Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål:"

Transkript

1 Acta barn og unge i Normisjon Tlf Linstows gate 3, 0166 Oslo Faks Postboks 7153 St.Olavs plass, 0130 Oslo Org.nr Kjære Actas regionale styrer, tillitsvalgt, ansatte og årsmøter! Oslo, 17. februar 2014 Acta og Normisjon er en stor og mangfoldig bevegelse. Vi ønsker å fremstå som én bevegelse, selv om vi er to selvstendige på papiret. Vi ønsker å dra nytte av hverandres styrker, både sentralt, regionalt og lokalt. Vi ønsker å gjøre hverandre gode. Dette gjelder også når barna og ungdommene vi jobber med og har i fellesskapene våre blir for store til å være med i vårt arbeid. Hvordan er overgangen og sammenhengen mellom Acta og Normisjon? Henger Acta og Normisjon så godt sammen i arbeidet dere står i, at det er naturlig for barn, ungdommer og dere som ledere å sende de videre til et fellesskap i Normisjon? Vi vil derfor invitere til å svare på denne høringen. Målet er å belyse to hovedspørsmål: - Hvordan kan de forskjellige nivåene og enhetene i Acta OG Normisjon gjøre hverandre gode? - Hvordan kan vi skape naturlige overganger og sammenhenger mellom Acta og Normisjon? På landsmøtet i 2015 skal vi jobbe med hvem vi er og forholdet vårt til Normisjon. Landsrådet i Acta fikk tidligere i år et vedtak fra Acta Rogaland som dere ser nedenfor. Med det utgangspunktet har en gruppe laget dette høringsnotatet som når går ut til alle Actas regioner. Vårt ønske fra dere er at dette blir tatt opp i regionstyret, og på årsmøtet om det er muligheter for det. Vi ønsker å høre deres synspunkter på det vi presenterer nedenfor. En egen versjon av dette skrivet sendes også direkte til alle lokallagene. Høringsfrist er 25. mai Hvert år samler vi i Acta - barn og unge i Normisjon tusenvis av barn og ungdom i lokale lag, på leirer og Bakgrunn festivaler. Men hvor går veien for dem etter Acta? Acta barn og unge i Normisjon har fått følgende vedtak fra Region Rogaland: Årsmøtet i Acta barn og unge i Rogaland vil fremme en sak for landsmøte i Acta i 2015 om å endre navn fra Acta barn og unge i Normisjon til Normisjon Ung. Årsmøtet vil at Landsrådet og administrasjonen i Acta sentralt i god tid før dette skal foreta en grundig konsekvensanalyse av et slikt navneskifte når det gjelder økonomi, merkevarebygging og andre forhold som vil ha betydning i denne saken og legge dette frem for de regionale Acta-styrene i Actas landsråd har, i samarbeid med administrasjonen, satt sammen en gruppe som skal jobbe med dette frem mot landsmøtet Følgende personer er med i gruppen: Karoline Moen, nestleder i Actas landsråd, Åshild Høllesli, styreleder i region Rogaland, Elise Volen, Acta-leder i Østfold, Karl-Johan Kjøde, Actas landsråd, Sigrid Flesjå Olsen, trainee i Acta sentralt og Espen Andreas Hasle, daglig leder i Acta,.

2 Vi jobber etter følgende tidsplan: 8.desember første møte og avklaring rundt arbeidsoppgaver som gruppa har 20.januar jobbe med konsekvensanalyse Februar gjøre klar høring som skal ut til regionene Mars frist for høring som skal ut til regionene 25. mai høringsfrist Juni-Sept Landsrådet bearbeider høringer Sen høst 2014 Landsrådet lager sak til landsmøtet januar 2015 Januar 2015 Landsmøtet i Acta behandler saken og gjør eventuelle vedtak. Analyse Acta barn og unge i Normisjon er i dag Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Det ser vi i dag, både gjennom lokallagsarbeid, festivaler, kor, og leir. Acta er en del av Normisjon, men samtidig en selvstendig organisasjon. Acta tilbyr fellesskap, aktiviteter og kor for barn og ungdom mellom 0 og 26 år. Årsaken til at Acta barn og unge i Normisjon er en selvstendig organisasjon er først og fremst økonomisk. Gjennom en slik organisering får vi mer statlig støtte enn hvis vi ikke var en selvstendig barne- og ungdomsstruktur i bevegelsen vår. Samtidig er en selvstendig struktur også viktig som opplæring i demokrati og styrearbeid. Som region Rogaland har fanget opp og fremmet sak på, er det en utfordring å være Acta som en selvstendig organisasjon og samtidig være tett identifisert med moderorganisasjonen Normisjon. Vi oppfatter at det er store forskjeller rundt i det lokale lags- og leirarbeidet hvor stor tilknytning hver enkelt har til Normisjon. Noen steder er det mye samarbeid og en naturlig overgang fra Acta til Normisjon, andre steder er det fjernt. Utgangspunktet for denne høringen er å utføre en grundig research og gå igjennom hvordan situasjonen er rundt om i landet. De viktigste personene vi har i en barne- og ungdomsorganisasjon er de lokale heltene. Vi ønsker at barn og ungdom som har en tilknytning til Acta skal være klar over at de er en del av organisasjonen vår. Dette opplever vi er forskjellig fra region til region og fra lokallag til lokallag. Acta er i dag delt opp slik at lokallag og regioner er selvstendige og har rett til å ta avgjørelser rundt sitt arbeid selv. Landsmøtet er likevel det øverste organet for hele organisasjonen. Denne høringen danner grunnlaget for en sak og et vedtak på landsmøtet i Der samles medlemmene i Acta, og det er medlemmene i Acta som skal bestemme hva Acta skal være. Landsmøtet til Acta er et møte som blir avholdt hvert tredje år. Der blir det drøftet saker, ny handlingsplan og valgt styre for en ny treårsperiode. Vi ønsker at landsmøtet skal være et møtepunkt for de medlemmene i Acta som vil være med å forandre og prege Actas fremtid. Landsmøtet 2015 blir et spennende årsmøte med tanke på at dette vil bli en sentral sak. Vi tror dere har mye å si på dette, fordi dere vet hvordan situasjonen er rundt i Acta-Norge. Denne høringen er en del av forberedelsene til landsmøtet. Hvordan kan vi henge bedre sammen og gjøre hverandre gode? Dette er ikke først og fremst en navneendringsprosess. Det er kun en del av et vedtak fra Rogaland. Det mest vesentlige i denne prosessen er å jobbe Er det et mål å samle alle i Acta og Normisjon rundt samme bord?

3 med om og hvordan vi kan styrke linken mellom Normisjon og Acta. Navn på en organisasjon er et av de viktigste virkemidlene man har i markedsføring. Vi oppfatter at Acta-navnet allerede er godt etablert i mange av regionene. Navn er viktig uansett om det er et produkt, en bank eller en organisasjon. Navnet sier noe om hvem vi er og hva vi driver med. Navnet «Acta barn og unge i Normisjon» ble opprettet i 2001 da Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte. Det er ikke pålagt at lag, kor etc. må ha Acta i navnet, hvert fellesskap kan selv velge hva de vil hete. Opplevelsen hos flere rundt om i Acta- Norge er at når man nevner Acta, må man også nevne og forklare at det er barne- og ungdomsarbeidet til Normisjon. Hvordan kan Acta - barn og unge i Normisjon i enda større grad samarbeide med Normisjons og Normisjons partnere internasjonalt? Flere vet om hva Normisjon er. Dette forteller oss at vi i dag har et navn vi mange steder må forklare for å bli gjenkjent, identifisert og plassert. Andre steder vet mange av ungdommene bare at de er med i Acta, og aner ikke at de er en del av Normisjon. Og mange vet bare at de er med i sitt lokale lag og ikke hvilken større sammenheng det laget er en del av. Acta og Normisjon er en mangfoldig og stor bevegelse. Den virkelige verdien i det vil vi kunne se enda mer av hvis alle nivåer og ledd i alt de gjør har fokus på å bidra til at resten av organisasjonen lykkes. Eksempler på dette kan være at medlemmer fra Normisjon foreninger stiller som medvandrere for Actas ledere. Actas lokallag sender sine medlemmer videre til Normisjons menigheter, forsamlinger og foreninger når de vokser ut av lokallaget. Bibelskolene våre stiller med elever som ledere på Actas leirer og festivaler. Acta lokallag sender team til Normisjons samarbeidsland ute i verden. Mye handler om personlig kontakt, men i bunnen av denne prosessen ligger det en tenkning om at kjennskap og en holdning til at hver enkelt del bidrar til at helheten lykkes er viktig. Vi tror det er særlig grunn til å fokusere på overgangene i livet. Tall og erfaring viser oss at vi mister mange knyttet til skifte i livssituasjon. Fra barn til ungdom, fra ungdom til student/yrkesliv og fra student til etablering og yrkesliv. Her må vi sammen lete etter gode linjer vi kan peke på i bevegelsen vår. Normisjon og Acta som merkevarer I merkevareteori er det vanlig å snakke om flere måter å bygge merkevarer på. Identifikasjon bygges gjennom navnet, men kan også signaliseres gjennom grafisk profil, valg av farger og designelementer. I dag har Acta og Normisjon det som kan kalles en tradisjonell House of brands struktur. Vi er både en del av det overordnede merket Normisjon og vi har mange undermerker, der Impuls og Soul Children antagelig er de to sterkeste, men også Loved, Kompis, Suburban, Amigos og mange fler. Undermerkene er i all hovedsak selvstendige, og viser i liten eller ingen grad tilbake til Acta og Normisjon. Når vi ser på navnene på lagene våre ser vi at tidligere konseptnavn fremdeles sitter i, selv lenge etter at de ble sluttet brukt i organisasjonen sentralt.

4 Fremdeles drives det godt og viktig arbeid i S-klubber og Korvett-klubber rundt i Norge. I næringslivet er det en trend mot forenkling av merkevarer. Alternativene kan i hovedsak kategoriseres som branded house subbrands endorsed brands (støttemerke) house of brands I dag er vi mest det siste. Branded house innebærer at alt i all hovedsak heter det samme. Subbrands innebærer at de forskjellige delene gjerne har forskjellige navn, men at en del av navnet går igjen. Endorsed brands (støttemerke) handler om at de forskjellige delene heter forskjellige ting, men har en markering som viser link til den overordnede strukturen. House of brands er et mangfold av merker som er eid av samme eier uten at det synes i det operative. En relativt grundig, men lettlest artikkel som artikkel som utdyper og forklarer disse alternativene kan leses her: Arbeidsgruppa foreslår at vår prosess om dette må være en del av en større prosess knyttet til en strategi for hele Normisjon i disse spørsmålene. Denne bør behandles på Normisjons generalforsamling i Hva som kommer fram her vil legge viktige føringer for hva Acta lander på. Skal vi bytte navn? Vi vil likevel be om et råd i forhold til navn i denne runden. Årsmøtet i Rogaland har kommet med et konkret forslag. Om dette skal avgjøres på vårt landsmøte eller avventes til vi har behandlet det i Normisjons generalforsamling gjenstår å avgjøre, men vi vil likevel ta opp dette spørsmålet nå. Arbeidsgruppa har vurdert det som pt. fremstår som aktuelle navneforslag. Flere av fordelene og ulempene kan gjelde flere av alternativene. I høringen kan dere skrive inn flere fordeler og ulemper som vi ikke har tenkt på. Normisjon Ung Ulemper: Normisjon driver med mye bredere og mer arbeid enn det Acta gjør, dette kan føre til at det er vanskelig å identifisere seg med organisasjonen. Det kan gjøre det vanskeligere å være selvstendige, og gjøre som vi vil på noen områder. Ved å fjerne Actanavnet helt vil en del av våre medlemmer miste sin Acta-identitet som er bygget opp. Fordeler: Dette navnet kan bidra til større familielikhet og en klar link til Normisjon. Det vil også tydeliggjøre at det er en organisasjon for den UNGE delen av befolkningen. Det er samtidig flere andre misjonsorganisasjoner som bruker denne modellen, for eksempel «NLM ung» «Misjonsforbundet ung». Navnet kan tydeliggjøre hvem vi henger sammen med, dette er en fordel fordi Normisjon er et bedre kjent merkevare i kristen-norge og gi oss en enklere merkevarestruktur. Acta Normisjon Ulemper: Dette navnet kan gi lavere grad av familielikhet og høy grad av selvstendighet. Det kan bli lite forklarende for hvem vi er, i motsetning til navnet vi har i dag som faktisk sier at vi er barn og unge i Normisjon. Fordeler: Dette navnet kan føre til at det er lettere å uttale personnavnet først og så familien, det vil gjøre det enklere grafisk sett å gjøre Normisjon tydeligere i promoteringer. Det vil også gi større ansvarsfølelse hos medlemmer i Normisjon, ved dette viser vi tydelig med navnet at vi tilhører Normisjon. Acta Normisjon Ung Ulemper: Dette er en kombinasjon av alternativer over og plasserer seg midt mellom disse. Det er noe kortere enn i dag, men har likevel mange av de samme ulempene som Acta Normisjon og dagens navn.

5 Fordel: Navnet Acta har mange slått seg til ro med og fått eierskap til, og det beskriver hva Acta faktisk er: Normisjons arbeid for unge. Acta barn og unge i Normisjon (det vi heter i dag) Ulemper: Det er mange som kun bruker Acta, fordi hele navnet blir for langt. Navnet i dag må forklares om man bare bruker Acta. Samtidig ligner det på et nå nedlagt finansselskap. Fordeler: Dette navnet er allerede innarbeidet mange steder i Norge. Navnet har mye innhold og er forklarende (barn og unge i Normisjon). Dette navnet gir et kort navn internt og langt navn eksternt. Det kan være positivt at vi har et annet navn enn Normisjon, dette kan føre til større eierskap til barne- og ungdomsarbeidet. En stor merkevare kan gi større overføringsverdi innad i organisasjonen. Det er positivt å ha Normisjon i navnet. Acta Fordeler: Dette er lettere å synliggjøre gjennom grafiske utforminger. Vi kan bruke Normisjon som støttemerkevare. Det vil si at Normisjons navn og logo også skal med i all profilering og markedsføring av organisasjonen. Det kan også gjøre det lettere å kombinere med å ta inn Normisjon som Actas «støttemerkevare» på andre måter i hele Actas arbeid. Ulemper: Faren her er at Acta-merkevaren blir borte, for eksempel «Kompis Normisjon», fordi vi må relatere oss til Normisjon på en annen og ny måte ved at det kun blir en «støttemerkevare». Dette kan gi Acta en utvannet rolle som overordnet merke for hele barne- og ungdomsarbeidet i bevegelsen. Prosess i regionene Vi vil anbefale at det jobbes med denne høringen på tre måter. 1) Som en sak/samtale på Actas årsmøte i regionen. 2) Actastyret regionalt snakker om og svarer på undersøkelsen på bakgrunn av egne meninger og erfaringer, og samtalen på årsmøtet. 3) Lokale lag og ledere svarer på høringen direkte til dem. Svarene vil som sagt danne grunnlaget for en av hovedsakene på landsmøtet Det var innledningen, nå er det tid for å svare. Høringen ligger vedlagt, men vi ber om at alle svar leveres elektronisk ved å klikke på denne lenken: Lykke til! På vegen av arbeidsgruppen, Espen Andreas Hasle daglig leder

6 Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk Høring - Acta - barn og unge i Normisjon - våren 2014: Hvem er vi og hvordan kan vi gjøre hverandre bedre? Velkommen til høring om Acta og Normisjons-identitet våren Når du har kommet til denne siden er det fordi du/dere har fått et høringsbrev om noen viktige veivalg for Acta - barn og unge i Normisjon. Svarene i denne høringen vil bli brukt som bakgrunn for en sak på landsmøtet Du kan være anonym, men vi vil gjerne oppfordre til å oppgi navnet ditt eller navnet på sammenhengen du svarer på vegne av slik at vi kan vekte svarene på en representativ måte, følge opp ting som kommer opp i svarene og purre de som ikke har svart. *Må fylles ut 1. 1 Hvilken sammenheng svarer du på vegne av? * Merk av for alt som passer Regionalt Actastyre Regionalt årsmøte i Acta Lokallag i Acta Enkeltmedlem i Acta Andre: 2. 2 a) Hvilken region tilhører du/dere/foreningen? * Markér bare én oval. Nord Nordland Trøndelag Møre Hordaland Rogaland Agder VeBu (Vestfold-Buskerud) Øst (Oslo, Akershus, Hedemark) Østfold Oppland Annet

7 Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk 3. 2 b) Hvor du/deres lag har din/deres primære tilhørighet? Dette spørsmålet er mest aktuelt for lokale lag og enkeltmedlemmer Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk Merk av for alt som passer 3. 2 b) Hvor du/deres lag har din/deres primære tilhørighet? Dette Acta spørsmålet er mest aktuelt for lokale lag og enkeltmedlemmer. Merk Normisjon av for alt som passer Den Actanorske kirke Frikirken Normisjon(Den Evangelisk Lutherske Frikirke) Andre: Den norske kirke Frikirken (Den Evangelisk Lutherske Frikirke) Andre: 4. 3 Hvordan henger vi sammen? * Her er vi ute etter refleksjon. Du/dere kan reflektere over denne eller en lignende case: Det skal innføres medvandring i regionen, og du trenger noen voksne som kan være med som 4. medvandrere. 3 Hvordan henger De som vi er sammen? med i arbeidet * i Acta er ikke gamle nok til å være medvandrere, og du ønsker Her vi noen ute etter voksne refleksjon. mennesker Du/dere med kan livserfaring. reflektere Er over det her denne naturlig eller å en ringe lignende Normisjon, case: Det enten skal regionalt innføres medvandring eller lokalt, for i regionen, å spørre om og du hjelp? trenger Opplever noen voksne dere at som Normisjon kan være backer med dere somog heier på dere medvandrere. i arbeidet De dere som driver? med Eller i arbeidet driver Normisjon i Acta er med ikke sitt, gamle og nok Acta til med å være sitt, medvandrere, og tilfeldigvis og er du dere plassert ønsker noen på samme voksne bedehus, mennesker region med og livserfaring. i samme organisasjon? Er det her naturlig Velg å dette ringe eksemplet Normisjon, eller enten et annet regionalt tilsvarende eller lokalt, og beskriv for å spørre hvordan om dere hjelp? opplever Opplever at dere sammenhengen at Normisjon er backer mellom dere Normisjon og heier og på Acta dere i arbeidet barn og dere unge driver? i Normisjon Eller driver i deres Normisjon region. med sitt, og Acta med sitt, og tilfeldigvis er dere plassert på samme bedehus, region og i samme organisasjon? Velg dette eksemplet eller et annet tilsvarende og beskriv hvordan dere opplever at sammenhengen er mellom Normisjon og Acta barn og unge i Normisjon i deres region I hvor stor grad opplever dere at Normisjon og Acta er én bevegelse? * 5. 4 I hvor stor grad opplever I liten grad dere I at noen Normisjon grad I stor og Acta grad er I svært én bevegelse? stor grad * Nasjonalt Regionalt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Nasjonalt Lokalt Regionalt 6. 5 I Lokalt hvor stor grad bidrar Acta til å gjøre Normisjon gode? * 6. 5 I hvor stor grad bidrar Acta til å gjøre Normisjon gode? * I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Nasjonalt Regionalt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Nasjonalt Lokalt Regionalt Lokalt 2/5

8 Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk 7. 6 I hvor stor grad bidrar Normisjon til å gjøre Acta gode? * I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Nasjonalt Regionalt Lokalt 8. 7 Har du noen eksempler på ting som fungerer godt i spørsmål 5 og 6? Si gjerne hvorfor det fungerer også I hvor stor grad er det naturlig for unge i din gruppe/lag/region å fortsette i en Normisjon-sammenheng når de har blitt «for gamle» for Acta? * Markér bare én oval I liten grad I svært stor grad I hvor stor grad opplever dere det som viktig at Normisjon og Acta henger sammen? * Markér bare én oval I liten grad I svært stor grad

9 Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk På hvilke områder er det viktigst at vi henger sammen? (Mest aktuelt for de med positivt svar på spørsmål 9) Merk av for alt som passer Økonomisk Teologisk Felles arrangementer Viktig å være flere generasjoner sammen Merkevare Engasjement for misjon Lederoppfølging Bønnetjeneste Andre: Når Normisjon og Acta er best sammen, hvordan ser det ut da? * Beskriv hvordan du ser for deg optimalt samspill mellom Normisjon og Acta Hvilke konkrete grep tror du/dere skal til for å komme dit at vi er best sammen? * I hvor stor grad vil en navneendring ha en betydning for å styrke relasjonen mellom Acta og Normisjon? * Markér bare én oval I liten grad I svært stor grad

10 Hvem er vi og hvor vil vi - høring Acta - barn og unge i Normisjon våren Google Disk Hvordan stiller du deg til denne påstanden: "Vi bør ikke bytte navn på organisasjonen"? * Merk av for alt som passer Enig Uenig Prioriter navneforslagene fra 1-5 der 1 er det minst ønskelige * Minst ønskelig Mest ønskelig Normisjon Ung Acta Normisjon Acta Normisjon Ung Acta - barn og unge i Normisjon (det vi heter i dag) Acta (uten «barn og unge i Normisjon») Har du/dere andre forslag til navn? Er det fordeler eller ulemper med forslagene som dere vil legge til som ikke er tatt med i høringsnotatet? Drevet av

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Årsmelding 2015 Handlingsplan

Årsmelding 2015 Handlingsplan Årsmelding 2015 Handlingsplan 2015-2017 For region: Oppland 1. Rapportering med utgangspunkt i handlingsplan Veiviser Lokalt Regionalt Rapportering LEV Vi vil ha inkluderende og trygge felleskap hvor tro

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?"

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning En ny region Agder? Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)stiller seg positive til forhandlingsutvalgets flertallsmodell for sammenslåing av Agderfylkene,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle i styrer. Kursleder : Astri Liland

Tillitsvalgtes rolle i styrer. Kursleder : Astri Liland Tillitsvalgtes rolle i styrer Kursleder : Astri Liland Hvorfor er du valgt inn? Aldri glemme hvorfor du sitter i et styre eller komitéen. Glem aldri hvem du representerer! Å være tillitsvalgt er en 24/7

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa Handlingsplan 2013 Handlingsplanen 2013 Under alle punktene ligger en stor usynlig pott som heter oppfølging av running business og som ikke nevnes spesifikt her. For norgesarbeidet kan dette gjelde det

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND IL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND j Je;1/....... Q 3 1 i4........., f Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Hovedstyret

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Svar fra Eidanger Menighet, Porsgrunn Eidanger menighet har i sin krets ca 8 000 medlemmer. Soknet har 2 kirker, ett bedehus som er bestemt

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre

Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 16.01.15/17.01.15 Sted Pilgrimsgården Solåsen, Son Klokka 18.00-21.00 Ref Elin Austbø Simonsen Møte nr 01/15 Navn Fork. Epost Tilstede

Detaljer