Berg, Kvæfjord /9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14"

Transkript

1 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad, Trondenes /5 Anna Lauritsdtr enkem Edias Mikkelsen avd s barn av forrige ektesk Marit 14 Margrethe 13 Nils 11 Sille 9 Barna hadde innestående arv etter sin far Lars iflg skiftebrev av 17/ Aktiva Passiva Farbror Bertel Nilsen ble formynder for Marit og Sille. Peder Ingebrigtsen tok Margrethe, Anne og Nils til seg. Berg, Kvæfjord /9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning Bergseng, Trondenes /9 Mads Mikkelsen og hans nylig før avdøde hustru Kirsten Johansdtr. (Registrering 15/5) Maren 17 Johan 14 Mikkel 11 Anne 5 Aktiva , Passiva Størker Johansen Sandtorv fordrer for gjeld som Mads svigermor Anne Størkersdtr var skyldig hans far Johan Størkersen. Bessebostad, Trondenes /10 Oluf Gregersen, død i avvikte sommer enke Lisbeth Povelsdtr Avdødes svage børn : Gregers Olsen 50 år Peder Olsen 46 år Aktiva , Passiva Bjørn H. Nyheim 1/26

2 /6 Lisbeth Larsdtr (Registrering 24/9 1731) enkem Ingebrigt Ellevsen Ellen 9 Lars på 5te året Formue , Gjeld Beholdning inkludert konens klær Bjørnerå, Trondenes /6 Nils Einersen, som hadde begått leiermål med sin stedatter Ingebor Nilsdtr. Aktiva , Passiva /8 Ole Rasmussen enke Ester Pedersdtr Rasmus 25 Marit, enke etter Jens Povelsen Margrete gm Ingebr. P. Alvestad Maren gm Rasmus Edissen Harbakk Malene 26 Beholdning Fostersønn Rasmus Hansen Sølv merket: O.R.S. Bogen, Kvæfjord /9 Anne Olsdtr enkem Oluf Andersen Peder Olsen, gift Lene Olsdtr, gift Til deling Fosterdatter Ragnild Nilsdtr henved 20 år /9 Marit Pedersdtr enkem Peder Olsen Ole 22 Peder 7 Anne 17 Beret 16 Kirsten 11 Marit 9 Beholdning Sølv merket O.A.S. Bolla, Astafjord /5 Maren Pedersdtr enkem Petter Jensen avdødes halvsøsken Bjørn H. Nyheim 2/26

3 Povel Jonsen Bolle Marit Jonsdtr, enke etter Ole Nilsen Boets beholdning Breistrand, Trondenes /6 Peter Jakobsen, som ble på sjøen lille juaften 1707 enke Anne Israelsdtr Barn Karen 9 Israel 6 Kristen 4 Maren ½ Beholdning Barnas morfar Israel Rødberg Breivik, Trondenes /5 Iver Kristensen og Anne Jensdtr, som begge døde sist vinter [Brokvik?] En dtr gm Jakob Andersen Brokvik var tilstede Aktiva Passiva /9 Isak Henriksen, omkom på sjøen sist vinter enke: Elisabet Ernstdtr Barn: Ernst 15 Henrik 13 Jakob 10 Jores Isaksen de Paap, 5 år gml Beholdning Sølv med merker: R.E.M.M.M.D.1719, N.J.S. og D.J.D., K.B.S. og C.J.D., J.H.S. og E.E.D., H.O.S. og J.P.D., C.J.S. og J.M.D., C.J.S. og J.M.D., C.O.S. og H.O.D., H.J.B.S. og B.M.D.H., A.E.S. og G.A.D. Tinn merket: C.M.S.F. M.J.D.H. 1693, I.H.S. og L.E.D. Brokvik, Trondenes /9 Benjamin Madsen enke: Karen Nilsdtr Mads 21 Nils 18 Kirsten 15 Lisbeth 11 Karen 8 Randi 7 Formue: , Gjeld Beholdning 3-1-0, som består i avdødes gangklær Brøstad, Dyrøy /7 Mikkel Reinholtsen, død 14 dager etter Mikeli enke Anne Henriksdtr Bjørn H. Nyheim 3/26

4 Beret 15 Henrik 13 Jonas 10 Marte 8 Maren 6 Henrik 5 Anne 3 Avdødes bror Oluf Reinholtsen Holm var nærværende. Beholdning Sølv merket: H.N.K. og S.R.S. Barnas farbrødre: Einer, Ole, Mikkel og Søren Reinholtsønner Bø, Trondenes /8 Peder Raphaelsen enke Berthe Andersdtr Anders 21 Hans 19 Ole 17 Iver 15 Peder 13 Mætte Marie gm Jens Andersen Sandtorv Helene 11 Anne Marie 6 Arv: Dend gifte Datter er udlugt fra at arve siden hendes hiemmegave hun tilforn har faaet stande i hendes arv, hvorimod de andre Børn faar i Arv til sammen 55 rd 3 mk 4 sk, som ikke strække til hver af dem saameget som den gifte Datters hiemmegave, og siden de ej er skeed fyldest derimod af deres fader, saa er en broderlod heraf 7 rd 5 mk 9 5/7 og en søsterlod 3 rd 5 mk 12 6/7, bestaaende i Løsøre som er under deres Moder Berthe Andersdtrs Værgemaal, dog med deres Farbrødres Steen og Raphael Raphaelsønners tilsyn og ansvar saavit de myndige angår. Dale, Kvæfjord /4 Ole Olsen, som døde forleden vinter ved kyndelmesse Peder Dale Beret Sand Ole Røkenes Jon Dale Karen Hundstad Maren Mehus Gabriel, ugift Boet var fllitt Djupvik, Ibestad /9 Thomes Mikkelsen enke: Maren Nilsdtr Rasch Kristoffer, her på grd Nils, boende i Trondheim Bjørn H. Nyheim 4/26

5 Mikkel, er i Trondheim Hans, 30 år gml Anne Marie gm Erik Edisen Forså Margrethe, 24 ug Maren, 23, tj i Breivik Pernille, død, hennes barn hvis navn ikke vites Beholdning Dyrstad, Ibestad /6 Malene Lauritsdtr, død 14 dg før pinse enkem Hans Olsen avdødes dtr Ragnhild Jonsdtr gm Augustinus Olsen Fallittbo /9 Erik Olsen enke Kari Olsdtr avdødes søsken: Hans Olsen Augustinus Olsen Kirsten Olsdtr Vendele Olsdtr På enkens vegne var Halvor Olsen Breivoll tilstede Beholdning Elde, Kvæfjord /9 Lisbet Rasmusdtr, d forrige år enkem Lars Nilsen avdødes arvinger (ikke barn) 1. Lisbet Nilsdtr gm Jørgen Fredrik Heitmøller på Vinje i Dyrøy 2. Peder Nilsen, boende i Trondheim, borger til Steilo i Vesterålen 3. Fredrik Nilsen, boende i Trondheim Likeså hadde avdøde et andet søskendebarn 4. Ane Jakobsdtr, som bodde på Kvalsaukan i Sortland, død. Hennes a. Jon Pedersen Roksøy b. Marit Pedersdtr gm Ole Kristensen Haugsfjorden c. Randi Pedersdtr gm Iver Iversen Bremnes i Sortland Disse tre siste var nærværende og opplyste at de ikke visste, om deres mor Ane Jakobsdtr var avdødes søskendebarn på fedrene eller mødrene side, hvorfor de var fornøyet med å arve likt med de først nevnte arvingene Formue , Gjeld , Beholdning [!] Gullring mrk P.J.S.E. Sølv mrk J.J.S. og J.R.D., T.J.S., T.P.S, J.O.S., P.J.S. Elsnes [ytre], Trondenes 1734?/8 Lars Størkersen enke Inger Olsdtr Borch Mads Bjørn H. Nyheim 5/26

6 Selle Kjerstine 27 Beholdning Sølvbeger mrk N.S.S. og M.J.D. Erikstad, Trondenes /6 Asbjørn Andersen enke Gjertrud Edisdtr Peder 10 Abelone Boet var fallitt /9 Jon Nilsen enke Gjertrud Edisdtr Marit 4 Elen 2 Johanne 5 uker Beholdning Formynder morfar Edis Iversen Harbakk Ervik, Trondenes /6 Iver Hansen Wulfs enke Maren Povelsdtr Haderslev Kirsten gm Hr Peder Hind til Trondenes Hans Wulf Povel Else Marie Karen gm Hr Niels Schjelderup til Hamarøy Formue , gjeld , beholdning Fauskevåg, store, Trondenes /9 Ole Kaspersen, omkom på sjøen sist vinter enke Margrete Andersdtr Mannens søsken: Helsøster: 1) Kirsten Kaspersdtr gm Selgen Madsen Voldstad 2) Bodille Kaspersdtr enke etter Povel Hertvigsen Halsebø Halvsøster 3) Margrethe Kaspersdtr, død, a) Jens Mikkelsen, Stor-Skånland b) Bodille Mikkelsdtr også Skånland c) Elen Mikkelsdtr gm Asbjørn Jansen Bø 4) Susanna Kaspersdtr, død, a) Kasper Larsen, g Skårnes, Ofoten b) Tron Larsen, også på Skårnes, Ofoten c) Jørgen Larsen, død, i. Lars ii. Hans iii. Susanne Bjørn H. Nyheim 6/26

7 iv. Kirsten d) Anne Larsdtr e) Karen Larsdtr f) Bodille Halvbror 5) Jens Kaspersen, som er død. Om hans barn lever eller ikke vites ikke. Beholding , som enken fikk som begravelsesvederlag For, Trondenes /7 Povel Jansen Gram, klokker i Trondenes, som døde 14 dg før pinse 1706 på For i Sands tingsted. enke Gunille Olsdtr Johan 3 ½ Ole 2 Aktiva , Gjelden var meget større En gullring til Sølvskje mrk L.S.S. og S.P.D.D. og sølvskje mrk T.H.S. J.J.D. Forså, Dyrøy /9 Adelus Kristensdtr dtr: Signild Jansdtr gm Reinholt Torgersen Djupvik Malene Jansdtr 27 Søv mrk: M.J.D.N., A.C.D. J.J.S., N.A.C.D. A.C.D.D. O.J.S. Beholdning /9 Jens Nibe, ugift søstre: Signild gm Reinholt Djupvik Malene, 27 ug Beholdning Sølvskje mrk: J.J.S.N. Gansås, Trondenes /9 Ole Johansen enke Karen Ingebrigtsdtr Hans 4 Ingebrigt 1 Beholdning Gausvik, Trondenes /6 Anne Nilsdtr, som døde sist vinter enkem Ole Baltsersen Eidberg avd. arvinger Søsken: 1) Kristen Nilsen Hegstad, død, Bjørn H. Nyheim 7/26

8 a. Marte Marie i Kb.havn b. Ingeborg Sofie Har, som tjener hos sorenskr Aagum i Salten 2) Mikkel Nilsen Balteskard, død, a. Kristen ca 28 år, tjener hos Raffel P (Har) Lavangen b. Nils ca 27 år er hos Nils Andersen Roglen c. Sten 25 år er hos Iver Olsen Møkkelbostad d. Anne tjener hos Isak Henriksen Breivik e. Maren 23 år, tjener hos enkem Ole Baltsersen f. Guru 22, tjener hos Raffel P Lavangen 3) Mette Nilsdtr, gm Iver Olsen Møkkelbostad i Salten 4) Margrethe Nilsdtr gm Nils Andersen Roglen Beholdning Sølv mrk: R.P.S.H.,H.S.D.,N.R. M.G.C.B. E.S.S.,K.S.D.H. O.B.S.A.N.D. O.B.S.E. J.P.S.,M.N.D. J.P.S. J.P.S.,M.N.D. N.E.S.,L.A.D.,P.P.S.,M.C.D.,C.H.S.,K.T.D. 1 beger: G.M.K.T.D. 1 beger: O.B.S. Tinnfat mrk: L.J.S., A.N.D., ditto: C.J.S., K.H.D. Grov, Ibestad /6 Mons Olsen, som døde nestleden Mikkelsaften enke Vendele Olsdtr avdødes søster: Dordi Olsdtr Mikkelvold Beholdning , som enken fikk Grøtland, Salangen /8 Tobias Jeremiassen Beret 9 Syneve 4 Mætte 1 ½ Verge ble farbror Moses Jeremiassen. Arv /3 på hver i løsøre Halsebø, Trondenes /10 Gilles Rasmusdtr enkem: Povel Hertvisen Rasmus 2 ½ Anna 5 Arv: sønn: /3, dtr: / /1 Hans Michelsen fallittbo Harstad, Trondenes /5 Mikkel Nilsen, som døde siste vinter enke Ingeborg Pedersdtr Nils 24 Peder 16 Beret Bjørn H. Nyheim 8/26

9 Formue , Gjeld Sølv mrk: M.N.S. S.E.S. og A.P.D. J.M(el H?).S. C.C.S. og M.J.D. O.C.S. C.H.S. Tinn mrk: N.A.S. Havn, Dyrøy /11 Hans Christian Heitmøller, som er død for 8 år siden enke Elisabeth Nilsdtr Rasch sønner (myndige): Hans Christian Heitmøller Jørgen Fredrik Heitmøller Aktiva , Passiva , Beholdning Sølv mrk: H.M.O (el Ø).S. og K.v.D. Niels Sørensen Hokland, Kvæfjord /8 Ingeborg Andersdtr enkem Thomes Akselsen Jon Hansen 21 Karen Hansdtr gm Rasmus Olsen på Bjørnskinn i Vesterålen Mille Hansdtr gm Torlev Tronsen Berg Ragnhild Hansdtr gm Jon Klemetsen Øvre Hammestad Boet var fallitt Huseby, Kvæfjord /7 Bergensborgeren Mikkel Norman og hustru Mille Kolderup Han var gått fallitt i Bergen og var reist derfra. Aktiva , Utestående fordringer , passiva ikke oppsummert Kaldfarnes, Torsken /10 Anders Juul enke Anne Rasmusdtr Else Marie gm Anders Jensen, Kastnes Rasmus 25 Jens 23 Margrethe gm Ole Kristensen på Fauskevåg Nils 16 Karen 9 Beholdning Boet eide 1 vog i Kaldfarnes iflg skjøte av 4/ og 1 pd i Meby iflg skjøte av 17/ Sønnen Rasmus hadde kjøpt 1 pd i Meby av sin far /6 Peder Jensen Hage, lensmann enke Anne Rasmusdtr Juel Formue , Gjeld En Karen Olsdtr hadde arv innestående i boet etter sin morbror Klemmet Pedersen Kongsnes etter loddseddel dat Sølv: Hr. J.S.B.J. og T.H.H.J.J. A.J. og A.H. Peder Jensen Hage 1689 d.o Bjørn H. Nyheim 9/26

10 Tinn: A.N.S.J. og A.R.D.H. Ao: 1710, A.J.S. og B.N.D. P.J.S.H. og K.L.D.B., H.J. og A.H A.A.N.S.J. og A.K.D.H. Kilbotn, Trondenes /10 Oluf Jonsen, som d. nestleden høst enke Dülis Jakobsdtr Jon 38 Randi 30? Anne 28 Ingeborg 27 Jakob /12 Ragnhild Ediasdtr enkem Mikkel Madsen Barn av avdødes forrige ektesk. med en som også het Mikkel Peder, i Finnmarken Edias Johannes Rasmus Mads Kirsten Mikkelsdatter gm Torber Kile, død, hennes sønn Mikkel Aktiva var Boet oppgjort først 22/ og da var beholdningen /9 Jakob Jonsen enke Beret Nilsdtr avdødes arvinger Beret Jonsdtr gm Peder Olsen d.y. Harbakken Eli Jonsdtr gm Peder Olsen d.e. Harbakken Anne Jonsdtr, død, hennes døttre a) Kirsten Amundsdtr gm Sakarias Tollefsen i Kasfjorden b) Maren gm Peder Lukasen Nordvik c) Ragnhild Amundsdtr 24 ug d) N.N. Amundsdtr 19 ug Kjøtta, Trondenes /8 Lars Erlandsen, som døde i vinter enke Karen Larsdtr Lars 25 Erland 23 Anders 20 Peder 19 Povel 14 Hågen 13 Johanne 27 Berit 11 Lisbet 9 Beholdning Bjørn H. Nyheim 10/26

11 Formynder avdødes bror Hans E. Kjøtta Kråkrø, Ibestad /6 Jørgen Danielsen, som for 6 uker siden ble borte på reise fra Finnmark enke Kristense Olsdtr Hans 1 år gml Aktiva , arv til hver Formynder morfar Ole Povelsen Kråkrø Kulseng, Trondenes /9 Ole Eriksen enke Dorthe Roaldstr Jensen[!] 30 Jørgen 17 Ole 15 Anne 28 Lisbet 25 Karen 21 Kvitberg, Trondenes (=Kvitnes?) /11 Malene Olsdtr enkem Knud Jonsen sønner: Jon 24 Ole 23 Albert 19 Benjamin 13 Hver sønn fikk Kvitnes, Trondenes /5 Peder Jensen enke Ingeborg Larsdtr Kristoffer 6 år Beret 4 Ingeborg 2 Beholdning /5 Tron Henriksen, d nest avvigte sommer hustru Beret Mikkelsdtr, d. for lenge siden Mannens bror: Petter Henriksen, Kjøbsvik i Tysfjord Konens dtr Ingeborg Larsdtr, som er gift og bor her på grd Beholdning 2-4-8, som ble tildelt fostersønnen Jens Pedersen for hans lange tjeneste. Laberg, Ibestad /6 Arne Svendsen enke Marit Hansdtr Bjørn H. Nyheim 11/26

12 Svend g. bor på Selnes Hans, bor på Laberg Anne, død, gm Peder Andersen Rø, a) Andreas 11 b) Marit 13 Dordi, død, gm Samuel Jansen Magisås. Hun døde sist høst. 1 barn som døde etter moren, så mannen ble arving. Malene, er vanvittig. Er hos broren Hans. Beholdning Laupstad, Ibestad /7 Ellev Jonsen Jon Ellevsen Rød Nils Hesjeberg Karen Ellefsdtr Lavangsnes Gjertrud, død, sønn: Ellev Pedersen Beret, Laupstad Beholdning Lavangen, Trondenes (skiftedesignasjoner) /2 Sten Raffelsen Lavangen enke Rebekke Jensdtr Leth Raffel 18 Jens Petter 13 Peder 8 Catharina Margrethe 6 Arv: Hver sønn /7, dtr /7 i løsøre, unntatt den eldste, som tilfaldt odelsjord en halv vågs landskyld i grd Lavangen. Formynder: farbror Raffel Raffelsen Lavangen Lie, Dyrøy /7 Mette-Maria Har enkem Jens Rasmussen Trane, lensmann i Dyrøy tingl. Rasmus 11 Iver 9 Nicolai 6 Michel 4 Formue , Gjeld , Beholdning Søv mrk: NHS 1757, J.A.S., H.R.S. I.M.H. 1752, J.R.T. M.M.H., G.R.M. E.R.T., J.R.T., J.R.T. og M.M.H., J.R.T. M.M.H. 1761, N.H.S.R.A.C.A.D.S, N.S.J.K. og R.B.D.K., J.R.T., Joachim Schennemann 1730, J.R.T. M.M.H., J.R.T. Tinn mrk: H.R.S. J.M.H., J.R.S. M.M.H., H.R.S. J.M.H., J.R.T. M.M.H., R.P.S.T. B.O.D.H., A.P.S. H.M.R., H.R.S. 1748, E.C.L J.M.H. Lilleskog, Ibestad /11 Svend Nilsen Årstein, som d. ved påsketid enke Synneve Edisdtr Bjørn H. Nyheim 12/26

13 barn av forrige ektesk. Ingeborg 32 Grete gm Kristen Hansen Sjøveien Beret gm Peder Larsen Årstein Beholdning /9 Synnøve Edisdtr enkem Kristian Andersen avdødes Edis Jensen 28 Jon Jensen 26 Marit Jensdtr 20 Marit Kristiansdtr 17 Beholdning Mekila, Trondenes /6 Jon Pedersen enke Gjertrud Olsdtr Ole 15 Torber 13 Inger 17 Barbra 12 Dorte 5 Aktiva 8-3-0, Passiva 7-2-0, resten fikk enken som begr.vederlag Nergård, Bjarkøy /11 Karen Kristensdtr enkem Hans Iversen Wulff Øllegaard 14 Maren 13 Kristen 5 Nils 3 Beholdning Boet eide 4 vog landskyld i Nergård ifl skjøte fra Kristen Mathiasen 26/ , 1 v 4 mkl i Levangen i Kielsundet iflg skjøte fra medsøsken 12/4 1689, 1 vog i Halvarsøyen i Gryllefjord - skjøte av 28/ /12 Robert Esausen Moddi enke Marte Maltesdtr Malte 32 Margrethe gm Carl Gideonsen, som f.t. var i sitt fedreland Sverige Ingeborg gm Povel Hågensen Maren gm Nils Larsen, alle boende på Øvergård Trine 24 år ug, fraværende Lars Larsen Bessebostad ble verge for Margrethe og Mikkel Nilsen Harstad for enken. Til deling: Bjørn H. Nyheim 13/26

14 Fogden fordrer leiermålsbøter for Trine som før sin bortreise har bedrevet leiermål med Svend Larsen. Boet eide 2 v i Nergård, som avd. hadde kjøpt av medarvingene24/7 1695, 1 vog i Nergård som han kjøpte 21/ av Nils Hansen Wulf. Sølv med mrk: Beger: Malte Christensen og Margrete Pedersdtr K Nordsand, Bjarkøy /8 Beret Steffensdtr enkem Nils Pedersen Konens Anders Ingebrigtsen 25 Karen Ingebrigtsdtr gm Ole Jansen Gansås /9 Jon Steffensen, som i vinter ble borte på sjøen enke Lea Arntsdtr Rasmus 7 Arne Falqvor 5 Steffen 2 ½ år Beholdning Steffen Jonsen et umyndigt barn i Krøtøen hadde arv etter sin farbror Rasmus Steffensen ifl skifte av 10/ Avdødes brorsønn Steffen Madsen hadde vært i huset en tid lang fra han var 9 år gl. Der var en ring av gement gull, mrk L.K.A.D. Sølv for 9-3-0, noe mrk: A.D.S. og noe I.S.S. Noe tinn var mrk: I.S.S.B. Barnas morbror Folqvar Arentsen Tennevik ble værge for dem. Iver Olsen Holt ble formynder for Steffen Jenssen Roglen, Trondenes /10 Mette Madsdtr, som døde 3 uker før pinse enkem Nils Andersen Avdødes Jon Madsen Breivik Mikkel Madsen Kilbotn Beret Madsdtr, død, hennes Siri Torbersdtr 16 Mads Torbersen 14 Far var Torber Jonsen Kile Stort bo, men inntekt og utgift er ikke summert. Til deling ble det bare gullring til Sølv for Roldnes, søndre, Trondenes /6 Inger Olsdtr, som døde ved juletid enkem Edias Olsen Gjertrud 18 Beret 16 Erik Bjørn H. Nyheim 14/26

15 Ole Lars Inger Beholdning Sølv mrk: A.N.S., C.M.S., E.O.S /8 Peder Hansen og Maren Pedersdtr Mannens dtr: Maren Pedersdtr Konens uekte sønn: Rasmus Ingvoldsen Paul Jonsen Bolle og Marit Jonsdtr, som er halvsøsken avmaren Pedersdtr har morsarv stående i boet ifl skiftebrev av 3/ Beholdning , som ble delt i 2 like parter mellom Maren Pedersdtr og Rasmus Ingvoldsen. Der var også en fostersønn Lars Madsen /6 Klaus Olsen, døde sist høst enke Anne Israelsdtr Boet var fallitt /6 Ingeborg Povelsdtr, død ved fastelavenstid arvinger: Sønn: Povel Hansen, her på grd Dtr: Gjertrud Hansdtr gm Tommes Olsen her på grd Dtr: Karen Hansdtr, enke etter Peder Jørgensen Forså Boet var fallitt /9 Thomas Olsen, død dette forår enke Gjertrud Hansdtr Peder 13 Ole 7 Beret gm Peder Pedersen husmann på grd Ingeborg 22 Karen 18 Beholdning 0 Roldnes, nordre, Ibestad /5 Jørgen Madsen og hustru Barn: Mikkel Jørgensen, her på grd Mette Jørgensdtr 30 Anne Jørgensdtr gm Hans Olsen Engenes Beate Jørgensdtr gm Anders Kristensen Hilleshamn Boet var fallitt /5 Anders Baltsersen, død avvikte års siste stevne omkom på Vestfjorden. Var styrmann på prost Junghaus jekt. Barn: Gabriel Bjørn H. Nyheim 15/26

16 Mette, enke etter Ole Jørgensen Beholdning Barna hadde morsarv stående ifl skifte av 18/ Rødberg, Trondenes /6 Jonas Israelsen, som ble på sjøen lille julaften f. år Barn: Jonas 13, hos Ole Valvåg sønn 9, hos Ole Pedersen Skarberget dtr, hos farfaren Israel Rødberg Boet var fallitt Røkenes, Lavangen /5 Beret Nilsdtr enkem Hans Knudsen Thomes 13 Knud 5 Maren 10 Kirsten 8 Riborg 6 Beholdning Røkenes, Trondenes /6 Ingebrigt Fredriksen, som bodde og døde på Kjelhus enke Anne Amundsdtr avdødes søsken: Amund Fredriksen på Balteskard, Hillesøy Fredrik Fredriksen på Laukvik, Hillesøy Kirsten Fredriksdtr, gm Anders Gamnes, Trondenes Boet var fallitt Sama, Trondenes /10 Jon Jørgensen Jørgen, myndig Karen, 28 år, formynder: Anders Nilsen Roglen Gjertrud, 25 år, formynder: farbror Hans Jørgensen Lundenes Kirstine Margrethe, 20 år, formynder: Nils Nilsen Roglen Sandstrand, Trondenes /5 Marit Alfsdtr enkem Abraham Steffensen Avdødes søsken: Torkild Alfsen, boende i Helgelands fogderi Anne Alfsdtr, i Ranen Boet var fallitt /5 Tommes Kaspersen enke Beret Andersdtr Bjørn H. Nyheim 16/26

17 Kasper Tommesen, bor på Austein (i Hillesøy) Anders, g bor på Kvitfors Kirsten, gm Ole Olsen Sandstrand Til deling: /9 Abraham Steffensen enke Ingeborg Isaksdtr Isak 2 ½ år Jakob 1 år Til deling /7 Elen Michelsdtr enkem Arne Olsen Ole 18 Martha /10 Dorthe Rasmusdtr Fallittbo Sandtorg, Trondenes /1 Johannes Størkersen, som døde 3/ enke Kirsten Jensdtr Maren 3 Størker på det 2. Johanna nyfødt Til deling Barna var nettopp tilfalt arv fra farbroren Nils Størkersen Stensland. Ring mrk: I.R.S., skje mrk: E.O.D. Innen skiftet sluttet døde Maren Johansdtr. Til slutt opplyses at barna også er tilfalt arv etter sin slektning Maren Blanche på Steinsland, som er død etter skiftets begyndelse /5 Ole Kristoffersen, som avvikte år druknet i Bergen enke Kirsten Jensdtr Beret 14 Maren 11 Formue , gjeld Avdødes stesønn Størker Johannesen har arv tilgode etter sin far etc. Han var dessuten tilfalt odelsgods i Breivold for 5 rdr, dette var solgt for 3 rdr av stefaren. Avdødes stedtr Johanne hadde også arv innestående. Skjerstad, Trondenes /9 Nils Nilsen enke Marit Jonsdtr Bjørn H. Nyheim 17/26

18 Jon, som bodde på Erikstad, nu død, 1) Marit 4 2) Elen 2 3) Johanne 5 uker Nils 26 Johanne, død, gm Anders Jensen Kilbotn, dtr: Johanne 8 Marit Nilsdtr 20 Beholdning Sølv mrk: O.N.S., N.N.S. Tinn mrk: M.J.D., M.P.S. M.P.D Skånland, Trondenes /12 Gilles Nilsdtr enkem Jacob Meier sønn Nils 7 år Skånland, lille, Trondenes /7 Jens Rasmussen Stenholt 5 døttre Kirsten 24 Karen gm Jakob Breistrand Berette 22 Karen 18 dum og stum Anne 14 Skånland, store, Trondenes /9 Ingeborg Larsdtr enkem Lars Hans Hansen avdødes arvinger: Moren Marit Olsdtr Broren Ole Larsen, død, hans Nils 12 Anders 10 Søster Karen Larsdtr gm Jon Hansen Slagstad, Bjarkøy /8 Lars Larsen Brems, ungkar arvinger: Moren Gunhild Jonsdtr, enke etter presten Ascanius i Sand Broren Hans Larsen Brems Søsteren Mette Larsdtr gm Iver Olsen Holt på Sørsand Søsteren Riborg Larsdtr Brems, 42 år ug Sølv mrk: L.L.S.B. G.H.D. og L.L.S. Steinsland, Trondenes /11 Synneve Ediesdtr, som d. ved fastelavenstid enkem Jon Jonsen barn i 1. ektesk: Beret Madsdtr, død, var gm Jens Rasmussen Åknes, Bjørn H. Nyheim 18/26

19 Hartvig Mads Inger Inger Madsdtr, gm Gunder Aae Jørgen Madsen Grøsnes Synneve Madsdtr gm Mads Kristensen Sandstrand barn i 2. ektesk: Beret Jonsdtr gm Anders Pedersen Årstein Ingeborg Jonsdtr, hjemme /1 Nils Størkersen, som døde 2. juledag enke Mette Jonsdtr (Kaldes senere Mette Blancke. Av et skifte på Sandtorg sees at hun må være død før 19/9), blind og sengeliggende Avdødes søsken: Lars Størkersen, Elsnes Anne Størkersen, Sama Johan Størkersen, død. Hans umyndige Maren 3 år Størker på det 2det år Til deling Sølvtøy mrk: M.J.D., K.J.D.B. og S.L.S., H.R.S. og I.N.D., K.J.D.B., O.J.S., O.E.S. og K.P.D., H.J.S. og K.J.D.B., P.O.S. Boet eide 1 vog i Breivik i Ibestad, innvundet ved prosess fra Stefaren Hans Jonsen Strømmen. Johan Størkersens enke het Kirsten Jensdtr Sandtorv /5 Ingeborg Olsdtr enkem Størker Johansen Nils Størkersen 14 Mette Størkersdtr 9 Gillis Størkersdtr 5 Anne Størkersdtr 4 Beholdning Strand, Kvæfjord /9 Maren Jetmundsdtr enkem Jon Povelsen Jetmund 15 Povel 10 Anne Katrine 5 Beholdning Sølv mrk: P.J.S J.P.S. og A.N.D. K.P.D.E. H.H.S Sørsand, Bjarkøy /8 Signhild Hansdtr enkem Peder Mogensen Lars Bjørn H. Nyheim 19/26

20 Mogens 5 Dorthe 14 Vendel 8 Beholdning Sørvik, Trondenes /5 Kristen Mathiæsen, som døde på Bergensreisen, nest avvikte Sierstevne. Begr. på Helgeland enke Maren Jensdtr Øllegaard, 1. ekt., gift Ingeborg, 1. ekt., gift Tøger, 1. ekt., gift Øllegaard, gift Gisken, 28 år Mathias, gift Maren, 21 år Riborg, 12 år Margrethe, 12 år Jens, 10 år Aktiva tilstået gjeld , Passiva , så det ble intet å arve Sølvtøy for Boet eide 3 våger i Sørsand i Bjarkøy, 1 ½ v i Breistrand i Trondenes, 1 ½ v i Rødberg samt Kremmerleie i Leikvik i Trondenes. Enkens svoger/svigersønn Hans Iversen var tilstede. Avdødes svoger(?) Søren Reinholtsen fordrer rest på sin avdøde hustru Ingeborg Kristensdtrs morsarv. Tennevik, Trondenes /11 Arn Falkvarsen enke Gjertrud Kristoffersdtr[!] Jakob 19 ½ Henrik 17 Falkvar 16 Johanna 14 Lea 11 Gunnild Catharina 4 Aktiva , Passiva /9 Gjertrud Abrahamsdtr Jakob Arntsen, myndig Henrik Arntsen, myndig Volqvar Arntsen, myndig (se Vik, Ibestad) Johanne Arntsdtr gm Hans Jørgensen Lundenes Lea Arntsdtr gm Jon Steffensen Sand Gunnille Catrine, 27, ug Bjørn H. Nyheim 20/26

21 Formue , Gjeld , Beholdning Brorlodd /3. Søsterlodd /3 Sølv for , derav endel mrk: H.P.M.S. og M.?.H.D., S.J.S. og L.C.D., R.N.S. og A.N.D. Tinn mrk: K.A.S. og E.?.D., A.F.S.R. og G.A.D.H. Der fantes 2 religiøse bøker. Tovik, Trondenes /9 Iver Andersen, som døde sist sommer enke Johanne Margrethe Har datter: Mette Marie 6 år gml Enkens far Anders Pedersen Har var tilstede. Formue , gjeld , beholdning Der var sølv for , mrk: J.A.S. og J.M.H., A.P.S.H. og M.R.D., N.H.R. og A.C.S., N.H.S.R. og A.C.A.D.S., R.P.S.H. og H.S.D. Tinn mrk: H.A.S., A.P.S.H. og M.R.W.B. Et par malmstaker var mrk A.P.S.H På barnets part falt en salmebok og en Bedende Kiæde Tranøy, Tranøy /7 Jakob Pedersen Winther enke Marte Nilsdtr Peder Jakobsen Winther på Sør-Kile i Salten Jakob, her på grd Maren Jakobsdtr gm lensm. Jakob Hansen Kinapel Karen gm Ole Kristoffersen Soelberg Dorthe Sofie gm Hans Iversen på Forså i Salten Trine gm Jon Iversen Ulsvog i Salten Åselle gm Nils Hansen Berg Formue , Gjeld , Til deling Sølv mrk: J.P.S.W. og M.N.D.H. Niels Winter P.N.S. M.B.S. M.J.D. J.R.S.M.P.D. O.H.S.H. og Ø(?).H.D.W. J.S.D.J., H.S.B., M.N.D.K Et kruslokk hadde inskripsjonen: Numen præpararet vian Eldste sønn fikk som arv utlagt boets eiende 1 vog i Sør-Kill i Hamarøy = Trastad, Kvæfjord /8 Karen Mogensdtr enkem: Johannes Nilsen Ole 19 Marit 15 Utstrand, Kvæfjord /8 Ahlet Pedersdtr enkem: Thomas Knudsen Peder 13 Michel Bjørn H. Nyheim 21/26

22 Jens 6 Marit 4 Arv: sønn /7, dtr / /8 Thomas Knudsen fallittbo /3 Karen Larsdtr enkem: Ole Thomesen Lars ½ Marit 9 Anne Maria 7 Arv: sønn ¼, dtr /8 Vaskinn, Trondenes /11 Ingebret Ellevsen, som døde for 6 uker siden og hans hustru som døde dagen etter ham. Ellev Ingebretsen Bessebostad Peder Ingebretsen Vaskinn Gjertrud Ingebretsdtr, død, hennes Mikkel Andersen Edias Andersen Ole Ingebretsen, død, hans Ingeborg Maren Elisabeth Aktiva , men passiva var langt større /8 Erland Svendsen fallittbo Vebbestad, Kvæfjord /11 Nils Rasch, som døde på 5te år siden enke Nille Nilsdtr Maren gm Thomas Mikkelsen Dyvigen = Djupvik i Ibestad Axel, g og myndig Anne, 34 år, ug Gjertrud gm Hans P Egede Nils, borger og indvåner i Bergen Kirsten, 30 år, ug Formue , gjeld , beholdning Jordegods /7 Sidsele Nordmand umyndige og fraværende arvinger: Bjørn H. Nyheim 22/26

23 1) hennes avdøde søster Anna Freys etterlatte sønn Cornelius Mørch, værende hos hans søster Madame Schøning i Findmarken, tilfaldt /3 i rede penger. 2) hennes avdøde søster Johanna Margrethe Ands a. Niels And, tilfalt b. Maren Bolethe And c. Anthonette And denne arv som består i rede penger, beror i forvaring på arvetomten hos Sr Ole Hveding inntil den utleveres til dem. Vik, Ibestad /5 Anders Mortensen enke Kirsten Pedersdtr Maren Andersdtr, av 1. ekt, gm Falkvor Arntsen Tennvik Barbara Andersdtr ¾ år gml Formue , Til deling Sølv mrk: M.A.S. A.M. R.J.S. og A.T.D. Hr.C.K. og J.A.R. N.J.S. og M.O.D. H.K. A.M.S. og C.C.D. E.R.S og J.H.D. C.A.S. M.N.S. E.P.D. og H.O.S Tinn mrk: H.C.K. og J.A.D. A.M.R.S. Der fantes også en gullring = 6 rdr, 1 postille og 1 salmebok /8 Christen Olsen Hans 14, arv formynder: Lars Olsen Neder Selsetter /8 Ole Olsen fallittbo Vik, Kvæfjord /11 Ingebore Pedersdtr enkem: Jacob Gregersen umyndige Gregers 17 Mætte Kirstine 25 Ingeborre 20 Arv: sønn , dtr Vikeland, Kvæfjord /8 Ole Nielsen Ole 8, arv gangklær formynder: morbroren Niels Nielsen Østnes i Sand Vinje, Dyrøy /3 Malene Jensdtr enkem: Jens Christiansen Christian Bjørn H. Nyheim 23/26

24 Peder 8 Nicolaj 2 Maren 5 Arv: hver sønn /7, dtr /7 Vinje, lille, Dyrøy /11 Christian Jensen - hadde etterlatt seg en ugift datter Maren som tilfalt i arv i løsøre, formynder hennes myndige bror Jens Christiansen Vennie /11 Marie Jørgensdtr enkem: Lars Bertelsen Bertel Larsen 12, arv Karen Larsdtr 17, arv Voktor, Kvæfjord /8 Kirsti Nilsdtr enkem Peder Pedersen arvinger: Bror Mikkel Nilsen, var på Harstad, død, 1) Nils 24 2) Peder 16 3) Beret 21 Søster Beret Nilsdtr, Lille-Fauskevåg, enke etter Kristen Kristensen Boet var fallitt /8 Ester Jonsdtr intet å arve Øvne, Trondenes (Aun?) /1 Jacob Andersen Boet var fallitt Øyjord, Lenvik /8 Reinholt Nilsen arvinger: 1) en ugift sønnedatter som tilfalt i hennes avdøde fars sted en brorlodd /3, som hennes farbror Jon Reinholtsen Øjord er ansvarlig for. 2) en avdød datters umyndige barn som arvet /3 som barnas far Christopher Jonsen Øjord er ansvarlig for. Øynes, Kvæfjord /8 Anna Andersd enkem: Joen Pedersen Peder-Andreas 11 Jon 6 arv: til hver + gangklær Bjørn H. Nyheim 24/26

25 /8 Anna Hansdtr fallittbo /10 Ole Einersen fallittbo Å, Dyrøy /8 Anders Nilsen enke: Lisbet Christophersdtr Karen, ug, formynder Mathis Jansen Å også ansvarlig for arv etter hennes mor Ingeborg Christophersd, 9 rdr kontant. Lucie 17, formynder: morbror Lars Bertelsen Wennie også ansvarlig for arv etter hennes mor Berthe Berthelsdatter 53 rdr 10 sk iflg skiftebrev av 6/4 1763, foruten gangklær, 11 rd 8 sk Berthe 2 Andrine ½, mor til de to yngste var Lisbeth Christophersd, og formynder Mogens Jansen Buvigen. arv: til hver Å, indre, Ibestad /5 Gunder Evensen og Inger Madsdtr, døde straks efter hinanden datter: Laurentia Gundersdtr 6 Der nevnes en bror Jørgen Lille Grøsnes Å, ytre, Ibestad /6 Nils Olsen, død nest avvikte år enke Maren Mortensdtr Beret gm Evert Nilsen ytre Å Anne gm Elias Andersen Igeland Boet var fallitt Åkenes, Ibestad /6 Beret Matsdtr, død 14 dg. etter Kyndelsmesse enkem: Jens Rasmussen Mats, på 13 de år gl. Hartvig, på 13 de år gl Inger, på 10 de år gl. Boet var fallitt /8 Berthe Larsdtr enkem: Esau Karlsen Margrethe 8 år, arv gangklær Bjørn H. Nyheim 25/26

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 Ulvik (GNR. 6) 1. Erik Pedersen ca. 1657 ca. 1700 g. 1692 m. Kari Haaversdtr (+3) 1. Ole 1693 2. Anders 1696 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 g. b) ca. 1750 m.

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Om Størkajorda på Sætre og folket der

Om Størkajorda på Sætre og folket der Kenneth Bratland Åsabuen nr.15 2010 Om Størkajorda på Sætre og folket der Bilde av høying på Sætre omkring 1930. Bak til venstre skimter vi husene på Sætre (bnr. 4), Størkajorda. Våningshuset er til høyre

Detaljer

Ved Otto Randolf Grüner

Ved Otto Randolf Grüner Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall,

Detaljer

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) Nr. 1 B Tid: Tingsted:: Sak: Fet 15.1.1663 Berger Uriktig inl.calipsgods i Berger

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer