Din manual DEXAPLAN MA 604

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: käsikirjaa huolellisesti ja anna se edelleen mahdolliselle toiselle henkilölle mukaan. Määräystenmukainen käyttö Sisääntuloilmaisin MA 604 reagoi sisäänrakennetulla passiivisella infrapunaliikeilmaisimella (PIR) lämpöä säteilevien kehojen liikkeisiin pintojen sisällä tai kauttakulkupaikoissa (ovissa). Se ilmoittaa akustisesti, valinnasta riippuen sireenin äänellä tai kaksiäänisesti. Se voidaan kytkeä soittopainikkeeseen tai muuhun sulkimeen ja sitä voidaan käyttää ovikellona. Laite on sopiva asennettavaksi kuiviin ja suljettuihin tiloihin. Kytkemiseen on käytettävä 9 V paristoa tai 9 V verkkolaitetta (kumpikaan ei kuulu toimituslaajuuteen). Laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Kaikki muut käytöt tai laitteen muuttaminen katsotaan määräystenvastaiseksi ja niihin liittyy huomattavia tapaturmariskejä. Valmistaja ei vastaa määräystenvastaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä aiheutuvista vahingoista. Toimituslaajuus Toimitamme sisääntuloilmaisimen seuraavilla komponenteilla varustettuna (katso kuva A) 1 x sisääntuloilmaisin 1 x soittopainike-suljin-liitäntäkaapeli (paristolokerossa) 2 x kiinnitysruuvia (paristolokerossa) 1 x käyttöohjeet Varustus Kehyksen etuosa (katso kuva A): Q Sisääntuloilmaisin W Asennuskaari E Infrapuna-anturi Fresnelin linssillä (sisäänrakennettu PIR) R Toimintakytkin T Kaiutin Y 2 ruuvia U Soittopainikesuljin-liitäntäkaapeli A604_FI_SE_NO. indd :22:18 U - Kehyksen takaosa (katso kuva B): I 9 V DC verkkolaitteen rasia O Soittopainike-suljin-liitäntäkaapelirasia P Paristolokero { 9 V pariston kiinnitin } Paristolokeron kansi Tekniset tiedot Infrapuna-anturi Fresnelin linssillä: Passiivinen infrapunaliikeilmaisin (PIR) PIR-toiminta-alue (max.): - vaakasuora: n. 10 m x 100 (20 C lämpötilassa) - pystysuora: n. 6 m x 2 Virtalähde: 9 V paristo (9 V paristo 6LR61, alkali) (ei kuulu toimituslaajuuteen) Virranotto: max. 60 ma, tai verkkolaite 9 V DC, min. 200 ma (pistokkeen sisänapa positiivinen) (ei kuulu toimituslaajuuteen) Virranotto: max. 100 ma Toiminnot:, 0, ja soittopainike-suljin-liitäntä Akustinen ilmoitus: : 1 x kaksiääninen : 30 s. jatkuvana sireenin ääni n. 90 db(a) Soittopainike-suljin-liitäntä: 2 x kaksiääninen Kytkentäviivytys: n. 15 s. Mitat: 7,7 x 4,2 x 7,0 cm (K x L x P) Paino: 86 g (ilman paristoja) Turvaluokka: III la ). o- A) Turvaohjeet Seuraavat turvaohjeet ovat turvallisuutta ja tyytyväisyyttä varten sisääntuloilmaisinta MA 604 käytettäessä. Ota huomioon, että näiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa huomattaviin tapaturmavaaroihin. Käytettyjen merkkien ja käsitteiden selitys: c Vaara! Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen on hengenvaarallista ja vaaran taa terveyden. m Huomio! Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa aineellista vahinkoa. Vihje! Tämän ohjeen noudattaminen saa aikaan optimaaliset tulokset. A604_FI_SE_NO.indd :22:18 U c Vaara! a) Älä päästä pikkulapsia yksin tekemisiin pakkausmateriaalin kanssa! Muuten on olemassa tukehtumisesta johtuva hengenvaara! Älä päästä lapsia yksin tekemisiin laitteen kanssa! Muuten on olemassa hengen - ja loukkaantumisvaara! Älä käytä laitetta sairaiden tai vammaisten henkilöiden ja eläinten läsnä ollessa! Sireenin äänestä johtuvat sokkitilat voivat johtaa hengen - ja loukkaantumisvaaraan! Älä vioita kiinnittäessäsi kaasu-, sähkö- tai tietoliikennejohtoja! Muuten on olemassa hengen - ja loukkaantumisvaara sekä em. vioittuminen! Vältä iho- ja kehokosketusta vuotaneisiin ja vioittuneisiin paristoihin! Käytä sopivia suojakäsineitä ja suojavaatetusta! Muuten on olemassa syövyttävästä haposta johtuva hengen - ja loukkaantumisvaara! Älä laita laitetta tulen läheisyyteen tai kuumalle ja pitkäkestoiselle yli 50 C:n lämpövaikutukselle alttiiksi! Muuten on olemassa räjähdyksen aiheuttama hengenvaara! Älä laita paristoja oikosulkuun tai lataa niitä! Muuten on olemassa räjähdyksen aiheuttama hengenvaara! Älä ole pitkiä aikoja voimakkaan sireenin äänen kuuluvuusalueella! Muuten on olemassa pahojen kuulovammojen vaara! Varmista, ettei hälytysääni laukea aivan korvan läheisyydessä! Muuten on olemassa pahojen kuulovammojen vaara! Käsittele liitäntäkaapelia varovasti. Aseta se siten, ettei se pääse vahingoittumaan eikä siihen kompastu. Muuten on olemassa hengen-, loukkaantumis- ja palonvaara. Älä liitä vierasta jännitettä soittopainike - suljin - liitäntärasiaan. Muuten on olemassa hengenvaara. m Huomio!. Käytä laitetta vain 9 V paristolla tai 9 V verkkolaitteella! Huomioi paristoa laittaessasi oikea napaisuus! Poista paristo laitteesta, kun tätä ei käytetä pitkään aikaan! Käytä vain uudenveroisia paristoja, ei missään tapauksessa käytettyjä! Varmista ennen 9 V verkkolaitteen kytkemistä verkkovirtaan, että verkkovirtana on ohjeenmukaisesti 230 V ~ 50 Hz ja sulake on max. 16 A! Älä peitä laitetta esineillä! Muuten infrapuna-anturin ja Fresnelin linssin tai kaiuttimen toimintakyky saattaa heiketä! Älä päästä laitetta kosteuden kanssa tekemisiin! Suojaa laite voimakkailta magneetti- tai sähkökentiltä! Suojaa laite voimakkailta mekaanisilta rasituksilta ja tärinöiltä! Käytä laitetta vain toimitetuilla alkuperäisosilla tai osilla, jotka ovat siihen täysin sopivia. Tarkista ennen käyttöönottoa, että kaikki komponentit on koottu käyttöohjeiden mukaan! Tarkista ennen kokoamista ja käyttöönottoa, onko toimitettaessa tulleita vikoja ja A604_FI_SE_NO.indd :22:19 U i! ta i- onko toimitus täydellinen! Jätä laite valtuutetun ja koulutetun ammattihenkilön korjattavaksi! Muuten on olemassa väärästä käytöstä johtuva vian ja takuun menetyksen vaara! Asenna laite siten, ettei anturin tähtäimen toiminta-alueella ole lämpölähteitä kuten lämpöpattereita tai tuuletusaukkoja! Toimintavalmis sisääntuloilmaisin voi ilmoittaa näiden kohteiden lämpösäteilyn lämpösäteilevien kehojen liikkeiksi.

3 Käytä laitetta vain normaaleissa huonelämpötiloissa. Korkeammat tai matalammat lämpötilat voivat johtaa toimintahaittoihin. Käyttöönotto Vihje! Sisääntuloilmaisin reagoi herkästi ja nopeasti liikkeisiin, jotka menevät toiminta-alueeseen nähden poikittain. Sisääntuloilmaisin reagoi vähemmän herkästi liikkeisiin, jotka tapahtuvat kohtisuoraan toiminta-alueelle (katso kuva C). Sisääntuloilmaisinta voidaan käyttää toivottujen (esim. perheen jäsenet) ja ei-toivottujen (esim. murtautujat) kävijöiden liikkeiden ilmoittamiseen akustisesti. Valinnasta riippuen kuuluu kaksisointuääni tai n. 30 s. kestävä sireenin ääni. Laite voidaan sovittaa valvotun huoneen vaakasuoraan huoneenpintakäyttöön ja pystysuoraan sisään- / uloskulkukäyttöön ("valokennoilmaisinvaikutus") (katso kuva D). Soittopainike-suljin-liitäntäkaapelilla sisääntuloilmaisin voidaan kytkeä soittopainikkeeseen tai muuhun sulkimeen ja käyttää ovikellona Esivalmistelu ja tarvittava materiaali Mainittu materiaali ei kuulu toimituslaajuuteen. Tässä on kyse ei-sitoviin tietoihin ja arvoihin perehdyttämisestä. Materiaalin laatu noudattaa yksittäisiä paikalla vallitsevia tosiasioita. Tarvitaan: o Valinnasta riippuen 9 V paristo 6LR61, alkalinen tai 9 V verkkolaite, väh. 200 ma (pistokkeen sisänapa positiivinen) virran syöttämiseksi (ei kuulu toimituslaajuuteen). o Kynä asennuspaikkojen merkitsemiseksi. o Ristikantaruuvimeisseli kiinnitysruuveilla asentamiseksi. a an a. sa t- Virransyöttö m Huomio! o o o o o Käytä laitetta vain 9 V paristolla (6LR61, alkalinen) tai 9 V verkkolaitteella! Huomioi paristoa laittaessasi oikea napaisuus! Poista paristo laitteesta, kun tätä ei käytetä pitkään aikaan! Käytä vain uudenveroisia paristoja, ei missään tapauksessa käytettyjä! Varmista ennen 9 V verkkolaitteen kytkemistä verkkovirtaan, että verkkovirtana on ohjeenmukaisesti 230V ~ 50Hz ja sulake on max. 16 A. ia. n! a A604_FI_SE_NO.indd :22:19 U - 9 V paristo o Laita toimintakytkin R 0-asentoon. o Irrota paristolokeron kansi } täysin sisääntuloilmaisimen Q kehyksen takaosasta (katso kuva B). o Kytke uudenveroinen 9 V paristoryhmä sen kiinnittimeen {. o Kiinnitä paristolokeron kansi täysin sisääntuloilmaisimen kehyksen takaosaan. 9 V verkkolaite o Huomioi ennen kytkemistä oikea napaisuus! o Laita toimintakytkin R 0-asentoon. o Kytke 9 V verkkolaite sen rasiaan I. o Kytke 9 V verkkolaite verkkovirtaan. Sijoittaminen / asennus o Arvioi lämpöä säteilevien kehojen oletettava liikkeen kulku ja määritä toiminta-alue. Sisääntuloilmaisimesta pois päin alue voi ulottua pintojen kohdalla 10 m:iin astemäärän ollessa n. 100 ja läpikulkujen kohdalla se voi ulottua 6 m:iin astemäärällä 2 (katso kuva C ja D). Huoneen pinnan valvonta o Sijoita sisääntuloilmaisin n. 1,0-1,5 m:n korkeuteen. Asenna Fresnelin linssi E toiminta-alueeseen nähden vaakasuoraan. isti ps- n a. Läpikulun valvonta o Sijoita sisääntuloilmaisimen toiminta-alueen yläpuolelle. Asenna Fresnelin linssi E toiminta-alueeseen nähden pystysuoraan. n). Asennus c Vaara! Älä vioita kiinnittäessäsi kaasu-, sähkötai tietoliikennejohtoja! Muuten on olemassa hengen- ja loukkaantumisvaara sekä em. vioittuminen! Vihje! Käytä kustannusten säästösyistä kestokäytössä virransyöttöön 9 V verkkolaitetta. Sisääntuloilmaisin kannattaa asentaa toiminta-alueen valvomiseksi kestokäyttöön esim. oman huoneesi sisäänkulkualueelle. Sisääntuloilmaisimen suuntauskulmaa voidaan säätää asennuskaaresta. o o o o Irrota asennuskaari hellävaraisesti sisääntuloilmaisimesta. Pistä asennuskaari asennuspaikkaan ja merkitse tyhjät tilat kynällä suorakulmaiseen W pintaan. Ruuvaa asennuskaari kiinnitysruuveilla Y asennuspaikkaan tiukasti. Kiinnitä sisääntulohälytys hellävaraisesti asennuskaareen ja tarkista suuntaaminen. A604_FI_SE_NO.indd :22:19 U Vihje! Voidaan asentaa toiminta-alueen lyhytaikaista valvontaa varten, eli esim. matkoilla sitä voidaan käyttää hotel(paristoasetus) velvollinen palauttamaan kaikki käytetyt paristot. Vahingollisia aineita sisältävät paristot on merkitty viereisillä symboleilla, jotka merkitsevät, ettei niitä saa hävittää talousjätteisiin. Tärkeimpien raskasmetallien merkinnät ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy Kuljeta käytetyt paristot kaupunkisi tai kuntasi jätteenkäsittelylaitokseen tai vie takaisin myyjälle. Täytät siten lakisääteiset velvollisuudet ja teet ympäristönsuojelun kannalta tärkeän teon. A604_FI_SE_NO.indd :22:20 U o- Takuu Saat tähän laitteeseen ostopäivästä lukien 3 vuoden takuun. Laite on valmistettu huolellisesti ja sille on ennen toimittamista tehty tunnollinen tarkastus. Säilytä kassakuitti ostotodisteena. Ota takuutapauksessa yhteyttä maasi huoltopaikkaan. Vain siten turvataan tavaran maksuton lähettäminen. Tämä takuu koskee vain ensimmäistä ostajaa eikä sitä voi siirtää. Takuu koskee edelleen vain materiaali- tai valmistusvirheitä. Se ei koske kuluvia osia tai särkyvien osien, esim. kytkimien tai akkujen vikoja. Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei ammattikäyttöön. Murtautumistapauksessa vahingonkorvausvaatimukset hylätään. Hälytyslaite ei ole vakuutusturvan korvattavissa eikä se korvaa huolenpitovelvollisuutta. Väärin käytettäessä ja/tai epäasianmukaisesti käsiteltäessä voimakeinoin sekä tehtäessä kytkentöjä, joita ei huoltopaikka ole tehnyt, takuu raukeaa. Lakisääteisiä oikeuksiasi tämä takuu ei rajoita. Huolto Internet-osoitteessa on ongelman käsittelyä koskevia tietoja. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse (T ) huoltopaikkaamme. Sieltä on saatavissa kaikki huoltoa koskevat tarpeelliset tiedot kuten palauttaminen jne. a a t rt: n. A604_FI_SE_NO.indd :22:21 U Rörelselarm MA 604 ti A T Q W a n ti- E R U Y B O I li{ P } C 10 m 100 D 2 6m 10 m 100 A604_FI_SE_NO.

4 indd :22:23 U Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Inledning Läs noga igenom hela bruksanvisningen. Denna anvisning tillhör produkten och innehåller viktiga instruktioner för installation och användning. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om frågor uppstår i samband med handhavandet. Förvara denna anvisning lättillgänglig och låt den följa med lampan om den lämnas vidare till tredje man. Avsedd användning Rörelselarm MA 604 reagerar på värmeutstrålande kroppar i rörelse med integrerad passiv infraröd rörelselarm (ett s. k. PIR), inom ingångsområden, t.ex. dörrar. Larmet utlöser ett ljud, antingen en siren eller ett signal med två toner. Larmet kan även anslutas till en dörrklocka eller annan slutarkontakt. Utrustningen är avsedd för montering och användning i torra och slutna utrymmen. Strömförsörjningen kan ske via ett 9-Voltsbatteri eller en 9-Voltsnätdel (ingår inte i leveransen). Utrustningen är endast avsedd för privat bruk. Varje annan användning gäller som icke avsedd användning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härledas ur icke avsedd användning eller felaktig hantering. I leveransen ingår Rörelselarmet levereras med följande delar (se bild A) 1x rörelselarm 1x dörrklocka-slutarkontakt-anslutningskabel (i batterifacket) 2x fästskruvar (i batterifacket) 1x bruksanvisning De olika delarna Framsida (se bild A) Q Rörelselarm W Monteringsbygel E Infraröd sensor med Fresnel-lins (integrerad PIR) R Funktionsknapp T Högtalare Y 2 skruvar U Dörrklocka-slutarkontakt-anslutningskabel A604_FI_SE_NO.indd :22:23 U Baksida (se bild B) I Uttag för nätdel 9 Volt DC O Uttag för dörrklocka-slutarkontakt-anslutningskabel P Batterifack { Klämma för 9-Voltsbatteri } Batterifackslucka Tekniska data Infraröd sensor med Fresnellins: Passiv infraröd rörelselarm (PIR) Registreringsområde PIR (max.): - horisontalt: ca. 10 m x 100 (vid 20 C) - vertikalt: ca. 6 m x 2 Strömförsörjning: 9-Voltsbatteri (9 V 6LR61, alkaliskt) (ingår inte i leveransen) Strömupptagning: Max. 60 ma, eller nätdel 9 Volt DC, min. 200 ma (kontaktens innerpol = positiv) (ingår inte i leveransen) Strömupptagning: max. 100 ma Funktioner:, 0, och dörrklocka-slutarkontakt-anslutning Akustiskt larm: : 1 x två toner : 30 sek kontinuerlig siren ca. 90 db(a) Dörrklockaslutarkontakt-anslutning: 2 x två toner Startfördröjning: ca. 15 sek Mått : 7,7 x 4,2 x 7,0 cm (H x B x L) Vikt: 86 g (utan batteri) Skyddsklass: III Säkerhetsanvisningar Följande anvisningar gäller din säkerhet och tillfredställande användning av rörelselarm MA 604. Observera att icke beaktande av dessa säkerhetsanvisningar kan medföra allvarliga olyckfallsrisker. Förklaring till använda tecken och begrepp: c Fara! Icke beaktande av denna anvisningar kan medföra livsfarliga skador. m Varning! Icke beaktande av dessa anvisningar kan medföra materialskador. Tips: Denna anvisning uppmärksammar optimal användning. c Fara! Låt inte småbarn leka med förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger. Låt inte småbarn leka med utrustningen. Risk för allvarliga personskador, t.o.m. dödsfall. A604_FI_SE_NO.indd :22:23 U Använd inte utrustningen i närheten av handikappade eller sjuka personer eller djur. Chocktillstånd kan förekomma vilka kan vara livsfarliga eller skada känsliga personer eller djur. Kontrollera att du inte under monteringen skadar gas-, ström- eller teleledningar. Risk för allvarliga personskador, t.o.m. dödsfall samt materialskador. Undivk kroppskontakt med tomma eller skadade batterier. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsklädsel. Risk för allvarliga personskador, t.o.m. dödsfall till följd av batterisyra. Undvik påverkan av eld, värme eller långvarigt höga temperaturer över 50 C. Explosionsrisk föreligger. Kortslut inte batterierna, ladda inte batterierna. Explosionsrisk föreligger. Undvik att använda sirenfunktionen under längre tid. Risk för svåra hörselskador. Kontrollera att signalen inte ljuder direkt bredvid örat. Risk för svåra hörselskador. Hantera anslutningskabeln med största omsorg. Förlägg kabeln på sådan sätt att den inte kan skadas eller utgör snubbelrisk. Risk för personskador och brandrisk. Anslut ingen extern strömförsörjning till uttaget för dörrklocka-slutarkontakt-anslutningskabel. Risk för svåra personskador. m OBS! Använd endast ett 9-Voltsbatteri eller 9 Volts nätdel för utrustningen. Kontrollera att batteripolerna är korrekt placerade. Ta ur batterierna om utrustningen inte skall användas under längre tid. Använd endast nya batterier, inga begagnade. Kontrollera att nätanslutningen är föreskriftsmässigt försedd med 230 V ~ 50 Hz och 16 A säkring innan du ansluter en 9 Volts nätdel. Täck inte över utrustningen. I annat fall kan funktionen i infrarödsensorn med Fresnel-lins eller högtalare påverkas. Se till att utrustningen inte blir fuktig. Skydda utrustningen för starka magnetfält eller elektriska fält. Skydda utrustningen för stark mekanisk påverkan eller vibrationer. Använd endast utrustningen med medlevererade originaldelar eller delar godkända för utrustningen. Kontrollera före användning att samtliga delar är monterade enligt bruksanvisningen. Kontrollera före montering och användning att leveransen inte är skadad och att alla delar finns i leveransen. Låt endast behörig elektriker reparera utrustningen. I annat fall riskeras icke avsedd användning och förlorad garanti. Rikta utrustningen på sådant sätt att sensorn inte påverkas av värmekällor, t.ex. värmeelement eller ventilationsöppningar. Temperaturstrålning från dylika objekt kan uppfattas om värmeutstrålande kroppar i rörelse.

5 A604_FI_SE_NO.indd :22:24 U Använd endast utrustningen i normal rumstemperatur. Höga och låga temperaturer kan medföra nedsatt funktion. Användning Tips: Rörelselarmet reagerar känsligt och snabbt på rörelser som löper snett genom i registreringsområdet. Rörelselarmet reagerar mindre känsligt på rörelser som löper direkt i registreringsområdet (se bild C). Rörelselarmet kan användas för akustiskt larm för önskade besökare, t. ex. familjemedlemmar och oönskade besökare, t.ex. inbrottstjuvar. Antingen ljuder larmet med två toner eller en ca. 30 sek. kontinuerlig siren. Utrustningen registrerar både horisontalt och vertikalt i rum eller in- och utgångar eller kan användas som ljusgrind (se bild D). Med hjälp av dörrklocka-slutarkontaktanslutningskabeln kann larmet anslutas till en dörrklocka eller annan slutarkontakt och används som gong-gong i dörrklockan. Förberedelser och nödvändiga verktyg Leveransen omfattar inte nedanstående material. Dessa uppgifter är inte bindande och kan variera beroende på installationsort. Materialets beskaffenhet riktar sig efter de individuella omständigheterna på installationsplatsen. Du behöver: o Antingen ett alkaliskt 9 Voltsbatteri, typ 6LR61 eller en 9 Volts nätdel, min. 200 ma (kontaktens innerpol = positiv) för strömförsörjning (ingår inte i leveransen). o En penna för att markera monteringspunkter. o En kryssmejsel för montering av fästskruvarna. Strömförsörjning m OBS! o o o o o Använd endast ett 9-Voltsbatteri (6LR61, alkaliskt) eller 9 Volts nätdel för utrustningen. Kontrollera att batteripolerna är korrekt placerade. Ta ur batterierna om utrustningen inte skall användas under längre tid. Använd endast nya batterier, inga begagnade. Kontrollera att nätanslutningen är föreskriftsmässigt försedd med 230V ~ 50Hz och 16 A säkring innan du ansluter en 9 Volts nätdel. 9-Voltsbatteri o Ställ in funktionsknappen R i läge 0. o Lossa batterifackets lock } helt från utrustningens baksida Q (se bild B). o Anslut ett nytt 9-Voltsbatteri till klämman {. o Sätt tillbaka batterifackets lock och kontrollera att det sitter stadigt. A604_FI_SE_NO.indd :22:24 U Nätdel 9 Volt o Kontrollera att batteripolerna är korrekt placerade. o Ställ in funktionsknappen R i läge 0. o Anslut 9 Volts nätdelen till uttaget för 9 Volt I. o Anslut nätdelen till nätströmmen. Placering / Montering o Gör en uppskattning på rörelseförloppen från värmeutstrålande kroppar och bestäm registreringsområdet. Rörelselarmet registrerar ett område ca. 100 på 10 m i horisontal riktning och tvärgående rörelser med 2 på 6 m (se bild C och D). samt materialskador. monteringsbygeln försiktigt från rörelselarmet. du bor på hotell. o Placera t.ex. för svåra hörselskador. Kontrollera att signalen inte ljuder direkt bredvid örat. Aktivera larmfunktion Ställ in funktionsknappen i läge. sekunder. för personskador och brandrisk. o Hantera anslutningskabeln med största omsorg. Förlägg kabeln på sådan sätt att den inte kan skadas eller utgör snubbelrisk. Risk för personskador och brandrisk. o Anslut rörelselarmet dörrklocka-slutarkontaktanslutningskabeln U till en dörrklocka eller anna slutarkontakt. När någon trycker på dörrklockan eller slutarkontakten ljuder två toner två gånger. Denna funktion är aktiv, vare sig funktionsknappen står i läge (, oder 0 ). A604_FI_SE_NO.indd :22:25 U Åtgärda fel Fel Rörelselarmet fungerar inte eller fungerar inte delvis. Orsak Tomt batteri. Åtgärd Sätt in ett nytt batteri. Nätdelens poler stämmer inte. Rörelselarmets ljud är för lågt. Tomt batteri. Kontrollera nätdelens poler. Sätt in ett nytt batteri. Rengöring och skötsel o o o o Koppla bort strömförsörjningen innan utrustningen rengörs. Kontrollera regelbundet utrustningens tekniska säkerhet och funktion. Ta ur 9 Voltsbatteriet om utrustningen inte används under längre tid. Använd luddfri duk och milt tvättmedel (inga lösningsmedel) för rengöring av plast - och metallytor. Avfallshantering Lämna förpackningsmaterialet till lokal återvinningsstation. De återvinningsbara förpackningsmaterialen är anpassade enligt miljövänliga och återvinningstekniska egenskaper. Enligt EU-direktiv 2002 / 96 gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölagstiftning. o Ta ur batterierna innan utrustningen avfallshanteras. o Lämna begagnad eller trasig utrustning till lokal återvinningsstation. Förbrukaren är ålagd att avfallshantera förbrukade batterier på ett korrekt sätt. Batterier / laddbara batterier innehållande gifta ämnen är markerade med denna symbol, vilken påvisar att avfallshantering i hushållssopor är förbjuden. Beteckningen för tungmetaller är: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly Lämna tomma och förbrukade batterier till lokal återvinningsstation eller till återförsäljaren. Respektera detta och värna om miljön. Garanti Vi lämnar tre 3 års garanti, från köpedatum, på denna utrustning. Utrustningen är producerad med stor omsorg och har testats före leverans. Kassakvitto gäller som köpebevis. Förvara det tillsammans med övriga handlingar. I garantifall: Kontakta kundtjänst i ditt land. Endast på detta sätt kan vi säkerställa en kostnadsfri försändelse av varan. A604_FI_SE_NO.indd :22:25 U Garantin gäller endast för förstagångsköparen och kan inte överföras på tredje man. Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Slitagedelar och/eller skadade förstörbara delar, t.ex. kontakter eller batteripack, omfattas inte av garantin. Produkten är avsedd för privat bruk och skall inte användas i näringsidkande verksamhet. Ersättningsanspråk kan inte göras gällande i händelse av inbrott.

6 Larmutrustningen är ingen ersättning för försäkringsskydd och övertar inte din ansvarsplikt. Garantin upphör att gälla vid oaktsam och/eller osakkunnig hantering, våld eller modifieringar, utförda av annan än behörig kundtjänst. Denna garanti påverkar inte konsumentens rättigheter. Service Ytterligare information om problemhantering finns att hämta på Internet under www. dexaplan.com.vänligen kontakta vår kundtjänst per epost eller per telefon (T ). Här erhåller du nödvändig information om servicefrågor, t. ex. återförsändelse osv. A604_FI_SE_NO.indd :22:27 U Adgangsmelder MA 604 et. är iu A T Q W E R. er Y B O I P { } C 10 m 100 D 2 6m 10 m 100 A604_FI_SE_NO.indd :22:28 U Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Innledning Vennligst les nøye hele denne betjeningsveiledningen. Denne veiledningen hører til produktet og inneholder viktige anvisninger for oppsett og bruk. Vær hele tiden oppmerksom på alle sikkerhetshenvisninger. Sjekk om alle deler er riktig montert før oppstart. Dersom du har noen spørsmål eller er usikker med hensyn til håndtering av apparatet, kan du kontakte serviceverkstedet. Disse anvisningene må oppbevares og gis videre til evt. andre brukere. Forskriftsmessig bruk Adgangsmelder MA 604 reagerer med den innebygde, passive, infrarøde bevegelsesmelderen (PIR) på bevegelser som skyldes varmeutstrålende legemer innenfor områder eller passasjer (dører). Meldingen avgis akustisk, enten med en sirenelyd eller som en dobbelttone (valgfritt). Det kan tilkobles en ringetast eller en annen lukkekontakt som kan brukes som dør-gong gong. Apparatet er beregnet til oppstilling eller montasje i tørre, avlukkede rom. Det drives av enten et blokkbatteri på 9 V eller en nettdrevet strømforsyning på 9 V (ingen av disse følger med i leveransen). Apparatet er bare tillatt for privat bruk. All annen bruk og modifikasjoner av apparatet regnes som ikke forskriftsmessig og medfører betraktelige farer for ulykker. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig bruk eller feilaktig betjening. Leveringsomfang Vi leverer adgangsmelderen med følgende deler (se figur A) 1x Zutrittsmelder 1x Ringetast-lukkekontakt-tilkoblingskabel (i batterirommet) 2x Festeskruer (i batterirommet) 1x Betjeningsveiledning Utstyr Husets front (se fig. A): Q Adgangsmelder W Montasjebøyle E Infrarød sensor med Fresnel-linse (innebygd PIR) R Funksjonsvelger T Høyttaler Y 2 skruer U Ringetast-lukkekontakt-tilkoblingskabel A604_FI_SE_NO.indd :22:29 U Husets bakside (se fig. B): I Nettforsyning via 9 volt DC-kontakt O Kontakt for ringetast-lukkekontakt-tilkoblingskabel P Batterirom { Kontakt for 9 volt blokkbatteri } Batterideksel Tekniske data Infrarød sensor med Fresnel-linse: Passiv infrarød bevegelsesmelder (PIR) PIR dekningsområde (maks.): - horisontalt: ca. 10 m x 100 (ved 20 C) - vertikalt: ca. 6 m x 2 Strømforsyning: 9 volts blokkbatteri (6LR61, alkalisk) (følger ikke med i leveransen) Strømforbruk: maks. 60 ma, eller Nettapparat 9 volt DC, min. 200 ma (Senterkontakt positiv) (følger ikke med i leveransen) Strømforbruk: maks. 100 ma Funksjoner:, 0, og ringetastlukkekontakt-tilkobling Akustisk melding: 1 x dobbelttone 30 sek. kontinuerlig Sirenestøy ca. 90 db(a) Ringetast-lukkekontakttilkobling: 2 x dobbelttone Koblingsforsinkelse: ca. 15 sek. Dimensjoner: 7,7 x 4,2 x 7,0cm (H x B x L) Vekt: 86 g (uten batterier) Verneklasse: III Sikkerhetsanvisninger Følgende anvisninger gjelder din sikkerhet og tilfredsstillende drift av adgangsmelderen MA 604. Vær oppmerksom på at forsømmelser med hensyn til å følge disse sikkerhetsanvisningene kan medføre betydelig ulykkesrisiko. Forklaring av anvendte tegn og begreper: c Fare! Forsømmelser med hensyn til å overholde disse anvisningene kan utgjøre en fare for liv og helse. m Obs! Forsømmelser med hensyn til å overholde disse anvisningene kan utgjøre en fare materiell. Tips! Når disse anvisningene overholdes, oppnås best resultat. A604_FI_SE_NO.indd :22:30 U c Fare! Små barn må ikke få tak i emballasjen uten tilsyn! I motsatt fall kan det være livsfare på grunn av kvelning! Barn må ikke få tak i apparatet uten tilsyn! I motsatt fall kan det være fare for liv og helse! Apparatet må ikke brukes i nærheten av syke eller uføre mennesker og dyr! Signalstøyen kan gi sjokkvirkninger som kan true liv og helse! Ledninger for gass, strøm eller telekommunikasjon må ikke skades under montasjen! I motsatt fall kan det være fare for liv, helse og skader på eiendeler! Unngå at brukte eller defekte batterier kommer i kontakt med noen deler av kroppen! Bruk passende vernehansker og verneklær! I motsatt fall kan det være fare for liv og helse på grunn av etsende syre! Apparatet må ikke utsettes for fukt, åpen ild, sterk varme og temperatur på over 50 ºC i lengre tid! I motsatt fall kan det være livsfare på grunn av eksplosjon! Batterier må ikke kortsluttes eller lades opp! I motsatt fall kan det være livsfare på grunn av eksplosjon! Unngå å bli eksponert for kraftig signalstøy i lengre tid! I motsatt fall er det fare for alvorlige hørselsskader! Sørg for at sirenestøy ikke forekommer i umiddelbar nærhet av hørselsområdet! I motsatt fall er det fare for alvorlige hørselsskader! Tilkoblingskabelen må behandles forsiktig. Den må legges slik at den ikke kan skades og uten fare for at noen kan snuble i den. I motsatt fall er det fare for liv, helse og brann. Det må ikke tilkobles fremmed spenning til kontakten for ringetast-lukkekontakttilkoblingskabel. I motsatt fall kan det være livsfare. m Obs! Apparatet må bare kobles til et 9 volts blokkbatteri eller en nettdrevet strømforsyning på 9 volt! Sørg for riktig polaritet når batteriene legges inn! Batteriene må fjernes, dersom apparatet ikke skal brukes på en god stund! Legg bare inn nye batterier, aldri brukte! Ved tilkobling av en nettdrevet strømforsyning på 9 V må det sørges for nettforsyningen er forskriftsmessig med 230 V ~ 50Hz og har en sikring på maks.

7 16 A! Apparatet må ikke tildekkes med noen gjenstander! I motsatt fall kan funksjonsevnen til den infrarøde sensoren med Fresnel-linse, eller høyttaleren påvirkes! Sørg for at apparatet ikke utsettes for fukt! Apparatet må beskyttes mot kraftige magnetiske eller elektriske felter! Beskytt apparatet mot kraftige mekaniske påkjenninger og rystelser! Apparatet må bare brukes sammen med originale deler eller deler som passer til det. A604_FI_SE_NO.indd :22:30 U Før bruk må det sjekkes at alle deler er montert ifølge betjeningsveiledningen! Før sammenkobling og drift må det sjekkes om leveransen er komplett og i god stand! Apparatet må bare repareres av autoriserte og kvalifiserte fagfolk! I motsatt fall er det fare for skader på grunn av feil bruk og bortfall av garantien! Apparatet må ha en slik retning at ikke sensorblendens dekningsområde påvirkes av varmekilder som ovner eller ventilasjonsåpninger! Temperaturstråling fra slike objekter kan utløse melding om varmeutstrålende legemer i bevegelse når adgangsmelderen er slått på. Apparatet må bare brukes ved normale romtemperaturer. Høyere eller lavere temperaturer kan ha innvirkning på funksjonsevnen. Komme i gang Tips! Adgangsmelderen reagerer følsomt og raskt på bevegelser på tvers av dekningsområdet. Adgangsmelderen reagerer mindre følsomt på bevegelser direkte mot dekningsområdet (se fig. C). Adgangsmelderen kan brukes til akustisk varsling om bevegelser til velkomne besøkende (f.eks. familiemedlemmer) eller ikke-velkomne besøkende (f.eks. innbruddstyver). Det kan velges mellom en dobbelttone eller en sirenestøy som varer i ca. 30 sekunder. Apparatet kan dekke rommets arealer ved vannrett bruk og inn- / utganger (,,Lys-skrankeeffekt") ved loddrett bruk (se fig. D). Ved hjelp av ringetast-lukkekontakt-tilkoblingskabel kan adgangsmelderen kobles til en ringetast eller en annen lukkekontakt og brukes som dør gong. Forberedelse og nødvendig materiell Nevnte materiell følger ikke med i leveransen. Her oppgis uforpliktende anbefalinger og verdier til orientering. Materiellets beskaffenhet avhenger av de individuelle forholdene på stedet. Du trenger: o Enten et 9 volts alkalisk batteri 6LR61 eller en nettdrevet strømforsyning på 9 volt, minst 200 ma (senterkontakt positiv) som strømforsyning (følger ikke med i leveransen). o En stift til markering av montasjestedene. o En kryssportrekker for montering med festeskruene. Strømforsyning m Obs! o Apparatet må bare kobles til et 9 volts alkalisk batteri, type 6LR61, eller en nettdrevet strømforsyning på 9 volt! o Sørg for riktig polaritet når batteriene legges inn! o Batteriene må fjernes, dersom apparatet ikke skal brukes på en god stund! o A604_FI_SE_NO.indd :22:30 U o o Legg bare inn nye batterier, aldri brukte! Ved tilkobling av en nettdrevet strømforsyning på 9 V må det sørges for nettforsyningen er forskriftsmessig med 230 V ~ 50 Hz og har en sikring på maks. 16 A. 9 volts batteri o Sett funksjonsvelgeren R i stilling 0. o Løsne batteridekselet } fullstendig fra apparathusets bakside i adgangsmelderen Q (se fig. B). o Tilkoble et nytt batteri på 9 V til batterikontakten {. o Fest batteridekselet fullstendig til apparathusets bakside i adgangsmelderen. Nettdrevet strømforsyning 9 volt o Sørg for riktig polaritet når batteriene legges inn! o Sett funksjonsvelgeren R i stilling 0. o Den nettdrevne strømforsyningen på 9 volt kobles til 9 volts DC-kontakten I. o Koble den nettdrevne strømforsyningen på 9 volt til nettet. Oppsetting / montasje Vurder et antatt bevegelsesmønster for et varmeutstrålende legeme og bestem dekningsområdet. Adgangsmelderen kan dekke et flateareal over ca. 100 opp til 10 meters utbredelse og gjennomgang kan dekkes over 2 opp til 6 meter (se fig. C og D). Overvåking av romarealer o Plasser adgangsmelderen i en høyde av ca. 1,0-1,5 m. Tilsikt Fresnel-linsen E vannrett mot dekningsområdet. Overvåking av gjennomganger o Plasser adgangsmelderen ovenfor dekningsområdet. Tilsikt Fresnel-linsen E loddrett mot dekningsområdet. Montasje c Fare! Unngå skader på ledninger for gass, strøm eller telekommunikasjon under montasjen! I motsatt fall kan det være fare for liv, helse og skader på eiendeler! Tips! For å spare på utgiftene bør det alltid brukes en nettdrevet 9 volts strømforsyning. Adgangsmelderen kan monteres slik at den overvåker et bestemt dekningsområde - noe som anbefales for kontinuerlig drift ved f.eks. inngangspartiet til en bolig. Adgangsmelderens sikteretning kan innstilles på montasjebøylen. o Montasjebøylen løsnes forsiktig fra adgangsmelderen. o Hold montasjebøylen ved montasjestedet og bruk en stift til å markere utsparingene til montasjebøylens rettvinklede flate. A604_FI_SE_NO. indd :22:31 U o o Fest montasjebøylen til montasjestedet med skruene Y. Sett adgangsalarmen forsiktig i montasjebøylen og sjekk sikteretningen. Tips! Adgangsmelderen kan settes opp for midlertidig overvåking av et dekningsområde - noe som anbefales for bruk under reiser, f.eks. i hotellrommet. o Sett opp adgangsalarmen på for eksempel et møbel og sjekk sikteretningen. Aktivering / deaktivering av alarmfunksjoner c Fare! o Apparatet må ikke brukes i nærheten av syke eller uføre mennesker og dyr! Signalstøyen kan gi sjokkvirkninger som kan true liv og helse! o Unngå å bli eksponert for kraftig signalstøy i lengre tid! I motsatt fall er det fare for alvorlige hørselsskader! o Sørg for at sirenestøy ikke forekommer i umiddelbar nærhet av hørselsområdet! I motsatt fall er det fare for alvorlige hørselsskader! Funktioner Adgangsalarmens funksjon kan bestemmes med funksjonsvelgeren og ved tilkobling av en ringetast eller en annen lukkekontakt. - Aktivering av gong gong Sett funksjonsvelgeren i stilling. Adgangsalarmen varsler alle bevegelser av varmeutstrålende legemer med en dobbelttone. - Aktivering av alarmfunksjon Sett funksjonsvelgeren i stilling. Forlat adgangsalarmens dekningsområde før utløpet av alarmforsinkelsen på ca. 15 sekunder. Deretter vil adgangsalarmen varsle alle bevegelser av varmeutstrålende legemer med en kontinuerlig sirenestøy i ca. 30 sekunder.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) o o o 0 - Deaktivering av alarm- / gong gong o Sett funksjonsvelgeren i stilling 0. o Overvåking av dekningsområdet er slått av. Aktivering/deaktivering av ringetast-lukkekontakt-tilkobling c Fare! o Det må ikke tilkobles fremmed spenning til kontakten for ringetast-lukkekontakttilkoblingskabel. I motsatt fall er det fare for liv og brann. o Tilkoblingskabelen må behandles forsiktig. Legg den slik at den ikke kan skades A604_FI_SE_NO.indd :22:31 U o og slik at det ikke er fare for å snuble. I motsatt fall er det fare for liv, helse og brann. Adgangsalarmen kobles til en ringetast med ringetast-lukkekontakt-tilkoblingskabelen U eller en annen lukkekontakt. Ved betjening av den tilkoblede ringetasten eller lukkekontakten lyder en dobbelttone to ganger. Denne funksjonen aktiv, uavhengig av valgt stilling for funksjonsvelgeren (, eller 0). Feilretting Feilsøking Adgangs-melderen virker ikke, eller den virker ikke korrekt. Årsak Batteriet er flatt. Avhjelping Sett inn et nytt batteri. Tilkoblingen via nettforsyning har feil polaritet For svak lyd fra adgangs-melderen. Langsom reaksjon eller kort rekkevidde. Batteriet er flatt. Bevegelses-retningen er ikke på tvers av sensoren. Rekkevidden er temperatur-avhengig. Melding uten menneskelig bevegelse. inn et nytt batteri. Montasjestedet justeres. Montasjestedet justeres. en klut som ikke loer og et mildt rengjøringsmiddel (ikke løsningsmidler) til å rengjøre overflater av plast og metall. Avfallshåndtering Emballasjen må leveres til kommunens avfallsoppsamling. Emballasjen som kan resirkuleres er valgt med tanke på miljøvennlige og tekniske forhold for avfallsbehandling. Ifølge europeiske retningslinjer 2002 / 96 / EG vedrørende brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasning til nasjonal rettspleie må elektroverktøy samles separat og leveres til miljøvennlig behandling for gjenbruk. o Når apparatet skal kasseres, må batteriene først tas ut. o Emballasjen må leveres til kommunens avfallsoppsamling. A604_FI_SE_NO.indd :22:32 U Som sluttbruker har du forskriftsmessige plikter når det gjelder retur av brukte batterier. Batterier som inneholder skadelige stoffer, er merket med de her viste symboler som betyr at det er forbudt å kassere dem sammen med husholdningsavfall. Betegnelsene for de tungmetallene som kommer i betraktning, er: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly Brukte batterier må leveres til kommunens samlestasjon for batterier eller til forhandleren. Dermed bidrar du til å oppfylle forskriftsmessige plikter og yter et viktig bidrag til miljøvern. Garanti For dette apparatet ytes en garanti på 3 år fra kjøpsdato. Utstyret er produsert med omhu og forsvarlig kontrollert før levering. Ta vare på kassakvitteringen som kjøpsbevis. I tilfelle av krav ifølge garantivilkårene må landets servicekontor kontaktes. Dette er en forutsetning for gratis forsendelse av varen. Denne garantien gjelder bare overfor første kjøper og kan ikke overdras. Garantien gjelder dessuten bare for material- eller fabrikasjonsfeil. Den omfatter ikke slitasjedeler eller skader på ømfintlige deler som f.eks. bryter eller batterier. Produktet er utelukkende beregnet for privat bruk, men ikke yrkesmessig bruk. Det kan ikke gjøres krav på erstatning for skader i forbindelse med innbrudd. En alarm er ingen erstatning for en forsikring og den fritar ikke for plikt til årvåkenhet. I tilfelle av misbruk og/eller feilaktig behandling, bruk av makt eller inngrep, som ikke er gjort på et av våre serviceverksteder, bortfaller garantien. Denne garantien er ingen begrensning av dine rettigheter ifølge loven. Service På siden www. dexaplan.com finnes opplysninger om håndtering av problemer. Henvendelser kan skje via e-post eller telefonisk ( T ) til vår serviceavdeling. Derfra fås alle nødvendige opplysninger om service, returforsendelse osv. Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str Oedheim Tietojen tila Informationsstatus Opplysninger gjeldende per 07/2006 Ident.-nr.: MA 604-FI / SE / NO A604_FI_SE_NO.indd :22:32 U.

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer