nr 19/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 19/ årgang 100 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Utløpte patenter Endring i fullmaktsforhold Oversettelse av krav i europeiske søknader (A1/A2) Rettsavgjørelse Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A01G 33/00 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Seaweed Energy Solutions AS, c/o P A Bakken, Dokkgt. 6C, 7014 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Pål Andreas Bakken, Dokkgt. 6C, TRONDHEIM, 7014, Bærer for dyrking av makroalger i sjø og et arrangement for utsetting av slike bærere (51) Klasse : A22C 25/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Trio Food Processing Machinery AS, Postboks 38, 4064 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, John Breiland, Roligheta 2, KLEPP STASJON, 4353, Fremgangsmåte og anordning for å trekke ut pinnebein fra en filet (51) Klasse : A61B 5/053 ( ) A61B 5/00 ( ) A61B 5/04 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Med Storm Innovation AS, Gimle Terrasse 4, 0264 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Hanne Storm, Gimle Terrasse 4, OSLO, 0264, Elektrodemontasje for medisinsk formål (51) Klasse : A61F 2/12 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , ZA, 2007/00660 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB08/52503 (24) Løpedag Gary Pierre Lauryssen, 373 Bally James Duff Crescent, Randjiesfontein, 1083 GAUTENG, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Gary Pierre Lauryssen, 373 Bally James Duff Crescent, Randjiesfontein, GAUTENG, 1083, ZA Siegmund Johannes, 290 Gans-Se-Nes, Featherbrooke Estate, GAUTENG, 1746, ZA Petrus Verster van Deventer, 1 Fairway, Bellville, CAPE TOWN, 7530, ZA Hans de Bruijn, Meidoornstraat 10, HENGELO, 7552BA, NL Brystprotesestøtte og fremgangsmåte for implantering (51) Klasse : A61F 13/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , WO, PCT/SE2007/ (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE07/ (24) Løpedag Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, GÖTEBORG, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Tomas Fabo, Stenåsvägen 15, MÖLNLYCKE, 43541, SE Anna Svensby, Övre Husargatan 41, GÖTEBORG, 41314, SE Komponent for festing av en gjenstand av medisinskteknisk natur til hud 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : A61K 31/731 ( ) A61K 31/737 ( ) A61K 31/431 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/935,668 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP08/06910 (24) Løpedag Marinomed Biotechnologie GmbH, Veterinärplatz 1, Gebäude HA/3/Stg. 3, 1210 WIEN, AT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Andreas Grassauer, Kraygasse 94/2/8, WIEN, 1220, AT Eva Prieschl-Grassauer, Kraygasse 94/2/8, WIEN, 1220, AT Antiviral sammensetning omfattende sulfatert polysakkarid (51) Klasse : A61K 45/00 ( ) A61K 31/403 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 9/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , SE, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP00/ (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Bernward Schölkens, Hölderlinstrasse 62, KELKHEIM, 65779, DE Norbert Bender, Rheingaustrasse 28, HOFHEIM, 65719, DE Badrudin Rangoonwala, Dahlienweg 11, HOFHEIM, 65719, DE Gilles Dagenais, University of Montreal, MONTREAL, QC, CA Anders Ljunggren, c/o AstraZeneca R & D Mölndal, MÖLNDAL, 43183, SE Salim Yusuf, McMaster University, HAMILTON, ONL8S4L8, CA Hertzel Gerstein, McMaster University, HAMILTON, ONL8S4L8, CA Anders Ljunggren, Ringspinnaregatan 5, MÖLNDAL, 43163, SE Farmasøytiske formuleringer og anvendelse derav i forebyggelsen av slag, diabetes og/eller kongestivt hjertesvikt (51) Klasse : B60P 1/04 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/246,288 (24) Løpedag Deere & Co, One John Deere Place, IL61265 MOLINE, US Denis J Montocchio, 6109 Apache Court, DUBUQUE, IA52002, US Automatisert tipplasteplan-tippstyring for leddete tippvogner for å tippe materiale med stabilitet og å spre materiale (51) Klasse : B63B 23/58 ( ) B63B 23/34 ( ) B66C 1/10 ( ) B66C 1/62 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Ragnar Jørgensen, Tenvikveien 118, 3140 NØTTERØY, Ragnar Jørgensen, Tenvikveien 118, NØTTERØY, 3140, System for utsetting og heving av livbåter og andre typer fartøy (51) Klasse : B63B 43/24 ( ) B63B 43/04 ( ) B63B 3/56 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Engineering Research Center AS, Postboks 82, Berghagan 8, 1405 LANGHUS, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Tommy Schierning, Idrettsveien 43B, SKI, 1400, Eirik Lorentzen, Toppåsveien 60B, OSLO, 1262, John Terje Johansen, Østre Solbergvei 159, SKI, 1400, Portarrangement for skip 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : C01B 33/037 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/960,061 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/CA08/ (24) Løpedag Silicium Becancour Inc, 6500 rue Yvon-Trudeau, QCG9H2V8 BÉCANCOUR, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Dominic Leblanc, 2395 Avenue du Sagittaire, BÉCANCOUR, QCG9H4J4, CA René Boisvert, 2350, boul du Carmel, TROIS- RIVIÈRES, QCG8Z3S2, CA Fremgangsmåte for fremstilling av medium- og høyrent silisium fra metallurgisk silisium (51) Klasse : C03C 13/04 ( ) G02B 6/036 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/807,151 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/63708 (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P.O. Box 4740, TX HOUSTON, US Daniel S Homa, 2500 Foxhunt Lane Northwest, BLACKSBURG, VA24060, US Optisk fiber med tinndopet kjerne-kappe grensesnitt (51) Klasse : C07C 29/124 ( ) C07C 31/04 ( ) C07C 53/02 ( ) C25B 1/24 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/930,220 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/ (24) Løpedag Grt Inc, 861 Ward Drive, CA93111 SANTA BARBARA, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Phillip Grosso, 1201 Squirrel Creek Place, AUBURN, CA95602, US Eric W McFarland, 820 Poinsettia Way, SANTA BARBARA, CA93111, US Jeffrey H Sherman, rd Avenue, VERO BEACH, FL32962, US Prosess for konvertering av hydrokarbonråstoff med elektrolytisk gjenvinning av halogen (51) Klasse : C07K 5/06 ( ) A61K 38/05 ( ) A61P 11/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/884, , US, 60/891,474 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US07/ (24) Løpedag IRM LLC, P O Box 2899, HMLX HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, David C Tully, 4278 Calle Isabelino, SAN DIEGO, CA92130, US Arnab K Chatterjee, 1419 Essex Street #2, SAN DIEGO, CA92103, US Agnes Vidal, 6220 Agee Street, Unit 20, SAN DIEGO, CA92100, US Badry Bursulaya, 8278 Avienda Navidad, Suite 2, SAN DIEGO, CA92122, US Glen Sparaggon, 311 Geddes Avenue, SAN DIEGO, CA92117, US Forbindelser og sammensetninger som kanalaktiverende protease inhibitorer 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : E05B 71/00 ( ) E05B 73/00 ( ) B62H 3/00 ( ) B62H 5/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Eivind Berg, Frydenlund gata 13, 0169 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Eivind Berg, Frydenlund gata 13, OSLO, 0169, Enhet for sikker lagring av eiendeler (51) Klasse : E21B 7/18 ( ) E21B 7/08 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/811,838 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/66592 (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Jeffrey Honekamp, Castor Street, TOMBALL, TX77375, US Tom Butler, 1902 Washington Avenue, ENUMCLAW, WA98022, US Daniel Alberts, Avenue SE, MAPLE VALLEY, WA98032, US Martin Craighead, 2001 Rankin Road, HOUSTON, TX77073, US Mekanisk- og fluidstråle-fremgangsmåte og apparat for boring (51) Klasse : E21B 17/07 ( ) E21B 17/01 ( ) E21B 19/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : ,, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato FMC Kongsberg Subsea AS, Postboks 1012, 3601 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Anthony D Muff, Møllergata 11, KONGSBERG, 3616, Arnt Pettersen, Budstikka 14, KONGSBERG, 3614, Fleksibelt ledd (51) Klasse : E21B 17/07 ( ) E21B 17/01 ( ) E21B 19/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : ,, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato FMC Kongsberg Subsea AS, Postboks 1012, 3601 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Anthony D Muff, Møllergata 11, KONGSBERG, 3616, Arnt Ove Pettersen, Budstikka 14, KONGSBERG, 3614, Stigerørsystem med dobbel teleskop 6

7 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : E21B 19/14 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Improved Solutions AS, Sognefjordveien 10, 6899 BALESTRAND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Jostein Alværn, Sognefjordveien 10, BALESTRAND, 6899, Anordning, fremgangsmåte og anvendelse for forflytning av utstyr for kabelkjøring i en brønn (51) Klasse : E21B 19/24 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag National Oilwell Varco Norway AS, Serviceboks 401, 4604 KRISTIANSAND S, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Jan Erik Pedersen, Gudbrandslia 13B, KRISTIANSAND, 4638, Sentreringsmekanisme for rør (51) Klasse : E21B 37/00 ( ) E21B 41/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/770,416 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB08/52417 (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL David M Eslinger, N. 102nd E. Avenue, COLLINSVILLE, OK74021, US Marc Allcorn, 2930 Grants Lake Blvd, # 303, SUGAR LAND, TX77479, US Jing Hayes Chow, Edgewater Circle, ANCHORAGE, AL99515, US Matthew R Hackworth, 2718 Sandcrest Drive, MANVEL, TX77578, US John David Rowatt, 3022 Chance Court, PEARLAND, TX77584, US Thomas Allan, 1416 Rosedale, HOUSTON, TX77004, US Tilveiebringelse av et rengjøringsverktøy med et kveilet rør og en elektrisk pumpesammenstilling for rengjøring av en brønn (51) Klasse : E21B 41/00 ( ) G01V 1/00 ( ) E21B 49/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 61/102, , US, 12/555,101 (24) Løpedag Logined BV, Gevers Deynootweg 61, 2586BJ S GRAVENHAGE, NL Horacio Ricardo Bouzas, Tostrupsgate 24, OSLO, 0264, Gregory Edward Bruce, Chadbourne Drive, HOUSTON, TX77079, US Tim Nguyen, 5711 Pheasant Ridge Lane, HOUSTON, TX77041, US Fremgangsmåte og system for sammenlenking av reservoarforvaltning 7

8 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : E21B 43/01 ( ) G01N 33/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB08/ (24) Løpedag Biota Guard AS, Forusbeen 78, 4033 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Odd Ketil Andersen, Opheimsgata 17, STAVANGER, 4012, Steinar Sanni, Kalksteinveien 10, STAVANGER, 4027, Fremgangsmåte og apparat for overvåking av forurensning til havs (51) Klasse : E21B 43/116 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/943, , US, 12/137,671 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/66818 (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Mark L Sloan, 224 E Austin, BELVILLE, TX77418, US Garry R Kaiser, 411 Enchanted Trail, SPRING, TX77388, US Colby W Ross, Pine Tree Ln, HOCKLEY, TX77447, US Tracy L Graham, Dougey Rd, CONROE, TX77303, US Sikkerhetsventilasjonsanordning for perforeringssystem (51) Klasse : E21B 43/08 ( ) E21B 43/12 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/246,166 (24) Løpedag BJ Services Company, 4601 Westway Park Boulevard, TX77041 HOUSTON, US John Weirich, 5310 Mahogany Creek Court, SPRING, TX77379, US Francisco Pineda, Shannon Ridge Road, HOUSTON, TX77062, US Apparat og fremgangsmåter for å tillate fluidstrømning innvendig i minst et filter og utvendig av et rør anbragt i en brønnboring (51) Klasse : E21B 43/12 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/971,199 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/ (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Chris K Shaw, 8601 S Pittsburg Ave, TULSA, OK74137, US Brad Ellis Yingst, Henderson Rd, CLAREMORE, OK74017, US Sean A Cain, E 86th Ct No, OWASSO, OK74055, US David H Neuroth, S 4185 Rd, CLAREMORE, OK74017, US Larry V Darlymple, E 523 Rd, CLAREMORE, OK74017, US Hermetisk forseglet motorlederrør 8

9 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : F03B 13/14 ( ) F03B 13/18 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Solinova AS, Asker Terrasse 28, 1384 ASKER, Knut Solberg, Asker Terrasse 28, ASKER, 1384, Vedlikeholdsvennlig bølgekraftverk (51) Klasse : F03D 3/04 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Nils Arild Stana, Solvikveien 42, 4280 SKUDENESHAVN, Nils Arild Stana, Solvikveien 42, SKUDENESHAVN, 4280, Ambientor - en vindturbin, med vertikal akse, som fungerer etter bidevindsprinsippet (51) Klasse : F03B 13/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Straumekraft AS, Sollia 42, 5200 OS, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Ingvald Straume, Kvilaveien 12A, OTTESTAD, 2312, Morten Sandnes, Mildeveien 21, HJELLESTAD, 5259, Arne Johannes Mo, Londalen 71, ESPELAND, 5267, Innretning for et vinsjbetjent bølgekraftanlegg med en selvstrammende vinsj (51) Klasse : F03B 13/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Straumekraft AS, Sollia 42, 5200 OS, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Ingvald Straume, Kvilaveien 12A, OTTESTAD, 2312, Sivert Straume, Vilhelm Bjerkne's vei 45, BERGEN, 5081, Innretning for et vinsjbetjent bølgekraftanlegg (51) Klasse : F03D 11/04 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Odd Jahr, Ingeniør Hoelsvei 17, 1346 GJETTUM, Odd Jahr, Ingeniør Hoelsvei 17, GJETTUM, 1346, Fremgangsmåte til montering/demontering av de koniske avtrappede vertikale delene av tårnet til et vindkraftverk (51) Klasse : F03G 7/06 ( ) E21B 34/00 ( ) F16K 31/64 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/929,565 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB08/ (24) Løpedag Vetco Gray Scandinavia AS, Postboks 423 Sandvika, 1302 SANDVIKA, JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Tom Grimseth, Giskehagen 25, OSLO, 0376, Tom Kjønigsen, Holmsåsveien 19, SANDE I VESTFOLD, 3070, Undervannsaktuator 9

10 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : F16C 32/04 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP07/60413 (24) Løpedag Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, MÜNCHEN, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Joachim Denk, Roritzerstr 5, NÜRNBERG, 90419, DE Hans-Georg Köpken, Hausäckerweg 35, ERLANGEN, 91056, DE Dietmar Stoiber, Kaiserplatz 4, FÜRTH, 90763, DE Bernd Wedel, Kleinseebacherstr 10, MÖHRENDORF, 91096, DE Magnetlagerstyreinnretning med en trefaseomformer, og bruk av en trefaseomformer for styring av et magnetlager (51) Klasse : F16K 1/42 ( ) F16K 25/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/778,410 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/69846 (24) Løpedag Fisher Controls International LLC, 8100 West Florissant Avenue, MO63136 ST LOUIS, US Lonnie Oscar Davies Jr, 919 East 19th Street North, NEWTON, IA50208, US David J Westwater, 300 S. Main Street, ALBION, IA50005, US Fremgangsmåter og apparat for å innrette en setering i en ventil (51) Klasse : F16K 11/044 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/944, , US, 12/137,905 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/66972 (24) Løpedag Tescom Corp, Industrial Blvd., MN55330 ELK RIVER, US Todd Larsen, th Avenue, MILACA, MN56353, US Treveis, høytrykks, luftdrevet ventil (51) Klasse : F16K 47/08 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/881,324 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/70659 (24) Løpedag Fisher Controls International LLC, 8100 West Florissant Avenue, MO63136 ST LOUIS, US David J Westwater, 300 S. Main Street, ALBION, IA50005, US Aaron Andrew Perrault, 2207 S. 3rd Avenue, MARSHALLTOWN, IA50158, US Joseph Michael Vaith, rd St, LESTERVILLE, SD57040, US Ventil med hus (51) Klasse : F16L 15/08 ( ) F16L 39/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DE08/ (24) Løpedag H Butting GmbH & Co KG, Gifhorner Strasse 59, WITTINGEN-KNESEBECK, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Gernold Holler, Birkenweg 5, WITTINGEN, 29379, DE Sammenføyningssystem for dobbeltveggede rør 10

11 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : G01R 33/38 ( ) G01R 33/44 ( ) G01R 33/46 ( ) G01V 3/32 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/756,863 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/65265 (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Arcady Reiderman, 1918 Baker Trail, HOUSTON, TX77058, US Fremgangsmåte og apparat for NMR logging med godt signal/støyforhold (51) Klasse : G01V 3/28 ( ) G01V 3/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 11/775,435 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US08/68883 (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Jean Seydoux, 1738 Emma Cove Court, SUGAR LAND, TX77479, US Qiming Li, 127 Wilkins Crossing, SUGAR LAND, TX77479, US Jian Yang, 5431 Chesapeak Place, SUGAR LAND, TX77479, US Bestemmelse av formasjonsparametre ved bruk av elektomagnetisk koplede komponenter (51) Klasse : G01R 33/383 ( ) G01R 33/38 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , WO, WO/2008/ (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP07/ (24) Løpedag Fraunhofer-GES zur Forderung der angewandten Forsc, Hansastrasse 27C, MÜNCHEN, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Bertram Manz, Gerstbuchstr 43, ST INGBERT, 66386, DE Frank Volke, Wolfshohlstr 44, ST INGBERT, 66386, DE Martin Benecke, Föhrenweg 4, HOMBURG, 66424, DE Magnetarrangement for generering av et NMRkompatibelt, homogent, permanent magnetfelt (51) Klasse : G05D 16/10 ( ) G05D 16/00 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Ottestad Breathing Systems AS, Kalvetangvn. 83, 3132 HUSØYSUND, Nils Terje Ottestad, Kalvetangvn. 83, HUSØYSUND, 3132, Pulsdemper 11

12 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : G06F 15/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/848, , US, 11/863, , US, 11/863, , US, 11/863, , US, 11/863,121 (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US07/ (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Ion Geophysical Corp, 2105 City West Blvd, Suite 400, TX77042 HOUSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Richard Eperjesi, Fountain Lake, Apt 938, STAFFORD, TX77477, US Alfred Keith Elder, 1330 Woodfair Drive, RICHMOND, TX77459, US Systemer og fremgangsmåter for ervervelse av seismiske data for behandling av signaler generert av feltenheter (51) Klasse : G06F 15/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 60/848, , US, 11/863, , US, 11/863, , US, 11/863, , US, 11/863,121 (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US07/ (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Ion Geophysical Corp, 2105 City West Blvd, Suite 400, TX77042 HOUSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Richard Eperjesi, Fountain Lake, Apt 938, STAFFORD, TX77477, US Alfred Keith Elder, 1330 Woodfair Drive, RICHMOND, TX77459, US Systemer og fremgangsmåter for ervervelse av seismiske data for behandling av signaler generert av feltenheter (51) Klasse : G06Q 50/00 ( ) H04L 29/12 ( ) G06F 17/30 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Thomas Moltzau, Edv. Munchsvei 97, 1063 OSLO, Ivo Køien, Nico Hambros vei 6, 0969 OSLO, Jonas Skule Erik Ludvigsson, Enebakkveien 252G, 1187 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Thomas Moltzau, Edv. Munchsvei 97, OSLO, 1063, Ivo Køien, Nico Hambros vei 6, OSLO, 0969, Jonas Skule Erik Ludvigsson, Enebakkveien 252G, OSLO, 1187, System for bestilling via elektronisk meny (51) Klasse : G10G 5/00 ( ) G10D 1/08 ( ) G10D 3/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Egil Amland, Carl Schjetnans v 8 C, 7081 SJETNEMARKA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Egil Amland, Carl Schjetnans v 8 C, SJETNEMARKA, 7081, Støtteanordning for gitar eller annet strengeinstrument (51) Klasse : H01H 19/62 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP08/ (24) Løpedag ABB AB, Kopparbergsvägen 2, VÄSTERÅS, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jan Domlin, Tellusvägen 5, NYKÖPING, 61160, SE Hans Johansson, Solbergavägen 7, NYKÖPING, 61137, SE Peder Tjäderhane, Nyponvägen 204, OXELÖSUND, 61338, SE En elektrisk bryter 12

13 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 19/10 (51) Klasse : H02K 21/12 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Smart Motor AS, Jarleveien 8, 7415 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Fredrik Idland, Othilienborgtunet 25, TRONDHEIM, 7033, Rune Morten Haug, Grundtvigs gate 7B, TRONDHEIM, 7042, Sigurd Øvrebø, Alosaveien 8, LEVANGER, 7600, Anordning ved en elektrisk maskin samt en framgangsmåte for tilvirkning av statorseksjoner for slike maskiner (51) Klasse : H04N 7/15 ( ) H04N 5/265 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Einar Hagen, Sverdrups gate 1 A, OSLO, 0559, Fremgangsmåte, innretning og datamaskinprogram for å prosessere bilder under videokonferanser 13

14 meddelte patenter (B1) nr 19/10 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A01K 61/00 ( ) A22C 25/00 ( ) B07B 13/075 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , IS, 6216 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/IS03/00001 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Steinar Steinsson, Holtagerdi 80, 200 KOPAVOGUR, IS Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Steinar Steinsson, Holtagerdi 80, KOPAVOGUR, 200, IS : Apparat til sortering av levende fisk og liknende (51) Klasse: A23K 1/16 ( ) A23K 1/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, /99 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP00/06528 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Nippon Mitsubishi Oil Corp, 3-12, Nishi-Shimbashi 1- chome, Minato-ku, Tokyo , JP Hisashi Yoneda, c/o Nisseki-Ohsato-ryo, , Honmokuohsato-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JP Akira Tsubokura, Yokohama-shi, Kanagawa, JP Haruyoshi Mizuta, Yokohama-shi, Kanagawa, JP : Pigmentholdig substans for fôrtilsetningsstoffer. (51) Klasse: A61J 17/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Terje S Pedersen, Giskegata 2 A, 4317 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Terje S Pedersen, Giskegata 2 A, SANDNES, 4317, Bjørn Øgaard, Orreveien 5L, OSLO, 0393, Reza Hezari, Borchgrevinksvei 5, TRONDHEIM, 7020, : Narresmokk (51) Klasse: A61K 38/16 ( ) A61P 11/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP99/09791 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer Landstrasse 100, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Hans Bigalke, Böttcherstrasse 4, D Hannover, DE Jürgen Frevert, Weimarerstrasse 6, BERLIN, 10625, DE : Anvendelse av klostridiumtoksin eller kompleks derav for fremstilling av et terapeutisk middel 14

15 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: A61K 45/00 ( ) A61K 31/00 ( ) A61K 31/155 ( ) A61K 31/41 ( ) A61K 31/415 ( ) A61K 31/4178 ( ) A61K 31/4188 ( ) A61K 31/437 ( ) A61K 31/44 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/455 ( ) A61P 9/12 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 47/32 ( ) A61K 47/38 ( ) A61P 1/18 ( ) A61P 11/00 ( ) A61P 11/06 ( ) A61P 17/02 ( ) A61P 35/00 ( ) A61K 9/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP99/10330 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Marc de Gasparo, Es Planches 123 A, ROSSEMAISON, 2842, CH Gillian Rosemary Bullock, Uckfield, East Sussex, England, GB Sabina Maria Ganter, Neustädtle 16, RHEINHAUSEN, 79365, DE : Komprimerte tabletter omfattende valsartan. (51) Klasse: A61M 15/00 ( ) B65D 41/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/SE98/00463 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SÖDERTÄLJE, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Risto Virtanen, NURMIJÄRVI, FI : Pulverinhalator for å administrere pulver ved inhalering (51) Klasse: A63B 21/002 ( ) A63B 21/012 ( ) A63B 21/018 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Håvard Hoelsæter, Minister Ditleffsvei 15C, 0862 OSLO, Håvard Hoelsæter, Minister Ditleffsvei 15C, OSLO, 0862, : Treningsapparat for slyngetrening med mulighet for synkroniserte dynamiske bevegelser og justerbar ustabillitet (51) Klasse: B01F 5/06 ( ) B01F 5/00 ( ) B01F 3/04 ( ) B01F 3/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Svein Bekken, Stulenveien 55, SKIEN, 3721, Morten Emilsen, Odvar Solbergs vei 108, OSLO, 0973, Arnfinn Reines, Moseveien 2A, PORSGRUNN, 3930, : Apparat og fremgangsmåte for å dannelse av og fordeling av bobler i en gass/væske blanding 15

16 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: B01J 13/14 ( ) A01N 25/00 ( ) A01N 25/28 ( ) A01N 37/20 ( ) A01N 37/26 ( ) A01N 53/00 ( ) A01N 53/06 ( ) A01N 53/08 ( ) A61K 9/50 ( ) B01J 13/16 ( ) B01J 13/18 ( ) C09D 11/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB01/02452 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Syngenta Ltd, Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, GU27YH GUILDFORD, SURREY, GB Herbert Benson Scher, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB Ian Malcolm Shirley, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, BERKSHIRE, RG426EY, GB Jinling Chen, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB Isabelle Mazeaud, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB David Bruan Kanne, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB John Christopher Padget, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB Philip Wade, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB Anne Waller, c/o Syngenta Ltd, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, England, GB : Mikrokapsler omfattende et innkapslet materiale innesluttet i et fast permeabelt skall av en polymerharpiks og fremgangsmåte for innkapsling av dispergert materiale inne i et fast permeabelt skall av en polymerharpiks, reaksjonsprodukt og fremgangsmåte for å modifisere jordmobiliteten av et agrokjemikalium (51) Klasse: B01J 19/24 ( ) F28F 7/02 ( ) F28F 27/02 ( ) C01B 3/38 ( ) C01B 3/48 ( ) C01B 3/56 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Knut Ingvar Åsen, Tiurveien 22, PORSGRUNN, 3940, Terje Fuglerud, Snarvegen 1, PORSGRUNN, 3925, Tor Bruun, Tellusveien 17, PORSGRUNN, 3942, Bjørnar Werswick, Barlindkroken 1C, LANGESUND, 3970, : Metode og anordning for å blande og reagere to eller flere fluider samt overføring av varme mellom disse. (51) Klasse: B65G 53/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Geir Pedersen, Hagatoppen 9, 3271 LARVIK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Geir Pedersen, Hagatoppen 9, LARVIK, 3271, Jan Erik Dahl, Kalliåsen 9, TJODALYNG, 3280, : Luft-slampume 16

17 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: C07C 233/65 ( ) A61K 31/166 ( ) A61K 31/18 ( ) A61K 31/40 ( ) A61K 31/404 ( ) A61K 31/415 ( ) A61K 31/4184 ( ) A61K 31/4192 ( ) A61K 31/42 ( ) A61K 31/421 ( ) A61K 31/426 ( ) A61K 31/433 ( ) A61K 31/4365 ( ) A61K 31/437 ( ) A61K 31/44 ( ) A61K 31/4409 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/4453 ( ) A61K 31/455 ( ) A61K 31/47 ( ) A61K 31/495 ( ) A61K 31/496 ( ) A61K 31/4965 ( ) A61K 31/498 ( ) A61K 31/502 ( ) A61K 31/505 ( ) A61K 31/506 ( ) A61K 31/5375 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61P 1/16 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 7/02 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 9/04 ( ) A61P 9/06 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 9/12 ( ) A61P 11/06 ( ) A61P 13/12 ( ) A61P 15/10 ( ) A61P 19/10 ( ) A61P 25/00 ( ) A61P 27/02 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 249/18 ( ) C07C 233/74 ( ) C07C 235/54 ( ) C07C 237/38 ( ) C07C 311/08 ( ) C07C 311/16 ( ) C07D 207/34 ( ) C07D 209/08 ( ) C07D 213/81 ( ) C07D 213/82 ( ) C07D 213/84 ( ) C07D 215/54 ( ) C07D 231/14 ( ) C07D 231/38 ( ) C07D 235/06 ( ) C07D 235/08 ( ) C07D 235/10 ( ) C07D 237/28 ( ) C07D 239/28 ( ) C07D 239/42 ( ) C07D 239/47 ( ) C07D 239/48 ( ) C07D 241/24 ( ) C07D 241/26 ( ) C07D 241/44 ( ) C07D 261/18 ( ) C07D 263/34 ( ) C07D 277/20 ( ) C07D 277/56 ( ) C07D 285/06 ( ) C07D 285/14 ( ) C07D 295/14 ( ) C07D 401/04 ( ) 17 C07D 401/06 ( ) C07D 403/04 ( ) C07D 471/04 ( ) C07D 495/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP02/01449 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Hartmut Strobel, Erlenweg 22, LIEDERBACH, 65835, DE Paulus Wohlfart, Bertolt-Brecht-Ring 16 C, BENSHEIM, 64625, DE : Acylerte 6,7,8,9-tetrehydro-5H-benzocykloheptenylaminer, anvendelse derav, farmasøytisk preparat inneholdende minst en slik forbindelse samt fremgangsmåte for fremstilling av forbindelsene (51) Klasse: C07D 453/02 ( ) A61K 45/00 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 11/00 ( ) A61P 13/00 ( ) A61P 43/00 ( ) A61K 31/439 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , ES, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP01/15168 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Laboratorios Almirall SA, Ronda del General Mitre 151, BARCELONA, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Maria Dolors Fernandez Forner, Roger de Flor 221, 5 4 A, BARCELONA, 08025, ES María Antonia Buil Albero, Calle Paris 50, 1 4 A, Barcelona, ES Maria Prat Quinones, Calle Andrea Doria 2, 1 1 A, BARCELONA, 08003, ES : Nye kinuklidinderivater fremgangsmåte for fremstilling derav og medisinske sammensetninger inneholdende det samme

18 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: C09D 1/00 ( ) C09D 5/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP01/10635 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Akzo Nobel NV, Postbus 9300, 6800SB ARNHEM, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Paul Anthony Jackson, 38 Hazelmoor, Hebburn Village, Hebburn, Tyne & Wear NE31 1DH, England, GB Gerald Howard Davies, 11 Castleton Grove, JESMOND, NEWCASTLE-UPON-TYNE, NE22HD, GB : Fremgangsmåte for primerbelegging av et stålsubstrat (51) Klasse: E21B 19/14 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Improved Solutions AS, Sognefjordveien 10, 6899 BALESTRAND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Jostein Alværn, Sognefjordveien 10, BALESTRAND, 6899, : Anordning, fremgangsmåte og anvendelse for forflytning av utstyr for kabelkjøring i en brønn (51) Klasse: E21B 21/10 ( ) E21B 21/00 ( ) E21B 17/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB05/00632 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Statoil ASA, I&K IR PAT, Forusbeen 50, inngang 2, 4035 STAVANGER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Kjetil Bekkeheien, c/o Statoil ASA, I&IR PAT, STAVANGER, 4035, Inger Kjellovoll, c/o Statoil ASA, I&IR PAT, STAVANGER, 4035, Arne Torsvoll, c/o Statoil ASA, I&IR PAT, STAVANGER, 4035, Per Horsrud, c/o Statoil ASA, I&IR PAT, STAVANGER, 4035, : Borerørsamlestokk, borerør og fremgangsmåte (51) Klasse: E21B 33/072 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Viking Intervention Technology AS, Hanabryggene Teknologisenter, Hanaveien 4-6, Bygg 2, 4327 SANDNES, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Jim Hardie, 1 Monearn Gardens, MILLTIMBER, ABERDEEN, AB130DX, GB Barry Morrison, 21 Lemon Street, ABERDEEN, GB : Lubrikatoranordning 18

19 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: E21B 43/1185 ( ) E21B 43/116 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Vladimir Vaynshteyn, 710 Epperson Way, Sugar Land, TX 77479, US Christian C. Spring, Houston, TX, US : System og fremgangsmåte for å indikere avfyring av en perforeringskanon (51) Klasse: F03B 13/14 ( ) F03B 13/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Solinova AS, Asker Terrasse 28, 1384 ASKER, Knut Solberg, Asker Terrasse 28, ASKER, 1384, : Vedlikeholdsvennlig bølgekraftverk (51) Klasse: F16L 9/12 ( ) B32B 1/08 ( ) F16L 9/16 ( ) F16L 57/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US96/16813 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ameron International Corp, P.O. Box 7007, CA PASADENA, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Ralph S. Friedrich, Hermosa Beach, CA, US John F. Kane, Clearwater Beach, FL, US Mark H. Fortune, El Segundo, CA, US : Brannresistent rør og fremgangsmåte for fremstilling derav (51) Klasse: F16L 9/19 ( ) H01B 13/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Arild Figenschou, Nordengveien 16, BILLINGSTAD, 1396, Finn Peter Gjerull, Båtstøjordet 51, HØVIK, 1363, : SZ-slagningsmaskin (51) Klasse: G05D 16/10 ( ) G05D 16/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ottestad Breathing Systems AS, Kalvetangvn. 83, 3132 HUSØYSUND, Nils Terje Ottestad, Kalvetangvn. 83, HUSØYSUND, 3132, : Pulsdemper 19

20 meddelte patenter (B1) nr 19/10 (51) Klasse: H02G 1/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Henning Skalle, Hagehaugvegen 4, 2613 LILLEHAMMER, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Olbjørn Lien, c/o Elektriker'n Lillehammer AS, Hageveien 3, LILLEHAMMER, 2613, Henning Skalle, Hagehaugvegen 4, LILLEHAMMER, 2613, : Verktøy for montering av veggboks (51) Klasse: H02K 21/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Smart Motor AS, Jarleveien 8, 7415 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Fredrik Idland, Othilienborgtunet 25, TRONDHEIM, 7033, Rune Morten Haug, Grundtvigs gate 7B, TRONDHEIM, 7042, Sigurd Øvrebø, Alosaveien 8, LEVANGER, 7600, : Anordning ved en elektrisk maskin samt en framgangsmåte for tilvirkning av statorseksjoner for slike maskiner 20

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 11:57:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330761 Søknadsnummer 20072798 Inngitt 2007.06.01

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.12.10 12:01:00

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.10 12:02:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334005 Søknadsnummer 20120290 Inngitt 2012.03.12

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

nr 14/ NO årgang 100 ISSN

nr 14/ NO årgang 100 ISSN . nr 14/10-2010.04.06 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.02 06:39:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 320115 Søknadsnummer 20040661 Anordning

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 331334 Søknadsnummer 20042555 2017.10.07 11:57:00 Inngitt

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2825369 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B29C 65/34 (2006.01) B29C 65/82 (2006.01) F16L 47/03 (2006.01) G01M 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial

Detaljer

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

Borbeskytter for en rørhenger samt anvendelse av denne I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:07:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334106 Søknadsnummer 20110038 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.09 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332812 Søknadsnummer 20091103 Inngitt

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2280051 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C09K 8/36 (2006.01) B01F 17/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 248071 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. E21B 33/12 (2006.01) C09K 8/92 (2006.01) E21B 33/122 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 331285 Søknadsnummer 20092309 2017.10.07 12:06:00 Inngitt 2009.06.15

Detaljer

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken)

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 11:58:00 Tittel Status Detaljstatus Søknadsnummer 20051419 Inngitt 2005.03.17 Prioritet Sakstype

Detaljer

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:51:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334886 Søknadsnummer 20090381 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift

Fremgangsmåte for fjerning av oppløst organisk karbon fra vann Ikke i kraft Patent opphørt Ikke betalt årsavgift Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 217.7.22 11:38: Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 317851 Søknadsnummer 1997133 Inngitt 1997.3.6

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2364393 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 10/32 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.06.15 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Detaljstatus Europeisk (EP) publiserings nummer Fjærpatron for skibinding

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.06.24 12:05:00

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.04 11:51:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 322360 Søknadsnummer 20051380 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:16:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning I kraft Meddelt Patent meddelt (B1)

En håndteringsanordning for en installerbar og opphentbar undervannsanordning I kraft Meddelt Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:25:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 338834 Søknadsnummer 20141134 Inngitt

Detaljer

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2008 (Amendments - February-2008) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OPJ Helicopter

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.14 12:21:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer