Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9"

Transkript

1 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene generelt snur svakt opp, men todelt marked Side 13 Andre byer Bergen, Trondheim og Stavanger Side 25 Segmenter Handel hotell logistikk og bolig Handel, hotell, logistikk og bolig Side 28

2 Oppsummering Markedssyn per mars 21 Transaksjonsmarkedet Forutsetningene for et velfungerende transaksjonsmarked er på plass, og det ble en sterk avslutning på fjoråret med minst 44 transaksjoner over MNOK 5 i fjerde kvartal. Samlet omsetning av næringseiendom på NOK 15,1 mrd. i 29, hvorav 47 % i siste kvartal. Vi har notert bud/aksept i 18 transaksjoner hittil i år. Investorene etterspør lange og trygge kontantstrømmer. Syndikeringsaktørene er tilbake. Flere fond har hentet EK. Vilkårene for lånefinansieringen fortsetter i retning av normalisering. Konkurransen mellom bankene fungerer. Egenkapitalkrav: normalt ca. 3 %, eksempler ned til 2 %. - 7 av 9 banker er positive til å yte lån på 1 år. - 7 av 9 banker venter moderat nedgang i bankmarginen. Vi vurderer prime yield til 6,1 % per første kvartal 21. Ned fra 6,25 % per fjerde kvartal og 6,5 % i tredje kvartal. Verdivurderingene marginalt opp fra og med tredje kvartal. Potensielle risikofaktorer: internasjonale konjunkturer, stigende renter og høyere nybygging på sikt. Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Våre tellinger viser at arealledigheten per februar er 7,4 %, opp fra 4,4 % primo 28. Leieprisene har typisk blitt redusert med 15-2 % de siste månedene. Våre anslag innebærer at leieprisene i de fleste områdene vil nå bunnen i første kvartal. Topp standard i CBD i front med vekst i Q1. Randsoner med høyere arealledighet vil fortsatt ha nedside og ligger tidsmessig etter i utviklingen. Fra slutten av 28 har mange gårdeiere vært svært imøtekommende og prisene har tilpasset seg raskt og mye. Vi venter at prisene nå er i ferd med å snu fordi gårdeierne nå holder mer igjen i lys av bedre utsikter. Det tegnes nå flere kontrakter, bedriftene tenker igjen på vekst og vi venter at netto flyttestrøm etter hvert vil gå til de dyre områdene. Vi opprettholder vår prognose om at arealledigheten topper ut på 8 % i slutten av 21. Det vil da være et tilbuds-overskudd på 3. kvadratemeter kontor i forhold til en markedsbalanse ved 5 % arealledighet. 2

3 Leder Vi har begynt oppgangen i en v-kurve, men markedet er todelt I denne rapporten gjør vi opp status for fjoråret og kan slå fast at det gikk bedre enn mange har fryktet. Rentemedisinen har bidratt til at den norske økonomien og besittere av næringseiendom kom helskinnet unna fjoråret til tross for nedskrivninger av eiendomsverdiene. Vi har gjennomgående et positivt syn på markedet, men venter ikke en sterk oppgang. Vi legger til grunn at økonomien, transaksjonsvolumet kj og li leieprisene i har begynt på oppgangen i en v-kurve snarere enn en u-kurve. Fremover venter vi derfor moderat vekst i leieprisene, salgsvolumet og verdivurderingene. Både leiemarkedet og transaksjonsmarkedet er på mange måter todelt. I salgsmarkedet er det eiendommer med lange og sikre leieinntekter som etterspørres. Disse trygge eiendommene er det enklere å hente egenkapital og lånefinansiering til, og mange slike eiendommer oppnår gode priser etter budrunder. Vi vurderer prime yield til 6,1 % per første kvartal, ned fra 6,25 % i fjerde kvartal og 6,5 % i tredje kvartal i fjor. Således er nok mye av yieldnedgangen tatt ut ettersom vi etter hvert mest sannsynlig får høyere renter. Eiendommer med korte leiekontrakter eller lokalisering som vurderes som risikofylt henger derimot etter i prisutviklingen. Transaksjonsmarkedet gikk i fjor fra nærmest stillstand til en ivrig julehandel. Sentrale forutsetninger som lånefinansiering og nøktern tro på markedet blant investorene falt på plass sist høst. Våre forventninger til salgsvolumet i fjor ble overgått og vi fikk en sterk avslutning med hele 44 transaksjoner i fjerde kvartal. Vår oppsummering kan vurderes som minimumsanslag. Den underliggende veksten, som tallene fra fjerde kvartal tyder på, synes å fortsette i år. Vi har så langt i år notert bud/aksept i 18 transaksjoner over MNOK 5 og vi vurderer at kjøpsinteressen overgår tilbudet. Også leiemarkedet er todelt. Hver fjerde kvadratmeter som står ledig har stått tom et år eller mer. Vi venter at de fleste områdene når leieprisbunnen dette kvartalet og får en moderat vekst utover våren. Vi har nå et skarpere skille mellom attraktiv eiendom samt områder som nyter godt av denne utviklingen, og ukurant ledig eiendom som fortsatt vil slite tungt med å finne leietagere. Vi arbeider systematisk for å overvåke utviklingen og håper rapporten bidrar til en nyansert og oppdatert innsikt. Ta gjerne kontakt kt for tilbakemeldinger. ldi God påske! 3

4 Innhold 1. Oppsummering Side 2 2. Leder Side 3 3. Makro Side 5 4. Transaksjonsmarkedet Side 9 5. Avkastning på investeringer i næringseiendom Side Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 32 4

5 Norsk økonomi Utsikter for 21 Normalisering i norsk økonomi Norge bedre gjennom finanskrisen Internasjonal økonomi er i ferd med å snu svakt opp etter den kraftige oppbremsingen i forbindelse med finanskrisen. SSB venter per februar at tilbakeslaget l t blir tilstrekkelig t li til at fastlandseksporten t stiger med 6,7 % i år. Økt oljepengebruk tilsvarende 3 % av BNP og lavere rente har bidratt til at norsk økonomi klarte seg bedre gjennom finanskrisen enn andre land. Etter en kontinuerlig bedring i prognosene for norsk økonomi har denne trenden bremset opp. SSB venter nå 2, % vekst i fastlandsøkonomien i år, og at normalvekst på 2,75 % først blir nådd i 211. Privat og offentlig forbruk vil være de primære drivkreftene i økonomien Prognosene sannsynliggjør en gradvis stigning i bedriftenes vekstplaner. BNP vekst, årlige endringer 28 29E 21E 211E 212E Verdensøkonomien 2,8 (1,2) 3,4 3,2 4,4 USA,4 (2,4) 2,7 2,3 3,33 Japan (1,2) (5,2) 1,7 2, 2,3 Kina 9,6 8, 8,5 6,5 9, Eurosonen,5 (3,9) 1,2 1,3 2,6 UK,5 (4,7) 1,8 2,8 2,7 Norge 1,8 (1,1) 1,5 1,7 2, Sverige (,5) (4,3) 2,3 2,6 3,8 Danmark (,9) (4,9) 1,2 1,6 2,8 Norges handelspartnere,1 (4,1) 1,7 1,9 2,9 Kilde: DnB NOR M arkets Q1 1 Norge Hovedtall ll(åli (årlige prosentuelle endringer) di Pensjonsfond Ab Arbeidsmarkedet d Utland og Vltk Valutakurser 29 21E 211E 212E 213E BNP Fastlandet (1,5) 2, 2,7 2,7 3, BNP (1,5) 1,5 1,9 2,1 2,3 KPI 2,1 1,7 1,3 2, 2,9 Privat forbruk, 5,5 4,7 3,8 3,2 Offentlig forbruk 5,2 2,7 1,9 1,9 1,9 Oljeinvesteringer 6,4 (3,7) (1,3) 3,4,8 Tradisjonell eksport (7,8) 6,7 2,8 2,3 3,1 Sysselsetting (,4) (,1),1 1,1 1,7 Arbeidsledige AKU (Nivå) 3,2 3,5 3,9 3,9 3,7 Kilde: SSB 18. feb NOKm Handlingsregelen: 4.% av pensjonsfondet - utland Kilde: Norges Bank, Nasjonalbudsjett NOK / # Valuta Kilde: Norges Bank, januar 1 DKK 1 EUR 1 GBP 1 JPY 1 SEK 1 USD 5

6 Norsk økonomi Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Kontorsysselsettingen i Oslo har igjen positiv vekst Dramatisk endring i konsensusanslagene for utvikling i sysselsettingen i Norge de siste 12 måneder fra -9. i andre kvartal 29 (DnB NOR Markets) til -13. nå (SSB febr. 21). Primært industrien og byggenæringen som er berørt Konsensus tilsier vesentlig vekst først fra 211 NAV Oslo venter (des. 29) vekst i sysselsettingen i Oslo på 4 i 21. Febr. 21: 8 % vekst i ledige stillinger i Oslo siden sommeren og dobling innen kontor (3.79). Kontorledige (NAV) fra 5.38 i juli til per januar. Vekstprognosene for norsk økonomi tilsier sysselsettingsvekst i Oslo i år Årlige prosentuelle endringer i sysselsettingen Antall sysselsatte personer Norge / Oslo Ant. sysselsatte i No orge (1.) E Norge Oslo Åli Årlig endring di i antall ansatte personer - Oslo Ant. sysselsatte i Os (1.) slo Kilde: SSB / UNION / NAV DnB NOR 18. jan (,6) (1,2),1,6 SSB 25. feb (,4) (,1),4 1,1 Konsensus (,5) (,7),3,9 Endr. ant. sysselsatte (13 8) (16 919) An nt. sysselsatte (3 ) (8 ) (13 ) E 21E Kilde: UNION/SSB/NAV 6

7 Norsk økonomi Renter De lange rentene stiger langsommere enn ventet Utsikter for korte og lange renter Styringsrenten ble hevet 16. desember fra 1,5 % til 1,75 %. Norges Bank signaliserer gradvise økninger fremfor en hurtig opptrapping. 1-års swaprente er 4,53 % per 9. mars og 5-års swaprente 3,98 %. De siste ukene har det kommet flere signaler som tyder på at de lange rentene vil stige langsommere enn tidligere antatt. Vi har derfor innhentet oppdaterte prognoser fra Nordea. Anslagene innebærer at 1-års swap vil være på 4,73 % om et år og ca. 5 % først om to år. Høyere rentenivåer og risikofri rente i Norge gir høyere avkastningskrav. Bankenes innlånskostnader har de siste månedene blitt redusert. Bankene venter ytterligere reduksjon og fallende bankmarginer mot kundene. Nordea 1. mars Spot 3M 6M 1Y 2Y 3 mnd NIBOR 2,28 2,37 2,63 2,96 3,55 Styringsrenten 1,75 2, 2,25 2,5 3,25 Spread,53,37,38,46,3 1 års swap 4,4 4,6 4,55 4,73 4,99 1 års stat 3,65 4, 4,5 4,33 4,59 Spread,75,6,5,4,4 Swap og pengemarkedsrenter Spread 1 års swaprente vs.1 års statsobligasjon t 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 1 år swap renter % 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3,8 % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1 1,,5 4,43,79, 3,64 3, ,37,22,26 3,14 3,11 1 å swap 3 å swap 5 å swap 7 å swap 1 å swap NOK SEK EUR USD NOK SEK EUR USD Spread 1y Swap vs Gov. Bond 1y Gov. Bond Kilde: DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets ,68,7 3,61 7

8 Transaksjonsmarkedet og avkastning på Transaksjonsmarkedet og avkastning på investeringer i næringseiendom

9 Transaksjonsmarkedet Logistikk nest største segment i fjor Spread på 1,57 % mellom prime yield og 1-års swaprente Investorene er selektive og foretrekker eiendom med lange og sikre inntektsstrømmer. Dette forklarer delvis at Logistikk/Ind. var nest største segment i fjor med 27 % av salgsvolumet. Vi vurderer prime yield for kontor til å være 6,1 % per Q1 21, ned fra 6,25 % Q4 9 og 6,5 % i Q3 9. Eiendommer med spesielt lange og sikre inntektsstrømmer kan oppnå lavere yield. Konkurransen mellom bankene fungerer og lånevilkårene går i retning av normalisering. Krav til EK er vanligvis ca. 3 % i solide prosjekt, men 2 % er laveste oppgitte i vår kvartalsvise bankundersøkelse Transaksjonsvolum 29 fordelt på segmenter % Prime yield og 1-års Swaprente Prime netto yield og 1 års Swap (tom. feb) års sw ap-rente Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Åli Årlig transaksjonsvolum i mrd. kr. Eiendomstransaksjoner (> NOK 5m) Lager/Kombi/ Terminal/Ind 27 % Annet 6 % Segment 29 Antall Mrd. kr. Kontor 29 6,4 Hotell 6,8 29 NOK 15,1 mrd Kontor 43 % Butikk/Handel 19 2,9 Logistikk/Ind. 2 4,1 Annet 9,9 Sum 83 15,1 NOK bn Butikk/Handel 19 % Hotell 5 % E Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling 9

10 Transaksjonsmarkedet God start på året Transaksjonsvolumet 29 7 % av salgsvolumet i fjor på Sør-Østlandet Fordeling på geografi i kroner og per kvartal i antall Den sterke avslutningen på fjoråret bekrefter at forutsetningene for et mer velfungerende marked har falt på plass. Så langt i år har vi notert p j, underliggende volumvekst i transaksjonsmarkedet. Gitt Sektor-salget og at den positive trenden fortsetter er det sannsynlig med et transaksjonsvolum i størrelsesorden +/- 3 mrd. kroner i år. Hovedtrendene fra forrige kvartals-rapport holder seg og innebærer at lånevilkårene går i retning av normalisering, salgsvolumet er stigende og investorene søker sikre inntektsstrømmer. Vi erfarer at nybygg (gjerne med lange leiekontrakter) og til dels også tomter utgjør en forholdsvis høy andel av transaksjonene. Våre oversikter tyder på en noe økende kjøpsinteresse blant private investorer. Syndikeringsaktørene, som gjerne henter egenkapital fra private investorer, nyter godt av dette og har klart økt sitt kjøpsvolum og ble største nettokjøper i fjor. I følge de opplysningene vi har hentet inn var eiendomsselskapene netto selger i fjor. Vi legger imidlertid til grunn at eiendomsselskapene var kjøper i flere av salgene hvor kjøper/selger ikke er opplyst. Utenlandske fond var netto kjøpere i 29 og det blir spennende og se hvor aktive de blir fremover. Utenlandske aktører er gjerne følsomme overfor hurtige salgsprosesser og kostnaden ved å sikre seg mot valutasvingninger mot den norske kronen. Flere sale- leaseback ktransaksjoner gjorde at Brukere av eiendommen var største t netto selger i 29. Vi noterer også at enkelte norske fondsaktører de siste månedene har hentet egenkapital og det er sannsynlig at de vil øke sin aktivitet i transaksjonsmarkedet fremover. Midt og Nord 2 % bud/aksept i 18 transaksjoner, noe vi tolker som at det er en klar 5 44 Sør og Vestlandet 15 % Norge 13 % Øvrige Sørøstlandet 14 % Ikke opplyst 29 NOK 15,1 mrd Oslo/ Akershus 56 % kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Aktørenes kjøps- og salgsandeler og nettokjøp i mrd. kr. Aktør Kjøp Salg Nettokjøp Kjøp Salg Eiendomsselskap 3 % 38 % 1,2 4,5 5,7 Norske fond 3 % 11 % 1,2,5 1,7 Syndikeringsaktører 2 % 1 % 2,8 3,,2 Utlendinger inkl. fond 15 % % 2,2 2,2 Livselskap 5 % 2 %,3,7,4 Private investorer 1 % 8 %,2 1,5 1,3 Bruker av eiendommen 7 % 21 % 2, 1,1 3,2 Andre eller konfidensielt 11 % 18 % 1,1 1,7 2,8 Sum 1 % 1 % 15,1 15,1 1

11 Avkastning Bedre utsikter i leiemarkedet og fallende yield har gitt verdistigning Stigende vekst i avkastningen i norske eiendomsfond Hovedindeks og eiendomsindeks tom Union Fondsindeks er en indeks for avkastning i norske eiendomsfond med investeringer i næringseiendom i Norge. Fondene er vektet i forhold til verdijustert t egenkapital. Oppstartstidspunktet t tid t for fondene varierer Union Fondsindeks viste en vekst på 7,5 % i fjerde kvartal og er 8,8 % over bunnen i Q2 29, men netto 49 % under toppen i Q Eiendomsindeksen på Oslo børs har per 1. mars steget 9 % siden bunnen 1. april i fjor, men er likevel 53 % under toppen i november IPD vil publisere data for andre halvår den 23. mars. IPD viser en totalavkastning for første halvår 29 for næringseiendom totalt på,2 % og -,2 % for kontor spesielt (interne verdivurderinger bidrar positivt). Kilde: Oslo Børs Avkastning eiendomsfond d Union sin fondsindeks d Totalavkastning t Totalt / kontor (Kilde: IPD) nov. 7 feb. 8mai. 8 aug. 8nov. 8 feb. 9mai. 9 aug. 9nov. 9 feb. 1 OSE 44 Real Estate OSEBX Fondsindeks, Q4 5 = Q4 5 Q2 6 Q4 6 Q2 7 Q4 7 Q2 8 Q4 8 Q2 9 Q4 9 Kilde: UNION Eiendomskapital 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % -5 % H1-1 % IPD Norsk Eiendomsindeks 29 IPD Norsk Kontor Kilde: IPD Norden 11

12 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum

13 Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum Etterspørsels- og tilbudstrendene vil snu i 21 Etterspørsel arealabsorpsjonen blir igjen positiv Arealabsorpsjonen ble -5. m² i fjor mot tidligere ventet -7. m². Sysselsettingsutviklingen i kontoryrkene i Oslo viser allerede tegn til å ha snudd og makroprognosene tilsier vekst i 21. Oslo er typisk i forkant. Mange av de små bedriftene flytter til større arealer og flere av de store areal-effektiviserer i forbindelse med flytting. Vi venter marginalt positiv vekst i etterspørselen i 21 (+2. m²). Beregnet netto arealabsorpsjon i 1. m² per år Bedriftenes grad av optimisme, vekstambisjoner og effekter av flytting utgjør vesentlige usikkerhetsfaktorer, men konjunkturprognosene tilsier tiltagende arealabsorpsjon de nærmeste årene Tilførselen l av nybygg synker de nærmeste to årene Ferdigstillelse l av kontorbygg i 1. m² per år Vi legger til grunn at tilførselen av nye kontorbygg blir i størrelsesorden 23. m² de kommende to årene, tilsvarende 2,5 % av kontormassen i Oslo, Asker og Bærum. Vi har nedjustert anslaget for 29 med 1. m² til 15. m² og oppjustert anslaget for 21 til 145 m² og for 211 til 85 m². Våre prognoser er basert på oppfølging av alle større prosjekter, og vi har dessuten lagt inn en residual på ca. 1 m² per år for småprosjekter. Nye hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika på 8 m² og Statoil på Fornebu (internasjonal virksomhet) på 6 m² ferdigstilles etter 211 og vil innebære at tilførselen sannsynligvis stiger etter prognoseperioden. 13

14 Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum Annonserte arealer og arealledighet Hver fjerde kvadratmeter er langtidsledig Arealledighet og tilbud i 1 m² i Oslo, Asker/Bærum Antall annonserte arealer har steget med 34 % siden oktober 28, men kun 12 % de siste 12 måneder. Brutto 715 annonserte lokaler i Oslo, Asker & Bærum per februar. Volum ledige kontorlokaler målt i areal har steget med 72 % siden bunnen primo 28, men kun 14 % de siste 1 månedene. Volum tilbudt kontorareal var per februar 686 m², noe som tilsvarer en arealledighet på å74%(77%io 7,4 (7,7 % Oslo og 62%iA 6,2 Asker/Bærum). Data fra Eiendomsspar (Oslo-studiet 21) viser at ca. 18. m² kontor har stått ledig i mer enn ett år. Flere av disse eiendommene er i begrenset grad en del av konkurransebildet okt. 8 des. 8 feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 Arealledigheten når 8 % på slutten av året 23 % av de annonserte lokalene tilbyr mer enn 1 m². Kun syv eksisterende bygg kan tilby 1 m² kontor eller mer. 23 % av lokalene l som tilbys er over 1. m² Over 1 m² 23 % I følge øg Eiendomsverdi Næring ble det i fjor i snitt betalt 16 % mer per kvadratmeter i kontrakter over 1. m² sammenlignet med alle kontrakter. Vi legger til grunn at dette skyldes at tilpasningene typisk er mer omfattende når større leietagere flytter inn, samt mindre utvalg. Vi opprettholder vår prognose fra forrige kvartal om at arealledigheten vil nå 8 % ved utgangen av 21. Gitt markedsbalanse ved ca. 5 % arealledighet vil det ved utgangen av 21 være et overskudd av ledige kontorarealer på snaue 3 m². Kilde: Union / Finn.no Under 1 m² 77% 14

15 Leiemarkedet Kontor - Oppsummering Oslo, Asker og Bærum Todelt utvikling i kontorleiemarkedet Leieprissoner Leieprisene bunner ut i Q1 21 og vil stige svakt fra Q2. For eiendommer i CBD med topp standard har leieprisveksten allerede begynt. Leieprisene har bremset kraftig opp, og gjennomgående blitt redusert med 15-2 %. Utsiktene er nå bedre og gårdeierne holder mer igjen. Volum fremleie synes å være avtagende. Mange av leiekontraktene som ble inngått for fem-seks år siden gir vekst i leienivået ved reforhandling. Data fra Eiendomsverdi Næring for kontrakter registrert i fjerde kvartal viser en snittpris for kontor i Oslo på 1 56 kroner per m² per år, og 2 4 kroner i snitt per år for de 15 % høyeste prisede kontraktene. Leiepriser i og ledighet Oslo &A Asker / Bærum Snitt kontorleiepriser CBD priser topp standard 98 Q4 9 Arealledighet nov. 28 febr. 21 NOK / m Kilde: Eiendomsverdi Næring AS NOK / m Kilde: UNION 8 % 6,6 % 6,8 % 7 % 6,4 % 6,2 % 58% 5,8 6 % 5, % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Kilde: UNION nov jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des 7,4 % jan feb 15

16 Våre leieprisanslag per februar 21 Leiepriser i kr. per kvm. per år ekskl. mva., felleskostnader og vesentlige Fra Q4 29 Fra Q1 21 Fra høyeste nivå tilpasningskostnader Q1 29 Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Q2 21 til Q1 21 til Q2 21 i 28 til Q1 21 Vika / Aker Brygge topp standard % 3 % 34 % Snitt % 2 % 28 % Øvrige sentrum - topp standard % 2 % 26 % Snitt % 2 % 23 % Oslo Vest topp standard % 3 % 22 % Snitt % 2 % 21 % Indre Nord - topp standard % % 17 % Snitt % % 23 % Gamlebyen topp standard % % 14 % Snitt % % 23 % Skøyen - topp standard % 2 % 3 % Snitt % 1 % 11 % Lysaker topp standard % 1 % 23 % Snitt % % 11 % Fornebu topp standard % % 26 % Snitt % % 12 % Nydalen - topp standard % 1 % 23 % Snitt % 2 % 17 % Bryn / Helsfyr topp standard % 3 % 18 % Snitt % % 16 % Ytre Vest - topp standard d % % 252 % Snitt % % 18 % Ytre Nord og Øst topp standard % % 19 % Snitt % 2 % 14 % Ytre Syd - topp standard % % 17 % Snitt % 2 % 16 % Asker Bærum eksl. Lysaker % % 19 % og Fornebu topp std. og snitt % % 23 % 16

17 Leiemarkedet - Kontor Vika / Aker Brygge (CBD) Øvrige Sentrum Leieprisene for topp standard opp 3 % i første kvartal Vika / Aker Brygge først ute til å passere leieprisbunnen Q1 21: Topp standard 3 1 kr. per m²/år ned 34 % siden pristoppen Q1 21: Snitt 2 3 kr. per m²/år ned 28 % siden pristoppen Q2 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 1 6 kroner til 8 kroner Topp standard opp 3 % både i Q1 og Q2 Leieprisene har justert seg raskt og betydelig. Vi anslår uendret snittnivå i første kvartal og en oppgang på 2 % i Q tilbud å velge mellom mot 8 i november. 21 tilbud over 1 m² Ca. 1 % arealledighet per februar, ned fra 12 % i november. Store sprik i byggkvalitet og leiepriser Q1 21: Topp standard 2 5 kr. per m²/år ned 26 % siden pristoppen Q2 28. Q1 21: Snitt 1 5 kr. per m²/år ned 23 % siden pristoppen Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 1 5 kroner til 1 kroner Topp standard uendret i Q1 og opp 2 % i Q2 Vi anslår 2 % nedgang g i snittprisene i Q1 og 2 % oppgang g i Q2 131 tilbud å velge mellom, opp fra 124 i november. 29 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser 7,1 % arealledighet, opp fra 5,9 % i november Leiepriser i i kr per m 2 /år Vika / Aker Brygge Leiepriser i i kr per m 2 /år Øvrige Sentrum Snittpriser Topp standard Snittpriser Topp standard 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 17

18 Leiemarkedet - Kontor Oslo Vest Indre Nord Fortsatt lav arealledighet og få større lokaler tilgjengelig Q1 21: Topp standard 1 9 kr. per m²/år ned 22 % siden pristoppen Q2 28 Q1 21: Snitt 1 5 kr. per m²/år ned 21 % siden pristoppen Q3 28 Differansen mellom topp standard og snittet redusert fra 6 til ca. 4 kr. Topp standard uendret i Q1 og opp 3 % i Q2 Snittprisene ned 2 % i Q1 og opp 2 % i Q2 59 tilbud å velge mellom, ned fra 56 i november. 5 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser ca. 3 % arealledighet, helt marginalt opp fra november. Topp standard holder seg bedre i pris Q1 21: Topp standard 1 5 kr. per m²/år ned 17 % siden pristoppen Q2 28 Q1 21: Snitt 1 15 kr. per m²/år ned 23 % siden pristoppen Q3 28 Differansen mellom topp og snitt økt fra 3 kr. til ca. 35 kroner Topp standard ned 3 % i Q1 og flat utvikling i Q2 Vi anslår 2 % nedgang i snittprisene i Q1 og flat utvikling i Q2 73 tilbud å velge mellom, opp fra 62 i november. 19 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser ca. 13 % arealledighet, opp fra 9 % i november. Leiepriser i i kr per m 2 /år Oslo Vest Leiepriser i i kr per m 2 /år Indre Nord Snittpriser Topp standard Snittpriser Topp standard 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 18

19 Leiemarkedet - Kontor Gamlebyen Skøyen Byens høyeste arealledighet per februar tross få tilbud Nedgang i antall ledige lokaler Q1 21: Topp standard kr. per m²/år ned 14 % siden pristoppen Q2 28 Q1 21: Snitt 1 75 kr. per m²/år ned 23 % siden toppen Q3 28 Differansen mellom topp standard og snittet er på 35 kroner per februar Vi anslår ca. 2 % reduksjon i både snittprisene og topp standard i Q1 og flat utvikling i Q2 16 tilbud å velge mellom, mot 17 i november. 7 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser ca. 14 % arealledighet. Massen av kontorbygg er begrenset slik at arealledigheten kan endre seg mye opp og ned kvartal til kvartal. Q1 21: Topp standard 2 3 kr. per m²/år ned 3 % siden pristoppen Q2 28 Q1 21: Snitt 1 7 kr. per m²/år ned 11 % siden toppen Q3 28 Differansen mellom topp standard og snittet har blitt redusert fra 1 45 kroner til 6 kr. Topp standard flat utvikling i Q1, opp 2 % i Q2. Snittprisene fortsatt betydelig over forrige bunn, ned 1 % i Q1, opp 1 % i Q2 34 tilbud å velge mellom, ned fra 43 i november. 13 tilbud over 1 m². Vår telling per februar viser 8 % arealledighet, mot 9 % i november Leiepriser i i kr per m 2 /år Gamlebyen Leiepriser i i kr per m 2 /år Skøyen Snittpriser Topp standard 25 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E Snittpriser Topp standard 5 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 19

20 Leiemarkedet - Kontor Lysaker Fornebu Arealledigheten litt opp, men fortsatt under Oslo-snittet Q1 21: Topp standard kr. per m²/år ned 23 % siden pristoppen Q2 28. Q1 21: Snitt 1 55 kr. per m²/år ned 11 % siden pristoppen Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 725 kroner til 325 kroner Vi anslår at topp standard synker med 1 % i Q1 og stiger med1 % i Q2 Vi anslår at snittprisene synker 2 % i Q1 og får en flat utvikling i Q2 44 tilbud å velge mellom, opp fra 41 i november.1 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser 6,7 % arealledighet, mot 5 % i november. Leieprisene flater ut i andre kvartal Q1 21: Topp standard 1 7 kr. per m²/år ned 26 % siden pristoppen Q3 28 Q1 21: Snitt kr. per m²/år ned 12 % siden toppen Q3 28 Differanse på topp og snitt på 375 kr. per februar Vi anslår at topp standard synker med 3 % i Q1 og får en flat utvikling i Q2 Vi anslår at snittprisene synker med 2 % i Q1 og flater ut i Q2 5 tilbud å velge mellom. Flere Fornebu-annonser hører etter vår inndeling hjemme på Lysaker Vår telling per februar viser ca. 3 % arealledighet mot 6 % i november Leiepriser i i kr per m 2 /år Lysaker Leiepriser i i kr per m 2 /år Fornebu Snittpriser Topp standard 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E Snittpriser Topp standard 25 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 2

21 Leiemarkedet - Kontor Nydalen Bryn/Helsfyr Uendret arealledighet siden november på 5 % Q1 21: Topp standard kr. per m²/år ned 23 % siden pristoppen Q2 28. Vårt nivå for topp standard ligger noe under enkelte publiserte leiekontrakter kt og bransjedata. De høyt prisede kontraktene kt har gjerne hatt vesentlige tilpasningskostnader som er innbakt i prisene. Q1 21: Snitt 1 45 kr. per m²/år ned 17 % siden pristoppen Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 55 kroner til 275 kroner Vi anslår at topp standard synker 1 % i Q1 og stiger 1 % i Q2 Vi anslår at snittprisene synker 2 % i Q1 og stiger 2 % i Q2 18 tilbud å velge mellom mot 22 i november. 7 tilbud over 1 m² Lavere arealledighet enn omkringliggende områder Q1 21: Topp standard 1 6 kr. per m²/år ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Med kostbare tilpasninger vil høyere priser kunne oppnås. Q1 21: Snitt kr. per m²/år ned 16 % siden pristoppen Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 575 kroner til 425 kroner. Vi anslår at prisene for topp standard flater ut i Q1 og stiger med 3 % i Q2. Vi anslår at snittprisene synker 2 % i Q1 og flater ut i Q2. 41 tilbud å velge mellom, opp fra 37 i november. 14 tilbud over 1 m² 6 % arealledighet i februar mot 8 % i november. Prisbevisste leietagere har bidratt til at området har klart seg relativt bra foreløpig. Leiepriser i i kr per m 2 /år Nydalen Leiepriser i i kr per m 2 /år Bryn / Helsfyr Snittpriser Topp standard 5 5 Snittpriser Topp standard Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 21

22 Leiemarkedet - Kontor Ytre vest Ytre nord og øst Vi anslår at leieprisene flater ut til våren Q1 21: Topp standard 1 65 kr. per m²/år ned 25 % siden pristoppen Q2 28. Q1 21: Snitt 1 35 kr. per m²/år ned 18 % siden pristoppen Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 575 kroner til 3 kroner Vi anslår at prisene for topp standard synker 1 % i Q1 og flater ut i Q2 Vi anslår at snittprisene synker 2 % i Q1 og flater ut i Q2 22 tilbud å velge mellom, uendret fra november. 6 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser ca. 9 % arealledighet, mot 7 % i februar. Skarpere skille mellom attraktiv og ukurant eiendom Q1 21: Topp standard 1 45 kr. per m²/år ned 19 % siden pristoppen Q2 28. Q1 21: Snitt 1 75 kr. per m²/år ned 14 % siden pristoppen i Q3 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 57 kroner til 375 kroner Vi anslår at topp standard har nådd prisbunnen og flater ut Vi anslår at snittprisene synker 2 % både i Q1 og i Q2 12 tilbud å velge mellom, opp fra 9 i november. 19 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser 8,5 % arealledighet mot 1 % i november. Utvalget av ledige lokaler har således et høyere snittareal nå. Leiepriser i i kr pr m 2 /år Ytre vest Leiepriser i i kr pr m 2 /år Ytre nord og øst Snittpriser Topp standard Snittpriser Topp standard 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 22

23 Leiemarkedet - Kontor Ytre syd Asker/Bærum ekskl. Lysaker og Fornebu Fortsatt nedside for ukurant eiendom Q1 21: Topp standard kr. per m²/år ned 17 % siden Q2 28 Q1 21: Snitt 1 5 kr. per m²/år ned 16 % siden pristoppen Q3 28 Differansen mellom topp og snitt redusert fra 5 kroner til 375 kroner Vi anslår topp standard synker 2 % i Q1 og flater ut i Q2 Vi anslår at snittprisene synker 2 % både i Q1 og Q2 21 tilbud å velge mellom, opp fra 17 i november. Kun 1 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser en uendret arealledighet på ca. 5 % PS! Rosenholm Campus som ligger i Oppegård kommune inngår ikke i grunnlaget. Eiendommen oppnår høyere leiepriser. Leiepriser i i kr pr m 2 /år Ytre syd Leieprisene i ferd med å nå bunnen Q1 21: Topp standard kr. per m²/år ned 19 % siden pristoppen Q2 28 Q1 21: Snitt 1 2 kr. per m²/år ned 23 % siden pristoppen Q3 28 Differansen mellom topp og snitt redusert fra 475 kroner til 425 kroner Vi anslår at både leieprisene for topp standard og snittprisene synker 2 % i Q1 og flater ut i Q2 77 tilbud å velge mellom, ned fra 83 i november. 12 tilbud over 1 m² Vår telling per februar viser at arealledigheten er uendret siden november på ca. 6 % Leiepriser i i kr pr m 2 /år Asker / Bærum Snittpriser Topp standard 5 Snittpriser Topp standard Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1E 2Q1E 23

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Markedsrapport Q3 2009

Markedsrapport Q3 2009 Markedsrapport Q3 29 Transaksjonsmarkedet Markedet er på vei tilbake Side 1 Avkastning De store nedskrivningene er over Side 12 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisnedgangen avtar og når bunnen

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 UNION Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 Kort om UNION Gruppen www.union.no UNION Gruppen - En av landets ledende kapitalforvaltere og rådgivere innenfor eiendom 48 ansatte ved kontoret

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer