Ragnar med hjerte og sjel i KIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ragnar med hjerte og sjel i KIL"

Transkript

1 KIL Utgave nr POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o VM-bronse til Bagir i belte - bryting Side 18 Becky og Runas Fotballakademi Side 20 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Se portrett side 8

2 Utgiver: Kolbotn idrettslag Sofiemyr stadion, pb. 134, 1417 Sofiemyr Besøksadresse: Kongev. 30 Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Opplag: 8000 Distribusjon: Husstander i Oppegård kommune Daglig leder: Tom Dahl Frøshaug Stedfortreder Dagelig leder: Inger Elise Johansen Annonser: Sports Trading AS Tlf: Rune Tlf: Jan Hovedstyre Kolbotn IL 2010 Styringsgruppa Leder Pål Wirak Røsslyngveien 1, Nestleder Knut-Bjarne Nordhaug Løvlia 29, Styremedlem Ida Lindtveit Gydasvei 68, Styremedlem Gry Pauck Christensen Skiveien 21 A, Styremedlem Bjørn G. Lyse Gml.Mossevei 62, Gruppenes styremedlemmer Basket Kyrre Riis Dalsveien 17, Bryting Rolf Andreas Røtnes Vestenga 6 A, Fotb.herrer Jon Erik Ofstad Østagløttveien 32, 1415 Oppegård Fotb.kvinner Erik Eeg Kantorveien 5B, 1410 Kolbotn Håndball Tone-Mette Hval Røssel Kornmoveien 6 B, H-C Nils T.Eide Ormerudveien 4 A, Orientering Dag Amundsen Bragesvei 18, Seniorlauget Willy Østberg Ospelia 34, Svømming Knut Sollesnes Heimenveien 16, Sykkel Nina Berntsen Holteveien 33 B, Turn RG Elsa Ege Vangsal Borgenveien 8 A, 1914 Ytre Enebakk Volleyball Asbjørn Sagatad Wesselsvei 26, Snowboard Arne Jørgen Olafsen Slåbråtveien 28, DAGLIG LEDER HAR ORDET Tom Dahl Frøshaug Daglig Leder i Kolbotn Idrettslag Økonomi.. anlegg.. ansvar Det er vanskelige tider for idrettsbevegelsen i kongeriket Norge, men det er ofte at i motgang så mobiliseres det kraftig og kreativitet og ekstra dugnadsinnsats blir prioritert på agendaen. Her i idrettslaget så ønsker vi å lansere et meget spennende bonusprogram, som i tillegg til å skaffe inntekter til klubben også beriker enkeltmedlemmet. Nei, ikke nok et kort i lommeboken tenker selvsagt du, men slik fungerer det ikke. Medlemskapet i dette bonusprogrammet blir nemlig knyttet til det bankkortet du vanligvis bruker når du handler. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg i vårt bonusprogram. Når du så handler med ditt vanlige bankkort, opptjener du bonus i de butikkene som klubben inngår avtaler med. Bonusen kan du når som helst løse ut som bonusbevis, og bruke til å handle for og dermed spare penger. Kolbotn Idrettslag vil inngå avtaler med aktuelle butikker, og som vil bli fortløpende lagt inn i bonusprogrammet. All informasjon om hvilke butikker som er med, hvor mye bonus du har opptjent i de ulike butikkene, og en enkel funksjon for å løse ut bonusen, vil være tilgjengelig på nettsiden. Nøyaktig informasjon til alle vil komme så snart Kolbotn Idrettslags bonusprogram ser dagens lys. Vi har ambisjoner om at dette er meget godt i gang i god tid før jul, og vi både håper og tror at dette kan gi klubben varige inntekter, som vi sårt trenger for å gi våre mange medlemmer gode rammebetingelser. Vi oppfordrer til lojalitet og sterk klubbfølelse, så kan dette bli en avgjørende suksess. Og når vi først snakker om evige utfordringer, så kommer vi selvsagt ikke utenom mangel på trenings- og kamparenaer i nærområdet. Vi har tidligere nevnt at et av Norges største idrettslag ikke kan leve med dagens anleggssituasjon. Like før ferien hadde representanter for KIL en befaring med prosjektgruppen for den nye temaplanen for idrett og friluftsliv i Oppegård Kommune. Vi konkluderte i etterkant at både vilje og entusiasme var til stede hos alle parter, og nå som Sofiemyr Arena står øverst på Idrettsrådets prioriteringsliste for nyanlegg, så må vi tro at noe snarlig skjer på denne fronten. Det har vært mye kritikk mot navnet Sofiemyr Arena, men det vi her i idrettslaget er opptatt av er å få opp en treflatehall og en fotballstadion. Så kan det hete hva som helst, bare våre håpefulle får tak over hodet og kunstgress under føttene. Så har jeg lyst til å gi noen roser til Volleyballgruppen her i idrettslaget. Da det buttet økonomisk, så bidro hovedlaget med et likviditetslån, som de nå har innfridd i sin helhet. I denne perioden så kjørte de et stramt regime med fokus på å gjøre opp for seg. Nå kan de konsentrere seg om å bruke penger på utstyr, kanskje lønne noen kompetente trenere og igjen ha prioritet på sportslig utvikling. Jeg synes dette er et eksempel på å ta kollektivt ansvar og godt lederskap. De aller fleste grupper her i Kolbotn Idrettslag har ansvarlige og dyktige ledere/styremedlemmer, men i alle store konsern finnes det også de som ikke er sitt ansvar bevisst. Det vil det alltid være, men snuoperasjonen til volleyballgruppen står det respekt av og heldigvis har Kolbotn Idrettslag en klar majoritet av slike hedersfolk. Det gir god grunn til optimisme for fremtiden. Miljømerket trykksak Produksjon: IT Grafisk AS Forsidebilde: Ragnar Wisløff med forbundets sølvmerke 2

3 3

4 Kriterier for tildeling av: Gullmerke og Sølvmerke med diplom 1. Gullmerket kan tildeles medlemmer som har oppnådd store idrettslige prestasjoner og har gjort KIL kjent internasjonalt og nasjonalt. Ett av følgende må være oppfylt: a. Har oppnådd gull, sølv eller bronse i O. L. b. Er blitt verdensmester eller europamester. d. Har spilt mer enn 150 landskamper for Norge. 2. Gullmerket kan tildeles medlemmer som over år har hatt viktige tillitsverv; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Ett av følgende må være oppfylt: a. Har innehatt tillitsverv i IOC i en eller flere perioder, eller i et internasjonalt særforbund og samtidig hatt et sentralt verv i KIL i minst 5 år. b. Har innehatt tillitsverv i Norges idrettsforbund, eller i et nasjonalt særforbund, eller i en idrettskrets og samtidig hatt et sentralt tillitsverv i KIL. Har innehatt ledende tillitsverv i noen år både i hovedstyret, og/eller i et gruppestyre. For å få Gullmerket etter administrative kriterier (pkt 2) må man først ha fått tildelt sølvmerket og innehatt dette i noen år. Gullmerket tildeles etter en totalvurdering etter ovennevnte kriterier. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som over en lang periode har utøvd idretts lige prestasjoner på et høyt nasjonalt nivå. Ett av følgende må være oppfylt: 1. Har vært Norgesmester eller Seriemester flere ganger, og har vært uttatt til å representere Norge internasjonalt. Har deltatt i minst 75 landskamper i ballspill. 2. Har innehatt tillitsverv innen hovedstyret, i et gruppestyre eller i en særidrettskrets i noen år. 3. Har nedlagt en innsats i idrettslaget som enten i varighet eller omfang, går utover det som er vanlig. 4. Har vært internasjonal- og nasjonal dommer i noen år. Sølvmerket tildeles etter en totalvurdering etter ovennevnte kriterier. Tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom skjer fortrinnsvis på KILs årsmøter. Innehaver av Gullmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL og tildeles partoukort til alle KILs arrangementer. Innehaver av Sølvmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL. Seniorlauget utnevner en Hedersmerke komitè (heretter forkortet (HMK), bestående av minst tre æresmedlemmer. HMK innhenter alle relevante opplysninger om kandidaten og innhenter ut - talelse fra Hovedstyret. HMK skal føre protokoll fra sine møter. Alle medlemmer av KIL har forslagsrett på kandidater til Gull- og Sølvmerke. Forslag fremmes gjennom den aktuelle gruppen til HMK. HMK har den endelige myndighet til å bestemme tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom. Hederstegnkomiteen består av følgende æresmedlemmer: Ine Barlie, Odd Arne Nissen, Bjørg Sandboe. Kolbotn-jente påkjørt En av vår fotballjenter på J95 spillere Anette ble for et par uker siden påkjørt i et gangfelt mens hun var ute på en treningstur. Det endte med brudd i albuen og skader i overarm, hofte og ben. Det kunne gått mye verre så og nå er vi alle opptatt av at hun skal bli bra igjen. Spillere og foreldre fra J95 var raskt på sykehuset med blomster og hilsninger. I tillegg har Toppserielaget signert en spillerdrakt og sendt henne. Idrett er mer enn bare trening og konkurranse, det er også samhold og støtte på og utenfor banen. Anette, foreldrene og klubben, ønsker å takke alle for at man sto sammen når uhellet var ute. Fra foreldre og Anette selv uttrykkes varm takk for den støtte de har opplevd fra alle rundt dem. 4

5 5

6 Eiendomsmegler i særklasse... En av Krogsveens 38 meglerforretninger er nå etablert på Kolbotn Torg, og daglig leder Torill Wetter Sæther kjenner lokalmiljøet bedre enn noen. Hun bor like nede i veien her, har bodd i området i over 20 år, har barn i Kolbotn Idrettslag og elsker både jobben sin og den harde konkurransen fra fire andre aktører i bransjen. Vi er samtlige gode kolleger, og markedet er stort nok for alle, kommer det fra den erfarne megleren, som har lang fartstid i bransjen. Tekst: Tom Dahl Frøshaug. Foto: Inger Elise Johansen. Det finnes større aktører i bransjen her på Kolbotn, men Krogsveen er den eldste med oppstart i Gunnar Krogsveen startet opp på Bekkestua, fortsatte så til Majorstuen og så rullet ballen bare videre og videre. Selv startet jeg for Krogsveen på Ski for fem år siden, og tok med meg den beste megleren derfra. Nå jobber Ida Koppang og jeg sammen her på Kolbotn Torg. Nå er vi børsnotert, og har en solid eier i ryggen. Fokus Bank har nå overtatt det fulle eierskapet, og veileder våre potensielle kunder med finansiering. En ypperlig samarbeidsform, og en helt avgjørende service for våre klienter, kommer det fra fru Wetter Sæther, som synes hun er heldig som har en så allsidig jobb. For en god eiendomsmegler må ha et stort register å spille på hvis man skal lykkes. Du må være kreativ, en god psykolog, en skarp jurist og en taktiker i toppklasse. Jeg liker virkelig dynamikken i eiendomsbransjen, og er sikker på at vi skal bli en synlig aktør her på Kolbotn. Det er alltid plass til en god megler, og med all innflyttingen til området i og rundt Oslo, så kommer området her ute til å bli mer og mer populært. Jeg sier med en lett ironi at her er det sol, og i Bærum er det skygge. Men faktum er at jeg mener det alvorlig, sier Krogsveens representant på torget. Kjærligheten til Kolbotn og distriktet rundt er nok en avgjør ende faktor for Torill. Det er et godt oppvekstmiljø her, det er mange grønne områder, nærheten til Oslo S er et kvarter unna med tog og idretten her ute bidrar med masse godt. Oppegård er en attraktiv kommune å slå seg ned i, og det finnes en hel horde med ressurssterke mennesker her i bygda. Jeg anser det som mer enn sannsynlig at vi kommer til å få en skikkelig befolkningsøkning de nærmeste årene, forteller Torill Wetter Sæther, og det skal ikke mangle på tilbud når det skal handle om bolig til nykommerne. 6 Her står daglig leder Torill Wetter Sæther hos Krogsveen på Kobotn Torg, sammen med Kenneth Foster Engen, som representerer eieren Fokus Bank. Det er meningen at eieren Fokus Bank skal ha en fast dag i uka på Krogsveens Kolbotn-kontor. Det blir en tilnærmet VIP-ordning for kundene, og vi skal gi dem et verktøy som ivaretar deres økonomi. Fokus Bank er en gebyrfri bank, som skal bidra med personlig rådgivning når det dreier seg om hus- og boligkjøp. På servicesiden skal vi anstrenge oss til det ytterste for å være best i klassen, kommer det fra Kenneth Foster Engen. Til vanlig er han banksjef hos Fokus Bank Follo, som holder til i Ski. En gang i uka skal han imidlertid forflytte seg hit til Kolbotn Torg. Selv om eiendomsmeglerbransjen er en barsk bransje med knivskarp konkur - ranse, så er både Kenneth og Torill klare for å kaste seg ut i det. Vi har lengst erfaring, er trygge og profesjonelle, og ikke glem at vi har en strålende og nyttig eier i ryggen, avslutter Torill Wetter Sæther.

7 7

8 Kolbotn J 99 nummer 2 i Oslomesterskapet Bak fra venstre: Sarah Dahl, Trine Nordlie, Selma W Sundbye, Mina M Nymoen, Karoline Wirak, Karoline Lange, Ida Sofie McCarty Rød, Hanna Solberg Aarstad, Emma Sand, Hilde Transeth. Foran fra venstre: Lea Tanskanen, Hanna Gisholt, Elise Aarnes, Ida Meli, Bettina Eeg, Tone Bettina Pirisi og Cecilie Wessel Pete. Lørdag 3 september ble Ready Cup og så kalt Oslo mesterskapet arrangert på Gressbanen på Ready. Her spilles det sluttspill og finaler i klassen 98. Kolbotn jenter 99 stilte med ett lag i 98 klassen og ett i 99 klassen. Dette var første gang jentene skulle ut i en cup hvor det skulle kåres en vinner og spenningen var naturligvis stor. Dessuten var alle motstanderne ett år eldre. Første kamp mot Koll ga imidlertid signaler om at dette kunne gå veldig bra. Det solide forsvarsspillet som har blitt vist i hele år fortsatte, og en meget løpsterk midtbane gjorde at Koll til tider ble utspilt. Når dommeren blåste av sto det 5-1 til Kolbotn. Røa var neste motstander og jentene fortsatte det fine spillet. Seier 3-0 ble resultatet og nå var det klart for gruppefinale mot Asker. Dette ble den tøffeste kampen, og det stod lenge og vippet frem og tilbake. Gleden var imidlertid stor da Karoline Wirak klarte å pirke inn ett mål, som gjorde at resultatet ble 1-0 og jentene var gruppevinnere. Semifinalen skulle gå mot Lille Tøyen og jentene var helt tydelig lystne på finale. De spilte en fantastisk kamp, og var aldri truet. 3-1 ble resultatet og jentene var klare for sin første finale noensinne. Her skulle de møte Try IL. At jentene begynte å bli slitne var det ingen tvil om, men det var likevel en glimrende innsats som ble vist. Try ble til tider overkjørt, men ballen ville ikke inn. Tre ganger traff ballen stolpen, og det var derfor meget ufjortjent når Try nesten ut av det blå fikk sin scoring. Jentene kjempet tappert helt til siste sekund, men det ble med dette ene målet og dermed ble Kolbotn nummer to. Det var uansett en meget lykkelig gjeng som kunne motta sin første pokal. Fortsetter jentene denne utviklingen blir det garantert ikke den siste. 8

9 9

10 Kjære fotballvenner! Det var med glede og ydmykhet at jeg i mai i år tiltrådte som ny styreleder i Kolbotn kvinnefotball. Glede over alle de fine timene med sunn aktivitet for både liten og stor, men samtidig ydmykhet overfor det faktum at sammen med den globale finanskrisen, så går også idretten tøffere tider i møte, både med hensyn til sponsormidler og tippemidler. Det innebærer at vi må tenke annerledes, være mer kreative, og finne nye måter å finansiere vår idrett på. Fotball er en av de aller rimeligste idretter vi har, og det er bra. Imidlertid koster det å holde baner åpne, sommer som vinter, og skal vi klare å tilby fotballskoler, fotballcamp, fotballakademi (prøveordning for J98 og J99 i år) og bidra med utstyr og organisering av spilletider, tilby kurs osv. så tvinger det frem enda sterkere finansiering. Foto: Østlandets Blad Fotball Kvinners nye gruppeleder Erik Eeg er imponert over den jobben hovedtrener Dan Eggen har gjort med vårt unge Toppserielag. Styret har besluttet å lansere et brettspill som foreløpig går under arbeidstittelen Kongen av Oppegård. Kort fortalt er dette et spill som inneholder elementer av spørrekort, miming og modellering. Spillet vil ha sterk tilknytning til vårt lokalområde med lokale kunnskapsspørsmål som det enkelte medlem i Kolbotn kvinnefotball vil få anledning til å komme med forslag til. Underveis i spillet kommer man innom steder som Ingierkollen, Rådhuset, Gjersjøen, Kolbotnvannet, Sofiemyr stadion m.m. Det vil også være åpent for sponsorer å markere seg på spillbrettet. Tenk så spennende om nettopp din datter har bidratt med et av spørsmålene i årets julepresang!! Et annet tiltak som vi ønsker å satse på er et arrangement helt utenom fotball, og vi håper nemlig etter mange års fravær igjen å kunne invitere alle i Oppegård til Kolbotnvannet rundt på skøyter til vinteren. Mer info kommer. 10 Hva så videre? Hva med Yngres avdeling som en del av toppseriesatsingen vår? Det er ikke til å legge skjul på at vi har mye arbeid som gjenstår, men ambisjonene er klare: vi ønsker en mye tettere knytning mellom de yngre jentene som er på vei oppover, og A-laget. I skrivende stund innehar vi 3.plassen i serien, noe vi kan takke Dan Eggen og resten av trenerapparatet for, de gjør en fantastisk jobb med ett av de yngste og mest lovende lag i Norge. Her er det mye fremtid!! Men vi vil mer, vi ønsker at også de yngre skal få ta større del i dette, og få inspirasjon av både Dan og våre andre profilerte spillere. Det er mange av lagene som har et veldig godt miljø, og kan vi fra sentralt hold også bidra til å bygge miljø på tvers av lagene, så vil Kolbotn kvinnefotball fortsette å være et sted for de som ønsker et godt treningstilbud innen fotball. For de som ønsker å ta steget opp i toppserien til et lag med tradisjon for gode resultater, så er det selvfølgelig også viktig å støtte opp om A-laget, slik at yngre håpefulle har et mål å strekke seg etter, og gode forbilder. Styret vil utover høsten invitere seg selv til foreldremøter og lagledermøter, og vi håper å kunne få så mange innspill som mulig for hvordan det enkelte lag ønsker at klubben skal drives videre. Brenner dere inne med noe før vi tar kontakt, så er det selvfølgelig bare å henvende seg til oss, vi skal gjøre vårt beste for å bidra så langt det lar seg gjøre. Med fotballvennlig hilsen Erik Eeg Styreleder Kolbotn kvinnefotball

11 11

12 12

13 13

14 Kan bli en eventyrlig årgang Tekst: Tom Dahl Frøshaug Hvem er hvem, nummer bak navn = nummer på drakt Laget består av disse spillerne: Adrian Kvernbråten, Oppegård. Nr.10, Alexander Hals, Kolbotn. Nr.11, Andreas Bræck, Langhus. Nr.15, Fredrik Jacobsen, Kolbotn (ikke tilstede på bildet), Henrik Sundt Magnussen, Oppegård. Nr.3, Håvard Åsheim, Langhus (Målvakt som er på landslag for yngre juniorer). Nr.1, Jens Rønneberg, Oppegård. Nr.8, Jonas Hellandsjø Gjøen, Oppegård. Nr.5, Kasper Halvorsen, Oppegård. Nr.18, Kristoffer Jacobsen, Langhus. Nr.6, Martin Andrè Nilsen, Kolbotn. Nr.9, Mathias Lidèn, Oppegård. Nr.17, Mats Kjønnås Thorsen, Oppegård. Nr.2, Oskar Olafsson, Oppegård. Nr.4, Petter Hovden, Langhus. Nr.14, Robert Bigseth, Kolbotn. Nr.23, Sander Aronsen, Kolbotn. Nr.16, Stefan Rakic, Langhus. Nr.13, Svein-Erik Ulvesli, Oppegård. Nr.7. Oppmann: Tore Rønneberg. Hovedtrener, Anders Myhra: , Hjelpetrener Igor Koprivica: Kolbotn Idrettslags G16 i håndball er en utrolig spennende blanding av talenter fra Follo, Langhus og selvsagt KIL. Oppkjøringen har vært så løfterik, at trener Anders Myhra er meget optimistisk på lagets vegne. Vi har en voldsom bredde i stallen, med dobbeldekning på hver plass og noen spillere med unik spisskompetanse. Nå sist i Scandinavian Cup deltok vi med to lag, og reiste hjem med en tredje- og femteplass. I Haslum Cup ble det finaletap mot ROS, og fremdeles venter vi på noen nøkkelfolk som er på skadelisten, kommer det fra trener Anders, som også har sin egen karriere å tenke på. Han er strekspiller på elitelaget Follo. Derfor har trenerkollega Igor Koprivica vært god å ha for Anders, som selvsagt også må skjøtte sin egen trening. Jeg har jo fortsatt ambisjoner som spiller, selv om jeg etter hvert har spilt i Eliteserien i sju-åtte sesonger. Både for Nit/Hak, Sandefjord og dette blir min tredje sesong i Follo. Jeg gir jernet, og skulle landslagstrener Robert Hedin våre interessert i mine tjenester, så er det nok ikke nei i min munn, kommer det fra Anders Myhra, som ikke tenker så mye på sine egne landslagsambisjoner, men heller vil snakke om sine elever på G16. Når denne utgaven av KIL-Posten blir lest, så vet vi om laget har kvalifisert seg til Bring-serien, den øverste divisjonen i Norge for denne aldersklassen. KIL møter ØIF/Arendal og Sandefjord den 12. September, og med seier i disse kampene, så er det klart for seriespill blant de beste. Vi bør klare dette, men skulle vi ryke på en smell, så har vi en ekstra sjanse i oktober. Personlig så tror jeg vi ikke behøver den muligheten i neste måned, kommer det fra en offensiv Anders Myhra, han har tro på sine talentfulle og treningsvillige spillere. For gjengen har i forberedelsene til den alvorlige delen av sesongen, også vært igjennom teambuilding på linje med de store gutta. Der har det vært klatring og krig med paintball, samt utfordringer høyt oppe under taket for å teste psyken. Vi forsøker å være så seriøse som overhode mulig, og i tillegg til jevnheten og bredden i stallen, så har vi også noen spillere med ekstreme ferdigheter allerede nå. Vi har blant annet en keeperduo i toppklasse. Både Håvard Åsheim, som er fast på landslaget i sin klasse, og Fredrik Jacobsen, som ikke er langt unna, kan nå virkelig langt, forteller Anders Myhra. Han har også lyst til å trekke frem en av de som nå går skadet. Jonas Hellandsjø Gjøen er en kar på 197 med et fryktelig skudd, og vi har også en islandsk kjempe på over 190. Oscar Olafsson er foreløpig litt uferdig, men kan ha en stor fremtid når alt det fysiske kommer på plass. Jeg ble også veldig imponert over strekspiller Petter Hovdan og kanten Mats Kjønnås Thorsen nå sist i Haslum Cup. De bøttet inn mål, avslutter Anders, som selv om han har fremhevet noen spillere, så poengterer han at alle 19 spillerne har store utviklingsmulig - heter. Vi gleder oss til å følge denne spennende årgangen til trenerduoen Myhra/Koprivica og oppmann Tore Rønneberg fremover. 14

15 15

16 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Han begynte å spille volleyball i Kolbotn Idrettslag som 15-åring, han vant Norgesmesterskapet som 18-åring og nå som 37-åring er han fortsatt sentral i klubben. Ragnar Wisløff har betydd og betyr fortsatt enormt for volleyballen her i klubben. Og jeg har ikke tenkt å gi meg ennå, sier Ragnar, som skal spille og ha treneransvar på klubbens A-lag også denne sesongen. Vi vil også føye til at Ragnar Wisløff like før sommerferien fikk Forbundets hedersmerke i sølv, en utmerkelse som henger meget høyt. 16

17 Da KIL vant mesterskapet i 91/92 sesongen, så forsvant Ragnar til studier i Trondheim og forlot bygda. Før jeg forsvant så gikk det bra sportslig, men dårlig økonomisk med volleyballen. Vi måtte den gang ha hjelp fra hovedlaget. Det er ikke pussig at jeg er en sterk tilhenger av fleridrettslag. En slik krise kan ramme hvilken som helst gruppe, og da er det hyggelig at vi har et sterkt idrettslag i ryggen, forteller Ragnar, som også er trener for kvinnelaget til Koll på tredje året. For de som ikke er helt informert er Koll kvinnevolleyballens svar på Rosenborg. Vår mann ved nettet hadde lyst til å skape seg kunnskap og trenererfaring, og da var veien kort til suksesstrener Neven Kurecevic og Koll. Jeg var hans assistent et par sesonger, før jeg fikk hovedansvaret. Han er Norges mestvinnende trener, til og med bedre enn Nils Arne Eggen når det gjelder titler. Neven har lært meg enormt, og det får forhåpentligvis Kolbotn Idrettslag glede av, forteller Ragnar Wisløff, som like før ferien ble hedret av Volleyballforbundet med sølvmerke for frem - ragende innsats. Den henger høyt Ragnar er født og oppvokst på Kolbotn, og har en rekke sesonger som spiller i eliteserien, men han har aldri vært på A-landslaget. Jeg mangler nok noen centimeter, som senter bør du nok være rundt to meter. Jeg er bare 191, og det er å betrakte som liten i den posisjonen. Nå skal noen av oss gamle her i KIL blande oss med noen talentfulle åringer, så blir det nok en sesong på A-laget. Vi er i tredje divisjon, men med bedre rammebetingelser så er det fullt mulig å komme tilbake på et anstendig nivå, forteller en av våre absolutte bautaer i volleyballgruppen. Og med rammebetingelser, så mener herr Wisløff hallkapasitet. Oppegård Kommunes innsats på dette området er en skam, det tror jeg ikke er noen overdrivelse. Det er en fallitt å nekte ungdommer å begynne med hallidretter her i kommunen, fordi vi ikke har haller å trene i. Se bare på Koll, hvor jeg er trener for kvinnelaget, som for ti år siden bare hadde et lag i seriespillet. Nå er de kåret til den beste volleyballklubben når det gjelder bredde i hele landet. Der får 14-åringer fire trenings - økter i hall i uka, sier Ragnar Wisløff, og håper på et mirakel også her i kommunen på dette området. Nå er Ragnar sportslig leder i volleyballgruppen, og håper at dagens leder Asbjørn Sagstad fortsetter ennå en god stund. Han har gjort og gjør en fremragende jobb, er samvittighetsfull og seriøs på alle områder. Vi har også Kristin Rønneberg i spissen for flere ildsjeler. Nå håper vi på en stabil rekruttering, en positiv økonomi og en stabil organisasjon i fortsettelsen. Det hadde gledet meg enormt om volleyballen igjen hadde blomstret i Kolbotn Idrettslag, fortsetter en engasjert Wisløff. Han roser også sandvolleyball-miljøet i KIL, som de senere årene virkelig har markert seg i Norgestoppen. Denne idretten er i ferd med å ta skikkelig av, og den tiltrekker seg mange, unge talenter. Jeg registrerer at flere unge har sandvolleyballen som en livsstil, og bruker all tida si på dette. Jeg er til tross for mangel på hallkapasitet positiv til volleyballens fremtid her ute, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt til at vi igjen skal markere oss i idrettsbildet, avslutter Ragnar Wisløff. Tekst: Tom Dahl Frøshaug. Foto: Inger Elise Johansen. 17

18 BRYTING VM-bronse til Bagir i beltebryting I fjor høst fikk Kolbotn en ny trenerressurs i bryting - Bagir Bogdanov. Bagir har raskt blitt et svært synlig og populært innslag i klubben. Han både trener andre og seg selv. Utover våren våknet imidlertid konkurranseinstinktet, og han ble kontaktet for deltakelse i VM i beltebryting mai i den russiske byen Kazan. Kazan er hovedstaden i den russiske delrepublikken Tatarstan. Bagir som er latvisk stats borger konkurrerte for Latvia. Her er Bagir i midten sammen med Lars Rønningen til venstre og Ronny Sigde til høyre. Beltebryting er en tradisjonsrik og gammel brytestil, man har funnet tegninger av beltebrytere allerede fra 3000 år før Kristus i kongeriket Egypt. Beltebryting har mange lignende tekniker som i gresk/romersk bryting, men som navnet sier så har den enkelte bryter et belte rundt livet som motstanderen får ta tak i, dette betyr mange høye og luftige kast. Bagir har begrenset erfaring som beltebryter, men har den siste tiden før han reiste hatt teknisk og taktisk trening med de andre trenerne i Kolbotn. Totalt så var det påmeldt lag fra 34 nasjoner til mesterskapet, Bagir deltok i den laveste vektklassen 65 kg. Bagir seiret over brytere fra Usbekistan, Ukraina, Mongolia og Kirgisistan, i sin siste kamp møtte han en russer, der han tapte, mens russeren endte opp som mester. Bagir endte da på en 3.plass og en sterk bronsemedalje. Bagir ønsker å takke alle for støtten han har fått før og igjennom mesterskapet, SMS r, e-post fra utøvere og foreldre i Kolbotn. Og ikke minst takk til styret i brytegruppa og alle trenerne som har backet han opp før konkurransen. Bagir er da enda et tilskudd på den fantastiske trenerstaben man har i Kolbotn med Jon og Lars Rønningen, Ronny Sigde og Terje Nord, alle tidligere brytere i verdensklasse som deler med seg av sin erfaring og kunnskap til nye generasjoner av brytere. 18

19 19

20 Becky og Runas Fotballakademi Kolbotn Fotball kvinner har lenge ønsket å tilby ekstra trening på dagtid til jenter og gutter i klubben. Denne høsten har det blitt en realitet ved at vi har startet opp Becky og Runas Fotballakademi. Navnet selvsagt fordi de to nevnte Runa Vikestad og Rebecca Angus, leder den nye satsingen. Akademi fordi vi vil legge fokus på utvikling av ferdigheter som deltagerne kan ta med seg tilbake til sine lag. I denne omgang ga vi tilbudet til to alderstrinn, J98 og J99. Målet var 15 jenter og tilbudet omfatter treningsøkter i løpet av en seksukers periode. Oppstart 31. august og avslutning uken etter høstferien. Deltagerne kommer til klubbhuset rett etter skoleslutt og får mat og drikk før treningen starter kl Økta varer frem til kl 1615 deretter jenten kan slappe av litt før de går hjem. Erfaringen etter en ukes drift er veldig god. Deltagerne kommer fulltallig hver gang, og interesse og innsats er upåklagelig. Kommentarene fra både ledere og deltagere er positive. Becky og Runa forteller at de tar med seg øvelser fra Toppserielagets treninger. Føringer, pasninger, press, mottak og avslutninger står i fokus. Målet er å gi jentene et løft ferdighetsmessig ved å tilby ekstra trening på en tid av dagen hvor de fleste fortsatt har godt med overskudd. Jentene forteller at de lærer mye nytt hver gang og at det er coolt å være med sammen med Becky og Runa. Begge spillere har fått fans her. Målet til 20 jentene er å bli best, og da går vi ut fra at dette er klubbens fremtid. Disse spillerne vil trolig se mere til i frem - tiden.

21 21

22 HISTORIE: NM i terrengløp på Kolbotn. Av: Willy Østberg I 1930 arrangerte Kolbotn Idrettsklubb Norges - mester skapet i terrengløp. Arrangementet av mester skapet fikk de tildelt som et jubileums - arrange ment i og med at klubben fylte 15 år. Dette må sies å være det første arrangementet på Kolbotn av nasjonal karakter, og med status som nasjonalt mesterskap. Løpet startet fra Kolbotn folke skole, ned Ormeruddalen, og opp til Kongeveien ved Augestad gård (Tårnåsensentret). Derfra løp man Kongeveien sydover til Ødegården, så ned Sønstrud veien, ned på Solbråtan og bort til Ekorn rud. Derfra gikk løypa over Kantoråsen, bort til Kolbotn og opp igjen til skolen som var målområdet. Dette var en lang og hard løype, og det som bl.a. huskes fra mesterskapet var at Sigurd Sperrbund fra Ski ledet løpet ganske klart, og nok hadde vunnet, men han tro igjennom en trebro som lå over Kantorbekken, slik at han skadet seg i benet og ble innhentet og passert av flere av de som lå bak. Vinneren ble derfor Badendyck fra BUL. Sigurd Sperrbund gikk trolig glipp av kongepokalen på grunn av dette uhellet. Kolbotn Idrettsklubb hadde med to deltakere i dette norgesmesterskapet, nemlig Karl Dehn og Arne Hansen uten at de hevdet seg helt i teten. Klubbens formann Cecil Svendsen og Lars Froth nedla her et stort arbeid for å få arrangementet vel i havn, og i flere Osloaviser ble arrangementet betegnet som det beste i mester - skapets historie. Resultatene fra dette mesterskapet fikk et etterspill. Vinneren Badendyck ble like etter tatt ut til landskamp mot Sverige på Stockholm stadion, men så ble han syk og måtte melde forfall. En annen ble tatt ut, men meldte også avbud. Dermed gikk forespørselen om å delta på meter baneløp i lands - kampen til en Johannes Haraldstad. Han var opprinnelig Lillehammer-gutt, men hadde flyttet til Kolbotn og represen - terte kikken. Johannes Haraldstad stilte opp i Stockholm. Under denne landskampen var det så varmt at det ble en frykte lig styrkeprøve å løpe meter. Arrangøren hadde satt opp bøtter med kaldt vann rundt hele banen, for at løperne kunne kjøle seg med fuktige svamper. Johannes ble snart liggende sist i feltet, og det var tydelig at varmen tok svært på. Da stoppet han opp, og tok en bøtte med kaldt vann og tredde over hodet. Radioreporteren som refererte fra landskampen sa: - Det er første gang jeg ser en løper som dusjer under løpet. Johannes Haraldstad ble sist i løpet, men fullførte og sikret ett poeng til Norge i landskampen. Det var bare en kort periode at Johannes Haraldstad representerte Kolbotn idrettsklubb, men han ble vår første landskampdeltaker i friidrett. 22

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årets overraskelse hurtigløp

Årets overraskelse hurtigløp Årets overraskelse hurtigløp Sesongen har bydd på flere positive overraskelser i hurtigløp, ikke minst på tampen av sesongen. Under World Cup-finalen på 5000 m for menn fikk vi vår første dobbeltseier

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

TEKST INNHOLDSLISTE 3. FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7

TEKST INNHOLDSLISTE 3. FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 FØR AVSPARK: Vanvik Rissa 4 FAKTA & INFO 5 SPILLERSTALL VANVIK IL 6 SPILLERSTATISTIKK 7 DAGENS SPILLERPROFIL: Stian Solstad 10 11 KLUBBINFO 12 13 Vanvik G14 vant alt på Bergstad

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Strupe, 9. november 2009 Referat (les.; kommentarer) er i rødt Agenda Foreldremøte 2008 Oppsummering 2009 Planer for 2010 Samarbeid i 2010 Diverse (les.; fritt ord

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

God prestasjon av Grovfjord

God prestasjon av Grovfjord God prestasjon av Grovfjord Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 21.06.2015 Eirik Christensen og de øvrige grovfjordspillerne leverte en formidabel innsats mot Lofoten, men kunne ikke hindre at alle poengene

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Foreldremøte for G 2002

Foreldremøte for G 2002 Foreldremøte for Onsdag 21. august 2013 21.08.2013 Foreldremøte Agenda Kort om årgangen Informasjon om Gult lag Lagsammensetning på Cup'er Evaluering Ö-bollen Ekstra dugnad til inntekt for lagskassa i

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 1. INNLEDNING IL Skrim Håndball Elite ble dannet 28. juni 2012 på et ekstraordinært årsmøte i IL Skrim. Prosessen med omorganisering

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 Hei alle sammen! Da var vi kommet til Klubb BDO Kampdag 2. Håper det så langt har vært en spennende og læringsrik periode både for spillere og trenere. Trøndelag Fotballkrets håper

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil informasjonsmøte Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Spilltilbud for å redigere

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige hjemmekamp fikk HIBK en leksjon av Akerselva. Gjestene gav seg ikke før resultattavla viste 11-3. Tidvis

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Minigolf moro for store og små

Minigolf moro for store og små Minigolf moro for store og små Alle kan spille minigolf, ung som gammel. Minigolf - en sport for alle. Sandefjord Banegolfklubb har som mål å utvikle minigolfsporten i Sandefjord og omegn. Sandefjord Banegolfklubb

Detaljer