NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009

2 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Red. kom. MC-bladet: Webmaster: Delegat til FEMA og NMR: Morten Hansen Sekretariatet: Hans Vestre - leder Bent Ording - nestleder Erlend Furuseth - kasserer Martin Økshed - sekretær Erik Eriksson - styremedlem Kari-Anne Søreng styremedlem Tor Arne Ljunggren - styremedlem Ole Robin Paulsen - varamedlem Tor Seim - varamedlem Hans Vestre og Martin Økshed Sekretariatet Bjørn Solbakken, Ann-Mari Klokkerud og Henry Enoksen Kristian Mjelde og Helge Michalsen Hans Vestre, Bjørn Magnussen og Wenche Jordfald Dag Øby, Henry Enoksen, Einar Jensen, Tor Edvardsen, Svein Voldseth, Jens Stumberg, Jan-Fredrik Møller og Morten Hansen Ivar Kvadsheim (innleid), Lisbeth Svendsen (innleid) og sekretariatet, med styreleder som ansvarlig redaktør Ole Robin Paulsen Wenche Jordfald (daglig leder), Bjørn Magnussen (medlemssekretær) og Morten Hansen ( generalsekretær) Det har vært avholdt 6 sentralstyremøter i perioden. I tillegg har det vært mange samarbeidsmøter mellom leder og sekretariat. Det har ikke vært avholdt møter i arbeidsutvalget (AU). Medlemsutvikling Den lille medlemsveksten fortsatte også i forrige driftsperiode. Sentralstyret tror den viktigste årsaken til dette er at sekretariatet ytterligere har forbedret rutinene for fornying av medlemskap. Det er medlemssekretær Bjørn Magnussen som har hovedansvaret for dette området og han har gjort en svært god jobb. En annen medvirkende årsak er at de tillitsvalgte har blitt veldig flinke til å synliggjøre NMCU gjennom appeller og stands på viktige MC-arrangementer og gjennom å forsvare MC-folkets interesser i lokale og regionale media. All medietreningen har gjort at de tillitsvalgte framstår tryggere og bedre til å kommunisere. En tredje faktor er det gode samarbeidet NMCU har med den norske MC-pressen. Dette har gitt NMCU mulighet til å kommentere aktuelle MC-saker i Narvesen-blader og på nettsteder som blir lest av mange ikke-medlemmer. Dermed når informasjon om den viktige jobben NMCU gjør ut til potensielle medlemmer. Medlemstall per 1. august: /- Hovedmedlemmer, klubb Hovedmedlemmer, enkeltmedl Sum bet. hovedmedlemmer Sum medlemmer, ink. fam. medl NMCU-klubber

3 NMCU kretsene Per 1. august 2009 hadde NMCU aktive kretsstyrer i 15 fylker. Hedmark og Oppland, som har hatt felles kretsstyre, besluttet i forrige driftsperiode å gå tilbake til å ha hvert sitt kretsstyre. NMCU mangler fremdeles representasjon i Finnmark, Sogn og Fjordane, Rogaland og Østfold. Fordi NMCU-kontoret ligger i Moss, dekker til en viss grad sekretariatet kretsfunksjonen i Østfold. Kretskonferansen ble i forrige driftsperiode avholdt på Gardermoen utenfor Oslo, i januar måned. Hovedtema på årets konferanse var Stortingsvalget i Igjen ble det lagt stor vekt på å trene kretsrepresentantene i å tale motorsyklistenes sak i media. Dette foregikk ved at tidligere NMCU-leder Hans Petter Strifeldt intervjuet tilfeldig utvalgte kretsrepresentanter om NMCUs valgkampsaker i et avskjermet "radiostudio" i konferanselokalet. Intervjuene ble kringkastet "live" inne i møtesalen og intervjuobjektet fikk direkte feedback på sin innsats. Noen kretsrepresentanter fikk også trene på å holde appell gjennom høyttaleranlegg foran de andre konferansedeltakerne, coachet av Hans Petter og Tor Arne Ljunggren fra sentralstyret. Alle kretser hadde også under denne konferansen en gjennomgang av aktuelle aktiviteter. Mye handlet selvfølgelig om fjorårets svært vellykkede SE OSS aksjon, men presentasjonene fortalte også om stor innsats og aktivitet på en rekke andre områder. Kretskonferansen har utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for dialog mellom kretsene, sentralstyret og administrasjonen. På Kretskonferansen kan kretsene øve reell innflytelse på utviklingen i organisasjonen. Et godt eksempel på at dette fungerer i praksis var årets diskusjon om NMCUs demokratimodell. Stortingsvalget har preget kretsenes stander og appeller på vårmønstringer og Motorsykkelens Dag over hele landet. Ikke minst fordi vi hadde produsert egne valgkampanjebannere, T-skjorter og foldere som kretsene fikk utlevert under Kretskonferansen. Som eksempler på god kretsinnsats vil sentralstyret nevne Oslo/Akershus, som for andre året på rad tok det store løftet med å arrangere Oslo Open, Hordaland, som markerte seg tydelig under den store vårmønstringen i Bergen, Sør-Trøndelag, som var helt sentrale under Bike Fest i Trondheim og nystartede Oppland som sammen med Hedmark og Oslo/Akershus både hadde kjempestand på Mjøsa Rundt og holdt appell og hadde stand på MC-dagen på Fagernes. De fleste kretsene har også vært med på å synliggjøre NMCU gjennom klubbesøk, der man har orientert om NMCUs virksomhet. Kjørekurs er et viktig TS-tiltak og selv om dette i all hovedsak nå blir drevet av private aktører er noen kretser fremdeles kursarrangører, for eksempel Nordland. Mange kretsrepresentanter synliggjorde også NMCU gjennom ulike oppslag i media. De siste årenes medietrening gjør at kretsene opptrer med stor sikkerhet og faglig tyngde. Som eksempler vil sentralstyret nevne Tommy Kragseth fra Oslo/Akershus, Liv Herman fra Nord-Trøndelag og Ivar Karlsen fra Telemark. Det er litt bekymringsfullt at NMCU mangler representasjon i fire fylker, og det er særlig bekymringsfullt at dette blant annet gjelder Rogaland, et av de viktigste MC-fylkene i Norge. Sentralstyret skulle gjerne ha sett at det kom et initiativ fra NMCU-medlemmer i dette området om å restarte NMCU/Rogaland. Nytt i forrige driftsår var at kretsene som gjerne skulle ha sendt ut lokal info, har kunnet kontakte Bjørn på NMCU-kontoret, som så har lagt meldingene ut på forsiden på NMCUs nettsted. Sekretariatet har fungert som kontaktledd mellom sentralstyret og kretsene og gjort en utmerket jobb i denne rollen. 3

4 Trafikksikkerhet Antall drepte og skadde på motorsykkel var noenlunde stabilt fra 2007 til Samtidig økte bestanden i perioden til enheter. Risikoen (andelen motorsyklister som var involvert i ulykker i forhold til bestanden) gikk dermed ytterligere ned: Fra 0,49 % i 2007 til 0,43 % i Det har vært en formidabel reduksjon i risiko siden 1980, da hele 4,8 % av alle motorsyklister i Norge var involvert i en ulykke! I forrige driftsperiode fikk vi endelig et gjennombrudd i saken med MC-vennlige underskinner. NMCU var med når underskinnen fra Hallingsplast ble fullskalatestet på Nordic Test Center på Lista i september i fjor. Underskinnen klarte alle krav og ble derfor godkjent av Vegdirektoratet. Samtidig ble det foretatt sklitester med en crash test dummy iført ulike typer MC-klær, på vått og tørt underlag. Dermed hadde NMCU og Vegdirektoratet nok data til å utarbeide kriterier for bruk at godkjente underskinner. Disse kriteriene ble så skrevet inn i den norske rekkverksforskriften. Samtidig samlet NMCU støtte hos de politiske partiene for bruk av underskinner etter en opptrappingsplan. Alt ligger dermed til rette for at de første strekningene kan utstyres med underskinner i farlige yttersvinger allerede fra våren I forbindelse med fjorårets SE OSS aksjon var NMCU i kontakt med reklamebyrået Spilberg og produksjonsselskapet Paradox om produksjon av en ny SE OSS film til bruk på internett og på reklamefrie dager på TV. Av forskjellige grunner ble prosjektet skrinlagt. I vår ble det imidlertid aktuelt å ta opp igjen denne ideen. Med økonomisk støtte fra IF, Statens vegvesen og MC-importørenes forening, og en imponerende dugnadsinnsats fra hele Ski MC-Klubb, ble filmen gjort ferdig i løpet av sommeren. Den vil imidlertid ikke bli publisert før under den planlagte SE OSS aksjonen våren UP og NMCU ble i forrige driftsperiode enige om at UP skulle trykke opp 5000 eksemplarer av boka Full Kontroll/Godt Tenkt. UP hadde for første gang egen stand på MC-messa i Lillestrøm, der det ble delt ut mer enn 2000 eksemplarer av boka. Utrykningspolitiet anser altså Full Kontroll/Godt Tenkt som så bra at de, uten å endre så mye som en bokstav, trykker opp boka med politiets logo på forsiden, side om side med NMCU-logoen. En utrolig kreditt til NMCU! Vi er glade for å kunne oppsummere at det elektroniske veifelleskjemaet fortsatt ser ut til å fungere utmerket. Det har vært en stor økning i antall meldinger i forhold til samme periode i forrige driftsår. Dette behøver imidlertid ikke skyldes at veiene har blitt dårligere, men at NMCUs veifelleskjema nå er bedre kjent blant det store flertallet av motorsyklistene, ikke minst takket være medieoppslag der både tillitsvalgte og ansatte har informert om tiltaket. Det er også på sin plass å berømme Statens vegvesen som gjør alt de kan for raskt å utbedre de farlige forholdene som blir meldt inn. Sekretariatet har svart på flere trafikksikkerhetsrelaterte høringer, der de to viktigste nok var den om opprettelsen av et uavhengig veitilsyn, som NMCU er for, og den om innskjerpinger i prikkbelastningsordningen, som NMCU delvis er mot. NMCU har også deltatt i et stort antall møter med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet og holdt innledning på flere store konferanser. Nytt i forrige driftsperiode var at Samferdselsdepartementet opprettet et Nasjonalt Trafikksikkerhetsforum, der NMCU ble invitert med som fast medlem fra første dag. NMCU har som vanlig også samarbeidet nært med Statens vegvesen, MC-bransjen, politiet og Trygg Trafikk i MC- Rådet. FEMA tapte kampen om EUs 3. førerkortdirektiv og de europeiske motorsyklistene er tvunget til å akseptere obligatorisk opplæring eller ny førerprøve for å få utvidet fra mellomklasse til ubegrenset tung MC. Direktivet skal ikke implementeres før i 2012, men det er nå Veidirektoratet gjør sine valg. NMCU krevde i forrige driftsår derfor igjen at Vegdirektoratet må velge NMCUs forslag til et "matnyttig" oppsummeringskurs, og ikke pålegge folk som jo faktisk allerede har hatt førerkort for tung MC i to år å ta føreropplæringen eller førerprøven på nytt igjen! 4

5 Også i dette driftsåret har NMCU bidratt til å motivere motorsyklistene til å gjennomføre frivillig etterutdanning, blant annet gjennom offentliggjøring av terminliste for motorsykkelkurs i NMCU-kalenderen og på NMCUs nettsted. Når det gjelder MC-sikkerhet har NMCU høy kompetanse og både myndigheter og andre organisasjoner uttrykker stor respekt for det arbeidet organisasjonen legger ned for å bedre motorsyklisters sikkerhet. Man kan trygt hevde at det aldri blir tatt viktige avgjørelser som får konsekvenser for MC og moped uten at det blir tatt hensyn til hva NMCU mener om saken. Det er særlig to grunner til at en liten organisasjon som NMCU kan spille en så aktiv rolle på dette området: Den ene grunnen er Trafikksikkerhetskomiteen (TSK) der medlemmene er blant landets aller fremste fagpersoner på MC-sikkerhet og har spisskompetanse på alt fra motorsykler, vei og føreropplæring til kjøreutstyr og avanserte banekurs. Den andre grunnen er at NMCU er tilknyttet et stort internasjonalt MC-faglig nettverk som sørger for at vi alltid er helt oppdatert på internasjonal forskning og ulike tiltak mot MC-ulykker. Forsikring Det virker som om forsikringsselskapene fortsatt holder en noenlunde ryddig prisprofil. Det er selvfølgelig fremdeles utrolig dyrt for unge motorsyklister uten bonus å kaskoforsikre effektsterke motorsykler, slik det også er overalt ellers i Europa, men NMCU mottok i forrige driftsperiode ikke meldinger fra medlemmer om urimelige prisøkninger. En viktig prisregulerende faktor i forsikringsmarkedet er konkurranse. NMCU så det derfor som positivt at det svenske selskapet Bilsport & MC etablerte seg i Norge. Forsikringsavtalen mellom NMCU og IF skadeforsikring har blitt evaluert på det faste samarbeidsmøtet og de to partene har blitt enige om å fortsette samarbeidet. Avtalen gir NMCU-medlemmer 10 % rabatt på MC-forsikring og 8 % rabatt på bilforsikring. Treff og tur Norgestreffet 2009 ble avholdt i Evje, med Road Runners MC som arrangør. Både program og treffplass var helt førsteklasses. Dessuten var værgudene i år virkelig på arrangørens side. Det ble registrert omlag 2500 deltagere på treffet. Kanskje noen færre enn arrangøren hadde håpet på. Road Runners er en erfaren treff- og turklubb som vet nøyaktig hva som skal til for å lage god stemning. Og det ble det. All ære til arrangøren! NMCUs vandrepokal for lengst kjørte klubb gikk i år til Jarnskjegge MC fra Trøndelag. NMCU var til stede med stand både i innmeldingen og på treffplassen, bemannet av folk fra sentralstyret og kretsen i Aust-Agder. Bent Ording og Erik Eriksson forestod premieutdelingen og Bent holdt NMCU-appellen fra scenen. Treff og turstoff har som vanlig blitt prioritert i MC-bladet. Det er medlemmenes egne turreportasjer og bilder som blir brukt. På den måten gir medlemsbladet et sant bilde av hva medlemmene er opptatt av når det gjelder treff og turkjøring. Alle turartikler og reisetips som har stått på trykk har fortløpende blitt lagt ut på Treff og Tur-siden på NMCUs nettsted. Det ligger nå 60 slike oppslag på denne siden. Sekretariatet har som vanlig produsert NMCU-kalenderen og fra midten av mars og utover har denne blitt sendt direkte hjem til medlemmer. Antall innmeldte treff til kalenderen har vært omtrent som normalt. Treffkonkurransen hadde igjen en liten økning i antall deltagere og individuell vinner ble Kjell Arne Ferstad. Blant klubbene gikk Koffer Itj MC igjen av med seieren. 5

6 Det internasjonale treff og turarbeidet ble som vanlig ivaretatt av sekretariatet og har først og fremst omfattet råd, hjelp og utsendelse av materiell til medlemmer på MC-tur i Europa og kontakt med utenlandske motorsyklister på tur i Norge. Transportpolitikk Som høringsinstans har NMCU tilkjennegitt sitt syn på utkastet til Nasjonal Transportplan Både med skriftlige tilleggsforslag når det første utkastet til plan ble offentliggjort og gjennom å delta i Transportkomiteens åpne høringen om planen. Her sa NMCU-leder Hans Vestre klart fra om at vi synes det er galt at MC ikke er nevnt med ett eneste ord som et av alternativene til bruk av personbil i bytransport. Vi har også hatt separate møter med ulike partier i Transportkomiteen, noe som resulterte i at flere av NMCUs valgkampkrav ble skrevet inn i partienes merknader til transportplanen (!) Etter raset i Hanekleivtunnelen stilte norske trafikantorganisasjoner, deriblant NMCU, seg bak et krav om opprettelse av et uavhengig veitilsyn. Etter at saken hadde vært på åpen høring i Stortinget satte samferdselsministeren ned et offentlig utvalg (NOU) som tidligere i år kom med sin konklusjon, der man anbefalte at det blir opprettet et slikt tilsyn. Saken ble så sendt ut på høring, med høringsfrist i midten av august. NMCU, som har sittet i referansegruppa, tok til orde for at de organisasjonene som hadde underskrevet det opprinnelige brevet skulle sende et felles høringssvar, der vi minnet departementet om at hovedgrunnen til at vi ba om et slikt tilsyn, var et ønske om bedre trafikksikkerhet ute på veien, og ikke nok et byråkratisk dokumenttilsyn. Ombygging og godkjenning av motorsykler Ombygging av registrerte originalmotorsykler ser fortsatt ut til å fungere bra. Alle, fra de som bygger choppere til de som bygger streetfightere, sier at de er fornøyde med de regelendringene NMCU og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer) fikk innført i Også de profesjonelle byggerne sier de er tilfredse med de nye ombyggingsreglene. Oppbygging av motorsykler ved hjelp av brukte eller egenproduserte deler har derimot blitt vanskeligere. NMCU fikk tidlig i driftsperioden meldinger om at det nå hadde blitt inntil umulig å få godkjent slike bygg - først og fremst på grunn av helt urimelige dokumentasjonskrav som stammer fra ulike EØS-direktiv. Sammen med NFSOK startet NMCU derfor en prosess for å få innført en egen nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler, slik man i mange år har hatt i Sverige. Til å begynne med protestere Vegdirektoratet vilt på ideen, men etter å ha fått tenkt seg litt om, så man de positive sidene ved å la byggemiljøet selv ta hånd om de alltid svært kompliserte oppbyggingssakene. Direktoratet krevde imidlertid at det måtte komme et signal fra de politiske myndighetene. Det har NMCU nå samlet støtte for. Som man har kunnet lese i MC-bladet, går samtlige partier på Stortinget nå inn for at det skal innføres en slik godkjenningsordning. Under sakens gang ble det klart at NFSOK trengte litt hjelp fra NMCU for å reorganisere seg, slik at man kunne stå rustet til å administrere en framtidig nasjonal godkjenningsordning. Rigide tolkninger av kompliserte EØS-direktiv har også gjort det vanskeligere å få godkjent sidevognsykler. NMCU har i driftsperioden måttet hjelpe medlemmer som ikke har fått godkjent kostbare, state-of-the-art sidevognssykler - ekvipasjer som er godkjent og solgt i alle andre EØS-land. Sidevognsaken ble etter hvert så urimelig at også Vegdirektoratet innrømte at noe måtte gjøres. Direktoratet satte derfor, etter press fra NMCU, i gang en prosess for å endre forskriften. Forskriftsendringen vil samtidig gjøre det enklere å få godkjent hengerfester, et annet byråkratisk problem. 6

7 Vi registrerer at det heller ikke i forrige driftsår ble noe av den varslede innføringen av periodisk kontroll av motorsykler. NMCUs sterke protester har kanskje fått myndighetene til å avstå fra å innføre dette helt unødvendig kontrolltiltaket. Medlemsservice NMCU-kontoret har i driftsperioden hatt et jevnt antall henvendelser fra medlemmer som har ønsket råd og hjelp i forbrukersaker og trafikale saker. I saker som gjelder godkjenning av kjøretøy har kontoret registrert en stor økning i antall henvendelser. Særlig når det gjelder import, sidevogner og hengerfester. Kontoret har god kompetanse, og et stort faglig nettverk i slike spørsmål, og klarte å løse de fleste sakene. Det var imidlertid et par viktige saker som ikke ble løst og det beklager vi. Grunnen er først og fremst at deler av byråkratiet har begynt å opptre utrolig firkantet og lite smidig. Sentralstyret tror at medlemmene føler at de får god hjelp - også i de sakene der sekretariatet ikke klarer å løse problemet. Det er slått fast mange ganger at NMCU først og fremst skal være en motorsykkelpolitisk organisasjon, men også i denne driftsperioden har det blitt lagt vekt på at medlemskapet skal gi noen økonomiske fordeler. Forsikringsavtalen med IF skadeforsikring kan utgjøre betydelige innsparinger for medlemmer - særlig for unge motorsyklister med lav bonus. Bensinrabattavtalen med Esso fungerer også fortsatt bra, mens avtalen med Handelsbanken Finans kanskje ikke har vært like mye brukt. Informasjon og kampanjer NMCU så tidlig at høstens Stortingsvalg kom til å gi oss gode muligheter for å fremme noen konkrete politiske krav. En arbeidsgruppe satte seg derfor sammen og definerte fem saker vi skulle fronte i NMCUs valgkampanje: Fritak fra rushtidsavgift, CO2 komponent i beregningen av engangsavgift, underskinner på rekkverk, minst én nullvisjonsvei for MC i hver region og innføring av en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler - fem saker av prinsipiell stor betydning. NMCU har kommunisert disse sakene tungt gjennom hele forrige driftsår, og et formelt spørreskjema til alle fraksjonslederne i Transportkomiteen fortalte oss at samtlige partier støtter kravene våre i større eller mindre grad. Denne støtten førte også til at ulike partikonstellasjoner på Stortinget skrev inn flere av kravene våre i merknader til den nye Nasjonal transportplan Kretsene, som var blitt behørig briefet under Kretsekonferansen i januar, markerte valgkampanjesakene under flere av vårens MC-arrangementer. Som også ved tidligere Stortingsvalg arrangerte NMCU stort valgmøte på Tyrigrava, med et politikerpanel fra Transportkomiteen og med Hans Petter Strifeldt og Bent Ording som debattledere. NMCU deltok på MC-messa i Lillestrøm den 6-8 mars. Hovedtema var selvfølgelig valgkampanjen i forbindelse med høstens Stortingsvalg og det hang derfor "Motorsyklister er Velgere" bannere over hele standen. Standmannskapet hadde svarte og gule valgkampanje T-skjorter, og det ble delt ut valgkampanjebrosjyrer og pratet med en mengde motorsyklister som var innom. Vi hadde også laget et 2x2m banner med følgende budskap: "Mister du noe vesentlig i livet ditt dersom motorsykler blir forbudt i morgen bør du melde deg inn i NMCU i dag"! NMCU tok dessuten initiativ til å arrangere en seminarrekke under messa. Norges Varemesse stilte en liten scene, stolrekker med plass til 75 personer og et høyttaleranlegg til disposisjon i et hjørne man kalte Bikers' Corner. Hans Petter Strifeldt snakket om veivedlikehold og Gunnar Kubberød fra Full Kontroll om førerutviklingskurs, mens John Lillegård og Gard Solberg fra Company MC holdt et foredrag om ombygde sykler som de hadde kalt "Kunstverk med skilt". Seminarene var godt besøkt og det var langt fra sitteplass til alle. Nytt i år 7

8 var også at NMCU administrerte en 40m lang plakatvegg der MC-folk kunne henge opp plakater for sesongens arrangementer. Det kom opp mange plakater og folk sa at det var et bra tiltak. Den såkalt CMS-løsning for publisering av nyheter vi implementerte i fjor fungerer etter hvert greit. Sekretariatet kan nå på en enkel måte selv legge ut nyheter og andre oppdateringer uten å måtte involvere webmaster. NMCUs nettside har om lag 1,5 millioner besøk i året. Vi vet at myndigheter, media og andre organisasjoner bruker siden. NMCU har som sagt et godt samarbeid med samtlige MC-medier i Norge. Sentralstyret vil imidlertid særlig nevne samarbeidet med MC24, som har behandlet NMCUs saker på en uhyre profesjonell måte. MC-bladet utkom som vanlig med 5 nummer i driftsåret vi nå legger bak oss. De to siste numrene i 2008 ble produsert på NMCU-kontoret, men fra nyttår 2009 ble Ivar Kvadsheim fra Sandnes leid inn som produksjonsansvarlig. Lisbeth Svendsen fra Askim ble leid inn til å brekke om bladet. Sekretariatet er fremdeles en del av redaksjonskomiteen, men nå først og fremst som annonseselger, kunnskapsbank og førstelinjetjeneste for innsendt stoff. Både medlemmer, kretsstyrerepresentanter, medlemmer i TSK og sentralstyremedlemmer bidrar fremdeles med artikler, og MCbladet har et stort nettverk av folk som har sendt inn bilder fra turer, treff og andre arrangementer. De to innleide medarbeiderne er svært profesjonelle og dyktige og sentralstyret har fått tilbakemeldinger om at medlemmene setter pris på de endringene som har funnet sted etter at Ivar og Lisbeth overtok hovedansvaret for produksjonen av MC-bladet. Internasjonal virksomhet NMCU har deltatt på alle møter i FEMA Committee, de store samlingene som finner sted tre ganger i året og der delegater fra alle FEMAs medlemsorganisasjonene møter. Med over medlemmer innmeldt i FEMA har NMCU egentlig fast plass i Executive Committee (FEMAs styre), men fordi denne komiteen har vokst seg for stor til å være effektiv, har sentralstyret også i forrige driftsperiode opprettholdt beslutningen om ikke å møte i Executive Committee. I februar i fjor ble tidligere NMCU-leder Hans Petter Strifeldt valgt til president i FEMA. Hans Petter ble valgt på et tydelig og klart program om å modernisere og utvikle FEMA til å bli en mer synlig og effektiv organisasjon på den europeiske arenaen. Dessverre var ikke FEMAs sekretariat riktig klare for Hans Petters tanker og ideer, og han valgte derfor å ikke ta gjenvalg etter ett år i presidentstolen. Den samme problematikken førte også til diskusjon medlemsorganisasjonene i mellom om hva slags organisasjon man ville at FEMA skulle være. Denne uenigheten førte blant annet til at de nordiske organisasjonene tok opp saken på et særskilt møte i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) i Helsinki i desember i fjor. På dette NMR-møtet ble man enige om å presentere "the Nordic View" på FEMAs årsmøte i februar NMCU ble valgt til å forestå denne presentasjonen, som avstedkom en del reaksjoner og i sin tur førte til at situasjonen i FEMA ble diskutert grundig på et ekstraordinært årsmøte i Finland i juni. Her ble medlemsorganisasjonene heldigvis enige om en konstruktiv og farbar vei framover. Ellers har FEMA vært involvert i mange saker som angår motorsykkel, både innenfor EU og UN-ECE (FN). Særlig viktig i forrige driftperiode var deltagelse i en rekke forskningsprosjekter om MC-sikkerhet, den endeløse prosessen for å få MC inkludert i den europeiske rekkverksnormen og profilering av MC som miljøbesparende transportalternativ. 8

9 Sentralstyret mener fortsatt det er viktig at NMCU bruker ressurser på FEMA, både fordi det gir en reell mulighet til å påvirke EØS-lovgivning, og fordi FEMA-medlemsskap er selve navet i det informasjonsnettverket som gir NMCU et nødvendig forsprang i forhandlinger med norske myndigheter. NMCU bør imidlertid følge nøye med på utviklingen i FEMA i neste driftsperiode. Det er viktig at FEMA forblir en årvåken MCpolitisk organisasjon, og ikke glir over til å bli en del av det systemet FEMA en gang ble etablert for å holde et våkent øye med! Organisasjonsutvikling Sentralstyret fikk i mandat fra årsmøtet i 2008 å gjennomføre en evaluering av nåværende demokratimodell og modell for gjennomføring av årsmøtet. Årsmøtet ba om at evalueringen med konklusjoner og anbefalinger skulle presenteres i MC-bladet, hvilket er gjort, og at eventuelle forslag til endring av Vedtektene skulle legges fram for årsmøtet i Arbeidsgruppa, som ble ledet av Hans Vestre, konkluderer i prinsippet med at nåværende demokratimodell og årsmøtemodell bør fortsette. Sekretariatet Produksjonen av MC-bladet på NMCU-kontoret hadde i mange år ført til urimelig mye overtidsarbeid for de ansatte i sekretariatet. Det var derfor et klart mål for sentralstyret å få til en ekstern løsning l løpet av den forrige driftsperioden. Etter at forhandlingen med forlaget Hjemmet Mortensen brøt sammen, gikk sentralstyret umiddelbart i gang med å realisere Plan B. Høsten 2008 ble derfor Ivar Kvadsheim fra Sandnes leid inn som produksjonsansvarlig og Lisbeth Svendsen fra Askim leid inn til å brekke om bladet, fra og med nummer 1 i Det gikk ikke lang tid etter at denne ordningen hadde trådt i kraft før sekretariatet ga tilbakemeldinger om at arbeidssituasjonen var betydelig forbedret! På et sentralstyremøte i vår ble sekretariatet og sentralstyret enige om noen endringer i stillingsbetegnelsene for de ansatte. Det var hensiktsmessig at Morten Hansen, som representerer NMCU i de fleste eksterne møter fikk stillingsbetegnelsen generalsekretær, som bedre blir forstått av samarbeidspartnerne våre, kanskje særlig internasjonalt. Morten har det MC-faglige ansvaret på NMCU-kontoret. Wenche Jordfald beholder stillingsbetegnelsen daglig leder og har personalansvar og det administrative ansvaret på kontoret. Bjørn Magnussen får stillingsbetegnelsen medlemssekretær, som reflekter hans hovedansvarsområde på kontoret. Endringene får ingen lønnsmessige konsekvenser. I tillegg til å representere NMCU i eksterne møter har de ansatte hatt det praktiske og organisatoriske ansvaret for arbeidet i alle arbeidsgrupper og faste komiteer. Det er selvfølgelig også sekretariatet som har hatt det praktiske ansvaret for alle sentrale NMCU-arrangementer som MC-messa, Kretskonferansen, valgkampanjen osv. Daglig leder er fortsatt svært bevisst på kontroll med organisasjonens utgifter. Årsregnskapet viser at hun og kasserer igjen har lykkes med denne oppgaven. Webmaster Ole Robin Paulsen har hatt ansvar for drift og vedlikehold av datautstyret på kontoret - fremdeles på frivillig, ubetalt basis. På grunn av dette vedlikeholdet, sammen med gode datarutiner hos de ansatte, har NMCU eksepsjonelt få dataproblemer. Sentralstyret er svært fornøyd med det arbeidet som utføres av staben på NMCUkontoret. De ansatte har stor kompetanse og høy arbeidsmoral. 9

10 Sluttord NMCU har aldri hatt så stor innflytelse som nå. Og det er bra, for motorsyklistene har aldri stått overfor større utfordringer. For det første er et mer og mer sikkerhetsbevisst samfunn nå villig til å gå svært langt når det gjelder restriksjoner og overvåking for å redusere antall trafikkulykker - og som en skadeutsatt gruppe blir motorsyklistene urimelig ofte utsatt for negativ oppmerksomhet. For det andre retter klimakrisen et skarpt søkelys mot alle kjøretøy som bidrar til utslipp av klimagasser - og vi kan ikke stikke under en stol at motorsykkelprodusentene alt for lenge har sovet i timen og prioritert høy effekt framfor lavt bensinforbruk. For det tredje stuper salget av motorsykler i Europa - og avlysningene av høstens MC-messer er nok dessverre bare begynnelsen på de negative effektene av den globale finanskrisen. Dette vil bli krevende, men på ingen måte umulig! NMCU må bare "gå en ekstra mil" for å finne enda klokere løsninger som vi kan legge på bordet når vi møter nasjonale og internasjonale myndigheter. Målsettingen for NMCUs arbeid må være å sikre at vi beholder det essensielle i motorsyklismen, nemlig friheten, kreativiteten, de gode mestringsopplevelsene og fellesskapet over landegrensene. For å gjøre NMCU i stand til å klare denne krevende oppgaven må alle som har et hjerte som banker for motorsykler få tilbud om å bli NMCU-medlem. Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi legger bak oss. for sentralstyret 2008/2009 Hans Vestre, leder 10

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

Hva har NMCU oppnådd?

Hva har NMCU oppnådd? Hva har NMCU oppnådd? oppdatert: 18. desember 2014 2014: Nasjonal strategi for MC og moped Etter innspill i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan inviterte Statens vegvesen NMCU til å være med

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer