et magasin fra UNiT4 Agresso N o Agresso Brukerkonferanse A ordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et magasin fra UNiT4 Agresso N o 2 2013 Agresso Brukerkonferanse A ordningen"

Transkript

1 et magasin fra UNiT4 Agresso N o Agresso Brukerkonferanse september Unit4 Agresso VANT PRIS FOR samfunnsansvar NYE RUTINER MED A ordningen

2 God og effektiv programvare blir til i grenseflaten mellom innovative utviklingsmiljøer og krevende kunder som evner å utfordre oss! Administrerende direktør helge strypet ANSVARLIG UTGIVER UNIT4 Agresso AS REDAKTØR Børre Rødal REDAKSJON Pia Torre Schau, Marianne Stern, Terje Kaasa, Rolf Skregelid, Aslak Lid, Trygve Lønn, Børre Rødal og Circus Reklamebyrå. DESIGN/LAYOUT Circus Reklamebyrå TEKST Børre Rødal, UNIT4 Agresso AS TRYKK Nordby Grafisk AS UNIT4 AGRESSO AS Gjerdrumsvei 4 Postboks 4244, Nydalen 0401 Oslo Telefon UNIT4 Agresso AS leverer forretningssystemer som utmerker seg ved at de enkelt lar seg justere til stadig nye behov. I tillegg til ERP-systemet Agresso - som omfatter løsninger innen økonomi, lønn og personal med tilhørende konsulenttjenester og kundeservice - leverer selskapet også Current-produktene og virksomhetsstyringssystemet UNIT4 Business Analytics til det norske markedet. Sammen med sine partnere betjener UNIT4 Agresso rundt 800 kunder i Norge. UNIT4 Agresso AS er et datterselskap av UNIT4 NV som har sitt hovedkontor i Holland og er notert på børsen i Amsterdam. UNIT4 Agresso tar forbehold om eventuelle feil i tekstene. Tekster og symboler i dette magasinet som inneholder referanser til andre firmaer, merke- og produktnavn er her ute lukkende brukt for identifikasjon og kan være varemerker for sine respektive eiere. Forsidefoto: Kirsti Omberg, nestleder i Agresso Brukerforening (Foto: Herman Dreyer) Velkommen til brukerkonferanse! Sammen med Brukerforeningen gleder vi oss til å invitere til den 20. Brukerkonferansen i rekken. Siden den første formelle Agresso Brukerkonferansen ble arrangert på Olavsgård i 1994 med 100 deltagere, har konferansen frem til i dag utviklet seg til å bli en årlig viktig møteplass og konferanse for over 700 Agresso-brukere. For UNIT4 Agresso er det et stort aktivum å møte et så stort antall kunder på ett sted. Det gir oss mulighet til å oppdatere dem om nyheter både i produkt- og tjenesteporteføljen, samtidig som det gir oss anledning til å informere om retning og planer fremover. Vår historie er preget av tett samspill med brukermiljøene. Dette ble nylig understreket ved at vi ble tildelt CSR Award 2013 i Norge for det spesielle samarbeidet med Blindeforbundet. Det bekrefter vår erfaring om at god og effektiv programvare blir til i grenseflaten mellom innovative utviklingsmiljøer og krevende kunder som evner å utfordre oss og gi innspill til nye forbedringer. Samspillet med Brukerforeningen har her over tid spilt en viktig samlende rolle, som har påvirket prioriteringer og bidratt til generelle forbedringer og nye satsinger. I tillegg til å markere 20 års jubileet som seg hør og bør, vil også årets arrangement inneholde et bredt spekter av tidsaktuelle seminarer med høyt faglig nivå. Målsettingen er som alltid at deltagerne skal gis rik mulighet til ta med seg faglig påfyll og inspirasjon, samtidig som dialog og erfaringsutveksling med andre «Agresso-virksomheter» og brukere står sentralt. Håper å se dere i Trondheim! 2 agresso advantage N o

3 04 Vant pris for samfunnsansvar UNIT4 Agresso vant CSR Award 2013 I Norge for samarbeidet med Blindeforbundet 06 Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2013 For 20. gang ønsker Agresso Brukerforening velkommen til Brukerkonferanse 07 Derfor deltar vi på Agresso Brukerkonferanse Mange deltar på Brukerkonferansen år etter år. Her kan du lese hvorfor Dette skjer på Brukerkonferansen 2013 Programmet omfatter 60 foredrag og seminarer og hyggelige sosiale opplevelser. 10 Et blikk på Brukerkonferansens 20-årige historie En kjapp Hvem-Hva-Hvor-oversikt. 12 Møt Tore Strømøy Møt ham på Brukerkonferansen. Gjennom samhandling med andre har Tore Strømøy gjort det umulige mulig i Tore på sporet Utstillerne på Brukerkonferansen Utstillerne bidrar med kompetanse og produkter som supplerer Agressoproduktene Fagsider Her finnert du tips og nyttig informasjon om Agresso innen Logistikk, HR&Lønn, Økonomi og Rapportering. 20 EDAG, a-ordning, a-melding Hold deg oppdatert om hva som skjer Et solid verktøy for konsernkonsolidering IT Nor og UNIT4 Agresso samarbeider om å introdusere et konsernkonsolideringssystem fra UNIT4 for det norske markedet Evaluering og kommentarer fra Agresso Brukerkonferanse agresso advantage N o

4 Tekst Børre Rødal foto Herman Dreyer Vant pris for samfunnsansvar I samarbeid med Norges Blindeforbund vant UNIT4 Agresso CSR Award 2013 i Norge. Prisen ble delt ut under en seremoni i Den Norske Opera 16. mai. Som en av to norske prisvinnere skal UNIT4 Agresso nå delta i den europeiske finalen i Brussel 25. juni. Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som gjøres både hos oss og hos Norges Blindeforbund i forbindelse med universell tilpasning av Agresso programvare for mennesker med synshemninger og andre funksjonshemninger. Begge parter håper arbeidet bidrar til å gi flere blinde og svaksynte anledning til å delta aktivt i arbeidslivet, sier salgs- og markedsdirektøren i UNIT4 Agresso. Terje Kaasa og Thomas Staven fra UNIT4 R&D mottok prisen sammen med assisterende generalsekretær i Blindeforbundet Arnt Holthe. Programvareutvikling og markedskommunikasjon Representanter for Blindeforbundet har i to år deltatt i testingen av den universelle tilpasningen av Agresso programvare. De kjenner synshemmedes utfordringer med hensyn til bruk av PC-programvare på kroppen, og har utvilsomt tilført programvaren vår verdi med sitt test-bidrag, sier Kaasa. Vi har sammen konkludert med at god programvare for blinde og svaksynte det er god programvare for alle! Men Blindeforbundet og UNIT4 Agresso har også inngått en gjensidig forpliktende avtale om et markedskommunikativt samarbeid hvor de åpner ulike arenaer for hverandre. - Vi oppdaget at vi gjensidig kan gi hverandre hjelp til å kommunisere både differensierte og felles budskap til markedet. UNIT4 Agresso har et programvareprodukt å selge, og Norges Blindeforbund har som fanesak å få flere blinde- og svaksynte ut i arbeidslivet. Gjennom PR, artikler, foredrag, video og stands har vi gjensidig bidratt til å gi intensjonene hos hverandre økt oppmerksomhet i markedet, forteller Kaasa. Samarbeidet gjør noe med oss Samarbeidet med Blindeforbundet har løpt i over to år. I en intern undersøkelse som ble gjennomført i april 2013 i UNIT4 Agresso og unit4 r&d svarte 96 % av de ansatte bekreftende på spørsmålet: Er det etter din mening positivt at unit4 4 agresso advantage N o

5 Agresso som arbeidsgiver engasjerer seg i prosjekter som samarbeidet med Blindeforbundet? Det er betryggende å ha så og si hele organisasjonen i ryggen, bekrefter Kaasa. Vi tror at kunnskap og kjennskap skaper holdninger. Og det er ingen tvil om at arbeidet med å utvikle programvaren vår får ny mening, når utviklerne våre møter brukere som er helt avhengige av å få en universelt tilpasset programvare for å få innpass i arbeidslivet. Da handler det ikke lenger bare om teknologi det handler om et meningsfylt liv for mennesker de har lært å kjenne. Sånt gjør heldigvis noe med oss! Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av det arbeidet som gjøres både hos oss og hos Norges Blindeforbund. Vi har sammen konkludert med at god programvare for blinde og svaksynte er god programvare for alle. Terje Kaasa, Salgs- og markedsdirektør, UNIT4 Agresso AS agresso advantage N o

6 Agresso Brukerkonferanse 2013 Agresso Brukerkonferanse i Trondheim september En arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Sammen med resten av styret i Brukerforeningen gleder vi oss over å kunne ønske alle Agressobrukere velkommen til Trondheim, sier leder og nestleder i Agresso Brukerforening Jørn Johannessen og Kirsti Omberg. I tett samarbeid med UNIT4 Agresso har vi laget et solid faglig program som vi er overbevist om vil oppleves både nyttig og interessant. Så vår oppfordring er: Bli med til Trondheim! I tillegg til erfaringsutveksling og inspirasjon gir Brukerkonferansen konkret kunnskap om Agresso og Agresso-relaterte løsninger. Det er nyttig for alle. I tillegg får deltakerne et innblikk i satsninger og prioriteringer som gjøres i forbindelse med videre utvikling av programvarn. Dette gjør det enklere å legge planer for videre utvikling av den virksomheten man selv jobber i. Et grundig gjennomarbeidet fagprogram Årets program består av til sammen 60 foredrag, kundecaser og seminarer, og er bedre gjennomarbeidet enn noen gang, sier Omberg. Jeg vil gjerne gi en stor honnør til alle som har vært involvert i planleggingen både fra UNIT4 Agresso og fra Brukerforeningen. En spesiell takk til Trygve Lønn i UNIT4 Agresso, som har vært hovedarkitekten bak fagprogrammet. En spennende tid - Selv om mange synes utviklingen innen datateknologi går fort hele tiden, er sannheten at det også der går i bølge daler. Akkurat nå skjer det veldig mye innen elektronisk samhandling, noe som vil berøre brukere av flere Agresso-moduler. Derfor synes jeg personlig det er spesielt spennende å følge utviklingen akkurat nå. Både i plenumsprogrammet søndag og i 6 agresso advantage N o

7 Lønnsomt å delta Hvert år deltar pluss/minus 700 personer på Agresso Brukerkonferanse. Mange av dem kommer igjen gang på gang. Vi har spurt to av dem hvorfor, og svaret er klart: Det er faglig verdifullt og veldig hyggelig! fagprogrammet mandag og tirsdag får deltakerne viktige innblikk i hva som er gjort og hva som vil skje fremover på dette området, avslutter Johannessen. Bli med til Trondheim, og ta med deg nyttig og viktig informasjon hjem til dine kolleger! Fagseminarene og kunde casene er verdifulle Patentstyret har benyttet Agresso Økonomi siden 1997 og Agresso Lønn siden 1999, forteller senior rådgiver Per Gunnar Norling. Vi har helt fra starten av vært interessert i å lære oss mest mulig om programvaren og utnytte funksjonaliteten som tilbys. Derfor er vi hvert år flere fra Patentstyret som deltar på Agresso Brukerkonferanse. Først og fremst er det fagseminarene og kundecasene som vi synes er verdifulle. Der plukker vi opp gode tips og idéer til hvordan vi kan jobbe smartere. I tillegg er det naturligvis både hyggelig og interessant å treffe Agressobrukere fra andre virksomheter og utveksle erfaringer. Gjennom deltakelsen på Bruker konferansen holder vi oss dessuten oppdatert med hensyn til utviklingen av programvaren. Det gir oss anledning til å planlegge og vurdere både oppgraderinger og eventuelle nye moduler som kan bidra til å effektivisere rutiner og prosesser i Patenstyret. Og hvis du skal oppsummere betydningen av å delta på Agresso Brukerkonferanse i et par setninger,- hva ville du si? At vi opplever noen arbeidsdager utenom det vanlige, som er lønnsomme for virksomheten vår. Å delta på Agresso Brukerkonferanse er faglig verdifullt og veldig hyggelig! Per Gunnar Norling Senior Rådgiver, Patentstyret Læring, erfaringsutveksling og trivsel Wärtsilä Norway lønner hver måned ca personer via Agresso Lønn. Vi tok løsningen i bruk i 2010, og har altså bare snaue tre års fartstid, sier teamleder Payroll Marit Sissel Landa. Derfor er det veldig nyttig for oss å utveksle erfaringer med andre virksomheter som bruker løsningen, og plukke opp tips og idéer. Det gjør vi på Agresso Brukerkonferanse gjennom fagseminarer, foredrag og samtaler med både Agressobrukere og Agresso-ansatte. Det er inspirerende å snakke med andre brukere og både nyttig og hyggelig å få knyttet et ansikt til telefonstemmen fra Agresso Konsulent eller Agresso Kundeservice. Brukerforeningens arrangementer er verdifulle for oss. De skaper en fremragende arena for både læring, erfaringsutveksling og trivsel, og jeg anbefaler gjerne nye virksomheter å delta på Agresso Brukerkonferanse! Marit Sissel Landa teamleder Payroll, Wärtsilä Norway agresso advantage N o

8 Agresso Brukerkonferanse 2013 Tekst Børre Rødal foto: Akrobat: Pasi Aalto Øvrige: Management Årets program Det skal være faglig lærerikt å delta på Agresso Brukerkonferanse. Konferansen skal gi påfyll av kunnskap og inspirasjon. Årets program består av 60 foredrag, seminarer og kundecaser som krydres med artister og flotte musikalske opplevelser. Vi markerer også at dette er den 20. Brukerkonferansen i regi av Agresso Brukerforening. Søndag 22. September Mandag 23. september Tirsdag 24. september Samhandling mellom mennesker gjør det umulige mulig! Hva kan vi lære av Tore Strømøy? Ja, det gjenstår jo å se, men det skulle ikke forundre oss om han kan formidle noe viktig om hva mennesker som vil hverandre vel, kan utrette sammen. Når komplementære ferdigheter, ulik kunnskap og god vilje forenes da blir det umulige mulig! Elektronisk samhandling Under overskriften Elektronisk samhandling vil det bli flere korte foredrag av eksperter fra både DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og UNIT4 Agresso. Temanene er: Digital Agenda hva betyr det for våre virksomheter? Elektronisk samhandling i Agresso Veien videre for elektronisk samhandling Konsert med Bo Kaspers Orkester på Byscenen ByScenen er et intimt og flott lokale for en lukket konsert med Bo Kaspers Orkester. Dette kommer du til å huske. Plenum Konfransier: Haddy N jie Nytt fra Brukerforeningen og UNIT4 Agresso Produktnyheter 20 års faglig Agresso-kavalkade... og et par overraskelser Fagprogram Fagseminarer (28 stk) Utstillerseminarer (3 stk) AgressoTorget tilgang til dyktige Agresso-konsulenter innen alle produkter UtstillerTorget partnere og utstillere med kompetanse og produkter som supplerer Agresso FestAften Det er Haddy N jie som er kveldens konfransier Et 20-års musikalsk jubileumsshow regissert av Trond Lien og Jørn Atle Støa. De får støtte av et fullt orkester og artister som Rikke Normann, Bjørnar Reime Erlandsen, Håvard Gryting og May Kristin Kaspersen. Kveldens store overraskelse kommer etter jubileumsshowet et Liveband du ikke vil gå glipp av. Grip muligheten! Plenumsforedrag av Jan Fredrik Karlsen I foredraget tar Jan Fredrik oss med inn i sin verden. Det handler om å ville noe, om å ha en drøm, om entusiasme, tro, skuffelser, skjellsettende opplevelser og gode hjelpere som kan noe annet enn deg selv! Årsmøte i Agresso Brukerforening Fagprogram Fagseminarer (17 stk) Utstillerseminarer (3 stk) AgressoTorget tilgang til dyktige Agresso-konsulenter innen alle produkter UtstillerTorget partnere og utstillere med kompetanse og produkter som supplerer Agresso Avsluttende lunsj Under den avsluttende lunsjen offentliggjøres det nyvalgte styret i Brukerforeningen, det trekkes det premier og det blir musikalske innslag v/all Entertainment 8 agresso advantage N o

9 agresso advantage N o

10 Agresso Brukerkonferanse 2013 Agresso Brukerkonferanse er 20 år Olavsgård Jan Petter Opedal, Elcon Finans Geiranger Jan Petter Opedal, Elcon Finans Bergen Claus Arne Wilhelmsen, Norges Sildesalgslag Bergen Ture Dag Jansen, Statens Pensjonskasse Ca Ålesund Ture Dag Jansen, Statens Pensjonskasse Ca Jan Petter Opedal, Elcon Finans Gjensidige Bank Oslo, Hotell Viking Claus Arne Wilhelmsen, Norges Sildesalgslag Hell Claus Arne Wilhelmsen, Norges Sildesalgslag? Bergen Ture Dag Jansen, Statens Pensjonskasse Ca Bergen Ture Dag Jansen, Statens Pensjonskasse Bergen 10 agresso advantage N o

11 Agresso Brukerkonferanse har 20-års jubileum i år. Gjennom alle disse årene har Agresso Brukerforening gjort en jobb for brukere av Agresso programvare. Gjennom Brukerkonferansen har foreningen skapt en møteplass for Agresso-kunder, Agresso Partnere og ansatte i UNIT4 Agresso. Verdien av a rrangementet er vanskelig å måle, men vi er overbevist om at Brukerforeningens arbeid bidrar til å øke verdien på de investeringene som kontinuerlig gjøres i Agresso programvare. Her er et lite historisk tilbakeblikk over konferansene: VELKOMMEN TIL: AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2006 INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2012 Clarion Hotel & Congress Trondheim september Meld deg på før 15. juli - og vinn storby-weekend for 2 Skaff deg billett til Se side 19 AGRESSO BRUKERFORENING Agresso Brukerkonferanse 2004 Stavanger Forum, september 35 prosent rabatt på SAS Braathens og Widerøe Se side 19. Meld deg på før 1. juli og delta i trekningen av 2 storby-weekender for 2 personer! KNUTE PUNKTET Visst kan vi gjøre hverandre klokere! Påmelding på Agresso Brukerkonferanse 2010 Gardermoen september Geir Hagen, Falconbridge 706 Ivar Aamodt, Norsk Folkehjelp 580 Meld deg på før 1. juli og vinn et reisegavekort! Se side Trondheim Ture Dag Jansen, Statens Pensjonskasse 609 Jørn Johannessen, Oslo kommune 727 Jørn Johannessen, Oslo kommune? Trondheim Ivar Aamodt, Norsk Folkehjelp Gardermoen Anders Taxt, Skedsmo kommune 644 Jørn Johannessen, Oslo kommune Hamar Anders Taxt, Skedsmo kommune Stavanger Gardermoen Gardermoen AGRESSO BRUKERFORENING Anders Taxt, Skedsmo kommune Hamar Stavanger Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Gardermoen september 2004 INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim september KNUTE PUNKTET Agresso Brukerkonferanse 2011 Gardermoen september Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Foto: CF Wesenberg Velkommen til Agresso Brukerkonferanse september AGRESSO BRUKERFORENING Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Meld deg på innen 27. juni og bli med i trekningen av to storbyweekender for 2 personer Foto: Knut Strand ønsker velkommen til: Agresso Brukerkonferanse 2007 Stavanger, september AGRESSO BRUKERFORENING Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og delta i trekningen av to storbyweekender for to personer! Øivind Blunck, Guri Schanke, Postgirobygget, Ole Paus, Thomas Hylland Eriksen, Øyvind Hammer... HAMAR september 2009 alle kommer... kommer du? AGRESSO BRUKERFORENING agresso agresso advantag advantagee N Noo

12 Agresso Brukerkonferanse 2013 Helt og hoggestabbe Han er blitt utskjelt og latterliggjort av fjernsynsbransjen, men folket elsker Tore Strømøy. Veien til å bli hele Norges Tore på sporet har vært lang og full av motsetninger, oppturer og nedturer. I år kommer han til Brukerkonferansen for å dele av sine erfaringer. Det er få som har fått så mye juling i mediene som jeg, konstaterer Tore Strømøy. 53-åringen fra Frøya i Sør-Trøndelag er uløselig knyttet til programserien Tore på sporet, som har vært like populær som den har vært kontroversiell. Om jeg bare hadde fått kritikk, hadde jeg sluttet for lenge siden, men ute i folket har støtten vært helt enorm. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle lage fjernsyn for vanlige folk, og heller leve uten applausen fra mine egne. Jeg kan ikke se at det er vår misjon å lage fjernsyn for bransjen, sier han. Ikke som alle andre Som guttunge var Tore Strømøy så sjenert at han nesten ikke turte snakke til folk. Det eneste han ville, var å være en helt vanlig fyr som ikke skilte seg ut. Det har tatt lang tid for meg å akseptere at jeg ikke er som alle andre, sier han. Kanskje er følelsesregisteret litt større enn hos de fleste, kanskje er han litt mer nysgjerrig på mennesker og litt mer standhaftig. Tiden har i alle fall vist at han har et over gjennomsnittlig talent for kommunikasjon. Til dags dato kan han ikke huske at han ikke har klart å få noen i tale. Jeg er glad i folk, og jeg liker å snakke med folk. Hvis du bare vil, kan du snakke med hvem som helst. Det handler om hvordan du nærmer deg folk, og jeg har nok et naturtalent der. Og så må vi akseptere at folk har forskjellig måte å kommunisere på, og at ikke alle er like pratsomme. Mange TVselskaper driver med casting for å finne ut hvem som egner seg til å være på tv, mens jeg tar dem usett, ler han. Ville gjøre en forskjell Ideen til Tore på sporet sprang ut fra et ønske om å gjøre en forskjell for vanlige mennesker. Den folkelige tilnærmingen traff noe i folk. Programmene hans har stadig vært landets mest sette, og i vinter har over en million seere fulgt serien. Helt fra starten fikk jeg høre at jeg laget fjernsyn på feil måte, for det var ikke helt etter boka, men bestemoren min syntes det var helt topp. Jeg prøver å stå for noe og er opptatt av at når folk møter meg, skal de vite hva de får. Jeg skifter ikke mening etter hva som er populært, sier Tore. Trønderen har måttet venne seg til kjeften og har erfart at det er blitt stadig lettere å tilgi. Sjenansen er borte, men årene med kritikk har kanskje gjort ham litt mer vàr i enkelte situasjoner. Tore på sporet har aldri vært nominert til Gullruten, men er stadig landets mest sette tv-program, og folket har kåret ham til Årets tv-navn fire ganger. Du kan tåle mye motgang hvis du tror på det du holder på med, sier han enkelt. Mange historier Nå gjør han research til en ny sesong av Tore på sporet. 17 år etter første program føler Tore Strømøy at han er blitt ordentlig stueren og møtes med respekt. Livet som Tore på sporet har vært litt av en reise. Jeg har møtt mange 12 agresso advantage N o

13 Tekst Hanne Sagen foto Management dyktige folk som har hjulpet meg, og mange som snarere har opptrådt som hindre. Jeg har mange historier, men det sparer jeg til dem som hører foredraget mitt, sier han. Fortsatt er han like opptatt av relasjoner og av at alle skal få være med. Han går heller bort til den som sitter alene i en krok enn til dem som står i en klynge midt på gulvet. Jeg vil gjerne være ærlig, ordentlig og snill. Jeg sier ikke at jeg alltid får det til, men jeg tror det hjelper å prøve. agresso advantage N o

14 Agresso Brukerkonferanse 2013 Utstillere Brukerforening Capgemini Ehandelsplattformen for offentlig sektor er et felles begrep for IT-system og- tjenester for e-handel mellom norsk offentlig sektor og deres leverandører, og har vært driftet av Capgemini IBX Platform siden Ehandelsplattformen er en del av Ehandel. no regjeringen og Difis viktigste initiativ for å gjøre det lettere å ta i bruk elektronisk handel. Ehandelsplattformen passer for alle virksomheter, små som store kommuner, fylkeskommuner, helse- og utdanningssektoren, samt alle statlige virksomheter og organisasjoner. I dag bruker mer enn 210 offentlige virksomheter Ehandelsplattformen. Capgemini IBX Platform er en enhet innenfor Capgemini gruppen. Les mer på Creno Vi bidrar med rutiner, kompetanse, mennesker og verktøy som gir deg høyere løsningsgrad og bedre lønnsomhet med optimal bruk av UNIT4 Agresso. Med høy kompetanse i eget hus og tett partnersamarbeid tilbyr vi hele verdikjeden fra kredittvurdering til inkasso. Gode innfordrings rutiner er god kundeservice, og vi vet hvordan vi skal kommunisere med kundene dine slik at både du og kunden din blir fornøyd. Du er velkommen til og møte oss på vår stand. Deloitte Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med 1250 medarbeidere innen revisjon-, konsulentvirksomhet og advokat tjenester. Konsulentvirksomheten vår har over 200 ansatte. For å kunne gi gode råd må våre konsulenter vite hvordan rådene kan omsettes i praksis. Derfor er vår konsulentvirksomhet preget av en balanse mellom strategisk forretningsforståelse, funksjonell prosesskunnskap og praktisk, teknologisk gjennomføringsevne. Dette er reflektert i de tre kompetanseområdene som vår virksomhet består av: Strategi og operasjonell effektivitet strategiutvikling, prosesseffektivisering, økonomi- og virksomhetsstyring Teknologi IT-rådgivning og implementering av teknologiske løsninger Human kapital implementering av strategi gjennom lederutvikling og endringsledelse Deloitte har vært Agresso-partner siden Våre konsulenter kombinerer kunnskap fra de tre kompetanseområdene med spisskompetanse på Agresso. EVRY EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden. Vår ambisjon er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder og nytte for samfunnet vi lever i. EVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale. EVRY har om lag ansatte og omsetter årlig for nærmere 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY ASA med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. Intrum Justitia Som Europas ledende leverandør av betalings løsninger og inkasso, tilbyr Intrum Justitia skreddersydde løsninger for de beste resultatene. Gjennom satsning mot blant annet offentlig sektor og energibransjen tilbyr intrum Justitia markedsledende og effektive løsninger som er skreddersydd de ulike behovene i markedet. I Norge er Intrum Justitia lokalisert i Oslo og Rørvik med 150 ansatte, og nær 5000 kunder. Intrum Justitia er 14 agresso advantage N o

15 sertifisert Miljøfyrtårn som et ledd av konsernets felles satsing på miljø, samfunn og etikk. It Nor It Nor ble opprett i 1999, og er partner med UNIT4 Agresso. Det meste av It Nor sin virksomhet er relatert til programvaren Agresso. It Nor har siden oppstarten hatt en jevn vekst både hva angår ansatte og omsetning. Vår hovedoppgave er å forenkle og forbedre hverdagen for våre kunder. For It Nor er kompetanse og kontinuitet viktige suksessfaktorer, men mest av alt drives vi av gleden ved å se fremgang og suksess hos våre kunder. It Nor sine kunder kjennetegnes av kompleksitet med hensyn til å ivareta prosjektregnskap, konsernstruktur, internasjonal business og komplisert Lønn/HR. Mercell Mercell holder orden på dine konkurranser og kontrakter! Mercell leverer verktøy for konkurransegjennomføring og avtale administrasjon, for både offentlig og privat sektor. Disse verktøyene kan enkelt kobles sammen med elektroniske sakarkivsystemer for enkel og sikker arkivering av arkivverdig informasjon. Ta kontakt med oss for en kort presentasjon av hvordan du på en enklere, bedre og sikrere måte kan gjennomføre dine anskaffelser, samt holde orden på dine kontrakter og rammeavtaler. Norges Blindeforbund Norges Blindeforbund ønsker å være en ressurs for norsk næringsliv gjennom å tilby kompetanse om universell utforming av teknologi. Fra 1. juli 2014 vil det være et lovkrav at websider og annen teknologi som lanseres skal være universelt utformet. Universell utforming av teknologi er ikke så vanskelig som det høres ut til, man må bare vite hvordan man skal gjøre det! Norges Blinde forbund tilbyr næringslivet kompetanse på dette området gjennom kurs, konsulentbistand og brukertesting. På Brukerkonferansen vil dere få mulighet til å stifte bekjentskap med denne tjenesten og hvordan din virksomhet kan skaffe seg et konkurransefortrinn gjennom å være god på dette området. Kredinor Kredinor er et landsdekkende inkasso selskap med vel 300 ansatte. Gjennom medlemsstrukturen eies selskapet av oppdragsgiverne. Det sikrer tjenesteutvikling på oppdragsgivernes premisser. Store deler av overskuddet investeres i IT systemer og kurstilbud. Kreditorforeningen Kreditorforeningen er et medlemseid inkassobyrå med lokale kontor i 7 byer. Våre kunder er offentlige og private virksomheter over hele landet. Gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet oss erfaring, høy kompetanse og gode rutiner. Dette kommer våre kunder til gode gjennom høy løsningsgrad og gode økonomiske betingelser. Vår erfaring er at de aller fleste vil gjøre opp for seg hvis noen viser dem en tydelig vei ut av uføret. Seriøs inkasso handler om å finne løsninger. Vi tilbyr nå en helt ny og tidsbesparende integrasjons løsning mot Agresso med fordeler du garantert vil sette pris på. SendRegning Som Norges ledende leverandør av nettbasert fakturasystem, er SendRegning med sine ca brukere en god partner for leverandøraktivering. Vi tilbyr en komplett tjeneste som dekker alle faktureringsbehov for små og mellomstore bedrifter, foreninger og privatpersoner. Ved å henvise små, lokale leverandører til å benytte SendRegning kan store virksomheter innfri offentlige krav om en elektronisk fakturaprosess. Tjenesten inkluderer bl.a. kredittsjekk, f akturering, purring, avtalegiro, kundereskontro, inkasso og lagring av fakturaer og vedlegg i 10 år. SendRegning er gratis å ta i bruk og har ingen etableringsavgift eller abonnementsavgift. Det kreves ingen programvare utover en vanlig nettleser. Regningen kan sendes som brev, e-post eller elektronisk. SendRegning støtter alle formater, også den nye statlige EHF-standarden. UNIT4 Current Software UNIT4 Current Software utvikler og leverer løsninger for virksomheter som ønsker å effektivisere sine prosesser knyttet til planlegging, fangst og prosessering av timer, reiser og utlegg. Vårt fokus er å gjøre hverdagen enklere for både ansatte og ledere gjennom å levere brukervennlige løsninger som gir oversikt og kontroll over de oppgavene man skal utføre. Uansett om man sitter på et kontor eller er på reise med mobil eller nettbrett. UNIT4 Current Software har 300 virksomheter med brukere på sine løsninger og er et heleid datterselskap av UNIT4 Agresso AS. Se current.no for mer informasjon. WebCruiter WebCruiter nå med WebCruiter-ID og stillingsportalen Jucan.no WebCruiter har utviklet og levert nettbaserte rekrutteringsløsninger siden Nå har WebCruiter gjort det enda lettere å være attraktiv for jobbsøkerne ved lansering av WebCruiter-ID og stillingsportalen Jucan. no. WebCruiter forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer. Løsningen kan leveres integrert med markedets ledende løsninger for annonse distribusjon, testverktøy, lønn- og personal og sak/arkiv. WebCruiter har mer enn 1000 anerkjente kunder innenfor de fleste bransjer/sektorer og benyttes i dag av brukere i mer enn 50 land. Våre erfarne rådgivere med rekrutteringsfaglig kompetanse bistår og sikrer god forståelse og leveranse. Les mer på agresso advantage N o

16 Fagside: Logistikk Torgny Aas Enklere fakturabehandling i Milestone 3 Det er opprettet en ny fakturatype, Innkommende faktura, som vil erstatte de tre tidligere typene leverandørfaktura, innkjøpsfaktura og avtalefaktura. Det er fortsatt mulig å benytte de gamle fakturatypene i Milestone 3, men ikke i kombinasjon med den nye typen. Mottaksregistrering og bokføring av fakturaer i Self service Den nye fakturattypen kan benyttes både via Import av faktura (EI02) og i skjermbildet Registrering av inngående faktura. Dette bildet finnes nå i to versjoner, TVP002 i Self service og VP10 i Smart client. Dersom du ønsker å manuelt mottaksregistrere og/eller bokføre inngående faktura er det altså støtte for dette i både Smart client og i Self service. Samme funksjonalitet er tilgjengelig i begge klienter, selv om layout og brukergrensesnitt vil oppleves forskjellig. Det nye bildet Registrering av inngående faktura i Self service gjør det lettere å involvere regnskapsmedarbeidere i arbeidsflytprosessen for mottatte fakturaer. Vedlegg vises sammen med fakturabilde I Milestone 3 kan fakturavedlegg vises sammen med fakturabildet i skjermbildene for fakturabehandling. Det er ikke lenger nødvendig å åpne dokumentarkivet for å få se vedleggene. Dette gjelder vedlegg i tif og pdf format. Alle fakturaer i samme skjermbilder og arbeidsflyt-spørringer Det er laget nye funksjoner for å sjekke om en faktura er knyttet mot en avtale, innkjøpsordre eller om det er en leverandørfaktura. På denne måten kan du behandle dem forskjellig innenfor samme prosess. Ved bruk av den nye fakturatypen, innkommende faktura, behandles alle fakturaer i samme registrerings- og bokføringsskjermbilde. Fakturaene vil også vises i samme arbeidsflytspørringer uavhengig av om den er på flyt som leverandørfaktura, innkjøpsfaktura eller avtalefaktura. For innkjøpsfakturaer er også oppgaven for manglende varemottak nå en del av arbeidsflytprosessen. Fakturaer som venter på varemottak vil derfor også vises i samme arbeidsflytspørring. Forbedret arbeidsflytprosess for i nnkjøpsfakturaer Hvis leverandøren ikke har merket fakturaen riktig med innkjøpsordrenummer kan rekvirenten eller innkjøperen koble fakturaen til ordren i fakturabehandlingsprosessen. Når det er behov for manuell matching mellom innkjøpsordre og faktura gjøres dette i skjermbildet Registrering av inngående faktura. Systemet vil gi et avstemmingsforslag dersom fakturabeløpet enten stemmer overens med mottatte varelinjer, ikke mottatte varelinjer, eller en kombinasjon av de to. Du vil få beskjed om forslaget og velge om du vil benytte forslaget eller endre det før lagring. Du kan også fjerne en matching dersom du skulle ønske det. Normalt vil du avstemme faktura mot det som er levert på ordren. Dersom det ikke er foretatt varemottak, kan du matche fakturaen rett mot ordre linjene og godkjenne fakturaen. Kreditnotaen behandles da på samme måte. Systemparameterne som tidligere bestemte hvorvidt en innkjøpsfaktura skulle sendes ut på arbeidsflyt, er ikke lengre i bruk. De er erstattet av funksjoner som bygges inn i arbeidsflytprosessen. Du vil kunne se rett i arbeidsflytkartet om en faktura er innenfor eller utenfor overskridelses prosenten på ordren. Det er ikke nødvendig å måtte sjekke verdien i systemparametrene og beløpene på ordren og fakturaen slik dette var tidligere. 16 agresso advantage N o

17 Fagside: HR & lønn Berit Trana Moe Børge Danielsen Bente Flåte Holth EDAG elektronisk dialog med arbeidsgivere Fra og med skal alle arbeidsgivere sende informasjon om arbeids- og inntektsforhold minimum en gang i måneden. Formatet på informasjonen som skal sendes inn er vesentlig endret, og vi jobber for fullt med å designe og utvikle ny løsning. for å få en liste over fast ansatte med koststed og leder per dagens dato: Her er noen viktige begreper som brukes ifm ny ordning: a-opplysningsloven: Ny lov som dekker nytt regelverk ifm innføring av ny rapporteringsrutine. En rekke lov- og forskriftsendringer er nå ute på høring. a-ordningen: Digital samordnet innrapportering om inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekkopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, SSB og Skatteetaten. a-meldingen: Selve meldingen som skal sendes inn minimum en gang i måneden. På Agresso Brukerkonferanse i september vil Skatteetaten være representert med faginnlegg, og vi vil i tillegg ha en informasjonsstand hvor deltakerne kan få mer informasjon om a-ordningen. Les for øvrig mer om a-ordningen og EDAGsprosjektet i intervjuet med Karine Rikheim fra Skatteetaten på side 20. HR Rapportering Nytt produkt under utvikling Vi jobber nå med et produkt som gjør rapportering og uttrekk av personaldata med tilhørende måltall enklere og raskere. Løsningen vil inneholde et helt nytt datagrunnlag for rapporteringsformål. Datagrunnlaget genereres ved at det daglig tas et øyeblikksbilde per ansatt som inneholder all relevant informasjon, inkludert organisasjonsstruktur. Dette gir betydelig forenkling i forhold til å gjøre datauttrekk og se endringer over tid. Her eksemplifisert med en enkel spørring Øverst ses søkebetingelser i dagens løsning, mens søkebetingelsene nederst gjelder samme type spørring i ny løsning. Løsningen forventes tilgjengelig i løpet av høsten 2013, og vil blant annet inneholde datagrunnlag og rapportmaler for å ta ut årsverk- og headcount-rapporter, samt rapportmaler innen aggregert- og detaljert fravær. Langtidsfravær/permisjon ved bruk av refusjon Ved registrering av for eksempel foreldrepermisjon lønner det seg å registrere pr.mnd og ikke hele perioden sammenhengende. Ved beregning av refusjonskrav låses fraværsregistreringsbildet og det er ikke mulig å endre fræværet hvis det er endringer i ettertid. Vi minner også om følgende Kundeservice tilbyr nå et lavterskeltilbud for alle kunder som benytter refusjonsmodulen. Enhver kunde får en pott med 3 timer gratis bistand for å bli enda tryggere i bruken av refusjonsmodulen. Dette er et tjenestetilbud som ikke styres av de ordinære kravene til responstider. For å benytte seg av tjenesten kontaktes Agresso Kundeservice på tlf og bruk deretter tastevalg 7 eller meld inn ønske om bistand via ASK. agresso advantage N o

18 Fagside: økonomi Sissel Rønning Carina Sandberg Ny handlingstype for å informere i arbeidsflytprosesser tilgjengelig fra Milestone 3 Det er kommet en ny handlingstype, «Informer», som gjør at du kan sende en varsling til en mottaker uten at dette påvirker arbeidsflytprosessen. Det vil si at mottakeren som får varslingen ikke må foreta seg noe med oppgaven da dette kun er ment som informasjon til en bruker. Fordelen er at man kan sende informasjon om en faktura til en annen bruker uten at det påvirker arbeidsflytprosessen. I skjermbildet for godkjenning er det et valg for «Informer»: Egendefinerte beskrivelser i Agresso I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å endre standard beskrivelser i felt eller kolonner i Agresso. Når du endrer en standard tekst i systemadministrasjonen for en bestemt språktype, vil alle standard tekster i Agresso bli erstattet med en egendefinert tekst. Endringen gjelder for alle kolonner og felt som har denne standard teksten på tvers av moduler og firma. Menypunktet finner du under Systemadministrasjon Menyer Egne titler / tekster Hvordan gjøre den nye handlingstypen tilgjengelig i godkjenningsbildet? I prosessdefinisjonen i arbeidsflyt må du på de aktuelle brukertrinnene velge skillekortet «Handlinger», og legge til handlingen «Informer»: Eksempelet viser endret tekst for Beløp DA, som brukes i saldotabeller for budsjett fra Planlegger I arbeidsflytkartet vil du kunne se at det er sendt informasjon til en bruker, og dette er markert med blått: Det er laget en e-guide som beskriver dette mer detaljert. E-guiden finner du på UNIT4 Agresso sine e-guide sider. 18 agresso advantage N o

19 Fagside: Rapportering Arvid Selle Benytt makroer i Excelerator-rapporteringen Har du Excelerator-rapporter du bestiller i Excel og synes det blir for mye klikking? Løsningen kan da være å bruke makroer som er tilgjengelige, og som vil forenkle rapportkjøringen betraktelig. Eksempelet som vi viser her lærer deg å legge opp fire hurtigknapper som kan gjøre følgende: Load- og Unload current sheet Load- og Unload all sheets 2. Quick Access Toolbaar Macros Velg makroer som vist her 2 Skjermbildet nedenfor viser hvordan dette vil se ut: (Her har vi valgt piler til høyre og venstre som våre symboler) 3 UnLoad All Sheets Unload Current Sheets Load Current Sheet Load All Sheets 4 Slik setter du dette opp Steg for steg 1. File options 3. Endre makrorekkefølge Rekkefølge på makroene endres ved å klikke på en og flytte opp og ned ved hjelp av pilknappene 4. Endre symbol på de ulike makroer a. Velg makro b. Klikk Modify c. Velg ikon klikk OK 5. Avslutt med OK Knappene vil dukke opp i Excel og være tilgjengelig i alle arbeidsbøker. agresso advantage N o

20 Tekst Hanne Sagen foto Herman Dreyer Nye rutiner med a-ordningen EDAG-prosjektet har som mål å gi arbeidsgivere en enklere hverdag og det offentlige mer oppdatert infor masjon. Rapportér når det skjer er budskapet fra offentlige myndigheter. Men hva vil det kreve av kundene? EDAG-prosjektet forbereder innføringen av a-ordningen en samlet og digital innrapportering til offentlige myndigheter, som skal tre i kraft Én oppgave, a-meldingen, skal erstatte Lønns- og trekkoppgaven, Årsoppgaven, Terminoppgaven, Aa-registeret, Lønnsstatistikk og deler av Inntekts- og skatteopplysningsskjemaet til NAV. Rapportér når det skjer Ett av formålene med a-ordningen er å forenkle innrapporteringen for arbeidsgiver. Fremfor å rapportere inn seks ulike skjemaer til ulike tidspunkter kan du rapportere inn alt på én gang når du likevel kjører andre prosesser, for eksempel lønn, sier Karine Rikheim, delprosjektleder for Innføring EDAG i Skatteetatens IT- og Servicepartner. Det blir slutt på at arbeidsgiver må forholde seg til ulike begreper og rapportere inn delvis overlappende informasjon separat til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Den samlede innrapporteringen vil gi etatene tilstrekkelig datagrunnlag til selv å hente ut den informasjonen de trenger. Et viktig aspekt er at rapporteringen blir hendelsesstyrt. Arbeidsgiver skal rapportere raskt når noen blir ansatt eller syk. Rapporteringen blir tilpasset arbeidsgivers prosesser og når hendelser faktisk oppstår, sier Rikheim. Krever forberedelser Forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med a-ordningen er i skrivende stund ute på høring. Det er derfor for tidlig å si konkret hva omleggingen vil kreve av arbeidsgiverne, men at de vil måtte gjøre noen forberedelser og tilpasninger, er opplagt. Hvor mye som kreves av den enkelte arbeidsgiver, avhenger blant annet av virksomhetens størrelse og hvilke Ett av formålene med a-ordningen er å forenkle innrapporteringen for arbeidsgiver, sier Karine Rikheim, delprosjekt leder for Innføring EDAG i Skatteetatens IT- og Servicepartner. rapporteringsrutiner de har i dag. Kodekonvertering blir nødvendig fordi LTO-kodene forsvinner, og en del må kanskje endre arbeidsrutinene sine noe. Generelt kan vi si at virksomheter som i dag benytter skippertaksmetoden, må være forberedt på en større omstilling enn virksomheter som allerede jobber strukturert med dette, sier Rikheim. Informasjon til kundene I tiden frem mot innføringen vil det offentlige sørge for informasjon om nye regler og veiledning til utfylling av meldingen. Erfaringene fra prøvedriftsåret 2014, hvor utvalgte kunder skal kjøre gammel og ny ordning parallelt, vil også komme det store flertallet av kunder til gode, ifølge Rikheim. Samarbeidet vi har med systemleverandørene er utrolig viktig for at vi skal lykkes. Vi kommer til å følge prøvedriftskandidatene nøye og gjøre justeringer dersom det trengs. Dette vil gi oss mulighet til å korrigere både systemløsninger, informasjon og opplæring om nødvendig, slik at vi er best mulig forberedt når alle skal sende inn a-melding fra agresso advantage N o

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 2, 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 60 seminarer og faglige foredrag Erfaringer fra to prøvedriftskunder i a-meldingsprosjektet ADVANTAGE

Detaljer

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26.

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim 22.-24. september Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. 2 knutepunktet Agresso Brukerkonferanse

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 3 2013 TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 3 2013 TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 3 2013 TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER Color Line med stø kurs Verdens beste Agresso-konsulent Det sterke og tydelige budskapet fra UNIT4 er at grunnarkitekturen

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer