PhD-prosjekt Archival classification as storytelling Leiv Bjelland, PhD-stipendiat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PhD-prosjekt Archival classification as storytelling Leiv Bjelland, PhD-stipendiat"

Transkript

1 PhD-prosjekt Archival classification as storytelling Leiv Bjelland, PhD-stipendiat Institutt for arkiv, biblioteksog informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus KAI-konferansen 2011, I

2 PhD-stillingen 4-årig stilling med 25% arbeidsdel ved Instutt for arkiv, biblioteks-og informasjonsfag, HiOA. Jan des Delfinansiert av Norsk arkivråd. PhD-student ved Informationsvidenskabelig akademi (IVA), København. 2

3 Arbeidstittel: Archival classification as storytelling Eksplorerende studie av arkivklassifikasjon som artefakter og som praksis. Undersøke hvordan klassifikasjon i arkiv bidrar til å 1. etablere en forbindelse mellom dokumenter, samt mellom hendelser og dokumenter, og 2. opprettholde denne forbindelsen over tid. 3

4 Fokusområder 3 fokusområder/delprosjekter: Arkivklassifikasjon som systemer/artefakter. Klassifikasjon i praksis arkivarintervensjoner. Klassifikasjon fra et brukerperspektiv. Kvalitative metoder, tilpasset hvert enkelt delprosjekt. 4

5 Arkivet som samfunnsinstitusjon Bruno Latour (1991): Technology is society made durable. David Levy(2001): «Documents are talking thing», «imbued with the ability to speak». Theo Thomassen(1999): Process-bound information. [The object of archival science] is a twofold object, because it refers to archival information andto its generating context, the records creating processes. 5

6 Arkivintervensjoner [Postmodern theorists] suggest that archivists, who create, transmit, keep, arrange, destroy, and use records, are co-creators of the record, and that archival activities are a part of the provenance and context of the record (Shepherd 2010). 6

7 etpar arkivdefinisjoner Arkivloven 2 b: «Arkiv: dokument som vert til som lekk i ei verksemd.» Arkivforskriften 2-4: «I aktivt arkiv inngår sakarkivet (som omfattar alle saksdokumenta) med tilhøyrande register og databasar, som journalar, journalregister og kopibøker m.v. møtebøker, fagsystem, databasar og andre arkivseriar og dokument som blir mottekne eller skapte i tilknyting til den verksemda organet driv.» 7

8 Arkivrepresentasjoner «The process of representing seeks to establish systematic correspondence between the target domain and the modeling domain [...] To the extent that this re-presentation corresponds to, or models, the object, data, or information in the target domain the two can be thought of as representationally equivalent» (Jacobs & Shaw, sitert fra Yakel 2003). 8

9 Representasjonssystemer i arkivet Journalen: Partikulariserer/identifiserer. Representasjon av dokumenter. Arkivnøkkelen: Etablerer forbindelser mellom ulike dokumenter. Representasjon av arkivskapers univers. Arkivbeskrivelse/katalogisering: Representasjon av arkivdokumentene som helhet, på overordnet nivå. 9

10 Klassifikasjon og etikk Arkivrepresentasjoner er situerte og kontingente. Klassifikasjon impliserer ofte et etisk valg: [E]ach category valorizes some point of view and silences another (Bowker & Star 2000). Arkivarer utøver the power to name i arkivrepresentasjoner (Duff & Harris 2002). 10

11 Klassifikasjon i arkivlitteraturen Gjenfinningsmiddel, etablerer et mesonivåav lignende saker/dokumenter mellom dokumentog serienivå. Gir retningslinjer for hylleoppstilling. Etablerer «thearchivalbond» mellom dokumenter, og mellom dokumenter og konteksten som genererer dem. Veileder fortolkningen av dokumenter gjennom å vise konteksten. (etter Duranti 1997, Dørum 1999, Fonnes 2003, Foscarini 2009, Shepherd & Yeo, 2003.) 11

12 Storytelling-grepet impliserer (i hvert fall) tre elementer: 1. En story. Klassifikasjonssystemet som artefakt: System av påstander. 2. En forteller. Klassifikasjon i praksis. 3. Et tenkt og et reelt publikum. Klassifikasjon fra et brukerperspektiv. 12

13 «Narrativ» i sosiojuridisk forskning Narrativer er sequences of statements connected by both a temporal and a moral order. 1. Selektiv framstilling av hendelser og karakterer. 2. Et temporalt hendelsesforløp: en begynnelse, et midtparti og en slutt. 3. En overgripende struktur som knytter sammen hendelser og karakterer et plot. (Ewick & Silbey 1995) 13

14 Delprosjekt 1: Tema: Klassifikasjon som artefakter. Klassifikasjonsgrammatikk Arkivnøkler Klassering Metode: Analyse av tekster Problemstilling(er): Hvilke muligheter og begrensninger gir ulike klassifikasjonssystemer? Emnebasert vs funksjonsbasert klassifikasjon 14

15 Delprosjekt 2 Tema: Arkivarers klassifikasjonspraksis. Metode(r): Dybdeintervjuer og feltarbeid. Problemstilling(er): Hvordan blir arkivklassifikasjon oppfattet, og utført av arkivarer? 15

16 Delprosjekt 3 Tema: Klassifikasjon og interne og eksterne brukere som ikke er arkivarer. Metode(r): Intervjuer, evt også spørreskjema Problemstillinger: Hvordan oppfatter brukere arkivklassifikasjon? Hvordan brukes arkivnøkler og koder av brukerere som ikke er arkivarer? Søkemiddel Fortolkning 16

17 Referanser Beghtol, C. (2010). Classification Theory. Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, Bowker, G. C., & Star, S. L. (2000). Sorting Things Out: Classification and its Consequences(paperback ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press. Douglas, M. (1997). Rent og urent. Oslo: Pax forlag. Duff, W., M., & Harris, V. (2002). «Stories and Names: Archival Description as Narrating Records and Constructing Meanings [Online]. Archival Science, 2 (3), Duranti, L. (1997). "The archival bond". Archives & Museum Informatics, 11 (3-4), Dørum, A. M. (1999). Arkivkunnskap. Oslo: Cappelen undervisning. Ewick, P., & Silbey, S. (1995). «Subversive Stories and Hegemonic Tales Toward a Sociology of Narrative [Online]. Law & Society Review, 29 (2), Fonnes, I. (2003). Arkivhåndboken for offentlig forvaltning(1 ed.). Oslo: Kommuneforlaget. Foscarini, F. (2009).Function-based Records Classification Systems. An Exploratory Study of Records Management Practices in Central Banks. PhD Monography, The University of British Columbia (Vancouver), Vancouver. Retrieved from https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/9310/ubc_2009_fall_foscarini_fiorella.pdf?sequence=1 Harris, V. (2007). Archives and justice: a South African perspective. Chicago, Ill.: Society of American Archivists. Lange, V., Mangset, D., & Ødegaard, Ø. (2001). Privatarkiver: bevaring og tilgjengeliggjøring. Oslo, Riksarkivet. Latour, B. (1991). Technology is society made durable. In J. Law (Ed.), A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. London; New York: Routledge. Levy, D. M. (2001). Scrolling forward: making sense of documents in the digital age. New York: Arcade. Mai, J.-E. (2004). Classification in Context: Relativity, Reality, and Representation. Knowledge Organization, 31(1), Sabourin, P. (2001). Constructing a Function-Based Records Classification System: Business Activity Structure Classification System [Online]. Archivaria(51), Schwartz, J. M., & Cook, T. (2002). Archives, records, and power: the making of modern memory. Archival Science, 2 (1-2), Shepherd, E. (2010). Archival Science. Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, Shepherd, E., & Yeo, G. (2003). Managing records: a handbook of principles and practice. London: Facet. Thomassen, T. (1999). The Development of Archival Science and its European Dimension. Retrieved , from Yakel, E. (2003). Archival representation [Online]. Archival Science, 3 (1),

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 4 «Recordkeeping downunder»: Hva kan vi lære av seriesystemet? Vern av forretningshemmeligheter i en offentlig anbudsprosess ISO/TR 18128:2014:

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

Den tause misforståelsen

Den tause misforståelsen Den tause misforståelsen Om Michael Polanyis kunnskapsteori av Arve Mathisen, 2007 Any act of knowing always involves change - change in the world that is known and simultaneous change in the knower. Active

Detaljer

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Liv Gjems Hvordan invitere barn til språklig deltakelse i samtaler? Denne artikkelen presenterer

Detaljer

Om å gjøre Grounded Theory

Om å gjøre Grounded Theory Om å gjøre Grounded Theory Helge Folkestad hfo@hib.no Stipendiat/ Cand.polit. Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen, Norge ---------------------------------------- There is a kind of glass

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Pedagogikk, tid og individualisering

Pedagogikk, tid og individualisering Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr 2, 113 134 Pedagogikk, tid og individualisering Herner Sæverot Education, time, and individualisation. This article makes use of the concept of time as an analytical

Detaljer

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole?

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Marit Semundseth Vi vet at barn tilegner seg mye kunnskap i løpet av barnehagealderen, men hvilken kunnskap forteller femåringene

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 4 / 1 2 Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv! Små løft og store løft den vanskelige reisen Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt,

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Hovedrapport fra prosjektet

Hovedrapport fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge Hovedrapport fra prosjektet Bernard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen-Johnsen (red.) Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Bibliotekarkompetanse fra 2.0 til 2014 23. oktober 2007 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Bergen Hva er kunnskapsbasert praksis? Kunnskapsbasert praksis

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid

Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid ARBEIDSNOTAT 27/2005 Per Hetland og Jorunn Spord Borgen Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst

Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Inge Kvaran Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst Artikkelen tar utgangspunkt i de vitenskapsteoretiske og teoretiske perspektivene som danner grunnlaget for min doktoravhandling

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Psykoanalysen og kvalitativ forskning. Forskning på narrativer, dialoger og prosess

Psykoanalysen og kvalitativ forskning. Forskning på narrativer, dialoger og prosess Psykoanalysen og kvalitativ forskning. Forskning på narrativer, dialoger og prosess Matrix, 2014; 4, 260-281 Sverre Varvin Psykoanalytisk epistemologi innebærer tolkning av meningsfulle relasjoner i et

Detaljer

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Siri Aune Stigum Bacheloroppgave Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Differences between the Norwegian and American business culture Bachelor

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Kommunal organisering 2012

Kommunal organisering 2012 NIBR-rapport 2012:21 Sara Blåka Trond Tjerbo Hilde Zeiner Kommunal organisering 2012 Redegjørelse for Kommunal og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Kommunal organisering 2012 Andre publikasjoner

Detaljer

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Mona Nosrati og Kjersti Wæge

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Mona Nosrati og Kjersti Wæge Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk Mona Nosrati og Kjersti Wæge Introduksjon Målet med denne artikkelen er å sette fokus på forskning om god læring og undervisning i matematikk

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer