DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS"

Transkript

1 DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS TSAMI KARATASOU 5, GR , ATHENS, GREECE TEL: (210) , FAX: (210) , ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse 2. Drift 2.1 Personale 2.2 Bygning og drift 3. Faglig aktivitet 3.1 Undervisning 3.2 Forskning 4. Publisering 4.1 Tegea 4.2 The Norwegian Arcadia Survey 4.3 Phases in Byzantine Philosophy 4.4 Narrative, Theory and Reality in the Republic and Timaeus 4.5 Rhizai 5. Formidling 5.1 Tilreisende grupper 5.2 Kultursatsing 5.3 Nettsider 5.4 Massemedia 5.5 EØS Olympia 1

2 1. SITUASJONSBESKRIVELSE I 2010 har NIA avholdt sine studentkurs etter planen. Prosjektet på Naxos har endelig kommet i gang i tillegg til at det arkeologiske arbeidet i Tegea ble utvidet til også å omfatte et kurs i feltarbeid. Vi har fortsatt samarbeidet med Den norske ambassaden i Athen på kulturfronten og samarbeidet med universitetet i Washington. Styrer har vært aktiv på en rekke internasjonale konferanser. Det spennende prosjektet i Olympia ser ut til å ta form. Driftutgiftene er under kontroll. 2. DRIFT 2.1. Personale Instituttstyrer Panos Dimas Førstekonsulent Merete Ludviksen Konsulent Audny Hegstad Diamantis Førstesekretær Katja Andersson Husøkonom Eleni Ksefteri Rengjøringsassistent Ioanna Triandou (styrerbolig, i hovedsak lønnet av styrer) Nektaria Klapaki og Yannis Papargyris var engasjerte som lærere på sommerens greskkurs. 2.2 Bygning og drift 2.2.1Tsami Karatasou Ny projektor i biblioteket Innkjøp av datamaskiner Andre mindre innkjøp Kavalotti 5 Ny varmtvannsbeholder Noe innkjøp/oppgradering av kjøkkenutstyret Innkjøp av tørketrommel Reparasjon av gulv i 1. etg. etter vannlekkasje Erechteiou 30 Nye markiser 2

3 To varmeelementer Instituttbilen Service på instituttbilen som vi beholder enn så lenge Biblioteket NIA biblioteket To praktikanter fra Bibliotekshøyskolen i Oslo Kine S. Ottersen og Nikoleta Ovtcharova, hjalp oss med å vaske i kjellerboden lage et system der for tidsskrifer samt restopplaget av NIAs publikasjoner fra Paul Åstrøms forlag Det nordiske biblioteket (NB) Styrer innehar vervet som styreleder på NB. Christina Reid har gått av med pensjon og vi har ansatt ny bibliotekar, Evi Charitoudi. NIA har også bestilt følgende: o Ancient Commentators on Aristotle: Duckworth Press (63 volumes) o Oxford Classical texts: Aristotle (14 volumes), Plato (6 volumes), Plotinus (3 volumes) 3. FAGLIG AKTIVITET 3.1. Undervisning BA-kurset "Den klassiske kulturen" ble avholdt fra 18. januar til 5. mars. Vi hadde 17 studenter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Panos Dimas, Anastasia Maravela, Erik Østby og Michael Wedde underviste. Samarbeidet med IFIKK er bedret etter møtet vi hadde med dem i vår og fungerer nå meget bra Nygresk, trinn 1 GRE1101 og GRE2001 ble avholdt 9. juni-31. juli i samarbeid med NTNU. Kurset ble utlyst på vårparten og 9 studenter møtte opp og tok påfølgende eksamener. Kurset bør promoteres bedre i det norske universitetsmiljøet Etterutdanningskurset for lærere "Klassisk og bysantinsk kunst" ble avviklet november 19 lærere fra den videregående skolen deltok. Panos Dimas og Einar Petterson holdt foredrag og omvisninger i Athen, Meteora og Hosios Loukas. 3

4 University of Washington var her 1. august- 31. august. I alt 18 studenter bodde på gjestehuset/forskerleiligheten og brukte til dels også instituttlokalene. I år var temaet: EU: Empire, Past & Present An Ethnographic Research Project 3.2 Forskning Arkeologi De gresk-norske utgravningene (2. sesong) Under ledelse av Anna Karapanagiotou, Eforatet i Tripolis og Knut Ødegård, UiO. Utgravninger i sentrum av det antikke byområdet i Tegea ble foretatt i perioden danske og norske studenter deltok som en del av feltkurs i middelhavsarkeologi. Ved UiO inngikk denne utgravingen (sommeren 2010) som en del av ARK4100, Arkeologisk feltkurs. I tillegg deltok en rekke masterstudenter og ferdige kandidater i prosjektet. Totalt var det på det meste ca. 35 danske, norske og greske arkeologer med på utgravningene. Utgravningsområdet ble betydelig utvidet i forhold til i Flere husstrukturer er nå påvist, med byggefaser inntil årh. e.kr., mens det sørligste utgravningsområdet ser ut til å ha vært i bruk så sent som 1200-tall e.kr., sannsynligvis knyttet til bruken av et større kirkelig kompleks rundt Thyrsos-basilicaen. Bystrukturen og omfanget av boligkvarterene begynner nå å tre klart fram og betydelige funn fra tidligere perioder gjør at de neste års utgravninger ventelig vil gi viktig ny informasjon om byutviklingen The Norwegian Arcadia Survey Part II (NAS 2) ble avviklet juni i Tegea. Hege Bakke Alisøy hadde med seg arkeolog Nils Ole Sundet og jobbet med å ferdigstille en database for funndokumentasjon, samt katalogisering av forhistorisk materiale fra feltarbeidet i 2008 og Howells forhistoriske bosetning ble endelig lokalisert, noe som var målet med sesongens aktivitet, og i tillegg ble også en ny stor lokalitet funnet. Begge lokalitetene skal undersøkes videre neste år Naxos-prosjektet v/ Knut Ødegård (UiO) Etter en runde med ekstra søknad og forhandlinger med kulturdepartementet og eforatet for dette prosjektet, ble det i oktober 2010 gjennomført en ukes feltarbeid med registrering av den tidlig bysantinske byen Kastro Apalirou på Naxos. Dette er den første vitenskapelige undersøkelse og dokumentasjon som foretas på stedet. En gruppe bestående av Håkon Ingvaldsen og David Hill fra Kulturhistorisk museum, UiO, og Knut Ødegård, IAKH, UiO, har 4

5 med totalstasjon målt inn de mest sentrale bygninger på stedet (særlig forsvarsverker, et kirkekompleks og en serie med cisterner) og påbegynt en katalog med fotodokumentasjon av strukturene. Kastro Apalirou er en av svært få nyanleggelser i tidlig bysantinsk tid i Hellas og vil kunne kaste nytt lys over byutviklingen i det østlige middelhav i overgangen fra antikken til middelalder. Feltarbeidet er finansiert gjennom småforskmidler ved KHM og IAKH, UiO, og vil fortsettes høsten Sikyon v. Erik Østby (UiB) Utgravninger i Sikyon av det som antagelig er et Hellenistisk tempel på Agoraen. Utgravninger startet på 1920-tallet under ledelse av to greske arkeologer, og siden 80tallet har professor Erik Østby jobbet med prosjektet, først som ansatt ved det Norske Institutt i Roma og senere i samarbeid med greske myndigheter. I oktober 2010 dro Erik Østby til Sikyon sammen med studentene Gry Nymo og Lene Os Johannessen for å starte en dokumentasjonskampanje på bygningsmaterialet fra Apollontemplene. Det ble gjort en foreløpig besiktigelse av det som med rimelig sannsynlighet kan forbindes med bygningene i helligdommen (to templer, et arkaisk og et tidlig hellenistisk, samt alteret ved siden av). Arbeidet trappes opp i Forelesninger I 2010 fortsatte NIA å støtte forskere som ønsket seg et studieopphold i Athen. Pengene, i alt kroner, gikk direkte fra NIAs budsjett og de heldige i år er Synnøve des Bouvrie, Helene Whittaker og Kerstin Poehls. Fondets reisestipend ble tildelt Renate Storli. Samtidig har vi arrangert forelesninger for de siste som hadde fått innvilget NIAs stipend for 2009: NIAs reisefond 2009: 25. februar. Tor Einar Fagerland (NTNU) "The Parthenon Marbles: National and global heritage in today s Europe" NIAs reisefond 2009: 19. mai. Yngve Flognfeldt (UiB) Sanctuaries and votive offerings from the Early Iron Age: A comparative study of votives from the eastern Peloponnese" NIAs reisefond 2010: 29. november. Synnøve des Bouvrie (UiT) Fondets reisestipend 2009: 6. mai. Miriam Tveit (UiT) 5

6 "After Justinian The legal development in Germanic west and Byzantine east in the Early Middle Ages" Foredrag 21. oktober: PhD stipendiat Ole Martin Moen (UiO): "Pleasure and pain" Stipendiaten fikk dekket oppholdet av NIA Eudaimonia Vi venter på relevant EU utlysning. I mellomtiden var styreren på Det norske vitenskapsakademiet i forbindelse med sitt prosjekt "Etikk i Antikken" fra 19. november 2009 til 19. januar Nettverksreise samt forberedende møte til Cambridge 11. til 14. november Forberedelser til et internasjonal symposium i januar 2011 med tema Platons Stat, bok IX «The European Ass. Of Ancient Philosophy" mars International konferanse: NIA i samarbeid med UoAthens og styret for EAoAP «European Conference on Plotinus" mai International Konferanse: NIA i samarbeid med UoAhtens (Kapodistrian) og den franske skolen i Athen (EFA) «Portrett konferanse» desember Konferanse ved Marina Prusac UiO med støtte fra NIA: UTSATT til 2011 p.g.a sykdom Veiledning instituttstyrer Panos Dimas har i løpet av året veiledet Emma Maria Brunsell (UiO), Ole Martin Moen (UiO) Stasinos Staurianeas og Valia Dimopoulou (UoAthens) Faglig aktivitet instituttstyrer Styrer har holdt foredrag og deltatt på en rekke internasjonale konferanser: Pilion mai "Aristoteles Metaphysics Z" Roma mai "Outopia Conference: Narrative, Theory and Reality in the Republic and Timaeus" Plotinus internasjonal konferanse NIA/UoA/EFA Mai: "Wanting to do what is just in the Gorgias". 6

7 Patras 19. mai : gjesteforelesning Roma juni: Eudemonia: "Wanting to do what is just in the Gorgias" Assos juni "Aristoteles politikk" Cambridge: meeting of the Southern Association in Ancient Philosophy Roma: møte med Elisbetta Cattanei UoAthens 15. oktober: International Konferanse om vitenskapsteori: "Aristoteles arguments against the Atomists" Cambridge 14. November Berlin 29. november: Seminar om Platons Timaeus Universitetet ithesaloniki, gjesteforelesning: Argument and Dialectic in Plato's Dialoges" Panos Dimas har også vært auditor ved UoAthens oktober Medlem i "editorial board" i Êthica: International Studies in Ancient Practical Philosophy, ACADEMIA VERLAG Styrers Publiseringer: o Narrative, Theory and Reality in the Republic and Timaeus Editor Karin Gundersen o Philosophica Critica: Epicurus Ethics 4 PUBLISERING Av økonomiske hensyn vil vi sørge for at bøkene våre blir produsert i Hellas. Vi har inngått samarbeid med trykkeriet Argyropoulou. Vi vil også fra nå av sørge for at distribusjonen skjer gjennom greske kanaler av kostnads- og miljømessige hensyn. 4.1 Tegea Erik Østby har jobbet med redigeringen av de to bindene av Monographs of the Norwegian Institute som skal omhandle utgravingene i Tegea. Arbeidet har vært krevende p.g.a. mange tegninger og kart. Ventes å være ferdig neste år. 4.2 The Norwegian Arcadia Survey Knut Ødegård har jobbet videre med redigeringen av publikasjonen. Det foreligger ingen informasjon om hvordan denne publikasjonen går. 4.3 Phases in Byzantine Philosophy 7

8 Papers fra et seminar på NIA i Artiklene er nå sendt til språkvask og boka blir klar til å gå til trykk og distribusjon i Rhizai Vi fortsetter å gi pengestøtte til publiseringen av dette tidsskriftet. 5 FORMIDLING 5.1 Tilreisende grupper Som vanlig har mange tilreisende grupper benyttet instituttet til å avholde sine seminarer. Vi kan nevne: "Vei og villstrå" Einar Thomassen (UiB) "Kopi og orginal" Karin Gundersen (ILOS/UiO) PhD seminar, Etikkprogrammet (UiO) Vi har også hatt besøk av skoleklasser/lærergrupper Se vedlegg om NIAs program for Kultursatsing Vi har styrket samarbeidet vår med Den norske ambassaden i Athen og har gjennom året vært medarrangør på en rekke arrangement, Vi kan nevne: o Utstilling på Herakleidon museet i Athen: "Edvard Much: Beyond the Scream". 26. november 2010 til 27. februar litografier av Munch fra samlingen til Tel Aviv Museum of Art - Gift of Charles and Evelyn Kramer, New York. Med støtte fra den Norske Ambassaden i Hellas og det Norske Institutt i Athen. o Casa dei Mezzo Music Festival, Kreta. 24. Til 29. Juni Grunnlagt av Gunnar Strømsholm, klassiske konserter i Makrigialos på Kreta. Med støtte fra den Norske Ambassaden i Hellas og det Norske Institutt i Athen. o Panos Dimas holdt innlegg ved presentasjon av den norske boka "Hjertes historie " av Ole Martin Høystad, 10. november på Onassis-sykehuset i Athen Se vedlegg om NIAs program for Nettsider Vi har jobbet jevnt med nettsidene gjennom hele året. Målet har vært å holde sidene oppdaterte og brukervennlige. Vi har fortsatt arbeidet med å oversette sidene til engelsk. Vi samarbeider både med ambassaden og Det nordiske biblioteket om å legge ut arrangementer på nettesidene våre. 8

9 Instituttet har også kommet på Facebook. Dette har vist seg spesielt nyttig når det gjelder å spre informasjon om NIAs arrangementer. 5.4 Massemedia Instituttstyrer har flere ganger vært intervjuet på norsk TV og radio og uttalt seg om greske samfunnsforhold. 5.5 EØS-Olympia Instituttet er samarbeidspartner med Olympia kommune i et EØS-prosjekt for å forbedre økologiske og kulturelle verdier i Olympia. Hovedmålet er planting av skog og flomsikringsarbeide. Som kjent ble dette området rammet av en voldsom skogbrann i Instituttet skal bistå kommunen i arbeidet med publisering/presse/informasjon og her har vi en utmerket sjanse til å profilere oss og arbeidet vi gjør i Hellas. 9

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2004

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2004 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2004 Innledning Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Instituttet skal fremme lokal- og regionalhistorisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 2 Prosjektperioden 2.1 Organisering av prosjektet 2.2 Parallelle prosesser 2.3 Gjennomføring 2.4 Tiltak 3 Resultat

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

Årsberetning ANSA Alumni 2014-2015

Årsberetning ANSA Alumni 2014-2015 Årsberetning ANSA Alumni 2014-2015 Tillitsvalgte 2014-2015 ANSA Alumni: Styret Leder: Nestleder og ansvarlig sosiale arrangement: Økonomiansvarlig, styremedlem: Fagansvarlig, styremedlem: Fagansvarlig,

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Planer og meldinger 9/2011 Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Styrets beretning... s. 2. Administrasjonens beretning... s. 6. Regnskap 2003... s. 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 2 Administrasjonens beretning... s. 6 Regnskap 2003... s. 12 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2003... s. 20 Barn i teknisk bareavdeling. Foto:

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer