PRODUKTKATALOG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTKATALOG. www.basal.no"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG

2 Kvalitetskrav og standarder for Basal Alle rør og kummer som merkes BASAL produseres i enold til betongrørstandarden NS 3121 eller kumstandarden NS I tillegg tilfredsstiller produkter merket BASAL vår interne Basal Standard. Sistnevnte sikrer blant annet at produkter fra forskjellige Basal-produsenter kan monteres om verandre og samtidig bibeolde de beste funksjonsegenskaper som tettet i skjøt. Gjennom de senere år ar Basal-bedriftene gjennomført omfattende investeringer for å tilfredsstille markedets ønske om ens skjøtsystem os betongrør og kummer. Derfor er vi spesielt stolte over denne utgaven av katalogen med produktløsninger som endelig og fullt ut tilfredsstiller kundenes ønske om ens skjøt! Betongrør Skjøtsystem I løpet av 6 vil Basal rør med løs pakning bli utfaset < 0. Fra 7 vil bedrifter som produserer disse rørene ikke lenger kunne merke dem BASAL. Derfor er også disse rørene utelatt i denne utgaven av produktkatalogen. Kvalitetsmerking/tettet: Rør uten tettetsgaranti Rør med tettetsgaranti Rørene er ikke tettetskontrollert på fabrikk. Brukes til alle rør der det ikke er krav til tettetsprøving. Anvendes normalt med gummipakning. Rørene er tettetskontrollert på fabrikk og merket T. Brukes til ledninger med tettetskrav. Betongkummer Skjøtesystem I løpet av 6 vil PRE-BAS og PREVA kum bli utfaset. Fra 7 vil kun kum merket BASAL og BASAL ig inngå som Basal-kum. Av denne grunn er kum merket PRE-BAS og PREVA utelatt fra denne utgaven av produktkatalogen. Kvalitetsmerking/tettet: Kummer uten tettetsgaranti Kummer med tettetsgaranti Kumringene er ikke tettetskontrollert på fabrikk. Brukes til alle kummer der det ikke er krav til tettetsprøving. Anvendes normalt med gummipakning. Kumringene er tettetskontrollert på fabrikk og merket T. Brukes til kummer med tettetskrav. Leggeanvisning I Basals leggeanvisning finner du tips og råd om legging av våre produkter. Basal Leggeanvisning får du os din lokale Basal medlemsbedrift eller den kan lastes ned fra FDV-dokumentasjon Tekniske opplysninger i denne katalogen ivaretar de krav som stilles til FDV-dokumentasjon. Digitalt produktbibliotek For å forenkle prosjekteringen med vann- og avløpsløsninger av betong ar Basal inngått et samarbeid med VARDAK om å utarbeide et digitalt produktdelsbibliotek med utgangspunkt i Basals produktspekter. Du vil i løpet av første alvår 6 finne detaljtegninger av produktene til Basal AS i biblioteket. Disse blir opptegnet i 1:1 i enold til aktuelle byggemål i forold til vordan disse er produsert. Målet er å forsyne rådgivende ingeniører, kommuner og Statens Vegvesen med produkttegninger som forenkler arbeidet med sammenstillingstegninger under detaljprosjekteringen. For mer informasjon: VARDAK AS, Telefon: , E-post: 2 BASAL produktkatalog 6

3 Innold Kvalitetskrav og standarder for Basal Basal Basal produktspekter Basal rør og rørdeler Mufferør ig Grenrør ig Bend ig Spissvender ig Dimensjonsovergang ig Propper ig Falsrør ig Falsrør Bend ig-falsrør Spissvender ig-falsrør Spissvender falsrør Skrårør ig Skrårør Basal kummer og kumdeler Kumringer Kumringer m/bunn Kjegler Topplater Mellomdekker m/mannull Overgangsplater Justeringsringer med not og fjær Justeringsringer med fals Avslutnings- og justeringsringer i resirkulert materiale Lokk med not og fjær Lokk med falsskjøt Bunnseksjon type 1, variant x Bunnseksjon type 1, variant y Bunnseksjon type Bunnseksjon type Bunnseksjon type Bunnseksjon type Optikum Bunnseksjon type kråkefot ig-kumringer m/bunn ig-kumringer ig-kjegler ig-kumpaktkum ig-topplater ig-mellomdekker Basal spesialkummer og kumdeler Hjelpesluk Sandfang Slamavskiller Oljeutskiller Forstøttningsskjold Inntakskum Bekkeinntak Vingemur Supplerende produkter Kumgjennomføringer Gategods av støpejern Kumstiger Multikonsoll Uniklikk festebraketter Basal leggeanvisning Fleksible tilkoblinger Basals medlemsbedrifter Rør og kumelementer som kun er omtalt med produktnavn ar løs pakning. Produkter omtalt med produktnavn og ig ar innstøpt gummipakning. BASAL produktkatalog 6 3

4 Basal Basals medlemsbedrifter er ledende i Norge innen utvikling og produksjon av VA-produkter i betong, og består av 19 betongvareprodusenter spredt over ele landet. Medlemsbedriftene ar gått sammen om Basal for å samle ressursene, øke effektiviteten og servicen til det norske VA-markedet. Basal er en landsomfattende leverandør med lokal tilknytning. Dette gir det beste fra to verdener: Den lokale tilknytning gir lokalkunnskap og kompetanse bygget på generasjoners utvikling, produksjon og salg av betongvarer. Å gå sammen om Basal AS gir stordriftfordeler som felles utvikling av produkter, felles avtaler med leverandører og mer ressurser til nyutvikling. Mange av Basals medlemsbedrifter ar mer enn års erfaring og er tradisjonsrike bedrifter som er innovative og nyskapende og som ar overlevd en tøff konkurranse fordi vi ar klart å være i forkant av den faglige utviklingen. Basal arbeider kontinuerlig med utvikling av nye produkter og fornyelse av eksisterende. Basal-bedriftene ar robuste produkter som er tilpasset Norges ulendte terreng med sterkt variable grunnforold og ustabile klimaforold med tele og tidvis store vannmengder. Du skal være trygg på at de produkter som leveres fra våre medlemsbedrifter i Basal, tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et ferdig anlegg med lang levetid. Produktene fremstilles av naturens egne råvarer og er lett å resirkulere. Basals kontor i Oslo jobber med å samle og utnytte medlemsbedriftenes spisskompetanse på best mulig måte for å videreutvikle Basal Standard; den felles produkt og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon. Erik Bjørløw Dye Administrerende Direktør E-post: Tlf: Faks: Erik Bjørløw Dye er daglig leder for Basal AS. Erik Bjørløw Dye er utdannet jurist og ar bred erfaring innen bedriftsledelse og fagområdet VA, og jobber for at Basal AS til enver tid skal kunne tilby deg som kunde de beste tilbudene og produktene innen VA. Terje Reiersen Teknisk fagsjef E-post: Tlf: Faks: Terje Reiersen er teknisk fagsjef og ar ansvaret for å utvikle rasjonelle metoder for anvendelse og anleggsutførelse av betongrør og kummer. Han arbeider også med å utvikle og dokumentere Basals produkter kvalitetsmessig gjennom Basal Standard. 4 BASAL produktkatalog 6

5 Basal produktspekter Basals medlemsbedrifter ar ele 30 utsalgssteder over ele Norge som leverer Basal ovedprodukter: Basal ig rør (rør med innstøpt pakning) Basal rør (rør med løs pakning) Basal ig kum (kum med innstøpt pakning) Basal kum (kum med løs pakning) Basal tilleggsprodukter: Gategods Fiberduker Plastrør og deler Vannarmatur Isolasjon Stiger Kontroll og kvalitet Basals medlemsbedrifter produserer og leverer produkter som tilfredsstiller Basal Standard i enold til kvalitetskrav og spesifi k a - sjoner. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt 3. partskontroll av Kontrollrådet for betongprodukter. Basal sørger for at nødvendig kvalitetssystem er på plass og at våre produkter kontrolleres og dokumenteres etter gitte standarder og prosedyrer. For at VA-kundene ikke skal være nødt til å forolde seg til 19 ulike varianter ar Basal laget en enetlig skjøteløsning. Derfor får du som kunde samme produkt og kvalitet uansett vilke Basal-bedrift du andler med. Rør og kumtegninger på nett For å gjøre prosjekteringen enklere og raskere ar vi lagt ut tegningsgrunnlag av våre produkter på VARDAK. Tegningene er til bruk i AutoCad og kan enkelt lastes ned og legges inn i dine prosjektutredninger. For å a tilgang på VARDAK må det tegnes et abonnement. Se Erik Bjørløw Dye Administrerende direktør BASAL AS Har du kommentarer til vår katalog, så send oss en e-post slik at vi kan sørge for at katalogen til enver tid er oppdatert og brukervennlig. Det tas forbeold om trykkfeil i katalogen. BASAL produktkatalog 6 5

6 Rør og rørdeler Generelt Basal rørsystem består av; Basal ig mufferør og falsrør med innstøpt pakning Basal falsrør med løs pakning Detaljer skjøt Basal ig Basal Til mufferør benyttes oftest pakning som indrer betongkontakt i spalte i rørskjøt. Dette er den opprinnelige igpakningen som i dag primært benyttes i falsrør. Den nye generasjonen ig-pakning uten isopor. Benyttes i falsrør. Falsrør med løs pakning leveres i enold til Basal spesifikasjoner 1-0. Dimensjonering Til grunn for dimensjonering ligger intern rapport nr og 1554 fra Statens Vegvesen, Vegdirektoratet. Rørene tåler den minst gunstige av følgende belastninger: Jordlast + 10 kn/m 2 jevnt fordelt last Jordlast kn akseltrykk inkl. støttillegg* * Merk at støttillegg på byggeplass/anleggsveg kan overstige forutsatt støttillegg, se Basal legganvisning. Armering i rør er beregnet i enold til NS 3473, prosjektering av betongkonstruksjoner. Tettet Rørene kan leveres tettetsgarantert fra fabrikk. Det forutsettes imidlertid at tettet angis ved bestilling. Rør med tettetsgaranti er merket T på produktene. Grøfteutførelse Basal anbefaler at en eller flere av følgende standarder og normer legges til grunn: NS 3420, Vegnormalene Håndbok018 og VA-Miljøblader. For enklere grøfter med bare en ledning kan følgende utførelse brukes: Gjenfylling: Gjenbruk av oppgravde masser tilpasset bruksområdet. Overdekning Sidefylling og beskyttelseslag Inntil rør, dmax mm stein til 300 mm over topp rør. Fundament Friksjonsmasse med d max 50 mm komprimeres med 1-2overfarter (fottråkking eller lett komprimeringsutstyr). Fundamentet løsgjøres under rørstammen. Ensgradert masse 8-22 mm eller tilsvarende anbefales. Minste fundamenttykkelse i mm som angitt i NS 3420 Fast grunn Meget fast grunn < 400 = > Legging Rørene kontrolleres og rengjøres i skjøt før montering. For rør med innstøpt pakning skal spissenden smøres før montering og eventuell isopor fjernes. For rør med løs pakning er det viktig å strekke ut pakningen etter at den er montert på rørets spissende. Falsrør løftes og monteres med eget verktøy som festes i innstøpte ankere. Mufferør monteres med spesielt monteringsverktøy. Se legging av rør s BASAL produktkatalog 6 Beskyttelseslag Sidefylling Nedre fundament Ledningssone

7 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / t Dm Overdekn. min/max (m) Maks tillatt avvinkling (mm/m) ca. kg ,5-10,0 0,5-10, ,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8, ,5-7,0 0,5-7,0 0,5-7,0 0,5-7, ,5-6,0 0,5-6, ,5-5,0 0,5-5, t Dm l BASAL produktkatalog 6 7

8 s Rør og rørdeler BASAL grenrør ig BASAL bend ig BASAL spissvender ig s / ca. kg / ca. kg L ca. kg / / l l L 8 BASAL produktkatalog 6

9 Rør og rørdeler BASAL dimensjonsovergang ig 1 2 L ca. kg BASAL propper ig * ca. kg * angir innvendig rørdiameter 2 1 L BASAL produktkatalog 6 9

10 Rør og rørdeler BASAL falsrør ig / t OD Overdekn. min/max (m) Maks tillatt avvinkling (mm/m) ca. kg ,5-12* 0,5-12* ,5-7,0* 0,5-7,0* 0,5-7,0* ,5-6,0* 0,5-6,0* 0,5-6,0* ,5-4,0*/** 0,5-4,0*/** 0,5-4,0*/** ,5- ** 0,5- ** 0,5- ** ,5- ** 0,5- ** 0,5- ** ,5- ** 0,5- ** 0,5- ** ,5- ** 0,5- ** 0,5- ** ,5- ** 0,5- ** 0,5- ** ,5- ** ,5- ** * Uarmert. Rør med større overdekning må bestilles spesielt ** Ønsket maks. overdekning må oppgis ved bestilling. Rørene er armert. t OD l 10 BASAL produktkatalog 6

11 Rør og rørdeler BASAL falsrør BASAL bend ig-falsrør / t OD Overdekn. min/max (m) 0,5- ** 0,5- ** 0,5- ** 0,5- ** 0,5- ** Maks tillatt avvinkling (mm/m) ca. kg , / ca. kg , ,5- ** 0,5- ** ,5- ** ,5- *** 0,5- *** ,5- *** ** Ønsket maks. overdekning må oppgis ved bestilling. Rørene er armert. *** Visse begrensninger mt. overdekning. Basal ig: rør med innstøpt pakning Basal: rør med løs pakning l BASAL produktkatalog 6 11

12 Rør og rørdeler BASAL spissvender ig-falsrør BASAL spissvender falsrør L ca. kg L ca. kg * * * * Uarmert. 600 leveres både armert og uarmert. 800 leveres armert. L 12 BASAL produktkatalog 6

13 Rør og rørdeler BASAL skrårør ig BASAL skrårør L L1 / L2 H L L1 / L2 H Skrårør leveres med både spiss- og falsskjøt Skrårør leveres med både spiss- og falsskjøt L1 L2 α α H H L Illustrasjonen viser skrårør m/falsskjøt. l Illustrasjonen viser skrårør m/spiss skjøt. BASAL produktkatalog 6 13

14 Kummer og kumdeler Generelt Basal kumsystem er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann og avløpsledninger. Der det prefabrikerte systemet ikke direkte kan benyttes, står Basal-bedriftene parat til å skreddersy løsninger etter kundens ønske. Deler i typisk kum Detalj A Detalj B A Lokk og ramme av støpejern Justeringsring Kjegle Som skjøt mellom justeringsringer benyttes not og fjær eller falsskjøt. Som skjøt mellom kumringer benyttes falsskjøt med løs pakning eller innstøpt pakning. Kumring B Dimensjonering av kum Armering i kumelementer er beregnet i enold til NS 3473, prosjektering av betongkonstruksjoner. Renneseksjon Tettet Kumelementene kan leveres tettetsgarantert fra fabrikk. Det forutsettes imidlertid at tettet angis ved bestilling. Kumelementer med tettetsgaranti er merket T på produktene. Merk: Ved å angi normale tettetskrav i NS 3420 vil en lekkasje på 0,2 eller 0,4 l/m 2 (m 2 av fuktet overflate av kummen) avengig av prøvemetode tillates. Selv om deler av denne tillatte lekkasjen ikke vil være en faktisk lekkasje, men være en del av vannmetting av betongen, er det sannsynlig at kravet også bidrar til at kummer med faktisk lekkasje vil måtte aksepteres. Ønskes kum som skal være elt tett ved prøving må kravet i anbudet skjerpes, f.eks. ved at akseptkriteriet settes til 0,0 l/m 2 i anbudet. I tilfeller der man ønsker en elt tett kum med vesentlig skjerpet tettetskrav, vil vi anbefale å benytte Basal ig-kum. Grøfteutførelse Basal Kumsystem bygges etter de samme kravspesifikasjoner som er gitt for rør. Det skal aldri benyttes telefarlige masser inntil kum. Merk også at det er utviklet en ny avslutningsring av returmateriale for plassering mellom justeringsring og støpejernsramme. Denne sikrer jevn lastoverføring fra kumramme i anleggsperioden før asfaltering under rammeskjørtet og sikrer mot skade av justeringsring/kjegletopp. Detalj A: Som skjøt mellom justeringsringer benyttes not og fjær-skjøt eller fals-skjøt. Detalj B: Som skjøt mellom kumringer benyttes fals-skjøt eller ig-skjøt. 14 BASAL produktkatalog 6

15 Kummer og kumdeler BASAL kumringer BASAL kumringer m/bunn t ca. kg H t tb min ca. kg. 650 N (Not og fjær) N F (Falsskjøt) F t t H tb min BASAL produktkatalog 6 15

16 Kummer og kumdeler BASAL kjegler (eksentrisk mannull) BASAL kjegler (sentrisk mannull) 1 2* t ca. kg. 1 2 t ca. kg * 2 kan leveres med not/fjær eller falsskjøt 2 t 2 t BASAL produktkatalog 6

17 Kummer og kumdeler BASAL topplater 1 2 a ca. kg. 650 N N F F * * * * * BASAL mellomdekker m/mannull Mål (mm) ca. kg. Byggeøyde t b =300 =500 =800 = Mellomdekke kan på bestilling leveres som plate uten kumring * * * 2 kan også leveres med falsskjøt. tb a 1 BASAL produktkatalog 6 17

18 Kummer og kumdeler BASAL overgangsplater BASAL justeringsringer med not og fjær 2 ca. kg. t ca. kg N BASAL produktkatalog 6

19 Kummer og kumdeler BASAL justeringsringer med fals 650 F t ca. kg BASAL avslutnings- og justeringsringer i resirkulert materiale 650 N 650 NA 650 F 650 FA Type ring t Justering Avslutning Justering Avslutning ca. kg t 640 t 650 t 640 t t 650 BASAL produktkatalog 6 19

20 Kummer og kumdeler BASAL lokk med not og fjær BASAL lokk med falsskjøt OD ca. kg. OD ca. kg OD OD 20 BASAL produktkatalog 6

21 Kummer og kumdeler BASAL bunnseksjon type 1, variant X BASAL bunnseksjon type 1, variant Y H* ** s** t min. tb min. ca. kg H* ** s** t min. tb min. ca. kg *** *** * Byggeøyde varierer fra mm avengig av produsent ** Tilpasset Basal ig-rør * Byggeøyde varierer fra mm avengig av produsent ** Tilpasset Basal ig-rør *** 400 leveres kun med 45 innløp. Basal bunnseksjon type 1 Type 1 er serieprodusert med prefabrikerte renner og muffer i kumvegg for tilkobling av ledninger. Type 1 dekker rørdimensjoner og består av 2 ovedvarianter - X og Y. Bunnseksjonen kan leveres for tilkobling av betongrør eller plastrør. og godstykkelse kan variere noe avengig av produsent. s s H 1:10 1:10 30%o R= 450 mm R= 450 mm tb min Variant X Variant Y BASAL produktkatalog 6 21

22 Kummer og kumdeler BASAL bunnseksjon type 2 BASAL bunnseksjon type 3 BASAL bunnseksjon type 4 H Tilpasset rørdiameter H Tilpasset rørdiameter H Tilpasset rørdiameter Plassering største innløp (variable løp) Plassering største innløp (variable løp) Plassering største innløp (variable løp) Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp Rørdiameter (mm) Tillatt vinkel på innløp < < < < < < 270 Plassering innløp: Innløp < < < < < < 250 Utløp H H 22 BASAL produktkatalog 6

23 Kummer og kumdeler BASAL bunnseksjon type Optikum t tb min. H s Tilgjengelige varianter ca. kg ,2,3,4 1,2,3,4 1,2*,3*,4* ,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4, * Vinkel 75 Basal bunnseksjon type Optikum Bunnseksjonen leveres som inspeksjonskum 650 og som nedstigningskum i 0. Bunnseksjonen leveres som rettløps, X- og Y-variant med elt plast-skall i renner og rørskjøt. Skjøten er tilpasset standard plastrør, og tilkoblet rør kan avvinkles 5. Kumrennen ar standard fall på 20 mm gjennom kum s t H tb min BASAL produktkatalog 6 23

24 Kummer og kumdeler BASAL bunnseksjon type Kråkefot t tb min * 2 varianter produseres, 750 og 800. H s 800 * 800 * 800 * 800 * ca. kg Bunnseksjonen ar innstøpt plastkum med muffeskjøt tilpasset standard plastrør. BASAL ig-kumringer m/bunn (innstøpt pakning) H t tb ca. kg Basal ig: Kum med innstøpt pakning s H t H tb min tb min t 24 BASAL produktkatalog 6

25 Kummer og kumdeler BASAL ig-kumringer (innstøpt pakning) t ca. kg BASAL ig-kjegler 1 2 t ca. kg 0 650* ** ** ** * Leveres kun med not og fjær ** Leveres kun med fals t BASAL produktkatalog 6 25

26 Kummer og kumdeler BASAL ig-kompaktkum t ca. kg t BASAL produktkatalog 6

27 Kummer og kumdeler BASAL ig-topplater 1 2* a 2 = = 800 ca. kg ** ** ** BASAL ig-mellomdekker a ca. kg Basal ig mellomdekke kan på bestilling leveres med andre byggeøyder eller som mellomdekksplate. * 2 leveres med falsskjøt 1-0 og not og fjærskjøt 0 ** Kan også leveres med 1 = a a BASAL produktkatalog 6 27

28 Spesialkummer og kumdeler Basals standardsortiment inneolder et bredt spekter av spesialkummer og løsninger som dekker ulike beov; sandfangkum, slamavskiller og bekkeinntak for å nevne noen. Ved beov for andre dimensjoner eller løsninger enn vårt standardsortement favner, ta kontakt med din lokale Basal-medlemsbedrift for å finne løsninger og få tilbud. BASAL jelpesluk 650 Produkt H t t b 1min t b 2min 1 ca. kg 650 N BASAL SANDFANG 0 Sandfang bygges opp av kumelementer 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum minimum være 0,8 m 3. I praksis betyr dette at man bør benytte kumelementer FALS Topplate N eller FALS eller H t tb2 tb1 Boring/pakning tilpasses rørtype og dimensjon 103 =650 dutv.=7 m/flatbunn m/kulebunn 28 BASAL produktkatalog 6

29 Spesialkummer og kumdeler BASAL slamavskiller Volum m 3 Byggeøyde (mm) ca. kg Byggeøyde og vekt kan avvike avengig av leverandør. Større slamavskillere kan leveres på bestilling. Også standard 3-kamret slamavskiller kan leveres H Variabel Avengig av volum BASAL produktkatalog 6 29

30 Spesialkummer og kumdeler BASAL oljeutskiller Eksempler på størrelser. Andre kapasiteter leveres på forespørsel kum Kapasitet H innløp H utløp inn/ut Sandfang-volum l/s ,9 m l/s ,9 m l/s ,9 m l/s ,8 m l/s ,8 m l/s ,8 m l/s ,8 m l/s ,8 m l/s ,6 m l/s ,8 m 3 Oljeutskilleren ar integrert sandfang med volum som angitt i tabell. Det må benyttes oljebestandige pakninger. Basal oljeutskiller er dimensjonert og testet i enold til EN -858 klasse 1:<5 mg/l Utskilleren leveres i en standard betongkum med sandfang, utskillerdel, automatisk stengeventil, prøvetakingsflens og alarm. Avslutning med kjegle eller topplate, samt lokk og ramme Innløp med automatisk stengeventil Koalesser innløp utløp H-innløp H-utløp 30 BASAL produktkatalog 6

31 Spesialkummer og kumdeler BASAL forstøttningsskjold H t ca. kg BASAL inntakskum H1 H ca. kg BASAL bekkeinntak 2 t b H1 H2 tb ca. kg t H H1 Rist H2 b H1 b H2 tb BASAL produktkatalog 6 31

32 Spesialkummer og kumdeler BASAL vingemur Type ** b B H d D ca. kg* * kan variere noe avengig av produsent ** Kan leveres med ig-skjøt og løs pakning 1-0 b d D H B Kan leveres med sandfang/og eller energidreper. Energidreper kan leveres/benyttes for å redusere vannastigeten ved utløpssikring mot erosjon. 32 BASAL produktkatalog 6

33 Supplerende produkter Basals sortiment inneolder også supplerende produkter som blant annet gategods, pakninger for kumgjennomføring og kumstiger. Ved å kjøpe komplette produkter sparer du både tid og penger. En komplett kum levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produktene spesialtilpasset til verandre. Dette gir deg trygget for at anlegget kan monteres raskt og effektivt. Basal ar er stort nett av leverandører og samarbeidspartnere. Basals sortiment inneolder supplerende produkter som gategods, pakninger for kumgjennomføringer og kumstiger. Alt er spesialtilpasset Basal-produktene. Ved å bestille os en Basal-bedrift får du alt levert på en gang. Du slipper å måtte mellomlagre produktene mens du venter på resten av leveransen. Basal-produktene er et utmerket valg vis du ønsker et miljøvennlig, sterkt VA-anlegg som ar lang levetid. Ta kontakt med en av Basal-bedriftene eller besøk oss på internett vor du finner mer informasjon om oss og våre produkter! Basal sitt supplerende utvalg består av: Gategods Fiberduk Plastrør og deler Vannarmatur Isolasjon Stiger BASAL produktkatalog 6 33

34 Supplerende produkter Kumgjennomføringer Pakning type F910 (AR) Kumgjennomføringer Pakning type F911 (COMBI) Rørdiameter Ø mm Bordiameter (mm) PVC Duktilt Betong Betegnelse nr. Bordiameter mm Rørdiameter i mm Plast Duktil Betong Strammebånd Støttering av plast 34 BASAL produktkatalog 6

35 Supplerende produkter Gategods av støpejern Lokk, rister og rammer Produkt Flytende ramme Kjøresterkt lokk Kjøresterkt ristlokk Kuppelrist m/lås Flytende gatesluk Flytende gatesluk Dimensjon mm Materiale Norsk Standard ca. kg 650 SJK SJK SJK SJK SJK SJK - 62 Kumstiger Stiger av aluminium for adkomst i kummer leveres i to typer; Alustar og Stigesenteret Antall trinn Alustar Lengde mm Kumøyde mm Lengde mm Stigesenteret Kumøyde mm Stigene leveres med brakett og støtteben for montering i kum. Også andre stiger leveres på bestilling. Dykkere Dykkere for utløp fra sandfangskum leveres i dimensjon Ø, og 250. BASAL produktkatalog 6 35

36 Supplerende produkter Multikonsoll Sett PN Art.nr Betegnelse Ant. pr. sett. 1 PN Brakett Skinne 2 1 PN Brakett Skinne 2 1 PN Brakett Skinne PN 10 (PN16 på forespørsel) PN 10 (PN16 på forespørsel) 1224 Brakett Skinne 4 (2)* 1225 Brakett Skinne 4 (2)* Skruer for feste av braketter til skinner følger med. Øvrige skruer etter nærmere spesifikasjoner. (2)* Gjelder Hawle kort flense T-rør og kort flense kryss -300, PN10-16 Multikonsoll for flense- og ventil- T/kryss gir fleksibel løsning. 315 mm 385 mm BASAL produktkatalog 6

37 Supplerende produkter Uniklikk festebraketter Brakett. a mm b mm c mm d mm Uniklikk festebraketter Varenr. Dimensjon Trykk-klasse PN PN PN PN PN PN 16 a b d c Tilpasset - (enkel skinne) Tilpasset (dobbel skinne) BASAL produktkatalog 6 37

38 Legging av Basal rør og kummer Levering/mottak av varer Ved mottak av betongvarer skal mottaker visuelt kontrollere at rør og kummer med tilbeør, er i samsvar med bestilling og uten skader. Det skal alltid kvitteres for mottak av varer. Ikke godkjente varer merkes og returneres til leverandør. Håndtering Det skal kun brukes godkjente løfteverktøy. Rulling og annen ukontrollert flytting av rørene kan medføre skade og avskalling av endene. Kjetting og wire må ikke brukes rundt eller gjennom produktene, slik at godset ødelegges eller skades. Forberedelse før montering av rør og kummer. innstøpt pakning: 1. Rengjør spissende og muffe 2. Kontroller at rør/kum er skadefri 3. Kontroller produktkvalitet og leggedybde 4. Fjern eventuell isopor i ig-pakning 5. Spissende smøres med Forseda glidemiddel Løs pakning: Monter pakningen på spissenden inntil resessen. Strekk ut pakningen ved å trekke den ut på noen punkter. Sentrer kumringen og monter. 38 BASAL produktkatalog 6

39 Legging av Basal rør og kummer Løfting og montering av rør og kummer. Underlaget komprimenteres og avrettes. Montering av kumringer skjer normalt ved jelp av kumringens egenvekt. Kumringer med lav byggøyde vil kunne kreve ekstra last i forbindelse med monteringen. Legging av rør mufferør Det skal graves ut for muffen slik at rørstamme og muffe får jevnt anlegg mot fundamentet. Spissenden sentreres i muffen før sammentrekking, og trekkes sammen med eget monteringsverktøy. Kontroller at rørene er riktig montert. Leverandør av rør og kummer skaffer også løfte- og monteringverktøy. l a l falsrør Trepart løfte- og monteringsverktøy ar to like lange kjettinger som brukes til løfting og transport. Den tredje og lengste kjettingen brukes til å trekke sammen rør. Kjettingsskrevet s toppvinkel må ikke være større enn 60. Dette oppnås ved at kjettingene i kjettingsskrevet er like lange eller lengre enn avstanden mellom løfteankrene ( l > a ). Tettetsprøving av rør med luft Det tilføres luft slik at trykket blir 10% øyere enn prøvetrykket. Deretter stenges lufttilførsel. Når trykket ar blitt oldt i 5 minutter, senkes trykket til angitt prøvetrykk (PO). Hvis trykkfallet målt etter prøvetiden er mindre enn angitt i tabell (Δp), er ledningen godkjent. Prøve Trykk mvs Prøvetid med luft(min.) metode PO Δp LC 1 0, LD 2 0,15 1,5 1, For kummer anbefales det å benytte vann ved tettetsprøving. BASAL produktkatalog 6 39

40 NÅR BETONGPRODUKTER SKAL LØFTES! Fig. 2. Løfting Løftingen kan skje i alle retninger som vist på fig. 2, 3 og 4. Fig. 5. Frakobling For å frakoble universalankerodet, senkes løftebøylen ned mot betongoverflaten, og kulens leppe løftes opp og dreies inntil kulen kommer løs fra ankeret. Fig. 1. Montering Universalankerodets kule skyves over det innstøpte ankeret, deretter dreies kulen inntil den stoppes av den utstikkende leppen som kommer i kontakt med betongoverflaten. Fig. 6. Frakobling Universalankerodet frigjøres fra ankeret. LØFTE- OG MONTERINGSVERKTØY Pålitelig løfteredskap Enkel i bruk og tar liten plass Lett, veier bare 20 kg Grøften kan lages smalere, da det ikke kreves ekstra plass til løfteverktøyet Hurtig montering av rørene Sikrer en bedre trykkfordeling i skjøten under monteringen A B Verktøyet består av en tredelt løftestropp med festeøyer (A, B og C) som monteres til inn-støpte Congripanker i rørveggen. C BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Prof. Birkelandsv. 32 b Postboks 199 Kalbakken, 03 Oslo Oppg. 2, Oslo Telefon , faks BASAL produktkatalog 6

41 Pedersaab Concrete Tecnologies, verdens ledende leverandør av maskiner, formverktøy og etteråndterings utstyr for støping av: Spillvann og overvannsrør Soft/ard lined rør & kummer Topplater Rør til gjennompressing Soft/ard lined rør & mannull Kumsystemer - og et utvalt av spesial produkter Kulverter Tanker Globalt samarbeid er en universal standard for oss - Etter å a vært en global partner i så lang tid, ar vi opparbeidet oss en dyp forståelse og kunnskap av akkurat ditt marked. Ved å velge oss som din samarbeidspartner, er du sikret en av de mest profesjonelle underleverandører innenfor betong industrien. Besøk for å se vårt produkt sortement DK Brønderslev Tlf.: Fax: BASAL produktkatalog 6 41

42 42 BASAL produktkatalog 6

43 BASAL produktkatalog 6 43

44 Hva bør du kreve av din gategodsprodusent: - Fleksibel produksjon og stor kapasitet - Lokalt salgsapparat med lang bransjeerfaring - Aktiv og inkluderende produktutvikling - Høyt fokus på produkttesting og dokumentasjon - Internasjonalt aksepterte kvalitets og miljøsertifiseringer - Aktivt forold til europeisk standardisering - Sikker og stabil emballasje med god merking Ulefos NV -et trygt valg! Postboks 24, 3831 Ulefoss Tlf Fax: BASAL produktkatalog 6

45 Fleksible tilkoblinger Basal flexibend er et unikt og nytt rørdelskonsept. Den er utviklet i 4 varianter: tilknytning (sadelgren), dobbeltmuffe, kortrør og innstøpningsmuffe. Felles for alle 4 variantene er den unike fleksible muffen som kan avvikles inntil 13 i alle retninger. Systemet er benyttet i Tyskland i flere år, med meget godt resultat. Basal flexibend, type tilknytning Ved tilknytning til ovedledning med en vridbar muffe reduseres beovet for antall rørdeler og bend. Basal flexibend er derfor en kostnadseffektiv løsning. Samtidig gjør Basal flexibend tilkoplingen meget enkel. Vinklet tilkopling gir stor bruksmessig fordel. Ved å vri tilkoplingen inntil 13 vil man blant annet oppnå vesentlig bedre ydraulisk vannstrøm i tilkoplingspunktet enn ved andre typer avvinkling. Når tilknytning skal utføres på eksisterende ovedledning er det viktig at ledningen ligger stabilt og ikke undergraves. Ved bruk av Basal flexibend, vil ovedledningen fortsatt kunne ligge uberørt ved at man kun graver frem toppen av røret og monterer tilknytningen på toppen av ovedledningen. Tilknytningen er tilpasset standard plastrør 160 og, og kan tilknyttes betongrør og ovedledninger i dimensjonene Andre egenskaper Basal flexibend, gir mange fordeler med ensyn til rask, sikker og enkel montering. Den spesielle nye pakningen i bunn av påkoblingen gir en perfekt forsegling og tettet til innervegger av ovedledningen. Dimensjoner som vil lagerføres i Norge: Hovedrør Tilknytning / / finnes ikke med justerbar muffe. Dobbeltmuffe Kortrør Innstøpningsmuffe BASAL produktkatalog 6 45

46 Basals medlemsbedrifter SYLTEOSEN BETONG 1. Jaro AS PB. 2181, 9508 Alta. Tlf Holmen Betong AS 9322 Karlstad. Tlf Beisfjord Sementvarefabrikk AS Fjordvn. 203, 8522 Beisfjord. Tlf Sortland Sementvarefabrikk AS Pb. 114, 8401 Sortland. Tlf Midt-Norsk Betong Mosjøen AS PB. 128, 8651 Mosjøen. Tlf Midt-Norsk Betong Verdal AS Magnus den Godes v. 15, 7650 Verdal. Tlf BetoNor AS PB 295, 6801 Førde 7. avd. Trondeim. Tlf avd. Førde. Tlf avd Vingrom. Tlf Sylteosen Betong AS Elnesvågen. Tlf Brødr. Ulvestad Cementvarefab. AS 6315 Innfjorden. Tlf Ryfoss Betong AS 2973 Ryfoss. Tlf Ølen Betong AS Ølensvåg. Tlf avd. Bergen. Tlf avd. Haugesund. Tlf avd. Bærum. Tlf Loe Rørprodukter AS avd. Oslo Tlf avd. Akersus. Tlf avd. Buskerud. Tlf avd. Østfold. Tlf avd. Vestfold. Tlf avd. Telemark. Tlf Østfold Betongprodukter AS Brandsrudvn. 19, 1850 Mysen. Tlf Hedrum Cementstøperi AS Elvevn., 3271 Larvik. Tlf Skarpnes Rør AS Nedenes. Tlf Nobi Norsk Betongindustri AS avd. Bergen. Tlf avd. Askøy. Tlf Skjæveland Cementstøperi AS Vagleskogvn. 83, 4322 Sandnes. Tlf Kristiansand Cementstøberi AS PB. 10, 4658 Tveit. Tlf Narmo Betong AS Birkebeinervn. 33, 2316 Hamar. Tlf BASAL produktkatalog 6

47

48 SPILBERG Foto: Sturla Bakken Om noen fortsatt skulle være i tvil om betongrørets sterke sider: En Leopard 2 A 4 veier 52 tonn. I mer enn to tusen år ar siviliserte samfunn brukt betong i sine viktigste konstruksjoner. Over bakken, og under. Her i landet ar selskapene i Basal-gruppen levert rør og kummer i betong i generasjoner. Tunge, solide og nærmest evigvarende. Ingen andre materialer kommer i næreten Rena leir 14. september 6. Leopard tank fra Krauss-Maffei, Tyskland. Betongrør fra Basal, Norge. av betongens styrke og stabilitet. Når røret er lagt, er det lagt. Ikke noe mer å tenke på. Ikke noe mer å bekymre seg for. For betong er evigetens materiale. Besøk og se videoen.

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av betong Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Generelt Basal leggeanvisning 2013 2 Basal-bedriftene er ledende i Norge

Detaljer

2. Kumelementer og tilbehør

2. Kumelementer og tilbehør Kumtyper og dimensjoner 7. 6. 5. 4. I likhet med rør leverer vi kumelementer med to ulike typer pakninger, ig som er den innstøpte og løs glidepakning, som man legger på manuelt ved legging. Type Dimensjon

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig Produktbrosjyre BASAL slamavskiller Bare betong varer evig Hvorfor velge Basal slamavskiller type Baga? Basal slamavskiller type Baga har meget stor evne til å skille ut og sedimentere faste partikler

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.05.13 Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Kumringer - løs pakning DN Høyde Vekt (kg) Pris

Detaljer

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av.

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av. . ULVESTAD AREFABRIKK AS 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse Betongkummer OG kumdeler...3 DN 1000-2000 Betongkummer

Detaljer

Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon

Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon xxxxxxxxx Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon Innledning om Basal Rør og skjøtemetoder Ulike kumtyper Gjennomgang av relevante observasjoner Medlemsoversikt 17 produsenter Ca 30 utsalgssteder

Detaljer

Basal. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.

Basal. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal. Basal produktkatalog 2012 Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! Bare betong varer evig www.basal.no innhold Om Basal............................................

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.01.2017 Alle priser er eksl mva Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Side 2 R ø r ig- Mufferør

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter Valg av rørmateriale til SP og OV Nyheter Noe av innholdet på hjemmesiden Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte i 1970 (NS 3027/3028)

Detaljer

BASAL. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.

BASAL. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal. BASAL produktkatalog 2012 Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! Bare betong varer evig www.basal.no INNHOLD Om Basal... 4 Beste bruksområder...

Detaljer

Nyheter fra Basal 2007

Nyheter fra Basal 2007 Nyheter fra Basal 2007 Produktutvikling Ens kumskjøt og ens rørskjøt Mufferør Type Dimensjon Anmerkning BASAL ig 150-400 Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning (ig). Falsrør Type Dimensjon

Detaljer

NYHET. BASAL trekkekummer

NYHET. BASAL trekkekummer NYHET BASAL rekkekummer Produkbrosjyre Basal rekkekummer finnes i varianene: Sirkulær TK1, Rekangulær TK1, TK2 og TK3, Sarkofag TK2 og TK3, LED kum og Tunnelkum. Bare beong varer evig BASAL rekkekummer

Detaljer

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge. Av Terje Reiersen

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge. Av Terje Reiersen Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen Noe av innholdet på hjemmesiden Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte

Detaljer

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014 Prisliste 1. januar Revidert 21. juni 2014 Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Betong - en løsning for dagens og kommende generasjoner. 2014 Hvilken løsning vil du overlate

Detaljer

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon Bare betong varer evig Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon BASAL STORM-SERIEN Basal storm-serien Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2015 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 34

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva PRISLISTE Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

Prisliste. VA-produkt i betong.

Prisliste. VA-produkt i betong. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2017 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva.

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva. PRISLISTE Gjeldende fra februar 2015 eks. mva. ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon Terje Reiersen Basal Basal 2012 Basal har 19 eiere som distribuerer fra totalt 30 steder spredt i hele Norge 1 Basal 2001-2010 1600 1400 1200

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2016 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 35

Detaljer

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Hva er hot og hva er nyheter Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Landsomfattende VA leverandør Basal 2001-2008 1400 1200 1000 800 600 Omsetning Pipelife Wavin 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 15. April 2010 MIDT- NORSK BETONG MOSJØEN AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

2012/13 Avløpssystemer. i betong

2012/13 Avløpssystemer. i betong 2012/13 Avløpssystemer i betong innhold 1 generelt 1.1 Østraadt Rør Gruppen... 3 1.2 Kvalitetsbetegnelser... 4 Kontroll... 4 FDV-dokumentasjon... 4 2 rør og rørdeler 2.1 Generelt... 5 Østraadt rørsystem...

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Kummer. Stake-/spylegren

Kummer. Stake-/spylegren VA Kummer VA Kummer Stake-/spylegren PP stake-/spylegrenrør PP rodding tee NRF D D S M M S Z 1 H nr mm mm mm mm mm mm 220 33 94 110 * 110 68 213 260 223 322 67 09 110 ** 200 68 208 361 232 322 67 14 160

Detaljer

Tetthetsprøving av kum

Tetthetsprøving av kum Tetthetsprøving av kum Nr. 63 UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM 2011 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr

Detaljer

Prisliste pr 1. august 2009

Prisliste pr 1. august 2009 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS Prisliste pr 1. august 2009 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 Telefaks: 71 22 82 19 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse

Detaljer

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As AVLØPSKUMMER Førde Sementvare As BetoNor As Totalt 48 tilsette. Forventa oms. 2014: 97 mill. Forventa prod.

Detaljer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Prosjekt 2011094 VVA ST OLAVS GT VANNSKUMMER St Olavs gt. Skjema kum nr. VK1 Sign.: KG 160 dren 45 160 PE 32 PE 160 PE 0 63 PE 225 PE 63 PE 63 PE Vannkum

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva Prisliste Narmo Betong 01.02.2016 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.02.2016 Alle priser er eksl mva Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941

Detaljer

Med dagens krav til ledningsanlegg

Med dagens krav til ledningsanlegg Med dagens krav til ledningsanlegg skal betongrørene tilfredstille følgende funksjoner 1. Hydrauliske forhold Sikre en tilstrekkelig gjennomstrømningskapasitet Sikre selvrensing 2. Styrke Ha tilstrekkelig

Detaljer

Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert 21000320121 300 2000 550 G 12,0 kr 1 163. Innvendig diameter ( mm )

Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert 21000320121 300 2000 550 G 12,0 kr 1 163. Innvendig diameter ( mm ) liste 1. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rør 5. Tanker, slamavskillere 1.1 Basal ig-mufferør 5.1 Slamavskillere Baga 1.2 Basal ig-falsrør, uarmert 5.2 Basal Oljeutskiller 1.3 Basal ig-falsrør, armert

Detaljer

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai Prisliste 2013 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2011 Bare betong varer evig 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT

Detaljer

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2012 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT SIDE 4: SIDE 5: SIDE

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 3 Pristabell 1 A)... 3 Pristabell 1 B)... 3 Pristabell 2 A)... 4 Pristabell 2 B)... 4 Pristabell

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum NY HE T Facebook f Logo CMYK /.ai Facebook f Logo CMYK /.ai! BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum Bare betong varer evig www.basal.no BASAL Briljant Perfekt

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai PRISLISTE 2012 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

BASAL Leggeanvisning

BASAL Leggeanvisning BASAL Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av betong Tilpasset krav gitt i NS 3420-U og Vegnormalene Håndbok N200 Bare betong varer evig www.basal.no Generelt Basal er organisert som en allianse

Detaljer

produktkatalog - kvalitet tvers igjennom

produktkatalog - kvalitet tvers igjennom produktkatalog - kvalitet tvers igjennom kontaktinfo Østraadt rør as Svilandsveien 92, 4308 Sandnes Tlf: 51 97 16 00 E-post: ror@ostraadtror.no Østraadt øst as Gjøvik Næringssenter, 2827 Hunndalen Tlf:

Detaljer

BASAL Leggeanvisning

BASAL Leggeanvisning BASAL Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av betong Tilpasset krav gitt i NS 3420-U og Vegnormalene Håndbok N200 Bare betong varer evig www.basal.no Generelt Basal er organisert som en allianse

Detaljer

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Vannkummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1600 vannkum A: Kumemnerør i valgfri høyde. D: Montert tettegummi i utfrest pakningsspor

Detaljer

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving Baio Systemet Bolteløst system for nedgraving Baio systemet Innhold Innledning 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK 2 Eksempel på bruk av Baio 3 Baio-systemet: Gode råd 3 Baio Combi / sluser 4 Baio-systemet 5 Bend

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Spillvannskummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1000 renneløpskumme 1000 plastkjegle fastsveist til kumrør. 100% tett forbindelse.

Detaljer

VA-konsept BETONGKUMMER

VA-konsept BETONGKUMMER VA-konsept BETONGKUMMER VA-KONSEPT Betongkummer Innhold 1. Betongkummer...3 Kumringer...3 Kumring m/bunn...4 Kjegle eksentrisk...4 Kjegle sentrisk...5 Topplate med eksentrisk hull...5 Topplate med sentrisk

Detaljer

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Web: www.norskbetong.no. E-post: norskbetong@norskbetong.no. Fax: 33 33 81 99, Tlf.

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Web: www.norskbetong.no. E-post: norskbetong@norskbetong.no. Fax: 33 33 81 99, Tlf. SANDNES: Østraadt Rør AS Sviland, P.b. 338 4303 Sandnes Tlf.: 51 97 16 00 Fax: 51 97 16 01 E-post: ror@ostraadtror.no Web: www.ostraadtror.no GJØVIK: Østraadt Øst AS Gjøvik Næringssenter 2827 Hunndalen,

Detaljer

Basal fremtidens løysning. v/birger Johnsen. Medlem av

Basal fremtidens løysning. v/birger Johnsen. Medlem av Basal fremtidens løysning v/birger Johnsen Basal - fremtidens løysning, som norsk totalleverandør av VA-produkter Basal står for all utvikling innen VA- betong relaterte totalløysninger i Norge. Totale

Detaljer

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen Ulefos antikkovn Kom inn i varmen Vi tar ansvar, gjør du? Ulefos Jernværk har utarbeidet et miljøregnskap. Selskapet er ISO 14001 miljø-sertifisert som krever at de som produsent, kontinuerlig arbeider

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik PRODUKTKATALOG 2014 Hvem er vi BB Produkter VVA AS ble stiftet 1. januar 2003. Målgrupper for produktene er kommuner, vegvesen, maskinentreprenører med tillegg av bedrifter innen el- og telekommunikasjon.

Detaljer

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen Nye produkter og produktløsninger i Basal Av Terje Reiersen Nyheter på hjemmesiden Revidert rørbok Mange spennende nyheter bl.a.: Nytt kapittel om Råd og tips ved prosjektering Tilpasset Basal produktspekter

Detaljer

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID)

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Pragma infra www.pipelife.no Pragma Infra rørsystem Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Detaljer

Kumstiger og kumluker

Kumstiger og kumluker Kumstiger og kumluker Seljeveien 3 1661 Rolvsøy Tlf:69339500 www.stigesenteret.no post@stigesenteret.no Faks:69339509 Litt om oss! Stigesenteret AS ble i september 1993 etablert av SFO, Senter for organisasjonslæring,

Detaljer

1. Rør betong. Produktkatalog. Bare betong varer evig

1. Rør betong. Produktkatalog. Bare betong varer evig 1. Rør betong Produktkatalog 2 0 1 3 1 Innhold 1. Rør betong Våre kontorer s. 4-5 Lars Loe sin side s. 6-7 Miljø s. 8 Kvalitet s. 9 BASAL s. 10 BASAL merking s. 11 ig og igt s. 12 Vår produksjon s. 13

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning!

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning! BS-Firkantkum Produseres med fals som forhindrer sideforskyvning! Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Innhold Sortiment Side Uponor Spillvannssystem... 5-32 Uponor Kumsystem... 33-44 Uponor Overvannsystem... 45-74 Uponor Trykkrørssystem... 75-82 Uponor Innomhusavløpssystem...

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Kabelnett - Kabelrør utførelse

Kabelnett - Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.1 / 2012 Kabelnett - Kabelrør utførelse Beskrivelse Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler.

Detaljer

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 INNHOLD Generelle betingelser, transportpriser Side 3 Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6 BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 BASAL kumringer og kumdeler Side 8-9 Boringer og borepakninger

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 4 Pristabell 1 A)... 4 Pristabell 1 B)... 4 Pristabell 2 A)... 5 Pristabell 2 B)... 5 Pristabell

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

EPIC P23 X719 September 2005. Kummer KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER. Grunnavløpssystemer

EPIC P23 X719 September 2005. Kummer KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER. Grunnavløpssystemer EPIC P23 X719 September 2005 KUMMER TIL GRUNN- AVLØPSSYSTEMER Grunnavløpssystemer Det forplikter å ha laget den første plastkummen i Europa I 1967 introduserte Wavin den første plastkummen i Europa. Siden

Detaljer

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Internett: www.kc.no. E-post: kristiansands.cementstoberi@kc.no. Tlf: 38 00 37 80 - Fax: 38 00 37 70

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Internett: www.kc.no. E-post: kristiansands.cementstoberi@kc.no. Tlf: 38 00 37 80 - Fax: 38 00 37 70 ØSTRAADT RØR AS Svilandsveien 92, 4308 Sandnes Tlf: 51 97 16 00 E-post: ror@ostraadtror.no Web: www.ostraadtror.no ØSTRAADT ØST AS Gjøvik Næringssenter, 2827 Hunndalen Tlf: 47 47 31 90 E-post: ror@ostraadtror.no

Detaljer

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg Et bredt utvalg av kvalitetslokk Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer gulv- eller

Detaljer

Ny standard for vannkum og forankring. Årsmøte RIN 2016

Ny standard for vannkum og forankring. Årsmøte RIN 2016 Ny standard for vannkum og forankring Årsmøte RIN 2016 Dimensjonerende lastkrav PN 16 DN Uten sikkerhetsfaktor Med sikkerhetsfaktor 1,2 100 33 kn 39 kn 150 68 kn 81 kn 200 116 kn 139 kn 250 176 kn 210

Detaljer

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Bruk FURNES på toppen Støpejern i alle miljøer -spør oss! August 2009 T l f. 6 2 5 3 8 3 0 0 - F a x. 6 2 5 3 8 3 0 1 s a l g.

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no ygg & Anlegg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg esøk oss på www.vulkansmith.no Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer

Detaljer

FDV dokumentasjon Forvaltning, drift og vedlikehold. Vann- og avløpssystemer

FDV dokumentasjon Forvaltning, drift og vedlikehold. Vann- og avløpssystemer FDV dokumentasjon Forvaltning, drift og vedlikehold Vann- og avløpssystemer CEM II - NEPD nr: 024N Standard FA Sement og AnleggsSement FA Godkjent i tråd med ISO14025, $8.1.4 [1]. Gyldig til: 01.04.2011

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene Martin Opdal Vann- og avløpsetaten 24. Oktober 2012 VA-norm for Bergen kommune Norsk VA-norm Oversiktlig info om kommunens krav Faglig

Detaljer

Baio Combi/ sluser E2

Baio Combi/ sluser E2 BAIO SYSTEMET Baio-systemet egner seg spesielt godt til å skifte ut eksisterende kummer der man ikke trenger direkte tilgang påvannledningen. Vi graver opp og fjerner den eksisterende kummen. Baio- systemet

Detaljer

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse

Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse NR 9010 VER 1.2- PUBLISERT 02 / 2015 Distribusjonsnett kabel Kabelrør utførelse Beskrivelse: Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer