PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann"

Transkript

1 T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg nå inn på et nytt kjempemarked med rensesystemer for ballastvann. PG Marine Group har vært gjennom en rivende utvikling i løpet av sine 28 år som leverandør av utstyr til offshorenæringen. Bedriften har bygget seg opp som den viktigste leverandøren av utstyr til offshore supplyskip verden over, og nå er et nytt kapittel i ferd med å skrives. Det åpner seg nemlig et kjempemarked for rensing av ballastvann, etter at en IMO-konvensjon har pålagt alle skip å ha rensesystemer for ballastvann innen PG Marine Group har allerede fått sine første ordrer på leveranser av Hyde Guardian rensesystem, og ser konturene av et kjempemarked åpne seg: Dette markedet er stort, totalt finnes det omkring skip innenfor vårt marked på verdensbasis, og alle blir pålagt å installere renseløsninger innen Her vil det måtte investeres hundrevis av milioner i en fem-seks års periode, og vi er veldig godt posisjonert for å ta del i dette markedet, sier administrerende direktør Roy Norum i selskapet. Hyde Guardian løser FNs nye, strenge krav til rensing av ballastvann i skip. Kostnadene er lave, monteringen er enkel og fleksibel, og markedet er enormt. Alt tyder på at PG Marine Group vil få mye å gjøre de neste 5-6 årene. PG Marine Group har eksklusive rettigheter til å selge og markedsføre det til offshorekunder over hele verden. Partner Roy Norum hos Ing. Per Gjerdrum. FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) innførte i 2004 en konvensjon som pålegger alle skip installering av teknologi som renser ballastvannet før dette slippes ut. For nye skip gjelder dette fra 2012, og for eksisterende skip gjelder påbudet fra Våre pumpe- og lasthåndteringssystemene PG-MACS og PG-MAPS har vi utviklet i nært samarbeid med bransjen, for å kunne tilby løsninger som svarer til morgendagens krav. I stedet for å vente på hva offshorenæringen trenger har vi gått i aktiv dialog for å utvikle løsninger som bidrar til å realisere felles muligheter, sier Norum. PG-MACS har blitt en suksess for Asker-bedriften og lasthåndteringssystemet ble raskt den dominerende løsningen blant offshorerederne. Norum har tilsvarende høye forventninger til Hyde Guardian. Produktet er amerikansk, og Vi har allerede fått syv kontrakter for levering av systemet, to er allerede under installasjon. Det som gjør Hyde så populært er at det gir svært lave driftskostnader. Ingen redere ønsker store ekstrakostnader knyttet til renseforpliktelsen, så økonomi er viktig. Dernest er investeringskostnaden lav, og sist men ikke minst er systemet svært fleksibelt med tanke på montering. Det er modulbasert og kan tilpasses selv de trangeste forhold ombord, sier Norum. // Reklamebilag til SAS Magasinet mai 2010 Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Amesto Solutions: Komplette økonomiløsninger for oljeselskaper Amesto Solutions har gjennom sine leveranser til ledende aktører innen oljesektoren utviklet en egen forretningsløsning for oljeselskaper. Løsningen dekker alt innen økonomi, timeføring og rapportering. Amesto har komplett økonomistyring med både generell økonomisk rapportering og rapportering av lisensregnskap. Dette gir kundene full kontroll og oversikt over både ASA- og AS-selskapet i tillegg til de ulike lisensregnskapene. Vår løsning har ferdige rapporter som passer inn i rapporteringen til oljeselskaper. Den dekker også prosesser for kostfordeling og fordeling av produksjon, sier Thore Stærk som er produktansvarlig i Amesto Solutions. Løsningen er bygget med stort fokus på enkelhet og er komplett i alt fra timeregistrering, regnskap, kostnadsføring, lønn og reiseregninger. Oversiktlig rapportering Det Norske Oljeselskap, BayernGas, Wintershall, Lundin og Noreco er noen av kundene til Amesto Solutions. Selskapet har bygget et sett med rapporter som dekker blant annet Billing, Cash Call og Profit &Loss for å nevne noen av tjenestene. Vårt rapporteringsverktøy Amesto Analyse gjøre det enkelt å gjøre justeringer på rapportene for at det skal passe til kundenes behov. En annen fordel er at rapportene er online med ERP-systemet. Vi leverer et bredt spekter av komplette ERP, CRM, HR og rapporteringsløsning for de fleste typer virksomheter i en rekke bransjer, sier produktansvarlig i Amesto Solutions, Thore Stærk. Dermed blir hver endring i ERP-systemet alltid automatisk med i rapportene, forklarer Stærk. Bygger på standard programvare Amesto Solutions bygger på standard programvare og er ekstremt brukervennlig. Vi bygger vår løsning på markedsledende standard programvare som vi har tilpasset til oljeselskaper. Vi har integrert systemene tett, og sørget for at det skal være enkelt å oppgradere programvaren. Vår løsning bygger på standard programvare fra Visma Software AS og Current Software AS, samt rapportering med Amesto Analyse, opplyser Stærk. Gjennomprøvd løsning Gjennom sitt eget bransjeforum har Amesto Solutions utviklet sine systemer til å bli en gjennomarbeidet løsning. Best-practice i forhold til rutiner og prosesser i samspill med standardprogramvaren er optimalisert. Dette reduserer risiko og forenkler videreutvikling av systemene. Forumet er en populær arena for kompetansedeling blant våre kunder. Her skapes også grunnlaget for videreutvikling av løsningen. Det tette samspillet mellom partene gir gevinst i form av å forstå hvilke prosesser som skal gjennomføres. Gjennom å spille på lag med løsningen kan prosessene optimaliseres ytterligere, forteller Stærk i Amesto Solutions. Økt lønnsomhet Mest mulig sømløse systemer er et krav fra Amestos kunde Wintershall Norge for å sikre datakvaliteten og redusere dobbeltarbeid til et minimum. Amesto Solutions bygger og videreutvikler standardsystemer til å dekke et komplekst behov for oljesektoren. Selskapet har også etablert et oljeforum hvor selskaper fra bransjen kan være med å påvirke utviklingen av løsningen og utveksle erfaringer. Dette skaper utvilsomt økt lønnsomhet for oss, sier senior accountant Anita Malmin Skretting i Wintershall Norge. Tilbud til alle bransjer Selv om Amesto Solutions har utviklet skreddersydde løsninger for oljebransjen, leverer selskapet også løsninger til andre bransjer og virksomhetsområder. Vi leverer et bredt spekter av standard løsninger til de fleste bransjer og bedrifter. Og med 25 års erfaring med leveranse av økonomi, logistikk, lønn og personal samt rapporteringsløsninger, gjør at vi kan dekke de fleste bedrifters utfordringer på en elegant måte, avslutter Stærk. Telefon E-post: 2

3 Karsten Moholt AS: Tilbyr vibrasjonsanalyse til boreindustrien Mens oljeselskapene i en årekke har benyttet vibrasjonsanalyse som tilstandsrapportering, er dette forholdsvis nytt i boreindustrien. Nå har selskapet Karsten Moholt AS i Bergen, sammen med Prüftechnik i Tyskland, designet et vibrasjonssystem som foretar målinger på borremaskinen mens boringen pågår. Gode vedlikeholdsprogrammer på rigg, maskiner og boreutstyr er avgjørende for effektiv og forutsigbar produksjon på borerigger. Men likefullt; med en døgnrate på 3-6 millioner kroner på borerigger, er det en kjensgjerning at borestopp på grunn av vedlikehold påfører riggselskapene svimlende inntektstap. Dette er den økonomiske realiteten som riggselskapene står overfor: Det koster enormt mye penger å stoppe boringen, men trolig enda mer hvis du kjører for lenge. Det kan gi lengre borestans og langt større inntektstap, sier Tommy Glesnes, Leder for Tilstandskontroll hos Karsten Moholt AS. Riggselskapene legger derfor opp til vedlikeholdsprogram på alt utstyr, eksempelvis med et vedlikeholdsintervall på fem år, som også er i henhold til reglementet til klasseselskapene (Veritas, Lloyds m.fl.). Vedlikehold kan svekke maskinen Det er imidlertid også andre utfordringer knyttet til Om Karsten Moholt AS vedlikehold på maskiner og boreutstyr. Fordi forholdene som boreriggene opererer under varierer så mye, eksempelvis vær-, temperatur- og bunnforhold, er det umulig å beregne hvor lenge en maskin varer. Et vedlikeholdsintervall på fem år passer trolig for noen maskiner, mens andre maskiner kunnet fungert mye lengre uten vedlikehold. Demonteres en maskin som egentlig var i god stand før vedlikehold, så er konsekvensen ofte at Karsten Moholt AS er Norges største elektromekaniske verksted med omlag 170 ansatte innen mange fagfelt. Verkstedet jobber mot industri, skip og offshore, og utfører overhaling, reparasjoner og omvikling av elektromotorer, transformatorer og generatorer både innenfor lavspent og høyspent. Selskapet er sertifisert av Nemko, UL og IECEx for reparasjon av alle typer Ex-utstyr. Borremaskin som henger i borretårnet. Foto: Aker Solutions KMAS Diagnosesenter analyserer feil på en borremaskin. vedlikeholdet kan, dersom det er ukyndig utført, svekke maskinen fremfor å styrke den. Derfor er det best å foreta tilstandsanalyser av roterende maskiner altså mens de er i bruk, mener Glesnes. Gjennom en slik vibrasjonsanalyse på maskiner i bruk, vil slitasje og skader på lagre, tannhjul eller andre mekaniske feil avdekkes på et tidlig stadium. Dermed kan vedlikeholdet planlegges i henhold til utstyrets reelle tekniske tilstand, ikke etter antall driftstimer. Ved bruk av tilstandsanalyse, mens maskinen er i drift, unngås inntektstap ved uforutsett driftsstans, og enda viktigere; du foretar vedlikehold på boreutstyr som virkelig trenger det, fastslår Glesnes. Kontinuerlig overvåkning Maskiner som er kritisk for driften, eller som har vanskelig tilkomst, bør også ha kontinuerlig overvåking. Slik fjernovervåking tilbyr Karsten Moholt AS sine kunder. Selskapet monterer da systemer for dette på maskinen som skal overvåkes, og data overføres til Karsten Moholt AS som analyserer målingene og rapporterer eventuelle avvik tilbake til kunden. Dermed får riggselskapet en tidlig varsling av feil under utvikling, noe som gir en bedre driftssikkerhet. Innenfor tilstandskontroll tilbyr selskapet et meget bredt og godt konsept som dekker alle områder fra avansert vibrasjonsanalyse, termografering til motortesting. Karsten Moholt AS har også egne avdelinger som utfører sakkyndig kontroll og service av Ex-trucker, og service av pumper, elektronikk og kompressorer. Oppdragene skjer i Norge og rundt i hele verden for blant andre StatoilHydro, Transocean, Odfjell Drilling, Dolphin, Seawell, Acergy, DOF, BW Offshore med flere innen offshore, og Mantena, BKK, Vang Energi med flere innen landbasert industri. Karsten Moholt AS Telefon:

4 Multiconsults erfaring fra offshore gir unik kompetanse på vindkraft til havs I vinden som aldri før Wilfried Pimenta de Miranda, senior rådgiver Offshore vind i Multiconsult. MULTICONSULT satser på vindkraft til havs. Det er naturlig for et selskap med solid ekspertise fra 40 års offshorevirksomhet, lang og variert erfaring innen energisektoren og med et stort engasjement for miljøet både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har 1100 ansatte med bred og flerfaglig kompetanse. Multiconsult håndterer komplekse oppdrag for krevende kunder. Kombinerer unike kompetanser Multiconsults første offshore-prosjekt var i 1972 og selskapet har siden den gang utviklet en verdensledende ekspertise innen offshore betong- og stålskonstruksjon og marin geoteknikk. Dette er unik kompetanse Multiconsult nå kombinerer med en lang erfaring innen fornybar energi for å skape ny ekspertise innen offshore vind. Vi har deltatt i en rekke store prosjekter innen olje og gass og fornybar energi. Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til for å levere store infrastrukturprosjekter. Mange av våre offshoreprosjekter foregår i områder med tøffe klimatiske utfordringer og offshore vind vil stå overfor mange av de samme utfordringene. Vi er klare til å støtte aktørene i markedet og kan bidra hele veien, fra identifisering av muligheter til konstruksjon og igangsetting, sier Wilfried Pimenta de Miranda, senior rådgiver Offshore vind i Multiconsult. Erfaring med konsesjonsarbeid Multiconsult er en ledende aktør innen vindkraft, vannkraft og andre fornybare energikilder. Innen offshore vindkraft tilbyr selskapet rådgiving, prosjektering og prosjektledelse. Multiconsult vet hva som kreves for å oppnå konsesjon for vindkraft på norsk sokkel, og er det eneste rådgivingsselskapet som har erfaring med å oppnå dette for våre kunder. Multiconsult har en global rekkevidde gjennom vår medeier og samarbeidspartner, WSP Group et av verdens største konsulentselskaper. 4

5 NorSea Group: Oljebransjens logistikkleverandør Med 10 strategisk plasserte forsyningsbaser fra Farsund i sør til Kirkenes i nord, er NorSea Group den ledende leverandøren av integrerte base- og logistikkløsninger for offshoreindustrien i Norge. NorSea Group er det eneste selskapet som tilbyr baselogistikk som dekker hele den norske kontinentalsokkel. Hver dag fraktes det mange tonn med materiell og utstyr frem og tilbake fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Selskaper som NorSea Group dekker offshorenæringens behov for lager, transport og havnetilgang på land. Vi har over anløp på våre anlegg i året, og står for majoriteten av det store antall tonn som hver dag går ut til Nordsjøinstallasjonene, sier viseadministrerende direktør i NorSea Group, John Egil Stangeland. Vestbase i Kristiansund er en av ti baser med mye aktivitet langs norskekysten. Foto: Øivind Leren Ti baser NorSea Group er i dag direkte og indirekte involvert i ti forsyningsbaser langs norskekysten. Foruten to baser i Stavanger, Stordbase på Stord, Vestbase i Kristiansund og Polarbase i Hammerfest, er selskapet via sitt 50 prosent eierforhold i Coast Center Base på Sotra også involvert i Helgelandsbase i Sandnessjøen, samt Kirkenesbase i Kirkenes. I tillegg er gruppen medeier i base- og logistikkselskapet LTU i Farsund og Norbase i Harstad. Gruppen tilbyr et bredt spekter av logistikkløsninger og servicetjenester til olje- og gass industrien inkludert terminal og havnetjenester, forsyningsledelse, utleie og drift av bygg og anlegg, marine tjenester, IRM- og mobiliseringstjenester og prosjektlogistikk. Våre kunder er oljeselskaper og tjenestetilbydere innen offshoreindustrien som StatoilHydro, Exxon Mobil, Total, Aker Solutions, AGR Group og FMC for å nevne noen. Vi er markedsledende i Nordsjøen, forteller Stangeland. Én rammekontrakt for hele sokkelen Med ti strategisk plasserte forsyningsbaser kan NorSea Group og deres assosierte selskap tilby den unike fleksibiliteten det gir å operere innen et nettverk som dekker hele Norges offshoreområde. I samarbeid med forskjellige tredjeparts- og utstyrsleverandører kan NorSea Group tilby en meget effektiv og ikke minst sømløs kontraktuell og operasjonell struktur, tilpasset kundens behov, langs hele sokkelen. Gjennom én kontrakt kan kunden operere fra Farsund i sør til Kirkenes i nord, forklarer Stangeland. Det er flere fordeler med en rammeavtale fra NorSea Group i følge Stangeland: Ved å forholde seg til én leverandør og én kontrakt sparer kunden både tid og kostnader på administrasjonssiden. Det sikrer også kontinuitet i prosjektet og tryggere drift. Selskapet har etablert et felles kvalitetssystem for sine heleide baser slik at kunden skal gjenkjenne operasjoner og prosedyrer fra base til base. Et felles kvalitetssystem sikrer også god erfaringsoverføring slik at erfaringene man gjør seg ved en base blir tatt med videre i prosjektet. Unikt i verdenssammenheng NorSea Group har utviklet basekonseptet til å bli noe langt mer enn en tradisjonell forsyningsbase. Foruten operatørselskapene har et mangfold av oljeserviceselskapene etablert seg på basene. Den etablerte leverandørindustrien bidrar til å gjøre basene til store industrielle kraftsentra. En base fungerer som et slags kjøpesenter for offshorebransjen. Her finnes alle logistikktjenester et oljeselskap trenger i forbindelse med leteboring, utbygging eller drift av oljeplattformer. Det norske basesystemet representerer en effektiv tnyttelse av ressurser gjennom flerbruk av fasiliteter og utstyr, forteller Stangeland. Prosjekt logistikk Gjennom sin prosjektavdeling tilbyr NorSea Group logistikktjenester og prosjektledelse i tilknytning til konstruksjonen av store undersjøiske rørledninger. Vi har gjennom ti år opparbeidet oss betydelig erfaring og kompetanse innenfor store rørprosjekter som Langeled, Ormen Lange og Gjøa, forteller Stangeland. NorSea Group gjennomfører for tiden sitt hittil største og mest krevende prosjekt i forbindelse med konstruksjonen av Nord Stream-gassrørledningene i Østersjøen. NorSea Group er på vegne av Franske EUPEC tildelt logistikkontrakten for transport, håndtering og levering av inntil stk 48 tommers gassrør med en gjennomsnittlig vekt på 23 tonn pr stk. For oss medfører oppdraget operasjoner i både Sverige og Finland med inntil personer i arbeid samtidig i perioden , avslutter en fornøyd Stangeland. 5

6 3M: Global leverandør innen olje og gass 3M er et av verdens mest innovative selskaper. Bare til olje og gassektoren tilbyr selskapet nær produkter. Mange blir overrasket når vi snakker om mikroskopiske glassbobler som kan tilsettes betong for å lette vekten, sier Irene Hynne Torstensrud i 3M. Det finnes knapt en bransje som ikke bruker noen av de ulike 3M-produktene, enten det dreier seg om helse, trafikksikkerhet, kontorprodukter, slipeprodukter eller lim for å nevne noe. Vår suksess henger sammen med vår evne til å knytte våre ulike teknologier med en endeløs strøm av kundebehov. Derfor brukes produktene av forskjellige faggrupper, fra elektrikere til sykepleiere og tannleger, fra kontorarbeidsplassen til offshorevirksomhet, sier Irene Hynne Torstensrud, ansvarlig for selskapets kommunikasjon til oljeog gassmarkedet. 3M har stått for en rekke betydelige produktutviklinger som har blitt standard innen olje og gass. Blant dem glassbobleteknologien, samt løsninger for filtrering, brannbeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse. Fra venstre: Knut A. Mo, Irene Hynne Torstensrud og Joar Jørum. Olje og gass Olje og gass er et av de viktigste satsingsområdene for selskapet, som totalt sett har en omsetning på 25 mrd USD, ansatte og nærmere 200 salgskontorer i ulike land. 3M har levert produkter til olje og gassektoren i 50 år. Vi har en tydelig posisjon gjennom ulike produkter spesielt utviklet for sektoren, deriblant intercom, åndedrettsvern, tape, lim og produkter til overflatebehandling. Vi jobber tett med kundene for å identifisere problemområder innen leting, produksjon, transport og raffinering. Produktene gjør det mulig å jobbe på enda større dyp og å effektivisere bore- og brønnhullsprosessene med fokus på miljø, sier Knut A. Mo, salgsansvarlig for 3M Norge Olje & Gass. Nøkkelpersoner 3M Norge Olje & Gass: Knut A. Mo Salgs- og markedsansvarlig O&G Joar Jørum Teknisk ansvarlig O&G Irene Hynne Torstensrud Markedskoordinator O&G Innovasjon 3M setter årlig av 7 prosent av omsetningen på 25 mrd. USD til forskning. Forskningen har gjort selskapet ledende innen utviklingen av stadig nye teknologier, produkter og løsninger. Glassbobleteknologien har forandret mye i offshoresektoren. En av de store utfordringene med havkonstruksjoner er vekten. Sementkonstruksjoner kan bli så tunge at de kollapser eller synker ned i underlaget. Ved å støpe inn 3Ms glassbobler, som kan minne om hvetemel om du tar litt av det i hånden, reduseres vekten betydelig. Ulike typer glassbobler med forskjellige egenskaper er tilpasset ulike grader av undervannstrykk og andre forhold som spiller inn. Glassboblene ble opprinnelig utviklet som «coating» på veiskilt. Først senere har vi begynt å bruke dem i offshorebransjen, forteller Mo. Glassboblene har funnet en rekke bruksområder til havs, deriblant i overflatemiddelet på rørledninger, i rørisolasjon, og som en bestanddel i termotape. Filtrering og vedlikehold 3Ms avanserte filtreringsteknologi er mye benyttet i sektoren med bakgrunn i at kvaliteten på væsker er blant utfordringene. Det brukes mye væsker i ulike prosesser og de drar med seg mye urenheter som må filtreres og renses bort. Vi kan tilby komplette, solide løsninger kunden kan være trygg på, og ikke minst ekspertise og know-how, forteller Joar Jørum, teknisk ansvarlig for filtreringsproduktene i 3M. Torstensrud supplerer: Vi er også ledende innen markedsenheten MRO (Maintenance and Repair Operations). Du finner ikke mange håndverkere eller andre tekniske fagfolk som ikke bruker 3M-produkter. Vi har en enorm bredde, og flere av produktene er ATEX-godkjente og tilfredsstiller strenge krav offshore, sier hun og oppsummerer: 3Ms styrke er vårt enormt brede spekter av teknologier, godt testede produkter og ikke minst erfaringer fra andre land og verdensdeler i kraft av at vi er et globalt selskap. Vi kan trekke veksler på fagfolk uavhengig hvor de kommer fra, smiler hun. 3M Norge AS Hvamveien 6, 2013 Skjetten Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon: Fax:

7 Tristein AS: Ærlig, solid og innovativ Operasjonell metodeutvikling innen komplekse marine operasjoner har i liten grad holdt tritt med de teknologiske kvantesprang som er gjort i offshoreindustrien de siste 20 årene. Vår ambisjon er å forandre på dette. Det sier Trond Taraldsen, administrerende direktør i offshoreselskapet Tristein AS, et selskap som ble grunnlagt i 2007 av seks sjøkapteiner med lang og bred erfaring fra shipping- og offshoreindustrien. Fra orkesterplass har gründerne gjennom tiår observert utviklingen innen planlegging og gjennomføring av komplekse marine installasjons- og transportoperasjoner. Tidligere var det vanlig med totalleverandører som tok ansvaret for flere operasjoner samtidig. I dag blir offshore installasjonsprosjekter ofte delt på flere aktører, hvor resultatet fort blir uklare grensesnitt og ansvarsforhold, omstendelige prosedyrer og dermed dyrere prosesser. Vi ønsker å se på hvordan vi kan gjøre ting smartere og mer kostnadseffektivt, forteller Taraldsen. Tar en entreprenørrolle Tristeins tilnærming til marine operasjoner er å ta et større helhetlig ansvar en entreprenørrolle og Om Tristein AS: Består av selskapene Tristein AS, Tristein Marine Operations & Logistics AS, Tristein Renewable Energy AS og Tristein Engineering & Survey AS Hovedområder: Marine operasjoner, logistikk, survey, prosjektledelse og relaterte ingeniør tjenester IMCA Medlem Forhåndskvalifisert leverandør i Achilles JQS Vindmøllefundamenter ankommer mobiliseringshavn før installasjons til havs. Taraldsen forteller at både oljeselskaper, rederier og forsikringsbransjen har vist entusiasme for selskapets løsninger. På kundelisten finnes flere ulike selskapstyper, eksempelvis Det Norske Veritas, Statoil, Odfjell Drilling, Vattenfall, Gjensidige og Bourbon Offshore. Oppdragene bekrefter også allsidigheten i Tristein. Selskapet er involvert i alt fra installasjon av fundamenter for offshore vindturbiner, til transport av offshoremoduler og flytting av plattformer. Selskapet besørger også tungløft, posisjonering og mobilisering av fartøy i forbindelse med offshore installasjonsoppdrag. Gruveprosjekt i Indonesia Også utenlands er Tristein etterspurt. Blant annet bistår selskapet et indonesisk gruveselskap med marine operasjoner relatert til frakt av slam fra gull og kobbergruver til kontinentalsokkelen, gjennom 3,5 kilometer lange fleksible rør ned til 400 meters dyp. Disse rørene må skiftes ut hvert år på grunn av erosjon og slitasje. Vi ble kontaktet for å forestå denne jobben fordi det indonesiske gruveselskapet mente at dette kunne gjøres bedre enn hvordan de har gjort det de siste 10 årene. Klargjøring for utlegging av enda et rigganker. Taraldsen opplyser at Tristein i løpet av kun tre uker greide å redusere operasjonstiden med 40 prosent. Tatt i betraktning at operasjonene ble gjennomført med blant annet to store installasjonsfartøy og fire miniubåter, var kostnadsbesparelsen for kunden i forhold til redusert operasjonstid betraktelig. Store forventninger til ADAPS Selv om teknologiutvikling ikke er primærfokuset til Tristein, har selskapet utviklet en teknologi for å fastslå posisjon og penetrasjonsdybde for riggankere. Det er stor usikkerhet knyttet til det å fastslå posisjonen til ankeret. I dag baseres dette på teoretiske beregninger, noe som på langt nær er godt nok, sier kollega Einar Walderhaug i Tristein. Systemet Tristein har utviklet er under patentering og har fått navnet ADAPS. ADAPS-systemet fastslår, ved hjelp av hydroakkustisk signal (lyd igjennom vann) sendt fra/til ankerhåndteringsfartøyet, ankerets nøyaktige posisjon, inklinasjon og dybde. Du trenger heller ikke mye nytt utstyr eller store oppgraderinger for å ta i bruk ADAPS-systemet. For en stor del brukes eksisterende teknologi; det er selve metoden vi har tatt patent på, forklarer Walderhaug. Tristein har store forventninger til ADAPSteknologien og tester utført på 340 meters dyp på Troll-feltet viser systemet holder meget høy standard. ADAPS-teknologien vil utvilsomt gjøre forankringsoperasjoner langt sikrere og mer kostnadseffektive, mener Walderhaug og Taraldsen. 7

8 Subsea Technology Group: Innovasjon under vann Med 35 år i bransjen har Subsea Technology Group bygget bred kompetanse på undervannsløsninger. Denne kunnskapen brukes til å skape fremtidsrettede produkter og levere kompetent personell til et bredt spekter av kunder. Vi har et innovativt miljø i selskapet, og har utviklet en lang rekke nye produkter og tjenester for våre kunder. Målet er hele tiden å lage løsninger Om Subsea Technology Group: Multidisiplin Subsea kompetanseselskap Ca. 600 ansatte, hvorav over 350 ingeniører Har drevet med subsea siden 1975 Omsetning ca 980 mill Består av selskapene Altra Energy, Bennex, Poseidon, Ross Offshore og Well Processing Subsea Technology Group har et bredt kompetansemiljø. Fra venstre: Økonomidirektør Jens Kristian Rein i STG, administrerende direktør Ståle Brattebø i Poseidon, konsernsjef Atle Strømme i STG og administrerende direktør Terje Arnesen i Bennex. som gjør kundens operasjoner enklere, bedre, billigere eller tryggere, forteller konsernsjef Atle Strømme. Produktutvikling På 1990-tallet utviklet STG/Bennex Anguilaproduktet som en løsning på oljeindustriens problemer med undervanns signaldistribusjon. Dette er fortsatt industriens bransjestandard for trykkompenserte kabler. Dette var den første av en rekke teknologiske nyvinninger som viser at STG er ledende på nye løsninger for subseaindustrien. Vi har utviklet flere patenterte produkter de siste årene, blant annet en fiberpenetrator for gjennomføringer av fibersignal, samt en subsea høyspentbryter som blant annet kan styre ESPpumper. Vi satser sterkt på å videreutvikle både høyspent- og fiberkompetanse for undervannsbruk. STG/Bennex er dessuten en betydelig leverandør av kabelsystemer til seismikkselskaper; dette inkluderer både tauet seismikk, bunnseismikk kabler, bunnseismikk noder og elektromagnetiske systemer. Ormen Lange Gas Compression Pilot STG har vært en nøkkelleverandør på gasskompresjons-pilotprosjektet til Ormen Lange-feltet. Det inkluderer utvikling av en helt ny teknologi innen subsea atmosfæriske tanker. Disse kan være opptil 18 meter lange, tre meter i diameter og benyttes ned til 3000 meter. Bred kompetanse I tillegg til å utvikle nye produkter, leverer vi en betydelig mengde kompetanse til oljeselskapene i form av engineeringstudier, og personell innen fagområdene boring, brønn, geologi og subseaoperasjoner, sier Strømme. STG/Ross Offshore er blant annet Gassnovas kompetansepartner innen geologi og feltutvikling i forbindelse med Carbon Capture Storage-prosjektene (CO 2 -lagring) på norsk sokkel. SWIT Som eier og teknologiutvikler i selskapet Well Processing, har STG utvilket verdens første subsea renseenhet for injeksjonsvann. Disse kan brukes helt ned til ultradypt vann på 3000 meter. Bennex høyspentbryter Et av STG/Bennex patenterte produkter er en subsea høyspentbryter som blant annet brukes for å styre ESP-pumper. I tillegg til subsea har STG bred kompetanse innen topside og FPSO prosessanlegg og vedlikeholdsstyring. Altra i Aberdeen leverer for eksempel all engineering til Apaches nye plattform på Forties-feltet. 8

9 Island Offshore: Storstilt satsing på rekruttering Offshorerederiet Island Offshore i Ulsteinvik har mange jern i ilden. I disse dager er flere båter under bygging samtidig som selskapet satser offensivt på rekruttering. Island Offshore har spesialisert seg på drift av supply-, anker-handterings- og brønnintervensjonsfartøy for ulike oljeselskaper. Selskapet har i dag hele 16 båter som jobber på oppdrag for ledende oljeselskaper som Statoil, BP, Total, Conoco- Phillips og Peterson. Det er også stor byggeaktivitet i rederiet som har sin første flyterigg i tillegg til tre nye båter under oppføring. Med riggen og båter som står ferdige i 2011 og 2012 sier det seg selv at vi trenger mye mannskap. Vi er særlig på jakt etter dyktige sjømenn samt erfarent brønnpersonell, teknisk personell og stabilitetssjefer, opplyser mannskapssjef Guri Lillebø Sætre i Island Offshore. Ettertraktet arbeidsplass Rederiet har noen av bransjens nyeste og best utstyrte båter i sine klasser. Samtidig har de høyt fokus på hver enkelt ansatt. Personalet er vår viktigste ressurs. For oss er det viktig å ha tette relasjoner mellom kontor og sjø. Dette er ordninger som personalet vårt gir gode tilbakemeldinger om, sier Sætre. Vi opplever at selskapet vårt blir attraktivt fordi vi opererer i så mange forskjellige segment. For å satse videre på kompetanseutvikling i rederiet har Island Offshore sitt eget kurssenter i Ulsteinvik der de holder interne kurs for ansatte. Kurssenteret gir oss muligheten til å treffe sjømennene oftere samtidig som de får faglige oppdateringer, sier Sætre. Om Island Offshore: Er et ledende offshorerederi Hovedkontor i Ulsteinvik En familiedrevet bedrift Verdensledende på brønnintervensjon Etablert i 2004 Har 700 ansatte og satser på rekruttering Omsatte for 1,7 millliarder i 2009 IA-bedrift Foto: Ledende på brønnintervensjon Da Island Offshore ble etablert i 2004, hadde lederne i selskapet stor tro på mulighetene som lå i brønnintervensjon. Med fartøyet Island Frontier var satsningen på brønnintervensjon i gang. Vi har per i dag tre båter som har som oppgave å vedlikeholde oljebrønner slik at man får utnyttet kapasiteten i disse maksimalt, sier Sætre. Når det gjelder brønnintervensjon er selskapet verdensledende på dette området. Selv har vi kontrakter med Statoil på brønnintervensjon frem til 2015, forteller Sætre. Rekruttering i sentrum Selskapet har i løpet av fem år bygget opp en flåte med 600 seilende. Sammen med søsterbedriften i Stavanger har de over 700 ansatte. Selskapet har som prinsipp at de skal være som en stor familie. Mesteparten av mannskapet er nordmenn eller skandinaver. Island Offshore er IA-bedrift. Selv om vi er ferske i gamet, ønsker vi å være tidlig ute med dette og gjøre det til et konkurransefortrinn, sier mannskapssjef Guri Lillebø Sætre i Island Offshore. Vi rekrutterer fra tekniske fagskoler og høyskoler. Selskapet har nært samarbeid med de martime skolene i Møre og Romsdal, forteller Sætre. Offshorerederiet deltar med representanter på utdanningsmesser og karrieredager for ungdom for å fremme interessen for rederiet og den maritime utdanningen, opplyser Sætre. Kompetanse og kvalitet Selv om Island Offshore er et forholdsvis ungt rederi, har de allerede i løpet av kort tid klart å opparbeide seg en viktig posisjon i bransjen. Dette er takket være sitt store spekter av tjenester med alt fra nye båter, høyteknologisk utstyr til høyt kvalifisert mannskap. Vi legger stor vekt på å sy sammen mannskap som har riktig kompetanse for de krevende oppdragene vi utfører for våre kunder, sier Sætre. Hos Island Offshore er det fokus på kvalitet, kompetanse og ikke minst sikkerhet som står i sentrum. Et viktig konkurransefortrinn for oss er at vi har en variert flåte med alt fra enklere fartøy til svært avanserte fartøy. Dette gir gode muligheter for karrierebygging hos den enkelte ansatte, opplyser mannskapssjefen. 9

10 Scan Tech: Satser på norsk kvalitet og innovasjon Norsk kompetanse og kvalitet blir stadig mer etterspurt i olje- og gassindustrien verden over. Scan Tech har doblet omsetning og antall ansatte de siste tre årene. Med utvikling av spennende produkter som produserer ren pusteluft og andre som graver undervannsgrøfter til rørledninger skal bedriften videre! Scan Tech ble grunnlagt i Stavanger i I 2003 ble firmaet kjøpt opp av James Fisher Gruppen. Bedriften har siden starten hatt fokus på innovasjon, kvalitet og effektive løsninger. Gjennom organisk vekst og oppkjøp skal vi vokse videre i Norge, forteller Chris Stevens, direktør i Scan Tech-gruppen og James Fisher Norge. Vårt siste oppkjøp var GMC Produkt i Stavanger for 100 millioner kroner. Oppkjøpet gir selskapet 30 nye og dyktige ansatte, og et ytterligere forbedret produktsortiment innen offshore løft og kran, og marineprodukter. Patent på ren luft Scan Tech utvikler og leverer produkter og tjenester til offshore og marinindustri fra design og engineering av spesialutstyr til plattformvedlikehold og -modifikasjon, brønntestingsstøtte og støtte til subsea-operasjoner som rørutgravning og reparasjoner. Nylig søkte bedriften patent på sin pusteluftkompressor, som er den første i verden designet for bruk i Offshore Zone 1-områder. Når en offshore-arbeider jobber i områder hvor luftkvaliteten utgjør en risiko, trenger han pusteluft. Pusteluftkompressoren, som vi nå har søkt patent på, sikrer at luften alltid er av god kvalitet, forteller Om Scan Tech: Eid av det børsnoterte Britiske selskapet James Fisher & Sons plc. 100 ansatte Norges ledende designer og produsent av ATEX produkter til olje og gassindustrien Jobber innenfor 6 hovedområder; design & engineering, vedlikehold og modifikasjon, brønntestingsstøtte, subsea, løfteteknikk og marine produkter Omsetning 205 millioner NOK (2009) Flytter til nytt bygg m 2 i mai 2010 Kvaliteten på norske produkter og tjenester til oljeindustrien er høy, og etterspurt også i andre deler av verden. Kontraktene våre blir stadig større, og etter 15. mai kan Scan Tech ta imot enda flere av de største oppdragene offshore i nye lokaler i Stavanger, sier Chris Stevens, direktør i Scan Tech-gruppen og James Fisher Norge. Stevens. Maskinen kan benyttes i områder som innholder eksplosiv gass. Et annet spesialprodukt Scan Tech har utviklet er HydroDiggeren, en undervanns gravemaskin. Gravemaskinen bruker kraft fra vannstråler til å lage grøfter for ledninger på havbunnen. Dette gir stor nøyaktighet, forklarer Stevens. Til sommeren skal for eksempel Subsea 7 bruke denne maskinen på Draugen-feltet. EPCIC-kontrakter I 2008 ble Scan Tech godkjent av Statoil for levering av EPCIC-kontrakter. Dette resulterte i to spennende oppdrag innen design, utvikling og produksjon av kraner for bruk subsea og til boreoperasjoner. Sterk satsning fra kvadratmeter Scan Tech har mål om å bli en storaktør av internasjonal klasse på eksplosjonssikkert utstyr, helt fra design og engineeringsfasen til ferdig salgs- og utleieprodukt. Norge er et viktig satsningsområde. Kontraktene våre blir stadig større, og etter 15. mai kan Scan Tech ta imot enda flere av de største oppdragene offshore i våre nye lokaler ved Dusavik-basen ved Stavanger, sier Stevens. På Dusavik vil flere enn 40 mekanikere og teknikere fylle 3500 kvadratmeter store vedlikeholds- og servicehaller med spesialbygget testanlegg for store kompressorer og steamgeneratorer. Et eget testsenter for løfteteknisk utstyr og spoling er også utviklet. Disse støttes av en stor tverfaglig engineering og prosjekt team i samme bygget. Norsk gir konkurransefortrinn Stevens har tro på at investeringer i både oljeindustrien og den maritime industrien i Norge vil vokse i årene fremover. Norsk oljeindustri arbeider på norsk sokkel etter noen av de høyeste standardene i verden. Kvaliteten på produkter og tjenester er høy, og etterspurt også i andre deler av verden, fastslår han. Kundene kommer stadig tilbake til Scan Tech fordi de vet at de kan stole på våre løsninger, produkter, tjenester og personell. Har vi ikke det produktet som søkes kan vi i de fleste tilfeller produsere eller skaffe. 10

11 Haaland Group AS: Totalleverandør av tynnplateprodukter og elektronikk Med Europas mest moderne produksjonslinje for bearbeiding av tynnplater og mangeårig erfaring fra elektronikk er Haaland Group AS posisjonert for oppgangstider. Selskapet møter kundenes utfordringer med kombinasjonen ultramoderne og tradisjonsbunden produksjonsvennlighet. Haaland Group AS er Haaland AS og Haaland Elektronikk AS (samt Industrigravøren AS). Selskapene er en slagkraftig enhet som raskt og kostnadseffektivt kan levere alle aktuelle løsninger knyttet til tynnplateprodukt med eller uten innebygd elektronikk. Med det siste innen 3D-basert datateknologi og et revolusjonerende logistikksystem er Haaland AS produksjonslinje blant Europas mest moderne innenfor sin bransje. Sammen med Haaland Elektronikk er vi en ledende totalleverandør innen tynnplatebearbeiding og elektromekanikkindustrien i Norge. Vi leverer komplette løsninger til oppdragsgivere innen forsvar, medisinteknisk, elektronikk, maritim og elektromekanisk industri, forteller Rune Hetland, markedssjef i Haaland AS. Kundene våre får den optimale løsningen og den beste design uten at det går på bekostning av effektivitet og produksjonsvennlighet, fortsetter Gaute Fardal, salg- og markedssjef i Haaland Elektronikk AS. Europas mest moderne Hos Haaland AS finner du den mest moderne og automatiserte produksjonslinjen installert i Europa. Den 72 meter lange Compact Store-linjen har et lagringssystem for 300 paller med råmateriale og prefabrikerte deler. Stansemaskiner, panelbender og robotiserte knekker er installert direkte til linjen. Om Europas mest høyteknologiske produksjonslinje: Omsetningskapasitet 500 millioner kroner per år Garantert oppetid på 23 t/døgn Betjenes av maks 6 personer Har redusert truckkjøring med timer årlig Gir full kontroll på råvarelageret Papirløs produksjon alle maskiner i hele fabrikken og administrasjon er tilknyttet spesialtilpasset ERP-system Haaland Elektronikk og Haaland AS er sammen en ledende totalleverandør innen tynnplatebearbeiding og elektromekanikkindustrien i Norge. Vi leverer komplette løsninger til oppdragsgivere innen forsvar, medisinteknisk, elektronikk, maritim og elektromekanisk industri, forteller Rune Hetland, markedssjef i Haaland AS (t.v.) og Gaute Fardal, salg - og markedssjef i Haaland Elektronikk AS. Oppstillingstid er redusert fra 50 til fire minutter. Det betyr at linjen er svært kostnadseffektiv også ved mindre serier, forteller Hetland. Se ferdig produkt før produksjon Programmeringen til maskinene i tynnplateproduksjonslinjen skjer direkte fra tegning i konstruksjonsprogrammet SolidWorks. SolidWorks gir også mulighet til å visualisere produktene før produksjon igangsettes. Visualiseringsmuligheten gjør det mulig for oss allerede på utviklingsstadiet å finne beste design og produksjonsmetode for oppdragsgiverne våre, forteller Hetland. Kostnadseffektiviseringen er enorm. I tillegg til Europas mest ultramoderne produksjonslinje har Haaland AS også et topp moderne pulverlakkeringsanlegg, og ny knekkecelle med automatisk griperskifte. Ledende totalleverandør Haaland AS og Haaland Elektronikk AS er sammen en totalleverandør (både tynnplate og elektronikk) med mulighet for å levere komplette løsninger innen tynnplateproduksjon, og elektronikk og mekanisk K-Master ble tildelt Merket for god design av Innovasjon Norge i mars produksjon. Haaland Elektronikk AS er forøvrig tidligere Navico Egersund / SIMRAD Egersund / SIM- RAD Robertson, og ble kjøpt opp av Haaland i Vi har historisk hatt hovedvekt på maritim elektronikk, men ser mange andre områder i industrien som har nytte av vår kjernekompetanse. Spesielt gjelder dette utforming og produksjon av produkter, for eksempel betjeningspaneler med display, diverse hendler og knapper, som skal stå utsatt til i forhold til vær, vind og vann, forteller Gaute Fardal, salgsog markedssjef i Haaland Elektronikk. Prestisjeprodukt Haaland Group AS har hatt mange utfordrende prosjekter i løpet av den siste tiden. Blant annet har Haaland Elektronikk AS nylig bidratt i utviklingsfasen av K-Master workstation til Kongsberg Maritime AS. K-Master er et nytt og spennende produkt som i mars i år ble tildelt Merket for god design av Innovasjon Norge. Når K-Master workstation kommer for salg skal vi produsere dem her i Egersund, forteller Gaute Fardal. Om Haaland Group AS: (Haaland AS, Haaland Elektronikk AS, Industrigravøren): 185 ansatte m 2 produksjonsareal Ca 200 mill. omsetning (2009) ISO sertifisert og

12 SDL Norway: Løsninger for bedrifter som publiserer globalt innhold For store bedrifter med virksomhet i mange land, på mange språk, er det en utfordring å sikre at informasjonen til enhver tid er oppdatert og den samme overalt. Global Information Management (GIM)-løsningene fra SDL sikrer konsekvent informasjon på en effektiv måte. Dette har gjort bedriften verdensledende på området. Vi hjelper internasjonale konsern med å sikre at deres informasjon er konsekvent, på alle språk og plattformer, på tvers av alle divisjoner og avdelinger og gjennom hele verdikjeden, fra den forfattes til den arkiveres, forteller daglig leder for SDL Norway, May-Brit Askestrand, og Regional Director i SDL Nordic, Kevin Kristensen. Daglig leder for SDL Norway, May-Brit Askestrand, og Regional Director i SDL Nordic, Kevin Kristensen, tilbyr GIM-løsninger for det globale markedet. Store kunder 80 % av alle som jobber med global informasjon, bruker SDLs verktøy, og 43 av de 50 største merkevarenavnene i verden er SDLs kunder blant dem navn som McDonald s, Coca-Cola, Microsoft og Philips. SDL dekker alle store forretningsmarkeder SDL Norway er en del av SDL International, registrert ved Børsen i London. Selskapet har 50 kontorer i 32 land, rundt 2000 ansatte og har en årlig omsetning tilsvarende ca. NOK 1,7 milliarder. SDL tilbyr GIM-løsninger, som blant annet omfatter: Profesjonell oversetting til 100+ språk DTP og layout Filkonvertering og engineering Lydinnspilling på mange språk Oversettings- og terminologiløsninger (SDL Trados/MultiTerm) Web Content Management (SDL Tridion) Content Management (SDL Trisoft og XySoft) Tekstforfatterverktøy (SDL Author Assistant) Workflow-løsninger (SDL Translation Management System) Maskinoversetting og etterredigeringsløsninger (KbTS) Professional Services-rådgivning og betjener mer enn 100 språkkombinasjoner. For globale virksomheter gir dette viktige fordeler. Våre løsninger muliggjør samkjøring av tekst og informasjon på tvers av avdelinger i et konsern. Det er ekstremt viktig at du alltid vet hvilken informasjon som befinner seg hvor, og at når du endrer den, blir den oppdatert overalt, understreker Kristensen. Bedrifter som har en strategi for global informasjonsbehandling, vil spare tid og penger internt på å koordinere oversetting og publisering av innhold, vil kunne publisere tekst veldig mye raskere, på mange språk, vil få maksimalt ut av gjenbruk av tidligere oversettelser og derved redusere oversettingskostnader, og de vil sikre konsekvens og korrekt terminologi. Dette handler om å styrke og ivareta merkevarenavnet i alle markeder, som er utrolig viktig for en bedrifts videre globale vekst, sier Askestrand. Bredt tjenestetilbud SDL har en Professional Services-avdeling som tilbyr bedrifter rådgivning om hvordan de kan tilpasse interne systemer slik at de kan integreres med SDLs GIM-løsninger. De mange lokalkontorene sørger også for at SDL kjenner lokal lovgivning, etiske regler og kulturspesifikke «feller» bedrifter kan risikere å gå i. SDL er en såkalt «one stop shop». Siden vi er globale, men også lokale, og tilbyr hele løsninger, vil våre kunder få tilgang til profesjonelle oversettere på mer enn 100 språk, markedets ledende tekstforfatterverktøy, arbeidsflytportaler, dtp-tjenester og layouttjenester, web content management, lydinnspilling i profesjonelt studio, oversettingsminneverktøy og terminologistyringsløsninger. Vår teknologi forkorter også tiden fra produkter produseres til de er på markedet med riktig informasjon, enten denne ligger ved produktet i form av en håndbok, som et integrert hjelpesystem eller som produktbeskrivelser på Internett. Vi kan typisk redusere «time-to-market»-tiden fra design til salg med opptil 40 %, forteller Askestrand. Satser i Norden SDL er godt etablert i Norden og satser nå videre i det nordiske markedet. Stadig flere virksomheter også av mindre størrelse har global aktivitet og vil ha bruk for SDLs tjenester. Oljebransjen, ITbransjen og den medisinske bransjen er eksempler på områder Askestrand og Kristensen ser for seg økt satsing på. Siden mange av bransjene de jobber for, er konkurranseutsatte, setter SDL sikkerheten i høysetet. Vi jobber ofte med informasjon som er hemmelig og ikke skal på markedet før om flere måneder. Dette kan for eksempel være patenter, nye modeller av telefoner eller annen sensitiv informasjon. Derfor er det viktig at våre medarbeidere har ekstremt høy integritet. Kundene skal ha tillit til at den informasjonen de gir oss, blir trygt ivaretatt og oppbevart. SDL Norway Telefon: E-post: 12

13 Vestpak: Global aktør innen pakninger og tetninger med lokal service Med de fleste store aktørene i oljebransjen på kundelisten er Vestpak markedslederen i Norge innen pakninger og tetninger. Nå er bedriften også blitt en del av det verdensomspennende Freudenbergkonsernet. Freudenberg er verdensledende på slike produkter til automotiv industri. Når de har kjøpt Vestpak, er det med en klar intensjon om å bli en global aktør også innen olje- og gassindustrien, forteller markedssjef Rolf Hjørnevik i Vestpak. Den nye hverdagen betyr både nye utfordringer og nytt ansvar: For oss som i alle år har konsentrert oss om det norske markedet er det en ny utfordring å bli en del av et globalt nettverk. Ekstra spennende er det at vi får være med og forme fremtiden for selskapet. På mange områder ligger Vestpak et hestehode foran avdelingene i andre land, mens på andre områder har vi i Norge en del å hente. Enorm kompetanse Hjørnevik understreker at Vestpak slett ikke har tenkt å glemme sine trofaste norske kunder. De vil tvert i mot kunne nyte godt av den enorme teknologiske kompetansen Vestpak nå har tilgang til: Vi er kommet innenfor et solid kompetansehus. Freudenberg har en veldig stor forsknings- og utviklingsavdeling i Tyskland og USA som vi og våre kunder vil få stor glede av. De har uslåelig kompetanse på produkter innen gummi og mykplast, og det er nesten ikke grenser for hvilke problemer som kan løses, fastslår Hjørnevik. Spesialløsninger Dermed vil Vestpak kunne videreføre sin lange tradisjon med å spesialutvikle effektive løsninger for kundene. Mye er standard innenfor vår bransje, men vi har hele tiden hatt stor fokus på produktutvikling. Vi løper ikke bare i hyller og finner frem pakninger, men men produserer, utvikler og modifiserer kundespesifikke løsninger i tillegg. Vestpak har stort fokus på produktutvikling og kompetanse på høyt internasjonalt nivå, forteller markedssjef Rolf Hjørnevik (bildet over). Vår store maskinpark går hele dagen og dette gir igjen våre kunder rask levering, understreker markedssjefen. For tiden er subsea en sterkt voksende del av oljebransjen, som stiller nye krav til f.eks. montering og levetider. Derfor har Vestpak høy fokus på produktutvikling og spesialløsninger her. Utenfor oljebransjen har bedriften godt grep om landindustrien, og leverer 25% av produktene sine dit. Desentraliserte produksjonsenheter nært markedene har bidratt til det gode omdømmet. Tilbakemeldingene fra kundene er at vi er fleksible og flinke til å snu oss raskt rundt for å løse behov som oppstår. Dette vil fortsatt være like viktig når vi er en del av Freudenberg-konsernet, konkluderer Rolf Hjørnevik. Gazguard er den første konkrete produktnyvinningen Freudenberg Oil & Gas har i sin nysatsing. Gazguard er en ny standard gummiprodukter for olje- og gassindustrien som tåler ekstreme miljø med høyt trykk og plutselig trykkfall. Gazguard-produktene tilbyr den høyeste ytelse for et vidt spekter av temperaturer og kjemikalier, under de mest krevende fysiske forhold. I denne kvaliteten kan o-ringer eller andre tetninger både maskineres eller støpes, noe som gir en fin fleksibilitet. Produktene er NORSOK M710 godkjent. Om Vestpak: Etablert i 1974 Produserer pakninger og tetninger for all type industri Hovedkontor i Sandnes, produksjonsog salgsavdelinger i Porsgrunn og Bergen 52 ansatte, årsomsetning på godt over 100 millioner kroner Startet som garveri i 1849 av Carl Johann Freudenberg Eies av 300 familiemedlemmer Fant opp Simmer-ringen i 1929 Kjøpte Merkel i 1997 og Burgmann i 2004 Har 13 ulike forretningsområder, med gummitetninger og pakninger som det største Består av 441 underselskaper i 55 land Ca ansatte Omsetter for 42 milliarder kr i året 13

14 JWS AS: Alltid klare for spesialoppdrag JWS fra Jørpeland i Rogaland er spesialister innenfor håndtering av borekaks og spesialrengjøring på installasjoner i Nordsjøen. Selskapet har utviklet unike metoder for krevende oppdrag på norsk sokkel og kan rykke ut på kort varsel når situasjonen krever det. Selskapet JWS har funnet sin hovednisje innenfor behandling av borekaks og spesialrengjøring på plattformer i Nordsjøen. Selskapet leverer både utstyr og personell til disse tjenestene. Vårt selskap startet med spesialrengjøring i 1997, men oppdragsmengden for borekaksbehandling har vokst seg stadig større siden vi fikk den første, store kontrakten på Sleipnerplattformen i 2006, forteller Kenneth Jansen som er daglig leder i JWS. I dag er det oppdrag på plattformen West Alpha på vegne av Seadrill som er selskapets viktigste prosjekt. Vi har ansvaret for både rengjøring og borekaksbehandling på denne plattformen. Som på alle våre oppdrag er alltid miljøhensyn og effektivitet som står i sentrum slik at oppgavene løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte for våre kunder, sier Jansen. Om JWS: En helnorsk bedrift som er spesialister på borekakshåndtering, spesialrengjøring på oljeinstallasjoner, swarf-håndtering, preservering, vakuumtransport, vedlikehold og utleie av personell og utstyr. Hovedkontor på Jørpeland i Rogaland Selskapet har 40 ansatte Omsatte for 57 millioner i 2009 Det er ofte svært knappe tidsfrister på oppdrag innen spesialrengjøring i Nordsjøen. Derfor er det avgjørende for våre kunder at vi kan rykke ut umiddelbart, sier daglig leder i JWS (t.v.), Kenneth Jansen. Her sammen med markedssjef i JWS, Torstein Bringaker. Unik metode Under boring av oljebrønner kommer knust fjell opp til havoverflaten og blandes med oljebasert mud. Dette må fraktes i land i beholdere (skiper) for destruksjon. JWS har utviklet sin egen metode for dette. Vi er stolte av å ha utviklet en metode som gjør dette med vakumtransport. Vi er alene om å ha denne typen enhet som har mye større rekkevidde enn andre anlegg. Den store rekkevidden gjør også at vi kan nå cirka 20 skipper i våre operasjoner slik at kundene våre slipper risiko med stor bruk av kran under operasjonen, opplyser Jansen. Kommer kjapt til stedet JWS er en bedrift som er enkel å forholde seg til. Både administrasjonen og operatørene er lagt opp på en måte som skal gi fleksibilitet for oppdragsgiverne. Vi kan snu oss raskt rundt for å håndtere hasteoppdrag ved for eksempel ukontrollerte utslipp av olje på en rigg. Vi kan være på stedet og rydde opp i løpet av bare noen timer, forteller Jansen. Viktige aktører som kunder Siden oppstarten i 1997 har JWS levert skreddersydde løsninger til ledende selskaper som Odfjell, Seadrill, Statoil, ConocoPhillips og Exxon Mobil. Det er en kjempefin tillitserklæring at så mange av de store oljeselskapene bruker oss, sier Kenneth Jansen. JWS har en egen stab med velkvalifiserte medarbeidere med kursene som kreves og lang fartstid i bransjen. De ansatte er såkalt multipersonell, det vil si at alle gjør alt i bedriften. Dette gir stor fleksibilitet når nye oppdrag plutselig dukker opp. JWS har hatt engasjement på Ekofisk-feltet for Odfjell i ni år. Selskapet bruker oss som ekstrapersonell når de har topper i oppdragsmengden. Ny one shop-løsning JWS har nylig etablert et helt nytt konsept der de tilbyr spesialrengjøring og presservering gjennom ett selskap som de kaller «one shop»-løsning for kunden. I praksis betyr dette at de på et oppdrag utfører rengjøring av utstyr samtidig som de også kan preservere dette (beskytte utstyret mot rust og lignende). Vår nye tjeneste er basert på samarbeid mellom to nisjeselskaper med spesialkompetanse og utstyr. For kundene våre blir det også enklere, nå trenger de bare å ta en telefon og forholde seg til en person, opplyser Jansen. Den siste tiden har også JWS personell fått kursing i boltetrekking, og halvparten av personalet har nå OLF-sertifikat. Vi satser på å utføre disse oppgavene både på land og offshore. Den nye tjenesten kan gi store tidsbesparelser for våre kunder ved revisjonsstans, sier Jansen. k k k 14

15 ExproSoft: Avansert teknologi styrker sikkerheten I ti år har ExproSoft bidratt til å styrke sikkerheten i olje- og gassbransjen. Analysearbeidet bedriften gjør skaper sikkerhet og forutsigbarhet, og reduserer sannsynligheten for oljeutblåsinger og driftsstans. Det er ekstreme kostnader og store inntektstap forbundet med vedlikeholdsinngrep og produksjonsstans ved oljebrønner. Vår forretningsfilosofi er å holde kontroll på hele problemaspektet rundt risiko, pålitelighet og integritet i brønner. Vi bidrar til å gjøre dem pålitelige og sikre målet er alltid færrest mulig miljølekkasjer og minst mulig nedetid, fastslår daglig leder Einar Molnes i ExproSoft. Flaggskipet WellMaster Bedriften feirer sitt tiårsjubileum i disse dager. Den sprang i sin tid ut fra SINTEF-miljøet i Trondheim med bakgrunn i ønsket om å kommersialisere WellMaster, en pålitelighetsdatabase innen brønnteknologi som fortsatt er selskapets flaggskip. Et oljeselskap vil tape omdømme dersom svikt av sikkerhetskritisk utstyr i en brønn medfører utslipp eller i verste fall en utblåsing. Vi jobber Om ExproSoft: Stiftet april 2000 med utgangspunkt i SINTEF-miljøet Tolv ansatte, i tillegg til to vitenskapelige rådgivere Hovedkontor i Trondheim, avdelingskontorer i Sandnes og Houston Ca. 40 internasjonale oljeselskaper i kundeporteføljen, utfører oppdrag i 20 land Omsetning på 16,5 millioner kr i 2009 ExproSoft tilbyr: Pålitelighets- og risikoanalyser av oljebrønner Kartlegging av integritetsproblemer Kvalifisering av ny brønnteknologi Kursing, opplæring og oppdatering av systemer og databaser Software for overvåking og analyse av pålitelighet, sikkerhet og og integritet De ansatte i ExproSoft har høy analyse- og teknologikunnskap. Fra venstre software-konsulent Arne Kristian Ovesen, daglig leder Einar Molnes, seniorkonsulent Kjell Corneliussen, senior petroleumsingeniør Rita Merete Sørskår og seniorkonsulent Hans Peter Jenssen. for å forebygge dette gjennom å hente inn driftsinformasjon om brønnene fra selskapet. Dette legges inn i WellMaster-databasen, som bearbeider informasjonen og tallfester påliteligheten, forteller Molnes. Denne informasjonen kan i neste omgang brukes i ulike former for studier. Pålitelighets- og risikoanalyser gir prognoser for hva man kan forvente av vedlikeholdsinngrep i brønner og havbunnssystemer. Dette gir operatørene gode beslutningsgrunnlag for å ta viktige avgjørelser om konstruksjon, teknologivalg, drift og vedlikehold. WellMaster gir store besparelser for våre kunder. På norsk sokkel alene kan vi dokumentere besparelser på 3-4 milliarder kroner gjennom bruk av datene til ulike beslutninger. Systemet er unikt og verdensledende. Det er blitt bransjestandarden, understreker Molnes. Kartlegger problemer Typisk levetid for en oljebrønn er år, og mange av dagens brønner nærmer seg «pensjonsalder». Derfor er gode analyser av brønnintegriteten brønnens evne til å holde olje og gasstrykk under kontroll ekstemt viktig. Gjennom verktøyet WIMS (Well Integrity Management System) er ExproSoft ledende også på dette. Vi kartlegger integritetsproblemer og vurderer sannsynlighet for fullstendig eller delvis tap av brønnintegritet. Ved fullstendig tap har du det som kalles en utblåsing. Vi kan tallfeste risikoen for dette og foreslå tiltak. Bredt tjenestetilbud De ansatte i ExproSoft har lang erfaring i bransjen, og innehar en god miks av teknologi- og analysekunnskap på høyt nivå. Softwaren er egenutviklet, spesialisert og skreddersydd for å møte kundenes utfordringer. Installasjon av databasene samt opplæring, kursing og videreutvikling av disse er en naturlig del av tjenestetilbudet. Det samme er kvalifisering av ny brønnteknologi: Når oljeselskaper får tilbud om prototyper på nytt utstyr fra en produsent har de ingen driftserfaring og kan ikke si hvor pålitelig det vil være. Vi utfører utstyrskvalifisering sammen med operatør og utstyrsleverandører, for å etterprøve at det vil fungere under installasjon og drift. Vårt totale tilbud av analyseredskap og konsulenttjenester bidrar til å styrke den totale sikkerheten og bedre økonomien i olje- og gassbransjen, konkluderer Einar Molnes. 15

16 Pipetech befester sin posisjon Pipetech We keep the flow going! Pipetech opplever en stadig etterspørsel etter sine unike tjenester i markedet. Arbeidsstyrken er styrket betraktelig for å befeste vår posisjon som den foretrukne leverandør på fjerning av avleiring. Vi har nylig fornyet vår profil og har en svært trygg og etablert HMS kultur. Vi er etablert i Stavanger og rett ved Helgelandsbasen i Sandnessjøen. Selskapet ser på utviklingsmuligheter innenfor olje og gass, samt øvrig eksisterende industri i denne regionen. VEIEN VIDERE. Vårt mål er å bli den foretrukne leverandør på fjerning av avleiring i rør og rørsystemer. Vi ønsker at prosessindustrien skal forbinde Pipetech med en trygg og effektiv leverandør på fjerning av avleiring. Slik sikres kunden en skikkelig gjennom strømning i sine rør. I dag har vi et nært og godt samarbeid med flere operatørselskaper som Statoil og Conocco Philips, men vi ønsker selvfølgelig å knytte flere kontakter. NY PROFIL. Vi har startet fra begynnelsen og lagt stein for stein. I dag fremstår vi som en solid gjeng med mye spesialkunnskaper på vårt område. Vi er en innovativ bedrift og ønsker at vår nye, friske profil skal gjenspeile dette. Det er viktig at våre samarbeidspartnere får et korrekt bilde av oss som leverandør. Vi setter store krav til tydelighet og god kommunikasjon. RENT VANN. Vi bruker kun rent vann under rengjøringsprosessen. All avleiring samler vi opp til destruering, og vi er svært opptatt av sikkerhet, ryddighet og renslighet under arbeidet. Selve rengjøringsprosessen blir utført ved bruk av fjernstyrt utstyr som ivaretar dagens krav til HMS. Vi er stolte av våre vedlikeholdsrutiner på utstyret vårt og bruker bare kvalitetsutstyr. UNIK TEKNOLOGI. En av våre teknikker er å bruke lydbølger for fjerning av avleiring og teknologien heter Aqua Sonic. Et annet produkt som er hyppig brukt er Aqua Milling. Dette er en svært avansert form for høytrykkspyling som kan forsere 15 stk. 90 graders bend. Selve prosessen er enkel og svært virkningsfull. Pipetech kan rett og slett fjerne betongavleiring fra betongrør uten å skade selve betongrøret. Vi ser etter flere. Er det deg? Besøksadresser: Pipetech International AS. Kvernevik Ring 177, N-4048 Hafrsfjord, Stavanger, Norge. Øyvind Lambesvei 17, 8800 Sandnessjøen. Tel: E-post: 16

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold.

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted som ble etablert i 1992, av Frank Mohn Services AS Halaas Holding AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt tjenestespekter

Detaljer

EN VERDENS LEDENDE PARTNER FOR ROTERENDE ELETRISK UTSTYR

EN VERDENS LEDENDE PARTNER FOR ROTERENDE ELETRISK UTSTYR 06.04.2016 1 EN VERDENS LEDENDE PARTNER FOR ROTERENDE ELETRISK UTSTYR Offshore Industri Vannkraft Jernbane Shipping Forsvaret Plattform Rigg FPSO Papir Kjemikalie Raffinerier Småkraft Storskala produksjon

Detaljer

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS Bearbeiding av tynnplater IKM Haaland AS Tynnplater kan forvandles til nesten hva som helst! Hagemøbler, søppelcontainere og fasadeplater. Vindmølledeler, konsoller og finstemte elektrokomponenter. Tynnplater

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON!

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! I FRONT siden 1898 solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! Maskin K Lund har bygget en slagkraftig enhet med unik kunnskap. Vi har et produktspekter innen trykkluft og hydraulikk få kan vise maken

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Complete protection of hardware and assets

Complete protection of hardware and assets Complete protection of hardware and assets SENTRY SPECIALISTS Presserv / JWS 1 SENTRY SPECIALISTS PRESSERV / JWS SENTRY kan spare industrien for millioner Hvert år ødelegges utstyr i industrien for millioner

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Ultralydmålinger og analyse

Ultralydmålinger og analyse Ultralydmålinger og analyse Kontroll på energikostnader og forbedret produktkvalitet IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Ultralydmålinger og analyse

Ultralydmålinger og analyse Ultralydmålinger og analyse Kontroll på energikostnader og forbedret produktkvalitet IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

"Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft

Konkurransekraft -norsk sokkel i endring Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft "Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg (AU) Sekretariat

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR

EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR KARSTEN MOHOLT AS EN LEDENDE KOMPETANSEPARTNER PÅ ROTERENDE ELEKRISK UTSYR Energi Industri Offshore Maritim Subsea Småkraftverk Stor skala vannkraft Tradisjonell industri Papir, kjemikalie, transport Faste

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Eksempler VEKST I BEDRIFTER Eksempler: Fornybar energi FEDEM TECHNOLOGY AS 1,15 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til å utvikle software for offshore vindkraft Illustrasjon:

Detaljer

Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri

Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri Norges ledende produsent av tekniske gummiprodukter for offshore- og landbasert industri INNOVATION DESIGN TESTING PRODUCTION - SINCE 1924 Spesialdesign i gummi Over 80 års erfaring Stavanger Gummi-industri

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Kalibrering og instrumentservice

Kalibrering og instrumentservice Kalibrering og instrumentservice Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer

Detaljer

Når du trenger mer enn bare nitrogen.

Når du trenger mer enn bare nitrogen. AGA nitrogentjenester Når du trenger mer enn bare nitrogen. Med AGA nitrogentjenester får du oppfølging med alt fra spesialkompetanse til riktig utstyr og pålitelige leveringer. 2 Sørg for raskere og sikrere

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd 2 Ledende innen førsteklasses lyd Avansert lydekspertise Med mer enn 60 års erfaring innen utforming og utvikling av elektroakustisk teknologi er Bosch

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer.

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer. 2 I FRONT SIDEN 1975 Med en historie som går helt tilbake til 1975, har Eiken Mekaniske Verksted fulgt oljebransjen på nært hold i fire tiår. Dette er grunnen til at vi i dag er en av distriktets viktigste

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM 2017 Name: Roar Kleivhaug Date02.02.2017 Bilfinger Divisjon Industrielt vedlikehold Bilfinger Industrial Services Norway AS 15 Lokasjoner Hovedkontor i

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

"Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder

Konkurransekraft norsk sokkel i endring Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, 31.10.17 Ståle Tungesvik, prosjektleder KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Stein E. Skei Konsernsjef Petropolen 24.02.2011 Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering Gassnova SF er statens foretak for CO 2 -håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer