Hva er egentlig Lesefrø?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er egentlig Lesefrø?"

Transkript

1 Hva er egentlig Lesefrø?

2 Marte (3 år, 7 mnd) driver og bærer bøker inn på lekerommet. Hun går flere turer. Til sluc spør en voksen hva hun skal med alle bøkene. Leke doktor sier Marte. Leke doktor??! spør den voksne. Ja så vi kan lese mens vi venter svarer hun helt selvfølgelig. (Hverdagsfortelling fra Lesefrø barnehage) SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

3 LESEFRØ ( ) Oslo: Deichmanske Holmlia filial + Det flerspråklige biblioteket + Bertram: 56 barn totalt 31 er minoritetsspråklige I Kllegg kommer flere familietospråklige (antall?) 13 ulike minoritetsspråk Lerdal: 74 barn totalt 50 barn er minoritetsspråklige 34 går i fullkdsbarnehage 16 går i miniavdelingen (17 KmersKlbud) (her er samtlige minoritetsspråklige) I Kllegg kommer flere familietospråklige (antall?) 15 forskjellige minoritetsspråk

4 LESEFRØ ( ) KrisKansand: Folkebiblioteket + Det flerspråklige biblioteket Øvre SleCheia: 92 barn totalt 52 barn er minoritetsspråklige I Kllegg kommer 14 familietospråklige. 10 ulike minoritetsspråk Kvarten: 17 barn totalt 13 er minoritetsspråklige I Kllegg kommer 3 familietospråklige (Bare ec barn har to norske foreldre) 8 ulike minoritetsspråk

5 I samarbeid med Lesesenteret og ABM utvikling inngår folkebibliotekene i samarbeidskommunene et samarbeid med ulike barnehager Barnehagene får store boksamlinger ( Ktler) som byces ut 2 3 ganger i året Sammen driver vi språkskmulering med utgangspunkt i barneliceratur

6 Hovedmål i Lesefrø SKmulere barns språkutvikling ved å Etablere levedykkg kultur for lesing i barnehagen: Styrke barnehagens arbeid med akkv språkskmulering gjennom leseakkviteter Øke de voksnes refleksjoner rundt språkskmulering og leseakkviteter Gi Klgang Kl ny og aktuell liceratur gjennom biblioteksfilialer i barnehagene Etablere lesevaner hos barn og foreldre i barnehagen

7 Å etablere en kultur for lesing for alle barn Vi vet at livslang lesing får god drahjelp av lesevaner som etableres allerede i førskolealder Barna Klegner seg grunnleggende kunnskaper om skriispråket før den formelle leseopplæringen i skolen tar Kl

8 Rita (4), Ibrahim (5) og Ezma (5) og jeg sicer og blar i bøker. Rita vil lese en bok for meg. Hun tar fram boken Lillesøster skal Ksse, og leser. Hun leser nesten hele boken, hun kikker på bildene og leser med voksenstemme. Hele boken kan hun. Refleksjon: Hun har tydelig blic lest mye for, og jeg kjenner meg igjen i formidlerrollen hennes. Vi ser slike situasjoner oiere og oiere, at barna har samlinger eller leser for hverandre daglig.

9 Hvorfor lesing? Ordforråd Språklig bevissthet Førstehåndsopplevelser Felles referanser Der og da språket Språkbruksmønstre Tekstmønstre Effekten av leselyst!

10 10

11 Forholdet mellom språkutvikling i Kdlig alder og seinere lesing og læring Barn som kommer Kl skolen med et godt språk, se ut Kl å dra større nyce av det språklige opplæringsklbudet enn de barna som kommer med et svakt språk (Snow mfl 2007; Aukrust 2005) Hvilke språklige ferdigheter er vikkge? 1. Språklig bevissthet (Hagtvet 1996; Bryant 1989) Det er jo min bokstav!, Løye er et rart ord!, Lise rimer på fise Lekeskriving Barn som får lov Kl å leke seg inn i skriispråket, får et mye mykere møte med lesing og skriving (Frost 2003)

12 2. Ordforråd! (Snow mfl 2007; Spira mfl 2005) Den enkelnaktoren som korrelerer høgest med barns senere leseforståelse PredikKv effekt: Barns ordforråd i førskolealder forklarer variasjon i lesing flere år ecer Kan se ut Kl at et godt ordforråd i Kdlig alder avfyrer en økende vokabularvekst i senere alder (Aukrust 2005) 4 åringene i Lesefrø: Språkalderen spriker fra 2,2 Kl 7,6! SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

13 SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

14 Utbredte myter om språkutvikling hos barn: Bl.a.: Barn plukker opp språk på én to tre sec det i sandkassen, så kommer det! Familien Franzen dro Kl Frankrike og sace barna i den franske skolen, og i løpet av 3 måneder snakket de flytende! Barn lærer språk mye fortere enn voksne! SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

15 vikkg å observere alle barns språkutvikling i førskolealder systemaksk i naturlig samspill SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

16 SpråksKmulering! Barnehagens vikkge rolle! (Snow mfl 1998; Spira mfl 2005; Aukrust 2005) Utjevne MaCeus effekten, sosial forskjeller Ine elsker å lese, og trekker oie en voksen med seg bort i lesekroken, mens Aksel, som ikke liker å lese, i stor grad får slippe SpråksKmulering og lesing i barnehagen Åse Kari H. Wagner

17 Lesefrø prosjektet: SpråksKmulering gjennom leseakkviteter Gi alle barn uansec bakgrunn, alder, kjønn, interesser så god språkutvikling som mulig Heve de voksnes kompetanse Tidlig innsats!

18 18

19 Lesefrø Bruk av bøker som metode for språkstimulering i barnehagen

20 Dialogisk høytlesing Metode for lesing av bøker for barn fra 3 år

21 Lesing for lesefrøbarna Hvem er lesefrøbarna? Språk Erfaring Interesse Lesefrø 3

22 Samtale Vise interesse for barnets intensjon; Hva er det du vil fortelle meg? Ta utgangspunkt i/kople opp til noe barnet har opplevd: gir barnet mulighet til å fortelle og holde på ordet over tid. spørsmål som motiverer; åpne spørsmål og lukka spørsmål samtaler om språk Lesefrø 4

23 Hverdagsfortelling Jeg hjalp tre barn med å kle på seg. Vi hadde akkurat avsluttet en språkgruppe hvor vi hadde Karsten må på sykehus som tema. Barna kjenner historien, og følger ivrig med når jeg forteller om Karsten som faller av husken og slår hodet. Akkurat denne dagen stod det en sykebil ute på tunet. Den kom for å hente en eldre mann med krykker fra huset ved siden av. Alle de tre barna observerte hendelsen. Det er fint at han kommer seg på sykehus, sa jeg, så kan han få hjelp av en lege. Ja, sa Jeremia (gutt, 4 år og 6 måneder) veldig alvorlig, for han har falt av husken og slått hodet. Jeg kunne ikke annet enn å trekke på smilebåndet. Neste gang vi hadde språkgruppe leste jeg om Lillesøster som brekker armen og må på legevakten. Nå kjenner han i alle fall til to årsaker for hvorfor man kan havne på sykehus! Lesefrø 5

24 Hvorfor høytlesing? gir felles opplevelser og referanserammer til barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring gir gode mønster for språkbruk og lesing gir glede, både til de som hører på og til den som leser høyt har en viktig språkstimulerende effekt Lesefrø 6

25 Hverdagsfortelling Vi er på vårens første skogstur, det er varmt i sola og snøen er nesten vekke. Vi er ved et veiskille, og ser en skogssti som er trang og mørk med sølete spor. Da sier Gabriel (4 år): Åååh, der er det jo Gruffalospor! (egentlig er det spor etter hest). Vi velger stien med Gruffalosporene, og leter etter han i skogen. Alt blir veldig spennende! Lesefrø 7

26 Forberedte lesesituasjoner den voksne har satt av tid til lesing funnet et skjermet sted valgt bok på forhånd bestemt hvordan boka skal presenteres og formidles Lesefrø 8

27 Hverdagsfortelling Navid (5 år og 4 måneder) og Menpraslan (6 år) skal ha språkgruppe sammen med meg. De vil ha med seg to av bøkene som står i hylla på avdelingen sin. I tillegg har jeg med meg Karsten reiser til syden og språkesken som hører til med masse konkreter. Dette er et tema som vi holder på med i hele barnehagen for tiden. Guttene vil gjerne ta opp tingene fra esken, men aller først må vi lese bøkene. Vi leser Fuglen som manglet en vinge, Bukkene Bruse og Karsten reiser til syden. Underveis har vi fine samtaler om det vi leser og guttenes egne erfaringer med å kjøre fly. Vips har nesten tre kvarter gått og vi rekker ikke mer. Den ene gutten har ikke vært spesielt glad i å lese tidligere og det har vært nødvendig å lete for å finne bøker som fenger. Lesefrø 9

28 Ting å tenke på før lesing tekstnær eller muntlig formidling? dramatisering: finne stemmer til de ulike karakterene i boka? legge lesingen opp til utformingen av skriften? hvordan vektlegge litterære virkemidler som rim og poetisk språk? hva gjør vi med vanskelige ord? Lesefrø 10

29 Hverdagsfortelling De to siste dagene har jeg valgt å lese bok i samlingsstund. Jeg har valgt bøker med lite tekst som Jeg er ikke søt! og Jamen, Benny. Jeg var veldig spent på hvordan det skulle fungere å lese for hele gruppa pga. dårlige erfaringer fra tidligere, men det ble to veldig positive lesestunder. Barna var nysgjerrige, fulgte spent med på hva jeg fortalte, stilte spørsmål og kommenterte bildene. I etterkant tenkte jeg på hva det var som gjorde at disse to samlingene gikk så bra. En ting tror jeg er at jeg har blitt mer bevisst på hvilke og hva slags bøker jeg velger å lese for en så stor gruppe. Jeg tenker også nå mer igjennom hvordan jeg vil formidle og engasjere barna. Lesefrø 11

30 Presentasjon og formidling Forventningsoppbygging før lesing La barna etablere en forforståelse Hva tror dere denne boka handler om? Dialogisk høytlesing: Planlegge spørsmål som kan lokke fram barnas observasjoner og tanker Bearbeide lesingen Lese på ny Lesefrø 12

31 Hverdagsfortelling I går leste vi bok på fellesrommet for alle barna: Kan du ikke snakke? Den handler om en gutt og en pingvin. Gutten prøver å få pingvinen til å snakke. Voksen: Å, dette blir spennende. Lurer på hvordan det ender Mirad (3 år og 11 måneder) roper ut: Løven spiser opp gutten! Lesefrø 13

32 Bokvalg med utgangspunkt i barna Språkmestring og kognitiv utvikling Interesser Leseerfaring Lesefrø 14

33 Hverdagsfortelling Rasnad (4 år og 9 måneder) kommer med boken Frosken om vinteren. Therina (5 år og 3 måneder) utbryter: Den boka liker ikke jeg! Ok sier jeg, men vil du høre på likevel? Ja, det vil hun, og etter at vi var ferdige å lese hadde hun forandret mening og sier: Jeg liker visst denne boka likevel jeg! Man skal ta barna på alvor når det gjelder bøker de ikke setter pris på, men det er ikke alltid det stikker like dypt. Lesefrø 15

34 Bokvalg - mangfold Sjangrer: pekebøker, bildebøker med lite og med mye tekst, fortsettelsesbøker, faktabøker, dikt Gamle og nye bøker Eksperimentelle bøker Pedagogiske bøker Barns eget bokvalg Lesefrø 16

35 Hverdagsfortelling Vi hadde lest bok i samling og etterpå snakket vi om bøker: Hva det er, hvem som lager de og hva vi kan lese i bøker. Samtalen dreide seg mot favorittbøker: Den gøyeste boka er... Tassen er gøy. Men aller gøyest er det når Pinky viser rompa. Det er Sabeltannboka. Det er ikke gøy bare fordi det er rompa, det er også gøy fordi Langemann løfter ho forteller Julie (5 år). Lesefrø 17

36 Utforsking av skriftspråket Barnehagen skal fremme barnas lese- og skriveutvikling gjennom en rekke aktiviteter. Gi skrivingen verdi! Tekstskaping Bokstavene Lesefrø 18

37 Hverdagsfortelling Messi, (5 år og 6 måneder) henter ei bok som heter Pirater om bord. Vi skal finne ut hvem som har lagd boka og vi ser foran i boka, der står det: tekst ett navn illustrert ett navn oversetter - ett navn Vi ser at boka er trykt i Frankrike. Messi har vært med å skrive to bøker tidligere med avdelingen. Nå sitter vi og ser i dem. Jeg vil lage bok nå, sier Messi. Vi finner kopiark, Stiftemaskin og vips! Boka til Messi er ferdig. Nå gjenstår tekst og tegninger. Messi er i gang! Lesefrø 19

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja.

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja. Trinn 5 Skal vi starte på modul 5 da? Er vi i gang? Ja, Torill, Torill Du Torill, du Torill, da er vi kommet til modul 5 og det er barnets tredje leveår. Og temaet for dette trinnet er barnets identitet,

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer