posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!"

Transkript

1 posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

2 Juni 2/2011 posten Gledelig høy aktivitet i ES! Egil Arntsen kutter stålrør mens Ørjan Gøransson gjør kontorarbeid inne i riggen. Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Vulkan Nordre Kvartal s. 4 6 Nytt fra driftsavdelingene s. 7 9 Nye oppdrag s Nytt på maskinfronten s. 17 Anleggsbesøk til Sørenga og Schweigaardsgate s. 18 Funksjonærforeningens grillfest s. 19 Anleggsbesøk til De Norske Gjær & Spritfabrikker s. 19 ESbedriftsidrettslag s Ny avdelingsleder s. 22 David Borg lærling i Entreprenørservice s. 23 HMS Skader hittil i år s. 24 Personalia s Sommersudoku s. 37 Høy aktivitet og hard konkurranse om oppdragene Noe av det aller viktigste i vår virksomhet er sikkerhetsarbeidet, og at vi har et kontinuerlig fokus på utvikling og forbedring av våre sikkerhetsrutiner. Daglig utføres det på våre arbeidsplasser potensielt farlige arbeidsoperasjoner som bl.a. tunge materialløft, bruk av utstyr som krever særskilt årvåkenhet og bevegelser av store maskiner i nærhet av folk i arbeid. Dette blir tatt på alvor, vi har gode rutiner for Sikker Jobb Analyser og egne HMS-momenter i våre arbeidsprosedyrer. Vi må allikevel stadig strebe etter å bli bedre. Selv om rutiner og prosedyrer er på plass kan det skje ulykker med fatal utgang. Den tragiske dødsulykken på Skanskas lagerområde på Kjeller den 14. juni, der en ansatt i Skanskas datterselskap E. D. Knutsen omkom under en løfteoperasjon minner oss om alvoret i dette. Vi hadde selv en meget alvorlig hendelse på vår lagertomt på Vøyenenga den 22. juni der en lastebilsjåfør fikk et slag i hodet under arbeid med lossing av peleelementer. Disse arbeidsoperasjonene er eksempler på potensielt farlige situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassene hver eneste dag. Det finnes mange flere, og det er derfor viktig at vi tar lærdom av uønskede hendelser som inntreffer. Vårt redskap for registrering og læring er rapportering av uønskede hendelser (RUH). Antall registrerte RUH er gjenspeiler ikke det dere observerer av situasjoner i det daglige arbeid. Alle har ansvar for å levere inn RUH når de observerer hendelser som kan medføre at farlige situasjoner kan oppstå. Jeg ber dere alle ta dette på alvor. Din RUH-rapportering er et viktig hjelpemiddel i vårt sikkerhetsarbeid og bidrar til forbedring av våre SJA er og arbeidsprosedyrer. Så over til noe mer gledelig : Marsnummeret av ESposten hadde påstanden Nå kommer jobbene som en del av overskriften på forsiden. Nå som annet kvartal er avsluttet og sommerferien står for døren, kan vi konstatere at denne påstanden har slått til. Det har vært gledelig høy aktivitet for alle avdelinger, og første kvartals omsetningssvikt i forhold til budsjettet er hentet inn igjen. Total omsetning for årets første 6 måneder er ca. 148 mill kr, som er identisk med det som var budsjettert. Dessverre er ikke inntjeningen så stor som ønskelig. Det er hard konkurranse om oppdragene, og noen av de store jobbene som er kontrahert i løpet av våren er hardt presset på pris. De skal gi positive bidrag, men marginene er lavere enn de bør være. Dette betyr at vi må ha ekstra sterkt fokus på god planlegging, effektiv produksjon og optimal ressursbruk. En annen viktig faktor til den lave inntjeningen er et maskinregnskap som viser vesentlig lavere resultat enn budsjettert. Mye av dette skyldes svært høye reparasjonsog vedlikeholdskostnader. Høy aktivitet medfører naturligvis ofte stor slitasje og øket behov for vedlikehold, men at vi kan bomme stort i forhold til budsjettet på dette er betenkelig. Planlegging og gjennomføring av periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr må tas på alvor, og det er viktig at driftsavdelingene og verksted har en god dialog på dette feltet. Brannslukking og plutselig behov for reparasjoner vil alltid være en del av hverdagen i en virksomhet som vår, men det er et stort potensial til forbedring gjennom bedre og mer langsiktig vedlikeholdsplanlegging. Når det er sagt må vi heller ikke glemme at noen av de økte kostnadene skyldes tunge reparasjoner på gammelt utstyr som helst skulle vært skiftet ut for lenge siden. Disse vurderingene skal vi ta med oss videre i prioriteringen av neste års investeringsbudsjett. Det er høy aktivitet på anbudsfronten for alle avdelinger, og prognosene for resten av året tilsier at vil nå en årsomsetning for 2011 på ca. 290 mill kr. På personalfronten har det vært store bevegelser i løpet av dette første halvåret, og noen av nestorene takker for seg og melder overgang til en velfortjent pensjonisttilværelse. En stor takk til dere for lang og solid innsats for Entreprenørservice! Flere titalls år med erfaring og spesialkompetanse forsvinner og skal erstattes. Det blir en stor utfordring, men etterfølgere er på plass, både ved intern og ekstern rekruttering, og jeg er sikker på at disse i sine nye roller vil bidra til at ES får en spennende og fruktbar utvikling i årene som kommer. En riktig god sommer til dere alle! Internt nyhets- og kontaktorgan for Entreprenørservice AS Mvh Tlf Fax e-post: Redaksjonen avsluttet Redaktør: Ann Karin Thoresen Hallvard Sindre Design: Ann Karin Thoresen Trykk: ERIK TANCHE NILSSEN AS 2 posten posten 3

3 Vulkan Nordre Kvartal Tomta ligger langs vestsiden av Akerselva, og adressen er Maridalsveien 13, Oslo. Vulkan var tidligere et område for bl.a. stålindustri, som fyrte med kull, og mekanisk verksted. Antagelig medførte dette en del skitt og søl som gjorde det utrivelig for de som bodde der, og derfor ga de området navnet Vulkan m 3 spunt 200 permanente stag i 5 nivåer. 400 m stålkjernepeler Hovedentreprenør: Veidekke Prosjektleder ES: Dag Haug Anleggsleder: Harald Olsen Når vi hører ordet vulkan i dag tenker vi oss en åpning i jordskorpen hvor smeltet stein og gass fra tid til annen kan komme til overflaten fra jordens indre og etterlater seg et goldt, skittent landskap. Har Maridalsveien 13 sett ut som etter et vulkanutbrudd en gang i tiden, mon tro? Entreprenørservice har hatt flere oppdrag her allerede, Nordre Kvartal, som er siste prosjekt i utbygningen, vil ferdigstille hele området. Dansens hus, en kunstskole, et treningssenter, to hoteller, en reklameskole, en mathall, pluss en rekke kontorlokaler med leiligheter på toppen, alt dette skal bli å finne her. I utgangspunktet ble området ansett som svært lite attraktivt, men arkitektene som har tegnet bygningene høster mye ros for sitt arbeid, bl.a. er det blitt beskrevet som å lage gull av gråstein. Stor jobb kort tid Dette er en stor jobb for Entreprenørservice som skal fullføres i løpet av vel 6 måneder. De siste årene har tomta vært benyttet som parkeringsplass. På grunn av utbygnings arbeider i området er deler av tomta delvis gravd ut. Øverst jobbes det på nivå med Maridalsveien, nederst på nivå med Akerselva, det blir store høydeforskjeller. Det skal slås spunt rundt hele tomta. På det øverste nivået Prosjektleder Dag Haug oppdateres av Jan Oskar Frigård om arbeidene på Vulkan. benyttes en kraftig spunttype, AZ50, og lengden varierer mellom 9 og 18 m. Spunten skal senere forankres med permanente stag i 5 nivåer. Utgravningsdybden blir 15 m. Bygningen skal ha fire nivåer under jord, tre etasjer med parkering og en etasje med butikker. I første etasje på bakke plan blir det også butikker, deretter følger leiligheter. Det ble fortalt at enkelte butikker skulle satse på et røft design i lokalene og ville ha spunten synlig i lokalene. Hvorvidt den skal beholde sitt originale utseende eller behandles vites ikke. Spuntvegger i stua, kanskje det er råtøft? Kvalitet og sikkerhet Spuntarbeider betegnes som støyende arbeider og skal være sluttført 15. juli, en uke ut i fellesferien, det skulle holde akkurat. Men små stopp blir det uansett. Spuntbeholdningen tok slutt, ny forsyning måtte losses. En liten stopp også på øvre plan, oppfylte masser måtte bearbeides før peleriggen kunne flyttes, de var usikre på om svake kanter kunne gi etter. Her tok de ingen sjanser, to fagarbeidere med til sammen 70 års erfaring visste hva de snakket om. Egil Arntsen og Jan Oskar Frigård har full oversikt over tomta idet de slår spunt på øverste nivå. Det er bare å vente til de ansvarlige kommer med sine maskiner og planerer ut for oss, massene har sprekker og det er et svakhetstegn, sier Egil bestemt, kvalitet og sikkerhet skal prege det vi gjør. Det er lunsjtid, det går en strøm av fagarbeidere mot brakkeriggen. Det er fint å jobbe for Veidekke, sies det, de behandler sine underentreprenører bra. Og riggen virker ny, trivelige farger, rent og pent alle steder bortsett fra kjøleskapet. Gamle matrester har blitt liggende, men strømmen har vært frakoblet i lengre tid, og man frarådes nå å lukke opp døren. Etter håndvask inntar de sine faste bord, trente hender håndterer kaffetrakteren. Imponerende matpakker kommer på bordet, her er gutta som spiser sunt. Grovt brød, frukt, tomater, yoghurt, juice og melk har de med, helt i tråd med de anbefalinger det norske 3 Øyvind Greging og innleid sveiser Dariusz Jan Iwanicki hjelper til ved lossing av spunt. 4 posten posten 5

4 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Boreavdelingen Vi på boreavdelingen har hatt en ganske så travel vår, og vi håper resten av året blir likedan. Det har vært stor aktivitet helt siden nyttår, og vi har sett en klar økning i omsetning i forhold til samme periode i fjor. Nå må vi fokusere på sikker og effektiv drift ut året, slik at vi kan skape gode resultater for både kunder og Entreprenørservice. Romantiske Telthusbakken er nærmeste nabo til Vulkan. ernæringsspesialister anbefaler. Skikkelig bra! Hyggelig prat ung og eldre imellom, alle kommer til ordet. Arbeidstidsvilkår De to seniorene er yrkesstolte og sterkt engasjerte i sine arbeidsforhold. Deres lange ansiennitet er et bevis på at de trives i ES. Men i mer 40 år har de jobbet for å bedre arbeidstidsvilkårene til fagarbeiderne. Målet var å kunne komme hjem hver dag, 5 vanlige arbeidsdager og 5 dagers uke. Ettermiddag og kveld skulle være fri, fri til venner og familie, få med seg den hektiske småbarnsperioden for eksempel, og kanskje dyrke noen fritidsaktiviteter. Men da de omsider syntes de hadde fått det like bra som folk flest i arbeidslivet i dette landet, så kom en endring, et tilbakeskritt etter deres oppfatning. Ukependlerne ønsket en annen arbeidstid, 4 lange dager for å innarbeide fredag som en fridag. I en periode kunne de velge hvilken ordning de ville gå på, men alle var ikke like nøye med å innarbeide tid før de tok fri. Det føltes urettferdig for de som var seriøse, og dermed ble det innført én arbeidstid for samtlige. Lange dager gjør oss ikke godt, vi spiser middag kl , hva blir det igjen av kvelden da, spør en litt oppgitt Jan Oskar. Dessuten er lange dager slitsom for arbeidstakere som har passert middagshøyden. Og når vi så har fri på fredag så er jo de vi eventuelt skulle dele tiden med på jobb, de har ikke 4 dagers uke. De yngre henger seg på diskusjonen. Øiyvind Greging, opprinnelig tømrer, men ønsket å prøve seg i anleggsbransjen, nå slutter han etter bare 7 måneder. Jeg har jobbet som tømrer i 10 år, vi jobbet så godt som aldri overtid, forteller Øyvind, den nye arbeidstiden passer rett og slett ikke inn i det livet jeg ønsker å leve. Jobb er viktig, men det er ikke alt, nå går jeg tilbake til husbygging. Ørjan Gøransson fra Hede i Sverige er ukependler og forstår godt situasjonen. Han har svært mange mil å kjøre for å komme hjem, orker ikke det hver helg. Det blir noen litt unyttige, lange helger på brakka. Kunne like gjerne ha jobbet noen fredager. Fritid viktig for dagens arbeidstakere Å gjøre alle fornøyde er umulig. Men ukependlere har i utgangspunktet valgt å arbeide borte fra hjemmet, det har ligget i kortene hele tiden. Dagpendlere har hatt et annet utgangspunkt, de har innrettet seg slik fordi de ville ha tid hjemme hver dag. Det de har kjempet for føles forgjeves. Rekruttering av yngre arbeidstakere i anleggsbransjen er ikke spesielt lett, men nødvendig. For moderne mennesker er fritid en viktig tid, en tid man ikke gi slipp på så lett, enten man tar den ut samlet eller litt hver dag. Lunsjen er over. Ferdig losset spunt ligger og venter på å komme i bakken, det er bare å ta fatt igjen. Framdriftsplanen henger over hodet på dem alle, de har ingen tid å miste. Prisene er presset i markedet for tiden. Sparer vi tid, sparer vi penger, nye oppdrag står og venter. Og så vender alle tilbake til sine respektive oppgaver. Sjaktborerigger oppgraderes Vi har igangsatt at et oppgraderingsprosjekt på en del av våre sjaktboremaskiner. Tre av våre Indau maskiner skal oppgraderes til en høyere standard, spesielt er det hydraulikk og elektronikk som skal fornyes. Vi skal fjerne alle hydraulikkslanger og koblinger fra kjørebodene, og montere disse på power packen som står ute. På den måten unngår vi at våre borere blir utsatt for oljesøl (ved lekkasje) og oljedamp når de sitter inne i kjøreboden. Boringen skal heretter styres fra en elegant kjørepult med moderne funksjoner og utseende. Kjørepulten inneholder noen få knapper, samt en stor touch-skjerm hvor operatørene kan lese av trykk, rotasjon, osv. Denne touch-skjermen kan også brukes til feilsøking ved eventuelle problemer. Signaler fra styrepulten overføres til power-packen via elektriske kabler. På denne måten blir også tilrigging av utstyret enklere, da det er mindre hydraulikk å koble ved oppstart. Ombyggingen skal også resultere i hurtigere inn- og utkjøring av borerør. Denne oppgraderingen skal i korte trekk føre til bedre miljø for våre borere, enklere tilrigging, raskere kjøring av rør og mer driftsikre maskiner. En av utfordringene vi har i forbindelse med oppgraderingen er at de fleste av våre boremaskiner er i bruk, slik at det kan ta litt tid før hver enkelt maskin blir frigjort lenge nok til å få utført oppgraderingene. Men, vi er nå godt i gang med den første maskinen, og tar sikte på at den er klar til innsats tidlig i høst. Travelt på borefronten Vi har for tiden god aktivitet innen alle våre områder, dvs. kjerneboring, grunnundersøkelser og sjaktboring. Vi er i oppstartfasen på et kjerneboreprosjekt for Statens Vegvesen i Stavanger i forbindelse med Ryfastforbindelsen, samt at vårt kjerneboreprosjekt på Rogfast (også for Statens vegvesen) tikker og går. Ellers er vi tungt til stede i Oslo Havn, der vi samarbeider med F-avdelingen på et omfattende program for grunnundersøkelser, der mye av arbeidet utføres fra flåte. Innen sjaktboring kan jeg spesielt nevne at vi er i oppstartfasen på et spennende prosjekt i Lofoten, der vi skal bore et hull ut i sjøen for en sjøkabel som skal fra Mølnarodden i Flakstad kommune ut til Værøy. Prosjektet skal blant annet sikre strømforsyning til fiskeindustrien. Prosjektet utføres for Lofotkraft AS. Vi håper våre borere får godt vær og fine forhold oppe i nord, slik at de kan nyte den flotte naturen i Lofoten samtidig som de jobber! Selvsagt håper vi på godt vær i resten av landet også, slik at alle kan nyte en flott sommer sammen med familie og venner. God sommer! Frode Tryti Olsen Avd. leder boreavdelingen Boreplassen i Øvre Årdal, sjaktboring for Holsbru kraft. 6 posten posten 7

5 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE Fundamenteringsavdelingen Første halvår av 2011 er nå unnagjort og velfortjent ferie står for tur. Etter noen stille måneder i første kvartal, har vi i andre kvartal hatt mer enn nok av oppdrag. Utstyr og maskiner Vi har nå fått på plass vår nye fagverkskran fra Sennebogen. Den vil være operativ etter sommerferien på vår jobb i Schweigaardsgate der det er arbeider med innvendig avstivning og stagarbeider i første omgang. Vår gamle Link Belt vil nå bli lagt ut for salg. Videre har også den siste boreriggen fra Comacchio kommet, slik at vi nå har 4 nye moderne senkborerigger som alle kan bore med 6 m foringsrør. Vi har flere aktuelle prosjekter der disse kan settes inn. Mannskap Vår nye kalkulatør, Igor Arne Dusan, begynte hos oss 20. juni. Han skal overta kalkulasjonsarbeidet etter Morten Dalen som slutter hos oss. Jeg benytter anledningen til å ønske Igor Arne velkommen, og samtidig takke Morten for den innsats han har gjort for ES og ønsker han lykke til i ny jobb. Ordrereserve og økonomi Etter et tungt første kvartal der vi hadde lav aktivitet og stillstand på flere av våre hovedmaskiner, har aktiviteten i andre kvartal vært høy med Eksempel på en rørspuntvegg/berlinervegg. både større og mindre oppdrag. Men selv i et marked med høy aktivitet, er det hard konkurranse om oppdragene. Ved gjennomgang av økonomien etter første halvår, ser det ut til at vi omsetningsmessig vil nå vårt årsbudsjett på kr 155 mill, men inntjeningen vil bli for dårlig. Vi får håpe det er mulig å få opp prisnivået utover høsten. Av større prosjekter som det gjenstår mye arbeid på etter sommerferien, kan nevnes Schweigaardsgate, Oslo og Kjevik lufthavn, Kristiansand for Skanska, Gladengveien 4-6 og Seilduksgata, begge i Oslo, for AF Gruppen og Vulkan, Oslo for Veidekke. I tillegg har vi også flere mindre oppdrag, der det også er behov for ressurser. Det er derfor liten fare for at vårt mannskap ikke skal få fylt opp arbeidstiden. Men selv om vi har nok å gjøre både i august og september, må vi passe på å etterfylle ordrebøkene. Jeg takker alle for god innsats hittil i år, og ønsker alle en god og velfortjent sommerferie. John Petter Holtmon Avd. leder Sprøytebetongavdelingen Sommeren er rett rundt hjørnet. Om ikke været blir helt som planlagt, er det uansett tid for å nyte noen velfortjente fridager. David Brown har frem til nå jobbet både på R- og S-avdelingen. Fra og med 1. juni er David prosjektleder på R-avdelingen på heltid. Det var større behov for hans innsats på den avdelingen enn hos oss på S. Det vil ikke bli ansatt noen ny mann hos oss umiddelbart, vi satser på at vi som er igjen greier å tette hullet. Vi ønsker David lykke til i hans nye rolle. Skulle David finne ut at meisling og tørrmørtel ikke er hans gate, så er han hjertelig velkommen tilbake hos oss. Utstyr og maskiner Meyco-riggen i Høyanger blir nå byttet ut med en tilsvarende rigg, bare med et litt annet bomsystem. Bytte av rigg vil skje i uke 25. Den nye riggen fra AMV har latt vente på seg, men nå er det like før. Riggen vil bli levert i månedsskiftet juni/juli. Da er vi ferdige med vår investering for 2011, det er da heller ikke hvert år at vi får to nye rigger i sortimentet. Riggen fra Meyco erstatter ikke noe av det vi har fra før, men er et tilskudd i maskinparken vår. AMV riggen betyr derimot at gamle Bamsen vil få status som back-up, den vil regnes som en reserverigg. Ordrereserve Vi er nå i gang med PE-skum på Kvivsvegen, hvilket betyr at fjellsikringen er avsluttet på dette anlegget. Vi har også tatt på oss ca m 2 brannsikring i Aurland. Vi har startet i Haugesund på T-Forbindelsen, K2. Jobbene i Strindheimtunnelen, Jondalstunnelen og Høyanger Kraftverk har vi ennå mye ugjort på. NRV på Leirsund avsluttes i løpet av juni. Vi skal i gang med en forholdsvis komplisert jobb på T-banetunnelen fra Nationalteateret til Majorstua. Selve sprøytingen er ikke så annerledes, men det stilles store krav til planlegging og logistikk for å få dette til. Alt utstyr over på skinnegående vogner er en utfordring i seg selv. Det er mye å regne på men foreløpig har det ikke vært suksess i innleveringene. Vi trenger mer jobb til høsten og det burde det være muligheter å få til. Det er enda mange store jobber som skal ut på anbud. Jeg er optimist! HMS Vi har ikke hatt alvorlige hendelser siden sist. Det er kommet inn en del RUH-rapporter. For det meste omhandler de dårlig luft/dårlig vegbane. Fortsett å rapportere, det er en fin måte å synliggjøre problemet og en grei måte å få endret uheldig praksis på. Den formelle overrekkelsen av Meyco riggen på Rud. Fra venstre Arne Gravli, Karl Erik Lunde, Jan Erik Hetlebakke og John Ola Stokke, førstog sistnevnte fra firmaet BASF. Økonomi I disse dager leverer vi et godt halvårsresultat for avdelingen. Vi ligger noe foran budsjettet vårt, men det blir nok et tøffere halvår vi går inn i nå. Vi trenger som sagt å fylle på ordrebeholdningen litt. Jeg ønsker dere alle en riktig god ferie og regner med å møte alle friske og uthvilte og klar til ny dyst i august. Jan Erik Hetlebakke Avd.leder Prosjektleder Knut Thorsheim orienterer Hallvard Sindre som er på besøk ved Lundbergsjakta, Narvik. Rehabiliteringsavdelingen Stort pågangsmot i avdelingen Vi har klart oss bra i år. Vi har hatt mange små oppdrag gjennom vinteren og har to flotte prosjekter i gang i sommer. Høsten vil likevel bli litt annerledes enn foregående år, for vi har ikke med oss Svein Erik Ajer på laget lenger. Svein Erik går av med pensjon 1.juli, og vi kommer til å merke at en meget kunnskapsrik mann ikke er på Rud lenger. Jeg vil takke Svein Erik for innsatsen hans. Han har vært til uvurderlig hjelp for meg som ny avdelingsleder. Jeg ønsker ham lykke til videre, og håper han kommer til å nyte pensjonisttilværelsen. Vi som er igjen skal følge Skanskas offensive strategi videre. Det gir oss store utfordringer, men jeg er sikker på at Knut Thorsheim og David Brown har pågangsmot, og vi bretter opp ermene for å ta fatt på neste halvår. Igangværende anlegg R-avdelingens pågående prosjekter er Parkeringshus 2 for Det Norske Veritas på Høvik, hvor vi rehabiliterer et parkeringshus og legger nytt belegg på dekkene med nye farger som markering av parkeringsplassene. Her er 3-5 mann i sving, sammen med vår underentreprenør, Flowcrete, som leverer belegget. Parkeringshuset skal være klart til bruk i oktober. Samtidig er det stor aktivitet i Narvik. Der rehabiliterer vi Lundbergsjakta som UE for Skanska. Den store sjakta skal repareres og overflatebehandles, dvs m2 betongvegg. Lundbergsjakta er en del av utskipingsanlegget for malm fra Kiruna og eies av LKAB. Hallvard Sindre var på besøk tirsdag 21. juni, se bilde. Her er det til sammen 12 mann som går i skift for å bli ferdig i tide. I tillegg til dette så har vi en del mindre injeksjonsjobber. Det ser ut som om vi utover høsten vil ha mye å gjøre med oppdrag innen injeksjon og vannmeisling. Stadig på jakt etter nye oppdrag Samtidig er det viktig å stadig vinne nye anbud. Det er hovedoppgaven til oss tre som sitter på Rud nå. Det er oppdrag både som underentreprenør, hovedentreprenør og bestillinger på injeksjon eller vannmeisling. Markedsføring av avdelingens tjenester og spesialkompetanse er en oppgave som vil få ekstra fokus utover høsten. Vi vil at alle skal vite hva vi kan, slik at vi blir førstevalget når betongrehabilitering etterspørres. Takk for innsatsen gjennom vinteren og våren! Nå skal vi nyte sommeren og møte høsten med nye krefter! Berit Gudding Petersen Avd.leder 8 posten posten 9

6 NYE OPPDRAG Boreavdelingen RYFAST II RV. 13 Sted: Stavanger Oppdragsgiver: Statens vegvesen Tid: ca Kontraktssum: 3 mill. kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott I forbindelse med ny undersjøisk tunnel foretar ES retningsstyrt kjerneboring for geologiske undersøkelser. Ett hull, lengde ca. 350 m. Boringen utføres fra land og ned i en svakere sone som ligger under sjøoverflaten. Fagarbeidere er: Lasse Samskott og Roar Lundsbakken. NEDRE ROMERIKE VANNVERK Sted: Leirsund Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torleiv Johannessen Vannverket utvider kapasiteten ved å bygge en ny fjellhall for et vannreservoar. ES boret et 15 m langt pilothull fra eksisterende fjellhall ut i ny fjellhall. Hullet ble rømmet opp til 1,42 m. På prosjektet jobbet: Svenn Erik Solheim, Tor Arild Skogheim og Knut Magne Olsen. DAM SVARTEDIKET Sted: Bergen Oppdragsgiver: KB Spennteknikk AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Utboring av to stag. Fagarbeidere: Lasse Samskott og Roar Lundsbakken SÅHEIM KRAFTVERK Sted: Rjukan Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Anleggsleder: Harald Solheim Boret fra tverrslag mot trykkrør. Totalt ble det boret 4 horisontale hull mellom m, vanntaps målinger montert og packere innstøpt. På prosjektet jobbet: Bernt Knutsen, Geir Langen og Orlando Tello. HOLSBRU KRAFT Sted: Øvre Årdal Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør Tid: hvis godt flyvær Prosjektleder: Trond Øiseth Anleggsleder: Harald Solheim Magnar Eikeland og Harald Solheim på anlegget for Holsbru kraft. For utvidelse av gamle vannveier ble det boret 4 sjakter, bekkeinntak, diameter mellom 770 mm og 2,4 m, lengden var ca. 40 m for hver sjakt. Tre av sjaktene krevde helikoptertransport av utstyret. Tøffe forhold selv sommerstid. Det er risikabelt å fly tungt utstyr, helt avhengig av bra flyvær. Flinke fagarbeidere med lang erfaring ble satt på jobben: Tor Arild Skogheim, Magnar Eikeland og Geir Langen. MØLNARODDEN KRAFTSELSKAP Sted: Lofoten Oppdragsgiver: Lofotkraft AS Tid: Prosjektleder: Trond Øiseth Anleggsleder: Harald Solheim Bas: Tor Arild Skogheim Oppdraget går ut på å bore en 200 m lang sjakt fra land og ut i sjøen på 30 m dyp. Sjakten skal ha en diameter på 440 mm og skal benyttes til å føre en strømkabel ut i havet. Kabelen skal føres videre 5 mil ut i sjøen til Værøy hvor det skal bygges et stort fryseanlegg for sild. Anleggsplassen ligger kun 2 m over havet, på et litt avsidesliggende sted, et fikseoppdrett og ett par boliger, ellers er det uberørt natur. I utgangspunktet ansees dette for å være en grei jobb, men det er mye utstyr som skal med. Totalt dreier det seg om ca. 100 tonn utstyr, og det ble en del jobb for boreoperatørene å plukke det frem, ca. en uke gikk med. Hver eneste lille detalj er viktig å få med. Tre trailere må til for å frakte utstyret, og transportkostnadene beløper seg til ca. kr hver vei. Det ble selve A-laget på boreavdelingen som skal utføre jobben, i tillegg til de som allerede er nevnt jobber Svenn Erik Solheim og Leif Pedersen her. For boreoperatørene er dette et attraktivt sted å jobbe på denne årstiden. De skal innkvarteres i rorbuer på et sentralt sted. Friluftsliv, spesielt fiske, er blant hobbyene deres, interesser som passer ypperlig på et slikt sted. Det er mindre stressende å jobbe utenfor allfarvei enn å jobbe i en by, sier Leif Pedersen, som har prøvd mange forskjellige anleggsplasser og som nå skal av gårde igjen. Vi passer godt sammen og tar vare på hverandre. Kokeferdigheten er i orden, tror det blir mye fisk. Så det ble bare å klargjøre fiskeutstyret og pakke det ned for disse gutta. Fundamenteringsavdelingen HAGALØKKVEIEN BRU Sted: Asker Tid: Anleggsleder: Gunnar Salbu Jobben gikk ut på å bygge bro over jernbanelinjen og elven og inn til et nytt kontorbygg som er under oppføring. Til de 4 brofundamentene rammet ES 33 stålkjernepeler, HP-peler. Boret også 8 foringsrør til hjelpefundament. Noen av arbeidene måtte utføres om natten pga nødvendig strømstans på jernbanelinjen. Ved arbeider i nærheten av elva måtte det utvises stor forsiktighet, det var viktig at elva ikke ble forurenset, salamandere og mygglarver hadde nemlig tilhold der. Naturvernere i Asker var meget opptatt av at det ikke skulle gjøres noen unødvendige inngrep i naturen, bl.a. var det ikke lov å grave ved elvekanten. Alt gikk bra, arbeidene ble utført innenfor de krav som var satt. Fagarbeidere: Egil Arntsen, Thomas Hansen, Per Hanis, Jimmi Alriksson, Tor Håvard Ausland og Emil Jonsson. TEVLINGVEIEN 16 Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS Tid: Kontraktssum: 1,7 mill.kr Anleggsleder: Harald Olsen Fra borearbeidene for Nedre Romerike Vannverk. Avvik fra treffpunktet er minimalt. På tomta skal det oppføres fire frittstående boligblokker beregnet for seniorer. ES startet med å bore to rørspuntvegger/berlinervegger, det ble også satt wirestag og puter i 3 Bildet er tatt ikke langt fra boreplassen på Mølnarodden. Flotte omgivelser til fritids aktiviteter for boreoperatørene. 10 posten posten 11

7 NYE OPPDRAG Van Tiec Nguyen utfører sikringsarbeider av spunt med UNP-stylter ved Fossumhagen. Det er ytterst sjelden vi borer og setter stålkjernepeler på bad, men det måtte gjøres på Linne Hotell, Oslo. veggene. Deretter ble det boret og satt stålkjernepeler, ca. 100 pkt. à 4 m. Massene, som besto av morene med stein i, var vanskelige og tidkrevende å bore i. Arbeidende tok derfor lengre tid enn beregnet. Under utførelsen var arbeidene pålagt støybegrensninger, det var bare lov å bråke mellom kl ifølge bydelsoverlegen. Fagarbeidere har vært: Jan Rune Haugli og Per Hanes som boret berlinerveggene, mens Runar Hanes og Toni Chabo fikk på plass stålkjernepelene, flinke, allsidige folk som kan veldig mye innen fundamentering. LINNE HOTELL Oppdragsgiver: Hogne Myrvold & Co. AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Amble Arbeidene var ifm utvidelse av hotellet og foregikk mens hotellet var i full drift. Det ble boret og satt stålkjernepeler i dimensjon 90 og 120, 7 av pelene ble slått i området rundt resepsjonen og restauranten. Dybden til fjell varierte, +/ 20 m. Forholdene var til dels vanskelige, leire og silt i grunnen skapte trøbbel. Fagarbeidere var: Thomas Gjærum, Morgan Johansson, Toni Chabo, Morten Kristensen og Van Tiec Nguyen. KOKSBUKTA FELT 8.9 Sted: Snarøya, Bærum Tid: Kontraktssum: 2,7 mill. kr Anleggsleder: Trond R. Næsset Dette er et boligprosjekt som Skanska bygger for Fornebu Utvikling. Jobben går greit for vår del og fremdriften går etter planen. Det som kanskje er litt spesielt med denne jobben er alle de ulike ståldetaljene som skal påsveises topplatene. Trond R. Næsset besluttet på bakgrunn av dette å selv tegne detaljtegninger for bestilling hos stålleverandør. Dette tiltaket viste seg å lønne seg da alt ble utført korrekt. Grundige sjekklister, som tar for seg monteringen av disse ståldetaljene, blir ført, noe som hovedentreprenøren satte stor pris på. Ellers kan det være verdt å nevne at dette prosjektet er dimensjonert med meget store og tunge topplater med mye sveising. Totalt sett skal det bores 116 pkt., som utgjør ca 800 m stålkjernepeler. Dimensjoner fra Ø90-Ø180 mm. I tillegg skal det monteres og strammes 5 stk. Dywidagstag. Fagarbeidere: Orlando Tello, Bjørn Westberg, Olav Endre Norheim og David Borg. FOSSUMHAGEN Sted: Stovner, Oslo Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS Tid: Kontraktssum: 4 mill. kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Amble Dette er et boligprosjekt. Rune Alfsen og Magne Ringstad har slått 85 lm med spunt. Varierende grunnforhold, noen steder støtte de på hard morene og stein/ blokker, all spunt kunne derfor ikke slås til fjell. Mange av dubbene har så stor glippe at de ikke tar riktig last. Det medførte omfattende sikringsarbeid av spunt med UNP/HEB-stylter, forsterkning og armeringsnett. Jan Rune Haugli og Bjørn Solvang har boret for stålkjernepeler, foreløpig i to etapper, Ø 180 Ø 70 mm. Totalt 104 stk. ( 37 avvikende fjell) = 67 stk. Dybdene har variert mellom 2 og 20 m. Andre fagarbeidere som har vært innom prosjektet: Van Tiec Nguyen, Morten Kristensen, Per Hanis, Jimmi Alriksson m.fl. KVÆRNERBYEN FELT D Oppdragsgiver: AF Gruppen Tid: Kontraktssum: kr Anleggsleder: Harald Olsen Igangsettelsestillatelsen ble forsinket og oppstartsdato ble forskjøvet. Dermed ble det en liten kollisjon med andre planlagte prosjekter og arbeidene måtte settes bort til Brødrene Myhre. En ren borejobb, boret for en rørspuntvegg som skal sikre en bratt skråning inn mot et nytt boligfelt bestående av flere hundre leiligheter. Alle fagarbeiderne kom fra Brødrene Myhre. SCHWEIGAARSDGATE Tid: Kontraktssum: 28,5 mill. kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Lasse Seierstad Det skal bygges et kontorbygg i Schweigaardsgate Nr. 21 skal romme nytt hovedkontor for Gjensidige Forsikring. Totalt vil bygningen romme m 2, 3 kjelleretasjer og 8 etasjer med kontorer. Arbeidene er beregnet ferdige høsten For ES er dette en stor jobb. Byggegropen skal spuntes med m 3 spunt, avstives i 3 nivåer med innvendig avstivning og stag. 12 hjørnestivere i hver rad, ca. 120 stag til fjell i øvrige områder. Mye av spunten går til fjell, mens noe av spunten er 16 m lang svevespunt med stylter til fjell for hver 3. nål. Total utgravningsdybde 9 m. Når utgravingen er fullført skal det fundamenteres med ca. 100 stålkjernepeler, ca m. Lengden til fjell varierer mellom m, som er forholdsvis langt. ES har hatt flere fundamenteringsoppdrag i området tidligere. Fagarbeidere på dette prosjektet: Jan Oskar Frigård, Egil Arntsen, Ørjan Gøransson, Rune Alfsen, Magne Ringstad pluss noen innleide sveisere. LANGEMYRJORDET Sted: Grimstad Oppdragsgiver: Aperio AS Tid: Kontraktssum: kr Anleggsleder: Gunnar Salbu For å sikre myrlendt grunn før oppføring av rekkehus ble det slått 330 lm med betongpeler. Ved oppstart var det ennå tele i jorden som bar riggen, senere måtte kjørelemmer benyttes på noen av pelene. Jimmi Alriksson og Egil Arntsen var fagarbeiderne på prosjektet. KRISTIANSAND LUFTHAVN Sted: Kjevik Tid: Kontraktssum: 6,5 mill. kr Anleggsleder: Gunnar Salbu Flyplassen skal utbygges med to nye bygninger, nytt flytårn pluss en energisentral. Arbeidene utføres utenfor gjerdet til selve flyplassen, men meget nær eksisterende flytårn. Avinor er engstelig for at rystelser i grunnen skal forstyrre eller ødelegge instrumenter i tårnet. Utstyret er gammelt og reservedeler kan være vanskelig å få tak i. Når ES skal sette ca m 2 med spunt må Silent Piler benyttes, dvs. spunten må presses ned ikke vibreres. Arbeidene omfatter også ca m med stag og boring og montering av ca. 60 stålkjernepeler. Fagarbeider: Rune Alfsen og Magne Ringstad, flere kommer til etter hvert. ST. OLAVS GATE 24 Oppdragsgiver: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS Tid: Kontraktssum: 3,1 mill. kr Anleggsleder: Gunnar Salbu Filadelfia skal bygge nytt forsamlingshus. ES rammer spunt, totalt ca m 2, med innvendig avstivning. Tomta er trang og området sterkt trafikkert. Det er begrensede muligheter for å ta i mot materialer, kun mellom kl og Har også fått støybegrensninger, kan bare slå spunt mellom Spuntarbeidene i St. Olavs gt., Oslo, ble utført like opp til den sterkt trafikkerte gata posten posten 13

8 NYE OPPDRAG kl og kl , andre aktiviteter kan imidlertid utføres som normalt. På et senere tidspunkt skal ES tilbake for å bore stålkjernepeler. Fagarbeidere: Thomas Hansen og Øivind Greging. NORDRE JARLSBERG BRYGGE Sted: Sande i Vestfold Oppdragsgiver: Nordre Jarlsberg Brygge Tid: Kontraktssum: 1,5 mill. kr Anleggsleder: Gunnar Salbu God tilgang på oppdrag nå, men oppstarten blir ikke alltid som planlagt. I dette tilfelle ble det forsinkelser, ES hadde plutselig ikke kapasitet selv og måtte derfor leie inn Brødrene Myhre. Arbeidene omfattet boring og setting av stålkjernepeler, totalt ca. 500 lm. Dette skal bli et flott boligprosjekt, et slags mini Aker Brygge. Totalt skal det bygges leiligheter, den dyrest har en prislapp på 11 mill. kr. Prosjektet selger bra. ES hadde ikke egne fagarbeidere på denne jobben. SMART CLUB Sted: Alnabru, Oslo Oppdragsgiver: AF Decom AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Harald Olsen Støttemur ved nedkjøringsrampe måtte sikres med 6 permanente stag, m lange 5 lissers stag. Boringen ble utført av Runar Hanes og Toni Chabo, mens Orlando Tello og to innleide produserte og monterte stagene. VORMSUND BRYGGE Sted: Vormsund Oppdragsgiver: ØM Fjeld AS Tid: Kontraktssum: 2,6 mill. kr Anleggsleder: Trond R. Næsset Dette er også et boligprosjekt, men her er det Ø.M. Fjeld A/S fra Kongsvinger som bygger for Øvre Romerike Eiendom A/S. Ved dette prosjektet har vi støtt på et veldig hardt fjell som krever sitt av boreutstyret vi benytter. Dette er Anleggsleder på Vulkan Nordre Kvartal, Harald Olsen. Trond R. Næsset sitt første møte med denne oppdragsgiveren, men så langt har samarbeidet fungert utmerket. De har holdt fremdriften hittil, men det er ønskelig med en liten forsering fra HEs side da prosjektets oppstart ble utsatt noen uker. De prøver å etterkomme ønsket om forsering på en best mulig måte, skjønt jobben er nettopp påbegynt. Her skal det bores ca m stålkjernepeler, hvorav ca. 2/3 av pelene bores som skråpeler med minimalt fall, hhv. 7 (1:8) og 3 (1:20). Dimensjoner er Ø 70 og Ø 90 mm. Samtlige peler skal ta trykkbelastning. Fagarbeidere: Jan Rune Haugli og Dag Morten Haugli. Sistnevnte overtok for Bjørn Halvor Solvang Bakka. MAXBO Sted: Nittedal Oppdragsgiver: Betonmast Bygg Romeriket AS Tid: Kontraktssum: Kr Anleggsleder: Harald Olsen Nytt bygg under oppføring til Maxbo sin salgsavdeling. ES boret 46 stk. injeksjonsstag i leirholdig grunn som peler, lengde ca. 15 m. Pelene skal virke setningsreduserende for bygget som står på løsmasse. Fagarbeidere fra ES var Tom Runar Hanes og Thomas Hansen. VULKAN NORDRE KVARTAL Oppdragsgiver: Veidekke AS Tid: Kontraktssum: 12,7 mill. kr Anleggsleder: Harald Olsen På tomta er planlagt en bygning som skal inneholde kontorer, butikklokaler og parkeringskjeller i 4 nivåer under jord. ES skal ramme m 3 spunt, det skal settes 200 permanente stag i 5 nivåer, og til sist skal det bores og settes ca. 400 m stålkjernepeler. Utgravningsdybden kommer til å bli 15 m. Tomta skråner, den er trang med de typiske utfordringer en tomt i Oslo sentrum gir. Mange aktiviteter foregår samtidig, framdriftsplanen er tøff, likeledes prisen. I oppstarten deltok fagarbeiderne Egil Arntsen og Jan Oskar Frigård. Etter hvert vil mange flere fra fundamenteringsavdelingen delta i arbeidene på dette prosjektet. Rehabiliteringsavdelingen ORMEN LANGE PILOT TEST SITE PROJECT Sted: Aukra Tid: Prosjektleder: Berit G. Petersen Bas: Tomas Stoltz ES skulle vannmeisle bunnplate i et kammer som var støpt for høyt. Vannmeislingsroboten ble plassert nede i kammeret, men da vannmeislingen ble satt i gang viste det seg at støyen fra utstyret oversteg de støygrenser som var satt. Det ble derfor nødvendig for oppdragsgiver å finne en annen løsning på utførelsen av dette problemet, men her var ikke ES involvert. VERITAS P2 Sted: Bærum Oppdragsgiver: Coor Service Management Tid: medio oktober 2011 Kontraktssum: 6,5 mill. kr. Prosjektleder: Svein Erik Ajer / Berit G. Petersen Bas: Nils Olav Grandalen I 2006 utførte ES rehabilitering av Parkeringshus1, i 2011 utføres rehabilitering av Parkeringshus2. Noen småreparasjoner har blitt utført i de mellomliggende år. ES utfører betongrehabilitering av skader på dekke, konsoller, dragere og vegger. UE legger epoxybelegg når forarbeidene er unnagjort av ES. Område for område sperres av når arbeidene utføres, øvrige områder må benyttes til parkering. For å fremskynde arbeidene jobbes det også fredag og lørdag. Regnvær skaper problemer for utførelsen, vannet renner ned langs utkjøringsrampene. Fagarbeidere er: Halvor Solberg, Didrik Herlofson og Tommy Bjørkmann. LUNDBERGSJAKTA Sted: Narvik Oppdragsgiver: Skanska Tid: medio august 2011 Kontraktssum: 3,6 mill.kr Anleggsleder: Knut Thorsheim Vask, reparasjon og overflatebehandling av m 2 ved et pelletslager for LKAB. Bygningen er ca. 241 m lang, 43,9 m bred og 30 m høy. Lagerkapasiteten er på tonn jernpellets, de kommer fra Kiruna og mellomlagres i Narvik før utskiping rundt om i verden. Arbeidene utføres fra lift, maks uttrekk er 43 m. De som jobber her må ikke ha høydeskrekk. Tidspresset er høyt og skal de klare å holde fristene er det en fordel med mye fint vær. Totalt 12 fagarbeidere er engasjert på prosjektet fordelt på 4 lag à 2 mann på hverdagene, 1 lag à 4 mann i helgene. En del er innleid fra Bygg & Bemanning, mens fra ES stiller: Marek Sowizdzal, Rolandas Samuolis, Morten Øverbø, Thomas Stolts, Petter Halvorsen og Ivar Solberg. Vannmeisling ved Lundbergsjakta i Narvik posten posten 15

9 NYE OPPDRAG OSLOTUNNELEN Oppdragsgiver: Veidekke Bane Tid: slutten av august 2011 Prosjektleder: Berit G. Petersen Bas: Nils Olav Grandalen Arbeidene omfatter betongrehabilitering, vanntetting og injeksjon, av jernbanetunnelen mellom Sentralbanestasjonen og Skøyen stasjon. Tunnelen er m lang og har to løp. Arbeidene må utføres om natten, totalt ca. 4,5 time pr. natt når løpene er stengt. Flytoget trafikkerer store deler av døgnet, og dette løpet kan stenges kun en kort periode hver natt. Ekstra ressurser settes inn i pinsen og i tiden rett før fellesferien, ellers er det tilstrekkelig med en mann. Innog uttransport av utstyr må foregå på skinnegangen. Store sikkerhetstiltak settes inn mens arbeidene pågår. Sikringsavdelingen STUVANE KRAFTVERK Sted: Lærdal Oppdragsgiver: Kleiven Sogn AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke Anleggsleder: Hans Chr. Haakestad Vanntunnel bygd ca. 1980, fører vann fra fjellet og ned til kraftverket i Lærdal. Hvert 8. år stenges tunnelen for inspeksjon. Denne gangen ble det registret ras. S-avd. ble tilkalt for å sikre rasstedet med sprøytebetong. Jobben måtte utføres i løpet av 3 dager og det gikk med 36,5 m 3 betong. Tunnelen målte 4x5 m. Benyttet miniriggen Oruga og en liten, innleid betongbil som gikk akkurat inn i selve tunnelen. Fagarbeider var Kurt Høgli. T-FORBINDELSEN K2 Sted: Haugesund Tid: Kontraktssum: 3,1 mill. kr Prosjektleder: Karl Erik Lunde Oppdraget går ut på å sikre fjell i tunnel som er under driving. Totalt er det beregnet å gå med m 3 sprøytebetong. Tunnelen drives med vanlig tunneldrift, dvs. to skift, fra kl og fra kl Fra kl er tunnelen ledig for sikringsarbeider. Det blir kun nattarbeid for fagarbeiderne på prosjektet, Ørjan Vårtun og Jan Åke Haglund. NEDRE ROMERIKE VANNVERK Sted: Leirsund Tid: Kontraktssum: 4,6 mill Prosjektleder: Karl Erik Lunde Haller i fjell sikret med sprøytebetong, ca m 3. Arbeidene ble utført av Roger Høgli m.fl. KVIVSVEGEN I Sted: Hornindal Oppdragsgiver: Mesta Entreprenør AS Tid: Kontraktssum: 3,5 mill. kr Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke/ Karl Erik Lunde Brannsikring av ny tunnel med PEskum, totalt vil det medgå ca m 2 skum. På dagtid utføres en rekke aktiviteter i tunnelen, derfor må all sprøyting foregå om natten. Sprøyteoperatører er: Helge Knutsen, Knut Audun Askland, Frode Skoglund og John Andersen. Arbeidstidsordningen på prosjektet er 14 dager jobb og 14 dager fri. KVÆRNERBYEN FELT D Oppdragsgiver: AF Gruppen Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Karl Erik Lunde Rørspuntvegg satt i regi av F-avd. ble belagt med Styroformplater. Platene ble påført sprøytebetong. Dette var en endagsjobb utført av Roger Høgli. Det gikk med ca. 3 lass betong, dvs. 21 m 3. Testboring på Rud Nyansatt boreoperatør Bernt Knutsen (til høyre) er ivrig opptatt med testboring, mens Frode Tryti Olsen er spent på resultatet. Boreavdelingen har gått til innkjøp av en ny styrehammer. Før den tas i bruk ute på prosjektene var det nødvendig å testbore i en fjellknaus i bakgården vår. Hammeren er produsert i USA, og representanter fra produsenten kom den lange veien til Rud for å demonstrere og bidra under testboringen. Hammeren kan styre både vertikalt og horisontalt, og passer for dimensjoner opp til 165 m m, en klar forbedring ift tidligere hvor maks dimensjon har vært 76 mm. Men styreenheten og boreriggene våre må tilpasses hverandre. Spesialutstyr utviklet av Andreas Lien ved vårt verksted måtte til. Det første forsøket betegnes som vellykket, men flere tester og tilpasninger må gjøres før hammeren kommer ut på anlegg. Treffsikkerheten på fremtidige boreoppdrag ser nå lysere ut og vil virke besparende på flere måter. Toleransekravet kan være nokså strengt på enkelte oppdrag, ofte er kravet ca. 2 % av hullets lengde, men strengere krav kan forekomme. Mange av boreoperatørene ser nok frem til at styreenheten kommer ut i produksjonen. Nytt på maskinfronten Betongsprøyterigg i mellomklassen Så er den endelig kommet til Rud, den nye betongsprøyteriggen, Meyco Potenza fra Sveits, det eksemplaret vi skal beholde og låneriggens tid er ute. Den ankom Rud en regntung dag, og de spesielt interesserte gutta på verkstedet nøyde seg med å titte igjennom vinduet på det nye vidunderet. Senere ble riggen kjørt inn i verkstedhallen for påføring av logo noen små HMS tilpasninger, som ekstra håndtak og trinn, pluss noen trinser som vil lette arbeidet med å føre strømmen over fra den ene siden til den andre. Dette er en rigg som passer ypperlig ved oppdrag for kraftverk hvor tverrsnittet er mindre og hvor de andre riggene våre rett og slett er for store. Alle sprøytebetongriggene våre har navn, fortrinnsvis fra dyreriket. Men, med den nye riggen har man gått bort fra tradisjonen og gitt den navnet Pondus. Så, velkommen i maskinparken vår, Pondus, håper du fungerer som lovet og gjennomfører mange store oppdrag for oss. Gravemaskin som HMS tiltak Ny gravemaskin på fundamenteringsavdelingen, en JCB140, ser liten og nett ut, men veier faktisk 14 tonn. Maskinen er utstyrt med rotortilt, gripklo og stolpe klo for å kunne brukes sammen med ny radiostyrt Comacchio borerigg fra Italia, som vil ankomme Rud i slutten av juni. Dette er en erstatning for den gamle Cassagrande M9 boreriggen som vi kjøpte ny i Denne gamle riggen vil bli gitt bort til en videregående skole, anleggsmaskinlinjen, for de trenger en maskin med mye hydraulikk til å øve på. Den nye gravemaskinen vil på samme måte som de andre gravemaskinene våre, bli brukt sammen med de radiostyrte Comacchio riggene for å ta seg av bore- og foringsrørshåndtering. Dette er et rent HMS tiltak som medfører at tidligere tunge løft, roterende borerør og risikofylte operasjoner nå gjøres maskinelt. Sjekk innskript på døren, ingen tvil om hvem som er fast maskinkjører på den nye JCB140 gravemaskinen. 16 posten posten 17

10 De oransjekledde fra ES, fra venstre: Jon Barstad, Lasse Seierstad og Olav Gjerskvål. De gulkledde var fra AF Gruppen. Vernerunde på Sørenga På Sørenga, Oslo, slår ES stålkjernepeler for et eksklusivt boligprosjekt som skal oppføres av AF Gruppen. Arbeidene startet i begynnelsen av mars og er beregnet ferdig medio juni. Hver mandag kl gjennomføres vernerunde med hovedentreprenøren og aktuelle underentreprenører. 23. mai var ESposten med på en slik runde. Temaet denne dagen var ryddighet og orden på plassen. Hovedkonklusjon: Bedre nå en tidligere. Anleggsleders sjekkliste ble så gjennomgått. Synlighetsmarkering av arbeidstøy, her hadde ES en liten jobb å gjøre. Videre ble punkter vedrørende RUH-rapporter, SJA, avfallsortering, prøvetaking av grunnen, arbeidstid, praktiske forhold på tomta etc. gjennomgått og diskutert. Vi ble også invitert til et etterfølgende fremdriftsmøte, anleggets forskjellige aktiviteter skulle drøftes. Forsering av arbeidene var sterkt ønskelig fra hovedentreprenøren side, de hadde mannskaper og maskiner som sto klar til å starte opp sine aktiviteter. Underentreprenørene hadde jobbet iherdig og ligget godt an ift planen, men i det siste var trøkket blitt mindre og marsjfarten gått ned. Kunne de jobbe ekstra fredager og lørdager? Godt betalt skulle de få. Det var bare å liste opp eventuelle hindringer i veien og hovedentreprenør ville gjøre sitt til at de ble fjernet. God stemning rundt bordet, alt ble fremmet i en humoristisk og spøkefull tone. Anleggsleder lovte til og med å bake kake til fredag dersom de kom på jobb og tok et ekstra tak. Vi fikk se anleggets samordnende stoffkartotek, samordnende vernerunderapporter og SJA, alt oversiktlig arkivert og tilgjengelig for alle. Kortversjoner i papirformat er tingen, viktig at informasjonen kommer ut til alle som skal bruke den. Målet var: En enkel og god hverdag uten skader. På dette anlegget fikk vi en fornemmelse av at ES var samarbeidspartner, ikke en underdanig underentreprenør. Inntrykket vi sitter igjen med er at dette var en trivelig arbeidsplass. Anleggsleder fra ES, Lasse Seierstad, som leder flere prosjekter i Oslo for tiden, kunne fortelle at startet han arbeidsdagen på Sørenga, fikk han servert varm kakao kl En liten detalj som varmet på flere måter. Snarvisitt i Schweigaardsgate Skanska er hovedentreprenør og styrer prosjektet. Besøkende må melde sin ankomst og det sjekkes om man er tilstrekkelig utrustet til å gå inn i tomta. Foreløpig er det mest underentreprenørene som er i sving, blant dem er Entreprenørservice. ES slår spunt, meter på meter rundt hele tomta. Rune Alfsen og Magne Ringstad jobber med ABI en, massene er ikke så harde i denne delen av tomta. Det 20 tonns tunge loddet på ABI en presser og vibrerer ned spunten uten særlig stor motstand. Egil Arntsen og Ørjan Gøransson opererer en Junttan pelemaskin i et annet hjørne av tomta, her er grunnforholdene langt mer kompakte, det skal mange slag til før spunten er på plass. Støynivået er høyt, hørselsvern er å foretrekke. Egil Arntsen hadde heldigvis ett sett til overs som han kunne låne bort til redaktøren som var uten. Jan Oskar Frigård sitter i Linkbeltkrana og løfter frem spunt til gutta. Om noen dager skal han til Tyskland og få opplæring i bruk av en 80 tonns beltekran, en Sennebogen. Litt stas å få et avbrekk fra den daglige tralten, og ikke minst, han skal bli operatør av en helt ny og moderne kran. Enten de er unge eller godt voksne, nye maskiner er noe gutta liker. Arkeologer er også i arbeid i tomta, det er gjort visse funn som kan være interessante å utforske. Graveentreprenør er også i gang, store mengder masser kjøres bort. Svære lastebiler manøvreres på smale, midlertidige veier frem til gravemaskinen. Sjåførene må være særdeles dyktige, det er ikke store plassen de har å kjøre på. Men det går bra, de har tydeligvis trening. Alle er opptatt med sine gjøremål, her skal det tydeligvis jobbes. Pause og prat får komme en annen gang. Funksjonærforeningens grillfest 22. juni var det duket for grillfest på Rud for FF medlemmer, deres ledsagere og barn, totalt 45 påmeldte. Det ustabile sommerværet med fare for enkelte ettermiddagsbyger gjorde at partyteltet måtte opp. Styret i FF jobbet hektisk i kantina fra kl , gjestene skulle komme kl , og de kom i mål tidsnok. Deilig grillmat ble servert, helstekt indrefilet av okse og svin, pølser til De Norske Gjær & Spritfabrikker De gamle fabrikklokalene i Treschows gate 1 på Sandaker finnes ikke lenger. I stedet er tomta en stor byggeplass for et boligprosjekt i regi av AF Gruppen. De Norske Gjær & Spritfabrikker slo seg ned her i Det var en sammenslutning av fire forskjellige gjær- og spritfabrikkanter. På grunn av tapt tollbeskyttelse og strengere krav til rensing av luft, ble produksjonen avsluttet og overført til Sverige i ES borer og setter stålkjernepeler, senere blir det oppsett av en berlinervegg. Arbeidene startet med byggetrinn 1 i september 10, også da var det stålkjernepeler og berlinervegg. Nå er det trinn 2 som for ES sin del er beregnet ferdig medio juni. Fra ES stiller kun Fredrik Welde og Brede Lunden, de klarer seg bra alene, skjønt anleggsleder Harald Olsen er innom daglig. Etter 10 års lastebilkjøring ble Fredrik anleggsarbeider i fundamenteringavdelingen, en endring han ikke angrer på, trives bra med å jobbe utendørs. Han peker stolt på en 2 ukers gammel gavemaskin, JCB 140, som han er sjef for, det tviler vi heller ikke på når vi har tatt døren nærmere i øyesyn. Brede har lengre erfaring i anleggbransjen. Synes det har blitt mange positive endringer de siste årene, særlig på maskinfronten i avdelingen. Han går og venter på en ny borerigg fra Italia, en Comacchio MC Da blir det tur til leverandøren for opplæring og bruk av maskinen. Men Brede har også annet og større ting å glede seg til, han skal nemlig snart bli far. Terminen er i disse dager, nervene kommer i spenn hver gang mobilen barna og eventuelt andre som hadde lyst på. Hjemmelaget potetsalat, hjemmelaget guacamole saus (en avokadobasert saus/dressing), og salat. Desserten besto av norske jordbær og iskrem. All ære til styret for et deilig måltid. Det var leker for barna og loddsalg til de voksne, premier til både store og små. Torleiv Johannessen underholdt med gitarspill og ledet an under allsang. Nasjonalsangen Rosa på ball ble sterkt savnet og måtte fremskaffes i full fart. Tradisjonen gjennom snart 50 år sier: Ingen fest uten Rosa. Været holdt seg bra gjennom hele kvelden. Rundt kl hadde de fleste ruslet hjem, kun de mest hardbarka festdeltakerne holdt ut litt lengre. Takk til styret i FF for en hyggelig kveld. ringer. Ferrari en kvittet han seg med i fjor sommer, nå er det mer aktuelt å studere utvalget av stasjonsvogner, livet går tydeligvis inn i en ny fase. Samarbeidet med AF Gruppen går fint. Brakkefasilitetene er bra, men med 75 mann totalt i arbeid blir det trangt om plassen noen ganger, det må bl.a. spises i to omganger. Gutta fra ES foretrekker å holde seg i sitt eget lille avlukke, en liten container med så vidt plass til 2-3 mann innimellom utstyr og verktøy. Men kaffetrakter og kjøleskap er på plass, da er de reddet. P.S. Brede Lunden fikk en stor gutt noen dager senere. Barnets mor jobber i Skanska, det må vel betegnes som en skikkelig konsern-baby. D.S Praten gikk lystig under Funksjonærforeningens grillfest på Rud. 18 posten posten 19

11 Rye-løpet Den 24. mai. var vi seks ansatte fra ES som løp Rye-løpet. Det var et 5 km langt mosjonsløp som gikk i idylliske områder ute på Bygdøy. Løypa gikk på flotte stier inne i Kongsskogen, og terrenget var relativt flatt slik at det var lettløpt og lite krevende. Passet for alle uansett form og ambisjonsnivå. Fra ES deltok: Grete Storhamar Sofie E. Kallar Morten Berner Dag Haug Fredrik Jaksland Kay Grøtta Beste tid blant oss fra ES ble ikke uventet tidligere maratonløper Dag Haug, som løp på Dermed kan han også i år titulere seg med tittelen ES mester. Neste år stiller vi igjen og har et ønske om at flere blir med. Kvelden ble avsluttet med pizza hos Peppes Pizza på Stabekk. Kay Grøtta Grete og Sofie i spurtoppgjør. Morten i fint driv midtveis i løpet. Nr. 94, ES mester, Dag Haug. Hallingrittet 19. juni 2011 Morten Berner, en enslig rytter mot mål. God plass i løypa. Klokka er 05.30, enda en halv time til vekkerklokken ringer. Ikke noen grunn til å ligge lenger. Kjenner at jeg gleder meg til å komme av gårde. Skal ikke kjøre hjemmefra før kl 07.00, så jeg har god tid. Skal sykle Hallingrittet for første gang. Dag, Kay og Magnus skal også være med. Alle de andre i ES, som hadde uttrykt ønske om å bli med, har trukket seg, så det ble bare den engre kretsen denne gangen også, dessverre. Rittet er bare 42 km. Men det skulle vise seg være krevende nok. To minutter før avreise bestemte Inger Lise seg også for å bli med, så med denne støtten var det bare å se lyst på livet. Da vi dro regnet det jevnt, men vi kom ikke langt opp i dalen før solen tittet frem. Vi skulle til Oset Hotell på Golsfjellet. Her møtte vi 400 andre sykkelglade mennesker. Dag, Kay og Magnus startet i pulje 2 og jeg i pulje 3, ca. 10 minutter etter. Her var det muligheter for selvseeding. Dette var kjempegreit, så fint å få sendt de verste av gårde, slik at jeg i større grad kunne nyte turen. Været var fint, vindstille. Løypen var fin, bare noen få partier som var litt gjørmete. Løypen gikk over fjell og gjennom skog. Flotte og oversiktelige stier, som ikke var for krevende. Noen få bløte partier, men ikke verre enn at de fleste klarte å kjøre gjennom eller enkelt gå rundt. Bakker opp og bakker ned. Ikke noe stress i løypa heller. Er nok de lengste 4 milene jeg har kjørt. Mot mål ble jeg møtt av Inger Lise. Flott med egen supporter. De andre hadde som ventet kommet i mål, en liten halvtime før. Bare blide fjes å se. Dag kom så pass høyt på resultatlisten, at han ble belønnet med premie. 3 Dag, Magnus og Kay klar før start. Resultatene var som følger (med plasseringen i sin klasse): Dag Haug 1:45:43 8 plass Magnus Langlien 2:00:11 24 plass Kay Grøtta 2:02:32 15 plass Morten Berner 2:26:04 14 plass Frode T. Olsen Dns Bjørn Kristoffersen Dns Ann Karin Thoresen Dns Alle var vi enige om at dette var vel anvendt tid på en søndag, et ritt som kan anbefales og som kan gjennomføres av de fleste. Morten Berner Vi har inngått en avtale med BIRK sport. Vi får 10 % på sykler og 15 % på utstyr. Tilbudet gjelder på veiledende priser. For bestilling eller mer informasjon: eller tlf Du kan også handle på BIRK sport har butikk på Rud. Se oversikt over de andre butikkene på 20 posten posten 21

12 John Petter Holtmon har inntatt avdelingslederkontoret på fundamenteringsavdelingen hvor en rekke nye arbeidsoppgaver venter på han. Ny avdelingsleder John Petter Holtmon (49) overtok som avdelingsleder på fundamenteringsavdelingen 1. mai i år. John Petter har vært ansatt som prosjektleder på samme avdeling i 11 år og dermed vel kjent med drift av avdelingens aktiviteter, så han var vel neppe i tvil om hvilke oppgaver han gikk til. John Petter er utdannet siv. ing. fra NTNU med betongteknologi som spesialfelt. Etter snart to måneder ser han ganske velfungerende ut sett utenifra, men hvordan har han det egentlig? ESposten kom på besøk. Hva var det som fristet og fikk deg til å søke stillingen som avdelingsleder? For meg falt det helt naturlig å søke utfordringen som avdelingsleder på fundamenteringsavdelingen etter mange år som prosjektleder. Jeg mener jeg etter så lang tid i avdelingen har den erfaring og fått tilegnet meg den kompetanse som denne stillingen krever. Dette i tillegg til at jeg også kjenner de andre avdelingene og på den måten kan bidra i utviklingen av selskapet. Den nye hverdagen gir større ansvar, større arbeidsbelastning, nye fagområder, hvordan går det med deg? Det er ingen tvil som at min hverdag nå har blitt mer hektisk. Dette er det flere årsaker til, blant annet har jeg fortsatt flere prosjekter å følge opp etter min tid som prosjektleder, og det er ingen tvil om at arbeidet som personalansvarlig tar mye tid. Her er det også flere nye ting jeg må sette meg inn i. Jeg regner med at dette blir bedre bare vi får på plass en ny prosjektleder og jeg blir varm i trøya. Hvilke forventninger er realistiske å ha til deg som leder? Hva vil du ha i fokus og er det noen store omveltninger i sikte? Noe av det vesentligste som leder er å lytte til og involvere sine medarbeidere. Med hensyn til fokusområder vil det på kort sikt være å få på plass en ny prosjektleder og følge opp Igor Arne Dusan som nå har begynt hos oss som kalkulatør. Et annet viktig fokusområde er at vi klarer å få opp inntjeningen på våre prosjekter. For fundamenteringsavdelingen er det lagt en ambisiøs strategi om vekst mot 2015, og det er ingen tvil om at skal den nås, må det nok gjøres noen endringer uten at jeg pr d.d. har dette klart for meg. Hvordan ser nærmeste fremtid ut for avdelingen mht tilgang på nye oppdrag? For tiden har vi mer enn nok å henge fingrene i med flere større oppdrag, og mange mindre som også krever ressurser. Slik det ser ut nå, må vi nok leie inn både mannskap og utstyr etter ferien for å få kabalen til å gå opp slik at våre kunder blir fornøyde. Men det er også viktig at vi klarer å sikre nye oppdrag slik at vi får kontinuitet i utnyttelse av maskiner og mannskap. Det kan se ut som om et lite generasjonsskifte er på gang i avdelingen, hvilke utfordringer gir det deg? I avdelingen er det nå flere eldre som er borte, og det er ingen tvil om at disse vil etterlate seg hull som det tar tid å fylle opp. Vi er en spesialentreprenør og den kompetansen de som har sluttet hadde, tar det tid å lære bort til andre eller lære opp nye medarbeidere. Det er ingen tvil om at rekruttering av medarbeidere er krevende, avslutter John Petter, litt lettet over at intervjuet er over for denne gangen. Funksjonærstaben i avdelingen er en trivelig og tidvis meget lystig gjeng. Hver torsdag kl samles de til driftsmøte, en gjennomgang av neste ukes utfordringer. Vi, som ikke er med på møtene, kan ikke unngå å få med oss til den gode, rungende latteren som siver ut gjennom dører og vegger i møterommet. Og latteren smitter virkelig, det blir til at vi flirer og ler vi andre også. Vi håper dere kan bevare den gode tonen selv om tidene skulle bli langt mer krevende. Godt humør gir ekstra energi, og det kan være kjekt å ha. David Borg lærling i Entreprenørservice David Borg (20) er for tiden lærling i Entreprenørservice. Lærlingkontrakten er mellom han og MEF, som følger han opp med jevne mellomrom. Målet er å bli fagarbeider innen vei og anlegg, noe han bestemte seg for allerede som åring. Tidlig i ungdomsårene skaffet han seg sommerjobber hos entreprenører i Drammensområdet, fikk erfaring fra tre forskjellige selskaper på denne måten. Så var han heldig og fikk lærlingkontrakt, ett år er snart unnagjort, ett år står igjen før fagprøve kan avlegges. Men før David kom så langt har han gjennomført VK1 linje bygg og anlegg i Drammen. For å bygge videre på det første året måtte han flytte til Arendal hvor de hadde VK2, anleggslinjen. Etter det ble det ett år på folkehøyskole, linje idrett og villmark. David er bosatt i Svelvik og kjører daglig inn til våre anlegg Osloområdet, for tiden til Koksabukta på Fornebu, hvor boring av stålkjernepeler står på programmet. Han har også fått vært med på spunting, gysing, setting av stålkjerner og en del sveisearbeider, men boring er det som spesielt fasinerer. Betongsprøyting med riggen Panda og grunnundersøkelser i Tønsberg er også noe av det David har fått med seg så langt i sin tid i ES. Hos ES kan han ikke få praksis innen veiarbeider, en del av hans fagområder. Derfor må han lånes ut til vår nabo, Topaas og Haug, fra høsten av for å få relevant erfaring. Høsten 2012 skulle han således være klar for den praktiske prøven til fagbrevet. Hva synes du om arbeidsmiljøet og har du funnet deg til rette? Kjempebra miljø, sier David oppglødd, mange OK folk i firmaet og de har mye bra å lære bort. Olav Endre Norheim er spesielt flink til å lære meg ting, men jeg har truffet mange andre som også har vært flinke. På anleggene er det en lett tone, vi kan spøke med hverandre og ha det trivelig sammen. Jeg synes jeg har det bra. Vår alltid så blide lærling, David Borg. Og hva bruker du fritiden din til? Nå er det hardtrening til Birkebeinerrittet. Har meldt meg på Drammensrittet som er 6 mil og rittet på Hedemarksvidda, Hamar, som er 5,7 mil. Jeg trener alene, rekker ikke fellestreningen på Rud fordi vi jobber lange dager. En dag syklet jeg hjemmefra til jobben på Fornebu. Startet kl var fremme presis kl , dermed var 6 mil tilbakelagt. Samme vei tilbake om ettermiddagen. Når jeg ikke trener er jeg ofte sammen med venner. I tillegg er jeg aktiv i Filadelfia menighet, Drammen, de har et ungdomsopplegg hver fredag, forteller David før han må vende tilbake til jobben. David har vært travelt opptatt ute på anleggene det meste av tiden, og et intervju til ESposten måtte foregå pr. telefon. Han er full av energi og svært lærelysten, og går iherdig inn for de oppgavene han blir satt til. Vi får håpe han står med glans til fagprøven neste høst. 22 posten posten 23

13 HMS PERSONALIA Skader hittil i år Året 2011 har startet dårlig med hensyn til skader. Vi har hatt fire skader hittil i år, tre på våre egne ansatte og en på en leverandør. Alle skadene kunne lett vært unngått for årsakene er opplagte og enkle å gjøre noe med. På et boreprosjekt på Kongshavn i Oslo skar en mann seg i en finger da han kuttet en kabel med kniv. Mannen ble sendt til legevakt der såret ble renset og sydd. Årsak: Bruk av feil verktøy og mangel på verneutstyr. Tiltak som kunne hindret hendelsen/skaden: Det skulle vært brukt avbiter i stedet for kniv, mannen hadde ikke hansker, noe som kunne ha hindret skaden. På et prosjekt på Nesodden kulturhus ble en mann skadet under arbeid med å pigge betong i taket på bygget. Uhellet skjedde da piggen kilte seg fast. Maskinen ble stoppet og mannen brukte makt for trekke piggen løs. Da den løsnet traff maskinen kjeven og skadet flere tenner. Årsak: Mannen sto uheldig plassert i forhold til maskinen så den traff mannen da den løsnet. Tiltak som kunne hindret skaden: Piggen skulle ha vært løsnet fra maskinen før han begynte jobbe med å få den løs. På verkstedet på Rud ble en mann skadet da han ved et uhell snublet og falt mot en aksel som ble løftet av verkstedkrana. Han slo hodet mot akselen og skadet øret. Mannen ble sendt til legevakt der såret ble renset og sydd. Årsak: Årsaken til dette kan være uryddig arbeidsplass kombinert med uoppmerksomhet. Tiltak som kunne hindret skaden: Ryddig arbeidsplass, større oppmerksomhet. På lagertomta vår på Vøyenenga ble en sjåfør fra et transportfirma skadet nylig. Skaden skjedde under lossing av stålkjerner fra bil. Mannen som ble skadet var sjåfør på bilen, og det vi vet foreløpig er at han fikk en bjelke i hodet. Han ble kjørt til legevakt i ambulanse. Årsaken: Årsaken til skaden er ikke kjent da skaden er helt fersk. Hendelsen vil bli gransket og det vil bli laget en læring etter hendelsen som vil bli publisert til alle. Skanska Norge har besluttet at alle personskader skal granskes og det skal lages en læring etter hendelser. All læring etter hendelse blir lagt ut på hjemmesiden til Skanska og skal henges opp på prosjektene. Dette for at alle skal bli informert om hendelser, lære av feil og på den måten bidra til at det ikke skjer igjen. Olav Gjerskvål HMS rådgiver Velkommen til oss! Kurt Høgli (43) er fra 1. april igjen ansatt i sprøytebetongavdelingen. Han har flere års fartstid i ES fra tidligere, totalt mellom år. Kurt har prøvd flere konkurrenter innen sprøytebetong, men vet nå av erfaring at ingenting blir som ES. Det er ikke grønnere på den andre siden av gjerdet, sier han. Han trives i ES. Hevder selv at han har liten teoretisk bakgrunn, men tjener likevel bra og har det fritt og fint på jobben, frihet under ansvar som noen liker å kalle det. Kurt er bosatt på Eidsvoll, har kone og sønn på 12 år. Liker å utfordre sin kreativitet i sin 1,3 mål store hage, litt tendenser til anleggsgartner, bl.a. utfolder han seg med murer og andre arbeider i stein. Roar Lundsbakken (25) ble ansatt som fagarbeider i boreavdelingen 20. april. Roar har jobbet som lagermedarbeider hos Asko Øst, Vestby, hos Läntmennene, tidligere Regal Mølle, Sinsen i Oslo og hos Bama på Rudshøgda. Arbeidet gav han trening i bl.a. bruk av truck og skivemasttruck. Roar har gjennomført 3-årig videregående skole og har fagbrev som agronom. Senere tok han allmenn påbygging på Tomb Landbrukshøyskole i Råde. Planen var å bli gårdbruker enten ved å skaffe seg egen gård eller finne seg en jente med odel. Foreløpig er disse planen lagt på is. En tidligere skolekamerat tipset han om muligheter for å få jobb i ES, søknad ble sendt og ansettelse ordnet. Det har gått veldig bra, forteller Roar fornøyd pr. telefon, i løpet av de første 3 månedene har jeg lært mye, sett mye og vært mange nye steder. Jeg fatter absolutt interesse for boring og økonomisk kommer jeg bedre ut. Roar er født og oppvokst i Brumunddal, men flyttet hjemmefra allerede som 16 åring for å gå på internatskole. For tiden er han bosatt i Moss, men besøker ofte familien på hjemplassen. Ellers bruker han sin fritid til å spille gitar og TV-spill, har egen konsoll hjemme med alle finesser. Bil og mekanikk er også noe som interesserer. Neste prosjekt for han er Ryfast, styrt boring av et 350 m langt hull. Boringen skal foregå fra en liten øy som er gjort landsfast ved hjelp av broer. Dette blir hans arbeidsplass de neste 2-3 månedene, godt det er sommer. Bernt Knutsen (43) begynte i boreavdelingen i medio april. Han har 13 års erfaring med brønnboring og senkboring. Han ble oppdaget av ES da han via en UE jobbet på et prosjekt boreavdelingen hadde i Eydehavn. Han ble formlig kapret til en stilling i ES og betegnes som en dyktig, allsidig borer, en som virkelig har kunnskap om faget. Før Bernt begynte med boring jobbet han 10 år som skogsarbeider og 4 år som slakter. Han gikk rett ut i arbeid etter fullført grunnskole. I årenes løp har han innsett verdien av mer kunnskap og har gjennomført diverse kurs og utvidet sine fagområder. Første prosjekt i ES var grunnundersøkelser ved Kongshavn i Oslo, deretter ble han med til Rjukan for boring av sjakter. Litt her og litt der har det blitt i oppstarten, men nå er det tilbake til Kongshavn hvor han skal bore med egen rigg fra lekter. Bernt har fått prøve fem forskjellige borerigger siden han begynte, er interessert i å prøve noe nytt. Tidligere jobbet han kun med to forskjellige riggtyper. Testboringen i bakgården på Rud fikk han også være med på. Bernt er bosatt i Froland, 3 mil nord for Arendal. Han har overtatt barndomshjemmet til sin bestefar, en husmannsplass bygd i Hjemme venter sønnen på 17 år pluss to hunder av typen dachs. Bernt driver med alt innen jakt og fiske, men kanskje spesielt jakt på rådyr. Jobber 4 lange dager i uka, torsdag er han klar for hjemreise. Mange hyggelige folk i ES, og brakkeriggen på Rud er et trivelig sted å bo, hevder Bernt fornøyd, her er ordnede forhold, jeg er en del av et miljø og ikke lenger alene ute på oppdragene. Fredrik Jaksland (31) har fått jobb som elektriker ved vårt verksted på Rud fra slutten av april. Fredrik har tidligere jobbet i Sterkstrøm AS på Bjølsen, Oslo, og som elektrikerassistent på u-båt i marinen. Han har også erfaringen fra data bransjen, har drevet med salg og reparasjon av datautstyr. Etter hvert ble det han drev med rutinepreget, han begynte å kjede seg. Løsningen ble å finne seg en ny jobb. En bekjent, som er ansatt i ES, tipset han om en nyopprettet stilling på verkstedet. Fredrik var heldig og fikk jobben. Nå har han en jobb med meget varierte oppgaver pluss en del utfordringer. På verkstedet er det få arbeidsdager som er like. Selv om han har kjennskap til mange av de oppgaver som venter, mangler han litt erfaring. Men, som han sier, han er interessert i å utvikle seg faglig, så dette skal gå bra. I tillegg er han omgitt av en rekke erfarne kollegaer som han kan støtte seg til om nødvendig. Arbeidsmiljøet er OK, litt typisk håndverkermiljø, men det er jeg vant med, sier Fredrik. Fredrik er født og oppvokst i Bødalen, Slemmestad, Røyken kommune, men er nå bosatt på Stovner i Oslo. Når han har fri trener han litt på helsestudio, i tillegg har han begynt å fatte interesse for foto. Har tenkt tanken på å bli med i bedriftsidrettslaget i ES, men han er ikke observert på fellestrening så langt. Liker å farte rundt med båt og motorsykkel, har ingen av delene for tiden, men planen er ny sykkel neste år. Igor Arne Dusan (38) er ansatt som kalkulatør i fundamenteringsavdelingen fra medio juni. Kommer fra en jobb som controller i Mesta på Lysaker. Mesta skal flytte til Fjellhamar om et år, det ville medføre lang reise til og fra jobb, det fristet ikke. Igor Arne har også jobbet som prosjektøkonom i Opak i 3 år pluss diverse andre stillinger innen innkjøp og logistikk, totalt har han14 års erfaring. Igor Arne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, ferdig uteksaminert i Mener selv han ikke er en typisk siv. øk som stiller i dress på jobben, han trives best i uformelle miljøer. Hans ønske var å finne en jobb i vestre Bærum. Han er godt fornøyd med sin nye stilling og sitt valg av bransje. Igor Arne er født og oppvokst i vestre Bærum. Han er bosatt på Rykkinn, har ett barn, nr. to kommer til høsten. De to siste årene har oppussing av hus og oppgavene som småbarnsfar tatt all hans fritid. Liker turer i marka både sommer og vinter posten posten 25

14 PERSONALIA SOMMERSUDOKU Dag Morten Haugli (31) valgte å komme tilbake til ES medio juni, han er 3. blad Haugli som jobber i ES. Sluttet hos oss i 06 etter 8 år i selskapet, men er nå på plass igjen i fundamenteringsavdelingen. De siste 5 årene har Dag Morten vært ansatt i et firma på hjemplassen Åmli som driver med fjellsprengning, han var maskinkjører på en borerigg. Jakt er noen som interesserer på fritiden, ellers er han bare hjemme når han er hjemme. Første anleggsplass i ES ble Vormsund Brygge. Magnus Flåen (20) har valgt å bli fagarbeider i boreavdelingen fra midten av juni. Magnus er bosatt i Stjørdal, men vil nå prøve pendlertilværelsen før han eventuelt endrer sin bostedsadresse. Magnus har gjennomført to grunnkurs, maskin og mekk pluss bygg- og anleggsteknikk. Deretter ett år på klima, energi og miljø, som utgjør teoridelen til rørlegger, taktekker, ventilasjon eller blikkenslager. I tillegg må man ha 2 ½ års praksis/lærlingplass, noe Magnus mangler for å bli rørlegger slik han hadde planlagt. Mens han ventet på lærlingplass jobbet han som stuer hos SAS på Værnes. Magnus er svært motorinteressert, skrur på alt fra mopeder, snøscootere, biler og motorsykler. Liker å restaurere gamle, motordrevne ting. For tiden holder han på med en boble fra 1972, men er på utkikk etter en fra 50-tallet. Via bekjente ble Magnus kjent med at ES trengte folk. Stuerjobben var mindre interessant, ES fristet med alle sine forskjellige maskintyper, muligheter for å lære noe nytt og store muligheter for å skru. Første anlegg ble Kongshavn i Oslo. Her venter opplæring på geotec-riggen, riggen som tar prøver av grunnen. Senere blir det opplæring på flere av boreriggene i avdelingen. Takk for innsatsen! Rolf Holtmon Morten Dalen Svein Erik Ajer Audun Stensrud Fødselsdagshilsen I tiden Oddvar Berge Ivar Brunstad Rolf Holtmon Arild Jensen Karl Erik Lunde Trond R. Næsset Jubileum I tiden Omland, Birger Frode Skoglund Orlando Tello Gunnar Salbu Andreas Lien Thomas Hansen Morten Kristensen Takkekort fra ansatte 30 år 30 år 30 år 25 år 25 år 10 år 5 år Kjære ES! Hjertelig takk for hilsninger på min 80 årsdag. Vennlig hilsen Oddvar Berge 80 år 75 år 70 år 70 år 65 år 25 år Til ES! Tusen takk for gaven vi fikk fra ES da vi ble foreldre til lille Ludvik, født Vennlig hilsen Torill Berge og Brede Lunden Eivind Ova Vi har fått melding om at Eivind Ova døde 31. mai 2011, bare 73 år gammel. Eivind Ova kom fra Grunnboring A/S til Entreprenørservice i 1986 og ble pensjonert i 2000, da hadde han en samlet ansiennitet i de to selskapene på 33 år. Eivind Ova jobbet som kjerneborer på boreavdelingen. Han var en stille og rolig kar, en meget pålitelig fagarbeider. Han utførte sitt arbeid på en bra måte, ingen unnasluntring. Det var ingen i avdelingen som slo han i antall borede meter i løpet av et år. Det fortelles at han ved en anledning sklei på en boreplattform og fikk veldig vondt i det ene beinet. Han fullførte likevel arbeidsdagen, men om kvelden hadde han så vondt at han oppsøkte lege. Det viste seg at beinet var brukket. Eivind Ova beskrives som en skikkelig hardhaus. Ville ikke ta lunsjpause, han spiste mens han jobbet. Fasiliteter som spise- og skiftebrakke var unødvendig og sløsing med penger, han ordnet seg utendørs i all slags vær. Vi lyser fred over hans minne. Kollegaer i Entreprenørservice LØSNING PÅSKEKRYSSORD 2011 Mottok kun to besvarelser og begge var helt riktige. Vinneren ble trukket ut ved loddtrekning. Den heldige var: Kay Grøtta. Gratulerer Kay, gavekort blir overbrakt. Løsningen sendes til Entreprenørservice AS, Postboks 4, 1309 Rud innen Premie for sommesudoku 2011: Gavekort pålydende kr 500,-. NB! Du behøver ikke være ansatt i ES eller være en av våre pensjonister for å sende inn en besvarelse. Leser du ESposten og synes vi har en OK konkurranse, så send inn en løsning og bli med i trekningen. Innsenders navn: 26 posten posten 27

15 Funksjonærforeningen arrangerte grillfest for medlemmene og deres familie. De yngste deltakerne på festen var, fra venstre: Camilla, pappa Frode og Emma Olsen. Henrik Dusan, Eli Hiim Sindre og hennes venninne Kaja Søgard Iversen. posten ønsker alle en riktig god sommer! 28 posten

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

posten Desember 3/2010

posten Desember 3/2010 posten Desember 3/2010 Røffe forhold for barske fagarbeidere Liten utgave av forsiden: Ørjan og Tor Håvard Ausland i tomta til Toyota på Hvam. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Geologisk undersøkelsesboring

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Sjaktboring og Styrt Boring i Fjell Agenda: Oversikt over teknologi og metoder Kapasiteter & anvendelser Prosjekterfaringer Teknologi og Metoder

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår

posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår Et avslappet øyeblikk utenfor kjørebua ved Eldrevatn, Hemsedalsfjellet. Fra venstre Torleiv Johannessen, Sigmund Eide og Reinhard Miglavs. Innhold Leder:

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Fundamentering på grove borede stålrørspeler - RD-peler Stålpeledagene Ruukki 2010 Arne T. Eigeland og Andreas Berger Multiconsult AS Innhold Prosjektinformasjon

Detaljer

Reisebrev fra Alaska:

Reisebrev fra Alaska: Reisebrev fra Alaska: 26. Juni 2013 sto fire reiselystne karer klare til avreise på Gardermoen, med nyinnkjøpt utstyr og våpen. Ett og ett halvt år med planlegging hadde kulminert i denne dagen og vi var

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

State of the art Boreteknikk

State of the art Boreteknikk State of the art Boreteknikk Arne Schram Simonsen, Multiconsult og Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring 2014-01-15 1 Metode for boring med støttevæske uten rør i løsmasser og berg med moderat trykkstyrke

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum 1952 Båsum Boring AS Utvikling 1980 1952-2014 1975 2002 2005 Startet med gjennomboring i 1975 Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

posten September 2/2012

posten September 2/2012 posten September 2/2012 Gratulerer med 50 årsjubileet! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Læring etter hendelser og fortsatt høyt fokus på sikkerhetsarbeidet Birger Holtet og Frode Tryti Olsen,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

posten Juni 2/2010 ES forsterker demning i Bergen

posten Juni 2/2010 ES forsterker demning i Bergen posten Juni 2/2010 ES forsterker demning i Bergen Geir Langen og Ottar Samskott kjerneborer på overløpet ved Svartediket vannbehandlingsanlegg. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Rehabilitering

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten Roald Dahl Danny og den store fasanjakten Illustrert av Quentin Blake Oversatt av John Hollen Kapittel 1 Bensinstasjonen Da jeg var fire måneder gammel, døde plutselig moren min. Far måtte ta seg av meg

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen

Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen Byggherrens utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft på byggeplassen 13.11.07 1 2 3 4 INFORMASJON TIL ALLE PÅ BYGGEPLASSEN ADGANGSKONTROLL, Rev 1. 02.02.04 Fra 15 oktober 2003 gjelder følgende

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Generelle opplysninger:

Generelle opplysninger: Generelle opplysninger: Bruk av Air condition: Det er herlig med sol og varme, men til tider blir temperaturen litt for høy. Da er det godt å kunne kjøle ned innelufta. Vi henstiller likevel gjestene til

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! Landslag!

Sommerleir 2014! Program! Landslag! Sommerleir 2014 Program Landslag Fredag 19.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Lørdag 08.30-09.00 Frokost (lag matpakke) 10.00-12.00 Landslagssamling (Idrettshallen) Hele laget trener sparring 14.00-16.00

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Delprosjekt 1+2 Kjell Karlsrud, Jenny Langford, Einar John Lande og Gunvor Baardvik, NGI 2014-11-12 Fagdag 2015-11-26 1 Hva rapporten omfatter Hva kan

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots.

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. De som ikke gidder lese hele historien, kan nøye seg med å lese dette sammendraget:

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

VELUX ekstra. Takvinduer med ekstra pakninger for hardt vær

VELUX ekstra. Takvinduer med ekstra pakninger for hardt vær VELUX ekstra Takvinduer med ekstra pakninger for hardt vær Utfordringen Kaldt og snørikt vær kan være tøft for boligen, ikke minst takvinduene. VELUX har utviklet et takvindu som er robust i kalde og snørike

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 12.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer