Ragnar med hjerte og sjel i KIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ragnar med hjerte og sjel i KIL"

Transkript

1 KIL Utgave nr POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o VM-bronse til Bagir i belte - bryting Side 18 Becky og Runas Fotballakademi Side 20 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Se portrett side 8

2 Utgiver: Kolbotn idrettslag Sofiemyr stadion, pb. 134, 1417 Sofiemyr Besøksadresse: Kongev. 30 Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Opplag: 8000 Distribusjon: Husstander i Oppegård kommune Daglig leder: Tom Dahl Frøshaug Stedfortreder Dagelig leder: Inger Elise Johansen Annonser: Sports Trading AS Tlf: Rune Tlf: Jan Hovedstyre Kolbotn IL 2010 Styringsgruppa Leder Pål Wirak Røsslyngveien 1, Nestleder Knut-Bjarne Nordhaug Løvlia 29, Styremedlem Ida Lindtveit Gydasvei 68, Styremedlem Gry Pauck Christensen Skiveien 21 A, Styremedlem Bjørn G. Lyse Gml.Mossevei 62, Gruppenes styremedlemmer Basket Kyrre Riis Dalsveien 17, Bryting Rolf Andreas Røtnes Vestenga 6 A, Fotb.herrer Jon Erik Ofstad Østagløttveien 32, 1415 Oppegård Fotb.kvinner Erik Eeg Kantorveien 5B, 1410 Kolbotn Håndball Tone-Mette Hval Røssel Kornmoveien 6 B, H-C Nils T.Eide Ormerudveien 4 A, Orientering Dag Amundsen Bragesvei 18, Seniorlauget Willy Østberg Ospelia 34, Svømming Knut Sollesnes Heimenveien 16, Sykkel Nina Berntsen Holteveien 33 B, Turn RG Elsa Ege Vangsal Borgenveien 8 A, 1914 Ytre Enebakk Volleyball Asbjørn Sagatad Wesselsvei 26, Snowboard Arne Jørgen Olafsen Slåbråtveien 28, DAGLIG LEDER HAR ORDET Tom Dahl Frøshaug Daglig Leder i Kolbotn Idrettslag Økonomi.. anlegg.. ansvar Det er vanskelige tider for idrettsbevegelsen i kongeriket Norge, men det er ofte at i motgang så mobiliseres det kraftig og kreativitet og ekstra dugnadsinnsats blir prioritert på agendaen. Her i idrettslaget så ønsker vi å lansere et meget spennende bonusprogram, som i tillegg til å skaffe inntekter til klubben også beriker enkeltmedlemmet. Nei, ikke nok et kort i lommeboken tenker selvsagt du, men slik fungerer det ikke. Medlemskapet i dette bonusprogrammet blir nemlig knyttet til det bankkortet du vanligvis bruker når du handler. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg i vårt bonusprogram. Når du så handler med ditt vanlige bankkort, opptjener du bonus i de butikkene som klubben inngår avtaler med. Bonusen kan du når som helst løse ut som bonusbevis, og bruke til å handle for og dermed spare penger. Kolbotn Idrettslag vil inngå avtaler med aktuelle butikker, og som vil bli fortløpende lagt inn i bonusprogrammet. All informasjon om hvilke butikker som er med, hvor mye bonus du har opptjent i de ulike butikkene, og en enkel funksjon for å løse ut bonusen, vil være tilgjengelig på nettsiden. Nøyaktig informasjon til alle vil komme så snart Kolbotn Idrettslags bonusprogram ser dagens lys. Vi har ambisjoner om at dette er meget godt i gang i god tid før jul, og vi både håper og tror at dette kan gi klubben varige inntekter, som vi sårt trenger for å gi våre mange medlemmer gode rammebetingelser. Vi oppfordrer til lojalitet og sterk klubbfølelse, så kan dette bli en avgjørende suksess. Og når vi først snakker om evige utfordringer, så kommer vi selvsagt ikke utenom mangel på trenings- og kamparenaer i nærområdet. Vi har tidligere nevnt at et av Norges største idrettslag ikke kan leve med dagens anleggssituasjon. Like før ferien hadde representanter for KIL en befaring med prosjektgruppen for den nye temaplanen for idrett og friluftsliv i Oppegård Kommune. Vi konkluderte i etterkant at både vilje og entusiasme var til stede hos alle parter, og nå som Sofiemyr Arena står øverst på Idrettsrådets prioriteringsliste for nyanlegg, så må vi tro at noe snarlig skjer på denne fronten. Det har vært mye kritikk mot navnet Sofiemyr Arena, men det vi her i idrettslaget er opptatt av er å få opp en treflatehall og en fotballstadion. Så kan det hete hva som helst, bare våre håpefulle får tak over hodet og kunstgress under føttene. Så har jeg lyst til å gi noen roser til Volleyballgruppen her i idrettslaget. Da det buttet økonomisk, så bidro hovedlaget med et likviditetslån, som de nå har innfridd i sin helhet. I denne perioden så kjørte de et stramt regime med fokus på å gjøre opp for seg. Nå kan de konsentrere seg om å bruke penger på utstyr, kanskje lønne noen kompetente trenere og igjen ha prioritet på sportslig utvikling. Jeg synes dette er et eksempel på å ta kollektivt ansvar og godt lederskap. De aller fleste grupper her i Kolbotn Idrettslag har ansvarlige og dyktige ledere/styremedlemmer, men i alle store konsern finnes det også de som ikke er sitt ansvar bevisst. Det vil det alltid være, men snuoperasjonen til volleyballgruppen står det respekt av og heldigvis har Kolbotn Idrettslag en klar majoritet av slike hedersfolk. Det gir god grunn til optimisme for fremtiden. Miljømerket trykksak Produksjon: IT Grafisk AS Forsidebilde: Ragnar Wisløff med forbundets sølvmerke 2

3 3

4 Kriterier for tildeling av: Gullmerke og Sølvmerke med diplom 1. Gullmerket kan tildeles medlemmer som har oppnådd store idrettslige prestasjoner og har gjort KIL kjent internasjonalt og nasjonalt. Ett av følgende må være oppfylt: a. Har oppnådd gull, sølv eller bronse i O. L. b. Er blitt verdensmester eller europamester. d. Har spilt mer enn 150 landskamper for Norge. 2. Gullmerket kan tildeles medlemmer som over år har hatt viktige tillitsverv; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Ett av følgende må være oppfylt: a. Har innehatt tillitsverv i IOC i en eller flere perioder, eller i et internasjonalt særforbund og samtidig hatt et sentralt verv i KIL i minst 5 år. b. Har innehatt tillitsverv i Norges idrettsforbund, eller i et nasjonalt særforbund, eller i en idrettskrets og samtidig hatt et sentralt tillitsverv i KIL. Har innehatt ledende tillitsverv i noen år både i hovedstyret, og/eller i et gruppestyre. For å få Gullmerket etter administrative kriterier (pkt 2) må man først ha fått tildelt sølvmerket og innehatt dette i noen år. Gullmerket tildeles etter en totalvurdering etter ovennevnte kriterier. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som over en lang periode har utøvd idretts lige prestasjoner på et høyt nasjonalt nivå. Ett av følgende må være oppfylt: 1. Har vært Norgesmester eller Seriemester flere ganger, og har vært uttatt til å representere Norge internasjonalt. Har deltatt i minst 75 landskamper i ballspill. 2. Har innehatt tillitsverv innen hovedstyret, i et gruppestyre eller i en særidrettskrets i noen år. 3. Har nedlagt en innsats i idrettslaget som enten i varighet eller omfang, går utover det som er vanlig. 4. Har vært internasjonal- og nasjonal dommer i noen år. Sølvmerket tildeles etter en totalvurdering etter ovennevnte kriterier. Tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom skjer fortrinnsvis på KILs årsmøter. Innehaver av Gullmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL og tildeles partoukort til alle KILs arrangementer. Innehaver av Sølvmerke med diplom har fritt medlemskap i KIL. Seniorlauget utnevner en Hedersmerke komitè (heretter forkortet (HMK), bestående av minst tre æresmedlemmer. HMK innhenter alle relevante opplysninger om kandidaten og innhenter ut - talelse fra Hovedstyret. HMK skal føre protokoll fra sine møter. Alle medlemmer av KIL har forslagsrett på kandidater til Gull- og Sølvmerke. Forslag fremmes gjennom den aktuelle gruppen til HMK. HMK har den endelige myndighet til å bestemme tildeling av Gull- og Sølvmerke med diplom. Hederstegnkomiteen består av følgende æresmedlemmer: Ine Barlie, Odd Arne Nissen, Bjørg Sandboe. Kolbotn-jente påkjørt En av vår fotballjenter på J95 spillere Anette ble for et par uker siden påkjørt i et gangfelt mens hun var ute på en treningstur. Det endte med brudd i albuen og skader i overarm, hofte og ben. Det kunne gått mye verre så og nå er vi alle opptatt av at hun skal bli bra igjen. Spillere og foreldre fra J95 var raskt på sykehuset med blomster og hilsninger. I tillegg har Toppserielaget signert en spillerdrakt og sendt henne. Idrett er mer enn bare trening og konkurranse, det er også samhold og støtte på og utenfor banen. Anette, foreldrene og klubben, ønsker å takke alle for at man sto sammen når uhellet var ute. Fra foreldre og Anette selv uttrykkes varm takk for den støtte de har opplevd fra alle rundt dem. 4

5 5

6 Eiendomsmegler i særklasse... En av Krogsveens 38 meglerforretninger er nå etablert på Kolbotn Torg, og daglig leder Torill Wetter Sæther kjenner lokalmiljøet bedre enn noen. Hun bor like nede i veien her, har bodd i området i over 20 år, har barn i Kolbotn Idrettslag og elsker både jobben sin og den harde konkurransen fra fire andre aktører i bransjen. Vi er samtlige gode kolleger, og markedet er stort nok for alle, kommer det fra den erfarne megleren, som har lang fartstid i bransjen. Tekst: Tom Dahl Frøshaug. Foto: Inger Elise Johansen. Det finnes større aktører i bransjen her på Kolbotn, men Krogsveen er den eldste med oppstart i Gunnar Krogsveen startet opp på Bekkestua, fortsatte så til Majorstuen og så rullet ballen bare videre og videre. Selv startet jeg for Krogsveen på Ski for fem år siden, og tok med meg den beste megleren derfra. Nå jobber Ida Koppang og jeg sammen her på Kolbotn Torg. Nå er vi børsnotert, og har en solid eier i ryggen. Fokus Bank har nå overtatt det fulle eierskapet, og veileder våre potensielle kunder med finansiering. En ypperlig samarbeidsform, og en helt avgjørende service for våre klienter, kommer det fra fru Wetter Sæther, som synes hun er heldig som har en så allsidig jobb. For en god eiendomsmegler må ha et stort register å spille på hvis man skal lykkes. Du må være kreativ, en god psykolog, en skarp jurist og en taktiker i toppklasse. Jeg liker virkelig dynamikken i eiendomsbransjen, og er sikker på at vi skal bli en synlig aktør her på Kolbotn. Det er alltid plass til en god megler, og med all innflyttingen til området i og rundt Oslo, så kommer området her ute til å bli mer og mer populært. Jeg sier med en lett ironi at her er det sol, og i Bærum er det skygge. Men faktum er at jeg mener det alvorlig, sier Krogsveens representant på torget. Kjærligheten til Kolbotn og distriktet rundt er nok en avgjør ende faktor for Torill. Det er et godt oppvekstmiljø her, det er mange grønne områder, nærheten til Oslo S er et kvarter unna med tog og idretten her ute bidrar med masse godt. Oppegård er en attraktiv kommune å slå seg ned i, og det finnes en hel horde med ressurssterke mennesker her i bygda. Jeg anser det som mer enn sannsynlig at vi kommer til å få en skikkelig befolkningsøkning de nærmeste årene, forteller Torill Wetter Sæther, og det skal ikke mangle på tilbud når det skal handle om bolig til nykommerne. 6 Her står daglig leder Torill Wetter Sæther hos Krogsveen på Kobotn Torg, sammen med Kenneth Foster Engen, som representerer eieren Fokus Bank. Det er meningen at eieren Fokus Bank skal ha en fast dag i uka på Krogsveens Kolbotn-kontor. Det blir en tilnærmet VIP-ordning for kundene, og vi skal gi dem et verktøy som ivaretar deres økonomi. Fokus Bank er en gebyrfri bank, som skal bidra med personlig rådgivning når det dreier seg om hus- og boligkjøp. På servicesiden skal vi anstrenge oss til det ytterste for å være best i klassen, kommer det fra Kenneth Foster Engen. Til vanlig er han banksjef hos Fokus Bank Follo, som holder til i Ski. En gang i uka skal han imidlertid forflytte seg hit til Kolbotn Torg. Selv om eiendomsmeglerbransjen er en barsk bransje med knivskarp konkur - ranse, så er både Kenneth og Torill klare for å kaste seg ut i det. Vi har lengst erfaring, er trygge og profesjonelle, og ikke glem at vi har en strålende og nyttig eier i ryggen, avslutter Torill Wetter Sæther.

7 7

8 Kolbotn J 99 nummer 2 i Oslomesterskapet Bak fra venstre: Sarah Dahl, Trine Nordlie, Selma W Sundbye, Mina M Nymoen, Karoline Wirak, Karoline Lange, Ida Sofie McCarty Rød, Hanna Solberg Aarstad, Emma Sand, Hilde Transeth. Foran fra venstre: Lea Tanskanen, Hanna Gisholt, Elise Aarnes, Ida Meli, Bettina Eeg, Tone Bettina Pirisi og Cecilie Wessel Pete. Lørdag 3 september ble Ready Cup og så kalt Oslo mesterskapet arrangert på Gressbanen på Ready. Her spilles det sluttspill og finaler i klassen 98. Kolbotn jenter 99 stilte med ett lag i 98 klassen og ett i 99 klassen. Dette var første gang jentene skulle ut i en cup hvor det skulle kåres en vinner og spenningen var naturligvis stor. Dessuten var alle motstanderne ett år eldre. Første kamp mot Koll ga imidlertid signaler om at dette kunne gå veldig bra. Det solide forsvarsspillet som har blitt vist i hele år fortsatte, og en meget løpsterk midtbane gjorde at Koll til tider ble utspilt. Når dommeren blåste av sto det 5-1 til Kolbotn. Røa var neste motstander og jentene fortsatte det fine spillet. Seier 3-0 ble resultatet og nå var det klart for gruppefinale mot Asker. Dette ble den tøffeste kampen, og det stod lenge og vippet frem og tilbake. Gleden var imidlertid stor da Karoline Wirak klarte å pirke inn ett mål, som gjorde at resultatet ble 1-0 og jentene var gruppevinnere. Semifinalen skulle gå mot Lille Tøyen og jentene var helt tydelig lystne på finale. De spilte en fantastisk kamp, og var aldri truet. 3-1 ble resultatet og jentene var klare for sin første finale noensinne. Her skulle de møte Try IL. At jentene begynte å bli slitne var det ingen tvil om, men det var likevel en glimrende innsats som ble vist. Try ble til tider overkjørt, men ballen ville ikke inn. Tre ganger traff ballen stolpen, og det var derfor meget ufjortjent når Try nesten ut av det blå fikk sin scoring. Jentene kjempet tappert helt til siste sekund, men det ble med dette ene målet og dermed ble Kolbotn nummer to. Det var uansett en meget lykkelig gjeng som kunne motta sin første pokal. Fortsetter jentene denne utviklingen blir det garantert ikke den siste. 8

9 9

10 Kjære fotballvenner! Det var med glede og ydmykhet at jeg i mai i år tiltrådte som ny styreleder i Kolbotn kvinnefotball. Glede over alle de fine timene med sunn aktivitet for både liten og stor, men samtidig ydmykhet overfor det faktum at sammen med den globale finanskrisen, så går også idretten tøffere tider i møte, både med hensyn til sponsormidler og tippemidler. Det innebærer at vi må tenke annerledes, være mer kreative, og finne nye måter å finansiere vår idrett på. Fotball er en av de aller rimeligste idretter vi har, og det er bra. Imidlertid koster det å holde baner åpne, sommer som vinter, og skal vi klare å tilby fotballskoler, fotballcamp, fotballakademi (prøveordning for J98 og J99 i år) og bidra med utstyr og organisering av spilletider, tilby kurs osv. så tvinger det frem enda sterkere finansiering. Foto: Østlandets Blad Fotball Kvinners nye gruppeleder Erik Eeg er imponert over den jobben hovedtrener Dan Eggen har gjort med vårt unge Toppserielag. Styret har besluttet å lansere et brettspill som foreløpig går under arbeidstittelen Kongen av Oppegård. Kort fortalt er dette et spill som inneholder elementer av spørrekort, miming og modellering. Spillet vil ha sterk tilknytning til vårt lokalområde med lokale kunnskapsspørsmål som det enkelte medlem i Kolbotn kvinnefotball vil få anledning til å komme med forslag til. Underveis i spillet kommer man innom steder som Ingierkollen, Rådhuset, Gjersjøen, Kolbotnvannet, Sofiemyr stadion m.m. Det vil også være åpent for sponsorer å markere seg på spillbrettet. Tenk så spennende om nettopp din datter har bidratt med et av spørsmålene i årets julepresang!! Et annet tiltak som vi ønsker å satse på er et arrangement helt utenom fotball, og vi håper nemlig etter mange års fravær igjen å kunne invitere alle i Oppegård til Kolbotnvannet rundt på skøyter til vinteren. Mer info kommer. 10 Hva så videre? Hva med Yngres avdeling som en del av toppseriesatsingen vår? Det er ikke til å legge skjul på at vi har mye arbeid som gjenstår, men ambisjonene er klare: vi ønsker en mye tettere knytning mellom de yngre jentene som er på vei oppover, og A-laget. I skrivende stund innehar vi 3.plassen i serien, noe vi kan takke Dan Eggen og resten av trenerapparatet for, de gjør en fantastisk jobb med ett av de yngste og mest lovende lag i Norge. Her er det mye fremtid!! Men vi vil mer, vi ønsker at også de yngre skal få ta større del i dette, og få inspirasjon av både Dan og våre andre profilerte spillere. Det er mange av lagene som har et veldig godt miljø, og kan vi fra sentralt hold også bidra til å bygge miljø på tvers av lagene, så vil Kolbotn kvinnefotball fortsette å være et sted for de som ønsker et godt treningstilbud innen fotball. For de som ønsker å ta steget opp i toppserien til et lag med tradisjon for gode resultater, så er det selvfølgelig også viktig å støtte opp om A-laget, slik at yngre håpefulle har et mål å strekke seg etter, og gode forbilder. Styret vil utover høsten invitere seg selv til foreldremøter og lagledermøter, og vi håper å kunne få så mange innspill som mulig for hvordan det enkelte lag ønsker at klubben skal drives videre. Brenner dere inne med noe før vi tar kontakt, så er det selvfølgelig bare å henvende seg til oss, vi skal gjøre vårt beste for å bidra så langt det lar seg gjøre. Med fotballvennlig hilsen Erik Eeg Styreleder Kolbotn kvinnefotball

11 11

12 12

13 13

14 Kan bli en eventyrlig årgang Tekst: Tom Dahl Frøshaug Hvem er hvem, nummer bak navn = nummer på drakt Laget består av disse spillerne: Adrian Kvernbråten, Oppegård. Nr.10, Alexander Hals, Kolbotn. Nr.11, Andreas Bræck, Langhus. Nr.15, Fredrik Jacobsen, Kolbotn (ikke tilstede på bildet), Henrik Sundt Magnussen, Oppegård. Nr.3, Håvard Åsheim, Langhus (Målvakt som er på landslag for yngre juniorer). Nr.1, Jens Rønneberg, Oppegård. Nr.8, Jonas Hellandsjø Gjøen, Oppegård. Nr.5, Kasper Halvorsen, Oppegård. Nr.18, Kristoffer Jacobsen, Langhus. Nr.6, Martin Andrè Nilsen, Kolbotn. Nr.9, Mathias Lidèn, Oppegård. Nr.17, Mats Kjønnås Thorsen, Oppegård. Nr.2, Oskar Olafsson, Oppegård. Nr.4, Petter Hovden, Langhus. Nr.14, Robert Bigseth, Kolbotn. Nr.23, Sander Aronsen, Kolbotn. Nr.16, Stefan Rakic, Langhus. Nr.13, Svein-Erik Ulvesli, Oppegård. Nr.7. Oppmann: Tore Rønneberg. Hovedtrener, Anders Myhra: , Hjelpetrener Igor Koprivica: Kolbotn Idrettslags G16 i håndball er en utrolig spennende blanding av talenter fra Follo, Langhus og selvsagt KIL. Oppkjøringen har vært så løfterik, at trener Anders Myhra er meget optimistisk på lagets vegne. Vi har en voldsom bredde i stallen, med dobbeldekning på hver plass og noen spillere med unik spisskompetanse. Nå sist i Scandinavian Cup deltok vi med to lag, og reiste hjem med en tredje- og femteplass. I Haslum Cup ble det finaletap mot ROS, og fremdeles venter vi på noen nøkkelfolk som er på skadelisten, kommer det fra trener Anders, som også har sin egen karriere å tenke på. Han er strekspiller på elitelaget Follo. Derfor har trenerkollega Igor Koprivica vært god å ha for Anders, som selvsagt også må skjøtte sin egen trening. Jeg har jo fortsatt ambisjoner som spiller, selv om jeg etter hvert har spilt i Eliteserien i sju-åtte sesonger. Både for Nit/Hak, Sandefjord og dette blir min tredje sesong i Follo. Jeg gir jernet, og skulle landslagstrener Robert Hedin våre interessert i mine tjenester, så er det nok ikke nei i min munn, kommer det fra Anders Myhra, som ikke tenker så mye på sine egne landslagsambisjoner, men heller vil snakke om sine elever på G16. Når denne utgaven av KIL-Posten blir lest, så vet vi om laget har kvalifisert seg til Bring-serien, den øverste divisjonen i Norge for denne aldersklassen. KIL møter ØIF/Arendal og Sandefjord den 12. September, og med seier i disse kampene, så er det klart for seriespill blant de beste. Vi bør klare dette, men skulle vi ryke på en smell, så har vi en ekstra sjanse i oktober. Personlig så tror jeg vi ikke behøver den muligheten i neste måned, kommer det fra en offensiv Anders Myhra, han har tro på sine talentfulle og treningsvillige spillere. For gjengen har i forberedelsene til den alvorlige delen av sesongen, også vært igjennom teambuilding på linje med de store gutta. Der har det vært klatring og krig med paintball, samt utfordringer høyt oppe under taket for å teste psyken. Vi forsøker å være så seriøse som overhode mulig, og i tillegg til jevnheten og bredden i stallen, så har vi også noen spillere med ekstreme ferdigheter allerede nå. Vi har blant annet en keeperduo i toppklasse. Både Håvard Åsheim, som er fast på landslaget i sin klasse, og Fredrik Jacobsen, som ikke er langt unna, kan nå virkelig langt, forteller Anders Myhra. Han har også lyst til å trekke frem en av de som nå går skadet. Jonas Hellandsjø Gjøen er en kar på 197 med et fryktelig skudd, og vi har også en islandsk kjempe på over 190. Oscar Olafsson er foreløpig litt uferdig, men kan ha en stor fremtid når alt det fysiske kommer på plass. Jeg ble også veldig imponert over strekspiller Petter Hovdan og kanten Mats Kjønnås Thorsen nå sist i Haslum Cup. De bøttet inn mål, avslutter Anders, som selv om han har fremhevet noen spillere, så poengterer han at alle 19 spillerne har store utviklingsmulig - heter. Vi gleder oss til å følge denne spennende årgangen til trenerduoen Myhra/Koprivica og oppmann Tore Rønneberg fremover. 14

15 15

16 Ragnar med hjerte og sjel i KIL Han begynte å spille volleyball i Kolbotn Idrettslag som 15-åring, han vant Norgesmesterskapet som 18-åring og nå som 37-åring er han fortsatt sentral i klubben. Ragnar Wisløff har betydd og betyr fortsatt enormt for volleyballen her i klubben. Og jeg har ikke tenkt å gi meg ennå, sier Ragnar, som skal spille og ha treneransvar på klubbens A-lag også denne sesongen. Vi vil også føye til at Ragnar Wisløff like før sommerferien fikk Forbundets hedersmerke i sølv, en utmerkelse som henger meget høyt. 16

17 Da KIL vant mesterskapet i 91/92 sesongen, så forsvant Ragnar til studier i Trondheim og forlot bygda. Før jeg forsvant så gikk det bra sportslig, men dårlig økonomisk med volleyballen. Vi måtte den gang ha hjelp fra hovedlaget. Det er ikke pussig at jeg er en sterk tilhenger av fleridrettslag. En slik krise kan ramme hvilken som helst gruppe, og da er det hyggelig at vi har et sterkt idrettslag i ryggen, forteller Ragnar, som også er trener for kvinnelaget til Koll på tredje året. For de som ikke er helt informert er Koll kvinnevolleyballens svar på Rosenborg. Vår mann ved nettet hadde lyst til å skape seg kunnskap og trenererfaring, og da var veien kort til suksesstrener Neven Kurecevic og Koll. Jeg var hans assistent et par sesonger, før jeg fikk hovedansvaret. Han er Norges mestvinnende trener, til og med bedre enn Nils Arne Eggen når det gjelder titler. Neven har lært meg enormt, og det får forhåpentligvis Kolbotn Idrettslag glede av, forteller Ragnar Wisløff, som like før ferien ble hedret av Volleyballforbundet med sølvmerke for frem - ragende innsats. Den henger høyt Ragnar er født og oppvokst på Kolbotn, og har en rekke sesonger som spiller i eliteserien, men han har aldri vært på A-landslaget. Jeg mangler nok noen centimeter, som senter bør du nok være rundt to meter. Jeg er bare 191, og det er å betrakte som liten i den posisjonen. Nå skal noen av oss gamle her i KIL blande oss med noen talentfulle åringer, så blir det nok en sesong på A-laget. Vi er i tredje divisjon, men med bedre rammebetingelser så er det fullt mulig å komme tilbake på et anstendig nivå, forteller en av våre absolutte bautaer i volleyballgruppen. Og med rammebetingelser, så mener herr Wisløff hallkapasitet. Oppegård Kommunes innsats på dette området er en skam, det tror jeg ikke er noen overdrivelse. Det er en fallitt å nekte ungdommer å begynne med hallidretter her i kommunen, fordi vi ikke har haller å trene i. Se bare på Koll, hvor jeg er trener for kvinnelaget, som for ti år siden bare hadde et lag i seriespillet. Nå er de kåret til den beste volleyballklubben når det gjelder bredde i hele landet. Der får 14-åringer fire trenings - økter i hall i uka, sier Ragnar Wisløff, og håper på et mirakel også her i kommunen på dette området. Nå er Ragnar sportslig leder i volleyballgruppen, og håper at dagens leder Asbjørn Sagstad fortsetter ennå en god stund. Han har gjort og gjør en fremragende jobb, er samvittighetsfull og seriøs på alle områder. Vi har også Kristin Rønneberg i spissen for flere ildsjeler. Nå håper vi på en stabil rekruttering, en positiv økonomi og en stabil organisasjon i fortsettelsen. Det hadde gledet meg enormt om volleyballen igjen hadde blomstret i Kolbotn Idrettslag, fortsetter en engasjert Wisløff. Han roser også sandvolleyball-miljøet i KIL, som de senere årene virkelig har markert seg i Norgestoppen. Denne idretten er i ferd med å ta skikkelig av, og den tiltrekker seg mange, unge talenter. Jeg registrerer at flere unge har sandvolleyballen som en livsstil, og bruker all tida si på dette. Jeg er til tross for mangel på hallkapasitet positiv til volleyballens fremtid her ute, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt til at vi igjen skal markere oss i idrettsbildet, avslutter Ragnar Wisløff. Tekst: Tom Dahl Frøshaug. Foto: Inger Elise Johansen. 17

18 BRYTING VM-bronse til Bagir i beltebryting I fjor høst fikk Kolbotn en ny trenerressurs i bryting - Bagir Bogdanov. Bagir har raskt blitt et svært synlig og populært innslag i klubben. Han både trener andre og seg selv. Utover våren våknet imidlertid konkurranseinstinktet, og han ble kontaktet for deltakelse i VM i beltebryting mai i den russiske byen Kazan. Kazan er hovedstaden i den russiske delrepublikken Tatarstan. Bagir som er latvisk stats borger konkurrerte for Latvia. Her er Bagir i midten sammen med Lars Rønningen til venstre og Ronny Sigde til høyre. Beltebryting er en tradisjonsrik og gammel brytestil, man har funnet tegninger av beltebrytere allerede fra 3000 år før Kristus i kongeriket Egypt. Beltebryting har mange lignende tekniker som i gresk/romersk bryting, men som navnet sier så har den enkelte bryter et belte rundt livet som motstanderen får ta tak i, dette betyr mange høye og luftige kast. Bagir har begrenset erfaring som beltebryter, men har den siste tiden før han reiste hatt teknisk og taktisk trening med de andre trenerne i Kolbotn. Totalt så var det påmeldt lag fra 34 nasjoner til mesterskapet, Bagir deltok i den laveste vektklassen 65 kg. Bagir seiret over brytere fra Usbekistan, Ukraina, Mongolia og Kirgisistan, i sin siste kamp møtte han en russer, der han tapte, mens russeren endte opp som mester. Bagir endte da på en 3.plass og en sterk bronsemedalje. Bagir ønsker å takke alle for støtten han har fått før og igjennom mesterskapet, SMS r, e-post fra utøvere og foreldre i Kolbotn. Og ikke minst takk til styret i brytegruppa og alle trenerne som har backet han opp før konkurransen. Bagir er da enda et tilskudd på den fantastiske trenerstaben man har i Kolbotn med Jon og Lars Rønningen, Ronny Sigde og Terje Nord, alle tidligere brytere i verdensklasse som deler med seg av sin erfaring og kunnskap til nye generasjoner av brytere. 18

19 19

20 Becky og Runas Fotballakademi Kolbotn Fotball kvinner har lenge ønsket å tilby ekstra trening på dagtid til jenter og gutter i klubben. Denne høsten har det blitt en realitet ved at vi har startet opp Becky og Runas Fotballakademi. Navnet selvsagt fordi de to nevnte Runa Vikestad og Rebecca Angus, leder den nye satsingen. Akademi fordi vi vil legge fokus på utvikling av ferdigheter som deltagerne kan ta med seg tilbake til sine lag. I denne omgang ga vi tilbudet til to alderstrinn, J98 og J99. Målet var 15 jenter og tilbudet omfatter treningsøkter i løpet av en seksukers periode. Oppstart 31. august og avslutning uken etter høstferien. Deltagerne kommer til klubbhuset rett etter skoleslutt og får mat og drikk før treningen starter kl Økta varer frem til kl 1615 deretter jenten kan slappe av litt før de går hjem. Erfaringen etter en ukes drift er veldig god. Deltagerne kommer fulltallig hver gang, og interesse og innsats er upåklagelig. Kommentarene fra både ledere og deltagere er positive. Becky og Runa forteller at de tar med seg øvelser fra Toppserielagets treninger. Føringer, pasninger, press, mottak og avslutninger står i fokus. Målet er å gi jentene et løft ferdighetsmessig ved å tilby ekstra trening på en tid av dagen hvor de fleste fortsatt har godt med overskudd. Jentene forteller at de lærer mye nytt hver gang og at det er coolt å være med sammen med Becky og Runa. Begge spillere har fått fans her. Målet til 20 jentene er å bli best, og da går vi ut fra at dette er klubbens fremtid. Disse spillerne vil trolig se mere til i frem - tiden.

21 21

22 HISTORIE: NM i terrengløp på Kolbotn. Av: Willy Østberg I 1930 arrangerte Kolbotn Idrettsklubb Norges - mester skapet i terrengløp. Arrangementet av mester skapet fikk de tildelt som et jubileums - arrange ment i og med at klubben fylte 15 år. Dette må sies å være det første arrangementet på Kolbotn av nasjonal karakter, og med status som nasjonalt mesterskap. Løpet startet fra Kolbotn folke skole, ned Ormeruddalen, og opp til Kongeveien ved Augestad gård (Tårnåsensentret). Derfra løp man Kongeveien sydover til Ødegården, så ned Sønstrud veien, ned på Solbråtan og bort til Ekorn rud. Derfra gikk løypa over Kantoråsen, bort til Kolbotn og opp igjen til skolen som var målområdet. Dette var en lang og hard løype, og det som bl.a. huskes fra mesterskapet var at Sigurd Sperrbund fra Ski ledet løpet ganske klart, og nok hadde vunnet, men han tro igjennom en trebro som lå over Kantorbekken, slik at han skadet seg i benet og ble innhentet og passert av flere av de som lå bak. Vinneren ble derfor Badendyck fra BUL. Sigurd Sperrbund gikk trolig glipp av kongepokalen på grunn av dette uhellet. Kolbotn Idrettsklubb hadde med to deltakere i dette norgesmesterskapet, nemlig Karl Dehn og Arne Hansen uten at de hevdet seg helt i teten. Klubbens formann Cecil Svendsen og Lars Froth nedla her et stort arbeid for å få arrangementet vel i havn, og i flere Osloaviser ble arrangementet betegnet som det beste i mester - skapets historie. Resultatene fra dette mesterskapet fikk et etterspill. Vinneren Badendyck ble like etter tatt ut til landskamp mot Sverige på Stockholm stadion, men så ble han syk og måtte melde forfall. En annen ble tatt ut, men meldte også avbud. Dermed gikk forespørselen om å delta på meter baneløp i lands - kampen til en Johannes Haraldstad. Han var opprinnelig Lillehammer-gutt, men hadde flyttet til Kolbotn og represen - terte kikken. Johannes Haraldstad stilte opp i Stockholm. Under denne landskampen var det så varmt at det ble en frykte lig styrkeprøve å løpe meter. Arrangøren hadde satt opp bøtter med kaldt vann rundt hele banen, for at løperne kunne kjøle seg med fuktige svamper. Johannes ble snart liggende sist i feltet, og det var tydelig at varmen tok svært på. Da stoppet han opp, og tok en bøtte med kaldt vann og tredde over hodet. Radioreporteren som refererte fra landskampen sa: - Det er første gang jeg ser en løper som dusjer under løpet. Johannes Haraldstad ble sist i løpet, men fullførte og sikret ett poeng til Norge i landskampen. Det var bare en kort periode at Johannes Haraldstad representerte Kolbotn idrettsklubb, men han ble vår første landskampdeltaker i friidrett. 22