NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:"

Transkript

1 NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009

2 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Red. kom. MC-bladet: Webmaster: Delegat til FEMA og NMR: Morten Hansen Sekretariatet: Hans Vestre - leder Bent Ording - nestleder Erlend Furuseth - kasserer Martin Økshed - sekretær Erik Eriksson - styremedlem Kari-Anne Søreng styremedlem Tor Arne Ljunggren - styremedlem Ole Robin Paulsen - varamedlem Tor Seim - varamedlem Hans Vestre og Martin Økshed Sekretariatet Bjørn Solbakken, Ann-Mari Klokkerud og Henry Enoksen Kristian Mjelde og Helge Michalsen Hans Vestre, Bjørn Magnussen og Wenche Jordfald Dag Øby, Henry Enoksen, Einar Jensen, Tor Edvardsen, Svein Voldseth, Jens Stumberg, Jan-Fredrik Møller og Morten Hansen Ivar Kvadsheim (innleid), Lisbeth Svendsen (innleid) og sekretariatet, med styreleder som ansvarlig redaktør Ole Robin Paulsen Wenche Jordfald (daglig leder), Bjørn Magnussen (medlemssekretær) og Morten Hansen ( generalsekretær) Det har vært avholdt 6 sentralstyremøter i perioden. I tillegg har det vært mange samarbeidsmøter mellom leder og sekretariat. Det har ikke vært avholdt møter i arbeidsutvalget (AU). Medlemsutvikling Den lille medlemsveksten fortsatte også i forrige driftsperiode. Sentralstyret tror den viktigste årsaken til dette er at sekretariatet ytterligere har forbedret rutinene for fornying av medlemskap. Det er medlemssekretær Bjørn Magnussen som har hovedansvaret for dette området og han har gjort en svært god jobb. En annen medvirkende årsak er at de tillitsvalgte har blitt veldig flinke til å synliggjøre NMCU gjennom appeller og stands på viktige MC-arrangementer og gjennom å forsvare MC-folkets interesser i lokale og regionale media. All medietreningen har gjort at de tillitsvalgte framstår tryggere og bedre til å kommunisere. En tredje faktor er det gode samarbeidet NMCU har med den norske MC-pressen. Dette har gitt NMCU mulighet til å kommentere aktuelle MC-saker i Narvesen-blader og på nettsteder som blir lest av mange ikke-medlemmer. Dermed når informasjon om den viktige jobben NMCU gjør ut til potensielle medlemmer. Medlemstall per 1. august: /- Hovedmedlemmer, klubb Hovedmedlemmer, enkeltmedl Sum bet. hovedmedlemmer Sum medlemmer, ink. fam. medl NMCU-klubber

3 NMCU kretsene Per 1. august 2009 hadde NMCU aktive kretsstyrer i 15 fylker. Hedmark og Oppland, som har hatt felles kretsstyre, besluttet i forrige driftsperiode å gå tilbake til å ha hvert sitt kretsstyre. NMCU mangler fremdeles representasjon i Finnmark, Sogn og Fjordane, Rogaland og Østfold. Fordi NMCU-kontoret ligger i Moss, dekker til en viss grad sekretariatet kretsfunksjonen i Østfold. Kretskonferansen ble i forrige driftsperiode avholdt på Gardermoen utenfor Oslo, i januar måned. Hovedtema på årets konferanse var Stortingsvalget i Igjen ble det lagt stor vekt på å trene kretsrepresentantene i å tale motorsyklistenes sak i media. Dette foregikk ved at tidligere NMCU-leder Hans Petter Strifeldt intervjuet tilfeldig utvalgte kretsrepresentanter om NMCUs valgkampsaker i et avskjermet "radiostudio" i konferanselokalet. Intervjuene ble kringkastet "live" inne i møtesalen og intervjuobjektet fikk direkte feedback på sin innsats. Noen kretsrepresentanter fikk også trene på å holde appell gjennom høyttaleranlegg foran de andre konferansedeltakerne, coachet av Hans Petter og Tor Arne Ljunggren fra sentralstyret. Alle kretser hadde også under denne konferansen en gjennomgang av aktuelle aktiviteter. Mye handlet selvfølgelig om fjorårets svært vellykkede SE OSS aksjon, men presentasjonene fortalte også om stor innsats og aktivitet på en rekke andre områder. Kretskonferansen har utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for dialog mellom kretsene, sentralstyret og administrasjonen. På Kretskonferansen kan kretsene øve reell innflytelse på utviklingen i organisasjonen. Et godt eksempel på at dette fungerer i praksis var årets diskusjon om NMCUs demokratimodell. Stortingsvalget har preget kretsenes stander og appeller på vårmønstringer og Motorsykkelens Dag over hele landet. Ikke minst fordi vi hadde produsert egne valgkampanjebannere, T-skjorter og foldere som kretsene fikk utlevert under Kretskonferansen. Som eksempler på god kretsinnsats vil sentralstyret nevne Oslo/Akershus, som for andre året på rad tok det store løftet med å arrangere Oslo Open, Hordaland, som markerte seg tydelig under den store vårmønstringen i Bergen, Sør-Trøndelag, som var helt sentrale under Bike Fest i Trondheim og nystartede Oppland som sammen med Hedmark og Oslo/Akershus både hadde kjempestand på Mjøsa Rundt og holdt appell og hadde stand på MC-dagen på Fagernes. De fleste kretsene har også vært med på å synliggjøre NMCU gjennom klubbesøk, der man har orientert om NMCUs virksomhet. Kjørekurs er et viktig TS-tiltak og selv om dette i all hovedsak nå blir drevet av private aktører er noen kretser fremdeles kursarrangører, for eksempel Nordland. Mange kretsrepresentanter synliggjorde også NMCU gjennom ulike oppslag i media. De siste årenes medietrening gjør at kretsene opptrer med stor sikkerhet og faglig tyngde. Som eksempler vil sentralstyret nevne Tommy Kragseth fra Oslo/Akershus, Liv Herman fra Nord-Trøndelag og Ivar Karlsen fra Telemark. Det er litt bekymringsfullt at NMCU mangler representasjon i fire fylker, og det er særlig bekymringsfullt at dette blant annet gjelder Rogaland, et av de viktigste MC-fylkene i Norge. Sentralstyret skulle gjerne ha sett at det kom et initiativ fra NMCU-medlemmer i dette området om å restarte NMCU/Rogaland. Nytt i forrige driftsår var at kretsene som gjerne skulle ha sendt ut lokal info, har kunnet kontakte Bjørn på NMCU-kontoret, som så har lagt meldingene ut på forsiden på NMCUs nettsted. Sekretariatet har fungert som kontaktledd mellom sentralstyret og kretsene og gjort en utmerket jobb i denne rollen. 3

4 Trafikksikkerhet Antall drepte og skadde på motorsykkel var noenlunde stabilt fra 2007 til Samtidig økte bestanden i perioden til enheter. Risikoen (andelen motorsyklister som var involvert i ulykker i forhold til bestanden) gikk dermed ytterligere ned: Fra 0,49 % i 2007 til 0,43 % i Det har vært en formidabel reduksjon i risiko siden 1980, da hele 4,8 % av alle motorsyklister i Norge var involvert i en ulykke! I forrige driftsperiode fikk vi endelig et gjennombrudd i saken med MC-vennlige underskinner. NMCU var med når underskinnen fra Hallingsplast ble fullskalatestet på Nordic Test Center på Lista i september i fjor. Underskinnen klarte alle krav og ble derfor godkjent av Vegdirektoratet. Samtidig ble det foretatt sklitester med en crash test dummy iført ulike typer MC-klær, på vått og tørt underlag. Dermed hadde NMCU og Vegdirektoratet nok data til å utarbeide kriterier for bruk at godkjente underskinner. Disse kriteriene ble så skrevet inn i den norske rekkverksforskriften. Samtidig samlet NMCU støtte hos de politiske partiene for bruk av underskinner etter en opptrappingsplan. Alt ligger dermed til rette for at de første strekningene kan utstyres med underskinner i farlige yttersvinger allerede fra våren I forbindelse med fjorårets SE OSS aksjon var NMCU i kontakt med reklamebyrået Spilberg og produksjonsselskapet Paradox om produksjon av en ny SE OSS film til bruk på internett og på reklamefrie dager på TV. Av forskjellige grunner ble prosjektet skrinlagt. I vår ble det imidlertid aktuelt å ta opp igjen denne ideen. Med økonomisk støtte fra IF, Statens vegvesen og MC-importørenes forening, og en imponerende dugnadsinnsats fra hele Ski MC-Klubb, ble filmen gjort ferdig i løpet av sommeren. Den vil imidlertid ikke bli publisert før under den planlagte SE OSS aksjonen våren UP og NMCU ble i forrige driftsperiode enige om at UP skulle trykke opp 5000 eksemplarer av boka Full Kontroll/Godt Tenkt. UP hadde for første gang egen stand på MC-messa i Lillestrøm, der det ble delt ut mer enn 2000 eksemplarer av boka. Utrykningspolitiet anser altså Full Kontroll/Godt Tenkt som så bra at de, uten å endre så mye som en bokstav, trykker opp boka med politiets logo på forsiden, side om side med NMCU-logoen. En utrolig kreditt til NMCU! Vi er glade for å kunne oppsummere at det elektroniske veifelleskjemaet fortsatt ser ut til å fungere utmerket. Det har vært en stor økning i antall meldinger i forhold til samme periode i forrige driftsår. Dette behøver imidlertid ikke skyldes at veiene har blitt dårligere, men at NMCUs veifelleskjema nå er bedre kjent blant det store flertallet av motorsyklistene, ikke minst takket være medieoppslag der både tillitsvalgte og ansatte har informert om tiltaket. Det er også på sin plass å berømme Statens vegvesen som gjør alt de kan for raskt å utbedre de farlige forholdene som blir meldt inn. Sekretariatet har svart på flere trafikksikkerhetsrelaterte høringer, der de to viktigste nok var den om opprettelsen av et uavhengig veitilsyn, som NMCU er for, og den om innskjerpinger i prikkbelastningsordningen, som NMCU delvis er mot. NMCU har også deltatt i et stort antall møter med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet og holdt innledning på flere store konferanser. Nytt i forrige driftsperiode var at Samferdselsdepartementet opprettet et Nasjonalt Trafikksikkerhetsforum, der NMCU ble invitert med som fast medlem fra første dag. NMCU har som vanlig også samarbeidet nært med Statens vegvesen, MC-bransjen, politiet og Trygg Trafikk i MC- Rådet. FEMA tapte kampen om EUs 3. førerkortdirektiv og de europeiske motorsyklistene er tvunget til å akseptere obligatorisk opplæring eller ny førerprøve for å få utvidet fra mellomklasse til ubegrenset tung MC. Direktivet skal ikke implementeres før i 2012, men det er nå Veidirektoratet gjør sine valg. NMCU krevde i forrige driftsår derfor igjen at Vegdirektoratet må velge NMCUs forslag til et "matnyttig" oppsummeringskurs, og ikke pålegge folk som jo faktisk allerede har hatt førerkort for tung MC i to år å ta føreropplæringen eller førerprøven på nytt igjen! 4

5 Også i dette driftsåret har NMCU bidratt til å motivere motorsyklistene til å gjennomføre frivillig etterutdanning, blant annet gjennom offentliggjøring av terminliste for motorsykkelkurs i NMCU-kalenderen og på NMCUs nettsted. Når det gjelder MC-sikkerhet har NMCU høy kompetanse og både myndigheter og andre organisasjoner uttrykker stor respekt for det arbeidet organisasjonen legger ned for å bedre motorsyklisters sikkerhet. Man kan trygt hevde at det aldri blir tatt viktige avgjørelser som får konsekvenser for MC og moped uten at det blir tatt hensyn til hva NMCU mener om saken. Det er særlig to grunner til at en liten organisasjon som NMCU kan spille en så aktiv rolle på dette området: Den ene grunnen er Trafikksikkerhetskomiteen (TSK) der medlemmene er blant landets aller fremste fagpersoner på MC-sikkerhet og har spisskompetanse på alt fra motorsykler, vei og føreropplæring til kjøreutstyr og avanserte banekurs. Den andre grunnen er at NMCU er tilknyttet et stort internasjonalt MC-faglig nettverk som sørger for at vi alltid er helt oppdatert på internasjonal forskning og ulike tiltak mot MC-ulykker. Forsikring Det virker som om forsikringsselskapene fortsatt holder en noenlunde ryddig prisprofil. Det er selvfølgelig fremdeles utrolig dyrt for unge motorsyklister uten bonus å kaskoforsikre effektsterke motorsykler, slik det også er overalt ellers i Europa, men NMCU mottok i forrige driftsperiode ikke meldinger fra medlemmer om urimelige prisøkninger. En viktig prisregulerende faktor i forsikringsmarkedet er konkurranse. NMCU så det derfor som positivt at det svenske selskapet Bilsport & MC etablerte seg i Norge. Forsikringsavtalen mellom NMCU og IF skadeforsikring har blitt evaluert på det faste samarbeidsmøtet og de to partene har blitt enige om å fortsette samarbeidet. Avtalen gir NMCU-medlemmer 10 % rabatt på MC-forsikring og 8 % rabatt på bilforsikring. Treff og tur Norgestreffet 2009 ble avholdt i Evje, med Road Runners MC som arrangør. Både program og treffplass var helt førsteklasses. Dessuten var værgudene i år virkelig på arrangørens side. Det ble registrert omlag 2500 deltagere på treffet. Kanskje noen færre enn arrangøren hadde håpet på. Road Runners er en erfaren treff- og turklubb som vet nøyaktig hva som skal til for å lage god stemning. Og det ble det. All ære til arrangøren! NMCUs vandrepokal for lengst kjørte klubb gikk i år til Jarnskjegge MC fra Trøndelag. NMCU var til stede med stand både i innmeldingen og på treffplassen, bemannet av folk fra sentralstyret og kretsen i Aust-Agder. Bent Ording og Erik Eriksson forestod premieutdelingen og Bent holdt NMCU-appellen fra scenen. Treff og turstoff har som vanlig blitt prioritert i MC-bladet. Det er medlemmenes egne turreportasjer og bilder som blir brukt. På den måten gir medlemsbladet et sant bilde av hva medlemmene er opptatt av når det gjelder treff og turkjøring. Alle turartikler og reisetips som har stått på trykk har fortløpende blitt lagt ut på Treff og Tur-siden på NMCUs nettsted. Det ligger nå 60 slike oppslag på denne siden. Sekretariatet har som vanlig produsert NMCU-kalenderen og fra midten av mars og utover har denne blitt sendt direkte hjem til medlemmer. Antall innmeldte treff til kalenderen har vært omtrent som normalt. Treffkonkurransen hadde igjen en liten økning i antall deltagere og individuell vinner ble Kjell Arne Ferstad. Blant klubbene gikk Koffer Itj MC igjen av med seieren. 5

6 Det internasjonale treff og turarbeidet ble som vanlig ivaretatt av sekretariatet og har først og fremst omfattet råd, hjelp og utsendelse av materiell til medlemmer på MC-tur i Europa og kontakt med utenlandske motorsyklister på tur i Norge. Transportpolitikk Som høringsinstans har NMCU tilkjennegitt sitt syn på utkastet til Nasjonal Transportplan Både med skriftlige tilleggsforslag når det første utkastet til plan ble offentliggjort og gjennom å delta i Transportkomiteens åpne høringen om planen. Her sa NMCU-leder Hans Vestre klart fra om at vi synes det er galt at MC ikke er nevnt med ett eneste ord som et av alternativene til bruk av personbil i bytransport. Vi har også hatt separate møter med ulike partier i Transportkomiteen, noe som resulterte i at flere av NMCUs valgkampkrav ble skrevet inn i partienes merknader til transportplanen (!) Etter raset i Hanekleivtunnelen stilte norske trafikantorganisasjoner, deriblant NMCU, seg bak et krav om opprettelse av et uavhengig veitilsyn. Etter at saken hadde vært på åpen høring i Stortinget satte samferdselsministeren ned et offentlig utvalg (NOU) som tidligere i år kom med sin konklusjon, der man anbefalte at det blir opprettet et slikt tilsyn. Saken ble så sendt ut på høring, med høringsfrist i midten av august. NMCU, som har sittet i referansegruppa, tok til orde for at de organisasjonene som hadde underskrevet det opprinnelige brevet skulle sende et felles høringssvar, der vi minnet departementet om at hovedgrunnen til at vi ba om et slikt tilsyn, var et ønske om bedre trafikksikkerhet ute på veien, og ikke nok et byråkratisk dokumenttilsyn. Ombygging og godkjenning av motorsykler Ombygging av registrerte originalmotorsykler ser fortsatt ut til å fungere bra. Alle, fra de som bygger choppere til de som bygger streetfightere, sier at de er fornøyde med de regelendringene NMCU og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer) fikk innført i Også de profesjonelle byggerne sier de er tilfredse med de nye ombyggingsreglene. Oppbygging av motorsykler ved hjelp av brukte eller egenproduserte deler har derimot blitt vanskeligere. NMCU fikk tidlig i driftsperioden meldinger om at det nå hadde blitt inntil umulig å få godkjent slike bygg - først og fremst på grunn av helt urimelige dokumentasjonskrav som stammer fra ulike EØS-direktiv. Sammen med NFSOK startet NMCU derfor en prosess for å få innført en egen nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler, slik man i mange år har hatt i Sverige. Til å begynne med protestere Vegdirektoratet vilt på ideen, men etter å ha fått tenkt seg litt om, så man de positive sidene ved å la byggemiljøet selv ta hånd om de alltid svært kompliserte oppbyggingssakene. Direktoratet krevde imidlertid at det måtte komme et signal fra de politiske myndighetene. Det har NMCU nå samlet støtte for. Som man har kunnet lese i MC-bladet, går samtlige partier på Stortinget nå inn for at det skal innføres en slik godkjenningsordning. Under sakens gang ble det klart at NFSOK trengte litt hjelp fra NMCU for å reorganisere seg, slik at man kunne stå rustet til å administrere en framtidig nasjonal godkjenningsordning. Rigide tolkninger av kompliserte EØS-direktiv har også gjort det vanskeligere å få godkjent sidevognsykler. NMCU har i driftsperioden måttet hjelpe medlemmer som ikke har fått godkjent kostbare, state-of-the-art sidevognssykler - ekvipasjer som er godkjent og solgt i alle andre EØS-land. Sidevognsaken ble etter hvert så urimelig at også Vegdirektoratet innrømte at noe måtte gjøres. Direktoratet satte derfor, etter press fra NMCU, i gang en prosess for å endre forskriften. Forskriftsendringen vil samtidig gjøre det enklere å få godkjent hengerfester, et annet byråkratisk problem. 6

7 Vi registrerer at det heller ikke i forrige driftsår ble noe av den varslede innføringen av periodisk kontroll av motorsykler. NMCUs sterke protester har kanskje fått myndighetene til å avstå fra å innføre dette helt unødvendig kontrolltiltaket. Medlemsservice NMCU-kontoret har i driftsperioden hatt et jevnt antall henvendelser fra medlemmer som har ønsket råd og hjelp i forbrukersaker og trafikale saker. I saker som gjelder godkjenning av kjøretøy har kontoret registrert en stor økning i antall henvendelser. Særlig når det gjelder import, sidevogner og hengerfester. Kontoret har god kompetanse, og et stort faglig nettverk i slike spørsmål, og klarte å løse de fleste sakene. Det var imidlertid et par viktige saker som ikke ble løst og det beklager vi. Grunnen er først og fremst at deler av byråkratiet har begynt å opptre utrolig firkantet og lite smidig. Sentralstyret tror at medlemmene føler at de får god hjelp - også i de sakene der sekretariatet ikke klarer å løse problemet. Det er slått fast mange ganger at NMCU først og fremst skal være en motorsykkelpolitisk organisasjon, men også i denne driftsperioden har det blitt lagt vekt på at medlemskapet skal gi noen økonomiske fordeler. Forsikringsavtalen med IF skadeforsikring kan utgjøre betydelige innsparinger for medlemmer - særlig for unge motorsyklister med lav bonus. Bensinrabattavtalen med Esso fungerer også fortsatt bra, mens avtalen med Handelsbanken Finans kanskje ikke har vært like mye brukt. Informasjon og kampanjer NMCU så tidlig at høstens Stortingsvalg kom til å gi oss gode muligheter for å fremme noen konkrete politiske krav. En arbeidsgruppe satte seg derfor sammen og definerte fem saker vi skulle fronte i NMCUs valgkampanje: Fritak fra rushtidsavgift, CO2 komponent i beregningen av engangsavgift, underskinner på rekkverk, minst én nullvisjonsvei for MC i hver region og innføring av en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde motorsykler - fem saker av prinsipiell stor betydning. NMCU har kommunisert disse sakene tungt gjennom hele forrige driftsår, og et formelt spørreskjema til alle fraksjonslederne i Transportkomiteen fortalte oss at samtlige partier støtter kravene våre i større eller mindre grad. Denne støtten førte også til at ulike partikonstellasjoner på Stortinget skrev inn flere av kravene våre i merknader til den nye Nasjonal transportplan Kretsene, som var blitt behørig briefet under Kretsekonferansen i januar, markerte valgkampanjesakene under flere av vårens MC-arrangementer. Som også ved tidligere Stortingsvalg arrangerte NMCU stort valgmøte på Tyrigrava, med et politikerpanel fra Transportkomiteen og med Hans Petter Strifeldt og Bent Ording som debattledere. NMCU deltok på MC-messa i Lillestrøm den 6-8 mars. Hovedtema var selvfølgelig valgkampanjen i forbindelse med høstens Stortingsvalg og det hang derfor "Motorsyklister er Velgere" bannere over hele standen. Standmannskapet hadde svarte og gule valgkampanje T-skjorter, og det ble delt ut valgkampanjebrosjyrer og pratet med en mengde motorsyklister som var innom. Vi hadde også laget et 2x2m banner med følgende budskap: "Mister du noe vesentlig i livet ditt dersom motorsykler blir forbudt i morgen bør du melde deg inn i NMCU i dag"! NMCU tok dessuten initiativ til å arrangere en seminarrekke under messa. Norges Varemesse stilte en liten scene, stolrekker med plass til 75 personer og et høyttaleranlegg til disposisjon i et hjørne man kalte Bikers' Corner. Hans Petter Strifeldt snakket om veivedlikehold og Gunnar Kubberød fra Full Kontroll om førerutviklingskurs, mens John Lillegård og Gard Solberg fra Company MC holdt et foredrag om ombygde sykler som de hadde kalt "Kunstverk med skilt". Seminarene var godt besøkt og det var langt fra sitteplass til alle. Nytt i år 7

8 var også at NMCU administrerte en 40m lang plakatvegg der MC-folk kunne henge opp plakater for sesongens arrangementer. Det kom opp mange plakater og folk sa at det var et bra tiltak. Den såkalt CMS-løsning for publisering av nyheter vi implementerte i fjor fungerer etter hvert greit. Sekretariatet kan nå på en enkel måte selv legge ut nyheter og andre oppdateringer uten å måtte involvere webmaster. NMCUs nettside har om lag 1,5 millioner besøk i året. Vi vet at myndigheter, media og andre organisasjoner bruker siden. NMCU har som sagt et godt samarbeid med samtlige MC-medier i Norge. Sentralstyret vil imidlertid særlig nevne samarbeidet med MC24, som har behandlet NMCUs saker på en uhyre profesjonell måte. MC-bladet utkom som vanlig med 5 nummer i driftsåret vi nå legger bak oss. De to siste numrene i 2008 ble produsert på NMCU-kontoret, men fra nyttår 2009 ble Ivar Kvadsheim fra Sandnes leid inn som produksjonsansvarlig. Lisbeth Svendsen fra Askim ble leid inn til å brekke om bladet. Sekretariatet er fremdeles en del av redaksjonskomiteen, men nå først og fremst som annonseselger, kunnskapsbank og førstelinjetjeneste for innsendt stoff. Både medlemmer, kretsstyrerepresentanter, medlemmer i TSK og sentralstyremedlemmer bidrar fremdeles med artikler, og MCbladet har et stort nettverk av folk som har sendt inn bilder fra turer, treff og andre arrangementer. De to innleide medarbeiderne er svært profesjonelle og dyktige og sentralstyret har fått tilbakemeldinger om at medlemmene setter pris på de endringene som har funnet sted etter at Ivar og Lisbeth overtok hovedansvaret for produksjonen av MC-bladet. Internasjonal virksomhet NMCU har deltatt på alle møter i FEMA Committee, de store samlingene som finner sted tre ganger i året og der delegater fra alle FEMAs medlemsorganisasjonene møter. Med over medlemmer innmeldt i FEMA har NMCU egentlig fast plass i Executive Committee (FEMAs styre), men fordi denne komiteen har vokst seg for stor til å være effektiv, har sentralstyret også i forrige driftsperiode opprettholdt beslutningen om ikke å møte i Executive Committee. I februar i fjor ble tidligere NMCU-leder Hans Petter Strifeldt valgt til president i FEMA. Hans Petter ble valgt på et tydelig og klart program om å modernisere og utvikle FEMA til å bli en mer synlig og effektiv organisasjon på den europeiske arenaen. Dessverre var ikke FEMAs sekretariat riktig klare for Hans Petters tanker og ideer, og han valgte derfor å ikke ta gjenvalg etter ett år i presidentstolen. Den samme problematikken førte også til diskusjon medlemsorganisasjonene i mellom om hva slags organisasjon man ville at FEMA skulle være. Denne uenigheten førte blant annet til at de nordiske organisasjonene tok opp saken på et særskilt møte i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) i Helsinki i desember i fjor. På dette NMR-møtet ble man enige om å presentere "the Nordic View" på FEMAs årsmøte i februar NMCU ble valgt til å forestå denne presentasjonen, som avstedkom en del reaksjoner og i sin tur førte til at situasjonen i FEMA ble diskutert grundig på et ekstraordinært årsmøte i Finland i juni. Her ble medlemsorganisasjonene heldigvis enige om en konstruktiv og farbar vei framover. Ellers har FEMA vært involvert i mange saker som angår motorsykkel, både innenfor EU og UN-ECE (FN). Særlig viktig i forrige driftperiode var deltagelse i en rekke forskningsprosjekter om MC-sikkerhet, den endeløse prosessen for å få MC inkludert i den europeiske rekkverksnormen og profilering av MC som miljøbesparende transportalternativ. 8

9 Sentralstyret mener fortsatt det er viktig at NMCU bruker ressurser på FEMA, både fordi det gir en reell mulighet til å påvirke EØS-lovgivning, og fordi FEMA-medlemsskap er selve navet i det informasjonsnettverket som gir NMCU et nødvendig forsprang i forhandlinger med norske myndigheter. NMCU bør imidlertid følge nøye med på utviklingen i FEMA i neste driftsperiode. Det er viktig at FEMA forblir en årvåken MCpolitisk organisasjon, og ikke glir over til å bli en del av det systemet FEMA en gang ble etablert for å holde et våkent øye med! Organisasjonsutvikling Sentralstyret fikk i mandat fra årsmøtet i 2008 å gjennomføre en evaluering av nåværende demokratimodell og modell for gjennomføring av årsmøtet. Årsmøtet ba om at evalueringen med konklusjoner og anbefalinger skulle presenteres i MC-bladet, hvilket er gjort, og at eventuelle forslag til endring av Vedtektene skulle legges fram for årsmøtet i Arbeidsgruppa, som ble ledet av Hans Vestre, konkluderer i prinsippet med at nåværende demokratimodell og årsmøtemodell bør fortsette. Sekretariatet Produksjonen av MC-bladet på NMCU-kontoret hadde i mange år ført til urimelig mye overtidsarbeid for de ansatte i sekretariatet. Det var derfor et klart mål for sentralstyret å få til en ekstern løsning l løpet av den forrige driftsperioden. Etter at forhandlingen med forlaget Hjemmet Mortensen brøt sammen, gikk sentralstyret umiddelbart i gang med å realisere Plan B. Høsten 2008 ble derfor Ivar Kvadsheim fra Sandnes leid inn som produksjonsansvarlig og Lisbeth Svendsen fra Askim leid inn til å brekke om bladet, fra og med nummer 1 i Det gikk ikke lang tid etter at denne ordningen hadde trådt i kraft før sekretariatet ga tilbakemeldinger om at arbeidssituasjonen var betydelig forbedret! På et sentralstyremøte i vår ble sekretariatet og sentralstyret enige om noen endringer i stillingsbetegnelsene for de ansatte. Det var hensiktsmessig at Morten Hansen, som representerer NMCU i de fleste eksterne møter fikk stillingsbetegnelsen generalsekretær, som bedre blir forstått av samarbeidspartnerne våre, kanskje særlig internasjonalt. Morten har det MC-faglige ansvaret på NMCU-kontoret. Wenche Jordfald beholder stillingsbetegnelsen daglig leder og har personalansvar og det administrative ansvaret på kontoret. Bjørn Magnussen får stillingsbetegnelsen medlemssekretær, som reflekter hans hovedansvarsområde på kontoret. Endringene får ingen lønnsmessige konsekvenser. I tillegg til å representere NMCU i eksterne møter har de ansatte hatt det praktiske og organisatoriske ansvaret for arbeidet i alle arbeidsgrupper og faste komiteer. Det er selvfølgelig også sekretariatet som har hatt det praktiske ansvaret for alle sentrale NMCU-arrangementer som MC-messa, Kretskonferansen, valgkampanjen osv. Daglig leder er fortsatt svært bevisst på kontroll med organisasjonens utgifter. Årsregnskapet viser at hun og kasserer igjen har lykkes med denne oppgaven. Webmaster Ole Robin Paulsen har hatt ansvar for drift og vedlikehold av datautstyret på kontoret - fremdeles på frivillig, ubetalt basis. På grunn av dette vedlikeholdet, sammen med gode datarutiner hos de ansatte, har NMCU eksepsjonelt få dataproblemer. Sentralstyret er svært fornøyd med det arbeidet som utføres av staben på NMCUkontoret. De ansatte har stor kompetanse og høy arbeidsmoral. 9

10 Sluttord NMCU har aldri hatt så stor innflytelse som nå. Og det er bra, for motorsyklistene har aldri stått overfor større utfordringer. For det første er et mer og mer sikkerhetsbevisst samfunn nå villig til å gå svært langt når det gjelder restriksjoner og overvåking for å redusere antall trafikkulykker - og som en skadeutsatt gruppe blir motorsyklistene urimelig ofte utsatt for negativ oppmerksomhet. For det andre retter klimakrisen et skarpt søkelys mot alle kjøretøy som bidrar til utslipp av klimagasser - og vi kan ikke stikke under en stol at motorsykkelprodusentene alt for lenge har sovet i timen og prioritert høy effekt framfor lavt bensinforbruk. For det tredje stuper salget av motorsykler i Europa - og avlysningene av høstens MC-messer er nok dessverre bare begynnelsen på de negative effektene av den globale finanskrisen. Dette vil bli krevende, men på ingen måte umulig! NMCU må bare "gå en ekstra mil" for å finne enda klokere løsninger som vi kan legge på bordet når vi møter nasjonale og internasjonale myndigheter. Målsettingen for NMCUs arbeid må være å sikre at vi beholder det essensielle i motorsyklismen, nemlig friheten, kreativiteten, de gode mestringsopplevelsene og fellesskapet over landegrensene. For å gjøre NMCU i stand til å klare denne krevende oppgaven må alle som har et hjerte som banker for motorsykler få tilbud om å bli NMCU-medlem. Sentralstyret takker alle tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i driftsåret vi legger bak oss. for sentralstyret 2008/2009 Hans Vestre, leder 10

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 NMCUs årsmøte 2012 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2011/2012 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2015 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2014/2015 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003 NMCUs årsmøte 2003 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2002/2003 NMCUs årsmøte 2003 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2016 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2015/2016 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken. MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norges arbeid med å inkludere motorsyklister i transportpolitikken MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) MC i transportpolitikken i Norge 1. Hvordan Norge har løst noen aktuelle

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00 Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen,

Detaljer

NMCUs årsmøte 2001 Referat

NMCUs årsmøte 2001 Referat NMCUs årsmøte 2001 Referat Tid: 1. september 2001, kl.1400-18.00 Sted: Quality Airport Hotell, Stjørdal Til stede: Senior MC Øst: Arild Haugan Solør Motorsykkelklubb: Helga Solstad, Henry Enoksen, Leiv

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Regelverk Norgestreff

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Regelverk Norgestreff NMCUs årsmøte 2012 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 2: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets Kommentar: Regelverk Norgestreff NMCU Aust-Agder I gjeldene regelverk for Norgestreff står det

Detaljer

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Hvordan jobber NMCU med trafikksikkerhet? MORTEN HANSEN generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Det finnes omlag 176.000 registrerte motorsykler og 178.000 registrerte

Detaljer

MC-politisk plattform

MC-politisk plattform MC-politisk plattform Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989, under navnet Langtidsplan Revidert på årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996. Fullstendig omarbeidet utgave, fremdeles under navnet

Detaljer

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi

Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Bakgrunn og målsetting for en MC-strategi Gjennom Nasjonal transportplan ble Statens vegvesen gitt i oppdrag å utvikle en nasjonal MC-strategi, i samarbeid med NMCU Hensikten med strategien er å synliggjøre

Detaljer

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Presisering i Regelverk for Norgestreff

NMCUs årsmøte Vedtektene 4, Innmeldte saker. Presisering i Regelverk for Norgestreff NMCUs årsmøte 2015 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 2: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Presisering i Regelverk for Norgestreff Sentralstyret Under kapittelet NMCUs Vandrepris gjøres følgende tilføyelse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen

Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Ulykker 2014 Motorsykkel fra 2004-2013 Ulykkesutvikling 1. august 2013 10 drepte på MC 1. august 2014 17 drepte på MC 17 drept i 15 ulykker Økt eksponering 20 grader

Detaljer

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell

Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell NMCUs årsmøte 2015 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 3: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets Kommentar: Vedtektsendring 4, Årsmøtet Forslag til ny demokratimodell Øivind Berget Ny tekst:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform. Ingen endringer i MC-politisk plattform

NMCUs årsmøte 2015. Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform. Ingen endringer i MC-politisk plattform NMCUs årsmøte 2015 Vedtektenes 4, pkt. 5 g: Revisjon av MC-politisk plattform Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyret Ingen endringer i MC-politisk plattform MC-politiske plattform ble grundig

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3.

INNLEDNING. Langtidsplanen er delt inn i følgende hovedområder: 1. IDENTITET OG PROFILERING 2. TRAFIKKSIKKERHET 3. ORGANISASJON 3. Langtidsplan Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989 Revidert årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996 Fullstendig omarbeidet utgave vedtatt på årsmøtet i 1997 Revidert i 1998, 1999, 2000, 2001,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Hva har NMCU oppnådd?

Hva har NMCU oppnådd? Hva har NMCU oppnådd? sist oppdatert: 3. januar 2007 2007: Fikk innført mer liberale regler for ombygging av motorsykler Etter en utrolig kronglete og arbeidskrevende prosess som tok mer enn 8 år sørget

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016

Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016 Vedtekter Vedtatt på NMCUs årsmøte i 1972 Revidert siste gang på Årsmøtet i 2016 1 Formål/virksomhet Formål Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en politisk og religiøs uavhengig, ideell organisasjon. NMCU

Detaljer

En presisering av bekjentgjøring av innkalling til årsmøte i kretsene og vedtektsfesting av rollen til Fylkessekretærene (se vedlegg)

En presisering av bekjentgjøring av innkalling til årsmøte i kretsene og vedtektsfesting av rollen til Fylkessekretærene (se vedlegg) NMCUs årsmøte 2012 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Vedtektsendring 6, pkt. 4 og nytt pkt. 11 Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyret En presisering av bekjentgjøring av innkalling til

Detaljer

MC-politisk plattform

MC-politisk plattform MC-politisk plattform Vedtatt første gang på årsmøtet i 1989, under navnet Langtidsplan. Revidert på årsmøtet i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996. Fullstendig omarbeidet utgave, fremdeles under navnet

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00

Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00 Referat Årsmøte i Norsk laikaklubb Innkalling på facebook og i medlemsblad nr2-2014 Møteleder: Knut Arild Breda Referent: Johan Slåtsveen Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00 Fremmøtte: 11

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015.

Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Sak til årsmøtet for Holy Riders MC avd. Sydvest - 31. januar 2015. Introduksjon I løpet av 2014 har det utviklet seg en god og interessant diskusjon i Holy Riders avdeling Sydvest (heretter forkortet

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 I forslag til Nasjonal transportplan 2014 2023 ligger det en stor utfordring for NMCU og motorsyklistene. Vegmyndighetene setter nemlig et uhyre ambisiøst trafikksikkerhetsmål

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 / 2008

ÅRSBERETNING 2007 / 2008 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2007 / 2008 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder J. Martens AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer BKK AS Yngvil Woxen

Detaljer

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2013. Side 1 av 5 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Fylkesvise Vegpatruljer

Fylkesvise Vegpatruljer Fylkesvise Vegpatruljer Da drift og vedlikehold av vegnettet ble konkurranseutsatt ved omorganiseringen av Statens vegvesen i 2003 uttrykte NMCU bekymring for at at det ville oppstå en pulverisering av

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer