Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?"

Transkript

1 Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1

2 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen ble avholdt på Lillestrøm 27. og 28. november i Målet var at økt kompetanse i helsetjenesten skal gi unge tilrettelagte helsetilbud som bidrar til at de kan ivareta egen helse. Konferansen var tverrfaglig, i samarbeid med brukerne og på tvers av nivåer. Den har vært en stor dugnad, både av medlemmene i prosjektgruppen og av foredragsholderne, noe som har bidratt bidratt til et vesentlig løft av dette feltet i Norge. Prosjektgruppen er representert ved: Prosjektleder Liv-Grethe Kristoffersen, Prosjekteier Martin Kaasgaard, Sesilie Halland, Espen Nyberget, Ole Rikard Haavet, Iren Kristiansen, Nils Henrik Holmedal, Heidi Elnæs, Frøydis Olafsen, Mette Hvalstad, Hans-Jacob Bangstad, Mona Røisland, Trond Diseth, Morten Pettersen, Lise Reinertsen, Kirsti Almås, Frode Kase, Anne Undrum, Anne Margrete Fletre, Barnesykelpleier, Læring- og Mestringssenteret for barn, unge og deres familier, Ullevål universitetssykehus Unge funksjonshemmede Repr BURG, Barne og Ungdomsreumatisme bruker Førsteamanuensis, dr.med. Seksjon for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo Klinisk spesialist i sykepleie ved Glittreklinikken Konstituert overlege, Glittreklinikken Sosionom, Glittreklinikken Overlege, Barnepoliklinikken, Ullevål universitetssykehus Overlege, BUP, Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus Professor, dr.med. Seksjonsoverlege, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Koordinator ved Nasjonalt kompetansesenter for Barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet. Avdelingsoverlege, professor ved BUP, Barneklinikken, Rikshospitalet Seksjonsoverlege, Voksentoppen, Geilomo, allergi og lungepoliklinikken, Rikshospitalet Avdelingssykepleier, Barneklinikken, Voksentoppen, Rikshospitalet Daglig leder, Læring- og Mestringssenteret, Barneklinikken, Rikshospitalet Senterleder, dr.med, Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet Sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet Leder, Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Aker HF Vi takker, Unge funksjonshemmede, Læring- og Mestringsenteret for barn, unge og deres familier, Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Glittreklinikken, Universitetet i Oslo og andre støttespillere i fagmiljøet, Helse- og Rehabilitering, Helsedirektoratet og Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Aker HF. 2

3 Innholdsfortegnelse Forord side 2 Sammendrag side 4 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet. Målsetting og målgruppe side 5 o Hvorfor arrangere en ungdomsmedisinsk konferanse? o Fokus på aktuelle problemstillinger knyttet til det å være ungdom /ung voksen og ha en kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsnivå o Målsetting og målgruppe Kap 2 Prosjektgjennomføring og metode side 7 o Brukermedvikning o Organisering o Valg som ble tatt o Økonomi Kap 3 Resultater side 10 o Evaluering av konferansen Kap 4 Oppsummering og videreføring side 13 Vedlegg Program for konferansen Abstracts fra konferansen Godkjenning av tellende timer Logo: ML DESIGN 3

4 Sammendrag Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen - tverrfaglig, i samarbeid med brukerne og på tvers av nivåer En tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med helsepersonell fra flere av landets største sykehus, Læring- og Mestringsentrene og Universitetet i Oslo har gått sammen med organisasjonen Unge funksjonshemmede for å sette fokus på Ungdomsmedisin. Målet er at økt kompetanse i helsetjenesten skal gi unge tilrettelagte tilbud som bidrar til at de kan ivareta egen helse. Bakgrunnen for konferansen var en felles opplevelse av at tilbudet til ungdom med helseutfordringer ikke er godt nok i dag. Temaene ved konferansen hadde fokus på oppfølgingen gjennom ungdom- og ung voksen tid, overføringen mellom barne- og voksenavdelinger og primærhelsetjenesten, samt tilrettelegging slik at de unge blir i stand til å ivareta egen helse. Konferansen hadde en biopsykososial tilnærming, hvor de overordnede temaene var ressurser og mestring. Fordelt på to dager, holdt tverrfaglig helsepersonell og brukere 50 foredrag. Konferansen, som var gratis, ble tidlig fulltegnet og hadde lang venteliste. Evalueringsskjemaene viste en totalvurdering med 4,4 av 5 mulige poeng. Prosjektgruppen ønsker å drive nettsiden videre. Et sted for kommunikasjon, kunnskapsspredning, og videre engasjement innen dette feltet. Etableringen av regionale nettverk bidrar i det videre arbeidet for en bedre helsetjeneste for ungdommer, og unge voksne som har helseutfordringer. Helseregion Vest har tatt på seg å arrangere neste konferanse i Konferansen i 2008 har vært en stor dugnadsinnsats, både av medlemmene i prosjektgruppen og av foredragsholderne, et vesentlig løft innen dette feltet i Norge. Vi håper at myndigheter og helsetjenesten sammen kan bidra til bedre tilrettelagte tilbud til en utsatt og lavt prioritert gruppe. Noen kommentarer fra deltagerne: Flott med tverrfagligheten her. Veldig fine foredrag. Takk for innholdsrikt kurs! Fantastiske forelesninger... alt har vært supert! Veldig bra organisert. R. Viner sitt foredrag var meget nyttig og lærerikt. Det gav mange tanker til oss som arbeider med ungdom. Flott med parallellsesjoner, at dere treffer så bredt. Utrolig bra at ungdomsmedisin blir satt på tapeten! Spesielt nyttig: at vi må dra lasset sammen. Samarbeid! Se helheten! Dette er en unik samhandling over profesjonsgrenser, på tvers av diagnoseområder og nivåer og med brukermedvirkning som metode. 4

5 Ungdomsmedisinsk konferanse: - når du er opptatt av at helsetjenesten skal samarbeide tverrfaglig og sammen med brukerne for best mulig ivaretakelse av ungdom, deres familier og unge voksne som har helseutfordringer Kap 1. Bakgrunn Hvorfor arrangere en ungdomsmedisinsk konferanse? En tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med helsepersonell fra flere av landets største sykehus, Læring- og Mestringsentrene og Universitetet i Oslo har gått sammen med organisasjonen Unge funksjonshemmede for å sette fokus på Ungdomsmedisin. Bakgrunnen for konferansen var en felles opplevelse fra spesialisthelsetjenesten, barn og voksen, primærhelsetjenesten og brukerorganisasjonene av at tilbudet til ungdom med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke er godt nok i dag. Prosjektgruppen stilte seg dette spørsmålet: Hvordan kan vi ved hjelp av brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid styrke helsepersonell i å gi ungdom, deres foreldre og unge voksne tilrettelagte helsetilbud? Vårt svar ble: Ved å arrangere Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen i Norge med tema knyttet til oppfølging av ungdom og unge voksne som har helseutfordringer, samt overføring fra barneavdeling til voksenavdeling eller primærhelsetjenesten. En gratis konferanse som kunne gi økt kunnskap og engasjement, ved at tema ble belyst av tverrfaglig helsepersonell og brukere. Dette kan igjen bidra til å forbedre praksis slik at ungdom og unge voksne med akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse blir bedre i stand til å ivareta egen helse. Fokus på aktuelle problemstillinger knyttet til det å være ungdom/ung voksen og ha en kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsnivå Likeverdig samarbeid mellom brukere og fagpersoner Det har vært en utbredt holdning at ungdom har dårlig compliance, altså evne til å etterleve behandlingsråd. En mer moderne forståelse av læring og mestring anser det som helsepersonells utfordring å legge til rette for å fremme mestring hos ungdom og unge voksne. Helsepersonell trenger kunnskap om aldersadekvate tema og pedagogiske virkemidler for å fremme læring hos denne gruppen, samt kunnskap om hvordan de kan støtte foreldrene til de unge. Sammen med fagkunnskap fra helsepersonell vil erfaringskunnskap fra brukerne være viktig for optimal tilrettelegging. Læringen må foregå som en aktiv prosess hos den enkelte ungdommen, men hva ønsker ungdom, unge voksne og deres foreldre fra helsetjenesten? 5

6 Utfordringer knyttet til oppfølging av ungdom som har kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne i helsetjenesten Årene fra tidlig ungdomstid til fasen som ung voksen innebærer mange utfordringer. Disse utfordringene blir ofte flere og større når den unge har en kronisk sykdom eller et nedsatt funksjonsnivå. Eksperimentering er en nødvendig del av utviklingen i ungdomstiden, men det er viktig å forhindre livsstil som gir helserisikoatferd, da dette kan gi alvorlige konsekvenser for den unge som har kronisk sykdom. Ungdom som har helseutfordringer har i dag et mangelfullt oppfølgingstilbud. Det kan bety at de ikke får: 1) oppfølging og veiledning tilpasset utfordringer i ungdomsårene og etableringsfasen. 2) aldersadekvat informasjon basert på kunnskap om formidlingsstrategier til ungdom 3) helsetjenester i omgivelser som er utformet for å i møtekomme ungdoms ønsker og behov Utfordringer knyttet til overføring av ungdom som har kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne fra spesialisthelsetjenesten for barn til spesialisthelsetjenesten for voksne eller til primærhelsetjenesten Tilfeldig organisering og ulike løsninger i helsetjenesten kan gi en utsatt gruppe som ungdom et helsetilbud basert på erfaringer fra andre spesialiteter, som barnemedisin og voksenmedisin. Dette er ikke relevant for ungdomsgruppen. Ungdom som har kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne opplever ofte at de faller mellom to stoler når de ikke lenger skal følges opp av barneteamet. Det er i dag få modeller for en god overføring mellom barn- og voksenavdeling, og mellom barneavdelinger og primærhelsetjenesten. Ungdommene og deres familier opplever det som frustrerende og utrygt ved manglende rutiner ved en slik overføring. For å ivareta unges spesielle behov og sikre at denne pasientgruppen får et godt tilbud, er det nødvendig å øke helsepersonells kunnskap om ungdom og unge voksne som pasientgruppe. Målsetting Hovedmålet med konferansen har vært å: Sikre helsetjenestens kompetanse slik at den kan bidra til at ungdom og unge voksne som har en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse er i stand til å ivareta egen helse. Delmål ved konferansen har vært at: Helsepersonell får økt kunnskap ved å delta på en nasjonal konferanse der ungdomsmedisinske tema belyses av tverrfaglig personell og brukere. Det etableres regionale nettverk for videre utvikling og utprøving av modeller for oppfølging av ungdom, unge voksne og deres foreldre. Målgruppe Konferansens målgruppe har vært: Helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten som møter ungdom, deres foreldre og unge voksne som har akutt, eller kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. I denne målgruppen er også ansatte i re-/ habilitering, psykiatri og rus og Læring- og Mestringssentrene med. 6

7 Målgruppen ble utvidet ved forberedelsene til konferansen, slik at også ansatte i primærhelsetjenesten, NAV og utdanningsinstitusjoner er tatt med. 2. Prosjektgjennomføring og metode Brukermedvirkning: Ungdom som har helseutfordringer har vært med og planlagt, gjennomført og evaluert konferansen i et likeverdig samarbeid med tverrfaglig helsepersonell. Unge funksjonshemmede har hatt ansvar for en av søylene under parallell forelesningene: Mestring i hverdagen. Ungdom, unge voksne og deres foreldre har holdt erfaringsinnlegg under konferansen, både i fellesforelesninger og i parallellsesjoner. Dette har vært et viktig bidrag ved konferansen. Metoden med likeverdig samarbeid og brukermedvirkning bygger på fundamentet til Nasjonalt Kompetansesenter for Læring- og Mestring, Aker HF. Ungdom og unge voksne har andre utfordringer enn det barn og voksne med samme diagnose har. Det er i liten grad beskrevet hvilke behov som er udekket, og man har liten erfaring med å tilrettelegge tilbudene ved hjelp av brukermedvirkning. Mange helsearbeidere har liten kunnskap om brukermedvirkning som metode. Organisering Prosjektet har vært drevet av referansegruppen med tverrfaglig helsepersonell, brukere og Unge funksjonshemmede. Det har vært avholdt 9 møter i løpet av Gruppen har hatt en prosjektleder som har hatt et overordnet ansvar for fremdriften i planleggingen og gjennomføringen. Referansegruppen har delt seg i tre undergrupper for å få en effektiv fremdrift frem til konferansen. De ulike gruppene har kommet med forslag og tilbakemeldinger til møtene i referansegruppen hvor avgjørelsene har vært tatt. Organiseringsgruppen. Denne gruppen har hatt ansvaret for den tekniske gjennomføringen og tatt seg av mye av det praktiske arbeidet knyttet til å finne egnede lokaler, innhente anbud, bestille mat, overnatting, kursbevis osv Faggruppen. Denne gruppen har hatt hovedansvaret for å planlegge og forespørre aktuelle foredragsholdere innenfor fellesforelesningene og de ulike parallellforelesningene i fagsøylene. Regionalt nettverk. En gruppe bestående av medlemmer fra de to andre gruppene har funnet aktuelle ressurspersoner fra hele landet og forespurt de om å delta i et regionalt nettverk. Denne gruppen har også sett på ulike måter å organisere et slikt nettverk på. Prosjektleder, Unge funksjonshemmede og leder av organiseringsgruppen har fulgt opp økonomien. Prosjektleder har deltatt i de fleste av gruppenes møter for å opprettholde oversikten. 7

8 Valg vi har gjort: Referansegruppen har valgt en biopsykososial tilnærming Dette innebærer at alderen fra tidlig (10-13/14 år), mellom (13-17/18 år) og sein (17-18/20 år) ungdomstid, samt unge voksne har vært belyst både med tanke på psykologisk og fysiologisk utvikling, samt effekten på sosiale relasjoner. Temaene ved konferansen har hatt fokus på oppfølgingen gjennom ungdom- og ung voksen tid, overføringen mellom barne- og voksenavdeling og primærhelsetjenesten, samt tilrettelegging slik at de unge blir i stand til å ivareta egen helse. Valg gjort av faggruppen: Det har i valg av forelesninger vært lagt stor vekt på å dekke både spesialisthelsetjenesten for barn og voksne, psykiatri, primærhelsetjenesten, rehabilitering og brukerstemmer. De overordnede temaene har vært RESSURSER OG MESTRING. Konferansen hadde en veksling mellom fellesforelesninger, parallellsesjoner, diskusjoner og paneldebatt. Forelesningene i parallellsesjonene ble fordelt på 4 hovedsøyler : A) Primærhelsetjenesten B) Spesialisthelsetjenesten C) Jobb og utdannelse D) Mestring i hverdagen Temaene har vært knyttet til utfordringer og konsekvenser, samt presentasjon av erfaringer og gode modeller, slik at deltagerne kan ta med seg ulike ideer til utforming av praksis på eget arbeidssted. Det ble ansett som viktig å ha et internasjonalt trekkplaster i fellessesjonen som kunne samle alle og løfte ungdomshelse temaet. Vi var derfor svært takknemlige for at Professor Russell Viner, Consultant in Adolescent Medicine, UK, takket ja til å komme til konferansen. Han har lang erfaring innenfor fagfeltet og har skrevet både artikler og bøker om emnet. Konferansen fikk godkjenning innenfor alle fagområdene det ble søkt i. Utdyping av regionale nettverk Et av delemålene i prosjektet var å opprette regionale nettverk, slik at kollegaer i samme helse region kan støtte hverandre i det videre arbeidet. Ved økt engasjement og støtte fra kollegaer og brukere kan den enkelte helsearbeider oppleve seg i bedre stand til å endre egen praksis. Ved å samarbeide med det etablerte nettverket av Lærings- og Mestringssentrene, har man en naturlig møteplass der helsepersonell og brukere sammen kan prøve ut og tilpasse modellene til lokale forhold. For de som takket ja til å være med i et regionalt nettverk ble det holdt en arbeidsmiddag på kveldens første konferanse dag for å stimulere til aktivitet og bygging av relasjoner. Valg gjort av organiseringsgruppen Konferansen ble holdt over to dager og var gratis. Ded at konferansen var gratis håpet vi at skulle bidra til at så mange som mulig kunne delta, også langveisfra. Gruppen så på dette som viktig for å skape et løft for et ungdomshelse miljø i Norge. Deltagerne dekket selv reise og eventuell overnatting. Påmelding ble gjort etter første mann til mølla prinsippet. 8

9 Det ble holdt av noen plasser som kunne fordeles til personer som takket ja til å delta i det regionale nettverket, og for å sikre nasjonal spredning. Allerede 2 måneder før konferansen skulle holdes var den fulltegnet og ventelisten ble lang. Konferansen ble lagt til Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Dette hotellet har enkel adkomst for reisende med fly, tog og bil. Hotellet har stor konferanse kapasitet og god tilrettelegging for rullestolbrukere. De kunne også ta hensyn til behov for ulik diett. Konferansen var fri for markedsføring fra industri, men fagmiljøer og brukerorganisasjoner fikk delta med stands i fellesområdene. Markedsføring: Konferansen ble markedsført via de ulike fagmiljøene som målgruppene jobber i. For å holde kostnadene nede ble markedsføringen hovedsaklig gjort via e-post lister, ulike nettsider og via omtale i fagtidskrifter. Domenet ble opprettet og bidro til at vi hadde en kanal å gi informasjon gjennom. Nettsiden ble også valgt for påmelding til konferansen. Dette bidro til betydelige innsparinger av personell ressurser i forkant av konferansen. Tidlig fulltegnet konferanse antyder at markedsføringen nådde mange. Foredragenes abstract ble lagt i konferansemappen, mens fulltekst vil bli lagt ut på nettsiden i etterkant. Økonomi Medlemmene i referansegruppen har deltatt i forberedelsene, under konferansen og i etterarbeidet i arbeidstiden og delvis i fritiden. LMS-barn ved Ullevål universitetssykehus har hatt prosjektledelse, samt sekretariatet under konferansen. Dette betyr at mange arbeidsplasser har bidratt stort ved å gi arbeidstid til dette. For de som har vært selvstendig næringsdrivende har det vært direkte utlegg ved å delta i dette arbeidet. Foredragsholderne har fått dekket reise, opphold og deltagelse på konferansen. De har ikke fått honorar, men et gavekort på kr 500,-. Konferansen hadde ikke brukere som målgruppe slik at de brukerne som holdt innlegg fikk honorar i stedet for tilbud om å få dekket deltagelse. De brukerne som ønsket å delta på konferansen begge dagene var velkomne til det. Russel Viner fikk honorar etter gjeldene satser. Dette betyr at det ble gjort en betydelig dugnadsinnsats både fra referansegruppen, Unge funksjonshemmede og fra foredragsholderne ved denne konferansen. Ved at prosjektet fikk en ekstrabevilgning kunne deltagerantallet økes fra 150 deltagere til 260 deltagere, pluss 50 forelesere og 20 i prosjektgruppen. Til sammen 330 personer. Dette er svært gledelig og viser en betydelig interesse for fagområdet, også med tanke på alle de som ikke fikk plass ved konferansen fordi den var fulltegnet. For å unngå ubehagelige økonomiske overskridelser ble det laget rutiner for tett oppfølging fra økonomiavdelingen ved Ullevål universitetssykehus, samt styring av utbetalinger i forkant av konferansen for å sikre revisjon før årsskiftet. Vi har også hatt en pott for uforutsette utgifter for å sikre budsjett balanse etter gjennomføringen av konferansen. 9

10 Kap 3 Evaluering av konferansen Av ca 300 deltagere på konferansen, leverte 156 inn evalueringsskjema i etterkant. Det følgende bygger på informasjon fra skjemaene: Av skjemaene ser vi at flesteparten av de som leverte skjema tilhører helse sør/øst (129 av 156 skjemaer). Alle helseregioner er representert i besvarelsene. De sektorer som er representert er fordelt som følger: spesialisthelsetjenesten (97 stykker), primærhelsetjensten (31 stk.), BUP (2 stk.), skole/utdanning (6 stk.), pasientorganisasjon (7 stk.) og annet (4 stk.). På spørsmål om hvor mange som kunne tenke seg å delta på en oppfølgingskonferanse, svarte 143 stykker ja. 9 var usikre, 4 svarte blankt. Ingen svarte at de ikke ønsket å delta på oppfølgingskonferanse. 130 stykker kunne tenke seg å få tilsendt elektroniske nyhetsbrev. På spørsmål om hvor mange som kunne tenke seg å delta i regionalt nettverk for ungdomsmedisin, var det 49 stykker som ønsket det. Hele landet var representert i ja -bunken. Scoringsspørsmål til deltagerene på konferansen, satt opp i søylediagram Scoring var 1-5, hvorav 5 er toppscore. Poengscorene står på vannrett linje, mens antall personer står på loddrett linje. 1. Fikk du tilstrekkelig informasjon på forhånd? Tilbakemeldingene viser at 66 av 156 personer har gitt en score på 5 (maksimal), mens 54 stykker ga 4 poeng. Gjennomgang viser at snittet på scoring på dette sprøsmålet var 4,2 (se tabell nedenfor) antall personer Kommentar: Hadde vært fornuftlig med abstrakts en dag eller to i forveien/forkant, slik at man fikk litt mer info om foredragene i forkant for å sette seg inn i det. 10

11 2. Praktisk gjennomføring av konferansen? Gjennomgang av resultatene vier at snittet her lå på 4,4 poeng (se tabell nedenfor) Noen kommentarer: Noe lite plass på paralellsesjonene, og da noe dårlig luft. GOD MAT! FINE LOKALER! KJEMPEBRA PROGRAM!! Litt for hektisk første dag. Det hadde vært en fordel med noen minutter mellom hver forelesningsøkt Håper sammendrag av innleggene blir lagt ut på web siden 3. Konferansens faglige innhold Snittet på besvarelsene ligger her på 4,4 (se tabell)

12 Noen kommentarer: Parallellsesjon bra! Nyttig med innspill fra brukerne selv. Forskning fra England nyttig. Interessant å høre erfaringer fra prosjekter i Norge angående ungdom. Paneldebatten kunne fått større plass. Flere representanter i voksenmedisin. Diskusjonsgrupper? Konferansen kunne kanskje tjent på å ha færre tema/forelesninger, og gitt noe mer tid til spørsmål/dialog med foreleser. Gode tema, men litt for hektisk. Bra å trekke inn brukere og pårørende, kanskje noe like foredrag og konklusjoner fredag. 4. Totalvurdering av konferansen? Gjennomsnittet for totalvurderingen er også på hele 4,4 poeng (se tabell nedenfor) Noen kommentarer: Flott med tverrfagligheten her. Veldig fine foredrag. Flinke til å holde klokka. Bra mat/lokaler. Takk for innholdsrikt kurs! Fantastiske forelesninger... alt har vært supert! Veldig bra organisert. R. Viner sitt foredrag var meget nyttig og lærerrikt. Det gav mange tanker til oss som arbeider med ungdom. Flott med parallellsesjoner at dere treffer så bredt. Utrolig bra at ungdomsmedisin blir satt på tapeten! Viktig med innlegg fra R. Hjermann. Han burde fått mere tid. Burde være mere fokus på Helse for Ungdom. Hvordan bevare den fysiske og psykiske helsen? Spesielt nyttig: at vi må dra lasset sammen. Samarbeid! Se helheten! 12

13 Referansegruppen er svært fornøyd med høy score på spørsmålene i evalueringsskjemaene. Vi tar med oss gode innspill til organisering og innhold, som for eksempel at det ble for mange og korte foredrag, og ønsket om å få presentert flere eksempler på gode modeller. Vi har registrert at det for noen var vanskelig å melde seg på via internettsiden, men synes totalt sett at bruken har vært nyttig. Kap 4 Oppsummering og videreføring Konferansen har vært skapt i samarbeid mellom tverrfaglig helsepersonell, brukere og Lærings- og Mestringssentrene. Det er unikt med en slik samhandling over profesjonsgrenser, på tvers av diagnoser og nivåer og med brukermedvirkning som metode. Har vi nådd målet om økt kompetanse? Ja, vi tror det! Både ut i fra evalueringsskjemaene som ga høy score på faglig innhold og totalvurdering, men også på bakgrunn av mange positive tilbakemeldinger. Vi mener at det er viktig å opprettholde fokuset rundt ungdomshelse da læring er endring, og endring tar tid. Det gleder derfor referansegruppen at det er opprettet regionale nettverk i alle helseregionene etter konferansen. Det er også svært oppløftende at Helse region Vest har tatt stafett pinnen og sagt ja til å arrangere neste ungdomsmedisinske konferanse om to år. Vi er svært fornøyd med at konferansen var fulltegnet lenge før den ble arrangert, men skulle ønske at vi kunne ha sagt ja til enda flere deltagere. Vi opplevde ved mange henvendelser at det var av avgjørende viktighet at konferansen var gratis. Vi ønsket oss enda flere deltagere fra andre helse regioner, men for mange av de med lang reise vei så ble utgiftene allikevel for høye. Ved at Den første nasjonale ungdomsmedisinske konferansen har bidratt til å styrke helsepersonells kompetanse vil det også skape grunnlag for etableringen av nye og forbedrede tilbud til ungdom og unge voksne og deres pårørende. Etableringen av de regionale nettverkene kan gi støtte videre i dette arbeidet. Referansegruppen har vedtatt å arbeide videre for økt fokus og engasjement rundt ungdomshelse, både mot kollegaer og brukere, men også mot offentlige myndigheter. Medlemmene ønsker videre drift av nettstedet Nettstedet kan brukes som en pådriver for informasjon, kommunikasjon og nettverksbygging. Her vil også foredragene fra konferansen, og forslag til modeller bli lagt inn. Kostnadene ved risikoatferd, dårlig ivaretakelse av egen helse hos ungdom og usikkerheten hos deres foreldre, er ikke enkelt å måle. På bakgrunn av positive tilbakemeldinger og alle som nå ønsker å holde kontakt innen nettverket håper vi at dette vil bidra til tilrettelagte tjenester til ungdom og unge voksne. Vi håper at myndigheter og helsetjenesten sammen kan satse for et bedre tilbud til en utsatt og lavt prioritert gruppe. Resultatene fra konferansen vil bli formidlet i aktuell litteratur, samt i det tverrfaglige nettverket av fagpersoner og brukerorganisasjoner. Resultatene vil også bli formidlet i andre fora hvor dette er naturlig, og skriftlig ved prosjektrapport ved utgangen av

14 Konferansen er støttet av Helsedirektoratet 14

15 Program

16 Fredag 28. november Leder for dagen: Morten Pettersen Hele dagen foregår i sal Svalbard God morgen! Unge tanker om kjærlighet" Unge Funksjonshemmede Taushetsplikt og samtykkekompetanse - unges forpliktelser og rettigheter Barneombud Reidar Hjermann Pause Ungdom og yrkesvalg - med fokus på ressursene Truls A. Zimmer, pedagog og bruker. Birthe Christensen, sosialkonsulent, Norsk senter for cystisk fibrose, Ullevål universitetssykehus Modeller for oppfølging av ungdom og overføring til voksenavdeling: Overføring til voksenavdeling, brukerinnlegg DVD v/espen Nyberget Fra et pårørende perspektiv Ungdom med Diabetes v/sykepleier og gruppeterapeut Randi Løding, BUP ungdomspost, Sykehuset Levanger "X- IT- barn". Tanker om et ungdomsvennlig sykehus. Fokusgrupper for ungdom, foreldre og ansatte v/liv-grethe Rajka, sykepleier, LMS-barn, Ullevål universitetssykehus og Lise Reinertsen, avd.sykepleier Voksentoppen, Rikshospitalet Tenke sjæl, Ungdomsprogrammet ved Barne- og ungdomsrevmatologisk seksjon, Rikshospitalet, v/hilde Silkoset, undervisningssykepleier Lunsj, utenfor sal Svalbard DVD Transition getting it right vises i lunsjen i foajeen utenfor sal Svalbard Paneldebatt "Hvem eier ungdomsmedisinen?" Allmennpraktiker Ole Rikard Haavet, Kristin Hodnekvam, Barnelegeforeningen, Erik Thaulow, barnehjerteseksjonen, Rikshospitalet. Debatten er ledet av Morten Pettersen, seksjonsoverlege, seksjon for hjerte-lunge og allergi, Barneklinikken, Rikshospitalet Å trekke i fellesskap v/trond H. Diseth, avdelingsoverlege, professor, BUP, Barneklinikken, Rikshospitalet Presentasjon av regionale nettverk - Veien videre v/ overlege Frøydis Olafsen, Ullevål universitetssykehus Avslutning

17 Parallellsesjoner Primærhelsetjenesten Rom Svalbard Ledes av Ole Rikard Haavet Leger tiden alle sår? Når unge får psykiske helseproblemer. Ole Rikard Haavet, førsteamanuensis, dr.med. seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unges psykiske helse. Gry Hellum, avdelingsleder, Barne- og ungdomsbasen, Ragnhild Ottestad, avdelingsleder, Helsestasjonog skolehelsetjenesten i Skedsmo kommune Spesialisthelsetjenesten Rom Hordaland Ledes av Mette Hvalstad og Frøydis Olafsen, Ullevål Min eller din diabetes? Knut Dahl Jørgensen, professor, seksjonsoverlege Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus Hjerte 13+ ungdomsklinikk i praksis. Asle Hirth, overlege, hjerteavdelingen, Haukland universitetssykehus, Bergen Jobb og utdannelse Rom Oslo 1 Ledes av Nils Holmedahl og Anita Grongstad, Glittre Fokus på ressursene. Bruker Cathrine Edvardsen, videopresentasjon, og bruker Kjersti Grøtting kundekonsulent i Storebrand Hva betyr helse i barndommen for senere deltakelse i arbeidslivet? Petter Kristensen, forskningssjef/dr.med. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo Mestring i hverdagen Rom Oslo 2 Ledes av Unge Funksjonshemmede Deltakelse og fritid Seniorrådgiver, Cecilie Hougen, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Snakkerommet et nettbasert hjelpetilbud for ungdom med psykisk syke foreldre. Marianne Trondsen, Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge Pause Helsestasjon for unge - en stasjon for sex & psyke? Manjit Kaur Sirpal og Wenche Hovde, helsestasjonslege og helsesøster ved Drammen Ungdomshelsestasjon Det jeg vil, får jeg til! eller..? Ungdom og fatigue. Mette Hvalstad, overlege BUP, Klinikk for psykisk helse barn og unge, Ullevål universitetssykehus Du trenger ikke å gå på jobben, bare du kommer Ingrid Ihme, leder ved Telenor Open Mind, Oslo Synlig... men ivaretatt? Hvordan mestre hverdagen med alvorlig overvekt. Jørgen Foss, bruker Hvordan kan vi samhandle bedre mellom behandlingsnivåene? Svein Aarseth, fastlege, Frysja Legekontor, Oslo Unge med kreft - hvordan håndterer vi det? Einar Stensvold, Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus Hele meg min styrke! Trine Beck Lillegraven, Samfunnskontakt NAV, Oslo Når BUP går de unge i møte. Kristin Olaisen, Nordstrand BUP Edel Marie Bratlie, helsesøster for ungdom, Lørenskog kommune Pause Ungdoms kontakt med helsetjenesten - finnes det ungdomsvennlige fastleger? Øystein Hetlevik, fastlege, Bønes legesenter, Bergen Spiseforstyrrelser - fra ung til voksen. Sigrid Bjørnelv, overlege ved Regionalt kompetansesenter for Spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger Medvind fra alle kanter. Rektor Rune Dolvik og sykepleier Laila S. Ellingsen, Krokeide videregående skole Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom; tiltak nytter! Kirsti Almås, LMS barn, Rikshospitalet og Elsebet Kjerschow mor, cand.phil., kurator NMF Ungdom som selvskaderhvordan møter allmennpraktikeren denne pasientgruppen? Lene Dæhlen Selnes, fastlege, Sørbyen Legegruppe, Gjøvik Epilepsi hos unge- mer enn anfall. Morten Lossius, overlege dr. med., Epilepsisenteret (SSE) Tilbake på sporet. Nils Henrik Holmedal, konstituert overlege, Glittreklinikken Arbeid som mål. Idrettspedagog Venke Haugen, Attføringssenteret i Rauland Ung med kreft- hva med livet etterpå? Nina Adolfsen, ungdomsgruppen i kreftforeningen, leder av brukerrådet ved Ullevål universitetssykehus Opplæring av fastleger i behandling av unge med psykiske problemer. Harstad modellen. Siv Kvernmo, førsteamanuensis, dr. med., Universitetet i Tromsø Sjelden jeg? Birgitte Bjerkely, rådgiver/spes. sykepleier, Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet Ungdom helse og humor. Sven Svebak, professor i psykologi og medisin ved NTNU Ungdom, sex og kronisk syk. Mette Hvalstad, lege og faglig ansvarlig, Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet(suss)

18 Torsdag 27. November Leder for plenumsdelen: Mette Hvalstad Plenumsdelen foregår i sal Svalbard Registrering. Kaffe/te Velkommen Kulturelt innslag: Quick. De norske verdensmestrene i hip hop Pubertal transitions in health, v/prof. Russel Viner, Reader in Adolescent Health, Institute of Child Health, London and Honorary Consultant in Adolescent Med. & Endocrin., University College Hospital & Gt.Ormond St.Hospital, UK Spørsmål Lunsjbuffet Epidemiology of health and illness, v/ professor Russel Viner Praktiske opplysninger Parallellsesjoner Middag for regionale nettverk i restaurant Separee 2, 2. etg.

19 - Abstrakts - Deltakerliste

20 Innhold PRIMÆRHELSETJENESTEN... 3 Leger tiden alle sår?... 3 Tverrfaglig arbeid rundt barn og unges psykiske helse Helsestasjon for unge en stasjon for sex og psyke?... 4 Hvordan kan vi samhandle bedre mellom behandlingsnivåene?... 4 Ungdoms kontakt med helsetjenetsen finnes det ungdomsvennlige fastleger?... 5 Ungdoms som selvskader hvordan møter allmennpraktikeren denne pasientgruppen?... 5 Opplæring av fastleger i behandling av unge med psykiske problemer. Harstadmodellen SPESIALISTHELSETJENESTEN... 7 Min eller din diabetes?... 7 Hjerte 13+ ungdomspoliklinikk i praksis... 7 Det jeg vil, får jeg til! Eller? Ungdom og fatigue Unge med kreft hvordan håndterer vi det?... 8 Spiseforstyrrelser fra ung til voksen... 9 Epilepsi hos unge mer enn anfall... 9 Sjelden jeg?... 9 JOBB OG UTDANNELSE Fokus på ressursene Hva betyr helse i barnedommen for senere deltakelse i arbeidslivet? Du trenger ikke å gå på jobben, bare du kommer Hele meg min styrke! Medvind fra alle kanter Tilbake på sporet Arbeid som mål Ungdom, helse og humor MESTRING I HVERDAGEN Deltakelse og fritid Snakkerommet et nettbasert hjelpetilbud for ungdom med psykisk syke foreldre Synlig, men ivaretatt Når skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Bup, i samarbeid, kommer de unge i møte Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Tiltak nytter! Kampen mot kreften og for livet Ungdom, sex og kronisk syk FREDAG 28. NOVEMBER Taushetsplikt og samtykkekompetanse unges forpliktelser og rettigheter Ungdom og yrkesvalg med fokus på ressursene Overføring til voksenavdeling Fra et pårørendeperspektiv Ungdom med diabetes X it Barneklinikken Tenke sjæl Å trekke i fellesskap Deltakerliste Ungdomsmedisinsk konferanse Ungdomsmedisinsk konferanse Lillestrøm 2008 Side 2 av 26

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014 Ungdomsmedisin Operasjon selvstendighet Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus BUP dagene 4.april 2014 Presentasjonen Film 4 minutter Prosjekt ungdomsmedisin Utfordringsbildet generelt Transisjonsprogram

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Ungdoms- programmet. Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR. Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi

Ungdoms- programmet. Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR. Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi Ungdoms- programmet Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi Avd. for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Rikshospitalet, Oslo Hva sier pilotundersøkelsen?

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom. tiltak nytter!

Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom. tiltak nytter! Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) - tiltak nytter! Kirsti Almås, Lærings- og mestringssenteret, Barneklinikken - Rikshospitalet HF Innlegg på Ungdomsmedisinsk konferanse Lillestrøm 27. og

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: "Hjelp, jeg har fått prostatakreft" Prosjektnummer: 2016/RB85255 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse?

Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse? Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse? Barnesykepleierforbundets Vårseminar 13.04.2016 Kjersti Sirevåg, prosjektleder Barne- ug ungdomsklinikken Liv Grete Kristoffersen Rajka 12 år som

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Ungdom og helse. Utdrag fra erfaringskonferanse om ungdomshelse 2013

Ungdom og helse. Utdrag fra erfaringskonferanse om ungdomshelse 2013 Ungdom og helse Utdrag fra erfaringskonferanse om ungdomshelse 2013 Erfaringer rundt ungdomshelse Unge funksjonshemmede arrangerte i mai 2013 en erfaringskonferanse om ungdomshelse. Konferansen ble finansiert

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Foreningen for hjertesyke barn Rogaland fylkeslag

Foreningen for hjertesyke barn Rogaland fylkeslag Prosjektnavn: Regionsamling for region 3 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: ref.nr:7wj4iz Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Forord: Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF 1 Innhold Velkommen som brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)... 3 Begrep du vil møte... 3 Det

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Deling for perfeksjonering. Sluttrapport

Deling for perfeksjonering. Sluttrapport Deling for perfeksjonering Sluttrapport Forord Organisasjonen Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «Deling for perfeksjonering» i 2013. Vi fikk tildelt 280 081 kroner fra Extrastiftelsen. Prosjektet

Detaljer

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Program onsdag den 11. november 2015 09.00-09.15 Velkommen ved Heidi Enger, seksjonsleder fagavdeling

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Samhandling om pasientopplæring

Samhandling om pasientopplæring Samhandling om pasientopplæring Regional konferanse 17.februat 2010 Hilde Strøm Solberg, stipendiat, NTNU Trondheim kommune Samhandling Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Andre variabler: kjønn og geografi etter fylke og små/store kommuner.

Andre variabler: kjønn og geografi etter fylke og små/store kommuner. Bilag 1: Kravspesifikasjon 1.1 Innledning Det ønskes å inngå avtale om levering av en baselineundersøkelse om unges helse. Baselineundersøkelsen skal gi grunnlag for å vurdere om: Ungdom og unge voksne

Detaljer