Støy under arbeid med maskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støy under arbeid med maskinen"

Transkript

1

2 Støy under arbeid med maskinen Som enhver annen maskin produserer svingebøyemaskinen støy når det arbeides med den. Denne støyen er avhengig av forskjellige betingelser; disse har du delvis innflytelse på. Du bør derfor - rette opp maskinen på de t stedet den skal være i innsats i henhold til driftsanvisningen; - ikke la material/plate falle unødig; Under målingen av en maskin som kan sammenlignes med denne maskinen ble det konstatert et lydnivå på mindre enn 70 db(a). Denne verdien ble bestemt - som ekvivalent permanent lydnivå over en varighet på 10 bøyeforløp som fulgte rett etter hverandre, med sekvens klemming, bøyning, åpning av overvangen; - mens det var et ekvivalent permanent støynivå på 45 db(a) uten at maskinen var i drift (bakgrunnsstøy); - uten hensyn til arbeidsstykket, da det her finnes forskjell (tykkelse, material) og bortleggingen av den bøyde delen; - på operatørens standplass og ved bruk av maskinen til det den er konstruert for. - med lydnivå-måleapparat i klasse 2; - med apparatinnstilling frekvensevaluering A, tidkonstant FAST og leseverdi Leq (ekvivalent permanent lydnivå), etter at det først var blitt foretatt kalibrering av apparatet. Vi gjør oppmerksom på at den angitte verdien kan underskrides, såfremt det arbeidsstykket som skal bearbeides faller ned på et underlag som har ugunstig innflytelse når det gjelder støy. Imidlertid er det slik at en kontroll med innledning av mottiltak kun kan klargjøres og løses på det stedet der maskinen skal være i innsats, under de faktiske arbeidsforhold. Derfor må tiltak som eventuelt måtte være nødvendige treffes av den som er ansvarlig for driften av maskinen

3 Sikkerhetsinstrukser for motoravkantere OBS! Ved bruk av maskiner som drives med kraft må alltid prinsipielle sikkerhetstiltak overholdes, dette til beskyttelse mot fare for skader og brann samt til beskyttelse mot elektrisk spenning. Les og ta hensyn til disse instruksene og driftsanvisningen før du begynner bruken av maskinen. Oppbevar sikkerhetsinstruksene trygt! * Hold arbeidsområdet ditt i orden: Uorden i arbeidsområdet fører til fare for uhell og innskrenker din bevegelsesfrihet. * Ta hensyn til innflytelse fra omgivelsene: Ikke utsett maskinen for regn. Ikke bruk maskinen i våte omgivelser, sørg for god belysning. Ikke bruk maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Overhold en minste avstand på 500 mm mellom faste deler eller lagret material og maskinens bevegelige deler. * Beskytt deg mot elektrisk støt: Unngå berøring av styremekanismens komponenter samt med tilførselsledninger. Forhindre at det oppstår skade ved styremekanismen, ved elektriske komponenter og ved strømledningene. La øyeblikkelig en fagmann reparere skader som måtte være oppstått. Avbryt strømtilførselen ved åpne skader. Koplingsskapet må alltid holdes låst. Oppbevar nøkkelen til koplingsskapet slik at den er utilgjengelig for uvedkommende. * Hold uvedkommende borte: Spesielt barn må holdes borte! Hold andre personer borte fra ditt arbeidsområde, slik at du ikke bringes uforvarende i fare eller blir distrahert. Hold også dyr borte. * Ikke overbelast maskinen: Du arbeider bedre og sikrere innenfor det effektområdet som er angitt. Innstill klemmetrykket i overvangen slik det er beskrevet i driftsanvisningen. * Ha på deg arbeidsklær som er egnete: Ikke ha på deg vide klær eller smykker. De kan henge seg fast i bevegelige deler. Ha på deg sikkerhetsskotøy, slik at ikke føttene dine blir skadet av arbeidsplatene. Beskytt hendene mot kutt. * Sørg for at maskinen blir riktig oppstilt: Still maskinen på fast underlag. Overhold den nødvendige tomme plassen rund maskinen, slik at du kan arbeide uhindret og sikkert. La en fagmann utføre den elektriske tilkoplingen av maskinen i samsvar med gjeldene bestemmelser (ta også hensyn til instruksene i maskinens koplingsskjema). Rett opp maskinen slik det står beskrevet i driftsanvisningen. Kalkuler inn svingeområdet til bøyningsvangen og til de arbeidsstykkene som skal bøyes. * Korrekt bruk av maskinen: Arbeid alene med maskinen. Ikke hold hendene inne i klemmeområdet mens du lukker overvangen. Ikke grip over overvangen og ikke hold hendene mellom over- og undervange når du har foten på fotbryteren eller holder hånden på tastene. Ikke legg på material for å kante høyere, klemmingen er da ikke tilstrekkelig. Overvangen skal ikke åpnes mer en helt nødvendig, på denne måten oppnår du ofte en beskyttende virkning mot å gripe inn i klemmeområdet. Ikke hold hendene i kantingens område når du bøyer platen. * Stell maskinen: Hold skinnene rene og sørg for at de sitter godt for å kunne arbeide trygt. Overhold vedlikeholdsinstruksene. Kontroller kablene regelmessig og få en fagmann til å fornye dem når det er oppstått skader. Hold brytere og betjeningselementer tørre og frie for olje og fett. * Slå av hovedbryteren: Når maskinen ikke er i bruk og ved rengjøringsarbeider. Når det skal veksles skinner eller andre vedlikeholds- og istandsettelsesarbeider ved maskinen. * Vær alltid oppmerksom: Hold øye med arbeidet ditt. Gå frem på en fornuftig måte, bruk ikke maskinen når du er ukonsentrert. Hold spesielt godt øye med arbeidsstykket og med arbeidsstykkets svingeområde. Før andre, egnede personer får arbeide med maskinen, må disse først få grundig opplæring. * Kontroller maskinen regelmessig for å sikre at det ikke finnes skader på den: Før videre bruk av maskinen må verneinnretningene eller skadede deler kontrolleres for å sikre at de funksjonerer feilfritt og slik de skal ifølge konstruksjonen. Kontroller om funksjonen til bevegelige deler er i orden, om ingen deler oppviser brudd, om samtlige andre deler er helt i orden, riktig montert og at alle andre betingelser som kan ha innflytelse på maskinens drift er i orden. Verneinnretninger og deler skal repareres fagmessig eller skiftes ut. * Pass på: For din egen sikkerhets skyld må du kun bruke tilbehør som blir tilbudt i driftsanvisningen eller i de gjeldende brosjyrene. Dersom du bruker andre deler, kan dette føre til at du blir skadet. Oppbevar disse instruksene trygt

4 AZ-002NE-1000-M 3262 Innhold kartong med tilbehør Motor-avkanter modell MA, MAB og MAX 1 stykke omskiftbar ratsj 1/2" stykke forlengelse 1/2" (245 mm lang) stykke innsats innvendig sekskant SW 6 (for M8 og M12) stykke innsats innvendig sekskant SW 8 (for M10 og M16) stykke innsats innvendig sekskant SW 10 (for M12) stykke firkant-skiftenøkkel SW 7 (klinke for fløydører) stykker senkeskruer M10x25 DIN 7991 (for innsatsskinner) stykke nøkkel (for låsetast) stykke hengelås med 2 nøkler (for hovedbryter) stykker plugger M 12x130 (med skive og mutter) Kun for modell MA 1 stykke dobbeltkjeve-gaffelnøkkel SW (for M12 og M14) stykke enkeltkjeve-gaffelnøkkel SW 24 (for M16) stykke enkeltkjeve-gaffelnøkkel SW 36 (für M24) Kun for modell MAB 1 stykke sekskant-kombi-stiftnøkkel SW 17 / SW Kun for modell MAB og MAX 1 stykke innsats for skiftenøkkel SW Ved medlevert brekkjernskinne: 1 stykke sekskantstiftnøkkel SW stykke innsats for skiftenøkkel SW 36 (Kun for modell MA) Ved medlevert dybdeanslag med håndjustering: 2 stykker justerbare koniske håndtak M10 * stykker anslagsstifter M6 * stykker gjengestifter M12 * 25 (for klemmeforbindelse tannstang) stykke innsats innvendig sekskant SW 5 (for M8 senkeskruer)

5 neue Ausführung ab M.Nr Aufstellen und verankern - - to set up and anchoring - Justierschraube adjustment screw Grundplatte Ständer ground plate stands Stahldübel steel bolt dowels Druckplatte Ständer Proof-plate stands Aufstellen und Verankern der Maschine Die Maschine muß verwindungsfrei auf den Boden aufgestellt werden. Die vier Bodenflächen, an den beiden Seitenständer müssen zueinander im Lot stehen. Endgültigen Standort der Maschine ermitteln Druckplatte Ständer einrichten (s. Skizze). Wasserwaage (ohne diese zu wenden) auf den Führungen der Oberwange legen Maschine mit den Justierschrauben M20 innen an den Seitenständer einrichten anschließend Justierschrauben B kontern Bohrungen ( 12 mm ) in festen Untergrund setzen. Stahlbolzen-Dübel M 12 (im Zubehörkarton) mit aufgeschraubter Mutter in die Bohrungen einschlagen und anziehen. Achtung: Für die Langlebigkeit der Führungen und ein optimales Biegeergebnis muss die Maschine vor Inbetriebnahme wie angegeben aufgestellt und eingerichtet werden. To set up and anchor machine The machine must be set up on the floor without torsion. The four floor surfaces of the two side stands must be flushed determine the final set-up position of the machine adjust proof plate stands (show sketch). put a spirit level on the guide of the columns (without turning it). regulate the adjustment screws M20 on the inside of the stands tighten the bolts after installing again. Bore hole ( 12 mm) into the floor (strong underground). Knock steel bolt dowels with screwed on nuts (from accessory kit) in and tighten them. Important: To go easy on guidings and for best bending results the machine must be installed and fastened according the steps above before start-up. fussbefest3.pub- 20/03/98

6 Driftsanvisning modell MA, MAB og MAX /CNC Touch Innholdsfortegnelse fra og med M.-Nr.: AZN001NJ-1000-M 3262 AZ - 002NC-1000-M 3262 Innhold tilbehørskartong EF - konformitetserklæring Støy under arbeid med maskinen Side 0.1 AZN001NJ-1000-M 3262 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinstrukser som gjelder motoravkantere Side 1.1 AZ-011NC-1000-M 3226 Fremstilling av avkantinger vha. svingebøyning Side 1.2 AZ-012NA-1000-M 3262 Bøyningsvinkel Side 2 AZN020NF-1000-M 3262 Kort anvisning MA, MAB og MAX / CNC Touch Side 4 AZ-040NC-1000-M 3262 Viktige henvisninger som gjelder modell MA, MAB og MAX 1. Betjening 2. Oppstilling av masksinen 3. Elektrisk forbindelse Side 5 AZM050ND-1000-M 3262 Vedlikeholdsarbeider for modell MA og MAB 1. Vedlikehold av 2-3-dobbelt rullekjede 2. Overvange 3. Driv av overvange 4. Vedlikehold fleyerkjede 5. Vedlikehold av bøyningsvangebandene 6. Motorisk justerbart dybdeanslag 7. Føringer og opplagringer Side 5.1 AZM051ND-1000-M Skjerpeskinne osv. 8.1 Opsijon 9. Flatskinne undervange 10. Oljeskift Side 6 AZ-060NF-1000-M 3262 Innstillingsarbeider modell MA, MAB og MAX 1. Innstilling av klemmetrykket for overvangen 2./2.1 Justering bøyningsvange Side 7 AZN070ND-1000-M 3262 Betjeningselementer 1. Touch-Screen 2. Koplingsskap 3. Fottast Side 8.1 AZN080NF-1000-M 3262 Bruk av maskinen 1. Igansetting 2. Kalibrere dybdeanslag 3. Oppgavelinje 4. Driftmodus Manuell drift 5. Driftmodus Automatikk drift 6. Nød-stopp Side 8.2 AZN080NF-1000-M mm-sikkerhetsstopp 8. Driftmodus program 8.1 Innlesning av et program 8.2 Skriving av et program Tilskjæring Total- og enkeltkorrekturvinkel Side 8.3 AZN080NF-1000-M Behandling av et program 8.4 Korrigere et program 8.5 Kopiere et program 8.6 Slette et program Slett Fjerne 8.7 Lagre et program Side 8.4 AZN080NF-1000-M Forvaltning av programmer og maskindata 9.1 Sikre og laste inn programmer på/fra diskett. 9.2 Kontroll og sletting av minne 9.3 Hovedsystem 9.4 Parameter Dybdeanslag Side 8.5 AZN080NF-1000-M Overvange Bøyningsvange Side 8.6 AZN080NF-1000-M Spraakutvalg Lengdeenhet 9.5 Maskindata 10. Rotasjonsfunksjoner 10.1 Vend 10.2 Dreie 11. Omspenne en flate 12. Lukke hulomslag 13. Produksjon av radier ved gjentagelser Side 8.7 AZN080NF-1000-M Kalkulatorfunksjon 15. Pregebøyninger 16. Dybdeanslagkorrektur 17. Sikkerheitsmodus 18. 2D/3D-presentasjon 19. Stykktider, styykteller 20. Programinnlesning med samtidig grafisk presentasjon Side NA-1192-M 2122 Henvisninger som gjelder forespørsler og bestilling av reservedeler. Side 10 A-N100NB-1295-M2491 Oppstillingsplan Side 11 Kranopphengning MA/LCD TA NC / MAB/LCD TA / NC Reservedelsliste, SEW-stykklister, koplingsskjema

7 AA_003NB M-2140 Vedlikehold av fleyerkjedet Sett kjedeleddene (disse er tildekket av de venstre fløydørene), som beveger seg rund styrerullen grundig inn med olje, senest etter 40 driftstimer.. Det er nok å sette inn kjedets overside i løpeområdet med olje, dette er ca. 16 ledd.

8 AZ-011NC-1000-M3262 Fremstilling av avkantinger vha. svingebøyning Minste tillatte bøyeradius for bøyedeler av stål AWF 7965 og DIN 6935 (10.75) Tykkelse s i mm, maks. 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,5 Stål med minste strekkstyrke R m i N/mm² Minste tillatte bøyeradius r i mm inntil 390 0,6 0,6 1,0 1,0 1,6 2,5 3,0 5, ,0 1,0 1,6 1,6 2,0 3,0 4,0 5, ,6 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 5,0 6,0 Minste tillatte bøyediameter for bøyedeler av NE-metaller AWF 5979 (11.56) Bøyningsvinkel 90 Tykkelse s i mm, maks. 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 Material Minste tillatte bøyeradius r i mm CuZn 40 F 35 1,0 1,6 1,6 2,5 4,0 4,0 6,0 10,0 Al 99,5 F ,6 1,0 1,6 2,5 2,5 4,0 -- AlCuMg 1 pl 1,6 2,5 2,5 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0 AlCuMg F 46 4,0 4,0 6,0 10,0 10,0 16,0 -- AlMg 5 F 25 1,0 1,6 1,6 2,5 4,0 4,0 6,0 -- AlMg ,6 2,5 2,5 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0 AlMg 9 F 39 2,5 4,0 4,0 6,0 10,0 10, AlMgSi F 30 1,6 2,5 2,5 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0 MgMn 2 F 19 1,6 2,5 2,5 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0 3,0 4,0 Minste mulige kanthøyde "B" ca. 10-dobbelt platetykkelse gir minste kanthøyde for modell MA , MAB , MAC , MAX 310 ca. 15-dobbelt platetykkelse gir minste kanthøyde for modell MA 225, 250, MAB ca. 20-dobbelt platetykkelse gir minste kanthøyde for modell MA 300, MA 400 (angitt bøyeeffekt med innsatsskinne "E" 24 mm, ved R m 400 N/mm²) Avsenkning bøyningsvange Bøyningsvinkel 90 Bøyningsvangen må alltid senkes ned med et mål som tilsvarer materialtykkelse "S". På bøyningsvangen bør man såvidt mulig bruke innsatsskinne "E" 24 mm (tilstand ved levering). Pga. innsatsskinne "E" 10 mm synker bøyeeffekten (maks. platetykkelse 1 mm ved R m 400N/mm²).

9 AZ-012NA-1000-M3262 Bøyningsvinkel Bøyningsvangen må alltid senkes ned med et mål som tilsvarer "S" tykkelsen på platen mm 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 R 1,0 0,0 0,6 1,0 A 1,5 1,0 1,6 2,0 2,4 3,0 D 2,0 2,0 2,6 3,0 3,4 4,0 5,0 I 2,5 3,0 3,6 4,0 4,4 5,0 6,0 7,0 U 3,0 4,0 4,6 5,0 5,4 6,0 7,0 8,0 9,0 S 3,5 5,0 5,6 6,0 6,4 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 4,0 6,0 6,6 7,0 7,4 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 P 4,5 7,0 7,6 8,0 8,4 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 R 5,0 8,0 8,6 9,0 9,4 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 O 5,5 9,0 9,6 10,0 10,4 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 F 6,0 10,0 10,6 11,0 11,4 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 I 6,5 11,0 11,6 12,0 12,4 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 L 7,0 12,0 12,6 13,0 13,4 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 S 7,5 13,0 13,6 14,0 14,4 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 C 8,0 14,0 14,6 15,0 15,4 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 H 8,5 15,0 15,6 16,0 16,4 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 I 9,0 16,0 16,6 17,0 17,4 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 E 9,5 17,0 17,6 18,0 18,4 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 N 10,0 18,0 18,6 19,0 19,4 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 E 11,0 20,0 20,6 21,0 21,4 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 12,0 22,0 22,6 23,0 23,4 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 senkes s Bøyningsvangen mm

10 - 2 - AZN020NF-1000-M3262 Kort anvisning som gjelder model MA/MAB og MAX /CNC-Touch For igangsettelse, se utførlig betjeningsanvisning Slå på hovedbryter og nøkkelbryter, lås opp nød-stopp-bryteren Manuell drift 2.1 Lukk overgangen med hånden eller med fottasten 2.2 Åpne overvangenn med hånden eller fortasten Kalibrer anslaget (tipp) Lukkes overvangen til 0. Åpne overvangen. Trykk deretter på kalibreringstasten. Når dybdeanslaget står foran referansepunktet eller i bakerste stilling, kjør dybdeanslaget med håndtasten til midten og trykk deretter på kalibreringstasten Velg driftsart (Driftsarten indikeres nede til venstre på bildeskjermen) 3.1 Manuell drift 3.2 Automatisk drift 3.4 Program input Overvange og bøynings- Overvange ned med fottasten. Bøyningsvange Med program kan man utarbeide vange opp og ned med start med fottasten. Bøyningsvangen svinger et program, slette eller endre det, hånd eller fottasten. til innstilt bøyningsvinkel, svinger deretter eller lese inn en korrekturvinkel eller tilbake til utgangsposisjonen. Overvangen åpner et programnummer. seg til innlest slaghøyde. Anslaget frem og tilbake Dybdeanslaget kjører automatisk til innstilt mål Ingen posisjonering av dybdeanslaget mulig med håndtasten Med cursortastene kan det springes linjevist når programmet lastes inn. I automatisk drift kan hvilke linjer som helst velges ut ved å velge med markøren. Etter at dette valget er truffet, må programmet startes på nytt igjen ved å trykke på denne tasten - dette gjelder for programart Automatisk drift Såsnart innlastingen av programmet er ferdig, trykkes tast: eller

11 Viktige henvisninger som gjelder modellene MA, MAB og MAX 1. Betjening AZ-040NC-1000-M 3262 Maskinen er konstruert til enmannsbetjening og har ingen verneinnretninger for tomannsbetjening. Den maksimalt tillatte bøyningsvinkelen er avhengig av hvilken profilskinne som er brukt i overvangen. Ved arbeider innvendig i sidestandene, ved bøyningsvangen eller undervangen, ved anslaget, styresystemet, motorene og andre elektriske komponenter ************************************************************* S l å a v h o v e d b r y t e r e n! og sikres med hengelås mot innkopling! ************************************************************* Ved oppstillingen av maskinen må det tas hensyn til at det mellom bøyningsvangen, som står horisontalt og de faste gjenstandene som grenser til denne (f.eks. vegg, andre maskiner) må være en minsteavstand på 500 mm. (se DIN T1)! Ved parkering av transportvogn eller plassering av platestabler må også den ovennevnte sikkerhetsavstanden overholdes! 2. Oppstilling av maskinen Maskinen må oppstilles på bakken, fri for forstuinger. De fire bunnflatene, som de to sidestandene står på, må være absolutt vannrette i forhold til hverandre (eventuelt må det utbalanseres med plater). Maskinen kan også oppstilles på svingedempende elementer som festes på bakken. 3. Elektrisk forbindelse Den elektriske forbindelsen må utføres i samsvar med medlevert koplingsskjema (se innvendig dekkplate i koplingsskapet). Tilførselen av kabelen skjer på den høyre sidestanden (nede i midten) og på koplingsskapet (se andre kabelinnføringer), i hvert tilfelle over en pakkboks-skrueforbindelse PG 16, de nødvendige rekkeklemmene er tilgjengelige såsnart koplingsskapets innvendige vegg (påstikkbar vegg) er blitt fjernet. Når forbindelsen til nettet er utført, må det kontrolleres om motorenes omdreiningsretning er riktig. Modell MA 1/6-dobbelt: For å gjøre dette tipper man et øyeblikk på fotrast Åpne overvangen etter at hovedbryteren og nøkkelbryteren er blitt slått på og holder øye med koplingskammen (høyre stand, underste halvdel, mellom endebryterne). Dersom denne dreier seg med klokken (til høyre), er forbindelsen korrekt. Dersom koplingskammen dreier seg mot venstre (i motsatt retning av klokken), må to faser ved nettforbindelsen skiftes ut mot hverandre. Før igangsettelsen må da motorenes dreieretning kontrolleres som beskrevet ovenfor. Modell MA/CNC, MAB, MAX: For å gjøre dette tipper man et øyeblikk på fottast Lukk overvangen etter at hovedbryteren og nøkkelbryteren er blitt slått på og holder øye med koplingskammen (høyre stand, underste halvdel, mellom endebryterne). Dersom denne dreier seg i motsatt retning av klokken (til venstre), er forbindelsen korrekt. Dersom koplingskammen dreier seg mot høyre (med klokken), må to faser ved nettforbindelsen skiftes ut mot hverandre. Før igangsettelsen må da motorenes dreieretning kontrolleres som beskrevet ovenfor. Ved overbelastning av en motor må øyeblikkelig en av nød-stopp-tastene trykkes på! OBS! : Gjenta a l d r i en overbelastning av maskinen!. Resultatet av dette ville bli en skade på motorens vikling!

12 - 5 - AZM050NC-0999-M 2491 Vedlikeholdsarbeider modell MA og MAB 1. Vedlikehold av det dobbelte eller 3-dobbelte rullekjedet Kjedeleddene (disse dekkes av det høyre koplingsskapet) må settes grundig inn med olje ettera ca. 40 driftstimer. Bruk kjedeolje eller flytende kjedefett (f.eks Klüber Lubrication Structovis BR). Rullekjedet bør etterspennes med regelmessige mellomrom (ca. 40 driftstimer). 2. Overvange I den venstre sidestanden (denne dekkes til av fløydøren til venstre) befinner det seg en rett tannhjulsutveksling som driver overvangen. Tannflankene skal smøres inn med fett en gang i måneden (ca. 150 driftstimer) (helst grafittfett, f.eks. Arallub FB 2). Lagerbøssingene i det dobbelte tannhjulet er vedlikeholdsfrie. 3. Driv av overvangen Åpning og lukking av overvangen (klemmer til produksjonsplaten) skjer på begge sider over ekssentere, disse drives av en motor. Maks. åpningsvidde for overvangen er for modell MA 120 mm, modell MAB 140 mm. Opplagringene for drivakselen og ekssentrene er vedlikeholdsfrie. 4. Vedlikehold av fleyerkjedet ( modell MA,modell MAB fra og med M.Nr.2249 ) Sett kjedeleddene (disse er tildekket av de venstre fløydørene), som beveger seg rund styrerullen grundig inn med olje, senest etter 40 driftstimer. Det er nok å sette inn kjedets overside i løpeområdet med olje, dette er ca. 16 ledd. 5. Vedlikehold av bøyningsvangebåndene (kun modell MAB) Bøyningsvangebåndenes føringer skal smøres med en tyntflytende krypeolje, mens gjengene i sylinderskruene (M20) som tilhører bøyningsvangenedsenkningene samt trykkskivene skal settes inn med fett. Disse vedlikeholdsarbeidene bør utføres minst en gang i måneden. 6. Motorisk justerbart dybdeanslag mm (kun modellene MA / MAB /8M /LCD TA /NC /CNC ) Dybdeanslaget blir drevet av kulerullespindler og tannremmer. Lineærlagringenes aksler og kulerullespindlene skal rengjøres og derettes smøres i regelmessig avstand (ca. 500 driftstimer). Dette gjøres ved å ta av 2 bæreplater på dybdeanslaget. (Trykk på nød-stopp!) Til smøring bruker man en seigtflytende olje som danner tråder, men som ikke kleber (eller rullingslagerfett) med en viskositet på 49 cst 50 (6.5E) (f.eks. Aral: Deganit B100 / BP: Energol HLP100 eller Energol GR-XP 150 / Esso: Spartan EP100 / Fuchs: Renep 4 / Mobil: Mobilgear 627 / Shell: Tonnaolje T 68 ). OBS! Under ingen omstendigheter må det brukes flytende kjedefett eller kjedeolje Rullingslager dybdeanslag: Rullingslagrene på spindelendene kan fylles med et rullingslagerfett ved å ta av lagerdekslene (etter ca driftstimer). Tannremdrev dybdeanslag: Anslagets tannremdrev er vedlikeholdsfritt. Tannremmen skal være så stramt spent at den ennå kan trykkes ned ca mm med fingeren midt i akselavstanden. Anslagsfingrene skal kontrolleres med regelmessig avstand (sekskantskruene M10* 140 og de innvendige sekskantskruene M5 skal etterspennes). 7. Føringer og opplagringer Føringene er ikke til å justere. Føringene og opplagringene er vedlikeholdsfrie.

13 AZM051ND-1000-M Skjerpeskinne, rundskinne henholdsvis delt påstikkbar skinne (spesialutførelse) Skjerpeskinnen kan skiftes ut med forskjellige rundskinner (f.eks. til fremstilling av hulomslag) ved å vri ut festeskruene i skjerpeskinnen (sylinderskrue med innvendig sekskant og fjærring). For modell MA blir innsatsskinnene sentrert vha. sentreringsstifter, mens de ved modell MAB og MAX sentreres vha. en avsats på overvangen. I stedet for en skjerpe- eller rundskinne kan det også settes inn et delt skinnesystem (klaverinnsatser). Til dette må det festes en holdelist på overvangen, på denne holdelisten holdes skinnedelene fast vha. gjengestifter. Ved bruk av et delt høyskinnesystem reduseres bøyningseffekten. 8.1 Opsjion - Spesialutførelse hurtigvekselsystem overvange profilskinner, f.eks. skjerpeskinne, rundskinne osv. Skifting av overvangeverktøyet skjer på følgende måte: Åpne overvangenn ca. 100 mm; trykk på nød-stopp, løsne sikringsskruer, trekk profilskinnen jevnt ut, sett inn ønsket profilskinne og skyv den inn til anslaget, trekk fast sikringsskruer, deaktiver nød-stopp igjen. Opptaket til overvangeverktøyet samt profilskinnene bør rengjøres regelmessig og settes lett inn med olje. 9. Flatskinne på undervangen Det anbefales å kontrollere og trekke til inbusskruene som befinner seg på undervangen; disse gjøres tilgjengelige ved å svinge opp bøyningsvangen. Dette er spesielt viktig før overvangetrykket etterjusteres. 10. Oljeskifte i girene Begge de to rette tannhjulsutvekslingene (girmotor bøyningsvange og girmotor overvange) trenger svært llite vedlikehold. Etter to år (ca driftstimer) bør man skifte giroljen (girolje med viskositet cst E). På hvert av girboksene befinner det seg tre låseskruer: 1 Olje-påfyllingsskrue oppe 1 Olje-tappeskrue nede 1 Olje-kontrollskrue (oljenivå) bak (høyre gir) eller framme (venstre gir). Smørestoffmengde modell MA ca. 0,5-1,0 liter, modell MAB ca. 1,2 liter, modell MAX ca. 3,2 liter.

14 Innstillingsarbeider for modell MA, MAB og MAX AZ-060NF-1000-M Innstilling av klemmetrykket for overvangen På den venstre og høyre føringsskinnen kan man se hodet til en sekskantskrue M24. Med denne sekskantskruen kan man justere overvangens høyde eller også klemmetrykket. For å gjøre dette må overvangen da lukkes (utkopling vha. endebryter, uten plate). Ved å vri på sekskantskruen i motsatt retning av klokken (medlevert nøkkel finner du i tilbehøret) åpns overvangen så vidt at den platen som skal bearbeides kan skyves inn mellom under- og overvangen. Deretter legges en ca. 60 mm bred stripe av den platen som skal arbeides inn til venstre og høyre ved randen og nå senkes overvangen så langt ved å dreie på sekskantskruen i klokkens retning at det bare så vidt er mulig å bevege på den innlagte platestripen. Når det trykkes til, må overvangens trykk innstilles til dobbelt platetykkelse til venstre og høyre. Trykkinnstillingen må foretas ved hver forskjellig tykkelse på arbeidsplaten, da ellers skinner, lagre, lagerbolter og eksenter kan skades eller brytes istykker. Videre er det mulig å løfte på overvangen vha. de to sekskantskruene, slik at det delte skinnesystemet (spesialutstyr) kan innmonteres. Også i dette tilfellet må innstillingen av trykket utføres som beskrevet. Kun for modell MAX: I tillegg må ved innstilling henholdsvis en klemmskrue åpnes henholdsvis lukkes på styringene (se bilde ved siden av) 2. Justering av bøyningsvangen modell MA For å kunne senke bøyningsvangen må det to sekskantskruene M14 * 45, som befinner seg på siden av vangebåndene, lukkes. Dette skjer vha. langsslissen i vangebåndene. Deretter kan bøyningsvangen senkes ved å dreie gjengestiftene (M12*70), som befinner seg nede på vangebåndene, mot venstre. Gjengestiftene M 12 må dreies ut vekselvist til venstre og til høyre, slik at bøyningsvangen ikke kan forskyve seg. Bøyningsvangen må alltid senkes ned med samme mål som materialtykkelsen oppviser, da ellers maskinen kan bli skadet. Spesielt ved 180 -omslag er det nødvendig å senke ned bøyningsvangen, det må da senkes ned med et mål som tilsvarer tykkelsen på rundskinnen + 2*platetykkelsen - 3mm. Dersom det brukes en skjerpeskinne 20 med radius, må ved bøyninger på bøyningsvangen senkes ned med et mål som tilsvarer tykkelsen på 2*radius + 2*platetykkelse -3mm. Etter justeringen av bøyningsvangen er det absolutt nødvendig å trekke til sekskantskruene M14 på siden samt gjengestiftene igjen Justering av bøyningsvange modell MAB For å kunne senke bøyningsvangen, må de innvendige sekskantskruene M16 som befinner seg på foran og på høyre og venstre side av vangebåndene løsnes. Deretter kan man senke bøyningsvangen ved å vri de sylinderskruene M20 (SW 17) som befinner seg på frontsiden av vangebåndene mot venstre. Sylinderskruene M20 må vris ut vekselvist til venstre og til høyre, slik at bøyningsvangen ikke kan forskyve seg. Bøyningsvangen må alltid senkes ned med samme mål som materialtykkelsen oppviser, da ellers maskinen kan bli skadet. Spesielt ved 180 -omslag er det nødvendig å senke ned bøyningsvangen, det må da senkes ned med et mål som tilsvarer tykkelsen på rundskinnen + 2*platetykkelsen -3mm. Dersom det brukes en skjerpeskinne 20 med radius, må ved bøyninger på bøyningsvangen senkes ned med et mål som tilsvarer tykkelsen på 2*radius + 2*platetykkelse - 3mm. Etter justeringen av bøyningsvangen er det absolutt nødvendig å trekke til den innvendige sekskantskruen M16 til venstre og foran til høyre på vangebåndet. OBS! Dersom det innmonteres smale innsatsskinner, må underalle omstendigheter de kortere festeskruene som tilhører skinnen brukes (tilbehørkartong). På bøyningsvangen bør man såvidt mulig bruke innsatsskinnen 68 mm * 24 mm (tilstand ved levering). Pga. innsatsskinnen 68 mm * 10 mm synker bøyningseffekten (maks. platetykkelse 1 mm ved Rm 400N/mm²).

15 - 7 - AZN070ND-1000-M 3262 Betjeningselementer 1. Touch-Screen Program-nummer Program-navn Tilskjæring Totalkorrekturvinkel Stykkteller Kalibreringstast Markør-taster Oppgavelinje Sikkerhetsmodus Modus-valg:innlesning/manuell/auto 2D/3D-presentasjon 2. Betjeningselementer koplingsskap ovenfra og ned Nød-stopp=> Nøkkelbryter=> Hovedbryter=> Kontrollampe=> Ved trykking av nød-stopp-bryteren avbrytes driften. Det er først mulig å arbeide videre etter at forriglingen til den soppformete bryteren ble fjernet og eventuelt akselen som sist ble beveget (f.eks. bøyningsvange) ble satt manuelt i utgangsposisjon. Nød-stopp-bryteren brukes ved overlastinger og faresituasjoner.det befinner seg en ytterlige nød-stopp-bryter på forsiden til venstre sidestolpe. Idet nøkkelbryteren dreies til venstre kan man forhindre ulovlig bruk av maskinen. Rød styrespak (av "0" på "I") for strømbrudd til koplingsskapet ved alle monterings- og vedlikeholdsarbeider på maskinen. Med denne bryteren koples maskinen (styring og motor) ut, henholdsvis inn. Kontrollampen indikerer om hovedbryteren er i posisjon på. 3. Betjeningselementer fottast halvt trykket =>overvange lukket halvt trykket =>svinge bøyningsvange betjene =>overvange åpen helt trykt => overvange stopp - NØD-STOPP - helt trykt => bøyningsvange stopp - NØD-STOPP - bøyningsvange tilbake kun manuelt

16 1. Bruk av maskinen 8. 1 AZN080NF.DOC-1000-M Igangsetting Igangsetting skjer ved betjening av hoved- og nøkkelbryter. Herved må nødstoppbrytere kontrolleres og eventuelt låses opp. Etter igangsetting av maskinen befinner denne seg i modus manuell drift. Programmet som sist ble aktivert innleses automatisk og er klar for behandling eller kjøring. 2. Kalibrere dybdeanslag Etter igangsetting av maskinen må først overvangen lukkes med manuell bryter- eller fottast og åpnes igjen og kalibreringstasten trykkes. Står dybdeanslaget foran referansepunktbryteren eller i bakerste posisjon, må dybdeanslaget først kjøres til midten med den manuelle bryteren og deretter kalibreringstasten trykkes. Disse skrittene må gjennomføres etter hver innkopling av hovedbryteren! 3. Oppgavelinje Oppgavelinjen befinner seg på nedre kant av dataskjermen. Her får du informasjon om maskinens oppgaver, feil som er oppstått og informasjon som ble hentet. Den aktuelle driftsmodus indikeres ved et grønt punkt i det tilsvarende koplingsfelt. 4. Driftsmodus Manuell drift I driftsmodus manuell drift kan overvangen lukkes, henholdsvis åpnes med de manuelle tastene eller fottastene lukke overvange henholdsvis åpne overvange. Bøyningsvangen kan svinges opp med manuell tast eller fottast svinge bøyevange. Tilbakesvinging av bøyevangen skjer ved manuell tast henholdsvis fottast åpne overvange". Dybdeanslaget kan kun styres med de manuelle bryterne fram henholdsvis tilbake og modifiseres ved hurtig gang. Ved utilstrekkelig åpnet overvange kan dybdeanslaget kun posisjoneres tilbake for å unngå skader på dybdeanslaget. De aktuelle posisjonene til dybdeanslag, bøyningsvinkel og overvange vises på dataskjermen. Oppkalling av modus manuell starter EasyMode der det kan fastlegges opptil 8 skritt med posisjon av dybdeanslag, bøyningsvinkel og løft uten at det må skrives et eget fullstendig programm. Etter inntasting av de ønskede verdiene startes bearbeiding av arbeidsstykket i EasyMode ved lett berøring av feltet starte prosess. Herved hopper styringen i driftsmodus automatikkdrift. Etter bearbeidingen lagres EasyMode-programmet til feltet slette alt trykkes eller maskinen koples ut. Ved gjennomføring av funksjonen slette alt hopper maskinen tilbake i manuell -modus. Hvis EasyMode er aktivert uten at feltet starte prosess ble trykt, kan overvange, bøyningsvange og dybdeanslag styres med manuell tast eller fottast. 5. Driftsmodus automatikkdrift Etter lett berøring av auto -feltet kjører dybdeanslaget på verdien i spalte "X" til første programpost i det aktive programmet. Ved trykking av fottast lukke overvange i midtstilling senkes overvangen. Ved lett berøring (ikke trykke helt ned) av fottast svinge bøyningsvange kjører bøyningsvangen opp til den innstilte bøyningsvinkel i spalte B og vender etter kort reverseringsstopp tilbake til utgangsposisjonen. Deretter åpner overvangen seg til det innstilte løftemål i spalte Z. Dybdeanslaget kjører på verdien i spalte X til andre programpost og neste bøyningsprosess kan startes. Etter bearbeiding av siste programpost springer markøren i automatikkdrift tilbake på første programlinje. Dybdeanslaget kjører på verdien i spalte X til første programpost og programmet er tilbake i utgangsposisjonen for en ny programsyklus. Med markørtastene kan det hoppes linjevis opp eller ned i programmet under automatikkdrift for å hoppe over eller gjenta et arbeidsskritt. Deretter må tasten auto trykkes på nytt for å fortsette i programmet. Til bøyningsvinkelen som er lest inn i spalte B adderes automatisk totalkorrekturvinkelen og den trinnvise enkeltkorrekturvinkelen (spalte K ). 6. Nød-stopp Trykkes en av nød-stopp-tastene på maskinen eller fottasten, kopler styringen om på manuell drift. Etter frigjøring av nødstopp-tast eller fottast må maskinen bringes tilbake i utgangsposisjon med manuell tast eller fottast (svinge bøyningsvange tilbake, åpne overvange). Ved trykking av bryter automatikkdrift begynner programforløpet fra begynnelsen. Med markørtastene kan hvilken som helst linje markeres som aktuell linje og programmet kan fortsettes derfra ved trykking av auto -tasten mm-sikkerhetsstopp

17 8. 2 AZN080NF.DOC-1000-M3262 Både i driftsmodus manuell og i auto -drift er det innstilt en sikkerhetsstopp ved senking av overvangen ved en høyde på 8 mm over undervangen. Senkes overvangen under drift ved trykking av manuell tast eller fottast senke overvange blir overvangen automatisk stående ved en høyde på 8 mm og kjører først etter ny igangsetting av manuell tast eller fottast senke overvange ned til undervangen. 8. Driftsmodus program Ved trykking av tast progr. kan et program leses inn, skrives, behandles, korrigeres, kopieres, slettes eller sikres. Behandles eller korrigeres et program i program -modus, må nye registreringer eller forandringer i en linje (programpost) avsluttes med enter -feltet. 8.1 Innlesning av et program Ved trykking av opplist. -feltet indikeres de eksisterende programmene med nummer og form. Ved en enkel berøring får man informasjoner om navn og tilskjæringsstørrelse til programmet i oppgavelinjen, ved andre berøring på det tilsvarende feltet aktiveres programmet. Dette kan nå kjøres eller behandles. Hvis det ønskede programnummeret er kjent, kan dette også hentes ved innlesning i prg.-nr. -feltet (øverst til venstre på dataskjermen). Innlesningen skjer etter lett berøring av prg.-nr. -feltet med tastaturen som kommer til syne og bekreftelse ved trykking av enter -feltet. Ved omstilling i automatikkdrift starter programmet. For innlesning av programmer fra diskett, se avsnitt Skriving av et program Ved trykking av ny -feltet aktiveres neste ledige programnummer og gjøres klar for behandling. I alt står det ca programplasser med opptil 20 poster for hver til disposisjon. Hvert program har et 4-sifret programmnummer og kan dessuten betegnes med et navn.. Dette kan leses inn ved lett berøring av navn -feltet med tastaturen som kommer til syne. Det kan leses inn 32 tegn i alt og av disse indikeres de første 15 tegnene av det aktive programmet på dataskjermen Tilskjæring Feltet tilsnitt er for innlesning av tilskjæringsstørrelsen til arbeidsstykket. Tilskjæringsstørrelsen er til nytte for målestokktro kopi av arbeidsstykket og maskinelementene i den grafiske presentasjon. Ved lett berøring av tilsnitt -feltet i program -modus kan tilskjæringsstørrelsen innleses i millimeter via tastaturen, deretter bekreftes den. Ved nye programmer får tilskjæringen en grunninnstilling på 200 mm Total- og enkeltkorrekturvinkel Innlesning av korrekturvinkler muliggjør tilpasning av bøyningsvinklene til de forskjellige tilbakefjæringer av arbeidsstykkene uten å påvirke den grafiske presentasjon. Totalkorrekturvinkelen korrigerer påvirkningen av forskjellige materialer og platetykkelser på bøyningsegenskapen. Den leses inn i program -modus etter lett berøring av feltet korr.vinkel og bekreftes med enter. Under programprosessen adderes totalkorrekturvinkelen til alle verdier i spalte bøyningsvinkel B av et program. Totalkorrekturvinkelen kan også tilpasses under programprosessen. Ved trykking av korr.vinkel -feltet hopper styringen i program -modus og må stilles tilbake på automatikkdrift før programmet fortsettes. Verdier for enkeltkorrekturvinkler innleses per post i feltene til spalte K. Styringen skjer ved valg med markørtastene. Enkeltkorrekturvinkelen muliggjør utligning av avvikelser til enkelte bøyninger f.eks. på grunn av ugunstig geometri (veldig kort kantlengde). Den kan kun forandres i program -modus. Enkeltkorrekturvinkelen adderes utelukkende for denne post til bøyningsvinkel og totalkorrekturvinkel. Det innleste totalkorrekturtallet kan leses inn som plussverdi på 1/10. Herved må man ta hensyn til at den innstilte bøyningsvinkel + totalkorrekturvinkel + enkeltpostkorrekturverdi ikke overskrider den maks. bøyningsvinkel (se avsnitt 9.4.3) fordi det ellers indikeres en feilmelding.

18 8.3 Behandling av et program 8. 3 AZN080NF.DOC-1000-M3262 Med markørtastene kan feltene til en programpost styres og de deri angitte verdier forandres, henholdsvis verdier innleses på nytt. Etter gjennomføring av forandringer må disse bekreftes ved lett berøring av enter -feltet. Bekreftes innlesninger eller forandringer med enter, hopper markøren på neste hovedfelt X, B eller Z. De øvrige innlesningsfeltene startes direkte med markørtastene. Derved betyr symbolene: X : R : B : K : Z : U : N : Posisjon til dybdeanslag Rotasjon (Vend: W / Dreie: D ) av elementet mellom to bøyninger Bøyningsvinkel Enkeltkorrekturvinkel til programposten Løft til overvange Yttermål av hulomslag Antall gjentagelser av programpost. 8.4 Korrigere et program Funksjonen korrigere" et program (felt korrek. ) muliggjør å forandre et program med hensyn til kantlengder og bøyningsvinkler. Hertil numereres de enkelte flatene fortløpende og presenteres grafisk. Til hver flate som har minst 10 mm kantlengde presenteres også det tilhørende flatenummer. Dette er ikke identisk med postnummeret i programmet fordi det også tas hensyn til postgjentagelser under tellingen. Ved lett berøring av flaten som skal forandres i grafikken kommer man til korrekturtabellen der lengde og/eller bøyningsvinkel kan forandres. Korrigeres en lengde tilpasses automatisk alle vedkommende dybdeanslagsverdier og tilskjæringsstørrelsen i programmet. Hver korrektur i en linje må bekreftes med enter. Valg av en ny flate skjer ved hvilken som helst berøring i den grafiske presentasjon eller idet markøren styres med markørtastene. 8.5 Kopiere et program Med feltet kopier. kan det fremstilles en kopi av det aktive programmet under hvilket som helst programnummer. Leses det herved inn et programnummer som allerede er opptatt kommer spørreanropet om man ønsker å slette dette programmet ved overskriving. Dette kan bekreftes med OK eller forhindres med avbryte og idet det tildeles et annet programnummer. 8.6 Slette et program Velge innlesningsmodus med tast innlesning og å kalle opp programnummeret som skal slettes med feltene programnummer eller indikere. Berør lett slett -feltet. Menyen som kommer til syne byr utvalg mellom opsjonene slett, fjerne og avbrytelse. Avbrytelsesfunksjonen avbryter prosessen og vender tilbake til program -modus Slett Opsjonen slett fjerner alle postene til programmet, men bibeholder nummer, navn, tilskjæringsstørrelse og totalkorrekturvinkel til programmet. Prosessen avsluttes idet OK -feltet som kommer til syne eller idet det avbrytes med avbryte. Programmets lagringsplass er fortsatt opptatt Fjerne Opsjonen fjerne sletter alle postene til programmet inklusive programnummer og navn. Prosessen avsluttes med OK -feltet som kommer til syne eller avbrytes med avbryte. Idet programmet fjernes blir lagringsplassen fri igjen. Av denne grunn anbefales det å regelmessig fjerne program som ikke trengs lenger. 8.7 Lagre et program Lagring av programmer skjer automatisk så snart innlesninger eller forandringer bekreftes med enter ved behandling eller korrektur. For lagring på diskett se avsnitt 9.1

19 8. 4 AZN080NF.DOC-1000-M Forvaltning av programmer og maskindata I modus program kommer man til forvaltning av programmer, systemfunksjoner, parameter og maskindata idet man trykker feltet forvalt Sikre og laste inn programmer på/fra diskett Innen forvaltningsmenyen fins undermenyen profil som kalles opp idet man trykker på det tilsvarende feltet. Etter innsetting av en skrivebeskyttet diskett kan det siste aktive programmet kopieres på disketten ved hjelp av feltet lagre akt. program. Ved trykking på feltet lagre alle programmer kopieres alle lagrede programmer på diskett. I begge tilfeller må prosessen bekreftes med OK -feltet henholdsvis kan den forhindes med avbrytelse. Fins det allerede et program med samme navn på disketten slettes dette ved overskriving. Sikring med lagre alle programmer bør skje i regelmessige avstander for å sikre den aktuelle datastatus. For å laste inn programmer fra diskett, må denne settes inn i diskettstasjonen og feltet laste inn alle profiler berøres. Prosessen bekreftes med OK. Fins det programmer med samme navn i minne og på diskett, slettes disse ikke ved overskriving dvs. disse lastes ikke inn. 9.2 Kontroll og sletting av minne I undermenyen programmer fins også funksjonen ledig minne. Denne kontrollerer minnet og en diskett som eventuelt befinner seg i diskettstasjonen med hensyn til fri lagringsplass. Resultatet vises etter kontroll i oppgavelinjen og frie programplasser på disketten og i minnet indikeres. Instruksjonen slett minne i undermenyen sletter alle lagrede programmer i maskinen. Av denne grunn bør man være forsiktig med denne instruksjonen. Sletting av minnet må bekreftes to ganger med OK. Avbrytelses feltene gjør det mulig å holde opp før slettingen begynner. Med slettingen stilles hele lagringsplassen til disposisjon for nye programmer. Advarsel! Med slett minne går alle programmer tapt som ikke er lagret på diskett Henvisning: Funksjonene vis diskettinhold, last profil fra diskett, slett diskett og formater diskett som befinner seg i undermenyen står for tiden enda ikke til disposisjon. 9.3 Hovedsystem Etter oppkalling av forvaltningen befinner instruksjonen ny innlasting av systemet seg i undermenyen systemfunksjoner. Idet koplingsfeltet trykkes kan det lastes inn et nytt hovedsystemprogram fra diskett hvis hovedsystemet ble skadet eller det skal leses inn en forbedret versjon. Før det lastes inn et nytt hovedsystem kontrollerer datamaskinen om det står nok lagringsplass til disposisjon. Hvis det er for lite lagringsplass må den nødvendige lagringsplass skapes idet programmer som ikke trengs lenger fjernes. 9.4 Parameter En ytterlig undermeny innen forvaltningen er parameterne som man kommer til i program - modus ved å trykke forvalt og parameter setup. Her innstilles henholdsvis forandres de karakteristiske verdiene for bevegelsene (hastighet, begrensninger osv.) av dybdeanslag, topp- og bøyningsvange såvel som språk og lengdeenhet. Undermenyen parameter er sikret med et passord. Innlesningen skjer ved berøring av de tilsvarende feltene og avsluttende bekreftelse med enter. Alle forandringer må bekreftes med enter Dybdeanslag - Tilbaketrekning Denne verdien fastlegger hvor langt dybdeanslaget beveges bakover (pos. verdier) eller forover (neg. verdier) før hulomslag lukkes. - Referansepunkt Med referansepunktet justeres dybdeanslaget. Avvikelser mellom teoretisk faktisk verdi ifølge indikering og virkelig faktisk verdi ifølge dimensjonskontroll kan korrigeres her. - Hasighet maks.

20 8. 5 AZN080NF.DOC-1000-M3262 Her kan maksimal hastighet for dybdeanslagets bevegelse fastlegges. Verdien som leses inn må ligge mellom 0,3 og 9,9. I praksis har verdier mellom 7,0 og 9,0 vist seg å være best. - Nedsenkinngspunkt Denne verdien er kun aktiv ved modeller med dybdeanslag 1500 mm. Den legger fast fra hvilken posisjon dybdeanslagsfingeren kan senkes ved tilbakekjøring. Denne verdien må være minst 200 mm. - Bevegelse Denne verdien er kun aktiv ved modeller med dybdeanslag 1500 mm. Den begrenser bevegelsen for å oppnå en optimal overlapping av anslagspunktet framme og bak. Bevegelsen kan ha verdier mellom 500 mm og 800 mm. I praksis har verdier på 600 mm vist seg å være best. - Omkoplingstid Omkoplingstiden legger fast en ventetid mellom slutten av bevegelsen til dybdeanslaget og neste aksel Overvange - Omkoplingstid Omkoplingstiden legger fast en ventetid mellom slutten av overvangens bevegelse og neste aksel. - Førutkopling Ved hjelp av verdien førutkopling e kan det innstilles en ekstra sikkerhetsstopp ved siden av den innstilte 8-mmsikkerhetsstop. - ved dybd. fremover (automatikk) For å unngå skader på dybdeanslaget må overvangen stå minst 10 mm over nullpunktet når dybdeanslaget skal posisjoneres langt framover. Av denne grunn kjøres overvangene automatisk opp til minsteløft ved X -verdier mindre enn 70 mm. Minsteløft for automatikkdrift kan legges fast mellom 10 mm og 100 mm. - ved dybd. fremover (manuell drift) Akkurat som ved automatikkdrift kan det også for manuell drift innstilles en spesiell minsteløftehøyde til overvangen mellom 10 mm og 100 mm. Dybdeanslag kan kun posisjoneres framover hvis overvangens løft overskrider dette. - Hastighet maks. Denne verdien er kun aktiv ved MAC-modeller. Her kan maks. hastighet for posisjonering av overvangen innstilles. Den innleste verdien må ligge mellom 0,3 og 9,9. I praksis har verdier mellom 8,0 og 9,0 vist seg å være best. - Åpen ved bøyningsvange < 90 Denne opsjonen muliggjør åpning av overvangen så snart bøyningsvangen underskrider en vinkel på 90 igjen. Herved er en forkortelse av takttidene mulig. I standardinnstillingen ved utlevering er denne opsjonen aktivert. - Nød-stopp automatikk (autom. åpning ov.) Som beskrevet under avsnitt 6. blir topp- og bøyningsvange stående etter bruk av nød-stopp-tasten og må først posisjoneres manuelt i deres utgangsposisjoner før man kan fortsette arbeidet. Med opsjonen autom. åpning åpnes overvangen automatisk helt ved nød-stopp unter senkingen Bøyningsvange - Hastighet maks. Her kan maksimal hastighet for svinging av bøyningsvangen fastlegges. Den innleste verdien må ligge mellom 0,3 og 9,9. I praksis er en verdi større enn 9,0 vanlig. - Sikkerhetsmodus Denne verdien legger fast hastigheten til bøyningsvangen i sikkerhetsmodus (sml. avsnitt 20.). - Begrensning Begrensning til maks. bøyningsvinkel forhindrer en mulig skade på maskinen hvis bøyningsvangen kjører på overvangeskinnen. Den nødvendige bøyningsvinkelbegrensningen er avhengig av profilskinnen som brukes: f.eks. skjerpeskinne 20 : lese inn maks. bøyningsvinkel 160. f.eks. skjerpeskinne 45 : lese inn maks. bøyningsvinkel 135. f.eks. brekkjernskinne 30 : lese inn maks. bøyningsvinkel 150. f.eks. rundskinne: lese inn maks. bøyninsvinkel Omkoplingstid Omkoplingstiden legger fast en ventetid mellom slutten av overvangens bevegelse og neste aksel.

21 8. 6 AZN080NF.DOC-1000-M Spraakutvalg Lengdeenhet 9.5 Maskindata Språkutvalget skjer også i forvaltningen i undermenyen parameter. Etter oppkalling av spraakutvalg kan det velges ut mellom forskjellige språk ved lett berøring og bekreftelse med enter. Ved lett berøring av det tilsvarende feltet og bekreftelse med trykking av enter -tasten kan det skiftes mellom lengdeenhetene mm og toller. Alle lagrede mål omregnes automatisk.. Maskindataene er innstilt fra produsenten og må ikke forandres av brukeren. Av denne grunn avgis det ingen erklæring til de enkelte inntastingsfeltene. 10. Rotasjonsfunksjoner for programmering med grafisk presentasjon 10.1 Vend Vend W definerer rotering om den horisontale aksel. Vend leses inn i progam -modus med Vend -feltet og kjennetegnes med en W i spalte R Dreie Drei definerer rotering om den vertikale aksel. drei D leses inn i progam -modus med drei - feltet og kjennetegnes med en D i spalte R. 11. Omspenne en flate Ved programmeringen får hver delflate av profilen tildelt et flatenummer som vises i den grafiske fremstillingen hvis kantlengden er minst 10 mm. Ved hjelp av denne nummereringen kan profilene spennes på flatene og bearbeides videre. I innle snings -modus oppkalles denne funksjonen ved lett berøring av omspen -feltet og deretter inntasting av feltnummeret. Spenning rundt kjennetegnes med Tegnet F og nummeret til flaten som skal spennes i spalte Z. Det kan ikke foretas flere innlesninger i de ytterlige spaltene til denne linjen. 12. Lukke hulomslag Skal det lukkes et hulomslag på et bestemt mål etter bøyningen i automatikkdrift, må dette målet leses inn i spalte U for lukke omslag. Til spalte U kommer man kun med markørtastene. Den innleste verdien kjennetegner yttermålet til omslaget. Feile innlesninger kan slettes med tast CL. Parameterverdien returbevegelse (sml. avsnitt 9.4.1) understøtter lukkingen. 13. Produksjon av radier ved gjentagelser I automatikkdrift er det mulig å produsere radier ved gjentagelser av enkelte bøyninger uten spesielt verktøy. Tast hertil etter innlesning av en verdi for dybdeanslagsfremføring i spalte X, (så liten som mulig, f.eks. 2,0 mm) og bøyningsvinkel (spalte B, f.eks. 20 ) i spalte N antall gjentagelser av denne programmlinjen. Til spalte N kommer du ved hjelp av markørtastene. Posisjon til radius fastlegges av linjen ovenfor. Av kombinasjonen fra dybdeanslagsmating, bøyevinkel og antall gjentagelser presenteres radiens form grafisk på dataskjermen såvel som teoretisk radius beregnes og vises i den grafiske fremstillingen. Feile inntastinger kan slettes med tast CL. Programmet går frem på følgende måte: Dybdeanslaget kjører 2.0 mm framover fra siste dybdeanslagsposisjon (utgangsmål). Nå starter du den innstilte bøyeprosessen på 20. Denne prosessen gjentas N -ganger, deretter fortsetter programmet i neste linje. Tilbakefjæringskraften til de forskjellige materialene fører normalt til en differanse mellom teoretisk og faktisk radiusmål. Alt etter materiale, men også valgt verdi for mating og bøyevinkel er det nødvendig å overbøye arbeidsstykket, dvs. å bøye det ut over det målet som er angitt i spalte B. Verdien for denne overbøyningen leses inn i spalte K for enkeltkorrekturfaktor. Den grafiske indikering hjelper ved programmering av radier og reduserer arbeidet for produksjon av bøyemønstre meget. Vær oppmerksom på at alle SCHECHTL-motor-svingebøyemaskiner har en spesifikk forspenning i maskinmidten som kan føre til målavvik mellom maskinmidten og venstre og høyre side av vangen ved produksjon av radier. Man kan motvirke disse avvikene med manuelle korrekturer i løpet av de mange kantbøyningene på arbeidsstykket. 14. Kalkulatorfunksjon For å gjøre innlesning av dybdeanslagsmål lettere har styringen en kalkulatorfunksjon: Programmeringseksempel:

22 8. 7 AZN080NF.DOC-1000-M3262 Innlesning av første dybdemål 450mm andre flatemål/-bredde: 34,8 mm Innlesning av andre dybdeanslagsmål: - 34,8, Trykk tast enter, så overtas det resulterende målet 415,2 mm. 15. Pregebøyninger Funksjonen pregebøyninger er sperret, men fins som standard i styringen. Pregebøyninger bør kun gjennomføres etter at man har rådført seg med produsenten fordi skader på maskinen ikke kan utelukkes ved usakkyndig bruk. 16. Dybdeanslagskorrektur Dybdeanslagskorrekturen brukes for å tilpasse den teoretiske dybdeanlagsposisjon til den teknisk nødvendige posisjon hvis anslagsflaten til arbeidsstykket har en bøyning med en vinkel under 90. Skisse: Sett markøren i det sist innleste X -feltet for dybdeanslagsmål, trykk + -tasten og tast inn korrekturverdien i vinduet korrektur dybdeanslag. Etter trykking av enter -tasten vises dybdeanslagskorrekturmålet (X-plus=) nede på den grafiske fremstillingen og den grafisk viste dybdeanslagsverdien markeres rødt. Med samme fremgangsmåte kan denne korrekturen også slettes (tast inn verdi 0 ) eller forandres. 17. Sikkerhetsmodus Med sikkerhetsmodus kan bøyevangens hastighet settes ned for å gjøre en enklere føring av platen mulig ved bøyning av større deler. Sikkerhets-modus kan både i manuell drift og under automatikkdrift koples inn henholdsvis ut D/3D-presentasjon Den grafiske presentasjon av bøyningsdelen er både mulig i 2-dimensjonal og i 3-dimensjonal form. Ved lett berøring av feltet 2D/3D kan det skiftes mellom begge både under drift og under innlesning. 19. Stykktider, stykkteller Trykkes funksjonstasten info under automatikkdrift vises stykktall, total gangtid av alle aksler såvel som gangtid i automatikkdrift på monitor. Ved trykking av tasten CL settes stykkteller og tidsregistrering innen det oppkalte programmet på 0. Koples det om på manuell drift under automatikkdrift stopper også tiden som ble tatt under automatikkdrift. 20. Programinnlesning med samtidig grafisk presentasjon (beskrivelse av forløpet med mønsterprogrammer) Skrive nytt programnummer i innlesnings -modus ved trykking av ny -tasten (se avsnitt 8.2) Eventuelt taste inn programnavn med tastaur etter berøring (se punkt 8.2) Legge fast ønsket tilskjæringsmål (se avsnitt 10.) Eventuelt taste inn totalkorrekturfaktor (se avsnitt 11.) Med markørtastene kan du hoppe mellom postfeltene og forandre verdiene. Nå setter du markøren i innlesningsfeltet X i første programlinje, taster inn dybdeanslagets posisjon for første bøyning med hjelp av 10er tastaturen og bekrefter verdien med tast enter. Feile inntastinger kan slettes med tast CL. Så snart en innlesning ble avsluttet med tast enter aktualiseres den grafiske fremstillingen målestokktro på dataskjermen. Nå er første anslagsposisjon såvel som bredden til første kanting synlig. Deretter befinner markøren seg i innlesningsfeltet for første bøyningsvinkel, dens verdi kan nå også tastes inn med 10er tastaturen. Feile inntastinger kan slettes med tast CL. Her aktualiseres også den grafiske fremstillingen så snart inntastingen ble avsluttet med enter -tasten. I neste innlesningsspalte kan man tilføye bøyningsvinkelen som ble tastet inn først en enkeltkorrekturfaktor som regnes sammen med bøyningsvinkel og totalkorrekturfaktor. Bøyningsvinkel + totalkorrekturverdi + enkeltpostkorrektur = totalbøyningsvinkel (denne bøyningsvinkelen må ikke være større enn den maks. mulige bøyningsvinkel for profilskinnen som brukes, f.eks. skjerpeskinne 20 -> maks. bøyningsvinkel 160 ) Feile inntastinger kan slettes med tast CL. Til dette feltet kommer man ikke automatisk, men med hjelp av markørtastene.

23 8. 8 AZN080NF.DOC-1000-M3262 Deretter hopper markøren i feltet for løftehøyde (spalte Z ). Hvis det tastes inn en verdi med 0 eller mindre enn 8 mm, åpner overvangen seg etter bøyningen på minsteløftehøyden på 8 mm. Feile inntastinger kan slettes med tast CL. Etter inntasting av løftehøyden hopper markøren automatisk i feltet for dybdeanslagsmål (spalte X ) i neste linje og programminnlesningen kan fortsettes. Eksempel 1: Avslutning på gavl Tilskjæring: 255 mm; Korr.vinkel: 4.0 Nr.1 X: 240 R: 0 B: K:0 Z:15 U: 0 N: 0 Nr.2 X: 0 R: W B: 0.0 K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Nr.3 X: 225 R: D B: K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Nr.4 X: 125 R: 0 B: 45.0 K:0 Z: 15 U: 0 N: 0 Nr.5 X: 90 R: W B: K:0 Z: 15 U: 0 N: 0 Forklaring av bøyerekkefølgen: Linje 1 Dybdeanslag ved 240 mm - rotasjon 0 (platen snus og dreies ikke, se funksjonsoversikt) bøyningsvinkel korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 15 mm (ved innlesning 0 åpner overvangen på minsteløftehøyde på 8 mm)- Linje 2 Rotasjon W, snu platen (du kan enten taste inn en rotasjonsinstruksjon sammen med andre verdier i en linje eller alene i en separat programlinje. Det samme gjelder for to rotasjonsinstruksjoner etter hverandre.) Linje 3 Dybdeanslag ved 225 mm - rotasjon D, platen dreies før bøyning - bøyningsvinkel korrekturvinkel 0 - løftehøyde til overvangen etter bøyningsprosess 8 mm - Linje 4 Dybdeanslag ved 125 mm - rotasjon 0- bøyningsvinkel 45 - korrekturvinkel 0 - løftehøyde til overvangen etter bøyningsprosess 15 mm - Linje 5 Dybdeanslag ved 90 mm - rotasjon W, platen snus før bøyning - bøyningsvinkel korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvangen etter bøyningsprosess 15 mm - Eksempel 2: Kledning Tilskjæring: 300 mm; Korr.vinkel: 4.0 Nr.1 X: 65 R: 0 B: 90.0 K:0 Z:0 U: 0 N: 0 Nr.2 X: 50 R: W B: K:0 Z:20 U: 0 N: 0 Nr.3 X: 20 R: D B: 0.0 K:0 Z: 0 U: 2 N: 0 Nr.4 X: F4 R: 0 B: 0.0 K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Nr.5 X: 223 R: W B: 90.0 K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Nr.6 X: 38 R: 0 B: 90.0 K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Nr.7 X: 25 R: W B: 90.0 K:0 Z: 0 U: 0 N: 0 Forklaring av bøyerekkefølgen: Linje 1 Dybdeanslag ved 65 mm - rotasjon 0 (platen snus og dreies ikke, se funksjonsoversikt) bøyningsvinkel 90 - korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 8 mm (ved innlesning 0 åpner overvangen på minsteløftehøyde på 8 mm)- Linje 2 Dybdeanslag ved 50 mm - rotasjon W, platen snus før bøyningen - bøyningsvinkel korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 20 mm - Linje 3 Dybdeanslag ved 20 mm - rotasjon D, platen dreies før bøyningen - hulomslag lukkes på 2 mm Linje 4 Platen spennes rundt flate 4 (hver flate som er større eller lik 15 mm numereres blått i grafikken og kan brukes for innspenning) - Linje 5 Dybdeanslag ved 223 mm - rotasjon W, platen snus før bøyningen - bøyningsvinkel 90 - korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 8 mm (minsteåpning) - Linje 6 - Dybdeanslag ved 38 mm - rotasjon 0 - bøyningsvinkel 90 - korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 8 mm (minsteåpning) - Linje 7 - Dybdeanslag ved 25 mm - rotasjon W, platen snus før bøyningen - bøyningsvinkel 90 - korrekturvinkel 0 - Løftehøyde til overvange etter bøyningsprosess 8 mm (minsteåpning) -

AUTOPROOF CNC - Touchstyring. 1. Oppstart... 3. 2. Driftsmodus Manuell... 4. 3. Driftsmodus Automatisk... 4 4. NØDSTOPP... 4

AUTOPROOF CNC - Touchstyring. 1. Oppstart... 3. 2. Driftsmodus Manuell... 4. 3. Driftsmodus Automatisk... 4 4. NØDSTOPP... 4 Innholdsfortegnelse. 1. Oppstart... 3 2. Driftsmodus Manuell... 4 3. Driftsmodus Automatisk... 4 4. NØDSTOPP... 4 5. 8 mm-sikkerhetsstopp...5 6. Zoom Forstørrelse... 5 7. Driftsmodus Inntasting... 5 7.1

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 1. Innføring...2 2. Arbeide med POS2000....3 2.1 Meny struktur....3 2.2 Data struktur...3 2.3 Lagrings muligheter (medium) ved POS2000....4 2.4 Lagring, øverføring (utvalg), søking,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

DRIVE BRUKSANVISNING. Infrarød fjernbetjening. Infrarød fjernbetjening for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer

DRIVE BRUKSANVISNING. Infrarød fjernbetjening. Infrarød fjernbetjening for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer BRUKSANVISNING DRIVE for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer Window systems Door systems Comfort systems Bruksanvisning for vindusmotorer for heve-skyve-motorer Innhold 1.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA DIN 8188 ISO 606 Deling mm x Rull Bolt Lag. Brudd Innvendig bredde Diam. Diam. høyde bredde flate styrke Vekt ISO ANSI Del. b 1 b 2 Ø d 1 Ø d 2 g a 1 f Min. Kg./ Nr. Nr. Inch

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer