BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.stange.no BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE"

Transkript

1 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode VENNER! BARNEHAGER I 2008/2009 Tove Doorenbos/ Roald Ambjørnsen Rådhuset Postboks Stange Telefon: Telefaks: SØK BARNEHAGEPLASS PÅ KOMMUNENS BARNEHAGEWEB:

2 BARNEHAGER ÅSBYGDA Åpningstid: kl år Hel plass 3-5 dager pr. uke 3-5 år Hel plass 2-5 dager pr. uke Sissel Tangen Evensen Åsbygda barnehage 2332 Åsvang Tlf Friluftsliv. Barnehagen har ny lavvo, gapahuk og fine turområder. Fysisk aktivitet med allsidig lek. Inne-og utemiljøet i barnehagen innbyr til lek og bevegelse. Sosial kompetanse. Vi er opptatt av at barna skal finne seg venner og oppleve gode relasjoner mellom små og store. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN I ÅSBYGDA! Side 2 Side 15

3 ROMEDAL DISTRIKT VALLSET Åpningstid: kl Vallset barnehage Nordlundvegen Vallset Tlf Musikk og fortelling ROMEDAL Åpningstid: kl Hel plass 3-5 dager pr. uke Romedal Barnehage Momyrvegen 51 Heidi Holt Larsen 2334 Romedal Tlf Å finne en venn å leke med Uteliv og fysisk aktivitet i barnehage og nærmiljø Gruppejobbing/ verkstedgrupper Kunst, kultur og kreativitet Kom innom oss da vel!! 1-2 år: 3-5 dager pr. uke 3-5 år: 2-5 dager pr. uke Heidi Jorunn Austad Å stimulere barnas musikalske og språklige utvikling. Gi kjennskap til så vel tradisjonelle som nyere sanger og musikkformer. Lære å bruke rytmeinstrumenter i sammenheng med musikk, sang og fortelling. GENERELL INFORMASJON Søknadsfrist 1. mars. Søknader innkommet etter 1.mars, vil ved evt. ledige plasser i løpet av barnehageåret bli vurdert på lik linje med andre søkere ut fra inntakskriteriene. Søknadsskjema Vi oppfordrer alle til å bruke søknadsskjemaet på vår barnehageweb. Dette finner du på Vi vil ved hovedopptaket forsøke å tilstrebe ønske om dager så langt som mulig. Vi må likevel forbeholde oss retten til å organisere opptaket slik at den enkelte barnehages kapasitet blir fullt utnyttet. Søkere må i søknaden oppgi ønske om antall dager pr. uke og ønske om hvilke ukedager som ønskes. Årsplan Hver barnehage har utarbeidet en årsplan som beskriver barnehagens drift og pedagogiske innhold. Årsplanen er tilgjengelig i den enkelte barnehage. Planleggingsdager Det er avsatt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagene stengt. Vallset barnehage ligger fint til midt i et boligområde med skogen like ved. Vi har en utfordrende utelekeplass og er glad i friluftsliv. Vi trives også innendørs med lek og ulike aktiviteter. Vil du se hvordan vi har det og høre mer om hva vi driver med? Velkommen innom! Side 14 Side 3

4 Barnas Rett barnehage Åkershagan Tlf Telefaks: Web: Barnehagen vektlegger fysisk aktivitet, og uteområdet er godt tilrettelagt og utfordrende. Vi har egen lavvo og gapahuk med bålplass som vi bruker flittig. Nærmiljøet rundt barnehagen er unikt, med både skog, vann og tettbebyggelse. Dette bruker vi aktivt til lek, utforskning og læring. Vi har også tilgang til gym og svømmehall, som vi bruker mye. Vi ønsker at barna som går hos oss skal blir glade i å være ute, at de skal kjenne glede ved fysisk utfoldelse og få et godt selvbilde gjennom de aktivitetene de møter i barnehagen. GRIMERUD Åpningstid: kl hel plass, 2-5 dager pr. uke halv plass, 2 dager pr. uke Ungdom i oppdrag Grimerud barnehage Grimerud gård Eirik Hjortland Tlf /86 Mobil: Web: Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, vi feirer de kristne høytidene, og setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk. Vi ønsker at barna skal gis anledning til å utvikle alle sider ved seg selv, der Gudsperspektivet er en naturlig del, at de skal få et sunt syn på seg selv og andre. Side 4 BARNAS RETT Åpningstid: kl Foreldreeid Stig Sandvold OTTESTAD DISTRIKT TANGEN DISTRIKT TANGEN MENIGHETS BARNEHAGE Hel plass 0-2 år: 3-5 dager pr. uke Hel plass 3-5 år: 2-5 dager pr. uke Tangen menighet Barnehagen har tre avdelinger. FOKUSOMRÅDER: Uteliv og allsidig lek. Trivsel og vennskap. Forebygge utestenging og mobbing. Mestringsopplevelser og utfordringer. Godt foreldresamarbeid. STENBY Åpningstid: kl (hel plass) (halv plass) 1-2 år: 3-5 dager pr. uke 3-5 år: 2-5 dager pr. uke Inger J. Jensen Tangen menighets barnehage Tangenvegen Tangen Tlf Stenby barnehage 2338 Espa Tlf Mob: Vi på Stenby barnehage har valgt å ha to satsningsområder. Musikk for de minste barna ( 0-3 år ), og friluftsliv for de eldste barna ( 3-5 år). Vårt motto er: Små barn + musikk = sant. Friluftsliv er valgt som satsningsområde for de eldste barna fordi vi føler det naturlig siden barnehagen ligger på Espa med rike muligheter for friluftsliv. Vi har eget naturleikeplassområde like utenfor barnhagen. Der har vi bålplass, og den benyttes flittig på vår faste utedag for uken. Førskolegruppa hos oss har en felles turdag i måneden i samarbeid med småskoletrinnet på skolen. I tillegg til eget uteområde kan vi bruke skolens uteområde med gapahuk, ballplass etc. Vårt motto: Ut på tur i all slags vær er sunt for kropp og er helt topp Side 13

5 ILSENG DISTRIKT Bamsebo barnehage A/S Jønsbergvegen 2344 Ilseng Tlf BAMSEBO Åpningstid: kl Internett: Hel plass 2-5 dager pr. uke Ann Kjerstin Hagen Åsen Rita Nordbakken Vi er en 3-avdelingsbarnehage på Ilseng, med beliggenhet i nærheten av skogen og Svartelva. En del av uteområdet består av en natursti som går gjennom et inngjerdet område av skogen. Vår visjon er Trygge og selvstendige barn i et sosial og utviklende miljø. Vi er en av seks barnehager i som har blitt valgt ut til å være med i prosjektet Språkstimulering i barnehagen, så dette vil være et av hovedsatsningsområdene våre. Rotli familiebarnehage Skogstadvegen Ilseng Tlf ROTLI FAMILIEBARNEHAGE Åpningstid: kl Veileder: 10 hele plasser (kan deles) Ine Grønvold/Mette Lukassen/Jeanette Andersen Ine Grønvold Naturen og uteliv. Vi tar utgangspunkt i de 4 årstider. Omsorg, trivsel og trygghet. HOBERG 1-5 år Anne-Lene Alhaug HOLMLUND Åpningstid: kl Sigrid E. Schwabe Håkonsen Hoberg barnehage Skaunvegen 14 Tlf I barnehagen vår, får barna gode hverdagsopplevelser med hverandre og med omsorgsfulle og engasjerte voksne. De opplever tid til nærhet, undring, aktivitet og lek, de lærer om verden og seg selv. Hvert eneste lille øyeblikk kan være utangspunkt for store gleder og bunnløse sorger. Latteren er aldri langt unna, og med humor og innlevelse blir hverdagene til gode dager fulle av nyttige erfaringer. Holmlund barnehage Holmlundvegen 70 Vår barnehage skal være en forlengelse av hjemmet., der omsorg og trygghet er viktig for et godt samspill. Vi ser mulighetene som hverdagslivet i barnehagen gir oss. Vi er liker å være ute både innenfor gjerdet og i skogen som vi har rett ved siden av oss. Det å være ute gir et mangfold av opplevelser og aktivitetsmuligheter. Uteleken gir rom for vilter og spennende rollelek, men også for stillhet og spennende gjemmesteder. Dette gjør at barna kan være tilstede ut ifra egne behov og interesser. Vi har felles temauker hvor vi samarbeider mye på tvers av avdelinger. Side 12 Side 5

6 NORDSTAD Hel plass fra 3-5 dager pr. uke. Nordstad barnehage Kavlebruvegen 4 Tlf Berit F. Skogvold Vi satser på å utnytte det fine nærområdet rundt barnehagen med aktiviteter og lek ute. Vi har skog rett ved barnehagen hvor vi har bygd opp en naturlekeplass og skog til lenger unna hvor vi har gapahuk, veien er heller ikke lang til Mjøsa. Vi satser spesielt på språkstimulering og skal være med i et prosjekt om dette. Vi legger vekt på å ha tid og ro og gode hverdagsopplevelser. Vi setter omsorg og respekt for hverandre høyt ØSTGÅRD 1-5 år Hel plass 3-5 dager pr. uke Eva P. Steen bygger ny barnehage i Navneberget som vil erstatte Østgård barnehage. Østgård barnehage Kirkevegen 5 Tlf Østgård barnehage vil bestå fram til oppstart av Navneberget barnehage som vil skje i okt./nov. Ved opptaket for bhg.året 2008/2009, vil vi ta inn flere barn enn det er plass til på Østgård, slik at de eldste barna vil i oppstarten holde til i klubbhuset til Stange sportsklubb. De yngste vil være på Østgård Vi vil som tidligere tilby mye uteliv og turer i skog og mark. Vi har bl.a. 3 friluftsuker i løpet av året. På Østgård er det stor utfordrende naturtomt, ellers benytter vi oss av skogsområdene rundt barnehagen. De som skal ha tilholdssted på klubbhuset, vil benytte skogen og dens muligheter. Dessuten er det ballbinge og fotballbaner, og kanskje er det mulighet for lån av Stangehallen. ÅPEN BARNEHAGE Åpningstid: tirs. og tors. Kl Solvang barnehage Grimerudvegen 8 Tlf SOLVANG Web: Hel plass. Plasser kan deles Grethe Aurmo Haugen Grethe Aurmo Haugen Vi er en liten barnehage med engasjerte voksne! Gjennom å gi barna mangfoldige opplevelser og erfaringer ønsker vi å lære barna respekt og omsorg for hverandre og naturen! Pris: Kr. 10 pr. barn pr. gang Barn i følge med voksen Stange menighetsråd Anne Brit Helseth Sosialt samspill så vel barn som voksne i mellom Motoriske utfordringer Krativitet for små og store Åpen barnehage Vollasvingen 1 Tlf Side 6 Side 11

7 ENERHAUGEN Hel plass fra 3-5 dager pr. uke. Enerhaugen barnehage Dragonvegen 15 Tlf Petter Kr. Hansen fellesopplevelser og nærhet mellom alle barn og voksne på Enerhaugen utelek, nærmiljø og friluftsliv språk, kommunikasjon og litteratur barn hjelper barn Enerhaugen barnehage arbeider ofte på kryss og tvers mellom avdelingene. Alle store emner / prosjekter samles vi om og planlegger helhetlige opplegg for, til alle barna mellom 1 og 5 år. Som regel samles vi i fellesrommet til formingsaktiviteter, samlingsstunder eller forestillinger. Hvis vi da ikke går ut i nærmiljøet eller tar busstur til Budor, skogmuseet eller andre spennende turmål. Men det viktige er: VI gjør det sammen. Huse familiebarnehage Huse nedre, Dalsvegen 187 Tlf HUSE FAMILIEBARNEHAGE Åpningstid: kl Inntil 10 hele plasser (kan deles) Dine Aschenberg Sylvia Lindberg Vi holder til i naturskjønne omgivelser og tilbringer mye tid utendørs. Vi har flotte turmuligheter hvor barna får bevege seg fritt i ulendt terreng. De får mulighet til å følge med på, og bli glad i naturen. Siden barnegruppen er liten har vi spesielt gode muligheter til å kunne ta hensyn til den enkelte families interesser og behov. Vi legger også stor vekt på lek og sosial trening STEINERBARNEHAGEN PÅ HEDEMARKEN Åpningstid: kl år Fortrinnsvis hele plasser, men plasser kan deles. Stiftelsen Steinerbarnehagen Elin Hertzberg : Steinerbarnehagen legger vekt på kulturfomidling gjennom våre håndverks og formingsaktiviteter, årstidsfester, sang, musikk og muntlig fortelling. Vi vektlegger også: Gode og ekte sanseopplevelser En god rytme som bærer oss gjennom dagen, uken og året Et etterligningsverdig miljø Ivaretagelse av barnas fantasi og lek God ernæring ved å tilberede et godt måltid sammen hver dag. UTSIKTEN Åpningstid: kl Foreldreeid Liv Berit Edvardsen Utsikten barnehage er en barnehage for alle barn. Det skal være gøy å ha barnehageplass hos oss. Humor og glede skal prege samhandlingen mellom barna og de voksne. Kropp, bevegelse og helse Steinerbarnehagen Sandvikavegen 13 Postboks 100 Tlf / / Solgull Utsikten barnehage Løvstadvegen 10 Tlf Barnas medvikning og sosial kompetanse. Barna skal få mulighet til medvirkning til egen hverdag. Vi skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barna får gode opplevelser til mestring og sosial kulturelt fellesskap. Side 10 Side 7

8 STANGE DISTRIKT BEKKEBLOMSTEN FAMILIEBARNEHAGE Åpningstid: kl år Hel plass Bekkeblomsten Victoria Goldsack familiebarnehage Bekkevegen 2 Hege Benzen Tlf Bekkeblomsten familiebarnehage er en liten koselig småbarnsavdeling med plass til 9 barn under 3 år. Vi ønsket at de aller minste skal møtes med omsorg og respekt. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og synger rim, regler og søndagsskolesanger hver dag. Viktigst for oss er at både barn, foreldre og ansatte skal føle trivsel og trygghet. KAUSVOL GARDSBARNEHAGE Åpningstid: kl web: Ragnhild Finden Barka og Stian Barka Live Brovold Sveum Kausvol gardsbarnehage Kausvol Tlf Vi er en gards- og naturbarnehage, og våre satsingsområder er natur og friluftsliv, dyra i fjøset og skogen, samt trening i sosial kompetanse. Vi gjør oss nytte av gardens potensiale og følger skiftingene i årstidene. Barnehagens ideologi er fra jord til mat til jord. NERBY AKTIVITETSBARNEHAGE Åpningstid: kl Hel plass fra 2 5 dager pr. uke Nerby barnehage A/S Trine Elisabeth Gleditsch Web: Med fokus på sansemotorikk, musikk og natur. Nerby aktivitetsbarnehage Bøgutua 4 Tlf Fax Vi er en tradisjonell barnehage som legger vekt på tekst og kommunikasjon,digitalt verktøy og sosial kompetanse. I tillegg fokuserer vi på barnet i bevegelse ute og inne!barn viser tydelig glede over å bruke kroppen sin og det ser vi tydelig når de boltrer seg i ute på tur, i gymsalen eller bassenget vårt. Vann og vanntilvenning er spennende! En musikkstund med gitar og rytmeinstrumenter er også lærerikt og gøy.! Side 8 Side 9

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer