: - I vår del av verdikjeden er vi mest fornøyd med at stortingsmeldingen klart slår fast at det er behov for et kompetent markedstilsyn med byggevarer. Dette er noe som vi lenge har etterlyst, og som vil bidra til å sikre bedre byggkvalitet. Det er dessuten positivt å registrere at det allerede er avsatt ressurser for å få dette på plass. Ellers merker vi oss at det i større grad skal satses på forskning, utvikling og innovasjon. Også det imøteser vi med forventning. Her står etablering av prosjektet Bygg21 sentralt. At forankringen skjer i Direktoratet for Byggkvalitet DiBK) mener vi både er riktig og fornuftig. Påpekingen av mangel på produktivitet føler vi oss ikke truffet av. Her kan vi vise til den beste utviklingen i den byggmessige verdikjeden. 3

4 gullkantet sponsorvirksomhet Sammen på pallen Som en av verdens beste padlere gjennom mange år har Eirik Verås Larsen gitt oss en perlerad av gledesstunder. Med gull under sommerens OL i London satte han kronen på verket. På pallen tar han med seg H.C. Tauglands Trælastforretning i Oslo og Essve, leverandør av festemateriell, tettingsprodukter og elektroverktøy til byggevarehandel. Uten den støtten han har fått herfra ville det neppe ha blitt noen gullmedalje i London. Intern inspirasjon At vår støtte til Eirik har gitt full uttelling i idrettslig sammenheng er så sin sak. Minst like viktig er den inspirasjonen han har bidratt med internt i våre bedrifter. Det er jeg selv et godt eksempel på. Innsatsen og samarbeidet med den 36 år gamle padleren har gitt meg et spark bak. Etter mange år uten å bevege særlig på meg er jeg kommet i gang med systematisk trening og et sunnere kosthold. I løpet av kort tid er 13 kilo blitt borte, og jeg gjennomførte årets Birkebeinerritt på i overkant av fire timer. Det er en forbedring på nesten tre timer sammenlignet med året før. Vi takker og bukker Eirik for det edle metallet, «jubler» en entusiastisk Thomas Berger, adm. direktør i Tauglands Trælastforretning. Gullvinneren er blitt «allemannseie» blant de 52 ansatte i bedriften, med tilsvarende effekt blant rundt 20 ansatte i den norske delen av det internasjonale Essve-konsernet. Og han fortsetter: Kajakk er en liten idrett i Norge. Utøverne må i stor grad selv sørge for inntekter til å holde seg i gang. Uten støtten fra Taugland 4 Padleren Eirik Verås Larsen (i midten) deler mer enn gjerne sitt OL-gull fra London med de nære samarbeidspartnerne adm. direktør Thomas Berger i Taugland Trælastforretning og markedsansvarlig Silje Netskar i Essve.

5 og Essve er det lite trolig at Eirik Verås Larsen hadde satset mot OL i London. Samarbeidet, som har strukket seg over flere år, har vært «bunnplanken» i satsingen til den ferske gullvinneren. Mer enn forventet Silje Netskar, markedsansvarlig i Essve, legger heller ikke skjul på at dette er et samarbeid som har gitt god avkastning. Med selskapets logo og farger klart profilert på båten til padleren er det blitt mye god eksponering i alle typer medier. Det hører også med at gullvinneren er benyttet i kundearrangementer og som motivator i interne sammenhenger. Dette er det første større sponsoratet til Essve. «Avkastningen» er godt i overkant av forventningene. Det er imidlertid ikke bare kommersielle verdier som ligger til grunn for dette samarbeidet. En dose idealisme hører også med. Thomas Berger har padling i «blodet». Han faderlige opphav, Tore Berger, står langt fremme i historien til norsk padling. Han har selv en olympisk gullmedalje i sin premiesamling. Fortsatt står det glans av gullfireren i kajakk i OL i Mexico City i Der var Tore Berger en av dem som fossrodde med padleårene. Både på kajakken og padleåren til Eirik Verås Larsen er Essve og Taugland Trælastforretning godt profilert. 5

6 Rammebetingelser Viktigst av alt er lønnsomhet Å arbeide for best mulig rammebetingelser er en hovedoppgave for Virke Byggevarehandel. Som del av en næring som stadig er i endring er det viktig å være oppmerksomt til stede hvor premissene for vår virksomhet legges. Lønnsomheten i norsk byggevarehandel er generelt sett for svak. Livskraftige rammevilkår er en forutsetning for å kunne være sterkt til stede i verdikjeden. import eller bryr seg lite om miljøgifter på avveier. Herning etterlyser et sterkere tilsyn i byggenæringen. Det er vel og bra at det utøves selvdisiplin, men slik som forholdene har utviklet seg er det nødvendig at noen kvalifiserte utenforstående titter næringen nærmere etter i kortene. Den seriøse delen av byggevarehandelen preges blant annet av kompetanse, kvalitet, respekt for lover/forskrifter og gode interne prosesser, fortsetter Herning. Her i Virke, som organiserer brorparten av landets handelsvirksomhet, arbeides det systematisk og målbevisst for på ulike måter å ivareta handelens interesser. Byggevarehandel er en del av dette. Det er betydelig styrke i den påvirkningenen vi utøver. Når Virke uttaler seg blir vi tatt på alvor. Vi fremstår på vegne av et fellesskap med mange tusen arbeidsplasser og en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Det er Bengt Herning, direktør for Byggevarehandel i Hovedorganisasjonen Virke, som klart og tydelig slår dette fast. Med en resultatgrad som altfor ofte pendler mellom null og tre prosent er det hårfine marginer i bransjen. Dog finnes det noen hederlige unntak som evner å tjene gode penger takket være knallhard fokus på god drift. Hvordan lønnsomheten vil utvikle seg fremover er derfor avhengig av fokus på drift og fokus på rammebetingelser. Drift av byggevarehandelen må handelen selv stort sett ta seg av, men rammevilkårene kan Virke bistå sterkt med. Vi står med begge bena i en utvikling hvor rammebetingelsene stadig endres. Myndighetene legger stadig større press på de seriøse aktørene i byggenæringen, understreker Herning. Lover og regler, miljø og energi, kompetansekrav, rapportering og EU-tilpasning preger det forretningsmessige handlingsrommet. Bedre kvalitet er en ønsket og villet utvikling fra alle som føler ansvar i verdikjeden. Kvalitet koster på kort sikt, men betaler seg på lang sikt. Dette må de berørte myndighetene ta inn over seg, og i hvert fall gjennomføre i offentlig bygningspolitikk. Myndighetene kan ikke forvente en næring som lojalt slutter opp om de politiske intensjonene samtidig som de tillater å la «cowboyene» stikke av med leveransene. For å utvikle konkurransekraft og lønnsomhet er byggevarehandel avhengig av robuste rammevilkår. Samtidig må aktørene selv ha stram fokus på effektiv drift, uttaler Bengt Herning, direktør i Virke Byggevarehandel, i dette intervjuet. Etterlyser tilsyn Bengt Herning mener at det er betimelig å gjøre noen refleksjoner rundt kvalitetsbegrepet. De fleste aktørene i byggevarehandelen bestreber seg på å drive seriøst og ordentlig. Men her, som i de fleste andre bransjer, er det noen som for eksempel aksepterer svart arbeid, utøver ulovlig Mye positivt 15. juni la Regjeringen frem den lenge påventede stortingsmeldingen «Gode bygg for et bedre samfunn». Dette dokumentet er retningsgivende for hvor den videre veien i norsk byggenæring går. Bengt Herning konstaterer at meldingen har mye positivt i seg. Det legges til rette for energieffektive bygg av god kvalitet. Samtidig skal byggereglene bli enklere. Mindre bruk av tid, penger og papir på byråkrati er noe av det som blir løftet frem. Jeg synes imidlertid det blir for mange ord og for lite handling i byggpolitikken, mener direktøren i Virke Byggevarehandel. Politikerne hadde stått seg på å være tøffere i sin tilnærming. Noen ganger er det viktig å påta seg forpliktelser som det ikke nødvendigvis vinnes stemmer på. Jeg etterlyser mer evne og vilje til å styre. Et eksempel er ulovlig import av byggevarer. Vi ser stadig store prosjektleveranser og forbrukerkjøp fra utlandet som ikke følger samme spilleregler som norsk handel gjør. Der burde myndighetene være mer konsekvent, både av hensyn til kvalitet og konkurransevridning i næringen. Jeg mener også mer kan gjøres for å få fart på energieffektivisering i bygg. På spesifiserte vilkår hadde det vært riktig å få på plass en ordning for ROT-fradrag (offentlig støtte til renovering). Det er de byggene 6

7 som allerede er bygget som bruker for mye energi. Nye bygg vil om kort tid produsere overskuddsenergi. I energipolitikken er dette en ny utfordring. Mer forenkling Bengt Herning synes det er positivt at det ligger til rette for å «løse opp» i byråkratiet i saker som har med byggeregler å gjøre. Han mener det er på sin plass med en forenkling. Det samme synet har han på mange av regelverkene som regulerer næringen. Rigide lovkrav og usikre saksbehandlere i kommunene stikker kjepper i hjulene for effektivitet. En gjennomgang for å rydde opp er åpenbart fornuftig. Når det i stortingsmeldingen pekes på at produktivitetsutviklingen er lav kan dette være et hensiktsmessig sted å hente gevinster. For øvrig er det vanskelig å måle produktivitetsutvikling i et marked der kravene stadig endres. De mange kravene, fra stillasebygging til dokumentasjon og ID-kort, er enkeltvis god krav, men når det blir for mange av dem går det ut over produktiviteten. Veien til sviktende resultatutvikling er brolagt med gode intensjoner! Energieffektivitet og kompetanse Det er spesielt to områder som peker seg ut i stortingsmeldingen. Det ene er at regjeringen vil skjerpe energikravene for nye bygg. Det andre er behov for mer kompetanse i byggenæringen. Dette går helt klart rett i «hjertet» på byggevarehandel. En betydelig del av produktene i byggenæringen selges via handelsleddet. Produktkompetansen kan benyttes til å kvalitetssikre at det er de mest formålstjenlige løsningene som velges. For å få dette til må byggevarehandel selv ta et kompetanseansvar, i tråd med signalene fra stortingsmeldingen. Til syvende og sist koker alt vi driver med ned til effektiv forretningsdrift. Uten levedyktig lønnsomhet har vi lite å stille opp med. Vi må få betalt for den merverdi vi i ulike sammenhenger tilfører byggenæringen. Samtidig må vi med egen kraft ha fullt trykk på de interne forbedringsprosessene. I dette arbeidet står ytterligere standardisering, videreutvikling av NOBB, bedre samhandling i verdikjeden, miljøutfordringen og effektiv drift sentralt, avslutter Virke samler næringsledere til nytt bransjeløft Nå tar byggevarehandel og industriell handel i Virke felles grep. Med etablering av et handelsforum for bygg og anlegg skaper Virke en møteplass som tar tak i bransjespesifikke utfordringer. Gjennom en møterekke tilføres næringslederne oppdatert bransjeinnsikt, og Virke får forankret en sterkere satsning på bedre bransjevilkår. Vi tar utgangspunkt i problemstillinger som er helt sentrale i arbeidet med å bedre verdiskapningen til medlemmer i byggevarehandel og industriell handel, forteller Richard Jacoby-Larsen i rådgivningselskapet CERVO. Sammen med ledelsen i Virke Byggevarehandel og Virke Industriell handel utvikler han en møterekke som orienteres mot den enkelte leder i ledergruppen. Fire frokostmøter I første omgang er det planlagt fire frokostmøter, fortsetter Jacoby-Larsen. Det første er tidfestet til onsdag 5. desember (kl 08:30-10:00 i Virkes lokaler på Solli Sammen med ledelsen i Virke Byggevarehandel og Virke Faghandel har konsulent Richard Jacoby-Larsen, CERVO vært med på å utvikle en ny kompetansearena for byggevarehandel og industriell handel. plass). Overskriften er «Nybygg en verdikjede i endring». Fra politikken, eiendom- og entreprenørsiden vil fire sentrale aktører gi et 20 minutters innlegg som fra hvert sitt ståsted belyser utviklingen innen sentrale rammebetingelser. Her vil begrep som byggepolitikk, BREEAM, TEK er, LEAN bli satt i en relevant sammenheng for handelen. Mer informasjon om møterekken sendes til ledelsen i medlemsbedriftene i nærmeste fremtid, og Jacoby-Larsen kan fortelle at etterfølgende tema som vurderes blant annet er «HR som resultatenhet», «Vekstområder i verdikjeden» og «Seriøs og useriøs handel». Både innspill til tema eller ønske om å få tilsendt møteinformasjon kan sendes til En sterkere bransjestemme Vi er i en bransje som lever under økende politiker- og kundepress for å levere feilfrie og kostnadseffektive bygg og anlegg, samtidig som høy konkurranse og lav inntjening blir en stadig mer permanent hverdag for de fleste innen handel til bygg og anlegg. Det er behov for en sterkere bransjestemme som løfter effektivitet og lønnsomhet gjennom bedre samspill og rammebetingelser. Med Handelsforum for Bygg og anlegg tar Virke Byggevarehandel og Virke Industriell handel mål av seg til å bli den sterkeste og tydeligste bransjestemmen i en næring som er i løpende endring, avslutter Jacoby-Larsen. 7

8 Sikkerhet Mye å tjene på bedre sikring 8

9 Hvert år stjeles det for minst to milliarder kroner i norsk varehandel. Mer enn det dobbelte blir borte i svinn. I en bransje som er hardt presset på marginene svir dette på pungen. Kreativiteten kjenner ingen grenser når det gjelder å berike seg på uærlig vis. Veiene til verdiene er mange. Nasking, tyverier og innbrudd er bare noen av dem. Stadig avdekkes det mer utspekulerte metoder. I likhet med varehandel generelt har byggevarehandel mye å gå på når det gjelder å ta sikkerhet på alvor. Den som sier dette er Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i hovedorganisasjonen Virke. Han har i mange år arbeidet med sikkerhet i varehandel og som innleid sikkerhetssjef i en av de store byggevarekjedene. Det generelle inntrykket er at bransjen er i positiv prosess med å bli bevisstgjort i forhold til utfordringen. Men fortsatt gjenstår mye. Mange spør om hvor langt det er riktig å gå for å beskytte seg. På dette kan det ikke gis et entydig svar. Individuelle tilpasninger Graden av tiltak må tilpasses individuelt, mener Bjerke. Det er mange forhold som spiller inn. Hvor utsatt ligger butikken til i forhold til kriminelle handlinger? Hvor god oversikt er det i de fysiske anleggene? Hvor bevisste er de ansatte i forhold til uærlige hensikter? På hvor stort alvor tar ledelsen sikkerhetsutfordringen? Teoretisk sett kan sikkerhetstiltak strekkes ut til det paranoide. I så måte har byggevarehandel mye å gå på. I mange anlegg er fraværet av sikkerhetstiltak påtagelig. En grunnleggende forutsetning er å være bevisstgjort i forhold til sikkerhetsutfordringen, fortsetter Bjerke. Dersom dette er solid forankret på ledelsesnivå i virksomheten er utgangspunktet slik det bør være. Ofte kan det være riktig å begynne med en analyse. Hvor er de mest sårbare Høy kompetanse, også når det gjelder sikkerhetsområdet, er noe av det viktigste byggevarehandel kan investere i, mener sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Hovedorganisasjonen Virke. Hver krone som investeres i sikkerhet gir tre kroner i pluss på nederste linje i regnskapet. Om dette er en beregnet gevinst, eller en tommelfingerregel basert på erfaring, spiller mindre rolle. Det som står fast er at det er mye å tjene på å ta sikkerhet på alvor i byggevarehandelen. punktene i det fysiske anlegget? Hvor bevisstgjorte er de ansatte i forhold til sikkerhetsutfordringen? Er rutinene i forhold til kundebehandling «vanntette» med tanke på rabatter og returordninger? Hvor god kontroll har vi på vareflyten i anlegget? Har vi gode nok rutiner for kredittkontroll av kunder? Betydelig effekt med enkle grep Thor Martin Bjerke oppfordrer aktører i byggevarehandel til å være nøye med listen av spørsmål. I tillegg til de generelle er det viktig å ta høyde for lokale forhold. Hvor i egen virksomhet har jeg mest igjen for å investere i bedre sikkerhet? Dette behøver ikke nødvendigvis å ha med fysisk sikring å gjøre. Det kan være tilstrekkelig å ta enkle grep i måten virksomheten er organisert på. En grei regel er å kontrollere at profesjonelle kunder identifiserer seg med kredittkort mot godkjent konto. Gi de ansatte dedikerte områder i anlegget som de har sikkerhetsmessig ansvar for. Da er det lettere å oppdage uregelmessigheter. Påse at det ikke finnes «hull» i rabatteller returordninger eller håndtering av skadde varer. Med varer som leveres tilbake skal det følge orginale kvitteringer. Rabattreglene skal være like for alle. Også for sjefen! Vær oppmerksom på tomemballasje som har en tendens til å hope seg opp på «odde» steder i anlegget. Ha kvalitetssikrede rutiner for håndtering av kontanter i kassene. Tell populære varer regelmessig. Ved innbrudd er det ikke tilstrekkelig å reparere skaden. Hensiktsmessige tiltak må iverksettes for å unngå at det skjer igjen. Bjerke sier at Virke kan bistå virksomhetene i å utarbeide sikkerhetsplaner og påta seg forskjellige typer opplæring. Han mener at noe av det viktigste man kan gjøre er å satse på høy kompetanse hos de ansatte også på sikkerhetsområdet. God sikkerhet er det samme som god kvalitet. Ta godt vare på de ansatte. Det er det mest effektive sikringstiltaket mot interne uregelmessigheter. Vær beredt! På bakgrunn av ulike typer hendelser er beredskap et tema som står høyt på den samfunnsmessige dagorden, understreker Bjerke. Slik bør det også være for byggevarehandel, som ivaretar betydelige verdier. I et demokratisk og åpent samfunn blir trusselbildet stadig mer finmasket. Mennesker med uærlige hensikter strømmer til fra mange kanter. Vi kan ikke stenge oss inne bak piggtråd og jernslåtte dører. Men med fornuftige tiltak er det mulig å kombinere åpenhet med en rimelig grad av sikkerhet. Det er en utfordring som også byggevarehandel i sterkere grad bør ta innover seg. 9

10 Herføll gruppen Skaper vekst i Østfold Herføll Gruppen investerer over 40 millioner kroner i nytt sentrallager i Råde. Herføll Gruppen har vekstambisjoner i Østfold. Nå bygger vi nytt sentrallager i Råde, forteller adm. direktør May Rita Heggelund. Vi er stolte over å bli det første byggevarekonsernet som etablerer eget sentrallager i Østfold. Dette skal gjøre oss til en ledende aktør i regionen fra Halden inn mot Oslo. Mens våre konkurrenter må kjøre byggevarene fra sine sentrallagre i Oslo, skal vi ha sentrallageret midt i Østfold. Vi skal bli entreprenørenes, byggmestrenes og håndverkernes beste partner i fylket. På mange måter er vi en logistikkbedrift, sier en offensiv May Rita Heggelund, adm. direktør i Herføll Gruppen. Satser på vekst Med det nye sentrallageret som er på 7500 kvm og ligger tett på E6 vil vi kunne tilby lavere priser og raskere levering til våre kunder i hele Østfold og Follo, fortsetter Heggelund. Gruppen hadde et godt år i 2011 og satser nå for ytterligere vekst i hele fylket. Heggelund regner med å øke omsetningen neste år med flere titalls millioner kroner. Betyr dette flere ansettelser? Ja, vi kommer til å øke staben betydelig fremover. Målet er å befeste vår posisjon som en av Østfolds største og ledende bedrifter, poengterer sjefen i Herføll Gruppen. Størst i Østfold Herføll Gruppen AS er Østfolds største byggevarehandel med fem varehus som opererer både i forbruker- og proffmarkedet. Vi er medlem i Byggmakkerkjeden, som er Norges største og eneste landsdekkende byggevarekjede. Våre varehus er etablert i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Vi en inne i en spennende utvikling, hvor vi har som mål å omsette for 350 millioner i 2012, og i dag har vi 140 ansatte i gruppen. 10

11 forskningsrapport fra fafo Utdanningen i varehandelen gir karrieremuligheter I juni ble en fersk forskningsrapport om utdanningen i varehandelen offentliggjort. Rapporten viser at interne utdanningsløp og kompetanse oppleves svært relevant for resten av næringslivet, men at kompetansen er lite synlig utenfor bransjen selv. Det formelle utdanningssystemet må anerkjenne denne kompetansen, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen. Vi må bygge bro mellom utdanningssystemet og næringslivet, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarte på utfordringen ved å påpeke at utdanningssystemet må være på tilbudssiden, og takket Virke for å ha åpnet øyene hennes i forhold til den kompetansen som ligger i varehandelens internopplæring. Vi i utdanningssystemet må være på tilbudssiden overfor kjedeskolene for å få et bedre samspill, og samarbeide tett med Hovedorganisasjonen Virke fremover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det formelle utdanningssystemet må anerkjenne utdannelse og kompetanse i varehandel, uttaler adm. direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke i forbindelse med en fersk forskningsrapport om utdanning i varehandel. Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Virke, og dette er første gang en kartlegging av internutdanning i varehandelen foreligger. Varehandelen gir interne karrieremuligheter for de som har lite formell utdanning, men kompetansen er ikke synlig utenfor bransjen selv, sier forsker i Fafo, Torgeir Nyen. 27 prosent av arbeidstakere i alderen år jobber i varehandelen. Mange av disse har droppet ut av videregående skole. Varehandelen er et av få åpninger i arbeidsmarkedet for ungdom uten formell utdannelse. Kun 15 prosent av internopplæringen gir derimot formell kompetanse. Dette til tross for at 74 prosent av de spurte mener kompetansen er ganske eller svært overførbar til andre virksomheter. Vi trenger et utdanningssystem som gir denne kompetansen formell verdi, slik at den blir overførbar til andre karriereveier. 11

12 VIRKE-ADVOKATEN Salg av varer over Internett Det blir stadig mer aktuelt å tilby salg av varer over Internett. Vi vil her gi en oversikt over hvilke krav regelverket stiller til en elektronisk salgsprosess, samt angrerettlovens bestemmelser ved salg av varer til forbruker. Ved salg av varer over Internett vil angrerettloven komme til anvendelse dersom det er tale om et forbrukerkjøp, og den samlede kjøpesummen (inkludert frakt- og tilleggskostnader) som forbrukeren skal betale er over 300 kroner. Etter lovens 12 gjelder angreretten ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake, eller varer som forringes fysisk (eksempelvis matvarer). Advokat Rune Erstad er en del av byggevareteamet i Virke. Lov om elektronisk handel av 23. mai 2003 nr. 35, «ehandelsloven», regulerer i 11 og 12 kravene til en elektroisk avtaleinngåelse. Alminnelige avtalerettslige regler kommer i tillegg til anvendelse. Advokat Rune Erstad belyser her de spesielle reglene som kommer til anvendelse når salget skjer over Internett (via PC). Kravene er ufravikelige ved forbrukerkjøp. Det er viktig at avtalevilkårene presenteres på en enkel og oversiktlig måte. Det er et krav om at forbrukeren skal få direkte tilgang til avtalen eller kun ved hjelp av et «klikk». Det vil si at avtaleteksten skal komme frem og bli vist for forbrukeren. Det er ikke tilstrekkelig at forbrukeren kun får tilgang på avtalen. Den tekniske løsningen må være slik at forbrukeren må arbeide seg gjennom avtalevilkårene for å komme videre i avtaleinngåelsen. Avtalevilkårene må også presenteres på en måte som gjør det mulig for forbruker å kopiere og lagre vilkårene. Hensynet bak dette kravet er at forbruker skal kunne skaffe seg kunnskap om vilkårene knyttet til avtaleinngåelsen og i tillegg beholde en egen kopi av avtalen dersom dette er ønskelig. Selger er etter loven også forpliktet til å opplyse om de ulike tekniske leddene i avtaleinngåelsen samt muligheten for å finne og rette inntastingsfeil. Det er av betydning at forbruker forut for avtalen får kunnskap om hvordan alle ledd i avtaleinngåelsen fungerer slik at vedkommende ikke binder seg uten å være klar over dette. Avtaleinngåelsen må også være teknisk tilrettelagt slik at inntastingsfeil kan oppdages og rettes før avtalen inngås. Dette kravet oppfylles ved å gi forbruker en oversikt over hva som er bestilt og hvilke opplysninger som er gitt før endelig bestilling sendes til selger. Deretter må den tekniske løsningen være slik at feil i bestillingen kan rettes. Det følger av e-handelsloven 12 at tjenesteyter er forpliktet til å sende en elektronisk bekreftelse på at bestillingen er mottatt. Ordrebekreftelsen sikrer at forbruker får kunnskap om at den elektroniske bestillingen er kommet frem til tjenesteyter slik at avtale er inngått. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren, etter angrerettloven 7, motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal alltid ha opplysninger om: a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) etter loven her eller ikke d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i g) kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmetoden, dersom de ikke beregnes etter normaltakst h) hvilke språk informasjon og avtalevilkår er tilgjengelig på. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren, etter angrerettloven 9, motta følgende opplysninger skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over: 12

13 Smartere handel på Høstkonferansen november er det igjen klart for Handelskonferansen, landets største og viktigste møteplass for handelsbransjene i Norge! Gjennom analyser og case vil ca 50 ledere og fagpersoner på scenen gi deg de viktigste trendene innen norsk og internasjonal detaljhandel gjennom dagen. Hovedorganisasjonen Virke og GS1 Norway står bak konferansen, i samarbeid med Hartmark. På scenen samler vi en rekke ledere innenfor norsk handel og andre aktører som bidrar til å utvikle handelsnæringen videre. Gjennom videoer, talkshow og debatter går vi tett på utviklingen i norsk handel gjennom gode analyser og trendstudier. Blant årets foredragsholdere er konstituert adm. direktør Irlinn Tystad i Byggmakker. Hun skal blant annet snakke om effektiv forretningsdrift og lønnsomhet i byggevarebransjen. Konferansen starter med et panoramabilde over utviklingen i norsk handel: Hvilke bransjer vokser mest, hvor finner vi vekstregionene og hva vil de demografiske endringene bety for handelsaktørene i Norge? Kjøpesentrene står for en betydelig del av omsetningen i handelen. På konferansen går vi nærmere inn på utviklingen i kjøpesenterhandelen og ser på hva aktørene i bransjen gjør for å ta en enda større biter av handelskaken. Samtidig vil vi vise ferske analyser for handelens betydning for næringseiendomsprisene i Norge. Før lunsj presenterer vi også tall på kjedenivå som viser utviklingen for nærmere 400 ulike kjeder fordelt på 40 bransjer. Tallene er basert på Ultima-databasen til Hartmark og gir et unikt innblikk i lønnsomhetsbildet for de største aktørene i handelen. Vertikal integrering er et aktuelt tema i mange handelsbransjer, og vi runder av før lunsj med å se nærmere på vertikal integrasjon fra et produsent- og et handelsperspektiv. Norsk handel har et stort potensial i å utnytte de digitale mulighetene enda bedre. Etter lunsj presenterer vi nye tall som viser det reelle omfanget av e-handel i Norge gjennom en ny rapport. Hvor vokser handelen raskest og hvilke bransjer blir de neste som står overfor en digital omveltning? Gjennom flere spennende case ser vi nærmere på salg av digitale varer og tjenester og hvordan handelen i større grad kan utnytte nye digitale kanaler til å bedre tilbudet til kundene og lykkes med markedsføringen av sine produkter. a) opplysningene som nevnt i 7 første ledd bokstav a f b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet e) bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Opplysninger etter bokstav b e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere. Senest ved levering skal forbrukeren motta angrerettskjema. Angreskjema kan lastes ned fra Selgeren skal fylle ut rubrikkene der det henvises til selger. Angrefristen er 14 dager fra det tidspunkt alle opplysninger i henhold til lovens kapittel 3 er mottatt av forbrukeren på foreskreven måte og kravene i 7 og 9 er oppfylt, og forbrukeren er gitt angreskjema utfylt med de opplysninger tjenesteyteren skal fylle ut. Dersom opplysningene ikke gis eller angreskjema ikke leveres er angrefristen inntil tre måneder. Dersom selgeren ikke har gitt opplysninger etter 7 og 9 og heller ikke har gitt angrerettskjema er angrefristen ett år fra avtalen ble inngått. Dagen avsluttes med utdeling av Handelsprisen 2012 til en verdig vinner og hyggelig samtale med mat og drikke. 13

14 Virke Faghandel Står skulder ved skulder i Virke Kompetanse og oppriktig engasjement for det du driver med. Det er to grunnleggende forutsetninger for å lykkes i alle typer handelsvirksomhet. Samtidig er det nødvendig å være tett på i markedet. Stadig raskere skifte av trender og tendenser er krevende for de som satser på å livnære seg av salg både i industri- og forbrukermarkedet. Det er Ingrid Thinn Bjerke som slår dette fast. Hun er direktør for faghandel og industriell handel i Hovedorganisasjonen Virke. Arbeidet består i å ivareta interessene til rundt 2000 medlemmer innen varegruppene møbler og interiørartikler, gaveartikler, forbrukerelektronikk, kjøkkenutstyr, glass og stentøy, jernvarer, blomster og planter. I denne innsatsen samarbeider hun nært med Virke Byggevarehandel. Det er til gjensidig nytte og glede. Mye å lære av hverandre Medlemmene i Virke Byggevarehandel står på mange måter i samme situasjon som de jeg har ansvar for i generell faghandel, mener Thinn Bjerke. Derfor har vi også mye å lære av hverandre. Vi arbeider systematisk for å skape synergier for hverandre. Om du selger kjøkkenutstyr eller trelast er drivkreftene de samme. Mye står og faller med like rammevilkår, kompetanse og kundebehandling. Det er knappe marginer i handelssegmentet, det være seg faghandel generelt eller byggevarehandel. Mange sliter med å opp- rettholde tilfredsstillende økonomisk styrefart. Det er de som evner å utvikle unike konkurransefortrinn og drive effektivt innenfor stramme kostnadsrammer som klarer seg best. For Virke Faghandel er det en hovedoppgave å arbeide for like konkurransevilkår. I en verden med en stadig sterkere grad av bransjeglidning og regulatoriske grep gjelder det å holde tungen rett i munnen. Det skal lite til før pluss blir til minus i regnskapet. Press fra mange kanter Presset er stort fra mange kanter, fortsetter direktøren for faghandel i Virke. Det er viktig å ha grunnleggende kunnskaper og forståelse for hvordan mekanismene i handelssegmentet fungerer. Vi hører ikke til blant frontfagene, hverken når det gjelder avlønning eller mange øvrige avtalefestede forhold. Virke søker å løfte statusen på handelsnæringen med kompetansebyggende tiltak og kvalitet i alle deler av den forretningsmessige verdikjeden. Mye av virksomheten i Virke Faghandel er saksorientert. For tiden arbeides det blant annet med å etablere et kompetanseprosjekt. Her er det meningen at motiverte kandidater fra møbel, glass & porselen og jernvare skal stimuleres til å ta fagbrev. Noe av hensikten er å evaluere hvilke plussverdier dette tilfører medlemsbedriftene i Virke. Resultatene vil åpenbart også være av interesse for byggevarehandel, som står med begge bena i en tilsvarende kompetanseutfordring. 14

15 Det er et nært samarbeidsforhold mellom Virke Faghandel og Virke Byggevarehandel. Det har begge parter god nytte og glede av, forteller direktør Ingrid Thinn Bjerke i Virke Faghandel. Synergieffekter Vi arbeider på ulike måter med å gjøre medlemmene til gode og profesjonelle arbeidsgivere, understreker Thinn Bjerke. Blant det som står høyt på dagsorden i Virke Faghandel er miljø og standardisering. På sistnevnte område er både dagligvarehandel og byggevarehandel kommet lenger enn oss. Erfaringene herfra er til stor nytte i det vi søker å få til. Noen av medlemmene er kommet lenger enn andre. Møbelhandlerne fører an i denne utviklingen. Her er standardiseringsprosessen allerede kommet et godt stykke på vei. Det er mye slagkraft i å stå skulder ved skulder i Virke-fellesskapet, legger Thinn Bjerke til. Dette gjelder både påvirkning av eksterne rammevilkår og utvikling av handelsmessig konkurransekraft. I all form for lagspill er det en ledetråd å gjøre hverandre gode. Også for oss i Virke Faghandel er dette en ideell målsetning. I markedet er medlemmene skarpe konkurrenter, men i Virke arbeides det aktivt og koordinert for å ivareta fellesskapets 15

16 direktoratet for byggkvalitet I innsatsen for å utvikle god byggekvalitet her i landet er byggevarehandel en viktig medspiller, slår direktør Morten Lie og avdelingsdirektør Janneke Solem i DiBK fast. Byggevarehandel er en viktig medspiller Byggevarehandel har en viktig rolle når det gjelder å utvikle en bedre byggkvalitet her i landet. I møte med kundene på butikkgulvet, det være seg profesjonelle byggeaktører eller forbrukere, ligger forholdene godt til rette for å informere om gode løsninger. Selv om det skjer mye positivt i denne sammenheng er det mer å gå på. Det er Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet( DiBK), som understreker dette i et intervju med Bygg & Handel. Ved sin side har han avdelingsdirektør Janneke Solem, som leder avdelingen som i direktoratet har et spesielt ansvar for byggevarer. Begge påpeker byggevarehandelens sentrale plassering i den byggmessige verdikjeden, og det ansvaret som tilligger handelsleddet i så måte. 16

17 DiBK er en videreføring av tidligere Statens bygningstekniske etat. Direktoratet har vært operativt fra nyttår og representerer et taktskifte i myndighetenes overoppsyn med den byggtekniske standarden her i landet. Med et bredere perspektiv på den byggmessige verdikjeden er oppmerksomheten i større grad løftet fra et detaljstyrt regelverk til kvalitetsorientering. Mye dreier seg om å få ulike virkemidler til å spille bedre sammen. Utvikler kompetanse Dessuten, fortsetter Morten Lie, arbeider vi systematisk og målbevisst for utvikle kompetanse i verdikjeden. Førende for dette er teknisk kvalitet, såvel i enkeltprodukter og som i de overordnede konstruksjonene. Vi søker hele tiden å gjøre et til dels komplisert regelverk mer tilgjengelig, blant annet ved å gjøre vurderinger i forhold til hensiktsmessighet, forståelighet og effektivitet. Her er digitalisering et viktig element. En prioritert oppgave er dessuten å utvikle metoder og verktøy som gjør det enklere å håndtere kravene i regelverket. I så måte støtter vi blant annet nasjonalt og internasjonalt det standardiseringsarbeid og utvikling av byggedetaljblader i SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. I DiBK legges det betydelig vekt på å spre informasjon. Kunnskap om regelverket er en forutsetning for å nå målet om en bedre byggeteknisk standard. Både kompetansepåfyll om godkjente byggetekniske løsninger og hva som kan bidra til mer energieffektive løsninger og et bedre miljø er en viktig del av dette. Det er mye å strekke seg etter i den byggmessige verdikjeden. DiBK har det overordnede ansvaret. Det er kommunene og den enkelte byggeaktør som har ansvar for å følge opp i praksis på lokalplanet. Dokumentasjon Alle produkter som benyttes skal være dokumenterte, skyter Janneke Solem inn. Dette er et ansvar som tilligger både importører, produsenter og handel. Vi utøver tilsyn med at produkter til byggverk har dokumentasjon som oppfyller kravene. I år har vi to tilsynskampanjer gående, en for vinduer og en for EPS-isolasjon. Her ser vi på produktenes dokumentasjon, og i tillegg gjennomføres det tester av produktenes egenskaper. Resultatene vil foreligge en gang i løpet av oktober. Neste år strammes regelverket for produktdokumentasjon ytterligere til. Da trer den nye EU-forordningen om markedsføring av byggevarer i kraft. Med forankring i EØS-avtalen vil dette også få konsekvenser for Norge. En viktig del av forordningen er at prosedyrene og forpliktelsene i forbindelse med CE-merking og produktdokumentasjon løftes. Formålet er blant annet å skape bedre tillitt til denne merkeordningen. Rom for å gjøre mer Med NOBB har byggevarehandel et godt verktøy å støtte seg til i denne sammenheng, mener Lie. DiBK ser dette og andre elektroniske løsninger som et viktig skritt i riktig retning. Vi ser at det arbeides godt og aktivt med kompetanseutvikling i byggevarehandel. Men fortsatt mener vi det er rom for å gjøre mer. Vi opplever at Virke Byggevarehandel ønsker et nærmere samarbeid med oss. Det ser vi positivt på. Her hos oss blir handelsleddet vurdert som en verdifull medspiller i utviklingen av en stadig bedre byggkvalitet. Vi har helt klart sammenfallende interesser. Nytt om navn Bjørnar Gulliksen (47) er ansatt som adm. direktør i Isola. Gulliksen er siviløkonom og har mer enn 20 års fartstid fra ledende stillinger i Rieber & Søn konsernet. Her har han blant annet vært ansvarlig for forretningsutvikling, markedsstrategi og drift i ulike resultatenheter. Trygve B. Thøgersen (52) er ansatt som ny adm. direktør i Icopal Norge. Thøgersen kommer fra stillingen som adm. direktør i det tekniske entreprenørselskapet YIT Norge. Han har tidligere hatt ledende posisjoner i Siemens og ABB. Bransjeveteran og adm. direktør Jan Halstensen i Saint-Gobain Weber Norge trapper ned. Han går ut av den operative ledelsen i selskapet og overlater roret til nåværende salgsdirektør Kristin Rød Eriksen. Halstensen kommer på ingen måte til å forlate Saint-Gobain Byggevarer. Han går inn som styreformann i selskapet. 17

18 landets første høyhus i tre Et treteknisk kvantesprang er under realisering i Bergen. Neste år påbegynnes byggingen av landets første høyhus i tre. Det dreier seg om en konstruksjon med en høyde på 46,5 meter. Med dette får Vestlandets hovedstad et signalbygg som vil vekke oppmerksomhet i vide kretser. Historisk sett har trevirke vært en bærebjelke i landets byggeskikk. Slik er det ikke lenger. Tre har måttet vike for andre typer bygningsmaterialer. Dette til tross for at tre er en overflodsressurs her i landet. I byggevarehandelen har omsetningen av treprodukter falt dramatisk. På mange hold arbeides det aktivt for å snu utviklingen. Høyhuset i Bergen er et eksempel. Et dristig prosjekt Vi er innforstått med at dette er et dristig prosjekt, bekrefter Per Reigstad. Han er daglig leder i ARTEC i Bergen. Det er de som står for utformingen av det trebaserte høyhuset. Dette er ikke en luftig fremtidsvisjon, men snart en håndfast realitet. De fleste avklaringer er gjort i forhold til byggestart. Den fasen vi nå er inne i kvalitetssikrer konstruksjonen på detaljnivå og logistikken i forbindelse med selve byggeprosessen. Det er BOB (Bergen og omegn boligbyggelag) som er byggherre. Med denne satsingen stikker de hodet langt frem. Det er imidlertid noe de ønsker å gjøre for å flytte grenser. Vi har solid erfaring med tre benyttet i store konstruksjoner her i landet. Robuste limtredragere på Oslo Lufthavn og trebroer i ulike varianter er representative eksempler på dette. Grovt sett kan man si at det er trebroteknologi snudd på hodet som vil bli benyttet i høyhuset i Bergen. Høster verdifulle erfaringer Med dette bygget skal vi høste verdifulle erfaringer med tre som materiale i den «høye» enden av bygningsmarkedet, fortsetter Reigstad. Med oss på laget har vi den fremste ekspertisen innen treteknologi, først fremst fra Norge men også fra utlandet. Vi er sikre på at bygget kommer til å stå seg for ulike type påkjenninger. De klimatiske forholdene i vår del av landet bidrar til at dette vil bli grundig kvalitetssikret. Nå skal det første høyhuset i tre her i landet bygges i Bergen. De fysiske arbeidene blir påbegynt neste sommer. (Illustrasjon: ARTEC/BOB) 18

19 IDA DRØMMER OM BEDRE INNEMILJØ FOTO: VEGARD KLEVEN Et dårlig innemiljø og støy gjør det vanskelig å lære. Dessverre er 30% fortsatt plaget med feil innetemperatur på skolen eller arbeidsplassen*. GLAVA er Norges fremste leverandør av proffe isolasjonsløsninger til norske skoler, arbeidsplasser og kulturhus. Slik bidrar vi til å skape en bedre hverdag for skolebarn over hele landet. GLAVA er totalleverandør av isolasjon og lydregulerende løsninger til hjem, arbeidsplasser og tekniske installasjoner. *Kilde: Norstat september 2011

20 sett & hørt Noen vil si at det var sommeren som regnet bort. I byggevarehandel vil nok gjennomgangstonen være hyggelig klang fra kassaapparatene. I juni økte omsetningen med 10,4 prosent sammenlignet med året før. I den sentrale feriemåneden juli var veksten på 5,7 prosent. Koblet sammen med en god vårsesong er det god grunn til å koste på seg et smil. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB), som tallmessig måler det meste her i landet, ble det i mai/juni gitt tillatelse til igangsetting av nye boliger. Dette er det høyeste tallet siden For mai, juni og juli ble det gitt flere igangsettingstillatelser sammenlignet med tilsvarende periode i For næringsbygg viser igangsettingstallene moderat vekst kvadratmeter ble påbegynt i mai juli. Dette er på samme nivå som snittet for tilsvarende tremånedersperiode de siste fem årene. Politisk sprik Det er mange som mener mye om boligbygging her i landet. For å få fart i nybygging mener Høyre at det er nødvendig å ta i bruk dyrket mark. Dette får delvis støtte i Arbeiderpartiet. SV vil ha mer offentlig styring i boligmarkedet. Venstre etterlyser raskere saksbehandling i hele byggesakskjeden, mens finansminister Sigbjørn Johnsen (bildet) er bekymret over gjeldsveksten i boligmarkedet. Uansett er det slik at Husbanken ved utgangen av juni hadde brukt opp 70 prosent av sin totale låneramme. Siden har banken varslet at den er i ferd med å gå helt tom. Dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes tidligere utsagn om å benytte Husbanken som aktivt instrument i bygging av nye boliger, spesielt målrettede byggeprosjekter for ungdom. Siste nytt er at regjeringen nå Byggevareindustrien bekrefter Også tallene fra Byggevareindustrien bygger oppunder den positive utviklingen i byggenæringen. Omsetningsøkningen var i juli på 3,4 prosent sammenlignet med juli i Akkumulert vekst hittil i år målt mot tilsvarende periode i fjor er på 13,2 prosent. Av opplysningene fremgår det at det er til dels store variasjoner mellom produktgruppene. Omsetningen av sementbaserte produkter viser nedgang, mens plater og andre innvendige produkter øker. Nå imøteser Byggevareindustrien høsten med spent forventning. Høsten i fjor, spesielt siste kvartal, tok salget seg kraftig opp. Dersom utviklingen blir tilsvarende i år ligger det an til en salgsvekst på seks prosent året sett under ett. I en kommentar til utviklingen sier direktør Bengt Herning i Virke Byggevarehandel til - Den milde vinteren og økt boligbygging førte til en særdeles god start på året. Sommermånedene i fjor var relativt svake for byggevarehandel, så det er ingen stor overraskelse at omsetningen i år er høyere. Utover høsten blir det spennende å se om salget til privatmarkedet tar seg ytterligere opp. har plusset på med fem milliarder kroner, noe som selvfølgelig bidrar til at flere kan komme seg inn i boligmarkedet. Mot 2008-nivå i byggenæringen Om vi ser bygge- og anleggsnæringen under ett ligger produksjonen i 2. kvartal 8,5 prosent over tilsvarende periode i fjor, i følge virkedagskorrigerte tall. Når det korrigeres for sesongmessige variasjoner, har aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økt med 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal Produksjonen er dermed på høyde med toppnivået i Så over til byggevarehandel. Der registrerer vi innledningsvis at Løvenskiold-Vækerø oppnådde en vekst i omsetningen på 7,2 prosent i Betydelige investeringer i nye butikker og anlegg bidro imidlertid til et svakere resultat 20

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer