FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG"

Transkript

1 FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR ÅRGANG

2 LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som satt ved TV apparatene ikke minst de av oss som fikk følge dette på nært hold, fikk en sterk opplevelse av samhørighet oppbyggelse ved å synge sammen de mange flotte salmene. Tenk om mange av oss kunne ta med denne gode opplevelsen inn i 2015 bygge videre på den i vår lokale menighet. Hva er så denne arven hvordan skal vi ta vare på den? Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være heter det i Grundtvigs salme fra 1817, som står på nr. 569 i den nye salmeboka. Og det er det det handler om, å ta vare på det som er oss overlevert gjennom salmer tekster som formidler tilhørighet, tro håp inn i vår tid. Ikke minst gjennom julefeiringen er vi igjen blitt minnet om at vi trenger å ta med oss tradisjonene budskapet om håp som er gitt oss, for ikke å miste fotfestet i det overflatiske materialistiske jaget. Så kanskje vi er enige om målet, men hvordan tar vi i praksis vare på arven? Det kan være mange svar avhengig av den enkeltes situasjon muligheter, men det som uansett kreves er bevissthet om målet - litt innsats. Det kan dreie seg om å motivere for bringe barna til ulike tilbud når det gjelder trosopplæring, eller kanskje stille opp som medhjelper for tiltak for barn unge, i kirkens regi. Det kan være å møte noen flere ganger til gudstjeneste delta i sangen, kanskje så som forsanger i kirken. Det kan ikke minst være å stille seg som kandidat for nytt menighetsråd eventuelt gå aktivt inn i menighetsrådets arbeid. Og det kan bety å bidra til å holde menighetsbladet i gang med mange praktiske redaksjonelle tjenester. Derfor, utfordringen i det nye året er: tenk over hva du kan bidra med for å bringe arven videre være med på å videreutvikle våre menigheter lokalsamfunn til gode steder å være, der felleskap samhørighet går foran isolasjon avstand. Jan Byfuglien Menighetsbladet kontingent frivillig innsats Takk til som annonsører betalende abonnenter som bidr til at bladet gikk noenlunde i balanse i 2014! Men nå er det nytt år bladet trenger alle bidrag for å kunne fortsette driften. Derfor benytt bankgiro som er vedlagt dette nummer sett penger inn på konto nr Takk for ditt bidrag! BLOMSTERKORT Blomsterkort Austmarka kjøpes i kirka hos Morten på Joker n. En stor takk så til alle frivillige som bidrar til å holde bladet i gang! Og vi trenger stadig noen som både kan bidra med stoff, bilder med praktisk arbeid til pakking ombæring. Ta kontakt med kirkekontoret, ev. send epost til Ansvarlig redaktør: Jan Byfuglien Tlf / , eller I redaksjonen: Magnus Jansvik, Karen Bjerke Christophersen Mette Olsson. Annonser: Nunne Moss. Distribusjon: Ole Solberg. Kasserer regnskapsfører: Mette Selbekk. Stoff til neste nummer, helst på epost til Stoff til neste menighetsblad: 20. februar 2015 Forsidebilder: Jula synges inn i Vinger (øverst) Austmarka (nederst). Fotraf: Karin Palm Johnsen Layout trykk: Flisa Trykkeri AS, tlf menighetsbladet

3 ANDAKT Gud er ikke lett å forstå! Er det lettere å tro når vi har medvind i seilene alt går behagelig i riktig retning.? Kanskje!? Er det lettere å forbanne Gud når ulykke motgang plager oss? Kanskje!? Våre erfaringer livshistorier former oss. Noe som årene har lært meg er at jeg bør være svært så ydmyk i møte med mennesker som har erfart ekstra tunge tak i livet. Samtidig, på forskjellig vis, har vi alle vårt å streve med til tider. Da kan det storme rundt oss, det kan være ekstra vanskelig å forstå Gud. Personlig opplever jeg imidlertid at det hjelper å tenke på alle som til de grader kjemper under livsvilkår som er helt hinsides det vi kan måle oss opp mot. Likevel livet kan som sagt så være tøft på våre kanter av verden når sykdom rammer dødskreftene tar fra oss de kjæreste vi har, familier går i oppløsning, barn voksne blir mobbet marginalisert gardina går ned i depresjonens mørke. Ja, det er nok som kan få oss til å føle oss slitne utmatta om vi skal fokusere på det. Da kan det være at Gud skuffer oss i det vi sloss med å forstå denne merkelige verden vi bor i. Gud, hvorfor er det slik? Jeg blir sint vil protestere på det sterkeste! Du allmektige, hvor er ditt nærvær? De spørsmåla er forresten ikke helt uvanlige. Jeg tror at det er et kollektivt klagerop som kan høres tilbake i historien så langt vi kan spore. Når jeg tenker meg om så kjenner jeg igjen så slike anklager rop i Bibelen.. Det er faktisk ganske mye av det. Bibelen er ikke alltid en skole i fromhetslære smigrende ordelag, om det er det vi tror. Det er godt, for da taler så Bibelen sant om livet. For det er ikke lett å forstå Gud når våre bønner rop føles som tomme ord som kommer tilbake som et ekko. Men så er det en annen side. Slik jeg så opplever det - tydeligvis så noen av Bibelens forfattere. Bak alle hvorfor uforståelige hendelser i livet så ligger det en åndelig bærebjelke. For i stormen er det det noe som gir meg en uforklarlig indre kraft til å gå videre, da har jeg lyst til å si det som Jesus sa i sin fortvilelse på Golgata: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Gud om du ikke er i min verden, er jeg allikevel i din. For et mirakel! Øystein Halling Vinger Austmarka menigheter Kirkekontoret i Tlf.: Fax: Herdahlsalen, Nygata 6, Fellesrådsleder: Geir Ove Aasum Tlf.: Vinger menighet Menighetsrådsleder Anne-Lise B. Ording Tlf.: Vinger kirkegård krematorium Tlf.: kl Austmarka menighet Menighetsrådsleder Jarl Harald Ramtjernåsen Tlf.: Austmarka kirke Henvendelse til kirkekontoret Ansatte: Kirkeverge Ole Erik Lindalen Tlf.: Administrasjonssekretær Glenn-Roar Melbye Tlf.: Menighetsforvalter Hans Hansen Tlf.: Menighetssekretær Gerd Randi Bjørnstadbråten Tlf.: kirken.no Prost Øystein Halling Tlf.: Sokneprest i Vinger, Magnus Jansvik Tlf.: Prostiprest William Bøhler Mob.: Fengselsprest Kristin Holen Daae Tlf.: Diakon Trygve Meldalen Tlf.: Kateket Karen Bjerke Christophersen Tlf.: Musikkmedarbeider Laila Sagli Tlf.: Trosopplærer Christin Thorsberg Tlf.: Kantor Kalina Dimitrova Tlf.: Kantor Maria Skjæveland Tlf.: Kirketjenere Vinger: Svein Skarateppen tlf Tor Melgård tlf Arvid Strømstad tlf Kirketjener i Austmarka/Lundersæter: Morten Vikertorpet tlf / Kirkens SOS: Tlf.: menighetsbladet

4 HAR SKJEDD OG SKAL SKJE Bispevisitas mars Maj Britt Olsson, Kjersti Horten Husebye Venkah Gjermundsen var blant de som deltok. Foto: Kalina Dimitrova. Salmeboka minutt for minutt deltakelse fra vårt distrikt Biskop Solveig Fiske kommer på visitas til i dagene mars. Hun skal blant annet besøke alle kirker i kommune, møte de ansatte i kirken, møte menighetsråd fellesråd møte representanter fra kommunen. Av offentlige arrangementer legges det opp til ordinasjonsgudstjeneste i Austmarka kirke tirsdag 3. mars kl , Kulturkveld i Brandval kirke onsdag 4. kl Visitasgudstjeneste i Vinger kirke søndag 8. mars kl etterfulgt av visitasforedrag i Herdahlsalen. Fredag 28. november reiste en glad gjeng i retning Trondheim for å delta NRK sin store satsing; Salmeboka minutt for minutt. I alt 35 sangere fra 7 ulike kor i, Odalskommunene, Åsnes Drammen noen som ikke synger fast i kor, sang lørdag 29. rett ett kl, sammen med et lokalt kor, Strindakoret, fire salmer som var blitt tildelt: 378 Da Jesus satte sjelen fri, 379 Sjunga om min Jesus, 380 Herre, du har reist meg opp 381 Takk at du tok mine byrder. To ganske godt kjent to litt mindre kjente. Vår Frues kirke var praktisk talt fullsatt publikum sang med, så det det ble en stor opplevelse. Alt ble sendt direkte på NRK 2 det er fortsatt mulig å se dette innslaget hele prrammet ved på søke på Salmeboka minutt for minutt. I tillegg til egen opptreden var sangerne med som publikum i kirken sang med noen til langt på natt! Etter gudstjeneste i Nidarosdomen søndag gikk turen hjemover etter en fin helg i Trondheim. Mange julekonserter i Vinger kirke Det var mange konserter før jul i Vinger kirke kirken var godt besøkt på de fleste konsertene. Konserten «Julenatt» fredag 18. desember var helt utsolgt på «Vi synger spiller jula inn» søndag 21. desember var det bare ledig noen plasser bakerst på galleriene. Foto: Karin Palm Johnsen Kvinnenes internasjonale bønnedag Fredag 6. mars kl. 19, i Pinsekirken Filadelfia. Overskriften for årets bønnedag er Bahamas: Jesus sa til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?» Materiellet er laget av Verdensbønnedags-komiteen i Bahamas. 4 menighetsbladet

5 meld deg til tjeneste delta i valget I år er det valg på medlemmer til menighetsråd/fellesråd bispedømmeråd/kirkemøte. Både Austmarka Vinger menigheter søker etter personer som er motivert for å stille seg til tjeneste i de neste fire årene for innsats i menighetsråd fellesråd. Menighetsrådets ansvar omfatter blant annet: Gudstjenesteliv Dåps- konfirmantundervisning Diakoni/besøkstjeneste Kirkemusikalsk virksomhet. Barne- ungdomsarbeid Informasjon, menighetsblad Misjon evangelisering Fellesrådet består av representanter fra menighetsrådene i det tre sna i kommune har et forvaltningsansvar for økonomistyring, kirkebygg, kirkegårder, kantor/organist, kateket, menighetsforvalter kirketjener, med kirkeverge som administrativ leder. Det er derfor behov for personer mer ulik interesse erfaring for å ta vare på utvikle våre menigheter. 10 gode grunne til å stille til valg for menighetsrådet: Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du blir del av et kristent fellesskap Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du kan sørge for et trygt godt fritidstilbud for barn unge Du får innblikk i påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet Du kan sørge for at din kirke er en åpen inkluderende kirke Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du kan oppdage nye sider ved deg selv Bli med i Sølvstrupene! Liker du å synge har tid på tirsdager mellom ? Hvorfor ikke bli med i Sølvstrupene, et seniorkor for alle, som øver i Herdahlsalen. Du trenger ikke erfaring fra kor. Koret trenger din stemme, lys eller mørk! HVORDAN GÅR DET MED PLANARBEIDET I VINGER MENIGHET? Først på nyåret var menighetsrådet, utvalg, andre frivillige ansatte samlet i Herdahlsalen for å legge siste hånd på verket med Handlingsplan for Vinger menighet. Med utgangspunkt i strategiplanen som jeg skrev om i Menighetsbladet nr. 3, 2014, er det nå utarbeidet en Handlingsplan Mange tiltak ble drøftet. Vinger menighet har godt utviklet konsert-, sang- musikktilbud. Vårt nye orgel gir bedre muligheter for musikalske opplevelser i kirken. Greier vi å finansiere så et nytt flygel i Vinger kirke, vil mulighetene være enda bedre. Vil du være med på det? Kirke eller lokaler for kirkelig aktivitet sør for Glomma har det vært arbeidet med siden 70-tallet. Befolkningsutviklingen viser at det bor mer folk på sørsiden enn på nordsiden av Glomma særlig andelen av yngre folk er høyere på sørsiden. Mange i dag føler at begravelser i Vinger kirke gravsted på Holt er vanskelig. Ved forflytning gjennom byen får en avbrekk i seremonien. Trosopplæringen i menigheten vil så ha stor nytte av lokaler for kirkelig aktivitet. Greier vi å skape en «grasrotbevegelse» for å få dette til? Av andre tiltak som ble drøftet, var bl.a. kirkekor/ menighetskor, opplegg for gudstjenester, kommunikasjon samarbeidsforhold. Handlingsplanen skal være et styringsverktøy for arbeidet i menigheten. Videre arbeid med Handlingsplan for Vinger menighet kommer vi tilbake til i senere nummer av Menighetsbladet. I arbeidet i menigheten kan en stirre seg blind på at oppgavene er store ressursene små, bli motløse. Men da skal vi vite at oppdragsgiveren vår Herre Jesus er med oss, vi kan ta med oss ordene i Ronald Fangen sin salme: «Guds menighet er jordens største under». Ja dette er virkelig et under. Inge Walla menighetsbladet

6 Noen kirkelige stillinger Klokker Tittelen klokker ble brukt alt i middelalderen, som navnet sier var en av funksjonene å ringe med kirkeklokkene. På den tiden brukte man klokkene daglig, for å kalle til bønn morgen kveld. Før reformasjonen hadde man dessuten noen små klokker som man benyttet inne i kirken, i forbindelse med nattverden. Klokkeren hadde så oppgaver med belysning, salmer, renhold annet tilsyn. Før i tiden var det heller ikke uvanlig at klokkeren forrettet ved gravferder lignende, siden det ofte var langt til der presten bodde. Da foretok presten jordfestelse ved første anledning etter gravferden. I kirkeordinansen fra 1607 het det seg at prest klokker skulle samle barn ungdom «en sinde om Ugen». Og da skulle klokkeren «Underviise Bønderfolch udi Chatecisme». Klokkeren ble så kalt degn kirkesanger tidligere. Hva tittelen ble var gjerne avhengig av hvilke funksjoner stillingen ble tillagt. Degnen hadde gjerne en mer omfattende stilling, spesielt fra 1730-tallet framover (i forbindelse med loven om konfirmasjon den nye skoleloven). Det var dessuten slik at degnen så ofte var lærer, selv om funksjonene var atskilte. I Danmark bruker man fortsatt degn som tittel på klokkeren. Kirkesangerens oppgaver var gjerne noe mer begrensede i forhold, så til klokkerens posisjon. Med innføring av kirkeorgler i landskirkene ble kirkesangeren avløst av organist kantorstillingen. Før denne tida var kirkesangeren langt på vei ansvarlig for menighetssangen, klokkeren ble dermed valgt etter stemmekvalitet tonefølelse. I nyere tid har klokkeren som hovedoppgave å bistå med praktiske oppgaver ved gudstjenester kirkelige handlinger sørge for at disse gjennomføres profesjonelt. I Vinger er det en frivillig, ulønnet klokkertjeneste der flere deler på oppgaven. kongsbadet.no Kirkesanger Kirkesanger hadde tradisjonelt en funksjon som lignet på klokkerens. Kirkesangerens oppgaver var gjerne noe mer begrensede i forhold til klokkeren eller degnen som det så ble kalt. Med innføring av kirkeorgler i landskirkene ble kirkesangeren avløst av organist kantor-stillingen. Før denne tida var kirkesangeren langt på vei ansvarlig for menighetssangen, klokkeren/kirkesanger ble dermed valgt etter stemmekvalitet tonefølelse. Funksjonen som kirkesanger var oftest et ulønnet verv, det var ikke uvanlig at det ble kombinert med å være lærer. Fotraf: Odd Due Årets Gullkonfirmanter i Vinger kirke 28. september 2014 Første rad fra venstre sittende, Constanse Veflen, Torunn Bjerke, Irene Sæterbakken, Mona Gruhagen, Elisabeth Andreassen, Anne Marit Iversen, Anne Mette Dahlman, Torill Aanestad. Midtre rad fra venstre, Elin Synnøve Snare, Aud Laila Vålen, Wanda Marion Aanerud, Reidar Tjernsby, Johnny Berg, Olav Berg Engelsrud, Sølvi Sagen, Grethe Kristiansen, Kjersti Torp Nilsen, Finn Bjørndalen, Øivind Sørli, Sneprest Magnus Jansvik, Vigdis Holmen, Wenche Marion Aanerud. Bakre rekke: Knut Strøm, Tore Svendsen, Asbjørn Aanerud, Oddbjørn Haugen, Knut Arne Øverby, Leif Viggo Nilsen, Geir Rundgren, Bjørn Amundsen, Bjørn Gunnar Aasum. Ø.M. Fjeld AS Sammen bygger vi Gaupevegen 4, menighetsbladet

7 Torild-stua Torild-stua Døøg gnnååp peennt t BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ , Mob: Mob: Martin Luthers lille katekisme aktuell i vår tid? Kirkefader Martin Luther som levde for 500 år siden satset på grasrota Han oversatte Bibelen til tysk, skrev salmer holdt gudstjenester på tysk i stedet for latin, slik at vanlige mennesker kunne delta med forståelse av hva som ble lest sagt. Slik kunne de tilegne seg bibelsk kunnskap. Et viktig grep var så at han skrev Den Lille Katekisme med fem parter: De 10 bud, Trosbekjennelsen, Fadervår Om dåpen Om nattverden. Dessuten inneholder den et avsnitt Om skriftemålet. Foreldre arbeidsgivere skulle undervise sine barn tjenestefolk om hvordan man skulle leve som kristen. Vinger-konfirmantene har et ark «DETTE SKAL DU KUNNE». Der står De 10 bud slik: 1) Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2) Du skal ikke misbruke Guds navn. 3) Du skal holde hviledagen hellig. 4) Du skal ære din far din mor. 5) Du skal ikke slå i hjel. 6) Du skal ikke bryte ekteskapet. 7) Du skal ikke stjele. 8) Du skal ikke tale usant om din neste. 9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. På spørsmål til konfirmantene om hvilket av budene de mener er vanskeligst for tenåringer å holde, svarer de ofte «Det andre: Du skal ikke misbruke Guds navn.» På tilsvarende spørsmål om hva som er vanskeligst for voksne, svarer de «Det sjette: Du skal ikke bryte ekteskapet.» Men hvordan skal vi forstå disse budene? Fra ei konfirmantbok vi brukte for noen år siden, siterer vi: Det andre budet handler om - Å bruke Guds navn når vi ikke har noe å si til ham: Herregud! Hva ville du synes om at noen gikk sa navnet ditt hele tiden uten å ha noe å si til deg? Har du tenkt på at det er det vi gjør når vi sier «Herregud» i tide utide? Dette er å misbruke Guds navn. Å ikke bruke Guds navn er så å misbruke det. Han har skapt oss, han bryr seg om oss, han vil være en del av livet vårt. Neste gang du sier «Herregud», kan du sende ham en liten bønnetanke når du først roper på ham? - Banning «De går roper på djevelen hele tiden. Tenk om han kom!» sa gamle-presten på konfirmantleir. «Ja, men jeg mener ikke noe med det,» sier du kanskje. Hva med å la det være? Det sjette budet handler om - Seksualitet Kroppen vår seksualiteten er gitt oss som en gave fra Gud. Ingen andre skal få ødelegge eller misbruke noe av det fineste Gud har gitt oss. - Trofasthet tilgivelse De som er glad i hverandre, må være trofaste hvis forholdet skal vare. Ingen er fullkomne, men det er viktig å tilgi hverandre gi hverandre støtte oppmuntring i samlivet. Da kan kjærligheten mellom to vokse seg sterk vare livet ut. Sitert med tillatelse fra «Kort godt for konfirmanten», av Kristine Aksøy Alveng Geir Hegerstrøm (IKO 2.utgave 2005). Kanskje skulle vi oftere snakke med hverandre om hva vi synes er viktig, gi hverandre mot til å stå for det vi mener er rett. Karen Bjerke Christophersen, kateket Torild-stua Døg Døngåpen nåpt en Torild-stua BEGRAVELSESBYRÅ t Glommengaten 43, Glommengaten 43, BEGRAVELSESBYRÅ , Mob: du annonsere Vil 82 81du 95, annonsere Mob: Vil Døg ii Menighetsbladet? Menighetsbladet? D nåp øgn ent Ta kontaktmed medinge IngeWalla Walla åpe Ta kontakt Torild-stua nt / , / 909 Torild-stua Glommengaten 43, , 71 BEGRAVELSESBYRÅ90 BEGRAVELSESBYRÅ Vil du annonsere , Mob: Glommengaten 43, Menighetsbladet? i , Mob: Ta kontakt med Inge Walla / , Vil du annonsere i Menighetsbladet? Ta kontakt med Walla Ta kontakt med Inge Nunne Moss , eller 82tel.: 8643, 68 / , Glommengaten 81epost 71til: 90 Glommengaten 43, Vil du annonsere Gågata 13, Vil du annonsere Gågata 13, i Menighetsbladet? , 10,Fax: Fax: i Ta Menighetsbladet? kontakt med Inge Walla Gågata 13, 2211 Ta kontakt Inge Walla , ,med Fax:/ / , Austmarka 2224 Austmarka Gågata 13, 2211 Telefon: Telefon: , Fax: Eidskvn Tlf Eidskvn. Eidskvn Tlf. Tlf Din fagforhandler av Honda, Husqvarna, Polaris Din fagforhandler fagforhandler avjonsred Honda, Husqvarna, Gågata 13, 2211 Din av Honda, Husqvarna, EidskveienPolaris Fax: Jonsered Gågata Polaris 8813, , Jonsred 88 10, Fax: Eidskveien Eidskveien Austmarka Telefon: STORHUSHOLDNING ENGROS Kongevegen 14, 2211 Telefon , faks STORHUSHOLDNING ENGROS Kongevegen , Austmarka 2224 Austmarka Telefon , faks Din fagforhandler Husqvarna, Telefon: av Honda, 82 Eidskvn Tlf Polaris Jonsred Telefon: Kongevegen 2211 Eidskveien 48-20, Tlf.: Eidskvn Tlf Eidskvn Tlf Din fagforhandler Honda, Husqvarna, Kongevegen 20,av2211 STORHUSHOLDNING ENGROS Din fagforhandler av Honda, Polaris Jonsred Tlf.: Husqvarna, Polaris 2211 Jonsred Kongevegen Eidskveien 48-14, Eidskveien Telefon 88 30, faks STORHUSHOLDNING ENGROS STORHUSHOLDNING ENGROS Kongevegen 14, 2211 Kongevegen 14,30, 2211 Telefon faks Kongevegen 20, 2211 Telefon , faks Tlf.: menighetsbladet

8 AUSTMARKA Vi synger jula inn! Den hadde koret sin årlige Vi synger julen inn konsert i Austmarka kirke. Dette er en koselig inngang til julemåneden. Utenfor var det mye lys inne var det mange mennesker. Sammen med koret ble vi loset gjennom deler av den nye salmeboka. Takket være prrammet Salmeboka minutt for minutt har noen av oss fått litt mer kjennskap til flere salmer. Både de gamle gode er representert, mange nye er med. Som favoritt er Julekveldsvisa med Alf Prøysen den som virkelig gir julestemning. Det merket så på koret menigheten. Da var det ikke mange som ikke var med å sang. Denne søndagskvelden gikk vi hjem med en god dose julestemning. En stor takk til koret for en fin kveld. Foto: Karin Palm Johnsen Lillejulaften Julaften Jona hadde andakt på Austbo lillejulaften i år. Det ble en høytidelig fin juleandakt. I mangel på organist sang vi de kjære julesangene uten musikk. Vi var ikke mange, men med Juleevangeliet Deilig er jorden til slutt ble det fin start på julehøytiden. Som seg hør bør avsluttet vi med kaffe julekaker. Kirka var full av voksne forventnings fulle barn. Ute var det som vanlig et lyshav. Denne jula regnet ikke bort så det var en flott ramme rundt inngangen til julehøytidligheten. Julesanger, juleevangeliet vakker sang av Ingrid Joramo Lundgjorde sitt til at vi slappet av hørte betydningen av julen. NYTTÅRSAFTEN Nyttårsaften hadde Jona sin siste gudstjeneste på Austmarka. Konfirmantene skal få ha henne til de er ferdige, men ellers skal hun begynner som kapellan i Åsnes menighet fra nyåret. Litt vemodig å ta farvel med enda en prest. Vi har likt henne hun har trivdes med oss (etter hennes eget utsagn). Morten Vikertorpet June Maribo underholdt med sang. Jona satte et personlig preg på gudstjenesten. Vemodig fint. Menighetsrådet takket henne med en fin fortjent blomst. Som en verdig avslutning på 2014 sang vi Deilig er jorden. Mette Olsson Juletrefest 4. januar God gammeldags fest med allsang solosang v. Else Marit Dahlman, gang rundt juletreet, utlodning, kaffe kaker. Godt besøkt. Foto: Karin Palm Johnsen Misjonsuka KMF møte på Austbo I forbindelse med Misjonsuka (se oversikt for bedehuset) legger Misjonsforening et møte til Austbo på Austmarka torsdag 12.mars kl Arnfinn Bjørgen deltar forteller om sin tur til Thailand i februar. Bygdekoret synger. Det blir kaffe servering åresalg. 8 menighetsbladet

9 Historisk tilbakeblikk Min salme Les om våre aktiviteter på byen-var.no Les om våre I to nummer av Menighetsbladet bygd der så var det 11 medlemmer har vi fulgt en flokk fra området som emigrerte til i denne forbindelse nevnes at den som gikk ut av menigheten. Det kan av Bjørg Aulie gamle midlertidige gravplass, Amerika i 1876 utover. De slo seg ikke på grunn av forviklinger, men ned i Donnellyområdet litt nord for av hensyn til tittel kunne overdras Minneapolis. Salmer gir meg Fra første ro i sjelen. stund I et drøyt var de opptatt år har jeg av vært å få med i gang i Austmarka et kristent Bygdekor det har gitt meg så arbeid, så fram til den dagen de mye. Vi synger ofte salmer noen kunne av få oss sin hadde egen så kirke. gleden Her av å fortsetter med beretningen. i prrammet «Salmeboka være minutt for minutt». En opplevelse Redaktøren for livet vi aldri glemmer. Min salme er «Kirken den er et Endelig gammelt egen hus». Den kirke lærte vi i 4. klasse Straks på etter folkeskolen, at det var da måtte ordnet vi pugge opp i stridighetene, salmevers. Kristendomslæreren kom spørsmålet vår om hvor var fru kirken Myklebust. skulle Borghild bygges. Myklebust Noen - ville bare navnet ha kirken sier jo bygd hva slags på den dame gamle hun gravplassen, var. Hun hadde men grått, andre langt hår mente som lenger var gredd nord, stramt da det bakover ville ble mer i satt midten opp i en av knute menigheten i nakken. enn Hun i seksjon brukte 30 ved kjoleforkle Donnelly, med belte der altså i livet, menigheten tjukke brune hadde strømper sin gravplass. solide Komiteen snøresko fant med at seksjon litt hæl. Så 7 i hadde Town hun of Rensville strikkejakke i det utenpå. sydvestre Hun var hjørne det jeg var det vil kalle mest mild. sentrale Hun sted, utstrålte godhet dette burde tilfredsstille hun var veldig alle snill. parter. Hun var Men gift det viste med seg skolebestyreren, at da kirken eller endelig skoleforstyrrer n som ei i klassen feilaktig ble kalte ham! «Kirken den er et gammelt hus» satte seg i hodet mitt har vært der siden. Det er fordi den fikk meg til å føle trygghet. «Står, om enn tårnene falle». Jeg tenkte da at sjøl om huset vårt andre hus skulle ramle ned, så kunne vi gå i kirken som fortsatt ville stå der! «Kalle på gammel på ung», ja vi kunne gå dit alle sammen Julens under - en salme være trygge! Kirken er et godt sted å være vi i Austmarka Bygdekor er så heldige at vi får øve der hver uke. Gud bor i et lys dit ingen kan nå. Gud kan vi ei se ikke forstå. Men Gud kommer nær. Han vil være her. Så blir han et barn som Maria bær. Ære være deg, o Gud som er stor! Du som kommer hit som vår lille bror. Ja, du kommer nær, du vil være her. Så blir du et barn som Maria bær! betale i prestelønn. kongsvingerguiden.no Noen annen menighet var ikke repsesentert aktiviteter på ved dette møte. Nevnte byen-var.no komiteer anbefaltre at menighetene skulle sende kallsbrev til O. Dale. Det synes så at Scandia hadde gjort regning til menigheten. Komiteen ble pålagt med at fire menigheter skulle bli å forhandle Kirken med den eieren er et av det stykke med å kalle felles prest. Men nok om mark som ble valgt til kirketomt det, pastor Dale tok imot kallet fra gravplass, gammelt om mulig hus få kjøpt tre Scandia, tiltrådte til fem acres land (en acre er om i tjenesten da pastor Olson sluttet. lag fire mål) til dette formål. Den 16. Det framkommer av protokollen at 1. Kirken den er et gammelt hus, mars 1886 fikk menigheten avtale ved et møte holdt den 12. november står om enn tårnene faller. om en acre land. Kirken er altså 1886 åpnet pastor Dale møte med Tårnene mange sank i grus, beliggende tre mil (trolig miles, det andakt, fungerte så som klokker enn kimer kaller, vil si snaut fem kilometer) nord for møteleder, RASTA skjønt - KONGSVINGER protokollen gir kaller på gammel på ung, Donnelly Minnesota. ingen opplysninger Rastav. 1, 2211 med hensyn til mest d på sjelen trett tung, de øvrige ordninger menighetene syk for den evige hvile. Fax: Pastor Olson sa opp som menighetens prest i Samme ADVOKATENE år valgte imellom. 3. Vi Scandia MYRVOLD, er hans hus Menighet OVLIEN, kirke nu, en komite NØKLEBY på tre & GJØLSTAD Scandia har siden bygget av levende KONTORFELLESSKAP stener, MNA medlemmer til å forhandle med den tid stått i kallsforbindelse med som under kors med Postboks ærlig 207 hu 2202 andre menigheter, Fjellgata 5, 3. etg., 2212 ADVOKATENE hensyn til prestebetjening. ADVOKATENE Den 3. troen dåpen forener. MYRVOLD, OVLIEN, NØKLEBY & GJØLSTAD innbefattet, som hadde fått sin februar MYRVOLD, 1876 ble KONTORFELLESSKAP OVLIEN inkorpo & MNA rasjonsartiklene NØKLEBY Var vi på jord ei mer enn to, KONTORFELLESSKAP MNA Postboks prestebetjening av pastor Olson. Det Pb. 207, 2202 for - Fjellgt. 5, 3. etg., menighet Fjellgata 5, 3. etg., 2212 bygge d ville han bo 2212 ble så valgt en tremannskomite innført Telefon: i bøkene hos Telefax: Register of hos oss i hele sin velde! som skulle forhandle med komiteen Deeds for Stevens County. fra Scandia. Disse to komiteer ble 6. Fonten oss minner om vår dåp, enige om i fellesskap å kalle en Torbjørn Hæhre altret om nattverdens nåde. prest, samt forhandle seg imellom TAK STÅL A/S Alt med Guds ord om tro håp om hvor mye hver menighet ville om Guds kjærlighets gåte, huset om ham hvis ord består: Kristus, i dag alt som i går, Evig Guds sønn vår gjenløser! 7. Give da Gud at hvor vi bor, alltid når klokkene ringer, samles vi må om Jesu ord, der hvor fra himlen det klinger: «Verden vel ei, men dere ser: Alt hva jeg sier, se, det skjer! Fred være med dere alle!» (Fra Norsk salmebok nr. 530) Alt i takplater, takrenner beslag Snøfanger - Takstiger Alt i stål - Stålhaller Betongkummer Elgveien 3, Aut.fotterapeut Grete P. Hansen Kongleveien 17, Dine føtter i mine hender FOTPLEIE NEGLEPROBLEMER HARD HUD LIKTORNER VORTER BESØK VÅR UTSTILLING av fliser baderomsinteriør Hos oss får du alt på ett sted! - Flislegging - Muring (peiser, piper, mur- pussarbeid) - Rørleggerarbeider menighetsbladet reparasjonsarbeider Snekring tømring

10 UNGDOM På Haraset: Ut på tur med blant annet ettåringen vår, Even Ruud, (på kne) Rakel Marie Kjøde Wold. Foto: Andrea Margit Haugen Hva skjedde? Ingen overraskelse at det var mest tenåringer i kirken om kvelden 7.desember da vi hadde UNG MESSE. Tre av konfirmantklassene hadde gjort forberedelser, gjennomføringen gikk knirkefritt. De som ville, skrev under på gratulasjonsbrev til årets fredsprisvinnere. Brevene gikk i posten dagen etterpå. Jona var prest på gudstjenesten. Trist at hun ikke er her lenger, men det er fint at hun har fått seg fast jobb ikke lenger unna enn i Grue. På klubbkvelden på bedehuset noen dager etterpå hadde alle Vinger-konfirmantene oppmøte, så da var det fullt der. HAPPENING med samlingsstund, konsert, quiz, pølser... Den besøkende gruppa Roadservice sto for hele prrammet. Konserten fikk god respons! I pausa fikk høstens lederkursdeltakere sine kursbevis ble behørig applaudert. Klubblederne Morten, Sol Sverre var som alltid på plass. Noen klubbfolk var på Nyttårsleir på Haraset. Det er fint å kunne være sammen noen dager om gangen synge prate om ting som føles viktige. Å være ledere sammen på barneleir så, gjør at folk blir kjent med hverandre venner. 30. juni - 5. juli Skjærgårds Vi håper at det blir en stor gjeng. Jeg reiser med ca. 30 konfirmanter, kan hjelpe dere med reise telt/ transport. Det er fint hvis du gir tilbakemelding pr. tlf, sms, brev eller mail. Morten Ruud, Myrvegen 4, 2230 Skotterud, LEIR FOR TENÅRINGER MORTEN melder at det skal være Påsketenleir mars på Haraset Padleleir mai for tenåringer. Mangenvassdraget i Eidsk. Kontakt Morten: UNG MESSE i Vinger kirke søndag 1. mars kl søndag 7. juni kl menighetsbladet

11 BARN oppfølging i startperioden på yrkeslivet for så en minikonsert for oss med sang, deres elever. Kjempebra å høre om! Vi var harmonium tabla. Klart vi tenker på der fordi Ingeborg skulle holde konsert. hvordan det går med dem! Blokkfløyta Karneval er et i godt instrument i kirken på til å oppfølging i startperioden på yrkeslivet for for så LEIR en en minikonsert ER for for oss BRA! med sang, formidle deres stemninger, elever. Kjempebra uttrykke å å både høre glede Plassen tillater ikke at jeg skriver om! Vi Vi var harmonium tabla. Klart vi vi tenker på på klage I der år fra fordi har sjel vi Ingeborg til bestemt sjel. Disse skulle oss for elevene holde å styre konsert. var om besøk Morten i khasikirken. Ruud forteller Det at var det så hvordan det går med dem! meget Blokkfløyta oppmerksomme unna vinterferien et godt tilhørere, instrument går for omkring søndag til å et høydepunkt. planlegges leirer på Haraset for hundre 8. formidle barn februar. stemninger, unge Samme satt dag på uttrykke et er tynt det teppe både glede Er det Plassen barn rart i tillater 3. jeg - 7. lengter klasse: ikke at at tilbake? jeg skriver på murgolvet vinterfestival klage i fra en fra time. sjel til til aking De sjel. hadde Disse ned Storgata, gode elevene var om 6. besøk 8. februar: i i khasikirken. Snøleir Det var så spørsmål, så meget da kan en oppmerksomme tolk du belage oversatte deg tilhørere, mellom på mye omkring et et 19. høydepunkt. 21. Karen juni: Sommerleir Bjerke Christophersen engelsk moro. hundre bangla. Den barn dagen En gruppe unge blir satt det elever på på ikke et et hadde tynt stille teppe Er Er 22. det rart 25. at at juni: jeg jeg Fotballeir, lengter tilbake? så med på på hjørnet murgolvet Nygata/Storgata. i i en en time. De De hadde Først gode andre konkurranser. spørsmål, en en tolk oversatte mellom Karen Bjerke karnevalgudstjeneste i kirken, Christophersen engelsk bangla. En En gruppe elever hadde Fra menighetsbladet planleggingen. Fra for 50 menighetsbladet år siden for 50 år siden så aking altså. Boller med eller uten krem katta ut av sekken vi finner plass til en raus romslig fest. Kanskje du synes at juni er lenge til? Ja, men det er lurt å notere på familiens kalender ta det med i Kontakt Morten: , Den 6. desember hadde Det norske Misjonsselskap sitt tradisjonelle julesalg i bedehus. Medlemmer av misjonsforeninger i Solør-Vinger-Odal Den desember hadde hadde så Det denne norske gang Misjonsselskap med iver velvilje sitt tradisjonelle gått inn Isidore for å skaffe julesalg er prestelærer pene i i solide ved presteskolen håndgjorte bedehus. ting i Medlemmer Atsimoniavoko til salget. Kvelden misjonsforeninger (så i forveien var i i bibelskole) alle gjenstandene Solør-Vinger-Odal har utstilt, sin egen hadde ku mange som så bidrar var denne møtt til gang frem å mat med for på å iver bordet. høre misjonær velvilje gått Else inn Thrana for Isidore fortelle å skaffe er er fra prestelærer pene Kamerun, solide ved håndgjorte presteskolen pastor Løkeberg. ting i i Atsimoniavoko til salget. Det ble Kvelden dessuten (så i forveien vist en var helt ny bibelskole) alle film gjenstandene fra Tanganyika, har sin utstilt, sin egen et av ku ku mange de som land bidrar var der møtt norske til til å frem å mat misjonærer for for på på å å bordet. høre misjonær arbeider. Else Fakultetet: På selve Thrana salgsdagen fortelle var fra det Kamerun, som Vi observerte vanlig pastor barn Løkeberg. tilstrømning, langt Det bakover ble salget dessuten i kirka ga med vist en Ved SALT er helt det ny rekruttert film fra Tanganyika, 14 studenter et av som de land skal der begynne norske på misjonærer det nye prrammet arbeider. Fakultetet: misjonen kr netto (svarer øynene til rundt på stilker kr ørene nå). i spenn da King Kids master På ga Første i teoli På Ved SALT uken selve som 14 på av salgsdagen vil det det få kr. rekruttert nye internasjonal året var sang 14 var det studenter som i kirken godkjenning. vanlig i høst. stor til som preget tilstrømning, Er Dette du kr skal 74 begynne av mellom en er del en frukt 4 salget 16 av ga år godt så kan samarbeid med på det nye prrammet misjonen universitetene kr netto på Madagaskar. du (svarer bli med. til rundt De 44 øver kr av 74 studentene på 000 nå). ved SALT bedehus klarer hver julefester. master i i teoli Pastor som Løkeberg av vil vil få få internasjonal deltok på Handelstandens godkjenning. Dette barnefest av er er en en frukt av av å finansiere utdanningen Første uken av selv, det mens nye tirsdag året 35 var får kl. dekket som godt på samarbeid med universitetene folkeskoles fest. på på Madagaskar. Og sokneprest vanlig deler preget på av av Bjartli av studiene av studentene var med del ved ved på hjelp av SALT klarer giverinnsats å Vinger i julefester. Norge. finansiere sykepleies De Pastor fleste på utdanningen fest i Løkeberg selv, Vinger studentene mens hotell. deltok må 35 får På på ha dekket alle Handelstandens arbeid disse ved deler festene siden barnefest av studiene var av det eller på folkeskoles fest. Og sokneprest Bjartli var med ved god dyrke en på på hjelp av jordlapp giverinnsats tilslutning i tilknytning slik Vinger i Norge. det til skolen pleier sykepleies De fleste å for være. å klare å skaffe mat på bordet. fest i i studentene Vinger hotell. må På På ha alle arbeid disse ved festene siden var av eller det god dyrke en jordlapp I andre tilslutning i uken tilknytning av januar slik til det skolen fikk vi pleier å for noen å være. å klare dager å skaffe med mat sprengkulde på bordet. som Rivo Razakandriana, Mimring... kunne I lamme andre uken all misjonær møtevirksomhet. (deltid) på av januar fikk vi noen Men Madagaskar dager medlemmene med sprengkulde i Austmarka som kirkeforening Rivo Razakandriana, kunne lamme gir ikke all all misjonær så møtevirksomhet. lett opp. (deltid) På på møtet på Men Madagaskar hos medlemmene Helfrid Jansrud i i Austmarka frue hadde kirkeforening det møtt gir gir frem ikke henimot så så lett opp. 30, På På møtet godt var hos det Helfrid etter Jansrud bilturen å komme frue inn hadde i behagelig det møtt varme frem stuer. henimot Utenom 30, det godt vanlig var det prrammet etter bilturen å å Adventsverkstedet i kirkeforeningen komme inn i er fikk i behagelig stedet vi denne for varme å lage gangen stuer. se Utenom vakre lysbilder det vanlig fra prrammet inn- flettekurver utland, i kirkeforeningen fremvist eller annen av frk. julepynt, fikk Ragnhild vi denne male Andresen. gangen Juletrefesten se vakre lysbilder fikk besøk fra inn- av både kong hjerter Søndagsgudstjenesten eller utland, stjerner fremvist eller av av få i Holmby frk. andre Ragnhild ideer skole Andresen. den 88 Herodes, januar 00snekker ved res. Josef, kap. Maria med eller Løkeberg slå Søndagsgudstjenesten av fikk prat. Det utvidet var mange ramme. i i Holmby Også skole lærer Jesusbarnet den 88 Strand januar 00 talte. tre ved Og konger. res. etter kap. Dessuten King innom, en kaffepause Løkeberg både 8-åringer i fikk skolestuen, en utvidet andre fortalte barn ramme. Jul Også O. Kids Svartberg lærer Strand maaaange fra kirke- talte. fler. Og Alle etter stolene var selvsagt kristenliv kaffepause del i USA. foreldre i med skolestuen, storesøsken. inntrykk fortalte fra sin Jul reise opptatt, O. Svartberg i fjor sofaene sommer. fra i kirke- stua Og så, pastor mange Konfirmanter Løkeberg kristenliv fortalt i prosjekt i USA. om H. er med A. nyttige Brorson, inntrykk både til julens fra sin sto salmedikter. reise ved veggene. i fjor sommer. Det ble Og tre pastor gode ringer forberedelse Ved aftenmøtet Løkeberg på fortalt søndag dagen. om Det 20. H. H. er januar A. A. mange Brorson, var å Vinger julens stemning kirke salmedikter. på på det sangen nærmeste da vi gikk rundt takke. fylt. Indremisjonsselskapets Trekningen Ved aftenmøtet på loddboka søndag 20. reisetaler gikk januar greit var John juletreet. Vinger Olav kirke Larssen Og vet på det dere: hadde nærmeste Et med voksent par unna. seg 12 Dokkeklærne fylt. kameratklubbs-medlemmer Indremisjonsselskapets i Marius-strikk ble reisetaler fra Våg feiret John ved kvelden, Egersund. Olav Larssen de hadde Disse hadde vært spilte med kjærester vunnet seg kameratklubbs-medlemmer fra fra Våg ved Egersund. Disse sang av en glad leste bestemor, dessuten men et bibelord familien hver. siden Og juletrefesten Larssen talte på på sin spilte Wold sang leste dessuten et et bibelord hver. Og Larssen talte på på sin enkle vant måte både ut fra en CD bibelordet med julemusikk i 1. Joh. 3.1 «Se bedehus hvor stor den 4.januar kjærlighet for femti år siden! enkle måte ut ut fra fra bibelordet i i Joh. 3.1 «Se hvor stor kjærlighet Faderen ei julekrybbe har vist i oliventre oss, at vi med skal bruksanvisning kalles Guds Hvor barn». mange Den år svenske de har vært sanger gift, vet jeg Faderen har vist oss, at at vi vi skal kalles Guds barn». Den svenske sanger Rolf Liström oppbevaringspose! Rolf ga så Liström ga ga meget så gjennom De aller meget sine ikke. gjennom evangeliske Men de har sine sanger. en flokk barnebarn evangeliske fleste gevinstene ble levert på dagen, andre unge venner. sanger. den Jan siste Byfuglien ble hentet på kirkekontoret Jan Byfuglien mandagen etter. K.B.C HERDAHL- HERDAHL- SALEN Nygata 6 SALEN Nygata 6 Byens gamle storstue er åpen for utleie til konserter, minnesamvær, dåpsfest andre private Byens gamle arrangementer. storstue er er åpen for utleie til til konserter, minnesamvær, dåpsfest andre private arrangementer Ø.M. Fjeld AS, Gaupev. 4, Kvgr , Ø.M. Fjeld AS, Gaupev. 4, 4, Kvgr , DIGERUD VARMESERVICE Kongevegen DIGERUD , VARMESERVICE Mobil: Kongevegen , Mobil: Leverandør av fyringsolje, parafin autodiesel Leverandør av av fyringsolje, parafin autodiesel melbye regnskap melbye regnskap Sørumlia 2224 Austmarka Tlf Fax Sørumlia 2224 Austmarka Tlf Fax Sjukehusapoteket i Sjukehusapoteket i i , Faks: Åpent: Mandag-Fredag , Faks: kl Åpent: Mandag-Fredag Lørdag kl kl kl Lørdag kl. kl Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Telefon: Telefaks: Gaupeveien 1A, 1A, postboks - Internett: 1217, 1217, Telefon: 88 Ny bil Brukte - - Telefaks: biler Autorisert verksted - Delelager - Internett: - Dekk felger Periodisk Ny Ny bil bil - kjøretøykontroll Brukte - Brukte biler biler Autorisert Autorisert verksted verksted - Delelager - Delelager - Dekk - Dekk felger felger Periodisk Periodisk kjøretøykontroll Vi lagerfører slitedeler eksosanlegg til andre bilmerker så! Vi Vi lagerfører slitedeler eksosanlegg til til andre andre bilmerker så! så! menighetsbladet menighetsbladet menighetsbladet

12 Svein Skarateppen tjener i Vinger kirke Vi tar en prat med kirketjener Svein Skarateppen for å høre litt mer om han jobben: hvilke arbeidsoppgaver har du som kirketjener egentlig? - Om sommeren er det grøntanlegg skråninger som må klippes. Mye av tiden går med til stell av legat-graver, som stadig øker i antall. Disse beplantes om våren, stelles, lukes, gjødsles vannes hele sommeren, før blomstene ryddes vekk på sen-høsten. Videre er det krematoriet med kremasjoner urnenedsettelser. Kremasjonsovnen ble byttet ut i 2009 er blitt en mer moderne ovn, men den krever mer vedlikehold. Om vinteren er det snørydding strøing. Ved begravelser må gravene tines før de graves opp. Snø må ryddes for gravfølget, både til rundt graven. Så alt er mer tungvint om vinteren. Ellers er det vedlikehold både i kirke i krematoriet. Gravkranser søppeldunker må ryddes vekk tømmes. Kartverk protokoller må føres jevnlig hele året. I kirken er arbeidet å rydde forberede til gudstjenester, vielser konserter bistå prest ved begravelser. Du har hatt denne jobben i mer enn 30 år det betyr ar du trives med denne jobben? Hva liker du best dårligst? - Jeg ble ansatt den 1. juni 1984 i denne jobben. Da hadde jeg vært 11 år i en annen jobb, så presten bemerket blant annet at jeg måtte være stabil som hadde holdt på såpass lenge på samme sted, han fikk rett i det. I 15 år var det kommunen som grov opp alle gravene, jeg påviste gravene hjalp til. Vi var to mann. Jeg var ansatt som kirketjener gjennom kommunen, min kollega gjennom parkvesenet. Det var like mange begravelser da som nå. Vi fylte igjen gravene med spade i alt 1300 graver i løpet av 15 år. De seks første årene var det bare kirkeverge i en deltidsstilling, så vi må klare oss sjøl, ble selvstendige av det. Vi var få på den tiden, alt måtte gjennomføres, så det var ikke snakk om å bli sjukmeldt. Da vi dro på fagdager (kurs over 2 dager) den høsten var vi fire stykker (hele staben) en prest, en organist, en menighetssekretær kirketjeneren. Etter over 30 år i jobben har jeg opplevd sju forskjellig kirkeverger tjue-talls prester. Men jeg trives har god kontakt med besøkende pårørende på kirkegården. Jobbe ute en varm sommerdag er nok det triveligste den dårligste del av jobben må være å bistå presten ved en tung begravelse. Alle begravelser er triste, meg jeg tenker at noen må jo stille opp. Jeg er ikke oppvokst i tror det er en fordel å ikke kjenne alle som går bort. Jeg treffer ofte pårørende etter begravelser. Vi mennesker er forskjellige ingen reagerer likt. Jeg tror mange har behov for å prate med noen etter en slik hendelse. Du er så mye i kirka på søndager; hva synes du om liturgien forsøk på å fornye denne? - Den nye liturgien er grei nok. Jeg er kanskje litt gammeldags, men «Fader vår» kunne vært beholdt som den var. Er du glad i salmesang synger du sjøl med? - Jeg er nok ikke den som bidrar mest i salmesangen, men er glad i sang musikk. Jeg følger som regel med i salmeboka. Du har hørt mange prekener; har du gode råd til prestene på dette området? - Jeg skal være forsiktig med å komme med råd til prestene om prekenen, men jeg kan nevne et par ting; bruk ord som alle forstår presten kan gjerne ta med en personlig opplevelse eller historie som passer inn. Humor er så viktig. Hva tenker du ellers om Vinger kirke; hva kan gjøres når det gjelder å gjøre kirka enda finere? - Vestre skip i kirken er malt, resten må så males. Gulvet i kirken mangler isolasjon det kunne vært lagt nytt gulv med isolasjon. Jeg ville så justert litt på benkene slik at de heller litt mer bakover. Hva tror du kan gjøres for at flere skal komme på gudstjenester føle seg hjemme i kirka? - Jeg tror at sang musikkinnslag (alle aldre) kan bidra til at flere kommer. Og så er det kanskje så viktig å sitte godt? Svein forteller ellers at han liker å bygge restaurere for familien på fritida ved siden av aktivt friluftsliv på ski om vinteren sykling fisking om sommer. Vi takker for intervjuet ønsker Svein lykke til fortsatt noen gode år, som kirketjener i Vinger. Foto tekst: Jan Byfuglien 12 menighetsbladet

13 UTBLIKK Oppdatering fra Kina Tom Marieke Rode-Christoffersen ble sendt ut av Vinger Kirke til Kina gjennom Det Norske Misjonsselskap. Tom har vokst opp i Vinger Kenya Marieke har vokst opp i Argentina, men er fra England Nederland. De har bodd i Kina med sine tre barn siden Begge koordinerer diakonale bistandsprosjekter i NMS. Dette er en kort artikkel om ett av de mange prosjektene Tom koordinerer, Biass på tvers. Så spent at jeg ikke klarte å sove! Hua ZhongFeng (41) var så spent at hun ikke klarte å sove når hun fikk høre nyhetene. Gjennom «Biass på tvers» bygger NMS mer enn bare biasstanker: Kompetansebygging, medborgerskap nettverk er de egentlige «byggesteinene» når et vellykket biassprosjekt skal på plass. Fru Hua bor i BaGu Landsby i Hunan Provins (i Kina). Nå har hun blitt valgt til en av fire ledere av Kvinnenes Utviklingskomite i hennes landsby. Gjennom denne komiteen som ble startet gjennom dette prosjektet, har de ikke bare funnet gode måter de kan bygge vedlikeholde biassinstallasjonene, men de har funnet nye måter de kan utvikle landsbyen jordbruket på. Før prosjektet startet, var det kun en håndfull med menn som ledet landsbyen. Å tenke at kvinner så kan være en del av dette, var en ny tanke for fru Hua, men hun synes dette er spennende meningsfylt. Bygge medborgerskap Til å begynne med, var fru Hua spørrende til om hun kunne tilføre sin landsby noe, men ettersom hun har blitt en del av ledelsen blitt inspirert av det hun har fått se, har både hennes selvbilde kompetanse vokst. En viktig del av inspirasjonen kompetansebyggingen, var en reise hun nylig gjorde til Cangyuan landsby i Yunan Provinsen (helt sør i Kina). Hun reiste dit for for å se noen av utviklingsprosjektene Amity driver der (Amity er en av NMS sine lokale partnere i Kina). Før hun reiste, hadde hun vært lite utenfor sin landsby. Det lengste hun noen gang hadde reist, var til YongShun by, som er ca to timers reise fra landsbyen hennes. Så da var det kanskje ikke så rart at hun hadde problemer med å sove når hun fikk høre at hun skulle få reise med fly t for første gang! Denne turen ble derimot mye mer enn bare en første tur utenfor fjellbygdene de kom fra for de fire kvinnene som reiste sammen. De fikk se at endring var mulig at kvinner kunne spille en viktig rolle i denne prosessen. De fikk så mange gode ideer som de tok med seg tilbake til sin landsby. Fra tobakk til kiwi Mange av bøndene i Bagu landsby dyrker tobakk, da det er den varen de kan få mest inntekter for. Tobakk er derimot så meget arbeidskrevende. På turen så de at bøndene i Cangyuan landsby dyrket vekster som kiwi kamelia med gode inntekter. Med gjødselen fra biasstanken kan de få en veldig god innhøsting med kiwi. Da vil de så få mer tid til å starte nye aktiviteter. Etter at de kom tilbake fra turen, har de derfor fått kurs om både kiwi kameliadyrking, fru Hua er allerede i gang med planting av kiwi. For fru Hua handler ikke dette prosjektet bare om biasstanker, bedre inntekter en spennende reise (selv om det var et høydepunkt!), men om nettverket kvinnene i landsbyen representerer en fornyet tro på fremtiden. «Vi kan gjøre bra aktiviteter selv!» sier hun holder hånda for munnen så jeg ikke skal se munnen smile. Men det er ikke nødvendig- øynene smiler! Du kan lese mer om «biass på tvers» Tom Mariekes s andre prosjekter på nms.no eller Tom Marieke med barna Natasha Julia, Kari Sophia & Jakob Rode-Christoffersen menighetsbladet

14 Gravminner Hvem var klokker Hansen? Rett innenfor inngangen til kirkegården fra Kirketorvet ligger det tre graver dekket av steinplate innen samme omramming. På den lengst til høyre står det i den grad det er mulig å tyde skriften som er nesten utvisket: Kirkesanger, Mangeårig ordfører, Hans Hansen, Født 17 Februar 1826, Død 21 Marts 1877, Taknemmelige medborgere la ned denne sten. Ved siden av er graven til kona: Julie Lovise Augusta (teksten så der vanskelig å tyde): f Etter kirkeboka døde hun 28. august 1866 i barselseng en måned etter forløsning av dødfødt barn. Og på gravsteinen nærmest kirken: Christine Elisabeth Dahl f. 1804, d Hun var enke fra Trondheim, mor til Julie Dahl. I følge kirkeboka: død 8. september Hvem var så denne Hans Hansen, som først fremst ble nevnt som kirkesanger på gravsteinen, men så som ordfører? Han ble så kalt klokker (se egen artikkel om kirkelige stillinger), det er etter ham klokkergården i Kirkestredet har sitt navn. Olav Brynn sier i sin bok om by at Skolekommisjonen gjorde det lykkelige valg å ansette Hans Hansen som klokker lærer ved den faste skole, i Han var da bare 23 år gammel. Han var utgått fra Asker seminar er sagt å være en begavet, dyktig interessert lærer. Han var lærer til sin død i Hans Hansen var den yngste nr. 9 i en stor søskenflokk på Østenstad, Asker i Han ble gift i 1852 i Asker med Julie Lovise Augusta, f. Dahl fra Trondhjem. De fikk seks barn. Den eldste Anna Kristine f ble gift med Helge Offerdahl, fra Årdal i Sn, som ble landskjent farmasøyt regnes som margarinens far. Tre av barna, Tora, Marie Halvor arbeidet en periode i en blomsterhandel i Oslo. En sønn, Henrik, tok styrmannseksamen. Hans opplevde nok en vanskelig tid da kona døde i barselseng, 39 år gammel. Igjen satt Hans med seks barn i alderen 3 til 13 år. Heldigvis hadde svigermor flyttet til det var trolig hun som måtte stille opp. De bodde i det som senere er kalt Klokkergården, som Hans Hansen overtok i 1858, i Kirkestredet. Der drev han så almueskole i mange år, etter at han valgte å fortsette som lærer i i Han var eneste lærer ved skolen i 26 år. Etter hans død opphørte skoledriften der, Bottolf Engebretsen overtok Klokkergården. Og etter hvert ble ny skole bygd. Hansen gjorde en stor innsats både i skoleverket i politikken ved siden av sin tjeneste for kirken: : Forlikskommisær. - I 1857 opprettet han en gratis skole for håndverksgutter andre søndag formiddag. Der ble det undervist i regning norsk. Han holdt den gående flere vintrer uten økonomisk vederlag. - I 1859 initiativ, sammen med privatskolens leder, student A. Olsen, til møte for å opprette leseforening almueboksamling i : Ordfører i. Med 16 år som ordfører er han en av de som har sittet aller lengst som ordfører i gamle kommune. - Nestformann i arbeidersamfunn i 1873 (som så leide lokaler av ham). Da han døde i 1877, bare 51 år gammel, er det kanskje ikke rart at takknemlige medborgere fikk laget en minneplate med tanke på alt han gjorde for byen i byens barndom. Kilder: Kirkebøker, Folketellinger, Olav Brynn: by , Vigeland: by Jan Byfuglien 14 menighetsbladet

15 Glåmdal Glåmdal begravelsesbyrå begravelsesbyrå Glåmdal J.A. Kordahl J.a. GLÅMDAL Glåmdal J.A. Kordahl J.a. begravelsesbyrå Fasteaksjon med fokus på forbilder BEGRAVELSESBYRÅ begravelsesbyrå Misjonsforsamling KMF er et samarbeid mellom de tre misjonsorganisasjonene på Bedehus. Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. J.A. Kordahl J.a J.A. Kordahl Kordal Glåmdal Glåmdal HELE DØGNET Hele døgnet begravelsesbyrå begravelsesbyrå HELE DØGNET Hele døgnet J.A. Kordahl J.a.HELE DØGNET J.A. J.a. Kordahl Hele døgnet Hele døgnet sette på senteret som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast bevis på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå. Personlig - Trygt - Verdig Personlig - Trygt - Verdig Personlig - Trygt - Verdig Glåmdal Verdig 81 Personlig 84 - Trygt begravelsesbyrå HELE Hele DØGNET døgnet HELE Hele DØGNET døgnet kordahlbegravelse.no J.A. Kordahl Jobben min er å lære jentene opp i et Personlig - Trygt - Verdig Personlig - Trygt - Verdig Gir håp praktisk kunsthåndverk som kan sikre En det noen mennesker bort dem et levebrød. Men den viktigste lærhele DØGNET Tors natt 6.feb.kom kl : Formiddagstreff. Torill S. Haugen. til meg på gaten, en dem ga meg dommen jeg kan gi dem, er at de er elsket SønTommelstadsgate 9.feb. kl : BDav Praise. Unge voksne KMF 1 Onsliten 12.feb. kl :Det Undervisning samtale. Tema: JesusJeg møter medfornedrelse, godhet. en papirlapp. var en invitasjon av Gud. harondskap delt deres Telefon Telefon 4200, 00, Fjellgata Fjellgata - Trygt -7Verdig Telefon 81Personlig 42 00, Fjellgata 7 Thorhet Haug. KMF til Velkommen lunsj på et senter som Nytt liv. Det nå er jeg et forbilde som kan vise hvor Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, til Nærmiljøsenteret! Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, Fre 21.feb. kl : Fredagsforum.Misjonsforsamling Helge Thomassen. Tema: 1814 Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, hadde aldri falt meg inn det kunne sterk kjærlighetens makt er. tapeter vaskeartikler vaskeartikler tapeter Telefon , Fjellgata 7 -i et at historisk perspektiv. Nærmiljøsenteret tapeter vaskeartikler Telefon , Fjellgata 7 finnes noe nytt liv for meg. De fortalte tilbud god service - en selvfølge hos oss! SønTors 23.feb. kl : Søndagssamling. Tema: Jesus å be. Jan Tore Anthonisen. igode malervarer, 5. feb kl : Formiddagstreff. Marilærer Irenoss Bunes. Et blikk på Kina. KMF Godt utvalg Gode tilbud godgulvbelegg, service - en selvfølge hos oss! Ons 26.feb. kl : Undervisning samtale. Tema: Ville Jesus helbrede? Godt utvalg i malervarer, meg at Gud elsket meg,men Sammen forandre tapeter vaskeartikler Gode tilbud god service -gulvbelegg, en selvfølge hos oss! Søn 8. febfremdeles kl : PRAISE. KMF tapeter vaskeartikler Nett-tale av Per Eriksen. KMF Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens jegsøn trodde ikke det kunne finnes en slik Gode tilbud god service en selvfølge hos oss! 15. feb kl : Søndagssamling. Sigmund Danielsen. KMF Nærmiljøsenteret Gode tilbud god service - en selvfølge hos oss! Fre 28.feb. kl : Sangkafé. Dagens gjest: Odd Georg Murud: Lina Sandell. Gode tilbud god service - en selvfølge hos oss! Nødhjelp sette fokus på mennesker som kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Ons 18. feb kl : Undervisning Faarlund. samtale.kmf Jan Erik Lehre. KMF Ons 5.mars kl : Fastesamling. Nils Chr. forandrer verden. Vi vil fortelle historiene Tors kl : Formiddagstreff. Kari Helene Haugen. Fre6.mars 20. feb kl : Fredagsforum. Sylfest Lomheim. Vi kjøkken SIGDAL Vi tilbyr tilbyr kjøkken fra42 SIGDAL Drømmekjøkkenet, Drømmekjøkkenet, Telefon 81fra 00, Fjellgata 7 om noen av dem som i våre prosjekter Martha fikk liv gjennom Søn 9.mars kl.virkelig 17.00: et BDnytt Praise. Unge voksne KMF samt hvitevarer fra Electrolux, AEG samtvi hvitevarer fra Husqvarna, Husqvarna, Electrolux, AEG ZANUSSI ZANUSSI tilbyr fra Vi tilbyr kjøkken kjøkken fra SIGDAL SIGDAL Drømmekjøkkenet, Drømmekjøkkenet, Nærmiljøsenteret Vinger Menighet samt hvitevarer fra Husqvarna, Electrolux, AEG ZANUSSI samt hvitevarer fra Husqvarna, Electrolux, AEG ZANUSSI Ons 12.mars kl.drives 18.30: av Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF er med på å gjennomføre norske senteret som Mekane Yesus, Godt utvalg i malervarer, gulvbelegg, Fre 27.f eb kl : Sangkafé. Ons 19.mars kl : Fastesamling. NilsNærmiljøsenteret Chr. Faarlund. KMF Østre Solørvei KONGSVINGER tapeter vaskeartikler menigheters internasjonale diakonale den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens 4. mars kl : Årsmøte.Sylfest KMFLomheim: Den gode samtalen-språkutviklingen i FreOns 21.mars kl : Fredagsforum. diakonale organisasjon er en av Kirkens arbeid i praksis. Gode Østre tilbudsolørvei god service - en selvfølge hos oss! KONGSVINGER Norge. NærmiljøsenteretTur med Hurtigruta v/wenche Inge Tors 5. mars kl : Formiddagstreff. Østre Solørvei Solørvei KONGSVINGER KONGSVINGER Østre Østre -Solørvei KONGSVINGER Nødhjelps lokale Hvert år Tema: tas Søn 23.mars kl : Søndagssamling. Tlf. Tlf Åpent Åpent 10-17, 10-17, torsdag torsdag til til 19, 19, lørdag lørdag Søn 8. mars kl.partnere : PRAISE. KMFJesus Menneskesønnen. Asbjørn Nordgård. KMF Se 50-siders widescreen-katal foto via: KONGSVINGER Se vår 50-siders widescreen-katal foto10-17, via: Tlf. 81 -SIGDAL -med Åpent torsdag Tlf.vår Østre Solørvei -SIGDAL -med Åpent 10-17, torsdag til til 19, 19, lørdag lørdag Onsnye 26.mars kl.inn 18.30: Fastesamling. Nilssom Chr. Faarlund. KMFsom samles inn går til Kirkens 60 jenter i et toårig prram Pengene Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katal med foto via: Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katal med foto via: Ons 11. mars kl : Misjonsuka. Arnfinn Bjørgen. KMF Fre 28.mars kl : Sangkafé. Dagens gjester: Glade gutter. Nærmiljøsenteret girlør dem14. et underholdsbidrag, yrkesop-arnfinnnødhjelps arbeid over hele verden. Du mars kl. Misjonsuka. Bjørgen. Ons 2.april kl :12.00: Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF KMF Hans Ording, tlf plæring, helsehjelp terapi. kan støtte aksjon Tors 3.april kl : Formiddagstreff. Arnfinn Bjørgen. KMF direkte ved å: Vi tilbyr kjøkken fra SIGDAL Drømmekjøkkenet, Søn 15. mars kl :Misjonsfest. Sertifisert samt hvitevarer fra Husqvarna,opplæring Electrolux, AEG ZANUSSI Benytte kontonummer Søn kl : BD Praise. Nærmiljøsenteret Fre6.april 20.mars kl : Fredagsforum. Helge Gudmundsen. Hans Ording, Ording, tlf tlftruck, maskiner kran Hans Ons fornedret 9.april kl : Fastesamling. Nils Chr. Faarlund. KMF Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Fra til forbilde Sertifisert opplæring Hans Ording, tlf Sertifisert opplæring Nærmiljøsenteret Vinger menighet Fre 18.april kl : Avslutning på korsvandring. KKS Hans Ording, tlf Hans Ording, 92opplæring truck, maskiner tlfkran kran Ringe givertelefon (200 kroner) Etter Marthas år i Nytt liv-prramsertifisert truck, maskiner Freat27. mars kto l : Sangkafé. Nærmiljøsenteret Sertifisert opplæring Sertifisert opplæring Østre Solørvei KONGSVINGER truck, maskiner kran met var29. omme, hun spurt om å fortsøn mars ble kl : Palmesøndagsfest. Preben Colstrup Gospelkoret. KMF KONGSVINGER BEDEHUS Nyttkjøkken? kjøkken? Nytt Nytt kjøkken? Nytt kjøkken? Vi Vi tilbyr tilbyr kjøkken kjøkken fra fra SIGDAL SIGDAL Drømmekjøkkenet, Drømmekjøkkenet, samt samt hvitevarer hvitevarer fra fra Husqvarna, Husqvarna, Electrolux, Electrolux, AEG AEG ZANUSSI ZANUSSI Nytt kjøkken? Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Nor-Team Vi tilbyr tilbyr kjøkken kjøkken fra fra SIGDAL SIGDAL Drømmekjøkkenet, Drømmekjøkkenet, Vi samt hvitevarer hvitevarer fra fra Husqvarna, Husqvarna, Electrolux, Electrolux, AEG AEG ZANUSSI ZANUSSI samt Vi Vi tilbyr tilbyr kjøkken kjøkken fra fra SIGDAL SIGDAL Drømmekjøkkenet, Drømmekjøkkenet, samt samt hvitevarer hvitevarer fra fra Husqvarna, Husqvarna, Electrolux, Electrolux, AEG AEG ZANUSSI ZANUSSI Tlf. Tlf Åpent Åpent 10-17, 10-17, torsdag torsdag til til 19, 19, lørdag lørdag Se Se vår vår 50-siders 50-siders SIGDAL SIGDAL widescreen-katal widescreen-katal med med foto foto via: via: Tlf Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag Tlf Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katal med foto via: Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katal med foto via: Nytt kjøkken? Nor-Team Tlf. Tlf Åpent Åpent 10-17, 10-17, torsdag torsdag til til 19, 19, lørdag lørdag Se Se vår vår 50-siders 50-siders SIGDAL SIGDAL widescreen-katal widescreen-katal med med foto foto via: via: truck, maskiner kran truck, maskiner kran Tlf Åpent 10-17, torsdag til 19, lørdag Se vår 50-siders SIGDAL widescreen-katal med foto via: Onsdagsmøtene kl med servering. Tors 9. april starter kl : Formiddagstreff. Brune egg fra frittgående høner Søn 12. april kl : PRAISE. KMF Nærmiljøsenterets kafé hver tirsdag kl Ons 15. april BD kl : Undervisning samtale. Kari Helene Haugen.KMF Ungdomsklubben hver torsdag kl Følger skoleruta. Brenna Gård Egg Brøderudvegen 763 Telefon: Telefon: / Telefon: Fre 17. april kl : Fredagsforum. Nærmiljøsenteret Vinger Menighet Fre 24. april kl : Sangkafé. Nærmiljøsenteret Søn 26. april kl : Søndagssamling. Sven Arne Lundeby. KMF Ons 29. april kl : Undervisning samtale. Thor Ringsbu. KMF Hans Ording, tlflager «Fornøyde høner ekstra gode egg. Sertifisert opplæring Telefon: Hønene på Brenna Telefon: er alltidmaskiner fornøyde!» truck, kran GRUSFORRETNING Telefon: Brune egg fra Brenna 2224 Austmarka GRUSFORRETNING GRUSFORRETNING Mobiltlf Tlf Onsdagsmøtene starter kl med enkel kveldsmat. Mobiltlf Tlf Austmarka 2224 Austmarka Mobiltlf Tlf Mobiltlf Tlf Nærmiljøsenterets kafé hver tirsdag kl Ungdomsklubben BD hver torsdag kl Følger skoleruta.benytt svømmehallen til med 28. februar. Benytt svømmehallen Benytt svømmehallen I perioden til med 28. februar. 1. mars til til med 28. februar. I perioden 1. til november holder 1. mars I1.perioden 1. mars til november holder den stengt på grunn 1. november holder Benytt svømmehallen den stengtav påoppussing. grunn Markensveien 4, den stengt grunn til på med 28. februar. av oppussing. Markensveien 4, E-post: av oppussing. Markensveien 4, I perioden 1. mars til E-post: - Benytt svømmehallen E-post: - Benytt 1. november holder svømmehallen til med 28. februar. den stengt på grunn til med 28. februar. I perioden 1. mars til av oppussing. Markensveien 4, I1.perioden 1. mars til november holder E-post: november holder den stengt på grunn den stengt på grunn av oppussing. Markensveien 4, av oppussing. Markensveien 4, E-post: - E-post: - Martha Martha Gezahegn (28) er lærer i kunsthåndverk på Nytt liv-senteret for E-post: - tidligere sexarbeidere i Addis Ababa. Jentene lager vakre stofftrykk som selges i en liten butikk i byen. I fremtiden kan denne kunnskapen bli et levebrød, men allerede nå er Benytt svømmehallen ekstrainntektene velkomne. til med 28. februar. I perioden 1. mars til 1. november holder den stengt på grunn av oppussing. GRUSFORRETNING 2224 Austmarka GRUSFORRETNING GRUSFORRETNING Mobiltlf Tlf Austmarka 2224 Mobiltlf Austmarka Tlf Mobiltlf Tlf Telefon: Brune egg fra frittgående høner Brenna Gård Egg Brøderudvegen / GRUSFORRETNING «Fornøyde høner lager ekstra gode egg. Hønene på Brenna er alltid fornøyde!» 2224 Austmarka Mobiltlf Tlf Brune egg fra Brenna menighetsbladet menighetsbladet

16 Visitaser i Hamar bispedømme før nå Høsten 2014 markerte nye Hamar bispedømme sitt 150årsjubilium med stor feiring jubileumskonsert i Vang kirke. Området hørte tidligere til Oslo bispedømme, som strekker seg tilbake til Først i 1864 fikk Hamar sin egen biskop i Halvor Folkestad ( ). Visitasens utvikling Visitasenes form innhold har gjennomgått en stor utvikling de siste 150 år. I 1860 erstattet almueskoleloven den gamle omgangsskolen. Det førte til faste skoler i nyopprettede skolekretser, hvor skolen fremdeles var en kirkeskole med konfirmasjon som avslutning. Først i 1889 ble skolen, ved lov, ansett som offentlig skole ikke som kirkeskole. Til tross for denne overgangen ble kristendomsundervisningen underlagt kirkens tilsyn, men undervisningen skulle skje i skolens undervisningstid ved skolenes egne prøver. Biskop Folkestad skrev til prosten i Valdres om innholdet i sin visitas: Ved mine Visitaser pleie Provsterne nøiagtigt at gjennemgaa Skolelærernes Protokoller Journaler hvilket i Alminnelighed har vist sig fornødent. Etter hver visitas ble det nedskrevet en visitasprotokoll- beretning som oppsummerte status redegjorde for et inntrykk av det kristelige liv på stedet. Hver enkelt biskop hadde sine særpreg fokusområder, til tross for likheter i oppbygningen av visitasen. Biskop Arnoldus M. Hille var blant annet opptatt av å registrere stimulere det kristelige liv i menighetene skriver i sin visitasberetning fra 1904: Af de glædelige Vidnesbyrd er Virksomheten for den ydre indre Mission, som samler de kristelige Kræfter i Menighedene, som snarere er i Tiltagende end i Aftagende For misjon var viktig for A.M. Hille, noe som kom til uttrykk i hans brev til prost Wisløff i Valdres hvor han vektlegger at prestene ikke måtte stille seg i veien for vekkelsen, samtidig som han advarte mot separatistiske tendenser. Biskop Christen Brun satte på sin side den synkende nattverdsoppslutningen på dagsorden. Fra 1913 tillot han leke nattverdsforvaltere samme år fikk så lekmannsbevegelsen lov til å tale i kirkene. Samtidig var han så opptatt av den kirkelige reformbevegelsen skriver i en visitasberetning fra 1916: For øvrig har jeg paa menighedsmøterne holdt kirkelige foredrag i anledning av de forandringer, som paatænkes i høimesseliturgien, særlig om de reformspørsmaal av kirkelig interesse De ulike biskopene hadde sine særpreg på visitasene. Med Alex Johnson kom det initierende på alvor i fokus. Hans siktemål var å utvide kirkens kontaktflate anså denne virksomhet som hele kirkens oppgave, mens Georg Hille fornyet visitasen innholdsmessig med fokus på menighetsrådets ansvar oppgaver, kontakt med kirkelig ansatte samt møte med frivilligheten i menigheten. G. Hille var den som satte visitasene i system. Visitasen skulle ikke være en festreise, men en arbeidsøkt. Ved biskop Rosemarie Köhn ble det stor forandring i visitasene, mest på den indre plan. Mennesket kom i sentrum på en annen måte enn tidligere. Hun ville slippe det kristelige i menneskene løs frigjøre krefter hos den enkelte i menighetene fra det som bandt. Hun kjennetegnes derfor gjennom sin frigjørende profil. Hun bar likhetstrekk med Schjeldrup i sin folkelighet. En historie fra Valdres forteller om undervisningskonsulent Holdø som fulgte Köhn som sa: Rose, se hvordan de flagger for deg er det ikke flott? Hun svarte: Det er ikke for meg, vet du det er for biskopen. Tilsyn i endring Visitasene har i alle 150 år vært en regelfestet embetsplikt for biskopen. Å gjennomføre det reglementsfestede visitasprram med de fastsatte innholdselementer var et mål i seg selv for biskopen. Visitasen hadde de første 50 år et sterkt element av kontroll. At en visitas hadde eller kunne/burde/skulle ha virkninger i menigheten for mennesker var avledet av dette. De neste 100 år skjedde det etter hvert vesentlige endringer i visitasens profil biskopens oppfatning av sin oppgave. Kontroll innrettet mot prest, skole lokalsamfunn ble etter hvert erstattet av veiledning inspirasjon med lokalkirkelige organer, prest, ansatte frivillige som målgruppe. Visitasens hensikt ble å utløse virkninger i menigheten. Fritt etter boken Hamar bispedømme i 150 år Redaktører Arne Bakken Knut Andresen M.J Med årene skjer det så en utvikling hvor menighetene i større grad blir delaktige i visitasen. Biskop Kristian Schjeldrup var den første av biskopene som holdt eget møte med menighetsrådene gjorde dette til en fast prrampost i alle visitaser samtidig som han var opptatt av å besøke alders- sykehjem samt bedrifter arbeidsplasser. Lokalsamfunnet begynte å komme til syne ble fra Schjeldrup en fast del av visitasen. 16 menighetsbladet

17 L I T U R G I Liturgi, fra gresk leitourgia, «offentlig arbeid», er den vanligste betegnelse for religiøse seremonier. Gudstjenestens liturgi uttrykker troen på tilbedelsen av den treenige Gud. I dagligtalen blir begrepet liturgi som oftest brukt om de faste leddene i gudstjenesten. Det at gudstjenesten er liturgisk, viser så at den er en slags rite. Som rite er gudstjenesten beslektet med lek eller dans eller drama/skuespill. De som er til stede, har sine oppgaver eller roller, alt som skjer har sin orden, sin lovmessighet. Slik som i leken eller i skuespillet blir det i gudstjenesten så skapt en egen slags virkelighet innenfor det liturgiske rom. Slik kan liturgien gjøre oss i stand til å forstå det som egentlig ikke er til å forstå. Den hjelper oss til å tolke forholde oss til Guds nærvær, det mysterium som frelsen er. At vi alle har våre roller i gudstjenesten, har røtter tilbake til den gangen vår kristne gudstjeneste kom til. Alle hadde sin «liturgi»; som forstandere (biskoper), eldste (presbytere/prester) forbedere, diakoner, forkynnere. Med århundrene gikk utviklingen i kirken etter hvert mot en sterkere profesjonalisering. Det ble et skarpere skille mellom prester lekfolk, liturgiene ble ofte så kompliserte at de bare kunne utføres av trenede prester musikere, mens lekfolket ble passive. Men de mest sentrale leddene i liturgien, slik den ble feiret av de første generasjonene kristne, ble bevart gjennom århundrene. Derfor har dagens kirker verden over en felles arv når de skal utforme sin liturgi. I vår egen tid har det oppstått en liturgisk bevegelse som ønsker å finne tilbake til gudstjenesten som en handling der hele menigheten er aktiv. (Fra Kirken.no) Catering til alle anledninger - Minnesamvær - Bryllup - Bursdager - en hyggelig kveld Catering til alle anledninger med venner - Minnesamvær - Bryllup - Bursdager - en hyggelig kveld med venner Kirkenær Fax: Kirkenær Fax: Jernbanegt.5, 2211 DØGNVAKT: Grue Begravelsesbyrå Jernbanegt.5, DØGNVAKT: DØGNVAKT: Grue Begravelsesbyrå Postadresse: Postboks 502, 2203 Besøksadresse: Engensgate 1 DØGNVAKT: Fax: En bonn Av ukjent kinesisk kvinne Herre, gjør mitt liv til bønn. Alt jeg foretar meg, ber jeg til deg: Når jeg åpner en dør, ber jeg om at du må åpne mitt hjerte bo hos meg. Når jeg vasker klær, ber jeg om at du må rense meg tilgi meg min synd. Når jeg skriver brev, ber jeg om at du må tale til meg om din sannhet. Når jeg tenner et lys, ber jeg om at du må lede meg til gode gjerninger så jeg kan lyse opp veien for andre. Når jeg vanner blomster, ber jeg om at du må fylle meg med åndelig regn som skaper fornyelse vekst i mitt liv. Når jeg koker tevann, ber jeg om at du må tenne ild mitt indre liv så jeg alltid kan tjene deg med varme for andre Postadresse: Postboks 502, 2203 Glassmester Besøksadresse: Bilglass Engensgate Solskjerming Fax: Eidskveien 46, , Distriktets ledende leverandør av ferdigbetong Glassmester Bilglass Solskjerming Eidskveien 46, , , Fax: Distriktets ledende leverandør M.N.T.F. av ferdigbetong PER HAFTHUN Tannlege Fjellgata , , Fax: M.N.T.F. Vi PER har HAFTHUN flyttet til Brugata Tannlege 8. Fjellgata 4, 2212 Telefon menighetsbladet

18 Leverandør av fyringsolje, parafin autodiesel tirsdag fredag kl Selskapsl Kongsvin Glassmester Bilglass Solskjerming Eidskveien 46, , melbye TRENGER DU ELEKTRIKER regnskap Distriktets ledende leverandør av ferdigbetong Sørumlia 2224 Austmarka Tlf Fax Jens Dahl AS Fax: TLF 11, Sjukehusapoteket i M.N.T.F. PER HAFTHUN , Faks: Tannlege kl Åpent: Mandag-Fredag TRENGER DU ELEKTRIKER Fjellgata 4, 2212 Lørdag kl Angora undertøy, helsesko, sokker som ikke strammer, Jens Dahl AS TRENGER DU ELEKTRIKER TLF BH for stor tung byste Gaupeveien 1A, postboks 1217, 2206 Telefon: Telefaks: Internett: Ny bil - Brukte biler Autorisert verksted - Delelager - Dekk felger Periodisk kjøretøykontroll Glommengata Glommengata23, 23, Jens Dahl AS TLF r83.1 Vi lagerfører slitedeler eksosanlegg til andre bilmerker så! n undertøy, Byens Angora helsesko, sokker som ikke strammer, Ferske råvarer nybakt bunn fra eget Ferske råvarer nybakt frasokker eget bakeri. Angora undertøy, helsesko, som bakeri BH for stor bunn tung byste Angora undertøy, ikke strammer, BH 81for 96stor 66 tung byste helsesko, sokker 23,som Pensjonistbowling Glommengatahver tirsdag fredag kl ikke strammer, BH for stor ns tung nr.1 byste Markensveien 1, Fax.: Bye Apoteket på Glommengata 23, under Byparken legesenter råvarer Utkjøring Ferske nybakt bunn fraetter eget avtale Ferske råvarer nybakt bunn fra eget bakeri. nr.1 bakeri Åpent yenslørdag B96 66 Pensjonistbowling hver tirsdag fredag kl Ferske råvarer nybakt bunn fra eget Markensvegen 1/ Storgata 40, 2212 Ferske råvarer nybakt bunn fra eget bakeri. bakeri Pensjonistbowling hver GRAVMONUMENTER GRAVMONUMENTER tirsdag fredag kl i topp priser frafra toppkvalitet kvalitet tiltilgunstige gunstige priser 6490 Eide Ta kontakt med vår representant for katal! Svein E. Skarateppen til priser fra i topp kvalitet gunstige GRAVMONUMENTER Fraktfritt levert, gratis oppsatt ettersett i følge kirkegårdsvedtektene 6490 Eide GRAVMONUMENTER i topp kvalitet til gunstige priser fra Brudefoto Coverfoto Brudefoto Ta kontakt med vår Coverfoto representant for katal! Interiør Familie Interiør Familie Grupper Grupper Eksteriør Konfirmanter Eksteriør Konfirmanter Din lokale leverandør av miljøvennlige 6490 Eide oppvarmingsløsninger! Svein E. Skarateppen Reklame Portrett Reklame Portrett med 82 53representant 65 Ta kontakt vår Vi treffes på tlf forgratis katal! Fraktfritt levert, oppsatt etter- Jernbanegata lokale Din kirkelige fellesråd kirkelige fellesråd FK-butikk Gaver kirker / kirkegårder: Gaver tiltilkirker / kirkegårder: Austmarka Kirke/ Austmarka Kirke/ SIMPLY CLEVER Brandval kirke/ / Brandval kirke GRAVMONUMENTER Åpni Glom i topp kvalitet til gunstige priser fra Holt kirke/ / Holt kirke kirkelige fellesråd Lundersæter kirke/ / 6490 Lundersæter kirke Eide Gaver til kirker / kirkegårder: Ta kontakt med vår representant Vinger kirkekirke/ / kirkegård Vinger kirke / kirkegård for katal! Austmarka kirkelige fellesråd Nytt i Vinger kirke Flygelorgel i Vinger kirke E. Skarateppen Brandval kirke /Svein Gaver til kirker / kirkegårder: Fraktfritt levert, gratis oppsatt etteraustmarka Holt kirke / Kirke/ sett i følge kirkegårdsvedtektene Spa Spa AS AS Brandval kirke / Lundersæter kirke / Vinger hotell Coverfoto Brudefoto Østre Solørvei 6 Familie Grupper Din17 lokale - Gågata Telefon FK-butikk D Din lokale FK-butikk Gågata Telefon Odd Due Fotraf Nevjenvegen Magnor Mobil: Mail: - Gågata 17 Org.Nr Mva Interiør 2211 Holt kirke /Konfirmanter Vinger kirke / kirkegård Mob Eksteriør T OR Portrett 11, 2211 Reklame AV E K Gågata GLundersæter kirke / Mob: Nytt orgel i Vinger kirke Telefon Vinger kirke / kirkegård Spa AS Nytt orgel i Vinger kirke Jernbanegata 4 Vinger hotell Østre Solørvei Mob Spa AS R T O K E G AV Vinger hotell Østre Solørvei Mob SIMPLY CLEVER T R KO G AV EJernbanegt. 10, 2211 Tlf.: Jernbanegata Aasum Aasum BilBil Svein E. Skarateppen Gaupevegen Gaupevegen , Fengselsutsalget Fengselsutsalget Fengsel Fengsel Flotte håndtverksprodukter håndtverksprodukter i i skinn, tekstil,metall, metall, skinn, tekstil, lyslys tre.tre. Aasum Bil Åpningstid: Fredag Åpningstid: Fredag Glommengata 16, Glommengata 16, Gaupevegen 2211, Aasum Bil 2211Gaupevegen 6 Fengselsutsalget , Fax: , 81 Fengsel LOKALE ELEKTRIKER DINDIN LOKALE ELEKTRIKER Jernbanegata graving transport veivedlikehold Flotte håndtverksprodukter i skinn, tekstil, metall, lys tre. SIMPLY CLEVER Ledig annonseplass. Kontakt SIMPLY CLEVER menighetsbladet. Tlf Fengselsutsalget Åpningstid: Fredag Glommengata 16, Fengsel Flotte håndtverksprodukter i Tlf. sentralbord: skinn, tekstil, metall, lys66 tre. Åpningstid: Fredag Glommengata 16, Fotraf Fotraf Odd Odd Due Due Apoteket på , Fax: DIN LOKALE ELEKTRIKER Nevjenvegen Nevjenvegen 3 3 under Byparken legesenter Magnor Magnor TAKK FOR DU HANDLER LOKALT 81 Utkjøring etter avtale Mobil: Mobil: Tlf.AT Tlf.55, Mail: 81Postboks 28 Fax: Mail: 542 Åpent Mva lørdag Storgata 40, Org.Nr. Org.Nr Mva 2203 e.post: DIN LOKALE ELEKTRIKER e-post: Tlf. sentralbord: sett i følge kirkegårdsvedtektene 18 menighetsbladet Kurs, møte bursdager, lignende. Plass til ca Henv. Odd Markensvegen 1/ Storgata 40,

19 LIVETS GANG Vigde: Glenn Alex Ødegaard Camilla Heimdal Kristian Andersen Nina Nordnes VINGER KIRKE Døpte: Emil Tobias Lunde Sand Johan Erik Billit Victoria Andrea Ilbråten Olsen Anders Amandus Hoffer Taugbøl Josefine Lystad Wæraas Sara Elida Rundgren Thorbjørn Leander Westvold Gjølstad Lotte Frysjøenden Live Aasum-Westbye Melvin Løvhøiden Lova Sofie Igelström Håkon Salbu Mari Sveen Grønje Hanna Haug Hansen Louise Ramstad Jacobsen Theodor Jacobsen Døde: Inger Johanne Bjørklund f Ingrid Rønningen f Magne Sørpebøl f Magne Bergseteren f Inger Marie Aasum f Svein Andreas Ramsøy f Ola Lindberg f Arne Ingvar Enderud f Elbjørg Walberg f Mercy Abureki Ileso f Anna Johanne Søberg f Lauritz Åsum f Kjell Magne Knutsen f Olaug Sund f Sofie Sørli f Elin Monica Sørli f Johan Haanæs f Gerd Foss f Sigurd Johansen f Egil Andreas Gusterudmoen f Helgi Olafur Thorarinsson f Aage Tangen f Gerd Astrid Eriksen f Inger-Marie Bakken f Endre Brøderud f Randi Anette Nordby f Helga Hoel f Ester Verhaug f AUSTMARKA KIRKE Døpte: Tiril Sofie Grinden Nordfjeld Andreas Spørck Østvik Døde: Halvard Dahl f Alf Myhrer f Erik Hauger f MENIGHETENE TRENGER DIN STØTTE UTNYTT SKATTEFRADRAGET Både Vinger Austmarka er avhengig av frivillige bidrag både for å gjennomføre utsmykninger forbedringer, for spesielle tiltak, særlig rettet mot barn unge. Gaver til menighetene kommer inn under ordningen med skattefradrag. Gaven må være minst på kr. 500 for 2015 er maksimumsbeløpet økt til kr For å få meldt inn bidraget til skattemyndighetene må givere oppgi at de ønsker fradrag melde inn sitt personnummer til kirkekontoret. Det kan gis gaver til følgende formål: Vinger menighet: Drift menighetsliv: Trosopplæring: Kirken: utsmykning, forbedringer: Flygel i kirken: Holt kirkefond: Vurder så mulighetene for minnegaver til beste for menighetene. Austmarka menighet: Drift menighetsliv: Kirken: utsmykning, forbedringer: menighetsbladet

20 GUDSTJENESTER Vinger kirke Dato Kirke Kl Dag i kirkeåret Liturgi Prekentekst Liturg Vinger kirke 11:00 Kr.forkl.dag Karnevalsgudstjeneste Mark 9,2-13 Magnus Jansvik Vinger kirke 11:00 Sønd. før faste Fastelavensgudstjeneste Joh 12,20-33 William Alf Bøhler Vinger kirke 19:00 Askeonsdag Askeonsdagsgudstjeneste Matt 12, Magnus Jansvik Vinger kirke 11:00 1.s. i faste Gudstjeneste Matt 16,21-23 Magnus Jansvik Vinger kirke 11:00 2.s. i faste Familiemesse Luk 7,36-50 Øystein Halling Vinger kirke 18:00 2.s. i faste Ung messe Luk 7,36-50 Vikar Vinger kirke 11:00 3.s. i faste Visitasgudstjeneste Ef 6,10-18 Magnus Jansvik Vinger kirke 11:00 4.s. i faste Misjonsgudstjeneste NMS Joh 3,11-16 William Alf Bøhler Vinger kirke 11:00 Maria budsk.dag Gudstjeneste årsmøte Luk 1,46-55 Magnus Jansvik Vinger kirke 11:00 Palmesøndag Palmesøndag Matt 26,6-13 Magnus Jansvik Austmarka kirke Dato Kirke Kl Dag i kirkeåret Liturgi Prekentekst Liturg Austmarka kirke 11:00 Kr.forkl.dag Familiegudstjeneste Mark 9,2-13 Jorun Strand Smørholmen 12:00 1.s. i faste Gudstjeneste Matt 16,21-23 Jorun Strand Austmarka kirke 19:00 ti. F 3s.i faste Ordinasjonsgudstjeneste: Turid Lindal Solveig Fiske, Øystein Halling Austmarka kirke 11:00 4.s. i faste Gudstjeneste Joh 3,11-16 Turid Lindal Tjuvbråten 12:00 Palmesøndag Gudstjeneste Matt 26,6-13 Turid Lindal Austmarka kirke 20:00 Langfredag aften Gudstjeneste Matt 26,30-27,50 Turid Lindal Husk årsmøte i Vinger menighet søndag 22. mars etter gudstjenesten.

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2016 - 63. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2016 - 63. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2016 - 63. ÅRGANG LEDER TALLENES TALE I skrivende stund sitter jeg med laptopen på fanget i Norwegian sitt 737-800 på vei fra Warszawa til Oslo. Min ovale ferieuke i utlandet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 3-2016 - 63. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 3-2016 - 63. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 3-2016 - 63. ÅRGANG LEDER MEDMENNESKE For noen er det slik at våren alltid kommer for seint, men som de optimister de er, så sier de Ja visst skal våren komme. Når dette skrives

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 2-2016 - 63. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 2-2016 - 63. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 2-2016 - 63. ÅRGANG LEDER KRISTNE RØVER PÅSKA Det var overskriften i en avisartikkel rundt påsketider. Ordene fanget min oppmerkhet. I etterkant har jeg tenkt mye på hva denne

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer