Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?"

Transkript

1 Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015

2 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes nettside) EN RING AV GULL En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner Ansvarlig veileder: irene wærsted Antall deltagere (elever): 32 Innlevert dato: Deltagere: Gabija A., Erling B., Ine B., Amalie B., Peder E., Solveig F., Vilde H., Ada Marie N., Pinai P., Fredrik S., Håvard A., Mathias V., Julie Sofie F., Herman D., Hedda H., Matias O., Marius R., Ole Anders T., Jenny Ø., Emma A., Vinjar R., Ida H., Maria K., Linda H., Anne Kristine E., Sander B., Sofie B., Kristian B., Hedda M., Line S., Jan Peder A., Linn Jeanett B. 2

3 Dette lurer jeg på Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Hvorfor er det slik Vi har forskjellige behov avhengig av hvor i kommunen vi bor. Legg en plan Spørreundersøkelse blandt barn og foreldre/ foresatte i Sigdal kommune Kan kommune hjelpe oss med prosjektet vårt? Intervju med innflyttere i Sigdal. Ut å hente opplysninger Spørreundersøkelse Dette har jeg funnet ut Konklusjon Fortell til andre Presentasjon for formannskapet i Sigdal kommune Dette skrev Sigdal kommune på sin Facebookside etter vår presentasjon: Avisa skrev om arbeidet vårt 3

4 Dette lurer jeg på Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Dette prosjektet kom opp som en ide i forbindelse med Sigdal kommunes prosjekt "Bolyst og blilyst". Prosjektet "Bolyst og blilyst i Sigdal" ble opprettet i 2013 og har som mål å øke innbyggertallet ved å vise fram de gode kvalitetene bygda har, og få flere til å velge boligmarkedet i Sigdal. For kommunen er det viktig å skape blilyst, trivsel og stolthet for kommunens innbyggere. Kommunen ønsker å utvikle tiltak som gjør at ungdom som er ferdig med utdanning velger å flytte tilbake til bygda. Hva skal til for at ungom velger å etablere seg, og kan seg for seg en god fremtid i bygda? Dette gjelder også for andre som ønsker å flytte til Sigdal. Med dette utgangspunktet ønsker 5.,6., og 7. klasse på Eggedal skole å se på barnas trivsel i Sigdal kommune. Vi mener at barna har en stor betydning når det gjelder valg av boste for de som skal etablere seg eller flytte til et nytt seted. Vi stiller derfor spørsmålene, "Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?" og "Hva kan bli bedre?" Ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer håper vi å kunne belyse denne saken, og bevisstgjøre kommunepolitikerne med eventuelle funn vi gjør. 4

5 Hvorfor er det slik Vi har forskjellige behov avhengig av hvor i kommunen vi bor. Etter oppstart av prosjektet ble vi klar over at den langstrakte kommunen vår har ulike tilbud avhengig av hvilke område i bygda man er bosatt i. Prestfoss som er kommunens sentrum har vi kommunehus, legesenter, bank, lendsmannskontor og ambulansesentral. I Prestfoss er også bygdas ungdomsskole plassert. På Nerstad og i Prestfoss tror vi mange innbyggere pendler ut av bygda for å arbeide. Vi tror at folk i Eggedal i større grad har arbeid i bygda. Eggedal og Prestfoss har begge sentrum med butikker, og det er også restaurant, svømmehall, kirke, fysioterapaut og treningssenter på begge disse stedene. Nerstad har ingen dagligvarebutikker, men et industriområde med flere bedrifter. Prestfoss har få bedrifter. Eggedal har en stor bedrift, hjørnesteinsbedriften Sigdal kjøkken. Nerstad har en stor idrettshall, dette finnes ikke ellers i bygda. Presfoss er alene om å ha friidrettsbane. Eggedal har fjell med flotte skiløyper og alpinanlegg. Ettersom bygda vår er så langstrakt og tilbudene er varierte på de ulike plassene i bygda, tror vi at vi vil få ulike svar på hva som er bra med å vokse opp i Sigdal, ut i fra hvor spørreundersøkelsen er gjort. 5

6 Planlegging av spørreundersøkelser. (Fotograf: Irene Wærsted) 6

7 Legg en plan for undersøkelsen Spørreundersøkelse blandt barn og foreldre/ foresatte i Sigdal kommune For å finne ut hvordan det er å vokse opp i Sigdal tror vi det er lurt å lage en undersøkelse for barn og foreldre/foresatte i hele kommunen. Vi ser for oss at barn som går siste året i barnehagen kan klare å svare på en enkel spørreundersøkelse. Barn som går siste året i barnehagen får samme undersøkelse som barn til og med 3. klasse. Barn fra 4. til og med 7. klasse kan svare på en litt mer avansert undersøkelse. Foreldre/foresatte skal få en undersøkelse som er nokså lik den elevene fra 4. til og med 7. klasse skal få, men med noen egne spørsmål. Sammen med foreldrenes undersøkelse skal vi sende et følgebrev der vi forklarer om prosjektet vårt og hvor viktig det er at de svarer fornuftig på spørsmålene vi har laget. Samme følgebrev blir også sendt til skolene og barnehagene for at de skal leses høyt for alle barna som skal delta i undesøkelsen vår. Vi tror dette brevet vil bli viktig fordi barna får beskjed om hvor viktig det er at de gir fornuftige svar som kommunens politikere kan ha nytte av når de planlegger kommunens fremtid i forhold til økt bosetting, etablering av barnefamilier og å få unge som studerer utenfor bygda til å vende tilbake og bosette seg her. Vi ønsker ikke "tullesvar" i undersøkelsene våre. Spørreundersøkelsene vil bli den største delen og den viktigste delen av prosjektet vårt. Vi gleder oss til å se hvordan barn og foreldre/foresatte mener det er å vokse opp i Sigdal. Kanskje kan vi se en forskjell avhengig av hvor i bygda man bor? Kan kommune hjelpe oss med prosjektet vårt? Vi vil kontakte noen i kommunen som arbeider med prosjektet "Bolyst og blilyst i Sigdal". Kanskje de kan hjelpe oss med hvordan spørreundersøkelsene kan utformes og kanskje de kan si noe om hva de ønsker å vite mer om blant bygdas barn og foresatte/foreldre? Intervju med innflyttere i Sigdal. Vi har lyst til å kontakte noen som er innflyttere i bygda. Gjerne barnefamilier som ikke egentlig har tilknytning til bygda. Intervjuene tenker vi oss som vedlegg til rapporten i form av portrettintervju. 7

8 Tone Frøvoll, representant for prosjektet "Bolyst og blilyst i Sigdal" kom til skolen for å fortelle oss elevene om prosjektet deres. (Fotograf: Ide Frydenberg) 8

9 Ut for å hente opplysninger Spørreundersøkelse For å kunne besvare spørsmålet vi stilte oss, "Er det det godt for barn å vokse opp i Sigdal? Hva kan kommunen bidra med for at innbyggerne skal få det enda bedre?", måtte vi lage en undesøkelse. Vi ønsket i utgangspunktet å gjøre undersøkelsen blant barn som går siste året i barnehagen, til og med barn som går i 7. klasse. Ganske kjapt kom det en ide om at det kan være lurt å høre foreldrenes mening, for å få et litt større bilde av hva som menes i bygda. Vi var enige om at vi skulle lage undersøkelser ut i fra deltakernes alder. Dermed utarbeidet vi tre ulike undersøkelser, en for de største barna i barnehagen til og med 3. klasse, en for 4. til 7. klasse og en for foreldrene. Læreren vår delte oss inn i grupper og så utarbeidet vi undersøkelsene. Ettersom vi ikke har noen penger vi kan bruke på dette prosjektet, sendte vi også en søknad til Nysgjerrigperfondet, med ønske om støtte til blandt annet porto for utsending av undersøkelser. Vi fikk heldigvis støtte til prosjektet vårt! 1200 kroner. I alt ble det sendt ut 563 undersøkelser. Dette er fordelt på tre barneskoler, fem barnehager og foreldre til alle barna. Barn som hadde søsken i aldersgruppen vi delte ut til, fikk bare ett spørreskjema. Ganske raskt begynte det å komme tilbake undersøkelser til oss. Vi så ganske kjapt at ikke alle undersøkelsene ble levert tilbake, men er veldig fornøyd med at mange har svart. I alt fikk vi tilbake 381 undersøkelser. Vi har fått tilbake en svarprosent på 67, 67 %. Arbeidet med å hente opplysninger ut av undersøkelsene er godt i gang. Dette er et veldig tidkrevende arbeid, men spennende. Mange av elevene arbeider med dataopplysninger fra undersøkelsene, men noen gjør andre oppgaver. Vi har ei lita gruppe som skriver fakta om Sigdal kommune. Ei gruppe finner bilder fra bygda. Ei gruppe lager sin egen avisreportasje. ei er fotograf for å dokumentere arbeidet vi gjør og lage bilder til avisreportasjen. Vi elevene kommer stadig på nye ting vi kan gjøre for at forskningsarbeidet vårt skal få et bedre resultat. En av tingene er å lage avisreportasje, en annen ting er å intervjue folk som har flytta til bygda, for å høre om hvordan de trives i bygda. En av elevene har gjort et portrettintervju med moren i en familie på fem, som har flyttet 9

10 fra Nesøya, til den gamle prestegården i Prestfoss, Sigdal. Dette ble et godt intervju, og det har dukket opp ideer om fler som kan intervjuer, blant annet unge som har reist fra bygda for å studere. Hva skal til for at de vender tilbake til bygda? 10

11 Registrering av informasjon fra spørreundersøkelsene. (Fotograf: Ida Frydenberg) 11

12 Dette har jeg funnet ut Resultater av spørreundersøkelse Vi har gjort en omfattende undersøkelse av barns oppvekstvillkår i Sigdal kommune. Undersøkelsen har vært for alle barn som går siste året i barnehagen, til og med 7. klasse. Alle foreldre til barn i denne aldersgruppen var også med i undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen vår å kartlegge om det er godt for barn å vokse opp i Sigdal, og om det er noe innbyggerne her mener at kommunen kan bidra med for å gjøre stedet enda bedre for barna. Vi valgte å lage tre undersøkelser. Barn som går siste året i barnehagen og til og med 3. klasse skulle få en nokså enkel undersøkelse. Barna fra klasse fikk en mer omfattende undersøkelse. Foreldrene fikk en egen undersøkelse. Alle undersøkelsene skal til slutt ses i sammenheng, for å finne svar på spørsmålene vi har valgt å stille. Til sammen delte vi ut 563 undersøkelser. Vi fikk tilbake 381 undersøkelser, og har dermed en svarprosent på 67,67 %. Vi ser at barna har vært flinkere til å levere tilbake undersøkelser, mens foreldrene har levert inn litt færre. Av foreldrenes besvarelser ble det levert tilbake 107 av 239 undersøkelser. Fra Eggedal skole levert 47 av 82 utsendte undersøkelser, på Prestfoss ble 30 av 70 undersøkelser levert tilbake, mens på Nerstad ble bare 30 av 87 undersøkelser levert tilbake. Til sammen har vi en svarprosent blant foreldrene på 44, 76 %. Dette er litt under hva vi hadde håpet på, men likevel mener vi at vi kan se visse tendenser i forhold til de svarene vi har fått tilbake. Resultater De eldste i barnehagen til og med 3. klasse. Blant de minste barna er det veldig mange positive funn. De aller fleste sier at de har det godt i barnehagen eller på skolen, men vi har også barn som sier sier at de blir ertet eller ertet litt. Av de 122 svarene vi fikk svarer 21 barn at de blir ertet eller ertet litt. 105 barn trives veldig godt i Sigdal, mens 17 trives litt eller ikke så godt. De fleste har nok å finne på etter skoletid. Nesten alle liker naturen veldig godt. 12

13 De fleste liker skole og barnehage og skole veldig godt, og samtlige har gode venner. Barn fra klasse På denne undersøkelsen hadde vi et spørsmål om deltakeren hadde bodd i Sigdal hele sitt liv, eller om deltakeren hadde flyttet til kommunen. Dette er et interessant spørsmål med tanke på å kartlegge hvor stor del av de spurte som er innflyttere til kommunen. Blant deltakere i aldersgruppen klasse fikk vi disse resultatene. på Eggedal er det 47 som svarte, 29 er født og oppvokst i Sigdal, mens 16 er innflyttere (33,3% innflyttere) på Prestfoss er det 43 som svarte, 26 er født og oppvokst her, 17 er innflyttere. (39,5% innflyttere) på Nerstad er det 59 som svarte, 39 er født og oppvokst i Sigdal, mens 20 er innflyttere (30,9% innflyttere) Dette viser at de tre stedene i kommunen har nokså lik tilflytting, men at Prestfoss har litt mer enn Eggedal, og at Nerstad har minst prosent tilflytting. Vi mener at det ser ut til at vi har en god del tilflytting i hele bygda vår. Grunner til at det er bra å bo i Sigdal? I hele kommunen nevner veldig mange at naturen er viktig. Ro, lite og trygt miljø er også noe som går igjen i hele kommunen. På Nerstad og i Eggedal er det mange som velger å sette gode skoler og barnehager som grunner til god trivsel. Gode fritidstilbud er viktig for bosatte i Prestfoss og Eggedal, på Nerstad er det færre som har valgt dette som argumenter. Hva kan kommunen bidra med for at trivselen skal bli enda bedre? I Eggedal og på Nerstad er det veldig mange som ønsker seg flere butikker. I Prestfoss der det ikke mange som har dette ønsket. I hele kommunen er det et ønske om bedre veier, i tillegg er det mange i Eggedal og på Nerstad som ønsker seg gangveier, fotgjengerfelt og lys som hører til gangveiene. Bedre busstilbud er det ønske om i Eggedal og på Prestfoss. I Eggedal og Nerstad er det et ønske om klubb for klasse. På Nerstad er det også mange som ønsker seg gamingklubb. Det er også ønske fra noen i Eggedal og på Prestfoss om bedre fritidstilbud. Nerstad ytrer ønske om bedre 13

14 svømmehall og utbedring av skolegården. Aktiviteter i bygda. Fotball er den største idretten i hele bygda. Skisporten er også veldig utbrett. Det finnes håndballspillere i hele bygda, men spoten er størst på Nerstad. Aktive 4H- medlemmer i hele bygda. Dans og turn er mest utbrett i Eggedal og på Nerstad. Teater er det kun i Eggedal. I Eggedal er det mange som har dyr som hobby. Vi ser at på Nerstad er det flere typer aktiviteter som blir drevet enn på de andre stedene i bygda. En del av de aktivitetene som barn på Nerstad driver med finnes ikke i bygda, og dermed betyr det at en del på Nerstad velger å reise tu va bygda for å oppsøke fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter som blir etterspurt: Vi ser at de fleste klassingene har de fritidstilbudene de trenger. Kun et fåtall, en og to stykker, nevner tilbud de kan tenke seg i bygda. Trygghet på skolen i Sigdal: 56 av 59 føler seg trygge på Nerstad skole, 2 er ikke helt trygge og en føler seg utrygg. På Eggedal skole er alle 47 deltakere på undersøkelsen trygge. På Prestfoss er 38 av 43 trygge på skolen, 4 er litt utrygge og 1 er utrygg. Vennskap Alle 59 deltakerene på Nerstad har gode venner. Alle 47 deltakerene på Eggedal har gode venner. 41 av 43 på Prestfoss skole har gode venner. De resterende to har nokså gode venner. Natur Naturen er noe de aller fleste barna svarer at betyr noe positivet for dem. Vi har fått menge fine kommentarer på hvorfor de mener naturen er viktig. «Naturen er fin hvis vi skal forske på den. Det er veldig fint å ha naturen rett ved skolen. Den er fin å leke i. Jeg elsker dyr og den gjør sånn at vi får puste. 14

15 Den er fin derfor må vi ta vare på den. Den gir frisk luft og gjør at ingen blir syke av lufta. Den er fin å gå tur i. Den er fin å gå turer i om sommeren og skiturer om vinteren. Fint at det ikke er så tett med folk det vi ferdes. Vi bor rett ved skogen, og jeg elsker det! Det er fine jaktområder i skogen vår. Naturen i Sogn er finere. Flotte badesteder i Sigdal! Jeg synes natur er fint, i alle fall når den er som dette Naturen er frisk og god. Jeg bor litt oppi skogen og er glad for det. Naturen er fin å jakte i. Det er fint å fiske og grille i skogen. Da får vi oksygen. Før bodde jeg i byen og der lufta var tung å puste i. Det er denne verden jeg skal leve i, håper jeg. Jeg vil at dyrene skal leve i fred, derfor er naturen viktig for meg. Jeg liker å jakte. Vi må passe på den fine naturen vi har i Sigdal! Det er her jeg bor, og jeg vil ikke at den skal bli dårlig. Jeg elsker dyr, og naturen lukter så godt. Før bodde jeg i byen, der var lufta tung og puste i. Vi må passe på den fine naturen i Sigdal. Det er her jeg bor, og jeg vil ikke at den skal bli dårlig. 15

16 Jeg elsker dyr, og naturen lukter så godt» Trygg skolevei? Det ser ut som de fleste skoleelevene mener at de har det trygt på skoleveien sin. Av de 59 elevene som svarte på Nerstad, er det 5 stykker som ikke føler seg helt trygge og 2 som føler seg utrygge. Av de 43 spurte på Prestfoss er det også 5 som ikke føler seg helt trygge og 2 som føler seg utrygge. I Eggedal er det en skoleelev som mener skoleveien er utrygg. Foreldreundersøkelse Grunner for å bosette seg i Sigdal Vi ønsket å kartlegg hvorfor foreldrene til barna i undersøkelsen valgte å bosette seg i Sigdal. Foreldrene på Nerstad, i Prestfoss og i Eggedal har helt like begrunnelser for dette valget. Egen oppvekst i bygda, nær familie og venner, odelsrett på gård, trivsel, trygghet, fint miljø, naturen og gode oppvekstvilkår for barna blir nevnt av mange på alle stedene. Et annet argument som dukket opp hos noen, er lave priser på boligtomter. Dette er bra i Sigdal Flott natur, og gode turmuligheter er positivt med Sigdal. Godt tilbud om fritidsaktiviteter, gode skoler og barnehager blir nevnt av mange. Samhold og trygghet føles godt. I Eggedal flere som liker nærheten til fjellet. På Nerstad er det mange som liker at de bor sentralt og har god tilgang på mer sentrale strøk. Hvordan kan kommunen tilrettelegge slik at barna kan få det enda bedre? Alle foreldreundersøkelsene ønsker at kommunen skal bidra med mer støtte til skoler og barnehager, slik at den gode kvaliteten kan opprettholdes. I tillegg er det et ønske fra foreldre i Eggedal og på Nerstad at kollektivtilbudet utbedres. I Eggedal og på Nerstad er det også ønske om å lage ungdomsklubber/ ettermiddagsklubber for de eldste barna på barneskolen. I Eggedal ønsker flere foreldre at svømmehallen utvider åpningstiden. Nerstad og Eggedals foreldre ønsker opplyste gang- og sykkelstier, samt flere fotgjengerfelt. I Prestfoss er det mange som ønsker opprustning av Prestfoss sentrum, særlig «nedre» del av sentrum. Foreldre på Nerstad har også ønsket flere kulturelle innslag i form av teater og bedre kinotilbud. Voksnes mening om omgivelsene i Sigdal. 16

17 Deltakerne er nokså enstemmige i at Sigdal har en flott natur, som gir gode muligheter for turgåere, det gir fred og trygghet. Unntaket er 5 besvarelser fra Nerstad, der deltakerne mener at omgivelsene er dårlige. Deltakere fra Prestfoss nevner også her at Prestfoss sentrum trenger et «løft». Hvordan trives barna? Foreldrenes/ de foresattes inntrykk er at barna deres trives godt fordi de har gode venner og barna passer på hverandre. Det er godt å bo på et sted der man kjenner mange. Trygg skolevei? På dette punktet ser vi at barna og foreldrene ikke er helt samstemte. I barnas undersøkelser få man et inntrykk av at kun veldig få barn synes de har en utrygg skolevei. Foreldrenes undersøkelse viser at mange av deres barn må benytte seg av en utrygg skolevei. I Eggedal svarer 34 av de 44 at deres barn har en trygg skolevei. 4 mener at skoleveien er delvis trygg, og 6 mener at skoleveien er utrygg. 20 av de 30 som har svart på undersøkelsen i Prestfoss mener at deres barn har en trygg skolevei. 4 mener at skoleveien er delvis trygg, og 6 mener at skoleveien er utrygg. På Nerstad svarer 13 av de 33 som har svart på undersøkelsen mener at deres barn har en trygg skolevei.6 mener at skoleveien er delvis trygg, og 11 mener at skoleveien er utrygg. (3 har ikke svart på dette spørsmålet) Kommentarer Til slutt fikk foreldrene mulighet til å skrive en kommentar dersom det var noe de ønsket å formidle eller påpeke. Dette var kommentarene vi fikk: Prestfoss: «Høy fartsgrense og dårlig sikt. Noen bussjåfører er litt «slappe» i jobben sin. Bussjåførene må være mer påpasselige med å stoppe på trygge steder. Det trengs flere møtesteder for barna. Politiet kunne laget bedre løyper for snøscootere. 17

18 Små klasser er ikke alltid problemfrie, kan være vanskelig å finne venner.» Eggedal: «Vi trenger fotgjengerfelt i Eggedal sentrum. Farlig å gå over veien ved eldresenteret, der trenger vi fotgjengerfelt. Er ikke interessert i eiendomsskatt p.g.a. alt som er billigere innenfor det å bo i Sigdal gjør at ungdommen lettere kommer tilbake til Sigdal uten avgiftene blir det billigere å bo. Eggedal er fantastisk bra for barnefamilier. Vi trenger flere arbeidsplasser i bygda. Tempelveien er farlig trang og mangler lys. Jeg er STOLT av å være SIGDØLING! Lykke til med konkurransen! Flott at dere setter fokus på trivsel og utvikling av Sigdal. «Fadderordning» for de som er nyinnflyttere i bygda.» Nerstad: «Det å ha en god veistandard i bygda gir tryggere skolevei. Dessuten vil bygda fremstå som «veldrevet», dermed mer attraktiv for nye mennesker og industrietablering. Kommunen må legge til rette for trygg vei. De kunne vært fint med et velkomstskriv til innflyttere. Må krysse stor og trafikkert hovedvei. Det er viktig å arbeide for innflytting slik at miljøene ikke blir for små. Hadde vært fint med sykkelvei. Mye rask og stygg kjøring etter hovedveien gjør at jeg ønsker gangvei. Savner gang og sykkelvei etter R287. Lavere fartsgrense på Rabbenveien. Bedre utvalg av matbutikker jeg handler ikke i Sigdal.» 18

19 Disse resultatene er utarbeidet med bakgrunn i spørreundersøkelsen ui har gjennomført. Resultater skal presenteres for kommunens politikere, og forhåpentligvis kan de være til nytte for deres videre arbeid med kommuneutvikling. Vi håper noen av funnene kan være til nytte i kommunens eget prosjekt «Bolyst og blilyst i Sigdal» 5., 6. og 7. klasse, Eggedal skole Naturen, miljøet og samholdet er viktig for god trivsel i Sigdal. (Bildet er hentet fra "mitt Sigdal" sin fotokonkurranse.) Konklusjon Barn i Sigdal har det stort sett veldig godt, men kommunen kan bidra med noen ting for at det skal bli enda bedre. Trygghet, ro, fin natur, mange fritidstilbud, gode skoler og barnehager gjør barnas oppvekst i Sigdal god. Barna trives god! Trygge skoleveier, flere gang og sykkelveier, bedre veier, bedre kollektivtilbud, ettermiddagsklubb for de eldste barna på barneskolen, mer tilskudd til skoler og barnehager for å opprettholde god kvalitet er ønsker fra barn og foreldre i bygda vår. Sitat fra foreldreundersøkelsen: «Jeg er STOLT av å være SIGDØLING!» 19

20 Fortell til andre Presentasjon for formannskapet i Sigdal kommune Tirsdag 28. april reiste vi seks elever til kommunehuset i Prestfoss, for å fortelle om funnene vi har gjort i løpet av arbeidet med spørreundersøkelsene. Vi fikk lov å gjøre presentasjonen vår i et formannskapsmøte der blandt annet ordfører og rådmann var representert. På forhånd hadde vi laget en power point-presentasjon og øvd på hvordan vi skulle forklare om arbeidet vi har gjort og funnene vi har fått. Presentasjonen tok omtrent 20 minutter. Etter presentasjonen sa både ordfører og politikere noen ord om hvordan de opplevde presentasjonen, og arbeidet vi har gjort. Alle mente at vi har gjort et godt og grundige arbeid som kan være nyttig for politikerne og deres arbeid med utvikling av Sigdal kommune. Det at vi barna setter fokus på barns oppvekstvilkår i egen bygd var noe politikerne satte stor pris på. Funnene i rapporten som vi gav til Ordfører, Kari Ask, skulle bli brukt av politikerne i forhold til kommuneutvikling. 20

21 Dette skrev Sigdal kommune på sin Facebookside etter vår presentasjon: På bilde f.v. Thea Emilie jellum, Vårin Frøvoll, Anne Kristine Ekornrud Kjøllevik, ordfører Kari K. Ask, Amalie Bjølgerud Bøle og Solveig Frøvoll. (Fotograf: Tone Frøvoll, Sigdal kommune) "Proff presentasjon av elever ved Eggedal skole! trinn på Eggedal skole har gjennomført Nysgjerrigper-prosjekt om bolyst og oppvekstvilkår i Sigdal. Spørreundersøkelsene ble sendt de eldste i barnehagene, trinn på alle barneskolene og alle foreldrene. Svarprosent på 67,67 er veldig bra. De unge og voksne trives godt i Sigdal! Hele undersøkelsen blir lagt ut på i morra. Elevene avsluttet i kor med " Jeg er stolt av å være sigdøling!" Godt gjennomført, og gratulerer til elever og lærere ved Eggedal skole!" 21

22 Avisa skrev om arbeidet vårt 23. april reiste to jenter fra 7. klasse til Vikersund for å møte journalist i Bygdeposten, Boel Kristin Støvern. Jentene hadde med seg et utkast og notater til en egen artikkel om prosjektet vårt. De ønsket hjelp av en riktig journalist for å gjøre ferdig artikkelen sin. Med god og nyttig hjelp ble det laget en flott artikkel der både prosess og resultat ble belyst. Artikkelen skulle i utgangspunktet brukes i forbindelse med denne rapporten vi har skrevet, men fikk også en stor plass i Bygdeposten (se vedlegg). Bilde av Soneren med Andersnatten i bakgrunnen. Ida Frydenberg og Maria K. Haga viser hvor glade de er i bygda si. (Fotograf: Gunvor M. F. Lien) 22

23 Vedlegg Vedlegg på Internett Søknad om støtte fra Nysgjerrigperfondet spørreundersøkelse for foreldre/foresatte Spørreundersøkelse for barn fra klasse undersøkelse for deminste barna Intervju med Anne Berner, som flyttet til Sigdal med mann og barn Intervju med Mari Frøvoll, for tiden bosatt i Stavanger Repotasje fra Bygdeposten Dette har vi funnet ut. Bygdeposten PP-presentasjon for kommunens politikere 23

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Stiklestad skole Dette mener vi om skolesaken i Verdal: 1A - Riv skolen på øra, så de kommer hit. - Jeg vil gå oppi Vuku! Pappa jobber der. - Jeg vil

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet.

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet. Saksprotokoll Utvalg: UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE Møtedato: 14.11.2012 Sak: 9/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/3281 Tittel: OM FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE BEHANDLING: Ungdommens kommunestyre

Detaljer

Nye innbyggere som ønsker seg småbruk

Nye innbyggere som ønsker seg småbruk Nye innbyggere som ønsker seg småbruk Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvordan tar vi i mot dem? HOVEDAKTIVITETER Registrering av bruk uten fast bosetting Personlig kontakt med eierne Kontakt med aktuelle

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtedato: 19.04.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER Jonas Nikolaisen (angi evnt. Hvem som er Asle Svarverud Aasen fraværende med * foran

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

hvorfor sto de der de sto?

hvorfor sto de der de sto? Prosjekttittel: Hvor var det kverner i bygda vår, hvorfor var de der og hvorfor sto de der de sto? Skole: Tverlandet skole i Leirfjord (Nordland) Deltagere: 1. 7. klasse Dato: 27.02.15 Forord I Nysgjerrigperoppgaven

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskere: 5. og 6.trinn ved Helleland skole (Eigersund, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Barn og snøscooterkjøring

Barn og snøscooterkjøring Barn og snøscooterkjøring Innlevert av 6. og 7. klasse ved Talvik skole (Alta, Finnmark) Årets nysgjerrigper 2014 Her i Finnmark er snøscooter en ganske vanlig del av livet til mange barn og voksne. 6.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016 foreldreundersøkelsen 2016 Hovedrapport År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Engmark barnehage (2016) 2016 74 / 117 (63,25 %) 29.11.2016 Foreldreundersøkelsen Engmark barnehage (2016) Ute- og

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL?

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom 1 kommunereformen

Rapport. Involvering av ungdom 1 kommunereformen Rapport Involvering av ungdom 1 kommunereformen Flatanger kommune 25.9.2015 UNGT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-TrOOndelagen fylhkenålma Nord-Trøndelag fylkeskommune striktss(;,,neret A gk A member

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert

Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdert Egenes Idrettsbarnehage AS (2016) 2016 62 / 86 (72,09 %) 14.02.2017 Foreldreundersøkelsen Egenes Idrettsbarnehage AS (2016) Ute- og innemiljø 4,2 Relasjon mellom

Detaljer

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015.

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Hva har vi gjort i april og mai? Tur Vi er så heldige å ha et fantastisk nærområdet ved barnehagen, og det har blitt mange fine turer i både april og mai. Turene

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva slags søppel kaster vi i Rendalen? Forskere: 6. og 7. klasse ved Berger skole (Rendalen, Hedmark) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran. Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet Å gå og sykle til skolen en verktøykasse Barn og unge til fots og på sykkel i Gran Maja Cimmerbeck, Statens vegvesen Vegdirektoratet 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen Lurt! Helse

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer