Scandic Seilet Molde 18. til 20 august

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scandic Seilet Molde 18. til 20 august"

Transkript

1 nasjonal opplæringskonferanse 2015 Scandic Seilet Molde 18. til 20 august

2 Program Dag 1 tirsdag 18. august Frå Registrering Lunsj Fylkesordførar Jon Aasen ønsker velkommen Jo Nesbø og Lars Jones Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opnar konferansen Trond Giske, leiar av kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget Nettverkspause. Kaffe Avis Glaze Transforming Education: A Strategy that Works Nettverkspause. Kaffe Avis Glaze Matbit Gruppemøte / byvandring Middag Dag 3 torsdag 20. august Kulturinnslag Eirik J Irgens Den skandinaviske modell: Å utvikle våre egne fortrinn Sten R. Ludvigsen Elevenes læring i fremtidens skole Nettverkspause. Kaffe Stortingets utdanningskomite. Debatt Marco Elsafadi Om samspill, ansvar og vilje - et foredrag til inspirasjon og ettertanke Avslutting v/ fylkesutdanningssjef Sverre Hollen. Stafettpinnen blir levert vidare til Vest Agder fylkeskommune Lunsj og avreise Dag 2 onsdag 19. august Kulturinnslag Knut Roald Fra resultatmåling til kvalitetsutvikling - hva kjennetegner kommuner og skoler som lykkes? Thomas Nordahl Kollektiv kompetanseutvikling i videregående opplæring Nettverkspause. Kaffe Kristian Ilner, NHO - Korleis oppfyller vi måla i samfunnskontrakten? Trude Tinnlund LO - Korleis oppfyller vi måla i samfunnskontrakten? Debatt med Twitter-spørsmål Lunsj Parallellseminar: - Tom Tiller Ledelse - med fokus på læring. - Kari Hansen / Grete Haaland Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG 1 - Hva virker? - Kristoffer Hansen (Elevorganisasjonen) Bedre gjennomføring - Hva virker? - Bjørn Johannessen og Marit Bjerkestrand (Kristiansund VGS). Skolens møte med sårbare og utsatte elever. - Ann-Mari Henriksen (Åssiden VGS) Hvordan møte hele eleven? Pause / forflytning Mattias Tesfaye Kloge Hænder - et forsvar for håndværk og faglighed Matbit Konsert med Ytre Suløens Jass-ensemble og Tricia Boutté i Molde domkirke Festmiddag (aperitiff 19.30, middag 20.00) Konferansier: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har journalistutdanning frå Høgskolen i Volda og har mastergrad i nynorsk skriftkultur frå Høgskulen i Volda frå Rotevatn har bakgrunn frå journalistarbeid i Sunnmørsposten og Bergens Tidende, har m.a. vore programleiar i NRK Dagsnytt og NRK Sporten og var vaktsjef og reporter i NRK Her og nå. Frå hausten 2010 har ho vore dagleg leiar i Allkunne.

3 Velkommen til nasjonal opplærings konferanse 2015 Velkommen til Nasjonal Opplæringskonferanse 2015! Det er ei stor glede å få ønske dykk velkommen til Nasjonal Opplæringskonferanse i Molde og Møre og Romsdal! Konferansen tar opp fleire av dei store temaa i norsk og internasjonal utdanningspolitikk. Eit slikt tema er gjennom føring i vidaregåande opplæring. Korleis kan ein utforme ei opplæring som skaper god og høg gjennomføring? Dette vil vi få høyre mykje om i frå ulike perspektiv, frå forskarhald, frå politikarar og kanskje aller viktigast, frå elevhald. Sverre Hollen fylkesutdanningssjef Møre og Romsdal fylkeskommune Å utdanne gode fagfolk både for privat og offentleg sektor er ei viktig oppgåve for vidaregåande opplæring. I dag er det for få som vel yrkesfag, og for få som fullfører dei yrkesfaglege løpa. For å auke talet må vi ha nok læreplassar. Dette blir spesielt utfordrande i ei tid då petroleums industrien og følgjeindustrien slit. Vi håper med denne konferansen å få satt fokus på yrkesfaga og skape entusiasme rundt dei. I løpet av desse dagane vil du også få nokre kulturelle smakebitar frå fylket, eg håpar at det fell i smak! Velkommen til lærerike dagar!

4 Foredragshaldarar: Jon Aasen fylkesordførar i Møre og Romsdal fylkeskommune Torbjørn Røe Isaksen Trond Giske Avis Glaze Jon Aasen er lærar, men har brukt mykje av sitt vaksne liv i politikken. Mellom anna var han ordførar i heimkommunen Vanylven i perioden 1988 til Han vart vald til fylkesordførar i 2011, eit verv Aasen også hadde i perioden 2003 til Aasen representerer Arbeiderpartiet. er kunnskapsminister (frå 2013) og representerer partiet Høgre. Isaksen er utdanna statsvitar frå Universitetet i Oslo og har allereie ei lang politisk karriere bak seg. Frå 2004 til 2008 var han leiar av Unge Høgre. Han har representert Høgre på Stortinget sidan er leiar av kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. Han representerer Arbeidar partiet og har vore på Stortinget eller i regjering frå Giske har fleire periodar som statsråd m.a. i Kyrke-, utdannings- og forskingsdepartementet og i Kultur og kyrkjedepartementet. Han har hatt fleire leiarverv i AUF og i DNA. Dr. Avis Glaze er ein del av det innovative teamet som utvikla Ontario-modellen for likskap og inkluderande skolar. Bakgrunnen for utviklingsarbeidet var eit fleirspråkleg samfunn med store sosiale forskjellar, dårlege skole resultat og mykje drop-out. Ein har sett svært gode resultat av eit systematisk og helskapleg arbeid i Canada, der avstanden mellom resultata til dei fagleg sterke og dei svakare elevane er blitt betydeleg mindre. Fokuset hennar spenner vidt frå den enkelte sitt bidrag for ei god samfunnsutvikling og ned til individnivå når det gjeld læraren sin verdi for enkeltbarn. Ho har mykje erfaring frå undervisning på alle nivå, så innhaldet er prak tisk retta, samtidig som det er forskingsbasert med tanke på kva som har effekt i endringsarbeid. Parallellsesjonar Eirik J. Irgens Sten Runar Ludvigsen Marco Elsafadi Tom Tiller Kristoffer Hansen Eirik J Irgens er professor i kunnskapsleiing ved NTNU. Han har arbeidd som lærar, som opplæringsleiar i industrien og med organisasjons- og leiarutvikling i privat og offentlig sektor. Irgens underviser på rektorutdanninga og Master i skoleleiing og på PhD kurs i organisasjonslæring. Sten Runar Ludvigsen er professor ved Universitetet i Oslo, med læring og teknologi som sitt spesialfelt, m.a. om korleis og kva elevar lærer i ulike fag. Sten Runar Ludvigsen er leiar for «Ludvigsen-utvalget» som regjeringa sette ned i 2013 og som leverte sin rapport «NOU 2015:8 -Fremtidens skole» i juni. Marco Elsafadi kom til Norge i 1987 som paletinsk flyktning. Han er basketballspelar og har representert det norske landslaget i 12 år. Sommaren 2009 vart han ramma av ein alvorlig nervesjukdom som lamma ham frå brystet og ned. Etter eit langt sjukehusopphald kom han seg opp av rullestolen og trena seg opp til å fullføre Berlin Maraton hausten Tom Tiller er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø og forskingsleiar for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring. Han er professor II ved Luleå tekniske universitet. Tiller har dei seinare år leia ei rekke store FOU-prosjekt i skole, kommune, bank og næringsliv på feltet verdsettande leiing og læringsdrivne arbeidsplassar. Kristoffer Hansen er leiar i Elevorganisasjonen. Tjueåringen har tidlegare gått studiespesialiserande ved Nesodden videregående skole. Hansen er leiar for over 200 tillitsvalte. Elevorganisasjonen har om lag medlemmar fordelt på 400 ungdoms- og vidaregåande skolar.

5 Knut Roald Thomas Nordahl Kristian Ilner Trude Tinnlund Mattias Tesfaye Roald er dosent ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med leiing, kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskingsområde. Roald har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leiar av industriselskap. Han er no knytt til masterprogram i utdanningsleiing og har fagleg ansvar for studietilbod innan den nasjonale rektorutdanninga. er professor og leiar av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Han har vore ein av initiativtakarane til utvikling av den pedagogiske arbeidsmodellen LP-modellen. Nordahl har formidla forskingsresultata til skoleforskaren John Hattie i Norge. er seniorrådgivar i NHO Avd. Kompetanse, NHOs representant i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), utdanna jurist, og han har fag- og yrkesopplæring som særskilt ansvarsområde. er LO-sekretær. Ansvarsområda er m.a. arbeidsmarknadspolitikk, fag- og yrkesopplæring og etter- og vidareutdanning. Ho har yrkesbakgrunn frå Peterson Emballasje AS i Sarpsborg og har vore heiltidstillitsvald frå På LO-kongressen 2013 vart ho vald inn i LO si leiing som LO-sekretær. Tesfaye er ein dansk murar og sosialdemokratisk politikar. Han har tidlegare vore fagleg sekretær i fagforbundet 3Fs avdeling «Bygge-, Jord- og Miljørabejdernes fagforening KBH». Tesfaye er ein erfaren debattant og har markert seg med boka «Vi er ikke dyr, men vi er tyskere» som omhandlar «working poor» problematikken. Grete Haaland Kari Hansen Haaland og Hansen Ann-Mari Henriksen Bjørn Johannessen og Marit Bjerkestrand Grete Haaland er professor i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ho har bakgrunn som frisørmester og eiga næringsverksemd og har arbeidd som yrkesfaglærar i 13 år. Haaland har vore medlem i fagleg råd for design og handverk og har erfaring frå prøve- og klagenemndsarbeid og prosjektleiing i nasjonalt læreplanarbeid i Kunnskapsløftet. Kari Hansen er førstelektor i yrkespedagogikk ved NTNU, Program for lærerutdanning. Ho er utdanna frisør, har drive eiga verksemd og arbeidd med fagopp læring i bedrift. Hansen har mange års erfaring frå prøvenemdsarbeid og har arbeidd i 22 år som yrkesfaglærar i vidaregående opplæring. Ann-Mari Henriksen er rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen, ein yrkesfagleg skole med 1700 elevar (både ungdom og vaksne). Skolen er kjent for skolekulturutvikling og arbeid med gode læringsmiljø. Henriksen er og brukt som førelesar i leiarutdanning. er rektor og assisterande rektor ved Kristiansund videregående skole, ein yrkesfagleg skole med 860 elevar og fagskole med 200 studentar. Skolen er kjent for å arbeide godt med særskilt tilrettelagt opplæring og har dei siste åra hatt eigen skolering av kontaktlærarar for å gi betre opplæringstilbod for elevar med psykiske vanskar. Både Johannessen og Bjerkestrand har master i skoleleiing frå NTNU og har lang erfaring frå leiing av vidaregåande skolar.

6 Kulturinnslag Jo Nesbø er kjent som forfattar, musikar og fotballspelar. Kriminalbøkene om Harry Hole har blitt bestselgarar rundt om i heile verda. Nesbø har også eit musikalsk talent og gjer stor suksess med bandet Di Derre. Nesbø vaks opp i Molde og har spelt for Molde Fotballklubb. Ytre Suløens Jass Ensemble Ytre Suløen som bandet gjerne blir kalla i kortversjon har norgesrekord i konsertar på Moldejazz, og har halde det gåande i meir enn førti år. Dei siste åra har det vore fleire utskiftingar i bandet, siste nye medlem er Lars Frank på klarinett. Dei nye medlemane har medverka til å fornye «Ytre Suløen-soundet», samtidig som dei er tru mot bandet sin opphavlege musikalske idé. Dei gir oss ein eigen miks av tradisjonell New Orleans-jazz og meir kontemporære komposisjonar. Her får vi ragtime, gospel, litt karibisk musikk, blues og swing. Foto: Niklas R. Lello Lars Jones er musikar, og har gitt ut soloalbumet Raindrops To The Desert (1996). Han er ein ettertrakta musikar både live og på plate, og har samarbeidd med mellom andre Anne Grete Preus, Dronning Mauds Land, Grete Svendsen og Di Derre. Foto: Morten Krogvold Frode Alnæs er gjennom 30 år blitt feira som ein av norsk musikk sine mest populære og suksessrike artistar og låtskrivarar. Han har i alle år gleda eit stort publikum gjennom sin musikk og sitt smittande humør. Frode blir rekna for å vere ein seriøs komponist og er ein av Norges beste gitaristar. Han er også ein songar med eit tydeleg særpreg. Frode Alnæs har alltid ønska å spele på mange strengar. Han er artisten og komponisten som konsekvent prøver å bryte musikalske grenser. Sturla Hauge Nilsen, trompet Lars Frank, klarinett/saksofon Andreas Rotevatn, trombone Einar Aarø, banjo Morten Gunnar Larsen, piano, David Gald, tuba Kristoffer Tokle, trommer Tricia Bouttè, vokal

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Relevant kompetanse for arbeidslivet

Relevant kompetanse for arbeidslivet Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for arbeidslivet TROMSØ 11. 12. SEPTEMBER TORSDAG 11. SEPTEMBER Utdanningsdirektoratet og samarbeidsaktører i Troms fylke inviterer til: 10.30

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag Mitt tips 20 Risikerer rødt kort i timen Portrettet 26 Ikke så smart som du tror Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag 6 22. MARS 2013 utdanningsnytt.no Redaksjonen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 F Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 [annonse] forskerforum 4 2012 side 2 INNHOLD 12: Over til nett Stadig fleire

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk!

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk! Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14 Godt folk! Som teolog er eg van med at preika skal ta utgangspunkt i ei autoritativ tekst, og skriftstaden for denne talen er eit av dei mindre kjende

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer